Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja"

Transkrypt

1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM. ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Energii I Źródeł Odnawialnych w Gminie Jabłonna Program Funkcjonalno Użytkowy TOM I z III OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WIELOBRANŻOWEJ ORAZ BUDOWA BUDYNKÓW LABORATORYJNYCH Gdańsk, styczeń 2013

2 Strona 2 z 87

3 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego) ZAMAWIAJĄCY: INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH im. Roberta Szewalskiego POLSKIEJ AKADEMII UL. J. FISZERA GDAŃSK NAZWA ZAMÓWIENIA: CENTRUM BADAWCZE POLSKIEJ AKADEMII KONWERSJA ENERGII I ŹRÓDŁA ODNAWIALNE w GMINIE JABŁONNA PROJEKT I REALIZACJA BUDYNKÓW BADAWCZYCH WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ, DROGAMI WEWNĘTRZNYMI I PARKINGAMI. ADRES: JABŁONNA,GMINA JABŁONNA, WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE OBRĘB 1, DZIAŁKI O NR EW.: 1449/31, 1449/32, 1449/35, 1449/36,1449/69, 1449/73 (fragment przeznaczony na drogę dojazdową) NAZWA ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV: OPRACOWANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WIELOBRANŻOWEJ ORAZ BUDOWA BUDYNKÓW LABORATORYJNYCH KOD ZAMÓWIENIA WEDŁUG CPV: Usługi projektowania architektonicznego Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty budowlane w zakresie parkingów Roboty w zakresie budowy dróg OPRACOWAŁ: mgr inż. arch. Tomasz Karpowicz Kowale, ul. Aresa 19/2 Nr uprawnień: PO/KK/238/2008 Gdańsk, styczeń 2013 r. Strona 3 z 87

4 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYTYCZNE PROJEKTOWE 1. Ogólne dane o przedsięwzięciu 1.1 Inwestor 1.2 Nazwa zamówienia 1.3 Kod zamówienia według CPV 1.4 Stan prawny terenu 1.5 Przedmiot zamówienia 1.6 Lokalizacja terenu objętego opracowaniem 1.7 Stan istniejący terenu 2. Opis przedmiotu zamówienia i wytyczne projektowe 2.1 Wykaz obiektów przewidzianych do realizacji ( na poszczególnych działkach) 2.2 Wytyczne i dane dotyczące zagospodarowania terenu objętego opracowaniem, bilans terenu 2.3 Dane funkcjonalno-użytkowe planowanych obiektów Opis ogólny właściwości funkcjonalno-użytkowych użytkowych planowanego Zespołu oraz parametry określające wielkość zespołu Parametry określające wielkość i charakter poszczególnych obiektów Zestawienie pomieszczeń w poszczególnych obiektach i ich wskaźniki powierzchniowe Wyposażenie badawcze 2.4 Dane technologiczne konstrukcyjno-materiałowe poszczególnych obiektów określenie rodzaju : fundamentowanie konstrukcja nośna ściany zewnętrzne ściany wewnętrzne podłogi, posadzki stropodach i odwodnienie stolarka zew. i wew. /okien, drzwi, bram wjazdowych/ sufity windy balustrady zewnętrzne tarasy 2.5 Charakterystyka architektoniczna wytyczne i ogólny opis założenia zasady kształtowania bryły i elewacji materiały budowlane wykończenia elewacji Strona 4 z 87

5 2.5.4.materiały wykończenia wnętrz określenie zasad scenariusza interaktywnej iluminacji zewnętrznej obiektu 2.6 Wytyczne dla infrastruktury technicznej zewnętrznej instalacja wod.- kan kanalizacja deszczowa instalacja co, cw, gazu instalacje energetyczne/elektroenergetyczne instalacje turbin wiatrowych instalacje paneli słonecznych i fotowoltaicznych instalacje systemowego odmrażania podłoża/placu wejściowego i parkingu/ instalacja odgromowa i odgromowe zabezpieczenie systemu energetycznego umieszczonego na dachu instalacje chłodnic wentylatorowych na dachach budynków centrum dla poszczególnych laboratoriów instalacja oświetlenia zewnętrznego budynku i terenu w technologii LED założenia systemowe dotyczące parkingów 2.7 Wytyczne dla infrastruktury technicznej wewnętrznej i zewnętrznej instalacja wod-kan instalacja co, cw i gazu instalacja gazów wentylacja instalacje energetyczne instalacje systemu okablowania strukturalnego / LAN, WAN / serwerownia rozszerzony system BMS system wideokonferencji bezprzewodowa sieć LAN system komunikacyjny VoIP 2.8 Warunki ochrony przeciwpożarowej operat ppoż. 2.9 Oddziaływanie na środowisko II. WARUNKI WYKONANIA PRAC PROJEKTOWYCH 1. Wymagania dla realizacji prac projektowych 2. Niezbędne dokumenty uprawniające do wykonania zamówienia 3. Załączniki formalno-prawne niezbędne do projektowania Strona 5 z 87

6 4. Warunki wykonania projektu budowlanego wielobranżowego 4.1 określenie zakresu mapy do celów projektowych z uzbrojeniem terenu w zakresie uzyskującym podłączenie projektowanej infrastruktury do istniejących sieci zewnętrznych 4.2 określenie zakresu wymaganych badań geologicznych 4.3 określenie wymaganych wstępnych opinii i uzgodnień 4.4 określenie zakresu wykonanie projektu budowlanego wielobranżowego 4.5 określenie wymaganych uzgodnień projektów 4.6 uzyskanie pozwolenia na budowę 5. Określenie warunków i zakresu wykonania dokumentacji wykonawczej 6. Określenie warunków i zakresu wykonania projektu aranżacji wnętrz 7. Określenie zasad odbioru przedmiotu zamówienia III. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Warunki wykonania robót budowlanych 1.1 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 1.2 Dokumentacja projektowa i zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 1.3 Zabezpieczenie interesów osób trzecich 1.4 Przekazanie i przygotowanie placu budowy 1.5 Materiały i wyroby budowlane 1.6 Materiały szkodliwe dla otoczenia 1.7 Transport 1.8 Sprzęt 1.9 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 1.10 Ochrona przeciwpożarowa 1.11 Bezpieczeństwo i higiena pracy 1.12 Kontrola jakości robót 1.13 Dokumenty budowy, certyfikaty, deklaracje i księga obmiarów 2. Warunki odbioru robót budowlanych 2.1 Rodzaje odbiorów robót 2.2 odbiory międzyoperacyjne 2.3 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 2.4 odbiór wyników podetapowych 2.5 próby montażowe i pomiary sprawdzające 2.6 odbiór końcowy robót 2.7 odbiór pogwarancyjny 3. Warunki płatności Strona 6 z 87

7 4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla poszczególnych grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYTYCZNE PROJEKTOWE 1. OGÓLNE DANE O PRZEDSIĘWZIĘCIU 1.1 Inwestor Instytut Maszyn Przepływowych im. Roberta Szewalskiego Polskiej Akademii Nauk Ul. J. Fiszera Gdańsk Regon: NIP: Tel.:(+48) , fax: (+48) Strona internetowa: 1.2 Nazwa zamówienia Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja energii i źródła odnawialne w gminie Jabłonna. Projekt i realizacja budynków laboratoryjnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą, drogami wewnętrznymi i parkingami. Opracowanie dokumentacji projektowej wielobranżowej oraz budowa budynków laboratoryjnych wraz z infrastrukturą. 1.3 Kod zamówienia według CPV Roboty budowlane w zakresie budynków laboratoryjnych Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków Roboty budowlane w zakresie parkingów Roboty budowlane w zakresie budowy dróg Słoneczne moduły fotowoltaiczne Instalacje słoneczne Strona 7 z 87

8 Usługi projektowania architektonicznego Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych Usługi architektoniczne w zakresie przestrzeni Usługi kartograficzne w zakresie obszarów miejskich Usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania Studia wykonalności, usługi doradcze, analizy Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów Projekty planów (systemy i integracja) Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów Plany zatwierdzające, rysunki robocze i specyfikacje Określenie i spisanie ilości do budowy Nadzór nad robotami budowlanymi Nadzór nad projektem i dokumentacją Usługi architektoniczne i dotyczące pomiarów budynków Usługi inżynieryjne Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane Usługi doradcze w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Usługi projektowania fundamentów Dodatkowe usługi budowlane Usługi projektowania konstrukcji nośnych Usługi kontroli projektu konstrukcji nośnych Usługi nadzoru budowlanego Usługi nadzorowania placu budowy Doradcze usługi budowlane Usługi zarządzania budową Usługi zarządzania projektem budowlanym Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną Strona 8 z 87

9 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania Usługi inżynierii projektowej dla mechanicznych i elektrycznych instalacji budowlanych Usługi gospodarki budowlanej Usługi projektowania systemów grzewczych Usługi konsultacyjne w zakresie hydrauliki Usługi konsultacyjne w zakresie wentylacji Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej Roboty budowlane w zakresie budynków Roboty instalacyjne w budynkach Roboty instalacyjne elektryczne Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych Roboty w zakresie okablowania elektrycznego Roboty w zakresie instalacji elektrycznych Instalowanie systemów alarmowych i anten Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych Instalowanie przeciwwłamaniowych systemów alarmowych Instalowanie anten Ochrona odgromowa Montaż instalacji piorunochronnej Montaż anten telewizyjnych Montaż anten radiowych Instalowanie wind i ruchomych schodów Instalowanie wind Instalowanie urządzeń telekomunikacyjnych Strona 9 z 87

10 Instalowanie central telefonicznych Instalowanie abonenckich central telefonicznych Instalowanie linii telefonicznych Instalowanie infrastruktury okablowania Układanie kabli Instalowanie okablowania komputerowego Instalowanie urządzeń elektrycznego ogrzewania i innego sprzętu elektrycznego w budynkach Instalacyjne roboty elektrotechniczne Roboty w zakresie turbin Instalacje zasilania elektrycznego Instalacje wysokiego napięcia Instalacje średniego napięcia Instalowanie urządzeń chłodzących Instalowanie urządzeń mrożących Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne Roboty instalacyjne hydrauliczne Roboty instalacyjne kanalizacyjne Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych Roboty instalacyjne gazowe Instalowanie urządzeń regulacji gazu Instalowanie gazomierzy Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Wznoszenie płotów Wznoszenie ogrodzeń Roboty instalacyjne przeciwpożarowe Roboty w zakresie umocnień przeciwogniowych Strona 10 z 87

11 Instalowanie sprzętu gaśniczego Instalowanie sprzętu gaśniczego CO Instalowanie gaśnic Instalowanie układu natryskiwania Instalacje mechaniczne Mechaniczne instalacje inżynieryjne Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Tynkowanie Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie Roboty w zakresie stolarki budowlanej Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów Instalowanie ram drzwiowych i okiennych Instalowanie framug drzwiowych Instalowanie ram okiennych Instalowanie progów Instalowanie drzwi i okien Instalowanie drzwi Instalowanie okien Instalowanie stolarki metalowej, z wyjątkiem drzwi i okien Instalowanie przegród Instalowanie okiennic Instalowanie rolet Instalowanie sufitów podwieszanych Instalowanie krat Instalowanie bram Instalowanie stolarki niemetalowej Strona 11 z 87

12 Instalowanie kuchni na wymiar Instalowanie ścianek działowych Instalowanie zabudowanych mebli Instalowanie wyrobów metalowych Roboty ciesielskie Stolarka drewniana Pokrywanie podłóg i ścian Kładzenie płytek Zdobienie Zakładanie paneli Słoneczne moduły fotowoltaiczne Instalacje słoneczne Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty Specjalne roboty budowlane, inne niż dachowe Instalowanie kotłów Mechaniczne instalacje inżynieryjne Usługi projektowania systemów grzewczych Kolektory słoneczne do produkcji ciepła 1.4 Stan prawny terenu Instytut Maszyn Przepływowych im. R. Szewalskiegio PAN z siedzibą w Gdańsku przy ul. Fiszera 14 jest Biorącym w użytkowanie niezabudowane działki gruntu wymienionych w załączniki nr 1 do Umowy Użyczenia, zawartej dnia 31 stycznia 2012 r., Użyczającym jest Polska Akademia Nauk z siedzibą w Warszawie przy ul. Plac Defilad 1, który zgodnie z oświadczeniem jest użytkownikiem wieczystym niezabudowanych działek gruntu wymienionych w załączniku nr 1 do Umowy Użyczenia, zawartej dnia 31 stycznia 2012 r. Strona 12 z 87

13 1.5 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wybudowanie zespołu budynków laboratoryjnych wraz z infrastrukturą, zwanym Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja energii i źródła odnawialne. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego oznakowania placu budowy oraz wszystkich dokumentów związanych z realizacją projektu zgodnie z wytycznymi dla beneficjentów w zakresie działań informacyjno-promocyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego ZAMÓWIENIE OBEJMUJE M.IN.: - uzyskanie opinii, decyzji i uzgodnień niezbędnych do rozpoczęcia prac projektowych - wykonanie projektu koncepcyjnego Centrum Badawczego PAN na podstawie załączonego Studium programowo-przestrzennego, przestrzennego, projekt koncepcyjny powinien zawierać: - projekt koncepcyjny architektoniczny zespołu budynków wraz z planem zagospodarowania, owania, precyzujący rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe poszczególnych obiektów oraz rozwiązania kolorystyczno-materiałowe wnętrz przestrzeni wspólnych. Dopuszcza się na etapie projektu koncepcyjnego możliwość zwiększenia powierzchni zabudowy i pow. użytkowej o 15-20% w stosunku do powierzchni zawartej w niniejszym programie funkcjonalno - użytkowym - projekt koncepcyjny wielobranżowy infrastruktury zewnętrznej i sieci wewnętrznych obejmujących działania układów cieplno - chłodniczego, generacji energii elektrycznej i magazynowania energii cieplnej - opracowanie wielobranżowego projektu budowlanego - uzyskanie niezbędnych opinii i uzgodnień projektów przy udziale ekspertów wyznaczonych z ramienia Inwestora (IMP PAN) - uzyskanie Decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenie na budowę - wykonanie projektu aranżacji wnętrz przestrzeni wspólnych (hole, korytarze, pomieszczenia sanitarne, toalety, aneksy kuchenne, pomieszczenia konferencyjne wraz z przestrzenią cateringową oraz pomieszczenia gościnne) wraz z przedstawieniem ogólnych zasad kształtowania przestrzeni pozostałych pomieszczeń. - wykonanie projektów wykonawczych merytorycznie zatwierdzonych przez inwestora - sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - pełnienie nadzoru autorskiego - wykonanie robót budowlanych na podstawie zatwierdzonego Projektu Budowlanego /z zastosowaniem właściwych materiałów budowlanych/ podlegający zatwierdzeniu przed wbudowaniem wg określonej procedury oraz projektów wykonawczych wielobranżowych w zakresie określonym przez Wykonawcę i Inwestora - dostawa i montaż zestawów modułów fotowoltaicznych Strona 13 z 87

14 - utworzenie i utrzymywanie na Terenie Budowy (od chwili rozpoczęcia budowy do chwili Odbioru Końcowego), na własny koszt Wykonawcy, biura Inżyniera Kontraktu: - którego usytuowanie i powierzchnia umożliwi organizowanie narad i spotkań w sprawach budowy, - zaopatrzonego w wodę, kanalizację, instalację elektryczną i ogrzewanie oraz dostęp do łączności telefonicznej i internetowej, - dysponującego niezbędnymi środkami transportu, - ubezpieczonego, wraz z wyposażeniem, od ognia i kradzieży; - przeprowadzenie wymaganych prób i badań określonych projektami i przepisami - wykonanie dokumentacji powykonawczej w standardzie koniecznym dla uzyskania decyzji administracyjnej o pozwoleniu na użytkowanie, a wynikającym z Prawa Budowlanego, oraz w standardzie dla przyszłego użytkownika; obejmującym w szczególności instrukcje obsługi i bhp i ppoż. wraz z wyposażeniem stanowisk i obiektów w środki bhp i ppoż, karty producenckie, karty gwarancyjne i serwisowe, opisy charakterystyki środków trwałych (OT), książki obiektu, instrukcje obsługi obiektu itp. - przygotowanie dokumentów związanych z przekazaniem wykonanej inwestycji i uzyskanie Decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu. - przeprowadzenie procedury uzyskania przez Centrum Badawcze certyfikatu BREEAM na poziomie EXCELLENT (z punktacją nie niższą niż 70% w certyfikacji według schematu BREEAM), przyznawanego przez Building Research Establishment w Londynie (jednostka certyfikująca), lub innego certyfikatu, przyznawanego w równoważnym systemie wielokryterialnym. W ramach procedury zmierzającej do uzyskania przez Centrum Badawcze Certyfikatu BREEAM lub Równoważnego, Wykonawca ma spełnić określone tą procedurą wymogi w zakresie projektowania i budowy Centrum Badawczego. Potwierdzeniem wywiązania się Wykonawcy z niniejszego obowiązku będzie udokumentowane wysłanie raportu końcowego owego z certyfikacji (BREEAM Final report) wraz z niezbędnymi załącznikami, do jednostki certyfikującej (Building Research Establishment) w celu weryfikacji. - Na pisemne żądanie Zamawiającego, zgłoszone Wykonawcy jeszcze przed odbiorem Wyniku Końcowego, Wykonawca będzie zobowiązany udostępnić wybranemu przez Zamawiającego wykonawcy określone powierzchnie Zespołu Obiektów Centrum w celu zamontowania na nich elementów wyposażenia Centrum Badawczego, których dostawa i montaż, zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym, ciąży na Zamawiającym [Wyposażenie Badawcze]. Termin wykonywania tego montażu oraz warunki jego skoordynowania z robotami Wykonawcy zostaną określone przez strony w odrębnym porozumieniu; projekt tego porozumienia opracuje Zamawiający. - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenie niezbędnych badań geotechnicznych, do uzyskania pozwolenia na zrzut wody z gruntu, przy czym koszty odwadniania gruntu leżą po stronie Wykonawcy Strona 14 z 87

15 - Projekt systemu instalacji elektrycznej musi być tak zaplanowany, aby system rozszerzony mógł spełniać wszystkie funkcje zapisane w tomie III PFU dot. Rozszerzonego systemu BMS. - Funkcje BMS - kontrola dostępu strefy dostępu drzwi wyposażone w zwory elektromagnetyczne lub rygiel elektromagnetyczny - Nadzór nad zasilaniem elektrycznym: do projektu budowlanego wykonawca musi uwzględnić zdalne, selektywne wyłączanie energii elektrycznej, z poziomu systemu BMS oraz lokalnie w każdym pomieszczeniu. Możliwość indywidualnego sterowania zasilaniem elektrycznym (w obszarze nadzoru nad zasilaniem) - Szafy do serwerowni z lokalnym chłodzeniem min. 5 sztuk - Należy zastosować osobne liczniki zużycia wody związane z poborem wody na cele użytkowe i gospodarcze (np. podlewanie trawników) Liczba liczników co najmniej: - gospodarcze: 5 - użytkowe: 25 - Zastosować liczniki elektroniczne podtrzymujące wartości aktualne po zaniku zasilania i zliczające zużycie mediów nawet po zaniku zasilania. - Instalacja grzewcza System BMS powinien umożliwiać monitorowanie pracy systemu odmrażania podłoża w obszarze parkingu i fragmentu wejścia strefowe rozmrażanie + rodzaj nawierzchni - 4 miejsca do ładowania samochodów elektrycznych - przeprowadzenie szkolenia w celu zapoznanie pracowników Zamawiającego/ użytkowników z zamontowanymi urządzeniami i instalacjami i przyswojeniem przez nich zasad poprawnej i bezpiecznej eksploatacji i konserwacji - po wykonaniu budynku w stanie surowym zamkniętym wykonawca budynku Centrum Badawczego Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnej zobowiązany jest do wykonania testu szczelności całego budynku, który potwierdzi uzyskanie wymaganej szczelności powietrznej n50 0,6h-1, oraz musi uzyskać certyfikat potwierdzający osiągnięcie standardu pasywnego wydanego przez PHI w Darmastad lub inną uprawnioną instytucję na podstawie obliczeń wykonanych programem PHPP. - Wyznaczona dla budynku charakterystyka energetyczna przy pomocy programu PHPP powinna potwierdzać osiągnięcie standardu pasywnego czyli: - wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania 15 kwh/m 2 rok - wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną do ogrzewania, Strona 15 z 87

16 przygotowania ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, pracy urządzeń pomocniczych, oświetlenia, sprzętów AGD i RTV oraz innych elementów wyposażenia budynku zużywających energię 120 kwh/m2rok Ceną ofertową brutto należy objąć wszelkie koszty ponoszone w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym m.in.: - wykonaniu wszystkich prac budowlanych w tym wykonania nia prac na dachu, fundamentów dla urządzeń, łącznie z przywróceniem do stanu pierwotnego rozkutych posadzek, ścian (wraz z narzutami) - posadowienia urządzeń - montażu - wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu - organizacji i użytkowania placu budowy (w tym: dostępu do drogi, organizacji ruchu, media, myjka dla samochodów itp.) - transportu - rozładunku - magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, - wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, - dostarczenia urządzeń - koszty prób, sprawdzeń - podłączeń instalacyjnych - dokumentacji powykonawczej - instrukcji obsługi - wykonaniem tzw. uruchomienia zerowego, z wprowadzeniem nastaw ściśle uzgodnionych z Zamawiającym - pokryciem wszelkich podatków, cła, opłat licencyjnych cyjnych itp. ponoszonych w związku z dostawą urządzeń do Zamawiającego, - zapewnienia takiego opakowania urządzeń, jakie będzie konieczne dla zapobieżenia uszkodzeniu lub pogorszeniu jakości w czasie transportu do miejsca zamontowania - należy uwzględnić bardzo wysoki standard wyposażenia wnętrz. Cena oferty powinna uwzględniać koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny, podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami jak również te roboty i materiały, które zdaniem Wykonawcy są niezbędne dla należytego wykonania robót, a nie zostały ujęte przez Zamawiającego. Niezależnie od ograniczeń, jakie mogą sugerować sformułowania użyte w SIWZ i PFU i/lub wyjaśnienia Zamawiającego, Wykonawca winien mieć pełną świadomość, że kwotę/kwoty, które wprowadził do oferty/umowy dotyczą robót całkowicie zakończonych pod każdym względem, potwierdzonych stosownymi protokołami odbioru. Przyjmuje się, że Strona 16 z 87

17 Wykonawca jest w pełni świadomy wszystkich wymagań i zobowiązań wyrażonych bezpośrednio, czy też sugerowanych, objętych każdą częścią Umowy, i że stosownie wycenił wszystkie elementy i pozycje. W cenie oferty Wykonawca wyceni wszelkie elementy niezbędne do dla osiągnięcia wymaganych parametrów technologiczno-użytkowych, nawet jeżeli te nie zostały wymienione w PFU. W związku z powyższym ofertowana kwota musi obejmować wszelkie wydatki poboczne i nieprzewidziane oraz ryzyko każdego rodzaju (w tym też klimatyczne i archeologiczne), niezbędne do zaprojektowania, budowy, ukończenia, uruchomienia i konserwacji całości robót zgodnie z Umową. O ile wykazy i opisy nie przewidują jakiś kosztów, to należy zapewnić odpowiednie rezerwy w cenie ryczałtowej. Wprowadzona przez Wykonawcę cena ryczałtowa musi odzwierciedlać właściwy związek z kosztem wykonywania robót opisanych w SIWZ, PFU i Umowie, a więc wszystkie koszty stałe, zyski, koszty ogólne i podobnego rodzaju obciążenia odnoszące się do niniejszej umowy jako całość należy rozdzielić pomiędzy wszystkie kwoty podane w wykazach cen elementów scalonych. W tym celu zaleca się, aby wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia, a także zdobył, na swoją własną odpowiedzialność i ryzyko, wszelkie dodatkowe informacje, które mogą być konieczne do przygotowania oferty oraz zawarcia umowy i wykonania zamówienia. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. W szczególności zaleca się, aby Wykonawca rozpoznał uwarunkowania: - organizacji placu budowy, w tym zaopatrzenia w media - dostępu do placu budowy - warunków hydrologiczno-geotechnicznych - zagrożeń powodziowych - warunków klimatycznych 1.6 Lokalizacja terenu objętego opracowaniem Teren objęty opracowaniem położony jest wzdłuż obwodnicy Jabłonny i obejmuje działki o numerach: 1449/31, 1449/32, 1449/35, 1449/36, 1449/69, 1449/73 fragment przeznaczony na drogę dojazdową, w obrębie 1, położone na terenie gminy Jabłonna. Działki znajdują się na obszarze zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działki niezabudowane, nieogrodzone i nieuzbrojone. Dojazd do drogi publicznej o nr ew. 1449/157 poprzez drogę o nr ew.1449/73. Działka nr 1449/32, na której planowana jest realizacja terenu parkowego wraz z ze ścieżką edukacyjną OZE i uzbrojeniem terenu w media / nie objęta Decyzją / wg ustaleń Zamawiającego z Gminą Jabłonna może być przedmiotem w/w inwestycji pod warunkiem nie realizowania na niej budynków (trwałej zabudowy terenu). Strona 17 z 87

18 Zgodnie z warunkami Gminy Jabłonna, dotyczącymi odprowadzania ścieków z w/w działek objętych inwestycją, w celu włączenia projektowanej sieci kanalizacyjnej do istniejącej studni należy uzyskać zgodę właścicieli działek, przez które prowadzona będzie projektowana siec. 1.7 Stan istniejący terenu Teren działek sklasyfikowany jest w ewidencji gruntów jako tereny rolne. Teren inwestycji objęty jest zgoda na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych na cele budowlane w miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego gminy Jabłonna, który jednak utracił moc w 2004 roku. Działki znajdują się na obszarze zabudowy mieszkaniowej i usługowej. Działki niezadrzewione, niezabudowane, nieogrodzone i nieuzbrojone. Dojazd do drogi publicznej o nr ew. 1449/157 zapewniony poprzez drogę o nr ew.1449/73. Działki nie leżą na terenie parku narodowego, rezerwatu przyrody, parku krajobrazowego, obszaru Natura 2000, pomników przyrody. Działki zlokalizowane są poza obszarem zabytku archeologicznego wpisanego do rejestrów, nie podlegają ochronie konserwatorskiej. Działki nie leżą na terenach górniczych. Działki nie są zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Teren działek jest zagrożony zalewem wody Q5%. Przed przystąpieniem do realizacji zadania należy wystąpić do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie w celu uzyskania opinii dotyczącej zabudowy obszarów zalewowych ochrony przeciwpowodziowej. 2. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I WYTYCZNE PROJEKTOWE 2.1 WYKAZ OBIEKTÓW I URZĄDZEŃ PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI (NA POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁKACH) Zespół obiektów Centrum Badawczego PAN powstanie na działkach o numerach: 1449/31, 1449/3 2, 1449/35, 1449/36,1449/69, 1449/73- (fragment przeznaczony na drogę dojazdową) Obiekty powstające na poszczególnych działkach: działki nr 1449/35, 1449/36 - budynki laboratoryjne z panelami termicznymi słonecznymi i panelami fotowoltaicznymi na ruchomej konstrukcji oraz panelami fotowoltaicznymi transparentnymi, a także z turbinami wiatrowymi na dachu jednego z budynków zespołu, i zespołem kominów pomiędzy budynkami - plac przed wejściem z innowacyjnym systemem odmrażania podłoża Strona 18 z 87

19 / system pionowych i powierzchniowych pomp ciepła / - droga pieszo- jezdna o parametrach zapewniających ochronę ppoż. zespołu budynków - parking z zadaszeniami solarnymi na których zostaną zamontowanepanele fotowoltaiczne, innowacyjnym systemem odmrażania podłoża oraz ze stanowiskami /min. X4/ z instalacją do ładowania pojazdów elektrycznych - tafla wody z fontanną na froncie budynku głównego - mały basen wodny z fontanną od strony południowej głównego budynku - zagospodarowane tereny zielone - uzbrojenie terenu w media - uzbrojenie w infrastrukturę umożliwiającą oddawanie (sprzedawanie)energii elektrycznej do sieci energetycznej - wyposażenie laboratoriów w aparaturę specjalistyczną (aparaturę specjalistyczną którą Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć i zamontować w ramach zamówienia opisano w Tomie II PF-U, poświęconym zaprojektowaniu, dostawie, montażu i uruchomieniu układów: cieplno-chłodniczego, chłodniczego, generacji energii elektrycznej, magazynowania energii cieplnej); Pozostała aparaturę specjalistyczną [Wyposażenie Badawcze] dostarczy i zamontuje Zamawiający). - wyposażenie laboratoriów w sprzęt - pełne wyposażenie sal konferencyjnych, biur i pozostałych pomieszczeń w niezbędny sprzęt (w tym do konferencji i video-konferencji) - wyposażenie tarasów widokowych/ wypoczynkowych w stoliki kawowe plus krzesła na 70 osób, odporne na działanie wszelkich czynników atmosferycznych działka nr 1449/31 - magazyn ciepła z basenem wodnym, ruchome, przeszklone przekrycie z panelami fotowoltaicznymi - turbina wiatrowa około h=16 m - droga pieszo- jezdna o parametrach zapewniających ochronę ppoż. - miejsca postojowe - zagospodarowane tereny zielone - uzbrojenie terenu w media działka nr 1449/32 - ścieżka edukacyjna OZE: zagospodarowany teren parkowy - uzbrojenie terenu w media działka nr 1449/69 - wewnętrzna droga dojazdowa z uzbrojeniem w media oraz przygotowaniem przyłączy do obiektów w perspektywie zlokalizowanych na terenie działek sąsiednich o nr 1449/40, 1449/41, 1449/51, 1449/52 Strona 19 z 87

20 działka nr 1449/73 / fragment / - droga dojazdowa do terenu inwestycji umożliwiającą działania straży pożarnej zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa pożarowego - podłączenie do istniejącego fragmentu drogi publicznej na działkach nr 1449/73, 1449/157 urządzenia obejmujące wszystkie działki - ogrodzenie terenu inwestycji, bramy i furty wejściowe - zabezpieczenie terenu inwestycji w urządzenia ochrony Przeciwpożarowej - oświetlenie i monitoring całego terenu pod inwestycję - ogólnodostępne pojemniki na odpady stałe - wyposażenie terenu w infrastrukturę techniczną - wyposażenie parkingów w system informatyczny, instalacji czujników, parkingowych znaków zmiennej treści / opis patrz założenia systemowe dotyczące parkingów / - zieleń wysoka i niska oraz trawniki w technologii tradycyjnej wykonywane z siewu, na uzdatnionych istniejących gruntach. Strona 20 z 87

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską oraz ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego ojewództwa Mazowieckiego 2007-2013 INSTYTUT MASYN

Bardziej szczegółowo

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA

TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA Załącznik 1 a - do Formularza ofertowego TABELA CENY RYCZAŁTOWEJ PREAMBUŁA 1. Tabelę ceny ryczałtowej należy odczytywać w powiązaniu ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami. 2.

Bardziej szczegółowo

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów)

Niniejsza oferta zostaje złożona przez: l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) Załącznik nr 1e WYKAZ CEN Na Kontrakt nr 1 - Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7

Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 Część IV WYKAZ CEN Strona 1 z 7 ZAKŁAD GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Rzędów 40, 28 142 Tuczępy Polska tel. : +48 15 864 22 51 fax. : +48 15 864 22 51 wew. 26 www.zgok.ornet.pl

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2

PROJEKT BUDOWLANY. Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 PROJEKT BUDOWLANY Obudowy windy dla niepełnosprawnych przy budynku Szkoły Podstawowej w Strumieniu przy ulicy Młyńskiej, p, gr nr 212/2 Inwestor : GMINA STRUMIEŃ Strumień Rynek 4 Projektant : inż. Jan

Bardziej szczegółowo

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r.

ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. ANEKS do PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO Aktualizacja na dzień 07.05.2015 r. I. STRONA TYTUŁOWA 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZDUŃSKOWOLSKI INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 2. Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do:

1.1.1 wykonania pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej i dokumentacji wykonawczej niezbędnej do: Wykonanie pełno branżowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej niezbędnej do uzyskania pozwolenia na budowę oraz wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót budowlanych

Bardziej szczegółowo

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.

1 STRONA TYTUŁOWA 1 3 SPIS RYSUNKÓW 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4. 2 SPIS TREŚCI 1 STRONA TYTUŁOWA 1 2 SPIS TREŚCI 2 3 SPIS RYSUNKÓW 2 4 DANE OGÓLNE 3 4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA. 3 4.2 INWESTOR. 3 4.3 PODSTAWA OPRACOWANIA. 3 4.4 LOKALIZACJA 3 5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Bardziej szczegółowo

MARR Business Park - relacja z budowy (2011)

MARR Business Park - relacja z budowy (2011) MARR Business Park - relacja z budowy (2011) 09.12.2011 Rozpoczęta w maju ubiegłego roku inwestycja na terenie MARR Business Park przy ul. Nad Drwiną 10, obejmująca budowę hal produkcyjno-magazynowych

Bardziej szczegółowo

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA

2. REJON URBANISTYCZNY Teren objęty opracowaniem znajduje się w Gminie Krasne.. 3. KOMUNIKACJA Załącznik nr 5 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY HALI SPORTOWEJ PRZY ZESPOLE SZKÓŁ W MALAWIE WRAZ Z ŁĄCZNIKIEM, ZAPLECZEM I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ. 1. CEL PRZEDSIĘWZIĘCIA Celem przedsięwzięcia jest budowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU BUDOWA MYJNI AUTOBUSÓW I SAMOCHODÓW CIĘŻAROWYCH na działce nr 77/1 w Jeleniej Górze wg projektu gotowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na terenie

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH

TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Wstępny program użytkowy obiektu (ZAŁĄCZNIK 6 DO SIWZ na PROJEKT WYKONAWCZY przebudowy istniejącej hali laboratoryjnej na pomieszczenia laboratoryjne) TECHNOLOGIA POMIESZCZEŃ LABORATORYJNYCH Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH

ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH Załącznik Nr 1 do UMOWY ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH I. Projekt koncepcyjny i postanowienia ogólne. 1. Ustala się, że prace projektowe obejmą teren zlokalizowany w Warszawie, dzielnica Wola, przy ul. Prymasa

Bardziej szczegółowo

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki

1.2 Materiały wyjściowe do projektowania. 2.2 Obecne zagospodarowanie działki. 2.3 Projektowane zagospodarowanie działki SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA: - spis elementów opisu - spis rysunków technicznych - kserokopia uprawnień projektanta - zaświadczenie z branżowej izby - mapa ewidencyjna działki nr 82/3 i 55/15 w Kartuzach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 Kraśnik, 2013.04.11 Miejska Biblioteka Publiczna ul. Koszarowa 10A 23-200 Kraśnik Tel./fax 81 8252897 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 I. ZAMAWIAJĄCY DYREKTOR MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ ul. Koszarowa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Poczta Polska S.A. Region Infrastruktury w Gdańsku ul. Targ Rakowy 7/8 80-940 Gdańsk PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Modernizacja instalacji elektrycznej w UP Łęczyce projekt +wykonanie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 39 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU rozbudowa budynku Środowiskowego Domu Samopomocy wraz z przebudową wewnętrznego układu komunikacyjnego drogi i chodniki, infrastruktura techniczna,

Bardziej szczegółowo

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ

LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ URZĄD MIASTA CHORZÓW WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZASOBÓW KOMUNALNYCH LISTA WYMAGAŃ DLA JEDNOSKI PROJEKTOWEJ 1 ZAŁOŻENIA, INFORMACJE I WYMAGANIA NA ETAPIE PRZYGOTOWANIA 1. 1 kwota przewidywana przez miasto na

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Kraków, marzec 2014 PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu budowlano-instalacyjnego zespołów mieszkalnych w południowej części Domu Studenckiego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik Nr 9 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego o funkcji sportowo-oświatowej zlokalizowanego w miejscowości Węgierka. Zamawiający Gmina Roźwienica Adres: 37-565 Roźwienica Roźwienica

Bardziej szczegółowo

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A

AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 PROJEKT WYKONAWCZY TECHNOLOGIA WYPOSAŻENIA, STANDARDY WYKOŃCZENIA - BUDYNEK NR 2A AB-PROJEKT F.P.H.U. 30-001 KRAKÓW UL. KAMIENNA 19A/2 TEMAT: ZACHODNIOPOMORSKIE CENTRUM OPIEKI NAD KOBIETĄ I DZIECKIEM - PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU NR 15, 16, 17 ORAZ BUDOWA BUDYNKU 2A WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ

Bardziej szczegółowo

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego

Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Zastosowane technologie i praktyczne doświadczenia użytkownika budynku pasywnego Stanisław Grygierczyk Park Naukowo-Technologiczny Euro-Centrum 23.09.2016., Bielsko-Biała Czym jest Park Naukowo-Technologiczny?

Bardziej szczegółowo

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI

WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI WARUNKI FUNKCJONALNE DLA BUDOWY PARKINGU WIELOPOZIOMOWEGO PRZY UL. NAWROT 3/5 W ŁODZI 1. Nazwa przedsięwzięcia: Budowa parkingu wielopoziomowego przy ul. Nawrot 3/5 w Łodzi 2. Adres obiektu: Łódź, ul.

Bardziej szczegółowo

Jak zbudować dom poradnik

Jak zbudować dom poradnik Jak zbudować dom poradnik Technologie Koszty budowy Finansowanie inwestycji Domem energooszczędnym jest budynek, na którego ogrzanie zużywamy przynajmniej o 30% mniej energii niż w typowych budynkach,

Bardziej szczegółowo

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań

Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, Poznań Załącznik nr 18 Zamawiający POLITECHNIKA POZNAŃSKA pl. Marii Skłodowskiej Curie 5, 60-965 Poznań nazwa zamówienia KOMPLEKSOWA REALIZACJA ZADANIA W RAMACH FORMUŁY ZAPROJEKTUJ I WYBUDUJ BUDYNKU NIEMAL ZERO-ENERGETYCZNEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. Do projektu zagospodarowania terenu. 1. Dane ogólne : budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA. 2. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY Do projektu zagospodarowania terenu 1. Dane ogólne : INWESTOR : OBIEKT : LOKALIZACJA : STADIUM : GMINA KOŹMINEK budynek USŁUGOWY ŚWIETLICA WIEJSKA Dąbrowa gm. Koźminek PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót

Protokół nr 1 z inwentaryzacji wykonanych robót Zamawiający: Inwestor Zastępczy: Wykonawca: Tytuł Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu Raciborskie Przedsiębiorstwo Inwestycyjne sp. z o. o. Building Construction Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie

Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie Dr inż. Mariusz Szewczyk Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Termodynamiki 35-959 Rzeszów, ul. W. Pola 2 Systemy solarne Systemy pasywne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI

OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 4 OPIS ZBYWANEJ NIERUCHOMOŚCI 1. Działka gruntowa - obszar 1193 m 2. Powierzchnia płaska, teren w całości zagospodarowany. Dojście do nieruchomości utwardzone kostką Polbruk, parking samochodowy

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR:

OPIS TECHNICZNY BODZANÓW, DZ. NR EWID. 1106/9, GMINA BISKUPICE PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTOR: OPIS TECHNICZNY BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD- KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam.

Program Funkcjonalno Użytkowy Rezerwowe Źródło Ciepła ZOZ Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110 Skarżysko-Kam. Strona1 Data opracowania: 2012-12-10 Nr opracowania: 2/12/2012 INWESTOR Powiat Skarżyski ul. Konarskiego 20 26-110 Skarżysko-Kamienna OBIEKT Szpital Powiatowy w Skarżysku-Kamiennej ul. Szpitalna 1 26-110

Bardziej szczegółowo

I Projekt zagospodarowania terenu

I Projekt zagospodarowania terenu SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU BUDOWLANEGO - ZAMIENNEGO I Projekt zagospodarowania terenu 1. PODSTAWA PRAWNA I FORMALNA 1.1. Podstawa opracowania 1.2. Uprawnienia i wpisy do Izb Budowlanych Projektantów 2. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych Instalacja klimatyzacji Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto, ul. 27 Grudnia 15, Poznań 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Poznań Stare Miasto w budynku położonym w Poznaniu przy ul. 27 Grudnia 15. Sąd Rejonowy Poznań Stare

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji EWA Ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery poprzez likwidację źródeł niskiej emisji, termomodernizację oraz zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych; Ochrona wód gruntowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY Nazwa obiektu : Budynek Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Adres obiektu : ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 44-100 Gliwice Działka nr 487, obręb Stare Miasto Temat : Inwestor

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE

MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE TEMAT OPRACOWANIE: LOKALIZACJA: INWESTOR : PROJEKT BUDOWLANY MONTAŻ PODNOŚNIKA DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I PRZEBUDOWA SCHODÓW WEJŚCOWYCH DO BUDYNKU OŚRODKA ZDROWIA W DOMANIOWIE DZ.NR EW.136/4, OBRĘB DOMANIÓW,

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka

Oferta nieruchomości Bielsko-Biała, ul. Komorowicka Oferta nieruchomości Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja:, województwo śląskie Współrzędne GPS: 49.840601, 19.051583 Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Wielofunkcyjny ul. Kolejowa 6 55-002 Kamieniec Wrocławski Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003 Czernica Data

Bardziej szczegółowo

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S

PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:96721-2012:text:pl:html PL-Kraków: Roboty budowlane w zakresie budynków 2012/S 60-096721 Krakowski Park Technologiczny Sp.

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie .. (Pieczęć Wykonawcy/ów ) (Tel., fax, e-mail) Gmina Czerniejewo Załącznik Nr 2 do SIWZ ZESTAWIENIE ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH Nazwa zamówienia: Budowa hali widowiskowo-sportowej wraz z łącznikiem w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I OBIORU ROBÓT INSTALACYJNYCH Nazwa zamówienia: Instalacja klimatyzacji na korytarzach Powiatowego Urzędu Pracy w Ostrowie Wielkopolskim Symbol opracowania S-1 Nazwy i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH - KLIMATYZACJA. Nazwa inwestycji: Dostawa i montaż klimatyzacji dla pomieszczenia Sali Widowiskowej Centrum Kultury w Knurowie przy ulicy Niepodległości

Bardziej szczegółowo

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )!

! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & 2# 1) %6&4 . #&/. 7 (1 ( &) & )! ! # %!& # ( ) &%! # % & # & ( + # %,#. #&/. 0 1) #) (! & ) %+% &(, ( ( )(. (!2302# &,#. #&/. 0 45( & /!/ 2# 1) %6&4 /!/. #&/. 7 (1 ( &) & )! +%% &(, ( ( ),# &) 8 /!/ Przedmiot opracowania Nr rys. Nr str.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU Dla: Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Łukanowicach - BUDOWA DWUKOMOROWEGO OSADNIKA POKOAGULACYJNEGO WRAZ Z INSTALACJAMI TECHNOLOGICZNYMI I ELEKTRYCZNYMI NA DZ. NR 386/16

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia

FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia FORMULARZ Zestawienie kosztów zamówienia Opracowanie dokumentacji projektowej i przetargowej na przebudowę Centrum Usług Socjalnych i Szkolenia Kadr Pomocy Społecznej Ośrodek Nowolipie w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY ZAMAWIAJĄCY: Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach Polskiej Akademii Nauk w Krakowie ul. Strażacka 7, Mysłowice NAZWA ZAMÓWIENIA: Termomodernizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. DZIAŁKA NR. INWESTOR:..

Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. DZIAŁKA NR. INWESTOR:.. Tom I PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU** Tom II PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY** JEDNOSTKA PROJEKTOWA:.. ADRES:.. OBIEKT:. ADRES:.. DZIAŁKA NR. INWESTOR:.. ADRES:.. Oświadczamy, że projekt niniejszy

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego

Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego 1 Zał. nr 12 Zbiorcze Zestawienie Kosztów Zadania Inwestycyjnego Rozdz. Netto Brutto 2. Budynek Sądu 3. Sieci zewnętrzne z przyłączami 4. Urządzenie terenu Całkowita wartość zadania 2.1.BUDYNEK SĄDU Wartość

Bardziej szczegółowo

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją

1.2. Przedmiot i zakres robót objętych Specyfikacją 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w budynku Przedszkola Publicznego w Kątach Wrocławskich przy ul. Michała Drzymały 4. Dokumentacja obejmuje instalację klimatyzacji dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BUDOWLANYCH OBIEKT: BUDYNEK BIUROWY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 21/23, W WARSZAWIE OPRACOWANIE: KOD CPV: DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SYSTEMU KLIMATYZACJI DLA POMIESZCZEŃ BIUROWYCH NA PODDASZU BUDYNKU 45331220-4

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Pod nazwą: Kompleksowe wykonanie budynku naukowo - dydaktycznego dla Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach tzn: zaprojektowanie, wybudowanie i wyposażenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Nazwa zamówienia Wykonanie w formule Zaprojektuj i wybuduj dokumentacji budowlanej i robót budowlanych dla zadania pn.: Budowa altany śmietnikowej na potrzeby budynku położonego przy ulicy Kobielskiej

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ INWENTARYZACJA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Budynek Zespołu Szkół w Chrząstawie Wielkiej ul. Wrocławska 19 55-003 Czernica Zamawiający: Gmina Czernica ul. Kolejowa 3 55-003

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji klimatyzacji i wentylacji dla pomieszczeń Sali kolumnowej, Sali ślubów i toastów w budynku Ratusza Rynek 1 w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY GMINA MIASTO RZESZÓW PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla obiektu kubaturowego Budynek Przychodni Specjalistycznej przy ul. Lubelskiej w Rzeszowie Wykonawca: WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNLNEJ I INWESTYCJI Rynek

Bardziej szczegółowo

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl

17A. Karta informacyjna domu nr. Osiedle Wzgórze Raduni. www.archideon.pl Karta informacyjna domu nr 17A Przykładowa aranżacja wnętrz 3 PARTER POWIERZCHNIA UŻYTKOWA 1. Sień 3,61 m 2 2. Hol+klatka 9,78 m 2 3. Salon 26,6 m 2 5 6 1 2 7 4 4. Aneks kuchenny 6,39 m 2 5. Kotłownia

Bardziej szczegółowo

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn

Audytoenerg Maciej Mierzejewski ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn. mgr inż. Maciej Mierzejewski, ul. 3 Maja 18, 43-400 Cieszyn Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania, wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło w budynku mieszkalnym jednorodzinnym Mieszkalny Rodzaj budynku jednorodzinny Właściciel/Inwestor

Bardziej szczegółowo

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU I. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Przedmiot inwestycji, a w przypadku zamierzenia budowlanego obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany zakres całego zamierzenia, a w razie potrzeby kolejność

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI

INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI INSTALACJA WENTYLACJI -KLIMATYZACJI 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej 1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną 1.4. Ogólne wymagania

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a

PROJEKT ROZBIÓRKI. ul. Wolności Płońsk, dz. nr ewid. 751,752. Biuro Projektów INWEST-P 06-400 Ciechanów ul. Bat. Chłopskich 17a 06-400 CIECHANÓW, ul. Batalionów Chłopskich 17a, tel./fax (48) 023.673-48-78. NIP: 566-000-33-78, REGON: 130027188, PROJEKT ROZBIÓRKI SALI GIMNASTYCZNEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ORAZ ŁĄCZNIKIEM PRZY GIMNAZJUM

Bardziej szczegółowo

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia

5.5. Możliwości wpływu na zużycie energii w fazie wznoszenia SPIS TREŚCI Przedmowa... 11 Podstawowe określenia... 13 Podstawowe oznaczenia... 18 1. WSTĘP... 23 1.1. Wprowadzenie... 23 1.2. Energia w obiektach budowlanych... 24 1.3. Obszary wpływu na zużycie energii

Bardziej szczegółowo

Program funkcjonalno - użytkowy

Program funkcjonalno - użytkowy Załącznik Nr 3 Program funkcjonalno - użytkowy NA OPRACOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCIACH ZAKRZÓW, SKRONINA I SĘDÓW GM. BIAŁACZÓW Adres Obiektu: gmina Białaczów

Bardziej szczegółowo

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA

OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA OPIS NIERUCHOMOS CI TERMINALA CARGO, UL. WIRAŻ OWA 35, WARSŻAWA 1. BUDYNEK TERMINALA CARGO Budynek magazynowy z częścią biurową, zbudowany na rzucie prostokąta o wymiarach 165,7m x 84,6m, jednokondygnacyjny,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CPV 45213150-9 INWESTYCJA : ADAPTACJA POMIESZCZEŃ PO WARSZTATACH SZKOLNYCH NA POTRZEBY POWIATOWEGO OŚRODKA DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ ORAZ BIURA GEODETY

Bardziej szczegółowo

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a

P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a P r a c o w n i a P r o j e k t o w o U s ł u g o w a s.c. Ryszard Świętek Jacek Światak ul. Bema 10b/2, 32-602 Oświęcim; tel (033) 844-30-33; fax (033)-844-54-31; e-mail: archis@archis.pl egz. 5. Nr umowy:

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Rejtana budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Rejtana 9-11 Działka nr 39 Powierzchnia działki: 876,0 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo usługowym Księga wieczysta: WR1K/00102868/7

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania:

Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: Załącznik nr 26 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Nr PN-11/15 Harmonogram Zamawiającego do SIWZ dla wykonania zadania: PRZEBUDOWA WYTWARZANIA, ZARZĄDZANIA I DYSTRYBUCJI MEDIÓW ENERGETYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA

USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Warszawa, dn. 15.03.2016r. USTALENIE WARTOŚCI SZACUNKOWEJ ZAMÓWIENIA Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie jest narodową instytucją kultury, powołaną do życia przez Ministerstwo Kultury w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY WYKONANIA BIEŻĄCEJ KONSERWACJI NAWIERZCHNI Z PRZYSTOSOWANIEM DO EKSPLOATACJI PRZY ULICY CHODAKOWSKIEJ W WARSZAWIE Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa, w imieniu i na rzecz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Budowa parkingu w rejonie ul. Widokowej w Skarżysku-Kamiennej Adres obiektu budowlanego: Działka oznaczona w ewidencji gruntów i budynków jako nr 834/2

Bardziej szczegółowo

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej,

Płatności za wszystkie pozycje Robót zostaną dokonane na podstawie ustalonej kwoty ryczałtowej, Preambuła Załącznik nr 1c Wzór wykazu cen owych dla zadania 01012 Numer zadania nadany przez Zamawiającego ZP/36/PN/2008 Zadania 01012 "Budowa fragmentu połączenia tramwajowego skrzyzowania ulic: Legnicka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY NR EGZ. Nazwa zamówienia Adres obiektu budowlanego Numery ewidencyjne działek, na których obiekt jest usytuowany Nazwy i kody grup robót PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Układ komunikacyjny wraz z parkingami

Bardziej szczegółowo

F O R M U L A R Z C E N O W Y

F O R M U L A R Z C E N O W Y Znak sprawy IM.271.4.2011 DRUK WZP-13 (pieczęć Wykonawcy) F O R M U L A R Z C E N O W Y Załącznik nr... do oferty NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES WYKONAWCY :... PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:... w tym: Lp.... W Y S Z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH STWiOR RODZAJ OBIEKTU: Rozbudowa budynku Remizy OSP w Żurowej NAZWA ZAMAWIAJĄCEGO: Gmina Szerzyny ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: 38-246 Szerzyny 521

Bardziej szczegółowo

CZEŚĆ IV WYKAZ CEN. SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 432

CZEŚĆ IV WYKAZ CEN. SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 432 SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 432 CZEŚĆ IV WYKAZ CEN SIWZ - Część IV Wykaz Cen Str. 433 Nazwa Zamówienia: Rozbudowa i modernizacja równoległej drogi kołowania i dróg szybkiego zejścia realizowana w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU

ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU ZAŁĄCZNIK Nr 1 do SIWZ w postępowaniu nr K/DZP-362-005/13 ZAŁOŻENIA DO WYKONANIA PROJEKTU NA REMONT D.S. PRZEGUBOWIEC nr II UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU Opis przedmiotu zamówienia 1. wykonanie

Bardziej szczegółowo

Kursy: 12 grup z zakresu:

Kursy: 12 grup z zakresu: SCHEMAT REALIZACJI USŁUG W RAMACH PROJEKTU EKO-TRENDY Kursy: 12 grup z zakresu: Szkolenia Instalator kolektorów słonecznych - 2 edycje szkoleń - 1 h/gr. 2. Szkolenia Nowoczesne trendy ekologiczne w budownictwie

Bardziej szczegółowo

1.2. Ewidencja gruntów i budynków:

1.2. Ewidencja gruntów i budynków: 1.2. Ewidencja gruntów i budynków: Czerwony Dwór, nieruchomość zabudowana, działka nr 27/16. KW nr OL12G/00015945/6. Str. nr 10 2. Przeznaczenie nieruchomości. Nieruchomości połoŝone są na obszarze, dla

Bardziej szczegółowo

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ SZPITALA Poprawę efektywności energetycznej budynków szpitala osiągnięto przez: Ocieplenie budynków Wymianę okien i drzwi zewnętrznych Modernizację instalacji centralnego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki

PROJEKT BUDOWLANY. Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul. Warszawska 115, Łomianki PROJEKT BUDOWLANY Projekt termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łomiankach, ul. Warszawska 73 na działkach nr ewid. 451, 452 i 454, obręb 0004 Inwestor Urząd Miasta i Gminy Łomianki, ul.

Bardziej szczegółowo

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWENTARYZACJA BUDOWLANA INWENTARYZACJA BUDOWLANA PRZEDMIOT INWENTARYZACJI : Działka nr 7. AM-23, obręb Plac Grunwaldzki jednostka ewidencyjna Wrocław część budynku przy ul. Składowej 1-3 Wrocław Sporządził: inż. Mieczysław Cegliński

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny

WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny WROCŁAW ul. Kołłątaja 15 budynek biurowo - administracyjny Wrocław, ul. Kołłątaja 15 Działka nr 40 Powierzchnia działki: 534 m² Działka zabudowana budynkiem biurowo - usługowym Księga wieczysta: WR1K/00097378/6

Bardziej szczegółowo

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są:

Materiałami stosowanymi do wykonania robót będących tematem niniejszej specyfikacji są: 1. Część ogólna 1.1. Nazwa Zamówienia Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Sądu Rejonowego Grunwald i Jeżyce w budynku położonym w Poznaniu przy ul. Kamiennogórskiej 26. Zamawiający: Sąd Okręgowy

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI:

Opis techniczny do projektu zagospodarowania terenu SPIS TREŚCI: STRONA 1 SPIS TREŚCI: 1. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 2 1.1. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA... 2 1.1.1. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI... 2 1.2. PROGRAM KUBATUROWY NA DZIAŁCE... 2 1.3. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI. Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI Wytyczne do Programu Funkcjonalno-Użytkowego Centrum Nauki Keplera w Zielonej Górze Opracował: dr inż. Piotr Ziembicki dr inż. Jan Bernasiński

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła

Dotyczy: Ogłoszenie z r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Dotyczy: Ogłoszenie z 08.06.2016r. o przetargu na montaż instalacji fotowoltaicznej, solarnej oraz pomp ciepła Ogólne warunki 1 Termin realizacji 31.10.2016 r. 2 Warunki gwarancyjne: przez 10 lat od oddania

Bardziej szczegółowo

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466

Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8. Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 CUPRUM NOVUM Wrocław, ul. Gen. Wł. Sikorskiego 2-8 Wynajem powierzchni biurowych: Tel. 71 7812 205 Mob. 601 950 466 Lokalizacja biurowca CUPRUM NOVUM Ulica: Gen. Wł. Sikorskiego 2-8, ul. Podwale 3-4 Miasto:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI SANITARNYCH I ELEKTRYCZNYCH INSTALACJA WENTYLACJI Kod CPV 45331200 8 - Instancja cieplna, wentylacyjna i konfekcjonowania powietrza Kod CPV

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU CZĘŚĆ D PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SPIS TREŚCI PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 1. Informacje ogólne 1.1. Inwestor 1.2. Inwestycja 1.3. Adres inwestycji 1.4. Pracownia 1.5. Podstawa opracowania 2.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806

WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 WYTYCZNE PROJEKTOWE 0806 Nazwa zadania : Budowa placówki Posterunku Energetycznego w Mirsku (RD Lubań). Opracował: Marcin Tyrakowski data i podpis Sprawdził: Maciej Jabłoński data i podpis Zatwierdził:..

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SIWZ zał. nr 12 - program funkcjonalno-użytkowy PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY 1. TYTUŁ Zaprojektowanie i wykonanie systemu oddymiania na klatce schodowej nowego budynku Lubelskiego Hospicjum Dobrego Samarytanina

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A

I N W E N T A R Y Z A C J A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: C+HO ar Aleksandra Wachnicka Paweł adres: Ul. Wachnicki Narutowicza s.c. 14b/11 70-240 Szczecin, pracownia: ul. telefony: + Sowińskiego 4 8 9 1 4 3 324/Ip 1 4 4 470-236, + 4 8 Szczecin

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE Program Funkcjonalno - Użytkowy dobudowy windy do istniejącego budynku Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zawidowie przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 6 należącego do WS-SPZOZ w Zgorzelcu SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY. dla zadania PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY dla zadania ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE, DOSTAWA I MONTAŻ SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU /SSP/ W BUDYNKU REKREACYJNO-SPORTOWYM DOSIR PRAGA-PÓŁNOC M.ST. WARSZAWY PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 1. Część ogólna 1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego Remont wraz z termomodernizacją budynku socjalnego Polanowicach 1.2. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne:

Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Informacja o obiekcie biurowo-socjalnym z halą magazynowo-produkcyjną 1. Informacje ogólne: Nieruchomość położona jest na terenie Synergy Park w Przyszowicach przy ulicy Granicznej 66 w gminie Gierałtowice

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY. Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Załącznik Nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania: Budowa budynku handlowo administracyjnego i dla potrzeb opieki społecznej w Ropczycach zadanie,,a Adres obiektu budowlanego: Ropczyce

Bardziej szczegółowo