Używanie i opinie na temat prywatnych kont oraz mailingu reklamowego. Raport przygotowany dla: mail-media przez

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Używanie i opinie na temat prywatnych kont e-mail oraz mailingu reklamowego. Raport przygotowany dla: mail-media przez"

Transkrypt

1 Używanie i opinie na temat prywatnych kont oraz mailingu reklamowego Raport przygotowany dla: mail-media przez

2 Cele badania Przeprowadzone badanie miało na celu poznanie aktualnych opinii i preferencji dotyczących użytkowania prywatnych skrzynek mailowych wśród internautów, ze szczególnym naciskiem na: korzystanie z dostępu do prywatnych kont mailowych; profil społeczno-demograficzny użytkowników prywatnych kont mailowych; określenie częstotliwości, sposobów i okoliczności korzystania z prywatnych skrzynek mailowych; poznanie preferencji badanych związanych z dostawcami prywatnych skrzynek mailowych; określenie satysfakcji z używanych skrzynek mailowych oraz stosunku do treści reklamowych przekazywanych na prywatne konta mailowe. 2

3 Metoda badania Badanie miało charakter pojedynczego pomiaru punktowego i było realizowane z wykorzystaniem ogólnopolskiego badania sondażowego typu omnibus - go96. Badanie zostało zrealizowane z zastosowaniem techniki zbierania danych on-line Real Time Sampling wyświetlanie ankiet badawczych na stronach internetowych. W przypadku wykorzystania techniki Real Time Sampling do udziału w badaniu, losowani są użytkownicy witryn objętych bezpłatnym audytem w ramach badania Internetu czyli 70% polskich internautów. Badanie realizowane w dniach od Czas wywiadu ok. 10 minut. 3

4 Charakterystyka próby badawczej Badanie objęło swoim zasięgiem ogólnopolską grupę internautów w wieku 15+. Całkowita wielkość próby badawczej N=1000. Próba celowa wynikowa osoby posiadające i korzystające z prywatnych kont mailowych N=933. Próbę dobrano metodą losowo-kwotową spośród użytkowników witryn internetowych korzystających z bezpłatnej wersji systemu stat24 lub bezpłatnego audytu site-centric stat.pl/pbi. 4

5 Sposoby i okoliczności korzystania z prywatnych skrzynek mailowych 5

6 Posiadanie prywatnego konta mailowego Zdecydowana większość (86%) spośród wszystkich badanych internautów posiada aktualnie przynajmniej jedno prywatne konto . Wśród posiadających prywatne skrzynki pocztowe istotnie statystycznie przeważają mężczyźni. Q1. Czy posiadasz prywatne konto pocztowe ? 14% 17% Tak Nie 86% 83% N=558, kobiety 11% N=1000, wszyscy respondenci 89% N=442, mężczyźni Różnice istotne 95% 6

7 Posiadanie prywatnego konta mailowego - wiek Porównując deklarowane posiadanie prywatnych skrzynek , obserwujemy istotnie niższy odsetek użytkowników tej usługi wśród najstarszej grupy badanych. Osoby w wieku lat charakteryzują się najwyższym odsetkiem odpowiedzi tak na pytanie o posiadanie prywatnego konta pocztowego . Q1. Czy posiadasz prywatne konto pocztowe ? 12% 7% 8% Tak Nie 88% 93% 92% N=136, lat N=223, lat N=267, lat 17% 28% Tak Nie 83% 72% Najstarsza grupa wiekowa istotnie rzadziej posiadająca konto w porównaniu ze wszystkimi innymi testowanymi N=216, lat N=158, 50+ lat 7

8 Posiadanie prywatnego konta mailowego - wykształcenie Czynnikiem silnie różnicującym deklarowane posiadanie prywatnego konta pocztowego jest poziom wykształcenia respondentów. Osoby deklarujące wyższe wykształcenie istotnie częściej posiadają skrzynkę niż respondenci z wykształceniem średnim i podstawowym. Q1. Czy posiadasz prywatne konto pocztowe ? 22% 13% 6% Tak 78% 87% 94% Nie N=215 niepełne podstawowe, podstawowe, gimnazjalne, zawodowe N=416 średnie N=369 wyższe Różnice istotne 95% 8

