Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT"

Transkrypt

1 Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT Zmiany posortowane są według kategorii, a następnie według numeru wersji. (wersje ) Zmiany wspólne dla InsERT GT L.p. 1 Wprowadzono usługę e-archiwizacja. Wychodzi ona naprzeciw potrzebom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa danych gromadzonych w systemie InsERT GT. Dzięki tej usłudze, w przypadku awarii lub kradzieży komputera w firmie, wszystkie dane można szybko odzyskać z dowolnego innego komputera. Dane są przechowywane w postaci zaszyfrowanej w Centrum Danych prowadzonym przez firmę Microsoft. Zarządzanie usługą realizuje się w programie Archiwizator W archiwizatorze dodano możliwość tworzenia nazwy archiwum na podstawie nazwy podmiotu i dnia miesiąca oraz nazwy podmiotu i dnia tygodnia. W usłudze e-archiwizacja wprowadzono możliwość wysyłania wiadomości z ostrzeżeniem o zbliżaniu do limitu danych. W usłudze e-archiwizacja wprowadzono możliwość automatycznego nadpisywania najstarszego archiwum przy wyczerpaniu się miejsca w serwisie chmurowym. Dla usługi e-archiwizacja wprowadzono możliwość zbiorczego usuwania plików archiwów przechowywanych w chmurze. 6 Udostępniono możliwość automatycznego pobierania kursów walut oraz parametrów podatkowych. 7 Wprowadzono możliwość przeszukiwania zawartości kontrolek typu combo-bo1 zawierających kategorię dokumentu. Przeszukiwanie odbywa się poprzez wpisywanie znaków z klawiatury, gdy kontrolka jest aktywna. 8 Dodano uprawnienie: System - Instalacja nowej wersji oprogramowania. 9 Umożliwiono korzystanie z podsumowań kolumn związanych z polami własnymi rozszerzonymi typu liczba lub kwota. Podsumowanie włącza się automatycznie na gridach, które mają kolumny pól własnych typu liczba lub kwota W systemie udostępniono mechanizm podpowiadania danych adresowych. Polega on na tym, że po wpisaniu fragmentu adresu (np. ulicy, miejscowości lub kodu pocztowego) otwiera się lista z podpowiedziami pozwalająca szybko uzupełnić pozostałe dane. Mechanizm jest udostępniony dla użytkowników posiadających aktywny abonament na ulepszenia. Wprowadzono możliwość rejestracji rozszerzeń licencji (stanowisk, liczby aktywnych pracowników) przez internet. W mechanizmie wydruku list wprowadzono zmianę polegającą na tym, że przy wykonaniu polecenia DRUKUJ następuje sprawdzenie, czy nie ma dla listy zdefiniowanych wzorców własnych CR. Jeśli są, to drukowanie odbywa się z użyciem takiego wzorca, jeśli nie - standardowym mechanizmem wydruku listy. Wprowadzono kreator zmian, który pozwala w szybki i łatwy sposób dostosować program do wymogów prawnych w zakresie podatku od towarów i usług na rok

2 Subiekt GT L.p. Su Ra Re Gr Ge Nazwa 1 x x Wprowadzono możliwość podpowiadania ostatniej ceny w walucie, w jakiej była dostawa. W związku z tym dodano następujące ceny: "Cena z ostatniej dostawy kontrahenta [PLN]", "Cena z ostatniej dostawy w walucie obcej", "Cena z ostatniej dostawy kontrahenta w walucie obcej", "Ostatnia cena sprzedaży w walucie obcej", "Ostatnia cena sprzedaży kontrahenta w walucie obcej", "Ostatnia cena zakupu w walucie obcej", "Ostatnia cena zakupu kontrahenta w walucie obcej". 2 x 3 x 4 x x Wprowadzono możliwość korygowania wszystkich wystawionych faktur zaliczkowych (a nie tylko ostatniej). Poprawiono mechanizm wystawiania zbiorczych faktur sprzedaży, tak aby komunikował niemożność wystawienia faktury w przypadku, gdy do dokumentów źródłowych były wpłacone zaliczki od różnych płatników. W dokumentach handlowych, na zakładce "Magazyn" wprowadzono pokazywanie nazwy pełnej odbiorcy, a nie jak do tej pory nazwy skróconej. 5 x Umożliwiono wystawianie dokumentów zakupu w cenach sprzedaży. 6 x 7 x x 8 x 9 x 10 x x 11 x 12 x W parametrach przychodów i rozchodów wewnętrznych wprowadzono możliwość przypisania tym dokumentom domyślnych cen sprzedaży. Na zamówieniach oraz zamówieniach zaliczkowych wprowadzono mechanizm dyspozycji pozycji dokumentu. Wprowadzono możliwość wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT marża. Dokumenty tego typu wystawia się w module "Faktury sprzedaży". Wprowadzono możliwość określania kodów dostaw na dokumentach korekt sprzedaży i korekt zakupu do dokumentów istniejących w systemie. W dokumentach handlowych umożliwiono stosowanie rabatu z precyzją 4 miejsc po przecinku - umożliwia to m.in. dokładniejsze przeliczanie wartości dokumentu do zadanej wartości. Na dokumencie paragonu zwykłego umożliwiono edytowanie danych na zakładce "Magazyn" w czasie poprawy dokumentu. W podglądach (F9) dokumentów handlowych wprowadzono wyświetlanie daty zakończenia dostawy oraz daty magazynowej. 13 x W edycji faktur marża wprowadzono możliwość wyboru rodzaju procedury marży, zgodnie z art. 106 ust 1pkt 18 i 19 ustawy o podatku od towarów i usług. Domyślnie program proponuje procedurę ustawioną w parametrach dokumentu. 14 x x Na podstawie art 106f ustawy o podatku od towarów i usług dodano nowy rodzaj dokumentu: faktura uproszczona. Dokument jako dane nabywcy może zawierać wyłącznie identyfikator podatnika, może być stosowany, gdy wartość brutto dokumentu nie przekracza 450 zł lub 100 euro oraz nie może dokumentować sprzedaży wysyłkowej oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych. 15 x 16 x 17 x x 18 x 19 x x W związku z koniecznością umieszczenia większej ilości danych o kontrahentach na korektach (w stosunku do faktur uproszczonych) dodano możliwość wyedytowania danych kontrahenta w edycji korekt do faktur sprzedaży i zakupu. W podglądzie dokumentu (F9) dla faktur marża dodano informacje o zastosowanej w nim procedurze marży. Na dokumentach handlowych wprowadzono możliwość określania daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zapłaty (w przypadku faktur zaliczkowych). Dla faktur zaliczkowych cząstkowych dodano możliwość określania i drukowania daty otrzymania zapłaty. W czasie wypisywania faktur zaliczkowych cząstkowych wprowadzono ostrzeganie w sytuacji, gdy nie wszystkie zaliczki (kasowe, bankowe, przedpłaty) pochodzą z tego samego miesiąca. 2

3 20 x 21 x 22 x W dokumentach zbiorczych faktur sprzedaży i zakupu wprowadzono możliwość sortowania listy towarów w edycji dokumentu. W podglądzie dokumentu magazynowego (F9) dodano wyświetlanie informacji o magazynie docelowym. Dla faktur marża wprowadzono możliwość zmiany ustawiania numeracji na miesięczną. 23 x Udostępniono możliwość opatrywania dokumentów podpisem elektronicznym. 24 x Wprowadzono opcjonalne włączenie możliwości edytowania dokumentów magazynowych przyjęcia i wydania magazynowego (PW i RW) powstałych w wyniku wykonania inwentaryzacji zbiorczej. Parametr sterujący dostępny jest w parametrach inwentaryzacji zbiorczej, na zakładce "Podstawowe" ("Zezwalaj na edycję PW i RW powiązanych z IWz"). 25 x 26 x 27 x 28 x 29 x 30 x 31 x 32 x 33 x W zwrotach ze sprzedaży detalicznej wprowadzono możliwość określania terminu dokonania zwrotu - data ta jest dostępna na zakładce "magazyn" dokumentu, oraz jest przenoszona na wydruk (dotyczy wzorców wydruku z frazą "od października 2013r. w nazwie"). W parametrach zwrotów ze sprzedaży detalicznej (zarówno zwykłych, jak i do dokumentu nieistniejącego w systemie) dodano możliwość ustawiania domyślnego rodzaju zwrotu (zwrot ze sprzedaży, reklamacja, oczywista pomyłka), zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). W edycji paragonów zwykłych wprowadzono możliwość określania identyfikatora podatkowego nabywcy (NIP, PESEL, REGON). Informacja ta jest wysyłana do drukarek fiskalnych w czasie rejestracji fiskalnej. Aby została uwzględniona na wydruku paragonu z urządzenia fiskalnego, niezbędne jest zaznaczenie w jego konfiguracji znacznika drukowania tej informacji (pod warunkiem, że urządzenie udostępnia taką możliwość). Zmiana ta jest konsekwencją zrealizowania 8 ust.1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). W związku z obowiązkiem ewidencjonowania użycia wyrobów węglowych przez podmiot pośredniczący wprowadzono możliwość określania na dokumentach rozchodu wewnętrznego (RW), czy dany rozchód jest zwolnionych z akcyzy. Dodano także możliwość określania rodzaju zwolnienia. Obie funkcje znajdują się na zakładce "Akcyza". Wprowadzono zabezpieczenie przed możliwością zmiany wartości automatycznego dokumentu magazynowego przyjęcia magazynowego (autopz), gdy faktura zakupu wyliczana jest od cen brutto i zdefiniowana jest w walutach obcych. Zmiana wartości dokumentu magazynowego mogła występować w czasie edycji zapisanej już faktury zakupu przy specyficznych wartościach pozycji dokumentów. Wprowadzono zabezpieczenie przed poprawą danych na dokumencie zwrotu z wydania zewnętrznego (ZWZ). Zabezpieczenie polega na blokowaniu możliwości zmiany daty dokumentu na późniejszą niż data wystawienia faktury. Wprowadzono możliwość wystawiania zbiorczej faktury detalicznej do wskazanych paragonów lub/i paragonów imiennych. Aby wypisać taki dokument, należy na liście paragonów w module sprzedaży detalicznej zaznaczyć żądane dokumenty (np. z użyciem klawisza CTRL i wskazaniem myszką) i wybrać opcję wystawienia faktury detalicznej. Uwaga! Jeśli na liście paragonów nie jest możliwe zaznaczanie więcej niż jednego dokumentu, należy w parametrach listy (SHIFT+CTRL+L) zaznaczyć opcję "Multiwybór". W oknie przeglądania dokumentu (F9) dla faktur detalicznych wprowadzono informację o paragonach źródłowych, na podstawie których wystawiono fakturę. Na dokumentach magazynowych i handlowych wprowadzono możliwość korzystania z trybu automatycznego wczytywania ilości towarów za pomocą czytnika. Tryb automatyczny powoduje wstawienie towaru z domyślną ilością określoną w parametrach oraz automatycznie przechodzi do nowej pozycji towarowej umożliwiając jej szybkie wstawianie. 3

