BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ"

Transkrypt

1 BADANIA I OPRACOWANIE PLANU TRANSPORTOWEGO AGLOMERACJI POZNAÑSKIEJ ETAP I POZNAÑ 2013

2 Biuro In ynierii Transportu Pracownie Projektowe sp.j Poznañ, ul. W roc³awska 10 tel (061) fax (061) Pracownia studialna tel Autorzy: mgr in. Jacek Thiem mgr in. Maciej Hanelik mgr in. Andrzej Maækowiak mgr in. Beata Kempa mgr Marcin Pop³awski mgr in. Joanna Thiem in. Jakub Wieconowski Konsultacje: dr in. Andrzej Krych MILLWARDBROWN S.A. SMG/KRC Poland Media S.A. ul. Nowoursynowska 154a Warszawa, Janusz Matuszewski, Senior Konsultant Ewa Sech, Konsultant

3 SPIS TREŚCI PLAN TRANSPORTOWY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 1 WPROWADZENIE Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Podstawa i zakres opracowania Kompleksowe badania ruchu Model ruchu Prace przygotowawcze Słowniczek POMIARY RUCHU SAMOCHODOWEGO - RAPORT POMIARY RUCHU DROGOWEGO - WYNIKI Struktura rodzajowa Zmienność ruchu drogowego POMIARY NAPEŁNIEŃ W TRANSPORCIE ZBIOROWYM RAPORT Technika badawcza Harmonogram pomiarów napełnienia pojazdów publicznego transportu zbiorowego POMIARY NAPEŁNIEŃ W TRANSPORCIE ZBIOROWYM WYNIKI BADANIE ANKIETOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH RAPORT Dobór próby Procedura realizacji badania Technika badawcza Narzędzie badawcze Opis sposobu realizacji badania BADANIA ANKIETOWE GOSPODARSTW DOMOWYCH WYNIKI Charakterystyka gospodarstw domowych Ruchliwość osób Motywacje podróży osób Podział zadań przewozowych Charakterystyki podróży publicznym transportem zbiorowym Podstawowe charakterystyki zachowań komunikacyjnych mieszkańców w dni weekendowe Preferencje transportowe osób BADANIA TELEFONICZNE CATI RAPORT Dobór próby Procedura realizacji badania Technika badawcza Narzędzie badawcze Opis sposobu realizacji badania BADANIA TELEFONICZNE CATI MIESZKAŃCY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ WYNIKI Reprezentatywność pomiarów Wybór podstawowego środka transportu Przyczyny wyboru publicznego transportu zbiorowego Ocena jakości publicznego transportu zbiorowego Przyczyny nieskorzystania z publicznego transportu zbiorowego Badania osób korzystających z indywidualnego transportu samochodowego Badania osób korzystających w codziennych podróżach z roweru Badania grupy osób niepełnosprawnych BADANIA TELEFONICZNE CATI PODMIOTY GOSPODARCZE - WYNIKI Charakterystyka próby Pojazdy służbowe Obszar obsługiwany przez pojazdy służbowe Polityka firm w zakresie organizowania dojazdów do pracy BADANIA ANKIETOWE I POMIARY LICZBY PASAŻERÓW NA PRZYSTANKACH, DWORCACH AUTOBUSOWYCH ORAZ STACJACH KOLEJOWYCH RAPORT Badania ankietowe pasażerów Pomiary liczby pasażerów na przystankach tramwajowych i autobusowych w Poznaniu Pomiary liczby pasażerów na przystankach autobusowych w powiecie poznańskim

4 ETAP Pomiary liczby pasażerów na dworcach autobusowych w Poznaniu Pomiary liczby pasażerów na dworcu autobusowym PKS w Poznaniu Pomiary liczby pasażerów na stacjach i przystankach kolejowych w Aglomeracji Poznańskiej BADANIA ANKIETOWE I POMIARY LICZBY PASAŻERÓW NA PRZYSTANKACH I DWORCACH AUTOBUSOWYCH WYNIKI Pomiary liczby pasażerów na przystankach autobusowych w powiecie poznańskim Pomiary liczby pasażerów na dworcach autobusowych w Poznaniu Pomiary wchodzi/wychodzi na dworcu autobusowym PKS w Poznaniu Charakterystyka próby podróżnych na dworcach autobusowych i przystankach Struktura przestrzenna podróży mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej Struktura biletowa wśród mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej Preferencje przy wyborze połączenia przez mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej Ankiety przeprowadzone wśród przybyszy Badania na dworcu autobusowym PKS w Poznaniu BADANIA ANKIETOWE I POMIARY LICZBY PASAŻERÓW NA STACJACH KOLEJOWYCH WYNIKI Pomiary liczby pasażerów na stacjach kolejowych Pomiary wchodzi/wychodzi na dworcu Poznań Główny Charakterystyka próby podróżnych na stacjach kolejowych Sposób dotarcia na stację kolejową Motywacje podróży Struktura przestrzenna podróży kolejowych BADANIA ANKIETOWE I POMIARY W SZKOŁACH - RAPORT Dobór próby Procedura realizacji badania Technika badawcza Narzędzie badawcze Opis sposobu realizacji badania Badania parkowania i podwożenia BADANIA ANKIETOWE I POMIARY W SZKOŁACH I NA UCZELNIACH - WYNIKI Badania ankietowe Badania parkowania i podwożenia BADANIA ANKIETOWE I POMIARY W CENTRACH HANDLOWYCH RAPORT BADANIA ANKIETOWE I POMIARY W CENTRACH HANDLOWYCH WYNIKI Badania ankietowe Badanie natężenia ruchu pojazdów w centrach handlowych BADANIA ANKIETOWE NA IMPREZIE MASOWEJ RAPORT Wybór imprezy Sposób przeprowadzenia badań BADANIE ANKIETOWE NA IMPREZIE MASOWEJ WYNIKI Charakterystyka widzów Wybór środka transportu w dojazdach na koncert Parkowanie pojazdów Powroty po koncercie RETROSPEKTYWA Zakres porównania Zmiana zachowań komunikacyjnych Zmiana natężeń ruchu samochodowego Zmiany potoków pasażerskich na kolei i w autobusach dalekobieżnych PODSUMOWANIE Literatura

5 SPIS TABEL PLAN TRANSPORTOWY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Tabela Pomiar ruchu drogowego na kordonie powiatowym struktura rodzajowa zestawienie zbiorcze - pojazdy rzeczywiste w dobie Tabela Pomiar ruchu drogowego na kordonie powiatowym struktura rodzajowa - punkty pomiarowe pojazdy rzeczywiste w dobie Tabela Pomiary ruchu drogowego na kordonie miejskim - struktura rodzajowa zestawienie zbiorcze pojazdy rzeczywiste w dobie Tabela Pomiar ruchu drogowego na kordonie miejskim - struktura rodzajowa - punkty pomiarowe pojazdy rzeczywiste w dobie Tabela Pomiar ruchu drogowego na ekranie Warty struktura rodzajowa zestawienie zbiorcze - dzień roboczy pojazdy rzeczywiste w dobie Tabela Pomiar ruchu drogowego na ekranie Warty struktura rodzajowa zestawienie zbiorcze sobota pojazdy rzeczywiste w dobie Tabela Pomiar ruchu drogowego na ekranie Warty struktura rodzajowa zestawienie zbiorcze - niedziela pojazdy rzeczywiste w dobie Tabela Pomiar ruchu drogowego na ekranie Warty struktura rodzajowa punkty pomiarowe dzień roboczy pojazdy rzeczywiste w dobie Tabela Pomiar ruchu drogowego na ekranie Warty struktura rodzajowa punkty Tabela pomiarowe sobota pojazdy rzeczywiste w dobie Pomiar ruchu drogowego na ekranie Warty struktura rodzajowa punkty pomiarowe niedziela pojazdy rzeczywiste w dobie Tabela Pomiary ruchu drogowego na kordonie powiatowym zmienność dobowa pojazdy rzeczywiste Tabela Pomiary ruchu drogowego na kordonie miejskim zmienność dobowa pojazdy rzeczywiste Tabela Pomiary ruchu drogowego na ekranie Warty zmienność dobowa dzień roboczy pojazdy rzeczywiste Tabela Pomiary ruchu drogowego na ekranie Warty zmienność dobowa sobota pojazdy rzeczywiste Tabela Pomiary ruchu drogowego na ekranie Warty zmienność dobowa niedziela pojazdy rzeczywiste Tabela Zmienność tygodniowa ruchu drogowego na ekranie Warty Tabela Tabela Tabela Harmonogram pomiarów napełnień pojazdów publicznego transportu zbiorowego Pomiar napełnień pojazdów publicznego transportu zbiorowego zestawienie zbiorcze liczba pasażerów w godzinach 04:00-24: Pomiar napełnień pojazdów publicznego transportu zbiorowego punkty pomiarowe podsumowanie wyników pomiarów Tabela Wielkości gospodarstw domowych Tabela Struktura procentowa gospodarstw domowych według liczby osób Tabela Samochody i motocykle/motorowery w dyspozycji gospodarstw domowych Tabela Struktura procentowa gospodarstw według liczby posiadanych samochodów osobowych Tabela Struktura gospodarstw domowych według posiadania samochodu Tabela Struktura procentowa osób według wieku Tabela Struktura procentowa mieszkańców według wykonywanego zajęcia (osoby w wieku 13 lat i powyżej) Tabela Struktura procentowa mieszkańców według posiadania biletu okresowego na transport zbiorowy Tabela Rodzaj rejestracji samochodów osobowych w dyspozycji gospodarstw domowych Tabela Struktura wiekowa samochodów osobowych w dyspozycji gospodarstw domowych Tabela Struktura silników samochodów osobowych w dyspozycji gospodarstw domowych Tabela Ruchliwość osób w podróżach Tabela Ruchliwość osób w podróżach według wykonywanego zajęcia Tabela Ruchliwość osób w podróżach według motywacji podróży

