Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT"

Transkrypt

1 Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT Zmiany posortowane są według kategorii, a następnie według numeru wersji. (wersje ) Zmiany wspólne dla InsERT GT L.p. 1 Wprowadzono usługę e-archiwizacja. Wychodzi ona naprzeciw potrzebom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa danych gromadzonych w systemie InsERT GT. Dzięki tej usłudze, w przypadku awarii lub kradzieży komputera w firmie, wszystkie dane można szybko odzyskać z dowolnego innego komputera. Dane są przechowywane w postaci zaszyfrowanej w Centrum Danych prowadzonym przez firmę Microsoft. Zarządzanie usługą realizuje się w programie Archiwizator W archiwizatorze dodano możliwość tworzenia nazwy archiwum na podstawie nazwy podmiotu i dnia miesiąca oraz nazwy podmiotu i dnia tygodnia. W usłudze e-archiwizacja wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości z ostrzeżeniem o zbliżaniu do limitu danych. W usłudze e-archiwizacja wprowadzono możliwość automatycznego nadpisywania najstarszego archiwum przy wyczerpaniu się miejsca w serwisie chmurowym. Dla usługi e-archiwizacja wprowadzono możliwość zbiorczego usuwania plików archiwów przechowywanych w chmurze. 6 Udostępniono możliwość automatycznego pobierania kursów walut oraz parametrów podatkowych. 7 Wprowadzono możliwość przeszukiwania zawartości kontrolek typu combo-bo1 zawierających kategorię dokumentu. Przeszukiwanie odbywa się poprzez wpisywanie znaków z klawiatury, gdy kontrolka jest aktywna. 8 Dodano uprawnienie: System - Instalacja nowej wersji oprogramowania. 9 Umożliwiono korzystanie z podsumowań kolumn związanych z polami własnymi rozszerzonymi typu liczba lub kwota. Podsumowanie włącza się automatycznie na gridach, które mają kolumny pól własnych typu liczba lub kwota W systemie udostępniono mechanizm podpowiadania danych adresowych. Polega on na tym, że po wpisaniu fragmentu adresu (np. ulicy, miejscowości lub kodu pocztowego) otwiera się lista z podpowiedziami pozwalająca szybko uzupełnić pozostałe dane. Mechanizm jest udostępniony dla użytkowników posiadających aktywny abonament na ulepszenia. Wprowadzono możliwość rejestracji rozszerzeń licencji (stanowisk, liczby aktywnych pracowników) przez internet. W mechanizmie wydruku list wprowadzono zmianę polegającą na tym, że przy wykonaniu polecenia DRUKUJ następuje sprawdzenie, czy nie ma dla listy zdefiniowanych wzorców własnych CR. Jeśli są, to drukowanie odbywa się z użyciem takiego wzorca, jeśli nie - standardowym mechanizmem wydruku listy. Wprowadzono kreator zmian, który pozwala w szybki i łatwy sposób dostosować program do wymogów prawnych w zakresie podatku od towarów i usług na rok

2 Subiekt GT L.p. Su Ra Re Gr Ge Nazwa 1 x x Wprowadzono możliwość podpowiadania ostatniej ceny w walucie, w jakiej była dostawa. W związku z tym dodano następujące ceny: "Cena z ostatniej dostawy kontrahenta [PLN]", "Cena z ostatniej dostawy w walucie obcej", "Cena z ostatniej dostawy kontrahenta w walucie obcej", "Ostatnia cena sprzedaży w walucie obcej", "Ostatnia cena sprzedaży kontrahenta w walucie obcej", "Ostatnia cena zakupu w walucie obcej", "Ostatnia cena zakupu kontrahenta w walucie obcej". 2 x 3 x 4 x x Wprowadzono możliwość korygowania wszystkich wystawionych faktur zaliczkowych (a nie tylko ostatniej). Poprawiono mechanizm wystawiania zbiorczych faktur sprzedaży, tak aby komunikował niemożność wystawienia faktury w przypadku, gdy do dokumentów źródłowych były wpłacone zaliczki od różnych płatników. W dokumentach handlowych, na zakładce "Magazyn" wprowadzono pokazywanie nazwy pełnej odbiorcy, a nie jak do tej pory nazwy skróconej. 5 x Umożliwiono wystawianie dokumentów zakupu w cenach sprzedaży. 6 x 7 x x 8 x 9 x 10 x x 11 x 12 x W parametrach przychodów i rozchodów wewnętrznych wprowadzono możliwość przypisania tym dokumentom domyślnych cen sprzedaży. Na zamówieniach oraz zamówieniach zaliczkowych wprowadzono mechanizm dyspozycji pozycji dokumentu. Wprowadzono możliwość wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT marża. Dokumenty tego typu wystawia się w module "Faktury sprzedaży". Wprowadzono możliwość określania kodów dostaw na dokumentach korekt sprzedaży i korekt zakupu do dokumentów istniejących w systemie. W dokumentach handlowych umożliwiono stosowanie rabatu z precyzją 4 miejsc po przecinku - umożliwia to m.in. dokładniejsze przeliczanie wartości dokumentu do zadanej wartości. Na dokumencie paragonu zwykłego umożliwiono edytowanie danych na zakładce "Magazyn" w czasie poprawy dokumentu. W podglądach (F9) dokumentów handlowych wprowadzono wyświetlanie daty zakończenia dostawy oraz daty magazynowej. 13 x W edycji faktur marża wprowadzono możliwość wyboru rodzaju procedury marży, zgodnie z art. 106 ust 1pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług. Domyślnie program proponuje procedurę ustawioną w parametrach dokumentu. 14 x x Na podstawie art 106f ustawy o podatku od towarów i usług dodano nowy rodzaj dokumentu: faktura uproszczona. Dokument jako dane nabywcy może zawierać wyłącznie identyfikator podatnika, może być stosowany, gdy wartość brutto dokumentu nie przekracza 450 zł lub 100 euro oraz nie może dokumentować sprzedaży wysyłkowej oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych. 15 x 16 x 17 x x 18 x 19 x x W związku z koniecznością umieszczenia większej ilości danych o kontrahentach na korektach (w stosunku do faktur uproszczonych) dodano możliwość wyedytowania danych kontrahenta w edycji korekt do faktur sprzedaży i zakupu. W podglądzie dokumentu (F9) dla faktur marża dodano informacje o zastosowanej w nim procedurze marży. Na dokumentach handlowych wprowadzono możliwość określania daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zapłaty (w przypadku faktur zaliczkowych). Dla faktur zaliczkowych cząstkowych dodano możliwość określania i drukowania daty otrzymania zapłaty. W czasie wypisywania faktur zaliczkowych cząstkowych wprowadzono ostrzeganie w sytuacji, gdy nie wszystkie zaliczki (kasowe, bankowe, przedpłaty) pochodzą z tego samego miesiąca. 2

3 20 x 21 x 22 x W dokumentach zbiorczych faktur sprzedaży i zakupu wprowadzono możliwość sortowania listy towarów w edycji dokumentu. W podglądzie dokumentu magazynowego (F9) dodano wyświetlanie informacji o magazynie docelowym. Dla faktur marża wprowadzono możliwość zmiany ustawiania numeracji na miesięczną. 23 x Udostępniono możliwość opatrywania dokumentów podpisem elektronicznym. 24 x Wprowadzono opcjonalne włączenie możliwości edytowania dokumentów magazynowych przyjęcia i wydania magazynowego (PW i RW) powstałych w wyniku wykonania inwentaryzacji zbiorczej. Parametr sterujący dostępny jest w parametrach inwentaryzacji zbiorczej, na zakładce "Podstawowe" ("Zezwalaj na edycję PW i RW powiązanych z IWz"). 25 x 26 x 27 x 28 x 29 x 30 x 31 x 32 x 33 x W zwrotach ze sprzedaży detalicznej wprowadzono możliwość określania terminu dokonania zwrotu - data ta jest dostępna na zakładce "magazyn" dokumentu, oraz jest przenoszona na wydruk (dotyczy wzorców wydruku z frazą "od października 2013r. w nazwie"). W parametrach zwrotów ze sprzedaży detalicznej (zarówno zwykłych, jak i do dokumentu nieistniejącego w systemie) dodano możliwość ustawiania domyślnego rodzaju zwrotu (zwrot ze sprzedaży, reklamacja, oczywista pomyłka), zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). W edycji paragonów zwykłych wprowadzono możliwość określania identyfikatora podatkowego nabywcy (NIP, PESEL, REGON). Informacja ta jest wysyłana do drukarek fiskalnych w czasie rejestracji fiskalnej. Aby została uwzględniona na wydruku paragonu z urządzenia fiskalnego, niezbędne jest zaznaczenie w jego konfiguracji znacznika drukowania tej informacji (pod warunkiem, że urządzenie udostępnia taką możliwość). Zmiana ta jest konsekwencją zrealizowania 8 ust.1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). W związku z obowiązkiem ewidencjonowania użycia wyrobów węglowych przez podmiot pośredniczący wprowadzono możliwość określania na dokumentach rozchodu wewnętrznego (RW), czy dany rozchód jest zwolnionych z akcyzy. Dodano także możliwość określania rodzaju zwolnienia. Obie funkcje znajdują się na zakładce "Akcyza". Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością zmiany wartości automatycznego dokumentu magazynowego przyjęcia magazynowego (autopz), gdy faktura zakupu wyliczana jest od cen brutto i zdefiniowana jest w walutach obcych. Zmiana wartości dokumentu magazynowego mogła występować w czasie edycji zapisanej już faktury zakupu przy specyficznych wartościach pozycji dokumentów. Wprowadzono zabezpieczenie przed poprawą danych na dokumencie zwrotu z wydania zewnętrznego (ZWZ). Zabezpieczenie polega na blokowaniu możliwości zmiany daty dokumentu na późniejszą niż data wystawienia faktury. Wprowadzono możliwość wystawiania zbiorczej faktury detalicznej do wskazanych paragonów lub/i paragonów imiennych. Aby wypisać taki dokument, należy na liście paragonów w module sprzedaży detalicznej zaznaczyć żądane dokumenty (np. z użyciem klawisza CTRL i wskazaniem myszką) i wybrać opcję wystawienia faktury detalicznej. Uwaga! Jeśli na liście paragonów nie jest możliwe zaznaczanie więcej niż jednego dokumentu, należy w parametrach listy (SHIFT+CTRL+L) zaznaczyć opcję "Multiwybór". W oknie przeglądania dokumentu (F9) dla faktur detalicznych wprowadzono informację o paragonach źródłowych, na podstawie których wystawiono fakturę. Na dokumentach magazynowych i handlowych wprowadzono możliwość korzystania z trybu automatycznego wczytywania ilości towarów za pomocą czytnika. Tryb automatyczny powoduje wstawienie towaru z domyślną ilością określoną w parametrach oraz automatycznie przechodzi do nowej pozycji towarowej umożliwiając jej szybkie wstawianie. 3

4 34 x x x Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych działań każdego typu. 35 x x Dodano nowe moduły pochodzące z Gestora GT - moduły działań i kalendarz. 36 x x 37 x x x 38 x x x 39 x 40 x x x x Utworzono przycisk CRM umożliwiający dodawanie działań z dowolnego miejsca w programie. Jeżeli to możliwe, w danej sytuacji do tworzonego działania przenoszone są odpowiednie dane. Rozszerzono mechanizm powiązań. Klientów, działania, wiadomości i szanse sprzedaży można dodatkowo wiązać z wybranymi typami dokumentów, towarami i instytucjami. W szablonach działań umożliwiono wybranie dowolnego użytkownika jako opiekuna działania. W operacjach dodawania lub poprawiania towarów i wybranych dokumentów dodano mechanizm automatycznego dopisywania działań powiązanych z dodawanym/poprawianym obiektem. Dodano możliwość wizualizacji lokalizacji klienta/ów oraz lokalizacji działania na mapie z wykorzystaniem systemowej przeglądarki internetowej. 41 x x Dodano nowy moduł Windykacja. 42 x x x Dodano nowe moduły umożliwiające obsługę rachunków bankowych on-line. 43 x x x W module Transakcje oczekujące dodano opcję "Wyślij do banku". Umożliwia ona wysłanie transakcji do banku bez autoryzacji. 44 x x x Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w module Operacje bankowe. 45 x x x W module Transakcje oczekujące dodano możliwość wydruku "Potwierdzenia stanu transakcji". 46 x x x Dodano obsługę przelewów do US w module Bankowość on-line. 47 x x x Dodano obsługę przelewów do ZUS w module Bankowość on-line. 48 x x x 49 x x x 50 x x 51 x x 52 x x Dodano możliwość edycji kategorii dokumentów kasowych znajdujących się na zatwierdzonych Raportach kasowych. Dodano możliwość generowania Wyciągów bankowych w module Bankowość online. Umożliwiono zmianę kategorii na operacjach bankowych wygenerowanych z modułów Homebanking i Bankowość on-line. Dodano rozszerzalność pól "Kategoria" i "Wystawił" na zakładce Rozliczanie rozrachunków w module Homebanking. W oknie obiektu Towar dodano kontrolkę ze wsparciem wyszukiwania pozycji ze słownika PKWiU. 53 x x x x Na listach kontrahentów dodano możliwość wyświetlania numeru PESEL kontrahenta zarówno w module, jak i na listach (dostępnych pod klawiszem F2). 54 x 55 x 56 x x x 57 x x x Dla opcji wczytywania towarów do inwentaryzacji cząstkowej, dodano możliwość ustawienia sortowania wprowadzanych towarów. Wprowadzono mechanizm pozwalający na zablokowanie lub ostrzeganie przed dublowaniem pozycji na dokumentach inwentaryzacji cząstkowej. Opcja dostępna jest w parametrach inwentaryzacji cząstkowej, na zakładce "Inne". W kalendarzu dodano możliwość osobnego filtrowania działań zwykłych i windykacyjnych. Uzupełniono widok działań zakończonych w kalendarzu o informację o statusie - "udane"/"nieudane". 58 x x x Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów. 59 x x x 60 x x x W informatorze o kontrahencie dodano zakładki zawierające działania i wiadomości dotyczące kontrahenta. W kartotece kontrahentów umożliwiono zmianę kolejności pól adresowych. Operację należy przeprowadzić w parametrach kontrahentów, na zakładce Inne. Celem tej zmiany jest lepsze wykorzystanie mechanizmu podpowiadania danych adresowych. 61 x x x x Dla Instytucji typu ZUS dodano predefiniowane rachunki bankowe. 4

5 62 x x x 63 x x x 64 x x x x 65 x 66 x x x x W danych kontrahenta wprowadzono możliwość określania statusu akcyzowego podatnika: nieokreślony, pośredniczący podmiot lub finalny nabywca. Wprowadzono także możliwość ustawiania nowej wartości domyślnej - nie naliczania podatku akcyzowego. Dodano także możliwość określania domyślnego statusu akcyzowego dla nowo dodawanych kontrahentów (w parametrach kontrahentów). Zmiany te są związane z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym i wyjęciu z opodatkowania akcyzą obrotu wyrobami węglowymi przez pośredniczące podmioty węglowe. W module kontrahentów dodano operację zbiorczego ustawiania statusu podatnika akcyzy (podmiot pośredniczący lub finalny nabywca) wraz z określaniem sposobu naliczania akcyzy. Operacja dostępna jest także w menu kontekstowym modułu kontrahentów (opcja "Zbiorcze" -> "Zmień akcyzę"). W parametrach kontrahentów wprowadzono możliwość ustawiania domyślnego statusu akcyzowego (nieokreślony/podmiot pośredniczący/finalny nabywca) dla nowo dodawanych kontrahentów. W kartotece towarowej dodano operację zbiorczą oznaczania lub odznaczania towarów jako podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia. W danych kontrahenta wprowadzono znacznik "Czynny podatnik VAT". W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość domyślnego określania, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem, została dodana w parametrach kontrahentów. Ponadto wprowadzono operację zbiorczą w module kontrahentów, która pozwoli na oznaczenie lub odznaczenie znacznika dla większej ilości zaznaczonych kontrahentów. 67 x x x x 68 x x 69 x 70 x 71 x x 72 x Dla kontrahentów jednorazowych dodano możliwość oznaczania, iż są czynnymi podatnikami VAT. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość ustawiania domyślnego statusu czynnego podatnika dla dodawanych kontrahentów jednorazowych została udostępniona w parametrach kontrahentów. W kartotece towarowej dodano filtr "z oznaczeniem" umożliwiający selekcjonowanie asortymentu według przeznaczenia lub nie do obrotu w systemie marży oraz objęcia lub nie odwrotnym obciążeniem. W module kartoteki towarowej dodano możliwość włączenia kolumny ze statusem podlegania towarów mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Domyślnie kolumna ta jest niewybrana, należy ją włączyć w parametrach listy (SHIFT+ CTRL+K). W informatorze o kontrahencie oraz w informatorze o towarze, na zakładce "Sprzedaż" wprowadzono możliwość opcjonalnego włączenia kolumny z numerem powiązanej faktury detalicznej powiązanej z wykazywanym w informatorze paragonie lub/i paragonie imiennym. W danych towarów umożliwiono wprowadzanie 4-cyfrowych wartości w polu liczby dni ważności dla dostawy (dane towaru -> zakładka "Miary"). Zwiększono także możliwość określania średniego czasu dostawy (zakładka "Parametry"). Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Lupo E, spełniającej wymogi homologacyjne obowiązujące od października 2013 (m.in. drukowanie numeru identyfikacji podatkowej nabywcy na paragonach). Do poprawnej obsługi wymagane jest zainstalowanie Sterowników firmy InsERT w wersji 5.13 lub nowszej. 73 x Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Mini 2000 PLU. 74 x Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Bingo XL. 75 x 76 x Dla najnowszej wersji drukarki fiskalnej Novitus Delio Prime E umożliwiono drukowanie identyfikatora podatkowego nabywcy (NIP, PESEL, REGON). Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Soleo Plus E, która umożliwia drukowanie na paragonach numeru identyfikacyjnego nabywcy. 5

6 77 x 78 x Umożliwiono przekazywanie identyfikatora nabywcy do fiskalizacji dla drukarek fiskalnych opartych na protokole Novitus w fiskalizacji zdalnej. Fiskalizacja zdalna - dodano możliwość opóźnienia startu serwisu fiskalizacji. W celu zdefiniowania opóźnienia w folderze "C:\ProgramData\Serwis Fiskalizacji Zdalnej" (który powinien się tworzyć przy pierwszym starcie serwisu, a jeśli go nie ma, trzeba go utworzyć) należy utworzyć plik o nazwie "opoznieniefiskalizacji.txt". W treści pliku należy wpisać liczbę całkowitą, która będzie oznaczała liczbę sekund opóźnienia startu serwisu. Informacja o opóźnieniu będzie również dopisana do logu log-serwis-fiskalizacji.txt. 79 x x x W mechanizmie komunikacji dodano obsługę faktur uproszczonych. 80 x x x x W mechanizmie komunikacji plikowej dodano obsługę daty zakończenia dostawy oraz daty płatności (dla faktur zaliczkowych). 81 x x 82 x x x x 83 x 84 x x x x 85 x x x x 86 x 87 x x Działanie komunikacji rozszerzono o przenoszenie dodatkowych danych towaru: podleganie akcyzie, zaznaczanie opodatkowania akcyzą na dokumentach, kwotę akcyzy, obrót w systemie marży oraz podleganie odwrotnemu obciążeniu. Przenoszenie danych kontrahenta w komunikacji wzbogacono o przenoszenie informacji o jego statusie akcyzowym, rozliczaniu metodą kasową oraz czy jest czynnym podatnikiem VAT. W szablonie naklejki do dokumentu dodano możliwość drukowania opisu pozycji z dokumentu. W szablonach naklejek dla kontrahentów umożliwiono drukowanie typu kontrahenta (osoba lub firma) oraz dodano możliwość drukowania numeru PESEL. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. W parametrach wydań magazynowych z VAT oraz przyjęć magazynowych z VAT umożliwiono ustawienie domyślnej transakcji VAT. Wprowadzono parametr decydujący o podziale płatności w czasie poprawy dokumentu. Do tej pory nadwyżka zawsze domyślnie wstawiana była w "kredyt kupiecki". Teraz za pomocą parametru można zdecydować, czy ma działać jak do tej pory, czy dodawać do wybranej formy płatności czy też rozdzielać wg procentowego udziału płatności wcześniej ustawionych w dokumencie. Parametr znajduje się w parametrach Subiekta GT. 88 x x x x Mechanizm InsTYNKT rozszerzono o uwzględnianie numeru PESEL kontrahenta. 89 x 90 x 91 x W związku z dodaniem obsługi faktur uproszczonych w parametrach faktur sprzedaży dodano wybór sposobu dopisywania danych kontrahenta do kartoteki. W przypadku faktur uproszczonych nowy kontrahent może być dopisywany z minimalnym zestawem danych w postaci numeru NIP lub PESEL. W związku z dodaniem możliwości wprowadzania faktur uproszczonych, w parametrach skrótów klawiszowych dodano możliwość skojarzenia przycisku "Ins" z wystawieniem faktury uproszczonej. Wprowadzono parametr, który umożliwia blokowanie, ostrzeganie lub ignorowanie próby wypisania faktur zbiorczych (lub zwykłych) na podstawie dokumentów magazynowych, jeśli dokumenty nie mieszczą się w okresie tego samego miesiąca. Ustawienie dostępne jest w parametrach faktur zbiorczych (zakupu i sprzedaży). 92 x x 93 x x W parametrach należności dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków. W parametrach zobowiązań dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków. 94 x x x Dodano parametry Transakcji oczekujących. 6

7 95 x x 96 x x W danych towaru, na zakładce "Parametry" wprowadzono oznaczenie "Towar objęty odwrotnym obciążeniem dla podatników czynnych". Jego wybranie skutkuje automatycznym zaznaczaniem stawki przydzielonej dla transakcji OO w wystawianych dokumentach, jeśli są one wystawiane dla lub od podatników czynnych (podatników czynnych oznacza się w danych kontrahenta na zakładce "Podstawowe"). Warunkiem poprawnego działania mechanizmu jest zaznaczenie w danych towaru zarówno dla sprzedaży, jak i zakupu stawki podatku obowiązującej dla handlu z osobami fizycznymi (najczęściej stawka podstawowa 23%). W parametrach towarów i usług dodano możliwość opcjonalnego automatycznego nadawania nowo wprowadzanym do kartoteki towarom znacznika podlegania odwrotnemu obciążeniu. Dodano także możliwość automatycznego zaznaczania tego znacznika na podstawie PKWiU, przy czym ta druga możliwość działać będzie zarówno dla nowych, jak i edytowanych towarów, po wprowadzeniu lub zmianie kodu PKWiU. 97 x x W parametrach Subiekta GT, na zakładce "Inne" wprowadzono ustawienie obsługi faktur mieszanych. Dostępne są dwie opcje: "ignoruj", która jest kontynuacją dotychczasowego działania programu i nie narzuca żadnych zasad oraz opcja "nie zezwalaj". Zaznaczenie drugiej opcji nie pozwoli na doprowadzenie do sytuacji, by w systemie pojawił się dokument z transakcją VAT krajową i towarem objętym odwrotnym obciążeniem przy transakcji z kontrahentem będącym czynnym podatnikiem VAT. Spowoduje to niedopuszczenie do pojawienia się w systemie faktury mieszanej, zawierającej asortyment częściowo opodatkowany na zasadach ogólnych i częściowo objęty odwrotnym obciążeniem. 98 x 99 x 100 x 101 x x 102 x 103 x 104 x 105 x x W parametrach zwrotu ze sprzedaży detalicznej, na zakładce "Powiązane" dodano znacznik "Blokuj dodawanie zwrotu, gdy do paragonu wystawiono fakturę". Zaznaczenie go spowoduje brak możliwości wystawiania zwrotu ze sprzedaży detalicznej do paragonu, do którego wystawiono fakturę detaliczną. W takiej sytuacji należy wystawić korektę wspomnianej faktury. W parametrach paragonów zwykłych (PA) oraz imiennych (PAi), na zakładce "Powiązane" wprowadzony został parametr "Blokuj poprawianie paragonu, gdy wystawiono fakturę detaliczną". Zaznaczenie go uniemożliwia zmianę specyfikacji paragonu źródłowego po wystawieniu do niego faktury detalicznej. W parametrach faktur detalicznych, na zakładce "Podstawowe" dodano znacznik "Uwzględniaj zwroty do paragonów źródłowych". Zaznaczenie go spowoduje, iż do wynikowej faktury detalicznej zostaną pobrane pozycje ze źródłowych paragonów, lecz pomniejszone o ilość zwróconą na zwrotach ze sprzedaży detalicznej do paragonów źródłowych. W parametrach Subiekta GT (zakładka "Stawki VAT") dodano parametr decydujący o domyślnej stawce VAT dla transakcji SPTK wraz z jej obsługą na dokumentach oraz obsługę stawki eksportowej dla transakcji EXu. W module "Parametry" dla parametru "Skróty klawiszowe" dodano możliwość zmiany przypisania klawisza INS dla dokumentów zakupu. W parametrach paragonów zwykłych (PA) oraz imiennych (PAi), na zakładce "Powiązane" wprowadzony został parametr "Blokuj usuwanie paragonu gdy wystawiono fakturę detaliczną". Zaznaczenie go uniemożliwia usuwanie z systemu paragonu, do którego wystawiono fakturę detaliczną. W parametrach faktur detalicznych, na zakładce "Podstawowe" wprowadzono znacznik "Blokuj edycję zawartości faktury wystawionej do paragonu". Zaznaczenie go spowoduje, iż w fakturze detalicznej wystawianej do wskazanych paragonów zostaną wczytane wszystkie pozycje z dokumentów źródłowych i program nie pozwoli na jakąkolwiek zmianę specyfikacji towarowej przez osobę wystawiającą fakturę detaliczną. Dodano w module "Rozrachunki wg kontrahentów" kolumny "Persaldo należności", "Persaldo zobowiązań" oraz "Persaldo rozrachunków". 7

8 106 x x Dodano możliwość wyświetlania flag własnych kontrahenta na gridzie kontrahentów w komponencie Rozrachunki wg kontrahentów. 107 x x Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w modułach rozrachunkowych. 108 x x Zrealizowano nadpłaty przy opcji Rozlicz zbiorczo. 109 x x 110 x x 111 x x Dodano słownik PKWiU. 112 x x x 113 x x x Wprowadzono blokadę rozliczeń przez skojarzenie zobowiązań z należnościami, jeżeli oznaczono je jako "metoda kasowa". W oknie Rozlicz przez skojarzenie dodano kolumny "metoda kasowa" oraz "źródło". W słownikach Rachunków bankowych podmiotu dla użytkowników z dostępem do bankowości on-line dodano znacznik "Bez loginu" Dodano słownik "Usług bankowości on-line" pozwalający na konfigurację rachunków bankowych współpracujących z systemami bankowości on-line. 114 x x x Dodano słownik symboli deklaracji dla przelewów do US z bankowości on-line. 115 x W słowniku przyczyn zwolnienia z akcyzy zaktualizowano listę przyczyn w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym. Dodano także możliwość aktywacji i dezaktywacji poszczególnych elementów tego słownika. 116 x x Dodano uprawnienie Homebanking - usuń transakcję. 117 x x x Dodano uprawnienie Operacje bankowe - Możliwość edycji pola "Wystawił". 118 x W słowniku kodów PKWiU dodano możliwość sortowania listy kodów po kolumnach opisu oraz podleganiu odwrotnemu obciążeniu. 119 x W module Kontrahenci dodano możliwość zbiorczej wysyłki wiadomości. 120 x x 121 x x W definicji podpisu wiadomości dodano parametr, który decyduje o położeniu podpisu - na początku lub na końcu wiadomości. W wiadomościach odebranych dodano możliwość zmiany kodowania wiadomości wraz z możliwością zapamiętania tego ustawienia. 122 x x Rozszerzono mechanizm zbiorczego usuwania wiadomości o możliwość zapisania załączników lub całych wiadomości do plików przed ich skasowaniem. 123 x x 124 x x 125 x x W wiadomościach dodano funkcję "pokaż konwersację" umożliwiającą prześledzenie wszystkich wiadomości w danej korespondencji. Dodano możliwość ponownego wydruku dokumentów typu "Wezwanie do zapłaty". Dla zestawień "Sprzedaż wg..." dodano wzorce graficzne drukowane w orientacji poziomej. 126 x Dodano wzorzec wydruku korekty faktury sprzedaży w rozbiciu na dostawy. 127 x x 128 x x 129 x x x 130 x x x Na wydrukach dokumentów handlowych wprowadzono możliwość drukowania kwoty rabatu na pozycji - zarówno jednostkowego, jak i przypadającego na pozycję. Dla dokumentów handlowych dodano wzorce zgodne z przepisami na 2013r. Wprowadzono m.in. drukowanie daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zaliczki (dotyczy faktur zaliczkowych). Dodano wzorce wydruku (zarówno wg specyfikacji prawnej na rok 2013, jak i sprzed tej daty) duplikatu dokumentu dla noty korygującej. Dla not korygujących dodano wzorce wydruku zgodne z wymogami prawnymi na rok 2013, w tym wzorzec dla duplikatu dokumentu. 131 x 132 x W mechanizmie zbiorczego wydruku wielu dokumentów wprowadzono możliwość wyboru wzorca i drukarki dla każdego typu dokumentu oraz możliwość wyboru jednej drukarki fiskalnej do ewentualnej rejestracji fiskalnej dokumentów. W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono wybór, czy na fakturach mają być drukowane dane odbiorcy czy płatnika. 133 x Wprowadzono możliwość realizacji zamówień od klienta jako fakturę VAT marża. 134 x x x Dodano dla zestawienia "Raport kasowy" wydruk "Raport kasowy wg kolejności wprowadzania". 8

9 135 x Dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet Themo HS EJ umożliwiającą drukowanie identyfikatora podatkowego nabywcy (NIP, PESEL, REGON). 9

10 Rachmistrz GT L.p. Su Ra Re Gr Ge Nazwa 1 x x 2 x x x 3 x x x 4 x x x 5 x x 6 x Metoda kasowa 7 x x x x 8 x x Dodano mechanizm uwzględniania pojedynczej zaliczki za XI / III kwartał oraz wyliczonej na podstawie rzeczywistych obrotów zaliczki za XII / IV kwartał, w deklaracjach rocznych PIT-36, PIT-36L oraz CIT-8. Dodano w deklaracjach elektronicznych mechanizm składania podpisu danymi autoryzującymi. Dodano mechanizm podglądu załączników dodanych do deklaracji wyświetlonej za pomocą opcji "Pokaż". Dodano w wydrukach deklaracji skarbowych możliwość wydruku uzupełnionych w deklaracjach skarbowych pól związanych z numerem dokumentu wykazywanego na pobranym Urzędowym Potwierdzeniu Odbioru. Dodano obsługę załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Jest to wykaz dokumentów, dla których korygowany jest VAT należny z tytułu tzw. ulgi na złe długi. Dodano możliwość wizualizacji lokalizacji klienta/ów oraz lokalizacji działania na mapie z wykorzystaniem systemowej przeglądarki internetowej. Dodano w modułach Ewidencja VAT sprzedaży oraz Ewidencja VAT zakupu w filtrze "z ewidencji" opcję "(dowolna)". 9 x x Dodano w zapisach VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. 10 x Korekta KUP 11 x x W Ewidencji VAT sprzedaży dodano okno Dokumenty naliczane w dniu zapłaty, a w Ewidencji VAT zakupu okno Dokumenty odliczane w dniu zapłaty. Ich celem jest ułatwienie pracy z dokumentami rozliczanymi metodą kasową, które wprowadzono do ewidencji VAT, ale nie ustawiono miesiąca odliczenia. 12 x 13 x x 14 x x 15 x x 16 x x 17 x x W obiekcie KPIR Wydatek dodano pole Dowód zapłaty dla wydatku typu Ponowne zaliczenie. Zmiana podyktowana jest obowiązkiem drukowania tego pola na dokumencie potwierdzającym dokonanie ponownego zaliczenia wydatku do kosztów podatku dochodowego (projekt z dnia 15 lutego 2013 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Przygotowano okno Korygowanie podatku VAT sprzedaży/zakupu umożliwiające śledzenie nieopłaconych dokumentów VAT, korygowanie ich, a w przypadku opłacenia ponowne wprowadzanie do ewidencji. W oknie Sprzedaż VAT dodano następujące pola: - Naliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty - Data zapłaty Pole Miesiąc odliczenia może przyjmować wartości NULL. Jeśli znacznik Naliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty jest odznaczony, wtedy Miesiąc odliczenia zależy od pola Data wystawienia dokumentu VAT. Jeśli jest zaznaczony Miesiąc odliczenia zależy od pola Data zapłaty. W oknie Zakupy VAT dodano następujące pola: - Odliczaj VAT po zapłaceniu - Data zapłaty Pole Miesiąc odliczenia może przyjmować wartości NULL. Jeśli znacznik Odliczaj VAT po zapłaceniu jest odznaczony, wtedy Miesiąc odliczenia zależy od pola Data wystawienia dokumentu VAT. Jeśli jest zaznaczony Miesiąc odliczenia zależy od pola Data zapłaty. Udostępniono możliwość obsługi metody kasowej tym użytkownikom, którzy nie prowadzą rozrachunków. Szczególnie chodzi o biura rachunkowe. Obecnie każdy zapis w ewidencji VAT może mieć nieustawione pole Miesiąc odliczenia. Po wprowadzeniu daty zapłaty miesiąc odliczenia jest ustawiany automatycznie na podstawie tej daty. Ułatwia to specjalnie przygotowane do tego celu okno Dokumenty naliczane/odliczane w dniu zapłaty. W ewidencji VAT, na zakładce Inne pojawiła się nowa sekcja dotycząca korygowania podatku VAT. Aby aktywować opcje korekty VAT należy zaznaczyć pole "Włącz korygowanie VAT". Dokument może posiadać trzy stany: Zwykły, Korekta VAT, Ponowne zaliczenie do VAT. 10

11 18 x x W ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży dodano możliwość zbiorczego zaznaczania opcji "Włącz korygowanie VAT" oraz pobierania danych o płatnościach. 19 x 20 x 21 x 22 x Do modułu Eksploatacja pojazdów, w oknie "Przejazd" dodano pola: "Udostępniony", "Osoba kierująca", "Ostatni stan licznika na dany dzień", "Stan licznika po przejeździe". W parametrach ewidencji VAT dodano znaczniki: doliczaj VAT z npo do netto, księguj połowę netto (dotyczy ewidencji VAT zakupu). W Parametrach eksploatacji pojazdów dodano znaczniki: Wylicz stan licznika z liczby przejechanych kilometrów oraz Wylicz liczbę przejechanych kilometrów ze stanu licznika. W ewidencji VAT zakupu dodano podgląd (F9) zapisów VAT oraz powiązanych zapisów w KPiR. 23 x Dodano podgląd (F9) zapisów KPiR oraz powiązanych zapisów VAT. 24 x 25 x x 26 x W ewidencji VAT sprzedaży dodano podgląd (F9) zapisów VAT oraz powiązanych zapisów w KPiR. Dla wydruków typu Ewidencja VAT zakupu, Ewidencja VAT zakupu - w rozbiciu na grupy, Ewidencja VAT zakupu - podsumowanie w rozbiciu na grupy przeniesiono zapisy ze stawką NPO do kolumny bez odliczenia. Zwiększono rozmiar pola Numer dokumentu do 50 znaków w KPiR oraz ewidencjach VAT. 27 x x x x Na listach kontrahentów dodano możliwość wyświetlania numeru PESEL kontrahenta zarówno w module, jak i na listach (dostępnych pod klawiszem F2). 28 x x x Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów. 29 x x x 30 x x x W kartotece kontrahentów umożliwiono zmianę kolejności pól adresowych. Operację należy przeprowadzić w parametrach kontrahentów, na zakładce Inne. Celem tej zmiany jest lepsze wykorzystanie mechanizmu podpowiadania danych adresowych. Dodano możliwość określenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe (%) w ewidencji wspólników. 31 x x x x Dla Instytucji typu ZUS dodano predefiniowane rachunki bankowe. 32 x x x Dodano możliwość wyłączenia naliczenia ulgi podatkowej dla wspólników. 33 x x x 34 x x x 35 x x x x 36 x W danych kontrahenta wprowadzono możliwość określania statusu akcyzowego podatnika: nieokreślony, pośredniczący podmiot lub finalny nabywca. Wprowadzono także możliwość ustawiania nowej wartości domyślnej - nie naliczania podatku akcyzowego. Dodano także możliwość określania domyślnego statusu akcyzowego dla nowo dodawanych kontrahentów (w parametrach kontrahentów). Zmiany te są związane z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym i wyjęciu z opodatkowania akcyzą obrotu wyrobami węglowymi przez pośredniczące podmioty węglowe. W module kontrahentów dodano operację zbiorczego ustawiania statusu podatnika akcyzy (podmiot pośredniczący lub finalny nabywca) wraz z określaniem sposobu naliczania akcyzy. Operacja dostępna jest także w menu kontekstowym modułu kontrahentów (opcja "Zbiorcze" -> "Zmień akcyzę"). W parametrach kontrahentów wprowadzono możliwość ustawiania domyślnego statusu akcyzowego (nieokreślony/podmiot pośredniczący/finalny nabywca) dla nowo dodawanych kontrahentów. Do kartoteki Pojazdów dodano pola: "Pełne odliczenie vat", "Data rozpoczęcia prowadzenia ewidencji", "Stan licznika na dzień rozpoczęcia ewidencji", "Zakończenie prowadzenia ewidencji". 11

12 37 x x x x W danych kontrahenta wprowadzono znacznik "Czynny podatnik VAT". W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość domyślnego określania, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem, została dodana w parametrach kontrahentów. Ponadto wprowadzono operację zbiorczą w module kontrahentów, która pozwoli na oznaczenie lub odznaczenie znacznika dla większej ilości zaznaczonych kontrahentów. 38 x x x x Dla kontrahentów jednorazowych dodano możliwość oznaczania, iż są czynnymi podatnikami VAT. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość ustawiania domyślnego statusu czynnego podatnika dla dodawanych kontrahentów jednorazowych została udostępniona w parametrach kontrahentów. 39 x x x W mechanizmie komunikacji dodano obsługę faktur uproszczonych. 40 x x x x 41 x x x x 42 x x x x 43 x x x x W mechanizmie komunikacji plikowej dodano obsługę daty zakończenia dostawy oraz daty płatności (dla faktur zaliczkowych). Przenoszenie danych kontrahenta w komunikacji wzbogacono o przenoszenie informacji o jego statusie akcyzowym, rozliczaniu metodą kasową oraz czy jest czynnym podatnikiem VAT. W szablonach naklejek dla kontrahentów umożliwiono drukowanie typu kontrahenta (osoba lub firma) oraz dodano możliwość drukowania numeru PESEL. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. 44 x x x x Mechanizm InsTYNKT rozszerzono o uwzględnianie numeru PESEL kontrahenta. 45 x x 46 x x 47 x 48 x x 49 x x 50 x x 51 x x x 52 x x 53 x x x 54 x 55 x x W "Parametrach ubezpieczeń i funduszy ZUS" dodano możliwość parametryzowania terminu przekazywania składek ZUS. Dodano nowy parametr ewidencji VAT - "Koryguj tylko wartość VAT zakupu". Parametr dotyczy korekty podatku VAT zakupu z tytułu nieterminowych płatności. W parametrach ewidencji VAT dodano znaczniki: "Doliczaj VAT z npo do netto", "Księguj połowę netto" (dotyczy ewidencji VAT zakupu). Dodano mechanizm oraz schemat importu do księgowości dokumentów typu "Faktura VAT marża". Zmieniono wzorce wydruków schematów importu oraz listy schematów importu, uwzględniające wprowadzone zmiany związane z datą zakończenia dostawy oraz datą otrzymania płatności. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. Dodano wzorce wydruku (zarówno wg specyfikacji prawnej na rok 2013, jak i sprzed tej daty) duplikatu dokumentu dla noty korygującej. Dodano nowe wzorce wydruków ewidencji VAT oraz zestawień związanych z podatkiem VAT, uwzględniające dodanie daty zakończenia dostawy i daty otrzymania płatności. Dla not korygujących dodano wzorce wydruku zgodne z wymogami prawnymi na rok 2013, w tym wzorzec dla duplikatu dokumentu. Dodano nowy wzorzec wydruku Ewidencji przebiegu pojazdu dla podatku VAT, uwzględniający osobę kierującą oraz stan licznika. Dodano nowe wzorce wydruków Raportu o środkach trwałych z uwzględnieniem OsT. 56 x x Dodano numerację jednostronicowych wydruków ewidencji VAT. 57 x x x 58 x x Dodano możliwość zbiorczego wydruku Urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Do zestawienia Raport o środkach trwałych dodano kolumny Wartość początkowa z OsT, Dotychczasowe umorzenie z OsT, Wartość Netto z OsT. 12