4 34 x x x Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych działań każdego typu. 35 x x Dodano nowe moduły pochodzące z Gestora GT - moduły działań i kalendarz. 36 x x 37 x x x 38 x x x 39 x 40 x x x x Utworzono przycisk CRM umożliwiający dodawanie działań z dowolnego miejsca w programie. Jeżeli to możliwe, w danej sytuacji do tworzonego działania przenoszone są odpowiednie dane. Rozszerzono mechanizm powiązań. Klientów, działania, wiadomości i szanse sprzedaży można dodatkowo wiązać z wybranymi typami dokumentów, towarami i instytucjami. W szablonach działań umożliwiono wybranie dowolnego użytkownika jako opiekuna działania. W operacjach dodawania lub poprawiania towarów i wybranych dokumentów dodano mechanizm automatycznego dopisywania działań powiązanych z dodawanym/poprawianym obiektem. Dodano możliwość wizualizacji lokalizacji klienta/ów oraz lokalizacji działania na mapie z wykorzystaniem systemowej przeglądarki internetowej. 41 x x Dodano nowy moduł Windykacja. 42 x x x Dodano nowe moduły umożliwiające obsługę rachunków bankowych on-line. 43 x x x W module Transakcje oczekujące dodano opcję "Wyślij do banku". Umożliwia ona wysłanie transakcji do banku bez autoryzacji. 44 x x x Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w module Operacje bankowe. 45 x x x W module Transakcje oczekujące dodano możliwość wydruku "Potwierdzenia stanu transakcji". 46 x x x Dodano obsługę przelewów do US w module Bankowość on-line. 47 x x x Dodano obsługę przelewów do ZUS w module Bankowość on-line. 48 x x x 49 x x x 50 x x 51 x x 52 x x Dodano możliwość edycji kategorii dokumentów kasowych znajdujących się na zatwierdzonych Raportach kasowych. Dodano możliwość generowania Wyciągów bankowych w module Bankowość online. Umożliwiono zmianę kategorii na operacjach bankowych wygenerowanych z modułów Homebanking i Bankowość on-line. Dodano rozszerzalność pól "Kategoria" i "Wystawił" na zakładce Rozliczanie rozrachunków w module Homebanking. W oknie obiektu Towar dodano kontrolkę ze wsparciem wyszukiwania pozycji ze słownika PKWiU. 53 x x x x Na listach kontrahentów dodano możliwość wyświetlania numeru PESEL kontrahenta zarówno w module, jak i na listach (dostępnych pod klawiszem F2). 54 x 55 x 56 x x x 57 x x x Dla opcji wczytywania towarów do inwentaryzacji cząstkowej, dodano możliwość ustawienia sortowania wprowadzanych towarów. Wprowadzono mechanizm pozwalający na zablokowanie lub ostrzeganie przed dublowaniem pozycji na dokumentach inwentaryzacji cząstkowej. Opcja dostępna jest w parametrach inwentaryzacji cząstkowej, na zakładce "Inne". W kalendarzu dodano możliwość osobnego filtrowania działań zwykłych i windykacyjnych. Uzupełniono widok działań zakończonych w kalendarzu o informację o statusie - "udane"/"nieudane". 58 x x x Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów. 59 x x x 60 x x x W informatorze o kontrahencie dodano zakładki zawierające działania i wiadomości dotyczące kontrahenta. W kartotece kontrahentów umożliwiono zmianę kolejności pól adresowych. Operację należy przeprowadzić w parametrach kontrahentów, na zakładce Inne. Celem tej zmiany jest lepsze wykorzystanie mechanizmu podpowiadania danych adresowych. 61 x x x x Dla Instytucji typu ZUS dodano predefiniowane rachunki bankowe. 4

5 62 x x x 63 x x x 64 x x x x 65 x 66 x x x x W danych kontrahenta wprowadzono możliwość określania statusu akcyzowego podatnika: nieokreślony, pośredniczący podmiot lub finalny nabywca. Wprowadzono także możliwość ustawiania nowej wartości domyślnej - nie naliczania podatku akcyzowego. Dodano także możliwość określania domyślnego statusu akcyzowego dla nowo dodawanych kontrahentów (w parametrach kontrahentów). Zmiany te są związane z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym i wyjęciu z opodatkowania akcyzą obrotu wyrobami węglowymi przez pośredniczące podmioty węglowe. W module kontrahentów dodano operację zbiorczego ustawiania statusu podatnika akcyzy (podmiot pośredniczący lub finalny nabywca) wraz z określaniem sposobu naliczania akcyzy. Operacja dostępna jest także w menu kontekstowym modułu kontrahentów (opcja "Zbiorcze" -> "Zmień akcyzę"). W parametrach kontrahentów wprowadzono możliwość ustawiania domyślnego statusu akcyzowego (nieokreślony/podmiot pośredniczący/finalny nabywca) dla nowo dodawanych kontrahentów. W kartotece towarowej dodano operację zbiorczą oznaczania lub odznaczania towarów jako podlegających mechanizmowi odwrotnego obciążenia. W danych kontrahenta wprowadzono znacznik "Czynny podatnik VAT". W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość domyślnego określania, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem, została dodana w parametrach kontrahentów. Ponadto wprowadzono operację zbiorczą w module kontrahentów, która pozwoli na oznaczenie lub odznaczenie znacznika dla większej ilości zaznaczonych kontrahentów. 67 x x x x 68 x x 69 x 70 x 71 x x 72 x Dla kontrahentów jednorazowych dodano możliwość oznaczania, iż są czynnymi podatnikami VAT. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość ustawiania domyślnego statusu czynnego podatnika dla dodawanych kontrahentów jednorazowych została udostępniona w parametrach kontrahentów. W kartotece towarowej dodano filtr "z oznaczeniem" umożliwiający selekcjonowanie asortymentu według przeznaczenia lub nie do obrotu w systemie marży oraz objęcia lub nie odwrotnym obciążeniem. W module kartoteki towarowej dodano możliwość włączenia kolumny ze statusem podlegania towarów mechanizmowi odwrotnego obciążenia. Domyślnie kolumna ta jest niewybrana, należy ją włączyć w parametrach listy (SHIFT+ CTRL+K). W informatorze o kontrahencie oraz w informatorze o towarze, na zakładce "Sprzedaż" wprowadzono możliwość opcjonalnego włączenia kolumny z numerem powiązanej faktury detalicznej powiązanej z wykazywanym w informatorze paragonie lub/i paragonie imiennym. W danych towarów umożliwiono wprowadzanie 4-cyfrowych wartości w polu liczby dni ważności dla dostawy (dane towaru -> zakładka "Miary"). Zwiększono także możliwość określania średniego czasu dostawy (zakładka "Parametry"). Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Lupo E, spełniającej wymogi homologacyjne obowiązujące od października 2013 (m.in. drukowanie numeru identyfikacji podatkowej nabywcy na paragonach). Do poprawnej obsługi wymagane jest zainstalowanie Sterowników firmy InsERT w wersji 5.13 lub nowszej. 73 x Dodano obsługę kasy fiskalnej Elzab Mini 2000 PLU. 74 x Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Bingo XL. 75 x 76 x Dla najnowszej wersji drukarki fiskalnej Novitus Delio Prime E umożliwiono drukowanie identyfikatora podatkowego nabywcy (NIP, PESEL, REGON). Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Soleo Plus E, która umożliwia drukowanie na paragonach numeru identyfikacyjnego nabywcy. 5

6 77 x 78 x Umożliwiono przekazywanie identyfikatora nabywcy do fiskalizacji dla drukarek fiskalnych opartych na protokole Novitus w fiskalizacji zdalnej. Fiskalizacja zdalna - dodano możliwość opóźnienia startu serwisu fiskalizacji. W celu zdefiniowania opóźnienia w folderze "C:\ProgramData\Serwis Fiskalizacji Zdalnej" (który powinien się tworzyć przy pierwszym starcie serwisu, a jeśli go nie ma, trzeba go utworzyć) należy utworzyć plik o nazwie "opoznieniefiskalizacji.txt". W treści pliku należy wpisać liczbę całkowitą, która będzie oznaczała liczbę sekund opóźnienia startu serwisu. Informacja o opóźnieniu będzie również dopisana do logu log-serwis-fiskalizacji.txt. 79 x x x W mechanizmie komunikacji dodano obsługę faktur uproszczonych. 80 x x x x W mechanizmie komunikacji plikowej dodano obsługę daty zakończenia dostawy oraz daty płatności (dla faktur zaliczkowych). 81 x x 82 x x x x 83 x 84 x x x x 85 x x x x 86 x 87 x x Działanie komunikacji rozszerzono o przenoszenie dodatkowych danych towaru: podleganie akcyzie, zaznaczanie opodatkowania akcyzą na dokumentach, kwotę akcyzy, obrót w systemie marży oraz podleganie odwrotnemu obciążeniu. Przenoszenie danych kontrahenta w komunikacji wzbogacono o przenoszenie informacji o jego statusie akcyzowym, rozliczaniu metodą kasową oraz czy jest czynnym podatnikiem VAT. W szablonie naklejki do dokumentu dodano możliwość drukowania opisu pozycji z dokumentu. W szablonach naklejek dla kontrahentów umożliwiono drukowanie typu kontrahenta (osoba lub firma) oraz dodano możliwość drukowania numeru PESEL. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. W parametrach wydań magazynowych z VAT oraz przyjęć magazynowych z VAT umożliwiono ustawienie domyślnej transakcji VAT. Wprowadzono parametr decydujący o podziale płatności w czasie poprawy dokumentu. Do tej pory nadwyżka zawsze domyślnie wstawiana była w "kredyt kupiecki". Teraz za pomocą parametru można zdecydować, czy ma działać jak do tej pory, czy dodawać do wybranej formy płatności czy też rozdzielać wg procentowego udziału płatności wcześniej ustawionych w dokumencie. Parametr znajduje się w parametrach Subiekta GT. 88 x x x x Mechanizm InsTYNKT rozszerzono o uwzględnianie numeru PESEL kontrahenta. 89 x 90 x 91 x W związku z dodaniem obsługi faktur uproszczonych w parametrach faktur sprzedaży dodano wybór sposobu dopisywania danych kontrahenta do kartoteki. W przypadku faktur uproszczonych nowy kontrahent może być dopisywany z minimalnym zestawem danych w postaci numeru NIP lub PESEL. W związku z dodaniem możliwości wprowadzania faktur uproszczonych, w parametrach skrótów klawiszowych dodano możliwość skojarzenia przycisku "Ins" z wystawieniem faktury uproszczonej. Wprowadzono parametr, który umożliwia blokowanie, ostrzeganie lub ignorowanie próby wypisania faktur zbiorczych (lub zwykłych) na podstawie dokumentów magazynowych, jeśli dokumenty nie mieszczą się w okresie tego samego miesiąca. Ustawienie dostępne jest w parametrach faktur zbiorczych (zakupu i sprzedaży). 92 x x 93 x x W parametrach należności dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków. W parametrach zobowiązań dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków. 94 x x x Dodano parametry Transakcji oczekujących. 6

7 95 x x 96 x x W danych towaru, na zakładce "Parametry" wprowadzono oznaczenie "Towar objęty odwrotnym obciążeniem dla podatników czynnych". Jego wybranie skutkuje automatycznym zaznaczaniem stawki przydzielonej dla transakcji OO w wystawianych dokumentach, jeśli są one wystawiane dla lub od podatników czynnych (podatników czynnych oznacza się w danych kontrahenta na zakładce "Podstawowe"). Warunkiem poprawnego działania mechanizmu jest zaznaczenie w danych towaru zarówno dla sprzedaży, jak i zakupu stawki podatku obowiązującej dla handlu z osobami fizycznymi (najczęściej stawka podstawowa 23%). W parametrach towarów i usług dodano możliwość opcjonalnego automatycznego nadawania nowo wprowadzanym do kartoteki towarom znacznika podlegania odwrotnemu obciążeniu. Dodano także możliwość automatycznego zaznaczania tego znacznika na podstawie PKWiU, przy czym ta druga możliwość działać będzie zarówno dla nowych, jak i edytowanych towarów, po wprowadzeniu lub zmianie kodu PKWiU. 97 x x W parametrach Subiekta GT, na zakładce "Inne" wprowadzono ustawienie obsługi faktur mieszanych. Dostępne są dwie opcje: "ignoruj", która jest kontynuacją dotychczasowego działania programu i nie narzuca żadnych zasad oraz opcja "nie zezwalaj". Zaznaczenie drugiej opcji nie pozwoli na doprowadzenie do sytuacji, by w systemie pojawił się dokument z transakcją VAT krajową i towarem objętym odwrotnym obciążeniem przy transakcji z kontrahentem będącym czynnym podatnikiem VAT. Spowoduje to niedopuszczenie do pojawienia się w systemie faktury mieszanej, zawierającej asortyment częściowo opodatkowany na zasadach ogólnych i częściowo objęty odwrotnym obciążeniem. 98 x 99 x 100 x 101 x x 102 x 103 x 104 x 105 x x W parametrach zwrotu ze sprzedaży detalicznej, na zakładce "Powiązane" dodano znacznik "Blokuj dodawanie zwrotu, gdy do paragonu wystawiono fakturę". Zaznaczenie go spowoduje brak możliwości wystawiania zwrotu ze sprzedaży detalicznej do paragonu, do którego wystawiono fakturę detaliczną. W takiej sytuacji należy wystawić korektę wspomnianej faktury. W parametrach paragonów zwykłych (PA) oraz imiennych (PAi), na zakładce "Powiązane" wprowadzony został parametr "Blokuj poprawianie paragonu, gdy wystawiono fakturę detaliczną". Zaznaczenie go uniemożliwia zmianę specyfikacji paragonu źródłowego po wystawieniu do niego faktury detalicznej. W parametrach faktur detalicznych, na zakładce "Podstawowe" dodano znacznik "Uwzględniaj zwroty do paragonów źródłowych". Zaznaczenie go spowoduje, iż do wynikowej faktury detalicznej zostaną pobrane pozycje ze źródłowych paragonów, lecz pomniejszone o ilość zwróconą na zwrotach ze sprzedaży detalicznej do paragonów źródłowych. W parametrach Subiekta GT (zakładka "Stawki VAT") dodano parametr decydujący o domyślnej stawce VAT dla transakcji SPTK wraz z jej obsługą na dokumentach oraz obsługę stawki eksportowej dla transakcji EXu. W module "Parametry" dla parametru "Skróty klawiszowe" dodano możliwość zmiany przypisania klawisza INS dla dokumentów zakupu. W parametrach paragonów zwykłych (PA) oraz imiennych (PAi), na zakładce "Powiązane" wprowadzony został parametr "Blokuj usuwanie paragonu gdy wystawiono fakturę detaliczną". Zaznaczenie go uniemożliwia usuwanie z systemu paragonu, do którego wystawiono fakturę detaliczną. W parametrach faktur detalicznych, na zakładce "Podstawowe" wprowadzono znacznik "Blokuj edycję zawartości faktury wystawionej do paragonu". Zaznaczenie go spowoduje, iż w fakturze detalicznej wystawianej do wskazanych paragonów zostaną wczytane wszystkie pozycje z dokumentów źródłowych i program nie pozwoli na jakąkolwiek zmianę specyfikacji towarowej przez osobę wystawiającą fakturę detaliczną. Dodano w module "Rozrachunki wg kontrahentów" kolumny "Persaldo należności", "Persaldo zobowiązań" oraz "Persaldo rozrachunków". 7

8 106 x x Dodano możliwość wyświetlania flag własnych kontrahenta na gridzie kontrahentów w komponencie Rozrachunki wg kontrahentów. 107 x x Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w modułach rozrachunkowych. 108 x x Zrealizowano nadpłaty przy opcji Rozlicz zbiorczo. 109 x x 110 x x 111 x x Dodano słownik PKWiU. 112 x x x 113 x x x Wprowadzono blokadę rozliczeń przez skojarzenie zobowiązań z należnościami, jeżeli oznaczono je jako "metoda kasowa". W oknie Rozlicz przez skojarzenie dodano kolumny "metoda kasowa" oraz "źródło". W słownikach Rachunków bankowych podmiotu dla użytkowników z dostępem do bankowości on-line dodano znacznik "Bez loginu" Dodano słownik "Usług bankowości on-line" pozwalający na konfigurację rachunków bankowych współpracujących z systemami bankowości on-line. 114 x x x Dodano słownik symboli deklaracji dla przelewów do US z bankowości on-line. 115 x W słowniku przyczyn zwolnienia z akcyzy zaktualizowano listę przyczyn w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym. Dodano także możliwość aktywacji i dezaktywacji poszczególnych elementów tego słownika. 116 x x Dodano uprawnienie Homebanking - usuń transakcję. 117 x x x Dodano uprawnienie Operacje bankowe - Możliwość edycji pola "Wystawił". 118 x W słowniku kodów PKWiU dodano możliwość sortowania listy kodów po kolumnach opisu oraz podleganiu odwrotnemu obciążeniu. 119 x W module Kontrahenci dodano możliwość zbiorczej wysyłki wiadomości. 120 x x 121 x x W definicji podpisu wiadomości dodano parametr, który decyduje o położeniu podpisu - na początku lub na końcu wiadomości. W wiadomościach odebranych dodano możliwość zmiany kodowania wiadomości wraz z możliwością zapamiętania tego ustawienia. 122 x x Rozszerzono mechanizm zbiorczego usuwania wiadomości o możliwość zapisania załączników lub całych wiadomości do plików przed ich skasowaniem. 123 x x 124 x x 125 x x W wiadomościach dodano funkcję "pokaż konwersację" umożliwiającą prześledzenie wszystkich wiadomości w danej korespondencji. Dodano możliwość ponownego wydruku dokumentów typu "Wezwanie do zapłaty". Dla zestawień "Sprzedaż wg..." dodano wzorce graficzne drukowane w orientacji poziomej. 126 x Dodano wzorzec wydruku korekty faktury sprzedaży w rozbiciu na dostawy. 127 x x 128 x x 129 x x x 130 x x x Na wydrukach dokumentów handlowych wprowadzono możliwość drukowania kwoty rabatu na pozycji - zarówno jednostkowego, jak i przypadającego na pozycję. Dla dokumentów handlowych dodano wzorce zgodne z przepisami na 2013r. Wprowadzono m.in. drukowanie daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zaliczki (dotyczy faktur zaliczkowych). Dodano wzorce wydruku (zarówno wg specyfikacji prawnej na rok 2013, jak i sprzed tej daty) duplikatu dokumentu dla noty korygującej. Dla not korygujących dodano wzorce wydruku zgodne z wymogami prawnymi na rok 2013, w tym wzorzec dla duplikatu dokumentu. 131 x 132 x W mechanizmie zbiorczego wydruku wielu dokumentów wprowadzono możliwość wyboru wzorca i drukarki dla każdego typu dokumentu oraz możliwość wyboru jednej drukarki fiskalnej do ewentualnej rejestracji fiskalnej dokumentów. W mechanizmie fiskalizacji zdalnej wprowadzono wybór, czy na fakturach mają być drukowane dane odbiorcy czy płatnika. 133 x Wprowadzono możliwość realizacji zamówień od klienta jako fakturę VAT marża. 134 x x x Dodano dla zestawienia "Raport kasowy" wydruk "Raport kasowy wg kolejności wprowadzania". 8

9 135 x Dodano obsługę drukarki fiskalnej Posnet Themo HS EJ umożliwiającą drukowanie identyfikatora podatkowego nabywcy (NIP, PESEL, REGON). 9

10 Rachmistrz GT L.p. Su Ra Re Gr Ge Nazwa 1 x x 2 x x x 3 x x x 4 x x x 5 x x 6 x Metoda kasowa 7 x x x x 8 x x Dodano mechanizm uwzględniania pojedynczej zaliczki za XI / III kwartał oraz wyliczonej na podstawie rzeczywistych obrotów zaliczki za XII / IV kwartał, w deklaracjach rocznych PIT-36, PIT-36L oraz CIT-8. Dodano w deklaracjach elektronicznych mechanizm składania podpisu danymi autoryzującymi. Dodano mechanizm podglądu załączników dodanych do deklaracji wyświetlonej za pomocą opcji "Pokaż". Dodano w wydrukach deklaracji skarbowych możliwość wydruku uzupełnionych w deklaracjach skarbowych pól związanych z numerem dokumentu wykazywanego na pobranym Urzędowym Potwierdzeniu Odbioru. Dodano obsługę załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Jest to wykaz dokumentów, dla których korygowany jest VAT należny z tytułu tzw. ulgi na złe długi. Dodano możliwość wizualizacji lokalizacji klienta/ów oraz lokalizacji działania na mapie z wykorzystaniem systemowej przeglądarki internetowej. Dodano w modułach Ewidencja VAT sprzedaży oraz Ewidencja VAT zakupu w filtrze "z ewidencji" opcję "(dowolna)". 9 x x Dodano w zapisach VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. 10 x Korekta KUP 11 x x W Ewidencji VAT sprzedaży dodano okno Dokumenty naliczane w dniu zapłaty, a w Ewidencji VAT zakupu okno Dokumenty odliczane w dniu zapłaty. Ich celem jest ułatwienie pracy z dokumentami rozliczanymi metodą kasową, które wprowadzono do ewidencji VAT, ale nie ustawiono miesiąca odliczenia. 12 x 13 x x 14 x x 15 x x 16 x x 17 x x W obiekcie KPIR Wydatek dodano pole Dowód zapłaty dla wydatku typu Ponowne zaliczenie. Zmiana podyktowana jest obowiązkiem drukowania tego pola na dokumencie potwierdzającym dokonanie ponownego zaliczenia wydatku do kosztów podatku dochodowego (projekt z dnia 15 lutego 2013 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów). Przygotowano okno Korygowanie podatku VAT sprzedaży/zakupu umożliwiające śledzenie nieopłaconych dokumentów VAT, korygowanie ich, a w przypadku opłacenia ponowne wprowadzanie do ewidencji. W oknie Sprzedaż VAT dodano następujące pola: - Naliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty - Data zapłaty Pole Miesiąc odliczenia może przyjmować wartości NULL. Jeśli znacznik Naliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty jest odznaczony, wtedy Miesiąc odliczenia zależy od pola Data wystawienia dokumentu VAT. Jeśli jest zaznaczony Miesiąc odliczenia zależy od pola Data zapłaty. W oknie Zakupy VAT dodano następujące pola: - Odliczaj VAT po zapłaceniu - Data zapłaty Pole Miesiąc odliczenia może przyjmować wartości NULL. Jeśli znacznik Odliczaj VAT po zapłaceniu jest odznaczony, wtedy Miesiąc odliczenia zależy od pola Data wystawienia dokumentu VAT. Jeśli jest zaznaczony Miesiąc odliczenia zależy od pola Data zapłaty. Udostępniono możliwość obsługi metody kasowej tym użytkownikom, którzy nie prowadzą rozrachunków. Szczególnie chodzi o biura rachunkowe. Obecnie każdy zapis w ewidencji VAT może mieć nieustawione pole Miesiąc odliczenia. Po wprowadzeniu daty zapłaty miesiąc odliczenia jest ustawiany automatycznie na podstawie tej daty. Ułatwia to specjalnie przygotowane do tego celu okno Dokumenty naliczane/odliczane w dniu zapłaty. W ewidencji VAT, na zakładce Inne pojawiła się nowa sekcja dotycząca korygowania podatku VAT. Aby aktywować opcje korekty VAT należy zaznaczyć pole "Włącz korygowanie VAT". Dokument może posiadać trzy stany: Zwykły, Korekta VAT, Ponowne zaliczenie do VAT. 10

11 18 x x W ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży dodano możliwość zbiorczego zaznaczania opcji "Włącz korygowanie VAT" oraz pobierania danych o płatnościach. 19 x 20 x 21 x 22 x Do modułu Eksploatacja pojazdów, w oknie "Przejazd" dodano pola: "Udostępniony", "Osoba kierująca", "Ostatni stan licznika na dany dzień", "Stan licznika po przejeździe". W parametrach ewidencji VAT dodano znaczniki: doliczaj VAT z npo do netto, księguj połowę netto (dotyczy ewidencji VAT zakupu). W Parametrach eksploatacji pojazdów dodano znaczniki: Wylicz stan licznika z liczby przejechanych kilometrów oraz Wylicz liczbę przejechanych kilometrów ze stanu licznika. W ewidencji VAT zakupu dodano podgląd (F9) zapisów VAT oraz powiązanych zapisów w KPiR. 23 x Dodano podgląd (F9) zapisów KPiR oraz powiązanych zapisów VAT. 24 x 25 x x 26 x W ewidencji VAT sprzedaży dodano podgląd (F9) zapisów VAT oraz powiązanych zapisów w KPiR. Dla wydruków typu Ewidencja VAT zakupu, Ewidencja VAT zakupu - w rozbiciu na grupy, Ewidencja VAT zakupu - podsumowanie w rozbiciu na grupy przeniesiono zapisy ze stawką NPO do kolumny bez odliczenia. Zwiększono rozmiar pola Numer dokumentu do 50 znaków w KPiR oraz ewidencjach VAT. 27 x x x x Na listach kontrahentów dodano możliwość wyświetlania numeru PESEL kontrahenta zarówno w module, jak i na listach (dostępnych pod klawiszem F2). 28 x x x Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów. 29 x x x 30 x x x W kartotece kontrahentów umożliwiono zmianę kolejności pól adresowych. Operację należy przeprowadzić w parametrach kontrahentów, na zakładce Inne. Celem tej zmiany jest lepsze wykorzystanie mechanizmu podpowiadania danych adresowych. Dodano możliwość określenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe (%) w ewidencji wspólników. 31 x x x x Dla Instytucji typu ZUS dodano predefiniowane rachunki bankowe. 32 x x x Dodano możliwość wyłączenia naliczenia ulgi podatkowej dla wspólników. 33 x x x 34 x x x 35 x x x x 36 x W danych kontrahenta wprowadzono możliwość określania statusu akcyzowego podatnika: nieokreślony, pośredniczący podmiot lub finalny nabywca. Wprowadzono także możliwość ustawiania nowej wartości domyślnej - nie naliczania podatku akcyzowego. Dodano także możliwość określania domyślnego statusu akcyzowego dla nowo dodawanych kontrahentów (w parametrach kontrahentów). Zmiany te są związane z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym i wyjęciu z opodatkowania akcyzą obrotu wyrobami węglowymi przez pośredniczące podmioty węglowe. W module kontrahentów dodano operację zbiorczego ustawiania statusu podatnika akcyzy (podmiot pośredniczący lub finalny nabywca) wraz z określaniem sposobu naliczania akcyzy. Operacja dostępna jest także w menu kontekstowym modułu kontrahentów (opcja "Zbiorcze" -> "Zmień akcyzę"). W parametrach kontrahentów wprowadzono możliwość ustawiania domyślnego statusu akcyzowego (nieokreślony/podmiot pośredniczący/finalny nabywca) dla nowo dodawanych kontrahentów. Do kartoteki Pojazdów dodano pola: "Pełne odliczenie vat", "Data rozpoczęcia prowadzenia ewidencji", "Stan licznika na dzień rozpoczęcia ewidencji", "Zakończenie prowadzenia ewidencji". 11

