Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader"

Transkrypt

1 Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu

2 Czym jest Rynek Finansowy? Najprościej jest to rynek, na którym dokonuje się transakcji instrumentami finansowymi

3 Rynek Finansowy dzieli się na: Rynek Finansowy Rynek pieniężny Rynek kapitałowy Rynek instrumentów pochodnych Rynek depozytowokredytowy Rynek walutowy

4 Instrumenty Rynek pieniężny Lokaty międzybankowe Bony Skarbowe Bony komercyjne Certyfikaty depozytowe weksle Międzybankowy rynek na którym termin zapadalności instrumentów finansowych (dłużnych) jest krótszy niż jeden rok. Jedna strona transakcji (pożyczkobiorca) pożycza pieniądze od drugiej strony (pożyczkodawca) po ustalonej stopie procentowej i na określony czas

5 Instrumenty Rynek kapitałowy Akcje Obligacje Certyfikaty inwestycyjne Kwity depozytowe Jest to rynek, w którym zapadalność instrumentów jest dłuższa niż rok. Na rynku kapitałowym dochodzi do mobilizacji wolnych funduszy w dłuższym terminie w celu dokapitalizowania projektów inwestycyjnych.

6 Rynek instrumentów Instrumenty pochodnych Forwards Futures Opcje Instrumenty terminowe (rozliczenie odbywa się w przyszłości) kontrakty zawierane są pomiędzy dwiema stronami transakcji o ściśle określonych parametrach Swapy

7 Instrumenty Lokaty bankowe Kredyty bankowe Pożyczki Rynek depozytowokredytowy Na rynku tym dochodzi do przepływu kapitału od podmiotów gospodarczych posiadających nadwyżkę kapitału (lokaty) do podmiotów gospodarczych mających potrzebujących kredytowania swojej działalności.

8 Rynek Walutowy Instrumenty Kontrahent kupuje określoną walutę od drugiej strony transakcji w zamian za inną walutę. Kwoty obu walut są określone przez kurs wymiany Waluty

9 Pieniądz nie śpi czyli Rynek ForEx Rynek pozagiełdowy Rynek OTC - Over The Counter Rynek nie posiadający fizycznego miejsca obrotu (brak giełdy), na którym transakcje dokonywane są bezpośrednio pomiędzy uczestnikami obrotu, kontaktującymi się między sobą poprzez Internet oraz łącza telefoniczne. Transakcje realizowane są 24 godziny na dobę pomiędzy instytucjami rynku międzybankowego.

10 Uczestnicy rynku: Banki Centralne Banki komercyjne Fundusze inwestycyjne Fundusze hedingowe Brokerzy oraz Domy Maklerskie

11 Uczestnicy rynku, podział wg motywów występujących na rynku Uczestnicy rynku 10% 90% Zabezpieczający się i Arbitrażyści Spekulanci

12 Kontrakt Różnic Kursowych (CFD) jako instrument rynku OTC Jest to kontrakt różnic kursowych, instrument pochodny, lewarowany, pozwalający zarabiać na zmianach kursów walut, cen towarów i surowców, akcji oraz poziomów indeksów giełdowych.

13 Platforma XTB-Trader Kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu na rynku walutowym, towarów, indeksów Pozwala na automatyzację handlu przez mechaniczne systemy transakcyjne oraz pisanie własnych wskaźników Posiada informacyjny oraz aktualizowany na bieżąco moduł wykresowy wraz z wbudowanymi instrumentami do analizy technicznej Zapewnia w każdej chwili pełną kontrolę nad stanem rachunku oraz umożliwia generowanie okresowych raportów 13

14 1) Rynek towarowy ropa naftowa; złoto; srebro; miedź pszenica 2) Rynek walutowy (Forex) największy rynek finansowy świata; dzienne obroty: blisko 4 biliony USD; funkcjonowanie: 24 h/dobę, 5 dni w tygodniu możliwość zawierania transakcji na 45 parach walutowych Platforma XTB-Trader Rynki 3) Rynek giełdowy EQUITY DMA - dostęp do rynku akcji z całego świata 10-letnie obligacje rządu amerykańskiego ( T-Note ) główne światowe indeksy giełdowe ( Dow Jones, S&P 500, DAX, CAC40, Nikkei 225) instrument oparty o kontrakt terminowy na WIG20 ( W.20 ) 14

15 EUR/USD jako przykład pary walutowej CFD 15

16 PIPS najmniejsza możliwa zmiana ceny Pips (inaczej punkt) jest najmniejszą wartością, o jaką może się zmienić notowanie instrumentu. Procedura obliczania 1 Pipsa (przykład dla USDPLN): (Uwaga: Wielkość Pipsa liczymy od drugiej waluty w parze!!!) Wielkość jednego Pipsa dla USDPLN: 0,0001 ( Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych ) 1 Pips = 0,0001 * PLN = 10 PLN LOT jednostka transakcyjna kontraktu Dla walut 1 Lot = waluty bazowej 16

17 PIPS najmniejsza możliwa zmiana ceny Procedura obliczania 1 Pipsa (przykład dla surowców) - Wielkość jednego Pipsa dla Silver: 0,01 ( Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych ) -1 lot SILVER = Cena uncji srebra troy x USD -1 pips dla jednego lota wynosi 0.01 x USD = 50 USD -1 pips dla długiej pozycji SILVER: 50 USD x USDPLN (BID) = PLN Procedura obliczania 1 Pipsa (przykład dla indeksu) -Minimalny krok notowań dla W.20 wynosi 1 -Mnożnik równa się 10 -Tak więc,1 pips dla 1 lota W.20 to: 10 PLN x 1 = 10 PLN

18 Przykład 1: Kontrakty rożnic kursowych(cfd) Kupno 1 lot USD/PLN po cenie 3,0000 pozycja długa Zysk 2,9900 3,0000 3,0100 Kurs 1 pips = 10 PLN Strata Przy kursie 3,0100 wynik nabywcy kontraktu wyniesie pipsów (1000 PLN) Przy kursie 2,9900 wynik nabywcy kontraktu wyniesie pipsów 18

19 Przykład Transakcji

20 Przykład Transakcji cdn

21 Przykład Transakcji cdn

22 Przykład 2: Kontrakty różnic kursowych (CFD) Sprzedaż 0.5 lot EUR/USD po cenie 1,4000 pozycja krótka Zysk 1,3900 1,4000 1,4100 Kurs 1 pips = 5 USD Strata Przy kursie 1,3900 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie +100 pipsów (+500$) Przy kursie 1,4100 wynik sprzedawcy kontraktu wyniesie pipsów 22

23 Depozyt zabezpieczający (depozyt wstępny) zabezpieczenie rozliczeniowe pobierane przy otwieraniu transakcji; umożliwia wykorzystanie Dźwigni Finansowej; wielkość depozytu (standardowo): 1% dla walut; 2% dla indeksów 3% dla towarów; 10-25% dla akcji z lewarem umożliwia otwieranie znacznej liczby pozycji przy małym zaangażowaniu kapitału. 23

24 Obliczanie Depozytu zabezpieczającego przykład EURUSD Niezbędne dane w: Tabela Specyfikacji Instrumentów Finansowych Depozyt zabezpieczający dla kontraktów walutowych wynosi 1% wartości kontraktu (patrz Tabela Zabezpieczeń Rozliczeniowych). Dla kontraktu o wielkości 1 Lota mamy zatem: Depozyt Zabezpieczający = EUR * 1% = EUR Interpretacja: Aby zawrzeć transakcję o wielkości EUR musimy dysponować kwotą wyrażoną w PLN stanowiącej odpowiednik 1000 EUR. 24

25 Zadanie Mój kapitał to PLN, zaangażowanie inwestora 20%, maksymalna strata 4%, rynek eur/usd; (eurpln=4.0000; usdpln=3.0000). ILE LOTÓW MOGĘ NABYĆ? ILE PUNKTÓW POWINIEN WYNOSIĆ Stop Loss. Wskazówki: Oblicz wartość kwoty którą można przeznaczyć na depozyt i porównaj z kwotą potrzebną do zakupy 1 lota. Wyznacz kwotę straty w PLN, ustal wartość punktu przy danym 25

26 Rozwiązanie Kwota na depozyt PLN Kwota potrzebna na 1 lota EURUSD (1000eur) 4000 PLN 2 000/4 000= lota Wartość 1pipsa przy 0.5 lota = 5 USD 5 USD * 3PLN= 15 PLN Wartość straty 4%*10000=400PLN 400/15= 26 pipsów 26

27 POZIOM ZABEZPIECZENIA Wskaźnik wbudowany w platformę transakcyjną XTB-Trader ukazujący ilokrotnie nasz kapitał przewyższa depozyt pobrany pod otwarte transakcje. WZÓR : SALDO REJESTRU OPERACYJNEGO WYMAGANY DEPOZYT ZABEZPIECZAJĄCY * 100 % Pozycja zostaje automatycznie zamknięta gdy wskaźnik spadnie poniżej 30% 27

28 RYNEK kwotowania: Ask, Bid kupno po cenie Ask sprzedaż po cenie Bid Okno rynek prezentuje bieżące ceny instrumentów finansowych dostępnych na platformie transakcyjnej, a także umożliwia szybkie zawieranie transakcji. Klikając dwa razy na dany instrument przywołamy okno zlecenia, które posłuży do zawarcia transakcji na rynku.

29 TERMINAL Handel; Historia rachunku; Strategie; Alarmy; Wiadomości; Dziennik. Skrzynka pocztowa; Terminal pozwala monitorować otwarte transakcje i kontrolować otwarte pozycje w czasie rzeczywistym. Można go aktywować poprzez polecenie Terminal w menu Widok lub wciskając CTRL+T. 29

30 Terminal zakładka Handel Saldo rachunku - wartość rachunku przed otwarciem pozycji; Saldo rejestru operacyjnego - wielkość uwzględniająca zysk/stratę na otwartych pozycjach Wymagany depozyt zabezpieczający środki zabezpieczone na rachunku pod daną pozycję ( Depozyt ) Wolne środki pieniężne - wartość kapitału, który może stanowić zabezpieczenie kolejnych transakcji, lub zostać wypłacony z rachunku 30

31 Rodzaje zleceń na rynku Forex

32 Otwieranie pozycji zlecenie natychmiastowe (Funkcja Nowe Zlecenie ) Parametry zlecenia: Volumen (minimalna wartość 0,1 Lota); Stop Loss (maksymalna akceptowalna strata); Take Profit (docelowa wartość zysku, przy której pozycja jest automatycznie zamykana); Dwa kwotowania: sprzedaj, kup. 32

33 Zamykanie pozycji 2 1) Prawy klawisz myszy, gdy kursor jest na pasku zlecenia. 2) Następnie funkcja Zamknij Zlecenie 1 Uwaga: Zamykamy zlecenie za pomocą funkcji Zamknij, a nie za pomocą zlecenia odwrotnego!!! 33

34 Częściowe zamykanie pozycji Procedura jak w przypadku zamykania pozycji. 1. Ustawić wielkość Volumenu, która ma być zamknięta. 2. Funkcja Zamknij. 34

35 1) Sell Limit: Sprzedaż instrumentu po kursie wyższym od bieżącej ceny rynkowej. Gdy spodziewamy się spadku ceny, jednak zanim to nastąpi oczekujemy wzrostu ceny, który pozwoli nam sprzedać po cenie wyższej niż obecna. 2) Buy limit: Kupno instrumentu po cenie niższej niż obecna. Lustrzane odbicie zlecenia Sell Limit. Zlecenia oczekujące 4 typy 3) Sell Stop: Sprzedaż instrumentu po kursie niższym niż bieżący. Gdy inwestor spodziewa się spadku ceny. Przebicie pewnego niższego poziomu będzie potwierdzeniem decyzji. 4) Buy Stop: Kupno instrumentu po cenie wyższej od bieżącej ceny. Gdy inwestor zakłada wzrost instrumentu. Przebicie pewnego kluczowego poziomu potwierdzi prognozy inwestora. 35

36 Składanie zleceń oczekujących 1) Funkcja Nowe Zlecenie (analogicznie do zleceń natychmiastowych); 2) Zlecenie oczekujące. Parametry zlecenia: Po cenie cena, po jakiej dojdzie do realizacji zlecenia; Wygaśnięcie czas po którym zlecenie wygaśnie. 36

37 Stop Loss oraz Take Profit, czyli kapitał pod kontrolą Stop Loss (Zlecenie obronne): zamyka automatycznie pozycję z akceptowalną przez inwestora stratą. Cel: ograniczenie straty. Take Profit: Wyznaczony przez inwestora poziom, przy którym zyskowne zlecenie zostanie zamknięte. 37

38 Zlecenia Trailing Stop (stop podążający) 1) Służy do automatycznego zamknięcia zyskownego w danej chwili zlecenia. Korzystne rozwiązanie przy dynamicznych ruchach na rynku. 2) TS podążą za ceną oddalony o określoną wartość 3) Aktywacja TS następuje w momencie osiągnięcia zysku wynoszącego co najmniej 15 pipsów (minimalna odległość TS) 4) Zlecenie T/S podąża za ceną wyłącznie przy włączonym programie 5) W momencie wylogowania z rachunku T/S zostaje zamieniony na zwykły Stop Loss.

39 Przykład Trailing Stop Kupno EURUSD po Ustawiony TS na 15 pipsów Gdy cena przekroczy Trailing Stop się aktywuje. Cena: TS: Cena: TS: Cena: TS: Po spadku kursu EURUSD zlecenie zamknięte na poziomie

40 Automatyczny handel Jest to zbiór metod w którym komputer odgrywa znacznie większą rolę niż inwestor w trakcie realizacji zleceń. Automatyczny handel pozwala wyręczyć inwestora komputerem, który zawiera dokładnie takie transakcje jakie zdefiniował wcześniej inwestor. Handel automatyczny to również całkiem nowe wskaźniki i wykresy techniczne tworzone przez użytkowników. Zalety automatycznego handlu: szybsze wykonywanie zleceń oszczędność czasu nieuleganie emocjom bez względu na sytuację rynkową możliwość konstruowania własnych strategii inwestycyjnych

41 Waluty Godziny handlu Złoto 24h nd-pt pn-pt W20PLN Ropa 8:35-17:20 4:05 22:00 Szczegółowe informacje odnośnie terminów handlu na stronie w specyfikacji instrumentów.

42 Dziękuję za uwagę Przemysław Lik X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A Warszawa, ul. Ogrodowa 58 Tel. (22) Wszelkie treści oraz materiały udostępnione w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób podczas szkoleń X-Trade Brokers Dom Maklerski SA stanowią utwór w rozumieniu Ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z 2006 r. poz. Nr 90, poz. 631) i podlegają ochronie w rozumieniu tej ustawy. 42

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje

Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Platforma Transakcyjna X-Trade obsługa, analiza, transakcje Paweł Śliwa X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. www.xtb.pl 1 Platforma X-Trader: to kompletne i w pełni profesjonalne narzędzie służące inwestowaniu

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl

Pierwsze kroki na rynku Forex. www.xtb.pl Pierwsze kroki na rynku Forex www.xtb.pl Przebieg szkolenia Trochę historii, czyli podwaliny rynku Forex Kluczowe pojęcia Jak liczyć Platformy transakcyjne Historia Podwaliny rynku wymiany walut powstały

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji

Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji Dużo Mocnej Adrenaliny (DMA) na polskim i globalnym rynku akcji forex, wszystkie towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym są Equity DMA? Handel na Equity DMA odpowiada transakcjom zawieranym na akcjach

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF)

Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Komputerowe systemy na rynkach finansowych (KSnRF) Literatura: John J. Murphy - Analiza techniczna rynków finansowych Tony Plummer - Psychologia rynków finansowych Waldemar Tarczyński - Rynki kapitałowe

Bardziej szczegółowo

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask

Pips, punkt, spread, kursy bid i ask Forex Nazwa FOREX pochodzi od angielskiego foreign exchange i oznacza najogólniej rzecz biorąc miejsce hurtowej wymiany walut poza zorganizowanym systemem obrotu, takim jak giełdy papierów wartościowych.

Bardziej szczegółowo

StarterPack do konkursu Stratotrade

StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack do konkursu Stratotrade StarterPack dla uczestników projektu StratoTrade przygotowali Paweł Kluska i Michał Pluta, korzystając z materiałów dostępnych na stronie www.bossafx.pl Spis treści:

Bardziej szczegółowo

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4

FOREX. Wprowadzenie Programowanie w MQL4 FOREX Wprowadzenie Programowanie w MQL4 1 Forex to potoczna nazwa największego rynku na świecie - rynku wymiany walut (Foreign Exchange) z dziennymi obrotami sięgającymi obecnie 2 bln dolarów. Jak sama

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Rynek walutowy - Forex

Rynek walutowy - Forex Rynek walutowy - Forex 1 Rynek FOREX Największy rynek świata Rynek wymiany walut Wielkość dziennych obrotów wynosi ok. 4 bln USD Rynek OTC Globalny charakter rynku Funkcjonuje 24 godziny na dobę przez

Bardziej szczegółowo

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI

Trening. Teoretyczny inwestor forex cz. I SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Rynek finansowy, regulowany i pozagiełdowy... 5 3. Rynek walutowy... 7 3.1. Historia międzynarodowego rynku walutowego... 7 3.2. Uczestnicy i struktura światowego rynku walutowego...

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna

Platforma transakcyjna BOSSA FX. Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna Platforma transakcyjna BOSSA FX Platforma Metatrader 4 najpopularniejsza na świecie platforma transakcyjna 1 Główne możliwości: składanie zleceń natychmiastowych i oczekujących prezentacja kwotowań rozbudowane

Bardziej szczegółowo

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY

KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Katarzyna Jarno Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach KLASYCZNA ANALIZA TECHNICZNA JAKO NARZĘDZIE WSPOMAGANIA DECYZJI INWESTYCYJNYCH NA RYNKU FOREX W OKRESIE SPADKU KONIUNKTURY Wprowadzenie Przełom XX i

Bardziej szczegółowo

FOREX PROFESJONALNE inwestowanie z SAxO BANk

FOREX PROFESJONALNE inwestowanie z SAxO BANk PROFESJONALNE inwestowanie z Saxo Bank O rynku Forex Rynek walutowy jest największym rynkiem na świecie. Szacuje się, że dzienny obrót na nim wynosi 3,5 biliona USD. To znacznie więcej niż łączne obroty

Bardziej szczegółowo

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE:

OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: OGÓLNY OPIS ISTOTY INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ RYZYKA ZWIĄZANEGO Z INWESTOWANIEM W INSTRUMENTY FINANSOWE: I. INFORMACJE OGÓLNE Noble Securities S.A. informuje, że inwestowanie środków w instrumenty finansowe

Bardziej szczegółowo

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE

TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE TMS DIRECT PRZEWODNIK PO PLATFORMIE Spis treści 1. Uruchamianie Platformy TMS Direct 1 2. Praca z wykresami 4 3. Zawieranie transakcji 9 4. Składanie zleceo 11 5. Zakładka Rachunek 16 6. Serwis informacyjny

Bardziej szczegółowo

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI

FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI FOREX w 8 krokach PLATFORMA TRANSAKCYJNA OTWIERANIE POZYCJI ZLECENIA OCZEKUJĄCE WSKAŹNIKI ANALIZY TECHNICZNEJ OCHRONA OTWARTEJ POZYCJI PSYCHOLOGIA INWESTOWANIA WYKRESY ŚWIECOWE FALE ELLIOTTA . SPIS TREŚCI:

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego

1.Rynek walutowy. 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego 1.Rynek walutowy 1.1 Historia międzynarodowego rynku walutowego Pierwszą formę płatności w wymianie handlowej stanowił barter. Wartość dobra była wyrażana w określonej ilości innych dóbr, podlegających

Bardziej szczegółowo

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com

www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com www.skninwestor.com skninwestor@skninwestor.com Homo Economicus V Spotkanie III Instrumenty Pochodne Nie ma głupich pytań, są tylko głupie odpowiedzi Kto pyta nie błądzi Agenda Istota rynku instrumentów

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW

Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Krzysztof Mejszutowicz P R Z E W O D N I K D L A P O C Z Ą T K U J Ą C Y C H INWESTORÓW Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa tel. 22 628 32 32 fax 22 537

Bardziej szczegółowo

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje

Tomasz Gessner. Podatność rynków walutowych na informacje Tomasz Gessner Podatność rynków walutowych na informacje 2 SPIS TREŚCI Wstęp.... str. 2 Rozdział I. Zagadnienia wprowadzające.... str. 6 1.1. Idea rynku Forex.. str. 6 1.2. Narzędzia. str. 7 1.3. Transakcje....

Bardziej szczegółowo

Rynek Forex i kontrakty róŝnic kursowych CFD

Rynek Forex i kontrakty róŝnic kursowych CFD Rynek Forex i kontrakty róŝnic kursowych CFD Teraz wiesz i inwestujesz Rynek Forex i kontrakt CFD wymieniane są często jednym tchem, poniewaŝ są przykładem dynamicznych zmian, które zachodzą w świecie

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 149 156

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 149 156 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2013, Oeconomica 303 (72), 149 156 Michał Poszwa KONCEPCJA PRZEDMIOTU PODSTAWY SPEKULACJI NA RYNKU WALUTOWYM CONCEPT

Bardziej szczegółowo

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów

Adam Łaganowski. Instrumenty pochodne. Przewodnik dla inwestorów Adam Łaganowski Instrumenty pochodne Przewodnik dla inwestorów Wydawca: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA ul. Książęca 4, 00-498 Warszawa www.gpw.pl tel. (22) 628 32 32 fax. (22) 537 77 90 Autor

Bardziej szczegółowo

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce

Rynek akcji a rynek Forex w Polsce AB C Rynku Forex Rynek akcji a rynek Forex w Polsce RYNEK AKCJI FOREX Godziny handlu 8 30 16 30 w dni robocze 24 h 00 00 ) przy wzrostach, jak i przy spadkach. Ograniczenie Ograniczenia handlu 83 mln EURO

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT

POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT POZNAJ RYNEK FOREX W 10 MINUT OSTRZEŻENIE O WYSOKIM RYZYKU INWESTYCYJNYM Obrót na rynku Forex oraz kontraktami różnic kursowych (CFD) jest działalnością spekulacyjną, niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka

Bardziej szczegółowo

Giełdowe kontrakty walutowe

Giełdowe kontrakty walutowe Giełdowe kontrakty walutowe Warszawa, 26 maja 2015-1- AGENDA 1 2 3 4 5 6 Wprowadzenie do rynku walutowego Kontrakt FORWARD a kontrakt FUTURES Kontrakt FUTURES - zastosowanie Organizacja terminowego rynku

Bardziej szczegółowo