9 Liczba kont mailowych - płeć Prawie połowa (45%) posiadających prywatne konto deklaruje korzystanie z niewiększej liczby skrzynek niż jedna. Mężczyźni istotnie częściej niż kobiety są posiadaczami trzech kont przy nieznacznie wyższym odsetku posiadających jedno lub dwa konta wśród kobiet. Q1. Czy posiadasz prywatne konto pocztowe ? 5% 2% Jedno 6% 2% 2% 38% 8% 49% Dwa 11% Trzy Cztery 45% Pięć 35% N=521, kobiety Sześć i więcej 3% 3% 2% 14% N=933, posiadający prywatne konto mailowe 34% 41% N=412, mężczyźni 9

10 Korzystanie z konta - urządzenia Komputer stacjonarny w domu jest zdecydowanie najczęściej wykorzystywanym urządzeniem do korzystania z prywatnego konta . Na drugiej silnej pozycji znalazł się prywatny laptop/notebook, którego używanie w celach korzystania z poczty deklaruje połowa wszystkich badanych. Zwraca uwagę fakt, że wśród korzystających z poczty na laptopach przeważają kobiety przy przewadze mężczyzn wśród użytkowników komputerów stacjonarnych. Prawie 17 % korzysta z poczty mobilnej (telefon prywatny lub służbowy) Q2B. W jaki sposób korzystasz ze swojego konta ? Częściej (istotne statystycznie) na komputerze stacjonarnym w domu 68 Mężczyni lat na prywatnym laptopie/notebooku 50 Kobiety lat miasta pow. 500k na komputerze stacjonarnym w pracy 21 w telefonie prywatnym 13 Mężczyni lat miasta pow. 500k na służbowym laptopie/notebooku 7 w telefonie służbowym 2 w inny sposób 3 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 10

11 Liczba maili dziennie Prawie połowa respondentów deklaruje, że średnio dziennie otrzymują od 1 do 5 maili na swoją prywatną skrzynkę. Jest to najczęściej wymieniana liczba otrzymywanych wiadomości. Q2C. Ile średnio otrzymujesz dziennie maili na Twoje prywatne konto ? Częściej (istotne statystycznie) ; 50+ lat lat Powyżej 40 2 Nie wiem 7 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 11

12 Miejsce korzystania z konta Potwierdzeniem wcześniejszych wyników najczęstszego korzystania z prywatnych komputerów w celach korzystania z poczty jest najwyższa liczba wskazań dla odpowiedzi w domu na pytanie o miejsce, w którym zazwyczaj badani korzystają ze swojego konta . Prawie wszyscy (95%) respondenci wskazali to miejsce przy 26% odpowiedzi w pracy (drugie najbardziej popularne miejsce). Q7. Gdzie zazwyczaj korzystasz ze swojego konta ? Częściej (istotne statystycznie) w domu ; lat miasta w pracy 26 u krewnych lub znajomych w szkole, na uczelni na mieście, gdy jestem w drodze w zasięgu hot spota w kawiarence internetowej inne miejsca N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 12

13 Sposób korzystania z konta Bezpośrednie korzystanie z prywatnej poczty poprzez strony www jest zdecydowanie najbardziej popularnym sposobem deklarowanym przez badanych. Z tego sposobu dostępu do poczty istotnie częściej korzystają kobiety, osoby najmłodsze oraz osoby z wykształceniem podstawowym i średnim. Q7. Gdzie zazwyczaj korzystasz ze swojego konta ? 2% 11% 1% 86% Istotnie częściej stosowany sposób przez: Kobiety lat Wykształcenie podstawowe i średnie loguję się poprzez stronę www ściągam wiadomości z różnych kont na inne konto ściągam wiadomości z różnych kont na program pocztowy inne N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 13

14 Korzystanie z programów - klientów poczty Microsoft Outlook jest niekwestionowanym liderem w obszarze używanych programów pocztowych wśród osób, które ściągają wiadomości na komputer. Wśród użytkowników tego oprogramowania przeważają osoby z wykształceniem wyższym i badani w wieku lat. Q10. Z jakiego programu pocztowego (klienta poczty) korzystasz najczęściej na swoim komputerze do ściągania prywatnej korespondencji? Microsoft Outlook 51 Częściej (istotne statystycznie) lat Wykształcenie wyższe Mozilla Thunderbird 32 Wykształcenie średnie Opera 4 Postbox 4 The Bat! 1 Kobiety Inbox 1 Inny 7 N=119, respondenci, którzy ściągają wiadomości z różnych kont na program pocztowy zainstalowany na komputerze, % Różnice istotne 95% 14

15 Intencja zmiany używanego programu - klienta poczty Aktualni użytkownicy różnych klientów pocztowych (Microsoft Outlook w największym stopniu) są z nich zadowoleni i nie planują w ciągu najbliższych 6 miesięcy dokonywać żadnych zmian w tym zakresie. Takiej odpowiedzi udzieliło aż 84% z tej grupy badanych. Q10A. Czy zamierzasz w ciągu najbliższych 6 miesięcy zmienić program pocztowy (klienta poczty), z którego korzystasz na swoim komputerze do ściągania prywatnej korespondencji? bottom2boxes 84% 29% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem 55% 10% 0% 5% N=119, respondenci, którzy ściągają wiadomości z różnych kont na program pocztowy zainstalowany na komputerze, % 15

16 Pory korzystania z konta Wieczór jest ulubioną i najczęściej wskazywaną porą korzystania z prywatnego konta mailowego. Drugą w kolejności jest popołudniu, a więc okresy pod koniec dnia z wyłączeniem nocy, którą wskazało tylko 17% respondentów. Q8. W jakich porach dnia zazwyczaj korzystasz ze swojego konta ? Częściej (istotne statystycznie) wieczorem lat miasta k popołudniu 55 Mężczyźni 15-24; lat rano 40 przedpołudniem 38 w nocy 17 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 16

17 Udział reklamy w korespondencji prywatnej Większość prywatnej korespondencji w opinii badanych stanowią maile reklamowe, które są wskazywane przez ponad połowę z nich, istotnie częściej niż w przypadku odpowiedzi korespondencja prywatna. Q2D. Myśląc o korespondencji, którą codziennie otrzymujesz na Twoje prywatne konto , jaki procent stanowią maile reklamowe, a jaki Twoja prywatna korespondencja? 66% Istotnie częściej wskazywany typ korespondencji przez kobiety 22% 62% maile reklamowe korespondencja prywatna inna korespondencja N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 17

18 Posiadane konta mailowe i częstotliwość korzystania 18

19 Posiadane konto Najbardziej popularnym kontem pocztowym wśród polskich internautów jest konto założone na portalu Wirtualna Polska. Kolejnymi pod względem częstości posiadania są Onet, Gmail oraz tlen.pl. Wśród użytkowników WP istotnie częściej występują mieszkańcy wsi. Q3. Na których z poniższych serwisów / portali posiadasz konto owe? Częściej (istotne statystycznie) Wirtualna Polska (wp.pl) 40 wieś Onet (onet.pl) 31 Google (Gmail) 24 Mężczyźni miasta pow. 500k O2 (O2.pl, tlen.pl) lat Interia (interia.pl) 18 Mężczyźni Wykształcenie podstawowe Neostrada / TP S.A. 6 Gazeta (gazeta.pl) Yahoo MSN.com (Hotmail) inny 7 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 19

20 Częstotliwość korzystania z prywatnego konta Użytkownicy najbardziej popularnych kont pocztowych (oraz posiadacze konta na gazeta.pl) najczęściej korzystają z poczty codziennie. Posiadający konto Gmail, które jest mniej popularne niż WP czy Onet, istotnie statystycznie częściej od innych deklarują codzienne korzystanie ze swojej prywatnej poczty . Q6. Jak często korzystasz ze swojego konta ? codziennie 3-5 razy w tygodniu 1-2 razy w tygodniu 1-3 razy w miesiącu rzadziej niż raz w miesiącu trudno powiedzieć Wirtualna Polska (N=380) Onet (N=333) Google (N=301) O2 (N=232) Interia (N=166) Neostrada (N=46) Gazeta (N=42) Yahoo (N=35) MSN (N=25) Posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 20

21 Preferencje związane z wyborem konta i zadowolenie z korzystania 21

22 Intencja dalszego korzystania z prywatnego konta Ogólnie posiadający prywatne konta mailowe chcą z nich korzystać w dalszym ciągu i nie planują zmian. Największy odsetek lojalnych użytkowników obserwujemy w przypadku posiadaczy Gmaila przy największych odsetkach chcących zrezygnować ze swoich kont wśród korzystających z Yahoo oraz Neostrady. Q6. Czy zamierzasz w dalszym ciągu korzystać z konta owego na portalu / serwisie: Tak Nie Wirtualna Polska (N=380) 94 6 Onet (N=333) 91 9 Google (N=301) 97 3 O2 (N=232) Interia (N=166) Neostrada (N=46) Gazeta (N=42) Yahoo (N=35) MSN (N=25) Posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 22

