Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwagi do wersji 1.30 SP1 systemu InsERT GT"

Transkrypt

1 Uwagi do wersji 30 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek awarii będzie wówczas możliwe przywrócenie starej wersji programu i kontynuowanie pracy. Dodatkowo program w czasie konwersji bazy danych wykonuje kopię starej wersji bazy. Na końcu niniejszego dokumentu prezentujemy listę najważniejszych zmian do wersji 30 systemu InsERT GT, zaś poniżej szereg uwag dotyczących instalacji i ulepszenia bazy danych. Konwersja bazy danych Uruchomienie programu w wersji 30 z podmiotem pracującym w wersji starszej wymaga aktualizacji bazy danych. Konwersja jest automatyczna i odbywa się w czasie otwierania wskazanego podmiotu. Wykonując aktualizację podmiotu, należy mieć świadomość następujących założeń: konwersja bazy danych jest nieodwracalna; 2. aby przeprowadzić konwersję bazy danych, należy podać hasło administratora (czyli szefa firmy); 3. konwersja bazy danych wykonuje kopię bazy (odpowiednio ją oznaczając); 4. wersje systemu InsERT GT starsze niż 30 nie będą potrafiły pracować z nowszą, skonwertowaną bazą danych (również przez sieć); 5. aby pracować z nową wersją bazy danych, należy zainstalować niniejsze ulepszenie na wszystkich komputerach w sieci, które będą korzystały ze skonwertowanej bazy danych niezależnie od tego, który program systemu InsERT GT jest używany; 6. konwersji nie podlegają podmioty z wersji testowych lub przedprodukcyjnych. W czasie konwersji bazy danych wykonywane są m.in. następujące czynności: aktualizacja standardowych wzorców wydruków wzorce użytkownika nie są modyfikowane, choć ich ręczna aktualizacja będzie konieczna w sytuacji, gdy będziemy chcieli wykorzystać niektóre nowo dodane parametry; 2. aktualizacja standardowych zestawień; 3. aktualizacja wzorców deklaracji podatkowych o ile nie zostały zmodyfikowane przez użytkownika za pomocą opcji Wersje deklaracji; 4. aktualizacja parametrów podatkowych wszystkich, które są wartościowe i historiowane (poza składką na ubezpieczenie wypadkowe); 5. akceptowane (pomijane przy konwersji) są założone przez użytkownika procedury składowane, funkcje, widoki, tabele itp. Kody, rejestracja i aktywacja Aby skorzystać z pełnej funkcjonalności wersji 30, należy przy starcie programu (odpowiedni komunikat) lub w opcji Pomoc- Zarządzanie Licencjami-Licencje podmiotu-aktywuj wpisać (lub pobrać przez Internet) odpowiedni kod aktywacyjny. Kod ten można nabyć u jednego z partnerów Insertu bądź skorzystać z możliwości wykupienia Abonamentu na ulepszenia (również u naszych partnerów). Nowy sposób dystrybucji ulepszeń związany jest ściśle z unikatowym mechanizmem instalacji i aktywacji ulepszeń zastosowanym w systemie InsERT GT. Mechanizm ten gwarantuje dostęp do wszelkich poprawek i drobnych, bezpłatnych zmian bez ponoszenia dodatkowych kosztów (część z nich, niewymagająca kodu aktywacyjnego, jest dostępna w ulepszeniu bezpłatnie). Natomiast wszystkie nowe możliwości, opcje i moduły dodane do Subiekta GT, Rachmistrza GT, Rewizora GT, Gratyfikanta GT lub Gestora GT będą wymagać specjalnych kodów aktywacyjnych. Dostęp do nowych modułów i opcji Aby uzyskać dostęp do nowego modułu lub nowej cechy interfejsu użytkownika (np. nowe paski skrótów lub moduł Naklejki), może być konieczne jednorazowe użycie opcji w menu głównym Widok Przywróć domyślne moduły. Opcja ta powoduje przywrócenie domyślnej (czyli pełnej) listy modułów i skrótów dostępnych dla użytkownika i zapisanie jej w używanym właśnie pliku konfiguracyjnym. Zmiany płatne w wersji 30 Poniżej wypisano wszystkie ważne zmiany zamieszczone w wersji 30 systemu InsERT GT. Listę zmian podzielono na dwie części, w pierwszej części wyróżniono wyłącznie zmiany płatne, a poniżej w formie tabelarycznej umieszczono alfabetyczną listę wszystkich zmian. Płatne zmiany wspólne dla całego systemu InsERT GT: W systemie udostępniono mechanizm podpowiadania danych adresowych. Polega on na tym, że po wpisaniu fragmentu adresu (np. ulicy, miejscowości lub kodu pocztowego) otwiera się lista z podpowiedziami pozwalająca szybko uzupełnić pozostałe dane. Mechanizm jest udostępniony dla użytkowników posiadających aktywny abonament na ulepszenia.

2 Płatne zmiany w Subiekcie GT: Wprowadzono możliwość wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT marża. Dokumenty tego typu wystawia się w module "Faktury sprzedaży". 2. Utworzono przycisk CRM umożliwiający dodawanie działań z dowolnego miejsca w programie. Jeżeli to możliwe, w danej sytuacji do tworzonego działania przenoszone są odpowiednie dane. 3. Rozszerzono mechanizm powiązań. Klientów, działania, wiadomości i szanse sprzedaży można dodatkowo wiązać z wybranymi typami dokumentów, towarami i instytucjami. 4. W operacjach dodawania lub poprawiania towarów i wybranych dokumentów dodano mechanizm automatycznego dopisywania działań powiązanych z dodawanym/poprawianym obiektem. 5. W wiadomościach odebranych dodano możliwość zmiany kodowania wiadomości wraz z możliwością zapamiętania tego ustawienia. 6. W kalendarzu dodano możliwość osobnego filtrowania działań zwykłych i windykacyjnych. 7. W informatorze o kontrahencie dodano zakładki zawierające działania i wiadomości dotyczące kontrahenta. 8. W szablonach działań umożliwiono wybranie dowolnego użytkownika jako opiekuna działania. 9. Rozszerzono mechanizm zbiorczego usuwania wiadomości o możliwość zapisania załączników lub całych wiadomości do plików przed ich skasowaniem. 10. W wiadomościach dodano funkcję "Pokaż klienta w serwisie". 1 Dodano nowe moduły umożliwiające obsługę rachunków bankowych on-line. 12. Dla opcji wczytywania towarów do inwentaryzacji cząstkowej, dodano możliwość ustawienia sortowania wprowadzanych towarów. 13. Wprowadzono możliwość realizacji zamówień od klienta jako fakturę VAT marża. 14. Wprowadzono możliwość określania kodów dostaw na dokumentach korekt sprzedaży i korekt zakupu do dokumentów istniejących w systemie. 15. Dodano wzorzec wydruku korekty faktury sprzedaży w rozbiciu na dostawy. 16. Wprowadzono mechanizm pozwalający na zablokowanie lub ostrzeganie przed dublowaniem pozycji na dokumentach inwentaryzacji cząstkowej. Opcja dostępna jest w parametrach inwentaryzacji cząstkowej, na zakładce "Inne". Płatne zmiany w Rachmistrzu GT: Dodano mechanizm oraz schemat importu do księgowości dokumentów typu "Faktura VAT marża". Płatne zmiany w Rewizorze GT: Utworzono przycisk CRM umożliwiający dodawanie działań z dowolnego miejsca w programie. Jeżeli to możliwe, w danej sytuacji do tworzonego działania przenoszone są odpowiednie dane. Rozszerzono mechanizm powiązań. Klientów, działania, wiadomości i szanse sprzedaży można dodatkowo wiązać z wybranymi typami dokumentów, towarami i instytucjami. W kalendarzu dodano możliwość osobnego filtrowania działań zwykłych i windykacyjnych. W informatorze o kontrahencie dodano zakładki zawierające działania i wiadomości dotyczące kontrahenta. W szablonach działań umożliwiono wybranie dowolnego użytkownika jako opiekuna działania. Dodano nowe moduły umożliwiające obsługę rachunków bankowych on-line. Dodano mechanizm oraz schemat importu do księgowości dokumentów typu "Faktura VAT marża". Płatne zmiany w Gratyfikancie GT: Dodano możliwość zdefiniowania składnika płacowego nieopodatkowanego wchodzącego do podstawy wymiaru składek ZUS (zakwaterowanie). W Umowie o pracę i Ewidencji czasu pracy dodano mechanizm umożliwiający zdefiniowanie okresu, w którym nie będą naliczanie składki na FP i FGŚP (powrót z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego). W edycji wypłaty udostępniono funkcję "dodaj specjalnie", w której wartość dodawanego składnika jest automatycznie obliczana jako procent od wybranych z wypłaty składników. Przy wydruku rachunku do umowy cywilnoprawnej dodano możliwość zapisania wydruku w bibliotece dokumentów pracownika. Dodano nowe moduły umożliwiające obsługę rachunków bankowych on-line. Płatne zmiany w Gestorze GT: Rozszerzono mechanizm powiązań. Klientów, działania, wiadomości i szanse sprzedaży można dodatkowo wiązać z wybranymi typami dokumentów, towarami i instytucjami. 2. W wiadomościach odebranych dodano możliwość zmiany kodowania wiadomości wraz z możliwością zapamiętania tego ustawienia. 3. W opisie szansy sprzedaży rozszerzono zawartość sygnatury czasowej o dane zalogowanego użytkownika. Dodano także mechanizm tworzenia notatki na podstawie fragmentu lub całości opisu. 4. Dla szans sprzedaży pokazywanych w kalendarzu umożliwiono podanie godziny przewidywanej daty zamknięcia. 5. Rozszerzono mechanizm przeszukiwania szans sprzedaży o numer szansy oraz uwagi. 6. W kalendarzu dodano możliwość osobnego filtrowania działań zwykłych i windykacyjnych. 7. W informatorze o kontrahencie dodano zakładki zawierające działania i wiadomości dotyczące kontrahenta. 8. W szablonach działań umożliwiono wybranie dowolnego użytkownika jako opiekuna działania. 9. Rozszerzono mechanizm zbiorczego usuwania wiadomości o możliwość zapisania załączników lub całych wiadomości do plików przed ich skasowaniem. 10. W serwisach klientów i list klientów odblokowano działanie funkcji Drukuj przy zaznaczeniu wielu klientów.

3 1 W serwisach klientów i szans sprzedaży dodano możliwość wyszukiwania według InsTYNKTU kontrahenta. Zmiany w wersji 30 Poniżej wymieniono wszystkie zmiany w systemie InsERT GT z określeniem, których elementów systemu one dotyczą (oznaczenia: Sub, Rach, Rew, Grat, Gest ). Zmiany płatne (wymienione osobno wyżej) wyróżniono czcionką pogrubioną. Sub Rach Rew Grat Gest Opis zmiany Dodano możliwość zdefiniowania składnika płacowego nieopodatkowanego wchodzącego do podstawy wymiaru składek ZUS (zakwaterowanie). Wprowadzono możliwość wystawiania i ewidencjonowania faktur VAT marża. Dokumenty tego typu wystawia się w module "Faktury sprzedaży". W Umowie o pracę i Ewidencji czasu pracy dodano mechanizm umożliwiający zdefiniowanie okresu, w którym nie będą naliczanie składki na FP i FGŚP (powrót z urlopu macierzyńskiego lub wychowawczego). Utworzono przycisk CRM umożliwiający dodawanie działań z dowolnego miejsca w programie. Jeżeli to możliwe, w danej sytuacji do tworzonego działania przenoszone są odpowiednie dane. Rozszerzono mechanizm powiązań. Klientów, działania, wiadomości i szanse sprzedaży można dodatkowo wiązać z wybranymi typami dokumentów, towarami i instytucjami. W operacjach dodawania lub poprawiania towarów i wybranych dokumentów dodano mechanizm automatycznego dopisywania działań powiązanych z dodawanym/poprawianym obiektem. Poprawiono wydajność Instynktu adresów mail poprzez dodanie do szumów wyrażeń "com" i "pl". Rozwiązano problem uruchamiania się kolejnego okna Gestora GT po użyciu funkcji "Pokaż w Gestorze". Dodano możliwość zmiany magazynu w modułach klientów i towarów. W Ewidencji czasu pracy wprowadzono kontrolę liczby dni urlopu na żądanie. W wydruku rocznej ewidencji czasu pracy dodano tabelę 12 miesięcy z podsumowanymi wartościami z miesięcznej ewidencji czasu pracy oraz oznaczono dni wolne i świąteczne na wizualizacji kalendarza. W wiadomościach odebranych dodano możliwość zmiany kodowania wiadomości wraz z możliwością zapamiętania tego ustawienia. W opisie szansy sprzedaży rozszerzono zawartość sygnatury czasowej o dane zalogowanego użytkownika. Dodano także mechanizm tworzenia notatki na podstawie fragmentu lub całości opisu. Dla szans sprzedaży pokazywanych w kalendarzu umożliwiono podanie godziny przewidywanej daty zamknięcia. Rozszerzono mechanizm przeszukiwania szans sprzedaży o numer szansy oraz uwagi. Rozwiązano problem z niezałączaniem obrazka zdefiniowanego w podpisie w przypadku odpowiadania na odpowiedź. W edycji wypłaty udostępniono funkcję "dodaj specjalnie", w której wartość dodawanego składnika jest automatycznie obliczana jako procent od wybranych z wypłaty składników. W kalendarzu dodano możliwość osobnego filtrowania działań zwykłych i windykacyjnych. Uzupełniono Sferę w zakresie szans sprzedaży, działań i wiadomości. W informatorze o kontrahencie dodano zakładki zawierające działania i wiadomości dotyczące kontrahenta. Przy wydruku rachunku do umowy cywilnoprawnej dodano możliwość zapisania wydruku w bibliotece dokumentów pracownika. W serwisie Pracownicy firm w zakładce Szanse sprzedaży rozwiązano problem niepokazywania się szans przypisanych do pracownika kontrahenta. W szablonach działań umożliwiono wybranie dowolnego użytkownika jako opiekuna działania. Rozszerzono mechanizm zbiorczego usuwania wiadomości o możliwość zapisania załączników lub całych wiadomości do plików przed ich skasowaniem. W serwisach klientów i list klientów odblokowano działanie funkcji Drukuj przy zaznaczeniu wielu klientów. Uzupełniono widok działań zakończonych w kalendarzu o informację o statusie - "udane"/"nieudane". W wiadomościach dodano funkcję "Pokaż klienta w serwisie". W serwisach klientów dodano kolumnę PESEL. Udostępniono seryjny eksport danych klientów w formacie VCARD. Dopasowano wysyłanie numerów telefonów klienta do formatu VCARD. W serwisach klientów i szans sprzedaży dodano możliwość wyszukiwania według InsTYNKTU kontrahenta. W wydruku miesięcznej ewidencji czasu pracy rozwiązano problem błędnego sumowania w kolumnie "Opieka" absencji "opieka nad dzieckiem".

4 Przy wyliczaniu podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne przy urlopie wychowawczym zmieniono zasadę uwzględniania zmiany wymiaru zatrudnienia. Od tej pory zmiana wymiaru nie wpływa na ponowne wyliczenie podstawy wymiaru składek. Dostosowano nazwy występujące w interfejsie i wydrukach do obecnej nomenklatury ("badania profilaktyczne" i "szkolenia BHP" ) Rozwiązano problem psującej się konfiguracji gridu w module rachunków do umów cywilnoprawnych. Przyczyną problemu było to, że przy zamknięciu programu w niektórych sytuacjach nieprawidłowo zapamiętywały się wartości filtrów. Skutkiem tego była niemożność załadowania grida przy kolejnym wejściu do modułu. W mechanizmie definiowania wartości składnika dodano nowy parametr: ECP - godzin przepracowanych w niedzielę i święta. W słowniku "Treści dokumentów" dodano tekstowe autoteksty "miesiąc wystawienia rachunku" i "miesiąc wystawienia rachunku - 1". W analizatorze wypłaty (F9) dodano informację o pobraniu podstawy zasiłku chorobowego z poprzedniej absencji w przypadku wystąpienia krótszej niż 3 miesiące przerwy pomiędzy chorobami. Rozwiązano problem powielania wyników w statystyce wypłat pracownika wynikający z wielu zapisów o działach w umowie o pracę. W świadectwie pracy w punkcie 4.2 oprócz liczby dni dodano wyliczenie wszystkich okresów urlopu bezpłatnego. W "treściach dokumentów" dodano autotekst z okresami urlopu bezpłatnego. Wprowadzono możliwość rejestracji rozszerzeń licencji (stanowisk, liczby aktywnych pracowników) przez internet. W interfejsie programistycznym Sfera wykonano poprawki w działaniu listy dokumentów SuDokumentyLista: - poprawiono filtr Zmiana okresu - poprawiono wyświetlanie ikon podtypów - udostępniono kolumnę z flagami własnymi. Dodano nowe moduły umożliwiające obsługę rachunków bankowych on-line. Na liście wyboru dokumentów kasowych w Raporcie kasowym dodano kolumnę Opis. W systemie udostępniono mechanizm podpowiadania danych adresowych. Polega on na tym, że po wpisaniu fragmentu adresu (np. ulicy, miejscowości lub kodu pocztowego) otwiera się lista z podpowiedziami pozwalająca szybko uzupełnić pozostałe dane. Mechanizm jest udostępniony dla użytkowników posiadających aktywny abonament na ulepszenia. Wprowadzono nowy mechanizm zasilania tabel danymi adresowymi. Dane nie są kopiowane z pliku ML, ale są ładowane narzędziem BCP. W interfejsie programistycznym Sfera udostępniono metodę DrukujSprawozdanieDoPliku. Pozwala ona wydrukować sprawozdania finansowe. Ma następujące parametry: - lsprawozdanieid - identyfikator sprawozdania z tabeli sf_sprawozdanie - bstrplik - ścieżka do pliku (PDF) - vwzorzecid - wzorzec wydruku przy eksporcie do pliku (gdy NULL wtedy będzie wybrany domyślny) - vdatapoczatkowa - data początkowa sprawozdania (tylko dla sprawozdań definiowalnych) - dtdziensprawozdania - data wyliczenia sprawozdania - vbstatuszaksiegowany - status dokumentu (dowolny lub zaksięgowany) - ejezyk - język polski, angielski lub niemiecki - vzapisanystanid - identyfikator zapisanego stanu sprawozdania z tabeli sf_rzs Dodano mechanizm oraz schemat importu do księgowości dokumentów typu "Faktura VAT marża". Poprawiono mechanizm importu dokumentów, których numery były krótsze od typu importowanych dokumentów. Poprawiono mechanizm dekretacji dokumentów typu "Nota odsetkowa". Dotychczas program pobierał kwotę pozostałą do rozliczenia zamiast kwoty pierwotnej danego dokumentu. W interfejsie programistycznym Sfera udostępniono metody DrukujListePlacKasowaDoPliku, DrukujListePlacPelnaDoPliku, DrukujOdcinkiWyplatDoPliku, DrukujZbiorczeZestListyPlacDoPliku. Pozwalają one wydrukować do pliku listę płac kasową, listę płac pełną, odcinki wypłat dla danej listy płac oraz zbiorcze zestawienie list płac. W interfejsie programistycznym Sfera dodano obsługę niedziałających do tej pory zdarzeń w interfejsie DekretZdarzenia: - PoPodlaczeniuRozrachunku - PoUtworzeniuRozrachunku - PoZmianiePozycji - PrzedPodlaczeniemRozrachunku - PrzedUtworzeniemRozrachunku - PrzedZmianaPozycji. W dokumentach handlowych umożliwiono stosowanie rabatu z precyzją 4 miejsc po przecinku - umożliwia to m.in. dokładniejsze przeliczanie wartości dokumentu do zadanej wartości. Rozwiązano problem polegający na tym, że w niektórych sytuacjach nie zapisywał się numer PKWiU w kartotece towaru. Numer ten nie zapisywał się wówczas, gdy numer był numerem własnym użytkownika (nie pochodził ze słownika kodów PKWIU) i zapis towaru odbywał się za pomocą skrótu Ctrl + Enter. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Innova Profit EJ. Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus PS 4000 E. Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Neo EJ Plus. Dodano obsługę kasy fiskalnej Soleo Plus E. Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Neo EU.

5 Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Neo EJ Standard. Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Mobile EU. Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Bingo HS EU. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus Bono E. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus Delio Prime E. Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Mała PLUS. Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Mała PLUS E. Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Bravo. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Emar Printo 57TE. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Farex Topaz. Dodano obsługę drukarki fiskalnej Novitus Delio Prime E. Dla opcji wczytywania towarów do inwentaryzacji cząstkowej, dodano możliwość ustawienia sortowania wprowadzanych towarów. Wprowadzono możliwość realizacji zamówień od klienta jako fakturę VAT marża. Wprowadzono możliwość określania kodów dostaw na dokumentach korekt sprzedaży i korekt zakupu do dokumentów istniejących w systemie. Dodano wzorzec wydruku korekty faktury sprzedaży w rozbiciu na dostawy. W mechanizmie Sfery dodano obsługę pola Towar.ObrotMarza. Pole to odpowiada za przypisanie towaru do obrotu w systemie marża. Dodano obsługę kasy fiskalnej Novitus Soleo Plus. Wprowadzono usługę e-archiwizacja. Wychodzi ona naprzeciw potrzebom związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa danych gromadzonych w systemie InsERT GT. Dzięki tej usłudze, w przypadku awarii lub kradzieży komputera w firmie, wszystkie dane można szybko odzyskać z dowolnego innego komputera. Dane są przechowywane w postaci zaszyfrowanej w Centrum Danych prowadzonym przez firmę Microsoft. Zarządzanie usługą realizuje się w programie Archiwizator. W instalatorze systemu rozwiązano problem polegający na tym, że w przypadku, gdy system był zainstalowany w niestandardowej lokalizacji, podczas ulepszania pełną wersją następowała zmiana katalogu instalacji na standardowy. Dodano w modułach Ewidencja VAT sprzedaży oraz Ewidencja VAT zakupu w filtrze "z ewidencji" opcję "(dowolna)". Poprawiono mechanizm edycji wcześniej stworzonego zapisu w Księdze Przychodów i Rozchodów. Dotychczas, dla zapisów niezawierających danych VAT aktywny był skrót klawiaturowy, umożliwiający włączenie i ponowne wyłączenie danych VAT, co powodowało stworzenie błędnego zapisu w odpowiedniej ewidencji VAT. Poprawiono niemożność zmiany cen towarów dla kas Sharp ER-A285P. Błąd ("E06-03 ") występował wyłącznie w specyficznych kombinacjach kolejności dodawania towarów do kartoteki i nadawania kodów PLU. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów DkrManager i VatManager dodano metodę DekretujWgSchematu(object vschematid, int ldokumentid, int ldokumenttyp). Metoda ta umożliwia sferyczne tworzenie dekretów na podstawie określonych schematów importu. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu Towar dodano atrybuty związane z podatkiem akcyzowym: PodlegaAkcyzie, ZaznaczajPodlegaAkcyzie, KwotaAkcyzy. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektów SuPozycja i SuPozycjaKorekty dodano atrybuty związane z naliczaniem podatku akcyzowego: PodlegaAkcyzie, PodlegaAkcyziePoKorekcie, KwotaAkcyzy, KwotaAkcyzyPoKorekcie, WartoscAkcyzy, WartoscAkcyzyPoKorekcie. W informatorze o towarze, na zakładce "Ruch towaru" poprawiono przeliczanie ilości na jednostkę podstawową, jeśli zakup odbywał się w jednostkach innych niż podstawowa. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu SuDokument dodano atrybuty: ObslugaDokumentuDostawy, PodstawaPrawnaZwolnieniaZAkcyzy, DokDostawyNumer, DokDostawyNumerRozszerzenie, DokDostawyNumerPelny. Atrybuty te pozwalają obsługiwać mechanizmy związane z dokumentem dostawy i podatkiem akcyzowym. Na dokumencie paragonu zwykłego umożliwiono edytowanie danych na zakładce "Magazyn" w czasie poprawy dokumentu. Poprawiono mechanizm łączenia się z kasami Posnet Neo, gdy te znajdują się w stanie uśpienia. Dotychczasowe działanie operacji mogło przerywać połączenie, zanim kasa została wybudzona. W mechanizmie drukowaniu faktur na drukarkach fiskalnych poprawiono sprawdzanie i drukowanie NIP-u nabywcy i odbiorcy tak, aby przy poprawie tych danych z poziomu dokumentu, były one uwzględniane na wydruku dokumentu z urządzenia fiskalnego. W interfejsie programistycznym Sfera wyeliminowano problem ze zwalnianiem pamięci w obiekcie SzansaSprzedazy.

6 Poprawiono mechanizm zapisu reszty do wydania tak, aby umożliwiał rejestrację fiskalną dokumentu, któremu przy poprawie zmieniano wartość lub/i formę płatności. Rozwiązano problem związany z utratą danych wprowadzonych do pól własnych niektórych obiektów podczas kasowanie dokumentów handlowych, które mają powiązany WZa lub PZa. Problem występował tylko w specyficznych przypadkach. W sekcji "Magazyn" zestawienia "Podliczenie dnia", poprawiono prezentowanie wartości wydanych opakowań (wg ceny magazynowej a nie ceny netto z wydania magazynowego). Wyeliminowano błąd polegający na tym, że wpisanie w kartotece towaru w polu PKWiU symbolu spoza słownika przy przejściu na inną zakładkę powodowało pojawienie się przypadkowych znaków w polu PKWiU. Na tekstowych wzorcach wydruków dokumentów magazynowych oraz korekt zakupu i sprzedaży poprawiono ucinanie uwag do dokumentu. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu Dekret dodano atrybut SchematImportuId. Zwraca on identyfikator schematu wg którego utworzono dekret lub NULL, gdy źródłem dekretu nie był import. Poprawiono problem rezerwacji maksymalnej ilości towaru na zamówieniach, dla użytkowników nie mających praw rezerwacji ponad stan, w sytuacji gdy w programie włączona jest automatyczna dyspozycja towarów. Poprawiono mechanizm dyspozycji na zamówieniach od klientów tak, aby przy wstawianiu pozycji towarowych nie generował fałszywych alarmów o braku towaru na stanie, Poprawiono nieprawidłowe ustawianie sposobu płatności w czasie poprawy zapisanego zamówienia od klienta. Błąd występował w sytuacji, gdy po wejściu w edycję dokumentu nie następowało wejście na zakładkę z formami płatności. W deklaracjach Intrastat poprawiono błędne uwzględnianie korekt faktur z okresu rozliczeniowego innego, niż okres za jaki wystawiana jest deklaracja. Poprawiono mechanizm usuwania dekretów powstałych na podstawie dokumentów typu "Faktura wewnętrzna". Dotychczas, w przypadku powiazania takiego dekretu z zapisami w ewidencjach VAT, dekretu takiego nie można było usunąć. Podczas konwersji bazy danych wprowadzono sprawdzenie, czy jest wyłączny dostęp do podmiotu już przed wykonaniem kopii zapasowej podmiotu. Poprawiono dla zestawienia "Ewidencja zakupów VAT w rozbiciu na stawki" wydruk "Ewidencja VAT zakupu - w rozbiciu na stawki, A4 poziomo (2011)". Dotychczas program błędnie sumował pozycję "Przeniesienie". Na wydruku faktury w języku niemieckim poprawiono drukowanie słowa "Kopie" (dotychczas było "Copy"). Poprawiono także drukowanie numeru identyfikacji podatkowej (nazwa pola była błędnie przetłumaczona). Poprawiono mechanizm instynktowego wyszukiwania F7 oraz wybierania F8 dla opcji "według stawki przychodu" w module "Ewidencja przychodów". Dotychczas mechanizm ten nie działał dla stawek 5,5% oraz 8,5%. Dodano dla zestawienia "Raport kasowy" wydruk "Raport kasowy wg kolejności wprowadzania". Wprowadzono poprawki do działania kontrolek typu combobox (lista rozwijana) w całym systemie tak, aby: - działało wyszukiwanie po kilku wprowadzonych początkowych znakach; - działało wyszukiwanie po jednym znaku naciśniętym kilka razy; - wyszukiwanie uwzględniało polskie znaki. Poprawiono błąd polegający na tym, że dla kontrolki combobox Wystawił na dokumencie nie działał wybór wartości klawiszem Enter. Dodano obsługę kasy fiskalnej Posnet Bingo HS EJ. Wprowadzono zmiany optymalizujące czas uruchamiania programu "Archiwizator". Zoptymalizowano ilość odstępów między wierszami między oświadczeniem sprzedawcy/nabywcy na tekstowych wydrukach faktur zakupu RR. W interfejsie programistycznym Sfera do obiektu Kontrahent dodano atrybut PodatekAkcyzowy, który umożliwia ustawienie parametru naliczania bądź zwalniania z podatku akcyzowego danego kontrahenta. Dla dokumentu korekty zakupu poprawiono podpowiadanie osoby odbierającej dokument - teraz podpowiada się aktualnie zalogowany użytkownik. W "Raporcie o towarach" poprawiono nieuwzględnianie dokumentów: zamówień zaliczkowych oraz faktur zaliczkowych do zamówień od klientów. W historii cen w dokumentach poprawiono brak uwzględniania faktur zaliczkowych końcowych. Poprawiono mechanizm podpowiadania rejestracji fiskalnej dokumentów tak, że w przypadku gdy nie ma zdefiniowanych drukarek fiskalnych, program nie proponuje rejestracji fiskalnej faktur wystawionych dla odbiorców detalicznych. Poprawiono mechanizm wydruku dokumentów powiązanych z notami odsetkowymi. Dotychczas okno drukowania wyświetlane było dla każdego dokumentu powiązanego.

7 Poprawiono w module "Rozrachunku wg dokumentów" mechanizm wyświetlania kolumn związanych z polami własnymi rozrachunków. Dotychczas program nie wyświetlał tych kolumn. Poprawiono w modułach rozrachunkowych w oknie opcji "Rozlicz przez skojarzenie" opis kolumny "Wartość" na "Wartość pierwotna" w prawym panelu rozliczeń. Przy wczytywaniu danych o towarach z pliku wymiany do dokumentu inwentaryzacji cząstkowej, dodano pasek postępu operacji. Wprowadzono mechanizm pozwalający na zablokowanie lub ostrzeganie przed dublowaniem pozycji na dokumentach inwentaryzacji cząstkowej. Opcja dostępna jest w parametrach inwentaryzacji cząstkowej, na zakładce "Inne". Rozwiązano problemy z oczekiwaniem na odłączenie przy konwersji wywoływanej z poziomu programu serwisowego. Rozwiązano problem "nieodpowiadającego interfejsu" podczas wykonywania w systemie długotrwałych operacji takich jak konwersja czy archiwizacja. Dla usługi e-abonament zmieniono kryteria, wg których program proponuje pobranie wersji instalacyjnej w sytuacji, gdy następuje podłączenie się końcówki do bazy danych w nowszej wersji. Do tej pory sprawdzane było, czy jest e-abonament oraz czy jest dostępny plik instalacyjny w zdefiniowanej w parametrach lokalizacji. Po zmianie możliwość pobrania wersji instalacyjnej będzie również wtedy, gdy wersji instalacyjna w lokalizacji zdefiniowanej w parametrach nie jest dostępna. Wyeliminowano problem polegający na tym, że nie można się zalogować do systemu, gdy użytkownik SQL ma przypisane role dbowner i denydatawriter. Zoptymalizowano pod względem czasowym proces wczytywania danych towarów do dokumentu inwentaryzacji cząstkowej. W sterowniku dla kas fiskalnych Posnet Combo i Neo wprowadzono zabezpieczenie przed pozornym zawieszeniem w sytuacji, gdy wykonywane są długotrwałe operacje z dużą ilością towarów a w tym czasie nastąpi fizyczna utrata połączenia z urządzeniem. Poprawiono problemy z numeracją dokumentów faktur zakupu od rolnika (zamiast numeru oryginalnego, drukowany był numer systemowy), które występowały na powielanych wzorcach. Poprawiono mechanizm montowania kompletów tak, aby podczas montażu podpowiadana była jednostka podstawowa a nie jednostka dla sprzedaży. Rozwiązano problem psujących się konfiguracji gridów w modułach rozrachunkowych. Przyczyną problemu było to, że przy zamknięciu programu w niektórych sytuacjach nieprawidłowo zapamiętywały się wartości filtrów "Rozrachunki typu:" i "Dla/od:". Skutkiem tego była niemożność załadowania grida przy kolejnym wejściu do modułu. Poprawiono brak przenoszenia numeru inwentaryzacji zbiorczej do powiązanych dokumentów magazynowych (przychodu i rozchodu wewnętrznego). Poprawiono nierespektowanie domyślnego ustawienia płatności na zamówieniu od klienta w sytuacji, gdy było ono wypisywane z poziomu kartoteki kontrahentów. Dla faktur i korekt zakupu, przyjęć zewnętrznych poprawiono niemożność kopiowania oryginalnego numeru dokumentu w podglądzie dokumentu. Poprawiono nieuwzględnianie parametrów instynktu na dokumentach korekt sprzedaży oraz korekt zakupu. Zmiany w wersji 30 SP1 Poprawiono mechanizm importu dokumentów typu Faktura wewnętrzna. Dotychczas próba importu takich dokumentów kończyła się błędem z komunikatem "Nie można odnaleźć elementu w kolekcji z odpowiednią nazwą lub liczbą porządkową.". 2. Poprawiono błąd uniemożliwiający eksportowanie do pliku wydruków dokumentów kasowych. 3. Rozwiązano problem zawyżania wynagrodzenia urlopowego w przypadku równoczesnego wystąpienia absencji chorobowej wyłącznie w dniach wolnych i świątecznych. 4. Rozwiązano problem wyliczania uzupełnienia do pensji minimalnej przy równoczesnym występowaniu zasiłków i wynagrodzenia chorobowego. 5. Poprawiono mechanizm edycji dekretów powiązanych z zapisami w ewidencjach VAT zakupu tworzących zwierciadlany zapis w ewidencjach VAT sprzedaży. Dotychczas program podczas zapisu edytowanego dekretu powielał powiązane z nim zapisy w ewidencjach VAT sprzedaży. 6. Wyeliminowano przyczynę powstawania błędu systemowego występującego przy aktywacji konta e-archiwizacji, jeśli kursor ustawiony był w polu Dodatkowe informacje, Nazwa bazy danych, Data utworzenia i Plik bazy danych. 7. Przywrócono podpowiadanie domyślnego formatu dla danych eksportowanych poprzez pliki wymiany do biura rachunkowego na "EDI++ (dla biura z zaliczkami)". Zmiana ta umożliwi poprawny eksport danych z bieżącej wersji programu do biur rachunkowych posiadających starsze wersje programów księgowych.

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro

Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro Zasady korzystania z aplikacji InsERT na Platformie OXY24 dla klientów Allegro OXYCOM S.A. Wrocław Zawartość 1. O PLATFORMIE OXY24... 4 2. ZARZĄDZANIE PLATFORMĄ... 4 2.1. LOGOWANIE DO PLATFORMY... 4 2.2.

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.5.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.5.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 5 2 COMARCH ERP OPTIMA ANALIZY BI... 6 2.1 RAPORTY WZORCOWE...

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.5.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.5.1 Data produkcji wersji: 25 czerwca 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą

KAMELEON. Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą KAMELEON Aplikacja do kompleksowego zarządzania Firmą INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wszelkie prawa zastrzeżone. Program nie może być kopiowany, ani rozpowszechniany bez zgody firmy WILKSOFT. Nieautoryzowane rozpowszechnianie

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.1

System Comarch OPT!MA v. 17.1 System Comarch OPT!MA v. 17.1 Ulotka v.17.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU. INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię. Wersja 9. INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU INFOR System KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW Nasza wiedza i narzędzia wspierają Twoją strategię Wersja 9.0 www.biznesmen.com.pl pomoc@biznesmen.com.pl 1 Spis treści I.Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2015.0.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2015.0.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 6 1.3 POPRAWIONO... 7 2 HANDEL... 7 2.1 NOWOŚCI... 7 2.1.1 USŁUGI ZŁOŻONE... 7 2.1.2

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Program FPP Firma++ 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp info.erp@comarch.pl Program FPP Firma++ Pomyśl o środowisku

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.2010

System Comarch OPT!MA v.2010 System Comarch OPT!MA v.2010 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP)

Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka. Program Firma ++ (FPP) Dokumentacja Użytkownika Systemu Podręcznik Comarch ERP Klasyka Program Firma ++ (FPP) UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1)

enova Handel podręcznik Użytkownika (9.1) Soneta sp. z o.o. ul. Wadowicka 8A 30-432 Kraków tel./fax (0-12) 261-36-41 http://www.enova.pl e-mail: info@enova.pl sprzedaz@enova.pl zespół wsparcia modułu Handel: tel. (0-12) 261-36-44 e-mail: handel@enova.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Faktury Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację jest Certyfikat

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA 1 2 1.Wstęp...4 2.Instalacja...5 2.1 Instalacja z CD (wersja płatna)...5 2.1 Instalacja z pliku pobranego z internetu...5 2.3 Instalacja wersji jednostanowiskowej...5 2.4 Uaktualnienie...5

Bardziej szczegółowo