KCJONAL CJONALNY APLIKACJI B2B

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KCJONAL CJONALNY APLIKACJI B2B"

Transkrypt

1 YAZO-CONSULTING Rozalski Adam MODEL FUNK KCJONAL CJONALNY APLIKACJI B2B dla: Centrum Budowlane TOMBUD PLUS Sp. z o.o. ul. Fałata 80/ Toruń ul. Kolonijna Osielsko Do projektu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Priorytet 8: Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki. Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B. str.

2 WSTĘP Kontakty biznesowe współpracujących ze sobą przedsiębiorstw opierają się na ciągłej wymianie informacji. Każda Firma, realizując swoje działania biznesowe, generuje szereg działań erakcyjnych ze swoimi Klientami. Te działania, jak również dokumenty, które m.in. są efektem tych działań wymagają magazynowanie,, konieczności manualnej obsługi, wprowadzania i przetwarzania danych. Alternatywą dla tradycyjnych metod obsługi Klienta jest system B2B, w którym ryzyko błędów, koszty obsługi transakcji są dużo mniejsze, zaś sam system udostępnia funkcjonalności niedostępne w tradycyjnych modelach i relacjach biznesowych: o składanie i śledzenie statusu zamówień o składanie i śledzenie zapytań ofertowych o dostęp do aktualnych informacji o promowanych produktach o dostęp do informacji o stanie rozliczeń Rozwiązanie to w sposób znaczący może poprawić pozycję firmy względem partnerów rów biznesowy ych oraz znacznie z obniżyć koszty wynikające z potrzeby prowadzenia tradycyjnego modelu biznesowego. str. 2

3 . PRZEDMIOT PROJEKTU I CELE JEGO REALIZACJI Przedmiotem projektu jest wdrożenie systemustemu B2B, który pozwoli zegrować systemy firmy TOMBUD PLUS Sp. z o.o. i partnerów handlowych. Jego realizacja stanowić będzie odpowiedź na zidentyfikowane potrzeby (cele) firmy, do których należą: Usprawnienie procesu generowania nia poszczegól ólnych dokumentów handlo ndlowych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nia firmy. Wdrożenie systemu B2B pozwoli na automatyczne generowanie tych dokumentów, co zastąpi dotychczasowe manualne ich tworzenie i wprowadzanie do systemu stemu przez pracowników zajmujące wiele godzin. Dodatkowo firma ponosiła koszty związane z drukiem i wysyłką tych dokumentów do partn rtnerów handlowych. Optymalizacja realizacji poszczególnych procesów zachodzących między partnerami handlowymi. Wdrożenie systemu B2BB zapewni płynny przebieg procesów biznesow wych, które dotychczas przeprowad dzane w tradycyjnym modelu są czasochłonne i pracochłonne. Dzięki platformie B2B możliwe będzie ich udoskonalenie,, zautomatyzowanie i zmniejszenie ich kosztowności. Ułatwione będ dzie także kontrolowanie nie tych procesów. Udoskonalenie sposobu generowania nia i gromadzenia informacji kluczowych dla prawidłowego prosperowania przedsiębiorstwa. Wdrożenie systemu B2B B usprawni przepływ informacji w firmie, ponadto umożliwi łatwy dostęp do potrzebnych informacji. Zwiększenie efektywności zachodzących procesów biznesowych. Wdrożenie systemu B2B pozwoli usprawnić organizację poszczególny ych procesów poprzez, między innymi, redukcję ilości czynności, które zostaną zautomatyzowane w ramach systemu B2B, a przez to skrócenie czasu ich wykonywania. Minimalizacja kosztów. Wdrożenie systemu B2B B umożliwi znalezienie wielu oszczędności (brak potrzeby drukowaniaa dokumentów handlowych, wysyłania pocztą ich i itp.), i tym samym umożliwi uzyskanie większych zysków. str. 3

4 Realizacja projektu, który pozwoli wdrożyć aplikację B2B, a tym samym m zegrować systemy partnerówrów handlowych, pozwoli zaspokoić wszystkie zidentyfikowa wane wyżej potrzeby. Przedmiotem automatycznej komunikacji wewnątrz system B2B będą procesy związane z: SKŁADANIEM ZAMÓWIEŃ (przez Odbiorców i do Dostawców), UDOSTĘPNIANIEM STATUSÓW DOSTĘPNOŚCI PRODUKTÓW, ROZLICZANIEM (gen nerowanie faktur f w wersji elektronicznej), GENEROWANIEM RAPORTÓW/ZESTAWIEŃ, DOSTĘPEM DO DANYCH FINANSOWYCH (zestawienie stanu rozrachunków, terminów/statusów płatności). Przewidywane korzyści z wdrożenia systemu Wdrożenie systemu informatycznego B2B to przede wszystkim wielka oszczędność czasu poświęcanego do tej pory na informowanie klientów, przyjmowanie telefoniczne lub mejlowe zamówień.. Jest to także oszczędność czasu klienta. Może on w każdej chwili obejrzeć szczegółową ofertę firmy oraz dokonać rezerwacji w każdym momencie, korzystając jedynie z komputera. Automatyczne rozsyłanie informacji zapewni firmie, że klient jest dokładnie poinformowany o wszelkich promocjach, wyprzedażach, obniżkach, organizowanych wydarzeniach (szkolenie, spotkanie) ) oraz o nowych produktach i usługach. Pominięte zostały tu oczywiste korzyści płynące z posiadania scentralizowanej bazy danych, do której dostęp jest realizowany przez bezpieczne połączenie ernetowe. str. 4

5 2. OPIS FUNKCJONALNY MODUŁÓW OBJĘTYCH PROJEKTEM Przy tworzeniu systemu B2B należy położyć nacisk nie tylko na stworzenie produktu zaawansowanego technologicznie, wydajnego i rozwojowego, ale przede wszystkim na ergonomię i przyjazne, uicyjne użytkowanie. Podstawowym modułem systemu B2B powinien stanowić moduł CRM jako rozbudowana kartoteka Kontrahentów, wspólna dla wszystkich pozostałych modułów systemu B2B,, wzbogacona o wiele dodatkowych słowników z informacjami szczegółowymi. Oprócz podstawowych danych o Kontrahencie, jak nazwa, adres czy NIP i Regon, system powinien umożliwiać zarejestrowanie informacji pozwalających dokonywać segmentacji Klientów wg: Branży, Priorytetu, Grupy Klasyfikacji czy Źródła pozyskania. Należy również określić kategorię Kontrahenta (np. Dostawca, Odbiorca, Pracownik, Handlowiec itd.). Informacje te mogą być wykorzystane do szybkiego przeszukiwania bazy Kontrahentów za pomocą standardowych mechanizmów filtrów danych. Przedmiotem automatycznej komunikacji wewnątrz systemu B2B będą następujące MODUŁY/PROCESY: str. 5

6 2.. MODUŁ ZARZĄDZANIA ZAMÓWIENIAMI. Komponent ten będzie odpowiedzialny za realizację procesu składania zamówień w dwóch modelach: przez firmę TOMBUD PLUS do dostawcy. Moduł ten udostępni formularz składania zamówień oraz katalog produktów. W ramach swoich funkcjonalności będzie on posiadał opcję eksportu pliku z danymi bezpośrednio do panelu klienta danego dostawcy. Element ten automatycznie rozróżni do którego z partnerów na zostać przekazane zamówienie. Moduł ten skomunikowany zostanie z modułem kontroli stanów magazynowych odpowiedzialnym za prowadzenie ewidencji stanów magazynowych w oparciu o określone wskaźniki stanu minimalnego. Moduł zamówień będzie posiadał funkcjonalność automatycznego generowania zlecenia zamówienia: w przypadku złożenia przez odbiorcę zamówień/rezerwacji powodujących spadek poziomu zapasu poniżej określonego stanu minimalnego; w przypadku nadzwyczajnej zmiany stanów magazynowych (wadliwość towaru, straty inwentaryzacyjne). przez odbiorcę do firmy TOMBUD PLUS. Moduł odpowiedzialny będzie za automatycznie uzupełnienie pół formularza zgodnie z parametrami technicznymi danego produktu. Po uzupełnieniu formularza zostanie on poddany weryfikacji pod kątem poprawności wprowadzonych danych oraz dostępności wybranego produktu w magazynie TOMBUD PLUS. W momencie pojawienia się zamówienia w systemie B2B, moduł zamówień pobierze je i wprowadzi do systemu naszej firmy, gdzie pojawi się nowe zamówienie otrzymane od odbiorcy. Następnym etapem będzie potwierdzenie przyjęcia zamówienia oraz przekazanie do systemu magazynowego. Moduł zamówień skomunikowany zostanie z systemem magazynowym w sytuacji złożenia zamówienia na produkty niedostępne w naszym magazynie zostanie udostępniona opcja wyboru zamiennika o zbliżonych lub identycznych parametrach. W sytuacji odrzucenia zamiennika moduł wygeneruje zamówienie do dostawcy MODUŁ ROZLICZEŃ. Odpowiedzialny będzie on za realizację procesu rozliczeń w dwóch modelach: str. 6

7 rozliczanie przeprowadzonych transakcji w relacji firma TOMBUD PLUS ODBIORCA. Moduł ten w oparciu o dostępne cenniki w systemie informatycznym firmy TOMBUD PLUS dokona wyceny zamówionego towaru przez odbiorcę wraz z uwzględnieniem przysługujących partnerowi rabatów. Na podstawie wyliczonej ceny moduł wygeneruje elektroniczną postać faktury. Odbiorca będzie posiadał możliwość pobierania elektronicznej postaci faktury wraz z jej zawartością do swojego panelu klienta. Za pomocą modułu odbiorca będzie posiadać również możliwość podglądu stanów finansowych: zestawienia stanów zadłużenia, terminów płatności w systemie B2B. - rozliczanie przeprowadzanych transakcji w relacji firma TOMBUD PLUS DOSTAWCA. Moduł ten w oparciu o pobieranie i przetwarzane cenniki dostawcy dokona wyceny zamówionego asortymentu przez firmę TOMBUD PLUS.. Podczas wyceny pod uwagę będą brane przysługujące rabaty. Na podstawie wyliczonej ceny moduł wygeneruje elektroniczną postać faktury. Firma TOMBUD PLUS będzie posiadać możliwość pobierania elektronicznej postaci faktury wraz z jej zawartością do systemu informatycznego. Moduł ten pozwoli TOMBUD PLUS w późniejszym etapie na prowadzenie szczegółowych analiz i raportów. Ułatwi on rozliczanie z partnerem w zakresie należnych rabatów wstecznych, osiągniętych poziomów sprzedaży, które obecnie, przy wykorzystaniu dostępnych narzędzi jest uciążliwe. Za jego pomocą będzie możliwe tworzenie zestawień, które wspomogą procesy decyzyjne w TOMBUD PLUS i firmach partnerskich MODUŁ KONTROLI MAGAZYNU. Moduł ten odpowiedzialny będzie za standaryzację informacji na temat towarów oferowanych przez dostawców (parametry techniczne, ceny, dostępność, aktualna oferta). Informacje te będą na bieżąco aktualizowane i stanowić będą podstawę do tworzenia zamówień oraz ofert dla partnerów - odbiorców. Element ten będzie skomunikowany z modułem zamówień. Udostępniał będzie on informacje o str. 7

8 dostępności materiałowej w magazynie TOMBUD PLUS,, a w sytuacji braków magazynowych - o czasie dostawy. Generował będzie on automatyczne wywoływanie dostaw, w przypadku materiałów, których stany magazynowe są na poziomie zerowym, a są one potrzebne do zrealizowania otrzymanego zamówienia MODUŁ ELEKTRONICZNEJ WYMIANY DANYCH. Moduł odpowiedzialny będzie za wymianę danych w ramach poszczególnych komponentów systemu B2B w standardzie XML. Koncepcja ta będzie realizowana za pośrednictwem eksportu/importu danych przez odpowiednio przygotowane pliki XML. Moduł zapewni nieograniczone możliwości pobierania i przetwarzania danych. Element ten pozwoli m.in. na przekazywanie dokumentów zamówienia, faktury, stanów magazynowych w wersji elektronicznej. Moduł ten będzie ściśle zegrowany z innymi modułami systemu B2B w celu zapewnienia synchronizacji wymiany danych wprowadzonych do innego modułu. str. 8

9 2.5. MODUŁ RAPORTÓW. Służył będzie do raportowania współpracy. Moduł raportów będzie udostępniał aplikację, za pomocą której możliwe będzie generowanie raportów, analiz i zestawień. Moduł ten będzie pobierał dane według określonych parametrów. Zastosowanie tego modułu pozwoli na usprawnienie planowania w TOMBUD PLUS oraz w przedsiębiorstwach Partnerów, a także na wsparcie procesów decyzyjnych. Moduł ten będzie dostarczał zaawansowanego narzędzia analitycznego, za pomocą którego będzie możliwe przeprowadzanie analiz w zakresie prowadzonej współpracy, pozwoli on na rozliczanie prowadzonej sprzedaży, w tym rabatów należnych z tytułu osiągnięcia określonego poziomu sprzedaży, zrealizowanego obrotu. Będzie on wykorzystywany także do rozliczenia akcji promocyjnej, katalogów nagród i innych. i 2.6. MODUŁ MONITORINGU. Odpowiedzialny będzie za monitorowanie statusu zamówienia oraz proces kontroli dostaw. Moduł ten w momencie rozpoczęcia realizacji zamówienia przez dostawcę przekaże informacje o statusie realizacji zamówienia oraz czasie pozostałym do wysyłki towaru i momencie wysyłki towaru, w tym także informacje o ewentualnych zaistniałych brakach w procesie kompletacji dostawy. Moduł ten będzie również odpowiedzialny za przeprowadzanie procesu kontrolingu dostaw pod względem zgodności ze złożonym zamówieniem przez TOMBUD PLUS (potwierdzenie zgodności lub niezgodności przyjętego towaru w przypadku niezgodności moduł automatycznie wygeneruje protokół zwrot towaru). str. 9

10 2.7. MODUŁ ZARZĄDCZY Moduł ten będzie odpowiadał za realizację wszystkich procesów biznesowych w sposób pośredni. Zapewni algorytm, który będzie odpowiedzialny za definiowanie poziomów uprawnień. Moduł ten będzie przeprowadzał weryfikację danych, a także obsługiwał bazę danych systemu B2B. Stanowić będzie jeden z najważniejszych elementów systemu, gdyż to z nim będą zegrowane inne elementy aplikacji. Moduł będzie stanowił silnik aplikacji. Ponadto będzie on obsługiwał w ramach przydzielonych poziomów uprawnień proces logowania do platformy, weryfikację haseł i loginów. Będzie on pełnił funkcje kontrole w stosunku do pozostałych modułów oraz zapewni możliwość udostępniania informacji i plików dla Partnerów MODUŁ INTEGRACJI Moduł ten będzie odpowiedzialny za synchronizację wewnętrzną pracy poszczególnych modułów stanowiących komponenty systemu B2B. Odpowiadał będzie również za nawigowanie poszczególnych procesów biznesowych, jakie będą przeprowadzane. Ujednolici przesyłane dane i informacje; umożliwi skorelowanie informacji przechowywanych w różnych miejscach systemu. Rozwiązanie to pozwoli standaryzować i nadzorować w sposób elektroniczny przebieg procesów. str. 0

11 3. PROPONOWANE ROZWIĄZANIE TECHNICZNE Strona serwera - proponowaną platformą programową do umieszczenia serwera bazy danych jest LAMP. Jest to skrót od pierwszych liter nazw programów tworzących kompletną platformę sieciową do obsługi serwera. LAMP składa się z systemu operacyjnego Linux (opcjonalnie Windows Server), serwera www (np. Apache) ), bazy danych MySQL (opcjonalnie SQL firmy Microsoft) oraz rozszerzenia języka stron ernetowych PHP. Chyba najbardziej znaczącą cechą przedstawionego powyżej oprogramowania jest to, że jest ono całkowicie darmowe. System Linux jest bardzo dobrą alternatywą do zastosowań serwerowych w stosunku do systemu Windows. Poza wspomnianą już zaletą niskich kosztów system Linux jest chwalony jako stabilniejszy, z możliwością bezpiecznej kontroli zdalnej oraz jako system bezpieczny, któremu nie straszne są wirusy lub inne zagrożenia ernetowe. Apache jest darmowym niezawodnym serwerem stron www, poza tym jest on najczęściej wykorzystywanym na świecie programem do serwowania stron, nawet przez duże międzynarodowe firmy komercyjne. MySQL jest bezpieczną i wydajną bazą danych, posiada możliwość dostępu i kontroli zdalnej. Rozmiar danych, który może być przez nią przechowywany jest praktycznie ograniczony jedynie pojemnością posiadanej pamięci masowej, dlatego nie trzeba się martwić o nadmierny przyrost danych. PHP jest zaawansowanym językiem programowania sieciowego, który umożliwia wykorzystanie wszystkich możliwości i zalet bazy MySQL na zwykłej stronie ernetowej. Platforma serwera nie jest jednak wszystkim, bowiem na serwerze będzie zainstalowane serce systemu hotelowego (serwer systemowy). Zapewni ono bezpieczną łączność pomiędzy bazą danych oraz programami klienckimi, wykorzystując do tego szyfrowane sieci VPN (tzw. tunele). Serwer systemowy oraz programy dostępowe (erfejsy) zaprogramowane będą w technologii Java. Chociaż wybór technologii po stronie serwera ma mniejsze znaczenie, to napisanie erfejsów w języku Java zapewni im możliwość bezpiecznego działania a na każdym systemie operacyjnym. Wymagania sprzętowe serwera - serwer i baza danych powinny być zainstalowane na odpowiednio przygotowanej do takich zadań maszynie sieciowej. Wymagania nie są wygórowane, ale dla potrzeb serwisu ernetowego, przewidując że jednocześnie str.

12 może korzystać z usług serwer do kilkudziesięciu osób, komputer obsługujący zadania serwera powinien być wyposażony w dużą ilość pamięci operacyjnej. W związku z tym, że serwer będzie także obsługiwał skrypty języka PHP (są one wykonywane po stronie serwera), musi być wyposażony w odpowiednio silną jednostkę obliczeniową. Strona erfejsu programowego - erfejs sterowania systemem jest programem okienkowym napisanym w języku Java. Technologia firmy Sun zapewnia współpracę ze wszystkimi współczesnymi systemami operacyjnymi, więc wybór systemu operacyjnego ma tu mniejsze znaczenie. Program wymaga do działania bezpośredniego połączenia z serwerem. Wymagania sprzętowe także nie są wysokie. Każdy komputer stacjonarny powinien dobrze spełnić na tym stanowisku swoją rolę. Strona erfejsu www - wykonana w technologii HTML wzbogaconej o funkcjonalność języka PHP, Hyper Text Markup Language jest jak na dzisiejsze czasy bardzo starą technologią, ale za to bardzo dobrze ustandaryzowaną. Zapewnia to kompatybilność ze wszystkimi przeglądarkami i systemami operacyjnymi, które powstały. Wzbogacenie kodu HTML o Hypertext Preprocessor (czyli po prostu język PHP) umożliwi wzbogacenie strony ernetowej o takie możliwości jak przeglądanie odpowiednio sformatowanych owanych informacji bezpośrednio z bazy danych oraz możliwość symulacji rezerwacji, kalkulowania kosztów oraz rezerwacji pobytu. Wszystkie te funkcje nie wymagają żadnych dodatkowych funkcjonalności przeglądarki klienta, ponieważ język PHP wykonywany jest po stronie serwera, a do klienta przesyłane są wyłącznie wyniki w postaci kodu HTML, przyswajalnego przez każdą przeglądarkę ernetową. Firma TOMBUD PLUS posiada własny system sprzedaży oparty na bazie Microsoft SQL. Większość obecnych na rynku systemów ERP również korzysta z rozwiązań opartych o bazę SQL. Należy zdać sobie sprawę z faktu, iż systemy oparte o bazę SQL stanowią w tej chwili standard rozwiązań informatycznych systemów zarządzania firmą i póki co, nie zanosi się na żadną rewolucję w tej dziedzinie. Mając na względzie powyższe,, rozwiązanie B2B również należy oprzeć na technologii SQL, który jest najpopularniejszym standardem w tego typu systemach. Wybór ten nie tylko pomoże uprościć wykonanie projektu i zredukować koszty. str. 2

13 W przyszłości wpłynie też na łatwiejszy i szybszy rozwój platformy o nowe funkcjonalności oraz przyłączanie kolejnych partnerów biznesowych. Aplikacja użytkowa powinna być wykonana w postaci serwisu ernetowego w oparciu o obiektową technologię PHP z wykorzystaniem skryptów JavaScript/AJAX. Takie rozwiązanie również jest w tej chwili najbardziej popularne. Jakiekolwiek udoskonalenia serwisu B2B o nowe funkcjonalności nie będą wymagały od użytkowników (Odbiorców/Dostawców) jakichkolwiek k działań informatycznych (typu przeinstalowanie aplikacji do wyższej wersji) str. 3

14 4. SPECYFIKACJA WYMAGAŃ 4.. SŁOWNIK DANYCH Aktor to spójny zbiór ról odgrywanych przez użytkowników przypadku użycia w czasie erakcji z tym przypadkiem użycia. Atrybut to cechy obiektów, które mogą być charakteryzowany przez wartości danych. Bazy danych to zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. Diagram to uproszczona reprezentacja graficzna pewnych pomysłów, idei, konstrukcji, zależności, danych statystycznych, bądź struktur anatomicznych, wykorzystywana we wszystkich dziedzinach życia do obrazowej reprezentacji wiedzy. Diagram klas to pokazuje określony fragment struktury systemu. Diagramów klas używa się do modelowania statycznych aspektów perspektywy projektowej. Wiąże się z tym silnie modelowanie słownictwa systemu, kooperacji lub schematów. Diagramy klas pozwalają na sformalizowanie specyfikacji danych i metod. Mogą także pełnić rolę graficznego środka pokazującego szczegóły implementacji klas. Diagram przypadków użycia to graficzne przedstawienie przypadków użycia, aktorów oraz związków między nimi, występujących w danej dziedzinie przedmiotowej. Dodaj do koszyka to czynności umożliwiające klientowi umieszczenie wybranego przez niego produktu w koszyku. Dodaj produkt to czynności umożliwiające właścicielowi, dodanie nowego produktu do bazy systemu, poprzez wypełnienie rubryk w formularzu opisujących produkt, weryfikację wprowadzanych danych produktów w bazie. W przepadku podania błędnych danych system zgłasza błąd, który wymusza poprawienie błędnie wprowadzonych danych. Edycja produktu to czynności umożliwiające właściciel (administrator) zmianę parametrów istniejącego w bazie sprzętu. Faktura to dokument sprzedaży, rodzaj rachunku zawierającego szczegółowe dane o transakcji (dane identyfikujące dokument: numer, data wystawienia, strony kupna sprzedaży: sprzedawca i nabywca, specyfikacja przedmiotu transakcji: nazwa towaru lub usługi, ilość, cena, wartość, dane do rozliczenia obowiązujących podatków, podsumowanie: cyframi i słownie, informacja o uzgodnionych, terminach i formie str. 4

15 zapłaty, informacje dodatkowe: sposób odbioru, miejsce dostawy i inne, podpis osoby wystawiającej fakturę ). Formularz rejestracji to elektroniczny dokument wypełniany podczas rejestracji (dot. danych osobowych klienta, adresu, nr telefonu itd.) Formularz zamówienia to elektroniczny dokument wypełniany podczas transakcji Hasło to słowo klucz, które podaje użytkownik podczas rejestracji. Jest ono wymagane podczas logowania. Jest ono jednym z najpowszechniejszym narzędzi zabezpieczających, powinno składać się z liter i cyfr. Klasa to częściowa lub całkowita definicja dla obiektów, bądź też zbiór wszystkich obiektów mających wspólną strukturę i zachowanie. Konto użytkownika (ang. account) to w systemach komputerowych konto oznacza zbiór zasobów i uprawnień w ramach danego systemu przypisanych konkretnemu użytkownikowi. We współczesnych systemach operacyjnych konta posiadają unikalną nazwę (login) i hasło. Proces autoryzacji w systemie wymagający zwykle podania nazwy konta i hasła określa się logowaniem. Koszyk to zbiór wybranych przez klienta produktów. Liczebność to określa ile obiektów danej klasy może być powiązana z obiektem innej klasy. Login to słowo stosowane do określenia identyfikatora używanego w systemach komputerowych, jest to ciąg znaków przypisanych użytkownikowi. Loguj to czynności umożliwiające użytkownikom systemu posiadającym konto (klienci, właściciel) ich uwierzytelnienie, poprzez podanie swego loginu i hasła w formularzu logowania. W przypadku podania błędnych danych, system prosi o ponowne wpisanie danych do formularza, a nawet gdy użytkownik zapomni hasło to system wysyła mu na adres z nowo wygenerowanym ym hasłem. Obiekt to podstawowe pojęcie wchodzące w skład paradygmatu obiektowości w analizie i projektowaniu oprogramowania oraz w programowaniu. Obiekt jest egzemplarzem danej klasy. Poczta elektroniczna to (ang. electronic mail, ) ) to jedna z usług ernetowych, w prawie zwanych usługami świadczonymi drogą elektroniczną, służąca do przesyłania wiadomości tekstowych (listów elektronicznych). Produkt to obiekt rynkowej wymiany pomiędzy właścicielem oraz klientem. Przypadek użycia to specyfikacja ciągu akcji i ich wariantów, które system może wykonać poprzez erakcje z aktorami tego systemu. str. 5

16 Rejestruj to czynności umożliwiające gościowi po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i autoryzacji jego konta przez właściciela, korzystania z wszystkich uprawnień klienta. Serwis ernetowy (witryna ernetowa; ang. website) -to rodzaj serwisu informacyjnego, dla którego nośnikiem jest Internet, posiada treścią statyczną, sekcję wiadomości, oraz możliwość logowania się i zapamiętywania preferencji odbiorców w celu dostosowania treści do indywidualnych upodobań. Może posiadać obiekty eraktywne np. formularze. Sklep ernetowy - serwis ernetowy dający możliwość zamawiania produktów. Sporządź listy zamówień, klientów i produktów- czynności umożliwiające sporządzenie i archiwizację list zamówień, klientów i produktów Usuń produkt to czynności umożliwiające właścicielowi wyszukanie i usunięcie produktu z bazy danych systemu. Właściciel to (administrator) osoba zajmująca się zarządzaniem całością lub wydzieloną częścią systemu informatycznego, odpowiadająca za jego sprawne działanie. Do zadań administratora należy nadzorowanie pracy serwerów, dodawanie, ewentualna edycja danych, i kasowanie kont ich użytkowników. Zamówienie to zbiór wybranych przez klienta produktów zatwierdzonych do wysłania. Złóż zamówienie to czynności umożliwiające klientowi, posiadającemu zapisane w koszyku produkty przeliczenia kosztów zamówienia z uwzględnieniem ceny wysyłki towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej, wraz z jego rejestracją w systemie. Związek to semantyczne powiązanie pomiędzy elementami modelu. str. 6

17 4.2. OPIS AKTORÓW SYSTMU User - jest to klient, który jeszcze nie dokonał rejestracji lub dokonał rejestracji, ale jego dane osobowe lub adresowe nie zostały uwierzytelnione. User korzysta z erfejsu WWW w trybie ograniczonego dostępu do danych. Nie ma prawa do przeglądania oferty TOMBUD PLUS, czyli nie może przeglądać PRODUKTÓW; nie ma również tym samym dostępu do bazy cen. Nie mając dostępu do bazy produktów nie może również dokonać zamówienia. User może wpisać swoje dane do bazy klientów i złożyć prośbę o uwierzytelnienie. Partner - jest uwierzytelnionym użytkownikiem systemu. Jego dane personalne umieszczone w bazie uważa się za prawdziwe. Partner korzysta z erfejsu WWW. Może przeglądać bazę PRODUKTÓW wraz z cenami przypisanymi grupie kontrahentów, do której należy. Może dokonywać zamówień (ma prawo do wielokrotnej edycji i anulowania nia zamówienia).. Może zmienić swoje dane, ale z zastrzeżeniem, że należy je ponownie uwierzytelnić (jeżeli chodzi o dane istotne). Partner może także dokonać zapłaty / przedpłaty, korzystając z erfejsu WWW. Jeżeli Partner dokonał już transakcji w systemie B2B, ma wgląd w historię swoich transakcji i rozrachunków. Worker - w systemie będzie możliwe zdefiniowanie wielu różnych typów pracownika w zależności od upodobań zarządu TOMBUD PLUS. Worker jest modelowym typem aktora, który ma większość uprawnień pracownika niedziałającego na szczeblu kierowniczym. Worker korzysta z erfejsu programowego. W przypadku przeglądania danych ma uprawnienia, co najmniej takie, jak Partner. Worker może także wpisać User'a do bazy danych jako Partnera (czyli dokonać procesu uwierzytelnienia). Executive - jest pracownikiem działającym na szczeblu kierowniczym. Posiada wszystkie uprawnienia Worker'a,, a także może dokonywać raportowania. Może zlecić wysłanie korespondencji masowej do klientów. Ma wgląd we wszystkie operacje dokonywane przez Worker'a (wszystkie działania na bazie danych są rejestrowane imiennie) str. 7

18 Admin - korzysta z erfejsu serwera lub/i erfejsu programowego.. Jego zadaniem jest dbanie o zdrowy stan systemu i bazy danych. Posiada wgląd we wszystkie tabele bazy danych. Wykonuje okresowo kopie zapasową bazy danych. Nie wchodzi w erakcje z User'em lub Partnerem. Bank - aktor zewnętrzny. Funkcją banku jest potwierdzanie wpłat klientów. Może być także wykorzystywany do uwierzytelniania User'ów (opcjonalnie: uwierzytelnienie przez przedpłatę) str. 8

19 4.3. DIAGRAM KLAS DLA MODELU DZIEDZINY str. 9

20 4.4. DIAGRAM PRZYPADKÓW UŻYCIA Przypadek użycia systemu jest to zbiór scenariuszy powiązanych ze sobą wspólnym celem użytkownika. Przedstawiony poniżej diagram przedstawia wszystkie główne scenariusze mogące się zdarzyć w systemie B2B.. Zostały przewidziane wszystkie stanowiska (począwszy od użytkownika (partner typu Odbiorca/Dostawca, poprzez pracownika i kierownika TOMBUD PLUS,, który posiada wszystkie uprawnienia systemowe włączając w to generowanie raportów oraz korespondencje masową (executive),, na administratorze systemu kończąc). Na a diagramie zamieszczono również erfejsy, przez które poszczególni aktorzy komunikują się z systemem. Użytkownicy - klienci mogą korzystać wyłącznie z erfejsu ernetowego (www), natomiast pracownicy TOMBUD PLUS mają do dyspozycji specjalnie zaprogramowany amowany erfejs programowy oparty o www. Istnieje jeszcze erfejs techniczny, z którego korzysta wyłącznie administrator systemu. Stworzony został, aby możliwa była kontrola i nadzór nad działaniem systemu. To za jego pomocą można wykrywać awarie, niespójność w danych oraz dokonywać kopii zapasowych. Interfejs ernetowy oraz erfejs programowy, aby mieć dostęp do danych, korzystają z pośrednika (erfejsu serwera). str. 20

21 4.5. OPIS POSZCZEGÓLNYCH PRZYPADKÓW UŻYCIA /PROPOZYCJE GŁÓWNYCH PRZYPADKÓW/ Nazwa Numer Poziom ważności przypadku użycia Aktorzy Krótki opis Warunki wstępne Warunki końcowe Rejestruj 0 Wysoki Szczegółowy, istotny User Rejestracja User a w systemie Posiadanie konta e User może korzystać z pełnej funkcjonalności systemu jako Partner Główny przepływ zdarzeń User uruchamia funkcję Rejestruj System wyświetla okno formularza rejestracyjnego User wypełnia pola formularza User uruchamia funkcję Zapisz dane System sprawdza poprawność prawność wprowadzonych danych System rejestruje użytkownika Worker lub Executive włącza aktywność Partnera Alternatywne przepływy zdarzeń 5a) Nieprawidłowo wprowadzone informacje, system wyświetla komunikat: Błędnie wprowadzone dane Specjalne wymagania Wysoka niezawodność systemu Funkcje sprawdzające poprawność Baza danych Notatki i kwestie Brak str. 2

22 Nazwa Numer Poziom ważności przypadku użycia Aktorzy Krótki opis Warunki wstępne Warunki końcowe Zaloguj 02 Wysoki Ogólny, niezbędny Partner Autoryzacja konta użytkownika Partner jest zarejestrowany w systemie Partner zalogowany w systemie Główny przepływ zdarzeń System wyświetla formularz logowania Partner wypełnia formularz (wpisuje login i hasło) Partner uruchamia funkcję Loguj System sprawdza poprawność loginu i hasła System loguje Partnera Alternatywne przepływy zdarzeń 4a) Wprowadzony zły login lub hasło, system wyświetla komunikat Błędny login lub hasło 4b) Partner zapomniał hasła, uruchamia funkcję Zapomniałem hasła/przypomnij hasło 4c) System wysyła do Partnera z jego hasłem Specjalne wymagania Notatki i kwestie Brak Wysoka niezawodność systemu Baza danych Funkcje sprawdzające poprawność Funkcja wysyłająca z hasłem str. 22

23 Nazwa Numer Poziom ważności przypadku użycia Aktorzy Krótki opis Warunki wstępne Warunki końcowe Wyszukaj produkt 03 Wysoki Szczegółowy, niezbędny Partner Wyszukiwanie produktu w bazie Brak Znalezienie nie szukanego produktu w bazie Główny przepływ zdarzeń Partner, w formatce, szukaj wpisuje nazwę szukanego produktu, wybiera kryteria wyszukiwania Partner uruchamia funkcję Szukaj System wyświetla wyszukane produkty Partner w wyszukanych produktach znajduje szukany produkt Alternatywne zdarzeń przepływy a) Partner wyszukuje produkt poprzez przeglądanie kategorii w których są pogrupowane produkty na stronie sklepu b) Partner wyszukuje produkt poprzez przeglądanie ofert nowych produktów zmieszczonych na stronie głównej systemu 3a) System wyświetla okno z komunikatem Nie znaleziono produktu Specjalne wymagania. 2. Wysoka niezawodność systemu Baza danych Notatki i kwestie Brak str. 23

24 Nazwa Numer Poziom ważności przypadku użycia Aktorzy Krótki opis Warunki wstępne Warunki końcowe Główny przepływ zdarzeń Dodaj do koszyka 04 Wysoki Szczegółowy,niezbędny Partner Dodanie produktu do koszyka Partner musi być zalogowany w systemie Produkt znajduje się w koszyku Partnera. Partner wybiera produkt z oferty systemu 2. Partner uruchamia funkcję Dodaj do Koszyka 3. Partner wpisuje ilość zamawianych produktów 4. System sprawdza poprawność wprowadzonych liczby produktów i zapisuje w koszyku 5. System wyświetla zawartość koszyka Alternatywne przepływy zdarzeń 3a) (opcjonalnie) Partner podaje większą ilość produktu niż jego ilość w ofercie, system wyświetla komunikat o błędzie 3b) Gdy produkt nie jest dostępny w systemie, system wyświetla komunikat Brak produktu 4a) Partner usuwa produkt z koszyka Specjalne wymagania. Wysoka niezawodność systemu 2. Funkcje sprawdzające poprawność Notatki i kwestie Brak str. 24

25 Nazwa Numer Poziom ważności przypadku użycia Aktorzy Krótki opis Warunki wstępne Warunki końcowe Złóż zamówienie 05 Wysoki szczegółowy, niezbędny Partner Partner składa zmówienie do realizacji W koszyku musi się znajdować co najmniej jeden produkt Przyjęcie zamówienia do realizacji Główny przepływ zdarzeń Partner uruchamia funkcję Złóż zamówienie System wyświetla zawartość koszyka, Partner wybiera sposób zapłaty i sposób odbioru System przelicza wartość ć zamówienia Partner potwierdza wszystkie informacje o złożonym zamówieniu uruchamiając funkcję Zamawiam, system rejestruje zamówienie w systemie Alternatywne zdarzeń przepływy a) System wyświetla komunikat : Koszyk jest pusty, nie można złożyć zamówienia 2a) Klient zaznacza opcję Wystaw fakturę VAT Specjalne wymagania. 2. Niezawodność systemu Baza danych Notatki i kwestie Brak str. 25

26 Nazwa Numer Poziom ważności Sporządź listę zamówień klientów i produktów 06 Wysoki przypadku użycia Szczegółowy, istotny Aktorzy Właściciel Krótki opis Sporządzenie listy zamówień, klientów i produktów Warunki wstępne Brak Warunki końcowe Wyświetlenie listy zamówień do realizacji, zamówień zrealizowanych, klientów i produktów dostępnych w ofercie oraz produktów sprzedanych Główny przepływ zdarzeń. Właściciel uruchamia funkcję Wyświetl listę zamówień Alternatywne zdarzeń przepływy 2. System wyświetla formularz z opcjami: Zamówienia niezrealizowane, Zamówienia zrealizowane właściciel uruchamia jedną z tych funkcji. 3. System wyświetla listę zamówień a) Właściciel uruchamia funkcję Wyświetl listę produktów b) Właściciel uruchamia funkcję Wyświetl listę klientów 2a) System wyświetla formularz z opcjami : Produkty dostępne w ofercie, Produkty sprzedane 3a) System wyświetla komunikat Lista pusta 3b) Gdy system wyświetla listę z zamówieniami niezrealizowanym to właściciel ma możliwość zmiany statusu zamówienia 3c) System wyświetla listę produktów 3d) System wyświetla listę klientów Specjalne wymagania. Baza danych Notatki i kwestie Brak str. 26

27 4.6. DOKUMENTACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA W POSTACI DIAGRAMÓW CZYNNOŚCI /PROPOZYCJE GŁÓWNYCH PRZYPADKÓW/ Diagram czynności dla przypadku użycia DODAJ DO KOSZYKA str. 27

28 Diagram czynności dla przypadku użycia ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE str. 28

29 4.7. DOKUMENTACJA PRZYPADKÓW UŻYCIA W POSTACI DIAGRAMÓW ANALITYCZNYCH Diagram analityczny dla przypadku DODAJ DO KOSZYKA Diagram analityczny dla przypadku ZŁÓŻ ZAMÓWIENIE str. 29

30 Diagram analityczny dla przypadku SPORZĄDŹ LISTĘ ZAMÓWIEŃ, KLIENTÓW, PRODUKTÓW str. 30

31 5. DOKUMENTACJA BAZY DANYCH SYSTEMU INSERT SUBIEKT GT Podstawą ustalenia prawidłowych relacji bazodanowych pomiędzy aplikacją B2B, a systemem sprzedaży INSERT SUBIEKT GT jest znajomość struktury bazy danych SQL aktualnego systemu sprzedaży. Aby zapobiec konstrukcji błędnych relacji przedstawiamy poniżej pełną dokumentację tabel bazy danych SQL systemu INSERT SUBIEKT GT z nazwami TABEL, specyfikacją użytych PÓL w TABELACH. TABELE. ab_aktualizacjebiznesowe 2. adr Ewid 3. adr_ 4. adr_historia 5. ap_log 6. bib_dokument 7. bib_zawartoscpliku 8. cen_cennikcecha 9. cen_cennikdokument 0. cen_cennikelement. cen_cennikgrupa 2. cen_cennikkolumna 3. cen_cennikszablon 4. cent_parametr 5. crm_parametr 6. ctx Konfiguracja 7. ctx_grupa 8. dekl Ewid 9. dekl_edekl 20. dekl_edekllog 2. dekl_intrastatpole 22. dekl_plik 23. dekl_pole 24. dekl_vatuepole 25. dekl_vatzdpole 26. dekl_wersja 27. dekl_zus 28. dekz Naliczenie 29. dekz_deklaracja 30. dekz_pozycja 3. dekz_pozycja Parametry automatycznych aktualizacji biznesowych Ewidencja adresów. Idy obiektów mogą się powtarzać- ważne typy adresów e klientów Historia ewidencji adresowej Komunikaty do logu automatu księgowego Biblioteka dokumentów Zawartość pliku z biblioteki dokumentów Cechy towarów wybrane w kreatorze szablonów cenników Dokumenty, z których pobierane są towary do cennika Towary odznaczone w kreatorze szablonów cenników Grupy towarowe wybrane w kreatorze szablonów cenników Kolumny cenowe zdefiniowane w kreatorze szablonów cenników Szablony cenników Zawiera parametry obsługi telefonów i komunikatorów Parametry Gestora Konteksty serwisów Grupy do kontekstu Deklaracje wyliczone Deklaracje elektroniczne Log deklaracji elektronicznych Pola deklaracji rastat Tabela techniczna Wartości pól deklaracji Pola deklaracji VAT UE Pole deklaracji VAT ZD Wersje deklaracji Wyliczone deklaracje ZUS Deklaracje ZUS - naliczenia Deklaracje ZUS - deklaracje Deklaracje ZUS - pozycje (do podglądu deklaracji) Deklaracje ZUS - opisy pozycji (do podglądu deklaracji) str. 3

32 32. dfw FakturyWewnetrzne 33. dfw_pozycja 34. dfw_vat 35. dkr Dokument 36. dkr_automat 37. dkr_automatpozycja 38. dkr_bilansotwarcia 39. dkr_bilansotwarciadostawy 40. dkr_bilansotwarciazmiana 4. dkr_bilansotwarciazmianaszczegoly 42. dkr_parametr 43. dkr_parametrdokdodekretacji 44. dkr_parametrdziennika 45. dkr_pieczecksiegowa 46. dkr_pieczecksiegowapozycja 47. dkr_pozycja 48. dkr_roznicakursowa 49. dkr_roznicakursowapozycja 50. dkr_sladrewizyjny 5. dkr_wzorzec 52. dkr_wzorzecpozycja 53. dks_homebanking 54. dks_kasa 55. dks_kasabo 56. dks_kasaprofil 57. dks_kasatransferprofil 58. dks_parametrfinansowy 59. dnk NotaKorygujaca 60. dnk_notadokkorygowane 6. dok Dokument 62. dok_dokbiblioteka 63. dok_dokumentdefiniowalny 64. dok_dokumentdefiniowalnywzw 65. dok_dokumentkonwersja3sp2 66. dok_magdysp 67. dok_magruch 68. dok_magwart 69. dok_magwartkkdr 70. dok_parametr 7. dok_parametrdf 72. dok_pozycja 73. dok_promocja 74. dok_promocjakontrahent 75. dok_promocjatowar 76. dok_vat 77. dw Dokument 78. dw_parametr Zawiera nagłówki faktur wewnętrznych i ich korekt Zawiera pozycje z dokumentów (faktury, wydania) wchodzące w skład faktur wewnętr Zawiera VAT dokumentów faktur wewnętrznych i ich korekt Dekrety Automaty przeksięgowań Pozycje automatów przeskięgowań Bilanse otwarcia Rozbicie pozycji w walucie obcej w bilansie otwarcia na dostawy. Historia zmian w bilansie otwarcia Szczegóły zmiany w bilansie otwarcia Parametry dekretacji Parametry dotyczące działania modułu Dokumenty do dekretacji Parametry dziennika księgowań Pieczęcie księgowe Pozycje pieczęci ksiegowej Pozycje dekretu Różnice kursowe od zapisów w walucie na kontach podlegających wycenie. Sposob wyliczenia różnicy kursowej. Ślady rewizyjne Wzorce dekretów Pozycje dla wzorca dekretu Formaty HB Kasy podmiotu Tabela stanów początkowych kas gotówkowych Powiązanie użytkowników z kasami, do których nie mają mieć dostępu. Profilowanie kast gotówkowych przy tworzeniu transferów. Parametry finansów Nagłówki not korygujących Identyfikatory dokumentów korygowanych notą korygującą Dokumenty handlowe i magazynowe Biblioteka dokumentów dla dokumentu handlowego Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Log konwersji dokumentów z wersji.3sp i.3sp HF Zadysponowane dostawy w czasie edycji dokumentu Zapisy przesunięć dostaw w magazynach Tabela zmian cen dostaw Tabela korekty kosztów dostawy różnicowej Parametry dokumentu Parametry drukarki fiskalnej dla dokumentu Obroty na dokumentach handlowych i magazynowych Polityka cenowa - promocje Polityka cenowa - kontrahenci objęci promocją Polityka cenowa - towary objęte promocją Vat na dokumentach handlowych i magazynowych Dowody wewnetrzne Parametry dowodów wewnętrznych str. 32

33 79. dw_pozycja 80. ecp Zapis 8. ecp_absencja 82. ecp_absencjaprzedkorekta 83. ecp_blokada 84. ecp_ekwiwalent 85. ecp_godzina 86. ecp_godzinaprzedkorekta 87. ecp_obecnosc 88. ecp_obecnoscprzedkorekta 89. ed_zfss 90. em 9. em_account 92. em_accvisibleto 93. em_archive 94. em_attachment 95. em_properties 96. em_rule 97. em_ruleword 98. em_senderslist 99. em_signature 00. em_source 0. em_template 02. fl Flagi 03. fl_grupy 04. fl_wartosc 05. gr Grid 06. gr Konfiguracja 07. gr KonfiguracjaEx 08. gr_filtrwartosc 09. gr_filtrwlasny 0. gr_gridwlasny. gr_nazwa 2. gt Obiekt 3. gt_atrybut 4. gt_definicja 5. gt_plik 6. gt_transformacja 7. gt_transformacjaprofil 8. gt_transobiekt 9. gt_transrodzaj 20. hb_ebankparam 2. hb_ident 22. hb_login Pozycje dowodu wewnętrznego Zapisy ewidencji czasu pracy Dane absencji ECP Kopia tabeli ecp_absencja, do zapamiętania wartości sprzed wykonania korekty Blokady okresów ECP związane z wypłatami i rachunkami Ewidencja ekwiwalentów za urlop Szczegółowe faktyczne godziny pracy w dniu dla danego pracownika Kopia tabeli ecp_godzina, do zapamiętania wartości sprzed wykonania korekty Zapisy obecnosci w ECP Kopia tabeli ecp_obecnosc, do zapamiętania wartości sprzed wykonania korekty ZFŚS Wiadomości Konta pocztowe obsługiwane w Gestorze GT Określenie widoczności konta pocztowego dla użytkowników innych niż opiekun Numery wiadomości usuniętych Załączniki do wiadomości Parametry wiadomości Reguły wiadomości Słowa użyte w regułach wiadomości Zawiera listy niepożądanych i zaufanych nadawców i Podpisy do wiadomości Źródła wiadomości Szablony wiadomości Tabela zawierająca flagi użytkownika Tabela grup flag użytkownika Powiązania obiektów z flagami Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Konfiguracje gridów (tabela nie jest używana) Rozszerzona konfiguracja gridów Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nazwy gridów na potrzeby kopiowania Obiekty GT Zawiera atrybuty obiektów GT Definicja pobrania XML nt. obiektu GT Tabela techniczna Transformata obiektu Powiązanie użytkowników z podglądami F9, do których nie mają mieć dostępu. Zawiera definicje transofmacji obiektów GT Rodzaj transformacji Obiektu GT Parametry bankowości on-line Identyfikatory transakcji oczekujących Tabela techniczna do przyszłych zastosowań str. 33

34 23. hb_naglowekistopka 24. hb_parser 25. hb_powiazanietransakcji 26. hb_przedrostekhist 27. hb_raport 28. hb_synchronizacjarachunkubankowego 29. hb_transakcja 30. hb_transakcjaelektroniczna 3. hb_transakcjaoczekujaca 32. hb_transakcjaoczekujacaobiekt 33. hb_usluga 34. im_importlog 35. im_importprzeprowadzony 36. im_schematimportu 37. im_schematimportukwotyuzytkownika 38. im_schematimportupozdekretu 39. ins_blokada 40. ins_ident 4. insx_parametr 42. is Instytucja 43. is_rodzajinstytucji 44. iw Dokument 45. iw_cechy 46. iw_dyspozycja 47. iw_flagi 48. iw_grupy 49. iw_powiazania 50. iw_pozycja 5. iw_rozbicie 52. kh Kontrahent 53. kh_cechakh 54. kh_cechaprac 55. kh_dokument 56. kh_lista 57. kh_listafiltr 58. kh_listakh 59. kh_parametr 60. kh_parametrg 6. kh_pracownik 62. kom_frparametr 63. kom_komprzeprowadzona 64. kom_komunikacjalog 65. kom_parametr 66. kor KorektaKosztow 67. kor_pozycja Nagłówek oraz stopka wyciągu dla Homebankingu Zawiera informacje o dostępnych parserach w homebankingu Tabela łącząca transakcje bankowe z transakcjami z wyciągu Przedrostki transakcji oczekujących Raportowanie operacji bankowości on-line Tabela techniczna do przyszłych zastosowań Transakcja z wyciągu - homebanking Tabela przechowująca transakcje elektroniczne Tabela przechowująca transakcje oczekujące Tabela łącząca transakcję oczekującą z obiektem finansowym Usługa bankowa Log importu Nagłówki przeprowadzonych importów Schematy importu Zawiera listę kwot użytkownika wykorzystywanych w schemacie importu Zawiera szablon dekretu definiowanego przez schemat importu Informacje o pozycjach zablokowanych do edycji Identyfikatory Parametry InsTYNKT Instytucje Rodzaje instytucji Dokumenty inwentaryzacji cząstkowych i zbiorczych. Wybrane cechy w dialogu wczytywania towarów z kartoteki w dokumentach inwentaryz Dyspozycje dla pozycji rozbicia dla inwentaryzacji. Wybrane flagi w dialogu wczytywania towarów z kartoteki w dokumentach inwentaryz Wybrane grupy w dialogu wczytywania towarów z kartoteki w dokumentach inwentaryz Powiązania dokumentów cząstkowych ze zbiorczymi. Pozycje na dokumentach inwentaryzacji cząstkowych i zbiorczych. Rozbicie pozycji na inwentaryzacji zbiorczej. Ewidencja kontrahentów Relacja kontrahenta i cecha Cechy pracowników kontrahentów (firm) Biblioteka dokumentów kontrahenta Listy klientów Lista klientów dynamiczna - zastosowany filtr Lista klientów statyczna Parametry sterujące kartoteką kontrahentów Globalne parametry kontrahentów Pracownicy kontrahenta Formaty i dane na temat eksportu komunikacji Log przeprowadzonych komunikacji Log elementów przeprowadzonych komunikacji Paramtery komunikacji Zawiera nagłówki korekt kosztów Zawiera dokumenty (faktury, wydania) podlegające korekcie kosztów str. 34

35 68. kp_akord 69. kp_komornikpozyczkadefinicja 70. kp_naliczeniepotracenie 7. kp_pozycjadefinicji 72. kp_prowizja 73. kpr Ksiega 74. kpr_parametr 75. kw Karta 76. kw_parametr 77. kw_pozycja 78. log_odrzlicencje 79. nav_parametry 80. net_info 8. net_parametr 82. net_parametrind 83. net_parametrinst 84. net_parametrinstkomputer 85. net_wiadomosc 86. net_wiadomoscbufor 87. net_wiadomosccache 88. net_wiadomoscflaga 89. net_wiadomoscwersja 90. net_wiadomosczalacznik 9. nk_poleszablonu 92. nk_szablon 93. nk_ukladwzorcowy 94. nk_zestawdanych 95. nk_zrodlodanych 96. not_notatka 97. nr_nrrez 98. nr_nrstart 99. nr_nrstartrk 200. nr_parametr 20. nz Finanse 202. nz_cesjarozrachunki 203. nz_finansehistoriawindykacji 204. nz_finansenota 205. nz_finansenotapozycja 206. nz_finansesplata 207. nz_finansesplatavat 208. nz_kompensata 209. nz_kompensatapozycja 20. nz_odsetkikarne 2. nz_rozdekret 22. nz_roznicelog 23. nz_sposobnaliczeniaodsetek 24. nz_zdarzeniawindykacyjnego 25. ob_powiazane 26. odw_odwykszablon Ewidencja akordów Definicje pożyczek komorniczych Ewidencja naliczeń i potrąceń Pojedyńcza spłata pożyczki komorniczej Ewidencja prowizji Dane KPiR Parametry księgi Ewidencja kart kosztów wynagrodzeń Parametry kosztów pól stałych wypłaty Pozycje występujące na kartach kosztów wynagrodzeń Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Aktualny stan InsNETa Parametry InsNETa (globalne) Parametry InsNETa (indywidualne) Ustawienia aktualizacji programu Ustawienia aktualizacji programu Wiadomości dla użytkowników podmiotu Bufor InsWiadomosci Bufor dla wiadomości generowanych przez program Flagi przeczytania wiadomości Informacje o wersji InsWiadomosci Załączniki do wiadomości Pola naklejek Szablony naklejek (układ i zawartość) Wzorcowe szablony naklejek Elementy źródeł danych kierowane do wydruku Źródła danych naklejek Ewidencja notatek kontrahenta Numery zarezerwowane Numery początkowe dokumentów Numer startowy dla rejestru księgowego Parametry numeracji Główna tabela dokumentów finansowych Tabela łącząca cesję z rozrachunkiem, który wchodzi w jej skład Historia windykacji - tabela nieużywana od wersji.29 Noty Pozycje noty Powiązania dokumentów finansowych Dane VAT dla pozycji z tabeli nz_finansesplata Kompensaty Pozycje kompensat Tabela odsetek karnych Powiazanie rozrachunkow i dekretow Log roznic kursowych Pomocnicza tabela do naliczania odsetek y zdarzeń windykacyjnych Obiekty powiązane Zawiera szablony operacji odłóż/wykonaj str. 35

36 27. odw_odwyktemp 28. par Ewid 29. par_ewidprofil 220. par_ 22. par_profil 222. pd Podmiot 223. pd_blokada 224. pd_dokument 225. pd_konwersjainfo 226. pd_odlaczanie 227. pd_okres 228. pd_parametr 229. pd_parametrhist 230. pd_produkt 23. pd_produktprofil 232. pd_rokobrotowy 233. pd_rozszerzeniauzytkownika 234. pd_sesja 235. pd_statystyka 236. pd_uprawnienie 237. pd_uzytkmagazyn 238. pd_uzytkmodulhist 239. pd_uzytkokres 240. pd_uzytkownik 24. pd_uzytkparam 242. pd_uzytkrok 243. pd_uzytkupraw 244. pd_uzytkuprawmag 245. pd_wspolnik 246. pd_wspolnikpodatek 247. pd_wspolnikpodstawa 248. pd_wspolnikskladka 249. pd_wspolnikswiadczenie 250. pk_kartoteka 25. pk_kartotekapozycja 252. pk_parametry 253. pk_plankont 254. pk_wzorzec 255. pl_listaplac 256. pl_parametrumowycp 257. pl_parametrumowyoprace 258. pl_rachunekdoumowycp 259. pl_tag 260. pl_umowacp 26. pl_umowaoprace 262. pl_umowaopraceskladnik Tabela na tymczasowe obiekty dokumentów dla operacji odłóż/wykonaj Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Dane podmiotu Parametry blokad okresów Biblioteka dokumentów podmiotu Historia przeprowadzanych konwersji Na potrzeby odlaczania z Programu serwisowego Ewidencja okresów Parametry podmiotu Parametry historyczne Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Lata obrotowe Rozszerzenia bazodanowe partnerów Zawiera otwarte sesje programu InsERT GT z bazą danych Statystyka badania klienta Uprawnienia użytkowników Powiązanie użytkownik - magazyn. Pokazuje bieżący magazyn użytkownika. Historia modułów uruchomionych przez użytkownika Powiązanie użytkownik - okres Użytkownicy podmiotu Parametry użytkowników Aktualny rok dla uzytka Uprawnienia użytkownika. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Ewidencja właścicieli/wspólników Podatek wspólnika Indywidualne podstawy ubezpieczeń wspólników Ewidencja zaksięgowanych składek wspólników na ZUS Świadczenia i przerwy Kartoteki powiązane Pozycje własnych kartotek powiązanych Konta specjalne i sposób tworzenia nazw kont kartotekowych (dane roczne) Plan kont Wzorcowy plan kont Listy płac Parametry umów cywilnoprawnych Parametry umów o pracę Rachunki do umów cywilnoprawnych Tagi do wypełniania umów Ewidencja umów cywilnoprawnych Ewidencja umów o pracę Składniki płacowe na umowie o pracę służące do wyliczania wypłat str. 36

37 263. pl_wyplata 264. pl_wyplatadatazaliczki 265. pl_wyplataskladnik 266. plb_ecpparametr 267. plb_listaplac 268. plb_parametr 269. plb_parametrwyplaty 270. plb_rachunekdoumowycp 27. plb_skladnik 272. plb_skladnikabsencja 273. plb_skladnikdefinicja 274. plb_skladnikdefinicjaklocek 275. plb_skryptparametr 276. plb_szablonlp 277. plb_szablonzp 278. plb_szablonzpskladnik 279. plb_umowa 280. plb_umowacp 28. plb_umowacp_parametry 282. plb_umowacp_parametry_zestaw 283. plb_umowacpharmonogram 284. plb_umowacpprzelewy 285. plb_umowadzialstanowisko 286. plb_umowakalendarz 287. plb_umowaparametr 288. plb_umowaprzelewy 289. plb_umowaskladnik 290. plb_umowawyjatekczasupracy 29. plb_umowawyjatekczasupracyokres 292. plb_umowazestaw 293. plb_umowazestawskladnik 294. plb_wyplata 295. plb_wyplataskladnik 296. plb_wyroktrybunalu 297. poj_eksploatacja 298. poj_ksiegowanie 299. poj_parametr 300. poj_pojazd 30. pr_badaniaokresowe 302. pr_bo 303. pr_cechapr 304. pr_dokument 305. pr_giodo 306. pr_innedochody 307. pr_jezyki 308. pr_kursy 309. pr_kursybhp Wypłaty Daty przekazania zaliczek do urzędu skarbowego Składniki płacowe na wypłacie Parametry czasu pracy Listy płac (GratyfikantGT) Parametry Gratyfikanta Parametry naliczania wypłat Rachunki do umów cywilnoprawnych (GratyfikantGT) Składniki płacowe (GratyfikantGT) Ustawienia absencji dla składników płacowych (GratyfikantGT) Definicje wartości składników płacowych (GratyfikantGT) Elementy definicji wartości składników płacowych (GratyfikantGT) Parametry skryptów dla składników płacowych Definicje list płac Definicje wypłat Składniki wchodzące do definicji wypłat Umowy o pracę (GratyfikantGT) Dane umów cywilnoprawnych Parametry umów cywilnoprawnych Zestawy parametrów umów cywilnoprawnych Dane harmonogramów wystawianiar rachunków Przelewy na umowach cywilnoprawnych Dział i stanowisko dla umowy o pracę Kalendarz do umowy o pracę Parametry umów o pracę Przelewy na umowach o pracę Składniki umow o pracę Wyjątki od czasu pracy Szczegółowe godziny wyjątku czasu pracy Zestaw płacowy w umowie o pracę Składniki w zestawach płacowych na umowie Wypłaty (GratyfikantGT) Skladniki na wypłacie (GratyfikantGT) Dane archiwalne przed przeliczeniem kwot do chorobowego Eksploatacja pojazdów (przejazdy i rachunki do przejazdów) Księgowania pojazdów Parametry eksploatacji pojazdów Ewidencja pojazdów Badania okresowe pracownika Bilans otwarcia dla pracowników (za rok pierwszej wypłaty w programie) Powiązanie cech z pracownikiem Biblioteka dokumentów pracownika Dane dla GIODO Ewidencja innych dochodów pracownika Języki obce pracownika Kursy i szkolenia pracownika Kursy BHP pracownika str. 37

38 30. pr_motywacja 3. pr_organizacje 32. pr_pracownik 33. pr_rodzina 34. pr_uprawnienia 35. pr_urlopy 36. pr_zatrudnienie 37. pr_zdjecie 38. prz Przychod 39. prz StawkaRyczaltu 320. prz_daneprzychodu 32. prz_obnizkapodatku 322. prz_odliczeniedoliczenie 323. prz_parametr 324. pw_dane 325. pw_pole 326. rb RachBankowy 327. rb_rachbankowyhistoria 328. rb_rachbankowypersonel 329. rb_rachbankowysynchdomyslne 330. rb_rachbankowysynchronizacja 33. rb_rachbankowywirtualny 332. rb_rachbankowywirtualnyinstytucji 333. rb_rachbankowywirtualnykontrahenta 334. rb_rachbankowywirtualnypracownika 335. rb_rachbankowywirtualnywspolnika 336. rem Ewid 337. rem_pozycja 338. rew_parametr 339. roz Rozszerzenie 340. roz_plikrozszerzenia 34. sf_definicja 342. sf_definicjawzorzec 343. sf_pole 344. sf_pozycjarzs 345. sf_rzs 346. sf_sprawozdanie 347. sf2_komponentsferyczny 348. sf2_kontrolarozszerzen 349. sf2_operacjasferyczna 350. sf2_rozszerzeniegrida 35. sf2_skrypt 352. sl Slownik 353. sl SlownikProfil 354. sl_badanieokresowe 355. sl_bank Nagrody i kary pracownika Organizacje pracownika Ewidencja osobowa (pracownicy) Członkowie rodziny pracownika Uprawnienia pracownika Dane o urlopach pracownika Poprzednie zatrudnienie pracownika Zdjęcia pracowników Ewidencja przychodów Słownik stawek ryczałtu Dane dla przychodu Ewidencja obniżek podatku (na potrzeby ryczałtu) Ewidencja odliczeń i doliczeń do dochodu (na potrzeby ryczałtu) Parametry ewidencji przychodów Dane rozszerzonych pól własnych Definicje rozszerzonych pól własnych Rachunki bankowe podmiotu, kontrahentów, pracowników, urzędów itd Historia rachunków bankowych Użytkownicy z dostępem do bankwości elektronicznej dla danego rachunku Domyślne godziny synchronizacji dla danego banku Godziny synchronizacji z bankowością on-line dla danego rachunku i użytk. Przechowuje informacje o rachunkach wirtualnych. Powiązanie instytucji i jej rachunków wirtualnych Powiązanie kontrahenta z jego rachunkami wirtualnymi Powiązanie pracownika z jego rachunkami wirtualnymi Powiązanie wspólnika z jego rachunkami wirtualnymi Ewidencja remanentów Pozycje remanentów Parametry Rewizora GT Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Definicje umiejscowień w sprawozdaniach finansowych Wzorcowe umiejscowienie kont w sprawozdaniach i deklaracjach Pola sprawozdań finansowych Pozycje zapisanych stanów sprawozdań finansowych Zapisane stany sprawozdań finansowych Sprawozdania finansowe Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Wykaz słowników (dawne slowniki.xml) Powiązanie użytkowników ze słownikami, do których nie mają dostępu Słownik z nazwami badań okresowych Słownik banków str. 38

39 356. sl_bibobiekt 357. sl_cechakh 358. sl_cechapr 359. sl_cechatw 360. sl_crmbranza 36. sl_crmdzial 362. sl_crmetap 363. sl_crmgrupatransakcji 364. sl_crmgrupawiadomosci 365. sl_crmpodzadania 366. sl_crmpowitanie 367. sl_crmregion 368. sl_crmscenariusz 369. sl_crmtransakcjanieudana 370. sl_crmtransakcjapozyskana 37. sl_crmzrodlopozyskania 372. sl_cr 373. sl_dzial 374. sl_formadzialaniawindykacyjnego 375. sl_formaplatnosci 376. sl_formatnumeracji 377. sl_formatnumeracjielement 378. sl_gmina 379. sl_gratatrybutgodzindni 380. sl_gratprzyczynarozwumowy 38. sl_grattrescdok 382. sl_grupakh 383. sl_grupaprac 384. sl_grupatw 385. sl_grupauz 386. sl_harmonogramumowycp 387. sl_kalendarz 388. sl_kalendcykl 389. sl_kalenddzien 390. sl_kalendgodzina 39. sl_kalendwyjatek 392. sl_kalendwyjgodzina 393. sl_kategoria 394. sl_kategoriadokumentu 395. sl_kategoriazestawien 396. sl_kodpocztowy 397. sl_kodprzyczynywyrejestrowania 398. sl_kodrodzajutransakcji 399. sl_kodswiadczenia 400. sl_krajpochodzenia 40. sl_kursbhp 402. sl_liczniknumeracji 403. sl_liczniknumeracjirok Rodzaje obiektów dostępnych w bibliotece dokumentów Słownik cech kontrahemtów Słownik cech pracowników Słownik cech towarów Słownik branż Słownik działów pracowników kontrahentów Słownik etapów scenariuszy szans sprzedaży Słownik grup szans sprzedaży Słownik grup wiadomości Słownik podtypów Działań Powitania klientów Słownik regionów Słownik scenariuszy szans sprzedaży Słownik powodów nieudania się szansy sprzedaży Słownik źródeł pozyskania szans sprzedaży Słownik źródeł pozyskania klientów y używane we wzorcach wydruków CR Słownik z działami Zawiera nazwy form działań windykacyjnych Słownik form płatności Słownik formatów numeracji Elementy formatów numeracji Dane o gminach Zawiera współczynniki dni Słownik z przyczynami rozwiązania umowy Słownik treści dokumentów Słownik grup kontrahentów Grupy pracowników Słownik grup towarowych Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Słownik wzorców harmonogramów umów cywilnoprawnych Słownik kalendarzy czasu pracy Cykle kalendarza pracy Dane dnia pracy kalendarza Szczegółowe godziny pracy danego dnia kalendarza Wyjątki kalendarzy czasu pracy Godziny szczegółowe wyjątków Slownik kategorii Zawiera dane o kategoriach dokumentów w bibliotece dokumentów Kategorie zestawień Słownik kodów pocztowych Słownik kodów przyczyny wyrejestrowania Słownik kodów rodzajów transakcji Słownik kodów świadczeń/przerw Słownik krajów pochodzenia Słownik z kursami BHP Słownik liczników numeracji Wartości liczników dla poszczególnych lat w licznikach numeracji str. 39

40 404. sl_magazyn 405. sl_magazynprofil 406. sl_magazynprzesunieciaprofil 407. sl_oddzialnfz 408. sl_ 409. sl_absencji 40. sl_panstwo 4. sl_pkwiu 42. sl_pojcel 43. sl_pojtrasa 44. sl_pojstawka 45. sl_pokrewienstwo 46. sl_powodrozwiazaniaumowy 47. sl_pracaszczegolnycharakter 48. sl_prawodoemerytury 49. sl_rabat 420. sl_rejestrksiegowy 42. sl_rodzajkontaktu 422. sl_rodzajobnizki 423. sl_rodzajodliczenia 424. sl_stancywilny 425. sl_stanowisko 426. sl_stawkaakordowa 427. sl_stawkaakordowaprog 428. sl_stawkaprowizyjna 429. sl_stawkaprowizyjnaprog 430. sl_stawkavat 43. sl_stopienniepelnosprawnosci 432. sl_stopienniezdolnoscidopracy 433. sl_symboldeklaracjiusebank 434. sl_szablondzialania 435. sl_szablonrachunku 436. sl_szablonumowycp 437. sl_szablonumowyoprace 438. sl_tresc 439. sl_ewidvat 440. sl_identyfikatora 44. sl_wplaty 442. sl_tytulubezpieczenia 443. sl_uprawnienie 444. sl_urzadcelny 445. sl_urzadskarbowy 446. sl_waluta 447. sl_walutabank 448. sl_walutakurs Słownik magazynów podmiotu Zawiera informacje o profilu magazynów w powiązaniu z użytkownikami Zawiera informacje o profilu magazynów dla przesunięć międzymagazynowych Słownik oddziałów NFZ Słownik opisów Lista opisów absencji Słownik państw Słownik PKWiU Słownik celów przejazdów Słownik tras przejazdów Słownik stawek kilometrówki dla poszczególnych typów pojazdów Słownik stopni pokrewieństwa Powody rozwiązania umów o pracę i cywilnoprawnych Słownik pracy w szczególnym charakterze Słownik praw do emerytury Słownik rabatów Definicje rejestrów księgowych Słownik preferowanych rodzajów kontaktu z kontrahentem Slownik obnizek podatku Slownik odliczen od przychodu Słownik stanów cywilnych Słownik ze stanowiskami Słownik stawek akordowych Pomocnicze w słowniku stawek akordowych (progi dla stawek progresywnych) Słownik stawek prowizyjnych Pomocnicze w słowniku stawek prowizyjnych (progi dla stawek progresywnych) Slownik stawek VAT Słownik stopni niepełnosprawności Słownik stopni niezdolności do pracy Słownik symboli deklaracji dla przelewów US Słownik szablonów działań Szablony rachunków Szablony umów cywilnoprawnych Szablony umów o pracę Słownik treści operacji na dekrecie y ewidencji VAT Słownik typów identyfikatorów tożsamości Tabela z typami wypłat Słownik tytułów ubezpieczenia Słownik z uprawnieniami pracowników Słownik urządów celnych obsługujących dekl. Intrastat Słownik kodów Urzędów Skarbowych Waluty (tabelka do uzupełnienia - dodana tylko żeby można zaznaczyć powiązania) Banki emitujące tabele kursów walut Kursy walut str. 40

41 449. sl_walutanominal 450. sl_walutatabelakursow 45. sl_wlasny 452. sl_wojewodztwo 453. sl_wyksztalcenie 454. sl_wzorzecskladnikaplacowego 455. sl_zawod 456. sl_zestawakordowy 457. sl_zestawakordowyakord 458. sl_zwolnieniezakcyzy 459. st_kst 460. st_mpk 46. st_operacja 462. st_planamrok 463. st_planamrozbicie 464. st_srodektrwaly 465. st_srodektrwalydane 466. st_srodektrwalyplanam 467. st_wyposazenie 468. su_parametr 469. svsd_parametr 470. tel Ewid 47. tel Obiekt 472. tr Transakcja 473. tr_historia 474. tr_ 475. tr_parametr 476. tw Towar 477. tw_cechatw 478. tw_cena 479. tw_dokument 480. tw_jednmiary 48. tw_kodkreskowy 482. tw_komplet 483. tw_narzuttw 484. tw_parametr 485. tw_stan 486. tw_kodu 487. tw_zdjecietw 488. tw_zmiana 489. tw_zmianatw 490. uf_administracja 49. uf_cena 492. uf_dzialgrupa 493. uf_inne 494. uf_instalator 495. uf_jednostkamiary Definicje nominałów walut Tabele kursów walut, emitowane przez banki (sl_walutabank) Dane słowników własnych Słownik województw Słownik rodzajów wykształcenia Słownik wzorców składników płacowych Słownik zawodów Słownik zestawów akordowych Pomocnicze przy słowniku zestawów akordowych (pozycje zestawu - stawki) Słownik powodów zwolnienia z podatku akcyzowego Klasyfikacja środków trwałych Ewidencja miejsc powstawania kosztów Operacje na środkach trwałych Nagłówek rocznego planu amortyzacji środka trwałego Rozbicie miesięczne rocznego planu amortyzacji środka trwałego Ewidencja środków trwałych Dane aktualne o środku trwałym Wzór rocznego planu amortyzacji środka trwałego Ewidencja wyposażenia Parametry Subiekta Parametry skrótów dla operacji dodaj widoków Ewidencja telefonów Ewidencja telefonów obiektu Szanse sprzedaży Historia modyfikacji Szans sprzedaży y szans sprzedaży Parametry szans sprzedaży Ewidencja towarów Tabela złączeniowa towaru i cech Ceny sprzedaży Biblioteka dokumentów dla towaru Słownik jednostek miar towarowych Ewidencja dodatkowych kodów kreskowych towaru Składnica kompletów Ustalenie cen sprzedaży towaru wg ustalonych narzutów Parametry kartoteki towarowej Stany magazynowe towarów Ewidencja typów kodów kreskowych Zdjęcia towarów Dane o zmianach w kartotece towarowej Dane o zmianach w kartotece towarowej przy współpracy z Subiekt Spr Parametry Modułu Urządzeń Zewnętrznych Mapowanie cen (program/urządzenie) Mapowanie grup/działów (program/urządzenie) Mapowanie pól własnych towaru (program/urządzenie) Informacje o wersji instalatora sterowników Mapowanie jednostek miary (program/urządzenie) str. 4

42 496. uf_konfiguracja 497. uf_konfiguracjaprofil 498. uf_operacja 499. uf_plu 500. uf_sterownik 50. uf_synchrokodykresk 502. uf_synchronizacja 503. uf_synchtemp 504. uf_transmisja 505. uf_transmisjakontekst 506. uf_transmisjaszczegol 507. uf_urzadzenie 508. uf_vat 509. uf_zadanie 50. uf_zadanietowar 5. ui Kompozycja 52. ui_filtr 53. ui_filtrmodul 54. ui_funkcja 55. ui_ikona 56. ui_kolor 57. ui_modul 58. ui_modulpowiazany 59. ui_modulprofil 520. ui_operacja 52. ui_operacjamodul 522. ui_podwidok 523. ui_skrotmodul 524. ui_zasob 525. vat EwidVAT 526. vat_danevat 527. vat_metodarozl 528. vat_metodarozlue 529. vat_parametr 530. vat_pozycja 53. vat_proporcjabazowa 532. vat_przypomnienia 533. vat_wiztowar 534. vat_wiztowar vat_wizzard 536. vat_wizzard vw Konfiguracja 538. wind_parametr 539. wy_drukarkadomyslna 540. wy_grid 54. wy_grupa Skonfigurowane w programie urządzenia zewnętrzne Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Zbiór podstawowych operacji udostępnianych przez sterowniki Mapowanie ID towarów na kody PLU (program/urządzenie) Sterowniki urządzeń zewnętrznych zainstalowane w systemie Dodatkowe kody kreskowe dla mechanizmu synchronizmu Dane dla mechanizmu synchronizmu Tymczasowa na dane synchronizacji towarów przesyłanych do urządzeń zewnętrznych Rejestr transmisji Akcje kontekstowe dla wpisów rejestru transmisji Szczegółowe wpisy rejestru transmisji Dostępne modele urządzeń zewnętrznych Mapowanie stawek podatku VAT (program/urządzenie) Lista zaplanowanych operacji na urządzeniach Lista towarów powiązana z zaplanowanymi zadaniami Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Zasoby wykorzystywane przez definiowalne strony startowe. Ewidencje VAT Dane VAT dla pozycji z tabeli vat EwidVAT Metoda rozliczania podatku VAT Metoda rozliczania podatku VAT UE Parametry ewidencji VAT Zawiera pozycje z ewidencji VAT sprzedaży Wartości proporcji bazowych do wyliczania deklaracji VAT-7q Informacje o statusie przypomnienia o zmianach stawek VAT Informacje o towarach, których stawki VAT zostały zmienione kreatorem VAT Informacje o towarach, których stawki VAT zostały zmienione kreatorem VAT 203 Informacje o krokach wykonanych przez kreator VAT Informacje o krokach wykonanych przez kreator zmian dot. rozporządzenia VAT w 20 Konfiguracje widoków Paremetry windykacji Dane o drukarkach domyślnych dla wzorców Ustawienia parametrów drukowania gridów Grupy wzorców wydruku str. 42

43 542. wy_kodsterujacy 543. wy_naglowek 544. wy_plik 545. wy_przelewparam 546. wy_statuswydruku 547. wy_tekstowyparam 548. wy_ 549. wy_wydrukparam 550. wy_wzdomyslny 55. wy_wzorzec 552. wy_wzorzecmagazyn 553. wy_wzorzecprofil 554. wy_wzorzecuzytkownik 555. wy_wzpowiazany 556. xem_ewid 557. xem_szum 558. xin_ewid 559. xin_szum 560. xkh_ewid 56. xkh_szum 562. xpk_ewid 563. xpk_szum 564. xpr_ewid 565. xpr_szum 566. xtw_ewid 567. xtw_szum 568. xwl_ewid 569. xwl_szum 570. zd Zadanie 57. zd_faksparametr 572. zd_historia 573. zd_listparametr 574. zd_notatkaparametr 575. zd_ 576. zd_rozmowaintparametr 577. zd_rozrachunek 578. zd_spotkanieparametr 579. zd_telefonparametr 580. zd_uczestnik 58. zd_zadanieparametr 582. zlp Zlecenie 583. zlp_parametryzlecen 584. zst Ewid 585. zst_ewidprofil 586. zst_temp 587. zst_wlasnexml 588. zw ZdarzenieWindykacyjne 589. zw_rozrachunek Kody sterujące do wydruków tekstowych Nagłówki do wydruków Pliki wydruków (rpt) Zawiera parametry drukowania przelewów Status wydruku Obiektów GT. Wykorzystywany przez Deklaracje. Parametry wydruków tekstowych y wydruków Parametry wydruków Dane o domyślnych wzorcach wydruków Wzorce wydruków Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. Powiązane wzorce wydruków Instynkt dla adresów Szum dla adresów Instynkt dla urzędów skarbowych Szum dla urzędów skarbowych Tabela instynktująca kontrahentów Tabela z 'szumem' dla kontrahentów Instynkt dla planu kont Szum dla planu kont Instynkt dla pracowników Szum dla pracowników Tabela instynktująca towary Tabela z 'szumem' dla towarów Instynkt dla właścicieli/wspólników Szum dla właścicieli/wspólników Działania Parametry faksów Zawiera wpisy historii Działań Parametry listów Parametry notatek y działań Parametry rozmów ernetowych Zawiera rozrachunki powiązane z działaniem windykacyjnym Parametry spotkań Parametry telefonów Uczestnicy działań Parametry zadań Zawiera zlecenia Zawiera parametry dla zleceń Zestawienia Zawiera informacje o profilu zestawień w powiązaniu z użytkownikami Tymczasowa do wczytywania XMLi do bazy Zawiera definicje i transformacje dla zestawień własnych XML Wezwania do zapłaty w module windykacji Rozrachunki dla wezwania do zapłaty w module windykacji str. 43

44 . Tabela ab_aktualizacjebiznesowe Parametry automatycznych aktualizacji biznesowych ab_id Identyfikator 2 ab_kursywalut 3 ab_kursywalutharmonogram 4 ab_kursywalutstanowisko 5 ab_kursywalutstanowisko2 6 ab_kursywalutstanowisko3 7 ab_parampodatk 8 ab_parampodatkharmonogram 9 ab_parampodatkstanowisko 0 ab_parampodatkstanowisko2 ab_parampodatkstanowisko3 PK_ab_AktualizacjeBiznesowe Rodzaj automatycznej aktualizacji kursów walut (0 - wyłączona, - automatyczna, 2 - automatyczna wg harmonogramu) Harmonogram aktualizacji kursów walut (dla ab_kursywalut = 2) Nazwa stanowiska, które może pobierać kursy walut Nazwa stanowiska 2, które może pobierać kursy walut Nazwa stanowiska 3, które może pobierać kursy walut Rodzaj automatycznej aktualizacji parametrów podatkowych (0 - wyłączona, - automatyczna, 2 - automatyczna wg harmonogramu) Harmonogram aktualizacji parametrów podatkowych (dla ab_parampodatk = 2) Nazwa stanowiska, które może pobierać parametry podatkowe Nazwa stanowiska 2, które może pobierać parametry podatkowe Nazwa stanowiska 3, które może pobierać parametry podatkowe ab_id 2. Tabela adr Ewid Ewidencja adresów. Idy obiektów mogą się powtarzać- ważne typy adresów adr_id Identyfikator adresu 2 adr_idobiektu Identyfikator obiektu, do którego odnosi się adres; w zależności od adr_adresu przechowuje idy z tabel:,2, - kh Kontrahent; 3, 4, 9 - pr_pracownik; 5 - is Instytucja; 6 - pd_wspolnik; 7 - sl_magazyn; 8 - pd Podmiot; 0 - pr_rodzina; 2, 3, 4 - kh_pracownik; 5 - pd_uzytkownik 3 adr_adresu 4 adr_nazwa 5 adr_nazwapelna 6 adr_telefon 7 adr_faks 8 adr_ulica adresu:, 2, - adresy odpowiednio siedziby, korespondencyjny i dostawy kontrahenta; 3, 4, 9 - adresy odpowiednio stały, korespondencyjny i zameldowania pracownika (Ew. os.); 5 - adres urzędu skarbowego; 6 - adres właściciela; 7 - adres magazynu; 8 - adres podmiotu; 0 - adres rodziny pracownika (Ew. os.); 2, 3, 4 - adresy odpowiednio stały, korespondencyjny i dostawy pracownika kontrahenta; 5 - adres personelu Nazwa obiektu Pełna nazwa obiektu Numer telefonu podstawowego Podstawowy numer faksu Ulica varchar (5) varchar (35) varchar (35) varchar (60) str. 44

45 9 adr_nrdomu 0 adr_nrlokalu adr_adres 2 adr_kod 3 adr_miejscowosc 4 adr_idwojewodztwo 5 adr_idpanstwo 6 adr_nip 7 adr_poczta 8 adr_gmina 9 adr_powiat 20 adr_skrytka 2 adr_symbol 22 adr_idgminy 23 adr_idwersja FK_adr Ewid_sl_Panstwo Numer domu Numer lokalu Adres generowany automatycznie przez SQL Server na podstawie nazwy miejscowości oraz ulicy Kod pocztowy Miejscowość Identyfikator województwa Identyfikator państwa NIP Poczta Gmina Powiat Skrytka pocztowa Symbol Identyfikator gminy Identyfikator wersji zmian adresu adr_idpanstwo->pk_sl_panstwo 2 FK_adr Ewid_sl_Wojewodztwo adr_idwojewodztwo->pk_sl_wojewodztwo 3 IX_adr Ewid adr_idobiektu; adr_adresu 4 PK_adr Ewid adr_id varchar (0) varchar (0) varchar (82) varchar (8) varchar (40) varchar (20) varchar (40) varchar (40) varchar (40) varchar (0) varchar (20) UNIQUE 3. Tabela adr_ e klientów am_id 2 am_idadres 3 am_ 4 am_rodzaj 5 am_podstawowy FK_adr_ _adr Ewid 2 PK_adr_ 4. Tabela adr_historia Historia ewidencji adresowej adrh_id 2 adrh_idadresu 3 adrh_nazwa 4 adrh_nazwapelna 5 adrh_telefon 6 adrh_faks 7 adrh_ulica 8 adrh_nrdomu 9 adrh_nrlokalu 0 adrh_adres adrh_kod 2 adrh_miejscowosc Identyfikator adresu Identyfikator adresu Adres Rodzaj: -służbowy, 2-prywatny Czy podstawowy am_idadres->pk_adr Ewid am_id Identyfikator historii adresu Identyfikator adresu, który jest historiowany Nazwa obiektu Pełna nazwa obiektu Numer telefonu podstawowego Numer faksu podstawowego Ulica Numer domu Numer lokalu Adres Kod pocztowy Miejscowość varchar (00) varchar (5) varchar (35) varchar (35) varchar (60) varchar (0) varchar (0) varchar (82) varchar (8) varchar (40) str. 45

46 3 adrh_idwojewodztwo 4 adrh_idpanstwo 5 adrh_nip 6 adrh_poczta 7 adrh_gmina 8 adrh_powiat 9 adrh_skrytka 20 adrh_symbol 2 adrh_idgminy 22 adrh_idwersja FK_adr_Historia_adr Ewid 2 PK_adr_Historia Identyfikator województwa Identyfikator państwa NIP Poczta Gmina Powiat Skrytka pocztowa Symbol Identyfikator gminy Identyfikator wersji zmian adresu adrh_idadresu->pk_adr Ewid adrh_id varchar (20) varchar (40) varchar (40) varchar (40) varchar (0) varchar (20) 5. Tabela ap_log Komunikaty do logu automatu księgowego alo_id Idententyfikator wpisu w logu 2 alo_idlogu Identyfikator logu 3 alo_wynik 4 alo_ FK_ap_Log_ap_Log 2 PK_ap_Log 6. Tabela bib_dokument Biblioteka dokumentów bib_id 2 bib_obiektu 3 bib_idobiektu 4 bib_nazwa 5 bib_ 6 bib_ 7 bib_idkategorii 8 bib_zablokowany 9 bib_datamodyfikacji 0 bib_zmodyfikowal bib_datadodania 2 bib_dodal 3 bib_rozmiar 4 bib_epodpis 5 bib_epodpispowiazany PK_bib_BibliotekaDok 7. Tabela bib_zawartoscpliku Status wpisu (0 - ok, - ostrzeżenie,2 - błąd, 3 - nieznany błąd) Treść wpisu alo_idlogu->pk_ap_log alo_id Id obiektu, klucz obcy do tabeli sl_bibobiekt Id obiektu Nazwa Rozszerzenie pliku dokumentu Kategoria Czy zablokowany Data modyfikacji Kto zmodyfikowal Data dodania Kto dodal Rozmiar dokumentu Czy plik jest podpisem elektronicznym Powiązane pliki z podpisem elektornicznym (PDF i SIG) bib_id ntext ( ) str. 46

47 Zawartość pliku z biblioteki dokumentów bip_id Id 2 bip_iddokumentu Id dokumentu powiazanego 3 bip_zawartosc Zawartosc dokumentu PK_bib_ZawartoscPliku bip_id 8. Tabela cen_cennikcecha Cechy towarów wybrane w kreatorze szablonów cenników cc_id Identyfikator 2 cc_idszablon Identyfikator szblonu cennika 3 cc_idcecha Identyfikator cechy towaru FK_cen_CennikCecha_cen_Cennik cc_idszablon->pk_cen_cennikszablon Szablon FK_cen_CennikCecha_sl_CechaT 2 cc_idcecha->pk_sl_cechatw w 3 PK_cen_CennikCecha cc_id 9. Tabela cen_cennikdokument Dokumenty, z których pobierane są towary do cennika cdk_id Identyfikator 2 cdk_idszablon Identyfikator szablonu cennika 3 cdk_iddokum Identyfikator dokumentu PK_cen_CennikDokument cdk_id 0. Tabela cen_cennikelement Towary odznaczone w kreatorze szablonów cenników ce_id 2 ce_idszablon 3 ce_idelement FK_cen_CennikElement_cen_Cen nikszablon 2 PK_cen_CennikElement Identyfikator Identyfikator szablonu cennika Identyfikator odznaczonego elementu ce_idszablon->pk_cen_cennikszablon ce_id. Tabela cen_cennikgrupa Grupy towarowe wybrane w kreatorze szablonów cenników cgr_id Identyfikator 2 cgr_idszablon Identyfikator szablonu cennika 3 cgr_idgrupa Identyfikator grupy towarowej image ( ) str. 47

48 2 FK_cen_CennikGrupa_cen_Cenni kszablon FK_cen_CennikGrupa_sl_GrupaT w 3 PK_cen_CennikGrupa cgr_idszablon->pk_cen_cennikszablon cgr_idgrupa->pk_sl_grupatw cgr_id 2. Tabela cen_cennikkolumna Kolumny cenowe zdefiniowane w kreatorze szablonów cenników cko_id Identyfikator 2 cko_idszablon Identyfikator szablonu cennika 3 cko_lp Liczba porządkowa kolumny 4 cko_nazwa Nazwa kolumny 5 cko_idcena Identyfikator ceny 6 cko_rabat Udzielony rabat procentowy 7 cko_idwaluta Identyfikator waluty na którą zostaną przeliczone ceny 8 cko_kurs Kurs po którym zostaną przeliczone ceny FK_cen_CennikKolumna_cen_Cen cko_idszablon->pk_cen_cennikszablon nikszablon 2 PK_cen_CennikKolumna cko_id 3. Tabela cen_cennikszablon Szablony cenników cs_id 2 cs_filtr 3 cs_rodzajfiltr 4 cs_stanfiltr 5 cs_data 6 cs_dataokreslona 7 cs_dataprzedzialod 8 cs_dataprzedzialdo 9 cs_tytul 0 cs_ cs_uwagi 2 cs_nazwa 3 cs_czywzorzec 4 cs_idwzorzec 5 cs_ignorujnoweelementy 6 cs_maxtowid 7 cs_notin PK_cen_CennikSzablon Identyfikator szablonu cennika filtru towarów. Znacznik owy: - rodzaj towaru, 2 - stany magazynowe, 4 - grupy, 8 - cechy. Filtr rodzaju elementu (towar, opakowanie, usługa, komplet). Filtr stanów magazynowych. daty (0 - automatyczna, - określona, 2 - z przedziału) Data określona. Początkowa data przedziału Końcowa data przedziału. Tytuł cennika. cennika. Uwagi do cennika. Nazwa szablonu cennika. Czy szblon ma zdefiniowany domyślny wzorzec wydruku? (TAK/NIE) Domyślny wzorzec wydruku. Czy pozostawiać odznaczone nowe kartoteki odpowiadające kryteriom filtrowania cennika Maksymalny identyfikator z tabeli tw Towar dostępny w chwili tworzenia cennika Czy przy wyborze towarów używać klauzuli NOT IN cs_id str. 48

49 4. Tabela cent_parametr Zawiera parametry obsługi telefonów i komunikatorów cent_id Identyfikator parametrów 2 cent_prefixglobalny Prefiks globalny wybieranych numerów 3 cent_opoznieniewybierania Oczekiwanie na linii po wybraniu numeru 4 cent_datamodyfikacji Data modyfikacji ustawień 5 cent_odebranieglos Akcja przypisana do odebrania połączenia głosowego 6 cent_odebranieskypeglos Akcja przypisana do odebrania połączenie Skype 7 cent_odebranieskypechat Akcja przypisana do odebrania chatu Skype 8 cent_wybranieglos Akcja przypisana do wybrania połączenia głosowego 9 cent_wybranieskypeglos Akcja przypisana do wybrania połączenia Skype 0 cent_wybranieskypechat Akcja przypisana do wybrania chatu Skype cent_wybraniegadu Akcja przypisana do wybrania chatu Gadu Gadu 2 cent_tryb Tyb działania: telefon przez modem, lub VOIP 3 cent_ciagvoip Prefiks numeru do wybrania przez VOIP 4 cent_paramewidid Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) PK_cent_Parametr cent_id 5. Tabela crm_parametr Parametry Gestora crm_id 2 crm_wizard 3 crm_opoznieniewybierania 4 crm_prefixglobalny 5 crm_algorytm PK_crm_Parametr 6. Tabela ctx Konfiguracja Konteksty serwisów ctx_section 2 ctx_user 3 ctx_data PK_ctx Konfiguracja 7. Tabela ctx_grupa Grupy do kontekstu ctg_id 2 ctg_nazwa 3 ctg_sql Klucz główny Sterowanie Wizardem startowym Globalne ustawienie czasu po jakim modem rozłącza się po wybraniu numeru Prefiks globalny wybieranych numerów Algorytm wykorzystywany do wydawania towaru. crm_id Nazwa pozycji Id użytkownika Dane ctx_section; ctx_user Identyfikator Nazwa grupy Wyrażenie SQL def. grupę varchar (20) varchar (000) str. 49

50 4 ctg_def PK_ctx_Grupy 8. Tabela dekl Ewid Deklaracje wyliczone de_id 2 de_idwzorca 3 de_obiektu 4 de_idobiektu 5 de_nazwaobiektu 6 de_okresod 7 de_okresdo 8 de_okres 9 de_dataaktualizacji 0 de_dozaplaty de_korekta 2 de_iddeklglownej 3 de_czyglownyzal Binarne dane definiujące filtr grupy ctg_id Identyfikator wyliczonej deklaracji Identyfikator wersji deklaracji obiektu, dla którego wyliczana jest deklaracja (podmiot-0, wspólnik-, pracownik-2) Identyfikator obiektu, dla którego wyliczana jest deklaracja Nazwa obiektu, dla którego wyliczana jest deklaracja Okres deklaracji - od Okres deklaracji - do Okres deklaracji - nazwa Data ostatniej aktualizacji Kwota do zapłaty wynikająca z bieżącej deklaracji Czy deklaracja jest korektą Identyfikator deklaracji głównej załącznika Czy glówny załącznik image ( ) 4 de_zmienionowpisue Czy został zmieniony wpis na deklacji VAT-UE/VAT- -UEK/VAT-ZD FK_dekl Ewid_dekl_DefWzorzec de_idwzorca->pk_dekl_wersja 2 PK_dekl Ewid de_id 9. Tabela dekl_edekl Deklaracje elektroniczne del_id 2 del_iddeklaracji 3 del_xmlwygen 4 del_xmlwygendata 5 del_xmlwygenzrodlo 6 del_xmlexportdata 7 del_xmlpodpisany 8 del_xmlpodpisanydata 9 del_xmlpodpisanyzrodlo 0 del_xmlwyslanydata del_xmlwyslanystatus 2 del_nrreferencyjny Identyfikator Identyfikator deklaracji z tabeli dekl Ewid Wygenerowany XML z danymi deklaracji elektronicznej Data wygenerowania/zaimportowania XML z danymi deklaracji elektronicznej Pochodzenie XML deklaracji elektronicznej: 0 - wygenerowany; - zaimportowany Data wyeksportowania deklaracji elektronicznej do pliku Podpisana deklaracja elektroniczna Data podpisania/zaimportowania deklaracji elektroniczej podpisanej Pochodzenie podpisanej deklaracji elektronicznej: 0 - podpisana; - zaimportowana Data wysłania edeklaracji Status wyslanego dokumentu (zwrócony przez bramkę elektroniczną) Numer referencyjny image ( ) image ( ) str. 50

51 3 del_xmlupo 4 del_xmlupodata 5 del_xmlupozrodlo 6 del_xmlupostatus 7 del_status del_xmlpodpisanydaneautoryz 8 ujace FK_dekl_eDekl_dekl Ewid 2 PK_del_eDekl 20. Tabela dekl_edekllog Log deklaracji elektronicznych dell_id 2 dell_idedeklaracji 3 dell_datawpis 4 dell_wpis FK_dekl_eDeklLog_dekl_eDekl 2 PK_dekl_eDeklLog 2. Tabela dekl_intrastatpole Pola deklaracji rastat dip_id 2 dip_iddeklaracji 3 dip_nrpozycji 4 dip_towaru 5 dip_kodkrajuwysprzez 6 dip_kodwarunkowdostawy 7 dip_kodrodzajutransakcji 8 dip_kodtowaru 9 dip_kodrodzajutransportu 0 dip_kodkrajupochodzenia dip_masanetto 2 dip_iloscwuzupjm 3 dip_wartoscfakturowapln 4 dip_wartoscstatystycznapln FK_dekl_IntrastatPole_dekl Ewi d 2 PK_dekl_IntrastatPole Urzędowe Poświadczenie Odbioru Data otrzymania Urzędowego Poświadczenia Odbioru Pochodzenie Urzędowego Poświadczenia Odbioru: 0 - pobranie z bramki; - import Status Urzędowego Poświadcznia Odbioru - odebrany z bramki Status deklaracji elektronicznej: 0 - brak; - deklaracja wygenerowana/zaimportowana; 2 - deklaracja podpisana; 3 - deklaracja wysłana; 4 - pobrano UPO Dokument podpisany za pomocą danych autoryzujących del_iddeklaracji->pk_dekl Ewid del_id Identyfikator Identyfikator deklaracji elektronicznej w tabeli dekl_edekl Data powstania wpisu zdarzenia dell_idedeklaracji->pk_del_edekl dell_id Identyfikator Identyfikator deklaracji Nr pozycji towaru Kod kraju wysyłki/przeznaczenia Kod warunków dostawy Kod rodzaju transakcji Kod towaru wg nomenklatury scalonej CN Kod rodzaju transportu Kod kraju pochodzenia Masa netto (w kg) Ilość w uzupełniającej jednostce miary Wartość fakturowa w PLN Wartość statystyczna w PLN dip_iddeklaracji->pk_dekl Ewid dip_id image ( ) varchar (3) varchar (3) varchar (8) varchar (3) str. 5