23 Zadowolenie z posiadanego prywatnego konta Najbardziej zadowolonymi użytkownikami ze swoich kont są aktualnie posiadający prywatne skrzynki Gmail oraz Hotmail. Zdecydowanie największą ilością negatywnych ocen charakteryzują się skrzynki używane na Neostradzie oraz Yahoo, co potwierdza najwyższą gotowość do zmiany posiadanego konta wśród korzystających z usługi pocztowej właśnie tych dwóch dostawców. Q5. Jak oceniasz konto owe, z którego korzystasz? top2boxes (bardzo dobre/dobre) przeciętne bottom2boxes złe/bardzo złe) trudno powiedzieć Wirtualna Polska (N=380) Onet (N=333) Google (N=301) O2 (N=232) Interia (N=166) Neostrada (N=46) Gazeta (N=42) Yahoo (N=35) MSN (N=25) Posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 23

24 Intencja założenia nowego konta Zdecydowana większość korzystających z prywatnej poczty nie planuje w ciągu najbliższych 6 miesięcy zakładać nowego konta mailowego. Q12. Czy zamierzasz w ciągu najbliższych 6 miesięcy założyć nowe konto owe? bottom2boxes 83% 30% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie nie wiem 50% 10% 1% 4% top2boxes 5% N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 24

25 Wybór nowego dostawcy usługi Pamiętając o małej wielkości grupy planujących założenie nowego konta, najczęściej deklarowanym dostawcą nowej poczty jest portal internetowy. Równie wysoki procent badanych (34%) nie potrafiło określić jakiego rodzaju dostawcę najchętniej wybraliby w przyszłości. Q13. Jakiego rodzaju dostawcę nowej usługi owej brał(a)byś najchętniej pod uwagę zakładając nowe konto mailowe w przyszłości? portal internetowy (np. Interia, Gazeta.pl, Onet, WP.pl etc.) 38 serwis społecznościowy (Facebook, NK.pl, LinkedIn etc.) 14 wortal tematyczny (np. Filmweb, Moto.pl, Chomik.pl, Muzyka.pl) 5 inny 9 nie wiem / trudno powiedzieć 34 *N=46, respondenci, którzy zamierzają założyć nowe konto w ciągu najbliższych 6 miesięcy, % *niska podstawa procentowania dane należy traktować ilustracyjnie 25

26 Stosunek do reklam internetowych i akceptacja ingu 26

27 Dopasowanie sposobów reklamowania produktów w Internecie Dla badanych użytkowników pomiędzy dwoma sposobami reklamowania produktów w internecie e reklamowe i wyświetlane reklamy bannerowe nie ma dużej różnicy i oba są uważane jako atrakcyjne i pasujące do ich potrzeb. Q14A. Który z tych dwóch sposobów reklamowania produktów w Internecie, jest dla Ciebie lepszy i bardziej pasujący do Twoich potrzeb? 28% maile reklamowe wysyłane na moją prywatną skrzynkę 41% reklamy wyświetlane na różnych stronach www nie wiem / trudno powiedzieć N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 31% 27

28 Ocena różnych rodzajów reklam internetowych Respondenci zapytani o ocenę różnych rodzajów reklam internetowych, jako wyraźnie najbardziej irytujące uznali reklamy pop-up owe. Aż 70% badanych oceniło ten typ reklamy jako bardzo irytujący. Najniższy poziom irytacji obserwujemy w przypadku reklam kontekstowych (Google), które aż 37% badanych uznało za raczej lub zupełnie nieirytujące. Q14. Jak oceniasz każdy z poniższych rodzajów reklam pojawiających się na Twojej prywatnej poczcie elektronicznej? bardzo irytująca raczej irytująca raczej nieirytująca zupełnie nieirytujaca trudno powiedzieć pop-upy maile reklamowe bannery reklamowe reklamy w stopkach maili reklamy kontekstowe N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 28

29 Newslettery - prenumerata Ponad połowa badanych (58%) deklaruje brak prenumeraty i nie korzystanie z newsletterów przesyłanych na prywatną skrzynkę . W grupie niekorzystających istotnie częściej występują osoby najmłodsze (15-18 lat), respondenci z wykształceniem podstawowym, mieszkańcy wsi i małych miast. Korzystanie z newsletterów jest powiązane z wyższym wykształceniem badanych, mieszkaniem w miastach oraz wyższym wiekiem. Q15. Czy prenumerujesz i korzystasz z newsletterów (elektronicznych biuletynów z informacjami) przesyłanych na konto ? Częściej (istotne statystycznie) nie lat Wykształcenie podstawowe wieś; miasta do 100k tak, odbieram takie newslettery na prywatnym koncie lat Wykształcenie wyższe miasta pow. 100k tak, odbieram takie newslettery na firmowym koncie lat Wykształcenie wyższe N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % miasta pow. 500k Różnice istotne 95% 29

30 Newslettery - rezygnacja Bardzo duży (ogółem 76%) odsetek korzystających z newsletterów deklaruje rezygnację po jakimś czasie z prenumeraty tego typu komunikatów. Jako główny i najważniejszy powód takich rezygnacji podają oni znudzenie tematem newslettera/newsletterów przesyłanych na konto . Q16. Jak często rezygnujesz z prenumeraty newsletterów przesyłanych na konto ? 24% Q16A. Wymień trzy główne powody, które skłaniają Cię do rezygnacji z newsletterów. nudne, ten temat mnie już nie interesuje 34 4% 6% 66% Rezygnujący ogółem 76% czasami rezygnuję z niektórych newsletterów za dużo wiadomości, zbyt często wysyłane brak czasu zaśmiecają konto, spam chaotyczne i nieczytelne, kiepska jakość nieprzydatne informacje irytujące, natarczywe za dużo do czytania powtarzają się rezygnuję z każdego newslettera po długim czasie korzystania rezygnuję z każdego newslettera po krótkim czasie korzystania nie rezygnuję N=483, respondenci, którzy odbierają newslettery na prywatnym lub firmowym koncie nietrafiona tematyka, nie spełniają oczekiwań reklamy nieatrakcyjne, brak nowości inne N=349, respondenci, którzy rezygnują z odbierania newsletterów na prywatnym lub firmowym koncie , %

31 Ocena różnych rodzajów informacji rozsyłanych mailowo Spośród wszystkich informacji pojawiających się na prywatnej poczcie. Najwyżej ocenionym rodzajem były informacje o promocjach, które dla prawie połowy respondentów są raczej lub bardzo przydatne. Q17. Jak oceniasz każdy z poniższych rodzajów informacji pojawiających się na Twojej prywatnej poczcie elektronicznej? bardzo przydatne raczej przydatne raczej nieprzydatne zupełnie nieprzydatne trudno powiedzieć informacje o promocjach subskrypcja newsletterów informacje zachęcające do zaangażowania konkursy reklamowe akcje mailingowe spam maile z prośbą o udostępnienie danych N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 31

32 Zachowania społecznościowe w Internecie 32

33 Dzielenie się informacjami w Internecie Wśród różnych ocenianych typów komunikatów, otrzymywanymi pocztą z innymi użytkownikami Internetu. najczęściej przekazywanymi (na poziomie 35-50%) okazują się informacje związane z wydarzeniami kulturalnymi oraz aktualnymi promocjami. Q19. Jak często zdarza Ci się dzielić poniższymi rodzajami informacji pojawiającymi się na Twojej prywatnej poczcie elektronicznej z Twoimi znajomymi lub innymi użytkownikami w internecie? bardzo często często rzadko bardzo rzadko trudno powiedzieć zaproszenia na imprezy/ koncerty informacje o promocjach informacje z serwisów społecznościowych informacje o konkursach zaproszenia zachęcające do zaangażowania zaproszenia do różnych serwisów/portali N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 33

34 Korzystanie z serwisów społecznościowych Osoby posiadające prywatne konta mailowe deklarują najczęściej korzystanie z Naszej Klasy. Na drugiej silnej pozycji w kontekście używanych portali społecznościowych znalazł się Facebook. Q20. Z jakich serwisów społecznościowych korzystasz, łącząc się z internetem? Częściej (istotne statystycznie) Nasza Klasa 60 Wykształcenie podstawowe wieś Facebook lat miasta pow. 100k MySpace GoldenLine Twitter Grono LinkedIn Profeo Epuls inny 6 nie korzystam 22 N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % Różnice istotne 95% 34

35 Profil społeczno-demograficzny badanych 35

36 Profil demograficzny respondentów Płeć Wiek 14% 9% 50% 50% 26% 21% Kobieta Mężczyzna 30% lat lat lat lat 50+ lat N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 36

37 Profil demograficzny respondentek Wykształcenie Częstość korzystania z Internetu 15% 32% 66% 30% 53% 1% 2% niższe niż średnie średnie wyższe codziennie lub prawie codziennie kilka razy w tygodniu raz na tydzień kilka razy w miesiącu N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 37

38 Profil demograficzny respondentek Osobisty dochód netto Miejsce zamieszkania 12% 17% 23% 27% 14% 4% 12% 9% 11% 11% 14% 5% 13% 9% 9% 10% brak dochodów wieś poniżej zł zł zł zł zł zł miasto do 20 tys. mieszkańców tys. mieszkańców tys. mieszkańców tys. mieszkańców tys. mieszkańców powyżej 500 tys. mieszkańców nie wiem, trudno powiedzieć odmawiam odpowiedzi N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 38

39 Profil demograficzny respondentek Sytuacja zawodowa 6% 7% 8% 16% uczę się (np. w gimnazjum, szkole pomaturalnej itp.) studiuję 9% 2% 8% 15% mam stałą pracę pracuję dorywczo jestem na urlopie macierzyńskim / wychowawczym jestem emerytem(ką) / rencist(k)ą jestem bezrobotny(a) nie pracuję, zajmuję się domem inna sytuacja 44% N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % 39

40 Profil demograficzny respondentek Liczba członków gospodarstwa domowego Członkowie gospodarstwa domowego 4% 2% 11% 4% 4% 15% 22% 22% 24% 24% 24% 22% 23% 1 osoba 2 osoby 3 osoby 4 osoby 5 osób 6 osób 7 osób lub więcej moja żona/partnerka / mój mąż/partner moi rodzice / rodzice mojej żony/partnerki / rodzice mojego męża/ partnera moje dzieci / dzieci mojej żony/partnerki / dzieci mojego męża/partnera inne osoby dorosłe N=933, posiadający prywatne konto mailowe, % inne osoby niepełnoletnie gospodarstwo jednoosobowe 40

41 Badanie zostało wykonane przez Gemisua na zlecenie mail media sp. z o.o. które jest częścią grupy SARE SA. Mail-media jest ingowym domem mediowym wykorzystującym technologię SARE do optymalizacji kampanii ingowych. Prócz ingu mail-media oferuje swoim klientom obsługę kampanii w modelu PPC na Facebooku, sieciach kontekstowych i Google. Kampanie ingowe mogą być rozliczane w różnych modelach CPL koszt za lead, CPC koszt za kliknięcie i CPM koszt za 1000 wysyłanych maili. Oferta mail-media skierowana jest zarówno do agencji interaktywnych i domów mediowych jak również klientów bezpośrednich. Więcej informacji: Misją firmy Gemius SA jest dostarczanie rzetelnej wiedzy o rynku internetowym oraz świadczenie profesjonalnych usług badawczych, analitycznych i doradczych w zakresie Internetu. Udostępnia nie tylko wygenerowane dane statystyczne, ale także dogłębną wiedzę na temat Internetu, niezbędną m.in. podczas tworzenia strategii marketingowych. Działalność Gemius związana jest z badaniami Internetu od momentu powstania firmy, tj. od 1999 roku. W ciągu zaledwie kilku lat firma osiągnęła w tej dziedzinie pozycję lidera na rynku polskim. Obecnie nasza firma realizuje badania Internetu w kilkunastu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Więcej na: 41

42 mail-media Sp. z o.o. ul. Sandomierska 14/ Warszawa grupa SARE SA Raport przygotowany dla: mail-media przez 42

SPIS TREŚCI www.sare.pl

SPIS TREŚCI www.sare.pl WSTĘP 3 E-MAIL MARKETING W FIRMACH PROFIL RESPONDENTÓW PŁEĆ RESPONDENTÓW WIEK RESPONDENTÓW 5 5 CZY FIRMA, W KTÓREJ PRACUJESZ WYSYŁA NEWSLETTERY SWOIM KLIENTOM? Z JAKIEGO NARZĘDZIA KORZYSTA TWOJA FIRMA

Bardziej szczegółowo

Internet 2006 Grudzień 2006

Internet 2006 Grudzień 2006 Internet 2006 Grudzień 2006 Drogi Internauto, z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce raport prezentujący wybrane wyniki badań zrealizowanych przez firmę Gemius SA w minionym 2006 roku. Celem opracowania

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie 3 Polscy internauci Narzędzia internauty Znaczące miejsca w sieci Web 2.0 Internet a inne media Finanse internautów E-commerce

Wprowadzenie 3 Polscy internauci Narzędzia internauty Znaczące miejsca w sieci Web 2.0 Internet a inne media Finanse internautów E-commerce Warszawa, luty 2009 Spis treści Wprowadzenie 3 Polscy internauci 4 Narzędzia internauty 15 Znaczące miejsca w sieci 21 Web 2.0 28 Internet a inne media 41 Finanse internautów 51 E-commerce 59 2 2 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ? Raport z XI Badania

JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ? Raport z XI Badania JAK POLACY KORZYSTAJĄ Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ? Raport z XI Badania SPIS TERŚCI Wstęp Profil respondentów 1. Płeć respondentów... 5 2. Wiek respondentów... 5 3. Sytuacja zawodowa... 5 4. Zatrudnienie...

Bardziej szczegółowo

Email marketing oczami internautów MAIL MARKETING WIDZIANY OCZAMI PATRONI BADANIA:

Email marketing oczami internautów MAIL MARKETING WIDZIANY OCZAMI PATRONI BADANIA: E MAIL MARKETING WIDZIANY OCZAMI I N T E R N A U T Ó W PATRONI BADANIA: 1 O badaniu Raport jest próbą zmierzenia się z opiniami użytkowników poczty email na temat komunikatów email marketingowych, które

Bardziej szczegółowo

Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki?

Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju raport z badań URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

E-REKLAMY A DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW. Grażyna Kuś

E-REKLAMY A DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW. Grażyna Kuś Zeszyty Naukowe Wydziału Informatycznych Technik Zarządzania Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania Współczesne Problemy Zarządzania Nr 1/2010 E-REKLAMY A DECYZJE ZAKUPOWE KONSUMENTÓW Grażyna

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Raport z badań sondażowych Bielsko Biała * styczeń

Bardziej szczegółowo

PRYWATNOŚĆ I WŁASNY WIZERUNEK W PRZESTRZENI SOCIAL MEDIA

PRYWATNOŚĆ I WŁASNY WIZERUNEK W PRZESTRZENI SOCIAL MEDIA PRYWATNOŚĆ I WŁASNY WIZERUNEK W PRZESTRZENI SOCIAL MEDIA Spis treści Wprowadzenie...3 Notka metodologiczna...4 Popularność serwisów social media...5 Prywatność... 13 Własny wizerunek... 18 O firmie PBI...

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 2014 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ RAPORT E-MAIL MARKETING Partnerzy Wydawca Optymizm na rynku jest duży. Czy uzasadniony? Około 127 milionów

Bardziej szczegółowo

Audio i wideo w sieci

Audio i wideo w sieci Raport z badania gemiusreport Audio i wideo w sieci Styczeo 2011 s. 03 Cel badania s. 05 Metoda badania s. 08 Podsumowanie wyników s.12 Audio i wideo s.22 Telewizja s.43 Serwisy wideo s.61 w sieci internetowa

Bardziej szczegółowo

IAB Polska. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług

IAB Polska. Wpływ internetu na proces zakupowy produktów i usług IAB Polska Październik 2013 2 E-konsumenci: Consumer Journey Online Podsumowanie Szanowni Państwo, Zapraszamy serdecznie do lektury raportu, który przybliża perspektywę internautów na sieć jako źródło

Bardziej szczegółowo

raport e-mail marketing

raport e-mail marketing raport e-mail marketing listopad 2010 Sponsorzy Partnerzy spis treści 6 Personalizuj, testuj, licz. E-mail marketing w liczbach 27 Efektywna kampania e-mail marketingowa - w końcu bez tajemnic ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Red. P.B.Sztabiński, F.Sztabiński, Z.Sawiński. Wydawnictwo IFiS PAN.

Nowe metody, nowe podejścia badawcze w naukach społecznych. Red. P.B.Sztabiński, F.Sztabiński, Z.Sawiński. Wydawnictwo IFiS PAN. T e r e s a Ż m i j e w s k a -J ę d r z e j c z y k Badania internetowe Internet stanowi tkankę naszego życia. Gdyby technologię przetwarzania informacji uznać za dzisiejszy odpowiednik tego, czym była

Bardziej szczegółowo

e-commerce w Polsce 2012 w oczach internautów

e-commerce w Polsce 2012 w oczach internautów e-commerce w Polsce 2012 w oczach internautów dla 1 Szanowni Państwo, oddajemy w Państwa ręce najbardziej kompleksową analizę rynku e-commerce w Polsce. Raport przygotowany przez Gemiusa dla e-commerce