6 ETAP 1 Tabela Główne przyczyny braku podróżowania Tabela Główne przyczyny braku podróżowania według wykonywanego zajęcia Tabela Ruchliwość osób w podróżach Tabela Struktura motywacji podróży osób Tabela Struktura motywacji podróży osób w zależności od okresu doby Tabela Rozkład czasowy podróży w poszczególnych motywacjach podróży osób Tabela Podział zadań przewozowych w podróżach ogółem Tabela Podział zadań przewozowych w podróżach niepieszych Tabela Udział podróży rowerowych i publicznym transportem zbiorowym w podróżach mieszkańców Tabela Podział zadań przewozowych w zależności od rodzaju zajęcia osoby Tabela Podział zadań przewozowych w zależności od motywacji podróży Tabela Struktura biletów wykorzystanych w podróżach publicznym transportem Tabela zbiorowym Struktura podróży osób publicznym transportem zbiorowym według liczby przesiadek Tabela Ruchliwość osób w podróżach w dzień weekendowy Tabela Struktura motywacji podróży osób w dzień weekendowy Tabela Podział zadań przewozowych w podróżach ogółem w dzień weekendowy Tabela Zmiana codziennych zachowań komunikacyjnych osób w ciągu 3 lat Tabela Powody zmiany codziennych zachowań komunikacyjnych osób w ciągu 3 lat Tabela Zmiana środka transportu w podróżach osób Tabela Powody wykorzystania publicznego transportu zbiorowego Tabela Powody niekorzystania z publicznego transportu zbiorowego Tabela Gotowość osób do skorzystania z oferty podwożenia samochodem Tabela Gotowość osób do podwożenia osób w oparciu o kontakt poprzez portal internetowy Tabela Gotowość osób do skorzystania z parkingu na trasie dojazdu Tabela Utrudnienia w podróżach wykonywanych przez osoby niepełnosprawne Tabela Dostęp do Internetu Tabela Wykorzystanie Internetu Tabela Ruchliwość osób w podróżach według posiadania dostępu do Internetu Tabela Ruchliwość osób w podróżach według posiadania dostępu do Internetu w podziale na grupy społeczne Tabela Lista firm objętych badaniem CATI Tabela Porównanie próby i danych GUS w zakresie przedziałów wiekowych Tabela Deklarowany podstawowy środek transportu Tabela Deklarowany podstawowy środek transportu zbiorowego Tabela Podstawowy środek transportu zależnie od wieku Tabela Powody wyboru publicznego transportu zbiorowego Tabela Oceny wystawione publicznemu transportowi zbiorowemu przez grupy osób Tabela Ocena warunków użytkowania samochodu Tabela Zależność liczby pojazdów służbowych od wielkości firmy Tabela Harmonogram pomiarów na przystankach autobusowych w powiecie poznańskim Tabela Harmonogram pomiarów na dworcach kolejowych Tabela Tabela Tabela Tabela Pomiar liczby pasażerów wysiadających i wsiadających na przystankach autobusowych zestawienie zbiorcze ruch pasażerów w godzinach 04:00-24: Pomiar liczby pasażerów wysiadających i wsiadających na przystankach autobusowych punkty pomiarowe sumy dla poszczególnych cykli pomiarowych Pomiar liczby pasażerów wysiadających i wsiadających na przystankach autobusowych punkty pomiarowe średnia liczba pasażerów w godzinach 04:00-14: Pomiar liczby pasażerów wysiadających i wsiadających na przystankach autobusowych punkty pomiarowe średnia liczba pasażerów w godzinach 14:00-24:

7 PLAN TRANSPORTOWY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Tabela Pomiar liczby pasażerów wysiadających i wsiadających na dworcach autobusowych zestawienie zbiorcze ruch pasażerów w godzinach 04:00-24: Tabela Pomiar liczby pasażerów wysiadających i wsiadających na dworcach autobusowych punkty pomiarowe sumy dla poszczególnych cykli pomiarowych Tabela Pomiar liczby pasażerów wysiadających i wsiadających na przystankach autobusowych punkty pomiarowe średnia liczba pasażerów w godzinach 04:00-24: Tabela Pomiar liczby pasażerów wchodzących i wychodzących na dworcu autobusowym PKS w Poznaniu zestawienie zbiorcze ruch pasażerów w godzinach 04:00-24: Tabela Pomiar liczby pasażerów wchodzących i wychodzących na dworcu autobusowym PKS w Poznaniu zestawienie godzinowe ( ) Tabela Pomiar liczby osób wchodzących i wychodzących na dworcu autobusowym PKS w Poznaniu zestawienie godzinowe ( ) Tabela Pomiar liczby osób wchodzących i wychodzących na dworcu autobusowym PKS w Poznaniu zestawienie godzinowe ( ) Tabela Pomiar liczby osób wchodzących i wychodzących na dworcu autobusowym PKS w Poznaniu zestawienie godzinowe ( ) Tabela Udział pasażerów według miejsca zamieszkania Tabela Miejsce zakończenia podróży podróżnych korzystających z dworców i przystanków na terenie Poznania i powiatu poznańskiego Tabela Struktura biletowa wśród mieszkańców Poznania i powiatu poznańskiego w podziale na grupy społeczne Tabela Struktura biletowa wśród mieszkańców Aglomeracji Poznańskiej Tabela Preferencje podczas dokonywania wyboru połączenia Tabela Preferencje podczas dokonywania wyboru połączenia w zależności od celu podróży Tabela Miejsce zakończenia podróży Tabela Cel podróży przybyszy do Poznania i powiatu poznańskiego Tabela Udział pasażerów dworca autobusowego PKS według miejsca zamieszkania Tabela Struktura środków transportu w dotarciach do dworca autobusowego PKS Tabela Tabela Tabela Pomiar liczby pasażerów wysiadających i wsiadających na stacjach kolejowych zestawienie zbiorcze ruch pasażerów w godzinach 04:00-24: Pomiar liczby pasażerów wysiadających i wsiadających na stacjach kolejowych punkty pomiarowe sumy dla poszczególnych cykli pomiarowych Pomiar liczby pasażerów wysiadających i wsiadających na stacjach kolejowych punkty pomiarowe średnia liczba pasażerów w godzinach 04:00-11: Tabela Pomiar liczby osób wysiadających i wsiadających na stacjach kolejowych punkty pomiarowe średnia liczba pasażerów w godzinach 11:00-18: Tabela Pomiar liczby osób wysiadających i wsiadających na stacjach kolejowych punkty pomiarowe średnia liczba pasażerów w godzinach 18:00-24: Tabela Pomiar liczby pasażerów wchodzących i wychodzących z dworca Poznań Główny zestawienie zbiorcze ruch pasażerów w godzinach 04:00-24: Tabela Pomiar liczby osób wchodzących i wychodzących z dworca Poznań Główny Tabela Tabela Tabela zestawienie godzinowe ( ) Pomiar liczby pasażerów wchodzących i wychodzących z dworca Poznań Główny zestawienie godzinowe ( ) Pomiar liczby pasażerów wchodzących i wychodzących z dworca Poznań Główny zestawienie godzinowe ( ) Pomiar liczby pasażerów wchodzących i wychodzących z dworca Poznań Główny zestawienie godzinowe ( ) Tabela Udział pasażerów według miejsca zamieszkania Tabela Udział pasażerów według miejsca zamieszkania - podsumowanie Tabela Sposób dotarcia na stację według miejsca zamieszkania Tabela Udział pasażerów według sposobu dotarcia na stację kolejową Tabela Struktura motywacji podróży według miejsca zamieszkania

8 ETAP 1 Tabela Struktura motywacji podróży na poszczególnych stacjach (podróże związane z ) Tabela Miejsce rozpoczęcia podróży podróżnych korzystających z dworca Poznań Główny Tabela Miejsce rozpoczęcia podróży podróżnych korzystających z pozostałych stacji w Poznaniu Tabela Miejsce zakończenia podróży podróżnych korzystających z dworca Poznań Główny Tabela Miejsce zakończenia podróży podróżnych korzystających z pozostałych stacji w Poznaniu Tabela Szkoły i uczelnie, w których realizowano wywiady Tabela Struktura przeprowadzonych ankiet według rodzaju szkoły i wieku ankietowanych Tabela Sposób dotarcia do szkoły lub na uczelnię Tabela Czas dotarcia do szkoły lub na uczelnię Tabela Zestawienie pojazdów parkujących oraz podwożących uczniów do szkół Tabela Zestawienie liczby pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu Kampusu Tabela Morasko r Zestawienie liczby pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu Kampusu Morasko r Tabela Sposób dotarcia do centrum handlowego Tabela Napełnienie pojazdów Tabela Miejsce rozpoczęcia podróży do centrum handlowego Tabela Miejsce zamieszkania klientów centrów handlowych Tabela Tabela Tabela Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Auchan i Leroy Merlin Komorniki piątek r Badanie natężenia ruchu pojazdów Auchan i Leroy Merlin Komorniki sobota r Badanie natężenia ruchu pojazdów Auchan, Decathlon i Leroy Merlin Swadzim piątek r Badanie natężenia ruchu pojazdów Auchan, Decathlon i Leroy Merlin Swadzim sobota r Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Black Red White i Tesco ul. Serbska piątek r Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Black Red White i Tesco ul. Serbska sobota r Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Castorama Poznań piątek r Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Castorama Poznań sobota r. 164 Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Castorama Swarzędz piątek r Badanie natężenia ruchu pojazdów Castorama Swarzędz sobota r Badanie natężenia ruchu pojazdów Centrum Franowo, Decathlon Poznań, Ikea, M1, Obi piątek r Badanie natężenia ruchu pojazdów Centrum Franowo, Decathlon Poznań, Ikea, M1, Obi sobota r Badanie natężenia ruchu pojazdów Factory Outlet Luboń piątek r Badanie natężenia ruchu pojazdów Factory Outlet Luboń sobota r Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Galeria Malta piątek r Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Galeria Malta sobota r Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Galeria MM piątek r Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Galeria MM sobota r Tabela Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Galeria Pestka i Poznań Plaza piątek r Badanie natężenia ruchu pojazdów Galeria Pestka i Poznań Plaza sobota r

9 PLAN TRANSPORTOWY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Leroy Merlin Swarzędz piątek r Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Leroy Merlin Swarzędz sobota r Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Pajo Centrum Luboń piątek r Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Pajo Centrum Luboń sobota r Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Stary Browar piątek r Tabela Badanie natężenia ruchu pojazdów Stary Browar sobota r Tabela Struktura przestrzenna widzów Tabela Zmienność struktury przestrzennej widzów Tabela Charakterystyka samochodowego ruchu dojazdowego Tabela Struktura dotarcia na koncert Tabela Struktura rejonowa parkowania Tabela Struktura godzinowa parkowania Tabela Zachowania widzów po koncercie Tabela Zmiana liczby ludności Tabela Zmiana ruchliwości ogólnej i ogólnej liczby podróży w okresie Tabela Zmiana ruchliwości niepieszej i liczby podróży niepieszych w okresie Tabela Zmiany w podziale modalnym w podróżach niepieszych w okresie (wybrane środki transportu) Tabela Zmiany struktury motywacji podróży w okresie r Tabela Zmiana natężeń ruchu samochodowego na kordonie miejskim (ruch 12-to godzinny) Tabela Zmiany natężeń ruchu samochodowego na poznańskich mostach (ruch 12-to godzinny) Tabela Zmiany natężeń ruchu samochodowego na ekranie Warty (ruch 12-to godzinny). 187 Tabela Zmiana łącznych potoków pasażerskich na stacjach kolejowych i dworcu autobusowym PKS Tabela 21.1 Porównanie ruchliwości w różnych badaniach zachowań komunikacyjnych

10 ETAP 1 SPIS ARKUSZY ARKUSZ 1.1 ARKUSZ 2.1 ARKUSZ 3.1 ARKUSZ 3.2 ARKUSZ 4.1 ARKUSZ 7.1 ARKUSZ 7.2 ARKUSZ 7.3 ARKUSZ 9.1 ARKUSZ 9.2 ARKUSZ 9.3 ARKUSZ 9.4 ARKUSZ 9.5 AKUSZ 9.6 ARKUSZ 10.1 ARKUSZ 11.1 ARKUSZ 12.1 ARKUSZ 16.1 ARKUSZ 16.2 ARKUSZ 16.3 ARKUSZ 16.4 ARKUSZ 16.5 ARKUSZ 16.6 ARKUSZ 16.7 ARKUSZ 19.1 HARMONOGRAM BADAŃ I POMIARÓW LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH NATĘŻENIA RUCHU DROGOWEGO STRUKTURA RODZAJOWA RUCHU DROGOWEGO ZMIENNOŚĆ RUCHU DROGOWEGO LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIARU NAPEŁNIEŃ POJAZDÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO UDZIAŁ GOSPODARWST ZMOTORYZOWANYCH UDZIAŁ PODRÓŻY MIESZKAŃCÓW TRANSPORTEM ZBIOROWYM UDZIAŁ PODRÓŻY ROWEROWYCH MIESZKAŃCÓW CHARAKTERYSTYKA PRÓBY BADAŃ TELEFONICZNYCH WŚRÓD OSÓB INDYWIDUWALNYCH UŻYWANE ŚRODKI TRANSPORTU PRZEZ RESPONDENTÓW BADAŃ TELEFONICZNYCH PRZYCZYNY KORZYSTANIA ZE ŚRODKÓW TRANSPORTU ZBIOROWEGO OCENA JAKOŚCI TRANSPORTU ZBIOROWEGO PRZYCZYNY KORZYSTANIA Z SAMOCHODU I OCENA WARUNKÓW KORZYSTANIA BADANIA ANKIETOWE O MAŁEJ PRÓBIE BADANIE TELEFONICZNE PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH LOKALIZACJA PUNKTÓW POMIAROWYCH NA DWORCU POZNAŃ GŁÓWNY ZMIENNOŚĆ GODZINOWA LICZBY PASAŻERÓW CENTRA HANDLOWE (GALERIA MM, STARY BROWAR) CENTRA HANDLOWE (CASTORAMA POZNAŃ, POZNAŃ PLAZA) CENTRA HANDLOWE (GALERIA PESTKA, BRW, TESCO) CENTRA HANDLOWE (LEROY MERLIN SWARZĘDZ, CASTORAMA SWARZĘDZ) CENTRA HANDLOWE (FACTORY OUTLET LUBOŃ, PAJO CENTRUM LUBOŃ) CENTRA HANDLOWE (LEROY MERLIN SWADZIM, DECATHLON SWADZIM, AUCHAN SWADZIM, LEROY MERLIN KOMORNIKI, AUCHAN KOMORNIKI) CENTRA HANDLOWE (OBSZAR FRANOWA, GALERIA MALTA) IMPREZA MASOWA 8

11 PLAN TRANSPORTOWY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 1 WPROWADZENIE 1.1 Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego, zwany dalej planem transportowym, jest nowym dokumentem w naszej rzeczywistości prawnej. Wymóg jego sporządzenia nakłada na organizatora przewozów użyteczności publicznej ustawa z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym [1]. Ustawa ta z kolei jest dostosowaniem prawa polskiego do rozporządzenia (WE) nr 1370/2007 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007r, dotyczącego usług publicznych w zakresie kolejowego i drogowego transportu publicznego [2]. Plan transportowy to dokument określający w szczególności (zgodnie z art.12.1 [1]): 1) sieć komunikacyjną, na której jest planowane wykonywanie przewozów o charakterze użyteczności publicznej; 2) ocenę i prognozy potrzeb transportowych; 3) przewidywane finansowanie usług przewozowych; 4) preferencje dotyczące wyboru rodzajów środków transportu; 5) zasady organizacji rynku przewozów; 6) pożądany standard usług przewozowych w przewozach o charakterze użyteczności publicznej; 7) przewidywany sposób organizowania systemu informacji dla pasażera. Plan transportowy mają obowiązek opracować w przypadku planowanego organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej: gmina licząca powyżej 50 tys. mieszkańców i powiat liczący powyżej 80 tys. mieszkańców. W przypadku Miasta Poznań sytuacja jest oczywista. Poznań liczy ponad 527 tys. mieszkańców i organizuje przewozy o charakterze użyteczności publicznej, więc opracowuje plan transportowy. Jednak w przypadku powiatu poznańskiego ziemskiego sprawa nie jest już tak oczywista. Co prawda powiat liczy ponad 337 tys. mieszkańców, ale dotychczas nie organizował przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Jeśli nie planuje organizowania takich przewozów nie musi opracowywać planu transportowego, o ile nie okaże się, że w powiecie jest zapotrzebowanie na takie przewozy niezaspokojone przez innych organizatorów. Po opracowaniu plan transportowy zostaje poddany konsultacjom społecznym a następnie zostaje przedstawiony do uchwalenia radzie odpowiednio miasta lub powiatu. Po uchwaleniu plan transportowy staje się dokumentem prawa miejscowego. 1.2 Podstawa i zakres opracowania. Niniejsze opracowanie zlecone zostało przez Miasto Poznań działające w porozumieniu z Powiatem Poznańskim. Prace dofinansowane są z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu operacyjnego Pomoc Techniczna na lata w 9