52 22. Tabela dekl_plik Tabela techniczna dpl_id 2 dpl_idwzorca 3 dpl_wzorzec 4 dpl_wydruk0 5 dpl_wydruk02 6 dpl_wydruk03 7 dpl_wydruk04 8 dpl_wydruk05 9 dpl_wydruk06 0 dpl_wydruk07 dpl_wydruk08 2 dpl_wydruk09 3 dpl_wydruk0 FK_dekl_Plik_dekl_Wersja 2 PK_dekl_Plik 23. Tabela dekl_pole Wartości pól deklaracji dp_id 2 dp_iddeklaracji 3 dp_nrpola 4 dp_zmienione 5 dp_wartosc FK_dekl_Pole_dekl Ewid 2 PK_dekl_Pole Id Id wzorca Nazwa wzorca Wydruk strona Wydruk strona 2 Wydruk strona 3 Wydruk strona 4 Wydruk strona 5 Wydruk strona 6 Wydruk strona 7 Wydruk strona 8 Wydruk strona 9 Wydruk strona 0 dpl_idwzorca->pk_dekl_wersja dpl_id Identyfikator pola wyliczonej deklaracji Identyfikator wyliczonej deklaracji Numer pola..n Czy wartość pola została zmieniona ręcznie, czy wyliczona automatem Wyliczona wartosc pola dp_iddeklaracji->pk_dekl Ewid dp_id varchar (3500) 24. Tabela dekl_vatuepole Pola deklaracji VAT UE duep_id Identyfikator pola 2 duep_iddeklaracji Identyfikator deklaracji 3 duep_ zapisu (0-dostawa, -nabycie) 4 duep_panstwo Kod kraju 5 duep_nip NIP kontrahenta 6 duep_wartosc Wartość obrotu z kontrahentem 7 duep_tt Czy transakcje trójstronne Kolumna na potrzeby korekty VAT UE. Wartość 0 oznacza że jest 8 duep_bylojest to wartość z deklaracji VAT-UE, - wartość było VAT-UEK, 2 - wartość jest VAT-UEK FK_dekl_VatUePole_dekl Ewid duep_iddeklaracji->pk_dekl Ewid 2 PK_dekl_VatUePole duep_id char (2) varchar (20) str. 52

53 25. Tabela dekl_vatzdpole Pole deklaracji VAT ZD dzdp_id Identyfikator 2 dzdp_iddekleracji Identyfikator deklaracji 3 dzdp_podatniknazwa Nazwa podatnika (dłużnika) 4 dzdp_podatniknip NIP podatnika (dłużnika) 5 dzdp_nrfaktury Numer faktury 6 dzdp_datawystawienia Data wystawienia faktury 7 dzdp_terminplatnosci Data upływu terminu płatności 8 dzdp_korektanetto Kwota korekty podstawy opodatkowania 9 dzdp_korektavat Kwota korekty podatku należnego FK_dekl_VatZdPole_dekl Ewid dzdp_iddekleracji->pk_dekl Ewid 2 PK_dekl_VatZdPole dzdp_id varchar (20) varchar (30) 26. Tabela dekl_wersja Wersje deklaracji dw_id 2 dw_deklnazwa 3 dw_ 4 dw_narastajaca 5 dw_standard 6 dw_okresu 7 dw_dla 8 dw_programy 9 dw_wersjaoryg 0 dw_wersja dw_waznaod 2 dw_waznado 3 dw_strony 4 dw_wersjaod 5 dw_poledoprzelewu 6 dw_polekorekta 7 dw_zalacznik 8 dw_definicja 9 dw_definicjadef 20 dw_wydrukstr0 Identyfikator wersji deklaracji Nazwa deklaracji deklaracji Czy deklaracja liczona jest narastająco Czy standardowa obsługa Dowolny miesięczna(0), roczna (), kwartalna(2), dla załaczników - okres taki jak deklaracji głównej(3) Czy deklaracja wystawiana jest na: 0-podmiot, -wspólnika, 2- pracownika Programy, w których dana deklaracja może być wystawiana (maska owa: -Sub, 2-KPiR, 4-Rycz, 8-mGrat, 8 6-Rew, 32-Grat) Oryginalny numer wersji wzorca (w nawiasie po nazwie deklaracji) Numer wersji wzorca, >0 Początek ważności wzorca, NULL gdy ważny od 'zawsze', <=dw_waznado Koniec ważności wzorca, NULL gdy ważny do 'zawsze', >=dw_waznaod Liczba stron wydruku, >0 Nr wersji programu, w której wzorzec się pojawił Numer pola przechowującego kwotę do przelewu Nr pola określającego cel złożenia zeznania jako korekta Czy dana deklaracja jest zalacznikiem Definicja wersji deklaracji (sposób wyliczanie, ostrzeżenia) Fabryczna definicja wersji deklaracji (sposób wyliczanie, ostrzeżenia) Wydruk deklaracji - strona varchar (0) image ( ) image ( ) image ( ) str. 53

54 2 dw_wydrukstr02 22 dw_wydrukstr03 23 dw_wydrukstr04 24 dw_wydrukstr05 25 dw_wydrukstr06 26 dw_wydrukstr07 27 dw_wydrukstr08 28 dw_wydrukstr09 29 dw_wydrukstr0 30 dw_widocznosc 3 dw_poleoperatorimie 32 dw_poleoperatornazwisko 33 dw_przeliczpoladeklaracji Wydruk deklaracji - strona 2 Wydruk deklaracji - strona 3 Wydruk deklaracji - strona 4 Wydruk deklaracji - strona 5 Wydruk deklaracji - strona 6 Wydruk deklaracji - strona 7 Wydruk deklaracji - strona 8 Wydruk deklaracji - strona 9 Wydruk deklaracji - strona 0 Czy wersja ma być widoczna w elementach wyboru Nr pola przechowującego imię podatnika lub osoby reprezentującej podatnika Nr pola przechowującego nazwisko podatnika lub osoby reprezentującej podatnika NULL - stara deklaracja 0 - deklaracja ma tylko załączniki typu ORD-ZU - deklaracja ma różne załączniki 2 - załącznik wpływa na deklarację 3 - załącznik nie wpływa na deklarację image ( ) image ( ) image ( ) image ( ) image ( ) image ( ) image ( ) image ( ) image ( ) dw_obslugapodpdaneautoryzuj Dokument może zostać podpisany za pomocą danych 34 ace autoryzujących 35 dw_poledodaneautoryzujace 36 dw_polestatusdok Numer pola status w deklaracji PK_dekl_Wersja dw_id 27. Tabela dekl_zus Wyliczone deklaracje ZUS dz_id 2 dz_okres 3 dz_dataaktualizacji 4 dz_ 5 dz_dane 6 dz_wartosc PK_dekl_Zus 28. Tabela dekz Naliczenie Deklaracje ZUS - naliczenia dzn_id Identyfikator Okres (miesiąc) deklaracji Data ostatniej modyfikacji (wyliczenia) deklaracji Wyliczone dane (format pliku KDU) Wartość deklaracji (do przelewu) dz_id Identyfikator naliczenia text ( ) str. 54

55 2 dzn_miesiac 3 dzn_data 4 dzn_ 5 dzn_ 6 dzn_format 7 dzn_wyslane PK_dekz Naliczenie 29. Tabela dekz_deklaracja Deklaracje ZUS - deklaracje dzd_id 2 dzd_idnaliczenia 3 dzd_rodzaj 4 dzd_tresc 5 dzd_ FK_dekz_Deklaracja_dekz Nalic zenie 2 PK_dekz_Deklaracja Miesiąc i rok naliczenia (tylko dla rozliczeniowych) Data naliczenia naliczenia naliczenia (0 - zgłoszeniowe, - rozliczeniowe) Format naliczenia (0 - kdu, - xml) Czy naliczenie było wyeksportowane do pliku Płatnika dzn_id Identyfikator deklaracji Identyfikator naliczenia Rodzaj deklaracji (-RCA, 2-RZA, 3-RSA, 4-DRA, -ZUA, 2-ZZA, 4-ZWUA, 5-ZCZA, 6-ZCNA) Dane deklaracji w formacie KDU deklaracji dzd_idnaliczenia->pk_dekz Naliczenie dzd_id text ( ) 30. Tabela dekz_pozycja Deklaracje ZUS - pozycje (do podglądu deklaracji) dzp_id Identyfikator pozycji deklaracji 2 dzp_iddeklaracji Identyfikator deklaracji 3 dzp_lp Numer kolejny pozycji deklaracji 4 dzp_nrpola Numer pola deklaracji 5 dzp_wartosc Wartość pola w formacie KDU PK_dekz_Pozycja dzp_id 3. Tabela dekz_pozycja Deklaracje ZUS - opisy pozycji (do podglądu deklaracji) dzo_id 2 dzo_rodzajdeklaracji 3 dzo_nrpola 4 dzo_pozycja 5 dzo_ 6 dzo_uzywane 7 dzo_format 8 dzo_rozmiar 9 dzo_blok Identyfikator Rodzaj deklaracji (-RCA, 2-RZA, 3-RSA, 4-DRA, 4 -ZUA, 2-ZZA, 3-ZIUA, 4-ZWUA, 5-ZCZA, 6-ZCNA) Numer pola Numer pozycji deklaracji pozycji Czy pozycja jest używana Rodzaj danych Rozmiar pola z wartością Blok w pliku KDU varchar (3) varchar (20) varchar (20) str. 55

56 PK_dekz_Pozycja dzo_id 32. Tabela dfw FakturyWewnetrzne Zawiera nagłówki faktur wewnętrznych i ich korekt fwn_id Identyfikator dokumentu 2 fwn_ 3 fwn_podtyp 4 fwn_magid 5 fwn_nr 6 fwn_nrroz 7 fwn_nrpelny 8 fwn_dodokid 9 fwn_dodoknrpelny 0 fwn_dodokdatawyst fwn_korid 2 fwn_kornrpelny 3 fwn_kordatawyst 4 fwn_mscwyst 5 fwn_datawyst 6 fwn_datasprz 7 fwn_khntid 8 fwn_khntadreshid 9 fwn_wartnetto 20 fwn_wartvat 2 fwn_wartbrutto 22 fwn_wystawil 23 fwn_odebral 24 fwn_personelid 25 fwn_status 26 fwn_statusksieg 27 fwn_katid 28 fwn_uwagi 29 fwn_tytul 30 fwn_podtytul 3 fwn_rodzajoperacjivat 32 fwn_kodrodzajutransakcji 33 fwn_kontrola 34 fwn_cenypoziom 35 fwn_wartusnetto 36 fwn_wartusbrutto dokumentu {56-FWN, 57-FWO, 58-KFWN, 59-KFWO} Podtyp dokumentu {0-FWN,FWO,KFWN,KFWO; -FWNn,FWOn} Identyfikator magazynu Numer dokumentu Rozszerzenie numeru Pełny numer dokumentu Identyfikator dokumentu powiązanego. Dla FWN-FWO FWO Numer dokumentu powiązanego. Data wystawienia dokumentu powiązanego. Identyfikator powiązanej korekty. Dla KFW-FW Pełny numer powiązanej korekty Data wystawienia powiązanej korekty Miejsce wystawienia dokumentu. Data wystawienia dokumentu Data sprzedaży Identyfikator kontrahenta. Identyfikator adresu kontrahenta, zapamiętanego podczas wystawiania dokumentu. Wartość netto dokumentu Wartość VAT dokumentu Wartość brutto dokumentu Imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument. Imię i nazwisko osoby odbierającej dokument. Identyfikator osoby wystawiającej Status dokumentu {-wykonany, 2-unieważniony} Status księgowy {0-nowy, -zaimportowany, 2-zmieniony, 2 3- zaksięgowany, 5-NPK} Kategoria dokumentu. Uwagi do dokumentu. Tytuł dokumentu. Podtytuł dokumentu. Rodzaj operacji VAT {0- nabycie/dostawa krajowa; - import/eksport towarów; 2 - nabycie/dostawa ue; 3 - transakcja trójstronna; 4 - import/eksport usług; 6-6 odwrotne obciążenie; 2 - nabycie/dostawa poza terytorium kraju} Kod rodzaju transakcji dla INTRASTAT. kontroli wyliczania dokumentu {0-brak, -kontrola zawartości} Poziom cen przy wystawianiu dokumentu Wartość netto usług. Wartość usług brutto. char (3) varchar (30) varchar (30) varchar (30) varchar (40) varchar (40) varchar (40) varchar (500) str. 56

57 37 fwn_warttwnetto 38 fwn_warttwbrutto 39 fwn_wartopzwr 40 fwn_wartopwyd 4 fwn_jestvatauto 42 fwn_vat FK_dfw FakturyWewnetrzne_sl _Kategoria 2 PK_dfw FakturyWewnetrzne Wartość towarów netto. Wartość towarów brutto. Wartość opakowań zwróconych (przyjętych). Wartość opakowań wydanych. Tabela VAT jest przeliczana automatycznie Flaga określająca sposób liczenia pozycji i VAT {-od wartości w walucie, 2-od ceny w walucie}. fwn_katid->pk_sl_kategoria fwn_id 33. Tabela dfw_pozycja Zawiera pozycje z dokumentów (faktury, wydania) wchodzące w skład faktur wewnętr fwp_id Identyfikator pozycji dokumentu 2 fwp_doid 3 fwp_status 4 fwp_lp 5 fwp_idfaktwewn 6 fwp_dokid 7 fwp_pozid 8 fwp_towid 9 fwp_towrodzaj 0 fwp_ fwp_ilosc 2 fwp_jm 3 fwp_cenawaluta 4 fwp_wartwaluta 5 fwp_waluta 6 fwp_walutakurs 7 fwp_walutaliczbajednostek 8 fwp_walutarodzajkursu Identyfikator pozycji dokumentu modyfikowanej przez tę pozycję Status pozycji dokumentu, 0 - pozycja normalna, - pozycja korektowa, 2 - pozycja po korekcie Liczba porzadkowa pozycji na dokumencie Identyfikator dokumentu Identyfikator dokumentu źródłowego Identyfikator pozycji z dokumentu źródłowego Identyfikator towaru dla pozycji Rodzaj towaru dla pozycji (TW_TOWAR=,TW_USLUGA=2,TW_OPAKOWANIE=4,TW_KOMPL ET=8) pozycji Ilosc towaru na pozycji Jednostka miary dla towaru na pozycji varchar (0) Cena netto pozycji w walucie Wartość netto pozycji w walucie Waluta pozycji char (3) Kurs waluty pozycji Liczba jednostek waluty pozycji Rodzaj kursu waluty pozycji (0- zakupu; - średni; 2 - sprzedaży) 9 fwp_walutadatakursu 20 fwp_walutaidbanku 2 fwp_vatid 22 fwp_vatproc 23 fwp_cenanetto 24 fwp_cenabrutto 25 fwp_rabat 26 fwp_wartnetto 27 fwp_wartvat 28 fwp_wartbrutto 29 fwp_kategoriaid Data kursu waluty pozycji Identyfikator banku waluty pozycji Identyfikator stawki VAT z tabeli sl_stawkavat Procent stawki VAT Cena netto pozycji Cena brutto pozycji Rabat na pozycji Wartość netto pozycji Wartość VAT pozycji Wartość brutto pozycji Kategoria pozycji str. 57

58 Identyfikator pozycji modyfikowanej przez pozycję z dokumentu 30 fwp_pozdoid źródłowego FK_dfw_Pozycja_dfw FakturyW fwp_idfaktwewn->pk_dfw FakturyWewnetrzne ewnetrzne 2 FK_dfw_Pozycja_dok Dokument fwp_dokid->pk_dok Dokument 3 FK_dfw_Pozycja_tw Towar fwp_towid->pk_tw Towar 4 PK_dfw_Pozycja fwp_id 34. Tabela dfw_vat Zawiera VAT dokumentów faktur wewnętrznych i ich korekt fwv_id Identyfikator 2 fwv_dokid Identyfikator dokumentu (patrz tabela dfw FakturyWewnetrzne) 3 fwv_vatid 4 fwv_vatproc 5 fwv_wartnetto Identyfikator stawki VAT (patrz tabela sl_stawkivat) Wartość procentowa stawki VAT. Suma wartość netto pozycji w określonej stawce (fwv_vatid) na określonym dokumencie handlowym (fwv_dokid). 6 fwv_wartvat Wartość VAT'u w danej stawce 7 fwv_wartbrutto Wartość brutto w określonej stawce FK_dfw_Vat_dfw FakturyWewn fwv_dokid->pk_dfw FakturyWewnetrzne etrzne 2 FK_dfw_Vat_sl_StawkaVAT fwv_vatid->pk_sl_stawkavat 3 PK_dfw_Vat fwv_id 35. Tabela dkr Dokument Dekrety dkr_id 2 dkr_idroku 3 dkr_datadekretacji 4 dkr_datadokumentu 5 dkr_dataoperacji 6 dkr_status 7 dkr_rejestr 8 dkr_numer 9 dkr_nrpelny 0 dkr_dokumentzrodlowy dkr_kontrolabilansowania 2 dkr_waluta 3 dkr_walutawyswietlana 4 dkr_kursdokumentu 5 dkr_liczbajednostek 6 dkr_rodzajkursu 7 dkr_datakursu Identyfikator Identyfikator roku obrotowego Data dekretacji (wpisu) Data dokumentu źródłowego Data operacji Status dokumentu ( - niezaksięgowany; 3 - zaksięgowany; 5-BO) Rejestr księgowy Numer w rejestrze Numer pełny Numer dokumentu źródłowego Sposób kontroli bilansowania (0- dekret; - dekret i grupy) Domyślna waluta dokumentu (do podpowiadania) Waluta dokumentu - wyświetlana na liście Kurs dokumentu (przenoszony na pozycje) Liczba jednostek waluty Rodzaj kursu (0 - zakupu; - średni; 2 - sprzedaży) Data kursu varchar (3) varchar (30) varchar (30) char (3) varchar (3) str. 58

59 8 dkr_idbanku 9 dkr_kwota Identyfikator banku Kwota dokumentu plus suma zapisów na konta pozabilansowe 20 dkr_kwotawaluta 2 dkr_uwagi 22 dkr_idkategorii 23 dkr_dekretowal 24 dkr_ksiegowal 25 dkr_obiektu Kwota dokumentu w walucie plus suma zapisów na konta pozabilansowe w walucie Uwagi varchar (500) Identyfikator kategorii dokumentu Osoba dekretująca dokument varchar (3) Osoba księgująca dokument varchar (3) Czy dokument powiązany z zapisem w ewidencji VAT: 0-brak powiązania; 3-powiązanie z ewidencją sprzedaży; 6-powiązanie z ewidencją zakupów 26 dkr_idobiektu Id obiektu w ewid VAT jeśli dokument jest powiązany z VAT 27 dkr_dokimport dokumentu, z którego dokonano importu: FS; FSd (FS detaliczna); FSz (FS zbiorcza); FSzal (FS zaliczkowa); RS; RZ; FZ; FZr (FZ RR); FZz (FZ zbiorcza); KFS; KFSn (KFS do nieistniejacego); KFZ; KFZn (KFZ do nieistniejacego); PA; PAi (paragon imienny); PAf (paragon fiskalny); PAk (paragon odebrany z kasy); ZW; ZWn (zwrot do nieistniejacego); PW; PZ; PZa (PZ automatyczne); PZv (PZ związane z zakupem); RW; WZ; WZa (WZ automatyczne); WZv (WZ związane ze sprzedażą); MM; ZPZ (Zwrot przyjęcia zewnętrznego); ZWZ (Zwrot wydania zewnętrznego); FSzc (FS zaliczkowa cząstkowa nowa); FSzk (FS zaliczkowa końcowa nowa); KFSzc (KFS korekta całkowita faktury zaliczkowej); 7 - KP; 8 - KW; 9 - BP; 20 - BW; 44 - KOMPENSATA; OT; AM; MO; LT; SP; NP; 06 - Lista płac; - Składki z listy płac; Zaliczka z listy płac; 04 - Rachunek do umowy; 2 - Składki z rachunku do umowy; Zaliczka z rachunku do umowy; 8 - Składki wspólników; 52 - Ewidencje VAT sprzedaży; 53 - Ewidencje VAT zakupu; KKh (korekta kosztów handlowych); KKm (korekta kosztów magazynowych); KKDr; KKDw; FWN; FWNn; FWO; FWOn; KFWN; KFWO; Raport kasowy; Wyciąg bankowy; Nota odsetkowa; OsT; 28 dkr_iddokimport 29 dkr_importpochodzenie 30 dkr_idkh 3 dkr_symbolkh Identyfikator dokumentu źródłowego (dla importu) Z jakiego źródła nastąpił import: 0-Brak; -Dokumenty handlowe i magazynowe; 2-Operacje na środkach trwałych; 3-Dokumenty kasowe; 4-Operacje bankowe; 5-Płace; 6-Ewidencje 6 VAT; 7- Kompensaty Identyfikator kontrahenta Symbol kontrahenta varchar (20) str. 59

60 32 dkr_nrwdzienniku 33 dkr_podtyp Numer w dzienniku księgowań Podtyp dokumentu Rewizora: 0-zwykły dokument; 0-dokument z naliczeniem rocznych roznic bilansowych; -dokument z wystornowaniem roznic 34 dkr_trybwprowadzaniarozrach unkow Domyślny tryb wprowadzania rozrachunków przy dodawaniu nowych zapisów na kontach rozrachunkowych (-utwórz w tle; 2- utwórz; 3-podłącz; 4-podłącz, umożliwiaj tworzenie) Kurs dokumentu - jeżeli na wszystkich pozycjach ten sam kurs, 35 dkr_walutakurswyswietlany "'wiele kursów" - jeżeli różny na pozycjach 36 dkr_kwotawn Kwota Wn dokumentu 37 dkr_kwotama Kwota Ma dokumentu 38 dkr_kwotawalutawn Kwota Wn dokumentu w walucie 39 dkr_kwotawalutama Kwota Wn dokumentu w walucie ([dkr_kontrolabilansowania] = 0 or [dkr_kontrolabilansowania] = CK_dkr Dokument_ ) ([dkr_rodzajkursu] = 0 or [dkr_rodzajkursu] = or 2 CK_dkr Dokument_2 [dkr_rodzajkursu] = 2) 3 CK_dkr Dokument_3 ([dkr_status] = or [dkr_status] = 3 or [dkr_status] = 5) ([dkr_status] <> 3 and [dkr_nrwdzienniku] is null or [dkr_status] 4 CK_dkr Dokument_4 = 3 and [dkr_nrwdzienniku] is not null) FK_dkr Dokument_kh Kontrah dkr_idkh- ->PK_kh Kontrahent ent FK_dkr Dokument_pd_RokObro dkr_idroku->pk_pd_rokobrotowy towy FK_dkr Dokument_pd_Uzytkow dkr_dekretowal->ix_pd_uzytkownik_ident nik FK_dkr Dokument_pd_Uzytkow dkr_ksiegowal->ix_pd_uzytkownik_ident nik 9 FK_dkr Dokument_sl_Kategoria dkr_idkategorii->pk_sl_kategoria FK_dkr Dokument_sl_RejestrKsi 0 dkr_rejestr->ix_sl_rejestrksiegowy_symbol egowy FK_dkr Dokument_sl_Waluta dkr_waluta->pk_sl_waluta FK_dkr Dokument_sl_WalutaBa 2 dkr_idbanku->pk_sl_walutabank nk 3 PK_dkr Dokument dkr_id varchar (5) CHECK CHECK CHECK CHECK 36. Tabela dkr_automat Automaty przeksięgowań ap_id 2 ap_idroku 3 ap_nazwa 4 ap_idkategorii 5 ap_uwagi 6 ap_data 7 ap_okresdo 8 ap_zakres Identyfikator Identyfikator roku obrotowego Nazwa automatu Identyfikator kategorii ze słownika Uwagi Data ostatniego wykonania automatu Koniec okresu ostatniego wykonania automatu Zakres dokumentów: 0- -wszystkie; -zadekretowane; 2- zaksięgowane varchar (500) str. 60

61 9 ap_idrejestru Identyfikator rejestru księgowego z ostatniego wykonania FK_dkr_Automat_pd_RokObroto ap_idroku->pk_pd_rokobrotowy wy 2 FK_dkr_Automat_sl_Kategoria ap_idkategorii->pk_sl_kategoria FK_dkr_Automat_sl_RejestrKsieg 3 ap_idrejestru->pk_sl_rejestrksiegowy owy 4 PK_dkr_Automat ap_id 37. Tabela dkr_automatpozycja Pozycje automatów przeskięgowań app_id 2 app_idautomatu 3 app_ 4 app_kontoz 5 app_kwotaz 6 app_kontown 7 app_kontoma 8 app_udzial 9 app_ 0 app_idautomatupoz app_wszystkieanalityki 2 app_pobierajkontozwn 3 app_pobierajkontozma FK_dkr_AutomatPozycja_dkr_Aut omat 2 PK_dkr_AutomatPozycja 38. Tabela dkr_bilansotwarcia Bilanse otwarcia bo_id 2 bo_idroku 3 bo_zatwierdzony 4 bo_korygowany 5 bo_data 6 bo_iduzytkownik 7 bo_datazatwierdzenia 8 bo_idzatwierdzajacy 9 bo_datakorekty 0 bo_idkorygujacy FK_dkr_BilansOtwarcia_dkr_Bila nsotwarcia Identyfikator Identyfikator automatu pozycji (0-przeksięgowanie, -inny automat) Numer konta źródłowego Pobierana kwota (0-saldo Wn, -saldo Ma, 2-obroty Wn, 3-obroty Ma) Numer konta Wn Numer konta Ma Procentowy udział w kwocie pozycji Identyfikator pozycji, gdy typ= Dla konta źródłowego zastosuj rekurencyjnie dla wszystkich analityk Konto Wn pobieraj z konta źródłowego: 0 - nie, - tak Konto Ma pobieraj z konta źródłowego: 0 - nie, - tak app_idautomatu->pk_dkr_automat app_id Identyfikator Identyfikator roku obrotowego Czy BO jest zatwierdzony Czy BO był korygowany Data wprowadzenia BO Identyfikator użytkownika, który wprowadził BO Data zatwierdzenia BO Id. osoby zatwierdającej BO (pd_uzytkownik.uz_id) Data korekty Id. osoby korygującej (pd_uzytkownik.uz_id) bo_id->pk_dkr_bo str. 6

62 2 3 FK_dkr_BilansOtwarcia_pd_Uzyt kownik FK_dkr_BilansOtwarcia_pd_Uzyt kownik 4 FK_dkr_BO_pd_RokObrotowy 5 FK_dkr_BO_pd_Uzytkownik 6 PK_dkr_BO bo_idzatwierdzajacy->pk_pd_uzytkownik bo_idkorygujacy->pk_pd_uzytkownik bo_idroku->pk_pd_rokobrotowy bo_iduzytkownik->pk_pd_uzytkownik bo_id 39. Tabela dkr_bilansotwarciadostawy Rozbicie pozycji w walucie obcej w bilansie otwarcia na dostawy. bor_id 2 bor_dokument 3 bor_kwota 4 bor_kurs 5 bor_liczbajednostek 6 bor_idpozycji 7 bor_lp 8 bor_idpozycjizrodlowej 9 bor_idpozycjizrodlowejbo CK_dkr_BilansOtwarciaRozbicie_ Kurs Identyfikator dostawy. Tytuł dokumentu. Kwota dostawy. Kurs dostawy. Liczba jednostek waluty. Identyfikator pozycji zapisu w bilansie otwarcia. CK_dkr_BilansOtwarciaRozbicie_ ([bor_kwota] > 0) Kwota CK_dkr_BilansOtwarciaRozbicie_ ([bor_liczbajednostek] > 0) LiczbaJednostek Numer porządkowy dostawy. Wyznacza kolejność uwzględniania dostaw przy naliczaniu różnic kursowych. Identyfikator pozycji źródłowej (pozycji dekretu). Istnieje dla dostaw utworzonych automatycznie przy przenoszeniu bilansu zamknięcia. Identyfikator pozycji źródłowej (dostawy z poprzedniego bilansu otwarcia). Istnieje dla dostaw utworzonych automatycznie przy przenoszeniu bilansu zamknięcia. ([bor_kurs] > 0) CK_dkr_BilansOtwarciaRozbicie_ ([bor_lp] > 0) LP FK_dkr_BilansOtwarciaRozbicie_ bor_idpozycjizrodlowejbo->pk_dkr_bilansotwarciarozbicie dkr_bilansotwarciarozbicie FK_dkr_BilansOtwarciaRozbicie_ bor_idpozycjizrodlowej->pk_dkr_pozycja dkr_pozycja_zrodlowa 7 PK_dkr_BilansOtwarciaRozbicie bor_id 40. Tabela dkr_bilansotwarciazmiana Historia zmian w bilansie otwarcia boz_id id zmiany 2 boz_idbo id bilansu otwarcia którego dotyczy zmiana zdarzenia w BO (0 zatwierdzenie BO, -Korekta BO, 2-3 boz_ Utworzenie BO, 3-Przeniesienie BZ do BO) varchar (30) CHECK CHECK CHECK CHECK 4 boz_idmodyfikowal 5 boz_datamodyfikacji 6 boz_hid id.użytkownika modyfikującego BO (pd_uzytkownik uz_id) Data modyfikacji BO nazwa komputera, z ktorego loguje sie uzytkownik str. 62

63 CK_dkr_BilansOtwarciaZmiana_t ([boz_] <= 3 and [boz_] >= 0) yp FK_dkr_BilansOtwarciaZmiana_d boz_idbo->pk_dkr_bo kr_bilansotwarcia FK_dkr_BilansOtwarciaZmiana_p boz_idmodyfikowal->pk_pd_uzytkownik d_uzytkownik 4 PK_dkr_BilansOtwarciaZmiana boz_id 4. Tabela dkr_bilansotwarciazmianaszczegoly Szczegóły zmiany w bilansie otwarcia bozs_id Identyfikator szczegółów zmiany Identyfikator zmiany (której dotyczy szcegół) 2 bozs_idboz (dkr_bilansotwarciazmiana boz_id) Tym zmiany definicji konta w BO (0-zmiana wartości, -dodano 3 bozs_ zapis, 2-usunięto zapis, 3- zmiana rozrachunku) 4 bozs_konto Numer konta w BO 5 bozs_strona Strona konta po któej jest zapis (-Winien,2-Ma) 6 bozs_stanprzed Wartość zapisu na koncie bozs_konto przed modyfikacją 7 bozs_stanpo Wartość zapisu na koncie bozs_konto po modyfikacji CK_dkr_BilansOtwarciaZmianaSz ([bozs_] >= 0 and [bozs_] <= 3) czegoly_bozs_ FK_dkr_BilansOtwarciaZmianaSz czegoly_dkr_bilansotwarciazmia bozs_idboz->pk_dkr_bilansotwarciazmiana na PK_dkr_BilansOtwarciaZmianaSz bozs_id czegoly CHECK CHECK 42. Tabela dkr_parametr Parametry dekretacji dkrp_id 2 dkrp_domyslnytermplat 3 dkrp_autododawanierozr 4 dkrp_autonrtransakcji 5 dkrp_sposobautorozliczrozr 6 dkrp_kontrolakregukosztow 7 dkrp_pobierajostatnikurs 8 dkrp_wyswietlajdymki Identyfikator pozycji O tyle dni będzie przesunięty termin płatności dla rozrachunku wprowadzanego spod dekretacji w stosunku do daty dokumentu źródłowego. Dodany automatycznie rozrachunek na podstawie zapisów na konta rozrachunkowe jest: -tworzony w tle; 2-tworzony i pokazywany użytkownikowi Czy w trakcie dekretacji numer transakcji jest automatycznie uzupełniany numerem dokumentu źródłowego. Sposób w jaki program będzie próbował rozliczyć rozrachunki (0 - wyłączone; - wg daty powstania; 2 - wg terminu płatności; 3 - wg kwoty; 4 - wg transakcji). Czy w dekretacji przy zapisie jest kontrolowane zamknięcie kręgu kosztów (0 - brak kontroli; - ostrzeganie; 2 - blokada). Czy z tabeli kursow pobierac ostatni kurs dla waluty Czy wyświetlać dymki podczas dodawania rozrachunków str. 63

64 9 dkrp_przepisywanierejestru Czy przepisywać rejestr księgowy 0 dkrp_przepisywaniedtdekretacji Czy przepisywać datę dekretacji dkrp_przepisywaniedtdokumen Czy przepisywać datę dokumentu tu 2 dkrp_przepisywaniedtoperacji Czy przepisywać datę operacji 3 dkrp_przepisywaniekategorii Czy przepisywać kategorię 4 dkrp_przepisywaniekb Czy przepisywać kontrolę bilansowania 5 dkrp_przepisywanieto Czy przepisywać typ obiektu 6 dkrp_przepisywaniewaluty Czy przepisywać walutę dkrp_kontrolauniqnrdokument 7 Czy kontrolować unikalność numeru dokumentu źródłowego u Czy ustawiać dane i parametry kontrahenta w zakładce VAT 8 dkrp_ustawdanekhwvat podczas wyboru konta kartotekowego odbiorcy/dostawcy w dekretacji. 9 dkrp_paramewidid Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) 20 dkrp_kopiujtytulem Kopiuj tytułem do treści pozycji 2 dkrp_dekretyzerowe Zezwalaj na zapis dekretów bez zapisów na konta ([dkrp_sposobautorozliczrozr] = 4 or [dkrp_sposobautorozliczrozr] = 3 or CK_dkrp_Parametr_SposobAuto [dkrp_sposobautorozliczrozr] = 2 or RozliczRozr [dkrp_sposobautorozliczrozr] = or [dkrp_sposobautorozliczrozr] = 0) 2 FK_dkr_Parametr_par Ewid dkrp_paramewidid->pk_par Ewid 3 IX_dkr_Parametr dkrp_paramewidid 4 PK_dkrp_Parametr dkrp_id 43. Tabela dkr_parametrdokdodekretacji Parametry dotyczące działania modułu Dokumenty do dekretacji dddp_id Identyfikator pozycji CHECK UNIQUE 2 dddp_przerwaniepobledzie 3 dddp_paramewidid Czy przerwać dekretację w przypadku wystąpienia błędu Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) 4 dddp_data_zakupowe Którą datę uwzględniać przy imporcie dokumentów zakupowych (RZ,FZ,FZr,FZz,KFZ,KFZn) (w DDD i Ctrl-F9) (-data wystawienia, 2-data otrzymania, 3-data sprzedaży, 4-termin 4 płatności) 5 dddp_autonadawanieanalityk Czy automatycznie nadawać nr analityki w trakcie importu 6 dddp_uzupelniajlukianalityk Uzupełnianie luk podczas nadawania numerów analityk dddp_dekretacjausuwajkwotyz Usuwanie zerowych kwot przy tworzeniu dekretów (import) z 7 erowe kwotami zero 8 dddp_roznicezaokraglendekret Czy przy imporcie dekretów walutowych nie bilansujących się z owwalutowych powodu różnic zaokrągleń dodawać wpis korygujący 9 dddp_probojbilansowacbezgrup 0 dddp_przenosplatnoscimasowe W przypadku importu schematem z bilansowaniem wg grup, gdy dekret zawiera błąd definicji grup próbuj zapisać dekret z bilansowaniem całości Uwzględnianie podczas importu z pliku epp informaci o płatnościach masowych str. 64

65 dddp_usuwajnieprawidlowekon Usuwanie wierszy dekretu które mają nieprawidłowy numer ta konta Zezwalaj na zapis dekretów generowanych automatycznie nie 2 dddp_dekretyzerowe zawierających zapisów na konta CK_dkr_ParametrDokDoDekreta ([dddp_data_zakupowe] >= and [dddp_data_zakupowe] <= 4) cji_data_zakupowe FK_dkr_ParametrDokDoDekreta cji_par Ewid IX_dkr_ParametrDokDoDekretac ji PK_dkr_ParametrDokDoDekreta dddp_id cji 44. Tabela dkr_parametrdziennika Parametry dziennika księgowań dkpd_idroku 2 dkpd_numerlp 3 dkpd_numerpozycji FK_dkr_ParametrDziennika_pd_ RokObrotowy 2 PK_dkr_ParametrDziennika dddp_paramewidid->pk_par Ewid dddp_paramewidid Identyfikator roku obrotowego Kolejny numer Lp dekretu zaksięgowanego Kolejny numer pozycji dkpd_idroku->pk_pd_rokobrotowy dkpd_idroku CHECK UNIQUE 45. Tabela dkr_pieczecksiegowa Pieczęcie księgowe dkpk_id 2 dkpk_nazwa 3 dkpk_kontrolabilansowania PK_dkr_PieczecKsiegowa Identyfikator rekordu Nazwa pieczęci kontroli bilansowania 0-cały dekret, -dekret i grupy dkpk_id 46. Tabela dkr_pieczecksiegowapozycja Pozycje pieczęci ksiegowej dkpp_id Identyfikator rekordu 2 dkpp_idpieczeci Identyfikator pieczęci 3 dkpp_konto Numer konta 4 dkpp_strona Strona ( - strona Wn; 2 - strona Ma) 5 dkpp_ pozycji 6 dkpp_wiersza wiersza w dekrecie ( 0-podrzędny, -główny) 7 dkpp_pos Nr pozycji w pieczęci księgowej FK_dkr_PieczecKsiegowaPozycja dkpp_idpieczeci->pk_dkr_pieczecksiegowa _dkr_pieczecksiegowa 2 PK_dkr_PieczecKsiegowaPozycja dkpp_id str. 65

66 47. Tabela dkr_pozycja Pozycje dekretu dko_id 2 dko_idroku 3 dko_datadekretacji 4 dko_status 5 dko_iddokumentu 6 dko_konto 7 dko_kwotawn 8 dko_kwotawnwaluta 9 dko_kwotama 0 dko_kwotamawaluta dko_waluta 2 dko_kurs 3 dko_liczbajednostek 4 dko_rodzajkursu 5 dko_datakursu 6 dko_idbanku 7 dko_ 8 dko_grupa 9 dko_lpwiersza 20 dko_wiersza 2 dko_korektazaokraglen 22 dko_nrwdzienniku 23 dko_idstawkivat CK_dkr_Pozycja_ 2 CK_dkr_Pozycja_2 3 CK_dkr_Pozycja_3 4 CK_dkr_Pozycja_5 Identyfikator Identyfikator roku obrotowego Data dekretacji Status pozycji dekretu (-pozycja niezaksięgowana; 3-pozycja zaksięgowana; 5-pozycja z bilansu otwarcia) Identyfikator nagłówka dokumentu Numer konta Kwota Wn - zawsze PLN Kwota Wn w walucie (może być PLN) Kwota Ma - zawsze PLN Kwota Ma w walucie (może być PLN) Waluta Kurs waluty Liczba jednostek waluty Rodzaj kursu (0 - zakupu; - średni; 2 - sprzedaży) Data kursu Identyfikator banku pozycji Numer grupy (jeśli jest grupowanie na dokumencie) Lp wiersza (dla grida) wiersza w obrębie grupy (0- wiersz podrzędny; - wiersz główny) Czy wpis jest korektą zaokrągleń kursowych Numer pozycji w dzienniku księgowań Idenyfikator stawki VAT uzywanej przy przepisywaniu danych VAT ([dko_kurs] > 0) ([dko_status] = or [dko_status] = 3 or [dko_status] = 5) ([dko_status] <> 3 and [dko_nrwdzienniku] is null or [dko_status] = 3 and [dko_nrwdzienniku] is not null) ([dko_status] = 5 and [dko_iddokumentu] is null or [dko_status] <> 5 and [dko_iddokumentu] is not null) 5 FK_dkr_Pozycja_dkr Dokument dko_iddokumentu->pk_dkr Dokument FK_dkr_Pozycja_pd_RokObrotow 6 dko_idroku->pk_pd_rokobrotowy y 7 FK_dkr_Pozycja_sl_StawkaVAT dko_idstawkivat->pk_sl_stawkavat 8 FK_dkr_Pozycja_sl_Waluta dko_waluta->pk_sl_waluta 9 FK_dkr_Pozycja_sl_WalutaBank dko_idbanku->pk_sl_walutabank 0 PK_dkr_Pozycja dko_id 48. Tabela dkr_roznicakursowa Różnice kursowe od zapisów w walucie na kontach podlegających wycenie. dkrk_id Identyfikator różnicy kursowej. 2 dkrk_data Data różnicy kursowej. 3 dkrk_konto Konto, dla którego różnica została naliczona. char (3) CHECK CHECK CHECK CHECK str. 66

67 4 dkrk_ 5 dkrk_kwota 6 dkrk_ 7 dkrk_idroku 8 dkrk_idpozycji 9 dkrk_idpozycjiwyplaty 0 dkrk_idroznicy dkrk_kurs 2 dkrk_liczbajednostek CK_dkr_RoznicaKursowa_Kurs różnicy kursowej. Kwota różnicy kursowej. różnicy kursowej (0-zrealizowana, -niezrealizowana, 2- storno) Identyfikator roku obrotowego. Identyfikator pozycji dekretu różnic kursowych. Identyfikator pozycji wydania, dla którego ta zrealizowana różnica kursowa została naliczona. Dla pozostałych różnic kursowych przyjmuje wartość NULL. Identyfikator różnicy niezrealizowanej, dla której powstało to storno. Dla pozostałych różnic kursowych przyjmuje wartość NULL. Kurs wyceny różnic niezrealizowanych Liczba jednostek waluty dla różnic niezrealizowanych ([dkrk_] = and [dkrk_kurs] is not null and [dkrk_kurs] > 0 or [dkrk_] <> and [dkrk_kurs] is null) CHECK ([dkrk_] = and [dkrk_liczbajednostek] is not null and CK_dkr_RoznicaKursowa_LiczbaJ 2 [dkrk_liczbajednostek] > 0 or [dkrk_] <> and ednostek [dkrk_liczbajednostek] is null) 3 CK_dkr_RoznicaKursowa_ ([dkrk_] = 0 or [dkrk_] = or [dkrk_] = 2) ([dkrk_] <> 0 or [dkrk_idpozycjiwyplaty] is not null and 4 CK_dkr_RoznicaKursowa_0 [dkrk_idroznicy] is null) ([dkrk_] <> or [dkrk_idpozycjiwyplaty] is null and 5 CK_dkr_RoznicaKursowa_ [dkrk_idroznicy] is null) ([dkrk_] <> 2 or [dkrk_idpozycjiwyplaty] is null and 6 CK_dkr_RoznicaKursowa_2 [dkrk_idroznicy] is not null) FK_dkr_RoznicaKursowa_dkr_Po dkrk_idpozycji->pk_dkr_pozycja zycja_idpozycji FK_dkr_RoznicaKursowa_dkr_Po dkrk_idpozycjiwyplaty- ->PK_dkr_Pozycja zycja_idpozycjiwyplaty FK_dkr_RoznicaKursowa_dkr_Ro dkrk_idroznicy->pk_dkr_roznicakursowa znicakursowa FK_dkr_RoznicaKursowa_pd_Ro dkrk_idroku->pk_pd_rokobrotowy kobrotowy PK_dkr_RoznicaKursowa dkrk_id 49. Tabela dkr_roznicakursowapozycja Sposob wyliczenia różnicy kursowej. dkrkp_idroznicy 2 dkrkp_idpozycji 3 dkrkp_idpozycjibo 4 dkrkp_kwota CK_dkr_RoznicaKursowaPozycja _Kwota Identyfikator różnicy kursowej. Identyfikator dostawy (pozycji dekretu). Gdy dostawą jest pozycja z BO pole to przyjmuje wartość NULL. Identyfikator dostawy z bilansu otwarcia. Gdy dostawą jest pozycja z dekretu pole to przyjmuje wartość NULL. Kwota pozycji różnicy kursowej. ([dkrkp_kwota] > 0) CHECK CHECK CHECK CHECK CHECK CHECK str. 67

68 2 CK_dkr_RoznicaKursowaPozycja ([dkrkp_idpozycji] is not null and [dkrkp_idpozycjibo] is null or _Pozycja_Exist [dkrkp_idpozycji] is null and [dkrkp_idpozycjibo] is not null) CHECK CK_dkr_RoznicaKursowaPozycja _Pozycja_NoDupl FK_dkr_RoznicaKursowaPozycja _dkr_bilansotwarciarozbicie FK_dkr_RoznicaKursowaPozycja _dkr_pozycja FK_dkr_RoznicaKursowaPozycja _dkr_roznicakursowa dkrkp_idroznicy; dkrkp_idpozycji; dkrkp_idpozycjibo dkrkp_idpozycjibo->pk_dkr_bilansotwarciarozbicie dkrkp_idpozycji->pk_dkr_pozycja dkrkp_idroznicy->pk_dkr_roznicakursowa UNIQUE 50. Tabela dkr_sladrewizyjny Ślady rewizyjne srw_id Identyfikator 2 srw_nrdokumentu Numer dokumentu Rodzaj operacji (0 - dodanie; - poprawa; 2 - usunięcie; 3-3 srw_operacja księgowanie; 4 - przeniesienie danych) 4 srw_data Data operacji 5 srw_uzytkownik Użytkownik, który wykonał operację 6 srw_idroku Identyfikator roku obrotowego 7 srw_datadekretacji Data dekretacji dokumentu 8 srw_dokumentzrodlowy Numer dokumentu źródłowego 9 srw_rejestr Rejestr księgowy FK_dkr_SladRewizyjny_pd_RokO srw_idroku->pk_pd_rokobrotowy brotowy 2 3 FK_dkr_SladRewizyjny_pd_Uzytk srw_uzytkownik->ix_pd_uzytkownik_ident ownik FK_dkr_SladRewizyjny_sl_Rejest srw_rejestr->ix_sl_rejestrksiegowy_symbol rksiegowy 4 PK_dkr_SladRewizyjny srw_id varchar (30) varchar (3) varchar (3) 5. Tabela dkr_wzorzec Wzorce dekretów dkrw_id 2 dkrw_ 3 dkrw_nazwa 4 dkrw_rejestr 5 dkrw_kontrolabilansowania 6 dkrw_waluta 7 dkrw_walutawyswietlana 8 dkrw_kursdokumentu 9 dkrw_rodzajkursu 0 dkrw_kwota dkrw_kwotawaluta 2 dkrw_kwotavat 3 dkrw_uwagi Identyfikator wzorca (0 - bez kwot; - z kwotami) Nazwa wzorca Rejestr księgowy Sposób kontroli bilansowania (0- dekret; - dekret i grupy) Domyślna waluta dokumentu (do podpowiadania) Waluta dokumentu - wyświetlana na liście Kurs dokumentu (przenoszony na pozycje) Rodzaj kursu (0 - zakupu; - średni; 2 - sprzedaży) Kwota dokumentu bez zapisów na konta pozabilansowe Kwota dokumentu w walucie Kwota VAT na dokumencie Uwagi varchar (80) varchar (3) char (3) varchar (3) varchar (500) str. 68

69 4 dkrw_idkategorii 5 dkrw_datawykonania 6 dkrw_obiektu 7 dkrw_idobiektu Identyfikator kategorii dokumentu Data ostatniego wykonania wzorca Czy dokument powiązany z zapisem w ewidencji VAT Id obiektu w ewid VAT jeśli dokument jest powiązany z VAT 8 dkrw_idkh Identyfikator kontrahenta 9 dkrw_symbolkh Symbol kontrahenta ([dkrw_kontrolabilansowania] = 0 or CK_dkr_Wzorzec [dkrw_kontrolabilansowania] = ) ([dkrw_rodzajkursu] = 0 or [dkrw_rodzajkursu] = or 2 CK_dkr_Wzorzec_ [dkrw_rodzajkursu] = 2) 3 CK_dkr_Wzorzec_2 ([dkrw_] = 0 or [dkrw_] = ) FK_dkr_Wzorzec_sl_RejestrKsieg 4 dkrw_rejestr->ix_sl_rejestrksiegowy_symbol owy 5 FK_dkr_Wzorzec_sl_Waluta dkrw_waluta->pk_sl_waluta 6 FK_dkrw_Wzorzec_sl_Kategoria dkrw_idkategorii->pk_sl_kategoria 7 PK_dkrw_Wzorzec dkrw_id 52. Tabela dkr_wzorzecpozycja Pozycje dla wzorca dekretu dkow_id 2 dkow_iddokumentu 3 dkow_konto 4 dkow_kwotawn 5 dkow_kwotawnwaluta 6 dkow_kwotama 7 dkow_kwotamawaluta 8 dkow_waluta 9 dkow_kurs 0 dkow_ dkow_transakcja 2 dkow_grupa FK_dkr_WzorzecPozycja_dkr_Wz orzec Identyfikator Identyfikator nagłówka dokumentu Numer konta Kwota Wn Kwota Wn w walucie Kwota Ma Kwota Ma w walucie Waluta Kurs waluty pozycji Symbol transakcji Grupa (jeśli włączone grupowanie) dkow_iddokumentu->pk_dkrw_wzorzec FK_dkr_WzorzecPozycja_sl_Walu 2 dkow_waluta->pk_sl_waluta ta 3 PK_dkr_WzorzecPozycja dkow_id varchar (20) CHECK CHECK CHECK char (3) 53. Tabela dks_homebanking Formaty HB hb_id 2 hb_nazwa 3 hb_transformacja PK_dks_HomeBanking Identyfikator Nazwa formatu HomeBankingu Transformacja XSLT danego formau HB hb_id image ( ) str. 69

70 54. Tabela dks_kasa Kasy podmiotu ks_id 2 ks_symbol 3 ks_nazwa 4 ks_ 5 ks_analityka 6 ks_glowna 7 ks_waluta 8 ks_wielowalutowa 9 ks_rk_personalizacja 0 ks_rk_kategoria ks_rk_okres 2 ks_rk_wielezaokres Identyfikator kasy Kod kasy do łamania numeracji dokumentów Nazwa kasy kasy Numer analityki kasy Czy jest to kasa główna Waluta kasy gotówkowej Czy kasa jest wielowalutowa czy jednowalutowa raport kasowy: czy na raporcie mogą być KP/KW tylko tworzącego raport raport kasowy: domyślna kategoria raportu kasowego raport kasowy: domyślny okres raportu Czy w okresie raportu może być kilka raportów kasowych varchar (3) varchar (80) varchar (3) char (3) 3 ks_rk_autododawanie 4 ks_rk_kategoriakorekty 5 ks_rk_formatnumeru Zachowanie dokumentów kasowych dla danej kasy (względem raportu) -nie dodawaj do raportu, 2 - dodawaj do raportu jeżeli raport istnieje, 3 - dodawaj do raportu, raport musi istnieć raport kasowy: domyślna kategoria dok.kasowego korygującego raport kasowy raport kasowy: domyślny format numeru raportu kasowego CK_dks_Kasa_ks_RK_AutoDodaw ([ks_rk_autododawanie] = or [ks_rk_autododawanie] = 2 or anie [ks_rk_autododawanie] = 3) 2 CK_dks_Kasa_ks_RK_Okres ([ks_rk_okres] > 0) ([ks_waluta] is null and [ks_wielowalutowa] = or [ks_waluta] is 3 CK_dks_Kasa_Wielowalutowa not null and [ks_wielowalutowa] = 0) FK_dks_Kasa_sl_FormatNumerac ji FK_dks_Kasa_sl_Kategoria_Kaso wykorygujacy ks_rk_formatnumeru->pk_sl_formatnumeracji ks_rk_kategoriakorekty->pk_sl_kategoria FK_dks_Kasa_sl_Kategoria_Rapor ks_rk_kategoria->pk_sl_kategoria tu 7 FK_dks_Kasa_sl_Waluta ks_waluta->pk_sl_waluta 8 PK_ks_Kasa ks_id 9 UX_Symbol ks_symbol 55. Tabela dks_kasabo Tabela stanów początkowych kas gotówkowych kso_id Identyfikator 2 kso_idkasy Identyfikator kasy gotówkowej 3 kso_waluta Symbol waluty 4 kso_kwota Kwota stanu początkowego w walucie CK_dks_KasaBO_Kwota ([kso_kwota] > 0) CHECK CHECK CHECK UNIQUE char (3) CHECK str. 70

71 FK_dks_KasaBO_dks_Kasa FK_dks_KasaBO_sl_Waluta PK_dks_KasaBO Waluta_KasaBO kso_idkasy->pk_ks_kasa kso_waluta->pk_sl_waluta kso_id kso_idkasy; kso_waluta UNIQUE 56. Tabela dks_kasaprofil Powiązanie użytkowników z kasami, do których nie mają mieć dostępu. Nazwa pf_idobiektu Identyfikator profilowanej kasy pf_iduzytkownika Identyfikator profilowanego użytkownika FK_dks_KasaProfil_dks_Kasa pf_idobiektu->pk_ks_kasa FK_dks_KasaProfil_pd_Uzytkown pf_iduzytkownika->pk_pd_uzytkownik PK_dks_KasaProfil pf_idobiektu; pf_iduzytkownika 57. Tabela dks_kasatransferprofil Profilowanie kast gotówkowych przy tworzeniu transferów. Nazwa pf_idobiektu pf_iduzytkownika FK_dks_KasaTransferProfil_dks_ Kasa Identyfikator profilowanej kasy Identyfikator profilowanego użytkownika pf_idobiektu->pk_ks_kasa FK_dks_KasaTransferProfil_pd_U pf_iduzytkownika->pk_pd_uzytkownik zytkownik PK_dks_KasaTransferProfil pf_idobiektu; pf_iduzytkownika 58. Tabela dks_parametrfinansowy Parametry finansów Nazwa fin_id Identyfikator - nieuzywany, zawsze fin_dok dokumentu finansowego (7-Kasa przyjmie; 8-Kasa wyda; 9-Bank przyjmie; 20-Bank wyda; 37-BO dla kasy; 38-BO dla rachunku; 39-Nalezność; 40-Zobowiązanie; 4-Spłata należności; 42-Spłata zobowiązania; 43-Sesja rozliczeniowa; 44-Kompensata; 45-Różnica kursowa dodatnia; 46-Różnica kursowa ujemna) fin_idkategorii fin_zaliczka fin_kursu fin_infoniesplacone fin_status Domyślna kategoria Czy dokument ma domyślnie być wolną spłatą (0-nie dla wszystkich typów obiektów, -tak dla kontrahentów, 2-tak dla pracowników, 4-tak dla instytucji) Domyślny typ kursu: 0 - kurs zakupu; - kurs średni; 2 - kurs sprzedaży; Czy informować o istnieniu nierozliczonych rozrachunków Domyślny status uzgodnienia: - do uzgodnienia; 2 - uzgodniona; 3 - niezgodna; str. 7

72 8 fin_rodzajodsetek 9 fin_stopaodsetek 0 fin_ostatnikurs fin_drukujpozapisie 2 fin_korekty 3 fin_idkattransfer 4 fin_przepisujkatzdok 5 fin_paramewidid CK_dks_ParametrFinansowy FK_dks_ParametrFinansowy_par 2 Ewid 3 IX_dks_ParametrFinansowy Domyślny rodzaj odsetek: - ustawowe; 2 - własne; 3 - kwotowe; Stopa odsetek własnych Czy podpowiadać ostatni kurs waluty jeśli nie ma kursu na dany dzień Czy drukować po zapisie (rozliczeniu) Czy pokazywać korekty rozrachunków w kompensatach Domyślna kategoria dla dokumentu występującego w transferze Czy przepisywać kategorie z dokumentu Identyfikator instancji parametru (na przyszłe potrzeby) ([fin_dok] = 42 or [fin_dok] = 4 or [fin_dok] = 44 or [fin_dok] = 40 or [fin_dok] = 39 or [fin_dok] = 20 or [fin_dok] = 9 or [fin_dok] = 8 or [fin_dok] = 7) fin_paramewidid->pk_par Ewid fin_dok; fin_paramewidid CHECK UNIQUE 59. Tabela dnk NotaKorygujaca Nagłówki not korygujących dnk_id 2 dnk_ 3 dnk_podtyp 4 dnk_magid 5 dnk_nr 6 dnk_nrroz 7 dnk_nrpelny 8 dnk_mscwyst 9 dnk_datawyst 0 dnk_datapotw dnk_potwierdzenie 2 dnk_odbiorcaid Identyfikator noty korygującej. dokumentu: 55 - Nota korygująca Podtyp dokumentu: 0 - nota korygująca do dokumentu; - nota korygujaca do nieistniejącego Identyfikator Magazynu, do którego została wystawiona nota korygująca. Numer noty korygującej (numeryczny). Rozszerzenie numeru wpisywane przez użytkownika. Numer pełny noty korygującej. Miejsce wystawienia noty korygującej. Data wystawienia noty korygującej nadawana automatycznie przy dodawaniu dokumentu. Data potwierdzenia noty korygującej Czy otrzymano potwierdzenie noty korygującej Identyfikator kontrahenta. char (3) varchar (30) varchar (40) 3 dnk_odbiorcaadreshid 4 dnk_wystawil 5 dnk_odebral 6 dnk_personelid 7 dnk_uwagi 8 dnk_katid 9 dnk_tytul 20 dnk_podtytul 2 dnk_trescdokor 22 dnk_trescpokor Identyfikator historycznych danych adresowych kontrahenta Imię i nazwisko osoby wystawiającej notę korygującą. Imię i nazwisko osoby odbierającej notę korygującą Identyfikator personelu wprowadzającego dokument. Uwagi na nocie korygującej Kategoria dokumentu. Tytuł dokumentu. Podtytuł dokumentu. Treść do skorygowania Treść po korekcie varchar (40) varchar (40) varchar (500) varchar (000) varchar (000) str. 72

73 23 dnk_dokkordatasprzedazy 24 dnk_dokkordatawystawienia 25 dnk_dokkornrdok 26 dnk_dokkornrdoknab 27 dnk_dokkordatazakonczenia FK_dnk NotaKorygujaca_sl_Kat egoria 2 PK_dnk NotaKorygujaca Data sprzedaży w dokumencie korygowanym Data wystawienia w dokumencie korygowanym Numer dokumentu korygowanego Numer dokumentu w systemie nabywcy dokumentu korygowanego Data zakończenia dostawy w dokumencie korygowanym dnk_katid->pk_sl_kategoria dnk_id varchar (30) varchar (30) 60. Tabela dnk_notadokkorygowane Identyfikatory dokumentów korygowanych notą korygującą dnkd_id 2 dnkd_idnota 3 dnkd_iddok FK_dnk_NotaDokKorygowane_d nk NotaKorygujaca 2 PK_dnk_NotaDokKorygowane Identyfikator rekordu. Identyfikator noty. Identyfikator dokumentu, do którego wystawiono notę. dnkd_idnota->pk_dnk NotaKorygujaca dnkd_id 6. Tabela dok Dokument Dokumenty handlowe i magazynowe dok_id 2 dok_ 3 dok_podtyp Identyfikator dokumentu. Podtyp dokumentu {- FZr,FSd,KFZn,KFSn,PZa,WZa,ZWn,PAf,ZKzal; 2- FZz,FSz,PZv,WZv,PAi,KFSzc; 3-FSzal,PZk,WZk,PAk; 4-FSzc; 5-FSzk} dokumentu {-FZ,2 FZ,2-FS,3-RZ,4-RS,5-KFZ,6-KFS,9-MM,0- PZ,-WZ,2-PW,3-RW,4-ZW,5-ZD,6-ZK,2-PA,29-IW,35- ZPZ,36-ZWZ,5-TS,62-FM} 4 dok_magid Identyfikator Magazynu, do którego został wystawiony dokument. 5 dok_nr 6 dok_nrroz 7 dok_nrpelny 8 dok_nrpelnyoryg 9 dok_dodokid 0 dok_dodoknrpelny dok_dodokdatawyst 2 dok_mscwyst 3 dok_datawyst 4 dok_datamag Numer dokumentu (numeryczny). Rozszerzenie numeru wpisywane przez użytkownika. Numer pełny dokumentu. Numer pełny dokumenty oryginalnego. Identyfikator dokumentu powiązanego. Dla KFS-FS; FS; KFZ-FZ;WZ- FS; VWZ-FS; PZ-FZ; VPZ-FZ; ZW-PA/PI; ZK-FS; ZD-FZ; FD-PA/PI; WZ-ZKzalZKzal Numer dokumentu powiązanego. Data wystawienia dokumentu powiązanego. Miejsce wystawienia dokumentu. Data wystawienia dokumentu nadawana automatycznie przy dodawaniu dokumentu. Użytkownik może zmienić tę datę. Od tej daty jest liczony termin płatności dokumentu. Data sprzedaży jest nadawana automatycznie przy zakończeniu dodawania dokumentu. char (3) varchar (30) varchar (30) varchar (30) varchar (40) str. 73

74 5 dok_dataotrzym 6 dok_platnikid 7 dok_platnikadreshid 8 dok_odbiorcaid 9 dok_odbiorcaadreshid 20 dok_platid 2 dok_plattermin 22 dok_wystawil 23 dok_odebral 24 dok_personelid 25 dok_cenypoziom 26 dok_ceny 27 dok_cenykurs 28 dok_cenynarzut 29 dok_rabatproc 30 dok_wartusnetto 3 dok_wartusbrutto 32 dok_warttwnetto 33 dok_warttwbrutto 34 dok_wartopzwr 35 dok_wartopwyd 36 dok_wartmag 37 dok_wartmagp 38 dok_wartmagr 39 dok_wartnetto 40 dok_wartvat 4 dok_wartbrutto 42 dok_kwwartosc 43 dok_kwgotowka 44 dok_kwkarta 45 dok_kwdozaplaty 46 dok_kwkredyt 47 dok_kwreszta 48 dok_waluta 49 dok_walutakurs 50 dok_uwagi 5 dok_katid Data otrzymania dokumentu. Identyfikator kontrahenta. Płatnik, znajduje się na dokumentach kasowych i rozrachunkach. Identyfikator adresu kontrahenta, zapamiętanego podczas wystawiania dokumentu. Identyfikator odbiorcy towaru; występuje na FS i FZ, KFS i KFZ; jest przepisywany na automatyczne dok. magazynowe. Dla MM oznacza identyfikator magazynu Identyfikator historycznych danych adresowych odbiorcy Identyfikator formy płatności. Termin płatności. Imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument. Imię i nazwisko osoby odbierającej dokument. Identyfikator personelu wprowadzającego dokument. Poziom ceny dokumentu. {niezero- netto, zero-brutto} Flaga wskazująca czy pozycje są liczone od ceny netto czy od ceny brutto. Gdy waluta ceny jest różna od waluty dokuementu. Narzut. Rabat dla całego dokumentu. Wartość netto usług. Wartość usług brutto. Wartość towarów netto. Wartość towarów brutto. Wartość opakowań zwróconych (przyjętych). Wartość dokumentów wydanych. Wartość magazynowa towarów (bez opakowań) dla przyjec dok_wartmagp-dok_magwartw, dok_magwartw, dla wydan dok_magwartw- dok_magwartp. Wartość magazynowa przyjętych towarów (bez opakowań) Wartość magazynowa wydanych towarów (bez opakowań) Wartość netto. Wartość VAT. Wartość brutto. Wartość do zapłaty dokumentu. Suma dok_wartbrutto + dok_wartopwyd - dok_wartopzwr Zapłacono gotówką przy pierwszym razie, gdy dokument jest nowy. Zapłacono kartą przy pierwszym razie, gdy dokument jest nowy. Kwota do zaplaty. Jeśli dokument został całkowicie rozliczony, to wartość ta równa jest 0. Kwota kredytu. Reszta. Symbol waluty, w której został wykonany dokument Kurs waluty wybranej na dokumencie Uwagi na dokumencie Kategoria dokumentu. varchar (40) varchar (40) char (3) varchar (500) str. 74

75 52 dok_tytul 53 dok_podtytul 54 dok_status 55 dok_statusksieg 56 dok_statusfiskal 57 dok_statusblok 58 dok_jesttylkodoodczytu 59 dok_jestruchmag 60 dok_jestzmianadatydokkas 6 dok_jesthop 62 dok_jestvatnaeksport 63 dok_jestvatauto 64 dok_algorytm 65 dok_kartaid 66 dok_kredytid 67 dok_rodzajoperacjivat 68 dok_kodrodzajutransakcji 69 dok_statusex 70 dok_obiektgt 7 dok_rozliczony 72 dok_rejid 73 dok_terminrealizacji 74 dok_walutaliczbajednostek 75 dok_walutarodzajkursu 76 dok_walutadatakursu 77 dok_walutaidbanku 78 dok_cenyliczbajednostek 79 dok_cenyrodzajkursu Tytuł dokumentu. Podtytuł dokumentu. Status dokumentu: {0-wycofany, -wykonany, 2-unieważniony, 3- odłożony, 4-MM wydany, 5-zamówienie nie zrealizowane, 6- zamówienie nie zrealizowane bez rezerwacji, 7-zamówienie nie zrealizowane z rezerwacją, 8-zamówienie zrealizowane} Status księgowy {0-nowy, -zaimportowany, 2-zmieniony, 3- zaksięgowany, 5-NPK} Status fiskalizacji dokumentu {Flagi: 0-nie zarejestrowany, - jednokrotnie zarejestrowany, 2-zarejestrowany wielokrotnie, 28-błąd rejestracji}. Status blokady okresu Dokument tylko do odczytu. Zapalenie tej flagi powoduje nie, ze dokument nie wykonuje ruchów na magazynie. Należy bardzo ostrożnie się z nią obchodzić, służy do dokumentów HOP'owanych. Zmiana daty na automatycznym dokumencie kasowym Dokument jest przehopowany Dokument eksportowy Tabela VAT jest przeliczana automatycznie Flagi określające algorytm wykonywania dokumentu. Identyfikator karty. Identyfikator kredytu. Rodzaj operacji VAT (0 - nabycie/dostawa krajowa; - import/eksport towarów; 2 - nabycie/dostawa ue; 3 - transakcja trójstronna; 4 - import/eksport usług; 6-6 odwrotne obciążenie; 2 - nabycie/dostawa poza terytorium kraju) Kod rodzaju transakcji dla INTRASTAT. Rozszerzony status dokumentu: {FSzal:0-pośrednia, -końcowa; FZ:0-płatność auto, -płatność dowolna; ZK:0-nie zrealizowane, - zrealizowane cześciowo, 2-zrealizowane różnicowo, 4- zrealizowane całkowicie, 8-zrealizowane FSzal pośrednią, 6- zrealizowane FSzal końcową; ZD:0-nie zrealizowane, - zrealizowane cześciowo, 2-zrealizowane różnicowo, 4- zrealizowane całkowicie; IW:0-systemowa data wykonania, -inna data wykonania; ZW:0-nieokreślony rodzaj zwrotu, -zwrot ze sprzedaży, 2-reklamacja, 3-oczywista pomyłka} zarezerwowane na przyszlosc, nie nalezy go używać Czy należność rozliczona przelewem od razu. zarezerwowane na przyszlosc, nie nalezy go używać Termin realizacji dla zamówienia. Liczba jednostek waluty Rodzaj kursu waluty {0- zakupu; - średni; 2 - sprzedaży} Data kursu waluty Identyfikator banku waluty Liczba jednostek waluty dla cen dokumentu Rodzaj kursu waluty dla cen dokumentu (0 - zakupu; - średni; 2 - sprzedaży) str. 75

76 80 dok_cenydatakursu 8 dok_cenyidbanku 82 dok_kwprzelew 83 dok_kwgotowkaprzedplata 84 dok_kwprzelewprzedplata 85 dok_definiowalnyid 86 dok_transakcjaid 87 dok_transakcjasymbol 88 dok_transakcjadata 89 dok_podsumavatfszk 90 dok_zlecenieid Data kursu waluty dla cen dokumentu Identyfikator banku waluty dla cen dokumentu Kwota przelewu Kwota przedpłat gotówkowych Kwota przedpłat bankowych Identyfikator dokumentu definiowalnego Identyfikator Szansy Sprzedaży, jeżeli dokument powstał na jej podstawie Symbol Szansy Sprzedaży, jeżeli dokument powstał na jej podstawie Data utworzenia Szansy Sprzedaży, jeżeli dokument powstał na jej podstawie Rodzaj wyliczania podsumowania VAT w fakturze zaliczkowej końcowej Identyfikator powiązanego zlecenia varchar (30) 9 dok_naliczajfundusze Czy naliczać odpisy na fundusze promocji w dokumentach zakupu 92 dok_przetworzonozkwzd 93 dok_vatmarza 94 dok_dstnr 95 dok_dstnrroz 96 dok_dstnrpelny 97 dok_obslugadokdost Czy zamówienie od klienta zostało przetworzone na zamówienie do dostawcy Czy faktura marżowa przelicza VAT wg zasad marżowych. Numer dokumentu dostawy Rozszerzenie numeru dokumentu dostawy Numer pełny dokumentu dostawy 0 - nie dotyczy, - faktura jest dokumentem dostawy, 2 - pełny dokument dostawy char (3) varchar (30) 98 dok_akcyzazwolnienieid Powód zwolnienia z akcyzy - akc_id z tabeli sl_zwolnieniezakcyzy Procedura marży dla FM: 0 - nie określono, - dla biur podróży, 2 99 dok_proceduramarzy - towary używane, 3 - dzieła sztuki, 4 - przedmioty kolekcjonerskie i antyki 00 dok_fakturauproszczona Czy dokument faktury sprzedaży jest uproszczony 0 dok_datazakonczenia Data zakończenia dostawy/usługi 02 dok_metodakasowa Czy dokument jest obsługiwany metodą kasową numeru identyfikacyjnego nabywcy na potrzeby fiskalizacji: 03 dok_nridentnabywcy {0-brak,-NIP,2-REGON,3-PESEL} 04 dok_nridentnabywcy Numer identyfikacyjny nabywcy na potrzeby fiskalizacji FK_dok Dokument_sl_Kategoria dok_katid->pk_sl_kategoria 2 PK_dok Dokument dok_id 62. Tabela dok_dokbiblioteka Biblioteka dokumentów dla dokumentu handlowego ddkb_id Identyfikator 2 ddkb_iddokumentu Identyfikator dokumentu handlowego 3 ddkb_idkategorii Identyfikator kategorii dokumentu varchar (20) 4 ddkb_zablokowany 5 ddkb_datamodyfikacji 6 ddkb_nazwa Czy dokument jest zablokowany przed wprowadzaniem zmian Data ostatniej modyfikacji Nazwa dokumentu str. 76

77 7 ddkb_ dokumentu 8 ddkb_tresc Treść dokumentu 9 ddkb_ Rozszerzenie pliku dokumentu 0 ddkb_idpersonelu Identyfikator personelu FK_dok_DokBiblioteka_dok Dok ddkb_iddokumentu->pk_dok Dokument ument 2 3 FK_dok_DokBiblioteka_pd_Uzytk ddkb_idpersonelu->pk_pd_uzytkownik ownik FK_dok_DokBiblioteka_sl_Katego ddkb_idkategorii->pk_sl_kategoriadokumentu riadokumentu 4 PK_dok_DokBiblioteka ddkb_id image ( ) 63. Tabela dok_dokumentdefiniowalny Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 64. Tabela dok_dokumentdefiniowalnywzw Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 65. Tabela dok_dokumentkonwersja3sp2 Log konwersji dokumentów z wersji.3sp i.3sp HF dokk_id 2 dokk_wartusnetto 3 dokk_wartusbrutto 4 dokk_warttwnetto 5 dokk_warttwbrutto 6 dokk_wartopzwr 7 dokk_wartopwyd 8 dokk_wartmag 9 dokk_wartmagp 0 dokk_wartmagr dokk_statusksieg 66. Tabela dok_magdysp Zadysponowane dostawy w czasie edycji dokumentu md_id Identyfikator rekordu, który jest równy identyfikatorowi rekordu z tabeli dok_magruch na którym została zrobiona dyspozycja 2 md_pozid 3 md_spid 4 md_ilosc 5 md_czas 6 md_doid 7 md_doilosc Identyfikator pozycji dla której utworzona jest dyspozycja Identyfikator procesu w którym została utworzona dyspozycja Ilość towaru w dyspozycji Czas wykonania dyspozycji Identyfikator rozchodu, który był wykonany Ilość rozchodu, która była wykonana str. 77

78 FK_dok_MagDysp_dok_MagRuch md_id->pk_dok_magruch 2 PK_dok_MagDysp md_id; md_pozid 67. Tabela dok_magruch Zapisy przesunięć dostaw w magazynach mr_id Identyfikator tabeli 2 mr_doid NULL jeśli jest wprowadzana nowa ilosc towaru, lub identyfikator dostawy, z ktorej powstała ta dostawa Identyfikator, który wiąże wszystkie tego samego typu dostawy, 3 mr_seriaid zmiana ceny przez korekty dotyczy wlasnie zmiany dla konkretnej serii 4 mr_pozid 5 mr_towid 6 mr_magid 7 mr_data 8 mr_ilosc 9 mr_pozostalo Identyfikator pozycji dla ktorej wykonano dostawę Identyfikator towaru dostawy Identyfikator magazynu, na ktorym znajduje sie dostawa, Jeśli NULL, to dostawa została wydana do klienta Data wprowadzenie dostawy na magazyn Ilość dostawy wprowadzona na magazyn Pozostała ilosc towaru tej dostawy 0 mr_cena Cena dostawy z jaką został towar wprowadzony na magazyn. Moze różnić sie od ceny serii z tabeli dok_magwart mr_termin Termin ważności dostawy (nieużywane) FK_dok_MagRuch_dok_Pozycja mr_pozid->pk_dok_pozycja 2 PK_dok_MagRuch mr_id 68. Tabela dok_magwart Tabela zmian cen dostaw mw_seriaid 2 mw_pozid Identyfikator serii Identyfikator pozycji dokumentu, która wprowadza cene dla serii 3 mw_data Data wprowadzenie ceny serii 4 mw_cena Cena serii FK_dok_MagWart_dok_Pozycja mw_pozid->pk_dok_pozycja 69. Tabela dok_magwartkkdr Tabela korekty kosztów dostawy różnicowej mwkkd_seriaid 2 mwkkd_pozid 3 mwkkd_data 4 mwkkd_delta FK_dok_MagWartKKDR_dok_Poz ycja Identyfikator dostawy Identyfikator pozycji z tabeli dok_pozycja Data wprowadzenia korekty Wartość korekty mwkkd_pozid->pk_dok_pozycja 70. Tabela dok_parametr str. 78

79 Parametry dokumentu dkp_ 2 dkp_podtyp 3 dkp_katid 4 dkp_tytul 5 dkp_podtytul dokumentu Podtyp dokumentu. Identyfikator kategorii dokumentu. Tytył dokumentu. Podtytuł dokumentu. 6 dkp_mscwyst Miejsce wystawienia: {0-podmiot/khtn, -mag/symbol, 2-podane} 7 dkp_mscwyst 8 dkp_platnid 9 dkp_cenypoziom 0 dkp_ceny dkp_walutakurs 2 dkp_cenypoziomzwr 3 dkp_spliczvat 4 dkp_kontrolawart 5 dkp_prog 6 dkp_wartprogu Miejsce wystawiania dokumentów. Identyfikator formy płatności. Poziom ceny dokumenty. {niezero- netto, zero-brutto} Flaga wskazująca czy pozycje są liczone od ceny netto czy od ceny brutto. Rodzaj kursu zapamiętany z dokumentem {0-zakupu, -sredni, 2- sprzedazy}. Poziom cen dla zwracanych pozycji. Sposób liczenia podatku VAT {0-od sum obrotów w poszczególnych stawkach}. Kontrola wartości dokumentu {0- wyłączona, - ostrzeżenie, 2 - blokada} Rodzaj kontrolowanego progu {0-wart.netto; -wart.brutto; 2- wart.netto w stawce} Wartość kontrolowanego progu. varchar (40) 7 dkp_sortuj Sposób sortowania pozycji (0-brak; -nazwa tow., 2-symbol tow.). 8 dkp_kasakatid 9 dkp_wzkatid 20 dkp_wztytul 2 dkp_wzpodtytul 22 dkp_pzkatid 23 dkp_pztytul 24 dkp_pzpodtytul 25 dkp_fiskalizuj 26 dkp_drukarkaid 27 dkp_przelicznetto 28 dkp_rezerwuj 29 dkp_drukuj 30 dkp_drukujauto 3 dkp_reszta 32 dkp_nalzob 33 dkp_cenynarzut 34 dkp_rodzajoperacjivat 35 dkp_przeniesuwagi 36 dkp_kodrodzajutransakcji 37 dkp_plaodb 38 dkp_plaodbsql Kategoria dokumentu kasowego. Kategoria automatycznego dokumentu WZ. Tytuł automatycznego dokumentu WZ. Podtytuł automatycznego dokumentu WZ. Kategoria automatycznego dokumentu PZ. Tytuł automatycznego dokumentu PZ. Podtytuł automatycznego dokumentu PZ. Czy fiskalizować dokument. przeniesione do dok_parametrdf. Proponuj przeliczenie dokumentu wystawionego w cenach netto. Czy rezerwować stany przy zamówieniach ZK. Czy drukować dokument po zapisie. Czy drukować bez pokazywania ustawień. Czy obliczać resztę Czy wyświetlać informację o należnościach i zobowiązaniach po wybraniu kontrahenta. Narzut do domyślnego poziomu ceny. Rodzaj operacji VAT. Czy przenosić uwagi między dokumentami. Kod rodzaju tranksakcji dla INTRASTAT. Czy informować o różnym odbiorcy/dostawcy i płatniku dla dokumentu Zapytanie SQL wybierające odbiorcę dla płatnika text ( ) str. 79

80 39 dkp_zamroznwartmin 40 dkp_drukujinwbezzapisu 4 dkp_pobierajostatnikurs 42 dkp_datykursu 43 dkp_sumgrid 44 dkp_korektan 45 dkp_paramewidid 46 dkp_szuflada 47 dkp_insxliczbapoztw 48 dkp_insxtwbezzerowych 49 dkp_insxtwrezerwacje 50 dkp_insxtwwarunekand 5 dkp_insxtwsortuj 52 dkp_insxliczbapozkh 53 dkp_insxkhwarunekand 54 dkp_insxkhrodzaj 55 dkp_insxkhsortuj Czy dla zamówień różnicowych w wypadku identycznych towarów pobierać wartości minimalne cen i opisów. Czy drukować inwentaryzację przygotowaną (bez zapisu) Czy podpowiadać ostatni kurs waluty jeśli nie istnieje na dany dzień. pobieranej daty kursu waluty dla dokumentu Czy włączyć podsumowanie zawartości dokumentu Czy dla faktury detalicznej wystawiać korektę jako korektę do nieistniejącego dokumentu Identyfikator instancji parametru (na przyszłe potrzeby) Czy otwierać szufladę po zapisie dokumentu Liczba pozycji wyświetlanych na liście InsTYNKT towarów Pomijaj towary z zerowym stanem Przy wyliczaniu stanu uwzględniaj rezerwacje towarów Przy wyszukiwaniu wielu wyrazów użyj operatora 'and' Czy sortować alfabetycznie wyniki wyszukiwania dla towarów Liczba pozycji wyświetlanych na liście InsTYNKT kontrahentów Przy wyszukiwaniu wielu wyrazów użyj operatora 'and' Rodzaj wybieranych kontrahentów (-2-wszyscy,0- dostawcy/odbiorcy,-dostawcy,2 dostawcy,2-odbiorcy,3-brak) Czy sortować alfabetycznie wyniki wyszukiwania kontrahentów 56 dkp_bankkatid Kategoria dokumentu bankowego. 57 dkp_definiowalnyid Identyfikator dokumentu definiowalnego 58 dkp_domyslnakategoria Domyślna kategoria pozycji dokumentu 59 dkp_inwdomyslnystan Domyślny stan (rodzaj) na IWc 60 dkp_inwdomyslnystanwartosc Domyślny stan wpisany przez usera na IWc 6 dkp_inwtrybzwykly Zwykły tryb pracy na inwentaryzacji cząstkowej 62 dkp_inwtrybauto Automatyczny tryb pracy na inwentaryzacji cząstkowej 63 dkp_blokujzwyklezk 64 dkp_rejfiskpozycjefaktzal Czy blokować wystawienie faktury zaliczkowej do zwykłego ZK Czy rejestrować fiskalnie dokładne pozycje z faktur zaliczkowych 65 dkp_inwcenyiwz Sposób wypełniania ceny na dokumencie inwentaryzacji zbiorczej {0-wybór użytkownika, -auto. najniższa z IWc, 2-auto. najwyższa z IWc, 3-auto. średnia arytmetyczna z IWc, 4-auto. 4 średnioważona z IWc, 5-auto. z parametrów dokumentu} 66 dkp_inwkodydostaw 67 dkp_inwpokazraport 68 dkp_fwkontrola 69 dkp_fwvat Czy wyliczać różnice w stanach na podstawie kodów dostaw. Czy pokazywać raport o pominiętych towarach przy wypisywaniu IWz. kontroli dla dokumentów faktur wewnętrznych {0-brak, - kontrola zawartości} Rodzaj wyliczania VAT na dokumentach faktur wewnętrznych {- od wartości w walucie, 2-od ceny w walucie} str. 80

81 70 dkp_fwwszystkiepozycje 7 dkp_inwraportniezerowe Czy faktura wewnętrzna pobiera zawsze wszystkie pozycje z dokumentów źródłowych Czy raport o towarach pominiętych w IWz ma zawierać tylko towary o stanie niezerowym? 72 dkp_naliczajfunduszepromocji Czy naliczać odpisy na fundusze promocji w fakturach zakupu. 73 dkp_fwodliczenieauto 74 dkp_zamroznictrybrealiz 75 dkp_fwkorektyroznicowo 76 dkp_zamroznmagniegrupuj Czy przycisk 'Odliczenie' na fakturach wew. podatku należnego ma bez edycji od razu generować fakturę wew. podatku naliczonego Czy pytać o wystawianie zamówień różnicowych przy niepełnej realizacji zamówienia Czy podpowiadać różnicowo pozycje dla korekt faktur wewnętrznych Czy nie grupować pozycji na fakturze zal końcowej nowej oraz na WZ do faktury zaliczkowej nowej 77 dkp_dodajakcyzedonetto Czy doliczać kwotę akcyzy do ceny netto na pozycjach dokumentu 78 dkp_vatmarza 79 dkp_fmfiskvatid 80 dkp_czydzialaniedodaj 8 dkp_czydzialanieedycja 82 dkp_rodzajdzialaniedodaj 83 dkp_rodzajdzialanieedycja 84 dkp_szablondzialaniedodaj 85 dkp_szablondzialanieedycja 86 dkp_podpisujpdf 87 dkp_dodajdobiblioteki 88 dkp_podpisbrakzgodykh 89 dkp_kontrolapozycjiiwc 90 dkp_kartotkhfsu 9 dkp_proceduramarzy 92 dkp_katidfsu 93 dkp_kontrolaokrdokmagfk 94 dkp_iwzedycjapwrw 95 dkp_rodzajzwrdetal FK_dok_Parametr_par Ewid 2 IX_dok_Parametr Sposób naliczania VATu na fakturach marżowych Identyfikator stawki VAT towarów faktury marża dla rejestracji fiskalnej Czy dodawać działanie po dodaniu dokumentu Czy dodawać działanie po edycji dokumentu Jaki rodzaj działania dodać po dodaniu dokumentu Jaki rodzaj działania dodać po edycji dokumentu Z jakiego szablonu dodać działanie po dodawaniu dokumentu Z jakiego szablonu dodać działanie po edycji dokumentu Czy dokument eksportowany do pliku PDF ma być podpisany cyfrowo Czy wyeksportowany i podpisany plik PDF ma być dodany do biblioteki dokumentów Sposób obsługi braku zgody kontrahenta na otrzymywanie faktur elektronicznych Czy zabezpieczać IWc przed dublowaniem pozycji Sposób dodawania nowego kontrahenta przy wystawianiu faktur sprzedaży uproszczonych, 0-NIP/PESEL jako nazwa i symbol, - jednorazowy, 2-pełne dane Procedura marży dla FM: 0 - nie określono, - dla biur podróży, 2 - towary używane, 3 - dzieła sztuki, 4 - przedmioty kolekcjonerskie i antyki Identyfikator kategorii dla uproszczonej faktury sprzedaży Kontrola zgodności okresu dokumentów magazynowych i faktur Czy zezwolić na edycję PW i RW powiązanych z IWz Domyślny rodzaj zwrotu detalicznego: 0-nieokreślony 0 rodzaj zwrotu, -zwrot ze sprzedaży, 2-reklamacja, 3-oczywista 3 pomyłka dkp_paramewidid->pk_par Ewid dkp_; dkp_podtyp; dkp_paramewidid; dkp_definiowalnyid UNIQUE str. 8

82 7. Tabela dok_parametrdf Parametry drukarki fiskalnej dla dokumentu dkd_ 2 dkd_podtyp 3 dkd_drukarkaid 4 dkd_komputer 5 dkd_paramewidid 6 dkd_definiowalnyid IX_dok_ParametrDF dokumentu, dla którego wybrana jest drukarka fiskalna. Podtyp dokumentu, dla którego wybrana jest drukarka fiskalna. Identyfikator drukarki fiskalnej. Nazwa komputera, na którym jest wybrana drukarka. Identyfikator instancji parametru (na przyszłe potrzeby) Identyfikator dokumentu definiowalnego dkd_; dkd_podtyp; dkd_paramewidid; dkd_komputer; dkd_definiowalnyid varchar (28) UNIQUE 72. Tabela dok_pozycja Obroty na dokumentach handlowych i magazynowych ob_id Unikalny identyfikator pozycji dokumentu 2 ob_doid 3 ob_znak 4 ob_status 5 ob_dokhanid 6 ob_dokmagid Identyfikator pozycji dokumentu modyfikowanej przez tę pozycję (Korekty oraz FS, FZ powstałe z przekształcenia) - ilość dodatnia, -- ilość ujemna Status pozycji dokumentu, 0 - pozycja normalna, - pozycja korektowa, 2 - pozycja po korekcie Identyfikator dokumentu handlowego (FS,RS,PA,PI...) Identyfikator dokumentu magazynowego (WZ, PZ, PW,RW,MM) small 7 ob_towid 8 ob_towrodzaj 9 ob_ 0 ob_dokhanlp Identyfikator towaru dla pozycji Rodzaj towaru dla pozycji (TW_TOWAR=,TW_USLUGA=2,TW_OPAKOWANIE=4,TW_KOMPL ET=8) pozycji Liczba porzadkowa pozycji na dokumencie handlowym ob_dokmaglp 2 ob_ilosc 3 ob_iloscmag 4 ob_jm 5 ob_cenamag 6 ob_cenawaluta 7 ob_cenanetto 8 ob_cenabrutto 9 ob_rabat 20 ob_wartmag 2 ob_wartnetto 22 ob_wartvat 23 ob_wartbrutto Liczba porzadkowa pozycji na dokumencie magazynowym Ilosc towaru w wybranej jednostce na pozycji Ilość towaru w jednostce podstawowej towaru Wybrana jednostka miary dla towaru na pozycji Cena magazynowa pozycji Cena walutowa netto lub brutto w zaleznosci od dokumentu Cena netto pozycji Cena brutto pozycji Rabat od ceny (nett, jesli dokument liczony jest według netto, od ceny brutto, gdy jesli liczony według brutto Wartość magazynowa pozycji Wartość netto pozycji Wartość VAT pozycji Wartość brutto pozycji varchar (0) str. 82

83 24 ob_vatid 25 ob_vatproc 26 ob_termin Identyfikator stawki VAT z tabeli sl_stawkavat Procent stawki VAT Termin ważności pozycji, przenoszony do tabeli dok_magruch 27 ob_magid zarezerwowane na przyszlosc, nie nalezy go używać 28 ob_numerseryjny Numer seryjny towaru 29 ob_kategoriaid Kategoria pozycji dokumentu 30 ob_akcyza Czy pozycja podlega akcyzie. 3 ob_akcyzakwota Kwota akcyzy. 32 ob_akcyzawartosc Wartość akcyzy (ilość * kwota akcyzy). 33 ob_cenanabycia Cena nabycia na fakturach marżowych 34 ob_wartnabycia Wartość nabycia na fakturach marżowych FK_dok_Pozycja_dok Dokument ob_dokhanid->pk_dok Dokument FK_dok_Pozycja_dok Dokument 2 ob_dokmagid->pk_dok Dokument 3 FK_dok_Pozycja_dok_Pozycja ob_doid->pk_dok_pozycja 4 FK_dok_Pozycja_tw Towar ob_towid->pk_tw Towar 5 PK_dok_Pozycja ob_id varchar (40) 73. Tabela dok_promocja Polityka cenowa - promocje pc_id 2 pc_twgrid 3 pc_khgrid 4 pc_cenypoziom 5 pc_rabat 6 pc_nazwa 7 pc_od 8 pc_do 9 pc_nieaktywna 0 pc_wybortw Identyfikator promocji. Identyfikator grupy towaru, dla której określona jest promocja. Identyfikator grupy kontrahenta, dla której określona jest promocja. Poziom ceny, dla której określona jest promocja. Rabat od ceny. Nazwa promocji. Początek promocji. Koniec promocji. Czy promocja jest aktywna. Sposób wyboru towarów do promocji (0 - z grupy, - z listy) pc_wyborkh Sposób wyboru kontrahentów do promocji (0 - z grupy, - z listy) 2 pc_rodzprom 3 pc_cenanetto 4 pc_cenabrutto 5 pc_pos PK_dok_Promocja Rodzaj promocji (-cena netto; 2-cena brutto; 3-rabat) Promocyjna cena netto Promocyjna cena brutto Znacznik promocji, który oznacza, że dana promocja jest przeznaczona dla sklepów detalicznych pc_id 74. Tabela dok_promocjakontrahent Polityka cenowa - kontrahenci objęci promocją pck_id Identyfikator str. 83

84 2 pck_idpromocja Identyfikator promocji 3 pck_idkontrahent Identyfikator kontrahenta FK_dok_PromocjaKontrahent_do pck_idpromocja->pk_dok_promocja k_promocja 2 PK_dok_PromocjaKontrahent pck_id 75. Tabela dok_promocjatowar Polityka cenowa - towary objęte promocją pct_id 2 pct_idpromocja 3 pct_idtowaru FK_dok_PromocjaTowar_dok_Pr omocja 2 PK_dok_PromocjaTowar Identyfikator Identyfikator promocji Identyfikator towaru pct_idpromocja->pk_dok_promocja pct_id 76. Tabela dok_vat Vat na dokumentach handlowych i magazynowych vt_id Identyfikator 2 vt_dokid Identyfikator dokumentu (patrz tabela dok Dokument) 3 vt_vatid Identyfikator stawki VAT (patrz tabela sl_stawkivat) 4 vt_vatproc Wartość procentowa stawki VAT. 5 vt_wartnetto 6 vt_wartvat 7 vt_wartbrutto FK_dok_Vat_dok Dokument 2 FK_dok_Vat_sl_StawkaVAT 3 PK_dok_Vat 77. Tabela dw Dokument Dowody wewnetrzne dwew_id 2 dwew_nrdokumentu 3 dwew_obiektu 4 dwew_idobiektu 5 dwew_data 6 dwew_idkategorii 7 dwew_wartosc 8 dwew_uwagi 9 dwew_wystawil 0 dwew_miejscewyst Suma wartość netto pozycji w określonej stawce (vt_vatid) na określonym dokumencie handlowym (vt_dokid). Wartość VAT'u w danej stawce Wartość brutto w określonej stawce vt_dokid->pk_dok Dokumenvt_VatId->PK_sl_StawkaVAT vt_id Id dowodu wewnętrznego Nr dowodu wewnętrznego obiektu powiązanego z dowodem wewnętrznym ( 0 - brak, - KPiR ) Id obiektu powiązanego z dowodem wewnętrznym Data dowodu wewnętrznego Id kategorii Wartość dowodu wewnętrznego(wydatek) Uwagi dowodu wewnętrznego Osoba wystawiająca Miejsce wystawienia varchar (30) varchar (500) varchar (40) str. 84

85 Dokumentu zaimportowanego. Wartość przepisywana z pola dwew_dokimport dok_ w tabeli dok Dokument Id dokumentu zaimportowanego. Wartość przepisywana z pola 2 dwew_iddokimport dok_id w tabeli dok Dokument 3 dwew_wartoscprzychod Wartość dowodu wewnętrznego(przychód) 4 dwew_ dowodu wewnętznego (0- wydatek, - przychód) FK_dw Dokument_sl_Kategoria dwew_idkategorii->pk_sl_kategoria 2 PK_dw Dokument dwew_id 78. Tabela dw_parametr Parametry dowodów wewnętrznych dwewpr_id Id parametrów dwewpr_kontrolauniqnrdokum 2 Czy kontrolować unikalność numeru entu 3 dwewpr_idkategorii Id kategorii domyśnej dowodu wewnętrznego 4 dwewpr_kswyborkolumn Pytanie o parametry w trakcie księgowania ( 0 - pytaj o parametry, - użyj parametrów domyślnych) dla wydatku 5 dwewpr_kolumnaks 6 dwewpr_ks 7 dwewpr_kswyborkolumnprzy Domyślna kolumna do której księgować automatycznie wydatek zaksięgowanago dowodu przy księgowaniu automatycznym dla wydatku Pytanie o parametry w trakcie księgowania ( 0 - pytaj o parametry, - użyj parametrów domyślnych) dla przychodu 8 dwewpr_kolumnaksprzy Domyślna kolumna do której księgować automatycznie przychód zaksięgowanago dowodu przy księgowaniu automatycznym 9 dwewpr_ksprzy dla przychodu IddDomyślnej stawki ryczałtu do której księgować automatycznie 0 dwewpr_idstawkiryczaltu przychód CK_dw_Parametr ([dwewpr_id] = ) CK_dw_Parametr_KsWyborKolu ([dwewpr_kswyborkolumn] = 0 or [dwewpr_kswyborkolumn] = 2 mn ) 3 FK_dw_Parametr_sl_Kategoria dwewpr_idkategorii->pk_sl_kategoria 4 PK_dw_Parametr dwewpr_id CHECK CHECK 79. Tabela dw_pozycja Pozycje dowodu wewnętrznego dwewp_id 2 dwewp_iddowwew 3 dwewp_nazwa 4 dwewp_jm 5 dwewp_ilosc 6 dwewp_cena 7 dwewp_wartosc Id pozycji dowodu wewnętrznego Id dowodu wewnętrznego Nazwa pozycji Jednostka miary pozycji Ilość pozycji Cena pozycji Wartość pozycji varchar (0) str. 85

86 FK_dw_Pozycja_dw Dokument dwewp_iddowwew->pk_dw Dokument 2 PK_dw_Pozycja dwewp_id 80. Tabela ecp Zapis Zapisy ewidencji czasu pracy ecp_id 2 ecp_idprac 3 ecp_data 4 ecp_datado 5 ecp_rodzajzapisu 6 ecp_korekta 7 ecp_przedkorekta 8 ecp_korektakiedy 9 ecp_korektakto 0 ecp_korektarozliczwyplata Klucz główny Id pracownika, którego dotyczy zapis Data początkowa zapisu Data końcowa zapisu (- absencja UP; 2- absencja UC; 4- obecnosc; 8- szczegółówe godz. pracy) (0- wart. domyślna; - dokonano korekty po wystawieniu wypłaty) zapisu Data wprowadzenia korekty Identyfikator osoby korygującej zapis Określa, czy dana korekta zapisu ma być rozliczana wypłatą (uwzględniana w niej) w przyszłości ecp_korektaidrozliczajacejwypl Wskazuje na wypłatę która rozliczyła daną korektę. Jeśli null to aty dana korekta nie została rozliczona (nie jest zablokowana) 2 ecp_korektaprzedrodzajzapisu FK_ecp Zapis_plb_Wyplata 2 PK_ecp Zapis 8. Tabela ecp_absencja Dane absencji ECP ecpa_id 2 ecpa_idzapis 3 ecpa_rodzaj 4 ecpa_kodprzerwy 5 ecpa_kodchoroby 6 ecpa_nrzwolnienia 7 ecpa_nrchoroby 8 ecpa_procent 9 ecpa_wypadek 0 ecpa_urlopnazadanie ecpa_miesskladstale 2 ecpa_miesskladzmienne 3 ecpa_absencji (0- nie było zapisu; - absencja UP; 2-- absencja UC; 4- obecnosc; 8- szczegółowe godz. pracy). Mówi co było w zapisie przed wprowadzeniem korekty. ecp_korektaidrozliczajacejwyplaty->pk_pl_wyplatagt ecp_id Id Id zapisu 0- choroba; - urlop; 2- u.macierz.; 3- u.wychow.;4- u.bezpłatny; 5- zwoln. okol. płatne; 6- zwoln. płatne; 7-7 opieka dziecko; 8- opieka; 9- nb. nieuspr.; 0- poszukiwanie pracy; - nb. uspr. płatna; 2- nb. uspr. niepłatna; 3- wojsko Kod świadczenia/przerwy Kod choroby Nr zwolnienia ZUS ZLA Nr statystyczny choroby Procent naliczania chorobowego Choroba zawodowa/wypadek? Urlop na żądanie? Miesiące naliczania składników stałych dla urlopu wypoczynkowego Miesiące naliczania składników zmiennych dla urlopu wypoczynkowego absencji ze słownika varchar (20) varchar (5) str. 86

87 4 ecpa_wspolczynnikwaloryzacji 5 ecpa_pierwotnie3xx 6 ecpa_podstawaurlwych CK_ecp_Absencja_Procent 2 CK_ecp_Absencja_Stale 3 CK_ecp_Absencja_Zmienne FK_ecp_Absencja_sl_Absencj 4 i 5 PK_ecp_Absencja Przez jaki współczynnik mnożymy podstawe w wypłacie przy świadczeniu rehabilitacyjnym Czy pierwotna forma wpisu to 3xx (kod 33/33)? Podstawa urlopu wychowawczego ([ecpa_procent] >= 0 and [ecpa_procent] <= 00) ([ecpa_rodzaj] <> or [ecpa_miesskladstale] = 2 or [ecpa_miesskladstale] = 3 or [ecpa_miesskladstale] = 0) ([ecpa_rodzaj] <> or [ecpa_miesskladzmienne] = 2 or [ecpa_miesskladzmienne] = 3) ecpa_absencji->pk_sl_absencji ecpa_id CHECK CHECK CHECK 82. Tabela ecp_absencjaprzedkorekta Kopia tabeli ecp_absencja, do zapamiętania wartości sprzed wykonania korekty ecpapk_id Id 2 ecpapk_idzapis Id zapisu 3 ecpapk_rodzaj 0- choroba; - urlop; 2- u.macierz.; 3- u.wychow.;4- u.bezpłatny; 5- zwoln. okol. płatne; 6- zwoln. płatne; 7- opieka dziecko; 8- opieka; 9- nb. nieuspr.; 0- poszukiwanie pracy; - nb. uspr. płatna; 2- nb. uspr. niepłatna; 3- wojsko 4 ecpapk_kodprzerwy Kod świadczenia/przerwy 5 ecpapk_kodchoroby Kod choroby 6 ecpapk_nrzwolnienia Nr zwolnienia ZUS ZLA 7 ecpapk_nrchoroby Nr statystyczny choroby 8 ecpapk_procent Procent naliczania chorobowego 9 ecpapk_wypadek Choroba zawodowa/wypadek? 0 ecpapk_urlopnazadanie Urlop na żądanie? Miesiące naliczania składników stałych dla urlopu ecpapk_miesskladstale wypoczynkowego Miesiące naliczania składników zmiennych dla urlopu 2 ecpapk_miesskladzmienne wypoczynkowego 3 ecpapk_absencji absencji ze słownika ecpapk_wspolczynnikwaloryzac Przez jaki współczynnik mnożymy podstawe w wypłacie przy 4 ji świadczeniu rehabilitacyjnym. 5 ecpapk_pierwotnie3xx Czy pierwotna forma wpisu to 3xx (kod 33/33)? 6 ecpapk_podstawaurlwych Podstawa urlopu wychowawczego CK_ecp_AbsencjaPrzedKorekta_P ([ecpapk_procent] >= 0 and [ecpapk_procent] <= 00) rocent varchar (20) varchar (5) CHECK 2 CK_ecp_AbsencjaPrzedKorekta_S ([ecpapk_rodzaj] <> or [ecpapk_miesskladstale] = 2 or tale [ecpapk_miesskladstale] = 3 or [ecpapk_miesskladstale] = 0) CHECK 3 4 CK_ecp_AbsencjaPrzedKorekta_Z ([ecpapk_rodzaj] <> or [ecpapk_miesskladzmienne] = 2 or mienne [ecpapk_miesskladzmienne] = 3) FK_ecp_AbsencjaPrzedKorekta_s ecpapk_absencji->pk_sl_absencji l_absencji 5 PK_ecp_AbsencjaPrzedKorekta ecpapk_id CHECK str. 87

88 83. Tabela ecp_blokada Blokady okresów ECP związane z wypłatami i rachunkami ecpb_id Id 2 ecpb_idprac Id pracownika 3 ecpb_od Początek blokady 4 ecpb_do Koniec blokady 5 ecpb_idobiektu Id obiektu blokującego 6 ecpb_rodzajobiektu Rodzaj obiektu blokującego (0- wypłata; - rachunek) 7 ecpb_obiektu na potrzeby wyświetlania w module ECP FK_ecp_Blokada_pr_Pracownik ecpb_idprac->pk_pr_pracownik 2 PK_ecp_Blokada ecpb_id 84. Tabela ecp_ekwiwalent Ewidencja ekwiwalentów za urlop ekw_id 2 ekw_idprac 3 ekw_data 4 ekw_godziny 5 ekw_skladnstale 6 ekw_skladnzmienne 7 ekw_miesrozl CK_ecp_Ekwiwalent 2 PK_ecp_Ekwiwalent Identyfikator Id pracownika Data wpisu Liczba godzin Liczba miesięcy, z których nalicza się składniki stałe (0- bieżący miesiąc; >0 - właściwa wartość) Liczba miesięcy, z których nalicza się składniki zmienne Miesiąc wypłaty, która rozliczy zapis (([ekw_skladnstale] = 2 or [ekw_skladnstale] = 3 or [ekw_skladnstale] = 0) and ([ekw_skladnzmienne] = 2 or [ekw_skladnzmienne] = 3)) ekw_id CHECK 85. Tabela ecp_godzina Szczegółowe faktyczne godziny pracy w dniu dla danego pracownika ecpg_id Id 2 ecpg_idzapis Id zapisu 3 ecpg_poradnia (0- zwykłe; - nocne) 4 ecpg_od 5 ecpg_do CK_ecp_ObecnoscGodzina 2 FK_ecp_Godzina_ecp Zapis 3 PK_ecp_Godzina Początek okresu (liczony w minutach od poczatku. doby) Koniec okresu (liczony w minutach od poczatku. doby) ([ecpg_poradnia] = 0 or [ecpg_poradnia] = ) ecpg_idzapis->pk_ecp Zapis ecpg_id CHECK 86. Tabela ecp_godzinaprzedkorekta Kopia tabeli ecp_godzina, do zapamiętania wartości sprzed wykonania korekty str. 88

89 ecpgpk_id 2 ecpgpk_idzapis 3 ecpgpk_poradnia 4 ecpgpk_od Id Id zapisu (0- zwykłe; - nocne) Początek okresu (liczony w minutach od poczatku. doby) 5 ecpgpk_do Koniec okresu (liczony w minutach od poczatku. doby) CK_ecp_ObecnoscGodzinaPrzedK ([ecpgpk_poradnia] = 0 or [ecpgpk_poradnia] = ) orekta 2 PK_ecp_GodzinaPrzedKorekta ecpgpk_id CHECK 87. Tabela ecp_obecnosc Zapisy obecnosci w ECP ecpo_id 2 ecpo_idzapis 3 ecpo_idatrybut 4 ecpo_zwykledzienne 5 ecpo_zwyklenocne 6 ecpo_nadlplatne 7 ecpo_nadlplatnenocne 8 ecpo_nadlrozlicz 9 ecpo_abspotrac 0 ecpo_absrozlicz ecpo_absrozlbezwnprac FK_ecp_Obecnosc_ecp Zapis 2 PK_ecp_Obecnosc Id Id zapisu w ecp Zapis Identyfikator atrybutu dnia w sl_gratatrybutgodzindni (agd_rodzaj=) Liczba minut zwykłych Liczba minut nocnych zwykłych Liczba minut nadliczbowych płatnych Liczba minut nocnych nadliczbowych Liczba minut nadliczbowych do rozliczenia Liczba minut absencji do potrącenia Liczba minut absencji do rozliczenia Czy liczba minut absencji do rozliczenia została wpisana bez wniosku pracownika ecpo_idzapis->pk_ecp Zapis ecpo_id 88. Tabela ecp_obecnoscprzedkorekta Kopia tabeli ecp_obecnosc, do zapamiętania wartości sprzed wykonania korekty ecpopk_id Id 2 ecpopk_idzapis Id zapisu w ecp Zapis Identyfikator atrybutu dnia w sl_gratatrybutgodzindni 3 ecpopk_idatrybut (agd_rodzaj=) 4 ecpopk_zwykledzienne Liczba minut zwykłych 5 ecpopk_zwyklenocne Liczba minut nocnych zwykłych 6 ecpopk_nadlplatne Liczba minut nadliczbowych płatnych 7 ecpopk_nadlplatnenocne Liczba minut nocnych nadliczbowych 8 ecpopk_nadlrozlicz Liczba minut nadliczbowych do rozliczenia 9 ecpopk_abspotrac Liczba minut absencji do potrącenia 0 ecpopk_absrozlicz Liczba minut absencji do rozliczenia Czy liczba minut absencji do rozliczenia została wpisana bez ecpopk_absrozlbezwnprac wniosku pracownika PK_ecp_ObecnoscPrzedKorekta ecpopk_id str. 89

90 89. Tabela ed_zfss ZFŚS zfs_id 2 zfs_rok 3 zfs_ 4 zfs_data 5 zfs_kwota 6 zfs_ 7 zfs_odbiorca 8 zfs_idpracownika 9 zfs_idinstytucji FK_ed_ZFSS_is Instytucja 2 FK_ed_ZFSS_pr_Pracownik 3 PK_ed_ZFSS 90. Tabela em Wiadomości em_id 2 em_date 3 em_uidl 4 em_messageid 5 em_subject 6 em_from 7 em_fromaddress 8 em_fromname 9 em_to 0 em_received em_sent 2 em_account 3 em_attachmentcount 4 em_source 5 em_htmlbody 6 em_status 7 em_accountid 8 em_transid 9 em_packageid 20 em_auctionid 2 em_customerid 22 em_prevtransid 23 em_handled Identyfikator Rok zapisu zapisu (0-Bilans otwarcia, -I I rata odpisu, 2-II rata odpisu, 3- rozliczenie końcowe, 4- -Zwiększenie, 5-Wydatek na rzecz osób, 6- Wydatek na obiekty) Data zapisu Kwota zapisu Odbiorca nie powiązany z kartoteką Identyfikator odbiorcy-pracownika Identyfikator odbiorcy-instytucji instytucji zfs_idinstytucji->pk_is_instytucja zfs_idpracownika->pk_pr_pracownik PK_pr_Pracownik zfs_id Id Data wiadomości UIDL wiadomości Identyfikator wiadomości Temat Nadawca (nazwa pełna) Nadawca (tylko adres) Nadawca (tylko nazwa) Odbiorca Data otrzymania Data wysłania wiadomości Nazwa konta związanego z wiadomością Liczba załączników Pole nieużywane, źródło przeniesione do tabeli em_source Czy wiadomość jest w formacie HTML? Status wiadomości Id konta związanego z wiadomością Pole nieużywane Pole nieużywane Pole nieużywane Id klienta związanego z wiadomością Pole nieużywane Czy wiadomość jest obsłużona? nvarchar (000) nvarchar (255) nvarchar (255) nvarchar (255) nvarchar (000) n text ( ) str. 90

91 24 em_read 25 em_groupid 26 em_flag 27 em_privatefor 28 em_transakcja 29 em_dzialanie 30 em_deletestat 3 em_isspam 32 em_replyto 33 em_ccto 34 em_bccto 35 em_dispositionnotification 36 em_priority 37 em_wasattdeleted 38 em_changedencoding 39 em_deleteattaftersending 40 em_referencee 4 em_referencedmessageid FK_em _sl_CrmGrupaWia domosci 2 PK_em_ Czy wiadomośc jest przeczytana? Grupa wiadomości Flaga wiadomości Id użytkownika, który ustawił wiadomość jako prywatną dla siebei Id powiązanej Szansy Sprzedaży Id powiązanego Działania 0-nieusunięta, - w usuniętych, 2-w spamie Czy serwer nadał atrybut Spam tej wiadomości? Adres zwrotny Kopia do Ukryta kopia do Status potwierdzenia doręczenia Priorytet wiadomości: -wysoki, 2-normalny, 3-niski Czy usuwano załączniki z tej wiadomości Identyfikator zmienionego kodowania Kasuj załączniki po wysłaniu powiązania wiadomości: 0 - nie jest odpowiedzią ani forwardem, - jest odpowiedzią, 2 - jest forwardem Message-ID wiadomości, na którą ta wiadomość jest odpowiedzią, lub której jest forwardem em_groupid->pk_sl_crmgrupawiadomosci_ em_id nvarchar (255) nvarchar (000) nvarchar (000) 9. Tabela em_account Konta pocztowe obsługiwane w Gestorze GT ea_id Id 2 ea_accountname Nazwa konta 3 ea_username Nazwa użytkownika 4 ea_useraddress Adres użytkownika 5 ea_login Login 6 ea_password Hasło 7 ea_pop3 Adres serwera POP3 8 ea_pop3port Port POP3 9 ea_pop3ssl Czy POP3 wymaga bezpiecznego połączenia? 0 ea_smtp Adres serwera SMTP ea_smtpport Port SMTP 2 ea_smtpauth Czy serwer poczty wychodzącej wymaga autoryzacji? Czy serwer poczty wychodzącej wymaga bezpiecznego 3 ea_smtpssl połączenia? 4 ea_disabled Czy konto jest wyłączone? 5 ea_leaveonserver Czy pozostawiać wiadomości na serwerze? 6 ea_default Czy konto jest domyślne? 7 ea_ownerid Opiekun konta n n n n str. 9

92 8 ea_outlook 9 ea_attachmentscode 20 ea_attachmentslimit 2 ea_replyto 22 ea_dispositionnotification 23 ea_sendpackagesize 24 ea_priority 25 ea_limitseconds 26 ea_limitminutes 27 ea_limithours 28 ea_limitvalue Czy odbierać maile z MS Outlooka Określenie czy pobierać załączniki. 0- pobieraj, - nie pobieraj, 2- pobieraj zgodnie z limitem. Określenie limitu pobieranych załączników. Domyślny adres zwrotny Czy domyślnie żądać potwierdzenia doręczenia? Ilośc wiadomości wysyłanych za jednym razem Domyślny priorytet wiadomości: -wysoki, 2-normalny, 3-niski Okreslenie czasu ograniczenia wysyłania maili Okreslenie czasu ograniczenia wysyłania maili Okreslenie czasu ograniczenia wysyłania maili Wartosc ograniczenia wysyłania maili nvarchar (255) 29 ea_limitdailyhour Okreslenie godziny resetu dziennego ograniczenia wysyłania maili 30 ea_limitdailyvalue 3 ea_deleteattaftersending CK_em_Account 2 PK_em_Account Okreslenie ilości dziennego ograniczenia wysyłania maili Kasuj załączniki po wysłaniu (((not([ea_pop3] is null and [ea_smtp] is null)))) ea_id CHECK 92. Tabela em_accvisibleto Określenie widoczności konta pocztowego dla użytkowników innych niż opiekun ev_id Id 2 ev_accountid Id konta 3 ev_userid FK_em_AccVisibleTo_em_AccVisi bleto Id użytkownika, który ma mieć widoczne wiadomości z danego konta ev_accountid->pk_em_account 93. Tabela em_archive Numery wiadomości usuniętych ear_id 2 ear_uidl 3 ear_accountid PK_em_Archive 94. Tabela em_attachment Załączniki do wiadomości et_id 2 et_ id 3 et_filename 4 et_filepath Id UIDL wiadomości Klucz obcy do tabeli em_account ear_id Id Id wiadomości Nazwa pliku Ścieżka do pliku str. 92

93 PK_em_Attachment 95. Tabela em_properties Parametry wiadomości ep_id 2 ep_userid 3 ep_kontoid 4 ep_wyslijodbierz 5 ep_automat 6 ep_wyslijodrazu 7 ep_wyslijzamknij 8 ep_coile 9 ep_html 0 ep_przeczytane ep_czasprzeczyt PK_em_ Pr 96. Tabela em_rule Reguły wiadomości er_id 2 er_name 3 er_groupid 4 er_markasread 5 er_operator 6 er_enabled 7 er_rank 8 er_flag 9 er_userid 0 er_checkspammark er_moveto 2 er_flagawlasnaid 3 er_priority FK_em_Rule_fl Flagi 2 PK_em_Rule et_id Klucz główny Klucz obcy do adr Ewid Klucz obcy do em_account Opcje automatu - - Wyslij i odbierz, 2 - tylko wyślij, 3 - tylko odbierz Czy działa automatyczne odbieranie/wysyłanie wiadomości Wyślij wiadomość gdy gotowa do wysłania Wyślij wiadomości przy zamknięciu programu Częstotliwość (w minutach) odpalania automatu wysyłania/odbierania poczty Domyślny format wiadomości, HTML czy tekstowy. oznacza HTML Czy automatycznie oznaczać jako przeczytane po upływie pewnego czasu Czas w sekundach, po którym następuje automatyczne oznaczanie wiadomości jako przeczytanej ep_id Id Nazwa reguły Grupa wiadomości do ew. wybrania Czy oznaczać wiadomość jako przeczytaną? Operator w wyrażeniu def. regułę (AND, OR) Czy reguła włączona? Ranga reguły (wykorzystywana do ustalania kolejności, w jakiej są one odpalane) Czy flagować wiadomość? Właściciel reguły Czy sprawdzać znacznik spamu? Gdzie przenieść? NULL- -nigdzie, 0-do usuniętych, -do spamu Jaką flagą własna oflagować? NULL-żadną Czy brać pod uwagę priorytet? NULL-nie, -wysoki, 2-normalny, 3-niski er_flagawlasnaid->pk_fl Flagi er_id 97. Tabela em_ruleword Słowa użyte w regułach wiadomości str. 93

94 ew_id 2 ew_ruleid 3 ew_field 4 ew_word FK_em_RuleWord_em_Rule 2 PK_em_RuleWord Id Id reguły Rodzaj pola (TEMAT, OD, DO itd). Słowo ew_ruleid->pk_em_rule ew_id varchar (00) 98. Tabela em_senderslist Zawiera listy niepożądanych i zaufanych nadawców i esl_id Id wpisu 2 esl_userid Id właściciela wpisu 3 esl_list Z której listy jest wpis? 0-czarna, -biała 4 esl_entry Wzorzec adresu CK_em_SendersList_List ([esl_list] = or [esl_list] = 0) 2 IX_em_SendersList esl_userid; esl_entry 3 PK_em_SendersList esl_id varchar (00) CHECK UNIQUE 99. Tabela em_signature Podpisy do wiadomości es_id 2 es_userid 3 es_accountid 4 es_text 5 es_mht 6 es_position PK_em_Signature 00. Tabela em_source Źródła wiadomości es_id 2 es_ id 3 es_source 4 es_sourcedata 5 es_sourcenoatt 6 es_size PK_em_Source Id Id użytkownika Id konta Treść podpisu Treść podpisu w formacie MHT Pozycja podpisu es_id Id Id wiadomości Źródło wiadomości Źródło wiadomości pełne Źródło wiadomości bez załączników Rozmiar wiadomości w kilobajtach es_id text ( ) text ( ) text ( ) image ( ) image ( ) str. 94

95 0. Tabela em_template Szablony wiadomości et_id 2 et_name 3 et_subject 4 et_text 5 et_html 6 et_mht 7 et_fragment PK_em_Template 02. Tabela fl Flagi Tabela zawierająca flagi użytkownika flg_id 2 flg_numer 3 flg_text 4 flg_idgrupy 5 flg_domyslna 6 flg_domyslnykomentarz FK_fl Flagi_fl_Grupy 2 GN_fl Flagi 3 PK_fl Flagi 03. Tabela fl_grupy Tabela grup flag użytkownika flp_id 2 flp_nazwa PK_fl_Grupy 04. Tabela fl_wartosc Powiązania obiektów z flagami flw_idgrupyflag 2 flw_obiektu 3 flw_idobiektu 4 flw_idflagi 5 flw_komentarz Id Nazwa szablonu Temat Tekst szablonu Czy szablon jest HTML-owy? Szablon w formacie mht Flaga określająca czy szablon jest typu fragment wiadomości et_id Identyfikator flagi Numer flagi, który wyznacza ikonę przypisaną do flagi Tytuł flagi Identyfikator grupy, do której należy flaga Czy flaga jest nadawana nowym obiektom Komentarz przypisywany nowym obiektom, jeżeli dana flaga jest domyślna flg_idgrupy->pk_fl_grupy flg_idgrupy; flg_numer flg_id Identyfikator grupy Nazwa grupy flp_id Identyfikator grupy, do której należy flaga obiektu w obrębie grupy flag Identyfikator flagowanego obiektu Identyfikator flagi Komentarz do obiektu n nvarchar (000) ntext ( ) text ( ) varchar (000) UNIQUE varchar (000) str. 95

96 6 flw_iduzytkownika Identyfikator ostatniego użytkownika, który oflagował/zdjął flagę 7 flw_czasostatniejzmiany Czas ostatniego oflagowania/zdjęcia flagi FK_fl_Wartosc_fl Flagi flw_idflagi->pk_fl Flagi 2 FK_fl_Wartosc_fl_Grupy flw_idgrupyflag->pk_fl_grupy 3 FK_fl_Wartosc_pd_Uzytkownik flw_iduzytkownika->pk_pd_uzytkownik 4 PK_fl_Wartosc flw_idgrupyflag; flw_obiektu; flw_idobiektu 05. Tabela gr Grid Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 06. Tabela gr Konfiguracja Konfiguracje gridów (tabela nie jest używana) cg_section Identyfikator tekstowy grida 2 cg_user Identyfikator użytkownika 3 cg_version Nazwa wersji (tekst postaci xx.yy.zz.vv) 4 cg_binlistinfo Dane o ogólnych ustawieniach grida 5 cg_bincolumns Dane o parametrach kolumn grida 6 cg_bintables Dane o tabelkach z których pobierane są dane do grida 7 cg_binvisibility Dane o widoczności i kolejności kolumn w gridzie PK_gr Konfiguracja cg_section; cg_user image ( ) image ( ) image ( ) image ( ) 07. Tabela gr KonfiguracjaEx Rozszerzona konfiguracja gridów cge_section 2 cge_user 3 cge_service 4 cge_version 5 cge_binlistinfo 6 cge_bincolumns 7 cge_bintables 8 cge_binvisibility 9 cge_sql 0 cge_lastupdateversion PK_gr KonfiguracjaEx Identyfikator tekstowy grida Identyfikator użytkownika Identyfikator serwisu Nazwa wersji (tekst postaci xx.yy.zz.vv) Dane o ogólnych ustawieniach grida Dane o parametrach kolumn grida Dane o tabelkach z których pobierane są dane do grida Dane o widoczności i kolejności kolumn w gridzie Zapytanie SQL dla grida własnego Wersja programu, która wykonała ostatni zapis grida cge_section; cge_user; cge_service image ( ) image ( ) image ( ) image ( ) text ( ) str. 96

97 08. Tabela gr_filtrwartosc Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 09. Tabela gr_filtrwlasny Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 0. Tabela gr_gridwlasny Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT.. Tabela gr_nazwa Nazwy gridów na potrzeby kopiowania gn_section 2 gn_nazwa PK_gr_Nazwa Identyfikator tekstowy grida (nazwa konfiguracji) Nazwa grida dla użytkownika gn_section 2. Tabela gt Obiekt Obiekty GT gto_id Identyfikator obiektu GT 2 gto_nazwa Nazwa obiektu GT Identyfikator podstawowej definicji XML dla obiektu GT 3 gto_podstdefid (gt_definicja) Identyfikator podstawowej transformacji (XSLT) obiektu GT 4 gto_podsttransid (gt_transformacja) FK_gt Obiekt_gt_Definicja gto_podstdefid->pk_gt_definicja 2 FK_gt Obiekt_gt_Transformacja gto_podsttransid->pk_gt_transformacja 3 PK_gt Obiekt gto_id varchar (00) 3. Tabela gt_atrybut Zawiera atrybuty obiektów GT gta_id 2 gta_idobiektu 3 gta_idobiektugt 4 gta_nazwa 5 gta_wartosc PK_gt_Atrybut 4. Tabela gt_definicja Definicja pobrania XML nt. obiektu GT gtd_id 2 gtd_obiektid Identyfikator rekordu w tabeli Identyfikator obiektu, którego dotyczy atrybut, unikalny w obrębie typu obiektu obiektu, którego dotyczy atrbybut Nazwa atrybutu Wartość atrybutu gta_id Unikalny identyfikator rekordu Identyfikator obiektu, którego dotyczy definicja varchar (000) str. 97

98 3 gtd_nazwa 4 gtd_definicja FK_gt_Definicja_gt Obiekt 2 PK_gt_Definicja 5. Tabela gt_plik Tabela techniczna gtp_id 2 gtp_idwpisu 3 gtp_nazwapliku Nazwa definicji Definicja obiektu zapisana w specjalnym formacie. gtd_obiektid->pk_gt Obiekt gtd_id Id Id wpisu w tabeli gt_transformacja lub gt_definicja Nazwa pliku definicji/transfomacji z rozszerzeniem image ( ) 6. Tabela gt_transformacja Transformata obiektu gtt_id Identyfikator rekordu 2 gtt_obiektid Identyfikator obiektu, którego dotyczy transformacja 3 gtt_nazwa Nazwa transformacji Rodzaj transformacji (- podgląd HTML, 2 - transformacja do 4 gtt_rodzajid innego XML) 5 gtt_transformacja Zapis transformacji w specjalnym formacie 6 gtt_schemat Schemat transformacji 7 gtt_definicjaid Identyfikator definicji danych dla transformacji. FK_gt_Transformacja_gt Obiekt gtt_obiektid->pk_gt Obiekt FK_gt_Transformacja_gt_Definicj 2 gtt_definicjaid->pk_gt_definicja a 3 PK_gt_Transformacja gtt_id 7. Tabela gt_transformacjaprofil Powiązanie użytkowników z podglądami F9, do których nie mają mieć dostępu. pf_idobiektu 2 pf_iduzytkownika FK_gt_TransformacjaProfil_gt_Tr ansformacja Identyfikator transformacji XSLT, składającej się na profilowany podgląd F9 Identyfikator profilowanego użytkownika pf_idobiektu->pk_gt_transformacja FK_gt_TransformacjaProfil_pd_U 2 pf_iduzytkownika->pk_pd_uzytkownik zytkownik 3 PK_gt_TransformacjaProfil pf_idobiektu; pf_iduzytkownika 8. Tabela gt_transobiekt Zawiera definicje transofmacji obiektów GT to_transformacjaid Identyfikator transformacji obiektu GT 2 to_definicjaid Identyfikator definicji obiektu GT image ( ) str. 98

99 3 to_uzytkownikid Identyfikator użytkownika podmiotu FK_gt_TransObiekt_gt_Definicja to_definicjaid->pk_gt_definicja 2 3 FK_gt_TransObiekt_gt_Transfor to_transformacjaid->pk_gt_transformacja macja FK_gt_TransObiekt_pd_Uzytkow to_uzytkownikid->pk_pd_uzytkownik nik 9. Tabela gt_transrodzaj Rodzaj transformacji Obiektu GT gtr_id 2 gtr_nazwa PK_gt_TransRodzaj 20. Tabela hb_ebankparam Parametry bankowości on-line hbe_id 2 hbe_wyloguj PK_hb_EBankParam Identyfikator rodzaju transformacji Nazwa rodzaju transformacji gtr_id Identyfikator parametrów bankowości elektronicznej hbe_id 2. Tabela hb_ident Identyfikatory transakcji oczekujących hbi_id Identyfikator 2 hbi_idprzedrostka Identyfikator przedrostka 3 hbi_idtransakcji Ostatni identyfikator transakcji oczekującej FK_hb_Ident_hb_PrzedrostekHist hbi_idprzedrostka->pk_hb_przedrostekhist 2 PK_hb_Ident hbi_id 22. Tabela hb_login Tabela techniczna do przyszłych zastosowań hbl_id 2 hbl_idrachunku Id rachunku 3 hbl_iduzytkownia Id użytkownika 4 hbl_tryblogowania Tryb logowania 5 hbl_login Login 6 hbl_certyfikathash Hash certyfikatu FK_hb_Login_pd_Uzytkownik hbl_iduzytkownia->pk_pd_uzytkownik 2 FK_hb_Login_rb RachBankowy hbl_idrachunku->pk_rb RachBankowy 3 PK_hb_Login hbl_id text ( ) str. 99

100 23. Tabela hb_naglowekistopka Nagłówek oraz stopka wyciągu dla Homebankingu hb_idnaglowek 2 hb_numerrachunkuwyciagu 3 hb_datautworzeniawyciagu 4 hb_numerwyciagu 5 hb_bilansotwarciawaluta 6 hb_idrachunku 7 hb_zrodlo FK_hb_NaglowekIStopka_rb Ra chbankowy 2 PK_hb_NaglowekIStopka 4 5 Identyfikator nagłówka Numer rachunku bankowego Data utworzenia wyciągu bankowego Numer wyciągu bankowego. unikalny w obrębie roku Waluta w jakiej podany jest bilans otwarcia Id rachunku z rb RachBankowy - homebanking 2 - webservice hb_idrachunku->pk_rb RachBankowy hb_idnaglowek 24. Tabela hb_parser Zawiera informacje o dostępnych parserach w homebankingu hbp_id Identyfikator 2 hbp_ parsera Stała identyfikująca parser, dla rozwiązań własnych musi być 3 hbp_insstala równa 0 4 hbp_progid ProgId biblioteki dll rozwiązania własnego 5 hbp_stronakodowa Domyślna strona kodowa 25. Tabela hb_powiazanietransakcji Tabela łącząca transakcje bankowe z transakcjami z wyciągu hbpt_id 2 hbpt_idtransakcjizwyciagu 3 hbpt_idtransakcjibankowej FK_hb_PowiazanieTransakcji_hb hbpt_idtransakcjizwyciagu->pk_hb_transakcja _Transakcja FK_hb_PowiazanieTransakcji_hb 2 hbpt_idtransakcjibankowej->pk_hb_transakcjebankowe _TransakcjaElektroniczna 3 PK_hb_PowiazanieTransakcji hbpt_id UQ_hb_PowiazanieTransakcji_hb hbpt_idtransakcjibankowej pt_idtransakcjibankowej UQ_hb_PowiazanieTransakcji_hb hbpt_idtransakcjizwyciagu pt_idtransakcjizwyciagu varchar (5) char (3) UNIQUE UNIQUE 26. Tabela hb_przedrostekhist Przedrostki transakcji oczekujących hbp_id 2 hbp_przedrostek 3 hbp_iduslugi Identyfikator przedrostka Przedrostek Id uslugi varchar (4) str. 00

101 FK_hb_PrzedrostekHist_hb_Uslu ga 2 PK_hb_PrzedrostekHist hbp_iduslugi->pk_hb_usluga hbp_id 27. Tabela hb_raport Raportowanie operacji bankowości on-line hbr_id 2 hbr_operacji LOGOWANIE_TOKENEM = 0L, LOGOWANIE_CERTYFIKAT = L, WYSYLANIE = 2L, AUTORYZOWANIE = 4L, POBIERANIE_HISTORII = 5L, POBIERANIE_STATUSU = 8L, USUSWANIE = 0L, WYLOGOWANIE = L, POBIERANIE_POTWIERDZENIA = 9L, 3 hbr_idtransakcji NULL jeżeli wpis z raportu nie dotyczy transakcji oczekującej. W przeciwnym wypadku identyfikator transakcji. 4 hbr_ operacji 5 hbr_status 0 - BŁĄD - OK Odwołanie do tabeli pd_uzytkownik. Wskazuje kto wykonał daną 6 hbr_iduzytkownik operację. 7 hbr_data Data wykonania danej operacji 8 hbr_bledu Treść błędu zwrócona przez webservice. FK_hb_Raport_hb_TransakcjaOcz hbr_idtransakcji->pk_hb_transakcjaoczekujaca ekujaca 2 FK_hb_Raport_pd_Uzytkownik hbr_iduzytkownik->pk_pd_uzytkownik 3 PK_hb_Raport hbr_id 28. Tabela hb_synchronizacjarachunkubankowego Tabela techniczna do przyszłych zastosowań hbs_id 2 hbs_idrachunkubankowego 3 hbs_ostatniamodyfikacja FK_hb_SynchronizacjaRachunku Bankowego_rb RachBankowy 2 3 Id rachunku bankowego Data ostatniej modyfikacji hbs_idrachunkubankowego->pk_rb RachBankowy PK_hb_SynchronizacjaRachunku hbs_id Bankowego UQ_hb_SynchronizacjaRachunku Bankowego_hbs_IdRachunkuBan hbs_idrachunkubankowego kowego ntext ( ) UNIQUE 29. Tabela hb_transakcja Transakcja z wyciągu - homebanking hb_idnaglowektr 2 hb_idtransakcji 3 hb_datawaluty 4 hb_dataksiegowania Identyfikator nagłówka Identyfikator transakcji Data walutowanie Data księgowania str. 0

102 5 hb_oznaczenie 6 hb_kwota 7 hb_kodtranzakcji 8 hb_tranzakcji 9 hb_kontrahent 0 hb_rachkontrahent hb_waluta 2 hb_kwotawaluty 3 hb_kurs 4 hb_idoperacjibankowej 5 hb_sprawdzonoskojarzanie 6 hb_status 7 hb_tytul 8 hb_identyfikatormp 9 hb_pelnynumermp 20 hb_zrodlo 2 hb_tnr 22 hb_idtranoczek CK_hb_Transakcja_hb_Zrodlo_Va l FK_hb_Transakcja_hb_Naglowek 2 IStopka 3 PK_hb_Transakcja Oznaczenie transakcji (C- kredytowa, D - debetowa) Kwota transakcji Kod transakcji zgodny z SWIFT Szczegółowy opis transakcji Kontrahent - pole wyparsowane Rachunek kontrahenta - pola wyparsowane Waluta transakcji - pole wyparsowane (przewalutowanie) Kwota - pole wyparsowane (przewalutowaniu) Kurs - pole przewalutowane (przewalutowanie) Id operacji bankowej, skojarzonej, wstępnie skojarzonej lub wygenerowanej Czy sprawdzono tą operację przy skojarzaniu Status transakcji: NOWA = 0, WYGENEROWANA =, SKOJARZONA = 2, POMINIETA = 3, WSTEPNIESKOJARZONA = 4 Tytuł transakcji bankowej Identyfikator płatności - krótki Identyfikator płatności - pełny ([hb_zrodlo] = or [hb_zrodlo] = 2) hb_idnaglowektr->pk_hb_naglowekistopka hb_idtransakcji char () char (3) varchar (5000) varchar (390) varchar (390) varchar (390) varchar (4000) CHECK 30. Tabela hb_transakcjaelektroniczna Tabela przechowująca transakcje elektroniczne hbte_id 2 hpte_transakcjaoczekujacaid 3 hbte_idrachunkubankowego FK_hb_TransakcjaElektroniczna_ hbte_idrachunkubankowego->pk_rb RachBankowy rb RachBankowy 2 PK_hb_TransakcjeBankowe hbte_id UQ_hb_TransakcjaElektroniczna 3 hpte_transakcjaoczekujacaid _hpte_transakcjaoczekujacaid 3. Tabela hb_transakcjaoczekujaca Tabela przechowująca transakcje oczekujące hbto_id Identyfikator transakcji oczekującej 2 hbto_idobiektu Identyfikator obiektu powiązanego powiązanego obiektu (0-podmiot; -kontrahent; 2-3 hbto_obiektu pracownik; 3-instytucja; 4-wspolnik ) UNIQUE str. 02

103 4 hbto_idrachunkubankowego hbto_idrachunkubankowegoko 5 ntrahenta 6 hbto_zlecenia 7 hbto_datawyslania 8 hbto_datarealizacji 9 hbto_oplaty 0 hbto_idwaluty hbto_kwota 2 hbto_tytul 3 hbto_status 4 hbto_statusbank Identyfikator rachunku bankowego Identyfikator rachunku bankowego kontrahenta 0 - Krajowy - Zagraniczny 2 - ZUS 3 - US 4 - Polecenie zaplaty 5 - Przekaz pocztowy Data wysłania Data realizacji 0 - całkowite opłaty ponosi zleceniodawca - koszty banku pokrywa zleceniodawca, pozostałe beneficjent 2 - całkowite koszty pokrywa beneficjent Identyfikator waluty Kwota Tytuł 0 - Nowy - Wysyłana 2 - W banku 3 - Błąd 0 - Do edycji - Do autoryzacji 2 - Zautoryzowana częściowo 3 - Zautoryzowana 4 - W realizacji 5 - Zaksięgowana 6 - Odrzucona 7 - Usunięta 8 - Przetworzona 9 - Przyjęta 0 - Zrealizowana - Brak 2 - Nieznany 3 - Ostatecznie usunięta 4 - Niewysłana 5 - Do weryfikacji char (3) varchar (46) 5 hbto_idhistoriiadresu hbto_idrachunkubankowegoko 6 ntrahentahist 7 hbto_idadresu 8 hbto_wystawil 9 hbto_idwystawil 20 hbto_program 2 hbto_nazwakontrahenta 22 hbto_trybrealizacji 23 hbto_potwierdzenie Historyczny identyfikator adresu Historyczny identyfikator rachunku Identyfikator adresu Osoba wystawiająca Identyfikator wystawiającego Program, który utworzył transakcję oczekującą (8-Subiekt, 9- Rewizor, 20-Gratyfikant) Nazwa kontrahenta varchar (40) varchar (35) 0 - standard - SRPN(przelew krajowy w PLN) lub pilny ( w pozostałych przypadkach ) 2 - express 5 - SORBNET ( dotyczy PLN ) image Potwierdzenie stanu transakcji ( ) 24 hbto_statuspotwierdzenia 25 hbto_idprzedrostka 26 hbto_idwbanku 27 hbto_przelewu 28 hbto_zuspodidentyfikator Status transakcji, dla którego zostało pobrane potwierdzenie. Takie same wartości jak w hbto_statusbank Identyfikator przedrostka Identyfikator transakcji w banku przelewu dla operacji: N - normalny, Z - ZUS, P - podatek Identyfikator uzupełniający char () char (4) 29 hbto_zuspodidentyfikatora identyfikatora R-regon, P-PESEL, PESEL, -doówd, 2-paszport char () 30 hbto_zuswplaty 3 hbto_zusdeklaracja 32 hbto_zusnrdeklaracji 33 hbto_podsymbol hbto_podidentyfikacjazobowiaz 34 ania wpłaty: S-składka za mc, M-składka dłuższa niż mc, U-układ ratalny, T-odroczenie terminu, D-opłata dodatkowa, E-egzekucja, K-przypisy kontrolne Rok i miesiąc deklaracji RRRRMM Numer deklaracji Symbol podatkowy Identyfikator zobowiązania char () char (6) char (2) varchar (25) str. 03

104 35 hbto_podokres 36 hbto_zusnrdecyzji 37 hbto_rodzajskladkiplatzus Okres Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego Rodzaj skłądki płatności ZUS: ( 0 - ubezpieczenie społeczne, - ubezpieczenie zdrowotne, 2 - Fundusz Pracy (FP) i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP), 3 - Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) ) char (7) FK_hb_TransakcjaOczekujaca_ad hbto_idadresu->pk_adr Ewid r Ewid FK_hb_TransakcjaOczekujaca_ad hbto_idhistoriiadresu->pk_adr_historia r_historia FK_hb_TransakcjaOczekujaca_hb hbto_idprzedrostka->pk_hb_przedrostekhist PK_hb_PrzedrostekHist _PrzedrostekHist FK_hb_TransakcjaOczekujaca_sl_ hbto_idwaluty->pk_sl_waluta Waluta 5 FK_RachBankKhnt hbto_idrachunkubankowegokontrahenta->pk_rb RachBankowy 6 FK_RachBankKhntHist 7 FK_RachBankPodmiotu 8 PK_hb_TransakcjaOczekujaca hbto_idrachunkubankowegokontrahentahist- >PK_rb_RachBankowyHistoria hbto_idrachunkubankowego->pk_rb RachBankowy hbto_id 32. Tabela hb_transakcjaoczekujacaobiekt Tabela łącząca transakcję oczekującą z obiektem finansowym hbtoo_id Klucz główny tabeli 2 hbtoo_idtransoczek Klucz obcy do transakcji oczekujacej 3 hbtoo_obiektupow obiektu powiązanego (...) 4 hbtoo_idobiektupow Id obiektu powiązanego Wartość spłaty obiektu powiązanego przez wskazaną transakcję 5 hbtoo_wartosc oczekującą 6 hbtoo_waluta Waluta spłaty 7 hbtoo_kurs Kurs spłaty 8 hbtoo_wartoscwaluta Wartość spłaty w walucie FK_hb_TransakcjaOczekujacaObi hbtoo_idtransoczek->pk_hb_transakcjaoczekujaca ekt_hb_transakcjaoczekujaca PK_hb_TransakcjaOczekujacaObi 2 hbtoo_id ekt char (3) 33. Tabela hb_usluga Usługa bankowa hbu_id 2 hbu_bank 3 hbu_nazwa 4 hbu_identyfikatorklienta PK_hb_Usluga 34. Tabela im_importlog Identyfikator usługi banku ( 4 - ibre, 05 - ING ) Nazwa usługi Identyfikator klienta w banku hbu_id str. 04

105 Log importu il_id 2 il_idimportu 3 il_numerdokumentu 4 il_nrbledu 5 il_bledu 6 il_indok_id 7 il_indok_ 8 il_iddekretu 9 il_idvat FK_im_ImportLog_im_ImportPrz eprowadzony 2 PK_im_ImportLog Identyfikator Identyfikator nagłówka importu Numer importowanego dokumentu Numer błędu 0 - OK błędu Identyfikator importowanego dokumentu importowanego dokumentu Identyfikator dekretu powstałego z imprtu Id wpisu do VAT powstałego po imporcie il_idimportu->pk_im_importprzeprowadzony il_id varchar (000) 35. Tabela im_importprzeprowadzony Nagłówki przeprowadzonych importów ip_id Identyfikator 2 ip_zrodlo Źródło danych:0 - podmiot; - plik; 3 ip_data Data przeprowadzania importu okresu: 4 - bieżący dzień; 8 - bieżący tydzień; 6 - bieżący miesiąc; 32 - bieżący kwartał; 64 - bieżący rok; 28 - ostatnie 7 4 ip_okres dni; ostatnie 30 dni; 52 - dowolny okres; poprzedni miesiąc 5 ip_dataod Data od 6 ip_datado Data do 7 ip_idoperatora Identyfikator operatora z personelu podmiotu 8 ip_dokumentow dokumentu 9 ip_magazyn Wybrany magazyn 0 ip_importponowny Czy importować dokumenty już poprzednio zaimportwane ip_przerwijimport 2 ip_ 3 ip_liczbawybranych 4 ip_liczbaok FK_im_ImportPrzeprowadzony_ pd_uzytkownik 2 PK_im_ImportPrzeprowadzony ip_id 36. Tabela im_schematimportu Schematy importu si_id Identyfikator 2 si_nazwa Nazwa Czy przerywać import jeśli wystąpił błąd Liczba wybranych dokumentów Liczba poprawnie zaimportowanych dokumentów ip_idoperatora->pk_pd_uzytkownik varchar (000) str. 05

106 3 si_dokzrodlowego importowanego dokumentu. Dla dokumentów handlowych 65536*typ + podtyp gdzie typ-analogicznie jak w dok Dokument.dok_, podtyp jak w dok Dokument.dok_Podtyp (np.fs-3072,fz-65536,itd), KP- 7,KW-8,BP-9,BW-20,Kompensata-44,LP-06,Składki z LP-,Zaliczki z LP-545,Rachunek do umowy CP-04, Skł.do rach.do umowy-2,zaliczki do rach.do umowy-547, Operacje na środkach trwałych 60* typ operacji (OT=, AM=3,MO=4,LT=8,SP=9,NP=0) (np.ot=39326, AM=393263,itd), Ewid VAT sp.52,ewid VAT Zak.53, Składki wspólnika-8 4 si_idkatdokzrodlowego 5 si_importdovat 6 si_idewidvat 7 si_wydatki 8 si_przeznaczenie 9 si_datawpisuvat 0 si_datasprzwyst si_miesiacodliczenia 2 si_kategoriazrvat 3 si_idkategoriivat 4 si_podlegaksiegowaniu 5 si_importdokpir 6 si_kolumna 7 si_importwartoscikpir 8 si_datawpisukpir 9 si_kategoriazrkpir 20 si_idkategoriikpir 2 si_importdoep 22 si_idstawki 23 si_importwartosciep 24 si_datawpisuep 25 si_dataup 26 si_kategoriazrep 27 si_idkategoriiep 28 si_zr 29 si_ 30 si_uwagizr 3 si_uwagi 32 si_dowolnakategoria Identyfikator kategorii ze słownika lub 0-dowolna Czy importować do ewidencji VAT Identyfikator ewidencji VAT (ze słownika), wymagane gdy ImportDoVAT (zakzao-0, st-, koszty-2), wymagane gdy import do VAT nie podl odl-0, wylacznie do sprzed opod-, na sprzed opod i zwol-2, wymagane gdy import do VAT Data wpisu VAT Data sprzedaży/wystawienia Miesiąc odliczenia Jaką nadać kategorię, z dok źródłowego-0, ze słownika- Identyfikator nadawanej kategorii, wymagane gdy kategoria nadawana ze słownika (słownik sl_kategoria) Czy powstały zapis w ewidencji VAT podlega księgowaniu, wymagane gdy import do VAT Czy importować do KPIR Numer kolumny w KPIR, wymagane gdy import do KPiR importowanych dla dokumentów wartości, netto-0, brutto-, wymagane gdy import do KPiR Data wpisu do książki Jaką nadać kategorię, z dok źródłowego-0, ze słownika- Identyfikator nadawanej kategorii, wymagane gdy kategoria nadawana ze słownika (słownik sl_kategoria) Czy importować do KPIR Numer kolumny w KPIR, wymagane gdy import do KPiR importowanych dla dokumentów wartości, netto-0, brutto-, wymagane gdy import do KPiR Data wpisu do ewidencji przychodów Data UP Jaką nadać kategorię, z dok źródłowego-0, ze słownika- Identyfikator nadawanej kategorii, wymagane gdy kategoria nadawana ze słownika Jak utworzyć opis, z dok źródłowego-0, ze słownika- - dokumentu, wymagane gdy tworzenie opisu ze słownika Jak tworzyć uwagi, z dok źródłowego-0, z palca- Uwagi do dokumentu, wymagane gdy tworzenie uwag z palca Czy schemat do dowolnej kategorii varchar (500) str. 06

107 33 si_transakcji transakcji Vat ( -2 - dowolnoa; 0 - nabycie/dostawa krajowa; - import/eksport towarów; 2 - nabycie/dostawa ue; 3 - transakcja trójstronna; 4 - import/eksport usług; 6- odwrotne obciążenie; 2 - nabycie/dostawa poza terytorium kraju) 34 si_idkategoriikh 35 si_iddataoperacji 36 si_iddatadokumentu 37 si_iddatadekretacji 38 si_idrejestruks 39 si_importdokh 40 si_dokimport 4 si_zablokowany 42 si_kategoriakhzrodlo 43 si_transakcjavatzrodlo 44 si_idtransakcjavat Id. kategorii z jaką zostanie utworzony dekret Której daty użyć jako daty operacji -data wystawienia, 2-data sprzedaży, 9-data otrzymania, 5-data płatności 6- -termin płatności Której daty użyć jako daty operacji -data wystawienia, 2-data sprzedaży, 9-data otrzymania, 5-data płatności 6- -termin płatności Której daty użyć jako daty dekretacji -data wystawienia, 2-data sprzedaży, 9-data otrzymania, 5-data płatności 6- -termin płatności Identyfikator rejestru ksiegowego Czy importować do księgi handlowej Zródło danych wynikające z typu dokumentu -dok handlowe i mag, 2-operacje na ŚT, 3-dok.kasowe, 4-operacje bankowe, 5- dok.płacowe, 6-zapisy w ew.vat Czy schemat zablokowany 0-nie, -zablokowany Żródło kategorii dla dekretu -kategoria ze słownika, 2-kategoria z dokumentu Zrodło transakcji VAT (-lista transakcji,2-dokument) Wybrana transakcja VAT 45 si_idewidvatdokzrodlowego Id. ewidencji VAT dokum. źródłowego si_transakcjavatdokzrodloweg 46 transakcji VAT dokum. źródłowego o 47 si_idmagazynu Id. magazynu - dodatkowe kryterium definiujące schemat importu ważne gdy si_zr=2 lub 6, zawiera opis który będzie opisem w 48 si_ewidvatuzytk ewidencji VAT si_ewidvatidslowniko ważne gdy si_zr=, zawiera id ze słowniak opisów elementu 49 w który będzie opisem ewidencji VAT Zródło uwag dla dok. tworzonego importem (-słownik opisów, 2- tekst użytkownia (pole si_dokumtekst), 3-numer 3 dok.imp, 4-50 si_dokumzrodlouwag uwagi z dok.imp, 5 pole tytułem z dok.imp, 6 - tekst z opisów poz.dekretów, 7 - tytuł dok.imp, 8-podtytuł dok. imp, 9 - składki wsp 5 si_dokumtekst 52 si_dokumidu 53 si_st 54 si_przypszczegolny 55 si_idkasy 56 si_idrachunku 57 si_kontrolabilansowania ważne gdy si_dokumzrodlouwag=2 lub 6 - tekst inicjujący pole uwagi w tworzonym importem dokumencie ważne gdy si_dokumzrodlouwag=, id w słowniku opisów operacji Rodzaj środka trwałego (0-ŚT; -WNiP) Przypadek szczególny Id. kasy (dla schematów dla operacji kasowych) Id. rachunku bankowego podmiotu (dla schematów dla operacji bankowych) kontroli bilansowania 0-cały dekret, -dekret i grupy 58 si_ewidvatidtrescioperacji Id.treści operacji ze słownika treści opearcji (dla ewidencji vat) str. 07

108 59 si_dokumidtrescioperacji 60 si_importdodw 6 si_importwartoscidw Id.treści operacji ze słownika treści opearcji (dla dekretu) Czy importować do ewidencji dowodów wewnętrznych importowanych dla dokumentów wartości, netto-0, brutto- 62 si_datawpisudw Data wpisu do dowodu wewnętrznego Jaką nadać kategorię dowodu wewnętrznego: 0 - z dok 63 si_kategoriazrdw źródłowego, - ze słownika Identyfikator nadawanej kategorii, wymagane gdy kategoria 64 si_idkategoriidw nadawana ze słownika (słownik sl_kategoria) 65 si_iddefiniowalnegou Identyfikator typu dokumentu definiowalnego 66 si_tranvatrozlusl Czy przenośić pozycje dokumentu handlowego do ewid.vat -tak, 67 si_importujpozycje 0-nie 68 si_datazdarzeniagospodarczego Data zdarzenia gospodarczego 69 si_promocje Zwrot podatku VAT na fakturze RR --:- wg płatności na 70 si_fakturarr dokumencie; : zwrot VAT, 2: brak zwrotu VAT 7 si_vatmarza 72 si_vatmarzazak 73 si_transakcjizak 74 si_idewidvatzak 75 si_wydatkizak 76 si_przeznaczeniezak 77 si_datazakdost Metoda rozliczenia VAT: 0-dowolna,-- Metoda memoriałowa, 2-78 si_rozliczenievat Metoda kasowa 79 si_rodzajzwrotudetal Rodzaj zwrotu detalicznego: dowolny --2; nieokreślony - 0; ze sprzedaży -, reklamacja - 2, oczywista pomyłka - 3. CK_im_SchematImportu ([si_st] is null or [si_st] = 0 or [si_st] = ) FK_im_SchematImportu_dok_Do si_iddefiniowalnegou->pk_dokumentdefiniowalny kumentdefiniowalny FK_im_SchematImportu_sl_Kateg si_idkategoriikh->pk_sl_kategoria oria FK_im_SchematImportu_sl_Maga si_idmagazynu->pk_sl_magazyn zyn FK_im_SchematImportu_sl_Rejes si_idrejestruks->pk_sl_rejestrksiegowy trksiegowy FK_im_SchematImportu_sl_Tresc si_dokumidtrescioperacji->pk_sl_tresc _Dekret FK_im_SchematImportu_sl_Tresc si_ewidvatidtrescioperacji->pk_sl_tresc _EwidVAT FK_im_SchematImportu_sl_E si_idewidvatdokzrodlowego->pk_sl_ewidvat widvat FK_im_SchematImportu_sl_E si_idewidvat->pk_sl_ewidvat widvat FK_im_SchematImportu_sl_E si_idewidvatzak->pk_sl_ewidvat widvat2 PK_im_SchematImportu si_id CHECK str. 08

109 37. Tabela im_schematimportukwotyuzytkownika Zawiera listę kwot użytkownika wykorzystywanych w schemacie importu kus_id 2 kus_idschematimportu 3 kus_nazwa 4 kus_ FK_im_SchematImportuKwotyUz ytkownika_im_schematimportu Identyfikator kwoty użytkownika Identyfikator schematu importu Nazwa kwoty użytkownika kwoty użytkownika kus_idschematimportu- ->PK_im_SchematImportu PK_im_SchematImportuKwotyU 2 kus_id zytkownika 38. Tabela im_schematimportupozdekretu Zawiera szablon dekretu definiowanego przez schemat importu sid_id Identyfikator pozycji dekretu schematu importu 2 sid_idschematimportu Identyfikaor schematu importu 3 sid_idzrodlou 4 sid_uzytkownika 5 sid_idu 6 sid_nrkonta 7 sid_strona 8 sid_kwoty Źródło opisu pozycji dekretu: -słownik opisów, 2,6-tekst użytkownika, 3-numer dokumentu importowanego, 4-uwagi z d.i., 5-"tytułem" z d.i., 7-tytuł d.i., 8-podtytuł d.i., 9-nazwisko i imię wspólnika, 0-numer nadany d.i., -słownik treści operacji użytkownika wprowadzany do opisu pozycji dekretu (sid_idzrodlou=3) Identyfikator opisu w słowniku opisów (sl_) (sid_idzrodlou=) numer konta Strona, po której zapisać kwotę ( strona winien, 2-strona ma) kwoty na pozycji dekretu (0-standardowa, -kwota użytkownika, 2-składnik płacowy) 9 sid_idkwoty identyfiaktor kwoty standardowej (z dokumentu importowanego) 0 sid_idkwotyuzytkownika sid_idskladnikaplacowego 2 sid_idcenydoprzeliczen 3 sid_idstawkivat 4 sid_procentkwoty identyfikator kwoty użytkownika (zdefiniowanej w schemacie importu) Id.składnika płacowego (dotyczy schematów dla list płac (GGT), składek i zaliczek id ceny użytkownika, wg której przeliczamy dokument Id stawki VAT dla której liczymy dokument Procent kwoty jaki ma zostać naniesiony na pozycję dekretu 5 sid_idkartotekipowiazanej 6 sid_pos 7 sid_wiersza 8 sid_idtrescioperacji 9 sid_idkategoriipozycji Dane dodatkowe, wymagane do określenia który element dokumentu ma być źródłem informacji o analityce wewnętrzne - do zachowania kolejności pozycji dekretu wiersza dekretu (0- -podrzędny, -główny, 2-korekta zaokrągleń) Id.treści operacji ze słownika treści opearcji Id.kategorii pozycji dokumentu (dotyczy handlowych) str. 09

110 CK_im_SchematImportuPozDekr etu_sid_kwoty FK_im_SchematImportuPozDekr etu_im_schematimportu sid_idschematimportu- ->PK_im_SchematImportu FK_im_SchematImportuPozDekr etu_im_schematimportukwotyu sid_idkwotyuzytkownika- >PK_im_SchematImportuKwotyUzytkownika zytkownika FK_im_SchematImportuPozDekr etu_plb_skladnik FK_im_SchematImportuPozDekr etu_sl_kategoria FK_im_SchematImportuPozDekr etu_sl_ FK_im_SchematImportuPozDekr etu_sl_stawkavat FK_im_SchematImportuPozDekr etu_sl_tresc PK_im_SchematImportuPozDekr etu 39. Tabela ins_blokada Informacje o pozycjach zablokowanych do edycji Nazwa obid obextra obtype workstation username locktime counter ([sid_kwoty] >= 0 and [sid_kwoty] <= 2) sid_idskladnikaplacowego->pk_pl_skladnik sid_idkategoriipozycji->pk_sl_kategoria sid_idu->pk_sl_ sid_idstawkivat->pk_sl_stawkavat sid_idtrescioperacji->pk_sl_tresc sid_id Identyfikator blokowanego rekordu. Dodatkowy parametr blokowanego rekordu (dowolna wartość ustawiana opcjonalnie przez niektóre obiekty). blokowanego rekordu (wartość z przedziału od do 999 ustawiana przez aplikację). Stanowisko blokujące rekord. Użytkownik blokujący rekord. Czas zablokowania rekordu. Licznik blokad. CHECK varchar (5) PK_ins_blokada obid; obextra; obtype 40. Tabela ins_ident Identyfikatory Nazwa ido_wartosc ido_nazwa ido_minidvalue PK_ins_ident 4. Tabela insx_parametr Parametry InsTYNKT Nazwa ixp_id Wartość identyfikatora Nazwa tabeli minimalna wartość identyfikatora, dostępna dla użytkownika ido_nazwa Identyfikator str. 0

111 2 ixp_liczbapoztw 3 ixp_twbezzerowych 4 ixp_twrezerwacje 5 ixp_twwarunekand 6 ixp_twsortuj 7 ixp_paramewidid 8 ixp_liczbapozkh 9 ixp_khwarunekand 0 ixp_khrodzaj ixp_khsortuj Liczba pozycji wyświetlanych na liście InsTYNKT towarów Pomijaj towary z zerowym stanem Przy wyliczaniu stanu uwzględniaj rezerwacje towarów Przy wyszukiwaniu wielu wyrazów użyj operatora 'and' Czy sortować alfabetycznie wyniki wyszukiwania dla towarów Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) Liczba pozycji wyświetlanych na liście InsTYNKT kontrahentów Przy wyszukiwaniu wielu wyrazów użyj operatora 'and' Rodzaj wybieranych kontrahentów (-2-wszyscy,0- dostawcy/odbiorcy,-dostawcy,2 dostawcy,2-odbiorcy,3-brak) Czy sortować alfabetycznie wyniki wyszukiwania kontrahentów 2 ixp_twminznakow Minimalna liczba znaków wyrazów instynktowanych dla towarów 3 ixp_khminznakow 4 ixp_liczbapozea 5 ixp_eawarunekand 6 ixp_wyszukiwanieadresow 7 ixp_datapdm FK_insx_Parametr_par Ewid 2 IX_insx_Parametr 3 PK_insx_Parametr 42. Tabela is Instytucja Instytucje is_id 2 is_symbol 3 is_rodzaj 4 is_www 5 is_ 6 is_nranalityka 7 is_rachunekpit 8 is_rachunekvat 9 is_rachunekcit 0 is_kodus is_funduszpromocji 2 is_sposobnaliczania 3 is_wartoscnaliczenia 4 is_idrachunkuwirtualnego Minimalna liczba znaków wyrazów instynktowanych dla kontrahentów Liczba pozycji wyświetlanych na liście InsTYNKT adresów Przy wyszukiwaniu wielu wyrazów użyj operatora 'and' dla adresów Czy używać wyszukiwania dla pól adresowych Data założenia nowego podmiotu lub konwersji do wersji.30 ixp_paramewidid->pk_par Ewid ixp_paramewidid ixp_id Identyfikator instytucji Symbol instytucji Rodzaj instytucji (-Urząd Skarbowy,2-ZUS,3-inna) Adres strony www instytucji Adres Numer analityki instytucji Identyfikator rachunku bankowego dla PIT Identyfikator rachunku bankowego dla VAT Identyfikator rachunku bankowego dla CIT Identyfikator kodu Urzędu Skarbowego Czy instytucja jest funduszem promocji. W jaki sposób naliczane są składki na fundusz promocji (0- procentowo od obrotu netto, -kwotowo za podstawową j.m.) Procent od obrotu netto przy naliczaniu procentowym lub kwota za podstawową j.m. przy naliczaniu kwotowym Identyfikator rachunku wirtualnego image ( ) UNIQUE varchar (20) varchar (3) str.

112 CK_is Instytucja_FunduszProm ([is_rodzaj] = 3 or [is_funduszpromocji] = 0) ocji CK_is Instytucja_SposobNalicze ([is_funduszpromocji] is null or [is_sposobnaliczania] = 0 or nia [is_sposobnaliczania] = ) CK_is Instytucja_WartoscNalicz enia FK_is Instytucja_is_RodzajInstyt ucji FK_is Instytucja_rb_RachBanko wywirtualny FK_is Instytucja_sl_UrzadSkarb owy is_idrachunkuwirtualnego->pk_rb_rachbankowywirtualny is_kodus->pk_sl_urzadskarbowy 7 PK_is_Instytucja is_id ([is_funduszpromocji] is null or [is_wartoscnaliczenia] > 0) is_rodzaj->pk_is_rodzajinstytucji CHECK CHECK CHECK 43. Tabela is_rodzajinstytucji Rodzaje instytucji ir_id 2 ir_nazwa PK_is_RodzajInstytucji Identyfikator rodzaju instytucji Nazwa rodzaju instytucji ir_id 44. Tabela iw Dokument Dokumenty inwentaryzacji cząstkowych i zbiorczych. iw_id Id dokumentu dokumentu: 52 - Inwentaryzacja cząstkowa, 53-2 iw_ Inwentaryzacja zbiorcza 3 iw_magid ID magazynu 4 Iw_DoIwNrPelny Nr pełny dokumentu zbiorczego powiązanego. varchar (30) 5 iw_status 6 iw_nr 7 iw_nrroz 8 iw_nrpelny 9 iw_statusblok 0 iw_datawyst iw_miejscewyst 2 iw_datazatw 3 iw_datamag 4 iw_wartosc 5 iw_wystawil 6 iw_zatwierdzil 7 iw_katid 8 iw_tytul 9 iw_podtytul Status dokumentu: cząstkowa - : niepowiązana, 2: powiązana, zbiorcza - : niezatwierdzona, 2: zatwierdzona. Nr dokumentu. Nr rozszerzony dokumentu. Nr pełny dokumentu. Czy status blokady okresu. Data wystawienia dokumentu. Miejsce wystawienia dokumentu. Zbiorczy: Data zatwierdzenia dokumentu zbiorczego, cząstkowy: data powiązania z dokumentem zbiorczym. Data wczytania stanów magazynowych dla cząstkowej, NULL dla zbiorczej. Wartość netto dokumentu zbiorczego. Kto wystawił dokument. Kto zatwierdził dokument. ID kategorii, (domyślnie 7 - Inwentaryzacja). Tytuł dokumentu. Podtytuł dokumentu. char (3) varchar (30) varchar (40) varchar (40) varchar (40) str. 2

113 20 iw_pwid 2 iw_pwnrpelny 22 iw_rwid 23 iw_rwnrpelny Dla dokumentu zbiorczego, zatwierdzonego- ID dokumentu PW; NULL w przeciwnym razie. Dla dokumentu zbiorczego, zatwierdzonego- numer pełny powiązanego dokumentu PW. DZeroString w przeciwnym razie. Dla dokumentu zbiorczego, zatwierdzonego- ID powiązanego dokumentu RW. NULL w przeciwnym razie. Dla dokumentu zbiorczego, zatwierdzonego- numer powiązanego dokumentu RW. DZeroString w przeciwnym razie. varchar (30) varchar (30) 24 iw_uwagi 25 iw_cenypoziom 26 iw_cenynarzut 27 iw_filtrcheckrodzaje 28 iw_filtrrodzaje 29 iw_filtrcheckstan 30 iw_filtrstan 3 iw_filtrcheckplu 32 iw_filtrpluod 33 iw_filtrpludo 34 iw_filtrcheckgrupa 35 iw_filtrcheckcecha 36 iw_filtrcheckflaga 37 iw_idiwcraport 38 iw_cenyidbanku 39 iw_cenykurs 40 iw_cenykursdata 4 iw_statusmagodlozony 42 iw_cenyliczbajedn 43 iw_cenyrodzajkursu Rodzaj kursu (0 - zakupu, - średni, 2 - sprzedaży). FK_iw Dokument_dok Dokum iw_rwid- >PK_dok Dokument ent FK_iw Dokument_dok Dokum 2 iw_pwid->pk_dok Dokument ent 3 FK_iw Dokument_sl_Kategoria iw_katid->pk_sl_kategoria 4 FK_iw Dokument_sl_Magazyn iw_magid->pk_sl_magazyn 5 PK_iw Dokument iw_id 45. Tabela iw_cechy Wybrane cechy w dialogu wczytywania towarów z kartoteki w dokumentach inwentaryz iwc_id 2 iwc_idcechy 3 iwc_doiwid FK_iw_Cechy_iw Dokument 2 FK_iw_Cechy_sl_CechaTw Uwagi do dokumentu. Poziom ceny dla dokumentu. Narzut na ceny dla dokumentu. Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. Dla dialogu wczytywania towarów z kartoteki. ID dokumentu cząstkowego, który został wystawiony na podstawie IWz z raportu. ID Banku, z którego pobierany jest kurs waluty. Kurs waluty. Data kursu waluty. Czy skutek magazynowy odłożony. Liczba jednostek waluty. Id rekordu kojarzącego cechę towaru (filtr wczytywania towarów) z dokumentem IWc. Id cechy towaru. Id dokumentu IWc. iwc_doiwid->pk_iw Dokument iwc_idcechy->pk_sl_cechatw varchar (500) str. 3

114 3 PK_iw_Cechy iwc_id 46. Tabela iw_dyspozycja Dyspozycje dla pozycji rozbicia dla inwentaryzacji. iwd_id Identyfikator rekordu, który jest równy identyfikatorowi rekordu z tabeli dok_magruch na którym została zrobiona dyspozycja 2 iwd_dopozid 3 iwd_spid 4 iwd_ilosc 5 iwd_czas 6 iwd_doid 7 iwd_doilosc 8 iwd_iwrozbid 9 iwd_realid PK_iw_Dyspozycja Identyfikator pozycji dla której utworzona jest dyspozycja Identyfikator procesu w którym została utworzona dyspozycja Ilość towaru w dyspozycji Czas wykonania dyspozycji Identyfikator rozchodu, który był wykonany Ilość rozchodu, która była wykonana Id rekordu z iw_rozbicie, na potrzeby ComFlgObject Na potrzeby ComFlgObject iwd_id; iwd_dopozid 47. Tabela iw_flagi Wybrane flagi w dialogu wczytywania towarów z kartoteki w dokumentach inwentaryz iwf_id 2 iwf_idflagi 3 iwf_doiwid FK_iw_Flagi_fl_Flagi 2 FK_iw_Flagi_iw Dokument 3 PK_iw_Flagi Id rekordu kojarzącego flagę towaru (filtr wczytywania towarów) z dokumentem IWc. Id flagi towaru. Id dokumentu IWc. iwf_idflagi->pk_fl Flagi iwf_doiwid->pk_iw Dokument iwf_id 48. Tabela iw_grupy Wybrane grupy w dialogu wczytywania towarów z kartoteki w dokumentach inwentaryz Id rekordu kojarzącego grupę towaru (filtr wczytywania iwg_id towarów) z dokumentem IWc. 2 iwg_idgrupy Id grupy towaru. 3 iwg_doiwid Id dokumentu IWc. FK_iw_Grupy_iw Dokument iwg_doiwid->pk_iw Dokument 2 FK_iw_Grupy_sl_GrupaTw iwg_idgrupy->pk_sl_grupatw 3 PK_iw_Grupy iwg_id 49. Tabela iw_powiazania Powiązania dokumentów cząstkowych ze zbiorczymi. iwa_id ID powiązania. str. 4

115 2 iwa_idcz 3 iwa_idzb FK_iw_Powiazania_iw Dokume nt FK_iw_Powiazania_iw Dokume 2 nt 3 PK_iw_Powiazania ID dokumentu cząstkowego. ID dokumentu zbiorczego. iwa_idcz->pk_iw Dokument iwa_idzb->pk_iw Dokumeniwa_Id 50. Tabela iw_pozycja Pozycje na dokumentach inwentaryzacji cząstkowych i zbiorczych. iwp_id 2 iwp_lp 3 iwp_pozycji 4 iwp_koddostawy 5 iwp_stankomp 6 iwp_stanmagazyn 7 iwp_rozchod 8 iwp_przychod 9 iwp_rezerwacja 0 iwp_dostepne iwp_brakuje 2 iwp_cenanetto 3 iwp_cenabrutto 4 iwp_wartnetto 5 iwp_wartbrutto 6 iwp_kategoriaid ID pozycji. Liczba porządkowa. pozycji. Kod dostawy. Stan towaru w komputerze na dzień określony przez iw_datamag w iw Dokument. Stan towaru w magazynie. Rozchód towaru. Przychód towaru. Ile towaru zarezerwowanego. Ile towaru dostępnego. Ile towaru brakuje. Cena netto pozycji. Cena brutto pozycji. Wartość netto pozycji. Wartość brutto pozycji. Id kategorii pozycji. varchar (20) 7 iwp_rd 8 iwp_rozaauto 9 iwp_idtowaru 20 iwp_dodokid FK_iw_Pozycja_tw Towar 2 iw_pozycja_fk 3 PK_iw_Pozycja Czy istnieje rozbicie na dostawy dla danej pozycji? - : Nie, 2: Tak. pozycja automatycznie roza? - 0: nie, : przez różnice w cenach, 2: przez różnice w kodach dostaw. ID towaru. ID dokumentu, do którego należy pozycja. iwp_idtowaru->pk_tw Towar iwp_dodokid->pk_iw Dokument iwp_id 5. Tabela iw_rozbicie Rozbicie pozycji na inwentaryzacji zbiorczej. iwr_id ID rozbicia. 2 iwr_dopozid ID pozycji inwentaryzacji, do której odnosi się rozbicie. 3 iwr_iloscrozchod Ilość towaru rozchodowanego. 4 iwr_iloscprzychod Ilość towaru przychodzącego. 5 iwr_cenanetto Cena netto towaru. str. 5

116 6 iwr_wartosc 7 iwr_koddostawy 8 iwr_pozycji 9 iwr_kategoriaid 0 iwr_dysp iwr_rozaauto PK_iw_Rozbicie 52. Tabela kh Kontrahent Ewidencja kontrahentów kh_id 2 kh_symbol 3 kh_rodzaj 4 kh_regon 5 kh_idodbiorca 6 kh_kontakt 7 kh_pesel 8 kh_nrdowodu 9 kh_datawyd 0 kh_organwyd kh_centrumaut 2 kh_instkredytowa 3 kh_prefkontakt 4 kh_www 5 kh_ 6 kh_idgrupa 7 kh_idformap 8 kh_cena 9 kh_platodroczone 20 kh_odbdet 2 kh_idrabat 22 kh_maxdokkred 23 kh_maxwartdokkred 24 kh_maxwartkred 25 kh_maxdnisp 26 kh_nranalitykad 27 kh_nranalitykao 28 kh_uwagi 29 kh_zgodado Wartość pozycji rozbicia- (-iwr_iloscprzychod*iwr_cenanetto) dla przychodu lub (iwr_iloscrozchod*iwr_cenanetto) dla rozchodu Kod dostawy. pozycji rozbicia. Id kategorii pozycji. ID pozycji dla tabeli iw_dyspozycja. Czy pozycja powstała wskutek automatycznego rozbicia. iwr_id Identyfikator kontrahenta Symbol Rodzaj kontrahenta (0 - dost/odb; -dostawca; 2-odbiorca; 3-ani dostawca ani odbiorca) Regon Odbiorca kontrahenta Pracownik podmiotu Numer PESEL - dotyczy właściciela lub głównego pracownika Numer dowodu - dotyczy właściciela lub głównego pracownika Data wydania dowodu - dotyczy właściciela lub głównego pracownika Organ wydający dowód - dotyczy właściciela lub głównego pracownika Czy centrum autoryzacji kart płatniczych Czy kontrahent jest instytucją kredytową Rodzaj preferowanego kontaktu (np. telefon, fax, poczta...) Adres strony WWW Adres Grupa Odroczona forma płatności Standardowy poziom cen przy sprzedazy Zezwalaj na płatności odroczone Czy odbiorca detaliczny Upust przydzielony kontrahentowi Maksymalna liczba dokumentów na kredyt Maksymalna wartość jednego dokumentu na kredyt Maksymalna wartość całego kredytu Maksymalna liczba dni spóźnienia Nr analityki księgowej dostawcy Nr analityki księgowej odbiorcy Uwagi czy zgoda na przetwarzanie danych osobowych varchar (20) varchar (20) varchar (20) varchar (60) varchar () varchar (20) varchar (5) varchar (5) str. 6

117 30 kh_idosobado 3 kh_zgodamark 32 kh_zgoda 33 kh_czykomunikat 34 kh_komunikat 35 kh_komunikatzawsze 36 kh_komunikatod 37 kh_grafika 38 kh_pole 39 kh_pole2 40 kh_pole3 4 kh_pole4 42 kh_pole5 43 kh_pole6 44 kh_pole7 45 kh_pole8 46 kh_jednorazowy 47 kh_pracownik 48 kh_zablokowany 49 kh_adreskoresp 50 kh_upowaznienievat 5 kh_datavat 52 kh_osobavat 53 kh_prockarta 54 kh_prockredyt 55 kh_procgotowka 56 kh_procpozostalo 57 kh_idkategoriakh 58 kh_idewvatsp 59 kh_ewvatspmcodliczenia 60 kh_idewvatspkateg 6 kh_idewvatzak 62 kh_ewvatzakrodzaj Osoba wyrażająca zgodę na przetwarzanie danych osobowych Zgoda na przetwazanie w celach marketingowych Zgoda na otrzymywanie i Czy opcja komunikatu jest aktywna Komunikat wyświetlany przy wystawianiu dokumentów dla tego kontrahenta Czy komunikat ma być zawsze wyświetlany czy od pewnego dnia (0-od pewnego dnia; -zawsze) Data od której ma się pojawiać komunikat jeśli kh_komunikatzawsze=0 grafika danej firmy, np. logo Własne Własne Własne Własne Własne Własne Własne Własne Czy kontrahent jest jednoraozwy czy też widnieje w kartotece Podstawowy pracownik kontrahenta Czy kontrahent jest zablokowany (0-nie, -tak) Czy kontrahent posiada aktywny adres korespondencyjny Czy wpłynęło upoważnienie do wystawiania faktur VAT na kontrahenta (0-nie, -tak) Data wpłynięcia upoważnienia do wystawiania faktur VAT Osoba wystawiająca upoważnienie do wystawiania faktur VAT Procent płacony przez kontrahenta kartą Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta kredytem Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta gotówką Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta płatnością odroczoną Domyślna kategoria w księdze handlowej dla kontrahenta Ewid.VAT sprz. - domyślna dla kontrahenta Ewid.VAT sprz. - domyślny miesiąc odliczenia dla kontrahenta (0- bieżący -66 ile miesięcy do przodu) Ewid.VAT sprz. - domyślna kategoria dla kontrahenta Ewid.VAT Zakupu - domyślna dla kontrahenta Ewid.VAT Zakupu - domyślny rodzaj zakupu dla kontrahenta (0- wszystkie, -inwestycyjne, 2-zaopatrzeniowe, 3-kosztowe) image ( ) varchar (60) str. 7

118 63 kh_ewvatzaksposobodliczenia Ewid VAT zakupu - domyślny sposób odliczenia dla kontrahenta (0-całkowite, -proporcjonalne, 2-bez odliczenia) Ewid.VAT Zakupu - domyślny miesiąc odliczenia dla kontrahenta 64 kh_ewvatzakmcodliczenia (0-bieżący miesiąc następny) 65 kh_idewvatzakkateg Ewid.VAT Zakupu - domyślna kategoria dla kontrahenta id domyślnej kategori w KPiR/EP dla danego kontrahenta - 66 kh_idrachkategprzychod przychód id domyślnej kategori w KPiR/EP dla danego kontrahenta - 67 kh_idrachkategrozchod rozchód 68 kh_transakcjavatsp Rodzaj transakcji VAT dla ewidencji VAT sprzedaży 69 kh_transakcjavatzak Rodzaj transakcji VAT dla ewidencji VAT zakupu 70 kh_podvatzarejestrowanywue Podatnik VAT zarejestrowany w UE 7 kh_datawaznoscivat Data ważności upoważnienia do wystawiania faktur VAT 72 kh_operacji 73 kh_platprzelew 74 kh_gadugadu 75 kh_skype 76 kh_powitanie 77 kh_adresdostawy 78 kh_idrodzajkontaktu 79 kh_idpozyskany 80 kh_idbranza 8 kh_idregion 82 kh_liczbaprac 83 kh_idopiekun 84 kh_imie 85 kh_nazwisko 86 kh_crm 87 kh_potencjalny 88 kh_iddodal 89 kh_idzmienil 90 kh_datadodania 9 kh_datazmiany 92 kh_procprzelew 93 kh_dataokolicznosciowa 94 kh_osoba 95 kh_idrachunkuwirtualnego 96 kh_krs 97 kh_domena 98 kh_akcyza 99 kh_efakturyzgoda 00 kh_efakturydata 0 kh_metodakasowa 02 kh_lokalizacja operacji do danych księgowych (dotyczy rachmistrza) Czy płatność przelewem od razu. GaduGadu Skype Powitanie Czy kontrahent posiada aktywny adres dostawy Preferowany kontakt - słownik sl_rodzajkontaktu Źródło pozyskania - słownik sl_crmzrodlopozyskania Branża - słownik sl_crmbranza Region - słownik sl_crmregion Liczba pracowników firmy Opiekun - słownik pd_uzytkownik Imię osoby Nazwisko osoby Pochodzi z CRMa Potencjalny klient Użytkownik, który dodał kontrahenta - słownik pd_uzytkownik Użytkownik, który ostatnio edytował kontrahenta - słownik pd_uzytkownik Data dodania Data ostatniej edycji Procent kwoty dokumentu płacony przez kontrahenta płatnością przelewem Data okolicznosciowa (data urodzenia osoby) Czy kontrahent jest osobą Id rachunku wirtualnego Numer w KRS Domena pocztowa kontrahenta Podatek akcyzowy dla kontrahenta: 0 - nie naliczaj, - wg kartoteki towarów, 2 - stosuj zwolnienie, 3 - naliczaj Zgoda na wysyłkę e-faktur Kiedy kontrahent wyraził zgodę na e-faktury Czy dokumenty konrahenta mają włączony znacznik metody kasowej Lokalizacja klienta varchar (20) varchar (20) varchar (5) nvarchar str. 8

119 Status akcyzowy dla kontrahenta: 0 - nieokreślony, - 03 kh_statusakcyza pośredniczący podmiot, 2 - finalny nabywca ([kh_rodzaj] = 3 or [kh_rodzaj] = 2 or [kh_rodzaj] = or CK_kh Kontrahent_kh_Rodzaj [kh_rodzaj] = 0) FK_kh Kontrahent_kh Kontrah kh_idodbiorca->pk_kh Kontrahent ent FK_kh Kontrahent_pd_Uzytkow kh_idopiekun->pk_pd_uzytkownik nik FK_kh Kontrahent_sl_CrmBranz kh_idbranza->pk_sl_crmbranza a FK_kh Kontrahent_sl_CrmRegio kh_idregion->pk_sl_crmregion n FK_kh Kontrahent_sl_CrmZrodl opozyskania FK_kh Kontrahent_sl_FormaPla tnosci 9 FK_kh Kontrahent_sl_GrupaKh kh_idgrupa->pk_sl_grupakh 0 FK_kh Kontrahent_sl_Kategoria kh_idkategoriakh->pk_sl_kategoria FK_kh Kontrahent_rb_RachBan kh_idrachunkuwirtualnego->pk_rb_rachbankowywirtualny kowywirtualny FK_kh Kontrahent_sl_Kategoria FK_kh Kontrahent_sl_Kategoria 2 FK_kh Kontrahent_sl_Kategoria 3 FK_kh Kontrahent_sl_Kategoria 4 FK_kh Kontrahent_sl_RodzajKo ntaktu FK_kh Kontrahent_sl_Ewid VAT kh_idpozyskany->pk_sl_crmzrodlopozyskania kh_idformap->pk_sl_formaplatnosci kh_idewvatspkateg->pk_sl_kategoria kh_idewvatzakkateg-> >PK_sl_Kategoria kh_idrachkategprzychod->pk_sl_kategoria kh_idrachkategrozchod->pk_sl_kategoria 5 FK_kh Kontrahent_sl_Rabat kh_idrabat->pk_sl_rabat kh_idrodzajkontaktu->pk_rk_rodzajkontaktu kh_idewvatsp->pk_sl_ewidvat FK_kh Kontrahent_sl_Ewid kh_idewvatzak->pk_sl_ewidvat VAT 9 PK_kh Kontrahent kh_id 53. Tabela kh_cechakh Relacja kontrahenta i cecha ck_id Identyfikator cechy kontrahenta 2 ck_idkhnt Identyfikator kontrahenta 3 ck_idcecha Identyfikator cechy ze sl_cechakh FK_kh_CechaKh_kh Kontrahent ck_idkhnt->pk_kh Kontrahent 2 FK_kh_CechaKh_sl_CechaKh ck_idcecha->pk_sl_cechakh 3 PK_kh_GrupaKh ck_id (256) CHECK 54. Tabela kh_cechaprac str. 9

120 Cechy pracowników kontrahentów (firm) cp_id Identyfikator 2 cp_idprac Identyfikator pracownika kontrahenta 3 cp_idcecha Identyfikator cechy z sl_cechakh FK_kh_CechaPrac_kh_Pracownik cp_idprac->pk_kh_pracownik PK_kh_Pracownik 2 FK_kh_CechaPrac_sl_CechaKh cp_idcecha->pk_sl_cechakh 3 PK_kh_CechaPrac cp_id 55. Tabela kh_dokument Biblioteka dokumentów kontrahenta kdk_id 2 kdk_idkontrahenta 3 kdk_idkategorii 4 kdk_zablokowany Identyfikator Identyfikator kontrahenta Identyfikator kategorii dokumentu Czy dokument jest zablokowany przed wprowadzaniem zmian 5 kdk_datamodyfikacji 6 kdk_nazwa 7 kdk_ 8 kdk_tresc 9 kdk_ 0 kdk_idpersonelu FK_kh_Dokument_kh Kontrahe nt PK_kh_Dokument kdk_id Data ostatniej modyfikacji Nazwa dokumentu dokumentu Treść dokumentu dokumentu Identyfikator personelu kdk_idkontrahenta->pk_kh Kontrahent FK_kh_Dokument_pd_Uzytkowni kdk_idpersonelu->pk_pd_uzytkownik k FK_kh_Dokument_sl_KategoriaD kdk_idkategorii->pk_sl_kategoriadokumentu okumentu image ( ) 56. Tabela kh_lista Listy klientów lk_id 2 lk_ 3 lk_nazwa 4 lk_ 5 lk_idpersonel 6 lk_publiczna FK_kh_Lista_pd_Uzytkownik 2 PK_kh_Lista Identyfikator listy listy: -statyczna, 2-dynamiczna Nazwa listy listy Identyfikator opiekuna Czy lista publiczna lk_idpersonel->pk_pd_uzytkownik lk_id 57. Tabela kh_listafiltr Lista klientów dynamiczna - zastosowany filtr str. 20

121 lkf_id 2 lkf_idlista 3 lkf_filtr FK_kh_ListaFiltr_kh_Lista 2 IX_kh_ListaFiltr 3 PK_kh_ListaFiltr 58. Tabela kh_listakh Lista klientów statyczna lkk_id 2 lkk_idlista 3 lkk_idklient FK_kh_ListaKh_adr Ewid 2 FK_kh_ListaKh_kh_Lista 3 PK_kh_ListaKh Identyfikator Identyfikator listy dynamicznej Ustawienia filtra listy dynamicznej lkf_idlista->pk_kh_lista lkf_idlista lkf_id Identyfikator Identyfikator listy Identyfikator klienta (adr_id) lkk_idklient->pk_adr Ewid lkk_idlista->pk_kh_lista lkk_id image ( ) UNIQUE 59. Tabela kh_parametr Parametry sterujące kartoteką kontrahentów khp_id Identyfikator parametrów kontrahenta 2 khp_miejscowosc Domyślna miejscowość 3 khp_grupa Domyślna grupa 4 khp_idwojewodztwo Domyślne województwo 5 khp_idpanstwo Domyślne państwo 6 khp_idrabat Domyślny rabat stosowany przy sprzedaży ze słownika Numery analityk dla kontrahentów jednorazowych będących 7 khp_analitykao odbiorcami Numery analityk dla kontrahentów jednorazowych będących 8 khp_analitykad dostawcami Czy nadawać symbol ręcznie czy automatycznie - 9 khp_symbolauto automatycznie, 0 - ręcznie 0 khp_dlugoscauto Długość symbolu automatycznego khp_kolejnyauto Kolejny numer automatyczny 2 khp_kolejnywolny Kolejny nowy numer auto varchar (40) varchar (5) varchar (5) 3 khp_akcjaliczba Akcja wykonywana przy przekroczeniu liczby dokumentów kredytowanych (0-nic nie rób; -ostrzegaj; 2-blokuj) 2 4 khp_akcjajeden Akcja wykonywana przy przekroczeniu kredytu dla jednego dokumentu (0-nic nie rób; -ostrzegaj; 2-blokuj) 2 5 khp_akcjawszystkie 6 khp_akcjaspoznienie Akcja wykonywana przy przekroczeniu kredytu dla wszystkich dokumentów (0-nic nie rób; -ostrzegaj; 2-2 blokuj) Akcja dokonywana przy maksymalnym spóźnienieu z płatnościami (0-nic nie rób; -ostrzegaj; 2-blokuj) 2 str. 2

122 7 khp_zezwalajodroczone 8 khp_cena 9 khp_ustawiajzdjecia 20 khp_procgotowka 2 khp_prockarta 22 khp_prockredyt 23 khp_procpozostalo 24 khp_idtermin 25 khp_kodpocztowy 26 khp_idkategoriakh 27 khp_idewvatsp 28 khp_ewvatspmcodliczenia 29 khp_idewvatspkateg 30 khp_idewvatzak 3 khp_ewvatzakrodzaj Zezwalaj na płatności odroczone Standardowy poziom cen przy sprzedazy Czy ustawiać zdjęcia na głównym widoku edycji kontrahenta Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta gotówka Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta kartą Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta kredytem Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta płatnością odroczoną Forma płatności w formie płatności odroczonej Domyślny kod pocztowy Domyślna kategoria w księdze handlowej dla kontrahenta Ewid.VAT sprz. - domyślna dla kontrahenta Ewid.VAT sprz. - domyślny miesiąc odliczenia dla kontrahenta (0- bieżący -6 ile miesięcy do przodu) Ewid.VAT sprz. - domyślna kategoria dla kontrahenta Ewid.VAT Zakupu - domyślna dla kontrahenta Ewid.VAT Zakupu - domyślny rodzaj zakupu dla kontrahenta (0- wszystkie, -inwestycyjne, 2-zaopatrzeniowe, 3-kosztowe) varchar (8) 32 khp_ewvatzaksposobodliczeni Ewid VAT zakupu - domyślny sposób odliczenia dla kontrahenta a (0-całkowite, -proporcjonalne, 2-bez odliczenia) 33 khp_ewvatzakmcodliczenia 34 khp_idewvatzakkateg 35 khp_idrachkategprzychod 36 khp_idrachkategrozchod 37 khp_transakcjavatsp 38 khp_transakcjavatzak 39 khp_rodzaj Ewid.VAT Zakupu - domyślny miesiąc odliczenia dla kontrahenta (0-bieżący miesiąc następny) Ewid.VAT Zakupu - domyślna kategoria dla kontrahenta id domyślnej kategori w KPiR/EP dla danego kontrahenta dla przychodu id domyślnej kategori w KPiR/EP dla danego kontrahenta dla rozchodu Rodzaj transakcji VAT dla ewidencji VAT sprzedaży Rodzaj transakcji VAT dla ewidencji VAT zakupu 0-dostawca/odbiorca; -dostawca; 2-odbiorca; 3-nijaki (ani odbiorca ani dostawca - użytkownik dodając musi określić) 40 khp_jednzezwalajodroczone 4 khp_jednprockarta 42 khp_jednprockredyt 43 khp_jednprocgotowka 44 khp_jednprocpozostalo 45 khp_jednidtermin 46 khp_maxdokkred Zezwalaj na płatności odroczone kontrahenta jednorazowego Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta jednorazowego kartą Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta jednorazowego kredytem Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta jednorazowego gotówka Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta jednorazowego płatnością odroczoną Forma płatności w formie płatności odroczonej dla kontrahenta jednorazowego Maksymalna liczba dokumentów na kredyt str. 22

123 47 khp_maxwartdokkred 48 khp_maxwartkred 49 khp_maxdnisp 50 khp_odbdet 5 khp_kontrolanip 52 khp_paramewidid 53 khp_idregion 54 khp_potencjalny 55 khp_procprzelew 56 khp_jednprocprzelew 57 khp_opiekun 58 khp_osoba 59 khp_osobaodbdetal 60 khp_stosujakcjedozk Maksymalna wartość jednego dokumentu na kredyt Maksymalna wartość całego kredytu Maksymalna liczba dni spóźnienia Czy kontrahent ma być odbiorcą detalicznym Sposób kontroli NIP (0- -brak kontroli, -kontrola pełna, 2-nie kontroluj czy pusty, nie kontroluj detalicznych) Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) Domyślny region Czy kontrahent ma byc potencjalnym Procent kwoty dokumenty płacony przez kontrahenta płatnością przelewem Procent kwoty dokumentu płacony przez kontrahenta jednorazowego płatnością przelewem Czy ustawiać zalogowanego użytkownika jako opiekuna Czy kontrahent jest osobą Zaznaczaj automatycznie odbiorcę detalicznego po ustawieniu kontrahenta jako osobę Czy na zamówieniach od klienta stosować blokady i ostrzeżenia przy przekraczaniu kredytów tak jak dla dokumentów sprzedaży 6 khp_stosujakcjedowz Czy na wydaniach zewnątrznych stosować blokady i ostrzeżenia przy przekraczaniu kredytów tak jak dla dokumentów sprzedaży 62 khp_kontrolapesel 63 khp_khuprjakoodb 64 khp_khuprpustyadres 65 khp_adreskolejnosc 66 khp_lokalizacja 67 khp_lokalizacja2 68 khp_lokalizacja3 69 khp_lokalizacja4 70 khp_lokalizacja5 7 khp_statusakcyza Sposób kontroli PESEL (0-brak kontroli, -kontrola pełna, 2-nie kontroluj czy pusty 3 -kontroluj tylko detalicznych, 4-blokada pełna, 5-nie blokuj gdy pusty 6 -blokuj tylko detalicznych) Czy dla kontrahenta uproszczonego ustawiać rodzaj zawsze jako odbiorca Czy dla kontrahenta uproszczonego pomijać wpisywanie domyślnych danych adresowych Kolejność kontrolek adresowych Element adresu do map Element adresu do map Element adresu do map Element adresu do map Element adresu do map Domyślny status akcyzowy dla kontrahenta: 0 - nieokreślony, - pośredniczący podmiot, 2 - finalny nabywca nvarchar (256) nvarchar (256) nvarchar (256) nvarchar (256) nvarchar (256) FK_kh_Parametr_par Ewid khp_paramewidid->pk_par Ewid 2 FK_kh_Parametr_sl_CrmRegion khp_idregion->pk_sl_crmregion FK_kh_Parametr_sl_FormaPlatno 3 khp_idtermin->pk_sl_formaplatnosci sci2 4 FK_kh_Parametr_sl_Kategoria khp_idkategoriakh->pk_sl_kategoria 5 FK_kh_Parametr_sl_Kategoria khp_idewvatspkateg->pk_sl_kategoria 6 FK_kh_Parametr_sl_Kategoria2 khp_idewvatzakkateg->pk_sl_kategoria str. 23

124 7 FK_kh_Parametr_sl_Kategoria3 khp_idrachkategprzychod->pk_sl_kategoria 8 FK_kh_Parametr_sl_Kategoria4 khp_idrachkategrozchod->pk_sl_kategoria 9 FK_kh_Parametr_sl_Panstwo 0 FK_kh_Parametr_sl_Rabat FK_kh_Parametr_sl_EwidVA T FK_kh_Parametr_sl_EwidVA 2 T khp_idpanstwo->pk_sl_panstwo khp_idrabat->pk_sl_rabat khp_idewvatzak->pk_sl_ewidvat khp_idewvatsp->pk_sl_ewidvat FK_kh_Parametr_sl_Wojewodztw 3 khp_idwojewodztwo->pk_sl_wojewodztwo o 4 IX_kh_Parametr khp_paramewidid 5 PK_kh_Parametr khp_id UNIQUE 60. Tabela kh_parametrg Globalne parametry kontrahentów khp_id 2 khp_nazwa 3 khp_nazwa2 4 khp_nazwa3 5 khp_nazwa4 6 khp_nazwa5 7 khp_nazwa6 8 khp_nazwa7 9 khp_nazwa8 0 khp_analitykiobsluga PK_kh_ParametrG 6. Tabela kh_pracownik Pracownicy kontrahenta pk_id 2 pk_idkh 3 pk_imie 4 pk_nazwisko 5 pk_ 6 pk_telefon 7 pk_telkomorka 8 pk_podstaw 9 pk_stanowisko 0 pk_zablokowany pk_idgrupa 2 pk_zgodado 3 pk_zgodamark 4 pk_zgoda Identyfikator parametrów globalnych kontrahentów (na teraz zawsze ) Nazwa pola definiowanego Nazwa pola definiowanego 2 Nazwa pola definiowanego 3 Nazwa pola definiowanego 4 Nazwa pola definiowanego 5 Nazwa pola definiowanego 6 Nazwa pola definiowanego 7 Nazwa pola definiowanego 8 Obsługa analityk 0-oddzielne analityki dla dostawców i odbiorców, -wspólne analityki dla dostawców i odbiorców khp_id Identyfikator pracownika kontrahenta Identyfikator kontrahenta u którego pracownik pracuje Imię Nazwisko Adres Telefon stacjonarny pracownika Telefon komórkowy pracownika Czy pracownik jest podstawowy Stanowisko pracownika Czy kontrahent jest zablokowany Grupa - słownik sl_grupakh Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Zgoda na przetwazanie w celach marketingowych Zgoda na otrzymywanie i varchar (20) varchar (20) varchar (20) varchar (20) varchar (20) varchar (20) varchar (20) varchar (20) varchar (20) varchar (30) varchar (00) varchar (35) varchar (35) str. 24

125 5 pk_grafika Zdjęcie 6 pk_uwagi Uwagi 7 pk_gadugadu 8 pk_skype 9 pk_adreskoresp 20 pk_adresdostawy 2 pk_powitanie 22 pk_idrodzajkontaktu 23 pk_idpozyskany 24 pk_idbranza 25 pk_idregion 26 pk_iddzial 27 pk_idopiekun 28 pk_iddodal 29 pk_idzmienil 30 pk_datadodania 3 pk_datazmiany 32 pk_dataokolicznosciowa 33 pk_domena 34 pk_lokalizacja FK_kh_Pracownik_kh Kontrahe nt FK_kh_Pracownik_pd_Uzytkowni 2 k GaduGadu Skype Czy aktywny adres korespondencyjny Czy aktywny adres dostawy Powitanie Preferowany kontakt - słownik sl_rodzajkontaktu Źródło pozyskania - słownik sl_crmzrodlopozyskani Branża - słownik sl_crmbranza Region - słownik sl_crmregion Dział - słownik sl_crmdzial Opiekun - słownik pd_uzytkownik Użytkownik, który dodał pracownika kontrahenta - słownik pd_uzytkownik Użytkownik, który ostatnio edytował pracownika kontrahenta - słownik pd_uzytkownik Data dodania Data ostatniej edycji Data urodzenia Domena pocztowa pracownika Lokalizacja klienta pk_idkh->pk_kh Kontrahent pk_idopiekun->pk_pd_uzytkownik 3 FK_kh_Pracownik_sl_CrmBranza pk_idbranza->pk_sl_crmbranza 4 FK_kh_Pracownik_sl_CrmDzial pk_iddzial->pk_sl_crmdzial 5 FK_kh_Pracownik_sl_CrmRegion pk_idregion->pk_sl_crmregion FK_kh_Pracownik_sl_CrmZrodlo 6 pk_idpozyskany->pk_sl_crmzrodlopozyskania Pozyskania 7 FK_kh_Pracownik_sl_GrupaKh pk_idgrupa->pk_sl_grupakh FK_kh_Pracownik_sl_RodzajKont 8 pk_idrodzajkontaktu->pk_rk_rodzajkontaktu aktu 9 PK_kh_Pracownik pk_id 62. Tabela kom_frparametr Formaty i dane na temat eksportu komunikacji fpr_id Identyfikator 2 fpr_format Pole niewykorzystywane 3 fpr_dts Czy wpis jest związany z uruchamianiem pakietu DTS. 4 fpr_sciezka Nazwa pakietu DTS 5 fpr_rozszerzenie Domyślne rozszerzenie pliku definiowanego formatu image ( ) varchar (500) varchar (20) nvarchar (256) 6 fpr_ 7 fpr_nazwa elementów definiowanego formatu 3-kontrahenci, 3 4- towary Nazwa definiowanego formatu str. 25

126 8 fpr_kolumnaid PK_kom_FrParametr Nazwa kolumny identyfikatora tabeli głównej elementów. fpr_id 63. Tabela kom_komprzeprowadzona Log przeprowadzonych komunikacji odk_id Identyfikator logu 2 odk_data Data wykonania komunikacji 3 odk_dataod Zakres dokumentów do wysłania (od dnia) 4 odk_datado Zakres dokumentów do wysłania (do dnia) 5 odk_idmagazyn Magazyn. z którego.do którego następiła komunikacja. 6 odk_kom Rodzaj komunikacji (- wysyłanie do centrali, 2- wysyłanie do oddziału, 3-odbieranie z centrali, 4-odbieranie z oddziału, 5 - wysyłanie do biura rachunkowego) 7 odk_liczbaok Liczba dokumentów wysłanych/odebranych z sukcesem Liczba wszystkich dokumentów (- w przypadku kiedy 8 odk_liczbawszystko komunikacja się nie udała) 9 odk_liczbanieok Liczba dokumentów wyslanych/odebranych z błędem. PK_kom_KomPrzeprowadzona odk_id 64. Tabela kom_komunikacjalog Log elementów przeprowadzonych komunikacji lk_id 2 lk_idkomunikacji 3 lk_dok 4 lk_dokument 5 lk_blad 6 lk_uwagi 7 lk_nrbledu FK_kom_KomunikacjaLog_kom_ KomPrzeprowadzona 2 PK_kom_KomunikacjaLog Identyfikator Klucz obcy do kom_komunikacjaprzeprowadzona dokumentu wysłanego/odebranego Numer dokumentu wysłanego/odebranego Komunikat błędu Uwagi Nr błędu lk_idkomunikacji->pk_kom_komprzeprowadzona lk_id varchar (3) 65. Tabela kom_parametr Paramtery komunikacji kom_id 2 kom_podmiotu 3 kom_idmagazyn 4 kom_cenyzakupu Identyfikator parametru podmiotu ( 0-nie ustalony, - centrala, 2 -oddział ) Magazyn będący centralą w przypadku gdy podmiot jest centralą lub główny magazyn oddziału w przypadku gdy podmiot jest oddziałem Wysyłaj wszystkie ceny zakupu ( 0- nie wysyłaj, -wysyłaj) str. 26

127 5 kom_khaktualizuj 6 kom_twaktualizuj 7 kom_odbior 8 kom_dobiurawszyscykh Aktualizuj kartotekę kontrahentów ( 0 - nie aktualizuj, - aktualizuj ) Aktualizuj kartotekę towarów ( 0 nie aktualizuj, - aktualizuj ) Odbieranie danych z oddziału: jeśli numer dokumentu się powiela to 0 - nie odbieraj tego dokumenty, - nadaj nowy numer i wykonaj, 2 - nadaj nowy numer i odłóż Czy wysyłać do biura rachunkowego wszystkich kontrahentów. 9 kom_dobiuraopgotowkowe 0 kom_dobiuraopbezkh kom_biurokhnip 2 kom_biurokhdodaj 3 kom_symbol 4 kom_nr Czy wysyłać do biura operacje gotówkowe. Czy wysyłać do biura operacje bez kontrahenta Synchronizacja kontrahentów w biurze po NIPie -, po symbolu - 0 Czy przy imporcie do biura dodawać tylko kontrahentów czy też modyfikuj i dodawaj. Symbol podmiotu dla komunikacji Numer kolejnej komunikacji kom_dobiuramagazynowekhwi Przesyłaj do biura rachunkowego dokumenty WZ bez kontrahenta 5 rtual z kontrahentem wirtualnym varchar (20) 6 kom_khaktualizacji 7 kom_twaktualizacji 8 kom_biuroprdodaj 9 kom_praktualizuj 20 kom_niemarzazyskkoszt PK_kom_Parametr aktualizacji kontrahentów (0-po symbolu, -po NIPie) aktualizacji towarów (0-po symbolu, -po symbolu u dostawcy, 2-po kodzie kreskowym) Czy przy imporcie do biura dodawać tylko pracowników czy też modyfikuj i dodawaj. Aktualizuj kartotekę pracowników ( 0 nie aktualizuj, - aktualizuj ) Nie wysyłaj marży, zysku i kosztu w plikach EPP kom_id 66. Tabela kor KorektaKosztow Zawiera nagłówki korekt kosztów kkn_id Identyfikator korekty kosztów 2 kkn_ korekty kosztów (54-KK) 3 kkn_podtyp Podtyp korekty kosztów {-KKH, 2-KKM} 4 kkn_magid Identyfikator magazynu 5 kkn_nr Numer korekty kosztów 6 kkn_nrroz Rozszerzenie numeru 7 kkn_nrpelny Pełny numer korekty kosztów 8 kkn_mscwyst Miejsce wystawienia dokumentu. 9 kkn_datawyst Data wystawienia korekty kosztów 0 kkn_dataod Początek okresu, za który wystawiono korektę kosztów kkn_datado Koniec okresu, za który wystawiono korektę kosztów 2 kkn_wartkkhz Wartość sumaryczna korekt zakupu 3 kkn_wartkkhs Wartość sumaryczna korekt sprzedaży 4 kkn_wartkkmp Wartość sumaryczna korekt przyjęć magazynowych 5 kkn_wartkkmw Wartość sumaryczna korekt wydań magazynowych Wartość sumaryczna korekt wydań magazynowych okresów 6 kkn_wartkkmwop poprzednich char (3) varchar (30) varchar (40) str. 27

128 7 kkn_wartkkmwob 8 kkn_wartwzhan 9 kkn_wartwzmag 20 kkn_wartrw 2 kkn_wartpz 22 kkn_wartmmp 23 kkn_wartmmw 24 kkn_wystawil 25 kkn_personelid 26 kkn_status 27 kkn_statusksieg 28 kkn_katid 29 kkn_uwagi 30 kkn_tytul 3 kkn_podtytul FK_kor KorektaKosztow_sl_Kat egoria 2 PK_kor KorektaKosztow Wartość sumaryczna korekt wydań magazynowych okresu bieżącego Wartość sumaryczna korekt WZ powiązanych ze sprzedażą Wartość sumaryczna korekt WZ niepowiązanych ze sprzedażą Wartość sumaryczna korekt RW Wartość sumaryczna korekt PZ Wartość sumaryczna korekt MMp Wartość sumaryczna korekt MMw Imię i nazwisko osoby wystawiającej dokument. Identyfikator osoby wystawiającej korektę kosztów Status korekty (0-aktualna, -wymaga przeliczenia) Status księgowy - patrz pole dok_statusksieg w tabeli dok Dokument Kategoria dokumentu. Uwagi do dokumentu. Tytuł dokumentu. Podtytuł dokumentu. kkn_katid->pk_sl_kategoria kkn_id varchar (40) varchar (500) 67. Tabela kor_pozycja Zawiera dokumenty (faktury, wydania) podlegające korekcie kosztów kkp_id Identyfikator pozycji korekty kosztów 2 kkp_idkorkoszt Identyfikator korekty kosztów 3 kkp_pozycji pozycji korekty kosztów (-Zak, 2-Spr, 2 3-Prz, 4-Wyd) 4 kkp_okresu okresu (0 - bieżący, - poprzedni) Identyfikator dokumentu źródłowego podlegającego korekcie 5 kkp_dokid kosztów Data wystawienia dokumentu źródłowego podlegającego korekcie 6 kkp_dokdatawyst kosztów Numer pełny dokumentu źródłowego podlegającego korekcie 7 kkp_doknrpelny kosztów 8 kkp_korid Identyfikator dokumentu generującego korektę kosztów 9 kkp_kordatawyst Data wystawienia dokumentu generującego korektę kosztów 0 kkp_kornrpelny Numer pełny dokumentu generującego korektę kosztów kkp_wartprzedkor Koszt dokumentu źródłowego przed korektą kosztów 2 kkp_wartkorekty Wartość korekty kosztów na dokumencie źródłowym 3 kkp_wartpokor Koszt dokumentu źródłowego po korekcie kosztów FK_kor_Pozycja_dok Dokument kkp_dokid->pk_dok Dokument FK_kor_Pozycja_kor KorektaKo 2 kkp_idkorkoszt->pk_kor KorektaKosztow sztow 3 PK_kor_Pozycja kkp_id 68. Tabela kp_akord str. 28

129 Ewidencja akordów ak_id 2 ak_status 3 ak_sposobrozliczenia 4 ak_data 5 ak_idumowyoprace 6 ak_idumowycywilnoprawnej 7 ak_idstawkiakordowej 8 ak_ilosc 9 ak_wartosc 0 ak_iddokrozlwyplata ak_iddokrozlrachunek 2 ak_dokumentrozliczajacy 3 ak_ ID wpisu akordowego Status rozliczenia (0 - nierozliczony, rozliczony) Sposób rozliczenia akordu (0-automatycznie, -ręcznie) Data akordu Id umowy o pracę, w ramamch której wypracowano akord Id umowy o pracę, w ramamch której wypracowano akord Id. stawki akordowej (ze słownika stawek akordowych) Ilość wytworzona w ramach akordu Wartość wypracowanego akordu Id. wypłaty rozliczającej akord Id. rachunku rozliczającego akord Numer dokumentu rozliczającego akord (dostępne gdy ak_sposobrozliczenia=ręczny ()) akordu varchar (30) CK_kp_Akord_ak_IdDokRozl ([ak_iddokrozlwyplata] = null or [ak_iddokrozlrachunek] = null) CHECK 2 CK_kp_Akord_ak_IdUmowy ([ak_idumowyoprace] <> null and [ak_idumowycywilnoprawnej] = null or [ak_idumowyoprace] = null and [ak_idumowycywilnoprawnej] <> null) CHECK 3 CK_kp_Akord_ak_Ilosc ([ak_ilosc] <> 0) CK_kp_Akord_ak_SposobRozlicze 4 ([ak_sposobrozliczenia] = 0 or [ak_sposobrozliczenia] = ) nia 5 CK_kp_Akord_ak_Status 6 FK_kp_Akord_plb_Umowa 7 FK_kp_Akord_plb_UmowaCP FK_kp_Akord_sl_StawkaAkordo 8 wa 9 PK_kp_Akord ([ak_status] = 0 or [ak_status] = ) ak_idumowyoprace->pk_plb_umowa ak_idumowycywilnoprawnej->pk_plb_umowacp ak_idstawkiakordowej- ->PK_sl_StawkaAkordowa ak_id 69. Tabela kp_komornikpozyczkadefinicja Definicje pożyczek komorniczych kp_id Identyfikator potrącenia komorniczego CHECK CHECK CHECK 2 kp_idpracownika 3 kp_idskladnika 4 kp_nazwa 5 kp_sygnaturasprawy 6 kp_rodzaj 7 kp_sposobpotracania Identyfikator pracownika dla którego powstało potrącenie Składnik jaki będzie generowany na wypłacie (zaleca się do każdej definicji dodawać oddzielny składnik, żeby definicje nie miały wspolnego) Nazwa potrącenia komorniczego Dodatkowy opis 0 - tytuł wyk. alimentacyjny - tytuł wyk. inny 2 - spłata zaliczki 3 - kara pieniężna 4 - inne 0 - do wyzerowania salda; stała rata str. 29

130 8 kp_procentwynagrodzeniapotra Ile procent wynagrodzenia będzie potrącone (tylko dla 'kp_sposob cany potracania'=0, czyli dla do wyzerowania salda) 9 kp_sumapotracenia Ile ostatecznie chcemy potrącić (tylko dla 'kp_sposob potracania'=0, czyli dla do wyzerowania salda) 0 kp_dataod Moment rozpoczęcia potrącania kp_datado Moment zakończenia potrącania (dla 'sposobu potrącania' = 'stała rata') 2 3 kp_kwotapotraceniamiesieczneg Wartosc potracana miesięcznie (dla 'sposób potrącania' = 'stała o rata') kp_procentochronywynagrodze To jaki procent wynagrodzenia minimalnego zostaje nia pracownikowi (0-00) 4 kp_czestotliwoscpotracania 5 kp_priorytetpotracenia 6 kp_zawieszeniedataod 7 kp_zawieszeniedatado Co ile miesięcy potrącamy, zaczynając od DataOd włącznie (-2) Określa kolejność potrącania, powinna być unikalna dla potrąceń danego pracownika Data od której zawieszamy/anulujemy potrącenia (jeśli NULL to nie ma zawieszenia/anulowania) Data do której zawieszamy potrącenia (jeśli NULL to nie ma zawieszenia (kp_zawieszeniedataod równe NULL) lub jest anulowanie (kp_zawieszeniedataod różne od NULL)) 8 kp_czynaswiadectwiepracy 9 kp_komornik 20 kp_przyczynaanulowania FK_kp_KomornikPozyczkaDefini cja_plb_skladnik FK_kp_KomornikPozyczkaDefini 2 cja_pr_pracownik 3 PK_kp_KomornikPozyczka Czy potrącenie będzie uwzględniane na świadectwie pracy. Nazwa komornika, któremu płacimy potrącenie Przyczyna anulowania (dla kp_zawieszeniedataod różne od NULL i kp_zawieszeniedatado równe NULL) kp_idskladnika->pk_pl_skladnik kp_idpracownika->pk_pr_pracownik kp_id 70. Tabela kp_naliczeniepotracenie Ewidencja naliczeń i potrąceń nalp_id 2 nalp_status 3 nalp_sposobrozliczenia 4 nalp_ 5 nalp_data 6 nalp_idumowy 7 nalp_idskladnika 8 nalp_wartosc 9 nalp_iddokrozliczajacego 0 nalp_dokumentrozliczajacy nalp_ CK_kp_NaliczeniePotracenie_nal p_status Id naliczenia, potrącenia Status rozliczenia (0 - nierozliczony, rozliczony) Sposób rozliczenia akordu (0-automatycznie, -ręcznie) wpisu (0-naliczenie, -potrącenie) Data naliczenia/potrącenia Id. umowy o pracę, której dotyczy naliczenie/potrącenie Składnik płacowy, związany z naliczeniem/potrąceniem Wartość naliczenia/potrącenia Id. dokumentu rozliczającego (wypłata) Numer dokumentu rozliczającego (dosępne gdy rozliczanie ręczne (nalp_sposobrozliczenia=) naliczenia/potrącenia ([nalp_status] = 0 or [nalp_status] = ) varchar (30) CHECK str. 30

131 2 3 CK_kp_NaliczeniePotracenie_nal p_ FK_kp_NaliczeniePotracenie_plb _Umowa 4 PK_kp_NaliczeniePotracenie ([nalp_] = 0 or [nalp_] = ) nalp_idumowy->pk_plb_umowa nalp_id CHECK 7. Tabela kp_pozycjadefinicji Pojedyńcza spłata pożyczki komorniczej kpp_id Identyfikator pojedyńczej spłaty 2 kpp_iddefinicji Którego nagłówka dotyczy dana pozycja 3 kpp_ 4 kpp_data Data opłacenia potrącenia 5 kpp_kwotawyliczona Kwota która ma być potrącona (wynikająca z wyliczeń) 6 kpp_kwotapotracona Kwota jaką udało się potrącić 7 kpp_sposobrozliczenia 0 - automatycznie (przez wypłate), - ręcznie 8 kpp_dokumentrozliczajacy Nazwa dokumentu rozliczającego dane potrącenie 9 kpp_iddokumentrozliczajacy Identyfikator dokumentu rozliczającego (tylko wypłata) FK_kp_PozycjaDefinicji_kp_Kom kpp_iddefinicji->pk_kp_komornikpozyczka ornikpozyczkadefinicja FK_kp_PozycjaDefinicji_plb_Wyp 2 kpp_iddokumentrozliczajacy->pk_pl_wyplatagt lata 3 PK_kp_PozycjaDefinicji kpp_id varchar (30) 72. Tabela kp_prowizja Ewidencja prowizji pr_id 2 pr_status 3 pr_sposobrozliczenia 4 pr_data 5 pr_idumowyoprace 6 pr_idumowycywilnoprawnej 7 pr_idstawkiprowizyjnej 8 pr_ilosc 9 pr_wartosc 0 pr_iddokrozlwyplata pr_iddokrozlrachunek 2 pr_dokumentrozliczajacy 3 pr_ ID wpsiu prowizjowego Status rozliczenia (0 - nierozliczony, rozliczony) Sposób rozliczenia akordu (0-automatycznie, -ręcznie) Data prowizji Id umowy o pracę, w ramamch której wypracowano prowizja Id umowy o pracę, w ramamch której wypracowano prowizja Identyfikator stawki prowizyjnej (w ramach której wypracowano prowizję) ze sl_stawkaprowizyjna Ilość wytworzona w ramach prowizji Wartość wypracowanej prowizji Id. wypłaty rozliczającej prowizję Id. rachunku rozliczającego prowizję Numer dokumentu rozliczającego prowizję (dostępny gdy pr_sposobrozliczenia=ręczny ()) prowizji varchar (30) CK_kp_Prowizja_pr_IdDokRozl ([pr_iddokrozlwyplata] = null or [pr_iddokrozlrachunek] = null) CHECK str. 3

132 2 CK_kp_Prowizja_pr_IdUmowy ([pr_idumowyoprace] <> null and [pr_idumowycywilnoprawnej] = null or [pr_idumowyoprace] = null and [pr_idumowycywilnoprawnej] <> null) CHECK 3 CK_kp_Prowizja_pr_Ilosc ([pr_ilosc] <> 0) 4 CK_kp_Prowizja_pr_Status ([pr_status] = 0 or [pr_status] = ) 5 FK_kp_Prowizja_plb_Umowa pr_idumowyoprace->pk_plb_umowa 6 FK_kp_Prowizja_plb_UmowaCP pr_idumowycywilnoprawnej->pk_plb_umowacp 7 PK_kp_Prowizja pr_id CHECK CHECK 73. Tabela kpr Ksiega Dane KPiR kpr_id 2 kpr_nrdokumentu 3 kpr_datazdarzenia 4 kpr_rodzaj 5 kpr_idkh 6 kpr_nazwakh 7 kpr_nazwapelnakh 8 kpr_ulicakh 9 kpr_miastokh 0 kpr_kodpocztowykh kpr_nipkh 2 kpr_idkategorii 3 kpr_ 4 kpr_kolprzychsptowusl 5 kpr_kolprzychpozostale 6 kpr_kolprzychrazem 7 kpr_kolzaktowarow 8 kpr_kolzakkosztyubocz 9 kpr_kolwydreprrekl 20 kpr_kolwydwynagr 2 kpr_kolwydpozostale 22 kpr_kolwydrazem 23 kpr_kolinne 24 kpr_koluwagi 25 kpr_zakupy 26 kpr_zakupywydatki 27 kpr_dochod 28 kpr_uniewazniony Identyfikator wpisu w tabeli Numer dowódu księgowego - kolumna 3 w księdze Data wpisu do KPiR Rodzaj wpisu (0 - Przychód; -Sprzedaż nieudokumentowana; 2 - Wydatek) Identyfikator kontrahenta Nazwa kontrahenta Nazwa pełna kontrahenta Ulica kontrahenta Miejscowość kontrahenta Kod pocztowy kontrahenta NIP kontrahenta Identyfikator kategorii ze słownika kategorii dokumentu Wartość przychodu ze sprzedaży towarów lub usług. Wartość pozostałych przychodów. Suma kolumn 7 i 8. Wartość zakupu materiałów lub towarów handlowych wg cen zakupu. Koszty uboczne związane z zakupem. Koszty reprezentacji i reklamy objęte limitem. Wartość wynagrodzeń brutto pracowników w gotówce i w naturze. Koszty związane z uzyskaniem przychodu, a nie ujęte w innych kolumnach. Suma kolumn 2-4. Inne zaszłości gospodarcze. Uwagi dotyczące zapisów w kolumnach Wartość zakupów jako suma kolumn 0 i. Suma kolumn 0-4 przychód-(zakupy+wydatki) Czy dokument jest unieważniony. varchar (30) varchar (60) varchar (40) varchar (8) varchar (20) varchar (500) str. 32

133 29 kpr_obiektu 30 kpr_idobiektu 3 kpr_importowany 32 kpr_korektasn 33 kpr_iddokimport 34 kpr_dokimport obiektu, z którym powiazany jest zapis w księdze: 0-nie jest powiązany; 3-dok.VAT sprzedaży, księgowanie pojedyńcze; 4- dok.vat sprzedaży, księgowanie zbiorcze z dnia; 5-dok.VAT sprzedaży, księgowanie zbiorcze całej ewidencji; 6-dok.VAT zakupu; 7-rachunek za przejazd; 8-remanent; 9-amortyzacja środka stałego; 0-składka ZUS właściciela Identyfikator powiazanego obiektu Czy dokument pochodzi z importu z innych programów Czy dokument jest zwiazany z korekta VAT z SN Identyfikator dokumentu źródłowego (dla importu) dokumentu, z którego dokonano import. Dla dokumentów handlowo-magazynowych jest to wartość przenoszona z pola dok_typ w tabeli dok Dokument. Dla pozostałych dokumentów: 06 - Lista płac; - Składki z listy płac; Zaliczka z listy płac; 04 - Rachunek do umowy; 2 - Składki z rachunku do umowy; Zaliczka z rachunku do umowy 35 kpr_idokresu Identyfikator okresu obrachunkowego kpr_datazdarzeniagospodarczeg 36 Data zdarzenia gospodarczego o 37 kpr_korektakup korekty KUP (0 - zwykły, - korygujący, 2 - po korekcie) kpr_korektakupterminplatnosc 38 Termin płatności i 39 kpr_korektakupdataplatnosci Data płatności 40 kpr_korektakupterminkorekty Termin płatności korekty kpr_korektakupiddokkorygowa Identyfikator dokumentu korygowanego (dla korekty KUP) ny kpr_korektakupplatnoscczescio Czy dokonana częściowa płatność wa kpr_korektakupnrdokkorygow Numer dokumentu korygowanego (dla korekty KUP) any 44 kpr_wlaczkorygowaniekup Czy włączona obsługa korekty KUP dla dokumentu 45 kpr_korektakupdowodzaplaty Dowód zapłaty dla ponownego zaliczenia do KUP (([kpr_rodzaj] = 2 or [kpr_rodzaj] = or [kpr_rodzaj] = 0) and ([kpr_obiektu] = 0 or [kpr_obiektu] >= 3 and CK_kpr Ksiega [kpr_obiektu] <= 0 or [kpr_obiektu] = 3 or [kpr_obiektu] = 4)) 2 FK_kpr Ksiega_kh Kontrahent kpr_idkh->pk_kh Kontrahent 3 FK_kpr Ksiega_kpr Ksiega kpr_korektakupiddokkorygowany->pk_kpr Ksiega 4 FK_kpr Ksiega_pd_Okres kpr_idokresu->pk_pd_okres 5 FK_kpr Ksiega_sl_Kategoria kpr_idkategorii->pk_sl_kategoria 6 PK_kpr Ksiega kpr_id varchar (30) varchar (30) CHECK 74. Tabela kpr_parametr Parametry księgi kprp_id 2 kprp_idkategoriiprz 3 kprp_idkategoriizak Identyfikator Identyfikator domyslnej kategorii dla przychodu Identyfikator domyslnej kategorii dla wydatku str. 33

134 Identyfikator domyslnej kategorii dla sprzedaży 4 kprp_idkategoriisn nieudokumentowanej 5 kprp_przepisywaniedtzdarzenia Czy przepisywać datę zapisu 6 kprp_przepisywaniekategorii Czy przepisywać kategorię 7 kprp_przepisywanieu Czy przepisywać opis 8 kprp_przepisywaniekh Czy przepisywać kontrahenta kprp_kontrolauniqnrdokument 9 Czy kontrolować unikalność numeru dokumentu u 0 kprp_przepisywanievat Czy przepisywać dane VAT Wersja księgi przychodów i rozchodów (0 - wersja 7 kolumnowa, kprp_wersjakpir -wersja 6 kolumnowa) Czy pokazywać informacje o nowej wersji księgi ( 0x00-zawsze 2 kprp_wersjakpirinfo 0x0-nie pokazywać w 2007, 0x02-nie pokazywać w 2008, 0x03- nie pokazywać nigdy) 3 4 kprp_przepisywaniedtzdarzenia Czy przepisywać datę zapisu Gospodarczego Parametr decydujący o autouzupełnianiu kolumn "data płatności" kprp_kosztyuzupelnianiedblclc i "płatność częściowa" na gridzie w oknie kosztów do korekty w k KPiR 5 kprp_przepisywaniekorektykup Czy przepisywać korygowanie KUP 6 kprp_korygowaniekup Czy włączyć korygowanie KUP 7 kprp_przepisywaniedatyzaplaty CK_kpr_Parametry ([kprp_id] = ) 2 FK_kpr_Parametr_sl_Kategoria kprp_idkategoriiprz->pk_sl_kategoria 3 FK_kpr_Parametr_sl_Kategoria2 kprp_idkategoriizak->pk_sl_kategoria 4 FK_kpr_Parametr_sl_Kategoria4 kprp_idkategoriisn->pk_sl_kategoria 5 PK_kpr_Parametr kprp_id CHECK 75. Tabela kw Karta Ewidencja kart kosztów wynagrodzeń kkw_id 2 kkw_idpracownika 3 kkw_miesiac FK_kw Karta_pr_Pracownik 2 PK_kw Karta 76. Tabela kw_parametr Parametry kosztów pól stałych wypłaty kwpr_id 2 kwpr_nazwa 3 kwpr_nazwa2 4 kwpr_nazwa3 5 kwpr_nazwa4 6 kwpr_nazwa5 7 kwpr_nazwa6 Identyfikator karty Identyfikator pracownika Miesiąc obowiązywania karty kkw_idpracownika->pk_pr_pracownik kkw_id Identyfikator Nazwa wspołczynnika Nazwa wspołczynnika 2 Nazwa wspołczynnika 3 Nazwa wspołczynnika 4 Nazwa wspołczynnika 5 Nazwa wspołczynnika 6 str. 34

135 8 kwpr_nazwa7 9 kwpr_nazwa8 0 kwpr_nazwa9 kwpr_nazwa0 2 kwpr_format 3 kwpr_format2 4 kwpr_format3 5 kwpr_format4 6 kwpr_format5 7 kwpr_format6 8 kwpr_format7 9 kwpr_format8 20 kwpr_format9 2 kwpr_format0 22 kwpr_bruttoduze 23 kwpr_bruttomale 24 kwpr_kupryczaltowe 25 kwpr_kupskladniki 26 kwpr_podateknaliczony 27 kwpr_zaliczkanapodatek 28 kwpr_netto 29 kwpr_sklzdrodliczana 30 kwpr_sklzdrnieodliczana Nazwa wspołczynnika 7 Nazwa wspołczynnika 8 Nazwa wspołczynnika 9 Nazwa wspołczynnika 0 Ilość miejsc po przecinku współczynnika Ilość miejsc po przecinku współczynnika 2 Ilość miejsc po przecinku współczynnika 3 Ilość miejsc po przecinku współczynnika 4 Ilość miejsc po przecinku współczynnika 5 Ilość miejsc po przecinku współczynnika 6 Ilość miejsc po przecinku współczynnika 7 Ilość miejsc po przecinku współczynnika 8 Ilość miejsc po przecinku współczynnika 9 Ilość miejsc po przecinku współczynnika 0 Współczynnik dla brutto dużego Współczynnik dla brutto małego Współczynnik dla kosztów uzyskania przychodu ryczałtowych Współczynnik dla kosztów uzyskania przychodu ze składników Współczynnik dla podatku naliczonego Współczynnik dla zaliczki na podatek Współczynnik dla netto Współczynnik dla składki zdrowotnej odliczanej od podatku Współczynnik dla składki zdrowotnej nieodliczanej od podatku 3 kwpr_sklempracifilar Współczynnik dla składki emerytalnej pracownika I filar 32 kwpr_sklempraciifilar Współczynnik dla składki emerytalnej pracownika II filar 33 kwpr_sklrentprac Współczynnik dla składki rantowej pracownika 34 kwpr_sklemfirmy Współczynnik dla składki emerytalnej firmy 35 kwpr_sklrentfirmy Współczynnik dla składki rentowej firmy 36 kwpr_sklchorobowa Współczynnik dla składki chorobowej 37 kwpr_sklwypadkowa Współczynnik dla składki wypadkowej 38 kwpr_fp Współczynnik dla FP 39 kwpr_fgsp Współczynnik dla FGŚP kwpr_potracenianieopodatkowa 40 Współczynnik dla potrąceń nieopodatkowanych ne 4 kwpr_dodatkinieopodatkowane Współczynnik dla dodatków nieopodatkowanych 42 kwpr_dowyplatyrazem Współczynnik dla całkowitej kwoty wypłaty 43 kwpr_dowyplatyprzelewem Współczynnik dla kwoty do wypłaty przelewem 44 kwpr_dowyplatygotowka Współczynnik dla kwoty do wypłaty gotówką 45 kwpr_skladkizusrazem Współczynnik dla całkowitej kwoty składek ZUS 46 kwpr_zasilkizusrazem Współczynnik dla całkowitej kwoty zasiłków 47 kwpr_zasilkizusopodatkowane Współczynnik dla zasiłków opodatkowanych kwpr_zasilkizusnieopodatkowa 48 Współczynnik dla zasiłków nieopodatkowanych ne 49 kwpr_sklzuspoodlzasilkow Współczynnik dla składek ZUS po odliczeniu zasiłków 50 kwpr_sklzdrowotnerazem Współczynnik dla całkowitej kwoty składek zdrowotnych 5 kwpr_sklpracrazem Współczynnik dla całkowitej kwoty składek pracownika str. 35

136 52 kwpr_sklfirmarazem 53 kwpr_fep PK_kw_Parametr Współczynnik dla całkowitej kwoty składek pracodawcy Współczynnik dla FEP kwpr_id 77. Tabela kw_pozycja Pozycje występujące na kartach kosztów wynagrodzeń kkwp_id 2 kkwp_idkarty 3 kkwp_ 4 kkwp_mpk 5 kkwp_zlecenie 6 kkwp_wsp 7 kkwp_wsp2 8 kkwp_wsp3 9 kkwp_wsp4 0 kkwp_wsp5 kkwp_wsp6 2 kkwp_wsp7 3 kkwp_wsp8 4 kkwp_wsp9 5 kkwp_wsp0 CK_kw_Pozycja_MPK_Zlecenie 2 FK_kw_Pozycja_kw Karta 3 FK_kw_Pozycja_st_MPK 4 FK_kw_Pozycja_zlp Zlecenie 5 PK_kw_Pozycja Identyfikator Identyfikator karty pozycji Identyfikator MPK z tabeli st_mpk Identyfikator zlecenia z tabeli zlp Zlecenie Wartość dla współczynnika Wartość dla współczynnika 2 Wartość dla współczynnika 3 Wartość dla współczynnika 4 Wartość dla współczynnika 5 Wartość dla współczynnika 6 Wartość dla współczynnika 7 Wartość dla współczynnika 8 Wartość dla współczynnika 9 Wartość dla współczynnika 0 ([kkwp_mpk] is not null or [kkwp_zlecenie] is not null) kkwp_idkarty->pk_kw Karta kkwp_mpk->pk_st_mpk kkwp_zlecenie->pk_zlp Zlecenie kkwp_id CHECK 78. Tabela log_odrzlicencje Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 79. Tabela nav_parametry Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 80. Tabela net_info Aktualny stan InsNETa nei_id Identyfikator 2 nei_ostatniepolaczenie Czas ostatniego połączenia z serwerem 3 nei_wersjaprogramunr Wersja programu na serwerze 4 nei_wersjaprogramunazwa Wersja marketingowa programu na serwerze 5 nei_wersjaprogramuplatnanr Wersja programu na serwerze (ostatnia płatna) nei_wersjaprogramuplatnanazw 6 Wersja marketingowa programu na serwerze (ostatnia płatna) a 7 nei_kursydata Data kursów na serwerze 8 nei_kursyudane Data ostatniego ściągnięcia kursów 9 nei_wersjaparametrow Wersja parametrów na serwerze str. 36

137 0 nei_lic nei_idostatniejwiadomosci 2 nei_znanynip PK_net_Info 8. Tabela net_parametr Parametry InsNETa (globalne) nep_id 2 nep_zainicjowane 3 nep_autoaktualizacja 4 nep_odstep 5 nep_zgoda 6 nep_odswiezlicencje PK_net_Parametr Dane licencyjne Identyfikator ostatniej ściągniętej wiadomości Czy klient jest znany InsERTowi (zarejestrowany) nei_id Identyfikator Czy opcje zostały chociaż raz zapisane Czy automatycznie aktualizować dane Odstęp pomiędzy kolejnymi pingami do serwera (sekundy) Czy użytkownik wyraził zgodę na użytkowanie funckjonalności ernetowych Czy pobrać informacje o licencjach przy następnym połaczeniu z serwerem nep_id text ( ) 82. Tabela net_parametrind Parametry InsNETa (indywidualne) nep_id Identyfikator 2 nep_powiadomwersjaprogramu Czy powiadamiać o wersji programu nep_powiadomwersjaparametro 3 Czy powiadamiać o wersji parametrów w 4 nep_powiadomkursy Czy powiadamiać o nowych kursach 5 nep_powiadomlicwygasanie Czy powiadamiać o wygasających licencjach 6 nep_powiadomlicrozbieznosci Czy powiadamiać o rozbieżnościach licencyjnych 7 nep_infotechniczne Czy pokazywać informacje techniczne od InsERTu 8 nep_infomerytoryczne Czy pokazywać informacje merytoryczne od InsERTu 9 nep_infomarketingowe Czy pokazywać informacje marketingowe od InsERTu 0 nep_paramewidid Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) Pokazuje wiadomości nie starsze niż N dni (- ( oznacza "pokazuj nep_pokazujwiadomosciprzez wszystkie") FK_net_ParametrInd_par Ewid nep_paramewidid->pk_par Ewid 2 IX_net_ParametrInd nep_paramewidid 3 PK_net_ParametrInd nep_id UNIQUE 83. Tabela net_parametrinst Ustawienia aktualizacji programu npi_id 2 npi_pobierajautomatycznie 3 npi_proponujinstalacje Identyfikator Czy pobierać automatycznie nową wersję programu Czy proponować zainstalowanie pobranej wersji podczas zamykania programu str. 37

138 4 npi_instalacjasieciowa 5 npi_usuwajzainstalowane 6 npi_sciezka 7 npi_wybranykomputer 8 npi_komputer Instalacja sieciowa - pliki pobierane do lokalizacji npi_sciezka Czy usuwać pliki instalacyjne starszych wersji (tylko dla instalacji lokalnej) Lokalizacja plików instalacyjnych (tylko dla instalacji sieciowej) Czy pobierać tylko na wybranym komputerze (tylko dla instalacji sieciowej) Komputer odpowiedzialny za pobieranie (tylko dla instalacji sieciowej) varchar (52) 9 npi_nieproponujwersji Nazwa wersji programu, której instalacja nie będzie proponowana varchar (20) PK_net_ParametrInst npi_id 84. Tabela net_parametrinstkomputer Ustawienia aktualizacji programu npk_komputer Nazwa komputera Czy na tym stanowisku aktualizacje pobierane będą lokalnie (przy 2 npk_lokalnie wybranej lokalizacji sieciowej) PK_net_ParametrInstKomputer npk_komputer 85. Tabela net_wiadomosc Wiadomości dla użytkowników podmiotu new_id 2 new_zrodlo 3 new_zrodlonip 4 new_zrodlouzytkownik 5 new_adresaci 6 new_ 7 new_tytul 8 new_tresc 9 new_data PK_net_Wiadomosc Identyfikator źródła wiadomości (0- InsERT, - System) NIP źródła wiadomości Użytkownik źródła wiadomości Adresaci wiadomości (2 - wersja programu, 3 - kursy walut, 4 - parametry, - techniczna, 2 - merytoryczna, 3 - marketingowa, powitalna, 00 - wygasające licencje, rozbieżności w licencjach) Tytuł wiadomości Treść Data wiadomości new_id 86. Tabela net_wiadomoscbufor Bufor InsWiadomosci neb_id Identyfikator wiadomości 2 neb_data Data pokazania wiadomości 3 neb_wersjamin Minimalna wersja programu, której wiadomość dotyczy 4 neb_wersjamax Maksymalna wersja programu, której wiadomość dotyczy varchar (28) varchar (7000) str. 38

139 5 neb_wiadomosc PK_net_WiadomoscBufor Zawartość wiadomości neb_id image ( ) 87. Tabela net_wiadomosccache Bufor dla wiadomości generowanych przez program nec_id Identyfikator 2 nec_ Podtyp wiadomości generowanej przez program 3 nec_program Program, którego dotyczy wiadomość 4 nec_extra Parametry dodatkowe 5 nec_extra2 Parametry dodatkowe 2 PK_net_WiadomoscCache nec_id 88. Tabela net_wiadomoscflaga Flagi przeczytania wiadomości nef_id Identyfikator 2 nef_idwiadomosci Identyfikator wiadomości 3 nef_iduzytkownika Identyfikator użytkownika 4 nef_dataprzypomnienia Data przypomnienia wiadomości 5 nef_wersjaodczytania 6 nef_pobrano PK_net_WiadomoscFlaga Wersja bazy danych w której wiadomość została odczytana Czy okno wyświetliło informacje o pobraniu nowej wersji nef_id varchar (20) 89. Tabela net_wiadomoscwersja Informacje o wersji InsWiadomosci nev_id Identyfikator wiadomości 2 nev_numer Numer wersji programu, której wiadomość dotyczy 3 nev_nazwa Nazwa wersji programu, której wiadomość dotyczy 4 nev_ wersji ( - Beta, 2 - Duża, 3 - HF, 4 - SP) PK_net_WiadomoscWersja nev_id 90. Tabela net_wiadomosczalacznik Załączniki do wiadomości nez_id Identyfikator 2 nez_idwiadomosci Identyfikator wiadomości 3 nez_nazwa Nazwa załącznika 4 nez_url URL załącznika PK_net_WiadomoscZalacznik nez_id varchar (000) str. 39

140 9. Tabela nk_poleszablonu Pola naklejek nd_id Identyfikator 2 nd_nazwapoladanych Nazwa pola danych 3 nd_idszablonu Identyfikator szablonu 4 nd_ (na naklejce PRZED zawartością pola) 5 nd_po wyświetlany po zawartości pola (np. jednostka) 6 nd_czcionka Czcionka 7 nd_x Współrzędna położenia x 8 nd_y Współrzędna położenia y 9 nd_szer Szerokośc pola naklejki 0 nd_wys Wysokośc pola naklejki nd_czynumer Czy pole numeryczne 2 nd_czyusuwaczera Czy usuwać zera nieznaczące 3 nd_czyzaokr Czy zaokrąglać 4 nd_ilepoprzec Do ilu miejsc po przecinku zaokrągląć Jednostka miary ceny (0- podstawowa; - porównawcza; 2- kg; 3-5 nd_czyduzajm l) 6 nd_wyrownanie (0- do lewej; - środek; 2- do prawej) - jeśli wartość pola jest kwotowa to zostanie ona wydrukowana 7 nd_slownie słownie FK_nk_PoleSzablonu_nk_Szablon nd_idszablonu->pk_nk_ukladstrony 2 PK_nk_PoleDanych nd_id varchar (00) varchar (00) varchar (70) 92. Tabela nk_szablon Szablony naklejek (układ i zawartość) nu_id 2 nu_idzrodladanych 3 nu_idwzorca Identyfikator Id źródła danych, do którego odnosi się szablon (NULL- układ użytkownika; > 0 - id układu wzorcowego strony) 4 nu_nazwa Nazwa szablonu 5 nu_szerstrony Szerokość strony w dziesiątych milimetra 6 nu_wysstrony Wysokość strony 7 nu_marglewy Margines lewy 8 nu_marggorny Margines górny 9 nu_szernakl Szerokość naklejki 0 nu_wysnakl Wysokość naklejki nu_szerodstep Szerokość odstępu między naklejkami 2 nu_wysodstep Wysokość odstępu miedzy naklejkami 3 nu_kolumny Liczba naklejek w poziomie 4 nu_wiersze Liczba naklejek w pionie FK_nk_Szablon_nk_UkladWzorco nu_idwzorca->pk_nk_ukladwzorcowy wy FK_nk_Szablon_nk_ZrodloDanyc 2 nu_idzrodladanych->pk_nk_zrodlodanych h str. 40

141 3 PK_nk_UkladStrony 93. Tabela nk_ukladwzorcowy Wzorcowe szablony naklejek nuw_id 2 nuw_nazwa 3 nuw_szerstrony 4 nuw_wysstrony 5 nuw_marglewy 6 nuw_marggorny 7 nuw_szernakl 8 nuw_wysnakl 9 nuw_szerodstep 0 nuw_wysodstep nuw_kolumny 2 nuw_wiersze PK_nk_UkladWzorcowy nu_id Id Nazwa układu wzorcowego Szerokość strony w dziesiątych milimetra Wysokość strony Margines lewy Margines górny Szerokość naklejki Wysokość naklejki Szerokość odstępu między naklejkami Wysokość odstępu miedzy naklejkami Liczba naklejek w poziomie Liczba naklejek w pionie nuw_id char (50) 94. Tabela nk_zestawdanych Elementy źródeł danych kierowane do wydruku nzw_id Identyfikator 2 nzw_idzrodladanych Id źródła danych, którego dotyczy dany zestaw 3 nzw_nazwa Nazwa zestawu danych 4 nzw_kontrolki Wartość filtra wybrana przez użytkownika FK_nk_ZestawDanych_nk_Zrodlo nzw_idzrodladanych->pk_nk_zrodlodanych Danych 2 PK_nk_ZestawDanych_ nzw_id varchar (2000) 95. Tabela nk_zrodlodanych Źródła danych naklejek nzr_id 2 nzr_nazwa 3 nzr_select 4 nzr_widoczne 5 nzr_subiekt 6 nzr_rewizor 7 nzr_rachmistrz 8 nzr_gratyfikant 9 nzr_gestor 0 nzr_orderby nzr_sort Identyfikator Nazwa źródła danych Wyrażenie SQL definiujące źródło danych Kolumny widoczne przy prezentowaniu źródła na ekranie Flaga określająca dostępność źródła w danym programie Flaga określająca dostępność źródła w danym programie Flaga określająca dostępność źródła w danym programie Flaga określająca dostępność źródła w danym programie Flaga określająca dostępność źródła w danym programie Kolumna, po której odbywa się sortowanie Lista pól, które można wybrać do sortowania naklejek przy wydruku varchar (8000) varchar (200) varchar (000) str. 4

142 PK_nk_ZrodloDanych 96. Tabela not_notatka Ewidencja notatek kontrahenta nt_id 2 nt_idobiektu 3 nt_obiektu 4 nt_data 5 nt_tresc 6 nt_osoba 7 nt_tytul 8 nt_trescrtf PK_not_Notatka 97. Tabela nr_nrrez Numery zarezerwowane rez_id 2 rez_rejid 3 rez_ 4 rez_roz 5 rez_datawyst 6 rez_nr 7 rez_definiowalnyid PK_dok_NrRez 98. Tabela nr_nrstart Numery początkowe dokumentów ns_id 2 ns_ 3 ns_rok 4 ns_miesiac 5 ns_idrokuobr 6 ns_rejid 7 ns_granica nzr_id TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd Zadanie - Identyfikator notatki TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd Zadanie - Id obiektu - właściciela notatki TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd Zadanie - obiektu (- kontrahent, 2-pracownik) TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd Zadanie - Data powstania notatki TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd Zadanie - Treść notatki TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd Zadanie - Pracownik podmiotu wpisujący notatkę TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd Zadanie - Tytuł notatki TABELA JUZ NIE UŻYWANA, patrz zd Zadanie - Treść notatki w formacie RTF nt_id Identyfikator Identyfikator rejestru (magazyn, kasa, rok obrotowy...) dokumentu Rozszerzenie numeru dokumentu Data wystawienia dokumentu Numer dokumentu nadany przez użytkownika Identyfikator dokumentu definiowalnego rez_id Identyfikator dokumentu; Wartości takie jak w polu dok_typ z tabeli dok Dokument; 7 - KP; 8 - KW; 9 - BP; 20 - BW; 44 - Kompensata Rok Miesiąc Identyfikator roku obrotowego Identyfikator rejestru (magazyn, kasa, rok obrotowy...) Granica od jakiej zaczyna się numeracja image ( ) char (3) str. 42

143 8 ns_rodzaj 9 ns_definiowalnyid PK_nr_NrStart Rodzaj numeracji (0-roczna, -miesięczna, 2-w roku obrotowym) Identyfikator dokumentu definiowalnego ns_id 99. Tabela nr_nrstartrk Numer startowy dla rejestru księgowego nsrk_id Identyfikator 2 nsrk_idnrstart Identyfikator wpisu z tabeli nr_nrstart 3 nsrk_idroku Identyfikator roku obrotowego 4 nsrk_idrejestru Identyfikator rejestru księgowego 5 nsrk_granica Granica od jakiej zaczyna się numeracja FK_nr_NrStartRK_nr_NrStart nsrk_idnrstart->pk_nr_nrstart FK_nr_NrStartRK_sl_RejestrKsieg 2 nsrk_idrejestru->pk_sl_rejestrksiegowy owy 3 IX_nr_NrStartRK nsrk_idroku; nsrk_idrejestru 4 PK_nr_NrStartRK nsrk_id UNIQUE 200. Tabela nr_parametr Parametry numeracji np_ 2 np_nrroz 3 np_nrsymbolrej 4 np_nrmiesiac 5 np_nrrok dokumentu Czy numer ma być łamany przez rozszerzenie (tylko dla magazynowych) Czy numer jest łamany przez symbol rejestru (magazynu/kasy) Czy numer ma być łamany przez symbol miesiąca Czy numer ma być łamany przez rok (wg daty wystawienia) 6 np_nrluka Sposób wypełniania luk w numeracji (0 - nie wypełniaj; - wypełniaj w obrębie dnia; 2 - wypełniaj bez względu na datę) 7 np_nrrodzaj 8 np_nrsymboluzyt 9 np_definiowalnyid PK_nr_Parametr Rodzaj numeracji (0-roczna, -miesięczna, 2-w 2 roku obrotowym) Czy umieszczać identyfikator użytkownika w rozszerzeniu numeru Identyfikator dokumentu definiowalnego np_; np_definiowalnyid 20. Tabela nz Finanse Główna tabela dokumentów finansowych nzf_id Idetyfikator dokumentu finansowego 2 nzf_data Data dokumentu 3 nzf_terminplatnosci Termin płatności str. 43

144 4 nzf_ dokumentu finansowego (7-Kasa przyjmie; 8-Kasa wyda; 9-Bank przyjmie; 20-Bank wyda; 37-BO dla kasy; 38-BO dla rachunku; 39-Naleznosc; 40-Zobowiazanie; 4-Spłata należności; 42-Spłata zobowiązania; 43-Sesja rozliczeniowa; 44-Kompensata; 45-Roznica kursowa dodatnia; 46-Roznica kursowa ujemna) 5 nzf_wartoscpierwotna 6 nzf_wartoscpierwotnawaluta 7 nzf_wartosc 8 nzf_wartoscwaluta 9 nzf_splata 0 nzf_splatawaluta nzf_idwaluty 2 nzf_kurs 3 nzf_rodzajkursu 4 nzf_tytulem 5 nzf_odsetek 6 nzf_stopaodsetek 7 nzf_dataostatniejsplaty 8 nzf_iddokumentauto 9 nzf_idadresu 20 nzf_idhistoriiadresu 2 nzf_idobiektu 22 nzf_obiektu 23 nzf_status Pierwotna wartość dokumentu przeliczona na złotówki Pierwotna wartość w walucie Wartość pozostała do zapłacenia lub wykorzystania przeliczona na złotówki Wartość pozostała w walucie Wartość spłat Wartość spłat w walucie Waluta dokumentu Kurs waluty Rozdzaj kursu zakupu, - średni, 2 - sprzedaży Tytułem dokumentu odsetek, - ustawowe, 2 - własne, 3 - kwotowe Stopa procentowa odsetek Data ostatniej spłaty rozrachunku Identyfikator dokumentu źródłowego (handlowego) Identyfikator danych adresowych Identyfikator danych historycznych Identyfikator powiązanego obiektu powiązanego obiektu (0-podmiot; -kontrahent; 2- pracownik; 3-instytucja; 4-wspolnik ) Status dokumentu (rozrachunek: 0-dowolny; -zwykły; 2- nieściągalny; spłata: 0-odłożony; -wykonany; 2-unieważniony; operacja bankowa: -do uzgodnienia, 2-zgodna, 2 3-niezgodna) char (3) varchar (44) 24 nzf_prb 25 nzf_idkategorii 26 nzf_idwystawil 27 nzf_odebral 28 nzf_wystawil 29 nzf_przeniesiony 30 nzf_nota 3 nzf_podtyp Numer sprawy w publicznym rejestrze długów (np. KRD) Identyfikator kategorii Identyfikator osoby wpisującej rozrachunek (zalogowanej do programu) Osoba odbierająca Osoba wystawiająca Czy rozrachunek powstał w wyniku płatności kartą Czy rozrachunek jest wynikiem wystawienia noty odsetkowej Podtyp rozrachunku. Przyjmuje wartości różne od NULL dla rozrachunków automatycznych utworzonych przez: -dokument Subiekta (z formą płatnosci "przelew", "gotówka" oraz "kredyt kupiecki"), lub poprzez dekret; 4-dokument płatny kartą płatniczą; 5-dokument płatny kredytem ratalnym; 2,3- niewykorzystywane. varchar (40) str. 44

145 32 nzf_zrodlo 33 nzf_program 34 nzf_idrozrachunku 35 nzf_powiazanie 36 nzf_korekta 37 nzf_transakcja 38 nzf_idkasy 39 nzf_numer 40 nzf_numerpelny 4 nzf_import 42 nzf_ 43 nzf_generujtytulem 44 nzf_zaliczka 45 nzf_dlanieznany 46 nzf_idrachunku 47 nzf_idrachunkuhist 48 nzf_numerwyciagu 49 nzf_datauzgodnienia 50 nzf_wyslanahb 5 nzf_wydrukowana 52 nzf_obslugarachunku 53 nzf_gotowkowa 54 nzf_idrachobiekt 55 nzf_idrachobiekthist 56 nzf_przelewu 57 nzf_zuspodidentyfikator 58 nzf_zuspodidentyfikatora Źródło (-BO;2-Dekret;3-Dok.Subiekta;4-Płatn.gotówkowa;5- KP;6-KW;7-Wpłata Wpłata bankowa;8-wypłata bankowa;9-kompensata; 0-Komunikacja;-Płatn.kartą;2-Płatn.kredytem Płatn.kredytem ratalnym;3- Wp.ręcznie;4-Płace;5 Płace;5-Przeniesienie Przeniesienie danych;null-stan początkowy kasy/rachunku) Program, który utworzył rozrachunek (8-Subiekt, 9-Rewizor, 20- Gratyfikant) Identyfikator rozrachunku głównego dla automatycznie generowanej spłaty poprzez realizację kompensaty Powiązanie z zapisem na kontach Czy rozrachunek jest korektą Numer transakcji Identyfikator kasy dla dokumentów kasowych Numer dokumentu kasowego Pełny numer dokumentu Status importu dokumentu (0-niezaimportowany,- zaimportowany,2-zmieniony zmieniony po zaimportowaniu, 3- zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-nie podlega księgowaniu) Czy generować pole tytułem Czy dokument jest zaliczką Czy dokument dla kontrahenta nieznanego Identyfikator rachunku dla operacji bankowych Identyfikator historyczny rachunku Numer wyciągu bankowego Data uzgodnienia z wyciągiem Czy operacja wysłana do homebankingu Czy operacja wydrukowana Operacja będąca prowizją Operacja gotówkowa Identyfikator rachunku obiektu Identyfikator historii rachunku obiektu przelewu dla operacji: N - normalny, Z - ZUS, P - podatek Identyfikator uzupełniający identyfikatora R-regon, P-PESEL, PESEL, -doówd, 2-paszport varchar (44) varchar (44) char () char (4) char () wpłaty: S-składka za mc, M-składka dłuższa niż mc, U-układ 59 nzf_zuswplaty ratalny, T-odroczenie terminu, D-opłata dodatkowa, E-egzekucja, K-przypisy kontrolne 60 nzf_zusdeklaracja Rok i miesiąc deklaracji RRRRMM 6 nzf_zusnrdeklaracji Numer deklaracji 62 nzf_podsymbol Symbol podatkowy nzf_podidentyfikacjazobowiazan 63 Identyfikator zobowiązania ia 64 nzf_podokres Okres 65 nzf_transfer Czy jest to transfer bankowy 66 nzf_zusnrdecyzji Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego 67 nzf_idrozliczenia Id rozliczenia do którego zapis jest różnicą kursową char () char (6) char (2) char (6) varchar (25) char (7) str. 45

146 68 nzf_flaga 69 nzf_flagazmianapersonelid 70 nzf_flagazmianaczas 7 nzf_datakursu 72 nzf_idbanku 73 nzf_liczbajednostek 74 nzf_rodzajsplaty 75 nzf_idrachunkuwirtualnego 76 nzf_korekty 77 nzf_metodakasowa 78 nzf_idtransakcjivat CK_nz Finanse_Adresy 2 CK_nz Finanse_Kurs 3 CK_nz Finanse_Kurs_PLN 4 CK_nz Finanse_Odsetki 5 CK_nz Finanse_ Identyfikator flagi przypisanej do rozrachunku lub spłaty Identyfikator osoby, która ustawiła ostatnią flagę Czas ostatniej zmiany flagi Data kursu waluty Identyfikator banku dostarczającego kurs Liczba jednostek waluty Rodzaj spłaty rozrachunku (0-gotówka, -przelew) Id rachunku wirtualnego korekty dla różnicy kursowej: 0 - kosztowa, - przychodowa Czy rozrachunek związany z metodą kasową Identyfikator rodzaju transakcji VAT powiązanej faktury ([nzf_obiektu] = 0 or [nzf_idobiektu] is not null and [nzf_idadresu] is not null and [nzf_idhistoriiadresu] is not null) ([nzf_liczbajednostek] > 0 and [nzf_kurs] > 0) ([nzf_idwaluty] <> 'PLN' or [nzf_kurs] = and [nzf_liczbajednostek] = ) ([nzf_odsetek] = 3 or [nzf_odsetek] = 2 or [nzf_odsetek] = ) ([nzf_typ] = 42 or [nzf_typ] = 4 or [nzf_typ] = 40 or [nzf_typ] = 39 or [nzf_typ] = 7 or [nzf_typ] = 8 or [nzf_typ] = 9 or [nzf_typ] = 20 or [nzf_typ] = 37 or [nzf_typ] = 38 or [nzf_typ] = 45 or [nzf_typ] = 46) CHECK CHECK CHECK CHECK CHECK 6 CK_nz Finanse_WartoscRoznicy Kursowej (((not([nzf_] = 46))) and ((not([nzf_] = 45))) or [nzf_wartoscpierwotna] = 0 and [nzf_wartoscpierwotnawaluta] = CHECK 0 and [nzf_wartosc] >= 0 and [nzf_wartoscwaluta] > 0) 7 CK_nz Finanse_WartoscRozrach unku (((not([nzf_] = 40))) and ((not([nzf_] = 39))) or [nzf_wartoscwaluta] >= 0 and [nzf_wartoscpierwotnawaluta] > 0 and [nzf_wartosc] >= 0 and [nzf_wartoscpierwotna] >= 0 and [nzf_wartoscwaluta] <= [nzf_wartoscpierwotnawaluta] and [nzf_wartosc] <= [nzf_wartoscpierwotna] and [nzf_splata] = 0 and [nzf_splatawaluta] = 0) CHECK 8 CK_nz Finanse_WartoscSplaty (((not([nzf_] = 42))) and ((not([nzf_] = 4))) and ((not([nzf_] = 20))) and ((not([nzf_] = 9))) and ((not([nzf_] = 8))) and ((not([nzf_] = 7))) or [nzf_wartoscwaluta] > 0 and [nzf_wartosc] >= 0 and [nzf_splatawaluta] <= [nzf_wartoscwaluta] and [nzf_splata] <= [nzf_wartosc] and [nzf_wartoscpierwotna] = 0 and [nzf_wartoscpierwotnawaluta] = 0) CHECK 9 FK_nz Finanse_adr Ewid nzf_idadresu->pk_adr Ewid 0 FK_nz Finanse_adr_Historia nzf_idhistoriiadresu->pk_adr_historia FK_nz Finanse_dks_Kasa nzf_idkasy->pk_ks_kasa 2 FK_nz Finanse_dok Dokument nzf_iddokumentauto->pk_dok Dokument 3 FK_nz Finanse_nz Finanse nzf_idrozrachunku->pk_nz Finanse 4 FK_nz Finanse_pd_Uzytkownik nzf_flagazmianapersonelid->pk_pd_uzytkownik str. 46

147 FK_nz Finanse_rb_RachBankow nzf_idrachunkuhist->pk_rb_rachbankowyhistoria yhistoria FK_nz Finanse_rb_RachBankow nzf_idrachunkuwirtualnego->pk_rb_rachbankowywirtualny ywirtualny 4 PK_nz_CesjaRozrachunki nzcr_id 203. Tabela nz_finansehistoriawindykacji Historia windykacji - tabela nieużywana od wersji.29 hw_id 2 hw_data 3 hw_idrozrachunku 4 hw_ 5 hw_ FK_nz_FinanseHistoriaWindykac ji_nz Finanse 2 3 FK_nz Finanse_rb RachBanko nzf_idrachunku->pk_rb RachBankowy wy 8 FK_nz Finanse_sl_Kategoria nzf_idkategorii->pk_sl_kategoria 9 FK_nz Finanse_sl_Waluta nzf_idwaluty->pk_sl_waluta 20 FK_nz Finanse_sl_WalutaBank nzf_idbanku->pk_sl_walutabank 2 PK_nz Finanse nzf_id 202. Tabela nz_cesjarozrachunki Tabela łącząca cesję z rozrachunkiem, który wchodzi w jej skład nzcr_id Klucz główny tabeli 2 nzcr_idrozrachunku Index rozrachunku wchodzącego w skład cesji 3 nzcr_idcesji Index cesji w skład której wchodzi rozrachunek zależności cesja-rozrachunek (- rozrachunek źródłowy cesji, 4 nzcr_ 2 - rozrachunek wynikowy cesji) CK_nz_CesjaRozrachunki ([nzcr_] = or [nzcr_] = 2) FK_nz_CesjaRozrachunki_nz Fin nzcr_idrozrachunku->pk_nz Finanse anse FK_nz_CesjaRozrachunki_nz_Cesj nzcr_idcesji->pk_nz_cesja a Identyfikator zapisu historii Data wykonanej operacji Identyfikator rozrachunku zdarzenia windykacyjnego Klucz obcy do tabeli nz_zdarzeniawindykacyjnego hw_idrozrachunku->pk_nz Finanse FK_nz_FinanseHistoriaWindykac ji_nz_zdarzeniawindykacyjn hw_->pk_nz_zdarzeniawindykacyjnego ego PK_nz_FinanseHistoriaWindykac hw_id ji CHECK varchar (4000) 204. Tabela nz_finansenota Noty no_id 2 no_idrozrachunku 3 no_idnoty Identyfikator Identyfikator rozrachunku do którego odnosi się nota Identyfikator rozrachunku stworzonego przez notę str. 47

148 4 no_wartoscwalutaodsetek 5 no_ 6 no_data 7 no_statusksiegowy Wartość odsetek noty Data noty Status importu raportu kasowego (0-niezaimportowany, niezaimportowany,- zaimportowany,2-zmieniony zmieniony po zaimportowaniu, 3- zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) varchar (2048) 8 no_idkategorii Identyfikator kategorii noty (sl_kategoria kat_id) CK_nz_FinanseNota_no_StatusKs ([no_statusksiegowy] >= 0 and [no_statusksiegowy] <= 5) iegowy 2 FK_nz_FinanseNota_nz Finanse no_idrozrachunku->pk_nz Finanse FK_nz_FinanseNota_nz Finanse 3 no_idnoty->pk_nz Finanse 4 FK_nz_FinanseNota_sl_Kategoria no_idkategorii->pk_sl_kategoria 5 PK_nz_FinanseNota no_id 205. Tabela nz_finansenotapozycja Pozycje noty nzt_id 2 nzt_dataod 3 nzt_datado 4 nzt_wartoscrozrachunku 5 nzt_liczbadni 6 nzt_stopa 7 nzt_odsetki 8 nzt_idnoty FK_nz_FinanseNotaPozycja_nz Finanse 2 PK_nz_FinanseNotaPozycje Identyfikator Data początkowa naliczania Data końcowa naliczania Wartość rozrachunku Liczba dni spóźnienia Stopa odsetek Wartość odsetek Identyfikator nagłówka noty nzt_idnoty->pk_nz Finanse nzt_id CHECK 206. Tabela nz_finansesplata Powiązania dokumentów finansowych nzs_id 2 nzs_idsplaty 3 nzs_iddlugu 4 nzs_wartoscwaluta 5 nzs_idwaluty 6 nzs_data 7 nzs_ 8 nzs_idkompensaty 9 nzs_auto 0 nzs_przedplata Identyfikator rekordu Identyfikator zapisu z tabeli nz Finanse Identyfikator zapisu z tabeli nz Finanse Wartość spłaty Waluta spłaty Data spłaty spłaty: 0 - nieznany, - skojarzenie (należności i spłaty), 2 - cesja (karta płatnicza), 3 - cesja (kredyt), 4 - kompensata należności i zobowiązań, 6 - korekta Identyfikator powiązanej kompensaty Czy spłata automatyczna (przy wystawianiu dokumentu) Czy jest to rozliczenie powstałe poprzez podpięcie przedpłaty przy wystawianiu dokumentu. char (3) str. 48

149 nzs_wartoscwalutadlugu 2 nzs_idwalutydlugu 3 nzs_wartoscsplatypln 4 nzs_wartoscdlugupln 5 nzs_wylaczbadaniezgodnosci 6 nzs_metodakasowa 7 nzs_rodzaj 8 nzs_autoprzeliczanie 9 nzs_statusksieg 20 nzs_brakkontrolisumy 2 nzs_idtransakcjivat 22 nzs_idkategorii FK_nz_FinanseSplata_nz Finans e FK_nz_FinanseSplata_nz Finans 2 e FK_nz_FinanseSplata_sl_Kategori 3 a 4 PK_nz_FinanseSplata Wartość długu Waluta długu Wartość spłaty w PLN Wartość długu w PLN Czy spłata była wykonana z wykorzystaniem opcji "popraw rozliczenia"? Rozliczenie związane z metodą kasową 0 - rozliczenie sprzedaży, - rozliczenie zakupu Automatyczne przeliczanie kwot netto/vat/brutto w tabeli VAT Status księgowy {0-nowy, -zaimportowany, 2-zmieniony, 3- zaksięgowany, 5-NPK} Kontrola sumy kwot brutto w tabeli VAT Identyfikator rodzaju transakcji VAT Identyfikator kategorii rozliczenia nzs_idsplaty->pk_nz Finanse nzs_iddlugu->pk_nz Finanse nzs_idkategorii->pk_sl_kategoria nzs_id char (3) 207. Tabela nz_finansesplatavat Dane VAT dla pozycji z tabeli nz_finansesplata nzv_id Identyfikator Identyfikator pozycji w tabeli nz_finansesplata, której dotyczą 2 nzv_idfinsplata dane VAT 3 nzv_idstawkivat Stawka VAT ze słownika stawek - tabela sl_stawkivat 4 nzv_netto Kwota netto 5 nzv_kwotavat Kwota VAT 6 nzv_brutto Kwota brutto FK_nz_FinanseSplataVat_nz_Fina nzv_idfinsplata->pk_nz_finansesplata nsesplata FK_nz_FinanseSplataVat_sl_Staw 2 nzv_idstawkivat->pk_sl_stawkavat kavat 3 PK_nz_FinanseSplataVat nzv_id 208. Tabela nz_kompensata Kompensaty nzk_id 2 nzk_status 3 nzk_datawystawienia 4 nzk_datarealizacji 5 nzk_numer 6 nzk_nrpelny Identyfikator kompensaty Status kompensaty (-Propozycja;2 Propozycja;2-Zrealizowana;3 Zrealizowana;3-Odrzucona) Data wystawienia kompensaty Data realizacji kompensaty Numer kompensaty Numer pełny kompensaty (np. łamany przez rok) str. 49

150 7 nzk_idobiektu 8 nzk_obiektu 9 nzk_idkategorii 0 nzk_idhistoriiadresu nzk_wartosc 2 nzk_wartoscwaluta 3 nzk_waluta 4 nzk_idpersonelu 5 nzk_import 6 nzk_program PK_nz_Kompensata Identyfikator kontrahenta kontrahenta (-firma;2-pracownik;3-instytucja) instytucja) Identyfikator kategorii Identyfikator historii adresu Wartość kompensaty w złotówkach Wartość kompensaty w walucie Symbol waluty (zgodny z walutą rozliczanych rozrachunków) Identyfikator osoby wystawiającej kompensatę Status importu dokumentu (0-niezaimportowany,- zaimportowany,2-zmieniony zmieniony po zaimportowaniu, 3- zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-nie podlega księgowaniu) Program, w którym wystawiono kompensatę (-Subiekt;2 Subiekt;2- Rewizor) nzk_id char (3) 209. Tabela nz_kompensatapozycja Pozycje kompensat nzp_id 2 nzp_idkompensaty 3 nzp_idrozrachunku 4 nzp_kwota FK_nz_KompensataPozycja_nz Finanse Identyfikator pozycji kompensaty Identyfikator kompensaty Identyfikator rozrachunku Wartość pozycji w walucie nzp_idrozrachunku->pk_nz Finanse FK_nz_KompensataPozycja_nz_K 2 nzp_idkompensaty->pk_nz_kompensata ompensata 3 PK_nz_KompensataPozycja nzp_id 20. Tabela nz_odsetkikarne Tabela odsetek karnych os_id 2 os_dataod 3 os_stopa PK_os_OdsetkiKarne 2. Tabela nz_rozdekret Powiazanie rozrachunkow i dekretow nzd_iddekretu 2 nzd_idrozrachunku 3 nzd_idroku 4 nzd_status Identyfikator odsetek Data od której obowiązuje dana stopa odsetek Stopa odsetek w procentach (w skali roku) os_id Identyfikator dekretu z tabeli dkr_pozycja Identyfikator rozrachunku z tabeli nz Finanse Identyfikator roku obrotowego Status zapisu - czy powiązanie rozrachunku z zapisem czy z BO ( - z zapisem; 5 - z BO) str. 50

151 5 nzd_pomniejsza FK_nz_RozDekret_dkr_Pozycja 2 FK_nz_RozDekret_nz Finanse 3 PK_nz_RozDekret Znacznik wykorystywany w powiązaniach rozrachunków z zapisami w BO. Określa czy powiązany rozrachunek pomniejsza sumę na koncie w BO nzd_iddekretu->pk_dkr_pozycja nzd_idrozrachunku->pk_nz Finanse nzd_iddekretu; nzd_idrozrachunku; nzd_idroku; nzd_status 22. Tabela nz_roznicelog Log roznic kursowych rkl_id 2 rkl_dataod 3 rkl_datado PK_nz_RozniceLog Identyfikator Data początkowa Data końcowa rkl_id 23. Tabela nz_sposobnaliczeniaodsetek Pomocnicza tabela do naliczania odsetek sr_dataod Data od 2 sr_datado Data do 3 sr_wartoscrozrachunku Wartość rozrachunku 4 sr_liczbadni Liczba dni 5 sr_stopa Stopa procentowa 6 sr_odsetki Wartość naliczonych odsetek 7 sr_idrozrachunku Identyfikator rozrachunku 24. Tabela nz_zdarzeniawindykacyjnego y zdarzeń windykacyjnych wt_id 2 wt_nazwa 3 wt_ponaglenie PK_nz_ZdarzeniaWindykacyj nego Idetyfikator typu zdarzenia windykacyjnego Nazwa typu zdarzenia windykacyjnego Czy zdażenie windykacyjne jest ponagleniem wt_id varchar (00) 25. Tabela ob_powiazane Obiekty powiązane op_id 2 op_wskazywanego 3 op_uwskazywanego 4 op_idwskazywanego Id obiektu wg numeracji LOT - 80 działanie, 802 szansa, 82 personel, 249 pracownik kh, 5 kontrahent, 820 firma, 82 osoba, 83 klient, 88 , 828 odebrany, 829 wysłany, 830 roboczy, 83 do wysłania typu Id obiektu str. 5

152 5 op_obiektu 6 op_ob 7 op_uob 8 op_idob 9 op_ob 0 op_powiazania PK_ob_Powiazanie obiektu obiektu wg numeracji LOT - 80 działanie, 802 szansa, 82 personel, 249 pracownik kh, 5 kontrahent, 820 firma, 82 osoba, 83 klient, 88 , 828 odebrany, 829 wysłany, 830 roboczy, 83 do wysłania typu Id obiektu obiektu powiązania op_id varchar (000) varchar (000) nvarchar (255) 26. Tabela odw_odwykszablon Zawiera szablony operacji odłóż/wykonaj odw_id Identyfikator szablonu 2 odw_nazwa Nazwa szablonu 3 odw_ szablonu 4 odw_uwagi Uwagi do definicji szablonu 5 odw_zapytaniesql Zapytanie SQL tworzące dokumenty dla szablonu operacji odłóż/wykonaj (0-brak,-odłóż,2-wykonaj,3-odłóż i 6 odw_odwyk wykonaj) PK_odw_OdWykSzablon odw_id 27. Tabela odw_odwyktemp Tabela na tymczasowe obiekty dokumentów dla operacji odłóż/wykonaj odwt_id Identyfikator 2 odwt_dokid Identyfikator dokumentu 3 odwt_ operacji odłóż/wykonaj PK_odw_OdWykTemp odwt_id text ( ) 28. Tabela par Ewid Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 29. Tabela par_ewidprofil Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela par_ Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 22. Tabela par_profil Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. str. 52

153 222. Tabela pd Podmiot Dane podmiotu pd_id 2 pd_obraz 3 pd_ksiegowosci 4 pd_licinnedane 5 pd_licnazwafirmy 6 pd_liculica 7 pd_lickod 8 pd_licmiejscowosc 9 pd_licwojewodztwo 0 pd_licnip pd_lictelefon 2 pd_licfaks 3 pd_lic 4 pd_licosobaodp 5 pd_licuzinnedane Idnetyfikator rekordu Snapshot ksiegowości 0 - nieokreślony, - KPiR, 2 - ryczałt, 3 - księga handlowa Dane właściciela licencji inne niż dane podmiotu Nazwa firmy (właściciela licencji) Ulica (właściciela licencji) Kod (właściciela licencji) Miejscowość (właściciela licencji) Województwo (właściciela licencji) NIP (właściciela licencji) Telefon (właściciela licencji) Faks (właściciela licencji) (właściciela licencji) Osoba odpowiedzialna za program (właściciela licencji) Miejsce użytkowania programu inne niż siedziba firmy(właściciela licencji - miejsce użytkowania programu) image ( ) varchar (60) varchar (8) varchar (40) varchar (20) varchar (00) 6 pd_licuzkod 7 pd_licuzmiejscowosc 8 pd_licuzulica 9 pd_licuztelefon 20 pd_licuzosobaodp 2 pd_lickorinnedane 22 pd_lickornazwa 23 pd_lickorulica 24 pd_lickorkod 25 pd_lickorwojewodztwo 26 pd_lickormiejscowosc 27 pd_lickorosobaodp 28 pd_regon 29 pd_formaprawna 30 pd_dzialalnosci 3 pd_dzhandlowa Kod (właściciela licencji - miejsce użytkowania programu) Miejscowość (właściciela licencji - miejsce użytkowania programu) Ulica (właściciela licencji - miejsce użytkowania programu) Telefon (właściciela licencji - miejsce użytkowania programu) Osoba odpowiedzialna za program (właściciela licencji - miejsce użytkowania programu) Dane korespondencyjne inne niż siedziba firmy (właściciela licencji - dane korespondencyjne) Nazwa (właściciela licencji - dane korespondencyjne) Ulica (właściciela licencji - dane korespondencyjne) Kod (właściciela licencji - dane korespondencyjne) Województwo (właściciela licencji - dane korespondencyjne) Miejscowosc (właściciela licencji - dane korespondencyjne) Osoba odpowiedzialna za program (właściciela licencji - dane korespondencyjne) Regon podmiotu Forma prawna podmiotu (0-jednoosobowa działalnosc gosp.; - sp.cywilna; 2-sp.jawna; 3-sp.komandytowa; 4-sp.partnerska; 5- sp.z o.o.; 6-sp.akcyjna; 7-spółdzielnia; 8-przeds.państwowe) 8 działalności podmiotu (do deklaracji PIT-5) (0-pozarolnicza, -najem, 2-osobowość prawna) firma prowadząca działalność handlową varchar (8) varchar (40) varchar (60) varchar (60) varchar (8) varchar (40) varchar (20) str. 53

154 32 pd_dzuslugowa 33 pd_dzprodukcyjna 34 pd_rachbankowy 35 pd_kasa 36 pd_urzskarbowy 37 pd_osobafizyczna 38 pd_idwlasciciela 39 pd_www 40 pd_ 4 pd_dzialalnosci 42 pd_datarozpdzial 43 pd_organzaloz 44 pd_organrejestrowy 45 pd_nazwarejestru 46 pd_numerrejestru 47 pd_datarejestracji 48 pd_kodekd 49 pd_kodkgn 50 pd_platkarsprzedaz 5 pd_platkarzakup 52 pd_platodrocz 53 pd_miesiacpierwszejwyplaty 54 pd_rokbohopgrat firma prowadząca działalność usługową firma prowadząca działalność produkcyjną Numer rachunku bankowego podmiotu Kasa podmiotu urząd skarbowy podmiotu Czy podmiot jest osobą fizyczną. Identyfikator wspólnika, którego dane brane są do deklaracji. Strona WWW podmiotu podmiotu prowadzonej działalności Data rozpoczęcia działalności Organ założycielski Organ rejestrowy Nazwa rejestru Numer w rejestrze Data rejestracji Kod EKD Kod KGN przeniesione do su_parametr przeniesione do su_parametr przeniesione do su_parametr Miesiąc pierwszej wypłaty (dana wymagana do pracy z programem płacowym) Rok wyliczonego przez HOPa bilansu otwarcia dla mgratyfikanta varchar (00) varchar (20) varchar (20) 55 pd_podvatzarejestrowanywue Podatnik VAT zarejestrowany w UE 56 pd_nipue Numer identyfikacyjny VAT Podmiotu ("NIP unijny") varchar (20) 57 pd_nazwadlaplatnika Nazwa podmiotu dla celów identyfikacji w programie Płatnik varchar (3) danych kadrowych (0-nieokreslone; -małe kadry: 58 pd_kadr mikrogratyfikant; 2- duże kadry: GratyfikantGT) 59 pd_infohtml Informacje o dystrybutorze. 60 pd_crm Czy na podmiocie uruchomiono Gestora GT 6 pd_ankdemo Czy wyświetlono ankietę dla wersji demo programu. 62 pd_klient Domyślny klient pocztowy: 0-windowsowy, -gestor 63 pd_disablescripts Wyłącz wyświetlanie skryptów w kontrolkach eksplorera CK_pd_Id ([pd_id] = ) 2 FK_pd Podmiot_pd_Wspolnik pd_idwlasciciela->pk_pd_wspolnik 3 PK_pd Podmiot pd_id varbinary (6000) CHECK 223. Tabela pd_blokada Parametry blokad okresów bl_id 2 bl_blokadasubiekt 3 bl_blokadarew 4 bl_paramewidid Identyfiaktor tablicy z blokadami Data zamknięcia okresu w Subiekcie Data blokady w Rachmistrzu Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) str. 54

155 5 bl_ 6 bl_offset 7 bl_dataquattro FK_pd_Blokada_par Ewid 2 IX_pd_Blokada 3 PK_pd_Blokada 224. Tabela pd_dokument Biblioteka dokumentów podmiotu pdk_id 2 pdk_idpodmiotu 3 pdk_idkategorii 4 pdk_zablokowany daty blokady: 0-brak, -określona data, 2-n dni temu, 3- dzisiaj, 4-wczoraj, ostatni dzień poprzedniego: 5-tygodnia, 6- miesiąca, 7-kwartału, 8-roku Liczba dni wstecz Dotyczy Navireo, dla bl_= (określona data) to data blokady, dla bl_<> nieistotne bl_paramewidid->pk_par Ewid bl_paramewidid bl_id Identyfikator Identyfikator podmiotu Identyfikator kategorii dokumentu Czy dokument jest zablokowany przed wprowadzaniem zmian UNIQUE 5 pdk_datamodyfikacji Data ostatniej modyfikacji 6 pdk_nazwa Nazwa dokumentu 7 pdk_ dokumentu 8 pdk_tresc Treść dokumentu 9 pdk_ Rozszerzenie pliku dokumentu 0 pdk_idpersonelu Identyfikator personelu FK_pd_Dokument_pd Podmiot pdk_idpodmiotu->pk_pd Podmiot 2 3 FK_pd_Dokument_pd_Uzytkowni pdk_idpersonelu->pk_pd_uzytkownik k FK_pd_Dokument_sl_KategoriaD pdk_idkategorii->pk_sl_kategoriadokumentu okumentu 4 PK_pd_Dokument pdk_id image ( ) 225. Tabela pd_konwersjainfo Historia przeprowadzanych konwersji ki_id 2 ki_wersjado 3 ki_datakonwersji 4 ki_wersjaprogramu Identyfikator Wersja bazy danych, do ktorej przeprowadzana byla konwersja Data przeprowadzanej konwersji Wersja programu, ktorym byla przeprowadzana konwersja 5 ki_konwersjaodlaczanieid FK_pd_KonwersjaInfo_pd_Konw ki_konwersjaodlaczanieid->pk_pd_konwersjaodlaczanie ersjaodlaczanie 2 PK_pd_KonwersjaInfo ki_id 226. Tabela pd_odlaczanie str. 55

156 Na potrzeby odlaczania z Programu serwisowego pdo_komputer Komputer, na którym ma zostać odłączony program 2 pdo_proces Identyfikator procesu, który ma zostać odłączony 3 pdo_data Data odłączenia nchar (28) nchar (0) 227. Tabela pd_okres Ewidencja okresów okr_id 2 okr_nazwa 3 okr_okresu 4 okr_dataod 5 okr_datado 6 okr_aktywny CK_pd_ 2 IX_pd_Okres_Do 3 IX_pd_Okres_Od 4 PK_pd_Okres 228. Tabela pd_parametr Parametry podmiotu pdp_id 2 pdp_archpytaj 3 pdp_archnazakoncz 4 pdp_archokresowa 5 pdp_archinterwal 6 pdp_archnawybrkomp 7 pdp_archkomputer 8 pdp_archpokazust 9 pdp_archdataost 0 pdp_archuzytkost pdp_czasblok CK_pd_Parametr 2 PK_pd_Parametry 229. Tabela pd_parametrhist Parametry historyczne par_id 2 par_nazwa 3 par_wazneod 4 par_waznedo 5 par_wartosccy 6 par_wartoscbool Identyfikator Pełna nazwa okresu okresu: (-roczny, 2-kwartalny, 3-miesięczny) Pierwszy dzień okresu Ostatni dzień okresu Czy okres jest aktywny ([okr_okresu] >= and [okr_okresu] <= 3 and [okr_dataod] < [okr_datado]) okr_datado okr_dataod okr_id Identyfikator. Potwierdzenie wykonania archiwizacji. Czy archiwizować na zakończenie programu. Czy archiwizacja po upływie określonej liczbie dni. Interwał dla archiwizacji okresowej. Czy archiwizować na wybranym komputerze? Nazwa komputera archiwizującego Czy pokazywać ustawienia przed rozp. archiwizacji? Data ostatniej archiwizacji. Operator ostatniej archiwizacji. maks. czas oczekiwania na zwolnienie blokady ([pdp_id] = ) pdp_id Identyfikator wpisu Nazwa parametru Data początku obowiązywania Dana końca obowiązywania Kwota Prawda/fałsz CHECK UNIQUE UNIQUE CHECK str. 56

157 7 par_wartoscdate 8 par_wartosclong 9 par_wartoscstring PK_pd_ParametrHist Data Liczba Ciąg znaków par_id 230. Tabela pd_produkt Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 23. Tabela pd_produktprofil Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela pd_rokobrotowy Lata obrotowe robr_id Identyfikator roku 2 robr_symbol Symbol roku obrotowego 3 robr_dataod Data początku roku 4 robr_datado Data końca roku 5 robr_wariantrzs Wariant rachunku zysków i strat 6 robr_wariantpp Wariant przepływów pieniężnych 7 robr_zamkniety Czy rok jest zamknięty 8 robr_platnosccit Płatność CIT (0-miesięczna, -kwartalna) 9 robr_idobiektu Id podmiotu z tabeli pd Podmiot Identyfikator osoby zatwierdzającej rok obrotowy 0 robr_idzamykajacego (pd_uzytkownik.usid) robr_datazamkniecia Data zamknięcia roku obrotowego CK_pd_RokObrotowy ([robr_dataod] < [robr_datado]) FK_pd_RokObrotowy_pd_Uzytko robr_idzamykajacego-> >PK_pd_Uzytkownik wnik FK_pd_RokObrotowy_sf_Sprawo zdanie FK_pd_RokObrotowy_sf_Sprawo zdanie robr_wariantrzs->pk_sf_sprawozdanie robr_wariantpp->pk_sf_sprawozdanie 5 IX_pd_RokObrotowy_Do robr_datado 6 IX_pd_RokObrotowy_Od robr_dataod 7 PK_pd_RokObrotowy robr_id 233. Tabela pd_rozszerzeniauzytkownika Rozszerzenia bazodanowe partnerów ru_id Unikalny identyfikator danego rozszerzenia 2 ru_nazwa Nazwa danego rozszerzenia 3 ru_ danego rozszerzenia 4 ru_wersjazainstalowania Wesja produktu, do którego doinstalowano rozszerzenie 5 ru_wersjarozszerzenia Wersja danego rozszerzenia 6 ru_skryptprzedkonwersja Skrypt, który ma się wykonać przed konwersją varchar (20) CHECK UNIQUE UNIQUE uniqueidentifi er varchar (00) varchar (300) image ( ) str. 57

158 7 ru_skryptpokonwersji PK_RozszerzeniaUzytkownika Skrypt, który ma się wykonać po konwersji ru_id image ( ) 234. Tabela pd_sesja Zawiera otwarte sesje programu InsERT GT z bazą danych ss_spid identyfikator polaczenia 2 ss_uid identyfikator uzytkownika z pd_uzytkownik 3 ss_hid nazwa komputera, z ktorego loguje sie uzytkownik 4 ss_apid 5 ss_data 6 ss_ignore 7 ss_data_zamkniecia 8 ss_data_blokady_rach 9 ss_mag_id 0 ss_rok_obr_id PK_pd_sesja 235. Tabela pd_statystyka Statystyka badania klienta pds_id 2 pds_data 3 pds_status 4 pds_raport CK_pd_Statystyka 2 PK_pd_Statystyka 236. Tabela pd_uprawnienie Uprawnienia użytkowników upr_id 2 upr_nazwa 3 upr_program 4 upr_modul 5 upr_checked 6 upr_magazynowe Identyfikator aplikacji, z ktorej nastąpiło połączenie z bazą danych. 8 - subiekt, 9 - rachmistrz, 0 - mikrogratyfikant, 9 - Rewizor, 2 - Kasiarz, 20 - Gratyfikant Znacznik czasowy rozpoczęcia połączenia czy przy synchronizacji ignorować operacje dokonywane na połączeniu Data zamknięcia okresu w Subiekcie Data blokady w Rachmistrzu/Rewizorze identyfikator magazynu z sl_magazyn identyfikator roku obrotowego z pd_rokobrotowy ss_spid Id Data wygenerowania raportu Status raportu (0-przypomnij za 7 dni, - przypomnij za 6 mcy, 2- przypomnij przy nast. logowaniu) Raport z badania ([pds_id] = ) pds_id identyfikator uprawnienia Nazwa uprawnienia. Program, do którego odnosi się uprawnienie maska:{f-wspólne, - Subiekt, 2-Rachmistrz, 4-mikroGrat, 8-Rewizor, 8 6-Gratyfikant, 32-Gestor, 256-Kasiarz} Grupa do której należy uprawnienie do użytku wewnętrznego Czy uprawnienie jest sprawdzane w kontekście magazynu text ( ) CHECK varchar (00) str. 58

159 PK_pd_Uprawnienie upr_id 237. Tabela pd_uzytkmagazyn Powiązanie użytkownik - magazyn. Pokazuje bieżący magazyn użytkownika. uzm_iduzytkownika Identyfikator użytkownika 2 uzm_idmagazynu Identyfikator magazynu FK_pd_UzytkMagazyn_pd_Uzytk uzm_iduzytkownika->pk_pd_uzytkownik ownik FK_pd_UzytkMagazyn_sl_Magazy 2 uzm_idmagazynu->pk_sl_magazyn n 3 PK_pd_UzytkMagazyn uzm_iduzytkownika 238. Tabela pd_uzytkmodulhist Historia modułów uruchomionych przez użytkownika uzmh_iduzytkownika Identyfikator użytkownika 2 uzmh_pozycja Pozycja modułu w historii 3 uzmh_idmodulu Identyfikator modułu 4 uzmh_clsid CLSID modułu 5 uzmh_nazwa Nazwa modułu 6 uzmh_aktywny Czy moduł jest aktywny? kontekstu modułu (wartość VT_? określająca typ zmiennej 7 uzmh_kontekstu VARIANT dla kolumny uzmh_kontekst) Wartość kontekstu modułu (dowolna wartość zapisywana 8 uzmh_kontekst opcjonalnie przez moduł). 9 uzmh_tytulstrony Tytuł strony modułu 0 uzmh_adresstrony Adres strony w module uniqueidentifi er varchar (2083) CK_pd_UzytkModulHist ([uzmh_idmodulu] is null and [uzmh_clsid] is not null or [uzmh_idmodulu] is not null and [uzmh_clsid] is null) CHECK FK_pd_UzytkModulHist_pd_Uzyt 2 uzmh_iduzytkownika-> >PK_pd_Uzytkownik kownik FK_pd_UzytkModulHist_ui_Modu 3 uzmh_idmodulu->pk_ui Modul l 4 PK_pd_UzytkModulHist uzmh_iduzytkownika; uzmh_pozycja 239. Tabela pd_uzytkokres Powiązanie użytkownik - okres uzo_iduzytkownika 2 uzo_idokresu FK_pd_UzytkOkres_pd_Okres Identyfikator użytkownika Identyfikator okresu uzo_idokresu->pk_pd_okres str. 59

160 FK_pd_UzytkOkres_pd_Uzytkow 2 uzo_iduzytkownika->pk_pd_uzytkownik nik 3 PK_pd_UzytkOkres uzo_iduzytkownika 240. Tabela pd_uzytkownik Użytkownicy podmiotu uz_id 2 uz_identyfikator 3 uz_nazwisko 4 uz_imie 5 uz_login 6 uz_haslo 7 uz_status 8 uz_idkasy 9 uz_blokadakasy 0 uz_idmagazynu uz_program 2 uz_pracazdalna 3 uz_idpracownika 4 uz_idkompozycji 5 uz_idgrupy 6 uz_ 7 uz_gadugadu 8 uz_skype 9 uz_rodzajinfoowierszachlisty 20 uz_uruchomcentralke 2 uz_prefiksosobisty 22 uz_limitstanowisk Identyfikator użytkownika Identyfikator użytkownika Nazwisko użytkownika Imię użytkownika Login użytkownika dla autentykacji Windows Hasło użytkownika Status (aktywności) Identyfikator kasy domyślnej dla pracownika Zablokowanie dostępu do kasy - użytkownik może korzystać tylko z wybranej kasy Identyfikator domyślnego magazynu pracownika. Programy, które może uruchamiać użytkownik (Navireo, PK lub obydwa) Czy użytkownik może pracować zdalnie przez TS Identyfikator pracownika Identyfikator kompozycji Identyfikator grupy użytkowników. GaduGadu Skype Flaga informująca o tym, jakie informacje mają być wyświetlane nad listą w module. Czy uruchomić centralkę telefoniczną z Gestorem GT Prefiks stosowany przy wybieraniu numeru połączenia wychodzącego Limit ilości logowań z różnych stanowisk varchar (3) varchar (30) varchar (20) varchar (00) varchar (00) varchar (20) 23 uz_statusprzypomnieniazmiany Status przypomnienia o zmianach VAT: - Przypomnij, 2 - Nie VAT przypominaj dokońca roku 200, 3 - Nie przypominaj uz_dataponownegoprzypomnie 24 Data ponownego przypomnienia o zmianach stawek VAT nia Domyślny klient pocztowy usera (dotyczy Navireo): 0-25 uz_klient windowsowy, -Navireo 26 uz_domena 27 uz_alarmyinterwal 28 uz_lokalizacjapokazuj Czy pokazywać na mapach 29 uz_lokalizacja Lokalizacja klienta CK_pd_Uzytkownik (len([uz_identyfikator]) > 0) CK_pd_Uzytkownik_Uzytkow 2 ([uz_program] <> 0) niaerp 3 FK_pd_Uzytkownik_dks_Kasa uz_idkasy->pk_ks_kasa 4 FK_pd_Uzytkownik_pr_Pracowni uz_idpracownika->pk_pr_pracownik nvarchar (256) CHECK CHECK str. 60

161 k 5 FK_pd_Uzytkownik_sl_GrupaUz uz_idgrupy->pk_sl_grupauz 6 FK_pd_Uzytkownik_sl_Magazyn uz_idmagazynu->pk_sl_magazyn FK_pd_Uzytkownik_ui Kompoz 7 ycja 8 IX_pd_Uzytkownik_Ident 9 PK_pd_Uzytkownik uz_idkompozycji->pk_ui Kompozycja uz_identyfikator uz_id UNIQUE 24. Tabela pd_uzytkparam Parametry użytkowników uzp_iduzytkownika 2 uzp_przypsubiekt 3 uzp_datasubiekt 4 uzp_przyprachmistrz 5 uzp_datarachmistrz 6 uzp_przyprewizor 7 uzp_datarewizor 8 uzp_przypgratyfikant 9 uzp_datagratyfikant 0 uzp_przypgestor uzp_datagestor 2 uzp_przypabosubiekt 3 uzp_przypaborachmistrz 4 uzp_przypaborewizor 5 uzp_przypabogratyfikant 6 uzp_przypabogestor 7 uzp_przypabowersubiekt 8 uzp_przypabowerrachmistrz 9 uzp_przypabowerrewizor 20 uzp_przypabowergratyfikant 2 uzp_przypabowergestor Identyfikator użytkownika Przypomnienie o e-abonamencie w danym programie (0- dzień, - 3 dni, 2-7 dni, 3-30 dni, 4 - nigdy) Data ustawienia przypomnienia o e-abonamencie w danym programie Przypomnienie o e-abonamencie w danym programie (0 - dzień, - 3 dni, 2-7 dni, 3-30 dni, 4 - nigdy) Data ustawienia przypomnienia o e-abonamencie w danym programie Przypomnienie o e-abonamencie w danym programie (0 - dzień, - 3 dni, 2-7 dni, 3-30 dni, 4 - nigdy) Data ustawienia przypomnienia o e-abonamencie w danym programie Przypomnienie o e-abonamencie w danym programie (0 - dzień, - 3 dni, 2-7 dni, 3-30 dni, 4 - nigdy) Data ustawienia przypomnienia o e-abonamencie w danym programie Przypomnienie o e-abonamencie w danym programie (0 - dzień, - 3 dni, 2-7 dni, 3-30 dni, 4 - nigdy) Data ustawienia przypomnienia o e-abonamencie w danym programie Data następnego przypomnienia o abonamencie w danym programie Data następnego przypomnienia o abonamencie w danym programie Data następnego przypomnienia o abonamencie w danym programie Data następnego przypomnienia o abonamencie w danym programie Data następnego przypomnienia o abonamencie w danym programie Wersja programu, w której ustawiono przypomnienie o abonamencie Wersja programu, w której ustawiono przypomnienie o abonamencie Wersja programu, w której ustawiono przypomnienie o abonamencie Wersja programu, w której ustawiono przypomnienie o abonamencie Wersja programu, w której ustawiono przypomnienie o abonamencie str. 6

162 FK_pd_UzytkParam_pd_Uzytkow uzp_iduzytkownika->pk_pd_uzytkownik nik 2 PK_pd_UzytkParam uzp_iduzytkownika 242. Tabela pd_uzytkrok Aktualny rok dla uzytka uzr_iduzytkownika 2 uzr_idroku FK_pd_UzytkRok_pd_RokObroto wy FK_pd_UzytkRok_pd_Uzytkowni 2 k 3 PK_pd_UzytkRok 243. Tabela pd_uzytkupraw Uprawnienia użytkownika. uzup_id 2 uzup_uzytkid 3 uzup_uprawid PK_pd_UzytkUpraw Identyfikator Użytkownika Identyfikator roku uzr_idroku->pk_pd_rokobrotowy uzr_iduzytkownika->pk_pd_uzytkownik uzr_iduzytkownika Identyfikator. Identyfikator użytkownika, dla którego ustawiane jest uprawnienie uzup_uprawid. Identyfikator uprawnienia dla użytkownika uzup_uzytkid. uzup_id 244. Tabela pd_uzytkuprawmag Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela pd_wspolnik Ewidencja właścicieli/wspólników pw_id 2 pw_imie 3 pw_imie2 4 pw_nazwisko 5 pw_dataurodzenia 6 pw_miejsceurodzenia 7 pw_obywatelstwo 8 pw_pesel 9 pw_nip 0 pw_idus pw_udzial 2 pw_ 3 pw_identyfikatora 4 pw_numeridentyfikatora Identyfikator Imię Drugie imię Nazwisko Data urodzenia Miejsce urodzenia Obywatelstwo Numer PESEL Numer NIP Identyfikator Urzedu Skarbowego (ze tabeli us Urzad) Udziały w podmiocie (w %) wspólnika Identyfikator dokumentu tożsamości (z tabeli sl_identyfikatora) Numer dokumentu tożsamości varchar (20) varchar (20) varchar (30) varchar (40) varchar () varchar (20) varchar (00) char () varchar (20) str. 62

163 Kod tytułu ubezpieczenia (słownik)- podmiot podstawowy wraz z 5 pw_tytulubezpieczenia rozszerzeniem 6 pw_prawodoemer Prawo do emerytury lub renty (słownik ZUS) 7 pw_stopienniepelnosprawnosci Stopień niepełnosprawności (słownik ZUS) 8 9 pw_stopienniepelnosprawnosci Od pw_stopienniepelnosprawnosci Do 20 pw_stopienniezdolnoscidopracy Kod stopnia niezdolności do pracy 2 22 Okres na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności Okres na jaki orzeczono stopień niepełnosprawności pw_stopienniezdolnoscidopracy Okres na jaki orzeczono niezdolność do pracy Od pw_stopienniezdolnoscidopracy Okres na jaki orzeczono niezdolność do pracy Do varchar (4) char () char () char (2) 23 pw_gendeklaracja 24 pw_osobawspolpracujaca 25 pw_zasrodzliczbaosob 26 pw_zasrodzkwota 27 pw_zaspielegliczbaosob 28 pw_zaspielegkwota 29 pw_zaswychliczbaosob 30 pw_zaswychkwota 3 pw_aktywny 32 pw_skl_mcnaliczania 33 pw_sklubezpem_naliczanie 34 pw_sklubezprent_naliczanie 35 pw_sklubezpchor_naliczanie 36 pw_sklubezpwyp_naliczanie 37 pw_sklubezpzdr_naliczanie 38 pw_sklfp_naliczanie 39 pw_sklubezpem_koszty 40 pw_sklubezprent_koszty 4 pw_sklubezpchor_koszty 42 pw_sklubezpwyp_koszty 43 pw_sklubezpzdr_koszty 44 pw_sklfp_koszty 45 pw_sklubezpem_pit5 Jaką deklarację ZUS generować (0-żadną; -RCA; 2-RZA; 4-DRA) Czy naliczać składki jak dla osoby współpracującej Liczba osób z zasiłkiem rodzinnym (do deklaracji ZUS) Kwota zasiłku rodzinnego (do deklaracji ZUS) Liczba osób z zasiłkiem pielęgnacyjnym (do deklaracji ZUS) Kwota zasiłku pielęgnacyjnego (do deklaracji ZUS) Liczba osób z zasiłkiem wychowawczym (do deklaracji ZUS) Kwota zasiłku wychowawczego (do deklaracji ZUS) Czy wspólnik jest aktywny (nieaktywny=udział 0%) Miesiąc naliczania składek (0-bieżący, -następny) - nieużywane Czy naliczać składki na ubezpieczenie emerytalne Czy naliczać składki na ubezpieczenie rentowe Czy naliczać składki na ubezpieczenie chorobowe Czy naliczać składki na ubezpieczenie wypadkowe Czy naliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne Czy naliczać składki na FP Czy księgować składki na ubezpieczenie emerytalne - w koszty Czy księgować składki na ubezpieczenie rentowe - w koszty Czy księgować składki na ubezpieczenie chorobowe - w koszty Czy księgować składki na ubezpieczenie wypadkowe - w koszty Czy księgować składki na ubezpieczenie zdrowotne - w koszty Czy księgować składki na FP - w koszty Jak naliczać składki na ubezpieczenie emerytalne do PIT-5 (0-nie pobieraj, -pobieraj z definicji deklaracji, 2-pobieraj 2 z naliczeń) 46 pw_sklubezprent_pit5 Jak naliczać składki na ubezpieczenie rentowe do PIT-5 (0-nie pobieraj, -pobieraj z definicji deklaracji, 2-pobieraj z naliczeń) str. 63

164 47 pw_sklubezpchor_pit5 Jak naliczać składki na ubezpieczenie chorobowe do PIT-5 (0-nie pobieraj, -pobieraj z definicji deklaracji, 2-pobieraj z naliczeń) 48 pw_sklubezpwyp_pit5 Jak naliczać składki na ubezpieczenie wypadkowe do PIT-5 (0-nie pobieraj, -pobieraj z definicji deklaracji, 2-pobieraj z naliczeń) 49 pw_sklubezpzdr_pit5 Jak naliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne do PIT-5 (0-nie pobieraj, -pobieraj z definicji deklaracji, 2-pobieraj z naliczeń) 50 pw_podstawaspolindywidualna 5 pw_podstawazdrindywidualna Czy naliczać składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wg podanej podstawy (jeśli nie to z Parametrów) Czy naliczać składki na ubezpieczenie zdrowotne wg podanej podstawy (jeśli nie to z Parametrów) 52 pw_podstawachwyindywidualn Czy naliczać składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe a wg podanej podstawy (jeśli nie to z Parametrów) FK_pd_Wspolnik_rb_RachBanko pw_idrachunkuwirtualnego->pk_rb_rachbankowywirtualny wywirtualny 53 pw_nranalityka Numer analityki wspólnika 54 pw_idrachunkuwirtualnego Id rachunku wirtualnego 55 pw_czyzalpit28 Uwzględnie zaliczek na podatek dochodowy w PIT-28 Identyfikator podatkowy używany w deklaracjach (pit-28/pit-36): 56 pw_identyfikacjapodatkowa -NIP,2 - PESEL 57 pw_odliczajulgepodatkowa Odliczaj roczną ulgę podatkową dla wspólnikia FK_pd_Wspolnik_is Instytucja pw_idus->pk_is_instytucja FK_pd_Wspolnik_sl_PrawoDoEm pw_prawodoemer->ix_sl_prawodoemerytury_kod erytury FK_pd_Wspolnik_sl_StopienNiep pw_stopienniepelnosprawnosci- elnosprawnosci >IX_sl_StopienNiepelnosprawnosci_Kod FK_pd_Wspolnik_sl_StopienNiez pw_stopienniezdolnoscidopracy- dolnoscidopracy >IX_sl_StopienNiezdolnosciDoPracy_Kod FK_pd_Wspolnik_sl_Identyfik pw_identyfikatora->ix_sl_identyfikatora_kod atora FK_pd_Wspolnik_sl_TytulUbezpi pw_tytulubezpieczenia->ix_sl_tytulubezpieczenia_kod eczenia 8 PK_pd_Wspolnik pw_id 246. Tabela pd_wspolnikpodatek Podatek wspólnika pwr_id 2 pwr_idwspolnika 3 pwr_rokod 4 pwr_wartosc 5 pwr_platnosc FK_pd_WspolnikPodatek_pd_Ws polnik 2 PK_pd_WspolnikPodatek Identyfikator Identyfikator wspólnika Podatek obowiązuje od Podatek (0-progresywny, -liniowy) Płatność (0-miesięczna, -kwartalna) pwr_idwspolnika->pk_pd_wspolnik pwr_id varchar (3) str. 64

165 247. Tabela pd_wspolnikpodstawa Indywidualne podstawy ubezpieczeń wspólników pwp_id Identyfikator 2 pwp_idwspolnika Identyfikator wspólnika podstawy (0 - em-re, - zdrowotne, 2 - ch-wy, 3 - procent 3 pwp_ składki wypadkowego) 4 pwp_dataod Początek obowiązywania podstawy 5 pwp_wartosc Wartość podstawy FK_pd_WspolnikPodstawa_pd_W pwp_idwspolnika->pk_pd_wspolnik spolnik 2 PK_pd_WspolnikPodstawa pwp_id 248. Tabela pd_wspolnikskladka Ewidencja zaksięgowanych składek wspólników na ZUS pws_id Identyfikator 2 pws_idwspolnika Identyfikator wspólnika 3 pws_rok Rok składki 4 pws_miesiac Miesiąc składki 5 pws_podstawaemre 6 pws_podstawachwy 7 pws_podstawazdr pws_podstawaemreprzekroczo 8 na 9 pws_skladkaem 0 pws_skladkare pws_skladkachor 2 pws_skladkawyp 3 pws_skladkispol 4 pws_skladkafp 5 pws_skladkazdr 6 pws_skladkazdr2 7 pws_skladkarazem 8 pws_statusksiegowy 9 pws_idksiegi 20 pws_iddekretu 2 pws_dataksiegowania 22 pws_idkategorii 23 pws_skladkarazemspolfp 24 pws_razemzdr FK_pd_WspolnikSkladka_pd_Ws polnik Podstawa składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Podstawa składki na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe Podstawa składki na ubezpieczenia zdrowotne Czy przekroczono limit podstawy ubezpieczenia em-re Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne Kwota składki na ubezpieczenie rentowe Kwota składki na ubezpieczenie chorobowe Kwota składki na ubezpieczenie wypadkowe Kwota składki na FP Kwota składki na ubezpieczenie emerytalne Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne 2 pws_skladkaem + pws_skladkare + pws_skladkachor + pws_skladkawyp + pws_skladkafp + pws_skladkazdr + pws_skladkazdr2 Status księgowy (0-nie zaimportowany, -zaimportowany, 3- zaksięgowany) nieużywane nieużywane Data księgowania składek Identyfikator kategorii ze słownika pws_idwspolnika->pk_pd_wspolnik str. 65

166 FK_pd_WspolnikSkladka_sl_Kate 2 goria 3 IX_pd_WspolnikSkladka 4 PK_pd_WspolnikSkladka pws_idkategorii->pk_sl_kategoria pws_idwspolnika; pws_rok; pws_miesiac pws_id UNIQUE 249. Tabela pd_wspolnikswiadczenie Świadczenia i przerwy pww_id Identyfikator 2 pww_idwspolnika Identyfikator wspólnika 3 pww_miesiac Miesiąc, którego dotyczy zapis 4 pww_dataod Data początku świadczenia/przerwy 5 pww_datado Data końca świadczenia/przerwy 6 pww_liczbadni Liczba dni/wypłat przerwy/świadczenia 7 pww_kodswiadczenia Kod świadczenia/przerwy ze słownika 8 pww_kodchoroby Kod choroby 9 pww_kwota Kwota świadczenia FK_pd_WspolnikSwiadczenie_pd pww_idwspolnika->pk_pd_wspolnik _Wspolnik FK_pd_WspolnikSwiadczenie_sl_ 2 pww_kodswiadczenia->pk_sl_kodswiadczenia KodSwiadczenia 3 PK_pd_WspolnikSwiadczenia pww_id char (3) char (2) 250. Tabela pk_kartoteka Kartoteki powiązane kw_id 2 kw_ 3 kw_idzrodla 4 kw_nazwa 5 kw_zablokowana 6 kw_dlugoscanalityki 7 kw_wbudowana 8 kw_filtruj 9 kw_filtruj2 0 kw_filtruj3 kw_filtr 2 kw_filtr2 3 kw_filtr3 4 kw_filtrujsql 5 kw_filtrsql PK_pk_Kartoteka 25. Tabela pk_kartotekapozycja Pozycje własnych kartotek powiązanych Identyfikator kartoteki kartoteki (0-stała, -zwykła(użytkownika), 2-filtrowana) Identyfikator kartoteki zródłowej dla filtrowanej (lub 0-dla zwykłej) (lub kw_id dla stałej) Nazwa kartoteki Czy kartoteka jest zablokowana Długość analityki obiektów kartoteki Czy kartoteka wbudowana (nie mażna usuwać) Czy filtrować po atrybucie Czy filtrować po atrybucie 2 Czy filtrować po atrybucie 3 Wartość atrybutu do filtra Wartość atrybutu do filtra 2 Wartość atrybutu do filtra 3 Czy filtrować po zapytaniu SQL Fragment zapytania dla filtra SQL kw_id text ( ) str. 66

167 kwp_id 2 kwp_idkartoteki 3 kwp_nazwa 4 kwp_nranalityki FK_pk_KartotekaPozycja_pk_Kar toteka 2 PK_pk_KartotekaPozycja Identyfikator pozycji kartoteki Identyfikator kartoteki Nazwa pozycji kartoteki Numer analityki pozycji kartoteki kwp_idkartoteki->pk_pk_kartoteka kwp_id varchar (0) 252. Tabela pk_parametry Konta specjalne i sposób tworzenia nazw kont kartotekowych (dane roczne) ksp_idroku Identyfikator roku 2 ksp_rozliczaniekosztow Konto Rozliczanie kosztów 3 ksp_rozliczeniamokrkosztow Konto Rozliczeń międzyokresowych kosztów 4 ksp_rozrachdostdet Analityka rozrachunków z dostawcami detalicznymi 5 ksp_rozrachodbdet Analityka rozrachunków z odbiorcami detalicznymi 6 ksp_dodatnichroznickurs Konto dodatnich różnic kursowych 7 ksp_ujemnychroznickurs Konto ujemnych różnic kursowych 8 ksp_przychprzyszlychokr Konto przychodów przyszłych okresów 9 ksp_korektazaokraglen Konto różnic zaokrągleń varchar (5) varchar (5) 0 ksp_nkk_dost ksp_nkk_odb 2 ksp_nkk_prac 3 ksp_nkk_wsp Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - dostawcy Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - odbiorcy Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - pracownicy Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - wspólnicy 4 ksp_nkk_us Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - urzędy skarbowe 5 ksp_nkk_zus 6 ksp_nkk_st 7 ksp_nkk_wnip 8 ksp_nkk_rb 9 ksp_nkk_kasa 20 ksp_nkk_mag 2 ksp_nkk_mpk 22 ksp_nkk_grtow 23 ksp_nkk_zlecenia ksp_niezrealizowanychdroznic 24 Kurs Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - oddziały ZUS Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - środki trwałe Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - wartości niematerialne i prawne Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - rachunki bankowe podmiotu Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - kasy gotówkowe Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - magazyny Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - miejsca powstawania kosztów Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - grupy towarowe Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - zlecenia Konto niezrealizowanych różnic kursowych dodatnich str. 67

168 ksp_niezrealizowanychuroznic 25 Kurs 26 ksp_kosztydroznickurs 27 ksp_kosztyuroznickurs 28 ksp_kompdroznickurs 29 ksp_kompuroznickurs 30 ksp_nkk_inist Konto niezrealizowanych różnic kursowych ujemnych Konto dodatnich różnic kursowych - koszty Konto ujemnych różnic kursowych - koszty Konto dodatnich różnic dla kompensat Konto ujemnych różnic dla kompensat Sposób tworzenia nazwy konta kartotekowego - inne instytucje ksp_niezrdodatnichroznickursf Konto niezrealizowanych dodatnich różnic kursowych od 3 in środków pieniężnych ksp_niezrujemnychroznickursf Konto niezrealizowanych ujemnych różnic kursowych od 32 in środków pieniężnych ksp_zrealdodatnichroznickursf Konto zrealizowanych dodatnich różnic kursowych od środków 33 in pieniężnych ksp_zrealujemnychroznickursfi Konto zrealizowanych ujemnych różnic kursowych od środków 34 n pieniężnych FK_pk_Parametry_pd_RokObroto ksp_idroku->pk_pd_rokobrotowy wy 2 PK_pk_KontaSpecjalne ksp_idroku 253. Tabela pk_plankont Plan kont ko_id 2 ko_idrokuobrotowego 3 ko_nr 4 ko_nazwa 5 ko_nazwaobca 6 ko_nazwaobca2 7 ko_ 8 ko_poziom 9 ko_jestlisciem 0 ko_bilansowe ko_wynikowe 2 ko_pozabilansowe 3 ko_rozrachunkowe 4 ko_powiazane 5 ko_idkartoteki 6 ko_kartotekowe 7 ko_idelementukartoteki 8 ko_idstawkivat 9 ko_walutowe 20 ko_waluta 2 ko_podlegawycenie 22 ko_idkartoteki0 23 ko_idkartoteki02 Identyfikator konta Identyfikator roku obrotowego Numer konta Nazwa konta Nazwa obca konta Nazwa obca konta 2 konta Poziom konta Czy konto jest liściem Czy konto jest bilansowe Czy konto jest bilansowe wynikowe Czy konto jest bilansowe pozabilansowe Czy konto jest rozrachunkowe Czy konto jest powiązane z kartoteką Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) Czy konto jest kartotekowe Identyfikator elementu kartoteki, z którym konto jest związane Identyfikator stawki VAT Czy konto jest kontem walutowym. Waluta konta. Czy konto podlega wycenie bilansowej. Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) poziom Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) poziom 2 char (3) str. 68

169 24 ko_idkartoteki03 25 ko_idkartoteki04 26 ko_idkartoteki05 27 ko_rozrachobj_id 28 ko_rozrachobj_ 29 ko_idbiezacejkartoteki CK_pk_PlanKont_ObjRozrach 2 CK_pk_PlanKont_Waluta 3 CK_pk_PlanKont_Walutowe 4 CK_pk_PlanKont_Wycena FK_pk_PlanKont_pd_RokObroto 5 wy Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) poziom 3 Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) poziom 4 Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i kartotekowych) poziom 5 Id obiektu rozrachunkowego (dotyczy obiektów kontrahent, instytucja, pracownik) obiektu rozrachunkowego (patrz pk_kartoteka) Identyfikator kartoteki powiazanej związanej z kontem ([ko_rozrachobj_id] is null and [ko_rozrachobj_] is null or [ko_rozrachobj_id] is not null and [ko_rozrachobj_] is not null) ([ko_walutowe] = 0 and [ko_waluta] is null or [ko_walutowe] = and [ko_waluta] is not null) ([ko_jestlisciem] <> 0 and ([ko_rozrachunkowe] = 0 or [ko_walutowe] = 0) or [ko_jestlisciem] = 0) ([ko_walutowe] = and [ko_bilansowe] = and [ko_waluta] <> 'PLN' or [ko_podlegawycenie] = 0) ko_idrokuobrotowego- ->PK_pd_RokObrotowy 6 FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka ko_idkartoteki->pk_pk_kartoteka FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka_k ko_idbiezacejkartoteki- ->PK_pk_Kartoteka o_idbiezacejkartoteki FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka_L ko_idkartoteki0->pk_pk_kartoteka evel_0 FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka_L ko_idkartoteki02->pk_pk_kartoteka evel_02 FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka_L ko_idkartoteki03->pk_pk_kartoteka evel_03 FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka_L ko_idkartoteki04->pk_pk_kartoteka evel_04 FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka_L ko_idkartoteki05->pk_pk_kartoteka evel_05 FK_pk_PlanKont_pk_Kartoteka_O ko_rozrachobj_->pk_pk_kartoteka bjrozrachunkowy 4 FK_pk_PlanKont_sl_StawkaVAT ko_idstawkivat->pk_sl_stawkavat 5 PK_pk_PlanKont ko_id CHECK CHECK CHECK CHECK 254. Tabela pk_wzorzec Wzorcowy plan kont kow_nr 2 kow_nazwa 3 kow_poziom 4 kow_bilansowe 5 kow_wynikowe 6 kow_pozabilansowe 7 kow_rozrachunkowe 8 kow_powiazane Numer konta Nazwa konta Poziom konta Czy konto jest bilansowe Czy konto jest bilansowe wynikowe Czy konto jest bilansowe pozabilansowe Czy konto jest rozrachunkowe Czy konto jest powiązane z kartoteką str. 69

170 9 kow_idkartoteki 0 kow_idstawkivat kow_dlaspcywilnej 2 kow_dlasphandlowej Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych) Identyfikator stawki VAT Czy konto istnieje dla spółek prawa cywilnego Czy konto istnieje dla spółek prawa handlowego 3 kow_dladzhandlowej Czy konto istnieje dla spółek prowadzących działalność handlową 4 kow_dladzuslugowej 5 kow_dladzprodukcyjnej 6 kow_dlajednoosobowej Czy konto istnieje dla spółek prowadzących działalność usługową Czy konto istnieje dla spółek prowadzących działalność produkcyjną Czy konto istnieje dla jednosobowej działalności gospodarczej Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i 7 kow_idkartoteki0 kartotekowych) poziom Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i 8 kow_idkartoteki02 kartotekowych) poziom 2 Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i 9 kow_idkartoteki03 kartotekowych) poziom 3 Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i 20 kow_idkartoteki04 kartotekowych) poziom 4 Identyfikator kartoteki powiazanej (dla kont powiązanych i 2 kow_idkartoteki05 kartotekowych) poziom 5 FK_pk_Wzorzec_pk_Kartoteka kow_idkartoteki->pk_pk_kartoteka 2 FK_pk_Wzorzec_sl_StawkaVAT kow_idstawkivat->pk_sl_stawkavat 3 PK_pk_Wzorzec kow_nr; kow_dlajednoosobowej 255. Tabela pl_listaplac Listy płac lp_id 2 lp_tytul 3 lp_numer Identyfikator listy płac Nazwa listy płac Numer listy płac varchar (30) 4 lp_data Data za kiedy wystawiana jest lista płac (ważny jest miesiac i rok) 5 lp_datawyplaty 6 lp_datazus 7 lp_statusimportu 8 lp_zatwierdzona 9 lp_idkategorii 0 lp_glowna lp_statusimportuskladek FK_pl_ListaPlac_sl_Kategoria 2 IX_pl_ListaPlacNumer 3 PK_pl_ListaPlac Data wypłaty (miesiąc wypłaty lub kolejny - do 0 dnia) Data przekazania składek do ZUS Status zaksięgowania: 0 - nie zaksięgowana, - zaksięgowana, 2 - zaksięgowana i zmodyfikowana Czy lista płac została zatwierdzona Identyfikator kategorii listy płac listy płac (główna lub dodatkowa) Status zaksięgowania składek: 0 - nie zaksięgowana, - zaksięgowana, 2 - zaksięgowana i zmodyfikowana lp_idkategorii->pk_sl_kategoria lp_numer lp_id UNIQUE 256. Tabela pl_parametrumowycp str. 70

171 Parametry umów cywilnoprawnych pucp_id 2 pucp_generowanyraport 3 pucp_skladkaubezpem 4 pucp_skladkaubezpre 5 pucp_skladkaubezpchor 6 pucp_skladkaubezpwyp 7 pucp_skladkaubezpzdr 8 pucp_skladkafp 9 pucp_skladkafgsp 0 pucp_przelewnakonto pucp_przelewkwota 2 pucp_rachpodatek 3 pucp_rachkup CK_pl_ParametryUmowyCP 2 PK_pl_ParametryUmowyCP Identyfikator Generowany raport (0 - żaden; - RCA; 2 - RZA) Czy naliczać składki na ubezp. emerytalne Czy naliczać składki na ubezp. rentowe Czy naliczać składki na ubezp. chorobowe Czy naliczać składki na ubezp. wypadkowe Czy naliczać składki na ubezp. zdrowotne Czy naliczać składki na FP Czy naliczać składki na FGŚP Jak przelewać wypłaty na konto (0-nieprzelewać; - -całość; 2- określona kwota) Kwota przelewana na konto Stopa procentowa podatku dla rachunków Procent KUP dla rachunków ([pucp_id] = ) pucp_id CHECK 257. Tabela pl_parametrumowyoprace Parametry umów o pracę pup_id 2 pup_generowanyraport Identyfikator Generowany raport (0 - żaden; - RCA; 2 - RZA) Sposób postępowania z kosztami uzyskania przychodu (0 - nie 3 pup_kosztyuzyskania odliczać, - odliczać, 2 - odliczać powiększone o 25%, 3 - odliczać powiększone o 50%) 4 pup_przelewnakonto 5 pup_przelewkwota Jak przelewać wypłaty na konto (0-nieprzelewać; - -całość; 2- określona kwota) Kwota przelewana na konto CK_pl_ParametryUmowyOPrace ([pup_id] = ) 2 PK_pl_ParametryUmowyOPrace pup_id CHECK 258. Tabela pl_rachunekdoumowycp Rachunki do umów cywilnoprawnych ru_id 2 ru_idumowy 3 ru_datawystawienia 4 ru_datazus 5 ru_numer 6 ru_kwota 7 ru_kwotabrutto 8 ru_kosztuzyskprocent 9 ru_kosztuzysk 0 ru_podstawaopodatkowania ru_podatekprocent Identyfikator rachunku Identyfikator umowy Data wystawienia rachunku Data przekazania składek do ZUS Numer rachunku Kwota na rachunku Kwota brutto Koszty uzyskania procentowo Koszty uzyskania kwotowo Kwota do opodatkowania Podatek procentowo varchar (30) str. 7

172 2 ru_podatek 3 ru_ubezpzdrowotne 4 ru_zaliczkanapodatek 5 ru_kwotanetto 6 ru_ubezpzdrowotne2 7 ru_pracownikotrzymuje 8 ru_przelew 9 ru_obciazeniepracodawcy 20 ru_zusemerprac 2 ru_zusemer2prac 22 ru_zusemerfirma 23 ru_zusrentprac 24 ru_zusrentfirma 25 ru_zuschorprac 26 ru_zuswypfirma 27 ru_zusfirma 28 ru_zusprac 29 ru_fp 30 ru_fgsp 3 ru_zusrazem Kwota podatku Ubezpieczenie zdrowotne Zaliczka na podatek Kwota netto Ubezpieczenie zdrowotne Pracownik otrzymuje Pracownik otrzymuje Całkowite obciążenie pracodawcy Składa ZUS na fundusz emerytalny (I-- filar) płacona przez pracownika Składa ZUS na fundusz emerytalny (II- filar) płacona przez pracownika Składa ZUS na fundusz emerytalny (I-- filar) płacona przez pracodawcę Składa ZUS na fundusz rentowy płatna przez pracownika Składa ZUS na fundusz rantowy płatna przez pracodawcę Składa ZUS na fundusz chorobowy płatna przez pracownika Składa ZUS na fundusz wypadkowy płatna przez pracodawcę Składa ZUS na fundusz wypadkowy płatna przez pracodawcę Składa ZUS na fundusz wypadkowy płatna przez pracodawcę Składka na fundusz pracy Składka na fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych Składa ZUS na fundusz wypadkowy płatna przez pracodawcę 32 ru_statusimportu 33 ru_statusimportuskladek 34 ru_idosobywyst 35 ru_idkategorii 36 ru_ponizejlimitupit8b 37 ru_podstubemerrent ru_podstubemerrentprzekroczo 38 Czy podstawa ubezpieczenia em-re przekroczyła roczny limit na 39 ru_ryczalt Czy rachunek jest ryczałtowy FK_pl_RachunekDoUmowyCP_pd ru_idosobywyst->pk_pd_uzytkownik _Uzytkownik PK_pl_RachunekDoUmowyCP ru_id Status zaksięgowania: 0 - nie zaksięgowana, - zaksięgowana, 2 - zaksięgowana i zmodyfikowana Status zaksięgowania składek: 0 - nie zaksięgowana, - zaksięgowana, 2 - zaksięgowana i zmodyfikowana Identyfikator osoby wystawiającej (z personelu) Identyfikator kategorii Czy kwota rachunku jest poniżej limitu PIT-8B Podstawa ubezpieczenia em-re FK_pl_RachunekDoUmowyCP_sl_ ru_idkategorii->pk_sl_kategoria Kategoria FK_pl_Rachunki_pl_UmowyCywil ru_idumowy->pk_pl_umowacp noprawne 259. Tabela pl_tag str. 72

173 Tagi do wypełniania umów tag_id 2 tag_tekst 3 tag_tabela 4 tag_pole 5 tag_grupa 6 tag_ekstra IX_pl_Tag 2 PK_pl_Tag 260. Tabela pl_umowacp Ewidencja umów cywilnoprawnych ucp_id 2 ucp_idpracownika 3 ucp_numer 4 ucp_ 5 ucp_tresc 6 ucp_kwota 7 ucp_rodzaj 8 ucp_dataod 9 ucp_datado 0 ucp_datarozwiazania ucp_powodrozwiazania 2 ucp_tytulubezp 3 ucp_generowanyraport 4 ucp_skladkaubezpem 5 ucp_skladkaubezpre 6 ucp_skladkaubezpchor 7 ucp_skladkaubezpwyp 8 ucp_skladkaubezpzdr 9 ucp_skladkafp 20 ucp_skladkafgsp 2 ucp_przelewnakonto 22 ucp_przelewkwota 23 ucp_rozwiazana Identyfikator Tekst taga Tabela z której pobierane są dane Pole którego wartość jest pobierana Rodzaj tagu (grupa) Pole do wykorzystania tag_tekst tag_id Identyfikator Pracownik Numer umowy Treść umowy Kwota na umowie Rodzaj ( - na czas nieokreślony; 2 - na czas określony) Data początku Data końca umowy Data rozwiązania umowy Powód rozwiązania umowy (ze słownika) Kod tytułu ubezpieczenia (ze słownika) - podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem Generowany raport (0 - żaden; - RCA; 2 - RZA) Czy naliczać składki na ubezp. emerytalne Czy naliczać składki na ubezp. rentowe Czy naliczać składki na ubezp. chorobowe Czy naliczać składki na ubezp. wypadkowe Czy naliczać składki na ubezp. zdrowotne Czy naliczać składki na FP Czy naliczać składki na FGŚP Jak przelewać wypłaty na konto (0-nieprzelewać; - -całość; 2- określona kwota) Kwota przelewana na konto Czy umowa została rozwiązana UNIQUE varchar (30) text ( ) varchar (4) CK_pl_UmowaCP (([ucp_rodzaj] = or [ucp_rodzaj] = 2) and ([ucp_rozwiazana] = 0 or [ucp_rozwiazana] = and [ucp_datarozwiazania] is not null) and ([ucp_datado] is null or [ucp_datado] > [ucp_dataod]) and ([ucp_datarozwiazania] is null or [ucp_datarozwiazania] > [ucp_dataod]) and ([ucp_datarozwiazania] is null or [ucp_datado] is null or [ucp_datarozwiazania] <= [ucp_datado])) CHECK str. 73

174 2 3 FK_pl_UmowaCP_sl_TytulUbezpi eczenia FK_pl_UmowyCywilnoprawne_p r_pracownik 4 PK_pl_UmowaCP 26. Tabela pl_umowaoprace Ewidencja umów o pracę up_id 2 up_idpracownika 3 up_numer 4 up_rodzaj 5 up_dataod 6 up_datado 7 up_datarozwiazania 8 up_powodrozwiazania 9 up_tytulubezp 0 up_generowanyraport up_kosztyuzyskania 2 up_przelewnakonto 3 up_przelewkwota 4 up_czyodliczaculge 5 up_czynaliczacpodatek 6 up_tresc 7 up_rozwiazana 8 up_etatlicznik 9 up_etatmianownik 20 up_czynaliczacfgsp 2 up_czynaliczacfp CK_pl_UmowaOPrace ucp_tytulubezp->ix_sl_tytulubezpieczenia_kod ucp_idpracownika->pk_pr_pracownik ucp_id Identyfikator umowy Identyfikator pracownika Numer umowy Rodzaj umowy ( - na czas nieokreślony; 2 - na czas określony; 3 - na okres próbny) Data początku umowy Data końca umowy Data rozwiązania umowy Powód rozwiązania umowy Kod tytułu ubezpieczenia - podmiot podstawowy wraz z rozszerzeniem Generowany raport (0 - żaden; - RCA; 2 - RZA) Sposób postępowania z kosztami uzyskania przychodu (0 - nie odliczać, - odliczać, 2 - odliczać powiększone) Jak przelewać wypłaty na konto (0-nieprzelewać, - -całość, 2- określona kwota) Kwota przelewana na konto Czy odliczać ustawową ulgę podatkową Czy naliczać podatek dochodowy Treść umowy Czy umowa została rozwiązana Wymiar czasu pracy - licznik Wymiar czasu pracy - mianownik Znacznik okreslajacy czy naliczac FGFP Znacznik okreslajacy czy naliczac FP (([up_rodzaj] = or [up_rodzaj] = 2 or [up_rodzaj] = 3) and ([up_rozwiazana] = 0 or [up_rozwiazana] = and [up_datarozwiazania] is not null) and ([up_datado] is null or [up_datado] > [up_dataod]) and ([up_datarozwiazania] is null or [up_datarozwiazania] > [up_dataod]) and ([up_datarozwiazania] is null or [up_datado] is null or [up_datarozwiazania] <= [up_datado])) varchar (30) varchar (4) text ( ) CHECK 2 3 FK_pl_UmowaOPrace_sl_TytulUb up_tytulubezp->ix_sl_tytulubezpieczenia_kod ezpieczenia FK_pl_UmowyOPrace_pr_Pracow up_idpracownika->pk_pr_pracownik nik 4 PK_pl_UmowaOPrace up_id 262. Tabela pl_umowaopraceskladnik str. 74

175 Składniki płacowe na umowie o pracę służące do wyliczania wypłat ups_id Identyfikator 2 ups_idwzorca Identyfikator wzorca składnika płacowego 3 ups_idumowy Identyfikator schematu wynagrodzeń 4 ups_nazwaskladnika Nazwa składnika płacowego 5 ups_wartosc Wartość (kwota) 6 ups_parametr Wartość (parametr) 7 ups_dataod Data obowiązywania schematu - od dnia 8 ups_datado Data obowiązywania schematu - do dnia FK_pl_UmowaOPraceSkladnik_pl ups_idumowy->pk_pl_umowaoprace _UmowaOPrace FK_pl_UmowaOPraceSkladnik_sl 2 ups_idwzorca->pk_sl_wzorzecskladnikaplacowego _WzorzecSkladnikaPlacowego 3 PK_pl_UmowaOPraceSkladnik ups_id 263. Tabela pl_wyplata Wypłaty wyp_id 2 wyp_idlistyplac 3 wyp_idumowy 4 wyp_ 5 wyp_brpodstawa 6 wyp_brgodznadliczbowe 7 wyp_brgodznocne 8 wyp_brakord 9 wyp_brprowizja 0 wyp_brpremiaprocodpodst wyp_brpremiauznaniowa 2 wyp_brnagrodaregul 3 wyp_brwynagrchorob 4 wyp_brwynagrurlop 5 wyp_brekwiwalentzaurlop 6 wyp_brdodatekfunkc 7 wyp_brdodatekzawysluge 8 wyp_brdodatekzawaruciazliw Brutto - dodatek za pracę w warunkach uciążliwych 9 wyp_brinneprac 20 wyp_brzasilekopiekunczy 2 wyp_brzasilekwyrownawczy 22 wyp_brswiadczrehabilit 23 wyp_brzasilekchorobowy 24 wyp_brzasilekmacierzynski 25 wyp_brinnezus 26 wyp_brinneemre 27 wyp_brinnechwy Identyfikator Wynagrodzenie netto Identyfikator umowy Brutto - podstawa Brutto - godziny nadliczbowe Brutto - godziny nocne Brutto - akord Brutto - prowizja Brutto - premia od podstawy Brutto - premia uznaniowa Brutto - nagroda regulaminowa Brutto - wynagrodzenie chorobowe Brutto - wynagrodzenie urlopowe Brutto - ekwiwalent za urlop Brutto - dodatek funkcyjny Brutto - dodatek za wysługę lat Brutto - inne płatne przez pracowdawcę Brutto - zasiłek opiekuńczy Brutto - zasiłek wyrównawczy Brutto - świadczenia rehabilitacyjne Brutto - zasiłek chorobowy Brutto - zasiłek macierzyński Brutto - inne płatne przez ZUS Brutto - inne, od których naliczna jest składka na ubezpieczenia em-re Brutto - inne, od których naliczna jest składka na ubezpieczenia ch-wy str. 75

176 28 wyp_brinnezdr Brutto - inne, od których naliczna jest składka na ubezpieczenie zdrowotne 29 wyp_brzasilkizus Brutto - zasilki ZUS (suma składników brutto płatnych przez ZUS) 30 wyp_bruttoduze Brutto duże 3 wyp_bruttomale Brutto małe 32 wyp_kosztuzysk Koszty uzyskania przychodu 33 wyp_podstawaopodatkowania Podstawa opodatkowania 34 wyp_podatek Naliczony wg podstawy podatek 35 wyp_odliczenia Odliczenia (ulga miesięczna) 36 wyp_ubezpzdrowotne 37 wyp_zaliczkanapodatek 38 wyp_netto 39 wyp_ubezpzdrowotne2 40 wyp_nedoplaty 4 wyp_nepotracenia 42 wyp_nezasilekrodzinny 43 wyp_nezasilekpielegnacyjny 44 wyp_nezasilekporodowy 45 wyp_nezasilekpogrzebowy 46 wyp_nezasilekwychowawczy 47 wyp_neinneprac 48 wyp_neinnezus 49 wyp_nezasilkizus 50 wyp_nerazem 5 wyp_pracownikotrzymuje 52 wyp_przelew 53 wyp_zusemerprac 54 wyp_zusemerfirma 55 wyp_zusemer2prac 56 wyp_zusrentprac 57 wyp_zusrentfirma 58 wyp_zuschorprac 59 wyp_zuswypfirma 60 wyp_fp 6 wyp_fgsp 62 wyp_zusprac 63 wyp_zusfirma 64 wyp_zus 65 wyp_zuszasilki 66 wyp_zusrazem 67 wyp_obciazeniepracodawcy 68 wyp_podstubemerrent 69 wyp_podstubchorwyp 70 wyp_podstubzdr wyp_podstubemerrentprzekroc 7 zona 72 wyp_idosobywyst Składka na ubezpieczenie zdrowotne odliczane od podatku Zaliczka na podatek Netto Składka na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczane od podatku Netto - dopłaty Netto - potrącenia Netto - zasiłek rodzinny Netto - zasiłek pielęgnacyjny Netto - zasiłek porodowy Netto - zasiłek pogrzebowy Netto - zasiłek wychowawczy Netto - inne płatne przez pracowdawcę Netto - inne płatne przez ZUS Netto - suma składników płatnych przez ZUS Netto - suma wszystkich składników Pracownik otrzymuje Kwota do przelewu Składka na ubezpieczenie emerytalne I (pracownik) Składka na ubezpieczenie emerytalne I (pracodawca) Składka na ubezpieczenie emerytalne II (pracownik) Składka na ubezpieczenie rentowe (pracownik) Składka na ubezpieczenie rentowe (pracodawca) Składka na ubezpieczenie chorobowe (pracownik) Składka na ubezpieczenie wypadkowe (pracodawca) Składka na FP Składka na FGŚP Suma składek ZUS pracownika Suma składek ZUS pracodawcy Suma składek ZUS pracownika i pracodawcy Suma składników netto i brutto płatnych przez ZUS Suma rozliczeń z ZUS Całkowite obciążenie pracodawcy Podstawa ubezpieczenia em-re Podstawa ubezpieczenia ch-wy Podstawa ubezpieczenia zdrowotnego Czy przekroczono limit podstawy ubezpieczenia em-re Identyfikator osoby wystawiajacej str. 76

177 FK_pl_Wyplata_pd_Uzytkownik wyp_idosobywyst->pk_pd_uzytkownik 2 FK_pl_Wyplaty_pl_ListaPlac wyp_idlistyplac->pk_pl_listaplac FK_pl_Wyplaty_pl_UmowyOPrac 3 wyp_idumowy->pk_pl_umowaoprace e 4 PK_pl_Wyplata wyp_id 264. Tabela pl_wyplatadatazaliczki Daty przekazania zaliczek do urzędu skarbowego wdz_id Identyfikator 2 wdz_idpracownika Identyfikator pracownika 3 wdz_rok Rok wypłaty 4 wdz_miesiac Miesiąc wypłaty 5 wdz_data Data przekazania zaliczki FK_pl_WyplataDataZaliczki_pr_P wdz_idpracownika->pk_pr_pracownik racownik 2 IX_pl_WyplataDataZaliczki 3 PK_pl_WyplataDataZaliczki 265. Tabela pl_wyplataskladnik Składniki płacowe na wypłacie wyps_id 2 wyps_idwzorca 3 wyps_idwyplaty 4 wyps_nazwa 5 wyps_wartosc 6 wyps_parametr FK_pl_SkladnikiWyplaty_pl_Skla dnikiplacowe wdz_idpracownika; wdz_rok; wdz_miesiac wdz_id Identyfikator Identyfikator wzorca składnika płacowego Identyfikator wypłaty Nazwa składnika Wartość kwotowa Wartość parametru wyps_idwzorca->pk_sl_wzorzecskladnikaplacowego FK_pl_SkladnikiWyplaty_pl_Wyp 2 wyps_idwyplaty->pk_pl_wyplata laty 3 PK_pl_WyplataSkladnik wyps_id UNIQUE 266. Tabela plb_ecpparametr Parametry czasu pracy ecpp_id 2 ecpp_nocneprocent 3 ecpp_nocnejak Identyfikator Dodatek za godziny nocne 0-wg stawki godzinowej pracownika, -wg płacy minimalnej 4 ecpp_nadliczboweprocent Dodatek za kolejne godziny nadliczbowe 5 ecpp_nadliczbowenocneprocent Dodatek za godziny nadliczbowe nocne 6 ecpp_nadliczbowewolneprocent Dodatek za godziny nadliczbowe w dni wolne 0-zgodnie ze stawką, -jak robocze jeśli dla pracownika to dzień 7 ecpp_nadliczbowewolnejak roboczy str. 77

178 ecpp_nadliczboweswiatecznepr 8 ocent 9 ecpp_nadliczboweswiatecznejak Dodatek za godziny nadliczbowe w dni świąteczne 0-zgodnie ze stawką, -jak robocze jeśli dla pracownika to dzień roboczy 0 ecpp_dniwolnedourlopowego Uwzględnia przepracowane dni wolne w danych do urlopowego ecpp_nadliczboweskladnik 2 ecpp_potraceniechor 3 ecpp_zaokrzasilkow 0-stawka i dodatek, -tylko dodatek Potrącenie chorobowe stanowi: 0-/liczba dni w m- -cu, -/30 Zaokrąglenie dziennej stawki zasiłków (0-zl, -0gr,2-gr) 4 ecpp_zaokrwynchor Zaokrąglenie dziennej stawki wynagrodzenia chorobowego (0-zl, -0gr,2-gr) gr) 5 ecpp_liczbadniwynchor Liczba dni wypłacania wynagrodzenia chorobowego 6 ecpp_nadliczbowegodziny Liczba godzin dla początkowych wartości dodatku za godziny nadliczbowe ecpp_nadliczbowepierwszeproc Dodatek za początkowe godziny nadliczbowe ent ecpp_liczbadniwynchorpolatac Liczba dni wypłacania wynagrodzenia chorobowego dla h pracownika po X roku życia ecpp_wiekpracdniwynchorpol Wiek pracownika, powyżej którego obowiazuje nowa liczba dni atach wypłacania wynagordzenia chorobowego Uzupełniaj wyzerowane przez absencje składniki w przypadku 20 ecpp_uzupprzeprdzien przepracowania jednego dnia ecpp_zerujwyngdymcnieobecn Zeruj składniki wynagrodzenia w przypadku całomiesięcznej 2 osci nieobecności Stosuj mechanizm określania po jakim czasie przysługuje dodatek 22 ecpp_godzinyponadwymiarowe za nadgodziny dla osób zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy PK_plb_EcpParametr ecpp_id 267. Tabela plb_listaplac Listy płac (GratyfikantGT) lp_id 2 lp_iddefinicjilp 3 lp_automatyczna 4 lp_tytul 5 lp_numer 6 lp_miesiac 7 lp_datawyplaty 8 lp_dataskladek 9 lp_datazaliczek 0 lp_idkategorii lp_statusksiegowylp Identyfikator Identyfikator definicji LP, na podstawie której LP została utworzona Czy blokuje możliwość wystawienia kolejnej listy płac w danym miesiącu z danej definicji LP Nazwa listy płac Numer listy płac Miesiąc listy płac Data wypłaty Data przekazania składek ZUS Data zapłacenie zaliczek na podatek Identyfikator kategorii Status importu listy płac (0-niezaimportowany,- zaimportowany,2-zmieniony zmieniony po zaimportowaniu, 3- zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony 5 z importu) varchar (70) varchar (70) str. 78

179 2 lp_statusksiegowyskladki 3 lp_statusksiegowyzaliczki Status importu składek ZUS (0-niezaimportowany, niezaimportowany,- zaimportowany,2-zmieniony zmieniony po zaimportowaniu, 3- zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) Status importu zaliczek na podatek (0-niezaimportowany, niezaimportowany,- zaimportowany,2-zmieniony zmieniony po zaimportowaniu, 3- zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony z importu) 4 lp_zatwierdzona 5 lp_zmianadatywyplatydata 6 lp_zmianadatywyplatykto FK_plb_ListaPlac_pd_Uzytkowni k 2 FK_plb_ListaPlac_sl_Kategoria 3 PK_plb_ListaPlac Czy lista płac została zatwierdzona Data ostatniej zmiany daty wypłaty na liście płac na miesiąc inny niż był oryginalnie Identyfikator użytkownika (z tabeli pd_uzytkownik), który jako ostatni zmienił datę wypłaty na liście płac na miesiąc inny niż był oryginalnie lp_zmianadatywyplatykto->pk_pd_uzytkownik lp_idkategorii->pk_sl_kategoria lp_id 268. Tabela plb_parametr Parametry Gratyfikanta gp_id Identyfikator 2 gp_rokstartu Rok rozpoczęcia pracy z programem 3 gp_mcpierwszejwyplaty Miesiąc pierwszej wypłaty w GGT 4 gp_zasilkiwyplaca 0-pracodawca, -ZUS 5 gp_dzienprzekazaniaskladek Domyślny dzień przekazania składek ZUS gp_blokujoperbankowewsubiek Czy blokować w Subiekcie GT widoczność operacji bankowych 6 cie wystawionych w Gratyfikancie GT 7 gp_przeliczajskladkizus 8 gp_miesskladstale 9 gp_miesskladzmienne 0 gp_dofinansowanieskladek gp_zaokraglanieskladkizdr 2 gp_wysylajnrdowodu 3 gp_liczbaubezpieczonych Przeliczaj składki ZUS w deklaracjach rozliczeniowych ZUS Miesiące naliczania składników stałych dla urlopu wypoczynkowego Miesiące naliczania składników stałych dla urlopu wypoczynkowego Wniosek pracodawcy o dofinansowanie składek z PFRON i budżetu państwa (DRA) (wartości 0..3) Czy zaokrąglać składkę zdrowotną do zaliczki na podatek Czy wysyła numer dowodu osobistego do Płatnika (.5) Liczba ubezpieczonych na 30 XI poprzedniego roku (do Z-3) Czy naliczamy wynagrodzenie za nieobecności płatne dla: - zwolnienie okolicznościowe płatne - zwolnienie płatne - opieka 4 gp_naliczajnieobecnosciplatne nad dzieckiem - poszukiwanie pracy - nieobecność usprawiedliwiona płatna 5 gp_nienaliczajfpfgsp Nie naliczaj składki na FP i FGŚP 6 gp_limitwiekufpfgspkobiet Limit wieku naliczania składki na FP i FGŚP dla kobiet 7 gp_limitwiekufpfgspmezczyzn Limit wieku naliczania składki na FP i FGŚP dla mężczyzn Naliczaj koszty uzyskania przychodu i ulgę podatkową tylko w 8 gp_uwzgledniajkosztyiulge wypłatach głównych str. 79

180 9 gp_kosztyipododzasrachunki 20 gp_nieuwzglulgpodpozwoln PK_plb_Parametr Obliczaj koszty i podatek od zasiłków w rachunkach do umów cywilnoprawnych Nie uwzględniaj ulgi podatkowej w wypłacie wystawionej po zwolnieniu pracownika gp_id 269. Tabela plb_parametrwyplaty Parametry naliczania wypłat gp_id Identyfikator 2 gp_wypgenerujzadanie Czy generować zadanie do nowych wypłat 3 gp_wypzadania zadań do nowych wypłat 4 gp_paramewidid Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) Sposób naliczania podstawy wynagrodzenia urlopowego (0-5 gp_spnalpodstwynurl według miesiąca wypłaty, - według daty wypłaty) Sposób obliczania definicji składnika płacowego w trakcie 6 gp_spobldefskl wyliczania wypłaty (0 - stary algorytm; inna wartość - nowy algorytm (od wersji.32)) FK_plb_ParametrWyplaty_par E gp_paramewidid->pk_par Ewid wid 2 IX_plb_ParametrWyplaty gp_paramewidid 3 PK_plb_ParametrWyplaty gp_id 270. Tabela plb_rachunekdoumowycp Rachunki do umów cywilnoprawnych (GratyfikantGT) ru_id Identyfikator rachunku Identyfikator umowy cywilnoprawnej, do której wystawiamy 2 ru_idumowy rachunek UNIQUE 3 ru_statusimporturachunku 4 ru_statusimportuskladek Status importu rachunku (0-niezaimportowany,- zaimportowany,2-zmieniony zmieniony po zaimportowaniu, 3- zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony 5 z importu) Numer rachunku Status importu składek ZUS (0-niezaimportowany, niezaimportowany,- zaimportowany,2-zmieniony zmieniony po zaimportowaniu, 3- zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony 5 z importu) 5 ru_statusimportuzaliczek 6 ru_numer 7 ru_datawystawienia 8 ru_idkategorii 9 ru_kwotarachunku 0 ru_bruttoduze ru_zasilekchorobowy 2 ru_zasilekmacierzynski Status importu rachunku (0-niezaimportowany,- zaimportowany,2-zmieniony zmieniony po zaimportowaniu, 3- zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości, 5-wyłączony 5 z importu) Data wystawienia Identyfiaktor kategorii rachunku (ze słownika sl_kategoria) Kwota rachunku (brutto duże) Brutto duże Zasiłek chorobowy Zasiłęk macierzyński varchar (30) str. 80

181 3 ru_zasilekopiekunczy 4 ru_zasilekrodzinny 5 ru_dodatekrodzinny 6 ru_zasilekpielegnacyjny 7 ru_swiadczenierehab 8 ru_akord 9 ru_prowizja 20 ru_podstubemerrent 2 ru_podstubchorwyp 22 ru_zusemerfirma 23 ru_zusemerprac 24 ru_zusemer2firma 25 ru_zusemer2prac 26 ru_zusrentfirma 27 ru_zusrentprac 28 ru_zuschorprac 29 ru_zuswypfirma 30 ru_fp 3 ru_fgsp 32 ru_zusprac 33 ru_zusfirma 34 ru_zus 35 ru_zuszasilki 36 ru_zusrazem 37 ru_zusrozliczenie 38 ru_bruttomale 39 ru_kosztuzyskprocent 40 ru_kosztuzysk 4 ru_podstawaopodatkowania 42 ru_podatekprocent Zasiłek opiekuńczy Zasiłek rodzinny Dodatek rodzinny Zasiłek pielęgnacyjny Świadczenie rehabilitacyjne Wartość akordu Wartość prowizji Podstawa składki emerytalnej i rentowej Podstawa składki chorobowej i wypadkowej Składka emerytalna I-filar pracodawcy Składka emerytalna I-filar pracownika Składka emerytalna II-filar pracodawcy Składka emerytalna II-filar pracownika Składka rentowa pracodawcy Składka rentowa pracownika Składka chorobowa Składka wypadkowa Składka na Fundusz Pracy Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych Składki ZUS Pracownika (razem) Składki ZUS Pracodawcy (razem) Składki ZUS pracodawcy i pracownika Suma zasiłków/potrąceń wypłacanych przez ZUS Składki ZUS (łącznie) po uwzględnieniu zasiłków i potrąceń Suma rozliczeń z ZUS Brutto małe Koszty uzyskania - procent (od ru_bruttomale) Koszty uzyskania - kwota Podstawa opodatkowania Podatek - procent (od kwoty ru_podstawaopodatkowania) 43 ru_podatek Podatek - kwota 44 ru_ubezpzdrowotne Składka zdrowotna odliczana od podatku 45 ru_zaliczkanapodatek Zaliczka na podatek 46 ru_netto Netto 47 ru_ubezpzdrowotne2 Składka zdrowotna nie odliczana od podatku 48 ru_potracenianetto Potrącenia 49 ru_przelew Kwota przelewu na konto pracownika 50 ru_pracownikotrzymuje Kwota do wypłaty 5 ru_obciazeniepracodawcy Obciążenie pracodawcy Rodzaj przychodu - określa typ źródła przychodu, na potrzeby deklaracji PIT 8B/. (-przych.z osobiście wyk.dział.,2-czynności 52 ru_rodzajprzychodu zw.z pełnieniem obow.społ.,3-udział w organach stanowiących osób prawnych,4-kontrakt menedżerski,5-prawa autorskie,6-inne inne źródła ru_podstubemerrentprzekroczo Czy podstawa ubezpieczenia emer/rent przekroczyła roczny limit 53 na (pobierany z parametrów) 54 ru_datazaliczek Data przekazania zaliczki na podatek str. 8

182 55 ru_dataskladek 56 ru_rozliczaecp 57 ru_ecpmiesiac 58 ru_rozliczaakordy 59 ru_rozliczaprowizje 60 ru_idtrescirachunku 6 ru_idosobywyst 62 ru_idharmonogramu 63 ru_status 64 ru_nerazem 65 ru_doreki 66 ru_dataharm 67 ru_budzetmacpodstemre 68 ru_budzetmacpodstzdr 69 ru_budzetmacemer 70 ru_budzetmacrent 7 ru_budzetmaczdr 72 ru_flagi 73 ru_ 74 ru_zatwierdzony 75 ru_bylkwprzelewwydruk 76 ru_dodatkinieopodatkowane 77 ru_ryczalt 78 ru_fep 79 ru_pit8c Data przekazania składek ZUS Czy rachunek rozlicza ewidencję czasu pracy (ECP) Miesiąc rozliczany rachunkiem (ECP) Czy rachunek rozlicza ewidencje akordów Czy rachunek rozlicza ewidencję prowizji Id.treśći rachunku ze słownika treści dokumentów Id.osoby wystawiającej rachunek (personel) Id.pozycji harmonogramu, na podstawie której utworzono rachunek lub NULL jeżeli rachunek utworzony ręcznie Status poprawności wygenerowania rachunku (0-ok, -wystąpiły problemy podczas generowania, wymagana erwencja użytkownika) Dodatki - potrącenia netto (łącznie) Kwota wypłacona pracownikowi w gotówce Data wystawienia rachunku wynikająca z harmonogramu wystawiania rachunków (dotyczy rachunków z harmonogramu) Podstawa emertalnego,rentowego wypłacanego przez budżet państwa Podstawa zdrowotnego wypłacanego przez budżet państwa Składka emerytalna wypłacana przez budżet państwa Składka rentowa wypłacana przez budżet państwa Składka zdrowotna wypłacana przez budżet państwa Flagi do komentarzy (0- -brak, -automat, 2-userowy) 2 Komentarz do rachunku Czy rachunek został zatwierdzony Pole binarne: 0 - nic nie bylo dodawane, - byl dodawany KW, 2 - był dodany przelew do operacji bankowych 4 - wydrukowano przelew Dodatki nieopodatkowane Czy rachunek jest ryczałtowy Składka na fundusz emerytur pomostowych Czy dany rachunek będzie uwzględniany przy wyliczaniu PIT-8C 80 ru_kosztyautorskie Czy uwzględniać limit dla kosztów z praw autorskich na rachunku CK_plb_RachunekDoUmowyCP_r ([ru_statusimporturachunku] >= 0 and u_statusimporturachunku [ru_statusimporturachunku] <= 5) CK_plb_RachunekDoUmowyCP_r ([ru_statusimportuskladek] >= 0 and [ru_statusimportuskladek] u_statusimportuskladekzus <= 5) CK_plb_RachunekDoUmowyCP_r ([ru_statusimportuzaliczek] >= 0 and [ru_statusimportuzaliczek] u_statusimportuzaliczek <= 5) FK_plb_RachunekDoUmowyCP_p ru_idosobywyst->pk_pd_uzytkownik d_uzytkownik FK_plb_RachunekDoUmowyCP_p ru_idharmonogramu->pk_plb_umowacpharmonogram lb_umowacpharmonogram FK_plb_RachunekDoUmowyCP_s ru_idtrescirachunku->pk_sl_grattrescdok l_grattrescdok CHECK CHECK CHECK str. 82

183 FK_plb_RachunekDoUmowyCP_s 7 ru_idkategorii->pk_sl_kategoria l_kategoria 8 PK_plb_RachunekDoUmowyCP ru_id 27. Tabela plb_skladnik Składniki płacowe (GratyfikantGT) sp_id 2 sp_nazwa 3 sp_nazwanawydruku 4 sp_ 5 sp_aktywny Identyfikator Nazwa składnika Nazwa składnika na wydruku listy płac składnika Czy aktywny varchar (60) varchar (60) 6 sp_ składnika: 0-zwykły; -zasiłek rodzinny; 2-dodatek do zasiłku rodzinnego; 3-zasiłek pielęgnacyjny; 4-zasiłek wyrównawczy; 5- świadczenie rehabilitacyjne; 6-potrącenie automatyczne; 7- składka na PPE; 8-składka na PPE - zwolniona; 9-składka na PPE - opodatkowana; 0-składka na PPE - potrącenie; - -uzupełnienie do płacy minimalnej; 2-wynagrodzenie chorobowe; 3-zasiłek chorobowy; 4-zasiłek opiekuńczy; 5-zasiłek macierzyński; 6- wynagrodzenie urlopowe; 7-dodatek za godziny nadliczbowe; 8-dodatek za godziny nocne; 9-ekwiwalent za urlop; 20-akord; 2-prowizja; 22-naliczenie/potrącenie ewidencyjne 23- swiadczenie rehabilitacyjne(auto) 24 -potracenie komornicze 25 - nieobecności płatne 7 sp_rodzaj 8 sp_opodatkowany 9 sp_ignorujdziendatumowy 0 sp_platnyprzez sp_cykl 2 sp_dopodstemre 3 sp_dopodstchwy 4 sp_dopodstzdr 5 sp_dokwotychor 6 sp_dokwotyurl 7 sp_uwzglnadgodziny 8 sp_uwzglnocne 9 sp_dopodstjub 20 sp_prawaautorskie 2 sp_zmiennosc 22 sp_wartosczero 23 sp_idinstytucji 24 sp_autopotracenie Rodzaj składnika: 0-naliczenie, -potrącenie, 2-parametr Czy składnik wchodzi do podstawy opodatkowania Rozszerza okres wypłacania składnika na cały pierwszy i ostatni miesiąc umowy Składnik płatny przez: 0-pracodawcę, -ZUS Cykl składnika: 0-miesiąc, -dzień, 2-godzina Czy wchodzi do podstawy naliczania ubezpieczenia emerytalnego i rentowego Czy wchodzi do podstawy naliczania ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego Czy wchodzi do podstawy naliczania ubezpieczenia zdrowotnego Czy wchodzi do kwoty chorobowego Czy wchodzi do kwoty urlopowego Czy powiększany przy nagdodzinach Czy powiększany przy godzinach nocnych Czy wchodzi do podstawy nagrody jubileuszowej Czy stosuje się do niego podwyższone (50%) koszty związane z prawami autorskimi Zmienność składnika: 0-stały, -zmienny Czy naliczony składnik z wartością 0 ma się pojawić na wypłacie Instytucja, na którą wysyłany jest przelew Składnik generuje automatycznie potrącenie o takiej samej wartości str. 83

184 25 26 sp_nienaliczacdodateknadgodzi Czy naliczać dodatek za nadgodziny ny sp_uwzgledniajatrybutydnigodz Czy brac pod uwage podane atrybuty godzin i dni in Koszty wynagrodzeń - typ rozksięgowywania : 0 - stałe 27 sp_kw powiązanie z MPK i zleceniem; - według karty kosztów wynagrodzeń 28 sp_kwmpk Koszty wynagrodzeń - identyfikator MPK 29 sp_kwzlecenie Koszty wynagrodzeń - identyfikator zlecenia Koszty wynagrodzeń - identyfikator współczynnika kosztów 30 sp_kwwspolczynnik wynagrodzeń sp_nieuwzglzaswowynagrodze Czy składnik nie ma być uwzględniany w zaświadczeniu o 3 niu wynagrodzeniu Składnik uwzględniany w podstawie składek na ubezpieczenia 32 sp_zwolnieniezpodatku społeczne i zdrowotne, nie uwzględniany w podstawie opodatkowania 33 sp_nieogrsklzdr Nie ograniczaj kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne od składnika (tylko gdy sp_zwolnieniezpodatku=) FK_plb_Skladnik_is Instytucja sp_idinstytucji->pk_is_instytucja 2 FK_plb_Skladnik_st_MPK sp_kwmpk->pk_st_mpk 3 FK_plb_Skladnik_zlp Zlecenie sp_kwzlecenie->pk_zlp Zlecenie 4 PK_pl_Skladnik sp_id 272. Tabela plb_skladnikabsencja Ustawienia absencji dla składników płacowych (GratyfikantGT) spa_id Identyfikator 2 spa_idskladnika Identyfikator składnika 3 spa_absencji absencji (od 0 do 3: Choroba, Urlop wyp., Urlop mac., Urlop wych., Urlop bezpł., Zwoln. okol. płatne, Zwoln. płatne, Opieka nad dzieckiem, Opieka, Nieob. nieuspr., Poszukiwanie pracy, Nieob. uspr. płatna, Nieob. uspr. niepłatna, Służba woj.) 4 spa_pomniejszaj Pomniejszaj składnik 5 spa_uwzglpodstemre Pomniejszony do podstawy emerytalno-rentowej 6 spa_uwzglpodstchwy Pomniejszony do podstawy chorobowo-wypadkowej wypadkowej 7 spa_uwzglkwotachor Pomniejszana kwota do chorobowego 8 spa_uwzglpodstzdr Pomniejszony do podstawy zdrowotnego FK_plb_SkladnikAbsencja_plb_Sk spa_idskladnika->pk_pl_skladnik ladnik 2 PK_pl_SkladnikAbsencja spa_id 273. Tabela plb_skladnikdefinicja Definicje wartości składników płacowych (GratyfikantGT) spd_id Identyfikator 2 spd_idskladnika Identyfikator składnika str. 84

185 3 spd_idskladnikanaumowie Identyfikator składnika na umowie (dla def indywidualnych) 4 spd_obiektu 0-słownik składników, -umowa 5 spd_dataod Data od definicji 6 spd_datado Data do definicji : 0-wartość, -wyrażenie, 2-skrypt, 0-ze słownika (jeśli 7 spd_ spd_obiektu = umowa) 8 spd_skrypt Skrypt składnika 9 spd_ definicji 0 spd_wartosc Wartość kwotowa spd_odzawsze Czy definicja obowiązuje od zawsze (0 - nie; - tak) FK_plb_SkladnikDefinicja_plb_Sk spd_idskladnika->pk_pl_skladnik ladnik 2 PK_pl_SkladnikDefinicja spd_id 274. Tabela plb_skladnikdefinicjaklocek Elementy definicji wartości składników płacowych (GratyfikantGT) spdk_id Identyfikator 2 spdk_iddefinicji Identyfikator definicji składowej: 0-wartość skladnika (spdk_paramstr), -zmienna 3 spdk_ (spdk_paramint), 2-wartość (spdk_paramcy), 3-operator (spdk_paramint) 4 spdk_definicja składowej 5 spdk_wartosccy Wartość kwotowa Wartość (dla operatora-typ, dla parametru-jego identyfikator) 6 spdk_wartoscint (wartości operatorów od 0 do 5: +,-,*,/,(,),*,/,(,) 7 spdk_paramstr Wartość stringowa (dla składnika- jego nazwa) PK_pl_SkladnikDefinicjaKlocek spdk_id 275. Tabela plb_skryptparametr Parametry skryptów dla składników płacowych skrp_id Identyfikator 2 skrp_kodon Kod poza namespace 3 skrp_kodin Kod w namespace poza klasą 4 skrp_kodic Kod w klasie 5 skrp_referencje Referencje do zewnętrznych bibliotek 6 skrp_using Referencje z sekcji 'Using' 7 skrp_jezyk Język skryptów (0-c#, -VB.NET) 8 skrp_binaria Skompilowany DLL ze skryptami varchar (5000) text ( ) text ( ) text ( ) text ( ) text ( ) image ( ) str. 85

186 PK_plb_SkryptParametr 276. Tabela plb_szablonlp Definicje list płac slp_id 2 slp_nazwa 3 slp_ 4 slp_idszablonunazwylp 5 slp_idszablonunumerulp 6 slp_tekst 7 slp_formatnazwy 8 slp_formatnumeru 9 slp_idkategorii 0 slp_datawyplaty slp_dataprzekazaniazaliczek 2 slp_dataprzekazaniaskladek FK_plb_SzablonLP_sl_FormatNu meracji FK_plb_SzablonLP_sl_FormatNu 2 meracji 3 PK_pl_SzablonLP skrp_id Identyfikator Nazwa Identyfikator formatu nazwy listy płac (sl_formatnumeracji) Identyfikator szablonu numeru (sl_formatnumeracji) Dodatkowy tekst do wykorzystania w nazwie listy płac Nazwy listy płac (przykładowa) Numer listy płac (przykładowy) Id kategorii ze sl_kategoria Data wypłaty Data przekazania zaliczek Data przekazania składek slp_idszablonunazwylp->pk_sl_formatnumeracji slp_idszablonunumerulp->pk_sl_formatnumeracji slp_id 277. Tabela plb_szablonzp Definicje wypłat zpl_id Identyfikator 2 zpl_nazwa Nazwa 3 zpl_ 4 zpl_rozliczacecp Czy rozliczać ewidencję czasu pracy (wypłata główna) 5 zpl_rozliczacnadgodziny Czy rozliczać nadgodziny po zbilansowaniu 6 zpl_rozliczacakordy Czy rozliczać akordy 7 zpl_rozliczacprowizje Czy rozliczać prowizje 8 9 zpl_rozliczacnaliczeniapotracen Czy rozliczać naliczenia/potrącenia ia zpl_rozliczacpotraceniakomorni Czy rozliczać potrącenia komornicze cze 0 zpl_idszablonulistplac zpl_mcwyplacania 2 zpl_mcwyplacania2 3 zpl_mcwyplacania3 4 zpl_mcwyplacania4 5 zpl_mcwyplacania5 6 zpl_mcwyplacania6 7 zpl_mcwyplacania7 8 zpl_mcwyplacania8 9 zpl_mcwyplacania9 20 zpl_mcwyplacania0 Identyfikator definicji listy płac (plb_szablonlp) Miesiące wypłacania - styczeń Miesiące wypłacania - luty Miesiące wypłacania - marzec Miesiące wypłacania - kwiecień Miesiące wypłacania - maj Miesiące wypłacania - czerwiec Miesiące wypłacania - lipiec Miesiące wypłacania - sierpień Miesiące wypłacania - wrzesień Miesiące wypłacania - październik str. 86

187 2 zpl_mcwyplacania 22 zpl_mcwyplacania2 23 zpl_uzupelniacdominimalnej PK_plb_SzablonZP Miesiące wypłacania - listopad Miesiące wypłacania - grudzień Uzupełnienie do minimalnej zpl_id 278. Tabela plb_szablonzpskladnik Składniki wchodzące do definicji wypłat szsk_id Identyfikator 2 szsk_idszablonu Identyfikator definicji zestawu płacowego (plb_szablonzp) 3 szsk_idskladnika Identyfikator składnika (plb_skladnik) FK_plb_SzablonZPSkladnik_plb_S szsk_idskladnika->pk_pl_skladnik kladnik FK_plb_SzablonZPSkladnik_plb_S 2 szsk_idszablonu->pk_plb_szablonzp zablonzp 3 PK_pl_SzablonZPSkladnik szsk_id 279. Tabela plb_umowa Umowy o pracę (GratyfikantGT) up_id Identyfikator umowy 2 up_idpracownika Identyfikator pracownika 3 up_numer Numer umowy Rodzaj ( - na czas nieokreślony, 2 - na czas określony, 3 - na 4 up_rodzaj okres próbny, 4 - do dnia porodu, 5 - na zastępstwo, 6 - na wykonanie zadania) 5 up_dataod Data rozpoczęcia umowy 6 up_datado Data końca umowy 7 up_datarozwiazania Data rozwiązania umowy 8 up_powodrozwiazaniaid Identyfikator powodu rozwiązania umowy Sposób rozliczania nadgodzin (0- płatne, - bilansowane z 9 up_sposobrozliczanianadgodzin godzinami absencji) Sposób rozliczania godzin absencji (0 - potrącane, - bilansowane 0 up_sposobrozliczaniaabsencji z nadgodzinami) up_sposobrozliczaniapozbilans Sposób rozliczania godzin po zbilansowaniu (0 - pomijane, - owaniu płatne/potrącane) 2 up_tytulubezp Tytuł ubezpieczenia 3 up_kodpracywszczchar Kod pracy w szczególnym charakterze 4 up_okrespracyszczod Okres pracy w szczególnym charakterze od 5 up_okrespracyszczdo Okres pracy w szczególnym charakterze do 6 up_generowanyraport Generowany raport (0 - żaden, - RCA, 2 - RZA) 7 up_przenliczbadnichorob Przeniesiona liczba dni absencji chorobowej 8 up_czasoczeknazaschorob Czas oczekiwania na zasiłek chorobowy (liczba dni) 9 up_liczbadniwykorzysturlopu Liczba dni wykorzystanego urlopu Koszty uzyskania przychodu (0- nie odliczać, - odliczać, 2-20 up_kosztyuzyskania odliczać powiększone) varchar (30) varchar (4) varchar (0) str. 87

188 2 up_przelewnakonto 22 up_przelewkwota 23 up_przelewprocent 24 up_przelewrachunekid 25 up_czyodliczaculge 26 up_czynaliczacpodatek 27 up_indywidskalapodatk 28 up_indywidzfss 29 up_indywidzfsskwota 30 up_ispliczbaprogow 3 up_ispprog 32 up_ispprog2 33 up_ispstopa 34 up_ispstopa2 35 up_ispstopa3 36 up_ispulgamiesieczna 37 up_ispulgaroczna 38 up_ispkoszty 39 up_idzawodu 40 up_kodzawodu 4 up_rozwiazana 42 up_trescindywidualna 43 up_tresc 44 up_idszablonu 45 up_sposobrozliczaniaurlopu 46 up_czynaliczacemer 47 up_czynaliczacrent 48 up_czynaliczacchor 49 up_czynaliczacwyp 50 up_czynaliczaczdr 5 up_czynaliczacfp 52 up_czynaliczacfgsp 53 up_indywidwynchor Przelew na konto (0 - nie przelewaj, - przelewaj całość, 2 - przelewaj określoną kwotę, 3 - przelewaj określony procent) Kwota przelewu Procent przelewu Identyfikator rachunku, na który przelewać wypłatę (rb RachBankowy) Czy odliczać ustawową ulgę podatkową Czy naliczać podatek Czy stosować indywidualną skalę podatkową Czy stosować indywidualną stawkę świadczenia urlopowego/odpisu na ZFŚS Stawka świadczenia urlopowego/odpisu na ZFŚS (jeśli indywidualna) Liczba progów (indywidualna skala podatkowa) Próg (indywidualna skala podatkowa) Próg 2 (indywidualna skala podatkowa) Stopa (indywidualna skala podatkowa) Stopa 2 (indywidualna skala podatkowa) Stopa 3 (indywidualna skala podatkowa) Ulga miesięczna (indywidualna skala podatkowa) Ulga roczna (indywidualna skala podatkowa) Koszty uzyskania przychodu (indywidualna skala podatkowa) Identyfikator zawodu (sl_zawod) Kod zawodu Czy umowa rozwiązana Czy indywidualna treść umowy Treść umowy Identyfikator szablonu treści umowy (sl_grattrescdok) Sposób rozliczania urlopu (0- naliczaj wynagrodzenie urlopowe, - traktuj urlop jak dzień roboczy, 2 - naliczaj tylko ze składników zmiennych) Czy naliczać składki emerytalne Czy naliczać składki rentowe Czy naliczać zasiłki chorobowe Czy naliczać zasiłki wypadkowe Czy naliczać zasiłki zdrowotne Czy naliczać zasiłki na FP Czy naliczać zasiłki na FGŚP Czy wykorzystywać indywidualną wartość liczby dni wypłacania chorobowego varchar (0) image ( ) 54 up_indywidliczbadniwynchor Liczba dni wypłacania chorobowego w roku dla danej umowy 55 up_czynaliczaczaliczke Czy naliczać zaliczkę na podatek 56 up_indywidwynmin Czy stosować indywidualną wartość wynagrodzenia minimalnego 57 up_indywidwynminkwota 58 up_czynaliczacfep Wartość wynagrodzenia minimalnego (jeśli indywidualna) Czy naliczać składki na fundusz emerytur pomostowych str. 88

189 FK_plb_Umowa_sl_GratPrzyczyn up_powodrozwiazaniaid->pk_sl_gratprzyczynarozwumowy arozwumowy 2 FK_plb_Umowa_sl_GratTrescDok up_idszablonu->pk_sl_grattrescdok 3 PK_plb_Umowa up_id 280. Tabela plb_umowacp Dane umów cywilnoprawnych ucp_id 2 ucp_idpracownika 3 ucp_numer 4 ucp_rodzajumowy 5 ucp_naczas 6 ucp_dataod 7 ucp_datado 8 ucp_rozwiazana 9 ucp_datarozwiazania Identyfikator Identyfikator pracownika (ktăłrego dotyczy umowa) Numer umowy cywilnoprawnej Rodzaj umowy cp ( - o dzieĺ o/2 - zlecenie/3 - kontrakt) Czy umowa na czas -nieokreĺ lony, 2- okreĺ lony Data rozpoczä cia umowy Data zakoĺ czenia umowy (gdy umowa na czas okreĺ lony - ucp_naczas=2) Czy umowa jest rozwiä zana Data rozwiä zania umowy (jeĺľeli umowa jest rozwiä zana) varchar (30) 0 ucp_idprzyczynarozwiazania Id.przyczyny rozwiä zania umowy ucp_tytul Pole "TytuĹ " umowy 2 ucp_szczegoly SzczegóŠy umowy 3 ucp_kwota Kwota na umowie 4 ucp_skladkaubezpem Czy naliczaa skl adki na ubezp. emerytalne 5 ucp_skladkaubezpre Czy naliczaa skl adki na ubezp. rentowe 6 ucp_skladkaubezpchor Czy naliczaa skl adki na ubezp. chorobowe 7 ucp_skladkaubezpwyp Czy naliczaa skl adki na ubezp. wypadkowe 8 ucp_skladkaubezpzdr Czy naliczaa skl adki na ubezp. zdrowotne 9 ucp_skladkafp Czy naliczaa skl adki na FP 20 ucp_skladkafgsp Czy naliczaa skl adki na FGL s P 2 ucp_zustytulubezpieczenia Kod tytuĺ u ubezpieczenia 22 ucp_zuskodzawodu Kod zawodu ZUS ucp_zuskodpracyszczegcharakt 23 Kod pracy o szczegăłlnym charakterze er 24 ucp_pracaszczegcharokresod Okres pracy o szczegăłlnym charakterze (poczä tek) 25 ucp_pracaszczegcharokresdo Okres pracy o szczegăłlnym charakterze (koniec) 26 ucp_generowanadeklaracjazus Generowany raport ZUS (0-ĹĽaden, -RCA, 2-RZA) 27 ucp_przelewrachnakonto Przelew rachunku na konto (-procentowo, 2-kwotowo) 2 Procent rachunku na konto (prawidĺ owe gdy 28 ucp_procentrachnakonto ucp_przelewrachnakonto= "procentowo") Kwota rachunku na konto (waĺľne gdy 29 ucp_kwotarachnakonto ucp_przelewrachnakonot=2 'kwotowo') Id.rachunku bankowego pracownika, na ktăłry naleĺľy przelaa 30 ucp_idrachbankowypracownika wynagrodzenie z rachunku 3 ucp_idszablonuumowy Id.szablonu umowy (ze sĺ ownika szablonăłw umăłw) 32 ucp_szablonumowy Szablon umowy (jeĺľeli szablon "przyszpilony") ucp_szablonumowyindywidualn 33 Czy umowa ma swăłj wĺ asny prywatny szablon y varchar (44) varchar (4) varchar (0) varchar (9) image ( ) str. 89

190 34 ucp_idfmtnumeracjirachunkow Id.formatu numeracji rachunkăłw do umowy 35 ucp_rodzajprzychodu 36 ucp_idszablonurachunku 37 ucp_zryczaltowanypodatek 38 ucp_kosztyuzyskaniametoda 39 ucp_kosztyuzyskaniakwota 40 ucp_kosztyuzyskaniaprocent 4 ucp_iddzialu 42 ucp_rach_kategoria 43 ucp_ograniczkwoterachunkow DomyĹ lny rodzaj przychodu (na potrzeby deklaracji PIT /8B) rachunkăłw generowanych do umowy Id.formatu treĺ ci rachunku do umowy cp ZryczaĹ towany podatek (procentowo) Metoda liczenia kosztăłw uzyskania przychodu -(-procentowo, 2-kwotowo) WartosA kwotowa koszta łw uzyskania przychodu Procent kosztăłw uzyskania przychodu Identyfikator dziaĺ u zlecajä cego umowä DomyĹ lna kategoria rachunku wystawianego/generowanego w ramach umowy CP Czy ograniczamy sumä kwot rachunkăłw umowycp do kwoty podanej na umowiecp. 44 ucp_skladkafep Czy naliczaa skl adki na fundusz emerytur pomosotowych ucp_nieograniczajkwotychorob Czy pomijaa ograniczanie sumy skl adek na ubezpieczenie 45 owego chorobowe do wartoĺ ci limitu 46 ucp_kosztyautorskie Koszty praw autorskich 50% ucp_nieograniczajkwotyzdrowo 47 Czy pomijaa ograniczanie skl adek na ubezpieczenie zdrowotne tnego CK_plb_UmowaCP_ucp_NaCzas ([ucp_naczas] = or [ucp_naczas] = 2) CHECK CK_plb_UmowaCP_ucp_RodzajPr 2 zychodu 3 FK_plb_UmowaCP_sl_Dzial FK_plb_UmowaCP_sl_FormatNu meracji FK_plb_UmowaCP_sl_GratPrzycz ynarozwumowy ([ucp_rodzajprzychodu] >= and [ucp_rodzajprzychodu] <= 6) CHECK ucp_iddzialu->pk_sl_dzial ucp_idfmtnumeracjirachunkow->pk_sl_formatnumeracji ucp_idprzyczynarozwiazania->pk_sl_gratprzyczynarozwumowy FK_plb_UmowaCP_sl_GratTrescD ucp_idszablonurachunku->pk_sl_grattrescdok ok_rachunek FK_plb_UmowaCP_sl_GratTrescD ucp_idszablonuumowy- ->PK_sl_GratTrescDok ok_umowa 8 FK_plb_UmowaCP_sl_Kategoria ucp_rach_kategoria->pk_sl_kategoria FK_plb_UmowaCP_sl_TytulUbezp 9 ucp_zustytulubezpieczenia->ix_sl_tytulubezpieczenia_kod ieczenia 0 PK_plb_UmowaCP ucp_id 28. Tabela plb_umowacp_parametry Parametry umów cywilnoprawnych up_id Identyfikator parametru umów cp 2 up_nazwa Nazwa - nieużywany CK_plb_UmowaCP_Parametry_up (len([up_nazwa]) > 0) _Nazwa 2 PK_plb_UmowaCP_Parametry up_id CHECK 282. Tabela plb_umowacp_parametry_zestaw Zestawy parametrów umów cywilnoprawnych str. 90

191 upz_id 2 upz_idparametrow 3 upz_nazwa 4 upz_umowa_idfmtnumeru 5 upz_umowa_rodzaj 6 upz_umowa_idtresci 7 upz_rach_idfmtnumeru 8 upz_rach_rodzajprzychodu Id. zestawu parametrów umowy CP Id obj. parametry umów CP (obecnie zawsze - bo tylko jedne parametry) Nazwa zestawu parametrów umowy CP Id. formatu numeracji Rodzaj umowy (-o dzieło/2-zlecenie/3-kontrakt) id. treści umowy cywilnoprawnej ze słownika treśći (sl_grattrescdok) Id. formatu numeru rachunku (ze słownika sl_formatnumeracji elementy typu fn_numeru=4) Domyślny rodzaj przychodu w umowach CP generowanych przy użyciu tego zestawu parametrów (szczegóły rodzaju przychodu: patrz opis plb_rachunekdoumowycp ru_rodzajprzychodu) 9 upz_rach_trescrachunku Domyślna treść rachunku 0 upz_rach_ryczalt_podatek Zryczałtowany podatek (Procent) upz_rach_ryczalt_koszty_metod Zryczałtowany podatek - Sposób podawania kosztów (- a procentowo, 2-kwotowo) upz_rach_ryczalt_koszty_proce 2 Procent kosztów uzyskania nt 3 upz_rach_ryczalt_koszty_kwota Kwota kosztów uzyskania 4 upz_rach_naliczaj_emertyalny Rachunek naliczaj fundusz emerytalny 5 upz_rach_naliczaj_rentowy Rachunek naliczaj fundusz rentowy 6 upz_rach_naliczaj_chorobowy Rachunek naliczaj fundusz chorobowy 7 upz_rach_naliczaj_wypadkowy Rachunek naliczaj fundusz wypadkowy 8 upz_rach_naliczaj_zdrowotny Rachunek naliczaj fundusz zdrowotny 9 upz_rach_naliczaj_fp Rachunek naliczaj FP 20 upz_rach_naliczaj_fgsp Rachunek naliczaj FGSP 2 upz_rach_przelewrachnakonto Przelew rachunku na konto (-procentowo, 2-kwotowo) 2 Procent rachunku na konto (prawidłowe gdy 22 upz_rach_procentrachnakonto upz_rach_przelewrachnakonto= "procentowo") Kwota rachunku na konto (ważne gdy 23 upz_rach_kwotarachnakonto upz_rach_przelewrachnakonot=2 'kwotowo') 24 upz_domyslny Domyślny zestaw parametrów dla umów Domyślna kategoria dla rachunków generowanych w ramach 25 upz_rach_kategoria umowy (wartość domyślna) upz_umowa_generowanadeklar 26 Generowany raport ZUS (0-żaden, -RCA, 2-RZA) 2 acjazus 27 upz_rach_naliczaj_fep Rachunek naliczaj FEP 28 upz_umowa_ograniczsumerach Ogranicz sumę rachunków do kwoty na umowie 29 upz_rach_kosztyautorskie CK_plb_UmowaCP_Parametry_up z_rach_ryczalt_koszty_metoda 2 3 Koszty praw autorskich 50% ([upz_rach_ryczalt_koszty_metoda] = or [upz_rach_ryczalt_koszty_metoda] = 2) ([upz_rach_ryczalt_koszty_metoda] = and CK_plb_UmowaCP_Parametry_up [upz_rach_ryczalt_koszty_procent] >= 0 or z_rach_ryczalt_koszty_metoda_ [upz_rach_ryczalt_koszty_metoda] = 2 and KwotaProcent [upz_rach_ryczalt_koszty_kwota] >= 0) CK_plb_UmowaCP_Parametry_up ([upz_umowa_rodzaj] >= and [upz_umowa_rodzaj] <= 3) z_umowa_rodzaj CHECK CHECK CHECK str. 9

192 CK_plb_UmowaCP_Parametry_Ze ([upz_rach_rodzajprzychodu] >= and staw_upz_rach_rodzajprzychod [upz_rach_rodzajprzychodu] <= 6) u FK_plb_UmowaCP_Parametry_Ze upz_idparametrow->pk_plb_umowacp_parametry staw_plb_umowacp_parametry FK_plb_UmowaCP_Parametry_Ze upz_rach_idfmtnumeru->pk_sl_formatnumeracji staw_sl_formatnumeracji_rach FK_plb_UmowaCP_Parametry_Ze staw_sl_formatnumeracji_umo upz_umowa_idfmtnumeru->pk_sl_formatnumeracji wa FK_plb_UmowaCP_Parametry_Ze upz_umowa_idtresci->pk_sl_grattrescdok staw_sl_grattrescdok FK_plb_UmowaCP_Parametry_Ze upz_rach_trescrachunku->pk_sl_grattrescdok staw_sl_grattrescdok FK_plb_UmowaCP_Parametry_Ze upz_rach_kategoria->pk_sl_kategoria staw_sl_kategoria PK_plb_UmowaCP_Parametry_Ze upz_id staw CHECK 283. Tabela plb_umowacpharmonogram Dane harmonogramów wystawianiar rachunków uch_id Identyfikator pozycji harmonogramu 2 uch_idumowy 3 uch_nazwa 4 uch_rodzajpozycji 5 uch_rodzajcyklu 6 uch_okressposobokreslenia 7 uch_okreswydluzokres 8 uch_okresod 9 uch_okresdo 0 uch_datarachdata uch_datarachdzien Identyfikator umowy cywilnoprawnej, której dotyczy umowa Nazwa pozycji harmonogramu Rodzaj pozycji harmonogramu (0-cykliczna, -jednorazowa) Rodzaj cyklu 0-miesięczny, -tygodniowy Sposób określenia okresu obowiązywania cyklu (0-wg dat obowiązywania umowy, -dowony okres) O ile dni wydłużyć okres (dla uch_okressposobowobiwazywania=0) data rozpoczęcia cyklu (dla uch_okressposobowobiwazywania=) Koniec okresu obowiązywania cyklu (dla uch_okressposobowobiwazywania=) Data rachunku dla uch_rodzajcyklu = Dzień miesiąca w którym wystawiamy rachunek (dotyczy cyklu miesięcznego - uch_rodzajcyklu=0) (wartości z zakresu -28 numer dnia miesiąca lub 0 dla ostatniego dnia miesiąca) 2 uch_datarachdzientygodnia 3 uch_datarachkorekta 4 uch_kwotarachunku 5 uch_kwotapotracen 6 uch_kwotazasilkurodzinnego 7 uch_kwotadodatkurodzinnego Kwota dodatku rodzinnego Dzień tygodnia, w którym wystawiamy rachunek (dla cyklu tygodniowego uch_rodzajcyklu=) (wartości -poniedziałek, 2- wtorek 3-środa itd) Korekta daty wystawiania rachunku (0-nie koryguj, -przesuń datę do następnego dnia roboczego, 2-przesuń 2 datę do poprzedniego dnia roboczego) Kwota rachunku Kwota potrąceń Kwota zasiłku rodzinnego str. 92

193 uch_kwotazasilkupielegnacyjne 8 Kwota zasiłku pielęgnacyjnego go 9 uch_kwotazasilkupogrzebowego Kwota zasiłku pogrzebowego 20 uch_kwotazasilkuporodowego Kwota zasiłku porodowego uch_kwotazasilkuswiadczeniar 2 Kwota świadczenia rehabilitacyjnego eh 22 uch_rozliczakordy Czy rozliczać ewidencję akordów 23 uch_rozliczprowizje Czy rozliczać ewidencję prowizji 24 uch_rozliczecp Czy rozliczać ewidencję czasu pracy Który miesiąc ewidencji czasu pracy ma być rozliczany (0-bieżący, 25 uch_rozliczecpmiesiac -poprzedni, 2- dwa miesiące wcześniej) 26 uch_idszablonuwydruku Szablon wydruku rachunku, którego należy użyć przy drukowaniu 27 uch_rodzajprzychodu Rodzaj przychodu, z jakim tworzone są rachunki na podstawie tej pozycji harmonogramu (szczegółowy opis rodzajów przychodu plb_rachunekdoumowycp ru_rodzajprzychodu uch_kwotadodatkownieopodatk 28 Kwota dodatków nieopodatkowanych owanych 29 uch_ryczalt Czy rachunek ma być ryczałtowy FK_plb_UmowaCPHarmonogram uch_idszablonuwydruku->pk_sl_grattrescdok _sl_grattrescdok 2 PK_plb_UmowaCPHarmonogram uch_id 284. Tabela plb_umowacpprzelewy Przelewy na umowach cywilnoprawnych ucpp_id Identyfikator 2 ucpp_idumowy Identyfikator umowy cywilnoprawnej 3 ucpp_idrachunku Identyfikator rachunku bankowego Sposób obliczenia kwoty przelewu (2 - określona kwota; 3-4 ucpp_metodaprzelewu procent kwoty do wypłaty) 5 ucpp_kwota Kwota do przelania (ucpp_metodaprzelewu = 2) Procent kwoty do wypłaty do przelania (ucpp_metodaprzelewu = 6 ucpp_procent 3) Priorytet określający kolejność wykonywania przelewów ( - 7 ucpp_priorytet pierwszy przelew, 2 - drugi przelew, itd.) FK_plb_UmowaCPPrzelewy_plb_ ucpp_idumowy->pk_plb_umowacp UmowaCPPrzelewy FK_plb_UmowaCPPrzelewy_rb 2 ucpp_idrachunku->pk_rb RachBankowy RachBankowy 3 PK_plb_UmowaCPPrzelewy ucpp_id 285. Tabela plb_umowadzialstanowisko Dział i stanowisko dla umowy o pracę udz_id Identyfikator 2 udz_idumowy Identyfikator umowy (plb_umowa) 3 udz_dataod Data obowiązywania od str. 93

194 4 udz_datado 5 udz_iddzialu 6 udz_idstanowiska 7 udz_czynaliczacfep 8 udz_idkodupracywszczchar Data obowiązywania do (NULL = tak jak koniec umowy) Identyfikator działu (sl_dzial) Identyfikator stanowiska (sl_stanowisko) Czy naliczać składkę na Fundusz Emerytur Pomostowych Identyfikator kodu pracy w szczególnym charakterze (sl_pracaszczegolnycharakter) CK_plb_UmowaDzialStanowisko_ ([udz_czynaliczacfep] = and [udz_idkodupracywszczchar] is udz_czynaliczacfep not null or [udz_czynaliczacfep] = 0) CHECK FK_plb_UmowaDzialStanowisko_ udz_idumowy->pk_plb_umowa plb_umowa FK_plb_UmowaDzialStanowisko_ udz_iddzialu->pk_sl_dzial sl_dzial FK_plb_UmowaDzialStanowisko_ udz_idkodupracywszczchar->pk_sl_pracaszczegolnycharakter sl_pracaszczegolnycharakter FK_plb_UmowaDzialStanowisko_ udz_idstanowiska->pk_sl_stanowisko sl_stanowisko 6 PK_plb_UmowaDzialStanowisko udz_id 286. Tabela plb_umowakalendarz Kalendarz do umowy o pracę uk_id Identyfikator 2 uk_idumowy Identyfikator umowy (plb_umowa) 3 uk_idkalendarza Identyfikator kalendarza (sl_kalendarz) 4 uk_dataod Data obowiązywania od 5 uk_datado Data obowiązywania do (NULL = taki sam jak koniec umowy) 6 uk_wymiarlicznik Wymiar czasu pracy - licznik 7 uk_wymiarmianownik Wymiar czasu pracy - mianownik 8 uk_wymiardobowy Dobowy wymiar czasu pracy dla pełnego etatu 9 uk_dodatekzanadgodzinypo Czas po jakim zostanie naliczony dodatek za nadgodziny FK_plb_UmowaKalendarz_plb_U uk_idumowy->pk_plb_umowa mowa 2 PK_Table uk_id 287. Tabela plb_umowaparametr Parametry umów o pracę upp_id Identyfikator 2 upp_formatnumeru Identyfikator formatu numeru (sl_formatnumeracji) 3 upp_raportzus (0- żaden, - RCA, 2 - RZA) Koszty uzyskania przychodu (0- nie odliczać, - odliczać, 2-4 upp_kosztyuzyskania odliczać powiększone) 5 upp_przelewnakonto 6 upp_przelewprocent 7 upp_przelewkwota Przelew na konto (0 - nie przelewaj, - przelewaj całość, 2 - przelewaj określoną kwotę, 3 - przelewaj określony procent) Procent przelewu Kwota przelewu str. 94

