Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD"

Transkrypt

1 Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 2 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok Warszawa Tel

2 Otwarcie pozycji Aby zawrzeć transakcję przy pomocy platformy MetaTrader 4 w ofercie Admiral Markets Ltd. należy wywołać menu Nowe Zlecenie. Można tego dokonać na pięć sposobów: 1/ Wciskając przycisk F9. 2/ Klikając prawym przyciskiem myszy w polu terminala i dalej wybierając pole Handel, a następnie Nowe zlecenie. 3/ Klikając prawym przyciskiem myszy w polu Rynek i wybierając pierwsze od góry pole Nowe zlecenie. 4/ Klikając lewym przyciskiem myszy w menu Nowe Zlecenie w pasku menu Narzędzia znajdującego się w górnej części platformy. 5/ Dwukrotnie klikając lewym przyciskiem myszy w menu Rynek (skrót klawiszowy Ctrl+M). Menu Nowe Zlecenie składa się z następujących pól: Menu Nowe Zlecenie Symbol zawiera nazwę instrumentu na którym zamierzamy zawrzeć transakcję kupna lub sprzedaży; pole to zawiera zarówno instrumenty rynku Forex, jak i towarowego czy CFD. Volumen wskazuje na wielkość kontraktu jaką zamierzamy kupić/sprzedać; podana w częściach jednostki transakcyjnej tj. lota. Wielkość kontraktu można wybrać z listy proponowanych wielkości lub wpisać samodzielnie deklarowaną wartość kontraktu od 0.01 wzwyż. Wielkość pozycji można dowolnie skalować wpisując np lota, 0.16 lota czy 1.48 lota. 20 sierpnia

3 Stop Loss pole w którym można wpisać cenę, po której zrealizowane zostanie zlecenie obronne Stop Loss; więcej na temat zlecenia Stop Loss w opisie zleceń dostępnych dla platformy MT4 w ofercie Admiral Markets Ltd. Take Profit pole w którym można wpisać cenę, po jakiej dojdzie do wykonania zlecenia realizującego zysk z zawartej transakcji, więcej na temat zlecenia Take Profit w opisie zleceń dostępnych dla platformy MT4 w ofercie Admiral Markets Ltd. Potwierdzenie zawarcia transakcji Komentarz pole w którym można wpisać komentarz do transakcji, przykładowo opisujący przesłanki do zawarcia transakcji czy aktualną sytuację na rynku; Komentarz do transakcji wyświetlany jest w menu Terminal (skrót klawiszowy Ctrl+T), po kliknięciu prawym przyciskiem myszy w menu Terminal i zaznaczenia opcji Komentarze. Gdy transakcja zostanie zrealizowana, na ekranie pojawi się komunikat zawierający potwierdzenie zawarcia transakcji. Komunikat zawiera w sobie numer transakcji, rodzaj pozycji buy lub sell wielkość transakcji w jednostkach transakcyjnych (lotach), nazwę instrumentu oraz cenę, po której zawarta została transakcja. Od momentu realizacji transakcji, aktywna pozycja widoczna będzie aż do czasu zamknięcia jej w menu Terminal w zakładce Handel. 20 sierpnia

4 Menu Terminal, zakładka Handel W momencie realizacji transakcji, w menu Terminal w zakładce Handel pojawi się informacja zawierająca wszelkie informacje dotyczące zawartego zlecenia oraz wszystkich aktywnych zleceń na rachunku. Zlecenie numer zlecenia. Czas dokładna data zawarcia zlecenia, zawierająca rok, miesiąc, dzień oraz godzinę i minutę realizacji zlecenia. Czas prezentowany w platformie MetaTrader 4 Admiral Markets jest czasem GMT (czas uniwersalny, z ang. Greenwich Mean Time). Typ zlecenie buy lub sell (odpowiednio kupno lub sprzedaż instrumentu). Loty informuje o wielkości pozycji jako wielokrotności minimalnej jednostki transakcyjnej tj lota. Symbol nazwa instrumentu, na którym dokonana została transakcja. Cena cena po której transakcja została zrealizowana. S/L informuje o poziomie zlecenia obronnego Stop Loss. Jeżeli pole zawiera wartość , oznacza to, iż zlecenie Stop Loss nie zostało wprowadzone do systemu. T/P - informuje o poziomie zlecenia realizującego zysk Take Profit. Jeżeli pole zawiera wartość , oznacza to, iż zlecenie Take Profit nie zostało wprowadzone do systemu. 20 sierpnia

5 Cena zawiera informację o aktualnej cenie rynkowej instrumentu, na którym zawarta została transakcja. Prowizja pole informujące o wysokości prowizji pobranej przy zawarciu transakcji na rynku. Swap pole zawierające informację o punktach swapowych dodawanych lub odejmowanych z rachunku Inwestora z tytułu przetrzymywania pozycji po godzinie czasu GMT ( w tej godzinie dochodzi do rolowania kontraktów). Profit wielkość zysku/ straty z danej pozycji. Zakładka Handel Balance stan środków pieniężnych na rachunku Inwestora. Equity stan środków pieniężnych na rachunku Inwestora z uwzględnieniem zysków lub strat z otwartych pozycji rynkowych. Margin wielkość depozytu pobranego z rachunku Inwestora w celu zabezpieczenia otwartych pozycji na rynku. Depozyt jest zwracany na rachunek Inwestora w momencie zamknięcia pozycji. Dostępny margin wielkość środków, które mogą posłużyć jako zabezpieczenie nowo otwieranych pozycji. Wielkość ta jest wyliczana przez odjęcie od Balance lub Equity wartości Margin (do obliczeń brana jest mniejsza kwota, jeżeli Balance jest mniejszy od Equity, odejmować będziemy od Balance; jeżeli Equity jest mniejsze od Balance, odejmować będziemy od Equity). Margin level wartość wynikająca z podzielenia Equity przez Margin. Wartość Margin level równa 100% mówi, iż całość dostępnego kapitału została wykorzystana na depozyt w celu zabezpieczenia otwartych pozycji rynkowych. Spadek Margin level do poziomu 30% automatycznie zamyka wszystkie otwarte pozycje. Zamknięcie pozycji W celu zamknięcia otwartej pozycji należy w menu Terminal (skrót klawiszowy Ctrl+T) w zakładce Handel dwukrotnie kliknąć w pozycję, którą chcemy zamknąć. Pojawi się wtedy okno umożliwiające zamknięcie pozycji, które następuje po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w żółte pole Zamknij pozycję. 20 sierpnia

6 Potwierdzenie zamknięcia pozycji Gdy transakcja zostanie zrealizowana, na ekranie pojawi się komunikat zawierający potwierdzenie zamknięcia pozycji. Komunikat zawiera w sobie numer transakcji, rodzaj pozycji buy lub sell wielkość transakcji w jednostkach transakcyjnych (lotach), nazwę instrumentu oraz cenę, po której zawarta została transakcja. W momencie zamknięcia, dana pozycja zniknie z zakładki Handel, a pojawi się w zakładce Historia rachunku, która zawiera informacje o archiwalnych zleceniach przeprowadzonych na danym rachunku. 20 sierpnia

7 Zamknięcie części pozycji Admiral Markets Ltd. w platformie MetaTrader 4 oferuje możliwość częściowego zamknięcia otwartej pozycji. W momencie zamykania pozycji (w oknie zamknięcia pozycji) w polu Volumen należy zmienić wartość ze standardowo wyświetlanej wartości zamykającej całe zlecenie na wybraną przez Inwestora. Przykładowo, jeżeli posiadamy otwartą pozycję na EUR/USD o wartości 0.37 lota, możemy dokonać zamknięcia np lota, a pozostałe 0.25 lota utrzymać jako otwartą pozycję. Taka metoda zamykania zleceń umożliwia zabezpieczenie części zysku z transakcji lub zmniejszenie pozycji w celu zminimalizowania straty. Po kliknięciu lewym przyciskiem myszy w żółte pole Zamknij.. zamknięta zostanie zadeklarowana przez nas część pozycji, w tym przykładowym przypadku będzie to 0.12 lota. Pozostałe 0.25 lota pozostanie otwarte o czym informować będzie pole Loty w zakładce Handel. 20 sierpnia

8 Autorem publikacji jest: Admiral Markets Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 133/ Warszawa Tel Profil działalności Admiral Markets: Admiral Markets zajmuję się popularyzacją alternatywnych form inwestowania jakie daje rynek Forex, rynek towarowy oraz rynek. Opierając się na doświadczeniu wyspecjalizowanej grupy analityków, Admiral Markets oferuje szkolenia oraz treningi z zakresu: Analizy Technicznej Analizy Fundamentalnej Technik Money Management Zarządzania Ryzykiem Psychologii Inwestowania Obsługi Platformy Transakcyjnej MetaTrader 4 Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Inwestorów, Admiral Markets oferuje również indywidualne konsultacje w celu doskonalenia umiejętności podejmowania trafnych decyzji inwestycyjnych oraz pracę z doświadczonymi Inwestorami nad poprawą efektywności działania systemów transakcyjnych. Ostrzeżenie o ryzyku: Admiral Markets Sp. z o.o. oraz Admiral Markets Ltd nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w powyższej analizie. Przedstawione informacje są w jedynie poglądem autora i nie mogą być traktowane jako gwarancja uzyskania przez Inwestora zysku z transakcji przeprowadzonej na podstawie powyższej analizy. Instrumenty pochodne oparte na dźwigni finansowej mogą przyczynić się do wygenerowania znacznych zysków jak i strat, przewyższających kapitał potrzebny na otwarcie danej pozycji. Inwestorzy otwierający rachunki inwestycyjne powinni być świadomi ryzyka jakie wiąże się z inwestowaniem środków na rynku finansowym. 20 sierpnia

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 3 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 4 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 6 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 15 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 7 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 9 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 12 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel.

Bardziej szczegółowo

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD

Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz kontraktów CFD Podstawy inwestowania na rynku Forex, rynku towarowym oraz Poradnik Inwestora Numer 5 Admiral Markets Sp. z o.o. ul. Aleje Jerozolimskie 133 lok.34 02-304 Warszawa e-mail: Info@admiralmarkets.pl Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex WEB

Instrukcja użytkownika mforex WEB Instrukcja użytkownika mforex WEB Kontakt: e-mail: info@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Spis treści 1. Instalacja platformy... 2 2. Logowanie do rachunku demo... 3 3. Logowanie do rachunku rzeczywistego... 5 4. Informacje o rachunku... 6 dibre.pl 1 1. Instalacja platformy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader

Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Instrukcja użytkownika Platformy BRE WebTrader Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie platformy... 3 3. Interfejs użytkownika... 4 3.1. Nagłówek okna platformy... 5 3.2 Menu wyboru instrumentu...

Bardziej szczegółowo

Krok 4: Zamykamy pozycję

Krok 4: Zamykamy pozycję Krok 4: Zamykamy pozycję Skoro już wiemy, w jakim celu będziemy dokonywać zakupu (zajęcie długiej pozycji) lub sprzedaży (zajęcie krótkiej pozycji), powinniśmy wiedzieć, w jaki sposób zakończyć naszą transakcję.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik do platformy MetaTrader 4

Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Podręcznik do platformy MetaTrader 4 Wstęp 1. Wstęp System transakcyjny MetaTrader (MT 4) jest jednym z pierwszych systemów handlu na rynku instrumentów pochodnych OTC, powstałym we współpracy z jedną

Bardziej szczegółowo

System transakcyjny Noble Markets 5

System transakcyjny Noble Markets 5 System transakcyjny Noble Markets 5 1 Spis treści I.... 3 II. Co wyróżnia MetaTrader 5 od MetaTrader 4... 3 III. Pierwsze logowanie... 4 1. Okno Rynek... 5 2. Okno Nawigator... 7 a) Moduł Głębokość rynku...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4

Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Instrukcja obsługi platformy Metatrader 4 Spis treści Wstęp... 3 Pierwsze kroki... 4 Okno rynek oraz jego funkcje... 6 Okno zlecenia... 7 Zlecenia oczekujące typy... 8 Okno Nawigator... 9 Paski narzędzi...

Bardziej szczegółowo

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO

SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO SUPERMAKLER FX INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMINALA TRANSAKCYJNEGO 1. Menu główne... 2 1.1 Logo... 2 1.2 Dane rachunku... 2 1.3 Filtry... 2 1.4 Menu... 2 1.5 Ustawienia... 3 1.6 Pomoc... 5 1.7 Wyloguj... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20

Biuro Maklerskie. Alior Trader Mobile. Podręcznik użytkownika System ios 1/20 Biuro Maklerskie Alior Trader Mobile Podręcznik użytkownika System ios 1/20 1. Spis Treści 1. WSTĘP... 3 2. Instalacja Platformy Alior Trader Mobile... 4 3. Logowanie do Platformy... 5 3.1 Rachunek Rzeczywisty...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader

Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader Instrukcja użytkownika Platformy mforex Trader (wcześniej BRE TRADER ECN) Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1 O platformie... 5 1.1 System bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Smart Orders

Instrukcja użytkownika Smart Orders Instrukcja użytkownika Smart Orders Autorski dodatek do platformy mforex Trader Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl 1 Spis treści 1. Informacje ogólne... 3 2. Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

1. Rynek Forex. a) Opis rynku

1. Rynek Forex. a) Opis rynku 1. Rynek Forex a) Opis rynku Forex (FX) jest globalnym rynkiem, na którym za pośrednictwem internetu odbywa się handel walutami. Aktualnie rynek Forex jest najpopularniejszą alternatywną formą inwestowania

Bardziej szczegółowo

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Platforma demo do nauki inwestowania na rynku kontraktów terminowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Podręcznik użytkownika 1 Oddajemy w Państwa ręce platformę demo do nauki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej ibossafx Dla urządzeń działających w środowisku ios Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika mforex Android

Instrukcja użytkownika mforex Android Instrukcja użytkownika mforex Android Platforma transakcyjna Meta Trader 4 dla urzadzeń mobilnych z systemem Android TM Kontakt: e-mail: kontakt@mforex.pl infolinia: 22 697 4774 www.mforex.pl Android TM

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM. Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc.

Instrukcja użytkownika. MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM. Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc. Instrukcja użytkownika MetaTrader 4 Dla urządzeń mobilnych z systemem Android TM Android TM jest znakiem handlowym zastrzeżonym przez Google, Inc. Spis treści 1 Instalacja i pierwsze uruchomienie... 2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Tab Dla urządzeń z systemem operacyjnym Android Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 3 1) Pobieranie

Bardziej szczegółowo

FxCraft Trade Manager Instrukcja Obsługi (wersja 1_01)

FxCraft Trade Manager Instrukcja Obsługi (wersja 1_01) FxCraft Trade Manager Instrukcja Obsługi (wersja 1_01) 1 Spis treści FxCraft Trade Manager... 1 Instrukcja Obsługi... 1 Wprowadzenie... 3 Skrócony opis produktu... 4 Instalacja... 5 Główne okno... 7 Zakładka

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 7 1) Logowanie... 7 2) Dyspozycje... 7

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Pierwsze kroki... 6 1) Instalacja... 6 2) Pierwsze uruchomienie... 6 3) Otwieranie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Platformy transakcyjnej Multiterminal BOSSAFX Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. S t r o n a 2 Spis treści I) Obsługa rachunku internetowego... 3 1) Logowanie... 3 2) Dyspozycje...

Bardziej szczegółowo

Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader

Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader Rynek Finansowy Platforma Transakcyjna XTB-Trader wszystkie forex, towary, rynki giełda w jednym miejscu Czym jest Rynek Finansowy? Najprościej jest to rynek, na którym dokonuje się transakcji instrumentami

Bardziej szczegółowo