ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE"

Transkrypt

1 NA JEDNOSTKI LEKCYJNE cz. 3 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Realizacja wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie programowej III.. (z 08 r.) i dotychczas obowiązującej podstawie programowej IV.P (z r.) Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch/trzech godzin tygodniowo: Deutsch unter uns część podręcznikowa + część ćwiczeniowa ( lekcyjna) + rozdział x 7 lekcyjnych + 5 rozdziałów x 8 lekcyjnych (4 lekcje x lekcyjna + lekcje x lekcyjne) + Bank pomysłów: (6 x lekcyjna) + Zeszyt ćwiczeń: Extra für dich i Bank pomysłów: Lexik und (6 x lekcyjna) + Bank pomysłów: Spiele zum Spaß! lub (6 x lekcyjna) + Bank pomysłów: (6 x lekcyjna) + Zeszyt ćwiczeń: Probetest (6 x lekcyjna) + sprawdzian rozdziałowy (6 x lekcyjna) + powtórzenie do sprawdzianów 3 i 6 ( x lekcyjna) + sprawdziany 3 i 6 ( x lekcyjna) + Mein Videoprojekt ( lekcyjne) = 60 lekcyjnych + 30 godzin lekcyjnych W dokumencie uwzględniono: materiał z podręcznika sekcje z zeszytu ćwiczeń: Extra für dich oraz Probetest sekcje z Banku pomysłów: Lexik und, Spiele zum Spaß!,,, Sprachmittel oraz testy, dostępne na stronie oraz w Generatorze testów.

2 Deutsch unter uns KAPITEL Starter: auf ein Neues!. Ich bin nicht allein Zakres tematyczny: człowiek; edukacja. Abstecher nach Österreich rozpoznawać polecenia nauczyciela skierowane do niego i całej grupy, wyrażać prośby i uwagi w języku niemieckim podczas lekcji języka niemieckiego dotyczącej pracy na lekcji. przedstawiać przyjaciół, mówić, skąd pochodzi i jakie zna języki obce, nazywać sposoby uczenia się języków obcych. Zakres tematyczny: podróżowanie i turystyka nazywać atrakcje turystyczne Wiednia, mówić, co robił w ciągu weekendu, potrafi tworzyć czas przeszły Perfekt. polecenia skierowane do ucznia/ uczniów reakcje na polecenia nauczyciela sposoby uczenia się języków obcych nazwy języków nazwy atrakcji turystycznych Wiednia 3. Mein Alltag ist typisch Zakres tematyczny: życie prywatne / życie rodzinne i towarzyskie; miejsce zamieszkania / dom; zakupy i usługi nazywać obowiązki domowe, podawać argumenty za robieniem zakupów online oraz przeciw temu, opisać zdjęcie na podstawie podanych pytań. 4. Leben in der Stadt Zakres tematyczny: podróżowanie i turystyka 5. Ich brauche Hilfe Zakres tematyczny: zdrowie nazywać obiekty w mieście, zapytać o drogę, stopniować przymiotniki/przysłówki, porównać Berlin i Wiedeń na podstawie podanych informacji. nazywać części ciała, nazywać dolegliwości, udzielać krótkich rad, stosując tryb rozkazujący. nazwy czynności życia codziennego nazwy obowiązków domowych argumenty za robieniem i przeciwko robieniu zakupów przez Internet nazwy obiektów w mieście określenia lokalizacji określenia wielkości (powierzchnia, liczebność, wiek) nazwy części ciała nazwy dolegliwości 6. Mein Training Zakres tematyczny: człowiek; szkoła; życie prywatne / życie rodzinne i towarzyskie; podróżowanie i turystyka; zdrowie 7. DACHL kurz gefasst Zakres tematyczny: człowiek; kultura z. rozdziału w zadaniach testowych na rozumienie tekstu czytanego oraz słuchanego, na stosowanie środków językowych, na mówienie oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych. opowiadać o wybranych znanych osobach z krajów niemieckiego obszaru językowego. słownictwo znane osoby z krajów niemieckiego obszaru językowego czasowniki nieregularne w czasie teraźniejszym Präsens zaimki osobowe w mianowiku i bierniku III..: I., I.3, II., III.4, IV., II.5, VI.3, IX., I IV.P: I., I.3, I.5, III.3, IV., II.3, VI.4, czas przeszły Perfekt III..: I.8, II., III.4, II.5, VI.3, V., V., V.6, V.8, IX., I czasownik wissen w czasie teraźniejszym Präsens zaimki dzierżawcze w celowniku i bierniku zwrot es gibt stopniowanie przymiotników/ przysłówków tryb rozkazujący spójniki dass oraz weil IV.P: I.8, I.5, III.3, V., V., V.3, VI.4, III..: I.5, I., I.7, II., II.5, VI.3, III.4, IV., VIII., I IV.P: I.5, I.7, III.3, VI.4, III.3, IV., IV.7, VIII., III..: I.8, III.4, VI.3, II.5, II.6, V., VIII., IX., I IV.P: I.8, I.5, III.3, VI.4, II.3, V., VIII., III..: I., II.5, III.4, VII.9, VI.9, I IV.P: I., II.3, III.3, VII.4, VI.6, III..: I., I.3, I.5, I.8, I., II., VI.3, III.4, II., VI., VI.5, VII.8, VII.9, VII.3, I IV.P: I., I.3, I.5, I.8, I., VI.4, III.3, II., VI., VI.7, VII.3, VII.6, V., III..: I., I.9, II., III.4, VI.3, IX., I IV.P: I., I.9, I.5, III.3, VI.4,