12 ETAP 1 wyniku Konkursu Dotacji dla jednostek samorządu terytorialnego na działania wspierające podnoszenie dostępności i jakości usług publicznych. Celem opracowania jest sporządzenie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej a składać się on będzie z dwóch elementów przypisanych obszarowo: dla Miasta Poznania z oddziaływaniem na obszar Metropolii oraz dla powiatu poznańskiego z oddziaływaniem na miasto Poznań. Przeprowadzone badania kompleksowe są ukierunkowane na pozyskanie szerokiej bazy danych systemu transportowego i stanowią konieczne tło dla opracowania planu transportowego. W ramach opracowania powstaną bazy i narzędzia służące do analiz transportowych, studiów wykonalności, prognoz ruchowych i innych opracowań związanych z transportem. Szczegółowy zakres opracowania zapisano w opisie przedmiotu zamówienia. Opracowanie można podzielić na następujące części: badania i pomiary ruchu, inwentaryzacja danych niezbędnych do sporządzenia planu transportowego i modelu ruchu, budowa modelu ruchu, analizy i badania ruchowe z wykorzystaniem modelu ruchu, sporządzenie projektu planu transportowego, konsultacje planu transportowego i budowa jego wersji przedstawionej do uchwalenia, prezentacje planu, opracowanie katalogu mierzalnych wskaźników jakości usług dla wszystkich organizatorów i operatorów publicznego transportu zbiorowego, prace związane z zamknięciem tematu. Równolegle, prowadzone są szeroko zakrojone działania informacyjne i promocyjne obejmujące kampanię medialną, wydruk ulotek informacyjnych, konsultacje społeczne i uruchomienie specjalnej strony internetowej Prezydent Miasta i Starosta wystosowali list do mieszkańców, w którym namawiają do aktywnego wzięcia udziału w badaniach. 1.3 Kompleksowe badania ruchu. Etap I opracowania, który opisywany jest w niniejszym zeszycie obejmuje badania i pomiary ruchu. Zakres tych badań i pomiarów odpowiada zakresowi Kompleksowych Badań Ruchu. W ramach badań i pomiarów zaplanowano: pomiary ruchu samochodowego na kordonach powiatowym i miejskim oraz na ekranie Warty dób pomiarowych, pomiary napełnień w transporcie zbiorowym - 40 pkt./ 6 h/ 4 dni, badania ankietowe gospodarstw domowych gospodarstw, badania telefoniczne CATI mieszkańców powiatu i podmiotów gospodarczych 1500 ankiet, badania ankietowe na przystankach i dworcach wraz z pomiarem wsiada/wysiada na dworcach 50 tys. ankiet, badania ankietowe wraz z pomiarem ruchu dojazdowego pojazdów w szkołach 600 ankiet, badania ankietowe wraz z pomiarem ruchu dojazdowego pojazdów w centrach handlowych ankiet, 10

13 PLAN TRANSPORTOWY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Wszystkie badania i pomiary zaplanowano zarówno na obszarze Poznania jak i na obszarze ziemskiego powiatu poznańskiego. Kompleksowe Badania Ruchu (KBR) są cyklicznie wykonywanymi badaniami i pomiarami, których obiektem jest ruch prowadzony w systemie transportowym. Obejmują zagadnienia związane z generacją ruchu, strukturą przestrzenną podróży, wyborem środków podróżowania, oceną jakościową warunków ruchu i systemów transportowych, pomiarami natężeń i napełnień i wiele innych. Wynikiem Kompleksowych Badań Ruchu jest najczęściej obraz ruchu samochodowego, pasażerskiego, towarowego, pieszego i rowerowego widziany z różnych perspektyw, ale obiektywny dzięki zastosowaniu statystyki. Trudno jest przecenić rolę KBRów dla planowania i kształtowania systemu transportowego. Dają nie tylko obiektywny obraz stanu istniejącego, ale również pozwalają na budowę bardziej zaawansowanych narzędzi analitycznych, jakim są przykładowo modele ruchu. Wyznaczają podstawowe dane potrzebne do prognozowania ruchu. Pozwalają poznać oczekiwania mieszkańców w stosunku do systemu transportowego. Ostatnie KBRy na obszarze Poznania i ziemskiego powiatu poznańskiego zostały przeprowadzone w roku Okres trzynastu lat tak diametralnie zmienia obraz ruchu, że posługiwanie się analizami z 2000 r. staje się bezsensowne. Co prawda w międzyczasie przeprowadza się badania czy pomiary, ale mają one charakter wyrywkowy a nie kompleksowy. W praktyce przyjmuje się, że KBR-y, powinny być przeprowadzane nie rzadziej niż co pięć lat. Wynika z tego, że od 2000 roku powinny być przeprowadzone, co najmniej dwa badania tego typu. 1.4 Model ruchu Budowa modelu ruchu jest przedmiotem drugiego etapu opracowania. Jednak KBR-y są ściśle powiązanie z modelowaniem, dlatego kilka zdań o tym znalazło się w tej części opracowania. Ogólnie mówiąc, model ruchu to matematyczne odwzorowanie zależności występujących w procesie transportowym przebadanych w ramach KBR-ów. Model ruchu budowany w ramach tego opracowania jest modelem stochastycznym. Wymaga więc wielu danych, by dawał wiarygodne odwzorowanie. Zakres pomiarów KBR jest dobrze dobrany zwłaszcza do budowy modelu ruchu pasażerskiego w transporcie zbiorowym. Ten model ruchu jest najistotniejszy z punktu opracowywania planu transportowego, co nie oznacza jednak, że inne modele nie będą budowane. Najistotniejszymi danymi, jakie mają dostarczyć KBR-y do budowy modelu ruchu są: ruchliwość mieszkańców, struktura motywacji podróży, struktura przestrzenna podróży, podział między środki podróżowania, wielkość, struktura przestrzenna i motywacyjna osób przyjeżdżających z zewnątrz, wielkości ruchu na ekranach i kordonach pomiarowych w celu weryfikacji modelu. Uzyskanie tych danych jest najważniejszym zadaniem KBR-ów i dlatego pytania w ankietach, forma badań i pomiarów, ich czas i zakres zostały ustalone razem z Zamawiającym w ten sposób, aby w jak największym stopniu uzyskać potrzebną informację. 11

14 ETAP Prace przygotowawcze Bardzo napięty harmonogram prac nad opracowaniem sprawił, że okres przygotowawczy badań i pomiarów był bardzo krótki. W praktyce na kilka dni po podpisaniu umowy, rozpoczęły się pierwsze prace pomiarowe i badawcze. Zdecydowano się na zastosowanie badań i pomiarów w zakresie już wcześniej wykonanych, aby tak krótki okres przygotowania nie wpłynął na znaczące obniżenie jakości. Pozwoliło to na wykorzystanie sporego doświadczenia zdobytego w ramach innych prac. W pierwszej kolejności uzgodniono z Zamawiającym zakres pytań w ramach poszczególnych badań ankietowych. Kierowano się zarówno, zakresem niezbędnej informacji jak i sprawnością przeprowadzenia badań. Błędem jest niestety często spotykanym dodawanie do kwestionariuszy badań ankietowych, coraz to kolejnych pytań. Chęć poznania odpowiedzi na jak największą liczbę pytań nie może oznaczać pogorszenia wiarygodności badania. Niezbędny zakres pytań został przedstawiony Zamawiającemu a następnie rozszerzony o pytania które Zamawiający uznał za szczególne istotne. Pytania te dotyczyły między innymi : gotowości do korzystania z parkingów P+R, czy wspólnego użytkowania samochodu - carpooling, jak również zastępowaniu podróży aktywnością internetową. W kolejnych działaniach opracowano i uzgodniono z zamawiającym harmonogram badań i pomiarów (przedstawiony na arkuszu 1.1). Mając określony harmonogram i zakres pomiarów przeprowadzono szkolenia osób biorących udział w badaniach i rozpoczęto badania i pomiary. 1.6 Słowniczek W słowniczku zebrano kilka pojęć, które mogą budzić wątpliwości lub niezrozumienie, dlatego uznano, że wymagają dodatkowego wyjaśnienia. Aglomeracja Poznańska obszar obejmujący miasto Poznań oraz powiat poznański ziemski. Badanie CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing) wywiad telefoniczny wspomagany komputerowo. W metodzie tej ankieter prowadzi rozmowę z respondentem korzystając z pomocy komputera wyposażonego w specjalistyczne oprogramowanie. Rozmowy prowadzone są ze specjalnie przygotowanych stanowisk ankieterskich. Zapis wyników dokonywany jest na bieżąco przy zastosowaniu sieci komputerowych sprzężonych z centralą telefoniczną. Badanie PAPI (Paper & Pencil Interview) badanie ilościowe, bazujące na konwencjonalnej -papierowej wersji kwestionariuszy badawczych, w których odpowiedzi respondentów zaznaczane są pisemnie. Określenie PAPI upowszechnione zostało wraz z rozwojem metod komputerowych wspomagających badania, stosowane dla odróżnienia tychże od sytuacji wykorzystania standardowego kwestionariusza papierowego. Day after badanie przeprowadzone w celu ustalenia wydarzeń z dnia poprzedniego. 12

15 PLAN TRANSPORTOWY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Ekran pomiarowy umowna linia, wzdłuż której ulokowane są punkty pomiaru natężeń ruchu samochodowego lub napełnień w pojazdach publicznego transportu zbiorowego. W założeniach, cechami ekranu jest to, że dzieli on obszar badań na dwa podobszary tak, że cały ruch i tylko ten ruch, który dokonuje się między tymi podobszarami odnotowywany jest na ekranie, oraz, że każda podróż między tymi podobszarami przechodzi przez ekran tylko raz. Gospodarstwo domowe tworzą je osoby wspólnie mieszkające i wspólnie utrzymujące się Kordon pomiarowy umowna linia wokół badanego obszaru, wzdłuż której ulokowane są punkty pomiarowe. Podróż przemieszczenie wykonane w określonym celu, do określonego miejsca na odległość większą niż 200m z wykorzystaniem jednego lub wielu mechanicznych środków transportu lub pieszo. Podróż piesza - przemieszczenie wykonane pieszo w określonym celu, do określonego miejsca na odległość większą niż 200m Podział modalny (podział zadań przewozowych) struktura wyboru środków podróży przez osoby podróżujące. Pojazdy powolne grupa pojazdów obejmująca ciągniki rolnicze, maszyny samobieżne, walce, koparki, pojazdy zaprzęgowe. Pojazdy rzeczywiste pojazdy uczestniczące w ruchu. Pojazdy towarowe obejmuje pojazdy dostawcze, ciężarowe, ciężarowe ciężkie. Pojazdy umowne pojazdy rzeczywiste przeliczone na pojazdy osobowe za pomocą współczynników właściwych dla różnych rodzajów pojazdów. Powiat poznański w zestawieniach i tabelach pod nazwą powiat poznański rozumie się powiat poznański ziemski bez miasta Poznań. Random route metoda doboru próby badawczej, w której ankieterzy otrzymują adresy startowe, od których rozpoczynają realizację badania a następnie poruszają się zgodnie z przyjętą zasadą przeprowadzając kolejne wywiady w co n-tym mieszkaniu, od punktu startowego poczynając, w ramach określonego rejonu. Ruchliwość liczba podróży przypadająca na jedną osobę (najmłodszymi badanymi osobami byli uczniowie gimnazjum). Ruchliwość niepiesza ruchliwość bez uwzględnienia podróży pieszych. Struktura przestrzenna zapis udziału liczby podróży w podziale na określone obszary. Struktura motywacyjna zapis udziału liczby podróży w podziale na określone motywacje podróży. 13

16 ETAP 1 Śródmieście Poznania obszar ograniczony: od północy liniami kolejowymi nr 353 i 351, od zachodu i południa II ramą komunikacyjną, od wschodu rzeką Wartą. Granice tego obszaru są zgodne z definicją śródmieścia w KBR Wskaźnik motoryzacji liczba samochodów osobowych przypadająca na 1000 mieszkańców. 14

17 PLAN TRANSPORTOWY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ 2 POMIARY RUCHU SAMOCHODOWEGO - RAPORT Pomiary ruchu samochodowego wykonano na 8 mostach ekranu Warty, 31 punktach kordonu miejskiego oraz 42 punktach zlokalizowanych na granicy powiatu poznańskiego. Dodatkowo zmierzone zostały potoki ruchu samochodowego na wybranych granicach gmin powiatu poznańskiego, w 20 lokalizacjach (Arkusz 2.1). Na ekranie Warty przeprowadzono tygodniowy pomiar obejmujący całą dobę. Badanie na pozostałych punktach wykonano dwukrotnie w dzień roboczy dla wszystkich godzin doby. Pomiary przeprowadzono z uwzględnieniem struktury kierunkowej i rodzajowej pojazdów: rower, motocykl, osobowy, dostawczy, ciężarowy, ciężarowy ciężki, pojazd powolny, minibus, autobus miejski i podmiejski, autobus PKS, autobus (inne). Pomiary na ekranie Warty przeprowadzone zostały w dniach 21 do r. na następujących mostach: W1 Most w Biedrusku, W2 Most Lecha, W3 Most Chrobrego W4 Most Św. Rocha, W5 Most Królowej Jadwigi, W6 Most Przemysła I, W7 Most w Mosinie, W8 Most Ballenstaedta ( autostrada A2). Pomiary wykonane zostały z pomocą zapisu video na każdym z punktów pomiarowych. Odczyt zapisu video wykonywany był przez obserwatorów i zapisany w arkuszach kalkulacyjnych. 15

18 ETAP 1 Pomiary na kordonie miejskim przeprowadzono w następujących lokalizacjach i dniach: KM1 - ul. Dąbrowskiego - 14, r. KM3 - ul. Kierska - 14, r. KM5 - ul. Złotnicka - 14, r. KM6 - ul. Sucholeska - 14, r. KM7 - ul. Obornicka - 14, r. KM8 - ul. Meteorytowa PD - 14, r. KM9 - ul. Meteorytowa PN - 14, r. KM10 - ul. Radojewo - 14, r. KM11 - ul. Gdyńska - 21, r. KM13 - ul. Gnieźnieńska - 21, r. KM17 - ul. Warszawska - 21, r. KM18 - ul. Żywiczna - 21, r. KM19 - ul. Borówki - 21, r. KM20 - ul. Szczepankowo - 22, r. KM21 - ul. Ostrowska - 22, r. KM22 - ul. Krzywoustego - 04, r. KM23 - ul. Nad Krzesinką - 22, r. KM26 - ul. Daszewicka - 04, r. KM27 - ul. Babicka - 04, r. KM28 - ul. Starołęcka - 04, r. KM29 - ul. Dolna Wilda - 04, r. KM30 - ul. Opolska - 04, r. KM31 - ul. Kotowo - 04, r. KM32 - ul. Opłotki - 04, r. KM33 - ul. Głogowska - 04, r. KM34 - ul. Sycowska - 04, r. KM36 - ul. Grunwaldzka - 14, r. KM38 - ul. Malwowa - 14, r. KM39 - ul. Złotowska - 14, r. KM40 - ul. Bukowska - 14, r. KM41 - ul. Wichrowa - 14, r. 16

19 PLAN TRANSPORTOWY AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Pomiary na kordonie powiatowym przeprowadzono w następujących lokalizacjach i dniach: KP1 - Uchorowo (DW 187) ; r. KP2 - Pacholewo (DP 2025P) ; r. KP3 - Długa Goślina (DP 2029P) ; r. KP4 - Łopuchowo (DW 196) ; r. KP5 - Łagiewniki (DP 2147P) ; r. KP6 - Rybitwy (DP 2484P) ; r. KP7 - Kocanowo (DK 5) ; r. KP8 - Wierzyce (DW 434) ; r. KP9 - Brzeźno (DK 92) - 04, r. KP10 - Gułtowy (DP 2445P) - 04, r. KP11 - Węgierskie (DP 2411P) - 04, r. KP12 - Krerowo (DP 2410P) - 04, r. KP13 - Brzeziny (DP 3773P) - 04, r. KP14 - Kórnik (DK 11) - 04, r. KP15 - Prusinowo (DP 2468P) - 11, r. KP16 - Błażejewko (DP 2473P) - 11, r. KP17 - Kaleje (DP 2480P) - 11, r. KP18 - Czmoń (DW 434) - 11, r. KP19 - Czmoniec (DP 2464P) - 11, r. KP20 - Żabno (DP 2463P) - 11, r. KP21 - Iłówiec (DP 2473P) - 11, r. KP22 - Pecna (DP 3911P) - 11, r. KP23 - Srocko Małe (DK 5) - 11, r. KP24 - Modrze (DP 2452P) - 11, r. KP25 - Drożdżyce (DP 2454P) - 11, r. KP26 - Granowo (DK 32) - 11, r. KP27 - Januszewice (DP 2456P) - 11, r. KP28 - Dakowy Suche (droga gminna) - 11, r. KP29 - Szewce (DP 2497P) - 11, r. KP30 - Buk (DW 307) - 11, r. KP31 - Wiktorowo (DP 2739P) ; r. KP32 - Zalesie (DW 306) ; r. KP33 - Wielka Wieś (DP 1870P) ; r. KP34 - Niepruszewo-Huby (DP 1894P) ; r. KP35 - Ceradz Kościelny (DP 1890P) ; r. KP36 - Młodasko (DK 92) ; r. KP37 - Góra (DP 2422P) ; r. KP38 - Przybroda (DP 1865P) ; r. KP39 - Cerekwica (DW 184) ; r. KP40 - Żydowo (DP 1859P) ; r. KP41 - Chludowo (DK 11) ; r. KP42 - Czachurki (S5) ; r. 17

20 ETAP 1 Pomiary na pozostałych punktach w powiecie poznańskim przeprowadzono w następujących lokalizacjach i dniach: GM1 - Bolechowo (DW 196) - 14, r. GM2 - Bugaj (DK 5) - 21, r. GM3 - Promno (DP 2409P) - 21, r. GM4 - Paczkowo (DK 92) - 21, r. GM5 - Gowarzewo (DP 2410P) - 21, r. GM6 - Trzek Duży (DW 434) - 21, r. GM7 - Kleszczewo (S5) ; r. GM8 - Tulce (DW 433) - 22, r. GM9 - Trzykolne Młyny (DP 2472P) - 11, r. GM10 - Puszczykowo (DW 430) - 04, r. GM11 - Wiry (DP 2390P) - 04, r. GM12 - Luboń (ul. Żabikowska -droga gminna) - 04, r. GM13 - Nowe Dymaczewo (DW 431) - 11, r. GM14 - Rosnówko (DK 5) - 04, r. GM15 - Tomiczki (DW 306) - 11, r. GM16 - Kalwy (DW 307) ; r. GM17 - Gołuski (S11) - 14, r. GM18 - Batorowo (S11) - 14, r. GM19 - Dąbrowa (DW 307) - 14, r. GM20 - Poznań ul. Literacka - 14, r. Szczegółowe wyniki pomiarów zebrano w elektronicznej bazie danych. 18