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE

RAPORT. Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE RAPORT Badanie Comarch i dotacjomat.pl: Finansowanie MSP ze środków UE SPIS TREŚCI Charakterystyka respondentów 4 Charakterystyka respondentów (firmy) 8 Korzystanie z funduszy unijnych 15 Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku

Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce w 2013 roku Raport z badania klientów instytucjonalnych Warszawa, listopad 2013r. Zawartość raportu Nr slajdu Podstawowe informacje o badaniu 5 Najważniejsze wyniki

Bardziej szczegółowo

POLSKA.J EST.MOBI. Trzecia edycja raportu Marketing mobilny w Polsce w nowej formule WYDAWCA RAPORTU

POLSKA.J EST.MOBI. Trzecia edycja raportu Marketing mobilny w Polsce w nowej formule WYDAWCA RAPORTU POLSKA.J EST.MOBI Aktualne dane dotyczące smartfonizacji Polaków. Przegląd 10. topowych polskich firm, obecnych w mobile. Trendy w bankowości, płatnościach, m-commerce, reklamie mobilnej itd. Opinie ekspertów.

Bardziej szczegółowo

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015

Rynek marketing technologies w Polsce. Czerwiec 2015 Rynek marketing technologies w Polsce Czerwiec 2015 Wprowadzenie Niniejszy raport przedstawia wyniki badania zrealizowanego wśród użytkowników technologii marketingowych tj. rozwiązań online działających

Bardziej szczegółowo

Internet jako narzędzie badań marketingowych

Internet jako narzędzie badań marketingowych Dr inż. Colin F. Hales Pracownia Naukowo-Dydaktyczna Informatyki Gospodarczej Uniwersytetu Rzeszowskiego Mgr Andrzej Kamiński Bank PEKAO SA I/O Rzeszów Internet jako narzędzie badań marketingowych Wstęp

Bardziej szczegółowo

Nastolatki wobec Internetu

Nastolatki wobec Internetu Nastolatki wobec Internetu OGÓLNOPOLSKIE BADANIE Nastolatki wobec Internetu Realizowane na zlecenie Rzecznika Praw Dziecka i NASK przez Pedagogium WSNS, w okresie maj czerwiec 2014 r. Raport opracowali:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI KOMUNALNE W OPINIACH I BUDŻETACH MIESZKAŃCÓW KRAKOWA

USŁUGI KOMUNALNE W OPINIACH I BUDŻETACH MIESZKAŃCÓW KRAKOWA USŁUGI KOMUNALNE W OPINIACH I BUDŻETACH MIESZKAŃCÓW KRAKOWA STRESZCZNIE RAPORTU Z BADAŃ SPOŁECZNYCH DLA KRAKOWSKIEGO HOLDINGU KOMUNALNEGO EDYCJA 2010 Warszawa, wrzesień 2010 Opracowanie: CBM INDICATOR

Bardziej szczegółowo

GWIAZDY I PLOTKI. badanie użytkowników internetu -wyciąg z raportu. Darmowy wyciąg z badania PBI Gwiazdy i plotki, wersja: 090107

GWIAZDY I PLOTKI. badanie użytkowników internetu -wyciąg z raportu. Darmowy wyciąg z badania PBI Gwiazdy i plotki, wersja: 090107 GWIAZDY I PLOTKI badanie użytkowników internetu -wyciąg z raportu Wprowadzenie 2 Wprowadzenie Treści informacyjne są wypierane przez rozrywkowe. Trend ten jest widoczny we wszystkich mediach, ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl

Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl Badania marketingowe online (CAWI) na platformie www.pbonline.pl czyli jak skutecznie badać rynek Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce

Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Konsorcjum: Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych Stocznia i Grupy IQS Sp. z o.o. Aktywność finansowa dzieci i młodzieży w Polsce Wyniki badania ilościowego Warszawa, listopad 2014 Cytowanie,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej

RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej 1 RAPORT Analiza przygotowania gospodarstw domowych do odbioru naziemnej telewizji cyfrowej I etap badania na zlecenie Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji Warszawa, marzec 2012 Spis treści Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Pożyczki społeczne w Polsce

Pożyczki społeczne w Polsce We współpracy z Pożyczki społeczne w Polsce Warszawa, czerwiec 2008 Copyright 2008 Accenture. All rights reserved. v2.5 Badanie przeprowadzone zostało przez warszawskie biuro Accenture we współpracy z

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2009 Praca zbiorowa pod redakcją Marcina Kraski Poznań 2010 BIBLIOTEKA LOGISTYKA Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo