1. WSTĘP Cel i zakres pracy.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy."

Transkrypt

1 RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu. JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLDUKT PROJEKT ul. Olgierda 94 D/, Gdynia Tel ; AUTOR OPRACOWANIA mgr inż. Krzysztof Linke DATA CZERWIEC 4 r.

2 Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.. WSTĘP... Cel i zakres pracy. Celem opracowania jest określenie wielkość natężeń ruchu występujących w roku 4 na ulicach: Skrzydlatej, Malborskiej Drodze ekspresowej S7 na wysokości wiaduktu z ul. Skrzydlatą w Elblągu. Na ulicach Skrzydlatej i Malborskiej pomiary wykonano metodą bezpośrednią, przy pomocy aparatury pomiarowej. Na drodze ekspresowej S7 natężenia ruchu na rok 4 obliczono na podstawie generalnego pomiaru ruchu zgodnie z instrukcją GDDKiA... Podstawa opracowania. Zlecenie inwestora; Pomiary ruchu wykonane dnia czerwca 4 r.; Mapa w skali :5; Wizja lokalna w terenie; Wymagania, założenia i zalecenia do analiz i prognoz ruchu. Wyniki generalnego pomiaru ruchu; Sposób obliczania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 8-4; Prognozy wskaźnika wzrostu PKB na okres 8-4; Wyniki automatycznych pomiarów natężeń ruchu prowadzonych w 9 roku na wybranych przejściach dla pieszych i skrzyżowaniach wyposażonych w sygnalizację świetlną na sieci dróg krajowych zarządzanych przez GDDKiA o/gdańsk. S. Datka, W. Suchorzewski, M. Tracz: Inżynieria Ruchu WKiŁ, Warszawa 989; Wizja lokalna w terenie;

3 Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu..WYNIKI POMIARÓW RUCHU DROGOWEGO W PRZEKROJU UL. SKRZYDLATEJ W ELBLĄGU. Ulica Skrzydlata w Elblągu jest jednojezdniową ulicą ograniczoną krawężnikami (z obu stron), o nawierzchni bitumicznej. Ruch na ulicy skrzydlatej odbywa się w obu kierunkach. Nad drogą ekspresową S7 ulica jest usytuowana na wiadukcie. Punkt pomiarowy był zlokalizowany przy skrzyżowaniu z ul. Malborską (przed wiaduktem). Na schemacie oznaczono go jako P. W przekroju ulicy Skrzydlatej odnotowano bardzo niskie natężenia ruchu wynoszące 9 pojazdów na dobę. W kierunku centrum zmierza 6 pojazdów na dobę. W stronę drogi ekspresowej S7 zmierzają 3 pojazdy na dobę. Poranny szczyt komunikacyjny przypada między 8: a 9:, przejeżdża wtedy w obu kierunkach 3 pojazdów na godzinę. Podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego (6:-7:) przejeżdżają w obu kierunkach pojazdy na godzinę. Udział pojazdów ciężarowych na tej ulicy wynosi 3,8.

4 Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu. Ulica Skrzydlata (wiadukt) jest bardzo mało obciążony, a pomierzone natężenia ruchu są bardzo niewielkie. Szczegółowe wyniki pomiarów ruchu z podziałem na godziny, kierunki, prędkość przedstawiono w załączniku niniejszego opracowania. Prognoza 5 Skrzydlata Natężenie ruchu 5 P/4h S7 5 Elbląg, Centrum 8 3 Prognoza 35 Skrzydlata Natężenie ruchu 35 P/4h S7 46 Elbląg, Centrum

5 Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu. 3.WYNIKI POMIARÓW RUCHU DROGOWEGO W PRZEKROJU UL. MALBORSKIEJ W ELBLĄGU. Ulica Malborska w Elblągu jest jednojezdniową ulicą ograniczoną krawężnikami (z obu stron), o nawierzchni bitumicznej. Ruch na ulicy Malborskiej odbywa się w obu kierunkach. Punkt pomiarowy był zlokalizowany przy skrzyżowaniu z ul. Skrzydlatą. Na schemacie oznaczono go jako P. W przekroju ulicy Malborskiej odnotowano niskie natężenia ruchu wynoszące 586 pojazdów na dobę. W kierunku centrum zmierza 3 pojazdów na dobę. W stronę drogi ekspresowej S7 zmierza 85 pojazdów na dobę. Poranny szczyt komunikacyjny przypada między : a :, przejeżdża wtedy w obu kierunkach 55 pojazdów na godzinę. Podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego (6:-7:) przejeżdżają w obu kierunkach 53 pojazdy na godzinę. Udział pojazdów ciężarowych na tej ulicy wynosi,7. W przekroju ulicy Malborskiej wykazano około trzy razy wyższe natężenia ruchu niż w ulicy Skrzydlatej, jednak mimo to, pomierzone natężenia ruchu są bardzo niskie. Szczegółowe wyniki pomiarów ruchu z podziałem na godziny, kierunki, prędkość przedstawiono w załączniku niniejszego opracowania. 4

6 Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu. Prognoza 5 Malborska Natężenie ruchu 5 P/4h S7 9 Elbląg, Centrum Prognoza 35 Malborska Natężenie ruchu 35 P/4h S7 45 Elbląg, Centrum OKREŚLENIE WIELKOŚCI RUCHU DROGOWEGO W PRZEKROJU DROGI EKSPRESOWEJ S7 W ELBLĄGU NA ODCINKU MIĘDZY WĘZŁAMI WSCHÓD I RACZKI. Obliczenie wielkości ruchu w roku 4 na drodze krajowej nr S7 w Elblągu na odcinku miedzy węzłem Raczki a węzłem Wschód wykonano w oparciu o generalny pomiar ruchu wykonany przez GDDKiA zgodnie z opracowaniem pt: Zasady prognozowania wskaźników wzrostu ruchu wewnętrznego na okres 8-4 na sieci drogowej do celów planistyczno projektowych. Metoda opisana w wyżej wymienionej instrukcji wydanej przez GDDKiA opiera się na wyliczeniu wskaźnika wzrostu ruchu wewnętrznego w zależności od wskaźników wzrostu PKB dla czterech kategorii pojazdów: Lp Kategoria pojazdów Wskaźnik elastyczności 8-5 Samochody osobowe,9 Samochody dostawcze, Samochody ciężarowe bez przyczep i naczep Samochody ciężarowe z przyczepami i naczepami,35,7 5

7 Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu. Metoda dopuszcza przyjęcie dla autobusów wskaźnika wzrostu ruchu wewnętrznego na poziomie,5. Przedmiotowy odcinek drogi krajowej S7 jest opisany jako region Elbląski (Reg., Woj. 8, PODR 54). Wielkość wzrostu PKB przyjęto na podstawie opracowania: Analiza prognozy wzrostu PKB do 4 roku dla potrzeb prognozy wzrostu ruchu dr inż. Andrzej Waltz,. Rok prognozy 3 4 Prognoza PKB 3,6 3,3,,8 3, W poniższej tabeli przedstawiono wyniki obliczeń wskaźników rocznych wzrostów ruchu oraz wskaźnik skumulowanego wzrostu ruchu dla poszczególnych kategorii pojazdów. Kategorie pojazdów Prognoza na Prognoza na Wskaźniki rocznego wzrostu ruchu Prognoza na Prognoza na 3 Prognoza na 4 Skumulowany wskaźnik wzrostu ruchu O,3,3,9,5,7,44378 F,,,7,9,, C,3,,7,,, CP,39,35,,3,3, Kategorie pojazdów SDR w roku na odc. S7 Skumulowany wskaźnik wzrostu Prognoza SDR na 4 pojazdy na dobę - pojazdy na dobę M (motocykle) 43, 43 O (osobowe) 435,443 9 F (dostawcze) 33, C (ciężarowe) 73, CP (c. z przyczepami) 58, A () 57, 57 C/T (Ciągniki rolnicze) 5, 5 SUMA

8 Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu. Obliczenia wykazały, że w przekroju drogi ekspresowej S7 na odcinku między węzłem Raczki a Węzłem Wschód w Elblągu przejeżdża 79 pojazdów na dobę w obu kierunkach. W związku z faktem, że niniejsze opracowanie będzie podstawą do dalszych opracowań w innych branżach, określono przybliżony rozkład ruchu w poszczególnych godzinach doby dla przedmiotowego odcinka na podstawie pomiarów ciągłych wykonanych na innych odcinkach tej drogi. Jak widać na poniższym wykresie, porannych szczyt komunikacyjny przypada między godziną 7: a 8:. Przejeżdża wtedy 6, pojazdów zarejestrowanych podczas doby pomiarowej. Podczas popołudniowego szczytu komunikacyjnego najwięcej pojazdów przejeżdża między 6: a 7:. Na wykresie można odczytać również, że w przekroju wzorcowym drogi krajowej nr 7 między godziną 6: a : (w ciągu dnia) przejeżdżają 9,9 pojazdów. Natomiast w godzinach nocnych między : a 6: przejeżdża około 7, pojazdów. 7

9 Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu. Prognoza 5 Kategorie pojazdów SDR w roku na odc. S7 Skumulowany wskaźnik wzrostu Prognoza SDR na 5 pojazdy na dobę - pojazdy na dobę M (motocykle) 43, 43 O (osobowe) 435,75 33 F (dostawcze) 33, C (ciężarowe) 73, CP (c. z przyczepami) 58, A () 57, 57 C/T (Ciągniki rolnicze) 5, 5 SUMA Prognoza 35 Kategorie pojazdów SDR w roku na odc. S7 Skumulowany wskaźnik wzrostu Prognoza SDR na 35 pojazdy na dobę - pojazdy na dobę M (motocykle) 43, 43 O (osobowe) 435, F (dostawcze) 33, C (ciężarowe) 73,66 9 CP (c. z przyczepami) 58,49 5 A () 57, 57 C/T (Ciągniki rolnicze) 5, 5 SUMA

10 Natężenie i prędkość Województwo: pomorskie Obszar: miejski (M) Miejscowość: Elbląg Ulica: Skrzydlata Data pomiaru: wtorek -czerwiec-4 Lokalizacja: skrzyżowanie z ul. Malborska Tablica 5 Elbląg, ul. Skrzydlata Parametr Natężenie Jednostka Natężenie Parametr Prędkość - Cały potok Jednostka Ciężarowe N 3 VSR 3,7 45,5 3, NL V85 46,7 36,5 46,7 S7 NC UC 3,9 V95 5, 36,5 N Vdop 7 5, 8 NSW U Vdop 7, 33,3 7,8 USW 98, U vdop+3,,, N 6 VSR 3, 34, 3, Elbląg, Centrum NL NC UC NSW 5 4,7 4 V85 44,9 V95 46,6 N Vdop U Vdop, 39, 45, 39, 53, , 6,6 USW 98, U vdop+3,,, N 9 VSR 3,4 38,3 3,6 NL V85 46, 39, 46, NC 8 UC 3,8 V95 N Vdop 53, 7 45,8 8 53,7 5 NSW 5 U Vdop 3,5, 7, USW 98, U vdop+3,,, N - wszystkich pojazdów, N L - samochodów osobowych, dostawczych N C - samochodów ciężarowych, autobusów, U C - Udział samochodów ciężarowych, autobusów, N SW - pojazdów w ruchu swobodnym, U SW - Udział pojazdów w ruchu swobodnym, Vsr - średnia prędkość, V85 - kwantyl 85, V95 - kwantyl 95, Nvdop - pojazdy przekraczające prędkość dopuszczalną, Uvdop - udział pojazdów przekraczających prędkość dopuszczalną, Uvdop+3 - udział pojazdów przekraczających prędkość dopuszczalną powyżej 3 km/h

11 Prędkość Cały potok Województwo: Obszar: Miejscowość: Ulica: Data pomiaru: Lokalizacja: pomorskie miejski (M) Elbląg Skrzydlata wtorek -czerwiec-4 skrzyżowanie z ul. Malborska Godziny Tablica 6 Elbląg, ul. Skrzydlata Parametr Jednostki : - : : - : : - 3: 3: - 4: 4: - 5: 5: - 6: 6: - 7: 7: - 8: 8: - 9: 9: - : : - : : - : : - 3: 3: - 4: 4: - 5: 5: - 6: 6: - 7: 7: - 8: 8: - 9: 9: - : : - : : - : : - 3: 3: - : Doba S7 Elbląg, Centrum N [P/h] VSR,, 46,3,,, 33,7 3,4 35,9 3,5 44,4 7, 7, 7,8 33,4 34,3 36, 6,4 3,7 4,4 3,3 5,5,, 3, V ,7 V , NVdop [P/h] 8 UVdop,,,,,,, 4,3,5 4,3 5,,,,, 6,7 9,,,,,,,, 7,8 N [P/h] VSR, 44,, 49,4,, 37,4 9, 3,6 36, 44,5 8,7 3, 3,9 6, 39, 35,6 3, 3,8 33,,4 9, 4,9, 3, V , V ,7 NVdop [P/h] 3 9 UVdop,,,,,,,, 4,3, 5,,,,,,4 8,,,,,,,, 55,7 N [P/h] VSR, 44, 46,3 49,4,, 34,5 3, 33,4 34, 44,4 7,8 9,4 9,4 8, 37,7 35,8 8, 7, 8,5 7,7 8,3 4,9 ###### 3,6 V ###### 46, V ###### 53,7 NVdop [P/h] UVdop,,,,,,, 8,3 3,3 8,3 5,,, 5,3,, 3,6, 5,3,,,, ###### 7, N - wszystkich pojazdów, V sr - średnia prędkość, V 85 - kwantyl 85, V 95 - kwantyl 95,, N vdop - pojazdy przekraczające prędkość dopuszczalną, U vdop - udział pojazdów przekraczających prędkość dopuszczalną

12 Rozkład prędkości Cały potok Tablica 7 Województwo: Obszar: Miejscowość: Ulica: Data pomiaru: Lokalizacja: Typ sam. pomorskie miejski (M) Elbląg Skrzydlata wtorek -czerwiec-4 skrzyżowanie z ul. Malborska Jednostki do Rozkład prędkości Elbląg, ul. Skrzydlata >9 Elbląg, Centrum S ilość [], 3, 35, 4,, 6,,,,,, dystryb [], 4, 59, 73, 93, 99, 99,,,, 3 ilość [],, 33,3 33,3,,, 33,3,,, dystryb [],, 33,3 66,7 66,7 66,7 66,7,,, ilość [],,3 35, 4,6 9,4 5,8,,9,,, dystryb [], 3,3 58,3 7,8 9, 98, 98,,,, ilość [], 6,8 8,7 9,7 5,8 3, 4,,,,, dystryb [], 7,8 46,5 76, 9, 95, 99,,,, 3 5 ilość [],,, 6,,,,,,,, dystryb [],,, 8,,,,,,, ilość [],9 7, 7,4 3, 6,,8 3,8,9,,, dystryb [],9 7,9 45,3 76,4 9,5 95,3 99,,,, ilość [], 9,9 3,8,9 7,9 4,5,,,,, dystryb [],,9 5,7 74,6 9,5 97, 99,,,, 4 8 ilość [],,5,5 5,,5,,,5,,, dystryb [],,5 5, 75, 87,5 87,5 87,5,,, ilość [], 9,6 3, 3, 7,7 4,3,9,4,,, dystryb [],,6 5,7 74,6 9,3 96,7 98,6,,,

13 Przekroczenie prędkości Cały potok Województwo: Obszar: Miejscowość: Ulica: Data pomiaru: Lokalizacja: Typ sam. pomorskie miejski (M) Elbląg Skrzydlata wtorek -czerwiec-4 skrzyżowanie z ul. Malborska Jed Przekroczenie prędkości > 4 Tablica 8 Elbląg, ul. Skrzydlata Elbląg, Centrum S7 4 7 ilość [] 57, 8,6,, 4,3,,,,, dystryb [] 57, 85,7 85,7 85,7,,,,, ilość [],,,,,,,,,, dystryb [],,,,,,,,, 4 8 ilość [] 5, 5,,, 5,,,,,, dystryb [] 5, 75, 75, 75,,,,,, ilość [],,,,,,,,,, dystryb [],,,,,,,,, 7 ilość [] 8,6 4,3 8,6 4,3, 4,3,,,, dystryb [] 8,6 4,9 7,4 85,7 85,7,,,, [P/d] 7 ilość [] 8,6 4,3 8,6 4,3, 4,3,,,, dystryb [] 8,6 4,9 7,4 85,7 85,7,,,, 4 7 ilość [] 57, 8,6,, 4,3,,,,, dystryb [] 57, 85,7 85,7 85,7,,,,, 8 ilość [] 5,,5 5,,5,5,5,,,, dystryb [] 5, 37,5 6,5 75, 87,5,,,, ilość [] 4,, 3,3 6,7 3,3 6,7,,,, dystryb [] 4, 6, 73,3 8, 93,3,,,,

14 Natężenie i struktura rodzajowa ruchu Elbląg, ul. Skrzydlata Cały potok Cały potok 4 Natężenie [ P/godz] Natężenie [ P/godz] Elbląg, Centrum S7 godziny godziny NL kierunek S7 NC kierunek Elbląg, Centrum NL kierunek S7 NC kierunek Elbląg, Centrum Cały potok - pojazdy ciężarowe, Cały potok - pojazdy swobodne Udział poj. cież. [] Udział poj. swob. [] kierunek S7 kierunek Elbląg, Centrum godziny kierunek S7 kierunek Elbląg, Centrum godziny Rys. 3

15 Natężenie i struktura rodzajowa ruchu Elbląg, ul. Skrzydlata Rozkład prędkości chwilowej - kierunek S7 Dystrybuanta prędkości chwilowej - kierunek S7 7 6 [] 5 [] Prędkość [ km/h ] VSR V85 V95 Rozkład prędkości chwilowej - kierunek Elbląg, Centrum Dystrybuanta prędkości chwilowej - kierunek Elbląg, Centrum [km/h] 8 7 [] 5 [] Prędkość [ km/h ] VSR V85 V95 [km/h] Rys. 4

16 Natężenie i prędkość Województwo: pomorskie Obszar: miejski (M) Miejscowość: Elbląg Ulica: Malborska Data pomiaru: wtorek -czerwiec-4 Lokalizacja: skrzyżowanie z ul. Skrzydlatą Tablica Elbląg, ul. Malborska Parametr Natężenie Jednostka Natężenie Parametr Prędkość - Cały potok Jednostka Ciężarowe N 85 VSR 35, 7,9 35, NL 8 V85 54,6,8 54,6 S7 NC UC 3, V95 6,7,8 N Vdop 6 6,7 83 NSW 79 U Vdop 7,8 33,3 9, USW 97,9 U vdop+3, 33,3,4 N 3 VSR 3,8 3,3 3,8 Elbląb, Centrum NL NC UC NSW 3,3 93 V85 4,8 V95 45,7 N Vdop U Vdop, #N/D! 4,7 #N/D! 53,,, USW 97,3 U vdop+3,,, N 586 VSR 33,4, 33,4 NL 58 V85 48,9, 48,9 NC 4 UC,7 V95 N Vdop 6,, 6 6, 83 NSW 57 U Vdop 3,8 55, 4, USW 97,6 U vdop+3, 5,, N - wszystkich pojazdów, N L - samochodów osobowych, dostawczych N C - samochodów ciężarowych, autobusów, U C - Udział samochodów ciężarowych, autobusów, N SW - pojazdów w ruchu swobodnym, U SW - Udział pojazdów w ruchu swobodnym, Vsr - średnia prędkość, V85 - kwantyl 85, V95 - kwantyl 95, Nvdop - pojazdy przekraczające prędkość dopuszczalną, Uvdop - udział pojazdów przekraczających prędkość dopuszczalną, Uvdop+3 - udział pojazdów przekraczających prędkość dopuszczalną powyżej 3 km/h

17 Prędkość Cały potok Województwo: Obszar: Miejscowość: Ulica: Data pomiaru: Lokalizacja: pomorskie miejski (M) Elbląg Malborska wtorek -czerwiec-4 skrzyżowanie z ul. Skrzydlatą Godziny Tablica Elbląg, ul. Malborska Parametr Jednostki : - : : - : : - 3: 3: - 4: 4: - 5: 5: - 6: 6: - 7: 7: - 8: 8: - 9: 9: - : : - : : - : : - 3: 3: - 4: 4: - 5: 5: - 6: 6: - 7: 7: - 8: 8: - 9: 9: - : : - : : - : : - 3: 3: - : Doba S7 Elbląb, Centrum N [P/h] VSR 9, 59,4,, 4,,8 3,6 43, 34,3 35, 3, 3, 3, 45, 4,8 9,6 33,7 3, 37,5 3,3 38,3 49, 3,, 35, V ,6 V ,7 NVdop [P/h] UVdop,,,,,, 33,3 37,5 33,3 3, 3,3 5,,7 68,4 6,5 45,5 3, 3, 6,3 9, 5, 83,3,, 9, N [P/h] VSR, 7,6, 59,, 39,7 4,6 34,9 3,5 36,9 9,7 8,7 5,3 37, 33,3 35, 3,9 9,6 3, 9, 7,6 45, 4,3 3,7 3,8 V ,7 V , NVdop [P/h] 9 UVdop,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 37,8 N [P/h] VSR 9, 38,5, 59, 4, 3, 34,8 38, 33,4 35,9 3, 3, 8,8 4,6 37, 33,3 3,9 3, 33,9 3,7 3,4 47,7 3,3 3,7 33,4 V ,9 V , NVdop [P/h] UVdop,,,,,, 5, 5, 6, 5,8 7,3 6, 5,6 3, 6,7 5, 7,,5,6 9,8, 55,6,, 4, N - wszystkich pojazdów, V sr - średnia prędkość, V 85 - kwantyl 85, V 95 - kwantyl 95,, N vdop - pojazdy przekraczające prędkość dopuszczalną, U vdop - udział pojazdów przekraczających prędkość dopuszczalną

18 Rozkład prędkości Cały potok Tablica 3 Województwo: Obszar: Miejscowość: Ulica: Data pomiaru: Lokalizacja: Typ sam. pomorskie miejski (M) Elbląg Malborska wtorek -czerwiec-4 skrzyżowanie z ul. Skrzydlatą Jednostki do Rozkład prędkości Elbląg, ul. Malborska >9 Elbląb, Centrum S ilość [],7 7,7 6,6 3, 9,9 3,5 5,3,8,4,, dystryb [],7 8,4 45, 68, 78, 9,5 96,8 99,6,, 3 ilość [], 33,3 33,3, 33,3,,,,,, dystryb [], 33,3 66,7 66,7,,,,,, ilość [],7 7,9 6,7,8, 3,3 5,3,8,4,, dystryb [],7 8,6 45,3 68, 78, 9,6 96,8 99,6,, ilość [],7 8,7 4,7 8,7 3,3 5,7,,3,,, dystryb [],7 9,3 5, 78,7 9, 97,7 99,7,,, ilość [],,,,,,,,,,, dystryb [],,,,,,,,,, ilość [],7 8,6 4,5 8,9 3,3 5,6,,3,,, dystryb [],7 9,3 49,8 78,7 9, 97,7 99,7,,, ilość [],7 3, 33,8 5,9,7 9,5 3,6,5,,, dystryb [],7 3,7 47,6 73,5 85, 94,7 98,3 99,8,, 4 ilość [], 5, 5, 5, 5,,,,,,, dystryb [], 5, 5, 75,,,,,,, ilość [],7 3, 33,8 5,9,8 9,4 3,6,5,,, dystryb [],7 3,8 47,6 73,5 85,3 94,7 98,3 99,8,,

19 Przekroczenie prędkości Cały potok Województwo: Obszar: Miejscowość: Ulica: Data pomiaru: Lokalizacja: Typ sam. pomorskie miejski (M) Elbląg Malborska wtorek -czerwiec-4 skrzyżowanie z ul. Skrzydlatą Jed Przekroczenie prędkości > 4 Tablica 4 Elbląg, ul. Malborska Elbląb, Centrum S ilość [] 54,5 3,6 3,6 3,6 4,5,,,,, dystryb [] 54,5 68, 8,8 95,5,,,,, ilość [] 34,4 6,,3 4,9 6,6 4,9,6,,, dystryb [] 34,4 6,7 8, 86,9 93,4 98,4,,, ilość [] 39,8,9 9,3 7, 6, 3,6,,,, dystryb [] 39,8 6,7 8,9 89, 95, 98,8,,, ilość [],,,,,,,,,, dystryb [],,,,,,,,, ilość [],,,,,,,,,, dystryb [],,,,,,,,, [P/d] ilość [],,,,,,,,,, dystryb [],,,,,,,,, ilość [] 54,5 3,6 3,6 3,6 4,5,,,,, dystryb [] 54,5 68, 8,8 95,5,,,,, ilość [] 34,4 6,,3 4,9 6,6 4,9,6,,, dystryb [] 34,4 6,7 8, 86,9 93,4 98,4,,, ilość [] 39,8,9 9,3 7, 6, 3,6,,,, dystryb [] 39,8 6,7 8,9 89, 95, 98,8,,,

20 Natężenie i struktura rodzajowa ruchu Elbląg, ul. Malborska Cały potok Cały potok 35 3 Natężenie [ P/godz] Natężenie [ P/godz] Elbląb, Centrum S7 godziny godziny NL kierunek S7 NC kierunek Elbląg, Centrum NL kierunek S7 NC kierunek Elbląg, Centrum Cały potok - pojazdy ciężarowe, Cały potok - pojazdy swobodne Udział poj. cież. [] Udział poj. swob. [] kierunek S7 kierunek Elbląg, Centrum godziny kierunek S7 kierunek Elbląg, Centrum godziny Rys.

21 Natężenie i struktura rodzajowa ruchu Elbląg, ul. Malborska Rozkład prędkości chwilowej - kierunek S7 Dystrybuanta prędkości chwilowej - kierunek S7 8 7 [] 5 [] Prędkość [ km/h ] VSR V85 V95 Rozkład prędkości chwilowej - kierunek Elbląg, Centrum Dystrybuanta prędkości chwilowej - kierunek Elbląg, Centrum [km/h] 7 [] [] Prędkość [ km/h ] VSR V85 V95 [km/h] Rys.

ANALIZY RUCHU. 1. Wyniki pomiarów GPR na drogach krajowych i wojewódzkich w 2015 r.

ANALIZY RUCHU. 1. Wyniki pomiarów GPR na drogach krajowych i wojewódzkich w 2015 r. ANALIZY RUCHU 1. Wyniki pomiarów GPR na drogach krajowych i wojewódzkich w 2015 r. W tabelach poniżej przedstawiono wyniki pomiarów Generalnego Pomiaru Ruchu wykonanego na sieci dróg krajowych i wojewódzkich

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH

ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH ZAŁĄCZNIK 2 ZASADY PRZEPROWADZANIA POMIARÓW RUCHU I OBLICZANIA ŚREDNIEGO DOBOWEGO RUCHU NA DROGACH POWIATOWYCH I GMINNYCH 1. Zasady przeprowadzania pomiarów ruchu W celu określenia średniego dobowego ruchu

Bardziej szczegółowo

TOM I / 1 - CZĘŚĆ RUCHOWA

TOM I / 1 - CZĘŚĆ RUCHOWA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ul. Lechicka 24; 4-69 Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN JEDNOSTKA PROJEKTOWA UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-7 TEL. +48 661 54 923 E-MAIL: biuro@drog-men.pl

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego

Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego POLSKI KONGRES DROGOWY II Lubelskie Forum Drogowe 2-3 marca 1971 Generalny Pomiar Ruchu 2015 na drogach krajowych i wojewódzkich województwa lubelskiego dr inż. Tadeusz Suwara Transprojekt-Warszawa Sp.

Bardziej szczegółowo

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku

Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Synteza wyników pomiaru ruchu na drogach wojewódzkich w 2005 roku Opracowano w Transprojekt-Warszawa Sp. z o.o. na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Autor: mgr. inż. Krzysztof Opoczyński

Bardziej szczegółowo

Zadanie I: Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego

Zadanie I: Przebudowa Al. Sybiraków w Olsztynie wraz ze skrzyżowaniem z Al. Wojska Polskiego INWESTOR Gmina Olsztyn pl. Jana Pawła II 10-101 Olsztyn JEDNOSTKA PROJEKTOWA Technital S.p.A. 20139 mediolan, via Cassano d'adda 27/1 Oddział w Polsce: 00-132 Warszawa, ul. Grzybowska 12/14 lok. 37B tel./fax:

Bardziej szczegółowo

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%.

W mieście Ząbki mamy do czynienia z dużym potokiem ruchu prowadzonym przez centrum drogą wojewódzką nr 634. Udział pojazdów ciężkich wynosi 7,8%. Pomiar ruchu i obliczenie średniego dobowego ruchu na przejeździe kolejowym w ciągu ulic 3-go maja Batorego, który zastąpiony zostanie tunelem drogowym pod torami kolejowymi w ciągu ulic Orla Wojska Polskiego.

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 8 maja 2017 r. Pomiary prędkości w miejscach funkcjonowania fotoradarów

Warszawa, 8 maja 2017 r. Pomiary prędkości w miejscach funkcjonowania fotoradarów Pomiary prędkości w miejscach funkcjonowania fotoradarów Anna Zielińska anna.zielińska@its.waw.pl Instytut Transportu Samochodowego CEL POMIARÓW 1 stycznia 2016 roku około 400 fotoradarów obsługiwanych

Bardziej szczegółowo

Badanie prędkości na terenie Mazowsza. 6-8 kwietnia 2016 r.

Badanie prędkości na terenie Mazowsza. 6-8 kwietnia 2016 r. Badanie prędkości na terenie Mazowsza 6-8 kwietnia 2016 r. Warszawa, czerwiec 2016 Spis treści 1 Cel badania... 3 2 Organizacja i zakres badań... 4 3 Wyniki badań... 7 3.1 Warszawa, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

RAPORT 8.2 POMIARY NATĘŻENIA RUCHU POJAZDÓW ZLECENIE NUMER: 8 UMOWA NR: TW-DIS /7.JK

RAPORT 8.2 POMIARY NATĘŻENIA RUCHU POJAZDÓW ZLECENIE NUMER: 8 UMOWA NR: TW-DIS /7.JK RAPORT 8.2 ZLECENIE NUMER: 8 UMOWA NR: TW-DIS.421.001.4.2016/7.JK SKRZYŻOWANIE ULIC: ORDONA # WSCHOWSKA WYJAZD Z GARAŻU BUDYNKU ORDONA 12 I 12A NA ULICĘ ORDONA WYJAZD Z PARKINGU PRZED BUDYNKIEM ORDONA

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich

Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Podsumowanie wyników GPR 2015 na zamiejskiej sieci dróg wojewódzkich Autor: Krzysztof Opoczyński Warszawa, maj 2016 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Obciążenie ruchem sieci dróg wojewódzkich w 2015 roku...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU TEMAT Aktualizacja projektu stałej organizacji ruchu w miejscowości Płoty (droga krajowa nr 6 skrzyżowanie z droga wojewódzką nr 109) w zakresie programu sygnalizacji świetlnej

Bardziej szczegółowo

1. Przedmiot opracowania.

1. Przedmiot opracowania. 1. Przedmiot opracowania. Niniejsze opracowanie obejmuje analizy i prognozy ruchu samochodowego w ciągu drogi wojewódzkiej DW975 Dąbrowa Tarnowska śabno Radłów Wierzchosławice Gródek nad Dunajcem Dąbrowa

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PROGRAMOWA

KONCEPCJA PROGRAMOWA JEDNOSTKA PROJEKTOWA: ZAMAWIAJĄCY: ul. Mińska 25 03 808 Warszawa umowa Nr: 67/2011 z dnia 05 maja 2011r. ROZBUDOWA DROGI KRAJOWEJ NR 8 DO PARAMETRÓW DROGI EKSPRESOWEJ NA ODCINKU: I. CZĘŚĆ OGÓLNA IA. ZAGOSPODAROWANIE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I PROGNOZA RUCHU

ANALIZA I PROGNOZA RUCHU Inwestor: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie ul. Głowackiego 56 30-085 Kraków Adres obiektu budowlanego: Miejscowość: Balice, Kryspinów Powiat: krakowski Województwo: małopolskie Nazwa opracowania/nazwa

Bardziej szczegółowo

Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego

Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego Zasady Prognozowania Ruchu Drogowego 1. Wstęp Przedmiotem opracowania są zasady prognozowania ruchu drogowego na zamiejskiej sieci dróg krajowych do roku 2020. Konieczność aktualizacji dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 1 do Rozeznania cenowego zaproszenia do złożenia oferty (BZP.272.2.50.2016) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Pomiary natężenia ruchu drogowego w 2016 roku na przejazdach kolejowo-drogowych na drogach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY 1. Materiały wyjściowe W analizie ruchu drogowego wykorzystano następujące opracowania: Ruch drogowy 2000 opracowany przez Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o.o. Transprojekt

Bardziej szczegółowo

Zmienność natężeń ruchu na drogach krajowych i ich wpływ na poziom hałasu

Zmienność natężeń ruchu na drogach krajowych i ich wpływ na poziom hałasu Zmienność natężeń ruchu na drogach krajowych i ich wpływ na poziom hałasu Malwina Spławińska Politechnika Krakowska msplaw@pk.edu.pl piotr buczek Politechnika Krakowska pbuczek@pk.edu.pl W analizach uciążliwości

Bardziej szczegółowo

Drogi szybkiego ruchu. Wprowadzenie. źródło: doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16

Drogi szybkiego ruchu. Wprowadzenie. źródło:  doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Drogi szybkiego ruchu Wprowadzenie źródło: www.bentley.pl doc. dr inż. Tadeusz Zieliński r. ak. 2015/16 Układ wykładu sprawy organizacyjne: program literatura zaliczenie wykład wprowadzający: klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 2015 2014 BDG-V-281-54-TKa/14 Załącznik nr 1 do SIWZ (po zawarciu umowy załącznik nr 3 do umowy) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Przedmiotem zamówienia objętego niniejszym postępowaniem jest

Bardziej szczegółowo

InŜynieria ruchu str. 114

InŜynieria ruchu str. 114 NATĘśENIE RUCHU InŜynieria ruchu str. 114 Pomiary wykonuje się oddzielnie dla następujących kategorii: motocykli, samochodów osobowych, lekkich samochodów cięŝarowych (dostawczych) o masie całkowitej

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU rodzaj dokumentacji: zadanie: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU Budowa ul. Osiedlowej i ul. Małej w miejscowości Chałupki obiekt: lokalizacja: nazwa i adres Inwestora: ulica Osiedlowa i ulica Mała w miejscowości

Bardziej szczegółowo

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA

2. OBLICZENIE PRZEPUSTOWOŚCI SKRZYŻOWANIA - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4403W W MIEJSCOWOŚCI WYSZKÓW UL. ZAKRĘZIE

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4403W W MIEJSCOWOŚCI WYSZKÓW UL. ZAKRĘZIE WYKONAWCA: Biuro Usług Inżynierskich Bartłomiej Małetka ul. Cedrowa 22 Hipolitów, 05-074 Halinów PROJEKT: PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ NR 4403W W MIEJSCOWOŚCI WYSZKÓW UL. ZAKRĘZIE LOKALIZACJA: Działki:

Bardziej szczegółowo

DROGOWA BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA ODCINKU OD UL. MOGIELNICKIEJ DO UL. BRZOZOWEJ W GRÓJCU

DROGOWA BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI NA ODCINKU OD UL. MOGIELNICKIEJ DO UL. BRZOZOWEJ W GRÓJCU EGZEMPLARZ 1 INWESTOR GMINA GRÓJEC ul.piłsudskiego 47 05-600 Grójec "TRAKT" Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof ul.drogowców 2/17 05-600 Grójec OBIEKT ADRES BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zakresu usługi

Szczegółowy opis zakresu usługi Szczegółowy opis zakresu usługi Zakres usługi objętej przedmiotem zamówienia obejmuje: całodobowy pomiar poziomu hałasu wyrażony wskaźnikami LAeq D, LAeq N, obejmujący okres, co najmniej jednej doby, w

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica

LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, Kobylnica WYKONUJEMY PRACE Z ZAKRESU: LABORATORIUM PRACOWNIA AKUSTYKI ŚRODOWISKA Ul. Południowa 5, 62-006 Kobylnica Badania chemiczne woda, ścieki, osady ściekowe, gleba, odpady, powietrze, próbki powietrza, pyły,

Bardziej szczegółowo

Badanie prędkości na terenie Mazowsza. 6-8 kwietnia 2016 r.

Badanie prędkości na terenie Mazowsza. 6-8 kwietnia 2016 r. Badanie prędkości na terenie Mazowsza 6-8 kwietnia 2016 r. Warszawa, czerwiec 2016 Spis treści 1 Cel badania... 3 2 Organizacja i zakres badań... 4 3 Wyniki badań... 7 3.1 Warszawa, al. Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów

Samodzielna Pracownia Ekonomiki. mgr Janina Szrajber. jszrajber@ibdim.edu.pl. Instytut Badawczy Dróg i Mostów Samodzielna Pracownia Ekonomiki mgr Janina Szrajber jszrajber@ibdim.edu.pl Instytut Badawczy Dróg i Mostów Uproszczona metoda oceny efektywności ekonomicznej przedsięwzięć drogowych i mostowych dla dróg

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego Kraków, 23.09.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie pomiarów okresowych hałasu komunikacyjnego zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr

Bardziej szczegółowo

1. Pomiary i analiza ruchu kołowego

1. Pomiary i analiza ruchu kołowego 1. Pomiary i analiza ruchu kołowego 1.1 Metoda i termin wykonania pomiarów natęŝenia ruchu W celu określania natęŝenia ruchu w przekroju drogi przeprowadzony jest pomiar, który odbył się w dniu 17.04.2008

Bardziej szczegółowo

Remont mostu Pęgowskiego przez rzekę Widawę w ciągu ulicy Pęgowskiej we Wrocławiu

Remont mostu Pęgowskiego przez rzekę Widawę w ciągu ulicy Pęgowskiej we Wrocławiu Inwestor: Jednostka projektowa: Podwykonawca: ZARZĄD DRÓG I UTRZYMANIA MIASTA ul. Długa 49 53-633 Wrocław TARCOPOL Sp. z o.o. TPM Consulting ul. Stanisławowska 27, 54-611 Wrocław tel :(71) 795 40 25; fax:

Bardziej szczegółowo

EGZ.1 PROJEKT BUDOWLANY. URZĄD GMINY W SIERPCU 09-200 Sierpc Ul. Biskupa Floriana

EGZ.1 PROJEKT BUDOWLANY. URZĄD GMINY W SIERPCU 09-200 Sierpc Ul. Biskupa Floriana Zamawiający: PROJEKT EGZ.1 BUDOWLANY URZĄD GMINY W SIERPCU 09-200 Sierpc Ul. Biskupa Floriana Dz.ewid. 195/13 - Obręb Studzieniec 113 - Obręb Rachocin Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

Bardziej szczegółowo

Nazwa firmy. Młynki Kraśnickie Golina Tel

Nazwa firmy. Młynki Kraśnickie Golina Tel Pomiar natężenia ruchu drogowego wraz z wykonaniem prognozy ruchu na skrzyżowaniu ulic Dworcowej oraz Stanisława Moniuszki w związku z planowaną inwestycją Młynki Kraśnickie 6 62-590 Golina Tel. 669 031

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO GAJEWSKI MARCIN PROJEKTY DROGOWE ul. Kołłątaja 8/27A NIP: 811-161-45-54 Tel. 0-605-412-444 PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO W ZAKRESIE OZNAKOWANIA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH W KM 1+130 NA DP 2532L

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU BIURO PROJEKTÓW I NADZORU BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO INTERPROJEKT DARIUSZ RUSNAK ul. Kaczawska 13, Dziwiszów, 58-508 Jelenia Góra, tel./fax. [075] 71-30-538, e-mail: drusnak@go2.pl NIP: 611-107-18-16,

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/09/16

Projekt nr S7.1/09/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/09/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, maj

Bardziej szczegółowo

MULTIMODALNE MODELE RUCHU STAN ISTNIEJĄCY I WARIANTOWE MODELE PROGNOSTYCZNE

MULTIMODALNE MODELE RUCHU STAN ISTNIEJĄCY I WARIANTOWE MODELE PROGNOSTYCZNE KONSORCJUM: PPU INKOM SC Katowice RUBIKA Tomasz DZIEDZIC Gdańsk MULTIMODALNE MODELE RUCHU STAN ISTNIEJĄCY I WARIANTOWE MODELE PROGNOSTYCZNE mgr inż. Jan GREGOROWICZ 1 CEL OPRACOWANIA: 1. ZWALORYZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy m. Łomianek na odc. Brukowa Rolnicza śladem Kościelna Droga. Łomianki, dn r.

Budowa obwodnicy m. Łomianek na odc. Brukowa Rolnicza śladem Kościelna Droga. Łomianki, dn r. Budowa obwodnicy m. Łomianek na odc. Brukowa Rolnicza śladem Kościelna Droga Łomianki, dn. 19.12.2016 r. Cel koncepcji Celem koncepcji jest wybranie 4 optymalnych wariantów przebiegu obwodnicy miasta Łomianek

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń natężenia hałasu drogowego

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń natężenia hałasu drogowego Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń natężenia hałasu drogowego Rysunek nr 1 przedstawia zasięg oraz poziom hałasu powodowanego przez ruch pojazdów na drodze wojewódzkiej nr 118 w porze dnia i nocy. Średni Dobowy

Bardziej szczegółowo

Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r.

Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r. Prędkość pojazdów w Polsce w 2014 r. 1 Wydawca: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Tel.: (22) 630-12-55

Bardziej szczegółowo

dla Obszaru w rejonie ulicy Jaworzyńskiej wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza

dla Obszaru w rejonie ulicy Jaworzyńskiej wschodnie otoczenie osiedla Sienkiewicza Egz. PDF Opracowanie uzupełniające Analiza przepustowości projektowanego ronda turbinowego na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 3 (ul. Jaworzyńska) z drogą wjazdową na teren Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków

Załącznik nr 2 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Czarnków średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: NAZWA ZAMÓWIENIA, ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO: WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ PRZEBUDOWY ULICY SZKOLNEJ W SUSZCU ODCINEK O DŁUGOŚCI OKOŁO 265mb NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: GMINA SUSZEC UL. LIPOWA 1

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA ULICY TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLKUSZU

REWITALIZACJA ULICY TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLKUSZU Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych REWITALIZACJA ULICY TADEUSZA KOŚCIUSZKI W OLKUSZU Wojciech Ozdoba

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno

Załącznik nr 1 Wyniki obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno Tab. A Podstawowe dane wykorzystane do przeprowadzenia obliczeń poziomu hałasu wzdłuż dróg wojewódzkich na terenie Gminy Sompolno średnia ilość pojazdów prędkość liczba pojazdów/h nr ciężkich [%] pojazdów

Bardziej szczegółowo

1 WSTĘP ZADANIE 1: PRZYGOTOWANIE KRAJOWEGO MODELU RUCHU STAN ISTNIEJĄCY ZADANIE 2: REGIONALNY MODEL RUCHU...23

1 WSTĘP ZADANIE 1: PRZYGOTOWANIE KRAJOWEGO MODELU RUCHU STAN ISTNIEJĄCY ZADANIE 2: REGIONALNY MODEL RUCHU...23 Inwestor: GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD 00-848 Warszawa, ul. Żelazna 59 DHV Polska ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa Jednostka projektowa: Podwykonawca: Zamierzenie budowlane: DHV Polska

Bardziej szczegółowo

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański

Projekt. tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/29/17 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, luty

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c

Spis treści. 2.1 Dane ruchowe ruch pojazdów str Obliczenie współczynnika uwzględniającego wpływ struktury rodzajowej f c 1 Spis treści I. Cześć opisowo obliczeniowa 1.0. Opis techniczny str.2 1.1 Przedmiot projektu str.2 1.2 Podstawa opracowania str.2 1.3 Lokalizacja skrzyżowania str.2 1.4 Dane do projektu dotyczące ruchu

Bardziej szczegółowo

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM BRANŻA

NAZWA INWESTYCJI: BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM BRANŻA NAZWA INWESTYCJI: BRANŻA BUDOWA SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ NA SKRZYŻOWANIU ULIC OSTROWSKA - DŁUGA - ZĘBCOWSKA - SZKOLNA W JANKOWIE PRZYGODZKIM ORGANIZACJA RUCHU TEMAT OPRACOWANIA: OPRACOWAŁ: PROJEKT SYGNALIZACJI

Bardziej szczegółowo

S T A ŁE J O R G A N IZ A C J R U C H U

S T A ŁE J O R G A N IZ A C J R U C H U P R O J E K T S T A ŁE J O R G A N IZ A C J R U C H U PRZEBUDOWA DROGI POWIATOWEJ 1626 W SKURÓW-WILCZOGÓRA NAZWY I KODY WG CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg ZAMAWIAJĄCY: Starostwo Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie projektowe nr 2 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt skrzyżowania dróg typu rondo. Spis treści

Ćwiczenie projektowe nr 2 z przedmiotu Skrzyżowania i węzły drogowe. Projekt skrzyżowania dróg typu rondo. Spis treści - 1 - Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY str. 2 1.1. Przedmiot opracowania str. 2 1.2. Podstawa opracowania str. 2 1.3. Lokalizacja skrzyżowania str. 2 1.4. Dane do projektu dotyczące ruchu str. 2 1.5. Parametry

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. RYSUNKI TECHNICZNE INŻYNIERIA TRANSPORTOWA TRANS GAWLIKI WIELKIE 54 mgr inż. Tomasz Mackun 11 510 WYDMINY mackun@gmail.com NIP 845-170-85-50 0 602 719 513 PROJEKT CZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU OBIEKT: ZESPÓŁ ZABUDOWY USŁUGOWO

Bardziej szczegółowo

Wskaźnik istotności dróg

Wskaźnik istotności dróg Wskaźnik istotności dróg wacław jastrzębski URS Poland Sp. z o.o. waclaw.jastrzebski@urs. com 116 W dyskusjach o rozwoju sieci drogowej, czy w opracowaniach i projektach dotyczących dróg, bardzo często

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY 1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZATWIERDZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE...

SPIS TREŚCI PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY 1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY ZATWIERDZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE... SPIS TREŚCI PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS BUDOWY 1. ZESPÓŁ PROJEKTOWY...2 2. ZATWIERDZENIE STAROSTWA POWIATOWEGO W CZARNKOWIE...3 3. UZYSKANE OPINIE...4 3.1. Zarząd Dróg Powiatowych w Czarnkowie...

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE

ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE ANALIZA I OCENA EFEKTYWNOŚCI WDROŻENIA TTA NA TRASIE WZ W WARSZAWIE Wykonawca: 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 9/1A www.transeko.pl Warszawa, grudzień 2009 Analiza i ocena efektywności wdrożenia TTA na Trasie

Bardziej szczegółowo

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa

PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE. Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Droga jednojezdniowa PRĘDKOŚC NA DROGACH W POLSCE Samochody osobowe, motocykle, ciężarowe o DMC < 3,5t (DMC dopuszczalna masa całkowita) Obszar niezabudowany Autostrada Droga ekspresowa dwujezdniowa Droga ekspresowa jednojezdniowa

Bardziej szczegółowo

Budowa obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11 Kołobrzeg Poznań Bytom. Prognoza ruchu

Budowa obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11 Kołobrzeg Poznań Bytom. Prognoza ruchu Budowa obwodnicy drogowej Jarocina w ciągu drogi ekspresowej S11 Kołobrzeg Poznań Bytom. Prognoza ruchu grudzień 2014 Stanowisko Imię i nazwisko Data Podpis Planista Transportu mgr inż. Łukasz Starosta

Bardziej szczegółowo

WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI

WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI WYBRANE ELEMENTY POPRAWY BRD NA ODCINKACH PRZEJŚĆ DRÓG KRAJOWYCH PRZEZ MIEJSCOWOŚCI Krasnobród, 26-27.01.2012 r. BEZPIECZEŃSTWO NA DROGACH KRAJOWYCH WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO EuroRAP Atlas ryzyka na drogach

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa

MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 Warszawa Wykonawca: Inwestor: Przedmiot opracowania: MAZOWIECKI ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH ul. Kruczkowskiego 3, 00-380 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA ROZBUDOWA DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 634 RELACJI WARSZAWA

Bardziej szczegółowo

Studium Techniczno Ekonomiczno- Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinku Słupsk Lębork. Analizy i prognozy ruchu drogowego

Studium Techniczno Ekonomiczno- Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinku Słupsk Lębork. Analizy i prognozy ruchu drogowego Studium Techniczno Ekonomiczno- Środowiskowe budowy drogi ekspresowej S-6 na odcinku Słupsk Lębork Analizy i prognozy ruchu drogowego Część I Analiza bezpieczeństwa i warunków ruchu Egz nr Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Łowicz, ul. Stary Rynek 1

Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Janusz Strugiński NIP 834-102-31-99 ul. A. Chmielińskiej 48 tel kom.: 0 663 753996 99-400 Łowicz tel.: 046 830 20 72 Inwestor: GMINA MIASTO ŁOWICZ 99-400 Łowicz, ul. Stary Rynek 1 Nazwa projektu: Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy ul. Żelazna Warszawa. Zamawiający:

Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy ul. Żelazna Warszawa. Zamawiający: Zamawiający: Zarząd Transportu Miejskiego m.st. Warszawy ul. Żelazna 61-848 Warszawa RAPORT Z WYKONANIA BADAŃ ZACHOWAŃ MOTOCYKLISTÓW W RUCHU DROGOWYM W KONTEKŚCIE EWENTUALNEGO DOPUSZCZENIA TEJ KATEGORII

Bardziej szczegółowo

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU

STAŁA ORGANIZACJA RUCHU TRAFFIC Pracownia Projektowa Dróg i Mostów mgr inż. Maciej Giers, 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Roweckiego Grota 9/1, tel. 510-168-863 NIP 758 210 24 68, Regon 141928879 STAŁA ORGANIZACJA RUCHU Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę

Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę Andrzej Brzeziński Karolina Jesionkiewicz Jak Złote Trasy (nie)sparaliżowały Warszawę W dniu 7 lutego b.r. w Warszawie uruchomiono Złote Tarasy (ZT), duży obiekt handlowo usługowo - biurowy (powierzchnia

Bardziej szczegółowo

ANALIZA MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI ANODY KONOTOPA PUŁAWSKA CIĄGU ULIC NA ODCINKU POW ULICA RODOWICZA WYBUDOWANIU POW NA ODCINKU

ANALIZA MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI ANODY KONOTOPA PUŁAWSKA CIĄGU ULIC NA ODCINKU POW ULICA RODOWICZA WYBUDOWANIU POW NA ODCINKU ANALIZA MOŻLIWOŚCI MODERNIZACJI CIĄGU ULIC PUŁAWSKA DOLINA SŁUŻEWIECKA NA ODCINKU POW ULICA RODOWICZA ANODY W ASPEKCIE PRZEJĘCIA RUCHU PO WYBUDOWANIU POW NA ODCINKU KONOTOPA PUŁAWSKA Biuro Planowania Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Gmina Bielsko Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku Białej Grażyńskiego Bielsko Biała

Gmina Bielsko Biała Miejski Zarząd Dróg w Bielsku Białej Grażyńskiego Bielsko Biała Numer projektu, numer umowy Nazwa, adres obiektu budowlanego Kategoria obiektu budowlanego Inwestor Jednostka projektowa Stadium Oznaczenie tomu Tom Nr 677, Umowa FE/208/IZ/52/U/15 Obiekt/Etap: Etap1:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU U S Ł U G I P R O J E K T O W E I N A D Z O R U A N D R Z E J M R U G A Ł A OSIEDLE KOPA 2/10, 63-600 KĘPNO REGON 251082093 NIP 619-101-85-04 Tel. +48 698-629-705 d-mrugala11@wp.pl EGZ. 4. PROJEKT ORGANIZACJI

Bardziej szczegółowo

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY "L" WE WSI SŁOMCZYN OD KM 0+000,00 DO KM 0+780,00

BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY L WE WSI SŁOMCZYN OD KM 0+000,00 DO KM 0+780,00 EGZEMPLARZ 1 INWESTOR GMINA GRÓJEC ul.piłsudskiego 47 05-600 Grójec "TRAKT" Nadzory i Projektowanie Bednarski Krzysztof ul.drogowców 2/17 05-600 Grójec OBIEKT BUDOWA DROGI GMINNEJ KLASY "L" WE WSI SŁOMCZYN

Bardziej szczegółowo

Projekt nr S7.1/08/16

Projekt nr S7.1/08/16 Projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego dla oznakowania na czas budowy drogi ekspresowej S-7 Zadanie 1: Koszwały - Nowy Dwór Gdański Projekt nr S7.1/08/16 PROJEKTANT: Grzegorz Graban Gdańsk, marzec

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. DROGOWNICTWO 2. RUCH DROGOWY 3. KOMUNIKACJA ZBIOROWA 4. PIESI I ROWERZYŚCI 5. STEROWANIE RUCHEM Wprowadzenie do Budownictwa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy dróg gminnych.

OPIS TECHNICZNY. Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas przebudowy dróg gminnych. OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest organizacja ruchu tymczasowego na czas przebudowy ulicy Łokietka, Westerplatte i łącznika do ul. Poniatowskiego w Strzelinie. 2. DANE

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE DELEGATURA W NOWYM SĄCZU SPRAWOZDANIE Z POMIARÓW HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO W WYBRANYCH PUNKTACH MIASTA NOWEGO SĄCZA ORAZ POWIATÓW: NOWOSĄDECKIEGO, LIMANOWSKIEGO,

Bardziej szczegółowo

Ul. Wąska w Białymstoku

Ul. Wąska w Białymstoku Egz. Ul. Wąska w Białymstoku STADIUM: PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU ADRES: Ul. Wąska BIAŁYSTOK INWESTOR: Miasto Białystok ul. Słonimska 1 15-950 Białystok OPRACOWAŁ: mgr inż. Robert Chocian PDL/0028/POOD/11

Bardziej szczegółowo

Projekt stałej organizacji ruchu odcinka drogi gminnej - łącznik ul. Mieszka I w Gorlicach. Opracował: mgr inż. Grzegorz Szczurek

Projekt stałej organizacji ruchu odcinka drogi gminnej - łącznik ul. Mieszka I w Gorlicach. Opracował: mgr inż. Grzegorz Szczurek GFS Grzegorz Szczurek ul. Świt 14, 33-300 Nowy Sącz NIP 734-286-31-27 e-mail: biuro@gfs.biz.pl tel. (+48) 535-222-707 Nazwa opracowania Projekt stałej organizacji ruchu odcinka drogi gminnej - łącznik

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Milewski

mgr inż. Łukasz Milewski NAZWA OBIEKTU: Budowa ul. Kołłątaja, Pięknej, Ogrodowej i Zielnej w Suwałkach Egz. STADIUM: STAŁA ORGANIZACJA RUCHU ADRES: ul. Kołłątaja, Piękna, Ogrodowa, Zielna Suwałki INWESTOR: Miasto Suwałki ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY DLA: PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 78 DO GRANICY MIASTA ZABRZE

PROGRAM FUNKCJONALNO- UŻYTKOWY DLA: PRZEBUDOWY DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 921 NA ODCINKU OD DROGI KRAJOWEJ NR 78 DO GRANICY MIASTA ZABRZE NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO ul. Lechicka 24; 40-609 Katowice PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO HANDLOWE DROG-MEN JEDNOSTKA PROJEKTOWA NAZWA INWESTYCJI UL. SZYB WALENTY 32; RUDA ŚLĄSKA 41-700 TEL. +48 661 054 923

Bardziej szczegółowo

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO

PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO BIURO PROJEKTÓW BUDOWLANYCH I ARCHITEKTONICZNYCH 97-500 Radomsko, ul. Ciepła 56 NIP: 772-211-04-05 e-mail: piskrzy@wp.pl, tel. 606 637 458 Stadium PROJEKT STAŁEJ ORGANIZACJI RUCHU DROGOWEGO Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. OPIS TECHNICZNY 2. ZESTAWIENIE ZNAKÓW DROGOWYCH 3. PLAN ORIENTACYJNY skala 1:10000 4. CZĘŚĆ RYSUNKOWA - Projekt docelowej organizacji ruchu skala 1:500 Rys.1 OPIS TECHNICZNY DO

Bardziej szczegółowo

Prędkość pojazdów w Polsce w 2015 r. Sesja I

Prędkość pojazdów w Polsce w 2015 r. Sesja I Prędkość pojazdów w Polsce w 2015 r. Sesja I Raport wykonano na zlecenie Sekretariatu Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ul. Chałubińskiego 4/6, 00-928 Warszawa Tel.: (22) 630-12-55 Fax: (22)

Bardziej szczegółowo

OCENA ZASADNOŚCI WDROŻENIA ROZWIĄZANIA W POSTACI WSPÓLNEGO PASA AUTOBUSOWO-ROWEROWEGO NA UL. KRÓLEWSKIEJ W WARSZAWIE, ODCINEK MARSZAŁKOWSKA ZACHĘTA

OCENA ZASADNOŚCI WDROŻENIA ROZWIĄZANIA W POSTACI WSPÓLNEGO PASA AUTOBUSOWO-ROWEROWEGO NA UL. KRÓLEWSKIEJ W WARSZAWIE, ODCINEK MARSZAŁKOWSKA ZACHĘTA Zarząd Transportu Miejskiego ul. Żelazna 61, 00-848 Warszawa EKSPERTYZA OCENA ZASADNOŚCI WDROŻENIA ROZWIĄZANIA W POSTACI WSPÓLNEGO PASA AUTOBUSOWO-ROWEROWEGO NA UL. KRÓLEWSKIEJ W WARSZAWIE, ODCINEK MARSZAŁKOWSKA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Inwestor. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Nowogrodziec z/s przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu.

OPIS TECHNICZNY. 1. Inwestor. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Nowogrodziec z/s przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu. OPIS TECHNICZNY 1. Inwestor. Inwestorem przedsięwzięcia jest Gmina Nowogrodziec z/s przy ul. Rynek 1 w Nowogrodźcu. 2. Zakres i cel opracowania. Celem niniejszego opracowania jest stworzenie projektu docelowej

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 28 CZEŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 29 1. Nazwa (firma) i adres Zamawiającego. Gmina Miasta Dębica ul. Ratuszowa 2 39-200 Dębica zwane dalej Zamawiającym 2. Opis przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie. Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż.

Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie. Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż. Projekt docelowej organizacji ruchu na terenie inwestycyjnym w Będzinie dzielnica Warpie Opracował: inż. Krzysztof Strzeżyk inż. Maciej Babiak Oświęcim Październik 2009 Spis treści: Dane ogólne Temat i

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO

PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE INKOM S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO PRZEDSIĘ BIORSTWO PROJEKTOWO - USŁ UGOWE "INKOM" S.C. SPÓŁ KA PRAWA CYWILNEGO 4-53 KATOWICE, ul. Ś w. Barbary 21a * Tel/fax: 32-257-8-66(-67) Poczta: inkom@inkom.katowice.pl * Strona: www.inkom.katowice.pl

Bardziej szczegółowo

HAŁAS Podstawowe definicje

HAŁAS Podstawowe definicje HAŁAS Podstawowe definicje Hałas jest to dźwięk o poziomie, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psycho-fizyczny. Parametrem służącym do oceny jakości akustycznej środowiska

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach

Załącznik 2. Barkowo. Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach Załącznik 2 Barkowo I Analiza stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego na odcinku obejmującym po 500 m drogi w obu kierunkach 1. Z informacji przekazanych przez Naczelnika Wydziału Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA - projektowanie dróg, mostów oraz obiektów inżynierskich - nadzory, ekspertyzy 40 467 Katowice, ul. 73 Pułku Piechoty 1 tel/fax 032 735-20-55, 735-21-41 email:biuro@autostradaii.pl DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ II TABELE PRĘDKOŚCI

CZĘŚĆ II TABELE PRĘDKOŚCI CZĘŚĆ II TABELE PRĘDKOŚCI 46 Dla dróg zamiejskich prędkości podróży zróżnicowane są dla grup pojazdów samochodowych: samochody osobowe [SO] i samochody dostawcze [SD], samochody ciężarowe bez przyczep

Bardziej szczegółowo

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c.

BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. BESKO - Elżbieta Staworko Bogdan Staworko s.c. Pracownia Projektowa 52-339 Wrocław, ul. Słowińców 57 tel./fax.(071) 78-79-792 NIP 899-253-47-59 Projekt wykonawczy Inwestor: Zarząd Inwestycji Miejskich

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 15-264 Białystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 tel. 085 742-53-78 faks. 085 742-21-04 e-mail: sekretariat@wios.bialystok.pl OCENA WYNIKÓW BADAŃ HAŁASU KOMUNIKACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany 1. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków

Projekt budowlany 1. Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, Kraków Projekt budowlany 1 Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: BUDOWA PRZEJŚCIA DLA PIESZYCH Z SYGNALIZACJĄ ŚWIETLNĄ PRZEZ JEZDNIĘ I TOROWISKO TRAMWAJOWE W CIĄGU UL. MOGILSKIEJ Województwo

Bardziej szczegółowo

Projekt tymczasowej organizacji ruchu

Projekt tymczasowej organizacji ruchu Zamierzenie budowlane: Adres obiektu: Rodzaj projektu: PRZEBUDOWA UL. JAŚMINOWEJ W PILE KOŚCIELECKIEJ Województwo małopolskie Miejscowość Piła Kościelecka Jednostka ewidencyjna Trzebinia działki nr 310/1,

Bardziej szczegółowo

Docelowa organizacji ruchu

Docelowa organizacji ruchu 2015 w Kłodzku Docelowa organizacji ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Pieszyce Sokolec Docelowa organizacja ruchu po przebudowie odcinka drogi powiatowej nr 3016D Spis treści 1. Inwestor...

Bardziej szczegółowo