Raport z badań popytu w komunikacji miejskiej w Elblągu w 2015

Raport z badań popytu w komunikacji miejskiej w Elblągu w 2015 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Elblągu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Browarna 9 82-3 Elbląg tel. 55-23-79- fax. 55-23-79-1 www.zkm.elblag.com.pl e-mail: zkm@elblag.com.pl komunikacja szybka

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr hab. inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Podejście jednomodalne vs multimodalne Transport indywidualny? Czynnik wpływu Transport zbiorowy Modele multimodalne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA NA TEMAT WYNIKÓW WARSZAWSKIEGO BADANIA RUCHU 2005

INFORMACJA NA TEMAT WYNIKÓW WARSZAWSKIEGO BADANIA RUCHU 2005 INFORMACJA NA TEMAT WYNIKÓW WARSZAWSKIEGO BADANIA RUCHU 2005 Warszawa, grudzień 2006r. 1 WPROWADZENIE W niniejszym materiale przedstawiono najważniejsze wyniki badań ruchu, przeprowadzonych w 2005r. w

Bardziej szczegółowo

Synteza opracowania - Badanie natężenia ruchu rowerowego w Krakowie

Synteza opracowania - Badanie natężenia ruchu rowerowego w Krakowie Synteza opracowania - Badanie natężenia ruchu rowerowego w Krakowie - 2016 wykonawca: PBS Sp. z o.o. autor: Kamil Pietrzak Sopot, Wrzesień 2016 SPIS TREŚCI: 1. Wprowadzenie... 3 2. Metodyka badania...

Bardziej szczegółowo

Sławomir Monkiewicz Dojazdy do pracy spoza Warszawy (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005)

Sławomir Monkiewicz Dojazdy do pracy spoza Warszawy (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005) mgr inŝ. Sławomir Monkiewicz Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. Kierownik Pracowni Projektów Transportowych DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY 1 Wstęp 1.1 Niniejszy referat został przygotowany na seminarium

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy

Załącznik Nr 2 do Druku NR 1. ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Załącznik Nr 2 do Druku NR 1 ZAŁĄCZNIK Nr 1 do Umowy Na wykonanie Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej. Opracowanie zostanie wykonane w ramach realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH 1. Zasady przeprowadzania pomiarów ruchu W celu określenia średniego dobowego ruchu

Bardziej szczegółowo

Do czego służą kompleksowe badania ruchu?

Do czego służą kompleksowe badania ruchu? WARSZAWSKIE BADANIE RUCHU 2015 - Do czego służą kompleksowe badania ruchu? Kompleksowe badania ruchu są niezbędnym elementem prowadzenia racjonalnej polityki transportowej w miastach. Umożliwiają one podejmowanie

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Artur Zając Dział Organizacji Przewozów Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Poznań, 16 listopada 2011 r. Co to jest VISUM? Aplikacja wspomagająca

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT PODSUMOWUJĄCY BADANIA ANKIETOWE I POMIARY RUCHU.

RAPORT PODSUMOWUJĄCY BADANIA ANKIETOWE I POMIARY RUCHU. RAPORT PODSUMOWUJĄCY BADANIA ANKIETOWE I POMIARY RUCHU. OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH PLANU ZRÓWNOWAŻONEJ MOBILNOŚCI MIEJSKIEJ DLA MIEJSKIEGO OBSZARU FUNKCJONALNEGO POZNANIA NA LATA 2016-2025 POZNAŃ, GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce

Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce Streszczenie raportu końcowego w języku nietechnicznym Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce Praca badawcza pt. Badanie pilotażowe zachowań komunikacyjnych ludności w Polsce realizowana

Bardziej szczegółowo

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę Andrzej Brzeziński Karolina Jesionkiewicz Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę W dniu 7 lutego b.r. w Warszawie uruchomiono Złote Tarasy (ZT), duży obiekt handlowo usługowo - biurowy (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 21.04.2017 r. OPRACOWANIE KONCEPCJI W ramach projektu Master

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W TARYFIE BILETOWEJ ZTM POZNAŃ OD 1 LISTOPADA Poznań, 16 października 2015

ZMIANY W TARYFIE BILETOWEJ ZTM POZNAŃ OD 1 LISTOPADA Poznań, 16 października 2015 ZMIANY W TARYFIE BILETOWEJ ZTM POZNAŃ OD 1 LISTOPADA 2015 Poznań, 16 października 2015 Transport zbiorowy w aglomeracji poznańskiej Miasto Poznań Liczba mieszkańców: 546 0829 () Powierzchnia: 260 km 2

Bardziej szczegółowo

DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY

DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY Warszawskie Forum Polityki Społecznej Praca wyzwania rozwojowe Warszawa, 29 marca 2008 r. DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005) mgr inŝ. Sławomir Monkiewicz Biuro

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie

Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie 2013 Kompleksowe Badania Ruchu w Krakowie wykonane w ramach projektu: Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej Cel badania 2 Uzyskanie informacji o obecnych zachowaniach

Bardziej szczegółowo

GDAŃSKIE BADANIA RUCHU 2016 BROSZURA INFORMACYJNA. Projekt zrealizowany na zlecenie miasta Gdańsk przez firmę VIA VISTULA

GDAŃSKIE BADANIA RUCHU 2016 BROSZURA INFORMACYJNA. Projekt zrealizowany na zlecenie miasta Gdańsk przez firmę VIA VISTULA BROSZURA INFORMACYJNA Projekt zrealizowany na zlecenie miasta Gdańsk przez firmę VIA VISTULA KOMPLEKSOWE BADANIA RUCHU W GDAŃSKU Kompleksowe Badania Ruchu to badania zachowań komunikacyjnych, czyli informacje

Bardziej szczegółowo

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w weekend poprzedzający Wszystkich Świętych oraz od 30 października do 3 listopada br.

Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w weekend poprzedzający Wszystkich Świętych oraz od 30 października do 3 listopada br. Poznań, dnia 23 października 2013 r. INFORMACJA PRASOWA ZTM.KR.0614-38/13 Zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej w weekend poprzedzający Wszystkich Świętych oraz od 30 października do 3 listopada

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Część 2 zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Część 2 zamówienia I. Część 2 zamówienia składa się z dwóch Zadań. II. ZADANIE 1. 1. Przedmiotem Zadania 1. jest: 1) przeprowadzenie przez Wykonawcę badań napełnienia pojazdów (wielkości popytu na usługi transportu publicznego)

Bardziej szczegółowo

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r.

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. SPIS TREŚCI 1 Tło badań 2 Problem 3 Metoda rozwiązania 4 Zastosowanie metody

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej

Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Zintegrowany Program Transportu Publicznego na lata 2014-2025 dla 22 gmin Aglomeracji Wałbrzyskiej Etap I Przeprowadzenie diagnozy potrzeb w zakresie zintegrowanego systemu transportu publicznego Listopad

Bardziej szczegółowo

Badania i opracowanie planu transportowego. Aglomeracji Poznańskiej. Poznań, 10 maja 2013 roku

Badania i opracowanie planu transportowego. Aglomeracji Poznańskiej. Poznań, 10 maja 2013 roku 1 Badania i opracowanie planu transportowego Aglomeracji Poznańskiej Poznań, 10 maja 2013 roku 2 Plan prezentacji Plan transportowy Informacje o projekcie Cel główny i uzasadnienie realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Integracja komunikacji gminy Suchy Las i Poznania od 28 stycznia 2013 (linie nr 67, 88, 901, 902, 904, 905, 907, 911) Poznań, dnia 09.01.2013

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Autor: Krzysztof Opoczyński Warszawa, maj 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich w 2015 roku...

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

Badanie wielkości podaży i popytu na usługi przewozowe realizowane na terenie ROF

Badanie wielkości podaży i popytu na usługi przewozowe realizowane na terenie ROF Badanie wielkości podaży i popytu na usługi przewozowe realizowane na terenie ROF Główny cel badania Badanie miało na celu oszacowanie wielkości popytu i podaży na usługi przewozowe realizowane na terenie

Bardziej szczegółowo

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN HIPOLIT CEGIELSKI STATE COLLEGE OF HIGER EDUCATION IN I GNIEZNO POZNAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY DIVISION OF TRANSPORT T SYSTEMS DISTRICT OF GNIEZNO: THE SUSTAINABLE PUBLIC TRANSPORTATION DEVELOPMENT PLAN

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SPÓJNEJ POLITYKI PARKINGOWEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

PROJEKT SPÓJNEJ POLITYKI PARKINGOWEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ PROJEKT SPÓJNEJ POLITYKI PARKINGOWEJ OBSZARU FUNKCJONALNEGO AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ JACEK THIEM - BIURO INŻYNIERII TRANSPORTU thiem@bit-poznan.com.pl 1 1.POPRAWIONO ZAPISY DOTYCZĄCE ISTNIEJĄCEJ DOKUMENTACJI.

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU czerwiec 2016 Ogólne informacje o modelu ruchu 2 Model podróży to matematyczny opis interakcji pomiędzy zapotrzebowaniem mieszkańców na przemieszczanie się,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych

Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO. Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Przedmiot: Transport publiczny PLANY ZÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO Dr inż. Marcin Kiciński Zakład Systemów Transportowych Opracowanie na podstawie: mgr inż. Maciej BIEŃCZAK M.,

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa NOF Propozycja

Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska II Małopolska Konferencja SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITARNYM

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego zaproszenia do złożenia oferty (BZP.272.2.50.2016) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pomiary natężenia ruchu drogowego w 2016 roku na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach

Bardziej szczegółowo

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Warszawski system transportu zbiorowego w pigułce Podstawowe informacje o ZTM 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy. Młynki Kraśnickie Golina Tel

Nazwa firmy. Młynki Kraśnickie Golina Tel Pomiar natężenia ruchu drogowego wraz z wykonaniem prognozy ruchu na skrzyżowaniu ulic Dworcowej oraz Stanisława Moniuszki w związku z planowaną inwestycją Młynki Kraśnickie 6 62-590 Golina Tel. 669 031

Bardziej szczegółowo

PROJEKT NR K

PROJEKT NR K PRZEDSIĘBIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 4-53 KATOWICE, ul.św.barbary 21a * Tel/fax: (32) 257-8-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OSZACOWANIA LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ

ANALIZA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OSZACOWANIA LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ zał. nr do Uchwały nr Rady Gminy Rędziny z dnia 29..216 r ANALIZA TRANSPORTU PUBLICZNEGO W ZAKRESIE OSZACOWANIA LICZBY OSÓB KORZYSTAJĄCYCH Z KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ KATOWICE RĘDZIN, MARZEC 216 Spis treści

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA KATOWICE

WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA KATOWICE WIELOLETNI PLAN ROZWOJU ZINTEGROWANEGO SYSTEMU TRANSPORTOWEGO MIASTA BROSZURA INFORMACYJNA Z KOMPLEKSOWYCH BADAŃ RUCHU 2015 Projekt realizowany na zlecenie Miasta Katowice przez konsorcjum firm: Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia planów integracji transportu w związkach międzygminnych, w tym w korytarzu linii kolejowej 356 Poznań - Gołańcz

Doświadczenia planów integracji transportu w związkach międzygminnych, w tym w korytarzu linii kolejowej 356 Poznań - Gołańcz MASTER PLAN DLA POZNAŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ KONFERENCJA OTWIERAJĄCA Doświadczenia planów integracji transportu w związkach międzygminnych, w tym w korytarzu linii kolejowej 356 Poznań - Gołańcz K

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. DROGOWNICTWO 2. RUCH DROGOWY 3. KOMUNIKACJA ZBIOROWA 4. PIESI I ROWERZYŚCI 5. STEROWANIE RUCHEM Wprowadzenie do Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Bezpieczeństwo zdrowotne i publiczne. Usługi socjalne U.Kaczmarek, E.Bąkowska

Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Bezpieczeństwo zdrowotne i publiczne. Usługi socjalne U.Kaczmarek, E.Bąkowska Akademia Metropolitalna 04.12.2014. Bezpieczeństwo zdrowotne i publiczne. Usługi socjalne U.Kaczmarek, E.Bąkowska Rozmieszczenie szpitali 41 szpitali 7 szpitali poza Poznaniem Koncepcja Kierunków Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do. EMME/2 [Emme 3]

Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do. EMME/2 [Emme 3] Metoda rozwiązywania problemów transportu w metropolii portowej przy użyciu pakietu do modelowania systemów transportowych EMME/2 [Emme 3] Autorzy: mgr inż. Jan T. Kosiedowski mgr inż. Tadeusz Mendel Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Sieć drogowo-uliczna Krakowa

Sieć drogowo-uliczna Krakowa II. TRANSPORT II-1 II.1. System transportowy Transport i komunikacja w Krakowie tworzą wieloelementowy system złożony z sieci drogowo-ulicznej wraz z parkingami, komunikacji zbiorowej tramwajowej i autobusowej,

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego

Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego Badanie ankietowe: Postawy mieszkańców województwa śląskiego wobec transportu zbiorowego i indywidualnego W listopadzie 2011 r. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań i pomiarów ruchu sieci komunikacyjnej pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem

Wyniki badań i pomiarów ruchu sieci komunikacyjnej pomiędzy Bydgoszczą a Toruniem Spis treści 1. Metodologia... 2 2. Pomiary wymiany pasażerskiej w pociągach REGIO BiT City... 5 3. Pomiary ruchu drogowego...13 4. Pomiary napełnień autobusów lokalnych Bydgoszcz-Toruń / Bydgoszcz-Solec

Bardziej szczegółowo

Badanie zachowań transportowych mieszkańców Obszaru Metropolitalnego

Badanie zachowań transportowych mieszkańców Obszaru Metropolitalnego mieszkańców Obszaru Metropolitalnego Informacje o badaniu 02 Informacje o badaniu 3 Metoda Wywiady w domu respondenta Tradycyjna ankieta papierowa Próba badawcza Osoby w wieku 13+ Reprezentatywna Liczba

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura transportu

Infrastruktura transportu Infrastruktura transportu Dr inż. Jeremi Rychlewski Instytut Inżynierii Lądowej, Politechnika Poznańska Dr Radosław Bul Dr Jędrzej Gadziński Dr Tomasz Kossowski Instytut Geografii Społeczno Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH

II ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH 1 II ETAP KONSULTACJI SPOŁECZNYCH nad projektem Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Miasta Poznania Poznań, 30 stycznia 2014 roku 2 STAN ISTNIEJĄCY 3 Struktura demograficzna

Bardziej szczegółowo

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego

Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego Pomiary hałasu w roku 2015 W roku 2015, w oparciu o wytyczne GIOŚ dotyczące wyznaczania punktów pomiarowych i zgodnie z Programem państwowego monitoringu środowiska województwa łódzkiego na lata 2013-2015

Bardziej szczegółowo

EFEKTY WDROŻENIA TTA NA TRASIE W-Z

EFEKTY WDROŻENIA TTA NA TRASIE W-Z IV KONFERENCJA NAUKOWO TECHNICZNA MIASTO I TRANSPORT 2010 EFEKTY WDROŻENIA TTA NA TRASIE W-Z ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, MAGDALENA REZWOW MOSAKOWSKA Politechnika Warszawska, TransEko sp.j. 24 lutego 2010 Politechnika

Bardziej szczegółowo

15. Poznań Maraton: Zmiany w komunikacji miejskiej i podmiejskiej w dniu 12 października 2014 roku

15. Poznań Maraton: Zmiany w komunikacji miejskiej i podmiejskiej w dniu 12 października 2014 roku Poznań, dnia 6 października 2014 r. INFORMACJA PRASOWA ZTM.DR.0614-215/14 15. Poznań Maraton: Zmiany w komunikacji miejskiej i podmiejskiej w dniu 12 października 2014 roku W niedzielę, 12 października,

Bardziej szczegółowo

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE AUTORZY: DR INŻ. ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, MGR INŻ. TOMASZ DYBICZ (PUBLIKACJA: TRANSPORT MIEJSKI 2/2002) WSTĘP Na system transportu zbiorowego w Warszawie składają się z cztery

Bardziej szczegółowo

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania

Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Łukasz Mikuła Formy współpracy samorządowej jako kryterium delimitacji obszaru metropolitalnego Poznania Konferencja Naukowo-Samorządowa Delimitacja obszarów metropolitalnych zagadnienia metodyczne i praktyczne

Bardziej szczegółowo

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE

ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE ROLA SYSTEMU Park & Ride w WARSZAWIE LESZEK CISŁO BIURO DROGOWNICTWA I KOMUNIKACJI URZĘDU M.ST. WARSZAWY 17 MARCA 2011 KORZYŚCI SYSTEMU oszczędności czasu i pieniędzy użytkowników systemu, zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i Transport w Mieście

Komunikacja i Transport w Mieście Komunikacja i Transport w Mieście Kolej częścią komunikacji miejskiej - Integracja taryfowa Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej Łódź, 1 czerwiec 2017r. Standard obsługi pasażerów kolei 1. Jakość i komplementarność

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU KONCEPCJA I DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE Lucyna Gumińska Kazimierz Jamroz Wojciech Kustra Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Katedra Inżynierii Drogowej WPROWADZENIE Planowanie

Bardziej szczegółowo

9. PKO Poznań Półmaraton: zmiany w komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej w niedzielę 17 kwietnia

9. PKO Poznań Półmaraton: zmiany w komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej w niedzielę 17 kwietnia Poznań, dnia 6 kwietnia 2016 r. INFORMACJA PRASOWA ZTM.DR.0605.78.2016 9. PKO Poznań Półmaraton: zmiany w komunikacji miejskiej oraz podmiejskiej w niedzielę 17 kwietnia Uprzejmie informujemy, że z uwagi

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Transport publiczny w miejskich obszarach funkcjonalnych

Transport publiczny w miejskich obszarach funkcjonalnych Zarządzanie miejskimi obszarami funkcjonalnymi Transport publiczny w miejskich obszarach funkcjonalnych dr hab. inż. Andrzej Szarata, prof. PK aszarata@pk.edu.pl Kraków, 8 września 2016 r. Rozwój obszarów

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO TRANSPORTU PUBLICZNEGO W OPARCIU O LINIE POZNAŃSKIEGO WĘZŁA KOLEJOWEGO ETAP III ANALIZA WPŁYWU REALIZACJI PROJEKTU PKM NA OGRANICZENIE EMISJI CO2 Warszawa, październik2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY

PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY PUBLICZNY TRANSPORT ZBIOROWY Realizacja zadania przez Powiat kluczborski Kluczbork, październik 2015 Plan prezentacji Regulacje prawne Działania powiatu Współpraca Szczegóły założeń współpracy PKS w Kluczborku

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań potoków pasażerów korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie województwa łódzkiego

Wyniki badań potoków pasażerów korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie województwa łódzkiego Grzegorz Sapoń, Wiesław Starowicz Wyniki badań potoków pasażerów korzystających z przejazdów w pociągach regionalnych na terenie województwa łódzkiego W artykule przedstawiono wyniki badań identyfikujące

Bardziej szczegółowo

DELIMITACJA POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO. PODEJŚCIE REGIONALNE.

DELIMITACJA POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO. PODEJŚCIE REGIONALNE. DELIMITACJA OBSZARÓW METROPOLITALNYCH - ZAGADNIENIA METODYCZNE I PRAKTYCZNE Poznań 14 maja 2014 r. DELIMITACJA POZNAŃSKIEGO OBSZARU METROPOLITALNEGO. PODEJŚCIE REGIONALNE. Jowita Maćkowiak Adam Derc Wielkopolskie

Bardziej szczegółowo

WYKAZ BILETOMATÓW STACJONARNYCH ZTM POZNAŃ

WYKAZ BILETOMATÓW STACJONARNYCH ZTM POZNAŃ WYKAZ BILETOMATÓW STACJONARNYCH ZTM POZNAŃ NAZWA PRZYSTANKU NUMER LOKALIZACJA BILETOMATU UWAGI, INFORMACJE AUTOMATU (w porządku alfabetycznym), na którym lub w o aktach wandalizmu lub pobliżu którego znajduje

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU

KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU KOMUNIKAT PRASOWY ZARZĄDU TRANSPORTU MIEJSKIEGO W POZNANIU Integracja komunikacji Poznania, Lubonia i Komornik od 1 października 2011 Poznań, dnia 22.09.2011 r. ZTM.PI.0615-118/11 Zarząd Transportu Miejskiego

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej. dr hab.

Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej. dr hab. Badania marketingowe popytu jako podstawa rozliczeń w ramach umów o powierzenie organizacji komunikacji miejskiej dr hab. Krzysztof Grzelec Pozyskiwanie danych o popycie i jego strukturze dane statystyczne

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT MIEJSKI W POLSCE ROLA I ZNACZENIE

TRANSPORT MIEJSKI W POLSCE ROLA I ZNACZENIE TRANSPORT MIEJSKI W POLSCE ROLA I ZNACZENIE Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Zakład Systemów Komunikacyjnych mbauer@pk.edu.pl Nieoczywisty związek pomiędzy jakością transportu zbiorowego a jego

Bardziej szczegółowo

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec

Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Miejskiej Mielec Mielec, 18.07.2014 r. Podstawy prawne Ustawa z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiaru ruchu na terenie 26 gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego

Wyniki pomiaru ruchu na terenie 26 gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego Wyniki pomiaru ruchu na terenie 26 gmin Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego provided by "TRAKO" WIERZBICKI I WSPÓLNICY S.J..23 This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Problemy funkcjonowania transportu publicznego w obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej

Problemy funkcjonowania transportu publicznego w obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej mgr Radosław Bul Doktorant IGS-EiGP UAM Problemy funkcjonowania transportu publicznego w obszarach metropolitalnych na przykładzie Aglomeracji Poznańskiej Statystyczny obraz metropolii stan obecny i perspektywy

Bardziej szczegółowo

Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu. Synteza

Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu. Synteza Warszawskie Badanie Ruchu 2015 wraz z opracowaniem modelu ruchu Synteza SOPOT/KRAKÓW/WARSZAWA CZERWIEC 2016 Autorzy opracowania: mgr Aneta Kostelecka dr Tomasz Kulpa S t r o n a 2 Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego

Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Badanie zadowolenia pasażerów Metra Warszawskiego Raport przygotowany przez: TNS Polska S.A. Warszawa, 23.06.2014 Plan prezentacji 1 Informacje na temat realizacji badania 03 2 Podsumowanie wyników badania

Bardziej szczegółowo

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%.

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%. Pomiar ruchu i obliczenie średniego dobowego ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu ulic 3-go maja Batorego, który zastąpiony zostanie tunelem drogowym pod torami kolejowymi w ciągu ulic Orla Wojska Polskiego.

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce

Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce Wpływ polityki zrównoważonego rozwoju UE na przemiany systemu transportowego w Poznaniu na tle wybranych miast w Polsce dr Jędrzej Gadziński mgr Janusz Górny Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i

Bardziej szczegółowo

GPS jako narzędzie monitorowania podróży w miastach. Błażej Kmieć Michał Mokrzański

GPS jako narzędzie monitorowania podróży w miastach. Błażej Kmieć Michał Mokrzański GPS jako narzędzie monitorowania podróży w miastach Błażej Kmieć Michał Mokrzański Obecne metody badań w KBR Badania ankietowe w gospodarstwach domowych Badania ankietowe źródło cel kierowców i pasażerów

Bardziej szczegółowo

Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (główne założenia i wnioski)

Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (główne założenia i wnioski) Spójna Polityka Parkingowa dla Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Poznańskiej (główne założenia i wnioski) Współczesne podróżowanie to świadomy wybór różnych środków transportu lub ich kombinacji. Podróżujący

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Systemy Transportowe

Inteligentne Systemy Transportowe w Bydgoszczy dr inż. Jacek Chmielewski inż. Damian Iwanowicz Katedra Budownictwa Drogowego Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich

Bardziej szczegółowo

Bilet Seniora podsumowanie wdrożenia. Poznań, 9 grudnia 2015

Bilet Seniora podsumowanie wdrożenia. Poznań, 9 grudnia 2015 podsumowanie wdrożenia Poznań, 9 grudnia 2015 1 Zmiany w taryfie biletowej 2015 Cel główny: Wzrost liczby pasażerów korzystających z publicznego transportu zbiorowego poprzez wprowadzenie zmian w taryfie

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW (TZW. PRÓBA 500) METODYKA POZYSKANIA DANYCH WYJŚCIOWYCH ORAZ OPRACOWANIA WYNIKÓW BADAŃ:

BADANIA ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW (TZW. PRÓBA 500) METODYKA POZYSKANIA DANYCH WYJŚCIOWYCH ORAZ OPRACOWANIA WYNIKÓW BADAŃ: BADANIA ZACHOWAŃ KOMUNIKACYJNYCH MIESZKAŃCÓW (TZW. PRÓBA 500) METODYKA POZYSKANIA DANYCH WYJŚCIOWYCH ORAZ OPRACOWANIA WYNIKÓW BADAŃ: 1. WSTĘP 2. METODA PRZEPROWADZENIA BADAŃ 2.1. Ankieta 2.2. Dobór próby

Bardziej szczegółowo

MAGDALENA REZWOW MOSAKOWSKA

MAGDALENA REZWOW MOSAKOWSKA VIII Konferencja Naukowo-Techniczna OCENA EFEKTYWNOŚCI TOROWISKA TRAMWAJOWO- AUTOBUSOWEGO NA TRASIE W-Z W WARSZAWIE (NA PODSTAWIE BADAŃ) ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, MAGDALENA REZWOW MOSAKOWSKA Politechnika Warszawska

Bardziej szczegółowo

OCENA PROCESU INTEGRACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ

OCENA PROCESU INTEGRACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Katarzyna STAŃKO OCENA PROCESU INTEGRACJI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA TERENIE AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ Jednym z elementów kształtowania zrównoważonego rozwoju miejskiego systemu transportowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 26 PKP Międzylesie DO ROKU.

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 26 PKP Międzylesie DO ROKU. Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 26 PKP Międzylesie

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska inż. Agnieszka Rogala

mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska inż. Agnieszka Rogala mgr inż. Karolina Jesionkiewicz-Niedzińska Wydział Inżynierii Lądowej Politechnika Warszawska inż. Agnieszka Rogala Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Czym jest P+R? Parkuj

Bardziej szczegółowo

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady

Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Elementy zrównoważonej mobilności miejskiej Suplement do Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Czerwonak przyjętego Uchwałą Nr 137/XVII/2016 Rady Gminy Czerwonak z dnia 21 stycznia 2016 r. Wstęp W drugim

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2013 R. W POWIECIE GOLENIOWSKIM, DOTYCZĄCY PROPOZYCJI ZMIANY NAZWY POWIATU.

RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2013 R. W POWIECIE GOLENIOWSKIM, DOTYCZĄCY PROPOZYCJI ZMIANY NAZWY POWIATU. RAPORT Z BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W LISTOPADZIE I GRUDNIU 2013 R. W POWIECIE GOLENIOWSKIM, DOTYCZĄCY PROPOZYCJI ZMIANY NAZWY POWIATU. Zgodnie z Uchwałą nr 708/138/13 Zarządu Powiatu w Goleniowie z dnia 31

Bardziej szczegółowo

16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza: zmiany w transporcie publicznym w dniu 11 października (niedziela)

16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza: zmiany w transporcie publicznym w dniu 11 października (niedziela) Poznań, dnia 1 października 2015 r. INFORMACJA PRASOWA ZTM.DR.0603.277.2015 16. PKO Poznań Maraton im. Macieja Frankiewicza: zmiany w transporcie publicznym w dniu 11 października (niedziela) W niedzielę

Bardziej szczegółowo