Uwagi do wersji 1.33 SP2 systemu InsERT GT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi do wersji 1.33 SP2 systemu InsERT GT"

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.33 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.33 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.33 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.33 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.33, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 1.33 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.33 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany wspólne dla całego systemu InsERT GT: 1. Udostępniono możliwość pokazywania w aplikacji błędów SQL Servera. Obsługiwane są błędy generowane za pomocą instrukcji RAISERROR języka T-SQL. Dzięki takiej funkcjonalności możliwe jest jeszcze szersze zastosowanie obiektów bazy danych w rozwijaniu aplikacji. Funkcjonalność przechwytywania w aplikacji błędów SQL Servera jest aktywna tylko dla posiadaczy abonamentu na ulepszenia.

2 Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. Dodano obsługę przelewów do US w module Bankowość on-line. 2. Dodano obsługę przelewów do ZUS w module Bankowość on-line. 3. Dodano możliwość edycji kategorii dokumentów kasowych znajdujących się na zatwierdzonych Raportach kasowych. 4. Dodano możliwość generowania Wyciągów bankowych w module Bankowość on-line. 5. Dodano możliwość wizualizacji lokalizacji klienta/ów oraz lokalizacji działania na mapie z wykorzystaniem systemowej przeglądarki internetowej. 6. Dodano nowy zestaw wzorców wydruku dla paragonów, paragonów imiennych i zwrotów ze sprzedaży detalicznej. Nowe wzorce - z frazą "od października 2013r." dostosowane są do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). Na podmiotach konwertowanych z wersji wcześniejszych, użytkownicy chcący, aby podpowiadały się one jako domyślne, powinni ustawić im atrybut domyślności (opcja dostępna w edycji wzorca w module "Wzorce wydruków"). 7. W edycji zwrotów ze sprzedaży detalicznej wprowadzono możliwość określania rodzaju zwrotu (zwrot ze sprzedaży, reklamacja, oczywista pomyłka), zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). Dodano także możliwość przypisywania domyślnego rodzaju zwrotu (w parametrach zwrotów ze sprzedaży detalicznej). 8. Dodano dwa zestawienia: "Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek" oraz "Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek w rozbiciu na pozycje", jako realizację obowiązku ewidencjonowania zwrotów ze sprzedaży detalicznej oraz oczywistych pomyłek (zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). 9. Udostępniono możliwość opatrywania dokumentów podpisem elektronicznym. 10. W danych kontrahenta wprowadzono możliwość określania statusu akcyzowego podatnika: nieokreślony, pośredniczący podmiot lub finalny nabywca. Wprowadzono także możliwość ustawiania nowej wartości domyślnej - nie naliczania podatku akcyzowego. Dodano także możliwość określania domyślnego statusu akcyzowego dla nowo dodawanych kontrahentów (w parametrach kontrahentów). Zmiany te są związane z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym i wyjęciu z opodatkowania akcyzą obrotu wyrobami węglowymi przez pośredniczące podmioty węglowe. 11. Dodano zestawienie "Ewidencja sprzedaży wyrobów akcyzowych dla odbiorców finalnych", będące odzwierciedleniem obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych na rzecz odbiorców finalnych (art. 91a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym). 12. Dodano zestawienie "Ewidencja wyrobów akcyzowych używanych przez podmiot pośredniczący", będące odzwierciedleniem obowiązku prowadzenia ewidencji zużywanych przez podmiot pośredniczący wyrobów węglowych (art. 91a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym). 13. Wprowadzono opcjonalne włączenie możliwości edytowania dokumentów magazynowych przyjęcia i wydania magazynowego (PW i RW) powstałych w wyniku wykonania inwentaryzacji zbiorczej. Parametr sterujący dostępny jest w parametrach inwentaryzacji zbiorczej, na zakładce "Podstawowe" ("Zezwalaj na edycję PW i RW powiązanych z IWz"). 14. W parametrach zwrotów ze sprzedaży detalicznej (zarówno zwykłych, jak i do dokumentu nieistniejącego w systemie) dodano możliwość ustawiania domyślnego rodzaju zwrotu (zwrot ze sprzedaży, reklamacja, oczywista pomyłka), zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). 15. W edycji paragonów zwykłych wprowadzono możliwość określania identyfikatora podatkowego nabywcy (NIP, PESEL, REGON). Informacja ta jest wysyłana do drukarek fiskalnych w czasie rejestracji fiskalnej. Aby została uwzględniona na wydruku paragonu z urządzenia fiskalnego, niezbędne jest zaznaczenie w jego konfiguracji znacznika drukowania tej informacji (pod warunkiem, że urządzenie udostępnia taką możliwość). Zmiana ta jest konsekwencją zrealizowania 8 ust.1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). 16. W module kontrahentów dodano operację zbiorczego ustawiania statusu podatnika akcyzy (podmiot pośredniczący lub finalny nabywca) wraz z określaniem sposobu naliczania akcyzy. Operacja dostępna jest także w menu kontekstowym modułu kontrahentów (opcja "Zbiorcze" -> "Zmień akcyzę"). 17. W parametrach kontrahentów wprowadzono możliwość ustawiania domyślnego statusu akcyzowego (nieokreślony/podmiot pośredniczący/finalny nabywca) dla nowo dodawanych kontrahentów. 18. Wprowadzono nowy wzorzec wydruku "Dokument dostawy od 20 września 2013", który obowiązuje od 20 września dla dostaw wyrobów węglowych. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: 1. Dodano możliwość określenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe (%) w ewidencji wspólników. 2. W schematach importu dokumentów typu Zwrot detaliczny dodano rodzaje zwrotu: oczywista pomyłka, reklamacja, zwrot ze sprzedaży. 3. W ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży dodano możliwość zbiorczego zaznaczania opcji "Włącz korygowanie VAT" oraz pobierania danych o płatnościach. 4. Dodano możliwość wydruku z okna Korygowania VAT zakupu i sprzedaży. 5. Dodano możliwość wizualizacji lokalizacji klienta/ów oraz lokalizacji działania na mapie z wykorzystaniem systemowej przeglądarki internetowej. 6. Dodano możliwość wyłączenia naliczenia ulgi podatkowej dla wspólników. 7. W danych kontrahenta wprowadzono możliwość określania statusu akcyzowego podatnika: nieokreślony, pośredniczący podmiot lub finalny nabywca. Wprowadzono także możliwość ustawiania nowej wartości domyślnej - nie naliczania podatku akcyzowego. Dodano także możliwość określania domyślnego statusu akcyzowego dla nowo dodawanych kontrahentów (w parametrach kontrahentów). Zmiany te są związane z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym i wyjęciu z opodatkowania akcyzą obrotu wyrobami węglowymi przez pośredniczące podmioty węglowe. 8. W module kontrahentów dodano operację zbiorczego ustawiania statusu podatnika akcyzy (podmiot pośredniczący lub finalny nabywca) wraz z określaniem sposobu naliczania akcyzy. Operacja dostępna jest także w menu kontekstowym modułu kontrahentów (opcja "Zbiorcze" -> "Zmień akcyzę").

3 9. W parametrach kontrahentów wprowadzono możliwość ustawiania domyślnego statusu akcyzowego (nieokreślony/podmiot pośredniczący/finalny nabywca) dla nowo dodawanych kontrahentów. 10. Dodano nowe wzory deklaracji skarbowych: PIT-2(4), PIT-12(6), PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20). 11. Dodano schemy wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20). Płatne zmiany w Rewizorze GT: 1. Dodano możliwość określenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe (%) w ewidencji wspólników. 2. Dodano obsługę przelewów do US w module Bankowość on-line. 3. Dodano obsługę przelewów do ZUS w module Bankowość on-line. 4. W schematach importu dokumentów typu Zwrot detaliczny dodano rodzaje zwrotu: oczywista pomyłka, reklamacja, zwrot ze sprzedaży. 5. Dodano możliwość edycji kategorii dokumentów kasowych znajdujących się na zatwierdzonych Raportach kasowych. 6. Dodano możliwość pobierania danych o płatnościach z dekretów księgowych w oknie Korygowania podatku VAT sprzedaży i zakupu. 7. W ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży dodano możliwość zbiorczego zaznaczania opcji "Włącz korygowanie VAT" oraz pobierania danych o płatnościach. 8. Dodano możliwość wydruku z okna Korygowania VAT zakupu i sprzedaży. 9. Dodano możliwość generowania Wyciągów bankowych w module Bankowość on-line. 10. Dodano możliwość wizualizacji lokalizacji klienta/ów oraz lokalizacji działania na mapie z wykorzystaniem systemowej przeglądarki internetowej. 11. Dodano możliwość wyłączenia naliczenia ulgi podatkowej dla wspólników. 12. W danych kontrahenta wprowadzono możliwość określania statusu akcyzowego podatnika: nieokreślony, pośredniczący podmiot lub finalny nabywca. Wprowadzono także możliwość ustawiania nowej wartości domyślnej - nie naliczania podatku akcyzowego. Dodano także możliwość określania domyślnego statusu akcyzowego dla nowo dodawanych kontrahentów (w parametrach kontrahentów). Zmiany te są związane z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym i wyjęciu z opodatkowania akcyzą obrotu wyrobami węglowymi przez pośredniczące podmioty węglowe. 13. W module kontrahentów dodano operację zbiorczego ustawiania statusu podatnika akcyzy (podmiot pośredniczący lub finalny nabywca) wraz z określaniem sposobu naliczania akcyzy. Operacja dostępna jest także w menu kontekstowym modułu kontrahentów (opcja "Zbiorcze" -> "Zmień akcyzę"). 14. W parametrach kontrahentów wprowadzono możliwość ustawiania domyślnego statusu akcyzowego (nieokreślony/podmiot pośredniczący/finalny nabywca) dla nowo dodawanych kontrahentów. 15. Dodano nowe wzory deklaracji skarbowych: PIT-2(4), PIT-12(6), PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20). 16. Dodano schemy wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20). Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: 1. Dodano możliwość określenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe (%) w ewidencji wspólników. 2. Dodano obsługę przelewów do US w module Bankowość on-line. 3. Dodano obsługę przelewów do ZUS w module Bankowość on-line. 4. Dodano możliwość edycji kategorii dokumentów kasowych znajdujących się na zatwierdzonych Raportach kasowych. 5. Dodano możliwość generowania Wyciągów bankowych w module Bankowość on-line. 6. Dodano możliwość wyłączenia naliczenia ulgi podatkowej dla wspólników. 7. W rachunkach do umów cywilno-prawnych dodano możliwość nieograniczania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, co umożliwia wypłacanie wynagrodzenia członkom rad nadzorczych. 8. Dodano możliwość obsługi umów o pracę na czas określony do dnia porodu, na zastępstwo oraz na wykonanie zadania. 9. W parametrach czasu pracy dodano znacznik "Godziny ponadwymiarowe", którego zaznaczenie umożliwia wprowadzenie w umowie o pracę liczby godzin, po których przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. 10. W składnikach płacowych zwolnionych z podatku umożliwiono zaznaczenie opcji niepomniejszania składki zdrowotnej od tych składników. 11. W Ewidencji czasu pracy dodano operację podglądu kwot do chorobowego z poprzednich 12 miesięcy. 12. W ewidencji osobowej przy wprowadzaniu poprzedniego zatrudnienia umożliwiono wprowadzenie liczby dniu urlopu na żądanie i liczby dni opieki nad dzieckiem wykorzystanych w ostatnim roku zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, dzięki czemu program umożliwia lepszą kontrolę przy wprowadzaniu odpowiednich absencji w ewidencji czasu pracy. 13. W ewidencji potrąceń komorniczych dodano możliwość anulowania potrącenia. 14. Dodano nowe wzory deklaracji skarbowych: PIT-2(4), PIT-12(6), PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20). 15. Dodano schemy wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20). Płatne zmiany w Gestorze GT: 1. Dodano możliwość wizualizacji lokalizacji klienta/ów oraz lokalizacji działania na mapie z wykorzystaniem systemowej przeglądarki internetowej. 2. W parametrach szans sprzedaży dodano możliwość domyślnego zaznaczenia w szansie sprzedaży pola "określ przewidywaną godzinę zakończenia". 3. W parametrach kontrahentów wprowadzono możliwość ustawiania domyślnego statusu akcyzowego (nieokreślony/podmiot pośredniczący/finalny nabywca) dla nowo dodawanych kontrahentów. Zmiany w wersji 1.33

4 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną. Sub Rach Rew Grat Gest Opis zmiany Dodano możliwość określenia indywidualnej składki na ubezpieczenie wypadkowe (%) w ewidencji wspólników. Dodano obsługę przelewów do US w module Bankowość on-line. Dodano obsługę przelewów do ZUS w module Bankowość on-line. Dodano słownik "Usług bankowości on-line" pozwalający na konfigurację rachunków bankowych współpracujących z systemami bankowości on-line. W schematach importu dokumentów typu Zwrot detaliczny dodano rodzaje zwrotu: oczywista pomyłka, reklamacja, zwrot ze sprzedaży. Dodano możliwość edycji kategorii dokumentów kasowych znajdujących się na zatwierdzonych Raportach kasowych. Dla Instytucji typu ZUS dodano predefiniowane rachunki bankowe. Dodano możliwość pobierania danych o płatnościach z dekretów księgowych w oknie Korygowania podatku VAT sprzedaży i zakupu. W ewidencjach VAT zakupu i sprzedaży dodano możliwość zbiorczego zaznaczania opcji "Włącz korygowanie VAT" oraz pobierania danych o płatnościach. Dodano możliwość wydruku z okna Korygowania VAT zakupu i sprzedaży. Dodano możliwość generowania Wyciągów bankowych w module Bankowość on-line. Dodano możliwość wizualizacji lokalizacji klienta/ów oraz lokalizacji działania na mapie z wykorzystaniem systemowej przeglądarki internetowej. Dodano nowy zestaw wzorców wydruku dla paragonów, paragonów imiennych i zwrotów ze sprzedaży detalicznej. Nowe wzorce - z frazą "od października 2013r." dostosowane są do wymogów rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). Na podmiotach konwertowanych z wersji wcześniejszych, użytkownicy chcący, aby podpowiadały się one jako domyślne, powinni ustawić im atrybut domyślności (opcja dostępna w edycji wzorca w module "Wzorce wydruków"). W edycji zwrotów ze sprzedaży detalicznej wprowadzono możliwość określania rodzaju zwrotu (zwrot ze sprzedaży, reklamacja, oczywista pomyłka), zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). Dodano także możliwość przypisywania domyślnego rodzaju zwrotu (w parametrach zwrotów ze sprzedaży detalicznej). Dodano dwa zestawienia: "Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek" oraz "Ewidencja zwrotów, reklamacji i pomyłek w rozbiciu na pozycje", jako realizację obowiązku ewidencjonowania zwrotów ze sprzedaży detalicznej oraz oczywistych pomyłek (zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). Dodano nowy parametr ewidencji VAT - "Koryguj tylko wartość VAT zakupu". Parametr dotyczy korekty podatku VAT zakupu z tytułu nieterminowych płatności. Dodano słownik symboli deklaracji dla przelewów do US z bankowości on-line. Dodano możliwość wyłączenia naliczenia ulgi podatkowej dla wspólników. Naprawiono problemy z wyświetlaniem alarmów do działań cyklicznych. W rachunkach do umów cywilno-prawnych dodano możliwość nieograniczania składki zdrowotnej do wysokości zaliczki na podatek, co umożliwia wypłacanie wynagrodzenia członkom rad nadzorczych. Dodano nowe uprawnienie w Personelu - Dokumenty kasowe - Możliwość edycji pola "wystawił". Dodano możliwość zdefiniowania schematów importu z transakcją VAT "eksport usług - EU" dla dokumentów sprzedaży. Udostępniono możliwość opatrywania dokumentów podpisem elektronicznym. W ewidencji przychodów (dla ryczałtu) umożliwiono dodanie zapisu, w którym "Data uzyskania przychodu" jest wcześniejsza niż "Zapis z dnia". Dodano przepisywanie numeru dokumentu naliczenia amortyzacji przy księgowaniu do KPiR. Do słowników Ewidencji VAT dodano: Zwroty detaliczne - oczywista pomyłka, Zwroty detaliczne - reklamacja, Zwroty detaliczne - zwrot ze sprzedaży. W słowniku przyczyn zwolnienia z akcyzy zaktualizowano listę przyczyn w związku z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym. Dodano także możliwość aktywacji i dezaktywacji poszczególnych elementów tego słownika. W danych kontrahenta wprowadzono możliwość określania statusu akcyzowego podatnika: nieokreślony, pośredniczący podmiot lub finalny nabywca. Wprowadzono także możliwość ustawiania nowej wartości domyślnej - nie naliczania podatku akcyzowego. Dodano także możliwość określania domyślnego statusu akcyzowego dla nowo dodawanych kontrahentów (w parametrach kontrahentów). Zmiany te są związane z nowelizacją ustawy o podatku akcyzowym i wyjęciu z opodatkowania akcyzą obrotu wyrobami węglowymi przez pośredniczące podmioty węglowe.

5 Dodano zestawienie "Ewidencja sprzedaży wyrobów akcyzowych dla odbiorców finalnych", będące odzwierciedleniem obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedaży wyrobów węglowych na rzecz odbiorców finalnych (art. 91a ust. 1 ustawy o podatku akcyzowym). Dodano zestawienie "Ewidencja wyrobów akcyzowych używanych przez podmiot pośredniczący", będące odzwierciedleniem obowiązku prowadzenia ewidencji zużywanych przez podmiot pośredniczący wyrobów węglowych (art. 91a ust. 2 ustawy o podatku akcyzowym). Dodano możliwość obsługi umów o pracę na czas określony do dnia porodu, na zastępstwo oraz na wykonanie zadania. W Ewidencji składek dodano kolumnę "Razem zdrowotne". W ewidencji składek dodano kolumnę "Razem społeczne i FP". Dodano obsługę kursów walut w Historii transakcji (Bankowość on-line). Dodano nowy parametr w Potwierdzeniu sald: "Uwzględniaj rozliczenia rozrachunków". Poprawiono zestawienie "Rozrachunki do korekty VAT dla faktur nieopłaconych w terminie". Dotyczy sytuacji gdy rozrachunek był podłączony do BO. Poprawiono kolejność wprowadzania dat w ewidencji zakupu VAT i ewidencji pojazdów. W module Historia transakcji dodano filtr "Status transakcji". Rozwiązano problem sztywnego nadawania nazw załącznikom przy zbiorczej wysyłce szans sprzedaży em. W kartotece wspólników zmieniono domyślne ustawienie pobierania składek ZUS na "pobieraj z naliczeń poprzedniego miesiąca". Poprawiono działanie uprawnienia dla Personelu "Raporty Kasowe - Zmiana stanu początkowego kasy". Poprawiono sumowanie poszczególnych stron wydruku "Podraport walutowy do raportu kasowego". Umożliwiono zapisywanie dokumentów do biblioteki w przypadku eksportu do PDF lub wysyłki mailem. Wprowadzono obsługę drukarek fiskalnych Elzab Mera TE TFT oraz Elzab Mera TE FV TFT. Aby korzystać z urządzenia, niezbędne jest zainstalowanie "Sterowników firmy InsERT" w wersji 5.10 lub wyższej. Wprowadzono obsługę drukarki fiskalnej Posnet Thermal L. Aby korzystać z urządzenia, niezbędne jest zainstalowanie "Sterowników firmy InsERT" w wersji 5.10 lub wyższej. Wprowadzono obsługę kasy fiskalnej Novitus Sento E. Aby korzystać z nowej kasy, niezbędne jest zainstalowanie "Sterowników firmy InsERT" w wersji 5.10 lub wyższej. Wprowadzono obsługę kasy fiskalnej Novitus Lupo. Aby korzystać z nowej kasy, niezbędne jest zainstalowanie "Sterowników firmy InsERT" w wersji 5.10 lub wyższej. W autotekstach używanych w treściach dokumentów (zwracających tekst lub datę) umożliwiono dodanie wybranego tekstu, który pojawi się, gdy wybrany autotekst zwróci wartość pustą. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Upos Columba FVA. Poprawiono import dokumentów handlowych i magazynowych z VAT. Problem dotyczył importu w walucie przy użyciu kwot Koszt towarów/kompletów/opakowań zwrotnych. Poprawiono pokazywanie analityk kontrahentów w Potwierdzeniu sald. Problem dotyczył sytuacji, gdy ustawiono oddzielne nadawanie numerów analityk dla dostawców i odbiorców. W parametrach czasu pracy dodano znacznik "Godziny ponadwymiarowe", którego zaznaczenie umożliwia wprowadzenie w umowie o pracę liczby godzin, po których przysługuje dodatek za godziny nadliczbowe dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy. Ulepszono działanie kontrolki do wprowadzania godzin i minut w działaniach. Umożliwiono użycie skrótu klawiszowego szybkiego przejścia do funkcji "Szukaj klienta". W składnikach płacowych zwolnionych z podatku umożliwiono zaznaczenie opcji niepomniejszania składki zdrowotnej od tych składników. Zablokowano możliwość tworzenia transakcji oczekującej na podstawie operacji bankowej w zablokowanym okresie. Przygotowano zestawienie "Wiarygodna ścieżka audytu". Pokazuje ono powiązanie dokumentu potwierdzającego dostawę towaru lub świadczenie usługi z innymi dokumentami dotyczącymi danej transakcji. W kalendarzu dodano numerację tygodni. W Ewidencji czasu pracy dodano operację podglądu kwot do chorobowego z poprzednich 12 miesięcy. Przyspieszono wyświetlanie listy wiadomości przy dużej ich liczbie. Przy wyliczaniu wymiaru należnego urlopu w pierwszym roku zatrudnienia zaniechano "obcinania" części ułamkowej dnia. W ewidencji osobowej przy wprowadzaniu poprzedniego zatrudnienia umożliwiono wprowadzenie liczby dniu urlopu na żądanie i liczby dni opieki nad dzieckiem wykorzystanych w ostatnim roku zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, dzięki czemu program umożliwia lepszą kontrolę przy

6 wprowadzaniu odpowiednich absencji w ewidencji czasu pracy. W wypłatach dodano pole "koszty uzyskania przychodu do deklaracji rocznych" mające znaczenie szczególnie w wypadku ograniczenia kosztów miesięcznych do wartości składników wynagrodzenia. W zaświadczeniu ZUS Rp-7 przeniesiono wykazywanie wynagrodzenia urlopowego ze składników zmiennych do stałych. Wprowadzono możliwość znacznie szybszego niż standardowe wyszukiwania danych adresowych. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu technologii Full-Text Search SQL Servera. Szczegółowy opis konfiguracji przyspieszonego mechanizmu wyszukiwania zawarto w pomocy programu (w temacie Wyszukiwanie adresów). Rozwiązano problemy występujące przy powielaniu działań cyklicznych. Rozwiązano problem nieotwierających się załączników wiadomości zapisanych z nazwą w języku rosyjskim. W ewidencji potrąceń komorniczych dodano możliwość anulowania potrącenia. W parametrach szans sprzedaży dodano możliwość domyślnego zaznaczenia w szansie sprzedaży pola "określ przewidywaną godzinę zakończenia". W zaświadczeniu ZUS Z-3 poprawiono wykazywanie okresów, za które wypłacono wynagrodzenie chorobowe. W liście szans sprzedaży umożliwiono włączenie widoczności kolumn symbol i nazwa pełna klienta. Dodano komunikat ostrzegający przed możliwością przekroczenia maksymalnego rozmiaru bazy danych obsługiwanego w danej wersji SQL Servera. W wydruku szansy sprzedaży w formie oferty poprawiono drukowanie kodu pocztowego klienta. W zestawieniach własnych SQL udostępniono kontrolkę typu {LM} służącą do wyboru zbiór elementów kartotekowych dla następujących kartotek: kontrahenci, towary, pracownicy Więcej informacji na temat nowej kontrolki udostępniono w pomocy programu. W modułach sprzedaży, zakupu oraz korekt na liście dokumentów wprowadzono możliwość włączenia kolumny z datą zakończenia dostawy. Domyślnie kolumna nie jest widoczna, aby ją pokazać, należy wejść w listę kolumn (SHIFT + CTRL + K). W operacji zbiorczego wczytania towarów do inwentaryzacji cząstkowej dodano możliwość wczytania asortymentu bez przydzielonej grupy, cechy oraz flagi. Wprowadzono opcjonalne włączenie możliwości edytowania dokumentów magazynowych przyjęcia i wydania magazynowego (PW i RW) powstałych w wyniku wykonania inwentaryzacji zbiorczej. Parametr sterujący dostępny jest w parametrach inwentaryzacji zbiorczej, na zakładce "Podstawowe" ("Zezwalaj na edycję PW i RW powiązanych z IWz"). Dodano uprawnienie do uruchamiania przeglądania dokumentów (dostępne pod klawiszem F9). Uprawnienie ma nazwę "Podgląd dokumentu (F9)" i znajduje się w grupie "główne". Zmieniono zasady pobierania danych z bazy danych poprzez listę F2 towarów. Teraz dane pobierane są rzadziej i są buforowane na stacji klienckiej. Dodano możliwość sterowania kolorowaniem pozycji na dokumentach handlowych w przypadku, gdy cena pozycji jest niższa niż koszt pozycji (Parametry handlowe->rabaty) Wprowadzono mechanizm zabezpieczający przed występowaniem błędu "Nie znaleziono pliku PROG_KOM.cfg" mogącego pojawiać się w czasie rejestracji fiskalnej dokumentów. Rozszerzono okienko obsługujące wstawianie wartości do pól własnych słownikowych i SQL. Dla pól własnych słownikowych i SQL wyłączono sortowanie w kontrolkach. Dodano obsługę pól własnych dla kont księgowych. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu UmowaCP dodano nowy atrybut PrawaAutorskie. Atrybut umożliwia oznaczenie kosztów uzyskania przychodów związanych z daną umową, jako naliczane do limitu kosztów z praw autorskich. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu RachunekUCP dodano nowy atrybut PrawaAutorskie. Atrybut umożliwia oznaczenie kosztów uzyskania przychodów związanych z danym rachunkiem, jako naliczane do limitu kosztów z praw autorskich. W zwrotach ze sprzedaży detalicznej wprowadzono możliwość określania terminu dokonania zwrotu - data ta jest dostępna na zakładce "magazyn" dokumentu, oraz jest przenoszona na wydruk (dotyczy wzorców wydruku z frazą "od października 2013r. w nazwie"). W edycji paragonów i zwrotów ze sprzedaży detalicznej wprowadzono zmianę nazwy daty z "Data zakończenia dostawy" na "Data sprzedaży". Zmianie uległ również opis na wydruku (dotyczy wzorców z frazą "od października 2013r." w nazwie). W parametrach zwrotów ze sprzedaży detalicznej (zarówno zwykłych, jak i do dokumentu nieistniejącego w systemie) dodano możliwość ustawiania domyślnego rodzaju zwrotu (zwrot ze sprzedaży, reklamacja, oczywista pomyłka), zgodnie z paragrafem 3 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). W module zwrotów ze sprzedaży detalicznej dodano możliwość filtrowania dokumentów po rodzaju zwrotu (brak, zwrot ze sprzedaży, reklamacja, oczywista pomyłka).

7 W mechanizmach Sfery udostępniono możliwość określania rodzaju zwrotu ze sprzedaży detalicznej. Rozszerzono przenoszenie danych za pomocą komunikacji (plik epp) o dane o rodzaju zwrotu ze sprzedaży detalicznej. Dla zwrotów ze sprzedaży detalicznej zmodyfikowano podglądy dokumentów dostępne w operacji "Przeglądaj" (F9) tak, by prezentowały rodzaj zwrotu oraz datę sprzedaży. W edycji paragonów zwykłych wprowadzono możliwość określania identyfikatora podatkowego nabywcy (NIP, PESEL, REGON). Informacja ta jest wysyłana do drukarek fiskalnych w czasie rejestracji fiskalnej. Aby została uwzględniona na wydruku paragonu z urządzenia fiskalnego, niezbędne jest zaznaczenie w jego konfiguracji znacznika drukowania tej informacji (pod warunkiem, że urządzenie udostępnia taką możliwość). Zmiana ta jest konsekwencją zrealizowania 8 ust.1 pkt 17 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie kas rejestrujących z 14 marca 2013r. (Dz.U. z 2013r. poz. 363). W schematach importu dokumentów PA Paragon, PAi Paragon imienny, PAf Paragon fiskalny, PAk Paragon odebrany z kasy, ZW Zwrot detaliczny, ZWn Zwrot detaliczny do nieistniejącego zmieniono "datę zakończenia dostawy" na "datę sprzedaży". W module sprzedaży detalicznej, na liście dokumentów umożliwiono włączenie kolumny "Data sprzedaży". Domyślnie kolumna nie jest prezentowana. Zmodyfikowano podglądy paragonów zwykłych (F9 na dokumencie) tak, by prezentowane były dane o dacie sprzedaży oraz identyfikatorze podatnika (o ile został określony). W mechanizmach wyszukiwania i filtrowania na liście dokumentów (F7 oraz F8), w module sprzedaży detalicznej dodano uwzględnianie NIP-u nabywcy wprowadzanego w paragonach zwykłych. W mechanizmie komunikacji zaimplementowano uwzględnianie danych o identyfikatorze podatkowym nabywcy wprowadzanych na paragonach zwykłych. W mechanizmach Sfery wprowadzono możliwość określania identyfikatora podatnika (NIP, PESEL, REGON nabywcy) na paragonach zwykłych. W fiskalizacji zdalnej wprowadzono uwzględnianie informacji o rabatach na wydrukach generowanych przez drukarki fiskalne. Aby dane o rabacie zostały wydrukowane, urządzenie fiskalne musi udostępniać tę możliwość. Uszczelniono mechanizm synchronizacji tak, aby nie pozwalał na zmianę istotnych parametrów towary (stawki VAT) za pomocą operacji zbiorczych, gdy towar został wysłany do urządzenia zewnętrznego (np. kasy fiskalnej). Dla sytuacji, w których dane licencyjne odświeżono wcześniej, niż 3 dni temu, uszczegółowiono komunikat. W module kontrahentów dodano operację zbiorczego ustawiania statusu podatnika akcyzy (podmiot pośredniczący lub finalny nabywca) wraz z określaniem sposobu naliczania akcyzy. Operacja dostępna jest także w menu kontekstowym modułu kontrahentów (opcja "Zbiorcze" -> "Zmień akcyzę"). W parametrach kontrahentów wprowadzono możliwość ustawiania domyślnego statusu akcyzowego (nieokreślony/podmiot pośredniczący/finalny nabywca) dla nowo dodawanych kontrahentów. Na liście w module kontrahentów wprowadzono możliwość opcjonalnego włączenia kolumny z informacją o statusie akcyzowym (nieokreślony/podmiot pośredniczący/finalny nabywca). W związku z obowiązkiem ewidencjonowania użycia wyrobów węglowych przez podmiot pośredniczący wprowadzono możliwość określania na dokumentach rozchodu wewnętrznego (RW), czy dany rozchód jest zwolnionych z akcyzy. Dodano także możliwość określania rodzaju zwolnienia. Obie funkcje znajdują się na zakładce "Akcyza". W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę wydruku Ewidencji środków trwałych. Do obiektu aplikacji dodano metodę DrukujEwidencjeST. W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę wydruku potwierdzenia sald. Do obiektu aplikacji dodano metodę DrukujPotwierdzenieSaldDoPliku(). W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę wydruku karty wynagrodzeń pracownika. Do obiektu aplikacji dodano metodę DrukujKarteWynagrodzen(). Dla drukarek fiskalnych Emar Printo 57T oraz Emar Printo 57TE wprowadzono możliwość drukowania identyfikatora podatkowej nabywcy na paragonie emitowanym przez urządzenie fiskalne. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów: Akord, Dekret, Dzialanie, FinDokument, Konto, NaliczeniePotracenie, Pracownik, SzansaSprzedazy, UmowaCP, UmowaOPrace i VatDokument dodano możliwość definiowania własnych atrybutów (za pomocą atrybutu "Atrybut"). Umożliwiono drukowanie zaświadczenia ZUS Rp-7 dla osób w dalszym ciągu zatrudnionych. Poprawiono graficzne wydruki dokumentów w rozbiciu na dostawy tak, aby nie zaokrąglały ilości do dwóch miejsc po przecinku. Wzbogacono wzorce wydruku dokumentów magazynowych "z rozbiciem pozycji" o informacje na temat terminu ważności dostawy. W interfejsie programistycznym Sfera dodano nową metodę PrzeliczCenyWgCenyKartotekowej do obiektu Towar. Umożliwia ona przeliczenie cen sprzedaży towaru na podstawie wprowadzonej ceny kartotekowej.

8 Wprowadzono zachowanie waluty z dokumentów magazynowych (vpz, vwz) na dokument zbiorczy (FZzb, FSzb) w czasie wypisywania zbiorczej faktury. Dotychczas faktura zbiorcza do dokumentów magazynowych wystawionych w walucie obcej zawsze wystawiana była domyślnie w złotówkach. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd polegający na tym, że metoda DrukujDoPlikuWgWzorca generowała niepotrzebnie wyjątek o treści "W systemie operacyjnym nie ma zainstalowanej drukarki o podanej nazwie". W interfejsie programistycznym Sfera udostępniono obsługę kontrahentów jednorazowych. W tym celu udostępniono obiekt KontrahentJednorazowy oraz metody KontrahenciManager.DodajKontrahentaJednorazowego i KontrahenciManager.WczytajKontrahentaJednorazowego. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono błąd polegający na tym, że przy poprawianiu cen towarów sferyczny mechanizm nie uwzględniał ostatniego kursu waluty, jaki znajdował się w bazie danych. Rozwiązano problem nieprawidłowego wstawiania miesiąca przy automatycznej numeracji szans sprzedaży. Rozwiązano problem z nieprawidłowym zapisem w bazie danych wartości domyślnych dla pól własnych typu sql lub słownik. Problem występował w sytuacjach, gdy wartości słownika w bazie danych były posortowane inaczej niż alfabetycznie. Usunięto uwzględnianie faktur zaliczkowych cząstkowych w informatorze o towarze (zakładka "Kontrahenci", pole "Ilość wydana"). Dotychczas, mimo iż faktury zaliczkowe cząstkowe nie wydają towaru, w tym miejscu informatora prezentowana była informacja o wydaniu asortymentu. W interfejsie programistycznym Sfera wykonano poprawki w obiekcie Insert.Importer. W niektórych sytuacjach występowały problemy z wczytaniem dokumentów typu KFS, KFSn, KFZ, KFZn, ZW. W szybkiej inwentaryzacji poprawiono sposób sortowania asortymentu. Dotychczas poprawienie symbolu towaru mogło powodować niestabilne zachowanie grida specyfikacji towarowej. Dla drukarek fiskalnych pracujących pod kontrolą sterownika uniwersalnego wprowadzono możliwość drukowania rabatów. Wskazane drukarki to: Elemis Giga, Farex Topaz, Posnet Thermal: FV/FV EJ/ HS/ HS FV EJ/ HD, Posnet Temo, oraz Novitus: Deon E, Bono E, Delio Prime E. Aby informacje o rabacie zostały wydrukowane, konieczne jest zainstalowanie "Sterowników firmy InsERT" w wersji co najmniej Naprawiono możliwość dublowania pozycji na fakturach wewnętrznych. Sytuacja taka mogła mieć miejsce, jeżeli dokument źródłowy (faktura zakupu) był wystawiany na podstawie zamówienia do dostawcy. Poprawiono funkcjonowanie promocji tak, aby na dokumentach możliwe było zastosowanie ujemnych rabatów określanych w definicji promocji. Dla pól własnych kwotowych umożliwiono stosowanie wartości Przywrócono domyślny brak sortowania w kontrolce CHL_BD używanej w zestawieniach własnych. W konfiguracji drukarek fiskalnych Elzab Mera wprowadzono znacznik umożliwiający drukowanie informacji o kwotach udzielonego rabatu lub nadanego narzutu. Aby skorzystać z nowej możliwości, niezbędne jest zainstalowanie sterowników urządzeń zewnętrznych w wersji 5.10 lub nowszej. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu SuDokumentyManager dodano funkcję SkutekMagazynowyWywolajTylkoNaMagZrodl(). Rozwiązano problem nieprawidłowego wydruku zaświadczenia ZUS Rp-7 dla umów na czas określony rozwiązanych przed czasem. W interfejsie programistycznym Sfera dodano atrybut KolorRGB i metodę UstawKolorRGB do obiektów Dzialanie i SzansaSprzedazy. Pozwalają one odpowiednio odczytać i zdefiniować kolor, w jakim w kalendarzu dany obiekt będzie widoczny. Naprawiono błędne działanie opcji "Wstaw maksymalną ilość" na pozycji asortymentowej w czasie wypisywania dokumentu. W fiskalizacji zdalnej poprawiono błąd rejestracji fiskalnej dokumentu na drukarkach fiskalnych z protokołem Posnet. Błąd występował w sytuacji, gdy płatność do dokumentu odbywała się z użyciem walut obcych. Poprawiono wydruki wydań zewnętrznych oraz przesunięć międzymagazynowych z rozbiciem na dostawy tak, aby zoptymalizować dzielenie wydruku na strony. W działaniu blokady okresu zmieniono kolejność sprawdzania poszczególnych dat na fakturach, korektach i rachunkach zakupu (FZ, FZRR, KFZ, RZ), tak aby w pierwszej kolejności sprawdzana była data wystawienia a następnie jako druga data otrzymania. W interfejsie programistycznym Sfera rozszerzono możliwości obiektu InsERT.UstawieniaWydruku o opcję "Drukuj tylko kopię". W tym celu dodano atrybut UstawieniaWydruku.DrukujTylkoKopie. Poprawiono wydruki dokumentów automatycznego przyjęcia zewnętrznego do faktur zakupu tak, aby zawsze drukowały się te same wartości. Dotychczas mogły występować rozbieżności w wydruku tego samego dokumentu, jeśli wydruk był wykonywany jako dokument powiązany do faktury zakupu i z poziomu przyjęć magazynowych. Błąd występował w specyficznej kombinacji wartości pozycji, gdy powiązany dokument faktury zakupu wystawiany był w walucie obcej. W kontrolkach wyboru elementu kartotekowego w zestawieniach własnych SQL (oznaczanych znakiem ) zablokowano możliwość zmniejszania ich wysokości.

9 W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu SuDokumentyManager dodano nowe funkcje: - SkutekMagazynowyWywolaj(long iddokumentu) - SkutekMagazynowyOdloz(long iddokumentu) - SkutekMagazynowyCofnij(long iddokumentu) Pozwalają one sterować skutkiem magazynowym dokumentu bez konieczności jego wczytywania. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu Insert.Importer dodano metodę Zamknij(). Do tej pory obiekt był zwalniany z pamięci dopiero przy zamknięciu aplikacji. Na listach obsługiwanych w programie rozbudowano nazwy widoczne tooltipach (żółtych polach podpowiedzi). W podglądzie danych o towarze dostępnym pod klawiszem F9 dodano informację o rodzaju asortymentu (towar, usługa, komplet, opakowanie). W interfejsie programistycznym Sfera dodano metodę SuPozycja.PotraktujOpakowanieJakTowar(), która sprawia, że opakowanie zwrotne wstawione do specyfikacji dokumentu zachowuje się jak towar. W zestawieniu "Raport o towarach" poprawiono nieuwzględnianie danych z dokumentów przesunięcia międzymagazynowego przychodzącego do magazynu. W parametrach korekt poprawiono niedziałające dla korekt do nieistniejącego dokumentu ustawienie "Podpowiadaj ostatni kurs waluty, jeśli nie istnieje kurs na dany dzień". Zmiana dotyczy zarówno korekt sprzedaży (KFSn), jak i zakupu (KFZn) do dokumentu nieistniejącego w systemie. Poprawiono odświeżanie informacji w liście zamówień zaliczkowych od klienta. Dotychczas w sytuacji gdy zamówienie takie zapisywano wraz z fakturą zaliczkową (kliknięcie w przycisk "zaliczka" przy zapisie zamówienia zaliczkowego), dane w kolumnach 'Zrealizowano', 'Dokument', 'Data zrealizowania' nie były automatycznie odświeżane. Na liście dokumentów do skorygowania (pojawiającej się po wciśnięciu klawisza INS w module korekt sprzedaży), do filtra typu dokumentu dodano pozycję "faktura uproszczona". W informatorze o towarze (zakładka "Kontrahenci") oraz informatorze o kontrahencie (zakładki "Sprzedaż" oraz "Towary") poprawiono podwójne wykazywanie sprzedaży detalicznej (paragon, paragon imienny) potwierdzonej fakturą detaliczną. Poprawiono wyświetlanie statusu na liście szans sprzedaży. Wprowadzono poprawki w systemie kontroli limitu kredytu kupieckiego umożliwiające wystawianie faktur detalicznych do paragonów imiennych. Faktury detaliczne nie są teraz uwzględniane w wyliczaniu limitu kredytu kupieckiego. Analogiczny błąd poprawiono także w edycji automatycznego wydania zewnętrznego do dokumentów handlowych. W zestawieniach: Sprzedaż wg asortymentu, Sprzedaż wg grup, Sprzedaż wg kontrahentów, Sprzedaż wg okresów naprawiono nieprzenoszenie ustawienia sortowania na wydruk. Naprawiono błąd polegający na nieuwzględnianiu liczby kopii drukowanych dokumentów handlowych, magazynowych oraz zamówień. Błąd występował przy drukowaniu z poziomu podglądu wydruku dokumentu. Poprawiono błędne naliczanie kwoty akcyzy na fakturach zbiorczych, gdy następowała zmiana wydanej lub przyjętej ilości wyrobów akcyzowych w stosunku do dokumentów źródłowych lub wystawione były dokumenty zwrotu wydania lub zwrotu przyjęcia magazynowego. Naprawiono niedziałające ustawienie pokazywania podsumowania w inwentaryzacji zbiorczej (ustawiane w parametrach "Inwentaryzacja zbiorcza" na zakładce "Inne": opcja "Pokaż podsumowanie w zawartości dokumentu"). W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów Subiekt, Rewizor, Gratyfikant, Gestor dodano nowy atrybut IdentyfikatorProcesu. Umożliwia on odczytanie identyfikatora procesu uruchomionej sferycznie aplikacji. Umożliwiono zmianę kategorii w obiekcie Rozliczenie. W oknie "Instalacja sieciowa" dodano znacznik "Na tym stanowisku pobieraj lokalnie". W zestawieniach SQL, w kontrolce DR umożliwiono posługiwanie się predefiniowanymi zakresami przedziału czasowego lub przekazywanie do kontrolki krańców przedziału obliczonych za pomocą wyrażeń języka T-SQL. Lista predefiniowanych stałych jest następująca: BIEZACY_DZIEN BIEZACY_TYDZIEN BIEZACY_MIESIAC BIEZACY_KWARTAL BIEZACY_ROK OSTATNIE_7_DNI OSTATNIE_30_DNI POPRZEDNI_MIESIAC Jeśli konieczne jest wyliczanie krańców przedziału w niestandardowy (nieobsłużony za pomocą predefiniowanych stałych) sposób, można skorzystać z wyrażeń języka T-SQL do wyliczenia krańców przedziału. Trzeci argument powinien wówczas zawierać wyrażenie obliczające początek okresu, a czwarty - koniec okresu. Więcej informacji i przykłady dostępne są w pomocy programu. W interfejsie programistycznym Sfera udostępniono obsługę biblioteki dokumentów. Dodano funkcje w obiektach: Towar, Kontrahent, SuDokument, Pracownik, PracownikKh, SzansaSprzedazy, Dzialanie: - BibliotekaDokWyswietl - BibliotekaDokDodajPlik - BibliotekaDokUsunPlik - BibliotekaDokZapiszPlik W interfejsie programistycznym Sfera dodano atrybut TwCena.Stala, który pozwala określić, czy dana cena jest stała (nie przelicza się po zmianie ceny kartotekowej). Wprowadzono rozróżnienie ikonek informujących o powodzeniu lub nie eksportu danych do pliku wymiany.

10 Poprawiono działanie filtrów w module Wzorce wydruków. W tekstowych wzorcach wydruku faktur RR (od rolnika ryczałtowego) wprowadzono drukowanie rachunku bankowego rolnika. Rozwiązano problem z zawieszaniem się aplikacji przy próbie ściągania plików instalacyjnych z chmury. Do takich sytuacji dochodziło, gdy w folderze docelowym znajdowały się nieprawidłowo zablokowane pliki. Poprawiono mechanizm numeracji dokumentów tak, aby nie dochodziło do zaburzenia numeracji lub dublowania numerów dokumentów. Sytuacja taka mogła mieć miejsce na przełomie roku, gdy wprowadzano dokumenty z poprzedniego roku w roku bieżącym. Poprawka dotyczy zarówno dokumentów handlowych, jak i powiązanych z nimi dokumentów magazynowych. Poprawiono błąd polegający na tym, że konwersja wykonywana z poziomu programu serwisowego ignorowała wpis w rejestrze wyłączający robienie kopii zapasowej. Dodano obsługę pól własnych w kartotece personelu. Dodano obsługę pól własnych w kartotece pracowników kontrahentów. Zwiększono długość pola Identyfikator użytkownika z 2 do 3 znaków. W interfejsie programistycznym Sfera umożliwiono dodawanie transferów kasa/bank. Służy do tego atrybut FinDokument.Transfer. W graficznych wydrukach wydania zewnętrznego z VAT oraz przychodu wewnętrznego poprawiono drukowanie sekcji uwagi tak, aby mieścił się tam cały tekst wprowadzony w dokumencie. Rozwiązano problem z odświeżaniem danych licencyjnych w programie w sytuacji, gdy Subiekt rejestrowany jest klienta, a program księgowy na biuro rachunkowe. Uszczelniono działanie parametru ustawiania form płatności na poprawianych dokumentach przy ustawieniu "wg płatności na dokumencie". Dotychczas po edycji danych kontrahenta na wystawionym dokumencie kolejne pozycje były przypisywane wg domyślnych ustawień dla kontrahenta, a nie na dokumencie. Poprawiono generowanie zamówień do dostawców (ZD) na podstawie zamówień od klientów (ZK). W sytuacji, gdy dla ZD ustalona była postać numeru z łamaniem przez identyfikator użytkownika, magazyn, miesiąc i rok (czyli np. ZD 123/SF/MAG/06/2012), podczas przekształcania ZK na ZD w taki sposób, aby powstało kilka ZD z kilku ZK, pierwsze ZD miało poprawny numer, a w pozostałych pomijane było łamanie przez identyfikator użytkownika. W interfejsie programistycznym Sfera poprawiono działanie przedpłat na dokumencie FSd (FS detaliczna). W zamówieniach od klienta poprawiono ustawianie płatności w przypadku edycji dokumentu i zmianie sposobu wyliczania dokumentu (w okienku "Sposób wyliczania dokumentu"). Mogło to powodować przeskakiwanie zmian w wartości dokumentu do pola zaliczki. Poprawiono mechanizm przekształcania zamówień od klientów zapisanych w walutach obcych w paragon. W sytuacji takiej błędnie ustawiane były formy płatności (domyślnie wstawiały się wartości bez przeliczenia na złotówki). W zestawieniu "Akcyza wg asortymentu" wprowadzono czteromiejscową precyzję wartości po przecinku w kolumnie ilości. Poprawiono wydruk faktur na drukarkach fiskalnych Posnet. Starsze modele dopuszczają 26 znaków w polu osoby odbierającej dokument i do takiej długości są obecnie przycinane imiona i nazwiska osób odbierających dokument. Poprawka wymaga zainstalowania sterowników Zmieniono sposób obsługi obiektów użytkownika podczas konwersji. Obecnie, gdy w czasie konwersji nie powiedzie się odtwarzanie obiektów użytkownika lub wykonanie skryptów przed/po konwersji, będzie odpowiednia informacja i link do logu. Na dokumentach handlowych i w parametrach dokumentów przy polach wyboru kategorii dodano przycisk umożliwiający dopisanie nowej kategorii do słownika. W informatorze o towarze na zakładce "Ruch towaru" dodano podsumowania kolumn przychodów i rozchodów. Podsumowania dostępne są także na wydruku. Dla nowych podmiotów zmieniono domyślną cenę dla inwentaryzacji z kartotekowej na "z ostatniej dostawy". Usprawniono sposób rejestracji fiskalnej dokumentów na drukarkach fiskalnych firmy Elzab. Dotychczas po zablokowaniu nazwy towaru w urządzeniu nie można było kontynuować rejestracji fiskalnej kolejnych dokumentów, dopóki nie zrestartowano urządzenia. Niniejsza poprawka znosi to wymaganie. Poprawiono drukowanie form płatności na drukarkach fiskalnych Posnet, w sytuacji gdy fiskalizowany dokument miał oznaczoną płatność typu przelew. Dotychczas w takim wypadku drukowana była wartość płatności jako gotówka, zamiast "Inne". Do działania poprawki wymagane jest zainstalowanie sterowników w wersji 5.10 lub wyższej. Dodano uprawnienia do zarządzania kategoriami: "Kategoria - Dodaj/Popraw/Usuń". Na wydrukach zamówień do dostawcy usunięto drukowanie zbędnej daty sprzedaży. Naprawiono błędne przeliczanie kwoty akcyzy, które występowało w sytuacji, gdy wystawiano fakturę zbiorczą w walucie obcej i zmieniano ilość towaru objętą podatkiem akcyzowym.

11 Zablokowano niedziałającą możliwość edycji treści nagłówka dla kolumn cen dla wzorców typu "Cennik". Poprawiono zapis do bazy danych informacji o centrum kart płatniczych dodawanego z poziomu kreatora wdrożeniowego. Dotychczas w danych adresowych nie był zapisywany symbol centrum. Udostępniono możliwość pokazywania w aplikacji błędów SQL Servera. Obsługiwane są błędy generowane za pomocą instrukcji RAISERROR języka T-SQL. Dzięki takiej funkcjonalności możliwe jest jeszcze szersze zastosowanie obiektów bazy danych w rozwijaniu aplikacji. Funkcjonalność przechwytywania w aplikacji błędów SQL Servera jest aktywna tylko dla posiadaczy abonamentu na ulepszenia. Poprawiono możliwość zapisu danych o istnieniu składników kompletu dla towarów, opakowań i usług. Błędny zapis powstawał w sytuacji, gdy powielano dane o komplecie i zmieniano mu rodzaj np. na towar lub też gdy przy wprowadzaniu nowego kompletu po zdefiniowaniu jego składników zmieniono rodzaj na inny niż komplet. W parametrach towarów wprowadzono opcjonalną możliwość przepisywania symbolu towaru do kodu kreskowego. Do tej pory w sytuacji, gdy symbol towaru był numeryczny, zawsze następowało automatyczne wpisywanie go do pola podstawowego kodu kreskowego. W mechanizm ostrzegania lub blokowania przy kontroli limitów kredytu kupieckiego dodano uwzględnianie należności niepowiązanych. Dodano numer referencyjny na wydrukach deklaracji skarbowych. Zmiany w wersji 1.33 SP1 W podglądach (F9) przesunięcia magazynowego wprowadzono wyświetlanie informacji zarówno o magazynie źródłowym, jak i docelowym dokumentu. Rozwiązano problem z zawieszaniem się aplikacji przy próbie automatycznego pobierania parametrów i kursów walut wykonywanego po wybudzeniu komputera z trybu uśpienia. Poprawiono działanie komunikacji przy wczytywaniu dokumentów z pliku wymiany (opcje "wyślij do" oraz "dodaj na podstawie"). W przypadku zapisania do pliku wymiany dokumentów zdefiniowanych w walucie innej niż złotówki i wczytaniu takich danych jako wydanie zewnętrzne (WZ), przyjęcie zewnętrzne (PZ), przesunięcie międzymagazynowe (MM), przychód lub rozchód wewnętrzny (PW/RW), paragon zwykły lub imienny (PA/PAi), następowało błędne zapisanie wartości w złotówkach po kursie zapisanym w pliku wymiany. Mogło to powodować kolejne przemnożenia wartości (netto/brutto/magazynowych) w powstałych w ten sposób dokumentach przy ich poprawie. 1. Dodano nowe wzory deklaracji skarbowych: PIT-2(4), PIT-12(6), PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20). 2. Poprawiono błąd związany z definicją schematów importu dla dokumentów zakupu z transakcją VAT "import usług - IMU". Po wybraniu tej transakcji niemożliwa była definicja importu do ewidencji VAT. 3. Poprawiono problem związany z niewyliczaniem składki oraz zamknięciem okna "Wspólnik" przy wejściu na zakładkę "Podstawy" dla wspólnika, który miał zdefiniowaną indywidualną podstawę ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. 4. Wprowadzono nowy wzorzec wydruku "Dokument dostawy od 20 września 2013", który obowiązuje od 20 września dla dostaw wyrobów węglowych. 5. Poprawiono błąd wczytywania dokumentów z pliku wymiany, w sytuacji, gdy były w nim zawarte zaktualizowane dane kontrahenta. 6. Rozwiązano problem z okresami wypłat wynagrodzenia chorobowego w druku ZUS Z-3 (punkt 6). 7. Naprawiono problemy z ewentualną zmianą prezentowanej wartości dokumentu przy wejściu w jego poprawę. Problem występował na fakturach wystawionych w walutach obcych przy specyficznych cenach i wartościach pozycji. Zmiany w wersji 1.33 SP2 1. Dodano schemy wysyłki elektronicznej deklaracji PIT-4R(4), PIT-8AR(3), PIT-8C(6), PIT-11(20).

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 26.2.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy.

3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. Uwagi do wersji 1.31 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.3.2013 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.6.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT

Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT 09.06.2014 Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT Zmiany posortowane są według kategorii, a następnie według numeru wersji. (wersje 1.29 1.35) Zmiany wspólne dla InsERT

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 30 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.12012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.10.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.2.2011 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 29.9.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 21.04.2011 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.23 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 3.8.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.09 SP3 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 11.10.2006 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 9.06.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.11 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.11 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.11 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2007 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.0.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.0.1 Ulotka v.2012.0.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka prezentuje zmiany, które zostały zaimplementowane wyłącznie dla wersji programu enova od 10.0.5056 do 10.3.5248 (nie uwzględnia opisu zmian,

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5233 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści enova 365 standard... 5 Moduł: CRM... 5 Nowa

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl

enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl enova365 Handel Oprogramowanie ERP do zarządzania. Wzmacnia firmę i rośnie wraz z nią. www.enova.pl, www.enova365.pl Spis treści Spis treści Moduł Handel Opis ogólny Towary i usługi Kontrahenci, urzędy

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15

RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 14 FINANSE... 14 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 15 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2012.2.7.930... 4 SPRZEDAŻ... 4 FINANSE... 4 WSPÓLNE... 4 RAKSSQL 2012.2.6.928... 5 KSIĘGOWOŚĆ... 5 KADRY I PŁACE... 5 SPRZEDAŻ... 6 FINANSE... 7 CRM... 7 RAKSSQL 2012.2.5.927... 7

Bardziej szczegółowo