13 Rewizor GT L.p. Su Ra Re Gr Ge Nazwa 1 x x 2 x x x 3 x x x 4 x x x 5 x x 6 x 7 x 8 x x x Dodano mechanizm uwzględniania pojedynczej zaliczki za XI / III kwartał oraz wyliczonej na podstawie rzeczywistych obrotów zaliczki za XII / IV kwartał, w deklaracjach rocznych PIT-36, PIT-36L oraz CIT-8. Dodano w deklaracjach elektronicznych mechanizm składania podpisu danymi autoryzującymi. Dodano mechanizm podglądu załączników dodanych do deklaracji wyświetlonej za pomocą opcji "Pokaż". Dodano w wydrukach deklaracji skarbowych możliwość wydruku uzupełnionych w deklaracjach skarbowych pól związanych z numerem dokumentu wykazywanego na pobranym Urzędowym Potwierdzeniu Odbioru. Dodano obsługę załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Jest to wykaz dokumentów, dla których korygowany jest VAT należny z tytułu tzw. ulgi na złe długi. W module Dokumenty do dekretacji dodano możliwość multiwyboru typów dokumentów. W module Dokumenty do dekretacji dodano możliwość zbiorczej zmiany statusu księgowego. Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych działań każdego typu. 9 x x Dodano nowe moduły pochodzące z Gestora GT - moduły działań i kalendarz. 10 x x 11 x x x 12 x x x 13 x x x x 14 x x Utworzono przycisk CRM umożliwiający dodawanie działań z dowolnego miejsca w programie. Jeżeli to możliwe, w danej sytuacji do tworzonego działania przenoszone są odpowiednie dane. Rozszerzono mechanizm powiązań. Klientów, działania, wiadomości i szanse sprzedaży można dodatkowo wiązać z wybranymi typami dokumentów, towarami i instytucjami. W szablonach działań umożliwiono wybranie dowolnego użytkownika jako opiekuna działania. Dodano możliwość wizualizacji lokalizacji klienta/ów oraz lokalizacji działania na mapie z wykorzystaniem systemowej przeglądarki internetowej. Dodano w modułach Ewidencja VAT sprzedaży oraz Ewidencja VAT zakupu w filtrze "z ewidencji" opcję "(dowolna)". 15 x x Dodano w zapisach VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. 16 x x W Ewidencji VAT sprzedaży dodano okno Dokumenty naliczane w dniu zapłaty, a w Ewidencji VAT zakupu okno Dokumenty odliczane w dniu zapłaty. Ich celem jest ułatwienie pracy z dokumentami rozliczanymi metodą kasową, które wprowadzono do ewidencji VAT, ale nie ustawiono miesiąca odliczenia. 17 x x 18 x x 19 x x Przygotowano okno Korygowanie podatku VAT sprzedaży/zakupu umożliwiające śledzenie nieopłaconych dokumentów VAT, korygowanie ich, a w przypadku opłacenia ponowne wprowadzanie do ewidencji. W oknie Sprzedaż VAT dodano następujące pola: - Naliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty - Data zapłaty Pole Miesiąc odliczenia może przyjmować wartości NULL. Jeśli znacznik Naliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty jest odznaczony, wtedy Miesiąc odliczenia zależy od pola Data wystawienia dokumentu VAT. Jeśli jest zaznaczony Miesiąc odliczenia zależy od pola Data zapłaty. W oknie Zakupy VAT dodano następujące pola: - Odliczaj VAT po zapłaceniu - Data zapłaty Pole Miesiąc odliczenia może przyjmować wartości NULL. Jeśli znacznik Odliczaj VAT po zapłaceniu jest odznaczony, wtedy Miesiąc odliczenia zależy od pola Data wystawienia dokumentu VAT. Jeśli jest zaznaczony Miesiąc odliczenia zależy od pola Data zapłaty. 13

14 20 x x 21 x x Udostępniono możliwość obsługi metody kasowej tym użytkownikom, którzy nie prowadzą rozrachunków. Szczególnie chodzi o biura rachunkowe. Obecnie każdy zapis w ewidencji VAT może mieć nieustawione pole Miesiąc odliczenia. Po wprowadzeniu daty zapłaty miesiąc odliczenia jest ustawiany automatycznie na podstawie tej daty. Ułatwia to specjalnie przygotowane do tego celu okno Dokumenty naliczane/odliczane w dniu zapłaty. W ewidencji VAT, na zakładce Inne pojawiła się nowa sekcja dotycząca korygowania podatku VAT. Aby aktywować opcje korekty VAT należy zaznaczyć pole "Włącz korygowanie VAT". Dokument może posiadać trzy stany: Zwykły, Korekta VAT, Ponowne zaliczenie do VAT. 22 x 23 x x Dodano możliwość pobierania danych o płatnościach z dekretów księgowych w oknie Korygowania podatku VAT sprzedaży i zakupu. W ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży dodano możliwość zbiorczego zaznaczania opcji "Włącz korygowanie VAT" oraz pobierania danych o płatnościach. 24 x Dodano moduł Eksploatacja pojazdów. 25 x 26 x x 27 x Dodano opcję korygowania błędu zaokrągleń wynikających z naliczenia zrealizowanych różnic kursowych. Dla wydruków typu Ewidencja VAT zakupu, Ewidencja VAT zakupu - w rozbiciu na grupy, Ewidencja VAT zakupu - podsumowanie w rozbiciu na grupy przeniesiono zapisy ze stawką NPO do kolumny bez odliczenia. W parametrach ewidencji VAT dodano opcję "Blokuj dodawanie zapisów VAT z innych lat obrotowych do zamkniętych okresów". 28 x x Dodano nowy moduł Windykacja. 29 x x x Dodano nowe moduły umożliwiające obsługę rachunków bankowych on-line. 30 x 31 x x x Zablokowano możliwość usunięcia zadekretowanej operacji bankowej pochodzącej z transferu. W module Transakcje oczekujące dodano opcję "Wyślij do banku". Umożliwia ona wysłanie transakcji do banku bez autoryzacji. 32 x x x Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w module Operacje bankowe. 33 x x x W module Transakcje oczekujące dodano możliwość wydruku "Potwierdzenia stanu transakcji". 34 x x x Dodano obsługę przelewów do US w module Bankowość on-line. 35 x x x Dodano obsługę przelewów do ZUS w module Bankowość on-line. 36 x x x 37 x x x 38 x x 39 x x Dodano możliwość edycji kategorii dokumentów kasowych znajdujących się na zatwierdzonych Raportach kasowych. Dodano możliwość generowania Wyciągów bankowych w module Bankowość online. Umożliwiono zmianę kategorii na operacjach bankowych wygenerowanych z modułów Homebanking i Bankowość on-line. Dodano rozszerzalność pól "Kategoria" i "Wystawił" na zakładce Rozliczanie rozrachunków w module Homebanking. 40 x x x x Na listach kontrahentów dodano możliwość wyświetlania numeru PESEL kontrahenta zarówno w module, jak i na listach (dostępnych pod klawiszem F2). 41 x x x 42 x x x W kalendarzu dodano możliwość osobnego filtrowania działań zwykłych i windykacyjnych. Uzupełniono widok działań zakończonych w kalendarzu o informację o statusie - "udane"/"nieudane". 43 x x x Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów. 44 x x x 45 x x x W informatorze o kontrahencie dodano zakładki zawierające działania i wiadomości dotyczące kontrahenta. W kartotece kontrahentów umożliwiono zmianę kolejności pól adresowych. Operację należy przeprowadzić w parametrach kontrahentów, na zakładce Inne. Celem tej zmiany jest lepsze wykorzystanie mechanizmu podpowiadania danych adresowych. 14