12 37 x x x x W danych kontrahenta wprowadzono znacznik "Czynny podatnik VAT". W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość domyślnego określania, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem, została dodana w parametrach kontrahentów. Ponadto wprowadzono operację zbiorczą w module kontrahentów, która pozwoli na oznaczenie lub odznaczenie znacznika dla większej ilości zaznaczonych kontrahentów. 38 x x x x Dla kontrahentów jednorazowych dodano możliwość oznaczania, iż są czynnymi podatnikami VAT. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość ustawiania domyślnego statusu czynnego podatnika dla dodawanych kontrahentów jednorazowych została udostępniona w parametrach kontrahentów. 39 x x x W mechanizmie komunikacji dodano obsługę faktur uproszczonych. 40 x x x x 41 x x x x 42 x x x x 43 x x x x W mechanizmie komunikacji plikowej dodano obsługę daty zakończenia dostawy oraz daty płatności (dla faktur zaliczkowych). Przenoszenie danych kontrahenta w komunikacji wzbogacono o przenoszenie informacji o jego statusie akcyzowym, rozliczaniu metodą kasową oraz czy jest czynnym podatnikiem VAT. W szablonach naklejek dla kontrahentów umożliwiono drukowanie typu kontrahenta (osoba lub firma) oraz dodano możliwość drukowania numeru PESEL. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. 44 x x x x Mechanizm InsTYNKT rozszerzono o uwzględnianie numeru PESEL kontrahenta. 45 x x 46 x x 47 x 48 x x 49 x x 50 x x 51 x x x 52 x x 53 x x x 54 x 55 x x W "Parametrach ubezpieczeń i funduszy ZUS" dodano możliwość parametryzowania terminu przekazywania składek ZUS. Dodano nowy parametr ewidencji VAT - "Koryguj tylko wartość VAT zakupu". Parametr dotyczy korekty podatku VAT zakupu z tytułu nieterminowych płatności. W parametrach ewidencji VAT dodano znaczniki: "Doliczaj VAT z npo do netto", "Księguj połowę netto" (dotyczy ewidencji VAT zakupu). Dodano mechanizm oraz schemat importu do księgowości dokumentów typu "Faktura VAT marża". Zmieniono wzorce wydruków schematów importu oraz listy schematów importu, uwzględniające wprowadzone zmiany związane z datą zakończenia dostawy oraz datą otrzymania płatności. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. Dodano wzorce wydruku (zarówno wg specyfikacji prawnej na rok 2013, jak i sprzed tej daty) duplikatu dokumentu dla noty korygującej. Dodano nowe wzorce wydruków ewidencji VAT oraz zestawień związanych z podatkiem VAT, uwzględniające dodanie daty zakończenia dostawy i daty otrzymania płatności. Dla not korygujących dodano wzorce wydruku zgodne z wymogami prawnymi na rok 2013, w tym wzorzec dla duplikatu dokumentu. Dodano nowy wzorzec wydruku Ewidencji przebiegu pojazdu dla podatku VAT, uwzględniający osobę kierującą oraz stan licznika. Dodano nowe wzorce wydruków Raportu o środkach trwałych z uwzględnieniem OsT. 56 x x Dodano numerację jednostronicowych wydruków ewidencji VAT. 57 x x x 58 x x Dodano możliwość zbiorczego wydruku Urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Do zestawienia Raport o środkach trwałych dodano kolumny Wartość początkowa z OsT, Dotychczasowe umorzenie z OsT, Wartość Netto z OsT. 12

13 Rewizor GT L.p. Su Ra Re Gr Ge Nazwa 1 x x 2 x x x 3 x x x 4 x x x 5 x x 6 x 7 x 8 x x x Dodano mechanizm uwzględniania pojedynczej zaliczki za XI / III kwartał oraz wyliczonej na podstawie rzeczywistych obrotów zaliczki za XII / IV kwartał, w deklaracjach rocznych PIT-36, PIT-36L oraz CIT-8. Dodano w deklaracjach elektronicznych mechanizm składania podpisu danymi autoryzującymi. Dodano mechanizm podglądu załączników dodanych do deklaracji wyświetlonej za pomocą opcji "Pokaż". Dodano w wydrukach deklaracji skarbowych możliwość wydruku uzupełnionych w deklaracjach skarbowych pól związanych z numerem dokumentu wykazywanego na pobranym Urzędowym Potwierdzeniu Odbioru. Dodano obsługę załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Jest to wykaz dokumentów, dla których korygowany jest VAT należny z tytułu tzw. ulgi na złe długi. W module Dokumenty do dekretacji dodano możliwość multiwyboru typów dokumentów. W module Dokumenty do dekretacji dodano możliwość zbiorczej zmiany statusu księgowego. Dodano szablony działań zwykłych i windykacyjnych, które można wykorzystać np. podczas dodawania do systemu nowych działań każdego typu. 9 x x Dodano nowe moduły pochodzące z Gestora GT - moduły działań i kalendarz. 10 x x 11 x x x 12 x x x 13 x x x x 14 x x Utworzono przycisk CRM umożliwiający dodawanie działań z dowolnego miejsca w programie. Jeżeli to możliwe, w danej sytuacji do tworzonego działania przenoszone są odpowiednie dane. Rozszerzono mechanizm powiązań. Klientów, działania, wiadomości i szanse sprzedaży można dodatkowo wiązać z wybranymi typami dokumentów, towarami i instytucjami. W szablonach działań umożliwiono wybranie dowolnego użytkownika jako opiekuna działania. Dodano możliwość wizualizacji lokalizacji klienta/ów oraz lokalizacji działania na mapie z wykorzystaniem systemowej przeglądarki internetowej. Dodano w modułach Ewidencja VAT sprzedaży oraz Ewidencja VAT zakupu w filtrze "z ewidencji" opcję "(dowolna)". 15 x x Dodano w zapisach VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. 16 x x W Ewidencji VAT sprzedaży dodano okno Dokumenty naliczane w dniu zapłaty, a w Ewidencji VAT zakupu okno Dokumenty odliczane w dniu zapłaty. Ich celem jest ułatwienie pracy z dokumentami rozliczanymi metodą kasową, które wprowadzono do ewidencji VAT, ale nie ustawiono miesiąca odliczenia. 17 x x 18 x x 19 x x Przygotowano okno Korygowanie podatku VAT sprzedaży/zakupu umożliwiające śledzenie nieopłaconych dokumentów VAT, korygowanie ich, a w przypadku opłacenia ponowne wprowadzanie do ewidencji. W oknie Sprzedaż VAT dodano następujące pola: - Naliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty - Data zapłaty Pole Miesiąc odliczenia może przyjmować wartości NULL. Jeśli znacznik Naliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty jest odznaczony, wtedy Miesiąc odliczenia zależy od pola Data wystawienia dokumentu VAT. Jeśli jest zaznaczony Miesiąc odliczenia zależy od pola Data zapłaty. W oknie Zakupy VAT dodano następujące pola: - Odliczaj VAT po zapłaceniu - Data zapłaty Pole Miesiąc odliczenia może przyjmować wartości NULL. Jeśli znacznik Odliczaj VAT po zapłaceniu jest odznaczony, wtedy Miesiąc odliczenia zależy od pola Data wystawienia dokumentu VAT. Jeśli jest zaznaczony Miesiąc odliczenia zależy od pola Data zapłaty. 13

14 20 x x 21 x x Udostępniono możliwość obsługi metody kasowej tym użytkownikom, którzy nie prowadzą rozrachunków. Szczególnie chodzi o biura rachunkowe. Obecnie każdy zapis w ewidencji VAT może mieć nieustawione pole Miesiąc odliczenia. Po wprowadzeniu daty zapłaty miesiąc odliczenia jest ustawiany automatycznie na podstawie tej daty. Ułatwia to specjalnie przygotowane do tego celu okno Dokumenty naliczane/odliczane w dniu zapłaty. W ewidencji VAT, na zakładce Inne pojawiła się nowa sekcja dotycząca korygowania podatku VAT. Aby aktywować opcje korekty VAT należy zaznaczyć pole "Włącz korygowanie VAT". Dokument może posiadać trzy stany: Zwykły, Korekta VAT, Ponowne zaliczenie do VAT. 22 x 23 x x Dodano możliwość pobierania danych o płatnościach z dekretów księgowych w oknie Korygowania podatku VAT sprzedaży i zakupu. W ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży dodano możliwość zbiorczego zaznaczania opcji "Włącz korygowanie VAT" oraz pobierania danych o płatnościach. 24 x Dodano moduł Eksploatacja pojazdów. 25 x 26 x x 27 x Dodano opcję korygowania błędu zaokrągleń wynikających z naliczenia zrealizowanych różnic kursowych. Dla wydruków typu Ewidencja VAT zakupu, Ewidencja VAT zakupu - w rozbiciu na grupy, Ewidencja VAT zakupu - podsumowanie w rozbiciu na grupy przeniesiono zapisy ze stawką NPO do kolumny bez odliczenia. W parametrach ewidencji VAT dodano opcję "Blokuj dodawanie zapisów VAT z innych lat obrotowych do zamkniętych okresów". 28 x x Dodano nowy moduł Windykacja. 29 x x x Dodano nowe moduły umożliwiające obsługę rachunków bankowych on-line. 30 x 31 x x x Zablokowano możliwość usunięcia zadekretowanej operacji bankowej pochodzącej z transferu. W module Transakcje oczekujące dodano opcję "Wyślij do banku". Umożliwia ona wysłanie transakcji do banku bez autoryzacji. 32 x x x Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w module Operacje bankowe. 33 x x x W module Transakcje oczekujące dodano możliwość wydruku "Potwierdzenia stanu transakcji". 34 x x x Dodano obsługę przelewów do US w module Bankowość on-line. 35 x x x Dodano obsługę przelewów do ZUS w module Bankowość on-line. 36 x x x 37 x x x 38 x x 39 x x Dodano możliwość edycji kategorii dokumentów kasowych znajdujących się na zatwierdzonych Raportach kasowych. Dodano możliwość generowania Wyciągów bankowych w module Bankowość online. Umożliwiono zmianę kategorii na operacjach bankowych wygenerowanych z modułów Homebanking i Bankowość on-line. Dodano rozszerzalność pól "Kategoria" i "Wystawił" na zakładce Rozliczanie rozrachunków w module Homebanking. 40 x x x x Na listach kontrahentów dodano możliwość wyświetlania numeru PESEL kontrahenta zarówno w module, jak i na listach (dostępnych pod klawiszem F2). 41 x x x 42 x x x W kalendarzu dodano możliwość osobnego filtrowania działań zwykłych i windykacyjnych. Uzupełniono widok działań zakończonych w kalendarzu o informację o statusie - "udane"/"nieudane". 43 x x x Wprowadzono opcję zbiorczej zmiany opiekuna dla wybranych kontrahentów. 44 x x x 45 x x x W informatorze o kontrahencie dodano zakładki zawierające działania i wiadomości dotyczące kontrahenta. W kartotece kontrahentów umożliwiono zmianę kolejności pól adresowych. Operację należy przeprowadzić w parametrach kontrahentów, na zakładce Inne. Celem tej zmiany jest lepsze wykorzystanie mechanizmu podpowiadania danych adresowych. 14

15 46 x x x Dodano możliwość określenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe (%) w ewidencji wspólników. 47 x x x x Dla Instytucji typu ZUS dodano predefiniowane rachunki bankowe. 48 x x x Dodano możliwość wyłączenia naliczenia ulgi podatkowej dla wspólników. 49 x x x 50 x x x W danych kontrahenta wprowadzono możliwość określania statusu akcyzowego podatnika: nieokreślony, pośredniczący podmiot lub finalny nabywca. Wprowadzono także możliwość ustawiania nowej wartości domyślnej - nie naliczania podatku akcyzowego. Dodano także możliwość określania domyślnego statusu akcyzowego dla nowo dodawanych kontrahentów (w parametrach kontrahentów). Zmiany te są związane z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym i wyjęciu z opodatkowania akcyzą obrotu wyrobami węglowymi przez pośredniczące podmioty węglowe. W module kontrahentów dodano operację zbiorczego ustawiania statusu podatnika akcyzy (podmiot pośredniczący lub finalny nabywca) wraz z określaniem sposobu naliczania akcyzy. Operacja dostępna jest także w menu kontekstowym modułu kontrahentów (opcja "Zbiorcze" -> "Zmień akcyzę"). 51 x x x x 52 x Dodano kartotekę Pojazdy. W parametrach kontrahentów wprowadzono możliwość ustawiania domyślnego statusu akcyzowego (nieokreślony/podmiot pośredniczący/finalny nabywca) dla nowo dodawanych kontrahentów. 53 x x x x W danych kontrahenta wprowadzono znacznik "Czynny podatnik VAT". W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość domyślnego określania, czy kontrahent jest czynnym podatnikiem, została dodana w parametrach kontrahentów. Ponadto wprowadzono operację zbiorczą w module kontrahentów, która pozwoli na oznaczenie lub odznaczenie znacznika dla większej ilości zaznaczonych kontrahentów. 54 x x x x Dla kontrahentów jednorazowych dodano możliwość oznaczania, iż są czynnymi podatnikami VAT. W przypadku sprzedaży lub zakupu towarów od takich podatników, jeśli transakcja objęta jest odwrotnym obciążeniem (znacznik w danych towaru), pozycje towarowe będą miały przydzielaną stawkę odwrotnego obciążenia. Możliwość ustawiania domyślnego statusu czynnego podatnika dla dodawanych kontrahentów jednorazowych została udostępniona w parametrach kontrahentów. 55 x x x W mechanizmie komunikacji dodano obsługę faktur uproszczonych. 56 x x x x 57 x x x x 58 x x x x 59 x x x x 60 x 61 x W mechanizmie komunikacji plikowej dodano obsługę daty zakończenia dostawy oraz daty płatności (dla faktur zaliczkowych). Przenoszenie danych kontrahenta w komunikacji wzbogacono o przenoszenie informacji o jego statusie akcyzowym, rozliczaniu metodą kasową oraz czy jest czynnym podatnikiem VAT. W szablonach naklejek dla kontrahentów umożliwiono drukowanie typu kontrahenta (osoba lub firma) oraz dodano możliwość drukowania numeru PESEL. Wprowadzono możliwość zapisania numeru PESEL dla kontrahenta jednorazowego. Dodano parametr wyłączający możliwość dodawania dekretów niezawierających zapisów na kontach księgowych. Dodano parametr wyłączający w dekretacji seryjnej możliwość dodawania dekretów niezawierających zapisów na kontach księgowych. 62 x x x x Mechanizm InsTYNKT rozszerzono o uwzględnianie numeru PESEL kontrahenta. 63 x x 64 x x W "Parametrach ubezpieczeń i funduszy ZUS" dodano możliwość parametryzowania terminu przekazywania składek ZUS. Dodano nowy parametr ewidencji VAT - "Koryguj tylko wartość VAT zakupu". Parametr dotyczy korekty podatku VAT zakupu z tytułu nieterminowych płatności. 65 x Dodano parametry Stawki kilometrówki oraz Parametry eksploatacji pojazdów. 15

16 66 x 67 x x 68 x x W parametrach ewidencji VAT dodano znacznik "Doliczaj VAT z npo do wartości rachunku za przejazd". W parametrach należności dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków. W parametrach zobowiązań dodano możliwość wyboru domyślnego sposobu zapłaty (gotówka lub przelew) przy rozliczaniu rozrachunków. 69 x x x Dodano parametry Transakcji oczekujących. 70 x Zwiększono maksymalną długość numeru konta księgowego do 50 znaków. 71 x Dodano możliwość tworzenia filtrowanych kartotek powiązanych pracowników na podstawie cech. 72 x Dodano możliwość edycji dekretu z Informatora Planu kont. 73 x x 74 x x 75 x Dodano w module "Rozrachunki wg kontrahentów" kolumny "Persaldo należności", "Persaldo zobowiązań" oraz "Persaldo rozrachunków". Dodano możliwość wyświetlania flag własnych kontrahenta na gridzie kontrahentów w komponencie Rozrachunki wg kontrahentów. Dodano możliwość edycji dekretu z modułów Rozrachunki wg dokumentów, Rozrachunki wg kontrahentów, Rozrachunki z kontrahentem. 76 x x Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w modułach rozrachunkowych. 77 x x Zrealizowano nadpłaty przy opcji Rozlicz zbiorczo. 78 x x 79 x x 80 x 81 x x 82 x x 83 x x 84 x x x 85 x x x Wprowadzono blokadę rozliczeń przez skojarzenie zobowiązań z należnościami, jeżeli oznaczono je jako "metoda kasowa". W oknie Rozlicz przez skojarzenie dodano kolumny "metoda kasowa" oraz "źródło". Dodano możliwość importu oraz tworzenia schematów importu dokumentów typu "Nota odsetkowa". Dodano mechanizm oraz schemat importu do księgowości dokumentów typu "Faktura VAT marża". Zmieniono wzorce wydruków schematów importu oraz listy schematów importu, uwzględniające wprowadzone zmiany związane z datą zakończenia dostawy oraz datą otrzymania płatności. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. W słownikach Rachunków bankowych podmiotu dla użytkowników z dostępem do bankowości on-line dodano znacznik "Bez loginu" Dodano słownik "Usług bankowości on-line" pozwalający na konfigurację rachunków bankowych współpracujących z systemami bankowości on-line. 86 x x x Dodano słownik symboli deklaracji dla przelewów do US z bankowości on-line. 87 x Dodano słowniki "Cele przejazdów" oraz "Trasy przejazdów". 88 x Dodano uprawnienia dotyczące modułów Eksploatacja pojazdów oraz Pojazdy. 89 x x Dodano uprawnienie Homebanking - usuń transakcję. 90 x x x Dodano uprawnienie Operacje bankowe - Możliwość edycji pola "Wystawił". 91 x x 92 x x x 93 x x 94 x x x 95 x x Dodano możliwość ponownego wydruku dokumentów typu "Wezwanie do zapłaty". Dodano wzorce wydruku (zarówno wg specyfikacji prawnej na rok 2013, jak i sprzed tej daty) duplikatu dokumentu dla noty korygującej. Dodano nowe wzorce wydruków ewidencji VAT oraz zestawień związanych z podatkiem VAT, uwzględniające dodanie daty zakończenia dostawy i daty otrzymania płatności. Dla not korygujących dodano wzorce wydruku zgodne z wymogami prawnymi na rok 2013, w tym wzorzec dla duplikatu dokumentu. Dodano nowe wzorce wydruków Raportu o środkach trwałych z uwzględnieniem OsT. 96 x x Dodano numerację jednostronicowych wydruków ewidencji VAT. 97 x x x Dodano możliwość zbiorczego wydruku Urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). 16

17 98 x x x 99 x x Dodano dla zestawienia "Raport kasowy" wydruk "Raport kasowy wg kolejności wprowadzania". Do zestawienia Raport o środkach trwałych dodano kolumny Wartość początkowa z OsT, Dotychczasowe umorzenie z OsT, Wartość Netto z OsT. 17

18 Gratyfikant GT L.p. Su Ra Re Gr Ge Nazwa 1 x W module Deklaracji ZUS dodano wydruk rocznej informacji RMUA. 2 x W naliczeniach zgłoszeniowych ZUS dodano deklarację ZUS ZSWA - zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. 3 x x x 4 x 5 x x x 6 x x x 7 x 8 x 9 x Dodano w deklaracjach elektronicznych mechanizm składania podpisu danymi autoryzującymi. W module deklaracji ZUS dodano funkcję ułatwiającą sporządzenie rocznej informacji ZUS IWA. Dodano mechanizm podglądu załączników dodanych do deklaracji wyświetlonej za pomocą opcji "Pokaż". Dodano w wydrukach deklaracji skarbowych możliwość wydruku uzupełnionych w deklaracjach skarbowych pól związanych z numerem dokumentu wykazywanego na pobranym Urzędowym Potwierdzeniu Odbioru. W Danych do deklaracji ZUS IWA (w sekcji Liczba ubezpieczonych) dodano możliwość uwzględniania wspólników. W Ewidencji Czasu Pracy przy wprowadzaniu absencji chorobowej udostępniono kod świadczenia/przerwy 151, który obowiązuje w okresie wyczekiwania na wynagrodzenie/zasiłek chorobowy. W Ewidencji czasu pracy, w funkcji "Podsumowanie miesiąca" rozszerzono okres, który można podsumować, o jeden rok w przyszłość. 10 x x x Dodano nowe moduły umożliwiające obsługę rachunków bankowych on-line. 11 x x x W module Transakcje oczekujące dodano opcję "Wyślij do banku". Umożliwia ona wysłanie transakcji do banku bez autoryzacji. 12 x x x Dodano opcję "Pokaż transakcję oczekującą" w module Operacje bankowe. 13 x x x W module Transakcje oczekujące dodano możliwość wydruku "Potwierdzenia stanu transakcji". 14 x x x Dodano obsługę przelewów do US w module Bankowość on-line. 15 x x x Dodano obsługę przelewów do ZUS w module Bankowość on-line. 16 x x x 17 x x x Dodano możliwość edycji kategorii dokumentów kasowych znajdujących się na zatwierdzonych Raportach kasowych. Dodano możliwość generowania Wyciągów bankowych w module Bankowość online. 18 x 19 x 20 x 21 x 22 x 23 x 24 x Umożliwiono prawidłowe rozliczanie należnego i wykorzystanego urlopu dla osób, których dobowy wymiar czasu pracy dla pełnego etatu jest inny niż 8 godzin. W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne uzupełnienie wyzerowanych przez absencje składników wynagrodzenia w przypadku przepracowania jednego dnia - dotyczy np. sytuacji 30 dni choroby i jednego dnia pracy. W parametrach czasu pracy dodano znacznik umożliwiający automatyczne zerowanie składników wynagrodzenia w przypadku nieprzepracowania ani jednego dnia - dotyczy np. sytuacji 28 dni choroby w lutym. W świadectwie pracy w punkcie 4.2 oprócz liczby dni dodano wyliczenie wszystkich okresów urlopu bezpłatnego. W "treściach dokumentów" dodano autotekst z okresami urlopu bezpłatnego. W Ewidencji czasu pracy umożliwiono rozliczanie nadgodzin godzinami absencji w stosunku 1 : 1,5 w wypadku wyznaczenia terminu odebrania godzin wolnych przez pracodawcę. W związku ze zmianą przepisów w Ewidencji czasu pracy umożliwiono dodanie dowolnego procentu naliczania w wypadku wprowadzania urlopu macierzyńskiego. Dodano możliwość wygenerowania zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7. 18

19 25 x 26 x 27 x 28 x Dodano możliwość obsługi umów o pracę na czas określony do dnia porodu, na zastępstwo oraz na wykonanie zadania. W parametrach czasu pracy dodano znacznik "Godziny ponadwymiarowe", którego zaznaczenie umożliwia wprowadzenie w umowie o pracę liczby godzin, po których przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. W Ewidencji czasu pracy dodano operację podglądu kwot do chorobowego z poprzednich 12 miesięcy. W ewidencji osobowej przy wprowadzaniu poprzedniego zatrudnienia umożliwiono wprowadzenie liczby dniu urlopu na żądanie i liczby dni opieki nad dzieckiem wykorzystanych w ostatnim roku zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, dzięki czemu program umożliwia lepszą kontrolę przy wprowadzaniu odpowiednich absencji w ewidencji czasu pracy. 29 x W ewidencji potrąceń komorniczych dodano możliwość anulowania potrącenia. 30 x 31 x x x W umowie o pracę w przypadkach innych niż "umowa na czas nieokreślony" udostępniono do edycji pole "Na czas". Dodano możliwość określenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe (%) w ewidencji wspólników. 32 x x x x Dla Instytucji typu ZUS dodano predefiniowane rachunki bankowe. 33 x x x Dodano możliwość wyłączenia naliczenia ulgi podatkowej dla wspólników. 34 x x x Dodano parametry Transakcji oczekujących. 35 x 36 x 37 x 38 x 39 x Przy naliczaniu wypłaty w miesiącu następującym po miesiącu zwolnienia pracownika zaprzestano uwzględniania ulgi podatkowej. Dodano możliwość zdefiniowania składnika płacowego nieopodatkowanego wchodzącego do podstawy wymiaru składek ZUS (zakwaterowanie). W edycji wypłaty udostępniono funkcję "dodaj specjalnie", w której wartość dodawanego składnika jest automatycznie obliczana jako procent od wybranych z wypłaty składników. W Umowie o pracę i Ewidencji czasu pracy dodano mechanizm umożliwiający zdefiniowanie okresu, w którym nie będą naliczanie składki na FP i FGŚP (powrót z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego). Przy wyliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przy urlopie wychowawczym zmieniono zasadę uwzględniania zmiany wymiaru zatrudnienia. Od tej pory zmiana wymiaru nie wpływa na ponowne wyliczenie podstawy wymiaru składek. 40 x W Ewidencji czasu pracy wprowadzono kontrolę liczby dni urlopu na żądanie. 41 x 42 x W mechanizmie definiowania wartości składnika dodano nowy parametr: ECP - godzin przepracowanych w niedzielę i święta. W analizatorze wypłaty (F9) dodano informację o pobraniu podstawy zasiłku chorobowego z poprzedniej absencji w przypadku wystąpienia krótszej niż 3 miesiące przerwy pomiędzy chorobami. 43 x 44 x 45 x 46 x 47 x 48 x x x Dodano nowy mechanizm ograniczania kosztów wynikających z praw autorskich (zmiana prawna od 1 stycznia 2013). Dodano ewidencję "innych kosztów" oraz automatyczną obsługę ograniczania przy wyliczaniu i edycji wypłat i rachunków do umów cywilnoprawnych. W wypłatach wprowadzono mechanizm ograniczania kosztów uzyskania przychodów do wartości składników wynagrodzenia za pracę. W składnikach płacowych zwolnionych z podatku umożliwiono zaznaczenie opcji niepomniejszania składki zdrowotnej od tych składników. W wypłatach dodano pole "koszty uzyskania przychodu do deklaracji rocznych" mające znaczenie szczególnie w wypadku ograniczenia kosztów miesięcznych do wartości składników wynagrodzenia. W słowniku "Treści dokumentów" dodano tekstowe autoteksty "miesiąc wystawienia rachunku" i "miesiąc wystawienia rachunku - 1". W słownikach Rachunków bankowych podmiotu dla użytkowników z dostępem do bankowości on-line dodano znacznik "Bez loginu" 19

20 49 x x x Dodano słownik "Usług bankowości on-line" pozwalający na konfigurację rachunków bankowych współpracujących z systemami bankowości on-line. 50 x x x Dodano słownik symboli deklaracji dla przelewów do US z bankowości on-line. 51 x x x Dodano uprawnienie Operacje bankowe - Możliwość edycji pola "Wystawił". 52 x 53 x 54 x x x 55 x x x Przy wydruku rachunku do umowy cywilnoprawnej dodano możliwość zapisania wydruku w bibliotece dokumentów pracownika. Dodano wydruk "Sumaryczne odcinki wypłat" w postaci jednego odcinka dla każdego pracownika z wszystkich wypłaty ze wskazanego miesiąca. Dodano możliwość zbiorczego wydruku Urzędowego poświadczenia odbioru (UPO). Dodano dla zestawienia "Raport kasowy" wydruk "Raport kasowy wg kolejności wprowadzania". 20

Uwagi do wersji 1.31 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.31 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.31 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 18.12.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian

Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura Opis zmian Sage Symfonia Start Faktura 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka podatkowa

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.35 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.35 systemu InsERT GT Strona 1 z 14 Uwagi do wersji 1.35 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 29.5.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż i magazyn) 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r.

Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. Zmiany w programach LiderSim i ProLider w związku z wejściem w życie od 1.01.2013 r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11.12.2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.b 2 Nowa stawka podatkowa VAT: NP - Nie podlega 2 Zmiany związane z obsługą transakcji z odwrotnym obciążeniem 4 Logowanie

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od

122 zł brutto. Cena: od 123 Cena: od Magazyn i Faktury PRO to nowoczesny system do obsługi gospodarki magazynowej oraz sprzedaży towarów i usług dla małych firm. Wystawia wszystkie niezbędne w obrocie handlowym dokumenty, tj.: magazynowe,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Opis zmian Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) 2 Wersja 2015.c 2 Fiskalizacja faktur walutowych 2 Makra w nazwie fiskalnej towaru 3 Pozostałe zmiany 3 Wersja 2015.b 4 Nowa stawka

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.3.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.3.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 3 1.1 NOWOŚCI... 3 1.2 ZMIANY... 3 2 HANDEL... 4 2.1 NOWOŚCI... 4 2.2 POPRAWIONO... 4 2.3 WSPÓŁPRACA Z COMARCH ERP

Bardziej szczegółowo

Serwis www.miedzyfirmami.pl

Serwis www.miedzyfirmami.pl Symfonia Start 2014 Opis wersji e-faktura w Symfonii Start Serwis www.miedzyfirmami.pl Serwis www.miedzyfirmami.pl to biznesowy serwis internetowy, umożliwiający jego użytkownikom szybką i bezpieczną wymianę

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55

SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55. WinBOSS WERSJA 7.55 SUPLEMENT SM-BOSS WERSJA 6.55 WinBOSS WERSJA 7.55 SPIS TREŚCI ZATRUDNIENIE... 4 Dostosowanie do wersji 9.01.001 programu Płatnik... 4 Nowe formularze PIT... 4 Obliczanie podstawy do składek ZUS dla osoby

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy.

3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. Uwagi do wersji 1.31 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.3.2013 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312

Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Moduł Handlowo-Magazynowy Zakup i sprzedaż, gdzie podatnikiem jest nabywca Obowiązuje od wersji 312 Wersja 3.67.312 6.12.2013 r. Dostosowano system do zmian w handlu towarami gdzie podatnikiem jest nabywca.

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 309 CRM 1. W systemie wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą synchronizację zadań z modułu CRM do i z kalendarza Google. Aby system synchronizował

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz.

Po uzupełnieniu informacji i zapisaniu formularza, należy wybrać firmę jako aktywną, potwierdzając na liście dostępnych firm klawiszem Wybierz. Pierwsze kroki Krok 1. Uzupełnienie danych własnej firmy Przed rozpoczęciem pracy z programem, należy uzupełnić informacje o własnej firmie. Odbywa się to dokładnie tak samo, jak uzupełnianie informacji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji Wersja Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji Wersja Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Zmiany... 3 2 Handel... 3 2.1 Poprawiono... 3 3 CRM... 4 3.1 Poprawiono... 4 4 Księgowość... 4 4.1 Nowości... 4

Bardziej szczegółowo

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1

4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia [ Rozliczenia ] 1 4. Rozliczenia Moduł Rozliczenia umożliwia: - przeglądanie listy dokumentów w wybranym rejestrze VAT - automatyczne tworzenie i zapisywanie deklaracji VAT - definiowanie

Bardziej szczegółowo

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v. 2012.1.1. System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch iopt!ma24 v. 2012.1.1 Ulotka v. 2012.1.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt

Moduł importu dokumentów. z plików tekstowych do programu Fakt Moduł importu dokumentów z plików tekstowych do programu Fakt (wersja 2006.09) Spis treści 1. Ogólny format pliku importu dokumentów...3 2. Wykaz wszystkich parametrów w sekcjach dokumentu sprzedaży...4

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK.

Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł Faktury służy do wystawiania faktur VAT bezpośrednio z programu KolFK. Moduł uruchamiamy z menu: Faktury Menu: Ewidencja faktur wywołuje formatkę główna modułu fakturowania. Rys 1. Ewidencja faktur

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt

Specyfikacja pliku importu dokumentów. do programu Fakt Specyfikacja pliku importu dokumentów do programu Fakt (wersja 2011.03) Arkadiusz Kukliński arek@fakt.com.pl Fakt Dystrybucja Sp z o. o. ul. Wielkopolska 21/2 81-552 Gdynia Spis treści 1. Ogólny format

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.24 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.24 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 24 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 7.10.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01

Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Zmiany związane ze zmianą stawek VAT w systemach EuroFirma wersja 16.01 Uwaga: Ostrzegamy przed poprawą istniejących stawek VAT w inny sposób niż w poniższej instrukcji. Jedyną opcją poprawnego działania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0

Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 Instrukcja obsługi aplikacji MobileRaks 1.0 str. 1 Pierwsze uruchomienie aplikacji. Podczas pierwszego uruchomienia aplikacji należy skonfigurować połączenie z serwerem synchronizacji. Należy podać numer

Bardziej szczegółowo

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace

Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV. Kadry i płace Kadry i płace ADD-ON MICROSOFT DYNAMICS NAV Kadry i płace Moduł stanowi rozszerzenie funkcjonalności systemu Microsoft Dynamics NAV w zakresie zarządzania działem kadrowo-płacowym przedsiębiorstwa. Gromadzone

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

Comarch KLASYKA Nowa wersja

Comarch KLASYKA Nowa wersja Comarch KLASYKA Nowa wersja Wstęp Szanowni Klienci, Z radością i satysfakcją informujemy, że udostępniliśmy nowe wersje programów Comarch KLASYKA, jednego z najlepszych i najpopularniejszych systemów do

Bardziej szczegółowo

Subiekt GT Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów.

Subiekt GT Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów. Subiekt GT Nowoczesny i przyjazny dla użytkownika system sprzedaży z obsługą magazynów. Najważniejsze cechy programu Subiekt GT Profesjonalny system magazynowo-handlowy dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Bardziej szczegółowo

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016

Firma Handlowa GIGA Utworzono : 28 czerwiec 2016 Model : Tel000002 Producent : Tel-Net Software Program jest przygotowany na zmiany przepisów związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Abak PRO BIZNES zbudowany został z myślą o pracy w firmach

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09

Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 Zmiany w programie VinCent Office v.1.09 1. Zmiany ogólne dotyczące modułów FK i GM. a) Zmiana sposobu wyświetlania danych w tabelach Do wersji 1.08 dane prezentowane w tabelach miały zdefiniowane określone

Bardziej szczegółowo

Obsługa akcyzy na węgiel

Obsługa akcyzy na węgiel System Comarch OPT!MA v. 2012.2.1 Obsługa akcyzy na węgiel Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 30 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.12012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.1. Ulotka v.16.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.1 Ulotka v.16.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse

System imed24 Instrukcja Moduł Finanse System imed24 Instrukcja Moduł Finanse Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Finanse... 4 1. Menu górne modułu Finanse... 4 1.1.1. Słownik towarów i usług... 4 1.1.1.1. Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian

Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel Opis zmian Sage Symfonia Start Handel 2 Wersja 2015.c 2 Odliczenie 50% VAT od wydatków eksploatacyjnych związanych z wykorzystaniem samochodów w celach firmowych 2 Fiskalizacja

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.9

System Comarch OPT!MA v. 17.9 System Comarch OPT!MA v. 17.9 Ulotka v.17.9 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

Pomoc do programu KOFi

Pomoc do programu KOFi Pomoc do programu KOFi WSTĘP 2 STANDARDOWE I PODSTAWOWE STOSOWANE KLAWISZE W PROGRAMIE: 2 KARTOTEKA KLIENTA 3 KARTOTEKA TOWAROWA 3 LISTA DOKUMENTÓW 5 ROZLICZANIE DOKUMENTÓW 6 TWORZENIE, POPRAWA DOKUMENTU

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 SYMFONIA Faktura Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Faktura Premium w wersji 2009 Dodatkowe pola tekstowe w danych kontrahenta i towaru W celu umożliwienia użytkownikom przechowywania dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19

Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17. ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 Spis Treści WSTĘP.. 13 CZĘŚĆ I ZMIANY OD 1 STYCZNIA 2013 R. 17 ROZDZIAŁ I ULGA NA ZŁE DŁUGI OD 1 STYCZNIA 2013 r. 19 1.NOWE ZASADY KORZYSTANIA Z ULGI NA ZŁE DŁUGI U WIERZYCIELA I DŁUŻNIKA 19 2.ULGA NA

Bardziej szczegółowo

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22

2.3.Obowiązek wystawiania faktur VAT przez podatników zwolnionych z VAT 22 Spis Treści WSTĘP.. 15 ROZDZIAŁ I OBOWIĄZEK WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 1.ZAKRES OBOWIĄZKU WYSTAWIANIA FAKTUR.. 19 2.PODMIOTY ZOBOWIĄZANE DO WYSTAWIANIA FAKTUR VAT.. 19 2.1.Obowiązek wystawiania faktur VAT.

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.6.

System Comarch OPT!MA v. 17.6. System Comarch OPT!MA v. 17.6. Ulotka v.17.6 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji.

[MAGAZYN] - dodano funkcję aktualizacji stanu poprzedniego na podstawie aktualnych stanów magazynowych na liście inwentaryzacji. Lista zmian programu SOGA Zmiany w wersji 1.25 - poprawiono zapamiętywanie magazynu po zapisaniu konfiguracji schematów rozchodów dla imprez, - poprawiono rozliczanie imprez poprzez dokumenty kasowe, -

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU EWKA SPIS TREŚCI 1. Księgowość 3 1.1 Księga główna. 3 1.1.1 Księga główna- zmiana wyświetlania..3 1.1.2 Księga główna- wydruki.4 1.2 Polecenia PK... 5 1.2.1 Dopisanie PK.....5 1.3 Deklaracje

Bardziej szczegółowo

Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany

Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany Numer wersji, dzień aktualizacji oraz zmiany Zmiana w wersji 4.0.0.2 z dnia 19.12.2014 - dodano inwentaryzacje (od wersji Pro+) - dodano wydruk pustego arkusza spisu z natury (od wersji Pro+) - dodano

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1

Instrukcja użytkownika. Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Instrukcja użytkownika Eksport dokumentów do systemu Comarch EDI Wersja 2015.5.1 Spis treści 1 EKSPORT FAKTUR/KOREKT SPRZEDAŻY... 3 2 EKSPORT ZAMÓWIEŃ... 5 3 IMPORT ZAMÓWIEŃ... 6 4 IMPORT FAKTUR ZAKUPU...

Bardziej szczegółowo

FlexDMS Aktualizacja 127

FlexDMS Aktualizacja 127 Aktualizacja FlexDMS do wersji 127 zawiera: Nowe funkcjonalności, zestawienia, pola: 1. Promocje serwisowe 2. Kasy indywidualne dla pracowników 3. Wybór domyślnej drukarki fiskalnej 4. Blokowanie fiskalizacji

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 3 Nowa deklaracja VAT-27 3 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 4 Raport Zestawienie rejestrów VAT 4 Zmiany w rejestrach - ulga na złe

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.33 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.33 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.33 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 7.11.2013 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Obsługa akcyzy na węgiel Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 PARAMETRY KONFIGURACJA... 3 2 PARAMETRY KARTA TOWARU... 4 3 NALICZANIE AKCYZY... 4 3.1 UWZGLĘDNIENIE AKCYZY W CENIE SPRZEDAŻY...

Bardziej szczegółowo

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy

V 1.1.4 Administracja: 1. Poprawiono instalację programu w niektórych sytuacjach po instalacji przy uruchamianiu pojawiał się błąd logowania do bazy V 1.2.1 Ogólne: 1. Zmieniony system drukowania dokumentów. Usunięte zostały dodatkowe usługi generowania dokumentów. 2. Zmieniony system współpracy z drukarką fiskalną. 3. Możliwość zainstalowania programu

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.40 Firmy++C/S

Wersja 3.40 Firmy++C/S Wersja 3.40 Firmy++C/S 1. Podatek akcyzowy za węgiel i koks Od 1 stycznia 2012 r. przestaje obowiązywać zwolnienie z akcyzy w odniesieniu do węgla i koksu przeznaczonych do celów opałowych. Wobec tego

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 16 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse

Bardziej szczegółowo

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013

Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Wersja programu: 1.5.7.179 Data publikacji: 04.12.2013 Import wpłat z banku 1. Dla kontekstu Gospodarka odpadami komunalnymi dodano możliwość wyszukiwania wpłat po numerze umowy. Numer umowy wypełniany

Bardziej szczegółowo