EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MSP

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MSP"

Transkrypt

1 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 19 MARCA 009 EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MSP d aj z ra t s y z u Skor ów, sk t s i l a pie specj lcz o a w e i teczn, zastosuj niądze ne rozwiąź acyj innow rzeprowad p zania, e zmia n j y c u tych, rewol d ó r ś dź w a ny i bą rają n g y w y którz ryzysie! tym k Jak skorzystać z usług doradczych za połowę ceny str. 3 Zainwestuj w rozwiązania IT, by pozostawić konkurencję w tyle str. 4 Trzy największe zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw str. 6 Jak w czasach kryzysu starać się o kredyt str. 7

2 Przedsiębiorstwa stać na rewolucyjne zmiany Z astosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i technologicznych w działaniu przedsiębiorstwa, aktywne wykorzystanie doradztwa biznesowego, a także ustawiczne kształcenie i podnoszenie kompetencji swoich pracowników to czynniki, które mogą w skuteczny sposób pomóc firmom w warunkach spowolnienia gospodarczego. Niejednokrotnie czasy kryzysu skutkowały rewolucyjnymi zmianami w przedsiębiorstwach, które przyczyniły się do umocnienia pozycji firmy na rynku zarówno wtedy, jak i w czasach zasobności gospodarki. Jednym z priorytetów Polskiej Agen- cji Rozwoju Przedsiębiorczości jest promowanie postaw innowacyjnych oraz zachęcanie przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych technologii w swoich firmach. Agencja jest również inicjatorem utworzenia sieci regionalnych ośrodków wspierających małe i średnie firmy tj. Krajowego Systemu Usług, Krajowej Sieci Innowacji i Punktów Konsultacyjnych. Instytucje te świadczą nieodpłatnie lub wg preferencyjnych stawek usługi z zakresu źródeł dofinansowania, zarządzania, transferu technologii oraz szkoleń. PARP, jako instytucja rządowa powołana do wspierania przedsiębiorców, szczególnie tych małych i średnich, oferuje obecnie wiele instrumentów finansowych, które mogą przyczynić się do zwiększenia innowacyjności w polskich firmach. Dysponując w latach budżetem ponad 0 mln złotych pochodzących z funduszy europejskich, PARP będzie skutecznie wspierać inwestycje zarówno w nowoczesne technologie, współpracę badawczo rozwojową ale również w podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych w firmach. Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Spis treści Skuteczne zarządzanie innowacjami szansą dla Państwa firmy Od wielu miesięcy Europa i świat dotknięte są kryzysem ekonomicznym. Pogarszająca się sytuacja finansowa zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania oszczędności, najczęściej poprzez redukcję zatrudnienia lub rezygnację z inwestycji. N ie zwraca się uwagi na pobudzanie organicznego, wewnętrznego wzrostu firmy poprzez sprawne i świadome zarządzanie innowacjami. Tymczasem to właśnie dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą skuteczniej niż do tej pory generować nowe usługi i produkty, procesy i modele biznesowe. Właśnie to stanowi o sukcesie firmy, a często i jej przetrwaniu. Dlatego też Komisja Europejska wyszła naprzeciw wyzwaniom i chcąc pomóc przedsiębiorcom w usprawnianiu zarządzania innowacjami wspiera projekt IMP³rove koordynowany przez A.T. Kearney. Obejmuje on całą UE i jest realizowany w Polsce przez Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. IMP³rove to kompleksowy system oceny i poprawy zarządzania innowacjami w firmach, wykorzystujący internetowe narzędzie (SAT) dostępne na platformie SAT analizuje kluczowe elementy, takie jak strategia innowacji, organizacja i kultura firmy, zarządzanie procesami cyklu życia innowacji, i czynniki: zarządzanie wiedzą i projektami, wykorzystywanie technik informatycznych. Dzięki temu narzędziu przedsiębiorca otrzymuje raporty pokazujące ogólny stan zarządzania innowacjami, jego silne i słabe strony w porów- naniu z liderami rynkowymi. Akredytowani eksperci IMP³rove pomogą przedsiębiorcy zinterpretować wyniki raportów i przygotują plan działań naprawczych, gotowych do wdrożenia w firmie. Już ponad 500 firm europejskich reprezentujących różne branże skorzystało z projektu. Rezultaty IMP³rove pokazują, iż firmy te przede wszystkim odpowiednio określiły swoje cele i strategię rozwijania innowacji. Ponadto dostosowały swoją strukturę organizacyjną promującą kulturę przedsiębiorczości oraz zoptymalizowały cykl życia innowacji stawiając na jego wydajność, zyskowność, szybkość i ciągłe dostosowywanie do zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki temu wyraźnie poprawiła się ich ogólna kondycja ekonomiczna. Warto, by Państwa firma już dziś dołączyła do liderów rynkowych. Może w tym pomóc usprawnienie zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. Wszystkich chętnych zachęcamy do kontaktu z Instytutem Badań nad Przedsiębiorczością i Roz- Project Manager: Redakcja: Opracowanie graficzne: Zdjęcia: Przedsiębiorstwa stać na rewolucyjne zmiany Skuteczne zarządzanie innowacjami szansą dla Państwa firmy Usługi doradcze za połowę ceny 3 Kto teraz zainwestuje w IT, ma szansę na sukces 4 Podnoszenie konkurencyjności poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania IT Klienci cenią sobie elastyczne rozwiązania Procesy biznesowe pod lupą Rozwiązania dla budownictwa dedykowane systemy IT wojem Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (www.eedri.pl). Sylwia Kosińska, pracownik badawczy, koordynator IMP³rove w Polsce, EEDRI przy SWSPiZ w Łodzi Bartosz Majkowski, Bartosz Ciszewski Robert Chwałowski istockphoto.com Oprogramowanie jako usługa 5 Największe zagrożenia dla sektora MSP 6 Nowe standardy planowania w MSP kluczem do pozyskania finansowania 7 Patronem sekcji IT dla MSP jest: Patronem sekcji Ubezpieczenia jest: Patronem sekcji Doradztwo dla MSP jest: Mediaplanet jest wiodącym domem wydawniczym na rynku europejskim. Specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej jakości publikacji tematycznych w prasie codziennej, online oraz broadcast.

3 3 Usługi doradcze za połowę ceny Z badań Komisji Europejskiej wynika, że utrudniony dostęp do usług doradczych jest jednym z głównych problemów sektora MSP w Unii. Małe i średnie firmy z uwagą śledzą każdą złotówkę, dlatego przedsiębiorcy ostrożnie wydają pieniądze na coś tak ulotnego jak rada. By to zmienić Unia Europejska stosuje sprawdzone narzędzie dopłaty. W latach przedsiębiorcy są jedną z głównych grup beneficjentów, którzy uzyskają wsparcie z funduszy europejskich mówi Anna Konik-Żurawska, rzecznik prasowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. O pomoc na usługi doradcze dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości firmy mogą starać się np. z programu Kapitał Ludzki w ramach którego będą realizowane ponadregionalne projekty szkoleń i doradztwa dla firm. Środki na doradztwo związane z procesami inwestycyjnymi przedsiębiorstw będzie można uzyskać w ramach 16 Regional- nych Programach Operacyjnych, które są zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Na ile można liczyć? Przykładowo pod koniec zeszłego roku Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania Specjalistyczne doradztwo dla MSP. Przedsiębiorcy mogli zgłaszać projekty, w których zakładają konsultacje zewnętrznej firmy w sprawie takich zagadnień jak: wdrożenie systemu zarządzania jakością, planowanie inwestycyjne, uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności czy opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Fir- my mogą liczyć na to, że połowę kosztów takiej usługi pokryje dotacja. W przypadku konkursu w zachodniopomorskim minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych wynosi 4 tys. złotych, natomiast maksymalna wartość dofinansowania 40 tys. złotych. Z jakich usług doradczych najczęściej korzystają firmy? Pod koniec zeszłego roku Agencja Rozwoju Pomorza SA wraz z Instytutem Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM opublikowała badania rynku usług doradczych dla MSP. Najpopularniejsze wśród firm z województwa pomorskiego okazały się usługi doradztwa finansowego (47,1 proc.) oraz doradztwa w zakresie zarządzania strategicznego (46, proc.). Na dalszym miejscu uplasowały się: doradztwo marketingowe (36,1 proc.), doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji z programów pomocowych, w tym funduszy unijnych (35,3 proc.), doradztwo personalne (33,6 proc.) i doradztwo proinwestycyjne (31,9 proc.). Jako najrzadziej oferowane usługi doradcze wymieniono: doradz- two logistyczne, doradztwo eksportowe, doradztwo w zakresie ochrony środowiska. W ramach RPO firmy mogą liczyć na dofinansowanie projektów uwzględniających: Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno pomiarowej. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Poczta, kalendarz, korespondencja, dokumenty w jednym miejscu. Dostępne z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. Żadnych inwestycji połącz sie i korzystaj. Opłata jedynie 70 zł netto/miesiąc za użytkownika. Zwiększamy sprawność firm natychmiast w ramach usług udostępniamy klientom narzędzia, które pozwalają usprawnić ich działalność natychmiast, bez oczekiwania na decyzje inwestycyjne i bez długiego procesu wdrożenia. Poprawiamy efektywność bez wielkich inwestycji za stałą opłatą w wysokości 70 zł miesięcznie za jednego użytkownika, klienci korzystający z usług uzyskują dostęp do w pełni funkcjonalnego systemu do zarządzania dokumentami i procesami wewnętrznymi. Ułatwiamy współdzielenie dokumentów z partnerami i współpracownikami precyzyjne mechanizmy do nadawania uprawnień pozwalają naszym klientom bezpiecznie przyznawać dostęp do wybranych kategorii dokumentów, a nawet pojedynczych dokumentów, bez obaw o bezpieczeństwo repozytorium. Każdy użytkownik usługi widzi tylko te dokumenty, do których otrzymał uprawnienia. Umożliwiamy pracę z dokumentami w biurze i w podróży pracownicy naszych klientów mogą korzystać z dokumentów w podróży dokładnie tak samo, jak w biurze. Do stosowania firmowej biblioteki dokumentów dostępnej w ramach usług wystarczy zwykła przeglądarka WWW. mis4.pl Sp. z o.o., ul. Berenta 35, Wrocław tel. (0-71) , (Łukasz Kurek)

4 4 Kto teraz zainwestuje w IT, ma szansę na sukces Podnoszenie konkurencyjności poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania IT czasie spowolnienia gospodarczego szukać należy nowych źródeł W przewagi konkurencyjnej. Trwały rozwój oraz stały wzrost efektywności, jak pokazują trendy rozwojowe krajów wysoko rozwiniętych, można zagwarantować tylko poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach, szczególnie informatycznych. W trudnych czasach inwestycje stanowią nie tylko podstawę utrzymania się na rynku, ale przede wszystkim są szansą rozwoju, wzmocnienia pozycji na rynku i dalszych sukcesów. Wzrost wydajności poprzez wykorzystanie rozwiązań informatycznych wynika przede wszystkim z możliwości, jakie daje zintegrowanie systemów IT w jedną platformę obsługującą wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa, takie jak: realizacja podstawowych procesów biznesowych (ERP, WMS, SCM, CRM itp.), zarządzanie komunikacją i workflow, zarządzanie projektami oraz analiza prowadzonej działalności. Najbardziej widoczne korzyści, które przyniesie firmie wdrożenie rozwiązania informatycznego, to m.in.: obniżenie kosztów działalności gospodarczej, usprawnienie obiegu informacji między przedsiębiorstwami oraz wewnątrz nich, zredukowanie kosztów związanych z dojazdami czy organizacją spotkań, podniesienie jakości świadczonych usług przy jednoczesnej możliwości realizowania większej ilości projektów, umożliwienie pracy na odległość, zwiększenie dostępności usług specjalistów, zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem i świadczeniem usług, zwiększenie efektywnego czasu pracy. Nie mniej istotna jest możliwość sfinansowania inwestycji w innowacje informatyczne poprzez dostępne środki unijne. Pozwalają one nie tylko zoptymalizować poniesione nakłady i w stosunkowo niedługim okresie uzyskać zwrot z inwestycji, ale przede wszystkim korzystać z rozwiązania IT w kolejnych latach, zapewniając sobie przewagę nad tymi, którzy rozpoczną inwestycje dopiero przy lepszej koniunkturze gospodarczej. Piotr Fałek, Prezes Zarządu CSF Polska Klienci cenią sobie elastyczne rozwiązania Średnie i małe przedsiębiorstwa produkcyjne coraz częściej odczuwają potrzeby wykorzystania narzędzi informatycznych dla zarządzania i kontroli procesów produkcyjnych. Było to do niedawna domeną przedsiębiorstw dużych, gdzie ilość i złożoność procesów trudne były do ogarnięcia bez rozbudowanych rozwiązań klasy ERP. W coraz bardziej złożonych realiach rynku zarządy i właściciele nawet kilkudziesięcioosobowych zakładów są skłonni wydać tys. złotych na oprogramowanie, by w wyniku wdrożenia uzyskać odpowiedzi na pytania: Czy jestem w stanie zrealizować zamówienie? Na kiedy? Jakie były koszty?do jakiego poziomu mogę obniżyć ceny, by nie przekroczyć progu rentowności? Ważna jest często chęć uniezależnienia się od szefa produkcji, który zwykle całą wiedzę o firmie ma w swojej głowie lub skrzętnie ukrywanym zeszycie, a w najlepszym wypadku nieudostępnianych nikomu arkuszach excelowych. Wbrew pozorom, nawet ci niewielcy klienci nie zawsze kupują rozwiązania z półki. Bardzo wysoko cenią sobie możliwość kontaktu z dostawcą, który elastycznie zamodeluje rozwiązanie dla ich indywidualnych potrzeb, a dodatkowo doświadczeni konsultanci podpowiedzą, co jeszcze można poprawić i zoptymalizować w oparciu o doświadczenia zdobyte również u potentatów w poszczególnych branżach przemysłu. Stanisław Wanatowicz, COMP Soft Procesy biznesowe pod lupą Wyraz kryzys jest w mediach odmieniany przez wszystkie przypadki. Aż strach umieszczać go w pierwszym zdaniu wypowiedzi. Jednak wielu przedsiębiorców postrzega kryzys jako szansę, a przynajmniej okazję do wprowadzenia zmian. Styczniowy raport Gartnera wskazuje usprawnianie procesów biznesowych jako najważniejszy priorytet biznesowy w 009 roku. Dzieje się tak dlatego, że firmy szukają rezerw we własnej organizacji, uwolnienia uśpionego potencjału. Wreszcie można spojrzeć za siebie Hossa nie pozwala skupiać się na szczegółach, wymusza pęd do przodu, nie toleruje oglądania się za siebie. Dopiero zaostrzenie rynkowej konkurencji każe przyjrzeć się procesom działającym (lub niedziałającym!) w firmie. Stąd właśnie wzrost popularności inwestycji w systemy, które pozwolą lepiej zorganizować przedsiębiorstwo (systemy obiegu pracy workflow) oraz wyszukiwać słabe punkty organizacji (systemy Business Intelligence). Wokół jednych i drugich narosło wiele mitów, skupmy się na tych pierwszych. Czym jest system obiegu pracy? Najprościej mówiąc zorientowanym procesowo narzędziem wspierającym pracę grupową w przedsiębiorstwie. Nowoczesny system obiegu pracy musi pozwalać na przeprowadzenie w firmie dowolnego obiektu, w wymagany sposób, przez dowolną ilość biurek, z zachowaniem pełnej kontroli nad procesem, maksymalnej prostoty, intuicyjności i elastyczności oraz możliwością zaawansowanego wyszukiwania. Rozwijając te wymagania: Dowolny obiekt to wszystko, co w firmie działa w ramach procesu: od przychodzącego faxu, przez faktury, wnioski urlopowe, zadania aż po komunikowanie regulaminów i rezerwacje zasobów przedsiębiorstwa z jednoczesnym maksymalnym ograniczeniem obiegu kopii papierowych Wymagany sposób oznacza, że musimy mieć możliwość zdefiniowania stanów obiektu w procesie dla konkretnych osób Przez dowolną ilość biurek rozumiemy jako możliwość dowolnego rozwijania procesu, określania warunków do kogo zadanie powinno trafić i jakie kryteria muszą być spełnione, aby poszło dalej czasem wymagana jest akcja jednej osoby, czasem całej grupy lub akceptacja przynajmniej dwóch osób itp. Zachowanie pełnej kontroli nad procesem to łatwy dostęp do niezbędnych informacji: kto, co i na kiedy powinien wykonać, czy są opóźnienia (jeśli tak, to jakie?), oraz możliwość wprowadzania korekt: przejmowanie zadań osób nieobecnych, równoważenie obciążenia pracowników itp. Maksymalna prostota, intuicyjność i elastyczność to przede wszystkim obniżenie kosztów eksploatacji systemu i szkolenia nowych pracowników Możliwość zaawansowanego wyszukiwania to podstawa skutecznego repozytorium dokumentów, faktur, projektów, wniosków, procedur czy działań podejmowanych w ramach konkretnych projektów. Systemy obiegu pracy (workflow) sprawdzają się obecnie już w kilkunastoosobowych firmach wszędzie tam, gdzie efektywność, współpraca i skuteczna wymiana informacji jest na pierwszym planie. Bo mało kogo dziś stać na chaos w organizacji pracy i dokumentacji. Piotr Ukowski, Prezes Zarządu INTENSE GROUP Rozwiązania dla budownictwa dedykowane systemy IT Podstawą dobrej opinii o firmie budowlanej jest umiejętność realizacji projektów zgodnie z założonym harmonogramem, w określonym budżecie i z najwyższą jakością. Przedsiębiorcy, którzy na rynku budowlanym chcą się rozwijać, skupiają swoją uwagę na zarządzaniu ryzykiem. Szczególnie przy kontraktach o z góry ustalonej cenie, menedżerowie muszą dokładać wszelkich starań, aby ochronić założony margines marży. Jak trudne to zadanie przekonało się już wielu z nich. Dedykowane systemy informatyczne dla budownictwa dzięki swym rozbudowanym funkcjom są w stanie wspierać decydentów w sprawnym zarządzaniu prowadzonymi projektami. Na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań. Do niedawna polskie firmy miały do wyboru zakup wielu niezintegrowanych komponentów wspierających zarządzanie niektórymi tylko zagadnieniami lub bardzo drogie aplikacje zagraniczne. W ubiegłym roku pojawiły się pierwsze kompleksowe narzędzia rodzimych producentów, którzy są w stanie dostarczyć unikalne, dedykowane konkretnej firmie budowlanej rozwiązania informatyczne. Rozpoczęcie projektu budowlanego wymaga zdefiniowania budżetu realizacyjnego. Na rynku dostępne są narzędzia wspierające proces kosztorysowania. Dane z kosztorysów są automatycznie importowane bezpośrednio do budżetów. Kolejnymi elementami są harmonogramy rzeczowo-finansowe i kosztorysy kosztów ogólnych. Po rozpoczęciu projektu budżet realizacyjny zmienia się w budżet dynamiczny, w którym prowadzone jest wersjonowanie i ewidencjonowane są wszystkie koszty. Ponieważ większość firm wykorzystuje systemy zarządzania projektami Microsoft EPM/MS Project, całość rozwiązania została z nimi zintegrowana. Przedsiębiorstwa budowlane, które zainwestowały w dedykowane rozwiązania informatyczne, są w stanie efektywniej zarządzać projektami i kontrolować ich rentowność. Andrzej Kuś, Dyrektor Zespołu Doradców Biznesowych, Simple S.A.

5 5 Oprogramowanie jako usługa Rozmowa z Krzysztofem Chełpińskim, prezesem spółki mis4.pl, zajmującej się rozwojem oferty w zakresie oprogramowania jako usługi Kilkanaście miesięcy temu zdecydował się pan po 16 latach odejść z IBM. Dlaczego? W życiu w pewnym momencie konieczna jest zmiana. Aby móc dalej piąć się po szczeblach kariery w międzynarodowej korporacji, musiałbym wyjechać z kraju. Tymczasem czuję się przywiązany do Polski i uważam, że jest tu wiele do zrobienia. Na jakim obszarze? W IBM zajmowałem się usługami. Nadal uważam, że rynek usług z czasem zdominuje gospodarkę. Stąd decyzja o powołaniu własnej firmy, która rozwija ofertę w zakresie SaaS, czyli oprogramowania jako usługi. Chciałem się tym zajmować w IBM, ale korporacja nie miała wtedy takich planów. To zrozumiałe, że prowadząc własną firmę, można z większą swobodą realizować własne pomysły. Na czym polega Państwa działalność? Chcemy zbudować usługę, która będzie atrakcyjna dla niedużych firm. Sami jesteśmy sześcioosobowym mikroprzedsiębiorstwem, więc na sobie możemy testować efektywność naszych rozwiązań. Ostatnio musiałem zatrudnić kilku pracowników. Ilość dokumentów i czynności formalnych z tym związanych była ogromna. Bez wsparcia wirtualnego pracownika, czyli odpowiedniej aplikacji online, trudno wypełnić wszystkie te zobowiązania. Czym różni się podejście Saas od tradycyjnego? Nie sprzedajemy licencji na oprogramowanie, lecz usługę. Za opłatą udostępniamy nasze rozwiązania. Nasz klient, aby z nich skorzystać, potrzebuje jedynie: komputera, szybkiego łącza internetowego i przeglądarki. Za co płacą klienci? Za wykorzystywanie funkcjonalności aplikacji dostarczanej w formie usługi. Zwykle opłata naliczana jest np. za użytkownika miesięcznie. Pozwala to klientom na pełną kontrolę kosztów. Wszelka aktualizacja oprogramowania jest wliczona w cenę. Natomiast dane, chociaż przetrzymywane na zewnątrz firmy, są pilnie strzeżone. zanie można wykupić dla pięciu osób, za miesiąc dla dziesięciu, a potem dla np. trzech pracowników. Rozwiązania SaaS nie obciążają klientów kosztami utrzymania bieżącego, np. utrzymywania backupów danych, pensji informatyka, a przede wszystkim nie wymagają zakupu serwerów i licencji oprogramowania. Kto pracuje nad rozwojem aplikacji? Zespół konsultantów i programistów w ścisłej współpracy z klientami. To klienci zgłaszają nam swoje uwagi, my je wprowadzamy, po czym taka aktualizacja jest dostępna dla wszystkich. Wszyscy korzystają więc z dobrych pomysłów. Najnowsze badania biura badawczoanalitycznego DiS wskazują, że już 100 polskich producentów oprogramowania oferuje je w modelu SaaS. I będzie ich coraz więcej. Czas kryzysu sprzyja atrakcyjności naszych usług. Firmy muszą skoncentrować się na efektywności kosztowej i elastyczności wykorzystania zasobów. Nasze rozwią- Czas kryzysu sprzyja atrak- cyjności rynku oprogramowania jako usługi Jak w takim razie wybrać dobrą ofertę? Najpierw trzeba zadać sobie pytanie, czy oferta pasuje do moich potrzeb. W drugiej kolejności, czy jest łatwa w użyciu, czy jest efektywna kosztowo, czy firma jest w stanie zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i sprawny dostęp do danych. Warto sprawdzić ofertę. My udostępniamy naszą aplikację do testów. Każdy może się zarejestrować i wypróbować ją. Czy rozwiązania SaaS są tańsze od tradycyjnych? Nie są mi znane wiarygodne badania. Z pewnością przewaga SaaS jest widoczna na starcie. Wykorzystanie rozwiązań nie wymaga żadnych kosztów inwestycyjnych. Bezsprzecznie jest więc tańsze. W dłuższym okresie? Nie jestem w stanie powiedzieć. Jak postrzega Pan przyszłość tego rynku w Polsce? Będzie się rozwijał. Ważnym czynnikiem jest wzrost dostępności internetu szerokopasmowego. Przez to więcej firm może wygodnie i pewnie korzystać z aplikacji online. Na pewno rozwój tych usług przyspieszą też unijne fundusze. Myślę, że gdy przedsiębiorcy zrozumieją, że ich dane trzymane na zewnętrznych serwerach są bezpiecznie, rynek SaaS w Polsce zacznie rosnąć bardzo szybko. Czas na bezpieczny handel KUKE ubezpiecza nale noêci krajowe i eksportowe. Ubezpieczenia finansowe gwarantujà bezpieczeƒstwo prowadzonych transakcji handlowych. Monitoring i ocena wiarygodnoêci p atniczej kontrahentów pozwala na podj cie trafnych decyzji finansowych. Korporacja Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych Spó ka Akcyjna infolinia:

6 6 Największe zagrożenia dla sektora MSP Rozmowa z Grzegorzem Kwiecińskim, Dyrektorem Biura Zarządzania Ryzykiem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Najnowsze badania Krajowej Izby Gospodarczej pokazują, że nastroje wśród przedsiębiorców są fatalne. Co piąta firma ma zamiar zwalniać pracowników, także co piąta straciła majątek na opcjach. Aż 87 proc. ankietowanych spodziewa się dalszego pogłębienia kryzysu. Jakie są największe zagrożenia w tym czasie? Takich zagrożeń jest kilka. Pierwszym podstawowym jest ograniczenie popytu. Wiąże się to przede wszystkim z trudnościami w zbyciu towarów czy usług generowanych na takim poziomie, jak w latach poprzednich. Drugie zagrożenie wynika z faktu, że wiele firm korzysta z zewnętrznego finansowania, w szczególności z kredytów bankowych. Obecnie z powodu dużego ryzyka, dostęp do kredytów bankowych został znacząco ograniczony, a jego koszty drastycznie wzrosły. Trzecie niebezpieczeństwo to zatory i opóź- nienia płatnicze. Większość firm kredytuje swoich odbiorców, czyli proponuje im odroczony termin płatności. Jak radzić sobie z tymi wyzwaniami? Najtrudniej poradzić sobie z bankami. Mają one tak silną pozycję rynkową, że trudno jest na nie wpływać i przekonać je do finansowania małych przedsiębiorstw. Dlatego właścicielom firm pozostaje obserwować, co się wydarzy. Czyli przedsiębiorcy nie mają na decyzję banków żadnego wpływu? Zamiast długich negocjacji z bankami warto zastanowić się nad alternatywnymi źródłami finansowania. Coraz popularniejsze staje się korzystanie z usług firm faktoringowych. Poza tym, coraz więcej funduszy zaczyna rozszerzać swoją ofertę o inwestycje w przedsiębiorstwa, które potrzebują zastrzyku gotówki. To może jest sposób na to, by zabezpieczyć się przed nierzetelnością kontrahentów? Najlepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie transakcji. To dosyć łatwy proces. Dla zawarcia ubezpieczenia kluczowe jest określenie limitów kredytowych. Najpierw towarzystwo ubezpieczeń ocenia zdolność kredytową każdego odbiorcy. Na tej podstawie przygotowuje ofertę dla przedsiębiorcy, gdzie zaznacza do jakiej kwoty, na jakich warunkach i za jaką cenę może ubezpieczyć potencjalnego klienta. Jakie daje to korzyści ubezpieczonej firmie? Klient ma pewność, że w momencie, gdy kontrahent nie ureguluje swojego zobowiązania, ta kwota zostanie pokryta w formie odszkodowania. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest ono wypłacane natychmiast. Korzystając z faktoringu firma może liczyć na szybki zwrot pieniędzy, w sumie od 80 do 90 procent wartości faktury. Dlatego to dobry sposób na utrzymanie bieżącej płynności. Zwykle od 10 do 180 dni od terminu płatności. Czy można ubezpieczyć także transakcje zagraniczne? Tak. Ubezpieczenia tego typu pozwalają ubezpieczać transakcje ze wszystkimi firmami z całego świata. KUKE SA ubezpiecza między innymi: rynek krajowy, Europę Środkową, Europę Zachodnią, a także kraje podwyższonego ryzyka, takie jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan czy Uzbekistan. Jednak najczęściej oferuje się usługę tzw. faktoringu z regresem. Oznacza to, że jeśli kontrahent nie ureguluje zobowiązania, bank nie będzie egzekwował go od niego, lecz od klienta. Inaczej rzecz wygląda w przypadku ubezpieczeń. W tej sytuacji niewypłacalność kontrahenta nie jest już problemem klienta. Dlatego mówi się, że ubezpieczenia transakcji gwarantują klientom spokojny sen. Jak długo czeka się zwykle na wypłatę ubezpieczenia? Doniesienia medialne z niektórych z tych krajów sugerują, że sytuacja jest tam bardzo niepewna. Czy ubezpieczenie transakcji z kontrahentem np. z Ukrainy czy Białorusi jest kosztowne? Wbrew pozorom, nie. Akurat KUKE SA posiada mandat Skarbu Państwa na realizaję takich ubezpieczeń. Dzięki temu są one realizowane na preferencyjnych warunkach. Z reguły koszt ubezpieczenia nie przekracza części procenta wartości sprzedaży, około 0,5-0,6 procenta. Zarządzanie ryzykiem, czyli jak pomóc szczęściu Sukces w prowadzeniu działalności to dobry pomysł, pewne źródło finansowania i odrobina szczęścia. Ten ostatni element w wielu przypadkach decyduje o wszystkim. Dlatego szczęściu trzeba pomagać. W biznesie pomocą jest właśnie zarządzanie ryzykiem. M ówiąc o zarządzaniu ryzykiem w powiązaniu z ubezpieczeniem majątkowym powinniśmy rozpoznać te elementy, które stanowią potencjalne zagrożenie dla naszego przedsięwzięcia. Każde przedsiębiorstwo wzajemnie oddziałuje z otoczeniem. W tej wzajemności musimy szukać zagrożeń potencjalnych, a nie teoretycznie potencjalnych. Przykład z kosmosu upadek meteorytu. Nikt nie zaprzeczy, że jest to teoretyczne zagrożenie dla każdego. Zapewne znajdziemy statystyki mówiące, ile razy w tym stuleciu meteoryt spadł na samochód, dom itd. Czy jest to zagrożenie warte dłuższego rozważania? Nie, jest zbyt nieprawdopodobne. Podmiot gospodarczy, aby znaleźć faktyczne zagrożenia, może skorzystać z wykwalifikowanego doradcy - risk managera. W większości przypadków nie związanych z zagrożeniami ekonomicznymi takim doradcą będzie profesjonalny pośrednik ubezpieczeniowy: Agent lub Broker. Doradca na podstawie dostarczonych informacji, wizji lokalnej oraz wiedzy i doświadczenia określi występujące zagrożenia. Dobrze, aby sformułował listę występujących potencjalnych zagrożeń. Każde z nich podlega ocenie, pod kątem: możliwości eliminacji, czyli usunięcia możliwości powstania, ograniczenia możliwości wystąpienia lub jego skutków, przeniesienia ryzyka. Sfera usunięcia lub ograniczenia pozostaje w gestii podmiotu gospodarczego jego rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, prawnych. Profesjonalny risk manager powinien wskazać możliwe rozwiązania w formie zaleceń. Rodzaj i zakres ubezpieczenia należy dostosować do występujących zagrożeń, w szczególności tych wskazanych jako przeznaczonych do przeniesienia. Umiejętny dobór ubezpieczeń polega na optymalizacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem części ryzyka, które może ponieść sam Przedsiębiorca. Przeniesienie ryzyka na Ubezpieczyciela jest obecnie dużo prostsze z uwagi na funkcjonowanie pakietów ubezpieczeń skierowanych do małego i średniego przedsiębiorcy, które chronią go przed standardowymi zagrożeniami. Andrzej Paduszyński, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

7 7 Nowe standardy planowania w MSP kluczem do pozyskania finansowania N Fundamentalnym wyzwaniem, przed jakim staną małe i średnie firmy w obliczu kryzysu, jest zapewnienie finansowania. Tymczasem w ciągu najbliższych -4 miesiącach wielu polskim przedsiębiorstwom skończą się umowy z bankami dotyczące kredytowania krótkoterminowego. ie miejmy złudzeń, automatycznego przedłużania tak jak to zazwyczaj miało miejsce w ostatnich latach - nie będzie. Banki będą proponować firmom nowe warunki (wyższe opłaty, dodatkowe zabezpieczenia), ograniczać poziom swojego zaangażowania, zamykać umowy lub przedstawiać zaporowe oferty. W każdym przypadku bank będzie wymagał od kredytobiorców więcej informacji niż dotychczas. Więcej oznacza nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość. Dostęp do ograniczonego kapitału uzyskają te firmy, które będą w stanie pokazać przekonującą wizję swoich przyszłych działań, jak i wiarygodne projekcje finansowe. Dla większości małych i średnich firm oznacza to nowe standardy planowania, strategicznego i finansowego. Warto więc odpowiednio wcześnie przygotować się do negocjacji z bankiem nie czekając na koniec dotychczasowych umów kredytowych. Kluczowym elementem oceny banku pozostaje niezmiennie prognoza finansowa. O ile w latach poprzednich dobrze przygotowana prognoza wraz z założeniami wystarczała, to obecnie może to być za mało. W nowej sytuacji banki będą chciały zobaczyć: jaki firma ma pomysł na kryzys, czy realnie ocenia sytuację, jak chce tworzyć wyniki i zabezpieczać płynność. Będziemy musieli dostarczyć im nie tylko plan finansowy, ale także aktywny plan reorganizacji firmy prezentujący pomysł na skuteczne funkcjonowanie w warunkach kryzysu. Jakie przyjąć jednak podstawowe założenia do planowania (dyna- mika rynku, kursy itd.), skoro nawet profesjonale instytucje różnią się o kilka procent w zakresie przewidywań dla gospodarki? Dzisiaj ogromna większość małych i średnich firm nie dysponuje rozbudowanymi służbami finansowo-księgowymi. Niejednokrotnie korzysta wyłącznie z zewnętrznych usług. Kto w takim razie przygotuje nowe, bardziej złożone projekcje finansowe? Są trzy rozwiązania: zewnętrzny doradca finansowy zatrudniony do konkretnego zadania (uzyskanie kredytu); zewnętrzny dostawca usług finansowo-księgowych, czyli najczęściej biuro rachunkowe, o ile posiada takie kompetencje; osoby zarządzające firmą rozwiną takie kompetencje. Wybór rozwiązania to indywidualna decyzja każdej firmy, nowe standardy planowania to już konieczność. Artur Milecki, Departament Doradztwa Gospodarczego Grant Thornton Frąckowiak Compensa Firma - dla małych i średnich firm pełna ochrona ubezpieczeniowa korzystny system zniżek minimum formalności w pakiecie10 rodzajów ubezpieczeń doskonały stosunek ceny do zakresu ubezpieczenia specjalny pakiet VIP kunszt ubezpieczeń

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu

Faktoring w KUKE Finance. Finansujemy rozwój Twojego biznesu Faktoring w KUKE Finance Finansujemy rozwój Twojego biznesu Chcesz rozwijać swoją firmę, ale potrzebna do tego gotówka jest zamrożona w niezapłaconych fakturach? Potrzebujesz wzmocnić swoją pozycję konkurencyjną

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Bezpieczne wejście na nowe rynki zbytu ubezpieczenia kredytowe Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Zygmunt Kostkiewicz, prezes zarządu KUKE S.A. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych

RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych RAPORT: MMP a sposoby finansowania działalności w sytuacji zatorów płatniczych Wyniki badania dotyczącego sposobów radzenia sobie z utratą płynności przez polskie mikro- i małe przedsiębiorstwa, udzielające

Bardziej szczegółowo

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU

biuro pośrednictwa Jak założyć kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Jak założyć biuro pośrednictwa kredytowego ABC BIZNESU Spis treści 2 Pomysł na firmę / 3 1. Klienci biura pośrednictwa kredytowego / 4 2. Cele i zasoby

Bardziej szczegółowo

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis

Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Jak zapewnić bezpieczeństwo finansowe przedsiębiorstwa? Marek Jakubicz Dyrektor Biura Sprzedaży i Obsługi Polis Obszary kształtowania i zapewniania bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstwa Sprzedaż

Bardziej szczegółowo

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu.

Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem. Program Rozwoju Eksportu. Perspektywy wejścia na rynki zagraniczne - odejście od schematu współpracy z ubezpieczycielem Program Rozwoju Eksportu. Współpraca z ubezpieczycielem profilaktyka i niwelowanie strat tradycyjna rola ubezpieczyciela

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Wspieramy rozwój firm na całym świecie Łukasz Sadowski Piotr Brewczak Jaki jest średni roczny wzrost faktoringu w ostatnich 3 latach? Branża faktoringowa

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw

Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Ubezpieczenie ryzyka kredytu kupieckiego World Food Warsaw Próg zgłoszenia do ubezpieczenia Saldo należności od poszczególnych kredytobiorców Zgłoszeni w celu ustalenia limitów kredytowych Klienci nazwani

Bardziej szczegółowo

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR

KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ I DZIAŁÓW HR PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM PROPOZYCJA UDZIAŁU W PROJEKCIE DORADCZO-SZKOLENIOWYM WSPÓŁFINANSOWANYM ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ KONKURS HEROSI ORGANIZACJI WSPARCIE DLA KADRY ZARZĄDZAJĄCEJ

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe

W porównaniu z poprzednimi w obecnej edycji Phare zmienił się zakres przedmiotowy inwestycji. Firmy produkcyjne i usługowe Pierwsze wnioski o dotacje z Phare 2002 Znane są terminy składania wniosków przez firmy z sektora MŚP o dofinansowanie działań w ramach programów Phare 2002. Już w lipcu 2004 r. małe i średnie przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych

Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Finansowe wsparcie dla eksportu towarów i usług budowlanych Karol Rozenberg Departament Wspierania Eksportu V Konferencja dla Budownictwa 21.05.2013 r. Plan prezentacji 1. Bank Gospodarstwa Krajowego.

Bardziej szczegółowo

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Mirosław Marek PARP, Prezes Zarządu Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem działalności innowacyjnej- działania PARP Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP)

Bardziej szczegółowo

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie

KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą. Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie KUKE S.A. Instytucja Skarbu Państwa do zabezpieczania transakcji w kraju i zagranicą Henryk Czubek, Dyrektor Biura Terenowego w Krakowie Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem

Bardziej szczegółowo

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32

Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 Bank Gospodarstwa Krajowego 2015-06-03 17:07:32 2 Bank Gospodarstwa Krajowego jako państwowa instytucja finansowa o dużej wiarygodności specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Zapewnia

Bardziej szczegółowo

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW

Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Dr Daria Zielińska Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Centrum Korporacyjne w Poznaniu Kredyt EKO INWESTYCJE w ramach Programu NFOŚiGW Inwestycje energooszczędne w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o.

Nowoczesne narzędzia HR. Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. Nowoczesne narzędzia HR Waldemar Lipiński DMZ-CHEMAK sp. z o.o. W CHMURY CZY Z CHMUR Z ZIEMI NA ZIEMIĘ OPROGRAMOWANIE ROZWIĄZANIA ON-LINE OUTSOURCING PLUS CONSULTING 4 wymiary HR to inicjatywa firm: DMZ-Chemak

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu

Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym. Program Rozwoju Eksportu Profilaktyka i niwelowanie strat w handlu zagranicznym Program Rozwoju Eksportu Agenda 1. Cele przedsiębiorstw w działaniach eksportowych 2. Ryzyka w handlu zagranicznym 3. Ryzyko sprzedaży z odroczonym

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej

Ocena ryzyka kontraktu. Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Ocena ryzyka kontraktu Krzysztof Piłat Krajowy Rejestr Długów Biuro Informacji Gospodarczej Plan prezentacji Główne rodzaje ryzyka w działalności handlowej i usługowej przedsiębiorstwa Wpływ udzielania

Bardziej szczegółowo

Bibby Financial Services

Bibby Financial Services Bibby Financial Services Bibby Financial Services Łukasz Sadowski Kierownik Zespołu SprzedaŜy Jak działa faktoring? Krok 1 - SprzedaŜ towaru i wystawienie faktury Dostawca dostarcza towar, bądź usługę

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1

PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Informacja nt. możliwości otrzymania dofinansowania ze środków Unii Europejskiej na: PROJEKTY WSPIERAJĄCE ROZWÓJ EKSPORTU MIKRO-, MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW PASZPORT DO EKSPORTU 1 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI INNOWACYJNY MODUŁ PROGRAMOWY DLA PRZEDMIOTU PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Nazwa innowacji: Ekonomia i finanse - innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu Podstawy przedsiębiorczości Rodzaj innowacji: programowa

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Gdańsk, 26 luty 2015r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Gdańsk, 26 luty 2015r. Przewagi konkurencyjne Banku Pekao S.A. co nas wyróżnia? 5 Centra Bankowości dla Firm

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa

Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego. Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Organizatorzy spotkania informacyjnego dla przedsiębiorców z woj. opolskiego Środki na rozwój eksportu dla Twojego przedsiębiorstwa Fundacja została założona w 2010r. we Wrocławiu w celu: promocji przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw

Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Wsparcie dla mikroprzedsiębiorstw Portal finansowy IPO.pl Każde mikroprzedsiębiorstwo powinno skorzystać ze wsparcia funduszy unijnych. Fundusze te mają bardzo wiele zalet, które wpływają pozytywnie na

Bardziej szczegółowo

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS

Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Projekty realizowane w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. przy współudziale i na rzecz Zrzeszenia BPS Departament Zarządzania Informatyką i Projektami BPS S.A. IX Spotkanie Liderów Informatyki Zrzeszenia

Bardziej szczegółowo

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r.

Kredyt kupiecki w działalności eksportowej. Warszawa, 15 września 2009 r. Kredyt kupiecki w działalności eksportowej Warszawa, 15 września 2009 r. Ryzyko sprzedaŝy z odroczonym terminem płatności SprzedaŜ towarów lub świadczenie usług z odroczonym terminem płatności (kredyt

Bardziej szczegółowo

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013

Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji. Warszawa, 11.03.2013 Wartość audytu wewnętrznego dla organizacji Warszawa, 11.03.2013 Informacje o Grupie MDDP Kim jesteśmy Jedna z największych polskich firm świadczących kompleksowe usługi doradcze 6 wyspecjalizowanych linii

Bardziej szczegółowo

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo?

Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Czy ochrona środowiska i odnawialne źródła energii są efektywne finansowo? Dariusz Lipka, Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, 11.12.2013 r. Specyfika projektów energetyki odnawialnej -

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego

Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Instrumenty wspierania eksportu w Banku Gospodarstwa Krajowego Paweł Rogosz, Dyrektor Departament Wspierania Handlu Zagranicznego Bank Gospodarstwa Krajowego Warszawa, 9 czerwca 2011 r. BGK podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie?

Wyzwania Biznesu. Co jest ważne dla Ciebie? Wyzwania Biznesu Zarabianie pieniędzy Oszczędzanie pieniędzy i poprawa wydajności Szybsze wprowadzanie produktów na rynek Maksymalizacja zwrotu z inwestycji portfelowych Trzymać się harmonogramu, budżetu

Bardziej szczegółowo

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie

Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców TERMIN NABORU WNIOSKÓW RPO WOJEWÓDZTWO. Dolnośląskie. nieznany. Łódzkie Regionalne Programy Operacyjne dotacje dla przedsiębiorców (Ostatnia aktualizacja danych 12.03.2008) RPO WOJEWÓDZTWO Dolnośląskie NAZWA DZIAŁANIA Działanie 1.1 Inwestycje dla LIMITY KWOTOWE DOTACJI (w

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

NSS. Programy pomocowe (operacyjne)

NSS. Programy pomocowe (operacyjne) Możliwości wsparcia Startup-ów z funduszy Unii Europejskiej Anna Widelska Maciej Wiśniewski Branżowy Punkt Kontaktowy dla IT NSS Narodowa Strategia Spójności Programy pomocowe (operacyjne) Program Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM. GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM GIZELA GORĄCZYŃSKA Gdańsk 24/11/2016 Agenda PREFERENCYJNE FINANSOWANIE MŚP KREDYT TECHNOLOGICZNY KREDYT UNIA + KREDYT INWESTYCYJNY EBI PROGRAM POLSEFF

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE

700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE ŚNIADANIE PRASOWE: 700 milionów zł na innowacyjne projekty polskich firm. Polskie banki w 7.Programie ramowym UE 29 października 2013r. Warszawa, Klub Bankowca, ul. Smolna 6 0 KRAJOWY PUNKT KONTAKTOWY

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej

Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej Wrocław, 02.06.2010 Materiał prasowy Informatyzacja przedsiębiorstwa z dotacji unijnej W sprawnym funkcjonowaniu przedsiębiorstwa coraz większego znaczenia nabierają zintegrowane systemy informatyczne.

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA

Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP. Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Gwarancja ubezpieczeniowa PZU jako zabezpieczenie przedsięwzięcia realizowanego w ramach PPP Biuro Ubezpieczeń Finansowych PZU SA Wrocław, 22.09.2010 CZYNNIKI MAKROEKONOMICZNE Tekst [24 pkt.] [RGB 0; 0;

Bardziej szczegółowo

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu

Polski eksport ze wsparciem KUKE. Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Polski eksport ze wsparciem KUKE Andrzej Rasiński Dyrektor Ds. Sprzedaży KUKE SA w Poznaniu Kim jesteśmy? KUKE jest spółką akcyjną z przeważającym udziałem Skarbu Państwa Ministerstwo Finansów 87,85% Bank

Bardziej szczegółowo

Gwarancja de minimis

Gwarancja de minimis Gwarancja de minimis wsparcie dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r., jest jedynym bankiem państwowym w Polsce Misją BGK jest sprawna i efektywna

Bardziej szczegółowo

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r.

Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców. Poznań, 27 listopada 2014 r. Rozwój Twojego Biznesu z Bankiem Pekao S.A. - unijne instrumenty zwrotne dla przedsiębiorców Poznań, 27 listopada 2014 r. Bank Pekao S.A. dostosowujemy się do zmian w otoczeniu rynkowym Klientów Przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego

Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Oferta finansowania dla podmiotów rozpoczynających działalność gospodarczą z gwarancją Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego Dolnośląskie Spotkania Biznesowe, maj 2014 r. ZESPÓŁ PRODUKTÓW KREDYTOWYCH KLIENTA

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE

Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE Finansowanie inwestycji MŚP przez instrumenty zwrotne rekomendacje dla perspektywy finansowej 2014-2020 w oparciu o programy UE realizowane przez Bank Pekao SA Katowice, 16 maja 2014 Dużo większa rola

Bardziej szczegółowo

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej

BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO BOŚ Eko Profit S.A. nowa oferta dla inwestorów realizujących projekty energetyki odnawialnej Poznań, 24.11.2010 r. Rynek Zielonych

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r.

EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW. Wrocław, 12 października 2011 r. EFEKTYWNE NARZĘDZIA WSPARCIA MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW Wrocław, 12 października 2011 r. Dolny Śląsk Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. to instytucja otoczenia biznesu powołana

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013. Olsztyn, 24 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Olsztyn, 24 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+

Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Upowszechnianie zasad gospodarki cyrkularnej w sektorze MŚP - wprowadzenie do projektu ERASMUS+ Ewelina Kaatz-Drzeżdżon Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku marzec 2015 Nowy

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP

Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Inicjatywa JEREMIE instrumenty zwrotne dla rozwoju MŚP Konin, 24 marca 2014 r. BGK jedyny Bank Państwowy w Polsce założony w 1924 r. www.jeremie.com.pl 2 Bank Gospodarstwa Krajowego, utworzony w 1924 r.,

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Szczecin, 18 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Szczecin, 18 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw.

INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Kim jesteśmy INTERNATIONAL CONSULT jest firmą świadczącą usługi doradcze głównie dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem,

Bardziej szczegółowo

Kredyt czy faktoring?

Kredyt czy faktoring? Kredyt czy faktoring? Przedsiębiorco! Nie wiesz, którą formę finansowania wybrać? Oto checklista przejdź przez nią krok po kroku, a dowiesz się, kiedy warto skorzystać z kredytu, a kiedy z faktoringu.

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw

Faktoring jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw jako jedna z form finansowania przedsiębiorstw Michał Wójcik Kierownik Zespołu Produktów Finansowych Biuro Produktów Finansowania Handlu, Bank Pekao SA Warszawa, piątek, 6 marca 2009 AGENDA Istota transakcji,

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki

Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020. 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki Finansowania projektów w nowej perspektywie w ramach I i II Osi priorytetowej RPO WŁ 2014-2020 12 czerwca 2015 r., Tomaszów Mazowiecki 476,46 mln euro (ok. 1,95 mld PLN ) z EFRR na rozwój gospodarczy regionu

Bardziej szczegółowo

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP

Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Fundusze strukturalne i przedakcesyjne dla MŚP Michał Janas Centrum Wspierania Biznesu w Rzeszowie www.spp.org.pl Plan 1) PHARE 2002 2) 3) Phare 2002 Program Rozwoju Przedsiębiorstw Usługi doradcze w następuj

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA

DORADZTWO DORADZTWO W ZAKRESIE DORADZTWO MARKETINGOWE MARKETINGOWE SZKOLENIA SZKOLENIA ZAKRES DZIAŁALNOŚCI PMG CONSULTING PMG CONSULTING PMG CONSULTING PROJEKTY PROJEKTY POMOCOWE POMOCOWE UNII UNII EUROPEJSKIEJ EUROPEJSKIEJ W ZAKRESIE ZAKRESIE ZARZĄDZANIA ZARZĄDZANIA MARKETINGOWE MARKETINGOWE

Bardziej szczegółowo

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty.

Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Instytucje wdrażające podnoszą poprzeczkę, aby wsparcie otrzymały najciekawsze i najbardziej pożądane projekty. Kapitał ludzki to jeden z najważniejszych czynników budowania przewagi konkurencyjnej na

Bardziej szczegółowo

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011

Krajowy System Usług. oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami. Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 2011 Krajowy System Usług oferta perspektywy rozwoju współpraca z regionami Agata Wieruszewska 14 czerwiec 2011 Krajowy System Usług (KSU) to oferta usług dla osób przedsiębiorczych w kraju - firm z sektora

Bardziej szczegółowo

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych

Faktoring czy kredyt oto jest pytanie. Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Faktoring czy kredyt oto jest pytanie Łukasz Sadowski Kierownik ds. Rozwoju Sieci Partnerów Biznesowych Czym jest płynność finansowa i dlaczego firmy dąŝą do tego Ŝeby ją mieć Odsetek oceniających negatywnie

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość

Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Aktualna sytuacja na rynku kredytowym dla firm w Polsce i możliwe scenariusze na przyszłość Tomasz Kierzkowski Departament Klienta Biznesowego 23 maja 2013 Plan prezentacji Fundusze unijne i kredyty dla

Bardziej szczegółowo

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka

Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka Pożyczki dla przedsiębiorców w ramach funduszy pożyczkowych prowadzonych przez Fundację Rozwoju Regionu Rabka O FRRR Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PROJEKT ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ PODSTAWOWE INFORMACJE skierowany do mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r.

Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu. Poznań, 8 maja 2014 r. Neurosprzedaż, czyli anatomia sprzedaży faktoringu Poznań, 8 maja 2014 r. więcej o faktoringu więcej o sprzedaży Ile kosztuje faktoring? Komu zaproponować faktoring? Jak wygląda proces sprzedażowy w BFS?

Bardziej szczegółowo

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne

Wzrost adaptacyjności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez zarządzanie strategiczne POLSKI ZWIĄZEK PRYWATNYCH PRACODAWCÓW TURYSTYKI LEWIATAN I INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP. Z O. O. ZAPRASZAJĄ PRZEDSIĘBIORCÓW I ICH PRACOWNIKÓW DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Wzrost adaptacyjności mikro, małych

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl

Dane Klienta: PHP Maritex. ul. Rdestowa 53D. 81-577Gdynia. www.maritex.com.pl Dane Klienta: PHP Maritex ul. Rdestowa 53D 81-577Gdynia www.maritex.com.pl Firma P.H.P. Maritex została założona w 1987 roku i jest obecnie jedną z największych, dynamicznie rozwijających się hurtowni

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw

Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Inicjatywa JEREMIE w województwie pomorskim - PRFPK Sp. z o.o. w procesie finansowania MŚP Inicjatywa JEREMIE dla rozwoju Pomorza Napędzamy rozwój przedsiębiorstw Realizacja operacji wg stanu na koniec

Bardziej szczegółowo

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy

TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI. Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy TREŚCI PROGRAMOWE MODUŁU INNOWACYJNEGO PROGRAM SZKOLENIA NAUCZYCIELI Lp. Treści programowe Temat i zarys treści wykładów Liczba godzin Wykładowcy 1 Wykład metodyczny Platforma internetowa osią projektu

Bardziej szczegółowo

Jak zdobywać rynki zagraniczne

Jak zdobywać rynki zagraniczne Jak zdobywać rynki zagraniczne Nagroda Emerging Market Champions 2014 *Cytowanie bez ograniczeń za podaniem źródła: Jak zdobywać rynki zagraniczne. Badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy zrealizowane

Bardziej szczegółowo

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE

liwości finansowania branży y IT z funduszy UE Możliwo liwości finansowania branży y IT z funduszy UE CO TO JEST DOTACJA? Dotacja jest bezzwrotną pomocą finansową W wielu przypadkach jest to refundacja kosztów, które przedsiębiorca poniósł. Dlatego

Bardziej szczegółowo

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A.

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. powstała w 1997 r. w ramach Kontraktu Regionalnego dla województwa śląskiego. W 2000 r. Agencja została włączona w Krajowy System Usług dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej

System B2B jako element przewagi konkurencyjnej 2012 System B2B jako element przewagi konkurencyjnej dr inż. Janusz Dorożyński ZETO Bydgoszcz S.A. Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Kilka słów o sobie główny specjalista ds.

Bardziej szczegółowo

Faktoring w branży Automotive

Faktoring w branży Automotive Zwiększenie płynności finansowej oraz zabezpieczenie transakcji z odbiorcami. Faktoring w branży Automotive IFIS Finance Sp. z o.o. Michał Szumski Regionalny Dyrektor Sprzedaży Sytuacja w branży Automotive

Bardziej szczegółowo

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r.

Nie o narzędziach a o rezultatach. czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT. Władysławowo, 6 października 2011 r. Nie o narzędziach a o rezultatach czyli skuteczny sposób dokonywania uzgodnień pomiędzy biznesem i IT Władysławowo, 6 października 2011 r. Dlaczego taki temat? Ci którzy wykorzystują technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII

PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII PTT łatwiejszy (i bezpłatny) dostęp do nowych technologii PLATFORMA TRANSFERU TECHNOLOGII ARP S.A./ARP biznes, rozwój, innowacje Ścieżki innowacyjności 01 prowadzenie własnych prac B+R 02 zlecenie prac

Bardziej szczegółowo

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony.

Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Skorzystanie z funduszy venture capital to rodzaj małżeństwa z rozsądku, którego horyzont czasowy jest z góry zakreślony. Jedną z metod sfinansowania biznesowego przedsięwzięcia jest skorzystanie z funduszy

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm

Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015. Na podstawie badania 420 firm Oprogramowanie, usługi i infrastruktura ICT w dużych firmach w Polsce 2015 2 Język: polski, angielski Data publikacji: maj 2015 Format: pdf Cena od: 3000 Sprawdź w raporcie Jakie są najpopularniejsze modele

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy

Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Ogólnopolski projekt wsparcia przedsiębiorstw w walce ze skutkami spowolnienia gospodarczego Aplikuj do projektu i sięgnij po Plan Rozwoju dla Twojej firmy Założenia projektu Gospodarka szybko się zmienia

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami

Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Nowoczesne narzędzia w relacjach z klientami Jak robić to dobrze? Plan prezentacji o o o o o Wprowadzenie Co lubią internauci Kilka ważnych zasad projektowania Różne narzędzia ale taki sam proces Postępujące

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

E-commerce w exporcie

E-commerce w exporcie E-commerce w exporcie Radosław BARTOCHOWSKI International Trade Technologies Sp. z o.o. Jasionka 954, 36-002 Jasionka Podkarpacki Park Naukowo-Technologiczny www.itt-poland.com 1. Możliwości automatyzacji

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003

Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Prezentacja Grupy Impel 25 września 2003 Grupa Impel - podstawowe informacje Największa w Polsce grupa firm świadczących usługi wspierające funkcjonowanie przedsiębiorstw i instytucji. Lider na polskim

Bardziej szczegółowo