3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy."

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 1.31 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 1.31 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 1.31 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: 1. konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 1.31 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: 1. aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 1.31, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 1.31 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 1.31 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany wspólne dla całego systemu InsERT GT: 1. Wprowadzono kreator zmian, który pozwala w szybki i łatwy sposób dostosować program do wymogów prawnych w zakresie podatku od towarów i usług na rok Płatne zmiany w Subiekcie GT: 1. W edycji faktur marża wprowadzono możliwość wyboru rodzaju procedury marży, zgodnie z par. 5 ust 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia

2 "fakturowego". Domyślnie program proponuje procedurę ustawioną w parametrach dokumentu. Na podstawie par. 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia "fakturowego" dodano nowy rodzaj dokumentu: faktura uproszczona. Dokument jako dane nabywcy może zawierać wyłącznie identyfikator podatnika, może być stosowany, gdy wartość brutto dokumentu nie przekracza 450 zł lub 100 euro oraz nie może dokumentować sprzedaży wysyłkowej oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych. Na dokumentach handlowych wprowadzono możliwość określania daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zapłaty (w przypadku faktur zaliczkowych). Dla faktur zaliczkowych cząstkowych dodano możliwość określania i drukowania daty otrzymania zapłaty. Dla dokumentów handlowych dodano wzorce zgodne z przepisami na 2013r. Wprowadzono m.in. drukowanie daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zaliczki (dotyczy faktur zaliczkowych). W parametrach faktury marża wprowadzono możliwość wyboru domyślnego rodzaju procedury marży. Dodano nowe wzorce wydruku dla faktur marża, zawierające rodzaj procedury marża. Nowe wzorce oznaczone zostały frazą "2013". Dodano nowy wzorzec wydruku "FS odwrotne obciążenie 2013", zgodny z wymaganiami na rok W związku z dodaniem obsługi faktur uproszczonych w parametrach faktur sprzedaży dodano wybór sposobu dopisywania danych kontrahenta do kartoteki. W przypadku faktur uproszczonych nowy kontrahent może być dopisywany z minimalnym zestawem danych w postaci numeru NIP lub PESEL. 10. W kartotece kontrahentów, do opcji "Wypisz dokument" dodano możliwość wystawienia faktury uproszczonej. 11. Dodano wzorce wydruku (zarówno wg specyfikacji prawnej na rok 2013, jak i sprzed tej daty) duplikatu dokumentu dla noty korygującej. 12. Wprowadzono parametr, który umożliwia blokowanie, ostrzeganie lub ignorowanie próby wypisania faktur zbiorczych (lub zwykłych) na podstawie dokumentów magazynowych, jeśli dokumenty nie mieszczą się w okresie tego samego miesiąca. Ustawienie dostępne jest w parametrach faktur zbiorczych (zakupu i sprzedaży). 13. Dodano wzorce wydruku dla faktur wewnętrznych oraz ich korekt dostosowujące je do wymagań prawnych na rok Dla not korygujących dodano wzorce wydruku zgodne z wymogami prawnymi na rok 2013, w tym wzorzec dla duplikatu dokumentu. 15. W edycji not korygujących do dokumentu nieistniejącego w systemie dodano możliwość określania daty zakończenia dostawy. 16. Do handlowego zestawienia "Rejestr sprzedaży VAT" dodano wzorce wydruku na 2013r. 17. Dodano Zestawienie zobowiązań do korekty kosztów uzyskania przychodów. Prezentuje ono dokumenty faktur zakupu (w tym zbiorcze, od rolnika) oraz rachunków zakupu, które spełniają ustawowy obowiązek wycofania ich z kosztów uzyskania przychodów (KUP). 18. Dodano Zestawienie zobowiązań do korekty kosztów uzyskania przychodów wg rozrachunków. Prezentuje ono dane na podstawie ewidencji rozrachunków. 19. Dodano Zestawienie wydań powiązanych ze zobowiązaniami do korekty kosztów uzyskania przychodów. 20. Na dokumentach FS, FSd, FSz, FSzal, RS, RZ, FZ, FZr, FZz, KFS, KFSn, KFZ, KFZn, PAi, ZW do PAi, FSzc, FSzk, KFSzc dodano znacznik Metoda kasowa. Służy on do oznaczenia sposobu rozliczania dokumentu (metoda kasowa/metoda memoriałowa). 21. Wprowadzono w programie wsparcie dla kasowej metody rozliczania podatku VAT. 22. Dodano nowy moduł o nazwie Rozliczenia. Dokumenty Rozliczenie zakupu oraz Rozliczenie sprzedaży tworzone są w systemie automatycznie wtedy, kiedy dochodzi do rozliczenia rozrachunku. Z poziomu modułu możliwe jest edytowanie dokumentów Rozliczenie. 23. W oknie edycji obiektów Należność i Zobowiązanie dodano znacznik Metoda kasowa. 24. W Parametrach podmiotu na zakładce Podatki dodano znacznik Metoda kasowa, którego działanie widoczne jest w wielu miejscach programu. Znacznik ten jest dostępny tylko w przypadku rozliczania VAT kwartalnie na podstawie deklaracji VAT-7K. 25. Dodano znacznik Metoda kasowa w danych kontrahenta. Znajduje się on w dolnej części zakładki Inne. Dla podmiotów nie będących małymi podatnikami rozliczającymi się metodą kasową odpowiada on za domyślne zaznaczenie znacznika Metoda kasowa na dokumentach handlowych zakupu kontrahenta. 26. W parametrach kontrahentów dodano znacznik pozwalający na ignorowanie dopisywania do danych kontrahenta "uproszczonego" (czyli dodawanego tylko jako NIP lub PESEL z faktury uproszczonej) domyślnych danych adresowych. 27. W parametrach kontrahentów dodano znacznik "Kontrahent uproszczony zawsze jako odbiorca". Zaznaczenie go jest zalecane dla osób, które mają ustawiony domyślny rodzaj kontrahenta na "brak", a jednocześnie chcą korzystać z automatycznego zapisywania kontrahenta jako NIP lub PESEL w trakcie zapisywania faktury uproszczonej. Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: 1. Dodano mechanizm uwzględniania pojedynczej zaliczki za I / III kwartał oraz wyliczonej na podstawie rzeczywistych obrotów zaliczki za II / IV kwartał, w deklaracjach rocznych PIT-36, PIT-36L oraz CIT Dodano w deklaracjach elektronicznych mechanizm składania podpisu danymi autoryzującymi. 3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. 4. Dodano w zapisach VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. 5. Dodano nowe wzorce wydruku deklaracji VAT-7 w wersji 13, VAT-7K w wersji 7 oraz VAT-7D w wersji 4. Uwaga! Wzorce powyższych deklaracji zostały utworzone na podstawie projektów rozporządzeń. 6. Dodano wzorce wydruku (zarówno wg specyfikacji prawnej na rok 2013, jak i sprzed tej daty) duplikatu dokumentu dla noty korygującej. 7. Dodano nowe wzorce wydruków ewidencji VAT oraz zestawień związanych z podatkiem VAT, uwzględniające dodanie daty zakończenia dostawy i daty otrzymania płatności. 8. Dodano wzorce wydruku dla faktur wewnętrznych oraz ich korekt dostosowujące je do wymagań prawnych na rok Dla not korygujących dodano wzorce wydruku zgodne z wymogami prawnymi na rok 2013, w tym wzorzec dla duplikatu dokumentu. 10. W edycji not korygujących do dokumentu nieistniejącego w systemie dodano możliwość określania daty zakończenia dostawy. 11. Dodano nowe wzorce wydruków rocznych deklaracji podatku dochodowego PIT-36, PIT-36L, PIT-37.

3 12. Przygotowano program do obsługi korygowania kosztów podatkowych wynikających z nieopłaconych faktur i rachunków. 13. W KPiR w oknie Wydatek pojawiła się nowa sekcja dotycząca korygowania kosztów uzyskania przychodów. Aby aktywować opcje korekty KUP należy zaznaczyć pole Włącz korygowanie KUP. Wydatek może posiadać trzy stany: Zwykły, Korekta KUP, Ponowne zaliczenie do KUP. 14. Dodano mechanizm importu dokumentów typu: "Rozliczenie sprzedaży" oraz "Rozliczenie zakupu" wraz ze schematami importu dokumentów tych typów. 15. Dodano znacznik Metoda kasowa w danych kontrahenta. Znajduje się on w dolnej części zakładki Inne. Dla podmiotów nie będących małymi podatnikami rozliczającymi się metodą kasową odpowiada on za domyślne zaznaczenie znacznika Metoda kasowa na dokumentach handlowych zakupu kontrahenta. 16. Przygotowano okno Korygowanie kosztów podatkowych umożliwiające śledzenie nieopłaconych obiektów typu Wydatek wpisanych do KPIR. 17. W Ewidencji VAT sprzedaży dodano okno Dokumenty naliczane w dniu zapłaty, a w Ewidencji VAT zakupu okno Dokumenty odliczane w dniu zapłaty. Ich celem jest ułatwienie pracy z dokumentami rozliczanymi metodą kasową, które wprowadzono do ewidencji VAT, ale nie ustawiono miesiąca odliczenia. 18. W ewidencji remanentów wykonano zmiany na podstawie projektu z dnia 15 lutego 2013 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Określono w nim, że spis z natury pomniejsza się o kwotę, o którą zostały pomniejszone koszty uzyskania przychodów. Pomniejszenia dokonuje się o tę część kwoty KUP, która przypada na towary handlowe, materiały, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady objęte tym spisem. W związku z tym dodano pola: Wartość remanentu przed korektą, Zmniejszenie o korekty KUP, Wartość remanentu po korekcie. Uwzględniono je także na wydruku i przy księgowaniu do KPiR. 19. Dodano obsługę załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Jest to wykaz dokumentów, dla których korygowany jest VAT należny z tytułu tzw. ulgi na złe długi. 20. Przygotowano okno Korygowanie podatku VAT sprzedaży/zakupu umożliwiające śledzenie nieopłaconych dokumentów VAT, korygowanie ich, a w przypadku opłacenia ponowne wprowadzanie do ewidencji. 21. W oknie Sprzedaż VAT dodano następujące pola: - Naliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty - Data zapłaty Pole Miesiąc odliczenia może przyjmować wartości NULL. Jeśli znacznik Naliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty jest odznaczony, wtedy Miesiąc odliczenia zależy od pola Data wystawienia dokumentu VAT. Jeśli jest zaznaczony Miesiąc odliczenia zależy od pola Data zapłaty. 22. W oknie Zakupy VAT dodano następujące pola: - Odliczaj VAT po zapłaceniu - Data zapłaty Pole Miesiąc odliczenia może przyjmować wartości NULL. Jeśli znacznik Odliczaj VAT po zapłaceniu jest odznaczony, wtedy Miesiąc odliczenia zależy od pola Data wystawienia dokumentu VAT. Jeśli jest zaznaczony Miesiąc odliczenia zależy od pola Data zapłaty. 23. W programie umożliwiono korygowanie podatku VAT należnego i naliczonego z tytułu nieopłaconych w terminie faktur i rachunków. 24. Udostępniono możliwość obsługi metody kasowej tym użytkownikom, którzy nie prowadzą rozrachunków. Szczególnie chodzi o biura rachunkowe. Obecnie każdy zapis w ewidencji VAT może mieć nieustawione pole Miesiąc odliczenia. Po wprowadzeniu daty zapłaty miesiąc odliczenia jest ustawiany automatycznie na podstawie tej daty. Ułatwia to specjalnie przygotowane do tego celu okno Dokumenty naliczane/odliczane w dniu zapłaty. 25. W ewidencji VAT, na zakładce Inne pojawiła się nowa sekcja dotycząca korygowania podatku VAT. Aby aktywować opcje korekty VAT należy zaznaczyć pole "Włącz korygowanie VAT". Dokument może posiadać trzy stany: Zwykły, Korekta VAT, Ponowne zaliczenie do VAT. Płatne zmiany w Rewizorze GT: 1. Dodano mechanizm uwzględniania pojedynczej zaliczki za I / III kwartał oraz wyliczonej na podstawie rzeczywistych obrotów zaliczki za II / IV kwartał, w deklaracjach rocznych PIT-36, PIT-36L oraz CIT Dodano w deklaracjach elektronicznych mechanizm składania podpisu danymi autoryzującymi. 3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. 4. Dodano w zapisach VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. 5. Dodano nowe wzorce wydruku deklaracji VAT-7 w wersji 13, VAT-7K w wersji 7 oraz VAT-7D w wersji 4. Uwaga! Wzorce powyższych deklaracji zostały utworzone na podstawie projektów rozporządzeń. 6. Dodano wzorce wydruku (zarówno wg specyfikacji prawnej na rok 2013, jak i sprzed tej daty) duplikatu dokumentu dla noty korygującej. 7. Dodano nowe wzorce wydruków ewidencji VAT oraz zestawień związanych z podatkiem VAT, uwzględniające dodanie daty zakończenia dostawy i daty otrzymania płatności. 8. Dodano wzorce wydruku dla faktur wewnętrznych oraz ich korekt dostosowujące je do wymagań prawnych na rok Dla not korygujących dodano wzorce wydruku zgodne z wymogami prawnymi na rok 2013, w tym wzorzec dla duplikatu dokumentu. 10. W edycji not korygujących do dokumentu nieistniejącego w systemie dodano możliwość określania daty zakończenia dostawy. 11. Dodano nowe wzorce wydruków rocznych deklaracji podatku dochodowego PIT-36, PIT-36L, PIT Dodano Zestawienie zobowiązań do korekty kosztów uzyskania przychodów wg rozrachunków. Prezentuje ono dane na podstawie ewidencji rozrachunków. 13. Dodano nowy moduł o nazwie Rozliczenia. Dokumenty Rozliczenie zakupu oraz Rozliczenie sprzedaży tworzone są w systemie automatycznie wtedy, kiedy dochodzi do rozliczenia rozrachunku. Z poziomu modułu możliwe jest edytowanie dokumentów Rozliczenie. 14. W oknie edycji obiektów Należność i Zobowiązanie dodano znacznik Metoda kasowa. 15. W oknie Rozrachunku wywoływanym klawiszem F11 z poziomu dekretu dodano znacznik Metoda kasowa. 16. Dodano mechanizm importu dokumentów typu: "Rozliczenie sprzedaży" oraz "Rozliczenie zakupu" wraz ze schematami importu dokumentów tych typów. 17. W oknie Rozrachunku wywoływanym z Bilansu otwarcia dodano znacznik Metoda kasowa. 18. W Parametrach podmiotu na zakładce Podatki dodano znacznik Metoda kasowa, którego działanie widoczne jest w wielu

4 miejscach programu. Znacznik ten jest dostępny tylko w przypadku rozliczania VAT kwartalnie na podstawie deklaracji VAT-7K. 19. Dodano znacznik Metoda kasowa w danych kontrahenta. Znajduje się on w dolnej części zakładki Inne. Dla podmiotów nie będących małymi podatnikami rozliczającymi się metodą kasową odpowiada on za domyślne zaznaczenie znacznika Metoda kasowa na dokumentach handlowych zakupu kontrahenta. 20. W Ewidencji VAT sprzedaży dodano okno Dokumenty naliczane w dniu zapłaty, a w Ewidencji VAT zakupu okno Dokumenty odliczane w dniu zapłaty. Ich celem jest ułatwienie pracy z dokumentami rozliczanymi metodą kasową, które wprowadzono do ewidencji VAT, ale nie ustawiono miesiąca odliczenia. 21. Dodano obsługę załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Jest to wykaz dokumentów, dla których korygowany jest VAT należny z tytułu tzw. ulgi na złe długi. 22. Przygotowano okno Korygowanie podatku VAT sprzedaży/zakupu umożliwiające śledzenie nieopłaconych dokumentów VAT, korygowanie ich, a w przypadku opłacenia ponowne wprowadzanie do ewidencji. 23. W oknie Sprzedaż VAT dodano następujące pola: - Naliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty - Data zapłaty Pole Miesiąc odliczenia może przyjmować wartości NULL. Jeśli znacznik Naliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty jest odznaczony, wtedy Miesiąc odliczenia zależy od pola Data wystawienia dokumentu VAT. Jeśli jest zaznaczony Miesiąc odliczenia zależy od pola Data zapłaty. 24. W oknie Zakupy VAT dodano następujące pola: - Odliczaj VAT po zapłaceniu - Data zapłaty Pole Miesiąc odliczenia może przyjmować wartości NULL. Jeśli znacznik Odliczaj VAT po zapłaceniu jest odznaczony, wtedy Miesiąc odliczenia zależy od pola Data wystawienia dokumentu VAT. Jeśli jest zaznaczony Miesiąc odliczenia zależy od pola Data zapłaty. 25. W programie umożliwiono korygowanie podatku VAT należnego i naliczonego z tytułu nieopłaconych w terminie faktur i rachunków. 26. Udostępniono możliwość obsługi metody kasowej tym użytkownikom, którzy nie prowadzą rozrachunków. Szczególnie chodzi o biura rachunkowe. Obecnie każdy zapis w ewidencji VAT może mieć nieustawione pole Miesiąc odliczenia. Po wprowadzeniu daty zapłaty miesiąc odliczenia jest ustawiany automatycznie na podstawie tej daty. Ułatwia to specjalnie przygotowane do tego celu okno Dokumenty naliczane/odliczane w dniu zapłaty. 27. W ewidencji VAT, na zakładce Inne pojawiła się nowa sekcja dotycząca korygowania podatku VAT. Aby aktywować opcje korekty VAT należy zaznaczyć pole "Włącz korygowanie VAT". Dokument może posiadać trzy stany: Zwykły, Korekta VAT, Ponowne zaliczenie do VAT. Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: W module Deklaracji ZUS dodano wydruk rocznej informacji RMUA. W naliczeniach zgłoszeniowych ZUS dodano deklarację ZUS ZSWA - zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W module deklaracji ZUS dodano funkcję ułatwiającą sporządzenie rocznej informacji ZUS IWA. Dodano w deklaracjach elektronicznych mechanizm składania podpisu danymi autoryzującymi. Dodano nową schemę wersji elektronicznej deklaracji PIT-8AR. Dodano nowe wzorce wydruków rocznych deklaracji podatku dochodowego PIT-36, PIT-36L, PIT-37. Dodano nowy wzorzec wydruku deklaracji PIT-8AR. Płatne zmiany w Gestorze GT: 1. Na podstawie par. 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia "fakturowego" dodano nowy rodzaj dokumentu: faktura uproszczona. Dokument jako dane nabywcy może zawierać wyłącznie identyfikator podatnika, może być stosowany, gdy wartość brutto dokumentu nie przekracza 450 zł lub 100 euro oraz nie może dokumentować sprzedaży wysyłkowej oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych. 2. Na dokumentach handlowych wprowadzono możliwość określania daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zapłaty (w przypadku faktur zaliczkowych). 3. Dla dokumentów handlowych dodano wzorce zgodne z przepisami na 2013r. Wprowadzono m.in. drukowanie daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zaliczki (dotyczy faktur zaliczkowych). 4. Dodano znacznik Metoda kasowa w danych kontrahenta. Znajduje się on w dolnej części zakładki Inne. Dla podmiotów nie będących małymi podatnikami rozliczającymi się metodą kasową odpowiada on za domyślne zaznaczenie znacznika Metoda kasowa na dokumentach handlowych zakupu kontrahenta. Zmiany w wersji 1.31 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną. Sub Rach Rew Grat Gest Opis zmiany W module Deklaracji ZUS dodano wydruk rocznej informacji RMUA. Dodano nowy mechanizm ograniczania kosztów wynikających z praw autorskich (zmiana prawna od 1 stycznia 2013). Dodano ewidencję "innych kosztów" oraz automatyczną obsługę ograniczania przy wyliczaniu i edycji wypłat i rachunków do umów cywilnoprawnych. W naliczeniach zgłoszeniowych ZUS dodano deklarację ZUS ZSWA - zgłoszenie danych o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze. W edycji faktur marża wprowadzono możliwość wyboru rodzaju procedury marży, zgodnie z par. 5 ust 2 pkt 3 i 4 rozporządzenia "fakturowego". Domyślnie program proponuje procedurę ustawioną w parametrach dokumentu.

5 Na podstawie par. 5 ust. 4 pkt 6 rozporządzenia "fakturowego" dodano nowy rodzaj dokumentu: faktura uproszczona. Dokument jako dane nabywcy może zawierać wyłącznie identyfikator podatnika, może być stosowany, gdy wartość brutto dokumentu nie przekracza 450 zł lub 100 euro oraz nie może dokumentować sprzedaży wysyłkowej oraz transakcji wewnątrzwspólnotowych. Na dokumentach handlowych wprowadzono możliwość określania daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zapłaty (w przypadku faktur zaliczkowych). Dla faktur zaliczkowych cząstkowych dodano możliwość określania i drukowania daty otrzymania zapłaty. Dla dokumentów handlowych dodano wzorce zgodne z przepisami na 2013r. Wprowadzono m.in. drukowanie daty zakończenia dostawy lub daty otrzymania zaliczki (dotyczy faktur zaliczkowych). Wprowadzono mechanizm "przypominacza", który przypomina użytkownikom o konieczności dokonania zmian w ustawieniach programu od 1 stycznia 2013r. Wprowadzono kreator zmian, który pozwala w szybki i łatwy sposób dostosować program do wymogów prawnych w zakresie podatku od towarów i usług na rok Na stronie głównej programu, w sekcji "Sprzedaż" wprowadzono informowanie o niezafakturowanych dostawach z bieżącego oraz poprzedniego miesiąca. W module deklaracji ZUS dodano funkcję ułatwiającą sporządzenie rocznej informacji ZUS IWA. Rozwiązano problem błędnego naliczania wynagrodzenia urlopowego w przypadku równoczesnego występowania absencji chorobowej wpisanej wyłącznie w dniach wolnych i świątecznych. W druku ZUS Z-3 dodano obsługę kolumny "Przyczyna nieprzepracowania całego miesiąca" w punkcie "Składniki wynagrodzenia za okresy miesięczne". Mechanizm InsTYNKT rozszerzono o uwzględnianie numeru PESEL kontrahenta. Wyeliminowano problem związany z drukowaniem pełnej nazwy odbiorcy na wydrukach faktur i korekt faktur. Problem polegał na tym, że drukowała się tylko pierwsza linia nazwy pełnej. W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość wydruku list płac do plików PDF. W tym celu dodano metody: - DrukujListePlacPelnaDoPliku, - DrukujListePlacKasowaDoPliku, - DrukujOdcinkiWyplatDoPliku, - DrukujZbiorczeZestListyPlacDoPliku. Dodano mechanizm uwzględniania pojedynczej zaliczki za I / III kwartał oraz wyliczonej na podstawie rzeczywistych obrotów zaliczki za II / IV kwartał, w deklaracjach rocznych PIT-36, PIT-36L oraz CIT-8. Poprawiono mechanizm wyświetlania i drukowania numerów dekretów w zestawieniach "Zapisy na koncie", "Zapisy na koncie w walucie", "Zapisy na koncie z numeracją" oraz "Zapisy na koncie z numeracją w walucie" oraz w Informatorze o koncie księgowym, na zakładce "Zapisy na koncie". Dotychczas wykazywany był liczbowy numer dekretu. W podglądach (F9) dokumentów handlowych wprowadzono wyświetlanie daty zakończenia dostawy oraz daty magazynowej. W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę daty zakończenia dostawy dla zapisów ewidencji VAT (atrybut DataZakDostawy obiektu VatDokument). Zmieniono wzorce wydruków schematów importu oraz listy schematów importu, uwzględniające wprowadzone zmiany związane z datą zakończenia dostawy oraz datą otrzymania płatności. Poprawiono, w modułach związanych z Bankowością on-line, mechanizm identyfikacji rachunku bankowego, którego numer w programie zawierał inne znaki niż cyfry. Poprawiono mechanizm importu dokumentów typu "Faktura VAT marża", zawierających pozycje w kilku stawkach podatku VAT. Dotychczas program, przy wyliczaniu wartości dla kolejnych stawek podatku, sumował wartości wyliczone dla poprzednich stawek VAT. Dodano w deklaracjach elektronicznych mechanizm składania podpisu danymi autoryzującymi. Zmieniono szatę graficzną instalatora. W parametrach faktury marża wprowadzono możliwość wyboru domyślnego rodzaju procedury marży. Dodano nowe wzorce wydruku dla faktur marża, zawierające rodzaj procedury marża. Nowe wzorce oznaczone zostały frazą "2013". Dodano nowy wzorzec wydruku "FS odwrotne obciążenie 2013", zgodny z wymaganiami na rok W związku z dodaniem obsługi faktur uproszczonych w parametrach faktur sprzedaży dodano wybór sposobu dopisywania danych kontrahenta do kartoteki. W przypadku faktur uproszczonych nowy kontrahent może być dopisywany z minimalnym zestawem danych w postaci numeru NIP lub PESEL. W mechanizmie Sfery zaimplementowano obsługę uproszczonych faktur sprzedaży. W mechanizmie komunikacji dodano obsługę faktur uproszczonych. W związku z dodaniem możliwości wprowadzania faktur uproszczonych, w parametrach skrótów klawiszowych dodano możliwość skojarzenia przycisku "Ins" z wystawieniem faktury uproszczonej. W kartotece kontrahentów, do opcji "Wypisz dokument" dodano możliwość wystawienia faktury uproszczonej. W mechanizmie Sfery dodano możliwość wyboru rodzaju procedury marży dla faktur VAT marża.

6 W związku z koniecznością umieszczenia większej ilości danych o kontrahentach na korektach (w stosunku do faktur uproszczonych) dodano możliwość wyedytowania danych kontrahenta w edycji korekt do faktur sprzedaży i zakupu. W podglądzie dokumentu (F9) dla faktur marża dodano informacje o zastosowanej w nim procedurze marży. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. Dodano w zapisach VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. Na wydrukach dokumentów handlowych wprowadzono możliwość drukowania kwoty rabatu na pozycji - zarówno jednostkowego, jak i przypadającego na pozycję. Dodano nowe wzorce wydruku deklaracji VAT-7 w wersji 13, VAT-7K w wersji 7 oraz VAT-7D w wersji 4. Uwaga! Wzorce powyższych deklaracji zostały utworzone na podstawie projektów rozporządzeń. W czasie wypisywania faktur zaliczkowych cząstkowych wprowadzono ostrzeganie w sytuacji, gdy nie wszystkie zaliczki (kasowe, bankowe, przedpłaty) pochodzą z tego samego miesiąca. W mechanizmie Sfery udostępniono możliwość określania daty zakończenia dostawy (atrybut DataZakonczeniaDostawy obiektu SuDokument). W mechanizmie komunikacji plikowej dodano obsługę daty zakończenia dostawy oraz daty płatności (dla faktur zaliczkowych). Operację aktualizacji danych instynktu zabezpieczono przed niepowodzeniem jej wykonania. Niepowodzenie mogło występować w specyficznych warunkach, gdy zapisy w tabelach systemowych SQL serwera dotyczące kolumn w tabelach nie zachowują kolejności i nie podają jako pierwszej kolumny z pierwszym kluczem indeksowym. Dodano wzorce wydruku (zarówno wg specyfikacji prawnej na rok 2013, jak i sprzed tej daty) duplikatu dokumentu dla noty korygującej. Dodano nowe wzorce wydruków ewidencji VAT oraz zestawień związanych z podatkiem VAT, uwzględniające dodanie daty zakończenia dostawy i daty otrzymania płatności. Wprowadzono parametr, który umożliwia blokowanie, ostrzeganie lub ignorowanie próby wypisania faktur zbiorczych (lub zwykłych) na podstawie dokumentów magazynowych, jeśli dokumenty nie mieszczą się w okresie tego samego miesiąca. Ustawienie dostępne jest w parametrach faktur zbiorczych (zakupu i sprzedaży). W edycji faktur wewnętrznych oraz ich korekt zamieniono datę sprzedaży na datę zakończenia dostawy. Dodano wzorce wydruku dla faktur wewnętrznych oraz ich korekt dostosowujące je do wymagań prawnych na rok Dla not korygujących dodano wzorce wydruku zgodne z wymogami prawnymi na rok 2013, w tym wzorzec dla duplikatu dokumentu. W edycji not korygujących do dokumentu nieistniejącego w systemie dodano możliwość określania daty zakończenia dostawy. Dodano nową schemę wersji elektronicznej deklaracji PIT-8AR. Poprawiono mechanizm przetwarzania zamówień od klientów w zamówienia do dostawcy. W przypadku występowania pozycji z asortymentem powiązanym, był on dublowany na wynikowych zamówieniach do dostawcy. Rozwiązano problem błędnego wyliczenia podatku należnego w wypłacie w przypadku ręcznej edycji kwoty składek ZUS płatnych przez pracownika. W interfejsie programistycznym Sfera dodano możliwość wystawienia FSd do istniejącego dokumentu (zastosowanie ma wtedy metoda NaPodstawie obiektu SuDokument). Poprawiono brak drukowania numeru dokumentu dostawy na standardowych wzorcach wydruku. Problem ten został rozwiązany na wzorcach obowiązujących w 2013r. Poprawiono wyliczanie daty sprzedaży dla faktur zaliczkowych cząstkowych, gdy jedną z form płatności była przedpłata. Dodano nowe wzorce wydruków rocznych deklaracji podatku dochodowego PIT-36, PIT-36L, PIT-37. Dodano mechanizm podglądu załączników dodanych do deklaracji wyświetlonej za pomocą opcji "Pokaż". W sterowniku do kasy PS 4000E usunięto ograniczenie na 40 znaków długości nazwy. Na wydruku zestawienia "Sprzedaż wg kontrahentów" poprawiono błąd polegający na nieuwzględnianiu ustawienia filtra "obroty". Zoptymalizowano zapytanie podpowiadającego płatnika dla kontrahenta na dokumentach ZK, ZD, WZv, PZv. W gridach dokumentów zmieniono nazwę kolumny "Data sprzedaży" na "Data magazynowa". Do handlowego zestawienia "Rejestr sprzedaży VAT" dodano wzorce wydruku na 2013r. Poprawiono mechanizm importu dokumentów zawierających tylko obrót opakowaniami zwrotnymi. Dotychczas nie był możliwy import wg schematów zawierających dane o wartościach w wybranych

7 stawkach podatku VAT. Instalator wersji 1.31 ma wprowadzić zmiany w plikach konfiguracyjnych programu ML. 1) Dla standardowych plików *.xml utworzone będą pliki *-kopia.xml 2) W standardowe plikach *.xml zostaną zresetowane wszystkie sekcje oprócz sekcji Startup. Zmiana dotyczy plików: Subiekt.xml, Rachmistrz.xml, Rewizor.xml, Gratyfikant.xml, Gestor.xml, mgratyfikant.xml, MUZ.xml. Słownik przyczyn zwolnienia od akcyzy węglowej uzupełniono o przyczyny podane w art. 31a ust 1 ustawy o podatku akcyzowym. W edycji dokumentów dodano prezentowanie numeru PESEL w miejscu wyświetlającym dane kontrahenta. W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę faktur uproszczonych. Zmieniono komunikat "Wersja bazy danych jest nowsza od wersji programu. Dalsza praca jest niemożliwa." na następujący: "Wersja bazy danych jest nowsza od wersji programu. Należy zaktualizować program." Dodano nowy wzorzec wydruku deklaracji PIT-8AR. W mechanizmie zbiorczego drukowania dokumentów wprowadzono możliwość definiowania, czy parametr "wyślij automatycznie" domyślnie jest włączony czy nie. Ustawienie definiuje się w rejestrze: HKEY_CURRENT_USER\Software\InsERT\InsERT GT\Dokumenty \1.0\WyslijWydrukPocztaElektroniczna poprzez wprowadzenie wartości typu REG_DWORD o nazwie "NieWysylajAutomatycznie". Ustawienie tej wartości 1 spowoduje domyślne odznaczenie znacznika "wysyłaj automatycznie". Poprawiono mechanizm kasowania plików tymczasowych powstających przy przeglądaniu wiadomości pocztowych. Zmieniono treść komunikatu, który wyświetla się przy rejestracji licencji dla biura rachunkowego: "Z przyczyn formalnych rejestracja przez Internet dla podmiotów świadczących usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych na rzecz innych podmiotów, czyli dla biur rachunkowych i doradców podatkowych, jest tylko połowiczna. Firmy te muszą bowiem dostarczyć firmie InsERT potwierdzenie rodzaju prowadzonej działalności. W tym celu prosimy o przesłanie jednego z trzech dokumentów: Wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej, KRS lub REGON na adres lub pod numer faksu Rejestrację można przeprowadzić również drogą pocztową wysyłając kartę rejestracyjną z załączoną kserokopią jednego z ww. dokumentów. W razie pytań należy skontaktować się z Działem Rejestracji pod numerem " Dla zestawień typu SQL poprawiono błąd polegający na tym, że po zmianie jednego z parametrów filtra resetował się znacznik ustawień listy Autodopasowanie. Obecnie po zmianie autodopasowanie resetuje się tylko wtedy, gdy zestawienia nie da się wyliczyć z powodu braku danych/nieprawidłowych danych z filtrów. Poprawiono błąd polegający na niemożności zrealizowania zamówienia do dostawcy zawierającego towar będący w obrocie w systemie marży. Wprowadzono zabezpieczenie przed występowaniem błędu w czasie pobierania danych o zwrocie detalicznym z pliku wymiany (komunikacja z pliku epp). Błąd mógł się pojawiać przy specyficznych ustawieniach zwracanych pozycji towarowych. Poprawiono błąd systemowy, jaki występował przy próbie wygenerowania zamówienia różnicowego do zamówienia od klienta (ZK), które było realizowane poprzez wydanie zewnętrzne (WZ). Błąd występował w scenariuszu, gdy WZ nie realizowało całkowicie ZK, następnie dokument WZ był poprawiany tak, że całkowicie realizował zamówienie, po czym uruchamiana była na zamówieniu opcja wygenerowania zamówienia różnicowego. Poprawiono mechanizm rejestracji fiskalnej faktur zaliczkowych końcowych wyrażonych w walutach obcych na drukarkach fiskalnych. Błąd polegał na nieprawidłowym przeliczaniu dokumentu z waluty obcej na złotówki, przed wysłaniem go do urządzenia. Poprawiono błąd podwajania ceny na zbiorczych fakturach sprzedaży. Błąd pojawiał się w sytuacji, gdy na zwrocie do wydania zewnętrznego (ZWZ) usuwano, a następnie dodawano tę samą pozycję towarową, a na koniec wystawiano fakturę zbiorczą. W czasie wprowadzania pozycji na dokumentach wprowadzono zabezpieczenie na wzajemne ustawienie jako asortymentu powiązanego dwóch towarów (dotychczas następowało zapętlenie programu). Poprawiono błąd polegający na zamianie danych producenta i głównego dostawcy podczas wymiany danych o kontrahentach w plikach komunikacji. W czasie konwersji zostanie wyeliminowany polski znak z widoku vwlistacesji. Poprawiono błąd polegający na niemożności dodania dokumentu faktury VAT marża do biblioteki dokumentów. Poprawiono błąd rejestracji fiskalnej paragonów liczonych od cen netto. Błąd "Niezgodność wartości przesłanej z wyliczoną" mógł się pojawiać na drukarce fiskalnej przy specyficznym doborze ceny netto, rabatu i ilości na pozycji fiskalizowanej. Poprawiono wydruki zestawień typu "Potwierdzenie sald". Uaktualniono odwołania do przepisów.

8 Dodano w wydrukach deklaracji skarbowych możliwość wydruku uzupełnionych w deklaracjach skarbowych pól związanych z numerem dokumentu wykazywanego na pobranym Urzędowym Potwierdzeniu Odbioru. Zmiany w wersji 1.31 HF1 1. Naprawiono problem z "polskimi znakami" w wydruku RMUA 2. Poprawiono opcję "Odblokuj kasę" niedziałającą dla niektórych modeli kas. 3. Poprawiono błędne graficzne wydruki handlowego zestawienia "Rejestr sprzedaży VAT". Błąd polegał na drukowaniu wartości pól w kolumnach innych niż powinny być one drukowane. 4. Poprawiono mechanizm drukowania danych kontrahenta na fakturach uproszczonych. Poprawka polega na niedrukowaniu domyślnych danych przypisanych kontrahentowi dodawanemu z poziomu faktury uproszczonej (a więc takiego, który został dopisany wyłącznie na podstawie numeru identyfikacji podatkowej). 5. We wzorcach wydruku faktur sprzedaży poprawiono działanie znacznika drukowania pełnych danych odbiorcy (zakładka "Firmy"). Po zaznaczeniu i zapisaniu wzorca, znacznik był niedostępny do edycji i tym samym do odznaczenia. 6. Poprawiono uwzględnianie remanentu w zaliczkach PIT i deklaracji PIT/B 7. Naprawiono tekstowe wzorce wydruku dla korekt faktur sprzedaży do dokumentu nieistniejącego w systemie. 8. Poprawiono nadpisywanie nazw kolumn na wydrukach faktur sprzedaży oraz korekt faktur sprzedaży. Błąd występował w przypadku jednoczesnego użycia kolumn: Cena netto lub brutto przed rabatem oraz Cena netto lub brutto po rabacie, na własnym wzorcu wydruku. 9. Rozwiązano problem uwzględniania w danych do deklaracji ZUS IWA osób przebywających na urlopach: bezpłatnym, macierzyńskim i wychowawczym. Zmiany w wersji 1.31 SP Dodano Zestawienie zobowiązań do korekty kosztów uzyskania przychodów. Prezentuje ono dokumenty faktur zakupu (w tym zbiorcze, od rolnika) oraz rachunków zakupu, które spełniają ustawowy obowiązek wycofania ich z kosztów uzyskania przychodów (KUP). Przygotowano program do obsługi korygowania kosztów podatkowych wynikających z nieopłaconych faktur i rachunków. W KPiR w oknie Wydatek pojawiła się nowa sekcja dotycząca korygowania kosztów uzyskania przychodów. Aby aktywować opcje korekty KUP należy zaznaczyć pole Włącz korygowanie KUP. Wydatek może posiadać trzy stany: Zwykły, Korekta KUP, Ponowne zaliczenie do KUP. 4. Dodano Zestawienie zobowiązań do korekty kosztów uzyskania przychodów wg rozrachunków. Prezentuje ono dane na podstawie ewidencji rozrachunków. 5. Dodano Zestawienie wydań powiązanych ze zobowiązaniami do korekty kosztów uzyskania przychodów. 6. Na stronie głównej dodano możliwość uzyskania informacji o dochodach za grudzień oraz uwzględniono zmiany dotyczące różnic remanentowych. 7. Poprawiono uwzględnianie zaliczek i różnic remanentowych na deklaracjach PIT-36/PIT-36L. 8. Na dokumentach FS, FSd, FSz, FSzal, RS, RZ, FZ, FZr, FZz, KFS, KFSn, KFZ, KFZn, PAi, ZW do PAi, FSzc, FSzk, KFSzc dodano znacznik Metoda kasowa. Służy on do oznaczenia sposobu rozliczania dokumentu (metoda kasowa/metoda memoriałowa). 9. Wprowadzono w programie wsparcie dla kasowej metody rozliczania podatku VAT. 10. W interfejsie programistycznym Sfera umożliwiono obsługę znacznika Metoda kasowa na dokumencie. 11. Dodano nowy moduł o nazwie Rozliczenia. Dokumenty Rozliczenie zakupu oraz Rozliczenie sprzedaży tworzone są w systemie automatycznie wtedy, kiedy dochodzi do rozliczenia rozrachunku. Z poziomu modułu możliwe jest edytowanie dokumentów Rozliczenie W oknie edycji obiektów Należność i Zobowiązanie dodano znacznik Metoda kasowa. W imporcie danych do księgowości uwzględniono przenoszenie dokumentów Rozliczenie zakupu oraz Rozliczenie sprzedaży. Zdefiniowano nowy format komunikacji do biur rachunkowych EDI++ (dla biura z metodą kasową). Zawiera on wszystkie wcześniejsze schematy komunikacji: EDI++, EDI++ (dla biura z zaliczkami), EDI++ (dla biura z fakturami marża). 14. W oknie Rozrachunku wywoływanym klawiszem F11 z poziomu dekretu dodano znacznik Metoda kasowa. 15. Dodano mechanizm importu dokumentów typu: "Rozliczenie sprzedaży" oraz "Rozliczenie zakupu" wraz ze schematami importu dokumentów tych typów. 16. W mechanizmie importu danych do księgowości wprowadzono przenoszenie Terminu płatności z dokumentu źródłowego na dokument księgowy. 17. W oknie Rozrachunku wywoływanym z Bilansu otwarcia dodano znacznik Metoda kasowa. 18. W Parametrach podmiotu na zakładce Podatki dodano znacznik Metoda kasowa, którego działanie widoczne jest w wielu miejscach programu. Znacznik ten jest dostępny tylko w przypadku rozliczania VAT kwartalnie na podstawie deklaracji VAT-7K. 19. Dodano znacznik Metoda kasowa w danych kontrahenta. Znajduje się on w dolnej części zakładki Inne. Dla podmiotów nie będących małymi podatnikami rozliczającymi się metodą kasową odpowiada on za domyślne zaznaczenie znacznika Metoda kasowa na dokumentach handlowych zakupu kontrahenta. 20. Poprawiono mechanizm wyliczania Potwierdzenia sald uwzględniający rozliczanie w różnych walutach oraz zgodność sald z rozrachunkami w przypadku gdy występują różne daty operacji i dekretacji. 21. W parametrach kontrahentów dodano znacznik pozwalający na ignorowanie dopisywania do danych kontrahenta "uproszczonego" (czyli dodawanego tylko jako NIP lub PESEL z faktury uproszczonej) domyślnych danych adresowych. 22. Dodano nowe schemy do wysyłki elektronicznej deklaracji VAT-7(13), VAT-7D(4), VAT-7K(7), CIT-8(21) 23. Przedłużono okres obowiązywania deklaracji VAT-7(12) i VAT-7D(3) do Dodano nowe schemy do wysyłki elektronicznej deklaracji VAT-7(13), VAT-7D(4), VAT-7K(7). 25. Na podstawie najnowszego rozporządzenia zaktualizowano wydruki VAT-7/7K/7D.

9 W parametrach kontrahentów dodano znacznik "Kontrahent uproszczony zawsze jako odbiorca". Zaznaczenie go jest zalecane dla osób, które mają ustawiony domyślny rodzaj kontrahenta na "brak", a jednocześnie chcą korzystać z automatycznego zapisywania kontrahenta jako NIP lub PESEL w trakcie zapisywania faktury uproszczonej. Poprawiono sortowanie wg kolumny Dowód w Informatorze konta (dotyczy również następujących miejsc: zestawienie zapisy na koncie, zestawienie zapisy na koncie z numeracją, zestawienie zapisy na koncie w walucie, zestawienie zapisy na koncie z numeracją w walucie. Poprawiono błąd związany z wyborem walut na Fakturach wewnętrznych. Poprawiono mechanizm generowania przychodu wewnętrznego na podstawie inwentaryzacji zbiorczej tak, aby były przenoszone opisy dostaw przychodowanych pozycji. Przygotowano okno Korygowanie kosztów podatkowych umożliwiające śledzenie nieopłaconych obiektów typu Wydatek wpisanych do KPIR. Na wydrukach dokumentów (wzorce 2013) rozliczanych metodą kasową pod tytułem dokumentu dodano napis METODA KASOWA. Poprawiono formatowanie nazwy kolumny "Cena jednostkowa netto" lub "Cena jednostkowa brutto" na graficznych wydrukach faktur zaliczkowych. Poprawiono tekstowe wzorce wydruku dla dokumentów przychodu i wydania wewnętrznego tak, aby po wyłączeniu drukowania linii rozdzielających, nie były drukowane puste linie. Przy komunikacji oddział-centrala znacznik MK jest przesyłany wraz z dokumentem. Poprawiono mechanizm usuwania zamówień od klientów, w celu lepszego zabezpieczenia integralności bazy danych w sytuacji gdy korzysta ona z zewnętrznych rozwiązań autorskich. Poprawiono Podgląd dekretu i źródłowego dokumentu obrotowego. Zmiany w wersji 1.31 SP1 HF1 1. Poprawiono mechanizm zapisu dokumentów: faktury zbiorczej sprzedaży i zakupu, faktur zaliczkowych końcowych z powiązanymi wydaniami magazynowymi. Poprawka zapobiega błędnemu zapisowi dokumentu do bazy danych, gdzie mogły trafiać błędne dane dotyczące kosztu, obrotu opakowaniami, wartości obrotu towarami i usługami oraz kwota do zapłaty. Dodano także zestawienie "Nieprawidłowe dokumenty FZ zbiorcza, FS zbiorcza, FS zaliczkowa końcowa", pozwalające odnaleźć uszkodzone dokumenty. Aby je naprawić, wystarczy wejść w ich poprawę i nic nie zmieniając zapisać. Zmiany w wersji 1.31 SP2 1. Poprawiono błąd dotyczący importu Korekt kosztów handlowych i magazynowych 2. W interfejsie programistycznym Sfera umożliwiono drukowanie raportu RMUA. 3. W interfejsie programistycznym Sfera dla obiektu Dekret udostępniono metodę DrukujDoPliku. 4. Wymuszono zapoznanie się z warunkami licencji podczas wprowadzania numerów licencyjnych. W miejscach, w których można wpisać numer licencji, dodano znacznik Akceptuję warunki licencji oraz link Licencja. 5. W Ewidencji VAT sprzedaży dodano okno Dokumenty naliczane w dniu zapłaty, a w Ewidencji VAT zakupu okno Dokumenty odliczane w dniu zapłaty. Ich celem jest ułatwienie pracy z dokumentami rozliczanymi metodą kasową, które wprowadzono do ewidencji VAT, ale nie ustawiono miesiąca odliczenia. 6. W ewidencji remanentów wykonano zmiany na podstawie projektu z dnia 15 lutego 2013 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Określono w nim, że spis z natury pomniejsza się o kwotę, o którą zostały pomniejszone koszty uzyskania przychodów. Pomniejszenia dokonuje się o tę część kwoty KUP, która przypada na towary handlowe, materiały, półwyroby, produkcję w toku, wyroby gotowe, braki i odpady objęte tym spisem. W związku z tym dodano pola: Wartość remanentu przed korektą, Zmniejszenie o korekty KUP, Wartość remanentu po korekcie. Uwzględniono je także na wydruku i przy księgowaniu do KPiR. 7. W obiekcie KPIR Wydatek dodano pole Dowód zapłaty dla wydatku typu Ponowne zaliczenie. Zmiana podyktowana jest obowiązkiem drukowania tego pola na dokumencie potwierdzającym dokonanie ponownego zaliczenia wydatku do kosztów podatku dochodowego (projekt z dnia 15 lutego 2013 r. rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów). 8. Poprawiono import obiektów Rozliczenie zakupu/sprzedaży w sytuacji, gdy numer dokumentu spłaty był dłuższy niż 12 znaków. 9. Poprawiono zapisywanie rozrachunku z "metodą kasową" z poziomu dekretu. 10. Dodano obsługę załącznika VAT-ZD do deklaracji VAT-7/VAT-7K/VAT-7D. Jest to wykaz dokumentów, dla których korygowany jest VAT należny z tytułu tzw. ulgi na złe długi. 11. Poprawiono mechanizm wyliczania Potwierdzenia sald. Wcześniej nieuwzględniane były zapisy ujemne. Poprawiono również jego wydajność. 12. W zestawieniach wspomagających wyliczenie korekt kosztów uzyskania przychodu dodano wyświetlanie kwot netto wynikających z dokumentów źródłowych. 13. Na listach zestawień wspomagających wyliczenie korekt kosztów uzyskania przychodu oraz na ich wydrukach dodano podsumowania kwot. 14. W zestawieniu "Zestawienie zobowiązań do korekty kosztów uzyskania przychodów wg rozrachunków" wprowadzono możliwość filtrowania zobowiązań zadekretowanych lub zaksięgowanych po rejestrze lub wielu rejestrach księgowych. 15. Poprawiono sposób wyliczania deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-B, CIT-8. Wyliczenie przychodów i kosztów jest niezależne od zaliczek. 16. Przygotowano okno Korygowanie podatku VAT sprzedaży/zakupu umożliwiające śledzenie nieopłaconych dokumentów VAT, korygowanie ich, a w przypadku opłacenia ponowne wprowadzanie do ewidencji. 17. W oknie Sprzedaż VAT dodano następujące pola: - Naliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty - Data zapłaty Pole Miesiąc odliczenia może przyjmować wartości NULL. Jeśli znacznik Naliczaj VAT po otrzymaniu zapłaty jest odznaczony, wtedy Miesiąc odliczenia

10 zależy od pola Data wystawienia dokumentu VAT. Jeśli jest zaznaczony Miesiąc odliczenia zależy od pola Data zapłaty. W oknie Zakupy VAT dodano następujące pola: - Odliczaj VAT po zapłaceniu - Data zapłaty Pole Miesiąc odliczenia może przyjmować wartości NULL. Jeśli znacznik Odliczaj VAT po zapłaceniu jest odznaczony, wtedy Miesiąc odliczenia zależy od pola Data wystawienia dokumentu VAT. Jeśli jest zaznaczony Miesiąc odliczenia zależy od pola Data zapłaty. Zmieniono nazwy pól "Data płatności" na "Data zapłaty". Poprawiono sposób wyliczania deklaracji rocznych PIT-36, PIT-36L, PIT-B. Wyliczenie przychodów i kosztów jest niezależne od zaliczek. W Ewidencjach VAT poprawiono sposób ustawiania miesiąca odliczenia (z daty wystawienia, zamiast z daty zakończenia dostawy) W zestawieniach "Zakup wg..." poprawiono uwzględnianie pozycji zwróconych na dokumentach ZPZ (zwrot przyjęcia zewnętrznego). Błąd występował w przypadku, gdy na ZPZ dokonano całkowitego zwrotu pozycji wydanej na przyjęciu zewnętrznym i powodował uwzględnianie w wyniku zestawień takiej zwróconej pozycji. 23. W interfejsie programistycznym Sfera rozwiązano problem pojawiającego się w pewnych sytuacjach wyjątku "Katastrofalny błąd. (Wyjątek od HRESULT: 0x8000FFFF (E_UNEPECTED)" podczas stosowania metody Rozlicz na obiekcie rozrachunkowym. 24. W Programie serwisowym wymuszono zapoznanie się z warunkami licencji podczas wprowadzania numerów licencyjnych. 25. Poprawiono problem pokazywania zdublowanych rekordów w Zestawieniu zobowiązań do korekty kosztów uzyskania przychodów wg rozrachunków. Przy pracy w kontekście danego roku obrachunkowego pokazywane są dokumenty tylko z tego roku oraz dokumenty podłączone do bilansu otwarcia. 26. Na wzorcu wydruku noty korygującej na rok 2013 poprawiono umieszczanie informacji o numerze oryginalnym i systemowym dokumentu, którego dotyczy nota - wcześniej były one zamienione. 27. Poprawiono graficzny wydruk handlowego zestawienia "Rejestr VAT sprzedaży 2013". Błąd polegał na różnicy między częścią pierwszą, która mogła zawierać inną ilość dokumentów niż część druga. 28. Poprawiono aktualizację "daty zakończenia dostawy" podczas dekretacji. 29. Poprawiono podgląd (F9) ewidencji VAT sprzedaży i zakupu, w przypadku dekretacji korekty VAT. 30. Poprawiono obsługę pojawiania się komunikatu o niezgodności składek Wspólnika (dotyczy ewidencji składek i pola 44 zaliczki miesięcznej PIT). 31. Wprowadzono zmiany w uruchomieniu programu poprzez klikniecie w ikonę z przytrzymanym klawiszem CTRL. Zmiana polega na tym, że wyszukiwanie serwerów odbywa się nie jak to tej pory przed wyświetleniem okna z danymi logowania do serwera, ale dopiero w momencie rozwinięcia pola combo Serwer. Zatem okno z danymi logowania pojawia się szybko - bez konieczności wyszukiwania dostępnych serwerów. Wyszukiwanie dostępnych serwerów zostanie uruchomione dopiero, gdy rozwinie się combo Serwer. 32. Poprawiono błąd polegający na tym, ze do pola Kod pocztowy można było wpisać tylko kod 5-cyfrowy. Obecnie można wpisać 8 różnych znaków. 33. Podczas konwersji bazy danych zostanie uruchomiony mechanizm, który automatycznie skoryguje nagłówki dokumentów: faktury zbiorczej sprzedaży i zakupu, faktur zaliczkowych końcowych z powiązanymi wydaniami magazynowymi. Zostanie on uruchomiony tylko w wypadku, gdy w bazie danych występują dokumenty z nieprawidłowymi nagłówkami. 34. W kartotece kontrahentów umożliwiono zmianę kolejności pól adresowych. Operację należy przeprowadzić w parametrach kontrahentów, na zakładce Inne. Celem tej zmiany jest lepsze wykorzystanie mechanizmu podpowiadania danych adresowych. 35. W programie umożliwiono korygowanie podatku VAT należnego i naliczonego z tytułu nieopłaconych w terminie faktur i rachunków. 36. Udostępniono możliwość obsługi metody kasowej tym użytkownikom, którzy nie prowadzą rozrachunków. Szczególnie chodzi o biura rachunkowe. Obecnie każdy zapis w ewidencji VAT może mieć nieustawione pole Miesiąc odliczenia. Po wprowadzeniu daty zapłaty miesiąc odliczenia jest ustawiany automatycznie na podstawie tej daty. Ułatwia to specjalnie przygotowane do tego celu okno Dokumenty naliczane/odliczane w dniu zapłaty. 37. W ewidencji VAT, na zakładce Inne pojawiła się nowa sekcja dotycząca korygowania podatku VAT. Aby aktywować opcje korekty VAT należy zaznaczyć pole "Włącz korygowanie VAT". Dokument może posiadać trzy stany: Zwykły, Korekta VAT, Ponowne zaliczenie do VAT.

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.34 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 26.2.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.36 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.10.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.36 BETA1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 29.9.2014 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.2.2011 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT

Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT 09.06.2014 Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT Zmiany posortowane są według kategorii, a następnie według numeru wersji. (wersje 1.29 1.35) Zmiany wspólne dla InsERT

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.29 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 13.6.2012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 30 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 14.12012 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 21.04.2011 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.18 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 17.11.2008 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.05 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 9.06.2005 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji naleŝy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.3.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.3.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1 Ulotka v.2012.3.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.5.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.5.1 Ulotka v.2012.5.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis Treści 1

Spis treści. Spis Treści 1 KPR Madar MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi

Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi Invoicer 3.0 MADAR Instrukcja obsługi MADAR www.madar.com.pl Zabrze 2009 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax (0 32) 278-66-65 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi

Invoicer 4.0 MADAR. Instrukcja obsługi Invoicer 4.0 MADAR Instrukcja obsługi www.madar.com.pl Zabrze 2014 Wydawca: MADAR spółka z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 tel./fax +48322786665 www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl aktualna

Bardziej szczegółowo