Dr Tomasz Filipiak. Prawdziwa historia budowy automatycznego systemu transakcyjnego - studium przypadku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Dr Tomasz Filipiak. Prawdziwa historia budowy automatycznego systemu transakcyjnego - studium przypadku"

Transkrypt

1 Dr Tomasz Filipiak Prawdziwa historia budowy automatycznego systemu transakcyjnego - studium przypadku Konferencja Profesjonalny Inwestor, Władysławowo

2 Szanowni Państwo, Rok temu podczas poprzedniej edycji konferencji Profesjonalny Inwestor zaprezentowałem Państwu formację, której wykorzystanie podczas panującej wtedy bessy mogło przynieść znaczne zyski. W czasie WallStreet13 w czerwcu 2009, przedstawiłem gotową już strategię inwestycyjną o nazwie BlackBody (BB), bazującą na wykorzystaniu tejże formacji wraz z jej odbiciem lustrzanym. Ponadto zwróciłem uwagę, że ze względu na jasno określone kryteria wejścia na rynek, zamknięcia pozycji oraz ustawienia linii obrony można ją zaimplementować na jedną z dostępnych w Polsce platform elektronicznych. W ten oto sposób BlackBody doczekała się swojej wersji automatycznej grającej na instrumencie CFD na kontrakty na WIG20. W międzyczasie, wykorzystując zalety programu Metatrader oraz języka programowania MQL4 udało się wprowadzić do strategii bardzo wiele parametrów, które pozwoliły zbadać wypływ wielu czynników na poziom zysku, obsunięcia kapitału itp. Przedmiotem moich warsztatów będzie przedstawienie Państwu wyników prac analitycznych nad automatyczną strategią BlackBody oraz niewątpliwych korzyści płynących z zaimplementowania do kodu szeregu parametrów, których wykorzystanie może wpłynąć na zwiększenie efektywności jej działania. Opracowana przy tym metodologia ma charakter uniwersalny i może być wykorzystana do analizy każdej innej strategii. Zaprezentowany poniżej materiał nie jest streszczeniem warsztatów. Jego wcześniejsza lektura oraz wykorzystanie bezpośrednio podczas zajęć ma jedynie pomóc w właściwym odbiorze zaprezentowanych treści. Serdecznie zapraszam, Dr Tomasz Filipiak

3 1. Krótki opis strategii BlackBody w wersji klasycznej Strategia BB wykorzystywana jest do gry krótkoterminowej na najbardziej płynnej serii kontraktów terminowych na WIG20. Gra na danej serii toczy się aż do jej wygaśnięcia. Pozycje otwarte podczas danej sesji są zawsze zamykane tego samego dnia. Strategia nie otwiera pozycji w dniu, w którym otwarcie sesji nastąpiło dokładnie na poziomie wczorajszego zamknięcia. Wielkość pozycji otwieranej na każdej sesji jest taka sama, uzależniona jedynie od założeń inwestora. Ze względu na fakt, że inwestowany jest jedynie depozyt zabezpieczający należy pamiętać, aby na rachunku znajdowały się dodatkowe środki niezbędne do jego uzupełnienia podczas możliwych obsunięć. Strategia zajmuje pozycję krótką SBB (rys.1), gdy rynek otworzy się powyżej wczorajszego zamknięcia oraz gdy co najmniej jedna dziesięciominutowa świeca zamknie się powyżej dzisiejszego otwarcia. Miejscem zajęcia pozycji będzie poziom usytuowany jeden punkt poniżej otwarcia notowań. Stop dla pozycji zostaje ustawiony punkt powyżej dotychczasowego dziennego maksimum, natychmiast po potwierdzeniu realizacji zajęcia pozycji krótkiej. Jeśli w trakcie sesji doszłoby do aktywacji zlecenia zabezpieczającego, to ponowny spadek przez poziom, na którym uprzednio została otwarta pozycja obliguje do ponownego jej zajęcia, niezależnie od ilości wcześniej zajmowanych transakcji. Nowy S/L ustawiany jest na poziomie aktualnego dziennego maksimum powiększonego o jeden punkt. Zamknięcie pozycji następuje o godzinie 16.09, na minutę przed zakończeniem notowań ciągłych. Rys.1 Short BlackBody (SBB)

4 Strategia zajmuje pozycję długą LBB (rys.2), gdy rynek otworzy się poniżej wczorajszego zamknięcia oraz gdy co najmniej jedna dziesięciominutowa świeca zamknie się poniżej dzisiejszego otwarcia. Miejscem zajęcia pozycji będzie poziom usytuowany jeden punkt powyżej otwarcia notowań. Stop dla pozycji zostaje ustawiony punkt poniżej dotychczasowego dziennego minimum, natychmiast po potwierdzeniu realizacji zajęcia pozycji długiej. Jeśli w trakcie sesji doszłoby do aktywacji zlecenia zabezpieczającego, to ponowny wzrost przez poziom, na którym uprzednio została otwarta pozycja obliguje do ponownego jej zajęcia, niezależnie od ilości wcześniej zajmowanych transakcji. Nowy S/L ustawiany jest na poziomie aktualnego dziennego minimum pomniejszonego o jeden punkt. Zamknięcie pozycji następuje o godzinie 16.09, na minutę przed zakończeniem notowań ciągłych. Rys.2 Long BlackBody (LBB) 1. Automatyzacja strategii inwestycyjnej W życiu każdego inwestora prędzej czy później pojawia się pomysł zbudowania własnej strategii inwestycyjnej. Wcześniejsza długotrwała obserwacja rynku, analiza różnych warunków otwarcia i zamknięcia pozycji, ustalenia poziomu obrony bardzo w tym pomagają. W tym procesie oczywista staje się konieczność zbierania ogromnej ilości danych potrzebnych do testowania i weryfikacji wyników jej działania (backtesting). Jeśli strategia okaże się zyskowna pozostaje wykorzystać ją w praktyce. Aby doszło do ostatecznego przełożenia między wynikami uzyskiwanymi w teorii a faktycznym zarabianiem pieniędzy

5 musi być spełniony bardzo ważny warunek. Każde założenie systemu musi być bezwzględnie respektowane. Jeśli tak się nie dzieje, dość często okazuje się, że teoretycznie zyskowna strategia w praktyce traci. Ponadto zawsze należy mieć na uwadze, że obecne warunki rynkowe mogą różnić się od tych, które panowały podczas budowania systemu i być może trzeba je będzie wziąć pod uwagę podczas modyfikacji założeń. Dość poważnym powodem strat jest brak konsekwencji inwestora w przestrzeganiu zasad strategii. Wahanie inwestora podczas otwierania pozycji na rynku często kończy się zbyt późno zawartą transakcją lub nawet jej brakiem. Niechęć do natychmiastowego wystawienia zlecenia zabezpieczającego po zajęciu pozycji, brak czasu na wnikliwą obserwację rynku to kolejne psychologiczne uwarunkowania stojące za niepowodzeniami. Częstym problemem wielu inwestorów, dla których inwestowanie nie jest jedynym źródłem dochodów jest brak czasu. Codzienne obowiązki związane z pracą zarobkową, studiami, krótkoterminowymi wyjazdami czy chorobą powodują, że nie są oni w stanie konsekwentnie wypełniać wcześniejszych ustaleń. Zastosowanie automatycznej strategii nie pozwoli na wyżej opisane sytuacje. Jeśli posiadamy zyskowną strategię inwestycyjną to w czasie, kiedy zajmujemy się pracą, nauką lub odpoczynkiem automatyczny system transakcyjny samodzielnie będzie pilnował realizacji wszystkich założeń. Cechami, które predestynują systemy automatyczne do skutecznego wykorzystania na rynku są: - stałe śledzenie rynku bez udziału inwestora, - zawieranie odpowiednich transakcji we właściwym momencie, - automatyczne natychmiastowe ustawianie zleceń zabezpieczających, - zarządzanie kapitałem i wielkością pozycji, - brak wpływu emocji na sposób zawierania transakcji, Przedstawiając zalety systemów automatycznych nie sposób nie wspomnieć też o wadach i zagrożeniach wynikających z ich stosowania. Podstawowym zagrożeniem jest zmiana warunków rynkowych, przy których strategia się sprawdzała. Taka sytuacja może doprowadzić do strat, dlatego też należy stale monitorować wyniki systemu. Należy również zaplanować wcześniej moment, w którym dokonamy kontrolowanego wyłączenia w celu wprowadzenia do niego niezbędnych zmian. Systemy automatyczne są również narażone na bardzo prozaiczne niebezpieczeństwa, przy których stają się nieskuteczne. Należy do nich chociażby utrata dostępu do Internetu lub czasowy brak zasilania komputera. Wydaje się jednak, że przewaga zalet jest na tyle duża, że nie ma wątpliwości, co do korzyści ze stosowania tego typu

6 narzędzi w praktyce. Automatyzacja procesu inwestycyjnego pozwala zaoszczędzić czas nerwy inwestorów. i Rys.3 Schemat blokowy obrazujący proces budowania, testowania i wykorzystania automatycznej strategii inwestycyjnej. 2. Parametry w automatycznej strategii BlackBody KombajnBB Wyjaśnienie: Nazwa KombajnBB powstała spontanicznie podczas prac nad wprowadzaniem do kodu strategii AutoBB całego szeregu parametrów, które pozwoliły zbadać wiele zależności między zachowaniem rynku a jej wynikami. Wszystkie nazwy przedstawionych poniżej parametrów są nazwami własnymi i nie są wyrażeniami składni języka MQL4. Wszystkie odległości między poszczególnymi pozio- mami (odsunięcia, długości, dystanse) podawane są w punktach (1 pkt. = 10 zł.)

7 UID unikalny identyfikator strategii; MaxLots maksymalna wielkość pozycji wyrażona liczbą lotów; ShiftSL odsunięcie S/L od poziomu dotychczasowego maksimum (dla SBB) albo minimum (dla LBB); ShiftOpen odsunięcie poziomu, przy którym strategia zajmie pozycję od otwarcia notowań; CloseHour godzina zamknięcia pozycji; CloseMinutes minuta zamknięcia pozycji; OpenHour godzina, od której strategia bada rynek pod kątem zajęcia pozycji; OpenMinutes minuta, w godzinie określonej w parametrze OpenHour, od której strategia bada rynek pod kątem zajęcia pozycji; NoTrnHour godzina, od której strategia nie otworzy nowej pozycji; NoTrn Minutes minuta w godzinie określonej w parametrze NoTrnHour, od której strategia nie otworzy nowej pozycji; TmpSLHourFrom godzina, o której ustawiony zostanie tymczasowy S/L; TmpSLMinutesFrom minuta w godzinie określonej w parametrze TmpSLHourFrom, której ustawiony zostanie tymczasowy S/L; o TmpSLHourTo godzina, o której zostanie usunięty tymczasowy S/L; TmpSLminutesTo minuta w godzinie określonej w parametrze TmpSLHourTo, o której zostanie usunięty tymczasowy S/L; TmpSL odległość ustawienia S/L od bieżącego kursu; MaxSL maksymalna wartość S/L w chwili otwierania pozycji; MinGap minimalna odległość między wczorajszym zamknięciem a dzisiejszym otwarciem, poniżej której strategia danego dnia nie zajmie pozycji; MaxGap maksymalna odległość między wczorajszym zamknięciem a dzisiejszym otwarciem, powyżej której strategia danego dnia nie zajmie pozycji; FirstBody minimalna długość korpusu pierwszej w danym dniu piętnastominutowej świecy, przy której strategia będzie mogła zająć pozycję; FirstCandle minimalna długość pierwszej w danym dniu piętnastominutowej świecy, przy której strategia będzie mogła zająć pozycję;

8 DistanceToOpenFrom minimalna odległość między maksimum (dla SBB) / minimum (dla LBB) a otwarciem notowań, która jest niezbędna, aby można było wejść na rynek; DistanceToOpenTo maksymalna odległość między maksimum (dla SBB) / minimum (dla LBB) a otwarciem notowań, która jest niezbędna, aby można było wejść na rynek; MyProfit_1 poziom zysku z pierwszej otwartej danego dnia pozycji, przy którym zostanie ustawiony nowy S/L, aby w przypadku cofnięcia rynku wziąć wcześniej ustalony zysk; MyTakeProfit_1 poziom wcześniej ustalonego zysku z pierwszej otwartej pozycji, który zostanie zrealizowany po uprzednim aktywowaniu S/L MyProfit_2 znaczenie jak MyProfit_1, z ta różnicą, że dotyczy drugiej otwartej pozycji danego dnia; MyTakeProfit_2 znaczenie jak MyTakeProfit_1, z ta różnicą, że dotyczy drugiej otwartej pozycji danego dnia; Lot_1 Lot_5 wielkość kolejno otwieranych pozycji wyrażona w lotach; DayDouble podwajanie podstawowej wielkości pozycji po zyskownym dniu; ResetAfterDouble anulowanie podwajania pozycji po drugim zyskownym dniu; Friday_0 jeśli pierwszym dniem zyskownym był piątek, parametr anuluje dublowanie wielkości pozycji w poniedziałek; FromTransaction możliwość zawarcia pierwszej transakcji dopiero od kolejnego sygnału strategii (np. dopiero od drugiego) MaxTransactions maksymalna ilość transakcji otwierających pozycję na rynku danego dnia; StayLonger parametr, którego włącznie sprawi, że jeśli tuż przed godziną jest otwarta pozycja, która jest równa parametrowi MaxTransactions, system pozostawi ją do następnej sesji tego dnia pozycja nie zostanie zamknięta; SBB_OFF parametr wyłączający SBB (nie będą grane krótkie pozycje); LBB_OFF parametr wyłączający LBB (nie będą grane długie pozycje); Debug parametr techniczny, który pozwala analizować zachowanie się strategii (nie wpływa na jej działanie); WriteProfit zapisuje do pliku informacje o dziennym zysku bądź stracie co pozwala na rysowanie krzywej kapitału.

Systemy Transakcyjne

Systemy Transakcyjne Wprowadzenie Na wstępie, warto jest postawić pytanie, dlaczego każdy uczestnik rynku finansowego powinien posługiwać się systemem transakcyjnym oraz dlaczego system transakcyjny stanowi niezbędne oraz

Bardziej szczegółowo

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012

Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Copyright by Złote Myśli & Wiktor Moskalewicz, rok 2012 Autor: Wiktor Moskalewicz Tytuł: Jak zrozumieć Forex Nr zamówienia: 1334472-20131003 Nr Klienta: 1311971 Data realizacji:

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści:

Opis Aplikacji. NaviFund Analytics. Wprowadzenie. Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011. Spis treści: NaviFund Analytics Opis Aplikacji Nie planuj porażki inwestując bez planu! v. 0.112 z 6.09.2011 Wprowadzenie Spis treści: 1 Wprowadzenie 2 Funkcjonalność aplikacji 3 Krok pierwszy 3 Krok drugi 4 Ścieżka

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podręcznik użytkownika 1 Oddajemy w Państwa ręce platformę demo do nauki

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com

Przedmowa. Zespół InvestTracer.com 2 Przedmowa Systematyczne pomnażanie pieniędzy nie jest sprawą łatwą. Przekonał się o tym każdy inwestor, który spróbował swoich sił na rynku kapitałowym. Poświęciliśmy kilkanaście lat aby stworzyć narzędzia,

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski

Rynek walutowy FOREX. Wprowadzenie i podstawy. Krzysztof Wojciechowski Rynek walutowy FOREX Wprowadzenie i podstawy Krzysztof Wojciechowski 2013 Od autora... 2 Spis treści Rozdział I... 4 1.1 Co to jest forex... 4 1.2 Najważniejsze pary... 5 1.3 Dzwignia... 6 1.4 Lot... 6

Bardziej szczegółowo

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4.

3.4 PRZYKŁADY... 43 4. STRUKTURY DANYCH I FUNKCJE MATEMATYCZNE... 44 4.1 TABLICE JEDNOWYMIAROWE... 44 4.2 TABLICE WIELOWYMIAROWE... 47 4. SKRYPT SZKOLENIOWY Spis treści 1.PLATFORMA METATRADER4... 5 1.1 NAJWAŻNIEJSZE CECHY PLATFORMY METATRADER 4... 5 1.6 OTWIERANIE POZYCJI... 17 1.7 ZLECENIA PO BIEŻĄCEJ CENIE RYNKOWEJ... 18 1.9 MODYFIKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Kapitałem

Zarządzanie Kapitałem Zarządzanie kapitałem kluczem do sukcesu W trakcie prac nad tworzeniem profesjonalnego systemu transakcyjnego niezbędne jest, aby uwzględnić w nim odpowiedni model zarządzania kapitałem (ang. money management).

Bardziej szczegółowo

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie. Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe Błażej Wajszczuk Paweł Mielnicki Kontrakty terminowe na obligacje skarbowe 1 Spis treści Rozdział 1. Podstawowe elementy charakterystyki obligacji 3 1.1. Definicja 3 1.2. Czas do wykupu 4 1.3. Kupon i

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ

GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH (GPW) WYBÓR I OCENA SPÓŁKI GIEŁDOWEJ - strategie inwestycyjne - analiza fundamentalna - analiza techniczna INSTRUMENTY RYNKU KAPITAŁOWEGO Kraków, 2009 r. www.bdm.pl 1 GIEŁDA

Bardziej szczegółowo

Dla kogo jest Starter Pack?

Dla kogo jest Starter Pack? STARTER PACK FUTURES MASTERS 1 Dla kogo jest Starter Pack? Pigułka edukacyjna przygotowana została dla osób zainteresowanych inwestowaniem w giełdowe kontrakty terminowe, szczególnie tych, biorących udział

Bardziej szczegółowo

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego

Jarosław Ziębiec. Zasady obrotu giełdowego Jarosław Ziębiec Zasady obrotu giełdowego Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. (22) 628 32 32 fax (22) 537 77 90 www.gpw.pl Opracowanie graficzne,

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne

Komputerowe systemy na rynkach finansowych. wykład systemy mechaniczne Komputerowe systemy na rynkach finansowych wykład systemy mechaniczne Automatyczne systemy transakcyjne - Expert Advisors Aby odnosić sukcesy na rynkach finansowych należy opracować system transakcyjny,

Bardziej szczegółowo

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4 FOREX Wprowadzenie Programowanie w MQL4 1 Forex to potoczna nazwa największego rynku na świecie - rynku wymiany walut (Foreign Exchange) z dziennymi obrotami sięgającymi obecnie 2 bln dolarów. Jak sama

Bardziej szczegółowo

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA WYKRESY ŚWIECOWE FALE ELLIOTTA . SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane

Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane Forex to największy i najpopularniejszy rynek finansowy świata, który nie posiada pojedynczej jednostki nadzorujacej obrót. Jest to zdecentralizowane miejsce wyceny oraz wymiany wszystkich walut świata,

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rynku kapitałowego

Podręcznik rynku kapitałowego Biuro Maklerskie Podręcznik rynku kapitałowego 1/21 Spis Treści Wprowadzenie... 3 1. Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie... 4 1.1. Definicja, struktura oraz podział rynku giełdowego... 4 1.2. Pośrednictwo

Bardziej szczegółowo

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone

Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Forex w praktyce. Vademecum inwestora walutowego. Wydanie II rozszerzone Autor: Krzysztof Kochan ISBN: 978-83-246-2286-3 Format: A5, stron: 296 Oprawa: twarda Sposób na inwestowanie Analiza techniczna

Bardziej szczegółowo

Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r.

Regulamin SIGG7 VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r. VII EDYCJI SZKOLNEJ INTERNETOWEJ GRY GIEŁDOWEJ Gra podstawowa: 10.10.2008 r. 16.01.2009 r. Dogrywka na kontraktach terminowych na WIG20: 02.03 31.03.2009 r. Data utworzenia dokumentu: 28.sierpnia 2008

Bardziej szczegółowo

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI

Trening. Praktyczny inwestor forex cz. II SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Metoda Ichimoku Kinkoy Hyo... 3 1.1. Geneza powstania... 3 1.2. Struktura wskaźnika... 3 1.3. Parametryzacja... 6 1.4. Chmura (Kumo)... 6 1.4.1. Definiowanie poziomów wsparcia i oporu w

Bardziej szczegółowo

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800

emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 emakler Wejdź na giełdę z mbankiem mbank.pl 801 300 800 Gratulujemy i cieszymy się, że postanowiłeś dołączyć do grona Klientów mbanku czerpiących korzyści finansowe z dobrodziejstw rynku kapitałowego w

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy Forex (z ang. FOReign EXchange) jest największym i najbardziej płynnym rynkiem obrotu na świecie. Według najnowszych danych, dzienne

Rynek walutowy Forex (z ang. FOReign EXchange) jest największym i najbardziej płynnym rynkiem obrotu na świecie. Według najnowszych danych, dzienne Rynek walutowy Forex (z ang. FOReign EXchange) jest największym i najbardziej płynnym rynkiem obrotu na świecie. Według najnowszych danych, dzienne obroty przekraczają kwotę 3.2 bilionów dolarów amerykańskich.

Bardziej szczegółowo