15 46 x x x Dodano możliwość określenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe (%) w ewidencji wspólników. 47 x x x x Dla Instytucji typu ZUS dodano predefiniowane rachunki bankowe. 48 x x x Dodano możliwość wyłączenia naliczenia ulgi podatkowej dla wspólników. 49 x x x 50 x x x W danych kontrahenta wprowadzono możliwość określania statusu akcyzowego podatnika: nieokreślony, pośredniczący podmiot lub finalny nabywca. Wprowadzono także możliwość ustawiania nowej wartości domyślnej - nie naliczania podatku akcyzowego. Dodano także możliwość określania domyślnego statusu akcyzowego dla nowo dodawanych kontrahentów (w parametrach kontrahentów). Zmiany te są związane z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym i wyjęciu z opodatkowania akcyzą obrotu wyrobami węglowymi przez pośredniczące podmioty węglowe. W module kontrahentów dodano operację zbiorczego ustawiania statusu podatnika akcyzy (podmiot pośredniczący lub finalny nabywca) wraz z określaniem sposobu naliczania akcyzy. Operacja dostępna jest także w menu kontekstowym modułu kontrahentów (opcja "Zbiorcze" -> "Zmień akcyzę"). 51 x x x x 52 x Dodano kartotekę Pojazdy. W parametrach kontrahentów wprowadzono możliwość ustawiania domyślnego statusu akcyzowego (nieokreślony/podmiot pośredniczący/finalny nabywca) dla nowo dodawanych kontrahentów. 53 x x x x W danych kontrahenta wprowadzono znacznik "Czynny podatnik VAT". W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość domyślnego określania, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem, została dodana w parametrach kontrahentów. Ponadto wprowadzono operację zbiorczą w module kontrahentów, która pozwoli na oznaczenie lub odznaczenie znacznika dla większej ilości zaznaczonych kontrahentów. 54 x x x x Dla kontrahentów jednorazowych dodano możliwość oznaczania, iż są czynnymi podatnikami VAT. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość ustawiania domyślnego statusu czynnego podatnika dla dodawanych kontrahentów jednorazowych została udostępniona w parametrach kontrahentów. 55 x x x W mechanizmie komunikacji dodano obsługę faktur uproszczonych. 56 x x x x 57 x x x x 58 x x x x 59 x x x x 60 x 61 x W mechanizmie komunikacji plikowej dodano obsługę daty zakończenia dostawy oraz daty płatności (dla faktur zaliczkowych). Przenoszenie danych kontrahenta w komunikacji wzbogacono o przenoszenie informacji o jego statusie akcyzowym, rozliczaniu metodą kasową oraz czy jest czynnym podatnikiem VAT. W szablonach naklejek dla kontrahentów umożliwiono drukowanie typu kontrahenta (osoba lub firma) oraz dodano możliwość drukowania numeru PESEL. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. Dodano parametr wyłączający możliwość dodawania dekretów niezawierających zapisów na kontach księgowych. Dodano parametr wyłączający w dekretacji seryjnej możliwość dodawania dekretów niezawierających zapisów na kontach księgowych. 62 x x x x Mechanizm InsTYNKT rozszerzono o uwzględnianie numeru PESEL kontrahenta. 63 x x 64 x x W "Parametrach ubezpieczeń i funduszy ZUS" dodano możliwość parametryzowania terminu przekazywania składek ZUS. Dodano nowy parametr ewidencji VAT - "Koryguj tylko wartość VAT zakupu". Parametr dotyczy korekty podatku VAT zakupu z tytułu nieterminowych płatności. 65 x Dodano parametry Stawki kilometrówki oraz Parametry eksploatacji pojazdów. 15

16 66 x 67 x x 68 x x W parametrach ewidencji VAT dodano znacznik "Doliczaj VAT z npo do wartości rachunku za przejazd". W parametrach należności dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków. W parametrach zobowiązań dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków. 69 x x x Dodano parametry Transakcji oczekujących. 70 x Zwiększono maksymalną długość numeru konta księgowego do 50 znaków. 71 x Dodano możliwość tworzenia filtrowanych kartotek powiązanych pracowników na podstawie cech. 72 x Dodano możliwość edycji dekretu z Informatora Planu kont. 73 x x 74 x x 75 x Dodano w module "Rozrachunki wg kontrahentów" kolumny "Persaldo należności", "Persaldo zobowiązań" oraz "Persaldo rozrachunków". Dodano możliwość wyświetlania flag własnych kontrahenta na gridzie kontrahentów w komponencie Rozrachunki wg kontrahentów. Dodano możliwość edycji dekretu z modułów Rozrachunki wg dokumentów, Rozrachunki wg kontrahentów, Rozrachunki z kontrahentem. 76 x x Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w modułach rozrachunkowych. 77 x x Zrealizowano nadpłaty przy opcji Rozlicz zbiorczo. 78 x x 79 x x 80 x 81 x x 82 x x 83 x x 84 x x x 85 x x x Wprowadzono blokadę rozliczeń przez skojarzenie zobowiązań z należnościami, jeżeli oznaczono je jako "metoda kasowa". W oknie Rozlicz przez skojarzenie dodano kolumny "metoda kasowa" oraz "źródło". Dodano możliwość importu oraz tworzenia schematów importu dokumentów typu "Nota odsetkowa". Dodano mechanizm oraz schemat importu do księgowości dokumentów typu "Faktura VAT marża". Zmieniono wzorce wydruków schematów importu oraz listy schematów importu, uwzględniające wprowadzone zmiany związane z datą zakończenia dostawy oraz datą otrzymania płatności. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. W słownikach Rachunków bankowych podmiotu dla użytkowników z dostępem do bankowości on-line dodano znacznik "Bez loginu" Dodano słownik "Usług bankowości on-line" pozwalający na konfigurację rachunków bankowych współpracujących z systemami bankowości on-line. 86 x x x Dodano słownik symboli deklaracji dla przelewów do US z bankowości on-line. 87 x Dodano słowniki "Cele przejazdów" oraz "Trasy przejazdów". 88 x Dodano uprawnienia dotyczące modułów Eksploatacja pojazdów oraz Pojazdy. 89 x x Dodano uprawnienie Homebanking - usuń transakcję. 90 x x x Dodano uprawnienie Operacje bankowe - Możliwość edycji pola "Wystawił". 91 x x 92 x x x 93 x x 94 x x x 95 x x Dodano możliwość ponownego wydruku dokumentów typu "Wezwanie do zapłaty". Dodano wzorce wydruku (zarówno wg specyfikacji prawnej na rok 2013, jak i sprzed tej daty) duplikatu dokumentu dla noty korygującej. Dodano nowe wzorce wydruków ewidencji VAT oraz zestawień związanych z podatkiem VAT, uwzględniające dodanie daty zakończenia dostawy i daty otrzymania płatności. Dla not korygujących dodano wzorce wydruku zgodne z wymogami prawnymi na rok 2013, w tym wzorzec dla duplikatu dokumentu. Dodano nowe wzorce wydruków Raportu o środkach trwałych z uwzględnieniem OsT. 96 x x Dodano numerację jednostronicowych wydruków ewidencji VAT. 97 x x x Dodano możliwość zbiorczego wydruku Urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). 16

17 98 x x x 99 x x Dodano dla zestawienia "Raport kasowy" wydruk "Raport kasowy wg kolejności wprowadzania". Do zestawienia Raport o środkach trwałych dodano kolumny Wartość początkowa z OsT, Dotychczasowe umorzenie z OsT, Wartość Netto z OsT. 17

18 Gratyfikant GT L.p. Su Ra Re Gr Ge Nazwa 1 x W module Deklaracji ZUS dodano wydruk rocznej informacji RMUA. 2 x W naliczeniach zgłoszeniowych ZUS dodano deklarację ZUS ZSWA - zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 3 x x x 4 x 5 x x x 6 x x x 7 x 8 x 9 x Dodano w deklaracjach elektronicznych mechanizm składania podpisu danymi autoryzującymi. W module deklaracji ZUS dodano funkcję ułatwiającą sporządzenie rocznej informacji ZUS IWA. Dodano mechanizm podglądu załączników dodanych do deklaracji wyświetlonej za pomocą opcji "Pokaż". Dodano w wydrukach deklaracji skarbowych możliwość wydruku uzupełnionych w deklaracjach skarbowych pól związanych z numerem dokumentu wykazywanego na pobranym Urzędowym Potwierdzeniu Odbioru. W Danych do deklaracji ZUS IWA (w sekcji Liczba ubezpieczonych) dodano możliwość uwzględniania wspólników. W Ewidencji Czasu Pracy przy wprowadzaniu absencji chorobowej udostępniono kod świadczenia/przerwy 151, który obowiązuje w okresie wyczekiwania na wynagrodzenie/zasiłek chorobowy. W Ewidencji czasu pracy, w funkcji "Podsumowanie miesiąca" rozszerzono okres, który można podsumować, o jeden rok w przyszłość. 10 x x x Dodano nowe moduły umożliwiające obsługę rachunków bankowych on-line. 11 x x x W module Transakcje oczekujące dodano opcję "Wyślij do banku". Umożliwia ona wysłanie transakcji do banku bez autoryzacji. 12 x x x Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w module Operacje bankowe. 13 x x x W module Transakcje oczekujące dodano możliwość wydruku "Potwierdzenia stanu transakcji". 14 x x x Dodano obsługę przelewów do US w module Bankowość on-line. 15 x x x Dodano obsługę przelewów do ZUS w module Bankowość on-line. 16 x x x 17 x x x Dodano możliwość edycji kategorii dokumentów kasowych znajdujących się na zatwierdzonych Raportach kasowych. Dodano możliwość generowania Wyciągów bankowych w module Bankowość online. 18 x 19 x 20 x 21 x 22 x 23 x 24 x Umożliwiono prawidłowe rozliczanie należnego i wykorzystanego urlopu dla osób, których dobowy wymiar czasu pracy dla pełnego etatu jest inny niż 8 godzin. W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne uzupełnienie wyzerowanych przez absencje składników wynagrodzenia w przypadku przepracowania jednego dnia - dotyczy np. sytuacji 30 dni choroby i jednego dnia pracy. W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne zerowanie składników wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania ani jednego dnia - dotyczy np. sytuacji 28 dni choroby w lutym. W świadectwie pracy w punkcie 4.2 oprócz liczby dni dodano wyliczenie wszystkich okresów urlopu bezpłatnego. W "treściach dokumentów" dodano autotekst z okresami urlopu bezpłatnego. W Ewidencji czasu pracy umożliwiono rozliczanie nadgodzin godzinami absencji w stosunku 1 : 1,5 w wypadku wyznaczenia terminu odebrania godzin wolnych przez pracodawcę. W związku ze zmianą przepisów w Ewidencji czasu pracy umożliwiono dodanie dowolnego procentu naliczania w wypadku wprowadzania urlopu macierzyńskiego. Dodano możliwość wygenerowania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7. 18

19 25 x 26 x 27 x 28 x Dodano możliwość obsługi umów o pracę na czas określony do dnia porodu, na zastępstwo oraz na wykonanie zadania. W parametrach czasu pracy dodano znacznik "Godziny ponadwymiarowe", którego zaznaczenie umożliwia wprowadzenie w umowie o pracę liczby godzin, po których przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. W Ewidencji czasu pracy dodano operację podglądu kwot do chorobowego z poprzednich 12 miesięcy. W ewidencji osobowej przy wprowadzaniu poprzedniego zatrudnienia umożliwiono wprowadzenie liczby dniu urlopu na żądanie i liczby dni opieki nad dzieckiem wykorzystanych w ostatnim roku zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, dzięki czemu program umożliwia lepszą kontrolę przy wprowadzaniu odpowiednich absencji w ewidencji czasu pracy. 29 x W ewidencji potrąceń komorniczych dodano możliwość anulowania potrącenia. 30 x 31 x x x W umowie o pracę w przypadkach innych niż "umowa na czas nieokreślony" udostępniono do edycji pole "Na czas". Dodano możliwość określenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe (%) w ewidencji wspólników. 32 x x x x Dla Instytucji typu ZUS dodano predefiniowane rachunki bankowe. 33 x x x Dodano możliwość wyłączenia naliczenia ulgi podatkowej dla wspólników. 34 x x x Dodano parametry Transakcji oczekujących. 35 x 36 x 37 x 38 x 39 x Przy naliczaniu wypłaty w miesiącu następującym po miesiącu zwolnienia pracownika zaprzestano uwzględniania ulgi podatkowej. Dodano możliwość zdefiniowania składnika płacowego nieopodatkowanego wchodzącego do podstawy wymiaru składek ZUS (zakwaterowanie). W edycji wypłaty udostępniono funkcję "dodaj specjalnie", w której wartość dodawanego składnika jest automatycznie obliczana jako procent od wybranych z wypłaty składników. W Umowie o pracę i Ewidencji czasu pracy dodano mechanizm umożliwiający zdefiniowanie okresu, w którym nie będą naliczanie składki na FP i FGŚP (powrót z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego). Przy wyliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przy urlopie wychowawczym zmieniono zasadę uwzględniania zmiany wymiaru zatrudnienia. Od tej pory zmiana wymiaru nie wpływa na ponowne wyliczenie podstawy wymiaru składek. 40 x W Ewidencji czasu pracy wprowadzono kontrolę liczby dni urlopu na żądanie. 41 x 42 x W mechanizmie definiowania wartości składnika dodano nowy parametr: ECP - godzin przepracowanych w niedzielę i święta. W analizatorze wypłaty (F9) dodano informację o pobraniu podstawy zasiłku chorobowego z poprzedniej absencji w przypadku wystąpienia krótszej niż 3 miesiące przerwy pomiędzy chorobami. 43 x 44 x 45 x 46 x 47 x 48 x x x Dodano nowy mechanizm ograniczania kosztów wynikających z praw autorskich (zmiana prawna od 1 stycznia 2013). Dodano ewidencję "innych kosztów" oraz automatyczną obsługę ograniczania przy wyliczaniu i edycji wypłat i rachunków do umów cywilnoprawnych. W wypłatach wprowadzono mechanizm ograniczania kosztów uzyskania przychodów do wartości składników wynagrodzenia za pracę. W składnikach płacowych zwolnionych z podatku umożliwiono zaznaczenie opcji niepomniejszania składki zdrowotnej od tych składników. W wypłatach dodano pole "koszty uzyskania przychodu do deklaracji rocznych" mające znaczenie szczególnie w wypadku ograniczenia kosztów miesięcznych do wartości składników wynagrodzenia. W słowniku "Treści dokumentów" dodano tekstowe autoteksty "miesiąc wystawienia rachunku" i "miesiąc wystawienia rachunku - 1". W słownikach Rachunków bankowych podmiotu dla użytkowników z dostępem do bankowości on-line dodano znacznik "Bez loginu" 19

20 49 x x x Dodano słownik "Usług bankowości on-line" pozwalający na konfigurację rachunków bankowych współpracujących z systemami bankowości on-line. 50 x x x Dodano słownik symboli deklaracji dla przelewów do US z bankowości on-line. 51 x x x Dodano uprawnienie Operacje bankowe - Możliwość edycji pola "Wystawił". 52 x 53 x 54 x x x 55 x x x Przy wydruku rachunku do umowy cywilnoprawnej dodano możliwość zapisania wydruku w bibliotece dokumentów pracownika. Dodano wydruk "Sumaryczne odcinki wypłat" w postaci jednego odcinka dla każdego pracownika z wszystkich wypłaty ze wskazanego miesiąca. Dodano możliwość zbiorczego wydruku Urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Dodano dla zestawienia "Raport kasowy" wydruk "Raport kasowy wg kolejności wprowadzania". 20

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 30 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.12012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.6.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 26.2.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch OPT!MA ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US pracowników oraz rozliczenia z ZUS i

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US ewidencja pracowników oraz rozliczenia

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 9.06.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 5 1.3 POPRAWIONO... 6 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI EWIDENCJA KOSZTÓW DODATKOWYCH PRZY

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo