EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MSP

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MSP"

Transkrypt

1 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 19 MARCA 009 EFEKTYWNE ZARZĄDZANIE MSP d aj z ra t s y z u Skor ów, sk t s i l a pie specj lcz o a w e i teczn, zastosuj niądze ne rozwiąź acyj innow rzeprowad p zania, e zmia n j y c u tych, rewol d ó r ś dź w a ny i bą rają n g y w y którz ryzysie! tym k Jak skorzystać z usług doradczych za połowę ceny str. 3 Zainwestuj w rozwiązania IT, by pozostawić konkurencję w tyle str. 4 Trzy największe zagrożenia dla małych i średnich przedsiębiorstw str. 6 Jak w czasach kryzysu starać się o kredyt str. 7

2 Przedsiębiorstwa stać na rewolucyjne zmiany Z astosowanie innowacyjnych rozwiązań informatycznych i technologicznych w działaniu przedsiębiorstwa, aktywne wykorzystanie doradztwa biznesowego, a także ustawiczne kształcenie i podnoszenie kompetencji swoich pracowników to czynniki, które mogą w skuteczny sposób pomóc firmom w warunkach spowolnienia gospodarczego. Niejednokrotnie czasy kryzysu skutkowały rewolucyjnymi zmianami w przedsiębiorstwach, które przyczyniły się do umocnienia pozycji firmy na rynku zarówno wtedy, jak i w czasach zasobności gospodarki. Jednym z priorytetów Polskiej Agen- cji Rozwoju Przedsiębiorczości jest promowanie postaw innowacyjnych oraz zachęcanie przedsiębiorców do stosowania nowoczesnych technologii w swoich firmach. Agencja jest również inicjatorem utworzenia sieci regionalnych ośrodków wspierających małe i średnie firmy tj. Krajowego Systemu Usług, Krajowej Sieci Innowacji i Punktów Konsultacyjnych. Instytucje te świadczą nieodpłatnie lub wg preferencyjnych stawek usługi z zakresu źródeł dofinansowania, zarządzania, transferu technologii oraz szkoleń. PARP, jako instytucja rządowa powołana do wspierania przedsiębiorców, szczególnie tych małych i średnich, oferuje obecnie wiele instrumentów finansowych, które mogą przyczynić się do zwiększenia innowacyjności w polskich firmach. Dysponując w latach budżetem ponad 0 mln złotych pochodzących z funduszy europejskich, PARP będzie skutecznie wspierać inwestycje zarówno w nowoczesne technologie, współpracę badawczo rozwojową ale również w podnoszenie kompetencji osób zatrudnionych w firmach. Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Spis treści Skuteczne zarządzanie innowacjami szansą dla Państwa firmy Od wielu miesięcy Europa i świat dotknięte są kryzysem ekonomicznym. Pogarszająca się sytuacja finansowa zmusza przedsiębiorstwa do poszukiwania oszczędności, najczęściej poprzez redukcję zatrudnienia lub rezygnację z inwestycji. N ie zwraca się uwagi na pobudzanie organicznego, wewnętrznego wzrostu firmy poprzez sprawne i świadome zarządzanie innowacjami. Tymczasem to właśnie dzięki niemu przedsiębiorstwa mogą skuteczniej niż do tej pory generować nowe usługi i produkty, procesy i modele biznesowe. Właśnie to stanowi o sukcesie firmy, a często i jej przetrwaniu. Dlatego też Komisja Europejska wyszła naprzeciw wyzwaniom i chcąc pomóc przedsiębiorcom w usprawnianiu zarządzania innowacjami wspiera projekt IMP³rove koordynowany przez A.T. Kearney. Obejmuje on całą UE i jest realizowany w Polsce przez Instytut Badań nad Przedsiębiorczością i Rozwojem Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. IMP³rove to kompleksowy system oceny i poprawy zarządzania innowacjami w firmach, wykorzystujący internetowe narzędzie (SAT) dostępne na platformie SAT analizuje kluczowe elementy, takie jak strategia innowacji, organizacja i kultura firmy, zarządzanie procesami cyklu życia innowacji, i czynniki: zarządzanie wiedzą i projektami, wykorzystywanie technik informatycznych. Dzięki temu narzędziu przedsiębiorca otrzymuje raporty pokazujące ogólny stan zarządzania innowacjami, jego silne i słabe strony w porów- naniu z liderami rynkowymi. Akredytowani eksperci IMP³rove pomogą przedsiębiorcy zinterpretować wyniki raportów i przygotują plan działań naprawczych, gotowych do wdrożenia w firmie. Już ponad 500 firm europejskich reprezentujących różne branże skorzystało z projektu. Rezultaty IMP³rove pokazują, iż firmy te przede wszystkim odpowiednio określiły swoje cele i strategię rozwijania innowacji. Ponadto dostosowały swoją strukturę organizacyjną promującą kulturę przedsiębiorczości oraz zoptymalizowały cykl życia innowacji stawiając na jego wydajność, zyskowność, szybkość i ciągłe dostosowywanie do zmieniających się warunków rynkowych. Dzięki temu wyraźnie poprawiła się ich ogólna kondycja ekonomiczna. Warto, by Państwa firma już dziś dołączyła do liderów rynkowych. Może w tym pomóc usprawnienie zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie. Wszystkich chętnych zachęcamy do kontaktu z Instytutem Badań nad Przedsiębiorczością i Roz- Project Manager: Redakcja: Opracowanie graficzne: Zdjęcia: Przedsiębiorstwa stać na rewolucyjne zmiany Skuteczne zarządzanie innowacjami szansą dla Państwa firmy Usługi doradcze za połowę ceny 3 Kto teraz zainwestuje w IT, ma szansę na sukces 4 Podnoszenie konkurencyjności poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania IT Klienci cenią sobie elastyczne rozwiązania Procesy biznesowe pod lupą Rozwiązania dla budownictwa dedykowane systemy IT wojem Ekonomicznym EEDRI przy Społecznej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi (www.eedri.pl). Sylwia Kosińska, pracownik badawczy, koordynator IMP³rove w Polsce, EEDRI przy SWSPiZ w Łodzi Bartosz Majkowski, Bartosz Ciszewski Robert Chwałowski istockphoto.com Oprogramowanie jako usługa 5 Największe zagrożenia dla sektora MSP 6 Nowe standardy planowania w MSP kluczem do pozyskania finansowania 7 Patronem sekcji IT dla MSP jest: Patronem sekcji Ubezpieczenia jest: Patronem sekcji Doradztwo dla MSP jest: Mediaplanet jest wiodącym domem wydawniczym na rynku europejskim. Specjalizujemy się w tworzeniu wysokiej jakości publikacji tematycznych w prasie codziennej, online oraz broadcast.

3 3 Usługi doradcze za połowę ceny Z badań Komisji Europejskiej wynika, że utrudniony dostęp do usług doradczych jest jednym z głównych problemów sektora MSP w Unii. Małe i średnie firmy z uwagą śledzą każdą złotówkę, dlatego przedsiębiorcy ostrożnie wydają pieniądze na coś tak ulotnego jak rada. By to zmienić Unia Europejska stosuje sprawdzone narzędzie dopłaty. W latach przedsiębiorcy są jedną z głównych grup beneficjentów, którzy uzyskają wsparcie z funduszy europejskich mówi Anna Konik-Żurawska, rzecznik prasowy Ministerstwa Rozwoju Regionalnego. O pomoc na usługi doradcze dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie ekonomii, finansów, zarządzania zasobami ludzkimi lub rachunkowości firmy mogą starać się np. z programu Kapitał Ludzki w ramach którego będą realizowane ponadregionalne projekty szkoleń i doradztwa dla firm. Środki na doradztwo związane z procesami inwestycyjnymi przedsiębiorstw będzie można uzyskać w ramach 16 Regional- nych Programach Operacyjnych, które są zarządzane przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. Na ile można liczyć? Przykładowo pod koniec zeszłego roku Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego ogłosił konkurs w ramach poddziałania Specjalistyczne doradztwo dla MSP. Przedsiębiorcy mogli zgłaszać projekty, w których zakładają konsultacje zewnętrznej firmy w sprawie takich zagadnień jak: wdrożenie systemu zarządzania jakością, planowanie inwestycyjne, uzyskiwanie i odnawianie certyfikatów zgodności czy opracowanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa. Fir- my mogą liczyć na to, że połowę kosztów takiej usługi pokryje dotacja. W przypadku konkursu w zachodniopomorskim minimalna wartość całkowitych wydatków kwalifikowanych wynosi 4 tys. złotych, natomiast maksymalna wartość dofinansowania 40 tys. złotych. Z jakich usług doradczych najczęściej korzystają firmy? Pod koniec zeszłego roku Agencja Rozwoju Pomorza SA wraz z Instytutem Badań Rynku i Opinii Publicznej CEM opublikowała badania rynku usług doradczych dla MSP. Najpopularniejsze wśród firm z województwa pomorskiego okazały się usługi doradztwa finansowego (47,1 proc.) oraz doradztwa w zakresie zarządzania strategicznego (46, proc.). Na dalszym miejscu uplasowały się: doradztwo marketingowe (36,1 proc.), doradztwo w zakresie pozyskiwania dotacji z programów pomocowych, w tym funduszy unijnych (35,3 proc.), doradztwo personalne (33,6 proc.) i doradztwo proinwestycyjne (31,9 proc.). Jako najrzadziej oferowane usługi doradcze wymieniono: doradz- two logistyczne, doradztwo eksportowe, doradztwo w zakresie ochrony środowiska. W ramach RPO firmy mogą liczyć na dofinansowanie projektów uwzględniających: Usługi doradcze w zakresie projektowania, wdrażania i doskonalenia: nowego produktu lub usługi, planów marketingowych, strategii rozwoju firmy, systemów zarządzania jakością, zarządzania środowiskiem, BHP oraz w zakresie certyfikacji wyrobów, usług, surowców, maszyn i urządzeń, aparatury kontrolno pomiarowej. Usługi doradcze w zakresie podejmowania i rozwijania działalności eksportowej. Usługi doradcze w zakresie zastosowania i wykorzystania technologii informatycznych w przedsiębiorstwie. Usługi doradcze dotyczące połączeń dokonujących się pomiędzy małymi i średnimi przedsiębiorstwami. Poczta, kalendarz, korespondencja, dokumenty w jednym miejscu. Dostępne z dowolnego miejsca, w dowolnym czasie. Żadnych inwestycji połącz sie i korzystaj. Opłata jedynie 70 zł netto/miesiąc za użytkownika. Zwiększamy sprawność firm natychmiast w ramach usług udostępniamy klientom narzędzia, które pozwalają usprawnić ich działalność natychmiast, bez oczekiwania na decyzje inwestycyjne i bez długiego procesu wdrożenia. Poprawiamy efektywność bez wielkich inwestycji za stałą opłatą w wysokości 70 zł miesięcznie za jednego użytkownika, klienci korzystający z usług uzyskują dostęp do w pełni funkcjonalnego systemu do zarządzania dokumentami i procesami wewnętrznymi. Ułatwiamy współdzielenie dokumentów z partnerami i współpracownikami precyzyjne mechanizmy do nadawania uprawnień pozwalają naszym klientom bezpiecznie przyznawać dostęp do wybranych kategorii dokumentów, a nawet pojedynczych dokumentów, bez obaw o bezpieczeństwo repozytorium. Każdy użytkownik usługi widzi tylko te dokumenty, do których otrzymał uprawnienia. Umożliwiamy pracę z dokumentami w biurze i w podróży pracownicy naszych klientów mogą korzystać z dokumentów w podróży dokładnie tak samo, jak w biurze. Do stosowania firmowej biblioteki dokumentów dostępnej w ramach usług wystarczy zwykła przeglądarka WWW. mis4.pl Sp. z o.o., ul. Berenta 35, Wrocław tel. (0-71) , (Łukasz Kurek)

4 4 Kto teraz zainwestuje w IT, ma szansę na sukces Podnoszenie konkurencyjności poprzez inwestycje w innowacyjne rozwiązania IT czasie spowolnienia gospodarczego szukać należy nowych źródeł W przewagi konkurencyjnej. Trwały rozwój oraz stały wzrost efektywności, jak pokazują trendy rozwojowe krajów wysoko rozwiniętych, można zagwarantować tylko poprzez budowanie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach, szczególnie informatycznych. W trudnych czasach inwestycje stanowią nie tylko podstawę utrzymania się na rynku, ale przede wszystkim są szansą rozwoju, wzmocnienia pozycji na rynku i dalszych sukcesów. Wzrost wydajności poprzez wykorzystanie rozwiązań informatycznych wynika przede wszystkim z możliwości, jakie daje zintegrowanie systemów IT w jedną platformę obsługującą wszystkie obszary działalności przedsiębiorstwa, takie jak: realizacja podstawowych procesów biznesowych (ERP, WMS, SCM, CRM itp.), zarządzanie komunikacją i workflow, zarządzanie projektami oraz analiza prowadzonej działalności. Najbardziej widoczne korzyści, które przyniesie firmie wdrożenie rozwiązania informatycznego, to m.in.: obniżenie kosztów działalności gospodarczej, usprawnienie obiegu informacji między przedsiębiorstwami oraz wewnątrz nich, zredukowanie kosztów związanych z dojazdami czy organizacją spotkań, podniesienie jakości świadczonych usług przy jednoczesnej możliwości realizowania większej ilości projektów, umożliwienie pracy na odległość, zwiększenie dostępności usług specjalistów, zmniejszenie kosztów związanych z zatrudnieniem i świadczeniem usług, zwiększenie efektywnego czasu pracy. Nie mniej istotna jest możliwość sfinansowania inwestycji w innowacje informatyczne poprzez dostępne środki unijne. Pozwalają one nie tylko zoptymalizować poniesione nakłady i w stosunkowo niedługim okresie uzyskać zwrot z inwestycji, ale przede wszystkim korzystać z rozwiązania IT w kolejnych latach, zapewniając sobie przewagę nad tymi, którzy rozpoczną inwestycje dopiero przy lepszej koniunkturze gospodarczej. Piotr Fałek, Prezes Zarządu CSF Polska Klienci cenią sobie elastyczne rozwiązania Średnie i małe przedsiębiorstwa produkcyjne coraz częściej odczuwają potrzeby wykorzystania narzędzi informatycznych dla zarządzania i kontroli procesów produkcyjnych. Było to do niedawna domeną przedsiębiorstw dużych, gdzie ilość i złożoność procesów trudne były do ogarnięcia bez rozbudowanych rozwiązań klasy ERP. W coraz bardziej złożonych realiach rynku zarządy i właściciele nawet kilkudziesięcioosobowych zakładów są skłonni wydać tys. złotych na oprogramowanie, by w wyniku wdrożenia uzyskać odpowiedzi na pytania: Czy jestem w stanie zrealizować zamówienie? Na kiedy? Jakie były koszty?do jakiego poziomu mogę obniżyć ceny, by nie przekroczyć progu rentowności? Ważna jest często chęć uniezależnienia się od szefa produkcji, który zwykle całą wiedzę o firmie ma w swojej głowie lub skrzętnie ukrywanym zeszycie, a w najlepszym wypadku nieudostępnianych nikomu arkuszach excelowych. Wbrew pozorom, nawet ci niewielcy klienci nie zawsze kupują rozwiązania z półki. Bardzo wysoko cenią sobie możliwość kontaktu z dostawcą, który elastycznie zamodeluje rozwiązanie dla ich indywidualnych potrzeb, a dodatkowo doświadczeni konsultanci podpowiedzą, co jeszcze można poprawić i zoptymalizować w oparciu o doświadczenia zdobyte również u potentatów w poszczególnych branżach przemysłu. Stanisław Wanatowicz, COMP Soft Procesy biznesowe pod lupą Wyraz kryzys jest w mediach odmieniany przez wszystkie przypadki. Aż strach umieszczać go w pierwszym zdaniu wypowiedzi. Jednak wielu przedsiębiorców postrzega kryzys jako szansę, a przynajmniej okazję do wprowadzenia zmian. Styczniowy raport Gartnera wskazuje usprawnianie procesów biznesowych jako najważniejszy priorytet biznesowy w 009 roku. Dzieje się tak dlatego, że firmy szukają rezerw we własnej organizacji, uwolnienia uśpionego potencjału. Wreszcie można spojrzeć za siebie Hossa nie pozwala skupiać się na szczegółach, wymusza pęd do przodu, nie toleruje oglądania się za siebie. Dopiero zaostrzenie rynkowej konkurencji każe przyjrzeć się procesom działającym (lub niedziałającym!) w firmie. Stąd właśnie wzrost popularności inwestycji w systemy, które pozwolą lepiej zorganizować przedsiębiorstwo (systemy obiegu pracy workflow) oraz wyszukiwać słabe punkty organizacji (systemy Business Intelligence). Wokół jednych i drugich narosło wiele mitów, skupmy się na tych pierwszych. Czym jest system obiegu pracy? Najprościej mówiąc zorientowanym procesowo narzędziem wspierającym pracę grupową w przedsiębiorstwie. Nowoczesny system obiegu pracy musi pozwalać na przeprowadzenie w firmie dowolnego obiektu, w wymagany sposób, przez dowolną ilość biurek, z zachowaniem pełnej kontroli nad procesem, maksymalnej prostoty, intuicyjności i elastyczności oraz możliwością zaawansowanego wyszukiwania. Rozwijając te wymagania: Dowolny obiekt to wszystko, co w firmie działa w ramach procesu: od przychodzącego faxu, przez faktury, wnioski urlopowe, zadania aż po komunikowanie regulaminów i rezerwacje zasobów przedsiębiorstwa z jednoczesnym maksymalnym ograniczeniem obiegu kopii papierowych Wymagany sposób oznacza, że musimy mieć możliwość zdefiniowania stanów obiektu w procesie dla konkretnych osób Przez dowolną ilość biurek rozumiemy jako możliwość dowolnego rozwijania procesu, określania warunków do kogo zadanie powinno trafić i jakie kryteria muszą być spełnione, aby poszło dalej czasem wymagana jest akcja jednej osoby, czasem całej grupy lub akceptacja przynajmniej dwóch osób itp. Zachowanie pełnej kontroli nad procesem to łatwy dostęp do niezbędnych informacji: kto, co i na kiedy powinien wykonać, czy są opóźnienia (jeśli tak, to jakie?), oraz możliwość wprowadzania korekt: przejmowanie zadań osób nieobecnych, równoważenie obciążenia pracowników itp. Maksymalna prostota, intuicyjność i elastyczność to przede wszystkim obniżenie kosztów eksploatacji systemu i szkolenia nowych pracowników Możliwość zaawansowanego wyszukiwania to podstawa skutecznego repozytorium dokumentów, faktur, projektów, wniosków, procedur czy działań podejmowanych w ramach konkretnych projektów. Systemy obiegu pracy (workflow) sprawdzają się obecnie już w kilkunastoosobowych firmach wszędzie tam, gdzie efektywność, współpraca i skuteczna wymiana informacji jest na pierwszym planie. Bo mało kogo dziś stać na chaos w organizacji pracy i dokumentacji. Piotr Ukowski, Prezes Zarządu INTENSE GROUP Rozwiązania dla budownictwa dedykowane systemy IT Podstawą dobrej opinii o firmie budowlanej jest umiejętność realizacji projektów zgodnie z założonym harmonogramem, w określonym budżecie i z najwyższą jakością. Przedsiębiorcy, którzy na rynku budowlanym chcą się rozwijać, skupiają swoją uwagę na zarządzaniu ryzykiem. Szczególnie przy kontraktach o z góry ustalonej cenie, menedżerowie muszą dokładać wszelkich starań, aby ochronić założony margines marży. Jak trudne to zadanie przekonało się już wielu z nich. Dedykowane systemy informatyczne dla budownictwa dzięki swym rozbudowanym funkcjom są w stanie wspierać decydentów w sprawnym zarządzaniu prowadzonymi projektami. Na rynku dostępnych jest kilka rozwiązań. Do niedawna polskie firmy miały do wyboru zakup wielu niezintegrowanych komponentów wspierających zarządzanie niektórymi tylko zagadnieniami lub bardzo drogie aplikacje zagraniczne. W ubiegłym roku pojawiły się pierwsze kompleksowe narzędzia rodzimych producentów, którzy są w stanie dostarczyć unikalne, dedykowane konkretnej firmie budowlanej rozwiązania informatyczne. Rozpoczęcie projektu budowlanego wymaga zdefiniowania budżetu realizacyjnego. Na rynku dostępne są narzędzia wspierające proces kosztorysowania. Dane z kosztorysów są automatycznie importowane bezpośrednio do budżetów. Kolejnymi elementami są harmonogramy rzeczowo-finansowe i kosztorysy kosztów ogólnych. Po rozpoczęciu projektu budżet realizacyjny zmienia się w budżet dynamiczny, w którym prowadzone jest wersjonowanie i ewidencjonowane są wszystkie koszty. Ponieważ większość firm wykorzystuje systemy zarządzania projektami Microsoft EPM/MS Project, całość rozwiązania została z nimi zintegrowana. Przedsiębiorstwa budowlane, które zainwestowały w dedykowane rozwiązania informatyczne, są w stanie efektywniej zarządzać projektami i kontrolować ich rentowność. Andrzej Kuś, Dyrektor Zespołu Doradców Biznesowych, Simple S.A.

5 5 Oprogramowanie jako usługa Rozmowa z Krzysztofem Chełpińskim, prezesem spółki mis4.pl, zajmującej się rozwojem oferty w zakresie oprogramowania jako usługi Kilkanaście miesięcy temu zdecydował się pan po 16 latach odejść z IBM. Dlaczego? W życiu w pewnym momencie konieczna jest zmiana. Aby móc dalej piąć się po szczeblach kariery w międzynarodowej korporacji, musiałbym wyjechać z kraju. Tymczasem czuję się przywiązany do Polski i uważam, że jest tu wiele do zrobienia. Na jakim obszarze? W IBM zajmowałem się usługami. Nadal uważam, że rynek usług z czasem zdominuje gospodarkę. Stąd decyzja o powołaniu własnej firmy, która rozwija ofertę w zakresie SaaS, czyli oprogramowania jako usługi. Chciałem się tym zajmować w IBM, ale korporacja nie miała wtedy takich planów. To zrozumiałe, że prowadząc własną firmę, można z większą swobodą realizować własne pomysły. Na czym polega Państwa działalność? Chcemy zbudować usługę, która będzie atrakcyjna dla niedużych firm. Sami jesteśmy sześcioosobowym mikroprzedsiębiorstwem, więc na sobie możemy testować efektywność naszych rozwiązań. Ostatnio musiałem zatrudnić kilku pracowników. Ilość dokumentów i czynności formalnych z tym związanych była ogromna. Bez wsparcia wirtualnego pracownika, czyli odpowiedniej aplikacji online, trudno wypełnić wszystkie te zobowiązania. Czym różni się podejście Saas od tradycyjnego? Nie sprzedajemy licencji na oprogramowanie, lecz usługę. Za opłatą udostępniamy nasze rozwiązania. Nasz klient, aby z nich skorzystać, potrzebuje jedynie: komputera, szybkiego łącza internetowego i przeglądarki. Za co płacą klienci? Za wykorzystywanie funkcjonalności aplikacji dostarczanej w formie usługi. Zwykle opłata naliczana jest np. za użytkownika miesięcznie. Pozwala to klientom na pełną kontrolę kosztów. Wszelka aktualizacja oprogramowania jest wliczona w cenę. Natomiast dane, chociaż przetrzymywane na zewnątrz firmy, są pilnie strzeżone. zanie można wykupić dla pięciu osób, za miesiąc dla dziesięciu, a potem dla np. trzech pracowników. Rozwiązania SaaS nie obciążają klientów kosztami utrzymania bieżącego, np. utrzymywania backupów danych, pensji informatyka, a przede wszystkim nie wymagają zakupu serwerów i licencji oprogramowania. Kto pracuje nad rozwojem aplikacji? Zespół konsultantów i programistów w ścisłej współpracy z klientami. To klienci zgłaszają nam swoje uwagi, my je wprowadzamy, po czym taka aktualizacja jest dostępna dla wszystkich. Wszyscy korzystają więc z dobrych pomysłów. Najnowsze badania biura badawczoanalitycznego DiS wskazują, że już 100 polskich producentów oprogramowania oferuje je w modelu SaaS. I będzie ich coraz więcej. Czas kryzysu sprzyja atrakcyjności naszych usług. Firmy muszą skoncentrować się na efektywności kosztowej i elastyczności wykorzystania zasobów. Nasze rozwią- Czas kryzysu sprzyja atrak- cyjności rynku oprogramowania jako usługi Jak w takim razie wybrać dobrą ofertę? Najpierw trzeba zadać sobie pytanie, czy oferta pasuje do moich potrzeb. W drugiej kolejności, czy jest łatwa w użyciu, czy jest efektywna kosztowo, czy firma jest w stanie zapewnić odpowiednie bezpieczeństwo i sprawny dostęp do danych. Warto sprawdzić ofertę. My udostępniamy naszą aplikację do testów. Każdy może się zarejestrować i wypróbować ją. Czy rozwiązania SaaS są tańsze od tradycyjnych? Nie są mi znane wiarygodne badania. Z pewnością przewaga SaaS jest widoczna na starcie. Wykorzystanie rozwiązań nie wymaga żadnych kosztów inwestycyjnych. Bezsprzecznie jest więc tańsze. W dłuższym okresie? Nie jestem w stanie powiedzieć. Jak postrzega Pan przyszłość tego rynku w Polsce? Będzie się rozwijał. Ważnym czynnikiem jest wzrost dostępności internetu szerokopasmowego. Przez to więcej firm może wygodnie i pewnie korzystać z aplikacji online. Na pewno rozwój tych usług przyspieszą też unijne fundusze. Myślę, że gdy przedsiębiorcy zrozumieją, że ich dane trzymane na zewnętrznych serwerach są bezpiecznie, rynek SaaS w Polsce zacznie rosnąć bardzo szybko. Czas na bezpieczny handel KUKE ubezpiecza nale noêci krajowe i eksportowe. Ubezpieczenia finansowe gwarantujà bezpieczeƒstwo prowadzonych transakcji handlowych. Monitoring i ocena wiarygodnoêci p atniczej kontrahentów pozwala na podj cie trafnych decyzji finansowych. Korporacja Ubezpieczeƒ Kredytów Eksportowych Spó ka Akcyjna infolinia:

6 6 Największe zagrożenia dla sektora MSP Rozmowa z Grzegorzem Kwiecińskim, Dyrektorem Biura Zarządzania Ryzykiem w Korporacji Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Najnowsze badania Krajowej Izby Gospodarczej pokazują, że nastroje wśród przedsiębiorców są fatalne. Co piąta firma ma zamiar zwalniać pracowników, także co piąta straciła majątek na opcjach. Aż 87 proc. ankietowanych spodziewa się dalszego pogłębienia kryzysu. Jakie są największe zagrożenia w tym czasie? Takich zagrożeń jest kilka. Pierwszym podstawowym jest ograniczenie popytu. Wiąże się to przede wszystkim z trudnościami w zbyciu towarów czy usług generowanych na takim poziomie, jak w latach poprzednich. Drugie zagrożenie wynika z faktu, że wiele firm korzysta z zewnętrznego finansowania, w szczególności z kredytów bankowych. Obecnie z powodu dużego ryzyka, dostęp do kredytów bankowych został znacząco ograniczony, a jego koszty drastycznie wzrosły. Trzecie niebezpieczeństwo to zatory i opóź- nienia płatnicze. Większość firm kredytuje swoich odbiorców, czyli proponuje im odroczony termin płatności. Jak radzić sobie z tymi wyzwaniami? Najtrudniej poradzić sobie z bankami. Mają one tak silną pozycję rynkową, że trudno jest na nie wpływać i przekonać je do finansowania małych przedsiębiorstw. Dlatego właścicielom firm pozostaje obserwować, co się wydarzy. Czyli przedsiębiorcy nie mają na decyzję banków żadnego wpływu? Zamiast długich negocjacji z bankami warto zastanowić się nad alternatywnymi źródłami finansowania. Coraz popularniejsze staje się korzystanie z usług firm faktoringowych. Poza tym, coraz więcej funduszy zaczyna rozszerzać swoją ofertę o inwestycje w przedsiębiorstwa, które potrzebują zastrzyku gotówki. To może jest sposób na to, by zabezpieczyć się przed nierzetelnością kontrahentów? Najlepszym rozwiązaniem jest ubezpieczenie transakcji. To dosyć łatwy proces. Dla zawarcia ubezpieczenia kluczowe jest określenie limitów kredytowych. Najpierw towarzystwo ubezpieczeń ocenia zdolność kredytową każdego odbiorcy. Na tej podstawie przygotowuje ofertę dla przedsiębiorcy, gdzie zaznacza do jakiej kwoty, na jakich warunkach i za jaką cenę może ubezpieczyć potencjalnego klienta. Jakie daje to korzyści ubezpieczonej firmie? Klient ma pewność, że w momencie, gdy kontrahent nie ureguluje swojego zobowiązania, ta kwota zostanie pokryta w formie odszkodowania. Trzeba jednak pamiętać, że nie jest ono wypłacane natychmiast. Korzystając z faktoringu firma może liczyć na szybki zwrot pieniędzy, w sumie od 80 do 90 procent wartości faktury. Dlatego to dobry sposób na utrzymanie bieżącej płynności. Zwykle od 10 do 180 dni od terminu płatności. Czy można ubezpieczyć także transakcje zagraniczne? Tak. Ubezpieczenia tego typu pozwalają ubezpieczać transakcje ze wszystkimi firmami z całego świata. KUKE SA ubezpiecza między innymi: rynek krajowy, Europę Środkową, Europę Zachodnią, a także kraje podwyższonego ryzyka, takie jak Rosja, Ukraina, Białoruś, Kazachstan czy Uzbekistan. Jednak najczęściej oferuje się usługę tzw. faktoringu z regresem. Oznacza to, że jeśli kontrahent nie ureguluje zobowiązania, bank nie będzie egzekwował go od niego, lecz od klienta. Inaczej rzecz wygląda w przypadku ubezpieczeń. W tej sytuacji niewypłacalność kontrahenta nie jest już problemem klienta. Dlatego mówi się, że ubezpieczenia transakcji gwarantują klientom spokojny sen. Jak długo czeka się zwykle na wypłatę ubezpieczenia? Doniesienia medialne z niektórych z tych krajów sugerują, że sytuacja jest tam bardzo niepewna. Czy ubezpieczenie transakcji z kontrahentem np. z Ukrainy czy Białorusi jest kosztowne? Wbrew pozorom, nie. Akurat KUKE SA posiada mandat Skarbu Państwa na realizaję takich ubezpieczeń. Dzięki temu są one realizowane na preferencyjnych warunkach. Z reguły koszt ubezpieczenia nie przekracza części procenta wartości sprzedaży, około 0,5-0,6 procenta. Zarządzanie ryzykiem, czyli jak pomóc szczęściu Sukces w prowadzeniu działalności to dobry pomysł, pewne źródło finansowania i odrobina szczęścia. Ten ostatni element w wielu przypadkach decyduje o wszystkim. Dlatego szczęściu trzeba pomagać. W biznesie pomocą jest właśnie zarządzanie ryzykiem. M ówiąc o zarządzaniu ryzykiem w powiązaniu z ubezpieczeniem majątkowym powinniśmy rozpoznać te elementy, które stanowią potencjalne zagrożenie dla naszego przedsięwzięcia. Każde przedsiębiorstwo wzajemnie oddziałuje z otoczeniem. W tej wzajemności musimy szukać zagrożeń potencjalnych, a nie teoretycznie potencjalnych. Przykład z kosmosu upadek meteorytu. Nikt nie zaprzeczy, że jest to teoretyczne zagrożenie dla każdego. Zapewne znajdziemy statystyki mówiące, ile razy w tym stuleciu meteoryt spadł na samochód, dom itd. Czy jest to zagrożenie warte dłuższego rozważania? Nie, jest zbyt nieprawdopodobne. Podmiot gospodarczy, aby znaleźć faktyczne zagrożenia, może skorzystać z wykwalifikowanego doradcy - risk managera. W większości przypadków nie związanych z zagrożeniami ekonomicznymi takim doradcą będzie profesjonalny pośrednik ubezpieczeniowy: Agent lub Broker. Doradca na podstawie dostarczonych informacji, wizji lokalnej oraz wiedzy i doświadczenia określi występujące zagrożenia. Dobrze, aby sformułował listę występujących potencjalnych zagrożeń. Każde z nich podlega ocenie, pod kątem: możliwości eliminacji, czyli usunięcia możliwości powstania, ograniczenia możliwości wystąpienia lub jego skutków, przeniesienia ryzyka. Sfera usunięcia lub ograniczenia pozostaje w gestii podmiotu gospodarczego jego rozwiązań organizacyjnych, technologicznych, prawnych. Profesjonalny risk manager powinien wskazać możliwe rozwiązania w formie zaleceń. Rodzaj i zakres ubezpieczenia należy dostosować do występujących zagrożeń, w szczególności tych wskazanych jako przeznaczonych do przeniesienia. Umiejętny dobór ubezpieczeń polega na optymalizacji zakresu ochrony ubezpieczeniowej z uwzględnieniem części ryzyka, które może ponieść sam Przedsiębiorca. Przeniesienie ryzyka na Ubezpieczyciela jest obecnie dużo prostsze z uwagi na funkcjonowanie pakietów ubezpieczeń skierowanych do małego i średniego przedsiębiorcy, które chronią go przed standardowymi zagrożeniami. Andrzej Paduszyński, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Indywidualnych, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. Vienna Insurance Group

7 7 Nowe standardy planowania w MSP kluczem do pozyskania finansowania N Fundamentalnym wyzwaniem, przed jakim staną małe i średnie firmy w obliczu kryzysu, jest zapewnienie finansowania. Tymczasem w ciągu najbliższych -4 miesiącach wielu polskim przedsiębiorstwom skończą się umowy z bankami dotyczące kredytowania krótkoterminowego. ie miejmy złudzeń, automatycznego przedłużania tak jak to zazwyczaj miało miejsce w ostatnich latach - nie będzie. Banki będą proponować firmom nowe warunki (wyższe opłaty, dodatkowe zabezpieczenia), ograniczać poziom swojego zaangażowania, zamykać umowy lub przedstawiać zaporowe oferty. W każdym przypadku bank będzie wymagał od kredytobiorców więcej informacji niż dotychczas. Więcej oznacza nie tylko ilość, ale przede wszystkim jakość. Dostęp do ograniczonego kapitału uzyskają te firmy, które będą w stanie pokazać przekonującą wizję swoich przyszłych działań, jak i wiarygodne projekcje finansowe. Dla większości małych i średnich firm oznacza to nowe standardy planowania, strategicznego i finansowego. Warto więc odpowiednio wcześnie przygotować się do negocjacji z bankiem nie czekając na koniec dotychczasowych umów kredytowych. Kluczowym elementem oceny banku pozostaje niezmiennie prognoza finansowa. O ile w latach poprzednich dobrze przygotowana prognoza wraz z założeniami wystarczała, to obecnie może to być za mało. W nowej sytuacji banki będą chciały zobaczyć: jaki firma ma pomysł na kryzys, czy realnie ocenia sytuację, jak chce tworzyć wyniki i zabezpieczać płynność. Będziemy musieli dostarczyć im nie tylko plan finansowy, ale także aktywny plan reorganizacji firmy prezentujący pomysł na skuteczne funkcjonowanie w warunkach kryzysu. Jakie przyjąć jednak podstawowe założenia do planowania (dyna- mika rynku, kursy itd.), skoro nawet profesjonale instytucje różnią się o kilka procent w zakresie przewidywań dla gospodarki? Dzisiaj ogromna większość małych i średnich firm nie dysponuje rozbudowanymi służbami finansowo-księgowymi. Niejednokrotnie korzysta wyłącznie z zewnętrznych usług. Kto w takim razie przygotuje nowe, bardziej złożone projekcje finansowe? Są trzy rozwiązania: zewnętrzny doradca finansowy zatrudniony do konkretnego zadania (uzyskanie kredytu); zewnętrzny dostawca usług finansowo-księgowych, czyli najczęściej biuro rachunkowe, o ile posiada takie kompetencje; osoby zarządzające firmą rozwiną takie kompetencje. Wybór rozwiązania to indywidualna decyzja każdej firmy, nowe standardy planowania to już konieczność. Artur Milecki, Departament Doradztwa Gospodarczego Grant Thornton Frąckowiak Compensa Firma - dla małych i średnich firm pełna ochrona ubezpieczeniowa korzystny system zniżek minimum formalności w pakiecie10 rodzajów ubezpieczeń doskonały stosunek ceny do zakresu ubezpieczenia specjalny pakiet VIP kunszt ubezpieczeń

Raport Kapitał dla Firm 2008

Raport Kapitał dla Firm 2008 RAPORT KAPITAŁ DLA FIRM 2008 Raport Kapitał dla Firm 2008 SPIS TREŚCI Eksperci o rynku kapitałowym w Polsce 4 Potrzeby kapitałowe przedsiębiorstw 5 Dotacje unijne: Kto może skorzystać z dotacji unijnych

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO

Business Growth. Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP NAUCZYĆ SIĘ E-COMMERCE Z ALLEGRO Rozwój sektora MSP w czasach kryzysu Business Growth S P E C J A L I S T Y C Z N A P U B L I K A C J A B O S T O N M E D I A MARZEC / KWIECIEŃ 2009 STRONA 11 BANKOWOŚĆ TRANSAKCYJNA RÓWNIEŻ DLA MSP STRONA

Bardziej szczegółowo

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów

cash MAnAGeMenT SpoSóB na optymalizację kosztów NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Finansowanie Potrzeby, możliwości, instrumenty Kontrola należności Ochrona przepływów gotówkowych Analiza płynności Zbadaj kondycję Twojej

Bardziej szczegółowo

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie

Business Growth. Uczmy się dbać o swoje pieniądze. Finanse z ludzką twarzą. Świadome planowanie płynności. Drukarka w firmie Na drodze do rozwoju małej i średniej firmy Business Growth F I N A N S E Z A R Z Ą D Z A N I E S T R A T E G I E LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2009 WWW.BUSINESSGROWTH.PL Uczmy się dbać o swoje pieniądze RELACJA

Bardziej szczegółowo

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa

Efektywne zarz¹dzanie finansami przedsiêbiorstwa FAKTORING czym różni się od kredytu obrotowego czy kasy fiskalne napedzą koniunkturę w branży leasingowej profesjonalne zarządzanie flotą optymalizuje firmowe budżety KREDYT TECHNOLOGICZNY FAKTORING LEASING

Bardziej szczegółowo

Faktoring z szansą na przyszłość

Faktoring z szansą na przyszłość 28 FAKTORING Faktoring z szansą na przyszłość Faktoring jako jedna z metod kontrolowania płynności finansowej stale zyskuje nowych zwolenników. Obecnie nie jest to już mało znana nowość, z której korzystają

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010

Wyzwania firm. biznes w chmurach. listopad 2010 aktualne trendy Praktyczne narzędzia studia przypadków Wyzwania firm WWW.wyzwaniafirm.pl listopad 2010 nowe spojrzenie na it Nowe wyzwania biznesowe wymagają zastosowania innowacyjnych rozwiązań technologicznych

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKI Ranking najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP

GOSPODARKI Ranking najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 21 TURBINY POLSKIEJ Najlepszy produkt DLA MSP 2014 GOSPODARKI Ranking najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP fot: fotolia Najlepsze produkty dla MSP 22 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI 150 NAJBARDZIEJ

Bardziej szczegółowo

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH

BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS. IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH reklama IFS Applications TM IFS - GLOBALNY DOSTAWCA APLIKACJI BIZNESOWYCH www.ifsworld.com NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ 15 GRUDNIA 2009 BUSINESS SOFTWARE SOLUTIONS

Bardziej szczegółowo

13 19 grudnia 2013 r.

13 19 grudnia 2013 r. 13 19 grudnia 2013 r. 25 26 13 19 grudnia 2013 r. NAJLEPSZE PRODUKTY DLA BIZNESU Najlepsze produkty dla biznesu Firmy, które rosną, dzięki rozwojowi i ulepszeniom, nie zginą. Ale kiedy firma przestaje

Bardziej szczegółowo

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych

Leasing: kapitał dla przedsiębiorczych DBAJ O DOJNE KROWY I WIZERUNEK FIRMY I KRYZYS, CZYLI SZANSA M a g a z y n P r a c o d a w c ó w P o l s k i c h www.gazeta-msp.pl Kwiecień 2009 Nr 4(84)/2009 Indeks 379654 Cena 9 zł (w tym 7 proc. VAT)

Bardziej szczegółowo

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW.

9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW. 9 15 maja 2014 r. 25 ZŁOTA SETKA fot: fotolia 0100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH 0 25 NAJCENNIEJSZYCH MENEDŻERÓW ŚWIATA FINANSÓW 26 9 15 maja 2014 r. ZŁOTA SETKA RANKING 100 NAJWIĘKSZYCH INSTYTUCJI

Bardziej szczegółowo

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010

e-biznes 5KroKÓW NIE BÓJMY SIĘ INTERNETU nr 1/Marzec 2010 NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z DZIENNIKIEM GAZETą prawną nr 1/Marzec 2010 e-biznes 5KroKÓW do UdANeGo e-biznesu E-sklep Dla przedsiębiorcy to duża maszyneria logistyczna E-usługi Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU MŚP-DOSKONAŁOŚĆ BUSINESS SUPPORT PROGRAM SME-EXCELLENCE /Tłumaczenie robocze/ MATERIAŁ SZKOLENIOWY: Alternatywne i innowacyjne sposoby dostarczania informacji przedsiębiorstwom

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP

Finansowanie przedsięwzięć innowacyjnych w MSP Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital

RAPORT. Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital RAPORT Raport nt. rynku Private Equity/Venture Capital KRAKÓW LUTY 2012 Spis treści I. WSTĘP... 3 II. RYNEK PRIVATE EQUITY/VENTURE CAPITAL W EUROPIE ŚRODKOWO WSCHODNIEJ... 8 III. JAKI BYŁ ROK 2011?...

Bardziej szczegółowo

DWULETNIA (180 zł) PÓŁTORAROCZNA (135 zł) ROCZNA (90 zł) PREZENT: PREZENT: LUB: LUB: PREZENT: PORTFEL SKÓRZANY W kolorze brąz lub indygo.

DWULETNIA (180 zł) PÓŁTORAROCZNA (135 zł) ROCZNA (90 zł) PREZENT: PREZENT: LUB: LUB: PREZENT: PORTFEL SKÓRZANY W kolorze brąz lub indygo. czerwiec 2009 1 DWULETNIA (180 zł) PREZENT: PROGRAM ANTYWIRUSOWY DLA FIRM OUTPOST PRO Security Suite wersja dla 3 komputerów na 1 rok Pakiet bezpieczeństwa dla profesjonalistów: C antywirus i antyspyware

Bardziej szczegółowo

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1

Doradztwo gospodarcze PLUS. czerwiec 2010 r. PLUS 1 Doradztwo gospodarcze czerwiec 2010 r. PLUS PLUS 1 Spis treści 4. Rozciąganie czy skracanie horyzontów planowania? 11. Rentowność a koniunktura gospodarcza 16. O czym należy pamiętać, gdy zdecydujemy się

Bardziej szczegółowo

FaKTOrinG. & LeasinG

FaKTOrinG. & LeasinG Faktoring czy kredyt? Wybór zależy od potrzeb fi rmy NIEZALEŻNY DODATEK TEMATYCZNY DYSTRYBUOWANY WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Nieruchomości Wybierz korzystną formę fi nansowania Kredyt vs Leasing Leasing to więcej

Bardziej szczegółowo

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU

O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU IT w bankowości 1 2 O INFORMATYCE JĘZYKIEM BIZNESU Spis treści IT dla banków Barbara Mejssner IT w bankowości myśli nieuczesane Stanisław Matczak Dostęp do aktualnych informacji to większa konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

10 (80) Październik 2005

10 (80) Październik 2005 10 (80) Październik 2005 LEASING ALTERNATYWA DLA KREDYTU BANKOWEGO WYWIADOWNIA GOSPODARCZA ANIOŁOWIE BIZNESU ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO KAPITAŁU DLA PRZEDSIĘBIORCÓW BEZPIECZNY KOSMETYK PROJEKTY EUROPEJSKIE Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI

Autor Raportu KAPITAŁ Z GIEŁDY RAPORT. GPW NewConnect Catalyst PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Autor Raportu RAPORT KAPITAŁ Z GIEŁDY GPW NewConnect Catalyst 2010/2011 PARTNERZY PATRONI MEDIALNI Szanowni Państwo, Wybór sposobu finansowania jest bardzo istotną decyzją w życiu przedsiębiorstwa. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY

RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY RAPORT INTELIGENTNA FIRMA 2011 dodatek promocyjny DO NOT COPY SEKTOR DORADCZY w poszukiwaniu nowej oferty wartości W ciągu ostatnich trzydziestu lat byliśmy świadkami dynamicznej ekspansji największych

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE

PRZEGLĄD OUTSOURCINGOWY 35 FIRMA DOBRA RADA (2013) NUMER IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NUMER 04 (2013) IŚĆ W JEDNYM KIERUNKU, CZY W WIELU? REDUKCJA, KTÓRA NIE BOLI OUTSOURCING W BRANŻY E-COMMERCE NAJNOWSZE ARTYKUŁY, POGLĄDY I OPINIE DOTYCZĄCE OUTSOURCINGU ISBN 978-83-931740-3-4 NUMER 4 (2013)

Bardziej szczegółowo

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009

Whitepaper. Nowa generacja rozwiązań ERP. Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć. nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper Nowa generacja rozwiązań ERP Jak nowe technologie pomagają redukować koszty i tworzyć nowe możliwości dla firmy PAC 2009 Whitepaper nowa generacja rozwiązań ERP Styczeń 2010 Wstęp Rozwój rozwiązań

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI

TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Najlepsze produkty dla MSP Ranking 200 najbardziej dynamicznych firm z sektora MSP 26 TURBINY POLSKIEJ GOSPODARKI Szanowni Czytelnicy po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce

Bardziej szczegółowo

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej

4.3 Finansowanie działalności gospodarczej 4.3 Finansowanie działalności gospodarczej Warunkiem funkcjonowania przedsiębiorstwa, a szczególnie jego dalszego rozwoju, jest dostęp do odpowiednich źródeł finansowania działalności. Stopień dostępności

Bardziej szczegółowo