195 8 upp_tresc Identyfikator szablonu treści umowy (sl_grattrescdok) 9 upp_wymiarlicznik Wymiar czasu pracy - licznik 0 upp_wymiarmianownik Wymiar czasu pracy - mianownik upp_idkalendarza Identyfikator kalendarza 2 upp_paramewidid Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) FK_plb_UmowaParametr_par E upp_paramewidid->pk_par Ewid wid 2 3 FK_plb_UmowaParametr_sl_For matnumeracji FK_plb_UmowaParametr_sl_Kale ndarz 4 IX_plb_UmowaParametr 5 PK_plb_UmowaParametr 288. Tabela plb_umowaprzelewy Przelewy na umowach o pracę uppp_id Identyfikator 2 uppp_idumowy Identyfikator umowy o pracę 3 uppp_idrachunku Identyfikator rachunku bankowego Sposób obliczenia kwoty przelewu (2 - określona kwota; 3-4 uppp_metodaprzelewu procent kwoty do wypłaty) 5 uppp_kwota Kwota do przelania (uppp_metodaprzelewu = 2) Procent kwoty do wypłaty do przelania (uppp_metodaprzelewu = 6 uppp_procent 3) Priorytet określający kolejność wykonywania przelewów ( - 7 uppp_priorytet pierwszy przelew, 2 - drugi przelew, itd.) FK_plb_UmowaPrzelewy_plb_U uppp_idumowy->pk_plb_umowa mowa FK_plb_UmowaPrzelewy_rb Ra 2 uppp_idrachunku->pk_rb RachBankowy chbankowy 3 PK_plb_UmowaPrzelewy uppp_id 289. Tabela plb_umowaskladnik Składniki umow o pracę ups_id 2 ups_idskladnika 3 ups_idumowy 4 ups_skladnikdrukowany FK_plb_UmowaSkladnik_plb_Skl adnik upp_formatnumeru->pk_sl_formatnumeracji upp_idkalendarza->pk_sl_kalendarz upp_paramewidid upp_id Identyfikator Identyfikator składnika (plb_skladnik) Identyfikator umowy (plb_umowa) Składnik drukowany na umowie o pracę ups_idskladnika->pk_pl_skladnik FK_plb_UmowaSkladnik_plb_Um 2 ups_idumowy->pk_plb_umowa owa 3 PK_plb_UmowaOPraceSkladnik ups_id UNIQUE 290. Tabela plb_umowawyjatekczasupracy str. 95

196 Wyjątki od czasu pracy uwcp_id Identyfikator 2 uwcp_idumowy Identyfikator umowy 3 uwcp_idatrybut Identyfikator atrybutu w sl_gratatrybutgodzindni 4 uwcp_data Data 5 uwcp_nazwa Nazwa (opis) dnia 6 uwcp_rodzaj Rodzaj dnia (0- roboczy; - wolny; 2- świąteczny) 7 uwcp_iledzienne Liczba minut dziennych do przepracowania 8 uwcp_ilenocne Liczba minut nocnych do przepracowania 9 uwcp_ustawowy Czy wyjątek ustawowy FK_plb_UmowaWyjatekCzasuPra uwcp_idumowy->pk_plb_umowa cy_plb_umowa PK plb_umowawyjatek 4420F 2 uwcp_id Tabela plb_umowawyjatekczasupracyokres Szczegółowe godziny wyjątku czasu pracy uwg_id Identyfikator 2 uwg_idwyj Id. wyjątku 3 uwg_poradnia (0- dzienne; - nocne) 4 uwg_od Początek okresu (w minutach od początku. doby) 5 uwg_do Koniec okresu (w minutach od początku. doby) CK_plb_UmowaWyjatekCzasuPra ([uwg_poradnia] = 0 or [uwg_poradnia] = ) cyokres PK_sl_UmowaWyjatekCzasuPrac 2 uwg_id yokres 292. Tabela plb_umowazestaw Zestaw płacowy w umowie o pracę upz_id Identyfikator 2 upz_idumowy Identyfikator umowy (plb_umowa) 3 upz_idszablonulp Identyfikator definicji listy płac (plb_szablonlp) 4 upz_nazwa Nazwa 5 upz_ 6 upz_rozliczacecp Czy rozliczać ECP (wypłata główna) 7 upz_rozliczacnadgodziny Czy rozliczać nadgodziny do rozliczenia 8 upz_rozliczacakordy Czy rozliczać akordy 9 upz_rozliczacprowizje Czy rozliczać prowizje 0 upz_rozliczacnaliczeniapotrace Czy rozliczać naliczenia/potrącenia nia upz_rozliczacpotraceniakomorn Czy rozliczać potrącenia komornicze icze 2 upz_mcwyplacania Miesięce obowiązywania - styczeń 3 upz_mcwyplacania2 Miesięce obowiązywania - luty 4 upz_mcwyplacania3 Miesięce obowiązywania - marzec CHECK str. 96

197 5 upz_mcwyplacania4 6 upz_mcwyplacania5 7 upz_mcwyplacania6 8 upz_mcwyplacania7 9 upz_mcwyplacania8 20 upz_mcwyplacania9 2 upz_mcwyplacania0 22 upz_mcwyplacania 23 upz_mcwyplacania2 24 upz_uzupelniacdominimalnej FK_plb_UmowaZestaw_plb_Szabl onlp FK_plb_UmowaZestaw_plb_Umo 2 wa 3 PK_plb_UmowaZestaw Miesięce obowiązywania - kwiecień Miesięce obowiązywania - maj Miesięce obowiązywania - czerwiec Miesięce obowiązywania - lipiec Miesięce obowiązywania - sierpień Miesięce obowiązywania - wrzesień Miesięce obowiązywania - październik Miesięce obowiązywania - listopad Miesięce obowiązywania - grudzień Uzupełnienie do minimalnej upz_idszablonulp->pk_pl_szablonlp upz_idumowy->pk_plb_umowa upz_id 293. Tabela plb_umowazestawskladnik Składniki w zestawach płacowych na umowie upzs_id Identyfikator 2 upzs_idzestawu Identyfikator zestawu (plb_umowazestaw) 3 upzs_idskladnika Identyfikator składnika (plb_umowaskladnik) PK_plb_UmowaZestawSkladnik upzs_id 294. Tabela plb_wyplata Wypłaty (GratyfikantGT) wyp_id 2 wyp_idlistyplac 3 wyp_idumowy 4 wyp_idzestawu 5 wyp_status 6 wyp_flagi Identyfikator Identyfikator listy płac Identyfikator umowy Identyfikator zestawu płacowego z umowy, na podstawie którego naliczona została wypłata Status wypłaty: 0-ok, inne-nie ok Oflagowanie wypłaty (pozwala na komentarz w wyp_) 7 wyp_ 8 wyp_bruttoduze Brutto duże 9 wyp_bruttomale Brutto małe 0 wyp_kosztuzyskmc Koszty uzyskania przychodu - miesięczne wyp_kosztuzysk50 Koszty uzyskania przychodu - ze składników (50%) 2 wyp_kosztuzysk Koszty uzyskania 3 wyp_podstawaopodatkowania Podstawa opodatkowania 4 wyp_podatek Podatek 5 wyp_odliczenia Odliczenia od podatku (miesięczne) 6 wyp_ubezpzdrowotne Składka zdrowotna odliczana od podatku 7 wyp_zaliczkaobliczona Zaliczka na podatek - obliczona 8 wyp_zaliczkanapodatek Zaliczka na podatek - zapłacona 9 wyp_netto Netto str. 97

198 20 wyp_ubezpzdrowotne2 2 wyp_nefirmanaliczenia 22 wyp_nefirmapotracenia 23 wyp_nefirma 24 wyp_zuszasilkibr 25 wyp_zuszasilkine 26 wyp_nerazem 27 wyp_pracownikotrzymuje 28 wyp_przelew 29 wyp_doreki 30 wyp_zusemerprac 3 wyp_zusemerfirma 32 wyp_zusemer2prac 33 wyp_zusrentprac 34 wyp_zusrentfirma 35 wyp_zuschorprac 36 wyp_zuswypfirma 37 wyp_fp 38 wyp_fgsp Składka zdrowotna nie odliczana od podatku Naliczenia pracodawcy netto Potrącenia pracodawcy netto Suma składników pracodawcy netto Suma zasiłków brutto Suma zasiłków netto Suma składników w netto Pracownik otrzymuje Pracownik otrzymuje - przelewem Pracownik otrzymuje - gotówką Składka emerytalna I-filar pracownika Składka emerytalna I-filar pracodawcy Składka emerytalna II-filar pracownika Składka rentowa pracownika Składka rentowa pracodawcy Składka chorobowa Składka wypadkowa Składka na Fundusz Pracy Składka na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych 39 wyp_zusprac Składki ZUS Pracownika (razem) 40 wyp_zusfirma Składki ZUS Pracodawcy (razem) 4 wyp_zus Składki ZUS pracodawcy i pracownika 42 wyp_zuszasilki Suma zasiłków 43 wyp_zusrazem Składki ZUS (łącznie) po uwzględnieniu zasiłków 44 wyp_zusrozliczenie Suma rozliczeń z ZUS 45 wyp_obciazeniepracodawcy Obciążenie pracodawcy Podstawa składki emerytalnej i rentowej (bez uwzględnienia 46 wyp_podstubemerrentoryg limitu) 47 wyp_podstubemerrent Podstawa składki emerytalnej i rentowej 48 wyp_podstubchorwyp Podstawa składki chorobowej i wypadkowej 49 wyp_podstubzdr Podstawa składki zdrowotnej wyp_podstubemerrentprzekroc 50 Przekroczony limi podstawy emre zona 5 wyp_idosobywyst Id.osoby wystawiającej (personel) wyp_czywchodzidowyznaczani 52 Czy wchodzi do wyznaczania chorobowego? achor 53 wyp_kwotachorobowego Kwota chorobowego 54 wyp_kwotaurlopowegostale Kwota urlopowego ze składników stałych 55 wyp_kwotaurlopowegozmienne Kwota urlopowego ze składników zmiennych 56 wyp_podsturlopst0 57 wyp_podsturlopst3 58 wyp_podsturlopst2 59 wyp_podsturlopzm3 60 wyp_podsturlopzm2 Podstawa do urlopowego (stałe składniki z bieżącego miesiąca) Podstawa do urlopowego (stałe składniki z 3 miesięcy) Podstawa do urlopowego (stałe składniki z 2) Podstawa do urlopowego (zmienne składniki z 3 miesięcy) Podstawa do urlopowego (zmienne składniki z 2 miesięcy) 6 wyp_liczbadniwynchoroboweg o Liczba dni wynagrodzenia chorobowego str. 98

199 62 wyp_liczbadnizaschorobowego Liczba dni zasiłku chorobowego 63 wyp_liczbagodzinurlopowego Liczba godzin do urlopowego 64 wyp_liczbadniurlopowego Liczba dni do urlopowego 65 wyp_rozliczaecp Czy wypłata rozlicza ECP (główna) 66 wyp_rozliczanadgodziny Czy wypłata rozlicza nadgodziny do rozliczenia 67 wyp_rozliczaakordy Czy wypłata rozlicza akordy 68 wyp_rozliczaprowizje Czy wypłata rozlicza prowizje 69 wyp_rozliczanalpotr Czy wypłata rozlicza naliczenia i potrącenia 70 wyp_statdnichoroby Dni choroby 7 wyp_statdniurlwyp Dni urlopu wypoczynkowego 72 wyp_statdniurlmac Dni urlopu macierzyńskiego 73 wyp_statdniurlwych Dni urlopu wychowawczego 74 wyp_statdniurlbezpl Dni urlopu bezpłatnego 75 wyp_statdnizwolnokolpl Dni zwolnienia okolicznościowego płatnego 76 wyp_statdnizwolnpl Dni zwolnienia płatnego wyp_statdniopiekinaddzieckie 77 Dni opieki nad dzieckiem m 78 wyp_statdniopieki Dni opieki 79 wyp_statdninieobusppl Dni nieobecności usprawiedliwionej płatnej 80 wyp_statdninieobnieusp Dni nieobecności nieusprawiedliwionej 8 wyp_statdninieobuspniepl Dni nieobecności usprawiedliwionej niepłatnej 82 wyp_statdniposzpracy Dni poszukiwania pracy 83 wyp_statdnisluzby Dni służby wojskowej 84 wyp_statdnimiesiaca Dni w miesiącu 85 wyp_statdnidoprzepr Dni do przepracowania 86 wyp_statdniprzepr Dni przepracowanych 87 wyp_statgodzdoprzepr Godzin do przepracowania 88 wyp_statgodzprzepr Godzin przepracowanych 89 wyp_statgodznadldowypl Godzin nadliczbowych do wypłacenia 90 wyp_statgodznadlnoc Godzin nadliczbowych nocnych 9 wyp_statgodznadldorozl Godzin nadliczbowych do rozliczenia 92 wyp_statgodzabsdopotr Godzin absencji do potrącenia 93 wyp_statgodzabsdorozl Godzin absencji do rozliczenia 94 wyp_statgodznoc Godzin nocnych 95 wyp_statgodzbilansdorozl Bilans godzin do rozliczenia 96 wyp_budzetmacpodstemre Składki płacone przez budżet (macierzyński) - podstawa emre 97 wyp_budzetmacemer Składki płacone przez budżet (macierzyński) - składka emerytalna 98 wyp_budzetmacrent 99 wyp_budzetwychpodstemre 00 wyp_budzetwychpodstzdr 0 wyp_budzetwychemer 02 wyp_budzetwychrent 03 wyp_budzetwychzdr Składki płacone przez budżet (macierzyński) - składka rentowa Składki płacone przez budżet (wychowawczy) - podstawa emre Składki płacone przez budżet (wychowawczy) - podstawa zdrowotnego Składki płacone przez budżet (wychowawczy) - składka emerytalna Składki płacone przez budżet (wychowawczy) - składka rentowa Składki płacone przez budżet (wychowawczy) - składka zdrowotna str. 99

200 04 wyp_zuszaschor 05 wyp_zuszasop 06 wyp_zuszasmac 07 wyp_sledz 08 wyp_sledzwersja 09 wyp_czykorygowana 0 wyp_korektakiedy wyp_korektakto 2 wyp_podstchorob 3 wyp_pierwdzienzaschor Zasiłki wypłacane przez ZUS - chorobowy Zasiłki wypłacane przez ZUS - opiekuńczy Zasiłki wypłacane przez ZUS - macierzyński Śledź Wersja śledzia Czy wypłata była korygowana Czas ostatniej korekty wypłaty Identyfikator osoby korygującej wypłatę Podstawa chorobowego (używana tylko do liczenia sprawozdań ZUS) Pierwszy dzień wypłacania zasiłku chorobowego (0 - oznacza, że w tym miesiącu nie przekroczono limitu wyn.chor, albo był on osiągnięty we wcześniejszych miesiącach) text ( ) 4 wyp_mcpodstchorod 5 wyp_mcpodstchordo Z których miesięcy wyliczono podstawę chorobowego "do" Z których miesięcy wyliczono podstawę chorobowego "do" Podstawa chorobowego (w ujęciu miesięcznym, używana tylko do 6 wyp_podstchorob30 liczenia sprawozdań ZUS) 7 8 wyp_ubezpzdrowotneniepomni Składka zdrowotna (łączna) przed pomniejszeniem ejszone wyp_ubezpzdrowotnepomniejsz Składka zdrowotna - łączne pomniejszenie enie Pole binarne: 0 - nic nie bylo dodawane, - byl dodawany KW, 2-9 wyp_bylkwprzelewwydruk był dodany przelew do operacji bankowych 4 - wydrukowano przelew wyp_rozliczapotraceniakomorn 20 Czy rozlicza ewidencję potrąceń komorniczych icze 2 wyp_statdnidopodstchorwyplk Suma liczby dni absencji typu Choroba, Opieka, Urlop oryg macierzyński z poprzedniego miesiąca skorygowanych tą wypłatą wyp_statgodznadldowyplpierw Godzin nadliczbowych do wypłaty w miesiącu według stawki I sze wyp_statgodznadldowyplkolej Godzin nadliczbowych do wypłaty w miesiącu według stawki II ne 24 wyp_fep Składka na Fundusz Emerytur Pomostowych 25 wyp_podstubfep Podstawa składki FEP 26 wyp_podstubfeporyg Podstawa składki FEP (bez uwzględnienia limitu) 27 wyp_podstubfepprzekroczona Przekroczony limi podstawy FEP 28 wyp_zuszasreh Zasiłki wypłacane przez ZUS - rehabilitacyjny 29 wyp_sposobprzeliczania 30 wyp_bruttoduzeodl Sposób w jaki została przeliczona wypłata (0 - sposób używany przed wersją.25; - sposób używany od wersji.25, 2 - sposób używany od wersji.25 z możliwością zmiany daty wypłaty (wartość dostępna od wersji.26)) Suma wartości składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie uwzględnianych w podstawie opodatkowania str. 200

201 3 wyp_podstubemreodl 32 wyp_podstubchwyodl 33 wyp_podstubzdrodl 34 wyp_zuspracodl 35 wyp_kosztuzyskdeklroczne Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz w podstawie opodatkowania Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz w podstawie opodatkowania Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne odliczanej od podatku składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz w podstawie opodatkowania Suma składek ZUS pracownika składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz w podstawie opodatkowania Koszty uzyskania przychodu do deklaracji rocznych (miesięczne) 36 wyp_podstubemrenieodlnieogr Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nie uwzględnianych w podstawie opodatkowania od których składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest ograniczana 37 wyp_podstubchwynieodlnieogr Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nieuwzględnianych w podstawie opodatkowania od których składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest ograniczana 38 wyp_zuspracnieodlnieogr Suma składek ZUS pracownika składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nieuwzględnianych nianych w podstawie opodatkowania od których składka na ubezpieczenie zdrowotne nie jest ograniczana 39 wyp_podstubzdrnieodlnieogr Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczanej od podatku i nieograniczanej składników uwzględnianych w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz nieuwzględnianych w podstawie opodatkowania wyp_ubezpzdrowotnenieodlnie 40 Składka zdrowotna nieodliczana od podatku i nieograniczana ogr FK_plb_Wyplata_pd_Uzytkownik wyp_idosobywyst->pk_pd_uzytkownik FK_plb_Wyplata_pd_Uzytkownik 2 wyp_korektakto->pk_pd_uzytkownik 3 FK_plb_Wyplata_plb_ListaPlac wyp_idlistyplac->pk_plb_listaplac 4 FK_plb_Wyplata_plb_Umowa wyp_idumowy->pk_plb_umowa 5 PK_pl_WyplataGt wyp_id 295. Tabela plb_wyplataskladnik Skladniki na wypłacie (GratyfikantGT) wyps_id Identyfikator str. 20

202 2 wyps_idwyplaty 3 wyps_idskladnika 4 wyps_nazwa 5 wyps_wartoscnom 6 wyps_wartoscfin 7 wyps_opodatkowany 8 wyps_ 9 wyps_kwotadochor 0 wyps_kwotadourl wyps_kwotaemre 2 wyps_kwotachwy 3 wyps_kwotazdr 4 wyps_bylkwprzelewwydruk 5 wyps_czypotraceniekomornicze 6 wyps_kwotafep 7 wyps_zwolnieniezpodatku 8 wyps_nieogrsklzdr Identyfikator wypłaty Identyfikator składnika Nazwa składnika Wartość nominalna Wartość finalna Czy składnik wchodzi do podstawy opodatkowania składnika: 0-brutto, -netto, 2-parametr Kwota składnika do chorobowego Kwota do urlopowego Kwota składnika do podstawy emre Kwota składnika do podstawy chwy Kwota składnika do podstawy zdr Pole binarne: 0 - nic nie bylo dodawane, - byl dodawany KW, 2 - był dodany przelew do operacji bankowych 4 - wydrukowano przelew. Uzywany tylko przy skladnikach platnych do instytucji (patrz: plb_wyplata.wyp_bylkwprzelewwydruk) Czy skladnik generowany przez wyplate jako suma potrąconych składek na potracenie komornicze (kp_potraceniekomorniczedefinicja i kp_pozycjadefinicji) Kwota składnika do podstawy FEP Składnik uwzględniany w podstawie składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, nie uwzględniany w podstawie opodatkowania Nie ograniczak kwoty składki na ubezpieczenie zdrowotne od składnika (tylko gdy wyps_zwolnieniezpodatku=) varchar (60) FK_plb_WyplataSkladnik_plb_Skl wyps_idskladnika->pk_pl_skladnik adnik FK_plb_WyplataSkladnik_plb_Wy 2 wyps_idwyplaty->pk_pl_wyplatagt plata 3 PK_plb wyps_id 296. Tabela plb_wyroktrybunalu Dane archiwalne przed przeliczeniem kwot do chorobowego wtko_idwyplata Identyfikator wypłaty Identyfikator składnika z wypłaty (wyps_id z tabeli 2 wtko_idwyplatasklad plb_wyplataskladnik) 3 wtko_kwotadochor Kwota do chorobowego z wypłaty lub składnika 297. Tabela poj_eksploatacja Eksploatacja pojazdów (przejazdy i rachunki do przejazdów) ppr_id Identyfikator 2 ppr_idpojazdu Identyfikator pojazdu 3 ppr_ zapisu: 0-rachunek, -przejazd Status księgowania (0-niezaimportowany,-zaimportowany,2 zaimportowany,2-4 ppr_zaksiegowany zmieniony po zaimportowaniu, 3-zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości) str. 202

203 5 ppr_dataotrzymania 6 ppr_data 7 ppr_cel 8 ppr_trasa 9 ppr_km 0 ppr_cenakm ppr_wartoscp 2 ppr_wartoscr 3 ppr_nrdok 4 ppr_idkh 5 ppr_khnazwa 6 ppr_khulica 7 ppr_khmiasto 8 ppr_khkodpocztowy 9 ppr_khnip 20 ppr_idkategorii 2 ppr_ 22 ppr_uwagi 23 ppr_czyvat 24 ppr_datazakdost FK_poj_Eksploatacja_kh Kontra hent FK_poj_Eksploatacja_sl_Kategori 2 e 3 FK_poj_Przejazd_poj_Pojazd 4 PK_poj_Eksploatacja Data otrzymania Data przejazdu lub data wystawienia rachunku Cel przejazdu Trasa przejazdu Ilość kilometrów Wartość kilometra Wartość przejazdu Wartość rachunku Numer dokumentu Identyfikator kontrahenta dla rachunku Nazwa pełna firmy wystawiającej rachunek Ulica kontrahenta Miejscowość kontrahenta Kod pocztowy kontrahenta NIP kontrahenta Identyfiaktor kategorii Uwagi Czy jest to dokument VAT ppr_idkh->pk_kh Kontrahent ppr_idkategorii->pk_sl_kategoria ppr_idpojazdu->pk_poj_pojazd ppr_id varchar (30) varchar (60) varchar (40) varchar (8) varchar (20) varchar (500) 298. Tabela poj_ksiegowanie Księgowania pojazdów pojk_id Identyfikator 2 pojk_idpojazdu Identyfikator pojazdu 3 pojk_rok Rok księgowania 4 pojk_miesiac Miesiąc księgowania 5 pojk_wartosc Wartość księgowania FK_poj_Ksiegowanie_poj_Pojazd pojk_idpojazdu->pk_poj_pojazd 2 PK_poj_Ksiegowanie pojk_id 299. Tabela poj_parametr Parametry eksploatacji pojazdów pp_id 2 pp_przejazdidtrasy 3 pp_przejazdidcelu 4 pp_rachunekidkategorii 5 pp_rachunekidewidvat 6 pp_rachunekidkategoriivat Identyfikator Identyfikator domyślnej trasy Identyfikator domyślnego celu Identyfikator domyślnej kategorii Identyfikator domyślnej ewidencji VAT Identyfikator domyślnej kategorii zapisu VAT str. 203

204 7 pp_rachunekrodzajvat Domyślny rodzaj zapisu VAT 8 pp_rachunekodliczenievat Domyślny sposób odliczenia zapisu VAT FK_poj_Parametr_sl_Kategoria pp_rachunekidkategorii->pk_sl_kategoria 2 FK_poj_Parametr_sl_Kategoria pp_rachunekidkategoriivat->pk_sl_kategoria 3 FK_poj_Parametr_sl_PojCel pp_przejazdidcelu->pk_sl_pojcel 4 FK_poj_Parametr_sl_PojTrasa pp_przejazdidtrasy->pk_sl_pojtrasa FK_poj_Parametr_sl_EwidVA 5 pp_rachunekidewidvat->pk_sl_ewidvat T 6 PK_poj_Parametr pp_id 300. Tabela poj_pojazd Ewidencja pojazdów poj_id 2 poj_marka 3 poj_nrrej 4 poj_idwlasciciela 5 poj_wlasciciel 6 poj_ 7 poj_uzywanyjako 8 poj_uzywany Identyfikator Marka pojazdu Numer rejestracyjny Identyfikator właściciela (wspólnika, pracownika lub NULL) Nazwa właściciela pojazdu pojazdu: 0 - poniżej 900 cm3; - powyżej 900 cm3 Pojazd: 0-firmowy; -pracownika; 2-wspólnika Czy pojazd jest używany (można dodawać dla niego zapisy) 9 poj_malypojazd PK_poj_Pojazd Czy jest to "mały pojazd" w kontekście ewidencji VAT i przypadku szczególnego rozliczania VAT (0- nie dotyczy; 2 - zakup paliwa) poj_id 30. Tabela pr_badaniaokresowe Badania okresowe pracownika pbo_id Identyfikator 2 pbo_idpracownika Identyfikator pracownika 3 pbo_idbadania Identyfikator badania 4 pbo_datawykonania Data wykonania badania 5 pbo_datawaznosci Data ważności badania FK_pr_BadaniaOkresowe_pr_Pra pbo_idpracownika->pk_pr_pracownik cownik FK_pr_BadaniaOkresowe_sl_Bad 2 pbo_idbadania->pk_sl_badanieokresowe anieokresowe 3 PK_pr_BadaniaOkresowe pbo_id 302. Tabela pr_bo Bilans otwarcia dla pracowników (za rok pierwszej wypłaty w programie) pbo_id Identyfikator 2 pbo_idpracownika Identyfikator pracownika str. 204

205 3 pbo_przychodw 4 pbo_przychodr 5 pbo_przychod 6 pbo_kupw 7 pbo_kupr 8 pbo_kup 9 pbo_zaliczkiw 0 pbo_zaliczkir pbo_zaliczki 2 pbo_podstemrew 3 pbo_podstemrer 4 pbo_podstemre 5 pbo_sklspolw 6 pbo_sklspolr 7 pbo_sklspol 8 pbo_sklzdrw 9 pbo_sklzdrr 20 pbo_sklzdr 2 pbo_sklzdr2w 22 pbo_sklzdr2r 23 pbo_sklzdr2 24 pbo_dnichorobowe 25 pbo_urlopwyp 26 pbo_chorpodst 27 pbo_chorpodst2 28 pbo_chorpodst3 29 pbo_chorpodst4 30 pbo_chorpodst5 3 pbo_chorpodst6 32 pbo_chorpodst7 33 pbo_chorpodst8 34 pbo_chorpodst9 35 pbo_chorpodst0 36 pbo_chorpodst 37 pbo_chorpodst2 38 pbo_chorwpodst 39 pbo_chorwpodst2 40 pbo_chorwpodst3 4 pbo_chorwpodst4 42 pbo_chorwpodst5 43 pbo_chorwpodst6 44 pbo_chorwpodst7 45 pbo_chorwpodst8 46 pbo_chorwpodst9 47 pbo_chorwpodst0 Suma przychodów z wypłat Suma przychodów z rachunków Suma przychodów Koszty uzyskania z wypłat Koszty uzyskania z rachunków Koszty uzyskania Zaliczki na podatek z wypłat Zaliczki na podatek z rachunków Zaliczki na podatek Podstawy ubezpieczenia em-re z wypłat Podstawy ubezpieczenia em-re z rachunków Podstawy ubezpieczenia em-re Składki na ubezpieczenia społeczne (do PIT-5) z wypłat Składki na ubezpieczenia społeczne (do PIT-5) z rachunków Składki na ubezpieczenia społeczne (do PIT-5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne (do PIT-5) z wypłat Składki na ubezpieczenie zdrowotne (do PIT-5) z rachunków Składki na ubezpieczenie zdrowotne (do PIT-5) Składki na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczane od podatku (do PIT-5) z wypłat Składki na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczane od podatku (do PIT-5) z rachunków Składki na ubezpieczenie zdrowotne nieodliczane od podatku (do PIT-5) Liczba dni chorobowych Liczba minut wykorzystanego urlopu wypoczynkowego Podstawa do chorobowego Podstawa do chorobowego Podstawa do chorobowego Podstawa do chorobowego Podstawa do chorobowego Podstawa do chorobowego Podstawa do chorobowego Podstawa do chorobowego Podstawa do chorobowego Podstawa do chorobowego Podstawa do chorobowego Podstawa do chorobowego Wchodzi do podstawy chorobowego Wchodzi do podstawy chorobowego Wchodzi do podstawy chorobowego Wchodzi do podstawy chorobowego Wchodzi do podstawy chorobowego Wchodzi do podstawy chorobowego Wchodzi do podstawy chorobowego Wchodzi do podstawy chorobowego Wchodzi do podstawy chorobowego Wchodzi do podstawy chorobowego str. 205

206 48 pbo_chorwpodst 49 pbo_chorwpodst2 50 pbo_ursklst 5 pbo_ursklst2 52 pbo_ursklst3 53 pbo_ursklst4 54 pbo_ursklst5 55 pbo_ursklst6 56 pbo_ursklst7 57 pbo_ursklst8 58 pbo_ursklst9 59 pbo_ursklst0 60 pbo_ursklst 6 pbo_ursklst2 62 pbo_ursklzm 63 pbo_ursklzm2 64 pbo_ursklzm3 65 pbo_ursklzm4 66 pbo_ursklzm5 67 pbo_ursklzm6 68 pbo_ursklzm7 69 pbo_ursklzm8 70 pbo_ursklzm9 7 pbo_ursklzm0 72 pbo_ursklzm 73 pbo_ursklzm2 74 pbo_urgodz 75 pbo_urgodz2 76 pbo_urgodz3 77 pbo_urgodz4 78 pbo_urgodz5 79 pbo_urgodz6 80 pbo_urgodz7 8 pbo_urgodz8 82 pbo_urgodz9 83 pbo_urgodz0 84 pbo_urgodz 85 pbo_urgodz2 86 pbo_ciaglosczaschor 87 pbo_okresynieskladkowe 88 pbo_chorobawost3mies 89 pbo_chorobamiesiac 90 pbo_chorobapodstawa 9 pbo_podstfep 92 pbo_kosztyprawautor 93 pbo_urlopdobowywymiar FK_pr_BO_pr_Pracownik Wchodzi do podstawy chorobowego Wchodzi do podstawy chorobowego Składniki stałe do urlopowego Składniki stałe do urlopowego Składniki stałe do urlopowego Składniki stałe do urlopowego Składniki stałe do urlopowego Składniki stałe do urlopowego Składniki stałe do urlopowego Składniki stałe do urlopowego Składniki stałe do urlopowego Składniki stałe do urlopowego Składniki stałe do urlopowego Składniki stałe do urlopowego Składniki zmienne do urlopowego Składniki zmienne do urlopowego Składniki zmienne do urlopowego Składniki zmienne do urlopowego Składniki zmienne do urlopowego Składniki zmienne do urlopowego Składniki zmienne do urlopowego Składniki zmienne do urlopowego Składniki zmienne do urlopowego Składniki zmienne do urlopowego Składniki zmienne do urlopowego Składniki zmienne do urlopowego Liczba godzin do urlopowego Liczba godzin do urlopowego Liczba godzin do urlopowego Liczba godzin do urlopowego Liczba godzin do urlopowego Liczba godzin do urlopowego Liczba godzin do urlopowego Liczba godzin do urlopowego Liczba godzin do urlopowego Liczba godzin do urlopowego Liczba godzin do urlopowego Liczba godzin do urlopowego Ciągłość zasiłku chorobowego z poprzedniego roku Okresy nieskładkowe do świadectwa pracy Czy pracownik chorował w ostatnich 3 miesiącach Numer ostatniego miesiąca choroby względem miesiąca pierwszej wypłaty [-,-2,-3] Podstawa do chorobowego w ostatnim miesiącu choroby Podstawy ubezpieczenia FEP Dobowy wymiar czasu pracy dla pełnego etatu pbo_idpracownika->pk_pr_pracownik varchar (4000) str. 206

207 2 PK_pr_BO 303. Tabela pr_cechapr Powiązanie cech z pracownikiem cp_id 2 cp_idprac 3 cp_idcecha FK_pr_CechaPr_pr_Pracownik 2 FK_pr_CechaPr_sl_CechaPr 3 PK_pr_CechaPr 304. Tabela pr_dokument Biblioteka dokumentów pracownika pdk_id 2 pdk_idpracownika 3 pdk_idkategorii 4 pdk_zablokowany pbo_id Identyfikator cechy pracownika Identyfikator pracownika Identyfikator cechy cp_idprac->pk_pr_pracownik cp_idcecha->pk_sl_cechapr cp_id Identyfikator Identyfikator pracownika Identyfikator kategorii dokumentu Czy dokument jest zablokowany przed wprowadzaniem zmian 5 pdk_datamodyfikacji Data ostatniej modyfikacji 6 pdk_nazwa Nazwa dokumentu 7 pdk_ dokumentu 8 pdk_tresc Treść dokumentu 9 pdk_ Rozszerzenie pliku dokumentu 0 pdk_idpersonelu Identyfikator personelu FK_pr_Dokument_pd_Uzytkowni pdk_idpersonelu->pk_pd_uzytkownik k 2 FK_pr_Dokument_pr_Pracownik pdk_idpracownika->pk_pr_pracownik FK_pr_Dokument_sl_KategoriaD 3 pdk_idkategorii->pk_sl_kategoriadokumentu okumentu 4 PK_pr_Dokument pdk_id image ( ) 305. Tabela pr_giodo Dane dla GIODO pgi_id 2 pgi_idpracownika 3 pgi_iduzytkownika 4 pgi_czas 5 pgi_operacja FK_pr_GIODO_pd_Uzytkownik 2 FK_pr_GIODO_pr_Pracownik 3 PK_pr_GIODO 306. Tabela pr_innedochody Identyfikator Identyfikator pracownika Identyfikator użytkownika Data i czas operacji Rodzaj operacji pgi_iduzytkownika->pk_pd_uzytkownik pgi_idpracownika->pk_pr_pracownik pgi_id str. 207

208 Ewidencja innych dochodów pracownika pid_id Identyfikator dochodu 2 pid_idpracownika Id pracownika - właściciela dochodu 3 pid_datawpisu Data powstania wpisu o dochodzie 4 pid_ dochodu 5 pid_rok Rok w którym dochód jest doliczany do dochodów pracownika 6 pid_kwota Kwota dochodu innego dochodu (0- dochody z innych źródeł; - nieodpłatne 7 pid_ świadczenia (PIT-8C)) FK_pr_InneDochody_pr_Pracown pid_idpracownika->pk_pr_pracownik ik 2 PK_pr_InneDochody pid_id 307. Tabela pr_jezyki Języki obce pracownika pje_id 2 pje_idpracownika 3 pje_jezyk 4 pje_stznajomosci FK_pr_Jezyki_pr_Pracownik 2 PK_pr_Jezyki 308. Tabela pr_kursy Kursy i szkolenia pracownika pku_id 2 pku_idpracownika 3 pku_nazwa 4 pku_dataod 5 pku_datado FK_pr_Kursy_pr_Pracownik 2 PK_pr_Kursy Identyfikator Identyfikator pracownika Język Stopień znajomości pje_idpracownika->pk_pr_pracownik pje_id Identyfikator Identyfikator pracownika Nazwa kursu Data rozpoczęcia kursu Data zakończenia kursu pku_idpracownika->pk_pr_pracownik pku_id 309. Tabela pr_kursybhp Kursy BHP pracownika pbhp_id Identyfikator 2 pbhp_idpracownika Identyfikator pracownika 3 pbhp_idkursu Identyfikator kursu BHP 4 pbhp_dataodbycia Data odbycia kursu BHP 5 pbhp_datawaznosci Data ważności kursu BHP FK_pr_KursyBHP_pr_Pracownik pbhp_idpracownika->pk_pr_pracownik str. 208

209 2 FK_pr_KursyBHP_sl_KursBHP 3 PK_pr_KursyBHP pbhp_idkursu->pk_sl_kursbhp pbhp_id 30. Tabela pr_motywacja Nagrody i kary pracownika pmo_id Identyfikator 2 pmo_idpracownika Identyfikator pracownika 3 pmo_nazwa Nazwa 4 pmo_dataotrzymania Data otrzymania FK_pr_Motywacja_pr_Pracownik pmo_idpracownika->pk_pr_pracownik 2 PK_pr_Motywacja pmo_id 3. Tabela pr_organizacje Organizacje pracownika por_id 2 por_idpracownika 3 por_nazwa 4 por_funkcja 5 por_dataod 6 por_datado FK_pr_Organizacje_pr_Pracowni k 2 PK_pr_Organizacje 32. Tabela pr_pracownik Ewidencja osobowa (pracownicy) pr_id 2 pr_imie 3 pr_imie2 4 pr_nazwisko 5 pr_nazwiskorodowe 6 pr_ 7 pr_dataobowiazywania 8 pr_dataurodzenia 9 pr_miejsceurodzenia 0 pr_imieojca pr_imiematki 2 pr_idstanucywilnego 3 pr_plec 4 pr_obywatelstwo 5 pr_identyfikatora 6 pr_dtnr 7 pr_dtwydanyprzez 8 pr_dtdatawydania Identyfikator Identyfikator pracownika Nazwa organizacji Pełniona funkcja Data przystąpienia Data wystąpienia por_idpracownika->pk_pr_pracownik por_id Identyfikator Imię pracownika Drugie imię Nazwisko pracownika Nazwisko rodowe Adres Data obowiązywania Data urodzenia Miejsce urodzenia Imię ojca Imię matki Stan cywilny (ze słownika) Płeć (- kobieta, 2 - mężczyzna) Obywatelstwo identyfikatora (ze słownika) Numer dokumentu tożsamości Dokument tożsamości wydany przez Data wydania dokumentu tożsamości varchar (20) varchar (20) varchar (30) varchar (30) varchar (00) varchar (40) varchar (20) varchar (20) char () varchar (20) str. 209

210 9 pr_rodzajubezp Rodzaj ubezpieczenia (- stare zasady ZUS,2 - I filar,3 - I i II filar) 20 pr_prawodoemer Prawo do emerytury lub renty (słownik ZUS) 2 pr_stopienniepelnosprawnosci Stopień niepełnosprawności (słownik ZUS) 22 pr_nip NIP 23 pr_pesel PESEL 24 pr_idurzeduskarbowego Urząd skarbowy (ze słownika) 25 pr_idgrupy Grupa (kategoria) 26 pr_nranalityki Numer analityki pr_uzywajadreskorespondencyj 27 Czy adres korespondencyjny jest inny niż adres stały ny 28 pr_nazwiskorodowematki Nazwisko rodowe matki 29 pr_narodowosc Narodowość 30 pr_aktywny Czy pracownik jest aktywny 3 pr_uzywajadreszameldowania Czy adres zameldowania jest inny niż adres zamieszkania 32 pr_www Adres WWW pracownika pr_stniepelnosprawnoscidatao 33 Początek okresu niepełnosprawności d 34 pr_stniepelnosprawnoscidatado Koniec okresu niepełnosprawności 35 pr_stopienniezdolnoscidopracy Stopień niezdolności do pracy (słownik ZUS) 36 pr_stniezdolnoscidataod Początek okresu niezdolności do pracy 37 pr_stniezdolnoscidatado Koniec okresu niezdolności do pracy 38 pr_kartapobytustalego Cudzoziemiec posiadający kartę stałego pobytu 39 pr_kartapobytuczasowego Cudzoziemiec posiadający kartę czasowego pobytu 40 pr_rozliczaniezmalzonkiem Czy rozlicza się wspólnie z małżonkiem 4 pr_oddzialnfz Identyfikator oddziału NFZ (słownik ZUS) 42 pr_dataprzystapieniadonfz Data przystąpienia do NFZ 43 pr_gospodarstwozpracodawca Prowadzi wspólne gospodarstwo z pracodawcą 44 pr_pokrewienstwozpracodawca Stopień pokrewieństwa z pracodawcą (słownik ZUS) 45 pr_wyksztalcenie 46 pr_zawodwyuczony 47 pr_ukonczonaszkola 48 pr_rokukonczeniaszkoly 49 pr_liczbalatnauki 50 pr_obowiazekobrony 5 pr_wku 52 pr_stopienwojskowy 53 pr_nrksiazeczkiwojskowej 54 pr_nrspecjalnosciwojskowej 55 pr_daneosoboweprzetwarzanie Zgoda na przetwarzanie danych osobowych 56 pr_daneosobowemarketing 57 pr_idrachunkuwirtualnego 58 pr_dnidodatkowyurlop 59 pr_identyfikacjapodatkowa 60 pr_identyfikacjapodatkowamal Identyfikator wykształcenia (słownik ZUS) Zawód wyuczony Ukończona szkoła Rok ukończenia szkoły Liczba lat nauki Stosunek do obowiązku obrony WKU (miejscowość) Stopień wojskowy Numer książeczki wojskowej Numer specjalności wojskowej Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych Id rachunku wirtualnego Liczba dni dodatkowego urlopu Identyfikator podatkowy dla pracownika używany w deklaracjach (pit-,pit-37): -NIP,2 - PESEL Identyfikator podatkowy dla małżonka pracownika używany w deklaracjach (pit-37): -NIP,2 - PESEL pr_zwolnieniezeskladekfpifgsp Data rozpoczęcia okresu zwolnienia z opłacania składek na FP i 6 Od FGŚP char () char () varchar (20) varchar () varchar (5) varchar (30) char (2) char (3) char (2) char (2) varchar (20) str. 20

211 pr_zwolnieniezeskladekfpifgsp Data zakończenia okresu zwolnienia z opłacania składek na FP i 62 Do FGŚP pr_nieograniczajkosztyautorski Czy uwzględniać limit dla kosztów z praw autorskich dla 63 e pracownika FK_pr_Pracownicy_sl_StanyCywil pr_idstanucywilnego->pk_sl_stancywilny ne 2 FK_pr_Pracownik_is Instytucja pr_idurzeduskarbowego->pk_is_instytucja FK_pr_Pracownik_rb_RachBanko 3 pr_idrachunkuwirtualnego->pk_rb_rachbankowywirtualny wywirtualny 4 FK_pr_Pracownik_sl_GrupaPrac pr_idgrupy->pk_sl_grupaprac 5 FK_pr_Pracownik_sl_OddzialNFZ pr_oddzialnfz->ix_sl_oddzialnfz_kod FK_pr_Pracownik_sl_Pokrewiens pr_pokrewienstwozpracodawca->ix_sl_pokrewienstwo_kod two FK_pr_Pracownik_sl_PrawoDoE pr_prawodoemer->ix_sl_prawodoemerytury_kod merytury FK_pr_Pracownik_sl_StopienNie pr_stopienniepelnosprawnosci- pelnosprawnosci >IX_sl_StopienNiepelnosprawnosci_Kod FK_pr_Pracownik_sl_StopienNiez pr_stopienniezdolnoscidopracy- dolnoscidopracy >IX_sl_StopienNiezdolnosciDoPracy_Kod FK_pr_Pracownik_sl_Identyfi katora FK_pr_Pracownik_sl_Wyksztalce nie pr_identyfikatora->ix_sl_identyfikatora_kod pr_wyksztalcenie->ix_sl_wyksztalcenie_kod 2 PK_pr_Pracownik pr_id 33. Tabela pr_rodzina Członkowie rodziny pracownika pro_id Identyfikator 2 pro_idpracownika Identyfikator pracownika 3 pro_imie Imię 4 pro_imie2 Drugie imię 5 pro_nazwisko Nazwisko 6 pro_dataurodzenia Data urodzenia 7 pro_pokrewienstwo Stopień pokrewieństwa (słownik ZUS) 8 pro_nip NIP 9 pro_pesel PESEL 0 pro_identyfikatora identyfikatora (ze słownika) pro_dtnr Numer dokumentu tożsamości 2 pro_nautrzymaniupracownika Pozostaje na utrzymaniu pracownika pro_gospodarstwozpracownikie 3 Pozostaje w jednym gospodarstwie domowym z pracownikiem m 4 pro_zasilekrodzinny Na tę osobę przysługuje zasiłek rodzinny 5 pro_zasilekpielegnacyjny Na tę osobę przysługuje zasiłek pielęgnacyjny 6 pro_stopienniepelnosprawnosci Stopień niepełnosprawności (słownik ZUS) pro_ulganawychowywaniedziec 7 Na tę osobę przysługuje ulga na wychowywanie dzieci i FK_pr_Rodzina_pr_Pracownik pro_idpracownika->pk_pr_pracownik 2 PK_pr_Rodzina pro_id varchar (20) varchar (20) varchar (30) char (2) varchar (20) varchar () char () varchar (20) char () str. 2

212 34. Tabela pr_uprawnienia Uprawnienia pracownika pup_id Identyfikator 2 pup_idpracownika Identyfikator pracownika 3 pup_iduprawnienia Identyfikator uprawnienia 4 pup_datauzyskania Data uzyskania uprawnienia 5 pup_datawaznosci Data ważności uprawnienia FK_pr_Uprawnienia_pr_Pracown pup_idpracownika->pk_pr_pracownik PK_pr_Pracownik ik FK_pr_Uprawnienia_sl_Uprawnie 2 pup_iduprawnienia->pk_sl_uprawnienie nie 3 PK_pr_Uprawnienia pup_id 35. Tabela pr_urlopy Dane o urlopach pracownika pur_id Identyfikator 2 pur_idpracownika Identyfikator pracownika 3 pur_rok Rok 4 pur_zaleglyurlop Zaległy urlop z poprzedniego roku 5 pur_wymiarurlopu Wymiar urlopu FK_pr_Urlopy_pr_Pracownik pur_idpracownika->pk_pr_pracownik 2 IX_pr_Urlopy_IdPracownika_Rok pur_idpracownika; pur_rok 3 PK_pr_Urlopy pur_id 36. Tabela pr_zatrudnienie Poprzednie zatrudnienie pracownika pza_id Identyfikator 2 pza_idpracownika Identyfikator pracownika 3 pza_miejsce Nazwa poprzedniego miejsca pracy 4 pza_idzawodu Identyfikator zawodu 5 pza_stanowisko Stanowisko 6 pza_dataod Data rozpoczęcia pracy 7 pza_datado Data zakończenia pracy 8 pza_idpowodurozwumowy Identyfikator powodu rozwiązania umowy Liczba dni urlopu wypoczynkowego wykorzystanego w roku 9 pza_dniurlopuwyp zwolnienia (w minutach) 0 pza_dnichoroby Liczba dni choroby w roku zwolnienia Liczba dni urlopu wypoczynkowego na żądanie wykorzystanego pza_dniurlopuwypnazadanie w roku zwolnienia (w dniach) Liczba dni opieki nad dzieckiem wykorzystanej w roku zwolnienia 2 pza_dniopiekinaddzieckiem (w dniach) FK_pr_Zatrudnienie_pr_Pracown pza_idpracownika->pk_pr_pracownik ik UNIQUE str. 22

213 FK_pr_Zatrudnienie_sl_GratPrzyc 2 pza_idpowodurozwumowy->pk_sl_gratprzyczynarozwumowy zynarozwumowy 3 FK_pr_Zatrudnienie_sl_Zawod pza_idzawodu->pk_sl_zawod 4 PK_pr_Zatrudnienie pza_id 37. Tabela pr_zdjecie Zdjęcia pracowników pzd_id 2 pzd_pracownikid 3 pzd_zdjecie 4 pzd_glowne FK_pr_Zdjecie_pr_Pracownik 2 PK_pr_Zdjecie 38. Tabela prz Przychod Ewidencja przychodów prz_id 2 prz_nrdokumentu 3 prz_datazapisu 4 prz_datazdarzenia 5 prz_idkh 6 prz_nazwakh 7 prz_nazwapelnakh 8 prz_ulicakh 9 prz_miastokh 0 prz_kodpocztowykh prz_nipkh 2 prz_rodzaj 3 prz_kwota 4 prz_obiektu 5 prz_idobiektu 6 prz_uwagi 7 prz_ 8 prz_idkategorii 9 prz_korektasn 20 prz_importowany 2 prz_iddokimport 22 prz_dokimport 23 prz_idokresu Identyfikator Identyfikator pracownika Zdjęcie pracownika Czy zdjęcie główne pacownika pzd_pracownikid->pk_pr_pracownik pzd_id Identyfikator Numer dokumentu księgowego. Data zapisu do ewidencji. Data zdarzenia gospodarczego. Identyfikator kontrahenta Nazwa kontrahenta Nazwa pełna kontrahenta Ulica kontrahenta Miejscowość kontrahenta Kod pocztowy kontrahenta NIP kontrahenta Rodzaj wpisu (0 - przychód; - sprzedaż nieudokumentowana, 3 - przychód w stawce specjalnej (0%)) Kwota przychodu. obiektu, z którym powiazany jest zapis w ewidencji. (0-brak, 3-sprzedaż, powiązanie pojedyncze) Identyfikator obiektu powiazanego ( z tabeli vat EwidVat ) Uwagi do dokumentu. dokumentu Identyfkator kategorii Czy dokument jest zwiazany z korekta VAT z SN Czy wpis jest importowany z innego programu Identyfikator dokumentu źródłowego (dla importu) dokumentu, z którego dokonano importu. Dla dokumentów handlowo-magazynowych jest wartość przenoszona z pola dok_ w tabeli dok Dokument Identyfikator okresu obrachunkowego image ( ) varchar (30) varchar (60) varchar (40) varchar (8) varchar (20) varchar (500) str. 23

214 (([prz_rodzaj] = or [prz_rodzaj] = 0 or [prz_rodzaj] = 3) and CK_prz Przychod ([prz_obiektu] = 0 or [prz_obiektu] = 3 or [prz_obiektu] = 3)) FK_prz Przychod_kh Kontrahe 2 prz_idkh- ->PK_kh Kontrahent nt 3 FK_prz Przychod_pd_Okres prz_idokresu->pk_pd_okres 4 FK_prz Przychod_sl_Kategoria prz_idkategorii->pk_sl_kategoria 5 PK_prz Przychod prz_id 39. Tabela prz StawkaRyczaltu Słownik stawek ryczałtu str_id Identyfikator 2 str_nazwa Nazwa stawki 3 str_wartosc Wartość stawki (w %) 4 str_systemowa Czy stawka jest "wbudowana" Czy pokazywać daną stawke na dialogach do wprowadzania 5 str_aktywna przychodu 6 str_pozycja Pozycja na liście (wydruki, combobox'y) 7 str_specjalna0 Czy stawka jest specjalna 0% IX_Nazwa_UQ str_nazwa 2 PK_prz StawkaRyczaltu str_id 320. Tabela prz_daneprzychodu Dane dla przychodu przd_id Identyfikator 2 przd_idprzychodu Identyfikator rekordu z tabeli prz Przychod 3 przd_idstawkiryczaltu Identyfikator rekordu z tabeli prz_stawkaryczaltu 4 przd_wartosc Wartość przychodu w danej stawce FK_prz_DanePrzychodu_prz Prz przd_idprzychodu->pk_prz Przychod ychod FK_prz_DanePrzychodu_prz Sta 2 przd_idstawkiryczaltu- ->PK_prz StawkaRyczaltu wkaryczaltu 3 PK_prz_DanePrzychodu przd_id 32. Tabela prz_obnizkapodatku Ewidencja obniżek podatku (na potrzeby ryczałtu) obp_id Identyfikator rekordu 2 obp_datazapisu Data zapisu Identyfikator osoby której przysługuje obniżka (z tabeli 3 obp_idwspolnika pd_wspolnik) 4 obp_kwota Kwota obniżki 5 obp_idrodzajuobnizki Identyfikator rodzaju obnizki (z tabeli sl_rodzajobnizki) 6 obp_sposobodliczania Sposób odliczania (0 - miesiecznie; - rocznie) 7 obp_dataod Data od kiedy obnizka obowiązuje 8 obp_datado Data do kiedy obniżka obowiązuje CHECK UNIQUE str. 24

215 9 obp_ pozycji (([obp_sposobodliczania] = 0 or [obp_sposobodliczania] = ) and CK_prz_ObnizkaPodatku [obp_dataod] <= [obp_datado]) 2 3 FK_prz_ObnizkaPodatku_pd_Ws obp_idwspolnika->pk_pd_wspolnik polnik FK_prz_ObnizkaPodatku_sl_Rodz obp_idrodzajuobnizki->pk_sl_rodzajobnizki ajobnizki 4 PK_prz_ObnizkaPodatku obp_id 322. Tabela prz_odliczeniedoliczenie Ewidencja odliczeń i doliczeń do dochodu (na potrzeby ryczałtu) od_id Identyfikator rekordu 2 od_rodzaj Rodzaj wpisu (0 - odliczenie; - doliczenie) Identyfikator osoby której przysługuje odliczenie/doliczenie (ze 3 od_idwspolnika tabeli pd_wspolnik) 4 od_datazapisu Data zapisu 5 od_kwota Kwota odliczenia/doliczenia 6 od_sposobodliczania Sposób odliczania (0 - miesięcznie; - rocznie) CHECK 7 od_idrodzajuodliczenia 8 od_dataod 9 od_datado 0 od_ CK_prz_OdliczenieDoliczenie 2 3 FK_prz_OdliczenieDoliczenie_pd_ Wspolnik FK_prz_OdliczenieDoliczenie_sl_ RodzajOdliczenia 4 PK_prz_OdliczenieDoliczenie Identyfikator rodzaju odliczenia (z tabeli sl_rodzajodliczenia) Data od kiedy wpis obowiązuje Data do kiedy wpis obowiązuje pozycji ([od_datado] >= [od_dataod] and ([od_rodzaj] = 0 or [od_rodzaj] = ) and ([od_sposobodliczania] = 0 or [od_sposobodliczania] = )) od_idwspolnika->pk_pd_wspolnik od_idrodzajuodliczenia->pk_sl_rodzajodliczenia od_id CHECK 323. Tabela prz_parametr Parametry ewidencji przychodów przp_id Identyfikator 2 przp_idkategoriiprz Identyfikator domyślnej kategorii dla przychodu Identyfikator domyślnej kategorii dla sprzedaży 3 przp_idkategoriisn nieudokumentowanej 4 przp_przepisywaniedtzapisu Czy przepisywać datę zapisu 5 przp_przepisywaniedtzdarzenia Czy przepisywać datę zapisu 6 przp_przepisywaniekategorii 7 przp_przepisywanieu 8 przp_przepisywaniekh przp_kontrolauniqnrdokument 9 u 0 przp_przepisywanievat Czy przepisywać kategorię Czy przepisywać opis Czy przepisywać kontrahenta Czy kontrolować unikalność numeru dokumentu Czy przepisywać dane VAT str. 25

216 CK_prz_Parametr ([przp_id] = ) 2 FK_prz_Parametr_sl_Kategoria przp_idkategoriiprz->pk_sl_kategoria 3 FK_prz_Parametr_sl_Kategoria2 przp_idkategoriisn->pk_sl_kategoria 4 PK_prz_Parametr przp_id CHECK 324. Tabela pw_dane Dane rozszerzonych pól własnych pwd_id 2 pwd_obiektu 3 pwd_idobiektu 4 pwd_idpozycji 5 pwd_data0 6 pwd_data02 7 pwd_data03 8 pwd_data04 9 pwd_data05 0 pwd_data06 pwd_data07 2 pwd_data08 3 pwd_data09 4 pwd_data0 5 pwd_liczba0 6 pwd_liczba02 7 pwd_liczba03 8 pwd_liczba04 9 pwd_liczba05 20 pwd_liczba06 2 pwd_liczba07 22 pwd_liczba08 23 pwd_liczba09 24 pwd_liczba0 25 pwd_tekst0 26 pwd_tekst02 27 pwd_tekst03 28 pwd_tekst04 29 pwd_tekst05 30 pwd_tekst06 3 pwd_tekst07 32 pwd_tekst08 33 pwd_tekst09 34 pwd_tekst0 35 pwd_kwota0 36 pwd_kwota02 37 pwd_kwota03 38 pwd_kwota04 39 pwd_kwota05 40 pwd_kwota06 4 pwd_kwota07 Identyfikator Identyfikator typu obiektu (wartość z tabeli gt Obiekt) Identyfikator obiektu Identyfikator pozycji dokumentu Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne str. 26

217 42 pwd_kwota08 43 pwd_kwota09 44 pwd_kwota0 45 pwd_fk0 46 pwd_fk02 47 pwd_fk03 48 pwd_fk04 49 pwd_fk05 50 pwd_fk06 5 pwd_fk07 52 pwd_fk08 53 pwd_fk09 54 pwd_fk0 IX_pw_Dane 2 PK_pw_Dane 325. Tabela pw_pole Definicje rozszerzonych pól własnych pwp_id 2 pwp_obiektu 3 pwp_pole 4 pwp_ 5 pwp_format 6 pwp_nazwa 7 pwp_rodzajslownika 8 pwp_wymagane 9 pwp_defdata 0 pwp_defliczba pwp_deftekst 2 pwp_defkwota 3 pwp_idslownika 4 pwp_select 5 pwp_deffk 6 pwp_sortselect FK_pw_Pole_sl Slownik 2 PK_pw_Pole Pole własne Pole własne Pole własne Pole własne - referencja (SQL/słownik) # Pole własne - referencja (SQL/słownik) #2 Pole własne - referencja (SQL/słownik) #3 Pole własne - referencja (SQL/słownik) #4 Pole własne - referencja (SQL/słownik) #5 Pole własne - referencja (SQL/słownik) #6 Pole własne - referencja (SQL/słownik) #7 Pole własne - referencja (SQL/słownik) #8 Pole własne - referencja (SQL/słownik) #9 Pole własne - referencja (SQL/słownik) #0 pwd_idobiektu; pwd_obiektu; pwd_idpozycji pwd_id Identyfikator pola własnego Identyfikator typu obiektu (wartość z tabeli gt Obiekt) Nazwa pola w tabeli pw_dane pola własnego ( - data, 2 - liczba, 3 - tekst, 4 - kwota) Kod formatu danych Nazwa pola własnego Rodzaj słownika (0 - brak, - słabe powiązanie, 2 - silne powiązanie) Czy pole jest wymagane Sposób generowania domyślnej daty Domyślna liczba Domyślny tekst Domyślna kwota Identyfikator słownika Zapytanie SQL pobierające dane ze słownika Domyślna referencja (id ze słownika/zapytania SQL) Czy wynik zapytania ma być sortowany pwp_idslownika->pk_sl Slownik pwp_id UNIQUE varchar (28) varchar (8000) 326. Tabela rb RachBankowy Rachunki bankowe podmiotu, kontrahentów, pracowników, urzędów itd rb_id Identyfikator rachunku bankowego 2 rb_nazwa Nazwa rachunku bankowego obiektu posiadający rachunek (0-podmiot; -kontrahent; 2-3 rb_obiektu pracownik; 3-instytucja; 4-wspolnik ) str. 27

218 4 rb_numer 5 rb_bank 6 rb_iban 7 rb_idwaluty 8 rb_podstawowy 9 rb_ 0 rb_analityka rb_status 2 rb_idobiektu 3 rb_zfss 4 rb_us 5 rb_podstawowywirtualny 6 rb_mnemonik 7 rb_licznik 8 rb_wirtualny 9 rb_identyfikacjiplatnosci 20 rb_ebank 2 rb_dik 22 rb_datahist 23 rb_saldo 24 rb_datasaldo 25 rb_iduslugi Numer rachunku Nazwa banku, w którym założony jest rachunek Rachunek w postaci IBANu Waluta rachunku Podstawowy rachunek bankowy rachunku Numer analityki rachunku bankowego Status rachunku N-normalny, U-usunięty Identyfikator obiektu posiadającego rachunek Czy rachunek związany z ZFŚS Czy rachunek związany z US Czy rachunek jest postawowym rachunkiem wirtualnym Mnemonik Kolejny numer rachunku wirtualnego, bez poprzedzajacych zer Czy rachunek jest rachunkiem wirtualnym Identyfikacja płatności wg: - Kontrahenta, 2 - Płatności 0 - rachunek nie wykorzystywany w bankowości on-line - rachunek wykorzystywany w bankowości on-line Dziewięcioznakowy idenfyfikator klienta Data, od której pobierana jest historia w bankowości on-line Saldo Data kiedy ostatni raz zostało pobrane saldo Identyfikator usługi char (3) varchar (3) char () big varchar (30) CK_rb RachBankowy_Obiek ([rb_obiektu] = 4 or [rb_obiektu] = 3 or [rb_obiektu] = tu 2 or [rb_obiektu] = or [rb_obiektu] = 0) CHECK 2 FK_rb RachBankowy_hb_Usluga rb_iduslugi->pk_hb_usluga 3 FK_rb RachBankowy_sl_Waluta rb_idwaluty->pk_sl_waluta 4 PK_rb RachBankowy rb_id 327. Tabela rb_rachbankowyhistoria Historia rachunków bankowych rbh_id Identyfikator 2 rbh_idrachunku Identyfikator rachunku 3 rbh_numer Numer rachunku 4 rbh_bank Bank prowadzący rachunek 5 rbh_iban Czy rachunek jest typu IBAN 6 rbh_idwaluty Waluta rachunku char (3) 7 rbh_idobiektu 8 rbh_obiektu FK_rb_RachBankowyHistoria_rb RachBankowy Identyfikator obiektu dla którego prowadzony jest rachunek obiektu (0-podmiot; -kontrahent; 2-pracownik; 2 3-instytucja; 4-wspolnik ) rbh_idrachunku->pk_rb RachBankowy str. 28

219 FK_rb_RachBankowyHistoria_sl_ 2 Waluta 3 PK_rb_RachBankowyHistoria rbh_idwaluty->pk_sl_waluta rbh_id 328. Tabela rb_rachbankowypersonel Użytkownicy z dostępem do bankwości elektronicznej dla danego rachunku rbe_id 2 rbe_idrachunku 3 rbe_idpersonelu 4 rbe_synchronizacja 5 rbe_synchminuty 6 rbe_synchwczasie 7 rbe_synchod 8 rbe_synchdo 9 rbe_tryblogowania 0 rbe_login rbe_certyfikathash 2 rbe_bezloginu Użytkownik bez loginu do e-bankowości FK_rb_RachBankowyPersonel_p rbe_idpersonelu->pk_pd_uzytkownik d_uzytkownik FK_rb_RachBankowyPersonel_rb 2 rbe_idrachunku->pk_rb RachBankowy RachBankowy 3 PK_rb_RachBankowyPersonel rbe_id 329. Tabela rb_rachbankowysynchdomyslne Domyślne godziny synchronizacji dla danego banku rbd_id 2 rbd_symbolbanku 3 rbd_godzina PK_rb_RachBankowySynchDomy rbd_id slne 330. Tabela rb_rachbankowysynchronizacja Godziny synchronizacji z bankowością on-line dla danego rachunku i użytk. rbs_id 2 rbs_idrachpersonel 3 rbs_godzina PK_rb_RachBankowySynchroniz rbs_id acja 33. Tabela rb_rachbankowywirtualny Przechowuje informacje o rachunkach wirtualnych. text ( ) str. 29

220 rbw_id Identyfikator 2 rbw_idrachunku Identyfikator rachunku bankowego 3 rbw_identyfikator Identyfikator płatności - krótki 4 rbw_pelnynumer Identyfikator płatności - pełny FK_rb_RachBankowyWirtualny_r rbw_idrachunku->pk_rb RachBankowy b RachBankowy 2 PK_rb_RachBankowyWirtualny rbw_id 332. Tabela rb_rachbankowywirtualnyinstytucji Powiązanie instytucji i jej rachunków wirtualnych rbi_id Identyfikator 2 rbi_idrachunkuwirtualnego Identyfikator rachunku wirtualnego 3 rbi_idinstytucji Identyfikator instytucji FK_rb_RachBankowyWirtualnyI nstytucji_rb_rachbankowywirtu rbi_idrachunkuwirtualnego->pk_rb_rachbankowywirtualny alny PK_rb_RachBankowyWirtualnyI rbi_id nstytucji 333. Tabela rb_rachbankowywirtualnykontrahenta Powiązanie kontrahenta z jego rachunkami wirtualnymi rbk_id Identyfikator 2 rbk_idrachunkuwirtualnego Identyfikator rachunku wirtualnego 3 rbk_idkontrahenta Identyfikator kontrahenta FK_rb_RachBankowyWirtualnyK rbk_idkontrahenta->pk_kh Kontrahent ontrahenta_kh Kontrahent FK_rb_RachBankowyWirtualnyK ontrahenta_rb_rachbankowywi rbk_idrachunkuwirtualnego->pk_rb_rachbankowywirtualny rtualny PK_rb_RachBankowyWirtualnyK rbk_id ontrahenta 334. Tabela rb_rachbankowywirtualnypracownika Powiązanie pracownika z jego rachunkami wirtualnymi rbp_id Identyfikator 2 rbp_idrachunkuwirtualnego Identyfikator rachunku wirtualnego 3 rbp_idpracownika Identyfikator pracownika FK_rb_RachBankowyWirtualnyP rbp_idpracownika->pk_pr_pracownik racownika_pr_pracownik FK_rb_RachBankowyWirtualnyP 2 racownika_rb_rachbankowywir rbp_idrachunkuwirtualnego->pk_rb_rachbankowywirtualny tualny str. 220

221 3 PK_rb_RachBankowyWirtualnyP rbp_id racownika 335. Tabela rb_rachbankowywirtualnywspolnika Powiązanie wspólnika z jego rachunkami wirtualnymi rbws_id Identyfikator 2 rbws_idrachunkuwirtualnego Identyfikator rachunku wirtualnego 3 rbws_idwspolnika Identyfikator wspólnika FK_rb_RachBankowyWirtualny rbws_idwspolnika->pk_pd_wspolnik Wspolnika_pd_Wspolnik 2 3 FK_rb_RachBankowyWirtualny Wspolnika_rb_RachBankowyWir rbws_idrachunkuwirtualnego->pk_rb_rachbankowywirtualny tualny PK_rb_RachBankowyWirtualny rbws_id Wspolnika 336. Tabela rem Ewid Ewidencja remanentów rem_id 2 rem_data 3 rem_zaksiegowany 4 rem_idksiegi 5 rem_wartosc 6 rem_ 7 rem_nazaliczce 8 rem_wartosckorektykup FK_rem Ewid_kpr Ksiega 2 PK_rem Ewid 337. Tabela rem_pozycja Pozycje remanentów rp_id 2 rp_idremanentu 3 rp_zrodla 4 rp_idzrodla 5 rp_kod 6 rp_nazwa 7 rp_jm 8 rp_ilosc 9 rp_cena 0 rp_wartosc Identyfikator Data remanentu Status zaksięgowania: 0 - niezaksięgowany; - zaksięgowany; Identyfikator w KPiR Wartośc remanentu remanentu 0 - nie uwzględniać remanentu na zaliczkach - uwzględniać remanent na zaliczkach Wartość korekty KUP pomniejszająca wartość remanentu rem_idksiegi->pk_kpr Ksiega rem_id Identyfikator Identyfikator remanentu źródła pozycji: 0-z z ręki, -towar, 2-ST, 2 3-Wyp Identyfikator źródła pozycji Kod (symbol) Nazwa Jednostka miary Ilość Cena jednostkowa Wartość pozycji varchar (20) varchar (0) str. 22

222 FK_rem_Pozycja_rem Ewid 2 PK_rem_Pozycja rp_idremanentu->pk_rem Ewid rp_id 338. Tabela rew_parametr Parametry Rewizora GT rewp_id Identyfikator 2 rewp_blokadarozliczrozrwsub Czy blokować rozliczanie rozrachunków w Subiekcie GT. Pokazywanie rozrachunków utworzonych w Rewizorze także w 3 rewp_niepokazujrozrwsub Subiekcie GT CK_rew_Parametr ([rewp_id] = ) 2 PK_rew_Parametr rewp_id CHECK 339. Tabela roz Rozszerzenie Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela roz_plikrozszerzenia Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 34. Tabela sf_definicja Definicje umiejscowień w sprawozdaniach finansowych sfd_id Identyfikator definicji 2 sfd_idrokuobrotowego Identyfikator roku obrotowego Numer kolumny sprawozdania (obecnie obsługiwana jest tylko 3 sfd_kolumna kolumna) Funkcja (SaldoWn, SaldoMa, ObrotyWn, ObrotyMa, 4 sfd_funkcja ObrotyNarastajacoWn, ObrotyNarastajacoMa, BoWn, BoMa lub Pole) Konto, na którym wykonywana jest funkcja (podana w 5 sfd_konto sfd_funkcja) 6 sfd_korygujaco Czy wyliczoną wartość brać korygująco 7 sfd_idpola Identyfikator pola, do którego należy definicja FK_sf_Definicja_pd_RokObrotow sfd_idrokuobrotowego->pk_pd_rokobrotowy y 2 PK_sf_Definicja sfd_id 342. Tabela sf_definicjawzorzec Wzorcowe umiejscowienie kont w sprawozdaniach i deklaracjach sfdw_id Identyfikator definicji 2 sfdw_kolumna Numer kolumny sprawzdania () 3 sfdw_funkcja Funkcja (np. SaldoWn, BoMa,...) 4 sfdw_konto 5 sfdw_korygujaco 6 sfdw_idpola Konto, na którym wykonywana jest funkcja (sfd_funkcja) Czy wyliczoną wartość brać korygująco Identyfikator pola, do tórego należy definicja str. 222

223 FK_sf_DefinicjaWzorzec_sf_Pole sfdw_idpola->pk_sf_pole 2 PK_sf_DefinicjaWzorzec sfdw_id 343. Tabela sf_pole Pola sprawozdań finansowych sfp_id 2 sfp_idsprawozdania 3 sfp_poziom 4 sfp_etykieta 5 sfp_etykieta2 6 sfp_etykieta3 7 sfp_prefix 8 sfp_sumowane 9 sfp_korygujaco 0 sfp_definiowalne sfp_kolejnosc FK_sf_Pole_sf_Sprawozdanie 2 PK_sf_Pole Identyfikator pola Identyfikator sprawozdania Poziom pola Etykieta pola Etykieta pola (nieużywana) Etykieta pola (nieużywana) Prefiks pola (jeśli niestandardowy) Czy pole sumowane w górę Czy pole sumowane korygująco. Zeby było brane pod uwage jako True, to sfp_sumowane musi byc True Czy można definiować pole Kolejnosc pol sfp_idsprawozdania->pk_sf_sprawozdanie sfp_id char () 344. Tabela sf_pozycjarzs Pozycje zapisanych stanów sprawozdań finansowych sfrp_id Identyfikator pozycji zapisanego stanu 2 sfrp_idrzs Identyfikator zapisanego stanu 3 sfrp_nrpola Numer pola 4 sfrp_wartosc Wartość pozycji 5 sfrp_wartoscpoprzedniego Wartość pozycji z wcześniejszego stanu 6 sfrp_ pozycji FK_sf_PozycjaRzs_sf_Rzs sfrp_idrzs->pk_sf_rzs 2 PK_sf_PozycjaRzs sfrp_id 345. Tabela sf_rzs Zapisane stany sprawozdań finansowych sfr_id Identyfikator zapisanego stanu 2 sfr_idroku Identyfikator roku obrotowego 3 sfr_data Data zapisania stanu 4 sfr_tylkozaksiegowane Stan filtra czy tylko zaksięgowane 5 sfr_jezyk Stan filtra język (0 - polski, - angielski, 2 - niemiecki) 6 sfr_idsprawozdania Identyfiaktor sprawozdania FK_sf_Rzs_pd_RokObrotowy sfr_idroku->pk_pd_rokobrotowy 2 FK_sf_Rzs_sf_Sprawozdanie sfr_idsprawozdania->pk_sf_sprawozdanie 3 PK_sf_Rzs sfr_id nchar (255) str. 223

224 346. Tabela sf_sprawozdanie Sprawozdania finansowe sf_id 2 sf_ 3 sf_nazwa 4 sf_progid 5 sf_domyslny 6 sf_kolumnyetykiet 7 sf_kolumnywartosci 8 sf_prefix 9 sf_tresc 0 sf_uproszczone sf_ PK_sf_Sprawozdanie Identyfikator sprawozdania sprawozdania (-bilans, 2-RZS, 3-PP, 4-deklaracje, 5-własne) Nazwa sprawozdania ProgId sprawozdania Czy sprawozdanie domyślne (dotyczy wariantu RZS i PP) Liczba kolumn z etykietami (obecnie obsługiwana jest tylko kolumna) Liczba kolumn z wartościami (-dla wszystkich sprawozdań poza bilansem, 2-dla bilansu) Prefiksy dla poszczególnych poziomów pozycji sprawozdania Treść sprawozdania (nieużywane) Poziom, do którego drukuje się sprawozdanie w wersji uproszczonej (0-nie ma wersji uproszczonej) sprawozdania sf_id char (0) image ( ) 347. Tabela sf2_komponentsferyczny Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela sf2_kontrolarozszerzen Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela sf2_operacjasferyczna Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela sf2_rozszerzeniegrida Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 35. Tabela sf2_skrypt Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela sl Slownik Wykaz słowników (dawne slowniki.xml) sl_id Identyfikator słownika (taki, jak w slowniki.xml) 2 sl_nazwa Nazwa słownika pokazywana w module "Słowniki" 3 sl_ słownika pokazywany w module "Słowniki" varchar (500) 4 sl_programy Maska owa określająca programy, w których dostępny jest słownik ( - Subiekt, 2 - Rachmistrz KPiR, 4 - Rachmistrz ryczałt, 8 - mikrogratyfikant, 6 - Rewizor, 32 - Gratyfikant, Kasiarz) PK_sl Slownik sl_id str. 224

225 353. Tabela sl SlownikProfil Powiązanie użytkowników ze słownikami, do których nie mają dostępu pf_idobiektu Identyfikator profilowanego słownika 2 pf_iduzytkownika Identyfikator profilowanego użytkownika FK_sl SlownikProfil_pd_Uzytko pf_iduzytkownika->pk_pd_uzytkownik wnik 2 FK_sl SlownikProfil_sl Slownik pf_idobiektu->pk_sl Slownik 3 PK_sl SlownikProfil pf_idobiektu; pf_iduzytkownika 354. Tabela sl_badanieokresowe Słownik z nazwami badań okresowych bo_id Identyfikator badania okresowego 2 bo_nazwa Nazwa badania okresowego CK_sl_BadanieOkresowe_Nazwa (len([bo_nazwa]) > 0) 2 PK_sl_BadanieOkresowe bo_id CHECK 355. Tabela sl_bank Słownik banków bn_nrrozliczeniowy 2 bn_nazwa PK_sl_Bank Numer rozliczeniowy banku Nazwa banku bn_nrrozliczeniowy Podtyp dokumentu {- FZr,FSd,KFZn,KFSn,PZa,WZa,ZWn,PAf,ZKzal; 2- FZz,FSz,PZv,WZv,PAi,KFSzc; 3-FSzal,PZk,WZk,PAk; 4-FSzc; 5-FSzk} bic_id Klucz główny 356. Tabela sl_bibobiekt Rodzaje obiektów dostępnych w bibliotece dokumentów bic_id Id 2 bic_progid ProgId obiektu 3 bic_nazwa Nazwa dokumentu {-FZ,2 FZ,2-FS,5-KFZ,6-KFS,9-MM,0-PZ,-WZ,2-4 bic_dok PW,3-RW,4-ZW,5-ZD,6-ZK,2-PA,29-IW,35-ZPZ,36-ZWZ,5- TS} 5 bic_dokpodtyp PK_sl_BibObiekty 357. Tabela sl_cechakh Słownik cech kontrahemtów ckh_id str. 225

226 2 ckh_nazwa PK_sl_CechaKh 358. Tabela sl_cechapr Słownik cech pracowników cpr_id 2 cpr_nazwa CK_sl_CechaPr_Nazwa 2 PK_sl_CechaPr 359. Tabela sl_cechatw Słownik cech towarów ctw_id 2 ctw_nazwa PK_sl_CechaTw 360. Tabela sl_crmbranza Słownik branż bra_id 2 bra_nazwa PK_sl_CrmBranza Nazwa cechy ckh_id Identyfikator cechy pracownika Nazwa cechy pracownika (len([cpr_nazwa]) > 0) cpr_id Klucz główny Nazwa cechy ctw_id Klucz glówny Nazwa branży bra_id CHECK 36. Tabela sl_crmdzial Słownik działów pracowników kontrahentów dzi_id Klucz główny 2 dzi_nazwa Nazwa działu PK_sl_CrmDzial dzi_id 362. Tabela sl_crmetap Słownik etapów scenariuszy szans sprzedaży trd_id Klucz główny 2 trd_nazwa Nazwa scenariusza 3 trd_scenariusz Klucz obcy do scenariusza (sl_crmscenariusz) 4 trd_kolejnosc Kolejność etapu w scenariuszu 5 trd_procentsukcesu Procent sukcesu etapu 6 trd_zamowienie 7 trd_koncowy Czy można wystawić dokument zamówienia na danym etapie Czy można wystawić końcowy dokument na danym etapie str. 226

227 PK_sl_CrmEtap trd_id 363. Tabela sl_crmgrupatransakcji Słownik grup szans sprzedaży trg_id Klucz główny 2 trg_nazwa Nazwa grupy PK_sl_CrmGrupaTransakcji trg_id 364. Tabela sl_crmgrupawiadomosci Słownik grup wiadomości gwa_id Klucz główny 2 gwa_nazwa Nazwa grupy wiadomości PK_sl_CrmGrupaWiadomosci_ gwa_id 365. Tabela sl_crmpodzadania Słownik podtypów Działań ptz_id Klucz główny Rodzaj działania, którego dany podtyp dotyczy ( - zadanie, 2-2 ptz_zadanie spotkanie, 3 - Telefon, 4 - Notatka, 5 - Rozmowa ernetowa, 6 - List, 7 - Faks) 3 ptz_nazwa Nazwa podtypu PK_sl_CRMPodZadania ptz_id 366. Tabela sl_crmpowitanie Powitania klientów pow_nazwa 367. Tabela sl_crmregion Słownik regionów reg_id 2 reg_nazwa PK_sl_CrmRegion 368. Tabela sl_crmscenariusz Słownik scenariuszy szans sprzedaży trc_id 2 trc_nazwa Treść powitania Klucz główny Nazwa region reg_id Klucz główny Nazwa scenariusza n str. 227

228 PK_tr_CrmScenariusz trc_id 369. Tabela sl_crmtransakcjanieudana Słownik powodów nieudania się szansy sprzedaży trn_id Klucz główny 2 trn_nazwa Nazwa powodu nieudania transakcji PK_sl_CrmTransakcjaNieudana trn_id 370. Tabela sl_crmtransakcjapozyskana Słownik źródeł pozyskania szans sprzedaży tre_id Klucz główny 2 tre_nazwa Nazwa źródła pozyskania transakcji PK_sl_CrmTransakcjaPozyskana tre_id 37. Tabela sl_crmzrodlopozyskania Słownik źródeł pozyskania klientów zpo_id Klucz główny 2 zpo_nazwa Nazwa źródła pozyskania klienta PK_sl_crmZrodloPozyskania zpo_id 372. Tabela sl_cr y używane we wzorcach wydruków CR cro_id Identyfikator opisu CR 2 cro_ opisu CR 3 cro_ Tekst opisu - krótki 4 cro_2 Tekst opisu - długi PK_sl_CR cro_id; cro_ n varchar (0) 373. Tabela sl_dzial Słownik z działami dzi_id 2 dzi_nazwa CK_sl_Dzial_Nazwa 2 PK_sl_Dzial Identyfikator działu Nazwa działu (len([dzi_nazwa]) > 0) dzi_id CHECK 374. Tabela sl_formadzialaniawindykacyjnego Zawiera nazwy form działań windykacyjnych str. 228

229 fdw_id 2 fdw_nazwa 3 fdw_ponaglenie 4 fdw_systemowa PK_sl_FormaDzialaniaWindykac yjnego Klucz główny Nazwa formy działania windykacyjnego Czy działanie windykacyjne jest ponagleniem Czy forma zdarzenia windykacyjnego jest systemowa(nie można jej usunąć i edytować) fdw_id varchar (00) 375. Tabela sl_formaplatnosci Słownik form płatności fp_id 2 fp_nazwa 3 fp_termin 4 fp_ 5 fp_rachbankid 6 fp_centid 7 fp_instkredytid 8 fp_glowna PK_sl_FormaPlatnosci Identyfikator formy płatności Nazwa Termin (dni) 0- płatność odroczona; - płatność kartą przy sprzedaży; 2- płatność kartą przy zakupie; 3- płatności kredytowe/kredyty id rachunku bankowego (karta przy zakupie) id centrum autoryzacji (karta przy sprzedaży) id instytucji kredytowej oddzielnie dla karty przy zakupie i sprzedaży fp_id 376. Tabela sl_formatnumeracji Słownik formatów numeracji fn_id 2 fn_nazwa 3 fn_numeru CK_sl_FormatNumeracji_fn_ Numeru 2 PK_sl_FormatNumeracji Identyfikator formatu numeracji Nazwa formatu numeracji numeru (-numery umów o pracę,2-numery umów cywilnoprawnych,3-numery numery list płac,4-numery rachunków,5- zlecenia,6-raport kasowy) ([fn_numeru] >= and [fn_numeru] <= 6) fn_id CHECK 377. Tabela sl_formatnumeracjielement Elementy formatów numeracji fne_id 2 fne_idformatu Identyfikator elementu formatu numeracji Identyfikator formatu, z którym związany jest element elementu formatu (-licznik,2-rok,3-miesiąc,4-tekst,5-numer umowy cp,6-numer umowy o pracę,7-separator,8-liczba rach. w 3 fne_ ramach jednej umowy cp,9-liczba rach. dla pracownika,0-tekst w def.lp,-rach.do umowy w danym roku,2-rach.prac rach.prac w danym roku) 4 fne_pozycja 5 fne_licznikid Pozycja elementu (kolejność) w numerze Identyfikator licznika (w słowniku liczników) str. 229

230 fne_licznikfmt fne_licznikzliczanie fne_rokfmt fne_miesiacfmt fne_tekst fne_separator fne_mpk CK_sl_FormatNumeracjiElement _fne_licznikfmt Format licznika numeracji - szerokość pola - ilość zer wiodących lub 0 gdy numer normlalny Sposób zliczania licznika (0-roczny, -ciągły) Format roku 0-dwuznakowy rok -czteroznakowy rok Format miesiąca - 0 jednoznakowy, -dwuznakowy, 2-nazwa, 3- nazwa skrócona Tekst, wykorzysytwany gdy pole typu tekst (fne_=4) Separator (ważne dla pól typu separator fne_=5) Wykorzystanie MPK w formacie numeracji char () ([fne_licznikfmt] >= 0 and [fne_licznikfmt] <= 5) CHECK CK_sl_FormatNumeracjiElement ([fne_licznikzliczanie] is null or [fne_licznikzliczanie] = 0 or CHECK _fne_licznikzliczanie [fne_licznikzliczanie] = ) ([fne_miesiacfmt] is null or [fne_miesiacfmt] = 0 or CK_sl_FormatNumeracjiElement [fne_miesiacfmt] = or [fne_miesiacfmt] = 2 or [fne_miesiacfmt] CHECK _fne_miesiacfmt = 3) CK_sl_FormatNumeracjiElement ([fne_rokfmt] is null or [fne_rokfmt] = 0 or [fne_rokfmt] = ) CHECK _fne_rokfmt CK_sl_FormatNumeracjiElement ([fne_] >= and [fne_] <= 0) CHECK _fne_ FK_sl_FormatNumeracjiElement fne_idformatu->pk_sl_formatnumeracji _sl_formatnumeracji FK_sl_FormatNumeracjiElement fne_licznikid->pk_sl_liczniknumeracji _sl_liczniknumeracji PK_sl_FormatNumeracjiElement fne_id 378. Tabela sl_gmina Dane o gminach Nazwa gm_id gm_nazwa gm_ gm_kodgus gm_powiat PK_sl_Gmina Identyfikator grminy Nazwa gminy gminy (-gmina miejska,2-gmina wiejska,3-gmina miejsko- wiejska,4-miasto w gminie miejsko-wiejskiej,5-obszar wiejski w gminie miejsko-wiejskiej,8 wiejskiej,8-dzielnica m.st. Warszawy,9-delegatura lub dzielnica gminy miejskiej) Kod GUS gminy nazwa powiatu gm_id varchar (40) varchar (8) varchar (40) 379. Tabela sl_gratatrybutgodzindni Zawiera współczynniki dni Nazwa agd_id Identyfkator obiektu agd_nazwa Nazwa współczynnika agd_wspolczynnik Wartosc wspolczynnika, to ile wynosi procentowo PK_sl_GratAtrybutGodzinDni agd_id str. 230

231 380. Tabela sl_gratprzyczynarozwumowy Słownik z przyczynami rozwiązania umowy gpru_id Identyfikator przyczyny rozwiązania umowy 2 gpru_nazwa przyczyny rozwiązania umowy 3 gpru_kod Kod ZUS przyczyny rozwiązania umowy CK_sl_GratPrzyczynaRozwUmow (len([gpru_kod]) > 0) y_kod 2 3 CK_sl_GratPrzyczynaRozwUmow (len([gpru_nazwa]) > 0) y_nazwa PK_sl_GratPrzyczynaRozwUmow gpru_id y varchar (3) CHECK CHECK 38. Tabela sl_grattrescdok Słownik treści dokumentów td_id 2 td_domyslna 3 td_ 4 td_dokumentu 5 td_tresc 6 td_format CK_sl_GratTrescDok_td_ CK_sl_GratTrescDok_td_Dok 2 umentu 3 PK_sl_GratTrescDok 382. Tabela sl_grupakh Słownik grup kontrahentów grk_id 2 grk_nazwa IX_sl_GrupaKh 2 PK_sl_GrupaKh 383. Tabela sl_grupaprac Grupy pracowników grp_id 2 grp_nazwa PK_sl_GrupaPrac Identyfikator treści dokumentu Czy domyślna treść dokumentu dla danego typu dokumentu treści dokumentu (-dok.zw.z ewid.prac,2-treści umów o pracę,3-dok.do umowy o pracę,4-treści umów CP,5- dok. umowy CP,6-rachunki do umowy) Treść dokumentu Dodatkowy parametr, na temat formatu dokumentu (treść) (obecnie nieużywany) (len([td_]) > 0) ([td_dokumentu] >= and [td_dokumentu] <= 6) td_id Identyfikator Nazwa grupy grk_nazwa grk_id Identyfikator Nazwa grupy grp_id image ( ) CHECK CHECK UNIQUE str. 23

232 384. Tabela sl_grupatw Słownik grup towarowych grt_id 2 grt_nazwa 3 grt_nranalityka PK_sl_GrupaTw Klucz główny Nazwa grupy towarowej Numer analityki grt_id varchar (3) 385. Tabela sl_grupauz Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela sl_harmonogramumowycp Słownik wzorców harmonogramów umów cywilnoprawnych hucp_id Identyfikator 2 hucp_nazwa Nazwa szablonu harmonogramu 3 hucp_rodzajpozycji Rodzaj harmonogramu (0-cykliczny, -jednorazowy) 4 hucp_rodzajcyklu Rodzaj cyklu 0-miesięczny, -tygodniowy Sposób określenia okresu obowiązywania cyklu (0-wg dat 5 hucp_okressposobokreslenia obowiązywania umowy, -dowony okres) 6 hucp_okreswydluzokres O ile dni wydłużyć okres (dla hucp_okressposobokreslenia=0) 7 hucp_datarachdzien 8 hucp_datarachdzientygodnia 9 hucp_rozliczakordy 0 hucp_rozliczprowizje hucp_rozliczecp 2 hucp_rozliczecpmiesiac Dzień miesiąca w którym wystawiamy rachunek (dotyczy cyklu miesięcznego - hucp_rodzajcyklu=0) (wartości z zakresu -28 numer dnia miesiąca lub 0 dla ostatniego dnia miesiąca) Dzień tygodnia, w którym wystawiamy rachunek (dla cyklu tygodniowego hucp_rodzajcyklu=) (wartości -poniedziałek, 2- wtorek 3-środa itd) Czy rozliczać ewidencję akordów Czy rozliczać ewidencję prowizji Czy rozliczać ewidencję czasu pracy Który miesiąc ewidencji czasu pracy ma być rozliczany (0-bieżący, -poprzedni, 2- dwa miesiące wcześniej) 3 hucp_idszablonuwydruku Szablon wydruku rachunku, którego należy użyć przy drukowaniu 4 hucp_rodzajprzychodu Rodzaj przychodu, z jakim tworzone są rachunki na podstawie tej pozycji harmonogramu (szczegółowy opis rodzajów przychodu plb_rachunekdoumowycp ru_rodzajprzychodu) 5 hucp_ryczalt Czy rachunek jest ryczałtowy FK_sl_HarmonogramUmowyCP_s hucp_idszablonuwydruku->pk_sl_grattrescdok l_grattrescdok 2 PK_sl_HarmonogramUmowyCP hucp_id 387. Tabela sl_kalendarz Słownik kalendarzy czasu pracy str. 232

233 slk_id 2 slk_nazwa 3 slk_rodzajgodzin PK_sl_Kalendarz Identyfikator Nazwa kalendarza Rodzaj godzin (0- zbiorcze; - szczegółowe) slk_id 388. Tabela sl_kalendcykl Cykle kalendarza pracy slc_id Identyfikator 2 slc_idkalend Ident. kalendarza, do którego odnosi się cykl 3 slc_od Początek cyklu FK_sl_KalendCykl_sl_Kalendarz slc_idkalend->pk_sl_kalendarz 2 PK_sl_KalendCykl slc_id 389. Tabela sl_kalenddzien Dane dnia pracy kalendarza sld_id 2 sld_idcykl 3 sld_idatrybut 4 sld_nr 5 sld_nazwa 6 sld_rodzaj 7 sld_iledzienne 8 sld_ilenocne CK_sl_KalendParDnia 2 PK_sl_KalendParDnia Identyfikator Ident. cyklu, do którego odnosi się dzień Identyfikator atrybutu dnia w sl_gratatrybutgodzindni (agd_rodzaj=) Nr dnia w cyklu Nazwa (opis) dnia Rodzaj dnia (0- roboczy; - wolny; 2- świąteczny) Liczba minut dziennych do przepracowania Liczba minut nocnych do przepracowania ([sld_rodzaj] = 0 or [sld_rodzaj] = or [sld_rodzaj] = 2) sld_id CHECK 390. Tabela sl_kalendgodzina Szczegółowe godziny pracy danego dnia kalendarza slg_id Identyfikator 2 slg_iddzien Ident. dnia, do którego odnosi się okres pracy 3 slg_poradnia Godziny (0- dzienne;- nocne) 4 slg_od 5 slg_do CK_sl_KalendGodziny 2 PK_sl_KalendGodziny 39. Tabela sl_kalendwyjatek Wyjątki kalendarzy czasu pracy Początek okresu pracy (w minutach od początku. doby) Koniec okresu pracy (w minutach od początku. doby) ([slg_poradnia] = 0 or [slg_poradnia] = ) slg_id CHECK str. 233

234 slw_id Identyfikator slw_idkalend Ident. kalendarza, do którego odnosi się wyjątek Identyfikator atrybutu dnia w sl_gratatrybutgodzindni slw_idatrybut (agd_rodzaj=) slw_data Dzień wyjątku slw_nazwa Nazwa (opis) wyjątku slw_rodzaj Rodzaj dnia (0- roboczy; - wolny; 2- świąteczny) slw_iledzienne Liczba minut dziennych do przepracowania slw_ilenocne Liczba minut dziennych do przepracowania slw_ustawowy Czy wyjątek ustawowy CK_sl_KalendWyjatek ([slw_rodzaj] = 0 or [slw_rodzaj] = or [slw_rodzaj] = 2) FK_sl_KalendWyjatek_sl_Kalenda slw_idkalend->pk_sl_kalendarz CHECK PK_sl_KalendWyjatek slw_id 392. Tabela sl_kalendwyjgodzina Godziny szczegółowe wyjątków Nazwa slwg_id Identyfikator slwg_idwyj Ident. wyjątku, do którego odnosi się okres pracy slwg_poradnia Godziny (0- dzienne;- nocne) slwg_od slwg_do CK_sl_KalendWyjGodziny PK_sl_KalendWyjGodziny Początek okresu pracy (w minutach od początku. doby) Koniec okresu pracy (w minutach od początku. doby) ([slwg_poradnia] = 0 or [slwg_poradnia] = ) slwg_id CHECK 393. Tabela sl_kategoria Slownik kategorii Nazwa kat_id kat_nazwa kat_ kat_podtytul FK_sl_Kategoria_sl_Kategoria PK_sl_Kategoria Identyfikator kategorii Nazwa kategorii. 2 - globalny, 3 - dane ewid. VAT sprzedaży 4 - dane ewid. VAT zakupu 5 - dane pozycji w KPiR 6 - osoby 7 - towary 8 - kontrahenci 9 - wyplaty Podtytuł kategorii. kat_id->pk_sl_kategoria kat_id varchar (60) 394. Tabela sl_kategoriadokumentu Zawiera dane o kategoriach dokumentów w bibliotece dokumentów Nazwa kd_id Identyfikator kategorii dokumentu kd_nazwa Nazwa kategorii dokumentu kd_ kategorii dokumentu str. 234

235 kd_domyslna kd_gratyfikant CK_sl_KategoriaDokumentu_kd_ Nazwa PK_sl_KategoriaDokumentu CHECK 395. Tabela sl_kategoriazestawien Kategorie zestawień Nazwa kz_id Identyfikator kz_nazwa Nazwa kategorii kz_ikona Indeks ikony wyświetlanej w liście zestawień PK_sl_KategoriaZestawien kz_id 396. Tabela sl_kodpocztowy Słownik kodów pocztowych Nazwa kc_id kc_k kc_w kc_p kc_g kc_m kc_u PK_sl_KodPocztowy Identyfikator Kod pocztowy Województwo Powiat Gmina Miejscowość Ulica kc_id varchar (6) varchar (00) 397. Tabela sl_kodprzyczynywyrejestrowania Słownik kodów przyczyny wyrejestrowania Nazwa kpw_id kpw_kod kpw_ PK_sl_KodPrzyczynyWyrejestrowakpw_Kod nia 398. Tabela sl_kodrodzajutransakcji Słownik kodów rodzajów transakcji Nazwa krt_kod krt_nazwa krt_aktywny PK_sl_KodRodzajuTransakcji Identyfikator Kod Kod rodzaju transakcji. Nazwa rodzaju transakcji. Czy kod tranaskcji jest aktywny krt_kod char (3) Czy domyślna kategoria dokumentu Kategoria dokumentu widoczna tylko w programie kadrowo- płacowym (len(rtrim([kd_nazwa])) > 0) kd_id str. 235

236 399. Tabela sl_kodswiadczenia Słownik kodów świadczeń/przerw ksw_id 2 ksw_kod 3 ksw_ PK_sl_KodSwiadczenia 400. Tabela sl_krajpochodzenia Słownik krajów pochodzenia krp_id 2 krp_kod 3 krp_nazwa PK_sl_KrajPochodzenia 40. Tabela sl_kursbhp Słownik z kursami BHP kbhp_id 2 kbhp_nazwa CK_sl_KursBHP_Nazwa 2 PK_sl_KursBHP Identyfikator Kod ksw_kod Identyfikator kraju Kod kraju pochodzenia Nazwa kraju pochodzenia krp_id Identyfikator kursu Nazwa kursu BHP (len([kbhp_nazwa]) > 0) kbhp_id char (3) varchar (3) CHECK 402. Tabela sl_liczniknumeracji Słownik liczników numeracji ln_id 2 ln_nazwa 3 ln_ 4 ln_domyslna 5 ln_wartoscaktualna CK_sl_LicznikNumeracji_ln_Naz wa Identyfikator licznika numeracji Nazwa licznika numeracji licznika numeracji (0-roczny, -ciągły) Wartość domyślna (przy pierwszym użyciu) Wartość licznika ciągłego (ln_=) (len([ln_nazwa]) > 0) 2 CK_sl_LicznikNumeracji_ln_ ([ln_] = 0 or [ln_] = ) 3 PK_sl_LicznikNumeracji ln_id 403. Tabela sl_liczniknumeracjirok Wartości liczników dla poszczególnych lat w licznikach numeracji lnr_id Identyfikator wartości licznika w zadanym roku 2 lnr_idlicznika Identyfikator licznika numeracji 3 lnr_rok Rok, dla któego pamiętamy wartość licznika 4 lnr_wartoscaktualna Wartość aktualna licznika numeracji w określonym roku CHECK CHECK str. 236

237 FK_sl_LicznikNumeracjiRok_sl_Li czniknumeracji 2 PK_sl_LicznikNumeracjiRok 404. Tabela sl_magazyn Słownik magazynów podmiotu mag_id 2 mag_symbol 3 mag_nazwa 4 mag_status 5 mag_ 6 mag_analityka 7 mag_glowny 8 mag_pos PK_sl_Magazyn lnr_idlicznika->pk_sl_liczniknumeracji lnr_id Identyfikator. Symbol magazynu. Nazwa magazynu. Status magazynu. Pole obecnie nie jest używane. - oznacza magazyn aktywny, i tylko taka wartość jest dopuszczalna. magazynu. Numer analityki magazynu. Czy jest to magazyn główny. Znacznik oznacza, że dany magazyn jest związany ze sprzedażą detaliczną mag_id varchar (3) varchar (5) 405. Tabela sl_magazynprofil Zawiera informacje o profilu magazynów w powiązaniu z użytkownikami pf_idobiektu Identyfikator magazynu 2 pf_iduzytkownika Identyfikator użytkownika FK_sl_MagazynProfil_pd_Uzytko pf_iduzytkownika->pk_pd_uzytkownik wnik 2 FK_sl_MagazynProfil_sl_Magazyn pf_idobiektu->pk_sl_magazyn 3 PK_sl_MagazynProfil pf_idobiektu; pf_iduzytkownika 406. Tabela sl_magazynprzesunieciaprofil Zawiera informacje o profilu magazynów dla przesunięć międzymagazynowych pf_idobiektu 2 pf_iduzytkownika FK_sl_MagazynPrzesunieciaProfi l_pd_uzytkownik FK_sl_MagazynPrzesunieciaProfi 2 l_sl_magazyn PK_sl_MagazynPrzesunieciaProfi 3 l 407. Tabela sl_oddzialnfz Słownik oddziałów NFZ Identyfikator magazynu dla przesunięcia międzymagazynowego Identyfikator użytkownika pf_iduzytkownika->pk_pd_uzytkownik pf_idobiektu->pk_sl_magazyn pf_idobiektu; pf_iduzytkownika str. 237

238 onfz_id 2 onfz_kod 3 onfz_ IX_sl_OddzialNFZ_Kod 2 PK_sl_OddzialNFZ 408. Tabela sl_ Słownik opisów sop_id 2 sop_ PK_sl_ 409. Tabela sl_absencji Lista opisów absencji oa_id 2 oa_nazwa PK_sl_Absencji 40. Tabela sl_panstwo Słownik państw pa_id 2 pa_nazwa 3 pa_kodpanstwaue 4 pa_czlonekue PK_sl_Panstwo 4. Tabela sl_pkwiu Słownik PKWiU pkw_id 2 pkw_numer 3 pkw_ PK_sl_PKWiU 42. Tabela sl_pojcel Słownik celów przejazdów spc_id 2 spc_cel 3 spc_idtrasy Identyfikator Kod oddziału NFZ oddziału NFZ onfz_kod onfz_id Identyfikator opisu Treść opisu sop_id Identyfikator opisu absenci absencji oa_id Identyfikator państwa Nazwa państwa Kod państwa - członka UE w UE Czy państwo jest członkiem UE pa_id Identyfikator elementu Numer PKWiU PKWiU pkw_id Identyfikator Nazwa celu Identyfikator trasy char (3) UNIQUE varchar (2) varchar (20) varchar (000) str. 238

239 FK_sl_PojCel_sl_PojTrasa 2 PK_sl_PojCel 43. Tabela sl_pojtrasa Słownik tras przejazdów sptr_id 2 sptr_trasa 3 sptr_km PK_sl_PojTrasa spc_idtrasy->pk_sl_pojtrasa spc_id Identyfikator trasy Długość trasy sptr_id 44. Tabela sl_pojstawka Słownik stawek kilometrówki dla poszczególnych typów pojazdów sps_id Identyfikator 2 sps_pojazdu 0 - poniżej 900 cm3; - powyżej 900 cm3 3 sps_stawka Kwota stawki 4 sps_waznaod Początek obowiązywania PK_sl_PojStawka sps_id 45. Tabela sl_pokrewienstwo Słownik stopni pokrewieństwa pokr_id 2 pokr_kod 3 pokr_ IX_sl_Pokrewienstwo_Kod 2 PK_sl_Pokrewienstwo Identyfikator Kod pokrewieństwa pokrewieństwa pokr_kod pokr_id char (2) UNIQUE 46. Tabela sl_powodrozwiazaniaumowy Powody rozwiązania umów o pracę i cywilnoprawnych pru_id Identyfikator 2 pru_powod Powód rozwiązania umowy PK_sl_PowodRozwiazaniaUmow pru_id y 47. Tabela sl_pracaszczegolnycharakter Słownik pracy w szczególnym charakterze pch_id Identyfikator 2 pch_tresc Treść 3 pch_kod Kod pracy w szczególnych warunkach varchar (9) str. 239

240 PK_sl_PracaSzczegolnyCharakter pch_id 48. Tabela sl_prawodoemerytury Słownik praw do emerytury pde_id Identyfikator 2 pde_kod Kod prawa do emerytury / renty 3 pde_ IX_sl_PrawoDoEmerytury_Kod pde_kod 2 PK_sl_PrawoDoEmerytury pde_id char () UNIQUE 49. Tabela sl_rabat Słownik rabatów rt_id 2 rt_nazwa 3 rt_rodzaj 4 rt_procent PK_sl_Rabat 420. Tabela sl_rejestrksiegowy Definicje rejestrów księgowych rks_id 2 rks_symbol 3 rks_nazwa 4 rks_ 5 rks_kontrolabilansowania 6 rks_defwalutadekretow Identyfikator Nazwa rabatu 0 - od pozycji, - od dokumentu Procent rt_id Klucz główny Symbol rejestru księgowego - wartość unikalna Nazwa rejestru księgowego rejestru księgowego Sposób kontroli bilansowania (0- dekret; - dekret i grupy) Domyślna waluta dekretów varchar (3) char (3) 7 rks_defrodzajkursuwal Domyślny rodzaj kursu waluty (0- zakup; - średni; 2 - sprzedaż) 8 rks_powiazanievat 9 rks_iduewidvat 0 rks_rodzajzakupu rks_sposobodliczania 2 rks_kontroladanychvat Powiązanie VAT (0 - brak; 3 - sprzedaż; 6 - zakup) Ewidencja VAT (słownik ewidencji VAT przefiltrowany wg sprzedaży bądź zakupu) jeśli wybrano powiązanie VAT sprzedaż bądź zakup Rodzaj zakupu (0 - wszystkie; - inwestycyjne; 2 - zaopatrzeniowe; 3 - kosztowe) - tylko jeśli powiązanie VAT jest równe zakup Odliczenie zakupu (0 - całkowite; - proporcjonalne; 2- bez odliczenia) - tylko jeśli powiązanie VAT jest równe zakup Czy kontrolować wprowadzenie danych do VAT (0 - nie kontroluj; - ostrzegaj; 2 - blokuj zapis) 3 rks_kontrolazgodnosciewidencji Czy kontrolować zgodność kwoty w ewidencji VAT i w dekretacji VAT na kontach (0 - nie kontroluj; - ostrzegaj; 2 - blokuj zapis) 4 rks_idkategorii Id kategorii dla nowego dekretu str. 240

241 5 rks_kopiujtresc CK_sl_RejestrKsiegowy_ 2 CK_sl_RejestrKsiegowy_2 3 CK_sl_RejestrKsiegowy_3 Czy kopiować treść z poprzedniej pozycji dekretu ([rks_kontroladanychvat] = 0 or [rks_kontroladanychvat] = or [rks_kontroladanychvat] = 2) ([rks_kontrolazgodnosciewidencjivat] = 0 or [rks_kontrolazgodnosciewidencjivat] = or [rks_kontrolazgodnosciewidencjivat] = 2) ([rks_defrodzajkursuwal] = 0 or [rks_defrodzajkursuwal] = or [rks_defrodzajkursuwal] = 2) CHECK CHECK CHECK 4 CK_sl_RejestrKsiegowy_4 (len([rks_symbol]) > 0 and len([rks_symbol]) <= 3) ([rks_powiazanievat] = 0 or [rks_powiazanievat] = 3 or 5 CK_sl_RejestrKsiegowy_5 [rks_powiazanievat] = 6) FK_sl_RejestrKsiegowy_sl_Kateg 6 rks_idkategorii->pk_sl_kategoria oria FK_sl_RejestrKsiegowy_sl_E 7 rks_iduewidvat->pk_sl_ewidvat widvat FK_sl_RejestrKsiegowy_sl_Walut 8 rks_defwalutadekretow->pk_sl_waluta a 9 IX_sl_RejestrKsiegowy_Symbol rks_symbol 0 PK_sl_RejestrKsiegowy rks_id 42. Tabela sl_rodzajkontaktu Słownik preferowanych rodzajów kontaktu z kontrahentem rk_id Identyfikator rodzaju kontaktu 2 rk_nazwa Nazwa rodzaju kontaktu PK_rk_RodzajKontaktu rk_id CHECK CHECK UNIQUE 422. Tabela sl_rodzajobnizki Slownik obnizek podatku rob_id 2 rob_numer 3 rob_nazwa PK_sl_RodzajObnizki 423. Tabela sl_rodzajodliczenia Slownik odliczen od przychodu rod_id 2 rod_numer 3 rod_nazwa PK_sl_RodzajOdliczenia Identyfikator rodzaju obniżki Numer rodzaju obniżki rodzaju obniżki rob_id Identyfikator rodzaju odliczenia Numer rodzaju odliczenia rodzaju odliczenia rod_id str. 24

242 424. Tabela sl_stancywilny Słownik stanów cywilnych sc_id 2 sc_stan PK_sl_StanCywilny 425. Tabela sl_stanowisko Słownik ze stanowiskami stn_id 2 stn_nazwa CK_sl_Stanowisko_Nazwa 2 PK_sl_Stanowisko Identyfikator Stan cywilny sc_id Identyfikator stanowiska Nazwa stanowiska (len([stn_nazwa]) > 0) stn_id varchar (20) CHECK 426. Tabela sl_stawkaakordowa Słownik stawek akordowych sa_id 2 sa_nazwa 3 sa_jednostka 4 sa_stawki 5 sa_liniowaprzelicznik CK_sl_StawkaAkordowa_sa_Jedn ostka Id stawki akordowej Nazwa stawki akordowej Jednostka produkcyjna stawki akordowej (0-liniowa, -progresywna) kwota za jednostkę dla liniowej stawki akordowej (dla sa_stawki=0 - liniowy) (len([sa_jednostka]) > 0) CK_sl_StawkaAkordowa_sa_Linio ([sa_stawki] = 0 and [sa_liniowaprzelicznik] <> 0 or waprzelicznik [sa_stawki] = ) CK_sl_StawkaAkordowa_sa_Naz (len([sa_nazwa]) > 0) wa CK_sl_StawkaAkordowa_sa_S ([sa_stawki] = 0 or [sa_stawki] = ) tawki 5 PK_sl_StawkaAkordowa sa_id 427. Tabela sl_stawkaakordowaprog Pomocnicze w słowniku stawek akordowych (progi dla stawek progresywnych) Identyfikator progu stawki akordowej (dotyczy progresywnych sap_id stawek akordowych) Id.stawki akordowej (do której stawki należy próg) ze 2 sap_idstawkiakordowej sl_stawkaakordowa 3 sap_lp Lp. progu stawki prowizyjnej 4 sap_prog Wartość, do której obowiązuje próg 5 sap_wartosc Wartość w zakresie objętym progiem PK_sl_StawkaAkordowaProg sap_id varchar (0) CHECK CHECK CHECK CHECK str. 242

243 428. Tabela sl_stawkaprowizyjna Słownik stawek prowizyjnych sp_id Identyfikator stawki prowizyjnej 2 sp_nazwa Nazwa stawki prowizyjnej 3 sp_stawki stawki prowizyjnej (0-liniowa, - progresywna) 4 sp_liniowaprzelicznik Przelicznik dla liniowej stawki prowizyjnej (dla sp_stawki=0) CK_sl_StawkaProwizyjna_sp_Lini ([sp_stawki] = 0 and [sp_liniowaprzelicznik] <> 0 or owaprzelicznik [sp_stawki] = ) 2 3 CK_sl_StawkaProwizyjna_sp_Naz (len([sp_nazwa]) > 0) wa CK_sl_StawkaProwizyjna_sp_ ([sp_stawki] = 0 or [sp_stawki] = ) Stawki 4 PK_sl_StawkaProwizyjna sp_id 429. Tabela sl_stawkaprowizyjnaprog Pomocnicze w słowniku stawek prowizyjnych (progi dla stawek progresywnych) spp_id Id. progu stawki prowizyjnej identyfikator stawki prowizyjnej, któej próg dotyczy - ze 2 spp_idstawkiprowizyjnej sl_stawkaprowizyjna 3 spp_lp Lp. progu stawki prowizyjnej 4 spp_prog Wartość progu danej stawki 5 spp_wartosc Wartość prowizji w danym zakresie (progu) PK_sl_StawkaProwizyjnaProg spp_id CHECK CHECK CHECK 430. Tabela sl_stawkavat Slownik stawek VAT vat_id 2 vat_nazwa 3 vat_stawka 4 vat_symbol 5 vat_czysystemowa 6 vat_czywidoczna 7 vat_pozycja 8 vat_pozsprzedaz 9 vat_pozzakup 0 vat_pozrr vat_pozdomyslna 2 vat_rodzaj IX_sl_StawkaVAT_Symbol 2 PK_sl_StawkaVAT Identyfikator stawki VAT Nazwa stawki. Procent stawki. Symbol stawki VAT Czy stawka jest "wbudowana" Czy pokazywać daną stawke na dialogach do wprowadzania danych VAT Pozycja na liście (wydruki, combobox'y) Pozycja stawki w zestawieniach związanych z sprzedaży Pozycja stawki w zestawieniach związanych z zakupem Pozycja stawki w zestawieniach związanych z fakturami RR Domyślna pozycja na liście Rodzaj stawki vat - na przyszłe potrzeby vat_id vat_id varchar (20) UNIQUE str. 243

244 43. Tabela sl_stopienniepelnosprawnosci Słownik stopni niepełnosprawności stn_id Identyfikator 2 stn_kod Kod stopnia niepełnosprawności 3 stn_ IX_sl_StopienNiepelnosprawnosc stn_kod i_kod PK_sl_StopienNiepelnosprawnos 2 stn_id ci 432. Tabela sl_stopienniezdolnoscidopracy Słownik stopni niezdolności do pracy stnp_id 2 stnp_kod 3 stnp_ IX_sl_StopienNiezdolnosciDoPra cy_kod PK_sl_StopienNiezdolnosciDoPra 2 stnp_id cy 433. Tabela sl_symboldeklaracjiusebank Słownik symboli deklaracji dla przelewów US sdu_id 2 sdu_symbol 3 sdu_zobowiazanie 4 sdu_rachbank 5 sdu_systemowy PK_sl_SymbolDeklaracjiUSEBank sdu_id Identyfikator Kod stopnia niezdolności do pracy stopnia niezdolności do pracy stnp_kod char () UNIQUE char (2) UNIQUE varchar (0) 434. Tabela sl_szablondzialania Słownik szablonów działań szdz_id 2 szdz_dzialanierodzaj 3 szdz_nazwaszablonu 4 szdz_nazwa 5 szdz_status 6 szdz_podtyp Id szablonu; klucz główny Rodzaj działania (-zadanie, 2-spotkanie, 3-telefon, 3 4-notatka, 5- rozmowa ernetowa, 6-list, 7-faks) Nazwa szablonu Nazwa działania Status (NULL - niezakończone; 0- nieudane; - udane) Id podtypu (w UI nazywanego rodzajem), klucz obcy z tabeli sl_crmpodzadania varchar (00) varchar (00) 7 szdz_personel Opiekun (adr_id członka personelu, klucz obcy z tabeli adr Ewid) str. 244

245 8 szdz_calydzien 9 szdz_poczatek 0 szdz_czastrwania szdz_lokalizacja 2 szdz_priorytet 3 szdz_kolor 4 szdz_pokazujwkalendarzu 5 szdz_rezultat 6 szdz_kierunek Znacznik określający czy działanie oznaczono jako całodzienne Określenie przesunięcia początku działania względem daty obecnej Określenie czasu trwania działania Lokalizacja działania Priorytet działania (-wysoki, 2-normalny, 3-niski) Kolor zadania w kalendarzu w formacie R,G,B gdzie składowe zapisane sa dziesiętnie i pochodzą z zakresu Znacznik określający widoczność działania w kalendarzu Rezultat zadania (w UI nazywany statusem; -wykonane, 2- zaplanowane, 3-rozpoczęte, 4-nieudane, 5-odebrany, 6- pozostawiono wiadomość, 7-odbyło się, 8-nie odbyło się, 9- wysłany-otrzymany, 0-niewysłany, -do wysłania, 2- anulowany, 3-nieokreslony); dopuszczalne wartości zależą od rodzaju działania Kierunek działania (-przychodzący, 2-wychodzący, dla działań innych niż list, faks, telefon i rozmowa ernetowa - NULL) varchar () Przypomnienie o działaniu w minutach (NULL-brak, 0-na czas, 7 szdz_kiedyprzypomnienie inne dopuszczalne wartości: 5,0,5,30,60,20,440,2880,0080,2060) Znacznik określający czy działanie nie ma ustawionego terminu 8 szdz_bezczasu rozpoczęcia i zakończenia 9 szdz_uwagi Uwagi do działania Znacznik określający czy działanie jest prywatnym działaniem 20 szdz_prywatne opiekuna 2 szdz_klasa Klasa działania (0 - zwykłe, - windykacyjne) szdz_formadzialaniawindykacyj Forma działania windykacyjnego, klucz obcy z tabeli 22 nego sl_formadzialaniawindykacyjnego 23 szdz_ zadania Znacznik czy szablon jest szablonem systemowym i nie można go 24 szdz_predefiniowany usunąć FK_sl_SzablonDzialania_sl_CRMP szdz_podtyp->pk_sl_crmpodzadania odzadania 2 PK_sl_SzablonDzialanie szdz_id 435. Tabela sl_szablonrachunku Szablony rachunków sr_id Identyfikator szablonu rachunku 2 sr_nazwa szablonu rachunku 3 sr_tekst Szablon rachunku PK_sl_SzablonRachunku sr_id ntext ( ) image ( ) 436. Tabela sl_szablonumowycp Szablony umów cywilnoprawnych str. 245

246 sucp_id 2 sucp_nazwa 3 sucp_tekst PK_sl_SzablonUmowyCP Identyfikator szablonu umowy cywilnoprawnej szablonu umowy cywilnoprawnej Szablon umowy cywilnoprawnej sucp_id image ( ) 437. Tabela sl_szablonumowyoprace Szablony umów o pracę sup_id 2 sup_nazwa 3 sup_tekst Identyfikator szablonu umowy o pracę szablonu umowy o pracę Szablon umowy o pracę Rodzaj umowy dla której szablon jest przeznaczony ( - umowa image ( ) 4 sup_rodzaj na czas nieokreślony; 2 - umowa na czas określony; 3 - umowa na czas próbny) PK_sl_SzablonyUmowOPrace sup_id 438. Tabela sl_tresc Słownik treści operacji na dekrecie sltr_id 2 sltr_tresc PK_sl_Tresc Identyfikator treści Treść sltr_id 439. Tabela sl_ewidvat y ewidencji VAT te_id 2 te_nazwa 3 te_ 4 te_rodzaj 5 te_czysystemowa 6 te_czykorekty 7 te_pozycja 8 te_idkategorii 9 te_rodzajzakupu 0 te_sposobodliczania te_transakcjavat 2 te_miesiacodliczvat 3 te_idterminplatnosci FK_sl_EwidVAT_sl_FormaPla tnosci Identyfikator typu ewidencji VAT Nazwa typu ewidencji typu ewidencji 0 - Ewidencja VAT sprzedaży, - Ewidencja VAT zakupu Czy ewidencja "wbudowana" Czy ewidencja korekt Pozycja na liście (wydruki, combobox'y) Identyfikator domyślnej kategorii dla sprzedaży Domyśny rodzaj zakupu Domyślny sposób odliczania Domyslny rodzaj transakcji VAT Miesiąc odliczania VAT (w stosunku do daty wpisu) Id formy płatności te_idterminplatnosci->pk_sl_formaplatnosci 2 FK_sl_EwidVAT_sl_Kategoria te_idkategorii->pk_sl_kategoria str. 246

247 3 PK_sl_EwidVAT te_id 440. Tabela sl_identyfikatora Słownik typów identyfikatorów tożsamości tid_id Identyfikator 2 tid_kod Symbol identyfikatora 3 tid_nazwa Nazwa identyfikatora IX_sl_Identyfikatora_Kod tid_kod 2 PK_sl_Identyfikatora tid_id char () UNIQUE 44. Tabela sl_wplaty Tabela z typami wypłat wpt_id 2 wpt_symbol 3 wpt_nazwa PK_sl_Wplaty Identyfikator Symbol typu wpłaty typy wpłaty wpt_id char () varchar (30) 442. Tabela sl_tytulubezpieczenia Słownik tytułów ubezpieczenia tu_id Identyfikator 2 tu_kod Kod tytułu 3 tu_ tytułu IX_sl_TytulUbezpieczenia_Kod tu_kod 2 PK_sl_TytulUbezpieczenia tu_id varchar (4) varchar (000) UNIQUE 443. Tabela sl_uprawnienie Słownik z uprawnieniami pracowników upr_id 2 upr_nazwa CK_sl_Uprawnienie_Nazwa 2 PK_sl_Uprawnienie Id.uprawnienia Nazwa uprawnienia (len([upr_nazwa]) > 0) upr_id CHECK 444. Tabela sl_urzadcelny Słownik urządów celnych obsługujących dekl. Intrastat suc_id Identyfikator urzędu 2 suc_kod Kod izby celnej 3 suc_ izby celnej str. 247

248 PK_sl_UrzadCelny 445. Tabela sl_urzadskarbowy Słownik kodów Urzędów Skarbowych sus_id 2 sus_kod 3 sus_ PK_sl_UrzadSkarbowy suc_id Id kodu Urzędu Skarboweg Kod Urzędu Skarbowego Urzędu Skarbowego sus_id varchar (8) 446. Tabela sl_waluta Waluty (tabelka do uzupełnienia - dodana tylko żeby można zaznaczyć powiązania) wl_id Identyfikator waluty 2 wl_symbol Identyfikator waluty 3 wl_nazwa Nazwa waluty 4 wl_liczbajednostek Liczba jednostek za którą podawany jest kurs 5 wl_aktywna Czy waluta występuje w tabelach kursów walut PK_sl_Waluta wl_symbol char (3) varchar (25) 447. Tabela sl_walutabank Banki emitujące tabele kursów walut wbn_id 2 wbn_nazwa 3 wbn_podstawowy PK_sl_WalutaBank Identifikator banku Nazwa banku Czy podstawowy (jeśli tak to będzie podpowiadany jako domyślny) wbn_id 448. Tabela sl_walutakurs Kursy walut wk_id Identyfikator kursu 2 wk_data Data kursu 3 wk_idwaluty Waluta 4 wk_symbol Symbol waluty 5 wk_zakup Kurs zakupu 6 wk_sprzedaz Kurs sprzedaży 7 wk_sredni Kurs średni 8 wk_idtabeli ID tabeli kursów do której dany kurs należy FK_sl_WalutaKurs_sl_Waluta wk_symbol->pk_sl_waluta FK_sl_WalutaKurs_sl_WalutaTab 2 wk_idtabeli->pk_sl_walutatabelakursow elakursow 3 PK_sl_WalutaKurs wk_id char (3) str. 248

249 449. Tabela sl_walutanominal Definicje nominałów walut wln_id Ident.informacji o nominale waluty 2 wln_idwaluty Id. waluty, której informacja dotyczy 3 wln_nominal Wartość nominału 4 wln_ nominału Definicja koleności wyświetlania nominałów przy zatwierdzaniu 5 wln_pozycja raportów FK_sl_WalutaNominal_sl_Waluta wln_idwaluty->ix_sl_waluta_wl_id 2 PK_sl_WalutaNominal wln_id 450. Tabela sl_walutatabelakursow Tabele kursów walut, emitowane przez banki (sl_walutabank) wtk_id 2 wtk_data 3 wtk_idbanku 4 wtk_symbol 5 wtk_nazwa FK_sl_WalutaTabelaKursow_sl_ WalutaBank 2 PK_sl_WalutaTabelaKursow Identyfikator tabelu kursów Data obowiązywania tabeli Identyfikator banku z którego pochodzi tabela Symbol tabeli kursów Nazwa tabeli kursów wtk_idbanku->pk_sl_walutabank wtk_id varchar (20) 45. Tabela sl_wlasny Dane słowników własnych sw_id 2 sw_slownikid 3 sw_nazwa FK_sl_Wlasny_sl Slownik 2 PK sl_wlasny 452. Tabela sl_wojewodztwo Słownik województw woj_id 2 woj_nazwa PK_sl_Wojewodztwo 453. Tabela sl_wyksztalcenie Słownik rodzajów wykształcenia wyk_id 2 wyk_kod Identyfikator pozycjii w słowniku własnym Identyfikator słownika własnego z tabeli sl Slownik Nazwa pozycji w słowniku własnym sw_slownikid->pk_sl Slownik sw_id Identyfikator województwa Nazwa województwa woj_id Identyfikator Kod wykształcenia char (2) str. 249

250 3 wyk_ IX_sl_Wyksztalcenie_Kod 2 PK_sl_Wyksztalcenie wykształcenia wyk_kod wyk_id UNIQUE 454. Tabela sl_wzorzecskladnikaplacowego Słownik wzorców składników płacowych wsp_id Identyfikator 2 wsp_nazwa Nazwa wzorca 3 wsp_podstopodatkowania Czy wchodzi w skład podstawy opodatkowania Czy wchodzi w skład podstawy składki na ubezpieczenie 4 wsp_podstsklubemerrent emerytalne i rentowe Czy wchodzi w skład podstawy składki na ubezpieczenie 5 wsp_podstsklubchorwyp chorobowe i wypadkowe Czy wchodzi w skład podstawy składki na ubezpieczenie 6 wsp_podstsklubzdr zdrowotne 7 wsp_naliczany Czy jest to składnik naliczany (nie = potrącany) varchar (60) 8 wsp_platnypracodawca Czy składnik płacony przez pracodawcę (nie = płatny przez ZUS) Pole wypłaty, w które wpada składnik oparty na tym wzorcu (dla 9 wsp_polewyplaty predefiniowanych) 0 wsp_systemowy Składnik systemowy PK_sl_WzorzecSkladnikaPlacowe wsp_id go 455. Tabela sl_zawod Słownik zawodów zw_id 2 zw_kod 3 zw_ IX_sl_Zawod_Kod 2 PK_sl_Zawod 456. Tabela sl_zestawakordowy Słownik zestawów akordowych za_id 2 za_nazwa CK_sl_ZestawAkordowy_za_Naz wa 2 PK_sl_ZestawAkordowy Identyfikator Kod zawodu zawodu zw_kod zw_id Identyfikator zestawu akordowego Nazwa zestawu akordowego (len([za_nazwa]) > 0) za_id varchar (8) UNIQUE CHECK 457. Tabela sl_zestawakordowyakord Pomocnicze przy słowniku zestawów akordowych (pozycje zestawu - stawki) str. 250

251 zal_id 2 zal_idzestawu 3 zal_idstawkiakrodowej FK_sl_ZestawAkordowyAkord_sl _StawkaAkordowa FK_sl_ZestawAkordowyAkord_sl 2 _ZestawAkordowy 3 PK_sl_ZestawAkordowyAkord Identyfiator łącznika zestaw akordowy - akord Identyfikator zestawu akordowego Identyfikator stawki akordowej zal_idstawkiakrodowej->pk_sl_stawkaakordowa zal_idzestawu->pk_sl_zestawakordowy zal_id 458. Tabela sl_zwolnieniezakcyzy Słownik powodów zwolnienia z podatku akcyzowego akc_id Klucz główny 2 akc_nazwa Nazwa powodu zwolnieina z akcyzy Czy pokazywać daną przyczynę zwolnienia na dialogach do 3 akc_czywidoczna wprowadzania danych PK_sl_ZwolnienieZAkcyzy akc_id 459. Tabela st_kst Klasyfikacja środków trwałych stk_id 2 stk_nr 3 stk_nazwa 4 stk_krst 5 stk_ PK_st_KST 460. Tabela st_mpk Ewidencja miejsc powstawania kosztów stm_id 2 stm_nazwa 3 stm_nranalityka 4 stm_symbol PK_st_MPK 46. Tabela st_operacja Operacje na środkach trwałych sto_id 2 sto_idsrodka 3 sto_data 4 sto_nrdok Identyfikator Numer KŚT, wymagany, złożony tylko z cyfr grupy KŚT Powiązanie z KRŚT'9 grupy stk_id Identyfikator Nazwa miejsca powstawania kosztów Analityka miejsca powstawania kosztów Symbol miejsca powstawania kosztów stm_id Identyfikator Identyfikator środka trwałego Data operacji na środku trwałym Numer dokumentu, unikalny w obrębie typu dokumentu varchar (20) varchar (5000) varchar (5) varchar (5) varchar (30) str. 25

252 5 sto_oper 6 sto_wartosc 7 sto_wartoscbil 8 sto_idmpk 9 sto_uzytkownik 0 sto_czyamort sto_czyamortbil 2 sto_metoda 3 sto_metodabil 4 sto_stopa 5 sto_stopabil 6 sto_wspolczynnikdegr 7 sto_wspolczynnikdegrbil 8 sto_rozpoczecieam 9 sto_rozpoczecieambil 20 sto_czypduw 2 sto_umorzpocz 22 sto_umorzpoczbil 23 sto_przyczyna 24 sto_sposob 25 sto_komisja 26 sto_doksprzedazy 27 sto_nabywca 28 sto_czypodwyzszonastopa 29 sto_czypodwyzszonastopabil operacji, przyjecie(), amortyzacja z ha(2), amortyzacja(3), modernizacja(4), przeszacowanie(5), zmiana danych(6), przesuniecie(7), likwidacja(8), sprzedaż(9), przekazanie(0), odłączenie() Wartość operacji wartość operacji dla amortyzacji bilansowej Identyfikator MPK (OT,PT) Nazwa użytkownika środka trwałego (OT,PT) Czy ST jest amortyzowany (OT) Czy ST jest amortyzowany (OT) dla amortyzacji bilansowej Metoda amortyzacji (iniowa-0, degresywna-, natychmistowa-2) (OT) metoda amortyzacji dla amortyzacji bilansowej Odpis roczny (OT) Odpis roczny (OT) dla amortyzacji bilansowej Współczynnik degresywności (OT) Współczynnik degresywności (OT) dla amortyzacji bilansowej Kiedy rozpocząć amortyzowanie (0-w miesiacu przyjęcia, -w miesiącu kolejnym) (OT) Kiedy rozpocząć amortyzawanie dla amortyzacji bilansowej Czy środek trwały został przyjęty do użytkowania wcześniej (OT) Umorzenie początkowa - suma amortyzacji z HA (OT) Umorzenie początkowe (OT) dla amortyzacji bilansowej Przyczyna likwidacji Sposób likwidacji Komisja likwidacyjna Dokument sprzedaży Nabywca Czy podwyższona stopa amortyzacji w pierwszym roku (OT) Czy podwyższona stopa amortyzacji w pierwszym roku (OT) dla amortyzacji bilansowej varchar (30) 30 sto_podwyzszonastopa Wartość podwyższonej stopy amortyzacji w pierwszym roku (OT) 3 sto_podwyzszonastopabil 32 sto_sumaam Wartość podwyższonej stopy amortyzacji w pierwszym roku (OT) dla amortyzacji bilansowej Suma amortyzacji środka trwałego dla operacji likwidującej Suma amortyzacji śt dla operacji likwidującej dla amortyzacji 33 sto_sumaambil bilansowej Status importu (0-nowy, -zaimportowany, 2-zmieniony, sto_import zaksięgowany, 4-wysłany do księgowości) 35 sto_idkategorii Kategoria operacji FK_st_Operacja_st_MPK sto_idmpk->pk_st_mpk 2 FK_st_Operacja_st_SrodekTrwaly sto_idsrodka->pk_st_srodektrwaly 3 IX_st_NrDok sto_oper; sto_nrdok UNIQUE str. 252

253 4 PK_st_Operacja sto_id 462. Tabela st_planamrok Nagłówek rocznego planu amortyzacji środka trwałego stp_id Identyfikator 2 stp_idsrodka Identyfikator środka trwałego 3 stp_rok Rok planu 4 stp_ok Czy plan zatwierdzony FK_st_PlanAMRok_st_SrodekTrw stp_idsrodka->pk_st_srodektrwaly aly 2 PK_st_PlanAMRok stp_id 463. Tabela st_planamrozbicie Rozbicie miesięczne rocznego planu amortyzacji środka trwałego stps_id Identyfikator 2 stps_idplanuam Identyfikator planu amortyzacji 3 stps_miesiac Miesiąc planu 4 stps_licznik Licznik części umorzenia rocznego 5 stps_mianownik Mianownik części umorzenia rocznego 6 stps_bilans Do jakiej amortyzacji należy plan ( 0 - podatkowa, - bilansowa) FK_st_PlanAMRozbicie_st_PlanA stps_idplanuam->pk_st_planamrok MRok 2 PK_st_PlanAMRozbicie stps_id 464. Tabela st_srodektrwaly Ewidencja środków trwałych st_id 2 st_nazwa 3 st_ 4 st_idkst 5 st_wnip 6 st_gus 7 st_nrinw 8 st_charakterystyka 9 st_danetechniczne 0 st_producent st_rokprodukcji 2 st_sprzedawca 3 st_doknabycia 4 st_stantechniczny 5 st_wartoscnabycia 6 st_datanabycia Identyfikator Nazwa środka trwałego ST (0), WNiP () Identyfikator ze słownika KRŚT WNiP (koszty zakończonych prac rozwojowych (0), Wartość firmy (), Inne WNiP (2), Zaliczki na WNiP(3) Symbol GUS Numer inwentarzowy, unikalny Charakterystyka środka trwałego Dane techniczne środka trwałego Producent środka trwałego Rok produkcji środka trwałego Sprzedawca Dokument nabycia Stan techinczny środka trwałego Wartość nabycia środka trwałego, >0 Data nabycia środka trwałego varchar (20) varchar (30) str. 253

254 7 st_sposobnabycia 8 st_status 9 st_nranalityka 20 st_idkategoriidok FK_st_SrodekTrwaly_st_KST 2 PK_st_SrodekTrwaly Sposób nabycia środka trwałego, zakup(0), wytworzenie(), dzierzawa(2), nieodplatne_przyjecie(3), aport(4), ujawnienie_nadwyzki(5) Status środka trwałego, wewidencji(0), wużytkowaniu(), zlikwidowany/sprzedany/przekazany(2) Numer analityki ŚT/WNP Kategoria dokumentów na danym środku trwałym st_idkst->pk_st_ksst_id varchar (5) 465. Tabela st_srodektrwalydane Dane aktualne o środku trwałym std_id Identyfikator 2 std_idsrodka Identyfikator środka trwałego 3 std_wartoscpocz wartość początkowa środka trwałego 4 std_wartoscpoczbil 5 std_umorzdotych 6 std_umorzdotychbil 7 std_wartoscnetto 8 std_wartoscnettobil 9 std_idmpk 0 std_uzytkownik std_metoda 2 std_metodabil 3 std_stopa 4 std_stopabil 5 std_wspolczynnikdegr 6 std_wspolczynnikdegrbil wartosć początkowa srodka trwałego dla amortyzacji bilansowej Umorzenie dotychczasowe (suma amortyzacji) Umorzenie dotychczasowe dla amortyzacji bilansowej Wartośc netto (= wartość początkowa-umorzenie początkowe+modernizacje-amortyzacjeamortyzacje Wartość netto dla amortyzacji bilansowej Aktualne MPK Aktualny użytkownik Aktualna metoda amortyzacji (iniowa-0, degresywna-, natychmistowa-2) Aktualna metoda amortyzacji dla amortyzacji bilansowej (iniowa- 0, degresywna-, natychmistowa-2) Aktualna stopa amortyzacji Aktualna stopa amortyzacji dla amortyzacji bilansowej Aktualny współczynnik degresywności Aktualny współczynnik degresywności dla amortyzacji bilanowej FK_st_SrodekTrwalyDane_st_MP std_idmpk->pk_st_mpk K FK_st_SrodekTrwalyDane_st_Sro 2 std_idsrodka->pk_st_srodektrwaly dektrwaly 3 PK_st_SrodekTrwalyDane std_id 466. Tabela st_srodektrwalyplanam Wzór rocznego planu amortyzacji środka trwałego sta_id Identyfikator 2 sta_idsrodka Identyfikator środka trwałego 3 sta_miesiac Miesiąc 4 sta_licznik Licznik wartości umorzenia rocznego str. 254

255 5 sta_mianownik Mianownik wartości umorzenia rocznego Do jakiej amortyzacji nalezy wzorzec( 0 - podatkowa, - 6 sta_bilans bilansowa ) FK_st_SrodekTrwalyPlanAM_st_S sta_idsrodka->pk_st_srodektrwaly rodektrwaly 2 PK_st_SrodekTrwalyPlanAM sta_id 467. Tabela st_wyposazenie Ewidencja wyposażenia wps_id 2 wps_nazwa 3 wps_datanabycia 4 wps_wartosc 5 wps_doknabycia 6 wps_nrinw 7 wps_nrpozycji 8 wps_czyzlikwidowany 9 wps_datalikwidacji 0 wps_przyczyna PK_st_Wyposazenie 468. Tabela su_parametr Parametry Subiekta su_id 2 su_algorytm 3 su_kontrola 4 su_platodr 5 su_kartaspr 6 su_kartasprid 7 su_kartazak 8 su_kartazakid 9 su_kredytspr 0 su_kredytsprid su_vatexid 2 su_vatexproc 3 su_vatzwid 4 su_vatzwproc 5 su_vatujid 6 su_vatujproc 7 su_rabat 8 su_vatueid 9 su_vatueproc 20 su_kurseur 2 su_wizard 22 su_minmarza Identyfikator Nazwa Data nabycia Wartość Numer dokumentu nabycia elementu wyposażenia Numer inwentarzowy Numer pozycji w księdze Czy zlikwidowany Data likwidacji Przyczyna likwidacji wps_id Identyfikator. Algorytm wykorzystywany do wydawania towaru. Czy jest włączona kontrola stanów magazynowych. Czy są obsługiwane płatności odroczone. Czy jest dostępna sprzedaż przy użyciu karty. Identyfikator domyślnej karty dla sprzedaży. Czy jest dostępny zakup przy użyciu karty. Identyfikatro domyślnej karty dla zakupu. Czy jest dostępny kredyt przy sprzedaży. Identyfikator domyślnego kredytu dla sprzedaży. Identyfikator stawki eksportowej. Procent stawki eksportowej. Identyfikator stawki zwolnionej. Procent stawki eksportowej. Identyfikator stawki dla usług jednorazowych. Procent stawki dla usług jednorazowych. Domyślnie stosowana strategia sprzedaży. Identyfikator stawki dla dostaw wewnątrzwsp. Procent stawki dla dostaw wewnątrzwsp. Własny kurs euro. Sterowanie Wizardem startowym Minimalna marża na dokumencie varchar (30) varchar (20) str. 255

256 23 su_statusdoksp 24 su_statusdokzak 25 su_statusdokwyd 26 su_statusdokprz 27 su_statusdokmm 28 su_statusdokzk 29 su_autodyspozycja Status dokumentów sprzedaży (0-wycofany, -wykonany, 3- odłożony) Status dokumentów zakupu (0-wycofany, -wykonany, 3- odłożony) Status dokumentów wydania (-wykonany, 3-odłożony) Status dokumentów przyjęcia (-wykonany, 3-odłożony) Status dokumentów przesunięcia magazynowego (-wykonany, 3- odłożony, 4-wykonany na magazynie źródłowym) Rezerwacja towarów na zamówieniach (6-nie rezerwowane, 7- rezerwowane) Sposób działania autodyspozycji (0-wyłączona, -włączona) 30 su_paramewidid Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) 3 su_przelewspr Czy są obsługiwane płatności przelewem przy sprzedaży 32 su_przelewzak Czy są obsługiwane płatności przelewem przy zakupie 33 su_przedplataspr Czy są obsługiwane przedpłaty przy sprzedaży 34 su_przedplatazak Czy są obsługiwane przedpłaty przy zakupie Czy dla przedpłat przy sprzedaży podłączać automatycznie 35 su_pdpsprpodlaczajzal zaliczki z dokumentów powiązanych Czy dla przedpłat przy sprzedaży uwzględniać spłaty 36 su_pdpsprsplatyniepowiazane niepowiązane z dokumentami finansowymi Czy dla przedpłat przy zakupie podłączać automatycznie zaliczki z 37 su_pdpzakpodlaczajzal dokumentów powiązanych Czy dla przedpłat przy zakupie uwzględniać spłaty niepowiązane 38 su_pdpzaksplatyniepowiazane z dokumentami finansowymi Czy włączyć blokowanie okresów i dokumentów objętych 39 su_wlaczblokadekk korektami kosztów Wyłącz kontrolę stawek VAT dla zamówień zaliczkowych i ich 40 su_przejsciowyvatzaliczki faktur końcowych 4 su_naliczajvatfaktwewn Naliczaj VAT na podstawie faktur wewnętrznych 42 su_vatooid Identyfikator stawki odwrotnego obciążenia. 43 su_vatooproc Procent stawki odwrotnego obciążenia. 44 su_podpispdf Czy podpisywać pliki PDF 45 su_podpisepp Czy podpisywać pliki komunikacji 46 su_podpisskrot Skrót SHA certyfikatu podpisu elektronicznego 47 su_podpis certyfikatu podpisu elektronicznego 48 su_podpispin Kod PIN podpisu elektronicznego 49 su_foplnapoprdok Forma płatności przy poprawianiu dokumentów Czy przy poprawianiu zamówień różnież stosować formę 50 su_foplnapoprzam płatności przy poprawianiu dokumentów 5 su_pokazdokdost Pokaż zakładkę Akcyza w edycji dokumentów FS i WZ Sposób działania autodyspozycji za zamówieniach od klientów (0-52 su_autodyspozzk wyłączona, -włączona) su_synchronizatornazwakompu 53 Nazwa komputera dla serwisu synchronizacji danych tera 54 su_marzaniekoloruj Czy kolorować pozycje z ceną sprzedaży ponizej marży FK_su_Parametr_par Ewid su_paramewidid->pk_par Ewid text ( ) text ( ) text ( ) str. 256

257 2 FK_su_Parametr_sl_StawkaVAT su_vatexid->pk_sl_stawkavat 3 FK_su_Parametr_sl_StawkaVAT su_vatzwid->pk_sl_stawkavat 4 FK_su_Parametr_sl_StawkaVAT2 su_vatujid->pk_sl_stawkavat 5 FK_su_Parametr_sl_StawkaVAT3 su_vatueid->pk_sl_stawkavat 6 IX_su_Parametr su_paramewidid 7 PK_su_Parametr su_id 469. Tabela svsd_parametr Parametry skrótów dla operacji dodaj widoków ssd_id Identyfikator UNIQUE 2 ssd_wydaniamagazynowe 3 ssd_sprzedazdetaliczna 4 ssd_przyjeciamagazynowe 5 ssd_zamowieniaklienta 6 ssd_fakturysprzedazy PK_svsd_Parametr 470. Tabela tel Ewid Ewidencja telefonów tel_id 2 tel_idadresu 3 tel_faks 4 tel_rodzaj 5 tel_nazwa 6 tel_numer 7 tel_podstawowy FK_tel Ewid_adr Ewid 2 PK_tel Ewid 47. Tabela tel Obiekt Ewidencja telefonów obiektu to_id 2 to_idobiektu 3 to_obiektu 4 to_nazwa 5 to_numer 6 to_podstawowy Pozycja 'Insert' w menu dodaj dla widoku wydań magazynowych Pozycja 'Insert' w menu dodaj dla widoku sprzedaży detalicznej Pozycja 'Insert' w menu dodaj dla widoku przyjęć magazynowych Pozycja 'Insert' w menu dodaj dla widoku zamówień od klientów Pozycja 'Insert' w menu dodaj dla widoku faktur sprzedaży ssd_id Identyfikator telefonu Identyfikator adresu do którego telefon się odnosi Czy wpis jest telefonem czy też faksem Rodzaj telefonu ( - służbowy, 2 - domowy, 3 - komórkowy) Nazwa obiektu, do którego jest to telefon Numer telefonu Czy numer telefonu jest podstawowy tel_idadresu->pk_adr Ewid tel_id Identyfikator Identyfikator obiektu do którego odności się wpis. obiektu, do którego odnosi się wpis. Wartości takie same jak w adr Ewid.adr_Obiektu Nazwa telefonu/faksu Numer telefonu/faksu Znacznik czy telefon/faks jest podstawowy czy też nie. varchar (35) varchar (35) str. 257

258 PK_tel Obiekt 472. Tabela tr Transakcja Szanse sprzedaży tr_id 2 tr_idtransakcji 3 tr_nazwa 4 tr_klient 5 tr_stan 6 tr_status 7 tr_status 8 tr_scenariusz 9 tr_etap 0 tr_pozyskana tr_dataotwarcia 2 tr_planowanadatazamkniecia 3 tr_datautworzenia 4 tr_utworzyl 5 tr_datamodyfikacji 6 tr_zmodyfikowal 7 tr_datazamkniecia 8 tr_zamknal 9 tr_maobsluzyc 20 tr_maobsluzycodklienta 2 tr_oferta 22 tr_wartoscnetto 23 tr_wartoscbrutto 24 tr_wartoscvat 25 tr_waluta 26 tr_dokzamowienie 27 tr_dokkoncowy 28 tr_dokzamowienieid 29 tr_dokkoncowyid 30 tr_dokzamowieniesymbol 3 tr_dokkoncowysymbol 32 tr_grupa 33 tr_dlaczegonieudana 34 tr_wartoscrecznie 35 tr_walutakurs 36 tr_warunkidostawy 37 tr_warunkiplatnosci 38 tr_uwagidok 39 tr_datarealizacji 40 tr_pokazujwkal 4 tr_kolor to_id Id Id transakcji Nazwa Id klienta Stan Status stanu Id scenariusza Id etapu Id pozyskana Data otwarcia Planowana data zamkniecia Data utworzenia Kto utworzyl Data modyfikacji Kto zmodyfikowal Data zamkniecia Kto zamknal Opiekun Opiekun od strony klienta, jego pracownik odpowiedzialny za szansę Id oferty Wartosc netto Wartosc brutto Wartosc VAT Waluta dokumenty zamowienia ( ZK, 2 ZKZ) dokumentu koncowego (2 FV, 3 FVZ, 5 RA, 6 PA, 7 PAI, 8 WZ, 9 WZV) Id dokumentu zamowienia Id dokumentu koncowego Symbol dokumentu zamowienia Symbol dokumentu koncowego Id grupy Klucz obcy do słownika sl_crmtransakcjanieudana Wartosc ustawiona recznie Kurs waluty Warunki dostawy Warunki płatności Uwagi na dokument Data realizacji Znacznik określający widoczność szansy w kalendarzu Kolor szansy w kalendarzu w formacie R,G,B gdzie składowe zapisane sa dziesiętnie i pochodzą z zakresu char (3) varchar (20) varchar (20) varchar (500) varchar (500) varchar (500) varchar (500) varchar () str. 258

259 tr_planowanagodzinazamknieci Godzina planowanego zamknięcia: godziny * 60 + minuty, NULL = 42 a całodzienna CK_tr Transakcja_Godzina 2 PK_tr CrmTransakcja 473. Tabela tr_historia Historia modyfikacji Szans sprzedaży trh_id 2 trh_transakcja 3 trh_operator 4 trh_ 5 trh_data PK_tr_Historia 474. Tabela tr_ y szans sprzedaży tro_id 2 tro_transakcja 3 tro_ PK_tr_ 475. Tabela tr_parametr Parametry szans sprzedaży trp_id 2 trp_dokzamowienie 3 trp_dokkoncowy 4 trp_scenariusz 5 trp_grupa 6 trp_paramewidid 7 trp_terminrealizacji 8 trp_warunkiplatnosci 9 trp_warunkidostawy 0 trp_uwagidok trp_pokazujwkal ([tr_pokazujwkal] = 0 and [tr_planowanagodzinazamkniecia] is null or [tr_pokazujwkal] = and ([tr_planowanagodzinazamkniecia] is null or [tr_planowanagodzinazamkniecia] is not null and [tr_planowanagodzinazamkniecia] >= 0 and [tr_planowanagodzinazamkniecia] < 440)) tr_id Id Id transakcji Id uzytkownika Data trh_id Id Id transakcji tro_id Id dokumenty zamowienia ( ZK, 2 ZKZ) dokumentu koncowego (2 FV, 3 FVZ, 5 RA, 6 PA, 7 PAI, 8 WZ, 9 WZV) Id scenariusza Id grupy Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) Termin realizacji Warunki płatności Warunki dostawy Uwagi na dokument Znacznik określający widoczność działania w kalendarzu CHECK text ( ) varchar (500) varchar (500) varchar (500) varchar (500) str. 259

260 2 trp_kolor 3 trp_czastrwania 4 trp_okreslgodzine FK_tr_Parametr_par Ewid 2 IX_tr_Parametr 3 PK_tr_Parametr 476. Tabela tw Towar Ewidencja towarów tw_id 2 tw_zablokowany Kolor szansy w kalendarzu w formacie R,G,B gdzie składowe zapisane sa dziesiętnie i pochodzą z zakresu Czas trwania szansy w dniach Okresla, czy szansa sprzedaży ma mieć domyślnie ustawiony znacznik Określ godzinę trp_paramewidid->pk_par Ewid trp_paramewidid trp_id Identyfikator towaru Czy towar jest zablokowany (0- nie; - tak) varchar () UNIQUE 3 tw_rodzaj Rodzaj towaru ( - towar; 2 - usługa; 4 - opakowanie; 8 - komplet) 4 tw_symbol 5 tw_nazwa 6 tw_ 7 tw_idvatsp 8 tw_idvatzak 9 tw_jakprzysp 0 tw_jednmiary tw_pkwiu 2 tw_sww 3 tw_idrabat 4 tw_idopakowanie 5 tw_przezwartosc 6 tw_idpodstdostawca 7 tw_dostsymbol 8 tw_czasdostawy 9 tw_urznazwa 20 tw_plu 2 tw_podstkodkresk 22 tw_idkodu 23 tw_cenaotwarta 24 tw_wagaetykiet 25 tw_kontrolatw 26 tw_stanmin 27 tw_jednstanmin 28 tw_dniwaznosc 29 tw_idgrupa 30 tw_www 3 tw_sklepinternet 32 tw_pole 33 tw_pole2 Symbol towaru Nazwa towaru Stawka VAT przy sprzedaży Stawka VAT przy zakupie Stawka VAT przy zakupie jak przy sprzedaży Podstawowa jednostka miary Symbol PKWiU Symbol SWW Rabat przy sprzedaży Opakowanie zwrotne Czy towar jest sprzedawany przez wartość Podstawowy dostawca Symbol towaru u dostawcy Średni czas dostawy Nazwa dla urządzeń fiskalnych kod PLU dla urządzeń fisklanych Podstawowy kod kreskowy kodów dla urządzeń, np. EAN-3, UWAGA! brak powiązania Czy cena jest otwarta w kasie fiskalnej Czy towar przeznaczony do ważenia na wadze etykietującej Czy kontrolować termin ważnowści Stan minimalny Jednostka stanu minimalnego Liczba dni ważności dla każdej dostawy Grupa Adres WWW Czy pozycja przeznaczona do sklepu ernetowego Własne pole Własne pole 2 varchar (20) varchar (0) varchar (20) varchar (20) varchar (20) varchar (20) varchar (0) str. 260

261 34 tw_pole3 35 tw_pole4 36 tw_pole5 37 tw_pole6 38 tw_pole7 39 tw_pole8 40 tw_uwagi 4 tw_logo 42 tw_usuniety 43 tw_objetosc 44 tw_masa 45 tw_charakter 46 tw_jednmiaryzak 47 tw_jmzakinna 48 tw_kodtowaru 49 tw_idkrajupochodzenia 50 tw_idujm 5 tw_jednmiarysprz 52 tw_jmsprzinna 53 tw_serwisaukcyjny 54 tw_idproducenta 55 tw_sprzedazmobilna 56 tw_isfundpromocji 57 tw_idfundpromocji 58 tw_domyslnakategoria 59 tw_wysokosc 60 tw_szerokosc 6 tw_glebokosc 62 tw_stanmaks 63 tw_akcyza 64 tw_akcyzazaznacz 65 tw_akcyzakwota 66 tw_obrotmarza CK_tw Towar_JednMiary 2 CK_tw Towar_tw_Rodzaj 3 4 FK_tw Towar_kh Kontrahent_ PodstawowyDostawca FK_tw Towar_kh Kontrahent_ Producent 5 FK_tw Towar_sl_GrupaTw FK_tw Towar_sl_KrajPochodze 6 nia 7 FK_tw Towar_sl_Rabat Własne pole 3 Własne pole 4 Własne pole 5 Własne pole 6 Własne pole 7 Własne pole 8 Uwagi Logo Czy towar jest usunięty (0- nie; - tak) Objętość dla wybranej jednostki miary Masa dla wybranej jednostki miary Pełna charakterystyka towaru Domyślna jednostka miary - zakup Jednostka miary zakupu inna niż przy sprzedaży Kod towaru wg CN Identyfikator kraju pochodzenia dla Intrastat Identyfikator uzupełniającej jednostki miary wg CN Domyślna jednostka miary - zakup Jednostka miary zakupu inna niż przy sprzedaży Towar przeznaczony do serwisu aukcyjnego (0-nie, -tak) Producent towaru Towar przeznaczony do sprzedaży mobilnej (0-nie, -tak) Towar przeznaczony do naliczenia wpłat na fundusze promocji produktów rolno spożywczych (0-nie, -tak) Identyfikator instytucji (funduszu promocji) Domyślna kategoria pozycji Wysokość dla wybranej jednostki miary Szerokość dla wybranej jednostki miary Głębokość dla wybranej jednostki miary Stan maksymalny Czy towar podlega akcyzie Czy zaznaczać Podlega Akcycie na dokumencie Kwota akcyzy za podstawową jednostę miary Czy towar podlega obrotowi w systemie VAT marża (ltrim(rtrim([tw_jednmiary])) <> '' and ltrim(rtrim([tw_jednmiaryzak])) <> '' and ltrim(rtrim([tw_jednmiarysprz])) <> '') ([tw_rodzaj] = 8 or [tw_rodzaj] = 4 or [tw_rodzaj] = 2 or [tw_rodzaj] = ) tw_idpodstdostawca->pk_kh Kontrahent tw_idproducenta->pk_kh Kontrahent tw_idgrupa->pk_sl_grupatw tw_idkrajupochodzenia->pk_sl_krajpochodzenia tw_idrabat->pk_sl_rabat binary (50) text ( ) varchar (0) varchar (8) varchar (0) CHECK CHECK str. 26

262 FK_tw Towar_sl_StawkaVAT tw_idvatsp->pk_sl_stawkavat FK_tw Towar_sl_StawkaVAT tw_idvatzak->pk_sl_stawkavat FK_tw Towar_tw Towar tw_idopakowanie->pk_tw Towar PK_tw Towar tw_id 477. Tabela tw_cechatw Tabela złączeniowa towaru i cech Nazwa cht_id cht_idtowar cht_idcecha FK_tw_CechaTw_sl_CechaTw FK_tw_CechaTw_sl_CechaTw FK_tw_GrupaTw_tw Towar PK_tw_CechaTw Identyfikator cechy towaru Identyfikator towaru Identyfikator cechy ze słownika cech cht_idcecha->pk_sl_cechatw cht_idcecha->pk_sl_cechatw cht_idtowar->pk_tw Towar cht_id 478. Tabela tw_cena Ceny sprzedaży Nazwa tc_id tc_idtowar tc_cenanetto0 tc_cenabrutto0 tc_walutaid tc_idwalutakurs tc_walutakurs tc_cenanettowaluta tc_cenanettowaluta2 tc_cenawalutanarzut tc_walutajedn tc_podstawakc tc_cenanetto tc_cenanetto2 tc_cenanetto3 tc_cenanetto4 tc_cenanetto5 tc_cenanetto6 tc_cenanetto7 tc_cenanetto8 tc_cenanetto9 tc_cenanetto0 tc_cenabrutto tc_cenabrutto2 tc_cenabrutto3 tc_cenabrutto4 Identyfikator Identyfikator towaru którego dotyczy cena Cena netto zakupu od której liczona jest cena sprzedaży Nieużywane Waluta zakupu Kurs waluty po którym towar został kupiony (0-kurs zakupu, - kurs średni, 2-kurs sprzedaży) Kurs waluty po którym towar został kupiony Cena zakupu w walucie obcej dla określonej jednostki Cena zakupu w złotówkach po przeliczeniu z waluty obcej dla określonej jednostki Walutowa cena netto z narzutami Jednostka miary dla walutowej ceny zakupu Podstawa kalkulacji cen (0-narzut, -marża, 2-zysk) Cena sprzedaży netto Cena sprzedaży netto 2 Cena sprzedaży netto 3 Cena sprzedaży netto 4 Cena sprzedaży netto 5 Cena sprzedaży netto 6 Cena sprzedaży netto 7 Cena sprzedaży netto 8 Cena sprzedaży netto 9 Cena sprzedaży netto 0 Cena sprzedaży brutto Cena sprzedaży brutto 2 Cena sprzedaży brutto 3 Cena sprzedaży brutto 4 char (3) varchar (0) str. 262

263 27 tc_cenabrutto5 28 tc_cenabrutto6 29 tc_cenabrutto7 30 tc_cenabrutto8 3 tc_cenabrutto9 32 tc_cenabrutto0 33 tc_zysk 34 tc_zysk2 35 tc_zysk3 36 tc_zysk4 37 tc_zysk5 38 tc_zysk6 39 tc_zysk7 40 tc_zysk8 4 tc_zysk9 42 tc_zysk0 43 tc_narzut 44 tc_narzut2 45 tc_narzut3 46 tc_narzut4 47 tc_narzut5 48 tc_narzut6 49 tc_narzut7 50 tc_narzut8 5 tc_narzut9 52 tc_narzut0 53 tc_marza 54 tc_marza2 55 tc_marza3 56 tc_marza4 57 tc_marza5 58 tc_marza6 59 tc_marza7 60 tc_marza8 Cena sprzedaży brutto 5 Cena sprzedaży brutto 6 Cena sprzedaży brutto 7 Cena sprzedaży brutto 8 Cena sprzedaży brutto 9 Cena sprzedaży brutto 0 Zysk z ceny sprzedaży Zysk z ceny sprzedaży 2 Zysk z ceny sprzedaży 3 Zysk z ceny sprzedaży 4 Zysk z ceny sprzedaży 5 Zysk z ceny sprzedaży 6 Zysk z ceny sprzedaży 7 Zysk z ceny sprzedaży 8 Zysk z ceny sprzedaży 9 Zysk z ceny sprzedaży 0 Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 2 Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 3 Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 4 Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 5 Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 6 Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 7 Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 8 Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 9 Narzut do ceny zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 0 Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 2 Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 3 Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 4 Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 5 Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 6 Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 7 Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 8 str. 263

264 6 tc_marza9 62 tc_marza0 63 tc_idwaluta0 64 tc_idwaluta 65 tc_idwaluta2 66 tc_idwaluta3 67 tc_idwaluta4 68 tc_idwaluta5 69 tc_idwaluta6 70 tc_idwaluta7 7 tc_idwaluta8 72 tc_idwaluta9 73 tc_idwaluta0 74 tc_kurswaluty 75 tc_kurswaluty2 76 tc_kurswaluty3 77 tc_kurswaluty4 78 tc_kurswaluty5 79 tc_kurswaluty6 80 tc_kurswaluty7 8 tc_kurswaluty8 82 tc_kurswaluty9 83 tc_kurswaluty0 84 tc_datakursuwaluty 85 tc_bankkursuwaluty FK_tw_Cena_tw Towar 2 IX_tw_Cena 3 PK_tw_Cena 479. Tabela tw_dokument Biblioteka dokumentów dla towaru tdk_id 2 tdk_idtowaru 3 tdk_idkategorii 4 tdk_zablokowany 5 tdk_datamodyfikacji 6 tdk_nazwa 7 tdk_ 8 tdk_tresc 9 tdk_ 0 tdk_idpersonelu Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 9 Marża do ceny ostatecznej zakupu w celu wyliczenia ceny sprzedaży 0 Waluta ceny kartotekowej (musi być 'PLN') Waluta ceny sprzedaży Waluta ceny sprzedaży 2 Waluta ceny sprzedaży 3 Waluta ceny sprzedaży 4 Waluta ceny sprzedaży 5 Waluta ceny sprzedaży 6 Waluta ceny sprzedaży 7 Waluta ceny sprzedaży 8 Waluta ceny sprzedaży 9 Waluta ceny sprzedaży 0 Kurs waluty ceny Kurs waluty ceny 2 Kurs waluty ceny 3 Kurs waluty ceny 4 Kurs waluty ceny 5 Kurs waluty ceny 6 Kurs waluty ceny 7 Kurs waluty ceny 8 Kurs waluty ceny 9 Kurs waluty ceny 0 Data kursu waluty Bank, z którego pochodzi kurs waluty tc_idtowar->pk_tw Towar tc_idtowar tc_id Identyfikator Identyfikator towaru Identyfikator kategorii dokumentu Czy dokument jest zablokowany przed wprowadzaniem zmian Data ostatniej modyfikacji Nazwa dokumentu dokumentu Treść dokumentu Rozszerzenie pliku dokumentu Identyfikator personelu char (3) char (3) char (3) char (3) char (3) char (3) char (3) char (3) char (3) char (3) char (3) UNIQUE image ( ) varchar (000) str. 264

265 2 FK_tw_Dokument_pd_Uzytkowni tdk_idpersonelu->pk_pd_uzytkownik k FK_tw_Dokument_sl_KategoriaD tdk_idkategorii->pk_sl_kategoriadokumentu okumentu 3 FK_tw_Dokument_tw Towar tdk_idtowaru->pk_tw Towar 4 PK_tw_Dokument tdk_id 480. Tabela tw_jednmiary Słownik jednostek miar towarowych jm_id 2 jm_idtowar 3 jm_idjednmiary 4 jm_przelicznik 5 jm_dlanaklejek FK_tw_JednMiary_tw Towar 2 IX_tw_JednMiary 3 PK_tw_JednMiary Identyfikator jednostki miary towaru Identyfikator towaru Kod jednostki miary Przelicznik z jednostki podstawowej Wyróżniona jednostka miary dla naklejek jm_idtowar->pk_tw Towar jm_idtowar; jm_idjednmiary jm_id varchar (0) UNIQUE 48. Tabela tw_kodkreskowy Ewidencja dodatkowych kodów kreskowych towaru kk_id Identyfikator kodu kreskowego 2 kk_idtowar Identyfikator towaru 3 kk_kod Kod kreskowy FK_tw_KodKreskowy_tw Towar kk_idtowar->pk_tw Towar 2 IX_tw_KodKreskowy kk_idtowar; kk_kod 3 PK_tw_KodKreskowy kk_id varchar (20) UNIQUE 482. Tabela tw_komplet Składnica kompletów kpl_id 2 kpl_idkomplet 3 kpl_idskladnik 4 kpl_liczba FK_tw_Komplet_tw Towar 2 PK_tw_Komplet Identyfikator składnika kompletu Identyfikator towaru będącego kompletem Identyfikator towaru będącego składnikiem kompletu Ilość składnika wchodząca do kompletu kpl_idskladnik->pk_tw Towar kpl_id 483. Tabela tw_narzuttw Ustalenie cen sprzedaży towaru wg ustalonych narzutów ct_id Identyfikator narzutu do towaru 2 ct_idcena Identyfikator towaru 3 ct_idnarzut Identyfikator narzutu str. 265

266 4 ct_kolejnosc 5 ct_narzut 6 ct_wartosc FK_tw_NarzutTw_tw_Cena 2 IX_tw_NarzutTw 3 PK_tw_NarzutTw 484. Tabela tw_parametr Parametry kartoteki towarowej twp_id 2 twp_nazwa 3 twp_nazwa2 4 twp_nazwa3 5 twp_nazwa4 6 twp_nazwa5 7 twp_nazwa6 8 twp_nazwa7 9 twp_nazwa8 0 twp_nazwaceny twp_nazwaceny2 2 twp_nazwaceny3 3 twp_nazwaceny4 4 twp_nazwaceny5 5 twp_nazwaceny6 6 twp_nazwaceny7 7 twp_nazwaceny8 8 twp_nazwaceny9 9 twp_nazwaceny0 20 twp_domnarzut 2 twp_domnarzut2 22 twp_domnarzut3 23 twp_domnarzut4 24 twp_domnarzut5 25 twp_domnarzut6 26 twp_domnarzut7 27 twp_domnarzut8 28 twp_domnarzut9 29 twp_domnarzut0 30 twp_walutaceny 3 twp_walutaceny2 32 twp_walutaceny3 33 twp_walutaceny4 34 twp_walutaceny5 35 twp_walutaceny6 36 twp_walutaceny7 37 twp_walutaceny8 Kolejność narzutu w przeliczaniu jeśli narzut jest narastający Wartość narzutu w procentach Wartość narzutu w walucie ct_idcena->pk_tw_cena ct_idcena; ct_idnarzut; ct_kolejnosc ct_id Identyfikator parametrów towaru Nazwa pola własnego Nazwa pola własnego 2 Nazwa pola własnego 3 Nazwa pola własnego 4 Nazwa pola własnego 5 Nazwa pola własnego 6 Nazwa pola własnego 7 Nazwa pola własnego 8 Nazwa ceny sprzedaży Nazwa ceny sprzedaży 2 Nazwa ceny sprzedaży 3 Nazwa ceny sprzedaży 4 Nazwa ceny sprzedaży 5 Nazwa ceny sprzedaży 6 Nazwa ceny sprzedaży 7 Nazwa ceny sprzedaży 8 Nazwa ceny sprzedaży 9 Nazwa ceny sprzedaży 0 Domyślny narzut do ceny sprzedaży Domyślny narzut do ceny sprzedaży 2 Domyślny narzut do ceny sprzedaży 3 Domyślny narzut do ceny sprzedaży 4 Domyślny narzut do ceny sprzedaży 5 Domyślny narzut do ceny sprzedaży 6 Domyślny narzut do ceny sprzedaży 7 Domyślny narzut do ceny sprzedaży 8 Domyślny narzut do ceny sprzedaży 9 Domyślny narzut do ceny sprzedaży 0 Waluta ceny sprzedaży Waluta ceny sprzedaży 2 Waluta ceny sprzedaży 3 Waluta ceny sprzedaży 4 Waluta ceny sprzedaży 5 Waluta ceny sprzedaży 6 Waluta ceny sprzedaży 7 Waluta ceny sprzedaży 8 UNIQUE varchar (20) varchar (20) varchar (20) varchar (20) varchar (20) varchar (20) varchar (20) varchar (20) char (3) char (3) char (3) char (3) char (3) char (3) char (3) char (3) str. 266

267 38 twp_walutaceny9 39 twp_walutaceny0 40 twp_kursceny 4 twp_kursceny2 42 twp_kursceny3 43 twp_kursceny4 44 twp_kursceny5 45 twp_kursceny6 46 twp_kursceny7 47 twp_kursceny8 48 twp_kursceny9 49 twp_kursceny0 50 twp_symbolauto 5 twp_dlugoscauto 52 twp_kolejny 53 twp_kolejnywolny 54 twp_grupa 55 twp_stawkavat 56 twp_jednmiary 57 twp_kodunikalny 58 twp_kodnumeryczny 59 twp_kodusunpoczzera 60 twp_nazwanarzutu 6 twp_nazwanarzutu2 62 twp_nazwanarzutu3 63 twp_nazwanarzutu4 64 twp_nazwanarzutu5 65 twp_domwartnarzutu 66 twp_domwartnarzutu2 67 twp_domwartnarzutu3 68 twp_domwartnarzutu4 69 twp_domwartnarzutu5 70 twp_narzutrosnacy 7 twp_narzutrosnacy2 72 twp_narzutrosnacy3 73 twp_narzutrosnacy4 74 twp_narzutrosnacy5 75 twp_ustawiajzdjecia Waluta ceny sprzedaży 9 Waluta ceny sprzedaży 0 Kurs po którym wyliczona została Cena (zakupu, sprzedaży, średnia) Kurs po którym wyliczona została Cena 2 (zakupu, sprzedaży, średnia) Kurs po którym wyliczona została Cena 3 (zakupu, sprzedaży, średnia) Kurs po którym wyliczona została Cena 4 (zakupu, sprzedaży, średnia) Kurs po którym wyliczona została Cena 5 (zakupu, sprzedaży, średnia) Kurs po którym wyliczona została Cena 6 (zakupu, sprzedaży, średnia) Kurs po którym wyliczona została Cena 7 (zakupu, sprzedaży, średnia) Kurs po którym wyliczona została Cena 8 (zakupu, sprzedaży, średnia) Kurs po którym wyliczona została Cena 9 (zakupu, sprzedaży, średnia) Kurs po którym wyliczona została Cena 0 (zakupu, sprzedaży, średnia) Symbol nadawany jest automatycznie ( 0-nie, -tak ) Liczba znaków, z jakiej ma się składać symbol nadawany automatycznie Wartość, od której zacząć nadawanie symboli Kolejny wolny numer automatyczny Domyślna grupa dla nowo tworzonego towaru. Domyslna stawka VAT dla nowotworzonego towaru. Domyślna jednostka miary dla nowo tworzonego towaru. Badanie unikalności kodu kreskowego Badanie numeryczności kodu kreskowego Usuwanie początkowych zer Nazwa narzutu dla towarów z iopmortu Nazwa narzutu dla towarów z iopmortu 2 Nazwa narzutu dla towarów z iopmortu 3 Nazwa narzutu dla towarów z iopmortu 4 Nazwa narzutu dla towarów z iopmortu 5 Domyślna wartość narzutu dla towarów z importu Domyślna wartość narzutu dla towarów z importu 2 Domyślna wartość narzutu dla towarów z importu 3 Domyślna wartość narzutu dla towarów z importu 4 Domyślna wartość narzutu dla towarów z importu 5 Znacznik czy narzut jest rosnący. Znacznik czy narzut 2 jest rosnący. Znacznik czy narzut 3 jest rosnący. Znacznik czy narzut 4 jest rosnący. Znacznik czy narzut 5 jest rosnący. Znacznik czy ustawiać zdjęcia przy edycji towaru jako jego logo. char (3) char (3) varchar (0) str. 267

268 76 twp_przepisujnazwe 77 twp_montrwkatid 78 twp_montpwkatid 79 twp_rozmontrwkatid 80 twp_rozmontpwkatid 8 twp_stalacena 82 twp_stalacena2 83 twp_stalacena3 84 twp_stalacena4 85 twp_stalacena5 86 twp_stalacena6 87 twp_stalacena7 88 twp_stalacena8 89 twp_stalacena9 90 twp_stalacena0 9 twp_zmianasklkpl 92 twp_infruchtowauto 93 twp_infruchtowbeznarast 94 twp_rodzajkartoteki 95 twp_zakupstawkavat 96 twp_zakupvatjakprzyspr Czy przepisywać nazwę towaru jako nazwę dla urządzeń zewnętrznych. Domyślna kategoria dla RW przy montowaniu kompletu. Domyślna kategoria dla PW przy montowaniu kompletu. Domyślna kategoria dla RW przy rozmontowaniu kompletu. Domyślna kategoria dla PW przy rozmontowaniu kompletu. Określa czy cena sprzedaży nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej Określa czy cena sprzedaży 2 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej Określa czy cena sprzedaży 3 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej Określa czy cena sprzedaży 4 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej Określa czy cena sprzedaży 5 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej Określa czy cena sprzedaży 6 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej Określa czy cena sprzedaży 7 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej Określa czy cena sprzedaży 8 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej Określa czy cena sprzedaży 9 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej Określa czy cena sprzedaży 0 nie podlega przeliczeniu podczas zmiany ceny kartotekowej Blokada zmiany składu kompletu, gdy jest używany na dokumentach (0 - blokada, - brak blokady) Czy wyliczać automatycznie ruch towaru w informatorze o towarze Czy wyliczać kolumnę narastająco, stan początkowy i końcowy. Domyślny rodzaj nowej kartoteki Domyslna stawka VAT zakupu dla nowotworzonego towaru. Stawka VAT zakupu taka sama jak stawka VAT sprzedaży. 97 twp_obrotmarza 98 twp_marzacombo 99 twp_marzacombo2 00 twp_czydzialaniedodaj 0 twp_czydzialanieedycja 02 twp_rodzajdzialaniedodaj 03 twp_rodzajdzialanieedycja Czy nowo dodany towar ma podlegać obrotowi w systemie VAT marża Dodanie towaru spoza systemu VAT marża do faktury VAT marża ma być: blokowane (0), poprzedzone ostrzeżeniem (), zezwolone (2) Dodanie towaru z systemu VAT marża do pozostałych dokumentów ma być: blokowane (0), poprzedzone ostrzeżeniem (), zezwolone (2) Czy dodawać działanie po dodaniu towaru Czy dodawać działanie po edycji towaru Jaki rodzaj działania dodać po dodaniu towaru Jaki rodzaj działania dodać po edycji towaru 04 twp_szablondzialaniedodaj Z jakiego szablonu dodać działanie po dodawaniu towaru str. 268

269 05 twp_szablondzialanieedycja 06 twp_przepisujsymbol FK_tw_Parametr_sl_SzablonDzial ania FK_tw_Parametr_sl_SzablonDzial 2 ania 3 PK_tw_Parametr 485. Tabela tw_stan Stany magazynowe towarów st_towid 2 st_magid 3 st_stan 4 st_stanmin 5 st_stanrez 6 st_stanmax FK_tw_Stan_sl_Magazyn 2 FK_tw_Stan_tw Towar 3 PK_tw_Stan 486. Tabela tw_kodu Ewidencja typów kodów kreskowych tk_id 2 tk_nazwa PK_tw_Kodu 487. Tabela tw_zdjecietw Zdjęcia towarów zd_id 2 zd_idtowar 3 zd_zdjecie 4 zd_glowne 5 zd_crc FK_tw_ZdjecieTw_tw Towar 2 PK_tw_ZdjecieTw Z jakiego szablonu dodać działanie po edycji towaru Czy przepisywać numeryczny symbol towaru jako kod kreskowy. twp_szablondzialaniedodaj->pk_sl_szablondzialanie twp_szablondzialanieedycja->pk_sl_szablondzialanie twp_id Identyfikator towaru (występuje dla każdego obiektu z tabeli tw Towar) Identyfikator magazynu Ilość towaru (ob_towid) na danym magazynie (ob_magid). Minimalna ilość towaru (ob_towid) na magazynie (ob_magid). Jej przekroczenie (ob_stan<ob_stanmin) powinno generować specjalny zapis w innej tabeli. Stan rezerwacji towaru (ob_towid) na danym magazynie (ob_magid). Stan maksymalny jaki może być w magazynie st_magid->pk_sl_magazyn st_towid->pk_tw Towar st_towid; st_magid Identyfikator typu kodu kreskowego kodu kreskowego tk_id Identyfikator zdjęcia towaru Identyfikator towaru do którego odnosi się zdjęcie Zdjęcie Czy zdjęcie jest główne Suma kontrolna obrazka (CRC) zd_idtowar->pk_tw Towar zd_id image ( ) str. 269

270 488. Tabela tw_zmiana Dane o zmianach w kartotece towarowej zt_id 2 zt_towarid 3 zt_zmianasymbol 4 zt_zmiananazwa 5 zt_zmiana 6 zt_zmianahtml 7 zt_zmianazdjecie 8 zt_zmianaadreswww 9 zt_zmianaproducent 0 zt_zmianagrupa zt_zmianacecha 2 zt_zmianacenasprzedazy 3 zt_zmianastawkavatsprzed 4 zt_zmianastanminimalny 5 zt_zmianamasatowaru FK_tw_Zmiana_tw Towar 2 PK_tw_Zmiana Id.zmiany towaru Identyfikagtor zmienionego towaru Data zmiany symbolu Data zmiany nazwy Data zmiany u Data zmiany Charakterystyki (html) Data zmiany zdjęć Data zmiany adresu WWW Data zmiany producenta Data zmiany grupy Data zmiany cech Data zmiany ceny sprzedaży Data zmiany stawki VAT Data zmiany stanu minimalnego Data zmiany masy zt_towarid->pk_tw Towar zt_id 489. Tabela tw_zmianatw Dane o zmianach w kartotece towarowej przy współpracy z Subiekt Spr twz_towarid Identyfikator zmienionego towaru Numer kolejny zmiany (inkrementowany po każdej zmianie 2 twz_nrzmiany danych towaru) 3 twz_czasmodyf Data ostatniej zmiany danych towaru 490. Tabela uf_administracja Parametry Modułu Urządzeń Zewnętrznych uad_id Identyfikator rekordu 2 uad_zapistransmisji 3 uad_czyrtdni 4 uad_rtdni 5 uad_czyrtliczba 6 uad_rtliczba 7 uad_czysynchronizacja 8 uad_usuwanieoperacji 9 uad_czyszczeniekolejki PK_uf_Administracja Czy ma być wykonywany binarny zapis transmisji (TAK/NIE) Czy usuwać wpisy w rejestrze transmisji po upływie n dni (TAK/NIE) Liczba dni przechowywania wpisów rejestru transmisji Czy usuwać wpisy w rejestrze transmisji po przekroczeniu ustalonego maksimum wpisów (TAK/NIE) Dopuszczalna liczba wpisów rejestru transmisji Czy mechanizm synchronizacji jest włączony (TAK/NIE) Znacznik owy określający które zakończone operacje mają być usuwane automatycznie z kolejki Znacznik owy określający które operacje mają być automatycznie usuwane przy starcie serwisu Operacje uad_id str. 270

271 49. Tabela uf_cena Mapowanie cen (program/urządzenie) uce_idkonfiguracja 2 uce_idcenauf 3 uce_idcenasb FK_uf_Cena_uf_Konfiguracja 2 PK_uf_Cena Identyfikator konfiguracji Identyfikator ceny w urządzeniu Identyfikator ceny w programie uce_idkonfiguracja->pk_uf_konfiguracja uce_idkonfiguracja; uce_idcenauf 492. Tabela uf_dzialgrupa Mapowanie grup/działów (program/urządzenie) udg_idkonfiguracja Identyfikator konfiguracji 2 udg_iddzialgrupauf Identyfikator działu lub grupy w urządzeniu 3 udg_idgrupasb Identyfikator grupy towarowej w programie 4 udg_idvatuf Identyfikator stawki podatku VAT w urządzeniu FK_uf_DzialGrupa_uf_Konfiguracj udg_idkonfiguracja->pk_uf_konfiguracja a 2 PK_uf_DzialGrupa udg_idkonfiguracja; udg_iddzialgrupauf 493. Tabela uf_inne Mapowanie pól własnych towaru (program/urządzenie) uin_idkonfiguracja Identyfikator konfiguracji 2 uin_idinneuf Identyfikator atrybutu towaru w urządzeniu 3 uin_idwlasnesb Identyfikator pola własnego towaru w programie FK_uf_Inne_uf_Konfiguracja uin_idkonfiguracja->pk_uf_konfiguracja 2 PK_uf_Inne uin_idkonfiguracja; uin_idinneuf 494. Tabela uf_instalator Informacje o wersji instalatora sterowników uis_stanowisko 2 uis_wersjaproduktu PK_uf_Instalator Identyfikator stanowiska, na którym zainstalowano sterowniki Wersja programu instalacyjnego sterowników uis_stanowisko 495. Tabela uf_jednostkamiary Mapowanie jednostek miary (program/urządzenie) ujm_idkonfiguracja Identyfikator konfiguracji 2 ujm_idjednostkauf Identyfikator jednostki miary w urządzeniu 3 ujm_jednostkasb Jednostka miary w programie varchar (0) str. 27

272 FK_uf_JednostkaMiary_uf_Konfig uracja 2 PK_uf_JednostkaMiary ujm_idkonfiguracja->pk_uf_konfiguracja ujm_idkonfiguracja; ujm_idjednostkauf 496. Tabela uf_konfiguracja Skonfigurowane w programie urządzenia zewnętrzne uko_id Identyfikator konfiguracji 2 uko_idurzadzenie Identyfikator urządzenia 3 uko_nazwa Nazwa skonfigurowanego urządzenia 4 uko_idmagazyn Identyfikator magazynu 5 uko_siec Urządzenie dostępne przez sieć (T/N) 6 uko_komputer 7 uko_medium 8 uko_binarna 9 uko_skrotklawiszowy 0 uko_online uko_usunieta 2 uko_remoteuser 3 uko_remotepassword Nazwa komputera do którego podłączone jest urządzenie Nazwa medium do którego podłączone jest urządzenie Konfiguracja binarna (indywidualna) urządzenia Skrót klawiszowy dla drukarek fiskalnych Urządzenie obsługuje tryb OnLine (T/N) Konfiguracja została usunięta (TAK/NIE) Nazwa użytkownika do połączenia ze zdalnym komputerem Hasło użytkownika dla połączenia ze zdalnym komputerem varbinary (7800) char () Nazwa użytkownika lokalnego komputera przeznaczona do pracy 4 uko_localuser ze zdalnymi urządzeniami Hasło użytkownika lokalnego komputera do pracy ze zdalnymi 5 uko_localpassword urządzeniami FK_uf_Konfiguracja_sl_Magazyn uko_idmagazyn->pk_sl_magazyn FK_uf_Konfiguracja_uf_Urzadzen 2 uko_idurzadzenie->pk_uf_urzadzenie ie 3 PK_uf_Konfiguracja uko_id 497. Tabela uf_konfiguracjaprofil Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela uf_operacja Zbiór podstawowych operacji udostępnianych przez sterowniki uop_id Identyfikator operacji 2 uop_nazwa Nazwa operacji PK_uf_Operacja uop_id 499. Tabela uf_plu Mapowanie ID towarów na kody PLU (program/urządzenie) upl_id Identyfikator mapowania kodu PLU 2 upl_idkonfiguracja Identyfikator konfiguracji str. 272

273 3 upl_idtowar 4 upl_kodplu 5 upl_rodzaj FK_uf_Plu_tw Towar 2 FK_uf_Plu_uf_Konfiguracja 3 PK_uf_Plu Identyfikator towaru Nadany przez użytkownika kod PLU Rodzaj towaru: -Towar, 2-Usługa, 4-Opakowanie, 8-Komplet upl_idtowar->pk_tw Towar upl_idkonfiguracja->pk_uf_konfiguracja upl_id 500. Tabela uf_sterownik Sterowniki urządzeń zewnętrznych zainstalowane w systemie ust_id Identyfikator sterownika 2 ust_ urządzeń (-KF, 2-DF, 8-WE, 6-BR) 3 ust_nazwa Nazwa sterownika 4 ust_wersja Wersja sterownika 5 ust_aboutclsid CLSID wizytówki sterownika 6 ust_driverclsid CLSID sterownika 7 ust_dialogclsid CLSID dialogu konfiguracji sterownika Identyfikator stanowiska na którym został zainstalowany 8 ust_stanowisko sterownik PK_uf_Sterownik ust_id 50. Tabela uf_synchrokodykresk Dodatkowe kody kreskowe dla mechanizmu synchronizmu usk_id 2 usk_idsynchronizacja 3 usk_kod FK_uf_SynchroKodyKresk_uf_Sy nchronizacja 2 PK_uf_SynchroKodyKresk Identyfikator kopii dodatkowego kodu kreskowego Identyfikator wpisu w tabeli synchronizmu Kopia pola kk_kod z tabeli tw_kodkreskowy usk_idsynchronizacja-> >PK_uf_Synchronizacja usk_id varchar (20) varchar (38) varchar (38) varchar (38) varchar (20) 502. Tabela uf_synchronizacja Dane dla mechanizmu synchronizmu usy_id 2 usy_idkonfiguracja 3 usy_idtowar 4 usy_towaruf 5 usy_idzadanie 6 usy_rodzaj 7 usy_symbol 8 usy_urznazwa 9 usy_stawkavat 0 usy_idvatsp Identyfikator Identyfikator konfiguracji Identyfikator towaru w programie Identyfikator towaru w urządzeniu Identyfikator zadania (NULL- towar zsynchronizowany) Kopia pola tw_rodzaj z tabeli tw Towar Kopia pola tw_symbol z tabeli tw Towar Kopia pola tw_urznazwa lub tw_nazwa z tabeli tw Towar Kopia pola vat_stawka z tabeli sl_stawkavat Kopia pola tw_idvatsp z tabeli tw Towar varchar (20) str. 273

274 usy_idvatuf 2 usy_jednmiary 3 usy_idjednostkauf 4 usy_idopakowanie 5 usy_urznazwa2 6 usy_plu 7 usy_podstkodkresk 8 usy_cenaotwarta 9 usy_wagaetykiet 20 usy_idgrupa 2 usy_iddzialgrupauf 22 usy_idvatgrupauf 23 usy_ 24 usy_sww 25 usy_rabatrodzaj 26 usy_rabatprocent 27 usy_dniwaznosc 28 usy_uwagi 29 usy_cenabrutto 30 usy_idcenauf 3 usy_cenabrutto2 32 usy_idcenauf2 33 usy_cenabrutto3 34 usy_idcenauf3 35 usy_cenabrutto4 36 usy_idcenauf4 37 usy_cenabrutto5 38 usy_idcenauf5 39 usy_cenabrutto6 40 usy_idcenauf6 4 usy_cenabrutto7 42 usy_idcenauf7 43 usy_cenabrutto8 44 usy_idcenauf8 45 usy_cenabrutto9 46 usy_idcenauf9 47 usy_cenabrutto0 48 usy_idcenauf0 49 usy_pole 50 usy_idinneuf 5 usy_pole2 52 usy_idinneuf2 53 usy_pole3 54 usy_idinneuf3 55 usy_pole4 56 usy_idinneuf4 57 usy_pole5 Kopia pola uva_idvatuf z tabeli uf_vat Kopia pola tw_jednmiary z tabeli tw Towar Kopia pola ujm_idjednostkauf z tabeli uf_jednostkamiary Kopia pola tw_idopakowanie z tabeli tw Towar Nazwa towaru po konwersji przez sterownik Kopia pola tw_plu z tabeli tw Towar lub upl_kodplu z tabeli uf_plu Kopia pola tw_podstkodkresk z tabeli tw Towar Kopia pola tw_cenaotwarta z tabeli tw Towar Kopia pola tw_wagaetykiet z tabeli tw Towar Kopia pola tw_idgrupa z tabeli tw Towar Kopia pola udg_iddzialgrupauf z tabeli uf_dzialgrupa Kopia pola udg_idvatuf z tabeli uf_dzialgrupa Kopia pola tw_ z tabeli tw Towar Kopia pola tw_sww z tabeli tw Towar Kopia pola rt_rodzaj z tabeli sl_rabat Kopia pola rt_procent z tabeli sl_rabat Kopia pola tw_dniwaznosc z tabeli tw Towar Kopia pola tw_uwagi z tabeli tw Towar Kopia pola tw_cenabrutto z tabeli tw_cena Kopia pola uce_idcenauf z tabeli uf_cena Kopia pola tw_cenabrutto2 z tabeli tw_cena Kopia pola uce_idcenauf z tabeli uf_cena Kopia pola tw_cenabrutto3 z tabeli tw_cena Kopia pola uce_idcenauf z tabeli uf_cena Kopia pola tw_cenabrutto4 z tabeli tw_cena Kopia pola uce_idcenauf z tabeli uf_cena Kopia pola tw_cenabrutto5 z tabeli tw_cena Kopia pola uce_idcenauf z tabeli uf_cena Kopia pola tw_cenabrutto6 z tabeli tw_cena Kopia pola uce_idcenauf z tabeli uf_cena Kopia pola tw_cenabrutto7 z tabeli tw_cena Kopia pola uce_idcenauf z tabeli uf_cena Kopia pola tw_cenabrutto8 z tabeli tw_cena Kopia pola uce_idcenauf z tabeli uf_cena Kopia pola tw_cenabrutto9 z tabeli tw_cena Kopia pola uce_idcenauf z tabeli uf_cena Kopia pola tw_cenabrutto0 z tabeli tw_cena Kopia pola uce_idcenauf z tabeli uf_cena Kopia pola tw_pole z tabeli tw Towar Kopia pola uin_idinneuf z tabeli uf_inne Kopia pola tw_pole2 z tabeli tw Towar Kopia pola uin_idinneuf z tabeli uf_inne Kopia pola tw_pole3 z tabeli tw Towar Kopia pola uin_idinneuf z tabeli uf_inne Kopia pola tw_pole4 z tabeli tw Towar Kopia pola uin_idinneuf z tabeli uf_inne Kopia pola tw_pole5 z tabeli tw Towar varchar (0) varchar (20) varchar (20) str. 274

275 58 usy_idinneuf5 59 usy_pole6 60 usy_idinneuf6 6 usy_pole7 62 usy_idinneuf7 63 usy_pole8 64 usy_idinneuf8 FK_uf_Synchronizacja_uf_Zadani e 2 PK_uf_Synchronizacja Kopia pola uin_idinneuf z tabeli uf_inne Kopia pola tw_pole6 z tabeli tw Towar Kopia pola uin_idinneuf z tabeli uf_inne Kopia pola tw_pole7 z tabeli tw Towar Kopia pola uin_idinneuf z tabeli uf_inne Kopia pola tw_pole8 z tabeli tw Towar Kopia pola uin_idinneuf z tabeli uf_inne usy_idzadanie->pk_uf_zadanie usy_id 503. Tabela uf_synchtemp Tymczasowa na dane synchronizacji towarów przesyłanych do urządzeń zewnętrznych usyt_id Identyfikator 2 usyt_idzadanie Identyfikator zadania 3 usyt_idtowar Identyfikator towaru w programie 4 usyt_towaruf Identyfikator towaru w urządzeniu PK_uf_SynchTemp usyt_id 504. Tabela uf_transmisja Rejestr transmisji utr_id 2 utr_idkonfiguracja 3 utr_idoperacja 4 utr_operacja 5 utr_status Identyfikator transmisji Identfikator konfiguracji Identyfikator operacji której dotyczy dana transmisja Dodatkowy opis operacji Status zakończenia operacji (0- Ok, 2 - Warning, 28 - Error) 6 utr_status statusu zakończenia operacji 7 utr_dataczas Data i czas rozpoczęcia wykonywania operacji 8 utr_iduzytkownik Identyfikator zalogowanego użytkownika programu 9 utr_komputer Nazwa komputera z którego zlecono wykonanie operacji FK_uf_Transmisja_pd_Uzytkowni utr_iduzytkownik->pk_pd_uzytkownik k FK_uf_Transmisja_uf_Konfiguracj 2 utr_idkonfiguracja->pk_uf_konfiguracja a 3 FK_uf_Transmisja_uf_Operacja utr_idoperacja->pk_uf_operacja 4 PK_uf_Transmisja utr_id 505. Tabela uf_transmisjakontekst Akcje kontekstowe dla wpisów rejestru transmisji utk_id Identyfikator kontekstu 2 utk_idtransmisjaszczegol Identyfikator szczegółu transmisji akcji kontekstu (0-brak, -edycja towaru, 2-edycja 3 utk_ dokumentu) str. 275

276 4 utk_parametr 5 utk_parametr2 FK_uf_TransmisjaKontekst_uf_Tr ansmisjaszczegol 2 PK_uf_TransmisjaKontekst Pierwszy parametr wykonania akcji kontekstu Drugi parametr wykonania akcji kontekstu utk_idtransmisjaszczegol->pk_uf_transmisjaszczegol utk_id 506. Tabela uf_transmisjaszczegol Szczegółowe wpisy rejestru transmisji uts_id Identyfikator szczegółu transmisji 2 uts_idtransmisja Identyfikator transmisji 3 uts_lp Liczba porządkowa 4 uts_status 5 uts_numer Status (0-OK, -INFO, 2-WARNING, 4-CANCEL, 28-ERROR) Numer błędu błąd standardowy, >999 - inny błąd 6 uts_komunikat Niestandardowy opis błędu FK_uf_TransmisjaSzczegoly_uf_T uts_idtransmisja->pk_uf_transmisja ransmisja 2 PK_uf_TransmisjaSzczegol uts_id 507. Tabela uf_urzadzenie Dostępne modele urządzeń zewnętrznych uur_id Identyfikator urządzenia 2 uur_idsterownik Identyfikator sterownika 3 uur_nazwa Nazwa urządzenia Operacje udostępnione poprzez sterownik dla danego modelu 4 uur_operacje urządzenia (flagi owe) Identyfikator towaru w urządzeniu (-kod PLU, 2-kod kresk., 4-5 uur_towaruf nazwa) FK_uf_Urzadzenie_uf_Sterownik uur_idsterownik->pk_uf_sterownik 2 PK_uf_Urzadzenie uur_id 508. Tabela uf_vat Mapowanie stawek podatku VAT (program/urządzenie) uva_idkonfiguracja Identyfikator konfiguracji 2 uva_idvatuf Identyfikator stawki podatku VAT w urządzeniu 3 uva_idvatsb Identyfikator stawki podatku VAT w programie FK_uf_Vat_sl_StawkaVAT uva_idvatsb->pk_sl_stawkavat 2 FK_uf_Vat_uf_Konfiguracja uva_idkonfiguracja->pk_uf_konfiguracja 3 PK_uf_Vat uva_idkonfiguracja; uva_idvatuf varchar (500) varchar (0) 509. Tabela uf_zadanie Lista zaplanowanych operacji na urządzeniach str. 276

277 uza_id Identyfikator zadania 2 uza_idoperacja Identyfikator zaplanowanej operacji 3 uza_idkonfiguracja Identyfikator konfiguracji urządzenia 4 uza_iduzytkownik Identyfikator zalogowanego użytkownika programu 5 uza_idtransmisja Identyfikator transmisji 6 uza_lp Numer kolejny zaplanowanego zadania 7 uza_dataczas Data i czas dodania/modyfikacji zadania Status wykonania zadania (0- w edycji, - zakończone z OK, 2 - zak. z informacją,4 - zak. z ostrzeżeniem, 8 - zak. przez 8 uza_status użytkownika (przerwane), 6 - zak. z błędem, 32 - oczekuje, 64 - niezakończone) 9 uza_nazwa Nazwa zaplanowanego zadania zadania (0 - zadanie zaplanowane, - zadanie wykonywane 0 uza_ jednorazowo) uza_parametry Dodatkowe parametry operacji (np. zakres towarów) FK_uf_Zadanie_pd_Uzytkownik uza_iduzytkownik->pk_pd_uzytkownik 2 FK_uf_Zadanie_uf_Konfiguracja uza_idkonfiguracja->pk_uf_konfiguracja 3 FK_uf_Zadanie_uf_Operacja uza_idoperacja->pk_uf_operacja 4 FK_uf_Zadanie_uf_Transmisja uza_idtransmisja->pk_uf_transmisja 5 PK_uf_Zadanie uza_id 50. Tabela uf_zadanietowar Lista towarów powiązana z zaplanowanymi zadaniami uzt_idzadanie Identyfikator zaplanowanego zadania 2 uzt_idtowar Identyfikator towaru w kartotece towarów FK_uf_ZadanieTowar_uf_Zadanie uzt_idzadanie->pk_uf_zadanie image ( ) 5. Tabela ui Kompozycja Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 52. Tabela ui_filtr Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 53. Tabela ui_filtrmodul Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 54. Tabela ui_funkcja Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 55. Tabela ui_ikona Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 56. Tabela ui_kolor Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. str. 277

278 57. Tabela ui_modul Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 58. Tabela ui_modulpowiazany Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 59. Tabela ui_modulprofil Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela ui_operacja Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT. 52. Tabela ui_operacjamodul Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela ui_podwidok Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela ui_skrotmodul Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela ui_zasob Zasoby wykorzystywane przez definiowalne strony startowe. uiz_id Identyfikator zasobu 2 uiz_ MIME zasobu (np. "image/jpeg") 3 uiz_dane Zasób właściwy PK_ui_Zasob uiz_id varchar (28) image ( ) 525. Tabela vat EwidVAT Ewidencje VAT ev_id 2 ev_nrdokumentu 3 ev_rodzaj 4 ev_idkh 5 ev_nazwakh 6 ev_nazwapelnakh 7 ev_ulicakh 8 ev_miastokh 9 ev_kodpocztowykh 0 ev_nipkh ev_datawpisu 2 ev_datasz 3 ev_miesiacodliczvat 4 ev_idkategorii Identyfikator Numer dokumentu księgowego Rodzaj wpisu (0 - sprzedaż; - zakup) Identyfikator kontrahenta (z tabeli kh Kontrahent) Nazwa (lub imię i nazwisko) kontrahenta Nazwa pełna kontrahenta Ulica kontrahenta Miejscowość kontrahenta Kod pocztowy kontrahenta NIP kontrahenta Data wystawienia(sprzedaż) / otrzymania dokumentu(zakup) Data sprzedaży / zakupu Miesiac rozliczania podatku VAT Identyfikator kategorii (z tabeli sl_kategorie) varchar (30) varchar (60) varchar (40) varchar (8) varchar (20) str. 278

279 5 ev_ 6 ev_netto 7 ev_kwotavat 8 ev_brutto 9 ev_iduewidvat 20 ev_fakturarr 2 ev_dataplatnoscirr 22 ev_uwagi 23 ev_rodzajzakupu 24 ev_sposobodliczania 25 ev_obiektu 26 ev_idobiektu 27 ev_ksiegowany 28 ev_importowany 29 ev_korektasn 30 ev_iddokimport 3 ev_dokimport 32 ev_importpochodzenie dokumentu Wartość sprzedaży/zakupów Kwota VAT Wartość brutto Identyfikator ewidencji VAT; ze słownika ewidencji VAT - tabela sl_ewidvat Czy faktura jest RR oraz czy VAT z RR jest odliczany (0-faktura nie jest RR; -faktura jest RR i VAT odliczany; 2-faktura jest RR i VAT nieodliczany) Data płatności faktury RR Uwagi do dokumentu Rodzaj zakupu (0-wszystkie; -inwestycyjne; 2-zaopatrzeniowe; 3-kosztowe) Sposób odliczania (0-całkowite; -proporcjonalne; 2-bez odliczania) obiektu powiązanego. (0- brak powiązania; - obiekt w księdze przychodów i rozchodów; 2 - obiekt w ewidencji przychodów; 7-obiekt w ewidencji rachunków dla pojazdów, - dekret, 2 - dekret zaksięgowany ) Id rekordu z tabeli kpr Ksiega, prz Przychody lub dkr Dokument Czy pozycja podlega ksiegowaniu Czy dokument pochodzi z importu z innych programów Czy dokument jest zwiazany z korekta VAT z SN Identyfikator zaimportowanego dokumentu. (wartość dok_id z tabeli dok Dokument) zaimportowanego dokumentu. Dla bazy, w której pd_ksiegowosci w tabeli pd Podmiot wynosi lub 2 (KPiR,Ryczałt) jest to wartość przepisywana z pola dok_ w tabeli dok Dokument; dla pd_ksiegowosci=3 (Rewizor) jest to wartość wyliczana funkcją dbo.fnmake_dokparam(dok_, dok_pod) Z którego źródła nastąpił import (0-brak; -dane magazynowohandlowe; 5-dane płacowe) varchar (500) 33 ev_transakcjavat Rodzaj transakcji VAT: Dla zakupów (ev_rodzaj=): 0-zakup krajowy Z, -import towarów IM, 2-wewnątrzwspolnotowe nabycie towarów WNT, 3-transakcja trójstronna (nabycie) - WTTN, 4-import usług - IMU, 6 -odwrotne obciążenie (zakup) - OOz, Dla sprzedaży (ev_rodzaj=0): 0-sprzedaż krajowa S, - eksport towarów (poza UE) - EX"), 2-wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów - WDT, 3-transakcja trójstronna (dostawa)- WTTD, 6 - odwrotne obciążenie e (sprzedaż) - OOs, 0- wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów (podatek należny) - WNTn, -import usług (podatek należny) - IMUn, 2-sprzedaż poza terytorium kraju - SPTK 34 ev_iddokvat 35 ev_niewliczanydopb 36 ev_idokresuroku Identyfikator powiazanego zapisu VAT (nabycie UE - para zakup/sprzedaż) Czy wpis nie jest wliczany do Proporcji Bazowej Identyfikator okresu obrachunkowego lub roku obrotowego (powiązanie z tabelą pd_okres) str. 279

280 37 ev_malypojazd 38 ev_platnosckredyt 39 ev_idterminplatnosci 40 ev_terminplatnosci 4 ev_nrdokumentusort 42 ev_autoprzeliczaj 43 ev_rozliczanausluga Czy wpis dotyczy "małego pojazdu" (0 - nie dotyczy; - zakup pojazdu; 2 - zakup paliwa; 3 - zakup pojazdu z 60% odliczeniem) Czy zapis jest z terminem płatności Id formy płatności Termin płatności Nr dokumentu użyty do sortowania w gridach, zestawieniach i wydruku Automatyczne przeliczanie tabeli VAT ( 0 - nie, - tak ) Czy VAT rozliczany przez usługobiorcę/zwrócony podróznym 44 ev_dokvatmarza 45 ev_datazakdostawy 46 ev_wlaczkorygowanievat Czy włączona obsługa korekty VAT dla dokumentu korekty VAT (0 - zwykły, - korygujący, 2 - ponowne 47 ev_korektavat zaliczenie) 48 ev_korektavatdataplatnosci Data płatności 49 ev_korektavatterminkorekty Termin płatności korekty ev_korektavatiddokkorygowa ny ev_korektavatnrdokkorygowa ny ev_korektavatplatnoscczescio wa ev_korektavatdatawystawieni adokkorygowany ev_korektavatterminplatnosci DokKorygowany 55 ev_vatmetodakasowa CK_vat EwidVAT_ 2 CK_vat EwidVAT_2 3 4 FK_vat EwidVAT_kh Kontrahe nt Identyfikator dokumentu korygowanego (dla korekty VAT) Numer dokumentu korygowanego (dla korekty VAT) Czy dokonana częściowa płatność Data wystawienia dokumentu korygowanego Termin płatności dokumentu korygowanego Naliczaj/Odliczaj VAT po opłaceniu/otrzymaniu zapłaty ([ev_rodzaj] = 0 or [ev_rodzaj] = ) ([ev_obiektu] = 0 or [ev_obiektu] = or [ev_obiektu] = 2 or [ev_obiektu] = 7 or [ev_obiektu] = or [ev_obiektu] = 2) ev_idkh->pk_kh Kontrahent FK_vat EwidVAT_sl_FormaPlatn ev_idterminplatnosci->pk_sl_formaplatnosci osci 5 FK_vat EwidVAT_sl_Kategorie ev_idkategorii->pk_sl_kategoria FK_vat EwidVAT_sl_EwidV 6 ev_iduewidvat->pk_sl_ewidvat AT 7 FK_vat EwidVAT_vat EwidVAT ev_korektavatiddokkorygowany->pk_vat EwidVAT 8 PK_vat EwidVAT ev_id 526. Tabela vat_danevat Dane VAT dla pozycji z tabeli vat EwidVAT dv_id Identyfikator Identyfikator pozycji w tabeli vat EwidVAT, której dotyczą dane 2 dv_idewidvat VAT varchar (30) CHECK CHECK str. 280

281 3 dv_ 4 dv_idstawkivat 5 dv_wartosc 6 dv_kwotavat 7 dv_netto 8 dv_brutto CK_vat_DaneVAT zapisu (0-sprzedaz; -zakupy inwestycyjne; 2-zakupy zaopatrzeniowe; 3-zakupy kosztowe) Stawka VAT ze słownika stawek - tabela sl_stawkivat Wartość Kwota VAT Kwota netto Kwota brutto ([dv_] = 3 or [dv_] = 2 or [dv_] = or [dv_] = 0) CHECK 2 FK_vat_DaneVAT_sl_StawkaVAT dv_idstawkivat->pk_sl_stawkavat 3 FK_vat_DaneVAT_vat EwidVAT dv_idewidvat->pk_vat EwidVAT 4 PK_vat_DaneVAT dv_id 527. Tabela vat_metodarozl Metoda rozliczania podatku VAT mv_id 2 mv_rok 3 mv_kwartal 4 mv_metoda 5 mv_idobiektu 6 mv_metodakasowa PK_vat_MetodaRozl 528. Tabela vat_metodarozlue Metoda rozliczania podatku VAT UE mvu_id 2 mvu_rok 3 mvu_kwartal 4 mvu_metoda 5 mvu_idobiektu PK_vat_MetodaRozlUE 529. Tabela vat_parametr Parametry ewidencji VAT vatp_id 2 vatp_kolumnakszao 3 vatp_kolumnakskoszt 4 vatp_kswyborkolumn 5 vatp_gentransnabycia Identyfikator Rok Kwartał Metoda rozliczania podatku vat (0-miesięczna, -kwartalna (VAT- 7K), 2 - kwartalna (VAT-7D Id podmiotu z tabeli pd Podmiot Czy metoda kasowa rozliczania podatku vat mv_id Identyfikator Rok Kwartał Metoda rozliczania podatku vat-ue (0-miesięczna, -kwartalna) Id podmiotu z tabeli pd Podmiot mvu_id Identyfikator Kolumna do której księgowane są zakupy zaopatrzeniowe Kolumna do której ksiegowane są zakupy kosztowe Skąd brać kolumny do księgowania (0 - pytać w trakcie księgowania; - brać z parametrów) Czy generować transakcje nabycia str. 28

282 6 vatp_idewidvatspnabycia Do której ewidencji VAT sprzedaży generować transakcje nabycia 7 vatp_akttransnabycia 8 vatp_gentransimport Czy aktualizować zapis w ewidencji VAT sprzedaży dla nabycia Czy generować transakcje importu 9 vatp_idewidvatspimport Do której ewidencji VAT sprzedaży generować transakcje importu 0 vatp_akttransimport vatp_przepisywanieewidvat 2 vatp_przepisywaniedtwpisu 3 vatp_przepisywaniemov 4 vatp_przepisywaniekategorii vatp_przepisywanietransakcjiv 5 AT 6 vatp_przepisywanieu 7 vatp_przepisywaniekh 8 vatp_przepisywanieso vatp_kontrolauniqnrdokument 9 u 20 vatp_przepisywaniedtspwyst 2 vatp_przepisywanietp 22 vatp_ewidspsortowanie 23 vatp_ewidzaksortowanie Czy aktualizować wpis w ewidencji VAT sprzedaży dla importu Czy przepisywać ewidencję VAT Czy przepisywać datę wpisu Czy przepisywać miesiąc odliczenia VAT Czy przepisywać kategorię Czy przepisywać transakcję VAT Czy przepisywać opis Czy przepisywać kontrahenta Czy przepisywać sposób odliczania Czy kontrolować unikalność numeru dokumentu Czy przepisywać datę sprzedaży/wystawienia Czy przepisywać termin płatności Sortowowanie zapisów w ewidencji VAT sprzedaży w obrębie dnia ( 0-wg numeru dokumentu, 2-wg numeru dokumentu księgowego) Sortowowanie zapisów w ewidencji VAT zakupów w obrębie dnia (0-wg numeru dokumentu,-wg kolejności wprowadzania, 2-wg numeru dokumentu księgowego) 24 vatp_przeliczajdokimportowane Czy przeliczać dokumenty podczas importu do ewidencji VAT 25 vatp_kursrodzaj 26 vatp_kursrodzajdaty 27 vatp_kursidbanku 28 vatp_kurspobierajostatni 29 vatp_paramewidid 30 vatp_gentransoo 3 vatp_idewidvatspoo 32 vatp_akttransoo Rodzaj kursu wg którego zostaną przeliczone importowane dokumenty: (0-zakupu, -sredni, 2-sprzedazy) Rodzaj pobieranej daty kursu waluty dla dokumentu imporotwanego (0-data wystawieniantu, -data sprzedaży, 2- dzień poprzedzający datę wystawienia, 3-dzień 3 poprzedzający datę sprzedaży Id banku dostarczającego kursy walut Czy pobierać ostatni kurs waluty, jeśli nie istnieje kurs na dany dzień Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) Czy generować transakcje odwrotnego obciążenia Do której ewidencji VAT sprzedaży generować transakcje odwrotnego obciążenia Czy aktualizować zapis w ewidencji VAT sprzedaży dla odwrotnego obciążenia 33 vatp_przepisywaniedtzakdost Czy przepisywać datę zakończenia dostawy w ewidencji VAT 34 vatp_przepisywaniekorektyvat Czy przepisywać korektę VAT 35 vatp_vatuzupelnianiedblclck Parametr decydujący o autouzupełnianiu kolumn "data płatności" i "płatność częściowa" na gridzie w lookupie wpisów ew. VAT str. 282

283 vatp_spkorygowanievat vatp_zakkorygowanievat vatp_przepisywanievatmk Czy włączyć korygowanie VAT sprzedaży Czy włączyć korygowanie VAT zakupu Czy przepisywać odliczaj/naliczaj VAT po zapłaceniu dokumentu vatp_przepisywaniedatyzaplaty Czy przepisywać datę zapłaty vatp_korektazakuputylkovat Koryguj tylko wartość VAT zakupu FK_vat_Parametr_par Ewid vatp_paramewidid->pk_par Ewid FK_vat_Parametr_sl_EwidVA vatp_idewidvatspnabycia->pk_sl_ewidvat FK_vat_Parametr_sl_EwidVA vatp_idewidvatspimport->pk_sl_ewidvat T FK_vat_Parametr_sl_EwidVA vatp_idewidvatspoo->pk_sl_ewidvat TOO FK_vat_Parametr_sl_WalutaBank vatp_kursidbanku->pk_sl_walutabank IX_vat_Parametr vatp_paramewidid PK_vat_Parametr vatp_id 530. Tabela vat_pozycja Zawiera pozycje z ewidencji VAT sprzedaży Nazwa UNIQUE poz_id poz_idewvat poz_nazwa poz_wartosc Identyfikator pozycji z dokumentu ewidencja VAT sprzedaży Identyfikator dokumentu ewidencja VAT sprzedaży Nazwa pozycji na dokumencie ewidencja VAT sprzedaży Wartość pozycji na dokumencie ewidencja VAT sprzedaży FK_vat_Pozycja_vat EwidVAT poz_idewvat->pk_vat EwidVAT PK_vat_Pozycja poz_id 53. Tabela vat_proporcjabazowa Wartości proporcji bazowych do wyliczania deklaracji VAT-7q Nazwa vpb_id Identyfikator vpb_rok Rok vpb_opn Obroty opodatkowane vpb_oz Obroty zwolnione vpb_sd Subwencje (dotacje) nieopodatkowane vpb_wartosc Wartość wyliczona vpb_wartoscdodeklaracji Wartość do deklaracji - zaokrąglona PK_vat_ProporcjaBazowa vpb_id 532. Tabela vat_przypomnienia Informacje o statusie przypomnienia o zmianach stawek VAT Nazwa przy_id Identyfikator str. 283

284 2 przy_statusprzypomnieniazmia Status przypomnienia o zmianach VAT: - Przypomnij, 2 - Nie nyvat przypominaj dokońca roku 200, 3 - Nie przypominaj przy_dataponownegoprzypomni 3 enia 4 przy_program PK_vat_Przypomnienia Data ponownego przypomnienia o zmianach stawek VAT Program 8-Subiekt, 9-Rachmistrz, 9-Rewizor, 50-Gestor przy_id 533. Tabela vat_wiztowar Informacje o towarach, których stawki VAT zostały zmienione kreatorem VAT vwtw_id Identyfikator rekordu 2 vwtw_wersja Wersja kreatora VAT 3 vwtw_liczbauruchom Ile razy wykonano konwersję VAT 4 vwtw_idvatspold Id stawki VAT sprzedaży sprzed konwersji 5 vwtw_idvatspnew Id stawki VAT sprzedaży po konwersji 6 vwtw_idvatzakold Id stawki VAT zakupu sprzed konwersji 7 vwtw_idvatzaknew Id stawki VAT zakupu po konwersji 8 vwtw_blokadaspr 9 vwtw_blokadazak 0 vwtw_data Nie zmieniaj stawki sprzedaży przy zmianie stawki zakupu Nie zmieniaj stawki zakupu przy zmianie stawki sprzedaży Data konwersji stawki VAT 534. Tabela vat_wiztowar203 Informacje o towarach, których stawki VAT zostały zmienione kreatorem VAT 203 vwtw2_id Identyfikator rekordu 2 vwtw2_wersja Wersja kreatora VAT 3 vwtw2_liczbauruchom Ile razy wykonano konwersję VAT 4 vwtw2_idvatspold Id stawki VAT sprzedaży sprzed konwersji 5 vwtw2_idvatspnew Id stawki VAT sprzedaży po konwersji 6 vwtw2_idvatzakold Id stawki VAT zakupu sprzed konwersji 7 vwtw2_idvatzaknew Id stawki VAT zakupu po konwersji 8 vwtw2_blokadaspr 9 vwtw2_blokadazak 0 vwtw2_data Nie zmieniaj stawki sprzedaży przy zmianie stawki zakupu Nie zmieniaj stawki zakupu przy zmianie stawki sprzedaży Data konwersji stawki VAT 535. Tabela vat_wizzard Informacje o krokach wykonanych przez kreator VAT vw_id Identyfikator 2 vw_krok Nazwa kroku który został wykonany 3 vw_wersja Werjsa kroku 4 vw_data Data wykonania kroku str. 284

285 PK_vat_Wizzard vw_id 536. Tabela vat_wizzard203 Informacje o krokach wykonanych przez kreator zmian dot. rozporządzenia VAT w 20 vw2_id Identyfikator 2 vw2_krok Nazwa kroku który został wykonany 3 vw2_wersja Werjsa kroku 4 vw2_data Data wykonania kroku PK_vat_Wizzard203 vw2_id 537. Tabela vw Konfiguracja Konfiguracje widoków vwcg_section 2 vwcg_user 3 vwcg_service 4 vwcg_data 5 vwcg_filtersdata PK_vw Konfiguracja Nazwa pozycji Id użytkownika (z pd_uzytkownik) Identyfikator serwisu Dane Dane filtrów własnych vwcg_section; vwcg_user; vwcg_service image ( ) image ( ) 538. Tabela wind_parametr Paremetry windykacji wpa_id 2 wpa_rodzajdzialaniawezwanie 3 wpa_rodzajdzialanianota Id Rodzaj działania przy wezwaniu do zapłaty - zadanie 2 - spotkanie 3 - telefon 4 - notatka 5 - rozmowa ernetowa 6 - list 7 - faks Rodzaj działania przy dodawaniu noty odsetkowej - zadanie 2 - spotkanie 3 - telefon 4 - notatka 5 - rozmowa ernetowa 6 - list 7 - faks 4 wpa_szablondzialanie Identyfikator szablonu działania przy wezwaniu do zapłaty 5 wpa_szablonnota Identyfikator szablonu działania przy dodawaniu noty odsetkowej FK_wind_Parametr_sl_SzablonDz wpa_szablondzialanie->pk_sl_szablondzialanie ialania FK_wind_Parametr_sl_SzablonDz 2 wpa_szablonnota->pk_sl_szablondzialanie ialania 3 PK_wind_WindykacjaParametr wpa_id 539. Tabela wy_drukarkadomyslna Dane o drukarkach domyślnych dla wzorców wyd_id Identyfikator str. 285

286 2 wyd_wzorzecid 3 wyd_nazwakomputera 4 wyd_nazwadrukarki FK_wy_DrukarkaDomyslna_wy_ Wzorzec 2 PK_wy_DrukarkaDomyslna Identyfikator wzorca Nazwa komputera (pusta = drukarka domyślna dla wszystkich) Nazwa drukarki wyd_wzorzecid->pk_wy_wzorzec wyd_id 540. Tabela wy_grid Ustawienia parametrów drukowania gridów wgr_id Identyfikator parametrów 2 wgr_gridid Identyfikator grida 3 wgr_userid Identyfikator użytkownika 4 wgr_parametry Obraz xml-a a z parametrami wydruku 5 wgr_service ID serwisu dla Navireo PK_wy_Grid wgr_id image ( ) 54. Tabela wy_grupa Grupy wzorców wydruku wgr_id 2 wgr_nazwa 3 wgr_subiekt 4 wgr_rachmistrz 5 wgr_mgratyfikant 6 wgr_uf 7 wgr_crm 8 wgr_navireo PK_wy_Grupa Identyfikator Nazwa grupy Czy grupa dotyczy Subiekta (0- nie, - tak) Czy grupa dotyczy Rachmistrza lub Rewizora (0 - nie, - tylko KPIR, 2 - tylko Ryczałt, 3 - Rachmistrz i Rewizor, 4 - Rewizor, 5 - Rachmistrz) Czy grupa dotyczy Gratyfikanta (0- nie, - mikrogratyfikant, 2 - Gratyfikant, 3 - mikrogratyfikant i Gratyfikant) Czy grupa dotyczy Kasiarza Czy grupa dotyczy Gestora Czy grupa dotyczy Navireo wgr_id 542. Tabela wy_kodsterujacy Kody sterujące do wydruków tekstowych wpr_id Identyfikator 2 wpr_standard Czy standardowy zestaw kodów 3 wpr_nazwa Nazwa 4 wpr_reseton Kod sterujący - reset on 5 wpr_resetoff Kod sterujący - reset ff 6 wpr_zwyklaon Kod sterujący - zwykła czcionka on 7 wpr_zwyklaoff Kod sterujący - zwykła czcionka off 8 wpr_boldon Kod sterujący - bold on str. 286

287 9 wpr_boldoff 0 wpr_italicon wpr_italicoff 2 wpr_underlineon 3 wpr_underlineoff 4 wpr_prinit 5 wpr_pagestart 6 wpr_pageend 7 wpr_nlqon 8 wpr_nlqoff 9 wpr_perflenon 20 wpr_perflenoff 2 wpr_margintopon 22 wpr_margintopoff 23 wpr_pagelenon 24 wpr_pagelenoff 25 wpr_int4lineson 26 wpr_int4linesoff 27 wpr_int6lineson 28 wpr_int6linesoff 29 wpr_int8lineson 30 wpr_int8linesoff 3 wpr_int0lineson 32 wpr_int0linesoff 33 wpr_int2lineson 34 wpr_int2linesoff 35 wpr_cpi0on 36 wpr_cpi0off 37 wpr_cpi2on 38 wpr_cpi2off 39 wpr_cpi5on 40 wpr_cpi5off 4 wpr_cpi7on 42 wpr_cpi7off 43 wpr_cpi20on 44 wpr_cpi20off 45 wpr_usercode PK_wy_KodSterujacy 543. Tabela wy_naglowek Nagłówki do wydruków wngl_id 2 wngl_nazwa 3 wngl_tresc 4 wngl_logo Kod sterujący - bold off Kod sterujący - italic on Kod sterujący - italic off Kod sterujący - underline on Kod sterujący - underline off Kod sterujący - pr init Kod sterujący - page start Kod sterujący - page end Kod sterujący - NLQ on Kod sterujący - NLQ off Kod sterujący - PerfLen on Kod sterujący - PerfLen off Kod sterujący - MarginTop on Kod sterujący - MarginTop off Kod sterujący - PageLen on Kod sterujący - PageLen off Kod sterujący - Int4Lines on Kod sterujący - Int4Lines off Kod sterujący - Int6Lines on Kod sterujący - Int6Lines off Kod sterujący - Int8Lines on Kod sterujący - Int8Lines off Kod sterujący - Int0Lines on Kod sterujący - Int0Lines off Kod sterujący - Int2Lines on Kod sterujący - Int2Lines off Kod sterujący - CPI0 on Kod sterujący - CPI0 off Kod sterujący - CPI2 on Kod sterujący - CPI2 off Kod sterujący - CPI5 on Kod sterujący - CPI2 off Kod sterujący - CPI7 on Kod sterujący - CPI7 off Kod sterujący - CPI20 on Kod sterujący - CPI20 off Kod sterujący - kod użytkownika wpr_id Identyfikator Nazwa Treść Logo zapisane w formacie graficznym text ( ) image ( ) str. 287

288 5 wngl_naglowka 6 wngl_logox 7 wngl_logoy 8 wngl_trescx 9 wngl_trescy 0 wngl_wysokosc wngl_drukujlogo 2 wngl_logowysokosc 3 wngl_logoszerokosc 4 wngl_standardowy 5 wngl_trescszerokosc PK_wy_Naglowek 544. Tabela wy_plik Pliki wydruków (rpt) wpl_id 2 wpl_wzorzecid 3 wpl_plikraportu 4 wpl_nrstrony 5 wpl_nazwapliku 6 wpl_skrotmd5 PK_wy_Plik nagłówka ( - nagłówek raportu, 2-nagłówek strony, 3 - stopka strony, 4 - stopka raportu) Położenie logo od lewej krawędzi sekcji Położenie logo od górnej krawędzi sekcji Położenie treści nagłówka od lewej krawędzi sekcji Położenie treści nagłówka od górnej krawędzi sekcji Wysokość sekcji nagłówka Czy drukować logo Wysokość logo Szerokość logo Nagłówek standardowy Szerokość nagłówka wngl_id Identyfikator Identyfikator wzorca (wzw_id z wy_wzorzec) Plik raportu zapisany binarnie Numer strony (standardowo, dla wieloczęściowych może być też 2) Nazwa pliku Skrót MD5 pliku raportu - używany przy aktualizacji wzorców standardowych wpl_id image ( ) varchar (32) 545. Tabela wy_przelewparam Zawiera parametry drukowania przelewów wpp_id 2 wpp_drukarka 3 wpp_auto 4 wpp_czcionka 5 wpp_czcionkagrupa 6 wpp_czcionkarozmiar 7 wpp_ogranicznik Identyfikator Nazwa drukarki domyślnej Automatyczne otwarcie ostatniego pliku Nazwa czcionki Grupa, do której należy czcionka ( 0 - domyślna grupa, grupa czcionek wschodnioeuropejskich ) Rozmiar czcionki Ogranicznik kwoty varchar (260) varchar (30) tiny small char (2) 8 wpp_pokazujparametry 9 wpp_stdform 0 wpp_stdformoryg wpp_stddrukujsymbol 2 wpp_stddopasuj 3 wpp_stdprzesunieciex 4 wpp_stdprzesunieciey Czy wyświetlać okno parametrów drukarki przed wydrukiem Rodzaj formularza przelewu Rodzaj formularza przelewu drukowanego na oryginalnych drukach Czy drukować symbol przelewu Czy drukować w kratkach Przesunięcie tekstu w poziomie Przesunięcie tekstu w pionie tiny tiny small small str. 288

289 5 wpp_stdskalax 6 wpp_stdskalay 7 wpp_stddrukujnaoryg 8 wpp_stdniedrukujdaty 9 wpp_stddrukujoperacji 20 wpp_zusform 2 wpp_zusformoryg 22 wpp_zusdrukujsymbol 23 wpp_zusdopasuj 24 wpp_zusprzesunieciex 25 wpp_zusprzesunieciey 26 wpp_zusskalax 27 wpp_zusskalay 28 wpp_zusdrukujnaoryg Skala pozioma Skala pionowa Czy drukować przelew na oryginalnych drukach Czy nie drukować daty przelewu Czy drukować oznaczenie rodzaju operacji finansowej Rodzaj formularza przelewu ZUS Rodzaj formularza przelewu ZUS drukowanego na oryginalnych drukach Czy drukować symbol przelewu ZUS Czy drukować w kratkach Przesunięcie tekstu w poziomie Przesunięcie tekstu w pionie Skala pozioma Skala pionowa Czy drukować przelew ZUS na oryginalnych drukach wpp_zusniedrukujnumerurach 29 Czy nie drukować numeru rachunku bankowego ZUS unku 30 wpp_usform Rodzaj formularza przelewu US Rodzaj formularza przelewu US drukowanego na oryginalnych 3 wpp_usformoryg drukach 32 wpp_usdrukujsymbol Czy drukować symbol przelewu US 33 wpp_usdopasuj Czy drukować w kratkach 34 wpp_usprzesunieciex Przesunięcie tekstu w poziomie 35 wpp_usprzesunieciey Przesunięcie tekstu w pionie 36 wpp_usskalax Skala pozioma 37 wpp_usskalay Skala pionowa 38 wpp_usdrukujnaoryg Czy drukować przelew US na oryginalnych drukach Czy drukować oznaczenie rodzaju operacji finansowej dla 39 wpp_usdrukujoperacji przelewu US 40 wpp_usniedrukujdaty Czy nie drukować daty przelewu US wpp_zusdrukujtylkocyfryokro Czy w numerze rachunku bankowego ZUS drukować jedynie cyfry 4 dzskladek określające rodzaj składek. PK_wy_PrzelewParam wpp_id 546. Tabela wy_statuswydruku Status wydruku Obiektów GT. Wykorzystywany przez Deklaracje. wys_id Identyfikator statusu wydruku small small tiny tiny small small small small tiny tiny small small small small 2 wys_idobiektu Identyfikator obiektu dla którego ustawiany jest status wydruku 3 wys_obiektu 4 wys_datawydruku 5 wys_status PK_wy_StatusWydruku 547. Tabela wy_tekstowyparam obiektu dla którego ustawiany jest status wydruku - w tej chwili wykorzystywany tylko w deklaracjach skarbowych - 68 Data wydruku Status wydruku 0 - brak, - wydrukowano, 2 - błąd wys_id str. 289

290 Parametry wydruków tekstowych wtx_id 2 wtx_nazwakomputera 3 wtx_port 4 wtx_stronakodowa 5 wtx_liczbalinii 6 wtx_kodsterujacyid 7 wtx_cpi 8 wtx_nlq 9 wtx_drukujlinie 0 wtx_zezwalajtylkotekstowe PK_wy_TekstowyParam 548. Tabela wy_ y wydruków wtp_id 2 wtp_nazwa 3 wtp_grupaid PK_wy_ Identyfikator Nazwa komputera Nazwa portu (pusta = wydruk nie na port) Konwersja do strony kodowej Liczba linii na stronie Identyfikator kodów sterujących CPI (=20,2 =7,3=5,4=2,5=0) Czy włączać tryb NLQ Czy drukować linie rozdzielające pozycje Zezwala tylko na wydruki testowe - certyfikacja na Viste wtx_id Identyfikator Nazwa Identyfikator grupy (z tabeli wy_grupa) wtp_id 549. Tabela wy_wydrukparam Parametry wydruków wp_id Id 2 wp_eksportnazwa (0 = "wydruk", = numer dokumentu, 2 = dowolna) wp_eksportnumerznakiniedoz Znak, na jaki będą zamieniane w nazwie pliku znaki 3 wolonena niedozwolone, jeśli ustawi się wp_eksportnazwa= Jeśli wp_eksportnazwa=2: Dowolna nazwa, pod jaką będzie 4 wp_eksportdowolnanazwa domyślnie zapisywany plik 5 wp_paramewidid Identyfikator instancji parametru nazwy pliku przy eksporcie (0 = "Eksport", = numer 6 wp_eksportpliknazwa dokumentu, 2 = dowolna) tiny char () tiny 7 wp_eksportpliknumerznakinied Znak, na jaki będą zamieniane znaki niedozwolone w nazwie pliku ozwolonena przy eksporcie (jeśli wp_eksportpliknazwa=) char () Dowolna nazwa, pod jaką będzie domyślnie zapisywany plik przy 8 wp_eksportplikdowolnanazwa eksporcie (jeśli wp_eksportpliknazwa=2) FK_wy_WydrukParam_par Ewi wp_paramewidid->pk_par Ewid d PK wy_wydrukparam 5EEA 2 wp_id AF 550. Tabela wy_wzdomyslny Dane o domyślnych wzorcach wydruków str. 290

291 wzd_id 2 wzd_wzorzecid 3 wzd_nazwakomputera 4 wzd_ FK_wy_WzDomyslny_wy_Wzorz ec 2 PK_wy_WzDomyslny 55. Tabela wy_wzorzec Wzorce wydruków wzw_id 2 wzw_ Identyfikator Identyfikator wzorca Nazwa komputera Identyfikator typu wzd_wzorzecid->pk_wy_wzorzec wzd_id Identyfikator Identyfikator typu 3 wzw_zrodlo Źródło wzorca ( - standardowy, 2 - użytkownika, 3 - zewnętrzny) 4 wzw_nazwa 5 wzw_pliku 6 wzw_ilosckopii 7 wzw_naglowekraportuid 8 wzw_naglowekstronyid 9 wzw_stopkastronyid 0 wzw_stopkaraportuid wzw_ukladstrony 2 wzw_zablokowany 3 wzw_jezyk 4 wzw_wersja 5 wzw_wysuwajstrone Nazwa wzorca pliku (0 - RPT, - XSL) Ilość kopii Identyfikator nagłówka raportu Identyfikator nagłówka strony Identyfikator stopki strony Identyfikator stopki raportu Układ strony (FALSE - pionowy,true - poziomy) Czy wzorzec jest zablokowany Język, w jakim generowana jest kwota "słownie" (2 - polski, 7- niemiecki, 9 - angielski) Wersja Czy wysuwać stronę po wydruku (tylko dla wydruków tekstowych) 6 wzw_widoczny Czy wzorzec wydruku jest widonczy FK_wy_Wzorzec_wy_Naglowek wzw_naglowekraportuid->pk_wy_naglowek 2 FK_wy_Wzorzec_wy_Naglowek wzw_naglowekstronyid->pk_wy_naglowek 3 FK_wy_Wzorzec_wy_Naglowek2 wzw_stopkastronyid->pk_wy_naglowek 4 FK_wy_Wzorzec_wy_Naglowek3 wzw_stopkaraportuid- ->PK_wy_Naglowek 5 FK_wy_Wzorzec_wy_ wzw_->pk_wy_ 6 PK_wy_Wzorzec wzw_id varchar (80) varchar (5) 552. Tabela wy_wzorzecmagazyn Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela wy_wzorzecprofil Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela wy_wzorzecuzytkownik Nie używana w aktualnej wersji InsERT GT Tabela wy_wzpowiazany Powiązane wzorce wydruków str. 29

292 wpw_id 2 wpw_idwzorca 3 wpw_drukujkp 4 wpw_drukujkw 5 wpw_drukujpz 6 wpw_drukujwz 7 wpw_liczbakopiikp 8 wpw_liczbakopiikw 9 wpw_liczbakopiipz 0 wpw_liczbakopiiwz wpw_idwzorcakp 2 wpw_idwzorcakw 3 wpw_idwzorcapz 4 wpw_idwzorcawz 5 wpw_drukujprzelew 6 wpw_liczbakopiiprzelewu 7 wpw_drukujzal 8 wpw_liczbakopiizal 9 wpw_idwzorcazal PK_wy_WzPowiazany 556. Tabela xem_ewid Instynkt dla adresów emx_idsource 2 emx_level 3 emx_idfrom 4 emx_entry 5 emx_rank 557. Tabela xem_szum Szum dla adresów szem_id 2 szem_item 558. Tabela xin_ewid Instynkt dla urzędów skarbowych Identyfikator Identyfikator wzorca wydruku (z tabeli wy_wzorzec) Czy drukować powiązany dokument KP Czy drukować powiązany dokument KW Czy drukować powiązany dokument PZ Czy drukować powiązany dokument WZ Liczba kopii dokumentu KP Liczba kopii dokumentu KW Liczba kopii dokumentu PZ Liczba kopii dokumentu WZ Identyfikator wzorca dokumentu KP (z tabeli wy_wzorzec) Identyfikator wzorca dokumentu KW (z tabeli wy_wzorzec) Identyfikator wzorca dokumentu PZ (z tabeli wy_wzorzec) Identyfikator wzorca dokumentu WZ (z tabeli wy_wzorzec) Czy drukować powiązany przelew Liczba kopii przelewu Czy drukować powiązany dokument FS (zaliczka) Liczba kopii dokumentu FS (zaliczka) Identyfikator wzorca dokumentu FS (zaliczka) (z tabeli wy_wzorzec) wpw_id Identyfikator rekordu nadrzędnego, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. Poziom rekordu instynktowanego. Identyfikator rekordu, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. Zaindeksowany fragment zawartości pola. Waga indeksowanego fragmentu zawartości pola wg położenia w rekordzie. Identyfikator. Pomijane wyrażenie. str. 292

293 inx_idsource 2 inx_level 3 inx_idfrom 4 inx_entry 5 inx_rank 559. Tabela xin_szum Szum dla urzędów skarbowych szin_id 2 szin_item 560. Tabela xkh_ewid Tabela instynktująca kontrahentów khx_idsource 2 khx_level 3 khx_idfrom 4 khx_entry 5 khx_rank 56. Tabela xkh_szum Tabela z 'szumem' dla kontrahentów szkh_id 2 szkh_item 562. Tabela xpk_ewid Instynkt dla planu kont pkx_idsource 2 pkx_level 3 pkx_idfrom 4 pkx_entry 5 pkx_rank 563. Tabela xpk_szum Szum dla planu kont szpk_id 2 szpk_item Identyfikator rekordu nadrzędnego, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. Poziom rekordu instynktowanego. Identyfikator rekordu, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. Zaindeksowany fragment zawartości pola. Waga indeksowanego fragmentu zawartości pola wg położenia w rekordzie. Identyfikator. Pomijane wyrażenie. Identyfikator rekordu nadrzędnego, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. Poziom rekordu instynktowanego. Identyfikator rekordu, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. Zaindeksowany fragment zawartości pola. Waga indeksowanego fragmentu zawartości pola wg położenia w rekordzie. Identyfikator. Pomijane wyrażenie. Identyfikator rekordu nadrzędnego, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. Poziom rekordu instynktowanego. Identyfikator rekordu, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. Zaindeksowany fragment zawartości pola. Waga indeksowanego fragmentu zawartości pola wg położenia w rekordzie. Identyfikator. Pomijane wyrażenie. str. 293

294 564. Tabela xpr_ewid Instynkt dla pracowników prx_idsource 2 prx_level 3 prx_idfrom 4 prx_entry 5 prx_rank 565. Tabela xpr_szum Szum dla pracowników szpr_id 2 szpr_item 566. Tabela xtw_ewid Tabela instynktująca towary twx_idsource 2 twx_level 3 twx_idfrom 4 twx_entry 5 twx_rank 567. Tabela xtw_szum Tabela z 'szumem' dla towarów sztw_id 2 sztw_item 568. Tabela xwl_ewid Instynkt dla właścicieli/wspólników wlx_idsource 2 wlx_level 3 wlx_idfrom 4 wlx_entry 5 wlx_rank 569. Tabela xwl_szum Identyfikator rekordu nadrzędnego, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. Poziom rekordu instynktowanego. Identyfikator rekordu, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. Zaindeksowany fragment zawartości pola. Waga indeksowanego fragmentu zawartości pola wg położenia w rekordzie. Identyfikator. Pomijane wyrażenie. Identyfikator rekordu nadrzędnego, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. Poziom rekordu instynktowanego. Identyfikator rekordu, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. Zaindeksowany fragment zawartości pola. Waga indeksowanego fragmentu zawartości pola wg położenia w rekordzie. Identyfikator. Pomijane wyrażenie. Identyfikator rekordu nadrzędnego, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. Poziom rekordu instynktowanego. Identyfikator rekordu, z którego pochodzi zaindeksowany fragment pola. Zaindeksowany fragment zawartości pola. Waga indeksowanego fragmentu zawartości pola wg położenia w rekordzie. str. 294

295 Szum dla właścicieli/wspólników szwl_id 2 szwl_item 570. Tabela zd Zadanie Działania zd_id 2 zd_idzrodla 3 zd_rodzaj 4 zd_podtyp 5 zd_personel 6 zd_calydzien 7 zd_poczatek 8 zd_koniec 9 zd_poczatekzcyklu 0 zd_lokalizacja zd_temat 2 zd_priorytet 3 zd_kolor 4 zd_interwal 5 zd_coile 6 zd_robocze 7 zd_dnitygodnia 8 zd_dzienmiesiaca Identyfikator. Pomijane wyrażenie. Id działania; klucz główny (w tej tabeli są również przechowywane notatki dla kontrahentów) Id źródłowego działania cyklicznego (dla wyedytowanego pojedynczego wystąpienia działania cyklicznego); NULL onacza, że działanie nie pochodzi z cyklu Rodzaj działania (-zadanie, 2-spotkanie, 3-telefon, 4-notatka, 5- rozmowa ernetowa, 6-list, 7-faks) Id podtypu działania (w UI nazywanego rodzajem), klucz obcy z tabeli sl_crmpodzadania Opiekun działania (adr_id członka personelu, klucz obcy z tabeli adr Ewid) Znacznik określający czy działanie oznaczono jako całodzienne Data i czas początku działania (dla cyklicznych - termin początku pierwszego wystąpienia) Data i czas końca działania (dla cyklicznych - termin końca pierwszego wystąpienia) Początek zadania wynikający z definicji cyklu (jeśli działanie jest wyedytowanym pojedynczym wystąpieniem cyklu, tu przechowywana jest informacja o początku oryginalnego wystapienia tego działania) Lokalizacja działania Temat działania Priorytet działania (-wysoki, 2-normalny, 3-niski) 3 Kolor zadania w kalendarzu w formacie R,G,B gdzie składowe zapisane sa dziesiętnie i pochodzą z zakresu Wzorzec cyklu działania (0-jednorazowo, -dzienny, 2- tygodniowy, 3-miesięczny, 4-roczny) Co ile dni/tygodni/miesięcy/lat następuje wystąpienie działania cyklicznego (jednostka zależy od zd_interwal) Określa czy działanie cykliczne występuje tylko w dni robocze (wartość istotna wyłącznie dla cyklu dziennego) Dni tygodnia, w których działanie cykliczne ma wystąpienia (każdemu z kolejnych dni odpowiadają kolejne y, najmłodszy -poniedziałek); pole istotne tylko w cyklu tygodniowym Dzień miesiąca wystąpienia działania cyklicznego w cyklu miesięcznym i rocznym gdy zd_definicjazlozona=0 varchar (00) varchar () str. 295

296 9 zd_definicjazlozona Rodzaj definicji wystąpienia działania cyklicznego w cyklu miesięcznym i rocznym (wybrany przycisk radiowy pod polem numerycznym "co N mięcięcy/lat") 0-definicja prosta (górny radiobutton) -defnicja złożona (dolny radiobutton) 20 zd_dzienporzadek 2 zd_dzienrodzaj 22 zd_miesiac 23 zd_rodzajpowtorzen 24 zd_ilepowtorzen 25 zd_koniecpowtorzen 26 zd_status 27 zd_rezultat 28 zd_pokazujwkalendarzu 29 zd_kierunek 30 zd_kiedyprzypomnienie 3 zd_powtorzen 32 zd_bezczasu 33 zd_nastepneprzypomnienie Wstępne określenie dnia wystąpienia działania cyklicznego w definicji złożonej w cyklu miesięcznym i rocznym (0-pierwszy, - drugi, 2-trzeci, 3-czwarty, 4-ostatni) Dokładne określenie dnia wystąpienia działania cyklicznego w definicji złożonej w cyklu miesięcznym i rocznym (0-dzień, - dzień roboczy, 2-dzień wolny, 3-pn, 4-wt, 5-śr, 6-cz, 7-pt, 8-sb, 9- nd) Miesiąc wystąpienia działania cyklicznego w definicji złożonej w cyklu rocznym Zakres cyklu działania cyklicznego (-bez daty końcowej, 2-koniec po N wystąpieniach, 3-do dnia) Liczba powtórzeń działania cyklicznego (istotna gdy zd_rodzajpowtorzen=2) Data końcowa cyklu działania cyklicznego (istotna gdy zd_rodzajpowtorzen=3) Status działania (NULL - niezakończone; 0- nieudane; - udane) Wartość zależy od pola zd_rezultat Rezultat zadania (w UI nazywany statusem; -wykonane, 2- zaplanowane, 3-rozpoczęte, 4-nieudane, 5-odebrany, 5 6- pozostawiono wiadomość, 7-odbyło się, 8-nie 8 odbyło się, 9- wysłany-otrzymany, 0-niewysłany, -do wysłania, 2- anulowany, 3-nieokreslony); dopuszczalne wartości zależą od rodzaju działania Znacznik określający widoczność działania w kalendarzu Kierunek działania (-przychodzący, 2-wychodzący, 2 dla działań innych niż list, faks, telefon i rozmowa ernetowa - NULL) Przypomnienie o działaniu w minutach (NULL-brak, 0-na czas, inne dopuszczalne wartości: 5,0,5,30,60,20,440,2880,0080,2060) Tekstowy opis cyklu działania cyklicznego Znacznik określający czy działanie nie ma ustawionego terminu rozpoczęcia i zakończenia Termin następnego przypomnienie o działaniu dla opiekuna Znacznik określajacy czy opiekunowi wyświetlono i zatwierdził 34 zd_przypomniane on alarm dotyczący działania 35 zd_uwagi Uwagi do działania 36 zd_uczestnicy Tekstowa lista uczestników działania Znacznik określający czy działanie jest prywatnym działaniem 37 zd_prywatne opiekuna Szansa sprzedaży powiązana z działaniem (klucz obcy z tabeli 38 zd_transakcja tr Transakcja) zd_formadzialaniawindykacyjn Forma działania windykacyjnego, klucz obcy z tabeli 39 ego sl_formadzialaniawindykacyjnego 40 zd_klasa Klasa działania (0 - zwykłe, - windykacyjne) str. 296

297 4 zd_notaodsetkowa 42 zd_wezwaniedozaplaty 43 zd_dluznik 44 zd_lokalizacjamapy zd_wystapieniedoprzypomnieni 45 a CK_zd Zadanie 2 CK_zd Zadanie_Cykl 3 CK_zd Zadanie_Dluznik Powiązana nota odsetkowa, klucz obcy z tabeli nz_finanse Powiązane wezwanie do zapłaty, klucz obcy z tabeli zw_zdarzeniewindykacyjne Nazwa dłużnika działania windykacyjnego innego niż kontrahent Lokalizacja działania dla map ([zd_priorytet] = 4 or [zd_priorytet] = 3 or [zd_priorytet] = 2 or [zd_priorytet] = or [zd_priorytet] = 0) ([zd_notaodsetkowa] is null and [zd_wezwaniedozaplaty] is null or [zd_interwal] = 0) ([zd_klasa] = 0 and [zd_dluznik] is null or [zd_klasa] <> 0) nvarchar (256) CHECK CHECK CHECK 4 CK_zd Zadanie_DokumentWind ykacyjny ([zd_klasa] = and ([zd_notaodsetkowa] is null or [zd_wezwaniedozaplaty] is null) or [zd_klasa] = 0 and [zd_notaodsetkowa] is null and [zd_wezwaniedozaplaty] is null) CHECK 5 FK_zd Zadanie_adr Ewid 6 FK_zd Zadanie_nz Finanse FK_zd Zadanie_zw Zdarzenie 7 Windykacyjne 8 PK_zd Zadanie 57. Tabela zd_faksparametr Parametry faksów zdfp_id 2 zdfp_paramewidid 3 zdfp_rodzaj 4 zdfp_kierunek 5 zdfp_bezczasu 6 zdfp_data 7 zdfp_personel 8 zdfp_priorytet 9 zdfp_przypomnienie 0 zdfp_pokazujwkalendarzu zdfp_kolor 2 zdfp_prywatne 3 zdfp_status 4 zdfp_uwagi 5 zdfp_rodzajw 6 zdfp_kierunekw 7 zdfp_bezczasuw 8 zdfp_dataw zd_personel->pk_adr Ewid zd_notaodsetkowa->pk_nz Finanse zd_wezwaniedozaplaty->pk_zw ZdarzenieWindykacyjne zd_id Id Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) Id rodzaju faksu ze słownika Kierunek faksu: -odebrany, 2-wysłany Czy faks nie ma określonego czasu? Początek: 0-dzisiaj, -jutro, 2-za 2 dni, 3-za 3 2 tygodnie Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, -zalogowany użytkownik Priorytet faksu: 0-niski, -normalny, 2-wysoki 2 Przypomnienie o faksie: NULL-brak, 0-na 0 czas, -5min, 2-0min, 3-5min, 4-30min, 5-h, 6-2h, 7-dzien, 8-2dni, 8 9-tydz, 0-2tyg Czy pokazywać faks w kalendarzu? Kolor faksu w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" Czy faks jest prywatny? Status faksu: 9-wysłany/otrzymany, 0-niewysłany, -do wysłania, 3-nieokreślony Uwagi do faksu Id rodzaju faksu ze słownika Kierunek faksu: -odebrany, 2-wysłany Czy faks nie ma określonego czasu? Początek: 0-dzisiaj, -jutro, 2-za 2 dni, 3-za 3 2 tygodnie tiny tiny tiny tiny tiny varchar () tiny tiny str. 297

298 9 zdfp_personelw 20 zdfp_priorytetw 2 zdfp_przypomnieniew 22 zdfp_pokazujwkalendarzuw 23 zdfp_kolorw 24 zdfp_prywatnew 25 zdfp_statusw 26 zdfp_uwagiw 27 zdfp_formaw 572. Tabela zd_historia Zawiera wpisy historii Działań zdh_id Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, -zalogowany użytkownik Priorytet faksu: 0-niski, -normalny, 2-wysoki Przypomnienie o faksie: NULL-brak, 0-na czas, -5min, 2-0min, 3-5min, 4-30min, 5-h, 6-2h, 7-dzien, 8-2dni, 9-tydz, 0-2tyg Czy pokazywać faks w kalendarzu? Kolor faksu w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" Czy faks jest prywatny? Status faksu: 9-wysłany/otrzymany, 0-niewysłany, -do wysłania, 3-nieokreślony Uwagi do faksu Forma działania windykacyjnego Klucz główny tiny tiny tiny varchar () 2 zdh_idzadania Id działania, którego dotyczy wpis, klucz obcy z tabeli zd Zadanie 3 zdh_operator 4 zdh_ 5 zdh_data PK_zd_Historia 573. Tabela zd_listparametr Parametry listów zdlp_id 2 zdlp_paramewidid 3 zdlp_rodzaj 4 zdlp_kierunek 5 zdlp_bezczasu 6 zdlp_data 7 zdlp_personel 8 zdlp_priorytet 9 zdlp_przypomnienie 0 zdlp_pokazujwkalendarzu zdlp_kolor 2 zdlp_prywatne 3 zdlp_status 4 zdlp_uwagi 5 zdlp_rodzajw 6 zdlp_kierunekw Identyfikator osoby, która dokonała zmiany, klucz obcy z tabeli pd_uzytkownik zmiany Data zmiany zdh_id Id Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) Id rodzaju listu ze słownika Kierunek listu: -otrzymany, 2-wysłany Czy list nie ma określonego czasu? Początek: 0-dzisiaj, -jutro, 2-za 2 dni, 3-za 3 2 tygodnie Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, -zalogowany użytkownik Priorytet listu: 0-niski, -normalny, 2-wysoki Przypomnienie o liście: NULL-brak, 0-na czas, -5min, 2-0min, 3-5min, 4-30min, 5-h, 6-2h, 7-dzien, 8-2dni, 8 9-tydz, 0-2tyg Czy pokazywać list w kalendarzu? Kolor listu w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" Czy list jest prywatny? Status listu: 9-wysłany/otrzymany, 0-niewysłany, -do wysłania, 3-nieokreślony Uwagi do listu Id rodzaju listu ze słownika Kierunek listu: -otrzymany, 2-wysłany tiny tiny tiny tiny tiny varchar () tiny str. 298

299 7 zdlp_bezczasuw 8 zdlp_dataw 9 zdlp_personelw 20 zdlp_priorytetw 2 zdlp_przypomnieniew 22 zdlp_pokazujwkalendarzuw 23 zdlp_kolorw 24 zdlp_prywatnew 25 zdlp_statusw 26 zdlp_uwagiw 27 zdlp_formaw Czy list nie ma określonego czasu? Początek: 0-dzisiaj, -jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, -zalogowany użytkownik Priorytet listu: 0-niski, -normalny, 2-wysoki Przypomnienie o liście: NULL-brak, 0-na czas, -5min, 2-0min, 3-5min, 4-30min, 5-h, 6-2h, 7-dzien, 8-2dni, 9-tydz, 0-2tyg Czy pokazywać list w kalendarzu? Kolor listu w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" Czy list jest prywatny? Status listu: 9-wysłany/otrzymany, 0-niewysłany, -do wysłania, 3-nieokreślony Uwagi do listu Forma działania windykacyjnego tiny tiny tiny tiny varchar () 574. Tabela zd_notatkaparametr Parametry notatek zdnp_id Id 2 zdnp_paramewidid Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) 3 zdnp_rodzaj Id rodzaju notatki ze słownika 4 zdnp_data Początek: 0-dzisiaj, -jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie tiny 5 zdnp_personel 6 zdnp_priorytet 7 zdnp_pokazujwkalendarzu 8 zdnp_kolor 9 zdnp_rodzajw 0 zdnp_dataw zdnp_personelw 2 zdnp_priorytetw 3 zdnp_pokazujwkalendarzuw 4 zdnp_kolorw 5 zdnp_formaw 575. Tabela zd_ y działań zdo_id 2 zdo_idzadania 3 zdo_ FK_zd zd Zadanie 2 PK_zd_ Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, -zalogowany użytkownik Priorytet notatki: 0-niski, -normalny, 2-wysoki 2 Czy pokazywać notatkę w kalendarzu? Kolor notatki w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" Id rodzaju notatki ze słownika Początek: 0-dzisiaj, -jutro, 2-za 2 dni, 3-za 3 2 tygodnie Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, -zalogowany użytkownik Priorytet notatki: 0-niski, -normalny, 2-wysoki 2 Czy pokazywać notatkę w kalendarzu? Kolor notatki w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" Forma działania windykacyjnego Klucz główny, id opisu Id zadania którego dotyczy opis, klucz obcy z tabeli zd Zadanie zadania zdo_idzadania->pk_zd Zadanie zdo_id tiny tiny varchar () tiny tiny tiny varchar () ntext ( ) 576. Tabela zd_rozmowaintparametr str. 299

300 Parametry rozmów ernetowych zdrp_id 2 zdrp_paramewidid 3 zdrp_rodzaj 4 zdrp_kierunek 5 zdrp_bezczasu 6 zdrp_poczatek 7 zdrp_czastrwania 8 zdrp_opiekun 9 zdrp_priorytet 0 zdrp_przypomnienie zdrp_pokazujwkalendarzu 2 zdrp_kolor 3 zdrp_prywatne 4 zdrp_status 5 zdrp_uwagi 6 zdrp_rodzajw 7 zdrp_kierunekw 8 zdrp_bezczasuw 9 zdrp_poczatekw 20 zdrp_czastrwaniaw 2 zdrp_opiekunw 22 zdrp_priorytetw 23 zdrp_przypomnieniew 24 zdrp_pokazujwkalendarzuw 25 zdrp_kolorw 26 zdrp_prywatnew 27 zdrp_statusw 28 zdrp_uwagiw 29 zdrp_formaw Id Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) Id rodzaju rozmowy ze słownika Kierunek rozmowy: -przychodząca, 2-wychodząca Czy rozmowa nie ma określonego czasu? Początek: 0-dzisiaj, -jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie Czas trwania: 0-bez, -min, min, 2-5min, 3-0min, 4-5min, 5-30min, 6-45min, 7-h, 8-2h, 9-4h, 0-8h Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, -zalogowany użytkownik Priorytet rozmowy: 0-niski, -normalny, 2-wysoki Przypomnienie o rozmowie: NULL-brak, 0-na czas, -5min, 2-0min, 3-5min, 4-30min, 5-h, 6-2h, 7-dzien, 8-2dni, 9-tydz, 0-2tyg Czy pokazywać rozmowę w kalendarzu? Kolor rozmowy w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" Czy rozmowa jest prywatna? Status rozmowy: -wykonana, 2-zaplanowana, 4-nieudana, 5- odebrana, 6-pozostawiono wiadomość, 3-nieokreślony Uwagi do rozmowy Id rodzaju rozmowy ze słownika Kierunek rozmowy: -przychodząca, 2-wychodząca 2 Czy rozmowa nie ma określonego czasu? Początek: 0-dzisiaj, -jutro, 2-za 2 dni, 3-za 3 2 tygodnie Czas trwania: 0-bez, -min, min, 2-5min, 3-0min, 3 4-5min, 5-30min, 6-45min, 7-h, 8-2h, 9-4h, 0-8h Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, -zalogowany użytkownik Priorytet rozmowy: 0-niski, -normalny, 2-wysoki 2 Przypomnienie o rozmowie: NULL-brak, 0-na 0 czas, -5min, 2-0min, 3-5min, 4-30min, 5-h, 6-2h, 7-dzien, 7 8-2dni, 9-tydz, 0-2tyg Czy pokazywać rozmowę w kalendarzu? Kolor rozmowy w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" Czy rozmowa jest prywatna? Status rozmowy: -wykonana, 2-zaplanowana, 4-nieudana, 5- odebrana, 6-pozostawiono wiadomość, 3-nieokreślony Uwagi do rozmowy Forma działania windykacyjnego tiny tiny tiny tiny tiny tiny varchar () tiny tiny tiny tiny tiny tiny varchar () 577. Tabela zd_rozrachunek Zawiera rozrachunki powiązane z działaniem windykacyjnym zdr_id Klucz główny 2 zdr_idzadania Klucz obcy z tabeli zd Zadanie 3 zdr_idrozrachunku Klucz obcy z tabeli nz Finanse str. 300

301 FK_zd_Rozrachunek_nz Finanse zdr_idrozrachunku->pk_nz Finanse 2 FK_zd_Rozrachunek_zd_Zadanie zdr_idzadania->pk_zd Zadanie 3 PK_zd_Rozrachunek zdr_id 578. Tabela zd_spotkanieparametr Parametry spotkań zdsp_id Id 2 zdsp_paramewidid Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) 3 zdsp_rodzaj Id rodzaju spotkania ze słownika 4 zdsp_bezczasu Czy spotkanie nie ma określonego czasu? 5 zdsp_calydzien Czy całodzienne? 6 zdsp_poczatek Początek: 0-dzisiaj, -jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie Czas trwania: 0-bez, -min, min, 2-5min, 3-0min, 4-5min, 5-30min, 7 zdsp_czastrwania 6-45min, 7-h, 8-2h, 9-4h, 0-8h tiny tiny 8 zdsp_opiekun 9 zdsp_priorytet 0 zdsp_przypomnienie zdsp_pokazujwkalendarzu 2 zdsp_kolor 3 zdsp_prywatne 4 zdsp_status 5 zdsp_uwagi 6 zdsp_rodzajw 7 zdsp_bezczasuw 8 zdsp_calydzienw 9 zdsp_poczatekw 20 zdsp_czastrwaniaw 2 zdsp_opiekunw 22 zdsp_priorytetw 23 zdsp_przypomnieniew 24 zdsp_pokazujwkalendarzuw 25 zdsp_kolorw 26 zdsp_prywatnew 27 zdsp_statusw 28 zdsp_uwagiw 29 zdsp_formaw Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, -zalogowany użytkownik Priorytet spotkania: 0-niski, -normalny, 2-wysoki Przypomnienie o spotkaniu: NULL-bez, 0-na czas, -5min, 2-0min, 3-5min, 4-30min, 5-h, 6-2h, 7-dzien, 8-2dni, 9-tydz, 0-2tyg Czy pokazywać spotkanie w kalendarzu? Kolor spotkania w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" Czy spotkanie jest prywatne? Status spotkania: 2-zaplanowane, 7-odbyło się, 8-nie odbyło się, 3-nieokreślony Uwagi do spotkania Id rodzaju spotkania ze słownika Czy spotkanie nie ma określonego czasu? Czy całodzienne? Początek: 0-dzisiaj, -jutro, 2-za 2 dni, 3-za 3 2 tygodnie Czas trwania: 0-bez, -min, min, 2-5min, 3-0min, 3 4-5min, 5-30min, 6-45min, 7-h, 8-2h, 9-4h, 0-8h Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, -zalogowany użytkownik Priorytet spotkania: 0-niski, -normalny, 2-wysoki 2 Przypomnienie o spotkaniu: NULL-bez, 0-na 0 czas, -5min, 2-0min, 3-5min, 4-30min, 5-h, 6-2h, 7-dzien, 7 8-2dni, 9-tydz, 0-2tyg Czy pokazywać spotkanie w kalendarzu? Kolor spotkania w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" Czy spotkanie jest prywatne? Status spotkania: 2-zaplanowane, 7-odbyło się, 8-nie odbyło się, 3-nieokreślony Uwagi do spotkania Forma działania windykacyjnego tiny tiny tiny varchar () tiny tiny tiny tiny tiny varchar () 579. Tabela zd_telefonparametr Parametry telefonów str. 30

302 zdtp_id 2 zdtp_paramewidid 3 zdtp_rodzaj 4 zdtp_kierunek 5 zdtp_bezczasu 6 zdtp_poczatek 7 zdtp_czastrwania 8 zdtp_opiekun 9 zdtp_priorytet 0 zdtp_przypomnienie zdtp_pokazujwkalendarzu 2 zdtp_kolor 3 zdtp_prywatne 4 zdtp_status 5 zdtp_uwagi 6 zdtp_rodzajw 7 zdtp_kierunekw 8 zdtp_bezczasuw 9 zdtp_poczatekw 20 zdtp_czastrwaniaw 2 zdtp_opiekunw 22 zdtp_priorytetw 23 zdtp_przypomnieniew 24 zdtp_pokazujwkalendarzuw 25 zdtp_kolorw 26 zdtp_prywatnew 27 zdtp_statusw 28 zdtp_uwagiw 29 zdtp_formaw 580. Tabela zd_uczestnik Uczestnicy działań zdk_id 2 zdk_idzadania 3 zdk_idklienta 4 zdk_rodzaj 5 zdk_przypomniane Id Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) Id rodzaju telefonu ze słownika Kierunek telefonu: -przychodzący, 2-wychodzący Czy telefon nie ma określonego czasu? Początek: 0-dzisiaj, -jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie Czas trwania: 0-bez, -min, min, 2-5min, 3-0min, 4-5min, 5-30min, 6-45min, 7-h, 8-2h, 9-4h, 0-8h Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, -zalogowany użytkownik Priorytet telefonu: 0-niski, -normalny, 2-wysoki Przypomnienie o telefonie: NULL-brak, 0-na czas, -5min, 2-0min, 3-5min, 4-30min, 5-h, 6-2h, 7-dzien, 8-2dni, 9-tydz, 0-2tyg Czy pokazywać telefon w kalendarzu? Kolor telefonu w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" Czy telefon jest prywatny? Status telefonu: -wykonany, 2-zaplanowany, 4-nieudany, 5- odebrany, 6-pozostawiono wiadomość, 3-nieokreślony Uwagi do telefonu Id rodzaju telefonu ze słownika Kierunek telefonu: -przychodzący, 2-wychodzący Czy telefon nie ma określonego czasu? Początek: 0-dzisiaj, -jutro, 2-za 2 dni, 3-za 3 2 tygodnie Czas trwania: 0-bez, -min, min, 2-5min, 3-0min, 3 4-5min, 5-30min, 6-45min, 7-h, 8-2h, 9-4h, 0-8h Opiekun: 0-nie przypisuj nikomu, -zalogowany użytkownik Priorytet telefonu: 0-niski, -normalny, 2-wysoki 2 Przypomnienie o telefonie: NULL-brak, 0-na 0 czas, -5min, 2-0min, 3-5min, 4-30min, 5-h, 6-2h, 7-dzien, 7 8-2dni, 9-tydz, 0-2tyg Czy pokazywać telefon w kalendarzu? Kolor telefonu w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" Czy telefon jest prywatny? Status telefonu: -wykonany, 2-zaplanowany, 4-nieudany, 5- odebrany, 6-pozostawiono wiadomość, 3-nieokreślony Uwagi do telefonu Forma działania windykacyjnego Klucz główny, id wpisu Id zadania, klucz obcy z tabeli zd Zadanie Id klienta/uczestnika, klucz obcy z tabeli adr Ewid Kolumna nieużywana Znacznik określajacy czy klientowi wyświetlono i zatwierdził on alarm dotyczący działania tiny tiny tiny tiny tiny tiny varchar () tiny tiny tiny tiny tiny tiny varchar () str. 302

303 6 zdk_nastepneprzypomnienie zdk_wystapieniedoprzypomnie 7 nia FK_zd_Klient_zd Zadanie 2 FK_zd_Uczestnik_adr Ewid 3 PK_zd_Klient Termin następnego przypomnienia o działaniu dla klienta zdk_idzadania->pk_zd Zadanie zdk_idklienta->pk_adr Ewid zdk_id 58. Tabela zd_zadanieparametr Parametry zadań zdzp_id Id 2 zdzp_paramewidid Identyfikator instancji parametru (par Ewid.pe_Id) 3 zdzp_rodzaj Id rodzaju zadania ze słownika 4 zdzp_bezczasu Czy zadanie nie ma określonego czasu? 5 zdzp_calydzien Czy zadanie jest całodzienne? 6 zdzp_poczatek 7 zdzp_czastrwania 8 zdzp_opiekun 9 zdzp_priorytet 0 zdzp_przypomnienie zdzp_pokazujwkalendarzu 2 zdzp_kolor 3 zdzp_prywatne 4 zdzp_status 5 zdzp_uwagi 6 zdzp_rodzajw 7 zdzp_bezczasuw 8 zdzp_calydzienw 9 zdzp_poczatekw 20 zdzp_czastrwaniaw 2 zdzp_opiekunw 22 zdzp_priorytetw 23 zdzp_przypomnieniew 24 zdzp_pokazujwkalendarzuw 25 zdzp_kolorw 26 zdzp_prywatnew 27 zdzp_statusw Początek zadania: 0-dzisiaj, -jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie Czas trwania zadania: 0-bez, -min, min, 2-5min, 3-0min, 4-5min, 5-30min, 6-45min, 7-h, 8-2h, 9-4h, 0-8h Opiekun zadania: 0-nie przypisuj nikomu, -zalogowany użytkownik Priorytet zadania: 0-niski, -normalny, 2-wysoki 2 Przypomnienie o zadaniu: NULL-brak, 0-na 0 czas, -5min, 2-0min, 3-5min, 4-30min, 5-h, 6-2h, 7-dzien, 8-2dni, 8 9-tydz, 0-2tyg Czy pokazywać zadanie w kalendarzu? Kolor zadania w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" Czy zadanie jest prywatne? Status zadania: -wykonane, 2-zaplanowane, 3-rozpoczęte, 4- nieudane, 3-nieokreślony Uwagi do zadania Id rodzaju zadania ze słownika Czy zadanie nie ma określonego czasu? Czy zadanie jest całodzienne? Początek zadania: 0-dzisiaj, -jutro, 2-za 2 dni, 3-za 2 tygodnie Czas trwania zadania: 0-bez, -min, min, 2-5min, 2 3-0min, 4-5min, 5-30min, 6-45min, 7-h, 8-2h, 9-4h, 0-8h Opiekun zadania: 0-nie przypisuj nikomu, -zalogowany użytkownik Priorytet zadania: 0-niski, -normalny, 2-wysoki 2 Przypomnienie o zadaniu: NULL-brak, 0-na 0 czas, -5min, 2-0min, 3-5min, 4-30min, 5-h, 6-2h, 7-dzien, 8-2dni, 8 9-tydz, 0-2tyg Czy pokazywać zadanie w kalendarzu? Kolor zadania w kalendarzu: "RRR,GGG,BBB" Czy zadanie jest prywatne? Status zadania: -wykonane, 2-zaplanowane, 3-rozpoczęte, 4- nieudane, 3-nieokreślony tiny tiny tiny tiny tiny varchar () tiny tiny tiny tiny tiny varchar () str. 303

304 28 zdzp_uwagiw 29 zdzp_formaw Uwagi do zadania Forma działania windykacyjnego 582. Tabela zlp Zlecenie Zawiera zlecenia zlpz_id Identyfikator zleceń 2 zlpz_numerzlecenia Numer zlecenia 3 zlpz_datarejestracjizlecenia Data rejestracji zlecenia zlpz_dataplanowanegorozpocze Data planowanego rozpoczęcia zlecenia ciazlecenia zlpz_dataplanowanegozakoncze Data planowanego zakończenia zlecenia niazlecenia zlpz_datarzeczywistegorozpocz Data rzeczywistego rozpoczęcia zlecenia eciazlecenia zlpz_datarzeczywistegozakoncz Data rzeczywistego zakończenia zlecenia eniazlecenia 8 zlpz_terminwykonania Termin wykonania zlecenia 9 zlpz_idkontrahenta Identyfikator kontrahenta 0 zlpz_nazwa Nazwa zlecenia zlpz_ zlecenia 2 zlpz_analityka Analityka zlecenia Status zlecenia ( zarejestrowane = 0, w trakcie realizacji =, 3 zlpz_statuszlecenia wstrzymane = 2, anulowane = 3, zamknięte = 4 ) 4 zlpz_mpk Identyfikator miejsca powstawania kosztów FK_zlp Zlecenie_kh Kontrahen zlpz_idkontrahenta->pk_kh Kontrahent t 2 FK_zlp Zlecenie_st_MPK zlpz_mpk->pk_st_mpk 3 PK_zlp Zlecenie zlpz_id 583. Tabela zlp_parametryzlecen Zawiera parametry dla zleceń zlpp_id Identyfikator parametrów zleceń zlpp_iddomyslnegoformatunu 2 Identyfikator formatu numeracji meracji FK_zlp_ParametryZlecen_sl_For zlpp_iddomyslnegoformatunumeracji->pk_sl_formatnumeracji matnumeracji 2 PK_zlp_ParametryZlecen zlpp_id varchar (30) varchar (2000) varchar (5) 584. Tabela zst Ewid Zestawienia zst_id 2 zst_nazwa 3 zst_ 4 zst_ Identyfikator Nazwa zestawienia zestawienia typ: standard(0), SQL(), COM(2), XML(3), Def(5) str. 304

305 5 zst_progflagi 6 zst_user 7 zst_tresc 8 zst_dll 9 zst_progid 0 zst_idkategorii zst_datauzycia 2 zst_ikona 3 zst_trescdefiniowalne FK_zst Ewid_sl_KategoriaZesta wien 2 PK_zst Ewid Flagi programów (-Su,2-KPIR,4-Rycz,8-mGrat,6-Rew,32- Grat,64-Gestor,4096-Navireo) czy to zestawienie użytkownika (SQL,COM) Treść zestawienia dla zestawień typu SQL Ścieżka do pliku z zestawieniem COM ProgId komponentu zestawienia standardowego lub COM Identyfikator kategorii Data ostatniego użycia zestawienia Ikona indywidualna zestawienia (nadpisuje ikonę z kategorii) Zakodowana treść definicji zestawienia zst_idkategorii->pk_sl_kategoriazestawien zst_id text ( ) varchar (52) image ( ) 585. Tabela zst_ewidprofil Zawiera informacje o profilu zestawień w powiązaniu z użytkownikami pf_idobiektu Identyfikator zestawienia 2 pf_iduzytkownika Identyfikator użytkownika FK_zst_EwidProfil_pd_Uzytkown pf_iduzytkownika->pk_pd_uzytkownik ik 2 FK_zst_EwidProfil_zst Ewid pf_idobiektu->pk_zst Ewid 3 PK_zst_EwidProfil pf_idobiektu; pf_iduzytkownika 586. Tabela zst_temp Tymczasowa do wczytywania XMLi do bazy zsm_id Identyfikator 2 zsm_zawartosc Zawartość PK_zst_Temp zsm_id 587. Tabela zst_wlasnexml Zawiera definicje i transformacje dla zestawień własnych XML zstx_id Identyfikator 2 zstx_zestid Identyfikator zestawienia 3 zstx_defsciezka Pełna ścieżka do pliku z definicją XML zestawienia Zapamiętana zawartość pliku definicji XML w momencie 4 zstx_definicja zapisywania zestawienia 5 zstx_transciezka Pełna ścieżka do pliku z transformacją XSL zestawienia Zapamiętana zawartość pliku transformacji XSL w momencie 6 zstx_transformacja zapisywania zestawienia 7 zstx_zapiszwynikxml Czy zapisać wynikowe dane pośrednie do pliku XML varchar (8000) varchar (52) image ( ) varchar (52) image ( ) str. 305

306 8 zstx_plikwynikxml 9 zstx_zapiszwynikhtm 0 zstx_plikwynikhtm FK_zst_WlasneXML_zst Ewid 2 PK_zst_WlasneXML Pełna ścieżka do pliku XML z wynikiem pośrednim wykonania zestawienia Czy zapisać końcowy wynik działania zestawienia do pliku HTML Pełna ścieżka do pliku HTML z wynikiem końcowym działania zestawienia zstx_zestid->pk_zst Ewid zstx_id varchar (52) varchar (52) 588. Tabela zw ZdarzenieWindykacyjne Wezwania do zapłaty w module windykacji zwz_id Id - klucz glowny 2 zwz_iddluznika 3 zwz_dluznika Numer kontrahenta którego dotyczy zdarzenie windykacyjne kontrahenta którego dotyczy zdarzenie windykacyjne 4 zwz_odsetkinadzien Dzień na który wyliczona jest wartość odsetek 5 zwz_wartoscnaleznosci Kwota należności 6 zwz_wartoscodsetek Kwota odsetek 7 zwz_wezwania wezwania do zapłaty 8 zwz_wezwania wezwania do zapłaty 9 zwz_datawystawieniawezwania Data wystawienia wezwania 0 zwz_terminplatnosci zwz_idrachunekbankowy 2 zwz_idwystawil 3 zwz_waluta 4 zwz_idhistadr FK_zw ZdarzenieWindykacyjne _pd_uzytkownik 2 3 Termin płatności należności Numer indeksu rachunku bankowego Identyfikator wystawiającego wezwanie Waluta należności w jakiej wystawiane jest wezwanie Idemtyfikator historii adresu dłużnika zwz_idwystawil->pk_pd_uzytkownik FK_zw ZdarzenieWindykacyjne zwz_idrachunekbankowy->pk_rb RachBankowy _rb RachBankowy FK_zw ZdarzenieWindykacyjne _sl_formadzialaniawindykacyjn zwz_wezwania->pk_sl_formadzialaniawindykacyjnego ego 4 PK_zw ZdarzenieWindykacyjne zwz_id 589. Tabela zw_rozrachunek Rozrachunki dla wezwania do zapłaty w module windykacji zwr_id Klucz glowny 2 zwr_idzw Identyfikator zdarzenia widnykacyjnego 3 zwr_idroz Identyfikator rozrachunku, którego dotyczny wpis 4 zwr_odsetki Kwota odsetek 5 zwr_odsetek naliczonych odsetek 6 zwr_stopaodsetek Stopa naliczonych odsetek 7 zwr_status Status wpisu 8 zwr_datapowstania Data powstania wpisu char (3) str. 306

307 9 zwr_numerpelny Nazwa rozrachunku którego dotyczny wpis 0 zwr_terminplatnosci Termin płatności należności zwr_spoznienie Ilość dni spóźnienia 2 zwr_nalpierwotnawaluta Wartość pierwotna należności w określonej walucie 3 zwr_nalwaluta Kurs waluty należności 4 zwr_txtwaluta Skrót nazwy waluty 5 zwr_nalpierwotna Należność pierwotna 6 zwr_naleznosc Podliczona należność FK_zw_Rozrachunek_nz Finans zwr_idroz->pk_nz Finanse e FK_zw_Rozrachunek_zw Zdarze 2 zwr_idzw->pk_zw ZdarzenieWindykacyjne niewindykacyjne 3 PK_zw_Rozrachunek zwr_id varchar (44) char (3) str. 307

308 Automatyzacja procesów handlowych realizowanych we współpracy z dostawcami i odbiorcami poprzez system B2B

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013r. Ogłoszenie na wykonanie systemu B2B do reorganizacji handlowych procesów biznesowych firmy Met-Bud poprzez zastosowanie innowacyjnych rozwiązań IT Zamawiający: MET-BUD Jacek Leszczak,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 15.04.2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Francoise a Partnerami Zamawiający: Studio Mody FRANCOISE Franciszka Znamirowska ul.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP)

Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) Warszawa, 25.07.2013 r. Zapytanie ofertowe (dotyczy zamówienia informatycznego systemu klasy ERP) I. ZAMAWIAJĄCY NIP 952 19 11 631 KRS 0000450605 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

B2B by CTI. Lista funkcjonalności

B2B by CTI. Lista funkcjonalności B2B by CTI Lista funkcjonalności Opis programu Zamówienia Internetowe by CTI to system B2B usprawniający proces realizacji zamówień za pośrednictwem Internetu. Składa się z dwóch podstawowych elementów:

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm Co to jest pakiet Moja Firma Plus? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu handlowego systemu B2B z modułem zarządzania składem konsygnacyjnym Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen.

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 18.11.2013r. Ogłoszenie na realizację innowacyjnego systemu automatycznego Headhuntingu do obsługi relacji B2B z partnerami K&K Selekt Zamawiający: K&K Selekt Centrum Doradztwa Personalnego Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik

Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Instrukcja obsługi platformy B2B ARA Pneumatik Spis treści 1. DOSTĘP DO SERWISU... 2 1.1 REJESTRACJA... 2 1.2 LOGOWANIE... 4 1.3 RESETOWANIE HASŁA... 4 2. SKŁADANIE ZAMÓWIENIA... 5 2.1 WYBÓR GRUPY PRODUKTÓW...

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Do7ki 1.0

Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Instrukcja do programu Do7ki 1.0 Program Do7ki 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej SIÓDEMKA w połączeniu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5

Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Instrukcja do programu Przypominacz 1.5 Program Przypominacz 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520)

Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) Instrukcja obsługi systemu Gebauer B2B (wersja 0.4.1520) 2013 Spis treści 1.Wstęp...3 2.System Gebauer B2B...3 2.1.Rozpoczęcie pracy w systemie...3 2.2.Resetowanie hasła...3 2.3.Pulpit partnera...4 2.4.Katalog

Bardziej szczegółowo

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Polityka prywatności Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy 7stars.com.pl, prowadzony

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14

wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 HERMESEDI System elektronicznej wymiany dokumentów w systemie EDI/ECOD wersja dokumentu 1.0 data wydania 2008.11.14 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów 2008 SPIS TREŚCI: 1. Przeznaczenie... 3 2. Schemat pracy...

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6

Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Instrukcja do programu Przypominacz 1.6 Program Przypominacz 1.6 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do prowadzenia tzw. miękkiej windykacji poprzez wysyłanie kontrahentom

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania...

Instalacja rozwiązania... 2. Uruchomienie rozwiązania w systemie Sage... 3. Konfiguracja dodatku... 4. Ustawienia dodatkowe rozwiązania... Rozwiązanie przygotowane do wymiany danych pomiędzy programem Sage Handel a serwisem www.allegro.pl za pośrednictwem oprogramowania Firmy PhotoSoft EasyUploader. Rozwiązanie pozwala na przesyłanie towarów

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na:

ZAMAWIAJĄCY: ZAPYTANIE OFERTOWE. w sprawie udzielenie zamówienia na: Warszawa, dnia 14 maja 2013 ZAMAWIAJĄCY: NESTOR Biuro Rachunkowe Artur Piętaszewski ul. F. Kawy 6/24 01-496 Warszawa Przedsiębiorstwo wpisane Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

Bardziej szczegółowo

1 z 5 2013-07-24 12:18

1 z 5 2013-07-24 12:18 1 z 5 2013-07-24 12:18 Moduł/Funkcja START PRO BIZNES MAX Moduł: Funkcje podstawowe Rozbudowane informacje o firmie Obsługa grup Zarządzanie użytkownikami Zarządzanie symbolami dokumentów (numeracja ciągła,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach:

Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Human Resources Funkcjonalność jest zgrupowana w następujących obszarach: Płace i Kadry System ocen pracowników/pulpit pracownika Informacje pracownicze Podzielnik Karty pracy RCP (Rejestracja Czasu Pracy)

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie

AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie AS ASYSTENT SPRZEDAŻY AS Asystent Sprzedaży to nowoczesny, wielostanowiskowy system obsługi sprzedaży, przeznaczony dla małych i średnich firm. AS pozwala na usprawnienie pracy działu handlowego, wspomaga

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl

ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl ZASADY KORZYSTANIA Z PLIKÓW COOKIES ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI W SERWISIE INTERNETOWYM PawłowskiSPORT.pl Niniejsze zasady dotyczą wszystkich Użytkowników strony internetowej funkcjonującej w domenie http://www.pawlowskisport.pl,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Szczegółowy opis przedmiotu zapytania znajduje się w Specyfikacji, załączonej do niniejszego zapytania. Toruń, dnia 12.09.2014r. COPYCOM Sp. z o.o. ul. Żółkiewskiego 37/41 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE Firma COPYCOM Sp. z o.o. zwraca się z prośbą o przedstawienie oferty cenowej na zakup poniższych elementów

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm

MOJA FIRMA PLUS. bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm MOJA FIRMA PLUS bankowość elektroniczna dla małych i średnich firm CO TO JEST PAKIET MOJA FIRMA PLUS? Usługa bankowości elektronicznej MOJA FIRMA PLUS umożliwia łatwy i szybki dostęp do rachunków za pomocą

Bardziej szczegółowo

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA OPIS i SPECYFIKACJA TECHNICZNA Dotyczy Konkursu ofert numer 1/POIG 8.2/2013 WdroŜenie internetowego systemu klasy B2B do automatyzacji procesów biznesowych oraz koordynacji działań z partnerami w firmie

Bardziej szczegółowo

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft

SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft SklepEF moduł sklepu i zamówień internetowych do programu Hermes SQL firmy Humansoft Funkcja stworzona została z założeniem szybkiej instalacji modułu i uruchomienia witryny internetowej umożliwiającej

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym

Integracja Symfonia ERP ze sklepem internetowym ze sklepem internetowym Rozwiązanie umożliwia pełną dwukierunkową integrację Symfonia ERP Handel ze sklepem internetowym shopgold i zostało przygotowane w sposób umożliwiający dostęp i zarządzanie sklepem

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi systemu B2B ebuchalter24.pl

Skrócona instrukcja obsługi systemu B2B ebuchalter24.pl Skrócona instrukcja obsługi systemu B2B ebuchalter24.pl stworzonego dla Kancelarii Księgowo-Podatkowej Biegłego Rewidenta Piotr Beszterda w ramach projektu pt. Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B

Bardziej szczegółowo

Kurier DPD by CTI. Instrukcja

Kurier DPD by CTI. Instrukcja Kurier DPD by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Pierwsze uruchomienie... 4 3. Konfiguracja... 5 3.1. Konfiguracja ogólna... 5 3.1.1. Serwer MS SQL... 5 3.1.2. Ustawienia drukarek... 6

Bardziej szczegółowo

Nr telefonu Nr faksu e-mail

Nr telefonu Nr faksu e-mail Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych

DOTACJE NA INNOWACJE. Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych Achtel Sp. z o.o Al. Tysiąclecia 1 06-400 Ciechanów Ciechanów dnia 25.01.2012 Zapytanie ofertowe nr 1 Dotyczące konkursu nr 1 z dnia 25-01-2012 r. dotyczące: Dostawy usług informatycznych I. ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298

motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 motofirma aktualizacja do wersji 1.14.298 Podstawowa zmiana to wprowadzenie możliwości pracy na wielu magazynach. Można zdefiniować dowolną ilość filii przedsiębiorstwa, gdzie każda z nich dysponuje własnym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoUPS 1.0

Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Instrukcja do programu DoUPS 1.0 Program DoUPS 1.0 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej UPS w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne.

Dodatkowo, w przypadku modułu dotyczącego integracji z systemami partnerów, Wykonawca będzie przeprowadzał testy integracyjne. Załącznik nr 1a do Zapytania ofertowego nr POIG.08.02-01/2014 dotyczącego budowy oprogramowania B2B oraz dostawcy sprzętu informatycznego do projektu pn. Budowa systemu B2B integrującego zarządzanie procesami

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika

JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika JPK.guru Excel (podgląd JPK) Instrukcja Użytkownika Wersja: 2016-06-22 Przygotował: Adam Adamowicz sp. z o.o. Ul. Wały Piastowskie 1/1104 80-855 Gdańsk, Poland www.logicsystems.com.pl 1 Wstęp Jednolity

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 314 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W webowym panelu meldunkowym umożliwiono wydruk raportu po meldowaniu. Konfiguracja nowej funkcjonalności znajduje

Bardziej szczegółowo

Nowy interfejs enova

Nowy interfejs enova Spis treści 1. Nowy interfejs... 2 1.1 Nowy układ folderów modułu Handel... 2 1.2 Nowy układ folderów modułu Księgowość... 3 1.3 Układ folderów w pozostałych modułach... 5 Strona 1 z 5 1. Nowy interfejs

Bardziej szczegółowo

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT.

Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. 2012 Analiza procesów wewnętrznych i ich optymalizacja przez ICT. Sebastian Śnieciński Qubsoft - software media house Analiza biznesowa integracji B2B Bydgoszcz, 26 września 2012 Potrzebuję system B2B,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu DoDHL 1.5

Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Instrukcja do programu DoDHL 1.5 Program DoDHL 1.5 pozwala w prosty sposób wykorzystać dane z systemu sprzedaży Subiekt GT do generowania listów przewozowych dla firmy kurierskiej DHL w połączeniu z bezpłatnym

Bardziej szczegółowo

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości:

Program FK zawiera wszystkie funkcje potrzebne do prowadzenia księgowości: Projektowanie i Wdrażanie Systemów Komputerowych mgr inż. Jacek i Beata Krywult tel. 502 345 656 e-mail: jacek@pwsk.pl www.pwsk.pl Program finansowo-księgowy Firma FK Firma FK to program komputeryzujący

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Repozytorium Dokumentów Elektronicznych KS-EDE ISO 9001:2008 Dokument: 2015.0.0.7 Wydanie: 2015-08 Spis treści Wstęp... 2 1. System KS-EWD... 2 1.1. Instalacja KS-EWD... 2 2. Aktualizacja plików repozytorium Dokumentów... 4 2.1.1. Instalacja KS-EDE... 7 3. Integracja systemów... 8 4. Konfiguracja ustawień

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Telesprzedaż by CTI Instrukcja

Telesprzedaż by CTI Instrukcja Telesprzedaż by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...4 2. Konfiguracja...5 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...6 2.2. Połączenie z serwerem MS SQL systemu Call Center...7 2.3. Nawiązanie połączenia

Bardziej szczegółowo

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż

WellCommerce Poradnik: Sprzedaż WellCommerce Poradnik: Sprzedaż Spis treści well W tej części poradnika poznasz funkcje WellCommerce odpowiedzialne za obsługę sprzedaży. 2 Spis treści... 2 Wstęp... 3 Logowanie do panelu administratora...

Bardziej szczegółowo

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA PRESTASHOP INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.2.1.

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja

Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja Elektroniczna Książka Pocztowa z Obiegiem Dokumentów by CTI Instrukcja 1 Spis treści 1. Opis programu...3 2. Pierwsze uruchomienie...5 3. Okno główne programu...6 3.1. Operacje na listach...6 3.1.1. Sortowanie...6

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B Warszawa, dnia 10 czerwca 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP OPROGRAMOWANIA SYSTEMU B2B W związku z realizacją projektu Wdrożenie systemu B2B w Liquid Systems Sp. z o. o. w celu usprawnienia procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS

Co nowego w systemie Kancelaris 3.31 STD/3.41 PLUS Ten dokument zawiera informacje o zmianach w wersjach: 3.31 STD w stosunku do wersji 3.30 STD 3.41 PLUS w stosunku do wersji 3.40 PLUS 1. Kancelaria 1.1. Opcje kancelarii Co nowego w systemie Kancelaris

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Rzeszów, 02.05.2012 Ogłoszenie o zamówieniu na analizę przedwdrożeniową i usługi doradcze Zamawiający: Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe M.A.M. Marek Wróblewski ul. Gen. Leopolda Okulickiego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika w zakresie obsługi aplikacji internetowej KRAZ Rejestr Podmiotów Prowadzących Agencji Zatrudnienia Spis treści 1. Informacje wstępne... 3 2. Prowadzenie rejestru po zmianie ustawy...

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach

Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach OPIS WYMGŃ FUNKCJONLNO-TECHNICZNYCH dla zamówienia: Świadczenie usługi hurtowej wysyłki wiadomości SMS dla Urzędu Miasta Torunia w latach 2015-2016 Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima

Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Sprzedaż i obsługa magazynów w programie Comarch ERP Optima Tematy szkoleń: Podstawy obsługi modułów handlowo-magazynowych Comarch ERP Optima z elementami księgowości oraz modułu kadrowo-płacowego... 2

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany

Zapytanie ofertowe 1/2012. W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w celu elektronicznej wymiany Lublin, 11.06.2012 Zapytanie ofertowe 1/2012 I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO: JS Sp. z o.o. ul. Smoluchowskiego 1 20-474 Lublin II. ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu pt. Wdrożenie systemu B2B w

Bardziej szczegółowo

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1

CRM. moduł zarządzania relacjami z klientami. Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 CRM moduł zarządzania relacjami z klientami Poradnik dla użytkowników systemu FIRMA 1/1 1. Wprowadzenie CRM Zarządzanie relacjami z klientami to nowy produkt firmy SOFT EKSPERT. Prosty, intuicyjny i czytelny

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi

InPost dla PrestaShop. kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6. Instrukcja obsługi InPost dla PrestaShop kompatybliny z wersjami: 1.5, 1.6 Instrukcja obsługi 1 Spis treści 1. Konto InPost... 2 2. Instalacja wtyczki... 2 2.1 Aktualizacja modułu... 2 3. Konfiguracja... 3 3.1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Panelu Sklep

Instrukcja obsługi Panelu Sklep Instrukcja obsługi Panelu Sklep Spis treści: Logowanie Lista wniosków Filtr Stan Edycja wniosku Ustawienia sklepu Zmiana hasła Blokada hasła Generator Linków w Panelu Sklep Strona 1 z 22 Logowanie Panel

Bardziej szczegółowo

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja

WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI. Instrukcja WooCommerce (WordPress) Integrator by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja połączenia... 4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL... 5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.28

Zmiany w programie VinCent 1.28 Zmiany w programie VinCent 1.28 Finanse i księgowość Kartoteka klienta Na kartotece klienta znajdują się dwa nowe pola: -ILN- dodano na indywidualne zamówienie klienta. Można je wykorzystać do zapisania

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo