Używanie i opinie na temat prywatnych kont oraz mailingu reklamowego. Raport przygotowany dla: mail-media przez

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Używanie i opinie na temat prywatnych kont e-mail oraz mailingu reklamowego. Raport przygotowany dla: mail-media przez"

Transkrypt

1 Używanie i opinie na temat prywatnych kont oraz mailingu reklamowego Raport przygotowany dla: mail-media przez

2 Cele badania Przeprowadzone badanie miało na celu poznanie aktualnych opinii i preferencji dotyczących użytkowania prywatnych skrzynek mailowych wśród internautów, ze szczególnym naciskiem na: korzystanie z dostępu do prywatnych kont mailowych; profil społeczno-demograficzny użytkowników prywatnych kont mailowych; określenie częstotliwości, sposobów i okoliczności korzystania z prywatnych skrzynek mailowych; poznanie preferencji badanych związanych z dostawcami prywatnych skrzynek mailowych; określenie satysfakcji z używanych skrzynek mailowych oraz stosunku do treści reklamowych przekazywanych na prywatne konta mailowe. 2

3 Metoda badania Badanie miało charakter pojedynczego pomiaru punktowego i było realizowane z wykorzystaniem ogólnopolskiego badania sondażowego typu omnibus - go96. Badanie zostało zrealizowane z zastosowaniem techniki zbierania danych on-line Real Time Sampling wyświetlanie ankiet badawczych na stronach internetowych. W przypadku wykorzystania techniki Real Time Sampling do udziału w badaniu, losowani są użytkownicy witryn objętych bezpłatnym audytem w ramach badania Internetu czyli 70% polskich internautów. Badanie realizowane w dniach od Czas wywiadu ok. 10 minut. 3

4 Charakterystyka próby badawczej Badanie objęło swoim zasięgiem ogólnopolską grupę internautów w wieku 15+. Całkowita wielkość próby badawczej N=1000. Próba celowa wynikowa osoby posiadające i korzystające z prywatnych kont mailowych N=933. Próbę dobrano metodą losowo-kwotową spośród użytkowników witryn internetowych korzystających z bezpłatnej wersji systemu stat24 lub bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/pbi. 4

5 Sposoby i okoliczności korzystania z prywatnych skrzynek mailowych 5

6 Posiadanie prywatnego konta mailowego Zdecydowana większość (86%) spośród wszystkich badanych internautów posiada aktualnie przynajmniej jedno prywatne konto . Wśród posiadających prywatne skrzynki pocztowe istotnie statystycznie przeważają mężczyźni. Q1. Czy posiadasz prywatne konto pocztowe ? 14% 17% Tak Nie 86% 83% N=558, kobiety 11% N=1000, wszyscy respondenci 89% N=442, mężczyźni Różnice istotne 95% 6

7 Posiadanie prywatnego konta mailowego - wiek Porównując deklarowane posiadanie prywatnych skrzynek , obserwujemy istotnie niższy odsetek użytkowników tej usługi wśród najstarszej grupy badanych. Osoby w wieku lat charakteryzują się najwyższym odsetkiem odpowiedzi tak na pytanie o posiadanie prywatnego konta pocztowego . Q1. Czy posiadasz prywatne konto pocztowe ? 12% 7% 8% Tak Nie 88% 93% 92% N=136, lat N=223, lat N=267, lat 17% 28% Tak Nie 83% 72% Najstarsza grupa wiekowa istotnie rzadziej posiadająca konto w porównaniu ze wszystkimi innymi testowanymi N=216, lat N=158, 50+ lat 7

8 Posiadanie prywatnego konta mailowego - wykształcenie Czynnikiem silnie różnicującym deklarowane posiadanie prywatnego konta pocztowego jest poziom wykształcenia respondentów. Osoby deklarujące wyższe wykształcenie istotnie częściej posiadają skrzynkę niż respondenci z wykształceniem średnim i podstawowym. Q1. Czy posiadasz prywatne konto pocztowe ? 22% 13% 6% Tak 78% 87% 94% Nie N=215 niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe N=416 średnie N=369 wyższe Różnice istotne 95% 8

9 Liczba kont mailowych - płeć Prawie połowa (45%) posiadających prywatne konto deklaruje korzystanie z niewiększej liczby skrzynek niż jedna. Mężczyźni istotnie częściej niż kobiety są posiadaczami trzech kont przy nieznacznie wyższym odsetku posiadających jedno lub dwa konta wśród kobiet. Q1. Czy posiadasz prywatne konto pocztowe ? 5% 2% Jedno 6% 2% 2% 38% 8% 49% Dwa 11% Trzy Cztery 45% Pięć 35% N=521, kobiety Sześć i więcej 3% 3% 2% 14% N=933, posiadający prywatne konto mailowe 34% 41% N=412, mężczyźni 9

10 Korzystanie z konta - urządzenia Komputer stacjonarny w domu jest zdecydowanie najczęściej wykorzystywanym urządzeniem do korzystania z prywatnego konta . Na drugiej silnej pozycji znalazł się prywatny laptop/notebook, którego używanie w celach korzystania z poczty deklaruje połowa wszystkich badanych. Zwraca uwagę fakt, że wśród korzystających z poczty na laptopach przeważają kobiety przy przewadze mężczyzn wśród użytkowników komputerów stacjonarnych. Prawie 17 % korzysta z poczty mobilnej (telefon prywatny lub służbowy) Q2B. W jaki sposób korzystasz ze swojego konta ? Częściej (istotne statystycznie) na komputerze stacjonarnym w domu 68 Mężczyni lat na prywatnym laptopie/notebooku 50 Kobiety lat miasta pow. 500k na komputerze stacjonarnym w pracy 21 w telefonie prywatnym 13 Mężczyni lat miasta pow. 500k na służbowym laptopie/notebooku 7 w telefonie służbowym 2 w inny sposób 3 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 10

11 Liczba maili dziennie Prawie połowa respondentów deklaruje, że średnio dziennie otrzymują od 1 do 5 maili na swoją prywatną skrzynkę. Jest to najczęściej wymieniana liczba otrzymywanych wiadomości. Q2C. Ile średnio otrzymujesz dziennie maili na Twoje prywatne konto ? Częściej (istotne statystycznie) ; 50+ lat lat Powyżej 40 2 Nie wiem 7 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 11

12 Miejsce korzystania z konta Potwierdzeniem wcześniejszych wyników najczęstszego korzystania z prywatnych komputerów w celach korzystania z poczty jest najwyższa liczba wskazań dla odpowiedzi w domu na pytanie o miejsce, w którym zazwyczaj badani korzystają ze swojego konta . Prawie wszyscy (95%) respondenci wskazali to miejsce przy 26% odpowiedzi w pracy (drugie najbardziej popularne miejsce). Q7. Gdzie zazwyczaj korzystasz ze swojego konta ? Częściej (istotne statystycznie) w domu ; lat miasta w pracy 26 u krewnych lub znajomych w szkole, na uczelni na mieście, gdy jestem w drodze w zasięgu hot spota w kawiarence internetowej inne miejsca N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 12

13 Sposób korzystania z konta Bezpośrednie korzystanie z prywatnej poczty poprzez strony www jest zdecydowanie najbardziej popularnym sposobem deklarowanym przez badanych. Z tego sposobu dostępu do poczty istotnie częściej korzystają kobiety, osoby najmłodsze oraz osoby z wykształceniem podstawowym i średnim. Q7. Gdzie zazwyczaj korzystasz ze swojego konta ? 2% 11% 1% 86% Istotnie częściej stosowany sposób przez: Kobiety lat Wykształcenie podstawowe i średnie loguję się poprzez stronę www ściągam wiadomości z różnych kont na inne konto ściągam wiadomości z różnych kont na program pocztowy inne N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 13

14 Korzystanie z programów - klientów poczty Microsoft Outlook jest niekwestionowanym liderem w obszarze używanych programów pocztowych wśród osób, które ściągają wiadomości na komputer. Wśród użytkowników tego oprogramowania przeważają osoby z wykształceniem wyższym i badani w wieku lat. Q10. Z jakiego programu pocztowego (klienta poczty) korzystasz najczęściej na swoim komputerze do ściągania prywatnej korespondencji? Microsoft Outlook 51 Częściej (istotne statystycznie) lat Wykształcenie wyższe Mozilla Thunderbird 32 Wykształcenie średnie Opera 4 Postbox 4 The Bat! 1 Kobiety Inbox 1 Inny 7 N=119, respondenci, którzy ściągają wiadomości z różnych kont na program pocztowy zainstalowany na komputerze, % Różnice istotne 95% 14

15 Intencja zmiany używanego programu - klienta poczty Aktualni użytkownicy różnych klientów pocztowych (Microsoft Outlook w największym stopniu) są z nich zadowoleni i nie planują w ciągu najbliższych 6 miesięcy dokonywać żadnych zmian w tym zakresie. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 84% z tej grupy badanych. Q10A. Czy zamierzasz w ciągu najbliższych 6 miesięcy zmienić program pocztowy (klienta poczty), z którego korzystasz na swoim komputerze do ściągania prywatnej korespondencji? bottom2boxes 84% 29% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem 55% 10% 0% 5% N=119, respondenci, którzy ściągają wiadomości z różnych kont na program pocztowy zainstalowany na komputerze, % 15

16 Pory korzystania z konta Wieczór jest ulubioną i najczęściej wskazywaną porą korzystania z prywatnego konta mailowego. Drugą w kolejności jest popołudniu, a więc okresy pod koniec dnia z wyłączeniem nocy, którą wskazało tylko 17% respondentów. Q8. W jakich porach dnia zazwyczaj korzystasz ze swojego konta ? Częściej (istotne statystycznie) wieczorem lat miasta k popołudniu 55 Mężczyźni 15-24; lat rano 40 przedpołudniem 38 w nocy 17 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 16

17 Udział reklamy w korespondencji prywatnej Większość prywatnej korespondencji w opinii badanych stanowią maile reklamowe, które są wskazywane przez ponad połowę z nich, istotnie częściej niż w przypadku odpowiedzi korespondencja prywatna. Q2D. Myśląc o korespondencji, którą codziennie otrzymujesz na Twoje prywatne konto , jaki procent stanowią maile reklamowe, a jaki Twoja prywatna korespondencja? 66% Istotnie częściej wskazywany typ korespondencji przez kobiety 22% 62% maile reklamowe korespondencja prywatna inna korespondencja N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 17

18 Posiadane konta mailowe i częstotliwość korzystania 18

19 Posiadane konto Najbardziej popularnym kontem pocztowym wśród polskich internautów jest konto założone na portalu Wirtualna Polska. Kolejnymi pod względem częstości posiadania są Onet, Gmail oraz tlen.pl. Wśród użytkowników WP istotnie częściej występują mieszkańcy wsi. Q3. Na których z poniższych serwisów / portali posiadasz konto owe? Częściej (istotne statystycznie) Wirtualna Polska (wp.pl) 40 wieś Onet (onet.pl) 31 Google (Gmail) 24 Mężczyźni miasta pow. 500k O2 (O2.pl, tlen.pl) lat Interia (interia.pl) 18 Mężczyźni Wykształcenie podstawowe Neostrada / TP S.A. 6 Gazeta (gazeta.pl) Yahoo MSN.com (Hotmail) inny 7 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 19

20 Częstotliwość korzystania z prywatnego konta Użytkownicy najbardziej popularnych kont pocztowych (oraz posiadacze konta na gazeta.pl) najczęściej korzystają z poczty codziennie. Posiadający konto Gmail, które jest mniej popularne niż WP czy Onet, istotnie statystycznie częściej od innych deklarują codzienne korzystanie ze swojej prywatnej poczty . Q6. Jak często korzystasz ze swojego konta ? codziennie 3-5 razy w tygodniu 1-2 razy w tygodniu 1-3 razy w miesiącu rzadziej niż raz w miesiącu trudno powiedzieć Wirtualna Polska (N=380) Onet (N=333) Google (N=301) O2 (N=232) Interia (N=166) Neostrada (N=46) Gazeta (N=42) Yahoo (N=35) MSN (N=25) Posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 20

21 Preferencje związane z wyborem konta i zadowolenie z korzystania 21

22 Intencja dalszego korzystania z prywatnego konta Ogólnie posiadający prywatne konta mailowe chcą z nich korzystać w dalszym ciągu i nie planują zmian. Największy odsetek lojalnych użytkowników obserwujemy w przypadku posiadaczy Gmaila przy największych odsetkach chcących zrezygnować ze swoich kont wśród korzystających z Yahoo oraz Neostrady. Q6. Czy zamierzasz w dalszym ciągu korzystać z konta owego na portalu / serwisie: Tak Nie Wirtualna Polska (N=380) 94 6 Onet (N=333) 91 9 Google (N=301) 97 3 O2 (N=232) Interia (N=166) Neostrada (N=46) Gazeta (N=42) Yahoo (N=35) MSN (N=25) Posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 22

23 Zadowolenie z posiadanego prywatnego konta Najbardziej zadowolonymi użytkownikami ze swoich kont są aktualnie posiadający prywatne skrzynki Gmail oraz Hotmail. Zdecydowanie największą ilością negatywnych ocen charakteryzują się skrzynki używane na Neostradzie oraz Yahoo, co potwierdza najwyższą gotowość do zmiany posiadanego konta wśród korzystających z usługi pocztowej właśnie tych dwóch dostawców. Q5. Jak oceniasz konto owe, z którego korzystasz? top2boxes (bardzo dobre/dobre) przeciętne bottom2boxes złe/bardzo złe) trudno powiedzieć Wirtualna Polska (N=380) Onet (N=333) Google (N=301) O2 (N=232) Interia (N=166) Neostrada (N=46) Gazeta (N=42) Yahoo (N=35) MSN (N=25) Posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 23

24 Intencja założenia nowego konta Zdecydowana większość korzystających z prywatnej poczty nie planuje w ciągu najbliższych 6 miesięcy zakładać nowego konta mailowego. Q12. Czy zamierzasz w ciągu najbliższych 6 miesięcy założyć nowe konto owe? bottom2boxes 83% 30% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem 50% 10% 1% 4% top2boxes 5% N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 24

25 Wybór nowego dostawcy usługi Pamiętając o małej wielkości grupy planujących założenie nowego konta, najczęściej deklarowanym dostawcą nowej poczty jest portal internetowy. Równie wysoki procent badanych (34%) nie potrafiło określić jakiego rodzaju dostawcę najchętniej wybraliby w przyszłości. Q13. Jakiego rodzaju dostawcę nowej usługi owej brał(a)byś najchętniej pod uwagę zakładając nowe konto mailowe w przyszłości? portal internetowy (np. Interia, Gazeta.pl, Onet, WP.pl etc.) 38 serwis społecznościowy (Facebook, NK.pl, LinkedIn etc.) 14 wortal tematyczny (np. Filmweb, Moto.pl, Chomik.pl, Muzyka.pl) 5 inny 9 nie wiem / trudno powiedzieć 34 *N=46, respondenci, którzy zamierzają założyć nowe konto w ciągu najbliższych 6 miesięcy, % *niska podstawa procentowania dane należy traktować ilustracyjnie 25

26 Stosunek do reklam internetowych i akceptacja ingu 26

27 Dopasowanie sposobów reklamowania produktów w Internecie Dla badanych użytkowników pomiędzy dwoma sposobami reklamowania produktów w internecie e reklamowe i wyświetlane reklamy bannerowe nie ma dużej różnicy i oba są uważane jako atrakcyjne i pasujące do ich potrzeb. Q14A. Który z tych dwóch sposobów reklamowania produktów w Internecie, jest dla Ciebie lepszy i bardziej pasujący do Twoich potrzeb? 28% maile reklamowe wysyłane na moją prywatną skrzynkę 41% reklamy wyświetlane na różnych stronach www nie wiem / trudno powiedzieć N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 31% 27

28 Ocena różnych rodzajów reklam internetowych Respondenci zapytani o ocenę różnych rodzajów reklam internetowych, jako wyraźnie najbardziej irytujące uznali reklamy pop-up owe. Aż 70% badanych oceniło ten typ reklamy jako bardzo irytujący. Najniższy poziom irytacji obserwujemy w przypadku reklam kontekstowych (Google), które aż 37% badanych uznało za raczej lub zupełnie nieirytujące. Q14. Jak oceniasz każdy z poniższych rodzajów reklam pojawiających się na Twojej prywatnej poczcie elektronicznej? bardzo irytująca raczej irytująca raczej nieirytująca zupełnie nieirytujaca trudno powiedzieć pop-upy maile reklamowe bannery reklamowe reklamy w stopkach maili reklamy kontekstowe N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 28

29 Newslettery - prenumerata Ponad połowa badanych (58%) deklaruje brak prenumeraty i nie korzystanie z newsletterów przesyłanych na prywatną skrzynkę . W grupie niekorzystających istotnie częściej występują osoby najmłodsze (15-18 lat), respondenci z wykształceniem podstawowym, mieszkańcy wsi i małych miast. Korzystanie z newsletterów jest powiązane z wyższym wykształceniem badanych, mieszkaniem w miastach oraz wyższym wiekiem. Q15. Czy prenumerujesz i korzystasz z newsletterów (elektronicznych biuletynów z informacjami) przesyłanych na konto ? Częściej (istotne statystycznie) nie lat Wykształcenie podstawowe wieś; miasta do 100k tak, odbieram takie newslettery na prywatnym koncie lat Wykształcenie wyższe miasta pow. 100k tak, odbieram takie newslettery na firmowym koncie lat Wykształcenie wyższe N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % miasta pow. 500k Różnice istotne 95% 29

30 Newslettery - rezygnacja Bardzo duży (ogółem 76%) odsetek korzystających z newsletterów deklaruje rezygnację po jakimś czasie z prenumeraty tego typu komunikatów. Jako główny i najważniejszy powód takich rezygnacji podają oni znudzenie tematem newslettera/newsletterów przesyłanych na konto . Q16. Jak często rezygnujesz z prenumeraty newsletterów przesyłanych na konto ? 24% Q16A. Wymień trzy główne powody, które skłaniają Cię do rezygnacji z newsletterów. nudne, ten temat mnie już nie interesuje 34 4% 6% 66% Rezygnujący ogółem 76% czasami rezygnuję z niektórych newsletterów za dużo wiadomości, zbyt często wysyłane brak czasu zaśmiecają konto, spam chaotyczne i nieczytelne, kiepska jakość nieprzydatne informacje irytujące, natarczywe za dużo do czytania powtarzają się rezygnuję z każdego newslettera po długim czasie korzystania rezygnuję z każdego newslettera po krótkim czasie korzystania nie rezygnuję N=483, respondenci, którzy odbierają newslettery na prywatnym lub firmowym koncie nietrafiona tematyka, nie spełniają oczekiwań reklamy nieatrakcyjne, brak nowości inne N=349, respondenci, którzy rezygnują z odbierania newsletterów na prywatnym lub firmowym koncie , %

31 Ocena różnych rodzajów informacji rozsyłanych mailowo Spośród wszystkich informacji pojawiających się na prywatnej poczcie. Najwyżej ocenionym rodzajem były informacje o promocjach, które dla prawie połowy respondentów są raczej lub bardzo przydatne. Q17. Jak oceniasz każdy z poniższych rodzajów informacji pojawiających się na Twojej prywatnej poczcie elektronicznej? bardzo przydatne raczej przydatne raczej nieprzydatne zupełnie nieprzydatne trudno powiedzieć informacje o promocjach subskrypcja newsletterów informacje zachęcające do zaangażowania konkursy reklamowe akcje mailingowe spam maile z prośbą o udostępnienie danych N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 31

32 Zachowania społecznościowe w Internecie 32

33 Dzielenie się informacjami w Internecie Wśród różnych ocenianych typów komunikatów, otrzymywanymi pocztą z innymi użytkownikami Internetu. najczęściej przekazywanymi (na poziomie 35-50%) okazują się informacje związane z wydarzeniami kulturalnymi oraz aktualnymi promocjami. Q19. Jak często zdarza Ci się dzielić poniższymi rodzajami informacji pojawiającymi się na Twojej prywatnej poczcie elektronicznej z Twoimi znajomymi lub innymi użytkownikami w internecie? bardzo często często rzadko bardzo rzadko trudno powiedzieć zaproszenia na imprezy/ koncerty informacje o promocjach informacje z serwisów społecznościowych informacje o konkursach zaproszenia zachęcające do zaangażowania zaproszenia do różnych serwisów/portali N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 33

34 Korzystanie z serwisów społecznościowych Osoby posiadające prywatne konta mailowe deklarują najczęściej korzystanie z Naszej Klasy. Na drugiej silnej pozycji w kontekście używanych portali społecznościowych znalazł się Facebook. Q20. Z jakich serwisów społecznościowych korzystasz, łącząc się z internetem? Częściej (istotne statystycznie) Nasza Klasa 60 Wykształcenie podstawowe wieś Facebook lat miasta pow. 100k MySpace GoldenLine Twitter Grono LinkedIn Profeo Epuls inny 6 nie korzystam 22 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 34

35 Profil społeczno-demograficzny badanych 35

36 Profil demograficzny respondentów Płeć Wiek 14% 9% 50% 50% 26% 21% Kobieta Mężczyzna 30% lat lat lat lat 50+ lat N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 36

37 Profil demograficzny respondentek Wykształcenie Częstość korzystania z Internetu 15% 32% 66% 30% 53% 1% 2% niższe niż średnie średnie wyższe codziennie lub prawie codziennie kilka razy w tygodniu raz na tydzień kilka razy w miesiącu N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 37

38 Profil demograficzny respondentek Osobisty dochód netto Miejsce zamieszkania 12% 17% 23% 27% 14% 4% 12% 9% 11% 11% 14% 5% 13% 9% 9% 10% brak dochodów wieś poniżej zł zł zł zł zł zł miasto do 20 tys. mieszkańców tys. mieszkańców tys. mieszkańców tys. mieszkańców tys. mieszkańców powyżej 500 tys. mieszkańców nie wiem, trudno powiedzieć odmawiam odpowiedzi N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 38

39 Profil demograficzny respondentek Sytuacja zawodowa 6% 7% 8% 16% uczę się (np. w gimnazjum, szkole pomaturalnej itp.) studiuję 9% 2% 8% 15% mam stałą pracę pracuję dorywczo jestem na urlopie macierzyńskim / wychowawczym jestem emerytem(ką) / rencist(k)ą jestem bezrobotny(a) nie pracuję, zajmuję się domem inna sytuacja 44% N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 39

40 Profil demograficzny respondentek Liczba członków gospodarstwa domowego Członkowie gospodarstwa domowego 4% 2% 11% 4% 4% 15% 22% 22% 24% 24% 24% 22% 23% 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 osób 7 osób lub więcej moja żona/partnerka / mój mąż/partner moi rodzice / rodzice mojej żony/partnerki / rodzice mojego męża/ partnera moje dzieci / dzieci mojej żony/partnerki / dzieci mojego męża/partnera inne osoby dorosłe N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % inne osoby niepełnoletnie gospodarstwo jednoosobowe 40

41 Badanie zostało wykonane przez Gemisua na zlecenie mail media sp. z o.o. które jest częścią grupy SARE SA. Mail-media jest ingowym domem mediowym wykorzystującym technologię SARE do optymalizacji kampanii ingowych. Prócz ingu mail-media oferuje swoim klientom obsługę kampanii w modelu PPC na Facebooku, sieciach kontekstowych i Google. Kampanie ingowe mogą być rozliczane w różnych modelach CPL koszt za lead, CPC koszt za kliknięcie i CPM koszt za 1000 wysyłanych maili. Oferta mail-media skierowana jest zarówno do agencji interaktywnych i domów mediowych jak również klientów bezpośrednich. Więcej informacji: Misją firmy Gemius SA jest dostarczanie rzetelnej wiedzy o rynku internetowym oraz świadczenie profesjonalnych usług badawczych, analitycznych i doradczych w zakresie Internetu. Udostępnia nie tylko wygenerowane dane statystyczne, ale także dogłębną wiedzę na temat Internetu, niezbędną m.in. podczas tworzenia strategii marketingowych. Działalność Gemius związana jest z badaniami Internetu od momentu powstania firmy, tj. od 1999 roku. W ciągu zaledwie kilku lat firma osiągnęła w tej dziedzinie pozycję lidera na rynku polskim. Obecnie nasza firma realizuje badania Internetu w kilkunastu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej na: 41

42 mail-media Sp. z o.o. ul. Sandomierska 14/ Warszawa grupa SARE SA Raport przygotowany dla: mail-media przez 42

Płatne treści w Internecie

Płatne treści w Internecie Warszawa, 8/11/2012 Press release Płatne treści w Internecie Polscy internauci często kupują w Internecie chętnie płacą za dodatki do telefonów komórkowych czy gry online. Uważają jednak, że skoro dostęp

Bardziej szczegółowo

Planowanie mediów w kampaniach internetowych

Planowanie mediów w kampaniach internetowych Planowanie mediów w kampaniach internetowych Raport z badania przeprowadzonego wśród osób zajmujących się zawodowo planowaniem kampanii reklamowych w internecie. Wrzesień 2015 1 CEL BADANIA ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Smartfony coraz popularniejsze wśród internautów

Smartfony coraz popularniejsze wśród internautów Warszawa, 12/03/2012 Press release Smartfony coraz popularniejsze wśród internautów Coraz częściej używamy smartfonów nie tylko do wysyłania sms-ów i robienia zdjęć, ale też do przeglądania internetu.

Bardziej szczegółowo

Ranking grup i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego

Ranking grup i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego Informacja prasowa 22 lipca 2011 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za maj 2011 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel PBI/Gemius

Bardziej szczegółowo

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego Informacja prasowa 21 października 2011 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za sierpień 2011 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania

Bardziej szczegółowo

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów

Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Prezentacja wyników wyszukiwania preferencje internautów i opinie klientów Case study gemiusadhoc luty 2006 Spis treści Cel i metodologia badania... Wyniki wyszukiwania linki sponsorowane... Wyniki wyszukiwania...

Bardziej szczegółowo

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2008

Źródło: Megapanel PBI/Gemius, wrzesień 2008 Informacja prasowa 21 listopada 2008 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za wrzesień 2008 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

Aktywność dzieci w Internecie. S I E R P I E Ń 2 0 1 1 r.

Aktywność dzieci w Internecie. S I E R P I E Ń 2 0 1 1 r. Aktywność dzieci w Internecie S I E R P I E Ń 2 0 1 1 r. Spis treści Wprowadzenie 3 Notka metodologiczna 4 Profil użytkownika internetu 7-15 lat 5 Najczęściej poszukiwana tematyka w Internecie 9 Najpopularniejsze

Bardziej szczegółowo

Email marketing oczami internautów MAIL MARKETING WIDZIANY OCZAMI PATRONI BADANIA:

Email marketing oczami internautów MAIL MARKETING WIDZIANY OCZAMI PATRONI BADANIA: E MAIL MARKETING WIDZIANY OCZAMI I N T E R N A U T Ó W PATRONI BADANIA: 1 O badaniu Raport jest próbą zmierzenia się z opiniami użytkowników poczty email na temat komunikatów email marketingowych, które

Bardziej szczegółowo

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów

Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług utrzymywania domen internetowych przez polskich internautów Sposoby wykorzystania i postrzeganie usług hostingowych przez polskich internautów stat.pl Sp.z o.o.

Bardziej szczegółowo

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH

POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH POSTAWY INTERNAUTÓW WOBEC REKLAM INTERNETOWYCH gemiusadhoc Polska 2006 SPIS TREŚCI Metodologia badania... Ogólne podsumowanie (executive summary)... Podsumowanie wyników...... Ogólne postawy wobec reklam

Bardziej szczegółowo

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR

Media społecznościowe: wykorzystanie w PR : O badaniu Cel Deklarowany zakres wykorzystania mediów społecznościowych w komunikacji public relations i marketingowej Opinie pracowników branży PR & marketing na temat ich oczekiwań związanych z tego

Bardziej szczegółowo

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego. użytkownicy (real users)

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego. użytkownicy (real users) Informacja prasowa 2 października 2012 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za sierpień 2012 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane

Dzieci aktywne online. Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane Dzieci aktywne online Urodzeni z myszką w ręku Często online, rzadziej offline Treści poszukiwane październik 2007 Raport Dzieci aktywne online został opracowany na potrzeby I Międzynarodowej Konferencji

Bardziej szczegółowo

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego Informacja prasowa 21 sierpnia 2009 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za czerwiec 2009 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ INTERNET I KOMPUTERY W GOSPODARSTWACH DOMOWYCH BS/50/2004 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MARZEC 2004 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU

ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE OFERTA SPRZEDAŻY RAPORTU 1 ZAKUPY GRUPOWE W POLSCE Zakupy grupowe to jedno z najszerzej komentowanych zjawisk ostatnich kilkunastu miesięcy w polskiej sieci. Pierwsze serwisy Gruper.pl

Bardziej szczegółowo

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku

GSMONLINE.PL. UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku GSMONLINE.PL UKE: Polacy o rynku telekomunikacyjnym w roku 2013 2013-12-13 UKE opublikowało raporty z badań w zakresie korzystania z usług telekomunikacyjnych. Uzyskane rezultaty zawierają opinie konsumentów

Bardziej szczegółowo

w poszukiwaniu pracy Kwiecień 2008 zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej wśród pełnoletnich aktywnych zawodowo internautów

w poszukiwaniu pracy Kwiecień 2008 zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej wśród pełnoletnich aktywnych zawodowo internautów Rola Lider w internetu zakresie badań internetu w Europie Środkowo-Wschodniej w poszukiwaniu pracy wśród pełnoletnich aktywnych zawodowo internautów Kwiecień 2008 Rola internetu w poszukiwaniu pracy wśród

Bardziej szczegółowo

Nawyki komunikacyjne w przekroju pokoleniowym

Nawyki komunikacyjne w przekroju pokoleniowym Nawyki komunikacyjne w przekroju pokoleniowym Raport z ilościowego projektu badawczego Warszawa, październik 2011 Cele badania Celem badania była diagnoza różnych form kontaktu oraz różnic w nawykach komunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4

D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 R A P O R T Z B A D A N I A I L O Ś C I O W E G O D L A L I S T O P A D 2 0 1 4 Badanie przeprowadzone zostało dla firmy SMEbusiness.pl przez instytut MillwardBrown w listopadzie 2014r. Badanie ilościowe

Bardziej szczegółowo

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie

Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie Oferta prowadzenia działań reklamowych w Internecie 1. Dlaczego reklama w Internecie cieszy się powodzeniem? W Polsce jest ponad 17 milionów Internautów; Przeciętny Internauta spędza w sieci ponad 50 godzin

Bardziej szczegółowo

DZIECI W SIECI KIM SĄ, CZYM SIĘ INTERESUJĄ, GDZIE ZAGLĄDAJĄ? ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU

DZIECI W SIECI KIM SĄ, CZYM SIĘ INTERESUJĄ, GDZIE ZAGLĄDAJĄ? ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU DZIECI W SIECI KIM SĄ, CZYM SIĘ INTERESUJĄ, GDZIE ZAGLĄDAJĄ? ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU KONFERENCJA ZAGROŻENIA W SIECI PROFILAKTYKA, REAGOWANIE KRAKÓW, WRZESIEŃ 2014 PROFIL UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01

RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010. ul. Wołoska 7, budynek Mars, klatka D, II piętro 02-675 Warszawa, tel. (0 22) 874 41 00, fax (0 22) 874 41 01 1 1 RAPORT POLSKI INTERNET 2009/2010 2 2 O raporcie Raport prezentuje kondycję rynku internetowego w Polsce w minionym roku 2009. Wzbogacony o dodatkowe analizy i komentarze, łączy rezultaty i jest wyborem

Bardziej szczegółowo

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych

Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Warszawa, 14 września 2010 r. Informacja prasowa IAB Polska Rola internetu w zakupach artykułów spożywczych Wyniki badania przeprowadzonego dla IAB przez PBI wskazują, że internauci aktywnie interesują

Bardziej szczegółowo

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko

OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU. KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko OFERTA PERFORMANCE MARKETINGU KERRIS performance - Efektywność ponad wszystko O nas 2 1 2 Efektywność ponad W skrócie: wszystko Nie uznajemy kompromisów i nie zadowalamy się średnimi wynikami. Naszym celem

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI www.sare.pl

SPIS TREŚCI www.sare.pl WSTĘP 3 E-MAIL MARKETING W FIRMACH PROFIL RESPONDENTÓW PŁEĆ RESPONDENTÓW WIEK RESPONDENTÓW 5 5 CZY FIRMA, W KTÓREJ PRACUJESZ WYSYŁA NEWSLETTERY SWOIM KLIENTOM? Z JAKIEGO NARZĘDZIA KORZYSTA TWOJA FIRMA

Bardziej szczegółowo

Megapanel PBI/ Gemius - oferta. Oferta zakupu wyników badania

Megapanel PBI/ Gemius - oferta. Oferta zakupu wyników badania Megapanel PBI/Gemius Oferta zakupu wyników badania Warszawa, styczeń 2014 Polskie Badania Internetu sp. z o.o. Strona 1 Szanowni Państwo, Internet - najnowocześniejsze i najszybciej zwiększające zasięg

Bardziej szczegółowo

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego Informacja prasowa 7 maja 2013 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za marzec 2013 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel PBI/Gemius

Bardziej szczegółowo

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego. użytkownicy (real users)

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego. użytkownicy (real users) Informacja prasowa 30 listopada 2012 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za październik 2012 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania

Bardziej szczegółowo

PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA

PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA PŁATNE TREŚCI W INTERNECIE POTRZEBY, DOŚWIADCZENIA, POSTAWY OFERTA WSTĘP W Internecie można kupić praktycznie wszystko - książki, płyty z muzyką i filmami, bilety lotnicze i wycieczki zagraniczne, także

Bardziej szczegółowo

Walentynki. gemiusreport styczeń,, luty 2007

Walentynki. gemiusreport styczeń,, luty 2007 Walentynki gemiusreport styczeń,, luty 2007 1 Spis treści O badaniu...3 Podsumowanie wyników badania...5 Profil społeczno-demograficzny badanych...29 2 O badaniu 3 O badaniu Badanie zostało przeprowadzone

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości:

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości: Spis treści 2 Wiadomości ogólne. 3 Jak dużo na ubrania wydają respondentki? 4 Czym kierują się respondentki przy zakupie ubrań? 5 Kupno i wymiana ubrań za pośrednictwem Internetu. 6 Kupno i wymiana używanych

Bardziej szczegółowo

Aktywność dzieci w Internecie. Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu

Aktywność dzieci w Internecie. Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu Aktywność dzieci w Internecie Andrzej Garapich Polskie Badania Internetu Profil użytkownika internetu 7-15 ekid Profil użytkownika internetu 7-15 Internauci 9% 1 746 556 4% 666 805 DZIECI W WIEKU 7-12

Bardziej szczegółowo

PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU

PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 PROFIL UŻYTKOWNIKA INTERNETU 7-15 7-12 13-15 +16 1 822 113 8,4% 4,2% 917 995 18 950 637 87,4%

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Korzystanie z telefonów komórkowych NR 125/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 125/2015 ISSN 2353-5822 Korzystanie z telefonów komórkowych Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu.

Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. IMAS International Wrocław Posiadanie telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego i internetu. Wrocław, marzec 2008 IMAS International Polska, 53-238 Wrocław, ul. Ostrowskiego 30, tel.: 071 339 04 31

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE. Badanie wykonane na zlecenie Interactive Intelligence, marzec 2015

JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE. Badanie wykonane na zlecenie Interactive Intelligence, marzec 2015 JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTA W POLSCE Bada wykonane na zlece Interactive Intelligence, marzec 2015 Informacje o badaniu Cel badania Celem badania była szczegółowa diagnostyka użytkowania poszczególnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Badanie klientów indywidualnych w wieku 50 + RAPORT Warszawa, listopad 2013 Zawartość raportu Nr slajdu Podstawowe informacje o badaniu 4 Najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej

Bankowość Internetowa. - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Bankowość Internetowa - wybrane zagadnienia opracowane na podstawie Audytu Bankowości Detalicznej Metodologia Metoda Prezentowane dane pochodzą z Audytu Bankowości Detalicznej. Badanie realizowane jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa

Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Projekt Prawa pacjenta Twoje prawa Wyniki badania świadomości istnienia praw pacjenta wśród społeczeństwa polskiego w roku 2013 oraz analiza porównawcza z wynikami badania z 2008 r. Oba badania przeprowadził

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ZADOWOLENIE Z JAKOŚCI USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

Raport z badania ZADOWOLENIE Z JAKOŚCI USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH Raport z badania ZADOWOLENIE Z JAKOŚCI USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH K W I E C I E Ń 2 0 1 4 WPROWADZENIE Zadowolenie z jakości usług telekomunikacyjnych to projekt badawczy, poprzez który starano się udzielić

Bardziej szczegółowo

Idea badania - Metodologia. Raport z badania syndykatowego z wykorzystaniem danych site-centric

Idea badania - Metodologia. Raport z badania syndykatowego z wykorzystaniem danych site-centric Idea badania - Metodologia Mobilny Internet 2009 Raport z badania syndykatowego z wykorzystaniem danych site-centric Styczeń 2010 Interaktywny Instytut Badań Rynkowych sp. z o.o. ul. Wołoska 7 02-675 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Jak konsumu... jemy muzykę?

Jak konsumu... jemy muzykę? RAPORT Z BADANIA PRZYGOTOWANEGO DLA NUPLAYS Jak konsumu... jemy muzykę? Wstęp Poniższy raport przygotowany został na podstawie badania przeprowadzonego przez Interaktywny Instytut Badań Rynkowych. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Pornografia dziecięca w internecie

Pornografia dziecięca w internecie Pornografia dziecięca w internecie raport z badania gemiusreport przeprowadzonego na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje Spis treści Cel badania 3 Metoda badania 5 Podsumowanie wyników 8 Szczegółowe wyniki

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A.

MĄDRY INTERNET. BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. MĄDRY INTERNET BADANIE ZACHOWAŃ POLSKICH INTERNAUTÓW Prezentacja wyników z badania CAWI dla NETIA S.A. Przygotował: Marcin Kołakowski Koordynacja: Grzegorz Kowalczyk Warszawa, czerwiec 2009 METODOLOGIA:

Bardziej szczegółowo

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego lp. nazwa uŝytkownicy (real users)

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego lp. nazwa uŝytkownicy (real users) Informacja prasowa 28 grudnia 2010 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za październik 2010 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo

Wykluczeni cyfrowo. Wykluczeni cyfrowo Informacja o badaniu Internet jest obecny w niemal każdym aspekcie życia współczesnego człowieka. Zawiera nie tylko bezmiar przydatnych informacji, ale również umożliwia łatwiejszą komunikację. Jednakże

Bardziej szczegółowo

Raport oglądalności Krośnieńskiego Portalu Internetowego Październik 2010

Raport oglądalności Krośnieńskiego Portalu Internetowego Październik 2010 Raport oglądalności Krośnieńskiego Portalu Internetowego Październik 2010 Na podstawie audytu Gemius S.A. oraz danych z programu statystycznego Stat4U 1 Wstęp Celem niniejszego raportu jest prezentacja

Bardziej szczegółowo

Efektywność prasy branżowej

Efektywność prasy branżowej Efektywność prasy branżowej Raport z badania TNS Polska Efektywność Raport powstał mediów na zlecenie Polskiego Wydawnictwa Rolniczego Sp. z o.o. w ul. gospodarstwach Metalowa 5, 60-118 rolnych Poznań

Bardziej szczegółowo

Jadwiga Przewłocka. Warszawa, marzec 2006 r.

Jadwiga Przewłocka. Warszawa, marzec 2006 r. 1% podatku dla Organizacji Pożytku Publicznego Jadwiga Przewłocka Warszawa, marzec 2006 r. Cel badania 2 2 Cel badania Celem badania było poznanie opinii i zachowań internautów odnośnie istniejącej w Polsce

Bardziej szczegółowo

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy.

Postawy Polaków wobec rynku pracy Matki w pracy. Matki w pracy. Raport z badania ilościowego CATIBUS 1 63125482 Michał Węgrzynowski Warszawa, maj 2015 2 Informacje o badaniu Podstawowe informacje o projekcie TIMING Badanie przeprowadził instytut Millward

Bardziej szczegółowo

WSTĘP 3 PROFIL RESPONDENTÓW 4 I. KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ 6 II. MARKETING W OCENIE ODBIORCÓW 12

WSTĘP 3 PROFIL RESPONDENTÓW 4 I. KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ 6 II.  MARKETING W OCENIE ODBIORCÓW 12 WSTĘP 3 PROFIL RESPONDENTÓW 4 1. PŁEĆ RESPONDENTÓW 4 2. WIEK RESPONDENTÓW 4 3. SYTUACJA ZAWODOWA 5 4. ZATRUDNIENIE 5 I. KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ 6 5. LICZBA POSIADANYCH KONT POCZTOWYCH 6 6.

Bardziej szczegółowo

W związku z tym zmianie uległy następujące zestawienia prezentowane w informacji prasowej:

W związku z tym zmianie uległy następujące zestawienia prezentowane w informacji prasowej: Informacja prasowa 24 marca 2010 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za styczeń 2010 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl

Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Szanowni Państwo, Poniżej pozwolimy sobie przedstawić argumenty przemawiające za tym, że warto zainwestować w reklamę w portalu budnet.pl Portal budnet.pl jest tematycznym serwisem informacyjnym, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 133/2014 OPINIE O ADMINISTRACJI PODATKOWEJ Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011

Komentarz do wyników polskiej wersji badania Blanchard Corporate Issues 2011 Komentarz do wyników polskiej wersji badania Warszawa, maj 2011 r. 1.Wprowadzenie Badanie zostało zrealizowane metodą ankiety elektronicznej między 14 grudnia 2010 a 16 stycznia 2011. Polska wersja badania,

Bardziej szczegółowo

Rywalizacja o talenty z bran y IT przybiera na sile

Rywalizacja o talenty z bran y IT przybiera na sile Poszukujesz Programistów, Informatyków b¹dÿ In ynierów IT? Zaprezentuj swoje mo liwoœci pasjonatom nowoczesnych technologii. WeŸ udzia³ w wyj¹tkowej publikacji rekomenduj¹cej najbardziej interesuj¹ce miejsca

Bardziej szczegółowo

Działania w internecie

Działania w internecie Media Plan Załącznik nr 8 do SIW cz. 2 Działania w internecie nazwa okres / częstotliwość Portale Ogólnotematyczne Portale tematyczne Emisja reklamy banerowej na największych, zasięgowych portalach: wp.pl;

Bardziej szczegółowo

Megapanel PBI/Gemius

Megapanel PBI/Gemius Internet w polskich firmach w świetle badań Megapanel Megapanel PBI/Gemius Witryny korporacyjne SOCIAL MEDIA Megapanel PBI/Gemius 10 najpopularniejszych kategorii tematycznych NAZWA UŻYTKOWNICY (REAL USERS)

Bardziej szczegółowo

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015 Rynek marketing technologies w Polsce Czerwiec 2015 Wprowadzenie Niniejszy raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego wśród użytkowników technologii marketingowych tj. rozwiązań online działających

Bardziej szczegółowo

Serwis www.ngo.pl. Badanie profilu społeczno-demograficznego odwiedzających serwis. gemiusprofile Styczeń 2005

Serwis www.ngo.pl. Badanie profilu społeczno-demograficznego odwiedzających serwis. gemiusprofile Styczeń 2005 Serwis www.ngo.pl Badanie profilu społeczno-demograficznego odwiedzających serwis gemiusprofile Styczeń 2005 1 Spis treści Cel badania...3 Metodologia badania...5 Podsumowanie...10 Charakterystyka ruchu

Bardziej szczegółowo

Mocne doznania. Raport przygotowany na potrzeby projektu Konsument 2016 przez IQS

Mocne doznania. Raport przygotowany na potrzeby projektu Konsument 2016 przez IQS Mocne doznania Raport przygotowany na potrzeby projektu Konsument 2016 przez IQS Seminarium K16, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, 2 czerwca 2016 k16: Mocne doznania Opracowanie wyników OMNIBUSA

Bardziej szczegółowo

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie

Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Handel internetowy w Polsce w dużym skrócie Celem stworzenia dokumentu było, przedstawienie danych o rynku internetowym w Polsce firmom branży odzieżowej. Zagadnienia: Rynek internetowy w Polsce Co robimy,

Bardziej szczegółowo

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Oferta 360 stopni artur.banach@netsprint.eu 1 Gdzie jesteśmy Polska (Adkontekst.pl & 6 innych sieci) Ukraina (Adpower.com.ua) Dania (Openadex.com) Litwa, Łotwa (Textads) Norwegia (Adpower) Bułgaria,

Bardziej szczegółowo

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004

Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat. 20-25 października 2004 Dziecko w sieci badanie zagrożeń związanych z poznawaniem ludzi przez Internet wśród dzieci w wieku 12-17 lat 20-25 października 2004 1 Podsumowanie 2 Podsumowanie (1) Zdecydowana większość badanych (91%)

Bardziej szczegółowo

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które 1. Gdyby miał P. urządzać mieszkanie, to czy byłoby dla P. wzorem [ANKIETER odczytuje wszystkie opcje, respondent przy każdej z nich odpowiada tak/nie, rotacja] 1.1 To, jak wyglądają mieszkania w serialach,

Bardziej szczegółowo

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Co w życiu ważne. Raport przygotowany na potrzeby projektu Konsument 2016 przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna

Co w życiu ważne. Raport przygotowany na potrzeby projektu Konsument 2016 przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna Co w życiu ważne Raport przygotowany na potrzeby projektu Konsument 2016 przez Ogólnopolski Panel Badawczy Ariadna Seminarium K16, Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii, 2 czerwca 2016 Co jest w życiu

Bardziej szczegółowo

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1

netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 netsprint Firma i produkty artur.banach@netsprint.eu 1 Oferta artur.banach@netsprint.eu 2 Sieć kontekstowo-behawioralna Adkontekst największa polska sieć reklamy kontekstowej umożliwiająca emisję reklam

Bardziej szczegółowo

Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła

Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła Ankieta badająca opinie użytkowników o portalu IT Szkoła Zbiorcze zestawienie wyników odpowiedzi udzielonych przez respondentów. Próba: 8 os.. W jaki sposób spędzasz czas w Internecie - określ częstotliwość?

Bardziej szczegółowo

BInAR. Badanie Internetowego Audytorium Radia. lato 2010

BInAR. Badanie Internetowego Audytorium Radia. lato 2010 BInAR Badanie Internetowego Audytorium Radia lato 2010 Badanie Internetowego Audytorium Radia Cel: poznanie zwyczajów i postaw związanych z korzystaniem z radia w Internecie Czas: 7-18 maja 2010 Sposób:

Bardziej szczegółowo

CONTENT MARKETING W POLSCE

CONTENT MARKETING W POLSCE CONTENT MARKETING W POLSCE wyniki badania internautów ANDRZEJ GARAPICH POLSKIE BADANIA INTERNETU OLGIERD CYGAN DIGITAL ONE FILMTERACTIVE 2014 CM CONTENT MARKETING jest stosunkowo nowym zjawiskiem, a w

Bardziej szczegółowo

1) filmy / seriale 2) muzykę 3) książki 4) gry 5) inne (jakie?)...

1) filmy / seriale 2) muzykę 3) książki 4) gry 5) inne (jakie?)... METRYCZKA Miejscowość Płeć Wiek Wykształcenie Zawód BLOK I (kultura w sieci + PISF) 1. W jaki sposób przeważnie korzystasz z Internetu? 1) komputer stacjonarny lub laptop w domu [> przejdź do pytania 2]

Bardziej szczegółowo

ABC poczty elektronicznej

ABC poczty elektronicznej ABC poczty elektronicznej Spotkanie Agenda spotkania: o sobie czym jest poczta elektroniczna zakładamy własną skrzynkę pocztową Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj od razu. Czym jest poczta elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu w świetle Raportu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski 1 Plan wystąpienia 1. Badania Porównanie województwa Mazowieckiego z innymi województwami Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpartner program partnerski stat24 Kim jesteśmy? Stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Trendy zakupowe, czyli jak Polacy kupują alkohol. Raport badawczy

Trendy zakupowe, czyli jak Polacy kupują alkohol. Raport badawczy Trendy zakupowe, czyli jak Polacy kupują alkohol Raport badawczy Wyniki badania mogą być doskonałą wskazówką dla osób planujących kampanie informacyjne oraz promocyjne. Wnikliwa analiza odpowiedzi respondentów,

Bardziej szczegółowo

Poniższe pytania dotyczą różnych spraw związanych z korzystaniem z mediów i urządzeń cyfrowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków,

Poniższe pytania dotyczą różnych spraw związanych z korzystaniem z mediów i urządzeń cyfrowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków, Poniższe pytania dotyczą różnych spraw związanych z korzystaniem z mediów i urządzeń cyfrowych, w tym komputerów stacjonarnych, laptopów, notebooków, smartfonów, tabletów, telefonów komórkowych bez dostępu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA

RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA RAPORT Z BADANIA SATYSFAKCJI KLIENTÓW KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ URZĄD MIASTA RZESZOWA Rzeszów, sierpień 2016 r. Spis treści 1 PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA ORAZ CEL BADAŃ... 3 2 METODOLOGIA... 5

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce

Kryteria wyboru operatorów usług telefonicznych przez abonentów w Polsce Roman Nierebiński Opisano czynniki, wpływające na wybór operatora usług telefonii stacjonarnej i komórkowej. Wskazano najczęściej wybieranych operatorów telefonicznych oraz podano motywy wyboru. telekomunikacja,

Bardziej szczegółowo

Program Inwestycje Polskie

Program Inwestycje Polskie K.065/12 Program Inwestycje Polskie Warszawa, listopad 2012 Zdecydowana większość Polaków (79%) nie słyszała o zapowiadanym przez premiera Donalda Tuska programie Inwestycje Polskie, natomiast jedna piąta

Bardziej szczegółowo

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1

Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Kontakty rodziców dzieci 6 i 7-letnich z przedszkolem/szkołą 1 Relacje między nauczycielami i rodzicami mogą być czynnikiem pośrednio wspierającym jakość nauczania uczniów, na co zwracają uwagę zarówno

Bardziej szczegółowo

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego lp. nazwa użytkownicy (real users)

Ranking grup witryn i witryn niezgrupowanych według zasięgu miesięcznego lp. nazwa użytkownicy (real users) Informacja prasowa 26 listopada 2010 Wyniki Megapanel PBI/Gemius za wrzesień 2010 Polskie Badania Internetu Sp. z o.o. (PBI) i firma badawcza Gemius SA, współpracujące w zakresie realizacji badania Megapanel

Bardziej szczegółowo

Postrzeganie telefonów komórkowych

Postrzeganie telefonów komórkowych Postrzeganie telefonów komórkowych prezentacja przygotowana dla Warszawa, lipiec 2006 O BADANIU Cel badania: Próba: Metoda badania: Realizacja badania: 4-10 lipca 2006 Badanie miało na celu uzyskanie odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

Pracodawca dla inżyniera. Raport badawczy

Pracodawca dla inżyniera. Raport badawczy Pracodawca dla inżyniera Raport badawczy Kwiecień 2012 Cele i metodologia badania Głównym celem projektu było rozstrzygnięcie plebiscytu Pracodawca dla Inżyniera przeprowadzonego przez organizację studentów

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcy o podatkach

Przedsiębiorcy o podatkach Przedsiębiorcy o podatkach Raport z badania ilościowego przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców Warszawa, 17.05.2017 Spis treści 2 OPIS BADANIA 3 PODSUMOWANIE 6 WYNIKI ANEKS

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy.

Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy. Raport z badań ankietowych dotyczący reklamy kawy. Andrzej Wawrzonek Piotr Kutyła Mikołaj Madaliński vel. Madyński Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Lublin 2012 1 Spis treści 1. Metodologia... 3 1.1.Cel

Bardziej szczegółowo

Obstawianie wyników rozgrywek sportowych przez Internet 2011

Obstawianie wyników rozgrywek sportowych przez Internet 2011 Raport Obstawianie wyników rozgrywek sportowych przez Internet 2011 IMAS International w lutym 2011 w badaniu Omnibus-Online zbadał czy i jak internauci obstawiają wyniki rozgrywek sportowych w zakładach

Bardziej szczegółowo

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl

statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia Oferta partnerska stat24 stat24 Sp. z o.o. ul. Domaniewska 41 02-672 Warszawa www.stat24.pl statpremia program partnerski stat24 Kim jesteśmy? stat24 to firma badawcza istniejąca od ponad dwóch

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania

Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania Korzystanie z bankowości mobilnej a bezpieczeństwo w sieci raport z badania Przygotowano dla: Warszawa, styczeń 2016 O badaniu Metodologia i próba 01 METODOLOGIA 02 PRÓBA Badanie online RTS Realizacja:

Bardziej szczegółowo

Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy

Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy Badanie preferencji komunikacyjnych mieszkańców Mławy Wnioski i rekomendacje 2 Konstatacje i wnioski (1 ) Z komunikacji miejskiej najczęściej korzystają osoby posiadające ograniczone zasoby finansowe.

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań na temat marki czekolady. Opracowanie: Krzos Ewa Ostapowicz Joanna Piszczek Edyta Skowroński Patryk

Wyniki badań na temat marki czekolady. Opracowanie: Krzos Ewa Ostapowicz Joanna Piszczek Edyta Skowroński Patryk Wyniki badań na temat marki czekolady Opracowanie: Krzos Ewa Ostapowicz Joanna Piszczek Edyta Skowroński Patryk Podstawowe dane Metoda badawcza: badanie ankietowe Narzędzie badawcze: Kwestionariusz ankiety

Bardziej szczegółowo

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014

Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Preferencje konsumentów rynku telekomunikacyjnego w latach 2011-2014 Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Warszawa, grudzień 2014 r. Spis treści 1. Cel i zakres analizy... 2 2. Internet... 3 2.1. Posiadanie

Bardziej szczegółowo