OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH."

Transkrypt

1 OPIS FUNKCJONALNO UŻYTKOWY BUDYNKU BIUROWEGO NOWEJ SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W KATOWICACH. Zamawiający: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach Katowice, ul. Plebiscytowa 19. Data opracowania: Katowice r. Strona 1

2 1. Spis zawartości. I. Strona tytułowa Spis zawartości....2 II. Część opisowa Cel opracowania Opis przedmiotu zamówienia Charakterystyczne niezbędne parametry określające nieruchomość i obiekt Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe obiektu Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe obiektu Wymagania dotyczące instalacji techniczno - technologicznych Wymagania dotyczące parametrów energetycznych budynku...6 III. Część informacyjna.8 Strona 2

3 II. CZĘŚĆ OPISOWA. 1. Cel opracowania. Niniejsze opracowanie stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu przetargu. Celem opracowania jest sformułowanie charakterystycznych wymaganych i preferowanych parametrów budynku - nowej siedziby WFOŚiGW w Katowicach. 2. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest nabycie w drodze przetargu, o którym mowa w art i nast. K.C., prawa własności nieruchomości zabudowanej budynkiem o przeznaczeniu biurowym wraz z infrastrukturą towarzyszącą i wyposażeniem określonym w niniejszym opracowaniu. 2.1 Charakterystyczne niezbędne parametry określające nieruchomość i obiekt. 1. Nieruchomość zlokalizowana w granicach administracyjnych miasta Katowice. 2. Wielkość działki do 5000 m 2 z możliwością wydzielenia minimum 20 miejsc parkingowych na działce lub kondygnacji podziemnej. 3. Budynek biurowy - bez kubaturowych części wspólnych z innymi obiektami. 4. Wymagana powierzchnia użytkowa budynku od m 2 do m Kubatura od do m Przystosowanie do poruszania się osób niepełnosprawnych. 7. Pomieszczenia biurowe z możliwością ulokowania w jednym pomieszczeniu maksymalnie do 4 pracowników, spełniające obowiązujące normy w zakresie powierzchni i wymagań higieniczno-sanitarnych pozwalające na stworzenie miejsc pracy dla minimum 120 pracowników. 8. Parametry budynku w zakresie energooszczędności wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) - w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Minimalne wymagania w tym zakresie opisuje punkt 2.5 niniejszego opracowania. 9. Dostępność nieruchomości rozumiana jako data jej przekazania Organizatorowi po zawarciu umowy sprzedaży termin końcowy do r. Uwaga: Parametry nieruchomości określone w rozdziale 2.1 pkt. 1-9 powyżej są wymogiem o charakterze bezwzględnym, podobnie jak określone w rozdziale 2.5 minimalne parametry energetyczne budynku. Parametry opisane w rozdziale 2.2, 2.3 oraz 2.4 poniżej są parametrami preferowanymi. Strona 3

4 2.2 Ogólne właściwości funkcjonalno użytkowe obiektu. 1. Budynek powinien posiadać gabinety dla 5 Członków Zarządu Funduszu i 2 dyrektorów. Preferowana będzie możliwość zlokalizowania pokoi dla Kierownictwa Funduszu na jednej, oddzielnej kondygnacji. 2. W budynku poza gabinetami dla członków Zarządu, pokojami biurowymi i ciągami komunikacyjnymi wydzielone powinny być: sala konferencyjna dla osób; sala konferencyjna dla 120 osób (wymóg zostanie spełniony jeżeli w bezpośrednim sąsiedztwie, budynku obok, będzie możliwość wynajęcia tego typu sali); punkt obsługi beneficjenta/klienta zewnętrznego kancelaria; pomieszczenia socjalne z aneksami kuchennymi (preferowane jedno na każdym piętrze); salka negocjacyjna; portiernia i pomieszczenia ochrony; pomieszczenie socjalne dla pracowników obsługi; pomieszczenie archiwum zakładowego; pomieszczenie/pomieszczenia techniczno-magazynowe; toalety zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz ze zm.). serwerownia i pomieszczenia urządzeń aktywnych. 2.3 Szczegółowe właściwości funkcjonalno użytkowe obiektu. 1. Kondygnacja piwniczna (opcja) - pomieszczenia techniczne i parking dla samochodów Funduszu i uprawnionych pracowników. 2. Parter - kondygnacja ogólna. Przewidywane funkcje: Kancelaria ogólna / Biuro podawcze; Punkt informacyjny; Portiernia i pomieszczenia ochrony; Pomieszczenia socjalne dla pracowników obsługi; Archiwum Funduszu przystosowane do regałów ruchomych o powierzchni od 70 m 2 do 100 m 2 ; Pomieszczenia/ pomieszczenie techniczno magazynowe o łącznej powierzchni ok. 100 m 2 ; Serwerownia i pomieszczenia urządzeń aktywnych o powierzchni od 20 m 2 do 25 m 2. Strona 4

5 3. Kondygnacje biurowe. Kondygnacje biurowe przeznaczone w całości pod funkcję pracowniczej strefy biurowej z przeznaczeniem dla następujących Zespołów: Zespół Ochrony Przyrody, Edukacji Ekologicznej i Profilaktyki Zdrowotnej; Zespół Gospodarki Wodnej i Ochrony Wód; Zespół Ochrony Atmosfery i Powierzchni Ziemi; Zespół Funduszy Europejskich; Zespół Kontroli POIiŚ; Zespół Analiz, Zabezpieczeń i Windykacji; Zespół Kontroli i Umorzeń; Zespół Ekonomiczny; Zespół Finansowo-Księgowy; Zespół Administracyjno-Organizacyjny; Zespół Biura Zarządu; Audytor wewnętrzny oraz Pełnomocnik ds. ZSZ;. Budynek musi mieć możliwość aranżacji dwóch rodzajów pomieszczeń biurowych: pomieszczenie kierownika zespołu pojedyncze stanowisko pracy z komputerową stacją roboczą, mały stół konferencyjny do 4 osób; pomieszczenie pracowników zespołu stanowiska pracy z indywidualnymi komputerowymi stacjami roboczymi, mały stół konferencyjny do wspólnego użytku. 4. Kondygnacja Kierownictwa Funduszu. Pomieszczenia. Gabinet Prezesa Zarządu jedno pomieszczenie; Sekretariat Prezesa Zarządu pomieszczenie z pojedynczym stanowiskiem pracy, w bezpośrednim sąsiedztwie gabinetu Prezesa wyposażone w strefę poczekalni oraz aneks gospodarczo-kuchenny; Gabinet V-ce Prezesa Zarządu cztery pomieszczenia; Sekretariat V-ce Prezesów Zarządu pomieszczenie/a z pojedynczym stanowiskiem pracy, w bezpośrednim sąsiedztwie gabinetów członków Zarządu, wyposażone w strefę poczekalni oraz aneks gospodarczo-kuchenny; Gabinet dyrektora dwa pomieszczenia; Strona 5

6 2.4 Wymagania dotyczące instalacji techniczno technologicznych. Budynek wyposażony w systemy oraz instalacje przewidziane dla 120 osób pracowników Funduszu: Instalacja niskotemperaturowa centralnego ogrzewania; Instalacja klimatyzacji z odzyskiem ciepła; Instalacja wodociągowa; Instalacja c.w.u.; Instalacja kanalizacyjna; Instalacja elektryczna 230V ogólna oraz separowana instalacja dla stanowisk komputerowych; Instalacja 380V dostępna w wybranych pomieszczeniach technicznych; Instalacja sieci komputerowej co najmniej kat. 5e we wszystkich pomieszczeniach biurowych dla wszystkich stanowisk komputerowych; Instalacja oświetleniowa, w tym oświetlenie wewnętrzne, zewnętrzne i awaryjne; Sieć telefoniczna (zapewnienie łączności wewnętrznej i zewnętrznej wszystkich stanowisk pracy); System detekcji pożaru; Inne systemy pozwalające na kontrolowanie parametrów pracy budynku i ograniczające zużycie energii. 2.5 Wymagania dotyczące parametrów energetycznych budynku. Budynek i jego instalacje grzewcze, wentylacyjne, klimatyzacyjne, ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia wbudowanego muszą być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający spełnienie wymagań wynikających z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. (z późniejszymi zmianami) w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Ponadto obiekt musi spełniać następujące wymogi minimalne: Wartość wskaźnika EP określającego roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną do ogrzewania, wentylacji, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz oświetlenia, obliczona według przepisów dotyczących metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynków, musi być mniejsza od wartości obliczonej zgodnie ze wzorem: Strona 6

7 EP = EP H+W + EP C + EP L [kwh/(m 2 rok)] przy uwzględnieniu cząstkowych maksymalnych wartości wskaźnika EP: - na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej: - na potrzeby chłodzenia: EP H+W = 65 [kwh/(m 2 rok)] EP C = 25 (powierzchnia użytkowa chłodzona budynku / powierzchnia użytkowa ogrzewana budynku) [kwh/(m 2 rok)]; - na potrzeby oświetlenia: dla czasu działania oświetlenia w ciągu roku (określonego na podstawie założeń projektowych) t 0 < 2500 h/rok: EP L = 50 [kwh/(m 2 rok)] dla czasu działania oświetlenia w ciągu roku (określonego na podstawie założeń projektowych) t h/rok lub w przypadku braku tej wartości w założeniach projektowych: EP L = 100 [kwh/(m 2 rok)] Strona 7

8 III. CZĘŚĆ INFORMACYJNA. Podstawy prawne: Ustawa Prawo budowlane z dnia 07.lipca 1994r. (tekst jednolity Dz.U. z 2010r. Nr 234 poz z późniejszymi zmianami); Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami); Strona 8

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów

Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów Standardy energetyczne budynków w świetle obowiązujących przepisów VII Śląskie Forum Inwestycji, Budownictwa i Nieruchomości. 73 Forum NFOŚiGW Energia Efekt Środowisko Katowice, 10.06.2015 r. Efektywność

Bardziej szczegółowo

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej

Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej Założenia Funkcjonalno Użytkowe dla opracowania koncepcji architektonicznej ZAŁĄCZNIK NR 5 1. OBSZAR OBJĘTY KONKURSEM - STAN ISTNIEJĄCY: 1) Planowana inwestycja zlokalizowana jest u zbiegu ulic Rybaki

Bardziej szczegółowo

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ul. Konstruktorska 3a, 02-673 Warszawa. NIP: 5220018559, REGON:142137128 Warszawa, dnia 22 maja 2015 roku OGŁOSZENIE dotyczące najmu powierzchni biurowej na potrzeby NARODOWEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. dla zadania nr 1 Załącznik nr 1.1 do SIWZ numer sprawy: WRO-WA.271.2/PN/2015 stanowiący załącznik nr 1 do Umowy OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA dla zadania nr 1 PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI INWESTYCYJNEJ NA POTRZEBY TERMOMODERNIZACJI

Bardziej szczegółowo

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice

Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice 1 Załącznik nr 1 opis przedmiotu zamówienia Program użytkowy i wytyczne projektowe dla inwestycji Rozbudowa zasobów eksperymentalnych i terapeutycznych Centrum Cyklotronowego Bronowice Przedmiotem inwestycji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY KOD CPV: 71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych 45310000-3 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych 45330000-9 Roboty w zakresie

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm.

Na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z późn. zm. Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 462) (zm. Dz.U. z 2013

Bardziej szczegółowo

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie

fizyka budowli zużycie energii w budownictwie fizyka budowli Karolina Kurtz-Orecka dr inż., arch. Wydział Budownictwa i Architektury Katedra Dróg, Mostów i Materiałów Budowlanych 1 zużycie energii w budownictwie TRANSPORT WYDOBYCIE PRODUKCJA SKŁADOWANIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r.

Warszawa, dnia 13 sierpnia 2013 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 sierpnia 203 r. Poz. 926 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ ) z dnia 5 lipca 203 r. zmieniające rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK ZARZĄDZANIE ENERGIĄ W BUDYNKACH KOMUNALNYCH PORADNIK Kraków wrzesień 2009 Wydawca: Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć Energie Cités: ul. Sławkowska 17/30, 31-016 Kraków tel./fax: +48 12 429 17 93 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju

Pan Paweł Orłowski Podsekretarz Stanu Ministerstwo lnfrastruktury i Rozwoju KRAJOWA RADA IZBY ARCHITEKTÓW RP -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1)

Propozycje zmian prawnych w zakresie oceny jakości energetycznej budynków (cz. 1) Analiza wymagań techniczno-budowlanych dotyczących ochrony cieplnej i energooszczędności budynków wraz z określeniem minimalnych wymagań dotyczących ich charakterystyki energetycznej zgodnie z dyrektywą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r.

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY- MODYFIKACJA Z DNIA 23.03.2015r. Nazwa zamówienia: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA POMIESZCZEŃ MAGAZUN NR 1 DO CELÓW AULI AMFITEATRALNEJ ORAZ MAGAZUNU NR 2 DO CELÓW GARAŻU WRAZ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie audytu oraz świadectwa energetycznego budynku przy zarządzaniu nieruchomością

Wykorzystanie audytu oraz świadectwa energetycznego budynku przy zarządzaniu nieruchomością Budownictwo i Architektura 12(4) (2013) 107-116 Wykorzystanie audytu oraz świadectwa energetycznego budynku przy zarządzaniu nieruchomością Katedra Konserwacji Zabytków, Wydział Budownictwa i Architektury,

Bardziej szczegółowo

Analiza wymagań energetycznych w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków techniczny

Analiza wymagań energetycznych w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków techniczny Analiza wymagań energetycznych w projekcie zmiany rozporządzenia w sprawie warunków techniczny WPROWADZENIE Ostatnie lata owocowały w uchwalenie dyrektyw UE związanych z poprawą efektywności energetycznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zadania Wykonanie wielobranżowej dokumentacji budowlano-wykonawczej, projektowo kosztorysowej; przebudowy pomieszczenia nr 310 na potrzeby nowej serwerowni oraz przebudowy

Bardziej szczegółowo

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora

OPIS ROZBUDOWY. 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora OPIS ROZBUDOWY 1. Podstawa opracowania: - dane wyjściowe i przepisy prawa - wytyczne Inwestora - podkłady mapowe dostarczone przez Inwestora 2. Zawartość opracowania - opis koncepcji rozbudowy - zestawienie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Zał. nr 1 do zapytania ofertowego Opis przedmiotu zamówienia 1. Część opisowa 1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie Projektu budowlanego i wykonawczego remontu kapitalnego

Bardziej szczegółowo

Program Funkcjonalno Użytkowy

Program Funkcjonalno Użytkowy Program Funkcjonalno Użytkowy Opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Załącznik nr 1 do SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Zaprojektuj i wybuduj - rozbudowa, przebudowa obiektu budowlanego Komendy Powiatowej Policji w Gostyninie Adres inwestycji: ul. 3-go

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska

Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Biała Podlaska 15.12. 2010r JRP/ 47 /BP/2010 Dotyczy: Znak Sprawy: JRP/ZZOBP-1/2010 Budowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów dla regionu Biała Podlaska Zgodnie z artykułem 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) 1 Białystok, dnia 10.07.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) NA WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWO-KOSZTORYSOWEJ ORAZ PRZYGOTOWANIE PROCESU INWESTYCYJNEGO WRAZ Z UZYSKANIEM WSZELKICH

Bardziej szczegółowo

Materiał powtórzeniowy na zaliczenie wykładów z Wybranych zagadnień prawnych w technice instalacyjnej.

Materiał powtórzeniowy na zaliczenie wykładów z Wybranych zagadnień prawnych w technice instalacyjnej. Materiał powtórzeniowy na zaliczenie wykładów z Wybranych zagadnień prawnych w technice instalacyjnej. 1. Ustawa Prawo budowlane + rozporządzenie Zakres i forma projektu budowlanego Spełnienie wymagań

Bardziej szczegółowo

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji

Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego, do projektu dla pomieszczeń Centralnego Informatorium Statystycznego - punkt sprzedaży publikacji Warszawa marzec 2015 Zamawiający: GUS Warszawa al. Niepodległości 208 PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY (opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY Załącznik Nr 1c do SIWZ opracowany zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września

Bardziej szczegółowo

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ

1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 1 1. TERMINOLOGIA i PODSTAWY PRAWNE 2. DOKUMENTACJA TECHNICZNA OBIEKTU 3. PRZEGLĄDY TECHNICZNE OBIEKTÓW 4. PRZEGLĄDY TECHNICZNE URZĄDZEŃ 2 obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: a) budynek wraz z

Bardziej szczegółowo

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych

Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych Opracowanie charakterystyki energetycznej wg nowych wymagań prawnych - wprowadzenie, najważniejsze zmiany Adam Ujma Wydział Budownictwa Politechnika Częstochowska 10. Dni Oszczędzania Energii Wrocław 21-22.10.2014

Bardziej szczegółowo

OBIEKT: Kampus 600-lecia Odnowienia UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Program użytkowy i założenia technologiczne.

OBIEKT: Kampus 600-lecia Odnowienia UJ Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej. Program użytkowy i założenia technologiczne. OPRACOWANIE 286 INWESTOR: 31-007 Kraków, ul. Gołębia 24 OBIEKT: Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej TEMAT : Program użytkowy i założenia technologiczne. część branżowa: prace przedprojektowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY FUNDACJA EDUKACJI INNOWACJI I WDRAŻANIA NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII URUCHOMIENIE PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO NA BAZIE e-platformy DO WSPÓŁTWORZENIA ŚRODOWISKA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej

EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej EKSPERTYZA techniczna dot. stanu ochrony przeciwpożarowej opracowana w trybie 2 ust 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

Bardziej szczegółowo