3 Berühmte Wiener DACHL kurz gefasst + Bank pomysłów: Lexik und Probetest TEST KAPITEL Zakres tematyczny: człowiek; podróżowanie i turystyka; kultura opowiadać, kim był i czym się zajmował Friedensreich Hundertwasser. Zakres tematyczny: człowiek; kultura opowiadać o wybranych znanych osobach z krajów niemieckiego obszaru językowego. rozwiązywać dodatkowe trudniejsze ćwiczenia utrwalające i poszerzające materiał rozdziału. leksykalnego i gramatycznego. życiorys Friedensreicha Hundertwassera znane osoby z krajów niemieckiego obszaru językowego słownictwo III..: I., I.9, VIII., III.4, V., IV., IX.,, I IV.P: I., I.9, I.5, VIII., III.3, V., IV., XI, III..: I., I.9, III.4, VI.4, IX. IV.P: I., I.9, I.5, III., V., VI.8 Zakres tematyczny: człowiek; edukacja; życie prywatne / życie rodzinne i towarzyskie; miejsce zamieszkania / dom; zakupy i usługi; podróżowanie i turystyka; kultura; zdrowie na przetwarzanie wypowiedzi z zakresu materiału leksykalno- -gramatycznego rozdziału. z. rozdziału w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie KAPITEL Die Ferien sind vorbei. Meine Sommerferien Zakres tematyczny: podróżowanie i turystyka opowiadać o wakacjach.. Womit in die Ferien? Zakres tematyczny: życie prywatne / życie rodzinne i towarzyskie; podróżowanie i turystyka 3. Ferien planen ist einfach! nazwy aktywności podzas wakacji nazwy miejsc spędzania wakacji opowiadać o wakacjach, nazwy środków transportu odpowiadać na pytania dotyczące miejsca wakacji, środków transportu i czasu wolnego podczas wakacji. Zakres tematyczny: podróżowanie i turystyka podawać argumenty za podróżami i przeciwko podróżom organizowanym samodzielnie i przez biuro podróży z przygotowaniami do podróży III..: I., I.3, I.5, I., I.7, I.8, I.9, II.5, III.4, V., V.6 IV.P: I., I.3, I.5, I., I.7, I.8, I.9, II.3, III.3, V., V.6, V. przyimki łączące się III..: z celownikiem i biernikiem I.8, II., II.5, VIII., VI.3, III.4, IX., I (Wechselpräpositionen) IV.P: I.8, I.5, II.5, VIII., VI.4, III.3, czasowniki modalne w czasie przeszłym Präteritum III..: I.8, II., III.4, II.5, VI.3, IV., IV., I IV.P: I.8, III.3, II.3, VI.4, IV., IV.3, przysłówki dort i dorthin III..: I.8, II., II.5, VIII., III.4, VI.3, I IV.P: I.8, II.3, III.3, VIII., IV.7, VI.4, 3

4 4. Jetzt wird s praktisch Zakres tematyczny: podróżowanie i turystyka zastosować słownictwo i z lekcji 3 w zadaniach ćwiczących praktyczne użycie języka w sytuacjach życia codziennego. 5. Mein Traumurlaub Zakres tematyczny: podróżowanie i turystyka opowiadać o swojej podróży i o wakacjach innych. 6. Mein Training Zakres tematyczny: podróżowanie i turystyka Wohin in den Ferien? Die Qual der Wahl Extra für dich + Bank pomysłów: Lexik und Probetest TEST KAPITEL z. rozdziału w zadaniach testowych na rozumienie tekstu czytanego oraz słuchanego, na stosowanie środków językowych, na mówienie oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych. Zakres tematyczny: podróżowanie i turystyka opowiadać o osobie na podstawie podanych informacji, wyrazić swoje zdanie na temat metod uczenia się języków obcych, nazwać metody stosowane przy nauce języka niemieckiego. Zakres tematyczny: życie prywatne / życie rodzinne i towarzyskie; podróżowanie i turystyka opowiadać o wakacjach, rozwiązać dodatkowe trudniejsze ćwiczenia utrwalające i poszerzające materiał rozdziału. leksykalnego i gramatycznego. Zakres tematyczny: życie prywatne / życie rodzinne i towarzyskie; podróżowanie i turystyka na przetwarzanie wypowiedzi z zakresu materiału leksykalno- -gramatycznego rozdziału. z. rozdziału w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie z ofertami biur podróży - z pobytem w miejscu wypoczynku (hotel, informacja turystyczna) nazwy miejsc spędzania wakacji środków transportu słownictwo nazwy języków z uczeniem się języków obcych słownictwo i skróty z katalogów biur podróży spójniki wenn i als III..: I.8, II., III.4, VI.3, X, I przyimki łączące się z celownikiem i biernikiem (Wechselpräpositionen) spójniki wenn i als odmiana czasowników regularnych i nieregularnych pytania o rozstrzygnięcie przyimki ab oraz zu IV.P: I.8, III.3, VI.4, XI, III..: I.8, II., II.5, II.6, VI.3, IV., VIII., X, I IV.P: I.8, II.3, VI.4, IV., VIII., XI, III..: I.8, III., II., V., VI.3, VI.5, VIII.3, I IV.P: I.8, III., II., V., VI.4, VI.7, V., III..: I.8, III.4, IV.6, VI.3, VI.4, VI.7, I IV.P: I.8, III.3, IV., IV.6, VI.4, III..: I.5, I.8, IV., I IV.P: I.5, I.8, IV., III..: I.5, I.8, II.5, III.4, V., V., VIII.3, I IV.P: I.5, I.8, II.3, III.3, V., V., V., 4

5 KAPITEL 3 Das Wetter spielt verrückt. Rund ums das Jahr Zakres tematyczny: świat przyrody opowiadać o ulubionej porze roku.. Kleidung für jedes Wetter Zakres tematyczny: człowiek opisywać ubrania. 3. Wetterlage in Europa Zakres tematyczny: człowiek; sport; świat przyrody opisywać pogodę, rozmawiać o planach na weekend. 4. Jetzt wird s praktisch Zakres tematyczny: zakupy i usługi; świat przyrody zastosować słownictwo i z lekcji 3 w zadaniach ćwiczących praktyczne użycie języka w sytuacjach życia codziennego. 5. Shoppen ist mein Hobby Zakres tematyczny: człowiek; zakupy i usługi opowiadać o stylach ubierania się. 6. Mein Training Zakres tematyczny: człowiek; zakupy i usługi; sport; świat przyrody z 3. rozdziału w zadaniach testowych na rozumienie tekstu czytanego oraz słuchanego, na stosowanie środków językowych, na mówienie oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych. nazwy miesięcy nazwy pór roku z opisem pór roku nazwy części garderoby z prognozą pogody nazwy sportów zimowych i letnich z robieniem zakupów z ochroną środowiska z zakupami z modą słownictwo zaimek nieosobowy es III..: I.3, II., VI.3, III.4, II.5, VI.5, VIII.3, I odmiana przymiotnika po rodzajniku nieokreślonym i określonym w mianowniku i bierniku zdania ze spójnikiem wenn odmiana przymiotnika w bierniku słówko pytające was für ein / eine / -? rzeczowniki złożone słówko pytające welch? IV.P: I.3, VI.4, III.3, II.3, VI.8, III..: I., II., II.5, III., III.4, II., IV., I IV.P: I., II.3, III.3, II., III., IV., III..: I., I.0, I.3, II., VIII., II.5, VI.5, VI.3, VII.5, I IV.P: I., I.0, I.3, VIII., II.3, VI.8, VI.4, VII.5, III..: I.7, I.3, II., II.5, VI.3, VI.5, VIII., III.4, VI.0, VI.4, I IV.P: I.7, I.3, II.3, VI.4, VI.8, VIII., III.3, VI.3, VI., III..: I., I.7, II., II.5, VI.3, VIII., V., I IV.P: I., I.7, II.3, VI.4, VIII., IV., V., III..: I., I.7, I.0, I.3, II., III., II.5, VIII., VI.8, VII., VII.3, VII.9, VII.4, I IV.P: I., I.7, I.0, I.3, III., II.3, VIII., VI.6, VII., VII.4, VII.5, V., 5

6 Welche Jahreszeit mögen die Deutschen am liebsten? Extra für dich + Bank pomysłów: Lexik und Probetest TEST KAPITEL 3 powtórzenie materiału z rozdziałów 3 TEST KAPITEL 3 Zakres tematyczny: świat przyrody interpretować statystykę, opowiadać o porach roku, wziąć udział w ankiecie na temat ulubionej pory roku, rozmawiać na temat ulubionej pory roku, sformułować wpis na blog na temat swojej ulubionej pory roku. Zakres tematyczny: człowiek; zakupy i usługi; sport; świat przyrody opisać ubiór, rozwiązać dodatkowe trudniejsze ćwiczenia utrwalające i poszerzające materiał rozdziału 3. leksykalnego i gramatycznego 3. Zakres tematyczny: podróżowanie i turystyka KAPITEL 4 Jobben heute. Berufe heute und morgen Zakres tematyczny: praca na przetwarzanie wypowiedzi z zakresu materiału leksykalnogramatycznego rozdziału 3. z 3. rozdziału w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie z rozdziałów 3 w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie wyrażać opinię o zawodach. z opisywaniem pogody III..: I.3, III.4, VIII., IV., VI.5, VI.3, IX., XI, I IV.P: I.3, I.5, III.3, VIII., IV., VI.8, VI.4, X, nazwy części garderoby III..: I., I.7, I.0, I.3, V., I nazwy zawodów zawody przyszłości nazwy czynności związanych z wykonywanym zawodem IV.P: I., I.7, I.0, I.3, V., III..: I., I.7, I.0, I.3, II.5, III.4, V., V., V.6, VIII., VIII.3, I IV.P: I., I.7, I.0, I.3, II.3, III.3, V., V., V.5, V., rzeczownik w dopełniaczu III..: I.4, II., VI.3, VI.4, VIII., II.5, IV., I IV.P: I.4, VI.4, VI.8, VIII., II.3, IV., 6

7 . Was ich später werden will Zakres tematyczny: praca opowiadać o wymarzonym zawodzie. nazwy zawodów nazwy czynności związanych z wykonywanym zawodem konstrukcja um zu, zdania celowe z damit III..: I.4, II., II.5, VI.3, V.4, I IV.P: I.4, II.3, VI.4, V.8, 3. Sommerjobs in der EU Zakres tematyczny: praca podawać argumenty za podejmowaniem pracy wakacyjnej, prowadzić rozmowę w sprawie pracy wakacyjnej. praca wakacyjna z prowadzeniem rozmowy o pracę spójnik deshalb III..: I.4, II., III., III.4, VI.3, II., II.5, VI., VI.3, VI.4, I IV.P: I.4, III., III.3, VI.4, II., II.3, IV.7, VI., VI., VI.3, 4. Jetzt wird s praktisch Zakres tematyczny: praca; nauka i technika zastosować słownictwo i z lekcji 3 w zadaniach ćwiczących praktyczne użycie języka w sytuacjach życia codziennego. wady i zalety różnych zawodów z obsługą sprzętu biurowego spójnik obwohl III..: I.4, I., II., III.4, VI.3, II.5, II.6, VI., VI., I IV.P: I.4, I., III.3, VI.4, II.3, VI., VI., IV., 5. Mein Traumberuf Zakres tematyczny: praca; nauka i technika opowiadać o wymarzonym zawodzie, mówić o swoich mocnych i słabych stronach. nazwy zawodów spójniki wymagające szyku przestawnego III..: I.4, I., II., II.5, VIII.3, VI.3, I IV.P: I.4, I., II.3, VI.4, 6. Mein Training Zakres tematyczny: praca z 4. rozdziału w zadaniach testowych na rozumienie tekstu czytanego oraz słuchanego, na stosowanie środków językowych, na mówienie oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych. słownictwo III..: I.4, II., III., III., II., IV., VI.3, V., V.6, I IV.P: I.4, III., III., II., IV., VI.4, V., V.5, V., Ich arbeite dort, wo andere Menschen Urlaub machen Zakres tematyczny: człowiek; praca pytać i udzielać odpowiedzi na pytanie o powody wyboru pracy wakacyjnej jako animator, pytać o to, jaką pracę wakacyjną chciałby wykonywać i dlaczego, informować, jaką pracę wakacyjną chciałby wykonywać i dlaczego. nazwy czynności związane z wykonywaniem zawodu animatora rzeczowniki odprzymiotnikowe III..: I., I.4, III.4, VI.3, V.6, I IV.P: I., I.4, III.3, VI.4, V.5, Extra für dich + Bank pomysłów: Lexik und Zakres tematyczny: praca; nauka i technika opisać pracę tłumacza, rozwiązywać dodatkowe trudniejsze ćwiczenia utrwalające i poszerzające materiał rozdziału 4. nazwy czynności związane z wykonywaniem zawodu tłumacza III..: I.4, I., III.4, V., V.6, I IV.P: I.4, I., III.3, V., V.5, 7

8 Probetest leksykalnego i gramatycznego 4. Zakres tematyczny: praca na przetwarzanie wypowiedzi z zakresu materiału leksykalno- -gramatycznego rozdziału 4. III..: I.4, II.5, III.4, VIII., VIII.3, V.4, V., I IV.P: I.4, II.3, III.3, V.3, V.8, V., V., TEST KAPITEL 4 z 4. rozdziału w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie KAPITEL 5 Leben um mich herum. Jugendliche heute Zakres tematyczny: człowiek; edukacja; życie społeczne / państwo i społeczeństwo rozmawiać na temat przynależności do różnych grup młodzieżowych. nazwy grupy młodzieżowe nazwy aktywności grup młodzieżowch przyimki z celownikiem przyimki z biernikiem III..: I., I.3,.4, II., III., III.4, VI.3, II.5, VIII., I IV.P: I., I.3, I.4, III., III.3, VI.4, II.3, VIII.,. Typisch Teenager Zakres tematyczny: człowiek; życie prywatne 3. Unsere Emotionen Zakres tematyczny: człowiek opisywać relacje nastolatków z rodzicami, opisywać zachowania nastolatków. opisywać własne uczucia i emocje oraz innych osób. 4. Jetzt wird s praktisch Zakres tematyczny: człowiek; edukacja; praca zastosować słownictwo i z lekcji 3 w zadaniach ćwiczących praktyczne użycie języka w sytuacjach życia codziennego. z opisywaniem relacji między rodzicami a nastolatkami nazwy emocji i uczuć nazwy zawodów nazwy predyspozyjcji zawodowych rekcja czasownika III..: I., I.5, II., III., II.5, VIII., IV., I pytanie o dopełnienie przyimkowe IV.P: I., I.5, III., II.3, VIII., IV., III..: I., II., VIII., III.4, VII.3, II., I IV.P: I., VIII., III.3, VII., II., rekcja przymiotnika III..: I., I.3, I.4, II., III., II.5, VI.3, VI.5, I IV.P: I., I.3, I.4, III., II.3, VI.4, VI.8, 8

9 5. Theater mein neues Hobby Zakres tematyczny: życie prywatne / życie rodzinne i towarzyskie; życie społeczne / państwo i społeczeństwo - rozmawiać na temat aktywności w ramach kół zainteresowań nazwy kół zainteresowań z aktywnością w ramach kół zainteresowań 6. Mein Training Zakres tematyczny: człowiek; edukacja; praca; życie prywatne / życie rodzinne, towarzyskie; życie społeczne / państwo i społeczeństwo Die Toten Hosen kennst du sie? Extra für dich + Bank pomysłów: Lexik und Probetest TEST KAPITEL 5 z 5. rozdziału w zadaniach testowych na rozumienie tekstu czytanego oraz słuchanego, na stosowanie środków językowych, na mówienie oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych. Zakres tematyczny: życie prywatne; kultura tłumaczyć teksty niemieckich piosenek. Zakres tematyczny: człowiek; edukacja; praca; życie prywatne / życie rodzinne i towarzyskie odczytać informacje zawarte w statystyce, rozwiązywać dodatkowe trudniejsze ćwiczenia utrwalające i poszerzające materiał rozdziału 5. leksykalnego i gramatycznego 5. słownictwo rekcja czasownika III..: I.5, I.4, II., II.5, VI.3, I IV.P: I.5, I.4, II.3, VI.4, III..: I., I.3, I.4, I.5,.4, II., III., II., VIII., V., V.4, I IV.P: I., I.3, I.4, I.5,.4, III., II., VIII., V., V.8, V., słownictwo z piosenek III..: I.5, I.9, III.4, III., IX.,, I z samorządem uczniowskim Zakres tematyczny: człowiek; edukacja; praca; życie prywatne / życie rodzinne i towarzyskie; życie społeczne / państwo i społeczeństwo na przetwarzanie wypowiedzi z zakresu materiału leksykalnogramatycznego rozdziału 5. z 5. rozdziału w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie IV.P: I.5, I.9, I.5, III.3, III., XI, III..: I., I.3, I.4, I.5, II., III.4, V.3, I IV.P: I., I.3, I.4, I.5, III.3, V.3, III..: I., I.3, I.4, I.5,.4, II.5, III.3, VIII.3, V., I IV.P: I., I.3, I.4, I.5, I.4, II.3, III.5, V., V., 9

10 KAPITEL 6 Aktiv sein. Sport gegen Alltagstrott Zakres tematyczny: sport. Menschen und ihre Lebensstile rozmawiać o powodach, miejscu uprawiania sportu oraz o wyposażeniu sportowym. Zakres tematyczny: człowiek; życie prywatne / życie rodzinne i towarzyskie; sport definiować pojęcia, wyrażać opinię na temat wybranego stylu życia. 3. Ausflug mal anders Zakres tematyczny: życie prywatne / życie rodzinne i towarzyskie; sport 4. Jetzt wird s praktisch Zakres tematyczny: sport 5. Etwas für andere Menschen tun opisywać ośrodki czynnego wypoczynku oraz aktywności w tych ośrodkach. zastosować słownictwo i z lekcji 3 w zadaniach ćwiczących praktyczne użycie języka w sytuacjach życia codziennego. Zakres tematyczny: człowiek; edukacja; sport; życie społeczne / państwo i społeczeństwo prowadzić rozmowy na temat zajęć pozalekcyjnych, proponując ich wspólne wykonanie. nazwy miejsc uprawiania sportu nazwy wyposażenia sportowego nazwy sportów ekstremalnych ze stylem życia nazwy atrakcji w ośrodkach czynnego wypoczynku z wypożyczaniem sprzętu sportowego nazwy sprzętu sportowego nazwy czynności pozaszkolnych 6. Mein Training Zakres tematyczny: człowiek; życie prywatne / życie rodzinne i towarzyskie; sport; życie społeczne / państwo i społeczeństwo SkiWelt Wilder Kaiser Brixental z 6. rozdziału w zadaniach testowych na rozumienie tekstu czytanego oraz słuchanego, na stosowanie środków językowych, na mówienie oraz tworzenie wypowiedzi pisemnych. Zakres tematyczny: sport opowiadać o ośrodku narciarskim SkiWelt Wilder Kaiser Brixental. słownictwo z ośrodkiem narciarskim czasownik brauchen zu... III..: I.0, II., III.4, VI.3, II., IV., I IV.P: I.0, III.3, VI.4, II., IV., zdania przydawkowe III..: I., I.5, I.0, II., III., III.4, VI.3, V., I zdania przydawkowe ze spójnikiem wo IV.P: I., I.5, I.0, III., III.3, VI.4, V., III..: I.5, I.0, II., III., III.4, II., VIII., IV.4, I IV.P: I.5, I.0, III., III.3, II., VIII., IV.8, bezokolicznik bez zu III..: I., II., II.5, III.4, VI.3, VIII.3, I IV.P: I., II.3, III.3, VI.4, bezokolicznik z zu III..: I., I.3, I., I.4, II., II.5, VI.3, VIII.3, I IV.P: I., I.3, I., I.4, II.3, VI.4, III..: I., I.5, I., I.4, II., III., II., IV., V.4, V.8, I IV.P: I., I.5, I., I.4, III., II., IV., V.8, V., III..: I.8,.0, III., III.4,, I IV.P:.8, I.0, III., III.3, XI, 0

11 Extra für dich + Bank pomysłów: Lexik und Probetest TEST KAPITEL 6 powtórzenie materiału z rodziałów 6 TEST KAPITEL 6 Mein Videoprojekt Rund um die Jahreszeiten / Mein Beruf meine Zukunft Zakres tematyczny: człowiek; praca; sport rozwiązać krzyżówkę dotyczącą dyscyplin sportowych, leksykalnego i gramatycznego 6. rozwiązywać dodatkowe trudniejsze ćwiczenia utrwalające i poszerzające materiał rozdziału 6. nazwy cech charakteru nazwy zawodów nazwy dyscyplin sportowych Zakres tematyczny: człowiek; życie prywatne / życie rodzinne i towarzyskie; sport życie społeczne / państwo i społeczeństwo na przetwarzanie wypowiedzi z zakresu materiału leksykalno- -gramatycznego rozdziału 6. z 6. rozdziału w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie z rozdziałów 6 w zadaniach testowych sprawdzających wszystkie Zakres tematyczny: świat przyrody; praca przygotować miniprzewodnik po Berlinie w formie albumu, plakatu lub prezentacji multimedialnej i zaprezentować go na forum klasy / przygotować raport obrazkowy o swoim miejscu zamieszkania i zaprezentować go na forum klasy, współdziałać w grupie przy pracach projektowych. III..: I., I.4, I., III.4, I IV.P: II., I.4, I., III.3, III..: I., I.5, I.0, I.4, II.5, III., V., V., I IV.P: I., I.5, I.0, I.4, II.3, III., V., V., V., III..: I.3, XI,, I / I.4, XI,, I IV.P: I.3, X,, I / I.4, X, XI,

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE NA JEDNOSTKI LEKCYJNE cz. 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Realizacja wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie programowej III.2.0 (z 2018 r.) i dotychczas obowiązującej

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE TRENDS 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Realizacja wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie programowej III.2 (z 2018 r.) i

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE TRENDS 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Realizacja wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie programowej III.2.0 (z 2018 r.)

Bardziej szczegółowo

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim.

Do udziału zapraszamy uczniów z klas I i III GIMNAZJUM. Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie klas z zaawansowanym językiem niemieckim. REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU LEKSYKALNO - GRAMATYCZNEGO Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO Organizatorzy: Kinga Rembiesa, Małgorzata Bernowska I. CELE KONKURSU 1. Podnoszenie poziomu umiejętności językowych młodzieży.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. #trends cz. 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 4 rozdziały

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw

JĘZYK NIEMIECKI. Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw JĘZYK NIEMIECKI Klasa pierwsza dwie godziny tygodniowo od podstaw - dane personalne - przedstawianie się, narodowość, kraj, wiek, adres, zainteresowania, hobby, zawód - szkoła - przedmioty nauczania, oceny,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 2

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 2 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE #trends cz. 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 1 rozdział

Bardziej szczegółowo

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych

Direkt neu 2a. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Direkt neu 2a Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Propozycja rozkładu materiału opracowana została na 30 jednostek lekcyjnych. W zależności od zaplanowanej średniorocznej liczby godzin,

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE NA JEDNOSTKI LEKCYJNE cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Realizacja wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie programowej III.2.0 (z 2018 r.) i dotychczas obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Direkt neu 2b. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych

Direkt neu 2b. Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Direkt neu 2b Rozkład materiału dla zasadniczych szkół zawodowych Propozycja rozkładu materiału opracowana została na 30 jednostek lekcyjnych. W zależności od zaplanowanej średniorocznej liczby godzin,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

PLAN WYNIKOWY PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW cz. 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Deutsch unter uns część podręcznikowa + część ćwiczeniowa (1 godz. lekcyjna) + 1 rozdział x 7 godz. lekcyjnych + 5 rozdziałów x 8 godz. lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 2. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 2. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 2. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch/trzech/czterech

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE NA JEDNOSTKI LEKCYJNE cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Realizacja wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie programowej III.2. (z 2018 r.) Poniższy rozkład materiału

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy trzeciej gimnazjum Treści nauczania / temat rozdziału Wymagania na 2/3/4 zgodnie z kryteriami zawartymi w PZO Uczeń: Wymagania edukacyjne Starter! -

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.:

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt

Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt Plan wynikowy Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasa VIII) Treści nauczania / Rozdział 1 Leute um mich herum zna nazwy miejsc spędzania wakacji potrafi

Bardziej szczegółowo

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! +

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i ośmioklasistów. Deutsch mein Hobby

Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i ośmioklasistów. Deutsch mein Hobby Regulamin Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów i ośmioklasistów Deutsch mein Hobby I. WSTĘP 1. Organizatorem Konkursu Języka Niemieckiego dla gimnazjalistów pt. Deutsch mein Hobby jest Liceum

Bardziej szczegółowo

rozdział 1 Ich in der Welt

rozdział 1 Ich in der Welt Poniższy przykładowy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: starter (8 godz. : część podręcznikowa i ćwiczeniowa) + 7 rozdziałów x 4 godz. lekcyjne (L1

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA KOMPASS TEAM 3

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA KOMPASS TEAM 3 PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA KOMPASS TEAM 3 NAZWA SZKOŁY: ROK SZKOLNY: NAUCZYCIEL: KLASA: Tematyka/ problematyka zajęć Wymagania edukacyjne Środki dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne

Wymagania edukacyjne Wymagania edukacyjne Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass neu 3 NAZWA SZKOŁY: Gimnazjum nr 2 w Łukowie NAUCZYCIEL: Magdalena Kępa, Dorota Jopek Małycha ROK SZKOLNY:

Bardziej szczegółowo

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 godz. lekcyjne: Starter! +

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: rozdział 1, lekcje L1 L8. Zeszyt ćwiczeń: rozdział 1, ćwiczenia do lekcji L1 L8 Mein Test PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze jednej godziny tygodniowo: 6 rozdziałów (rozdział 1.:

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. WELTTOUR DEUTSCH 2 Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników

Rozkład materiału. WELTTOUR DEUTSCH 2 Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników Rozkład materiału WELTTOUR DEUTSCH 2 Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników Realizacja wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie III.1.P (z 2018 r.) i dotychczas obowiązującej

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas trzecich gimnazjum. w roku szkolnym 2017/2018

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas trzecich gimnazjum. w roku szkolnym 2017/2018 Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klas trzecich gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA GIMNAZJUM-KURS PODSTAWOWY. Aut. ANNA JAROSZEWSKA etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 III.0 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: Treści nauczania / temat rozdziału Starter!

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla Wiktorii Grześkowiak na podstawie podręcznika Kompass neu 3 ROK SZKOLNY: 2016/17, KLASA 2B

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla Wiktorii Grześkowiak na podstawie podręcznika Kompass neu 3 ROK SZKOLNY: 2016/17, KLASA 2B Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla Wiktorii Grześkowiak na podstawie podręcznika Kompass neu 3 ROK SZKOLNY: 2016/17, KLASA 2B Dział Zagadnienia leksykalne i gramatyczne Treści podstawowe Treści

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy III gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY III GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 3 Rozdział I. Rund

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. WELTTOUR DEUTSCH część 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. WELTTOUR DEUTSCH część 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE WELTTOUR DEUTSCH część 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Realizacja wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie programowej III.2

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (II etap edukacyjny) Realizacja wymagań szczegółowych określonych w

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. WELTTOUR DEUTSCH 2 Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników

Rozkład materiału. WELTTOUR DEUTSCH 2 Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników Rozkład materiału WELTTOUR DEUTSCH 2 Podręcznik do języka niemieckiego dla liceów i techników Realizacja wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie III.2.0 (z 2018 r.) i dotychczas obowiązującej

Bardziej szczegółowo

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum

System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum System oceniania z j. niemieckiego dla klasy I gimnazjum Uczeń celujący Uczeń samodzielnie i twórczo rozwija swoje własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami, proponuje rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. WELTTOUR DEUTSCH część 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. WELTTOUR DEUTSCH część 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE WELTTOUR DEUTSCH część 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Realizacja wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie programowej III.2.0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY JĘZYKÓW OBCYCH ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa III technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt

Bardziej szczegółowo

Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe

Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE DEUTSCHTOUR 3 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH Realizacja wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej III.0 Poniższy rozkład

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne

JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne JĘZYK NIEMIECKI klasa 8 sp - wymagania edukacyjne Podstawowe (P) ocena dostateczna lub dopuszczająca Ponad podstawowe (PP) ocena bardzo dobra lub dobra Wymagania edukacyjne klasa VIII Uczeń podstawowe

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA Z REPETYTORIUM Das ist Deutsch! KOMPAKT III.0, DLA KURSU PODSTAWOWEGO

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA Z REPETYTORIUM Das ist Deutsch! KOMPAKT III.0, DLA KURSU PODSTAWOWEGO PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA Z REPETYTORIUM Das ist Deutsch! KOMPAKT III.0, DLA KURSU PODSTAWOWEGO JĘZYK NIEMIECKI GIMNAZJUM Treści nauczania / przedstawia siebie i innych pyta o dane personalne zna wybrane

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III. 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. WELTTOUR DEUTSCH część 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE. WELTTOUR DEUTSCH część 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE WELTTOUR DEUTSCH część 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Realizacja wymagań szczegółowych określonych w nowej podstawie programowej III.1.P

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA II KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 2) OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika Magnet 3 smart

Wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika Magnet 3 smart Wymagania edukacyjne dla klasy III gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika Magnet 3 smart Rozdział I: Menschen um mich herum *Uczeń samodzielnie charakteryzuje inne osoby,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. Wymagania podstawowe

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII. Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski. Rozdział 1. Wymagania podstawowe Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego w klasie VIII Nauczyciel: mgr Lucjan Zaporowski Rozdział 1 - zna nazwy miejsc spędzania wakacji, rozumie globalnie tekst słuchany, potrafi przyporządkować tekstom

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1

ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1 ZAŁĄCZNIK 4. WYMAGANIA EDUKACYJNE JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY DRUGIEJ POZIOM III.1 Oceny: Rozdział dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń potrafi: Rund um die Welt, Sommerferien

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają:

Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Szkoła Podstawowa w Ksawerowie. Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego. 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA III KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 3) OCENA

Bardziej szczegółowo

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz

Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz Wymagania na egzamin poprawkowy z języka niemieckiego 2016/2017 nauczyciel - Renata Rębisz podać podstawowe informacje o sobie, zapytać rozmówcę o jego dane osobowe, przeliterować swoje imię i nazwisko,

Bardziej szczegółowo

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: Starter!

Środki dydaktyczne, materiał nauczania Podręcznik: Starter! WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA PROGRAMU MEINE DEUTSCHTOUR 2 III.0 Treści nauczania / temat rozdziału Starter! Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) Uczeń: Uczeń: zna nazwy członków podaje

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A1 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A1 jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Deutschtour 2 III.0 PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA

Deutschtour 2 III.0 PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA K1 Deutschtour 2 III.0 Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: 2 lekcyjne: Starter! + 6 rozdziałów

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM III.0. Wymagania edukacyjne

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM III.0. Wymagania edukacyjne WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM POZIOM III.0 Treści nauczania/ temat rozdziału ROZDZIAŁ I Człowiek Wymagania edukacyjne podstawowe (P) ponadpodstawowe(pp) (wszystko, co w

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR 2

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR 2 5 ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR 2 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: starter (8 lekcyjnych: część

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego 1. Ocenie wiedzy i umiejętności ucznia podlegają: Rozumienie tekstu pisanego Rozumienie tekstu ze słuchu Wypowiedź pisemna Wypowiedź ustna Znajomość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet

WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet WYMAGANIA EDUKACYJNE I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW I i II KLASY GIMNAZJUM Magnet Dział Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Guter Start!

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Der Kalender

Rozdział 1 Der Kalender Rozdział 1 Der Kalender nazwać zjawiska pogodowe nazwać pory roku nazwać miesiące krótko opisać ulubioną porę roku nazwać prezenty nazwać święta w krajach DACH nazywać kierunki świata nazwać kraje obszaru

Bardziej szczegółowo

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I

JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I JĘZYK NIEMIECKI - GIMNAZJUM DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT - PODRĘCZNIK CZĘŚĆ I Temat L.g. Uczeń potrafi Słownictwo Tekst matyka. Przedmiotowy system oceniania. 2. Alfabet niemiecki 3. Kto jest dziś nieobecny

Bardziej szczegółowo

Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego na poziomie A2 według ESOKJ do międzyoddziałowych grup DSD Deutsches Sprachdiplom

Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego na poziomie A2 według ESOKJ do międzyoddziałowych grup DSD Deutsches Sprachdiplom II Liceum Ogólnokształcące im. księżnej Anny z Sapiehów Jabłonowskiej w Białymstoku Wymagania na sprawdzian kompetencji językowych z języka niemieckiego na poziomie A2 według ESOKJ do międzyoddziałowych

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DO PODRĘCZNIKA DLA KL. 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DO PODRĘCZNIKA DLA KL. 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DO PODRĘCZNIKA DLA KL. 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Deutschtour 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasa VIII) Realizacja wymagań szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Realizacja wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej wersji II.2. Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe

Realizacja wymagań szczegółowych określonych w podstawie programowej wersji II.2. Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII) Realizacja wymagań

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz

Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz Cele uczenia się Język Niemiecki Poziom A2 Celem nauki języka niemieckiego na poziomie A2 jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European Framework of

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2011/2012 opracowała: Iwona Chmielecka na podstawie podręcznika KOMPASS 2 Rozdział I. Der Kalender

Bardziej szczegółowo

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus)

(wymagania na ocenę dopuszczającą, dostateczną, dobrą, bardzo dobrą plus) Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum w roku szkolnym 2017/2018 Semestr pierwszy OCENA CELUJĄCA (wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I. Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA Ocena DOPUSZCZAJĄCA WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO - KLASA I Rozdział I Niemiecki moim nowym hobby Cel kształcenia wg nowej podstawy programowej Ocena CELUJĄCA*** Ocena BARDZO DOBRA Ocena DOBRA Ocena DOSTATECZNA

Bardziej szczegółowo

3. Rozkład materiału na jednostki lekcyjne

3. Rozkład materiału na jednostki lekcyjne 5 Zakres tematyczny Tematyka prezentowana w podręczniku jest dostosowana do wieku, doświadczeń i zainteresowań uczniów. Obejmuje życie rodzinne i towarzyskie, pracę, świat przyrody, zakupy i usługi, kulturę,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO- Gimnazjum NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH DLA III KLASY poziom III.0 (podręcznik Das ist Deutsch! KOMPAKT część 3) Ocena

Bardziej szczegółowo

Welttour Deutsch 2 plan wynikowy ze szczegółowymi kryteriami oceniania

Welttour Deutsch 2 plan wynikowy ze szczegółowymi kryteriami oceniania Starter Welttour Deutsch 2 plan wynikowy ze szczegółowymi kryteriami oceniania Zakres tematyczny: człowiek, miejsce zamieszkania, edukacja, praca, życie prywatne, żywienie, podróżowanie i turystyka, świat

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 2b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne z języka niemieckiego dla klasy 2b Gimnazjum Publicznego im. Jana Pawła II w Żarnowcu w roku szkolnym 2016/2017 OCENĘ CELUJĄCĄ śródroczną lub końcowo roczną otrzymuje uczeń, który: uzyskał cząstkowe oceny celujące i bardzo dobre w trakcie nauki, wykracza wiedzą i umiejętnościami poza przedstawione poniżej wymagania

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

PLAN WYNIKOWY PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW cz. 2 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Deutsch unter uns część podręcznikowa + część ćwiczeniowa (1 godz. lekcyjna) + 1 rozdział x 7 godz. lekcyjnych + 5 rozdziałów x 8 godz. lekcyjnych

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1

ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1 ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Transfer Deutsch 1 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/TYDZIEŃ = (60 GODZIN) podstawa

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DO PODRĘCZNIKA DLA KL. 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DO PODRĘCZNIKA DLA KL. 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DO PODRĘCZNIKA DLA KL. 7 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Deutschtour 1 JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasy VII i VIII) Realizacja wymagań szczegółowych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW KLASY SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NA LEKCJACH JĘZYKA NIEMIECKIEGO (napisano w oparciu o podręcznik pt.: Der, die, das dla klasy szóstej szkoły podstawowej) dopuszczający

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA KOMPASS 3 NEU

PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA KOMPASS 3 NEU PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY 3 GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA KOMPASS 3 NEU NAZWA SZKOŁY: ROK SZKOLNY: NAUCZYCIEL: KLASA: Tematyka/ problematyka zajęć Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH

ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH 1 ROZKŁAD MATERIAŁU NA 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH Hallo! Ich bin hier neu Ich spreche etwas Deutsch formy powitań i pożegnań pytania o samopoczucie i odpowiedzi na takie pytania liczebniki 1 przedstawianie

Bardziej szczegółowo

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: uczeń pisze samodzielnie biografię znanej osoby opowiada o danym mieście

Uczeń na ocenę bardzo dobrą: uczeń pisze samodzielnie biografię znanej osoby opowiada o danym mieście WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W III KLASIE GIMNAZJUM Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KURS MAGNET Dział Meine Nachbarn, mein Stadtviertel Deutschland, Land der Superlative Wymagania edukacyjne samodzielnie

Bardziej szczegółowo

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo: PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR klasa 8, podstawa programowa II.2. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch

Bardziej szczegółowo

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN PLAN WYNIKOWY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PROGRAMU NAUCZANIA I PODRĘCZNIKA Kompass 3 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 3A I 3B

KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 3A I 3B KRYTERIA OCEN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO KLASA TRZECIA GIMNAZJUM ETAP PODSTAWOWY DO PODRĘCZNIKA AHA NEU 3A I 3B Opracowała: Marta Pawlak Rozdział Ocena Wymagania I Sport II Pogoda, krajobraz, zwierzęta III

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Guter Start! Wir sind wieder alle da! 2 Tematy z podstawy programowej: edukacja Nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych Zdania rozkazujące Powitanie,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

PLAN WYNIKOWY PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW cz. 1 PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Deutsch unter uns część podręcznikowa + część ćwiczeniowa (1 godz. lekcyjna) + 1 rozdział x 7 godz. lekcyjnych (5 lekcji x 1 godz. lekcyjna

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY II GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2014/2015 KOMPASS 2 neu Rozdział I. DER KALENDER nazwać zjawiska pogodowe nazwać pory roku wymienić

Bardziej szczegółowo

Deutschtour kl. 8, podstawa programowa II.2.

Deutschtour kl. 8, podstawa programowa II.2. PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA DLA KLASY 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Deutschtour kl. 8, podstawa programowa II.2. Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch tygodniowo:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego dla klasy II gimnazjum Uczeń otrzymuje ocenę celującą, gdy: Swoimi wiadomościami

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DO PODRĘCZNIKA DLA KL. 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DO PODRĘCZNIKA DLA KL. 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DO PODRĘCZNIKA DLA KL. 8 SZKOŁY PODSTAWOWEJ MEINE DEUTSCHTOUR JĘZYK NIEMIECKI DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH (II etap edukacyjny, klasa VIII) Realizacja wymagań szczegółowych

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt

Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt Rozkład materiału na jednostki lekcyjne dla podręcznika Das ist Deutsch! Kompakt JĘZYK NIEMIECKI DLA KLASY SIÓDMEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ (II etap edukacyjny) Realizacja wymagań szczegółowych określonych w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO

REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO REGULAMIN I POWIATOWEGO KONKURSU JĘZYKA NIEMIECKIEGO dla uczniów gimnazjum rok szkolny 2012/2013 I. Organizator Organizatorem głównym konkursu języka niemieckiego dla klas gimnazjalnych jest Zespół Szkół

Bardziej szczegółowo

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN

Kompass 3 Wydawnictwo Szkolne PWN ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA KLASY III GIMNAZJUM NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass 3 NAZWA SZKOŁY:... NAUCZYCIEL:... ROK SZKOLNY:... KLASA:... WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY/ TYDZIEŃ = 76 GODZIN

Bardziej szczegółowo

Rozdział : Rückblick!

Rozdział : Rückblick! Publiczne Gimnazjum w Głogoczowie Język niemiecki, rok szkolny 2016/2017 Wymagania edukacyjne dla klasy II gimnazjum sformułowane na podstawie programu nauczania i podręcznika magnet smart 2 Rozdział :

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA UCZNIÓW KLASY I GIMNAZJUM ROK SZKOLNY: 2012/2013 opracowała: Iwona Chmielecka Rozdział I. KONTAKTE formy powitania i pożegnania stosownie

Bardziej szczegółowo

wyrażanie opinii o wakacjach zadawanie pytań o wakacje czynności wykonywane czas Perfekt czasowników haben i sein

wyrażanie opinii o wakacjach zadawanie pytań o wakacje czynności wykonywane czas Perfekt czasowników haben i sein aktualizacja 03.10.2018 Miesiąc Słownictwo Gramatyka Funkcje językowe 1 wrzesień słownictwo związane z czas Präteritum podawanie miejsca pobytu wakacjami warunki atmosferyczne haben i sein o wakacjach

Bardziej szczegółowo

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE WELTTOUR 2

ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE WELTTOUR 2 KAPITEL 1 Ich in der Welt ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA MEINE WELTTOUR 2 Poniższy rozkład materiału jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch godzin tygodniowo:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z języka niemieckiego w klasie drugiej gimnazjum. Pierwszy semestr OCENA NIEDOSTATECZNA wystawiana jest wtedy,

Bardziej szczegółowo

podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) materiał nauczania Zadania sprawdzające Kryteria sukcesu (wskaźniki)

podstawowe (P) ponadpodstawowe (PP) materiał nauczania Zadania sprawdzające Kryteria sukcesu (wskaźniki) PRZYKŁADOWY PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA MEINE WELTTOUR 2 IV.1 KLASA II Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu rozszerzonego w wymiarze trzech godzin tygodniowo: starter (8 godz. lekcyjnych:

Bardziej szczegółowo

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet

Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Magnet 2 Rozkład materiału do tomu drugiego kursu Magnet Guter Start! Wir sind wieder alle da! 3 Tematy z podstawy programowej: edukacja Nazwy przedmiotów i przyborów szkolnych Zdania rozkazujące Podręcznik

Bardziej szczegółowo

EXAKT für Dich 3 Rozkład materiału (2 godziny tygodniowo)

EXAKT für Dich 3 Rozkład materiału (2 godziny tygodniowo) EXAKT für Dich 3 Rozkład materiału (2 godziny tygodniowo) Guter Start Deutsch im Unterricht zwroty stosowane na lekcjach niemieckiego. Alltagstrott czynności dnia codziennego. 1 Tematy z podstawy programowej:

Bardziej szczegółowo

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.0 i III.1. Temat lekcji Ilość godz. Uczeń potrafi: Realizacja podstawy programowej 1. Das bin ich! 1 przedstawić siebie,

W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.0 i III.1. Temat lekcji Ilość godz. Uczeń potrafi: Realizacja podstawy programowej 1. Das bin ich! 1 przedstawić siebie, JĘZYK NIEMIECKI DLA GIMNAZJUM ROZKŁAD MATERIAŁU NA JEDNOSTKI LEKCYJNE DLA PODRĘCZNIKA DAS IST DEUTSCH! KOMPAKT PODRĘCZNIK CZĘŚĆ II REALIZACJA WYMAGAŃ SZCZEGÓŁOWYCH OKREŚLONYCH W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ III.0

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum ZESPÓŁ PRZEDMIOTOWY ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNO-INFORMATYCZNYCH JĘZYKI OBCE W GLIWICACH PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK NIEMIECKI Klasa II technikum GRAMATYKA CZASOWNIK - czas Präsens - czas Perfekt -

Bardziej szczegółowo

rozdział 1 Ich in der Welt

rozdział 1 Ich in der Welt Poniższy przykładowy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu rozszerzonego w wymiarze trzech godzin tygodniowo: starter ( godz. : część podręcznikowa i ćwiczeniowa) + 7 rozdziałów x (4 godz. lekcyjne:

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW

PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW PLAN WYNIKOWY DLA PODRĘCZNIKA WELTTOUR DEUTSCH 1. PODRĘCZNIK DO JĘZYKA NIEMIECKIEGO DLA LICEÓW I TECHNIKÓW Poniższy plan wynikowy jest przewidziany dla kursu podstawowego w wymiarze dwóch/trzech godzin

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA Z REPETYTORIUM Das ist Deutsch III.0, DLA KURSU PODSTAWOWEGO. Środki dydaktyczne, materiał nauczania

PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA Z REPETYTORIUM Das ist Deutsch III.0, DLA KURSU PODSTAWOWEGO. Środki dydaktyczne, materiał nauczania PLAN WYNIKOWY DO PODRĘCZNIKA Z REPETYTORIUM Das ist Deutsch III.0, DLA KURSU PODSTAWOWEGO ROZDZIAŁ 1 Człowiek przedstawia siebie i innych pyta o dane personalne zna wybrane przymiotniki i przysłówki określające

Bardziej szczegółowo

Kompass Team 3 PWN Wydawnictwo Szkolne. ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass Team 3

Kompass Team 3 PWN Wydawnictwo Szkolne. ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass Team 3 ROZKŁAD MATERIAŁU Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO NA PODSTAWIE PODRĘCZNIKA Kompass Team 3 NAZWA SZKOŁY: ROK SZKOLNY: NAUCZYCIEL: KLASA: WYMIAR NAUCZANIA: 2 GODZINY / TYDZIEŃ = (60 GODZIN) Jednostka tematyczna Cele

Bardziej szczegółowo