ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH"

Transkrypt

1 ORGANIZATORZY: PATRONAT HONOROWY: Małgorzata Okońska-Zaremba Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle ORGMASZ ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PATRONAT PRASOWY: DETAL DZISIAJ

2 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA WDROŻEŃ SYSTEMU HACCP ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH 1. PROGRAM PHARE 2002 WSTĘP DO JAKOŚCI PROJEKT 2. PROGRAM PHARE 2001 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 3. SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WZROST KONKURENCYJNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

3 WSTĘP DO JAKOŚCI - PHARE 2002 CEL PROGRAMU: WSPIERANIE ROZWOJU MSP POPRZEZ DOFINANSOWANIE USŁUG DORADCZYCH I SZKOLENIOWYCH, ZWIĄZANYCH Z PODNOSZENIEM JAKOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG. BUDŻET PROGRAMU: 1,33 MLN LIMITY KWOTOWE DOTACJI: MINIMUM: MAKSIMUM: WYSOKOŚĆ DOTACJI: NIE WIĘCEJ NIŻ 50% KOSZTÓW NETTO PROJEKTU.

4 WSTĘP DO JAKOŚCI - PHARE 2002 BENEFICJENT PROGRAMU PRZYNALEŻNOŚĆ DO SEKTORA MSP SIEDZIBA NA TERYTORIUM RP ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA PRZYGOTOWANIE PROJEKTU I NADZÓR NAD JEGO REALIZACJĄ DOŚWIADCZENIE I UMIEJĘTNOŚCI ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘWZIĘCIEM (PROJEKTEM) ODPOWIADAJĄCYM WIELEKOŚCI PRZEDSIĘWZIĘCIA (PROJEKTU) ZGŁASZANEGO KONDYCJA FINANSOWA POZWALAJĄCA NA REALIZACJĘ ZGŁOSZONEGO PROJEKTU

5 WSTĘP DO JAKOŚCI - PHARE 2002 MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY - ART. 54, 55 PRAWA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Przedsiębiorstwa MAŁE ŚREDNIE 1 ZATRUDNIENIE 2 PRZYCHÓD NETTO ZE SPRZEDAŻY SUMA AKTYWÓW Z BILANSU 3 ZALEŻNOŚĆ poniżej 50 pracowników do 7 mln euro do 5 mln euro przedsiębiorstwa niezależne poniżej 250 pracowników do 40 mln euro do 27 mln euro przedsiębiorstwa niezależne

6 WSTĘP DO JAKOŚCI - PHARE 2002 RAMY PROJEKTÓW: WARTOŚĆ PROJEKTÓW: WARTOŚĆ MINIMALNA WARTOŚĆ MAKSYMALNA BEZ OGRANICZEŃ OKRES REALIZACJI: CZAS TRWANIA PROJEKTU - BEZ OGRANICZEŃ ZAKOŃCZENIE DZIAŁAŃ W PROJEKCIE NAJPÓŹNIEJ 15 SIERPNIA OBSZAR GEOGRAFICZNY REALIZACJI DZIAŁAŃ: TERYTORIUM RP PODMIOT ŚWIADCZĄCY USŁUGI: AKREDYTOWANY WYKONAWCA NIEAKREDYTOWANY WYKONAWCA

7 WSTĘP DO JAKOŚCI - PHARE 2002 DZIAŁANIA OBJĘTE DOTACJĄ: 1. UZYSKANIE LUB ODNOWIENIE CERTYFIKATU SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY ORAZ OCHRONY ŚRODOWISKA 2. UZYSKANIEM CERTYFIKATU/ ZNAKU ZGODNOŚCI DLA WYROBÓW, USŁUG, SUROWCÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ, URZĄDZEŃ DO MONITOROWANIA I POMIARÓW, ORAZ PERSONELU ZGODNIE Z WYMOGAMI NORM KRAJOWYCH I MIĘDZYNARODOWYCH (WŁĄCZNIE Z DYREKTYWAMI UE) WŁĄCZNIE Z DEKLARACJĄ PRODUCENTA O ZGODNOŚCI Z NORMAMI

8 WSTĘP DO JAKOŚCI - PHARE 2002 PLANOWANY TERMIN URUCHOMIENIA PROGRAMU II KWARTWAŁ 2004 R. PLANOWANE TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW LIPIEC 2004 R. WRZESIEŃ 2004 R. PLANOWANY TERMIN ZAKOŃCZENIA DZIAŁAŃ 15 SIERPIEŃ 2005 R.

9 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH CEL PROGRAMU: WSPARCIE CZTERECH FILARÓW EUROPEJSKIEJ STRATEGII ZATRUDNIENIA: - WZROST MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA, - ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, - UMIEJĘTNOŚĆ DOSTOSOWANIA SIĘ, - RÓWNOŚĆ SZANS MĘŻCZYZN I KOBIET NA RYNKU PRACY

10 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH DOSTĘPNOŚĆ PROGRAMU PHARE 2001 SSG: WSZYSTKIE WOJEWÓDZTWA

11 ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH SZKOLENIA (NP. PODSTAWY HACCP, AUDITOR HACCP ) DOFINANSOWANIU PODLEGAJĄ KOSZTY SZKOLENIA W WYSOKOŚCI 80% CENY SZKOLENIA, POZOSTAŁĄ CZĘŚĆ POKRYWA PRZEDSIĘBIORCA

12 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WKP DZIAŁANIE 2.1 WZROST KONKURENCYJNOŚCI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW POPRZEZ DORADZTWO BUDŻET DZIAŁANIA FORMA REALIZACJI DZIAŁANIA GRANTY (DOTACJE) DLA PRZEDSIĘBIORSTW NA POKRYCIE CZĘŚCI KOSZTÓW USŁUG DORADCZYCH

13 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WKP PROJEKTY PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU 1. DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA NA JEDNOLITYM RYNKU EUROPEJSKIM; 2. DORADZTWO W ZAKRESIE JAKOŚCI, DOTYCZĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI PROJEKTÓW OBEJMUJĄCYCH USŁUGI DORADCZE W OBSZARZE PROJEKTOWANIA, WDRAŻANIA I DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY, JAK RÓWNIEŻ W ZAKRESIE ZASAD UZYSKIWANIA CERTYFIKATÓW ZGODNOŚCI DLA WYROBÓW, USŁUG, SUROWCÓW, MASZYN I URZĄDZEŃ, APARATURY KONTROLNO POMIAROWEJ I KWALIFIKACJI PERSONELU;

14 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WKP PROJEKTY PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU 3. DORADZTWO ZWIĄZANE Z INNOWACJAMI I NOWYMI TECHNOLOGIAMI, OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI PROJEKTY DORADCZE Z ZAKRESU: - WDRAŻANIA STRATEGII ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTWA W OPARCIU O NOWE TECHNOLOGIE I ROZWIĄZANIA INNOWACYJNE, - POWSTAWANIA FIRM OPARTYCH NA ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGIACH LUB ZAMIERZAJĄCYCH PODJĄĆ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ POLEGAJĄCĄ NA WYTWARZANIU WYROBÓW LUB USŁUG NOWYCH NA RYNKU POLSKIM ALBO ZNACZĄCO ULEPSZONYCH W PORÓWNANIU Z WYSTĘPUJĄCYMI NA RYNKU, - ZASTOSOWANIA I WYKORZYSTANIA TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE;

15 SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY WKP PROJEKTY PODLEGAJĄCE DOFINANSOWANIU 4. DORADZTWO EKSPORTOWE, OBEJMUJĄCE W SZCZEGÓLNOŚCI PROJEKTY DORADCZE W ZAKRESIE PODEJMOWANIA I ROZWIJANIA DZIAŁALNOŚCI EKSPORTOWEJ; 5. DORADZTWO ZWIĄZANE Z TWORZENIEM SIECI KOOPERACYJNYCH PRZEDSIĘBIORSTW; 6. DORADZTWO ZWIĄZANE Z POŁĄCZENIAMI PRZEDSIĘBIORSTW, OBEJMUJĄCE PROJEKTY DORADCZE DOTYCZĄCE POŁĄCZEŃ DOKONUJĄCYCH SIĘ POMIĘDZY MAŁYMI I ŚREDNIMI PRZEDSIĘBIORSTWAMI.

16 INFORMACJA O PROGRAMACH PYTAJ W REGIONALNEJ INSTYTUCJI FINANSUJĄCEJ, OŚRODKACH KRAJOWEGO SYTEMU USŁUG, PUNKTACH KONSULTACYJNO- DORADCZYCH (PKD)

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Prowadzący Andrzej Kurek

Prowadzący Andrzej Kurek Prowadzący Andrzej Kurek Centrala Rzeszów Oddziały Lublin, Katowice Zatrudnienie ponad 70 osób SprzedaŜ wdroŝenia oprogramowań firmy Comarch Dopasowania branŝowe Wiedza i doświadczenie Pełna obsługa: Analiza

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO WERSJA 1.2 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO (USZCZEGÓŁOWIENIE WRPO 2014+) Poznań,

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa).

O dofinansowanie mogą starać się przedsiębiorstwa z sektora MSP (mikroprzedsiębiorstwa, małe przedsiębiorstwa oraz średnie przedsiębiorstwa). Program: Regionalny Program Województwa Wielkopolskiego Priorytet: 1 Konkurencyjność przedsiębiorstw Działanie: 1.2 Wsparcie rozwoju MSP Działanie skierowane jest do małych i średnich firm, chcących rozwijać

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej

Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Inteligentny rozwój rodzaje inwestycji mających szansę na wsparcie w nowej perspektywie finansowej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Departament Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Olsztyn, 12

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach

INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach INFORMATOR Możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na inwestycje w przedsiębiorstwach Opracował: Tomasz Zieliński SPIS TREŚCI 1 WSTĘP... 3 2 UNIJNE FUNDUSZE POMOCOWE... 5 2.1 Fundusz spójności PHARE...

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE

Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Źródła finansowania tworzenia sieci powiązań kooperacyjnych z uwzględnieniem nowej perspektywy finansowej UE Konin, 2 grudnia 2014 r. Beata Frontczak Konferencja organizowana przez Miasto Konin w ramach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami;

a) rozwijanie zdolności podmiotów lokalnych do opracowywania i wdrażania projektów, w tym rozwijania ich zdolności zarządzania projektami; Nowy LEADER w nowej perspektywie PROW W ramach PROW 2014-2020 kontynuowane będzie wdrażanie działania LEADER. Poniżej kompendium wiedzy przybliżające podstawowe pojęcia, cele działania, rodzaje i zakresy

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Mój region w Europie Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego Harmonogram konkursów 2013 Działanie 4.3 Rozwój komercyjnych e-usług. Nabór wniosków 27.05.2013 7.06.2013 Celem działania jest zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej

Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej 146 Mgr Marta Głaz Zewnętrzne źródła finansowania działalności innowacyjnej i badawczo-rozwojowej Wstęp Podstawą rozwoju przedsiębiorstw, a tym samym całej gospodarki światowej są innowacje i zaawansowane

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH PROGRAMU OPERACYJNEGO INTELIGENTNY ROZWÓJ 2014-2020 w zakresie I (dz.1.1 i ) i V osi priorytetowej (dz. 5.1) Warszawa, dnia 27

Bardziej szczegółowo

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE

XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE INFORMACJA PRASOWA 8.06.2015 XV FORUM EDUKACYJNE MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 15 LAT INNOWACJI W BIZNESIE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Miłosz Marczuk

Bardziej szczegółowo

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach

Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Katarzyna Kornet Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Fundusze Unijne jako źródło finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach Wprowadzenie Głównym celem niniejszego artykułu jest przedstawienie problematyki

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 Zielona Góra, marzec 2015 rok Spis treści 1. Opis Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz głównych

Bardziej szczegółowo

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska

Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców. XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Fundusze europejskie 2014-2020 dla małych i średnich przedsiębiorców XVI Konferencja KIKE, Ossa 6-7 maja 2015 Piotr Wiąckiewicz Małgorzata Kuczyńska Konspekt Uwagi ogólne Działanie 1.1.1 PO Inteligentny

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.)

Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Programy Pomocowe - potencjalne źródła finansowania projektów Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Stan na dzień 29.08.2011 r.) Opracowanie: Mgr Malwina Łańcuchowska Mgr inż. Mateusz Szymczyk Dział Programów

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 536/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 21 maja 2015 r. Zarząd Województwa Łódzkiego Projekt Szczegółowego Opisu Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo