SPIS TREŚCI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI www.sare.pl"

Transkrypt

1

2 WSTĘP 3 MARKETING W FIRMACH PROFIL RESPONDENTÓW PŁEĆ RESPONDENTÓW WIEK RESPONDENTÓW 5 5 CZY FIRMA, W KTÓREJ PRACUJESZ WYSYŁA NEWSLETTERY SWOIM KLIENTOM? Z JAKIEGO NARZĘDZIA KORZYSTA TWOJA FIRMA DO WYSYŁKI INGÓW? SYTUACJA ZAWODOWA ZATRUDNIENIE 6 6 CZY STOSUJESZ TARGETOWANIE BEHAWIORALNE W KAMPANIACH MARKETINGOWYCH? 27 KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ MARKETING W OCENIE ODBIORCÓW CZY PRZED WYSYŁKĄ TESTUJESZ KREACJĘ NA RÓŻNYCH SKRZYNKACH POCZTOWYCH? 28 LICZBA POSIADANYCH KONT POCZTOWYCH LICZBA I OTRZYMYWANYCH W CIĄGU DNIA SPOSÓB ODBIORU POCZTY ELEKTRONICZNEJ POCZTA NA PORTALACH PROGRAMY POCZTOWE PRZESYŁANIE ZNAJOMYM MAILI O CHARAKTERZE ROZRYWKOWYM PRZESYŁANIE ZNAJOMYM MAILI O CHARAKTERZE ROZRYWKOWYM LICZBA NIEZAMÓWIONYCH MAILI (SPAMU) OTRZYMYWANYCH DZIENNIE STOSOWANIE BLOKADY WYSKAKUJĄCYCH OKIENEK STOSOWANIE BLOKADY WYŚWIETLANYCH GRAFIK W MAILACH STOSOWANIE FILTRÓW ANTYSPAMOWYCH CZY SUBSKRYBUJESZ NEWSLETTERY? LICZBA NEWSLETTERÓW OTRZYMYWANYCH W CIĄGU TYGODNIA RODZAJE OTRZYMYWANYCH NEWSLETTERÓW CO CIĘ SKŁONIŁO DO ZAPISANIA SIĘ NA NEWSLETTER? CZY WIDZIAŁEŚ ZAWARTOŚĆ NEWSLETTERA ZANIM SIĘ NA NIEGO ZAPISAŁEŚ? PREFEROWANE GODZINY OTRZYMYWANIA NEWSLETTERÓW CECHY DOBREGO NEWSLETTERA NAJBARDZIEJ RAŻĄCE BŁĘDY W NEWSLETTERACH CZY SUBSKRYBUJESZ INFORMACJE POPRZEZ KANAŁ RSS JAK CZĘSTO BIERZESZ UDZIAŁ W GRACH I KONKURSACH GDZIE WYMAGANE JEST PODANIE ADRESU ? CZY STOSUJESZ PERSONALIZACJĘ TREŚCI WIADOMOŚCI? CZY BADASZ PRZYCZYNY REZYGNACJI Z NEWSLETTERA? CZY WYSYŁASZ MAILINGI DO WŁASNYCH CZY WYNAJĘTYCH BAZ? CZY PROWADZISZ DZIAŁANIA NAKIEROWANE NA ROZBUDOWĘ BAZ DANYCH? PROGNOZY DOT. WYDATKÓW W 2010 R. Z JAKIMI DZIAŁANIAMI INTEGRUJESZ KAMPANIE MARKETINGOWE? CZY DZIĘKI MARKETINGOWI FIRMA MOŻE OSIĄGNĄĆ WYMIERNE KORZYŚCI? KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA MARKETINGU DEKLAROWANE WYKORZYSTANIE MARKETINGU W PRZYSZŁOŚCI PODSUMOWANIE SPIS TREŚCI

3 WSTĘP Oddajemy w Państwa ręce szósty raport z badania wykorzystania poczty elektronicznej w Polsce. Ankieta jego kolejnej edycji zawierała część skierowaną do wszystkich użytkowników poczty elektronicznej oraz fragment dedykowany tylko pracownikom działu marketingu, PR oraz dyrektorom i właścicielom firm. Pozwoliło to wykazać różnice w postrzeganiu poczty elektronicznej jako kanału komunikacji między nadawcami a odbiorcami komunikatów marketingowych. Baza podstawowych zagadnień pozostała taka sama jak w poprzednich edycjach, aby można było wskazać trendy i zmiany, które zaszły w ciągu ostatnich lat. Nowe, dodatkowe pytania zostały stworzone na podstawie odpowiedzi ankietowanych z lat ubiegłych oraz sugestii Klientów SARE. Celem badania jest poznanie preferencji dotyczących komunikacji ingowej oraz ukazanie zmian w tej materii na przestrzeni ostatnich lat. Wyniki przysłużą się podnoszeniu jakości tworzonych newsletterów i mailingów oraz wskażą kierunki rozwoju narzędzia do marketingu SARE. Badanie przeprowadzone zostało przy wykorzystaniu ankiety internetowej, która dostępna była w Sieci od 22 lipca do 31 sierpnia 2009 roku. Grupą docelową były osoby aktywne zawodowo, zajmujące różne stanowiska w marketingu, PR, IT oraz menedżerowie wyższego szczebla i właściciele firm. W czasie trwania badania ankietę wypełniło poprawnie respondentów. Realizowany przez SARE projekt jest jedynym cyklicznym badaniem obrazującym sposoby korzystania z poczty elektronicznej w Polsce. Patronat branżowy nad wydarzeniem objęło Interactive Advertising Bureau Polska oraz Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego. Patronami medialnymi tegorocznej edycji badania byli: MediaRun, Internetstandard, Brief.pl, Radio PiN oraz Nowoczesna Firma.

4 PROFIL RESPONDENTÓW

5 PŁEĆ RESPONDENTÓW kobiety mężczyźni 43% 57% Po raz drugi w historii badania udział w ankiecie wzięło więcej kobiet niż mężczyzn. W tym roku grupa kobiet była większa o 32 proc. Mężczyźni dominują w przedziale wiekowym lat. WIEK RESPONDENTÓW < <14 3% 1% 3% 19% 30% 44% Zdecydowaną większość uczestników badania stanowią osoby w wieku lat (44 proc.). 30 proc. respondentów ma od 30 do 39 lat. Na trzecim miejscu uplasowała się grupa wiekowa lat (19 proc.), natomiast jedynie 3 proc. ogółu respondentów ma od 15 do 19 lat. Struktura wiekowa tegorocznego badania pokrywa się z wynikami kilku ostatnich edycji. PROFIL RESPONDENTÓW 5

6 pracujący niepracujący SYTUACJA ZAWODOWA 19% Aż 81 proc. spośród wszystkich ankietowanych to osoby aktywne zawodowo. Poznanie ich opinii miało dla badania kluczowe znaczenie. 81% ZATRUDNIENIE marketing inne dyrektor/właściciel obsługa klienta administracja sprzedaż IT PR produkcja 5% 3% 6% 8% 9% 9% 24% 18% Najliczniejszą grupę zawodową w badaniu stanowili pracownicy marketingu (24 proc.) oraz przedstawiciele innych zawodów (18 proc.), a także menedżerowie wyższego szczebla (18 proc.). 18% PROFIL RESPONDENTÓW 6

7 KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ

8 LICZBA POSIADANYCH KONT POCZTOWYCH 3 lub więcej 2 konta 1 konto nie posiadam 10% 1% Większość, bo aż 61 proc. ankietowanych, posługuje się więcej niż dwoma skrzynkami pocztowymi. 28% 61% LICZBA I OTRZYMYWANYCH W CIĄGU DNIA % 31% % % 24% 26% 25% 26% 26% 26% 26% % % % 21 % 21 % 21 % 19 % 21 % % % % 13% 16% 15 % 8 % 7 % 5 % 6% 5 % Liczba wiadomości otrzymywanych w ciągu dnia utrzymuje się na niemal niezmienionym, w stosunku do ubiegłego roku, poziomie. Tylko 5 proc. ankietowanych odbiera dziennie od jednego do trzech maili. Natomiast 22 proc. uczestników badania otrzymuje powyżej 40 i dziennie. Najwięcej wiadomości odbierają dyrektorzy, pracownicy PR i marketingu. Najmniej zatrudnieni w administracji i produkcji, co z pewnością związane jest ze specyfiką ich pracy KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ 8

9 SPOSÓB ODBIORU POCZTY ELEKTRONICZNEJ przez program pocztowy przez stronę www przez telefon komórkowy przez konsolę do gier 17% 1% % % % 67% 59% 74% 61% 70% Większość respondentów nie ogranicza się do jednego sposobu odbioru poczty elektronicznej i przegląda maile zarówno za pomocą programu pocztowego, jak i strony www. Najpopularniejsze jest używanie programów pocztowych (np. Microsoft Outlook). Korzysta z nich 67 proc. ankietowanych. Coraz więcej osób odbiera korespondencję przez telefon komórkowy - ten sposób wskazało już 17 proc. badanych, dlatego warto zwracać uwagę na wagę a. W tym roku pierwszy raz uwzględniliśmy konsolę do gier jako narzędzie do odbioru poczty. Póki co nie jest ona jednak bardzo popularna, gdyż korzysta z niej tylko 1 proc. użytkowników. KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ 9

10 POCZTA NA PORTALACH Gmail Wirtualna Polska Onet Inny O2 Interia Gazeta.pl Yahoo Hotmail Aol 7% 3%3% 13% 14% 18% 19% % 30% 1% 10% 15% 27% 22% 19% 18% 17% W kolejnym pytaniu sprawdziliśmy popularność poszczególnych dostawców skrzynek pocztowych. Najpowszechniejsze jest konto pocztowe Gmaila (23 proc.), a następnie Wirtualnej Polski (17 proc.). Zaledwie 5 proc. badanych wskazało skrzynkę pocztową w serwisie Gazeta.pl. Może być to spowodowane jednak faktem, że Gazeta.pl korzysta z silnika Gmaila, a więc respondenci logujący się do swojej poczty poprzez ten portal wskazywali w swoich odpowiedziach Gmaila. Wśród innych dostawców skrzynek pocztowych wymieniano m.in. home.pl, neostradę oraz webmail.pl. KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ 10

11 PROGRAMY POCZTOWE Outlook Express Outloot 2007 Outlook 2003 Thunderbird Inny Lotus notes Poczta systemu Windows Vista The Bat 15% 3% 5% 2% 7% % 14% 3% 3% 3% 8% % 15% 26% 19% 21% Sprawdziliśmy również, z jakich programów pocztowych korzystają ankietowani. W czołówce znajduje się oprogramowanie amerykańskiego Microsoftu, którego używa ponad siedmiu na dziesięciu badanych. Na polskim rynku liczy się jeszcze bezpłatny program Mozilla Thunderbird (15 proc. wskazań). 7 proc. stanowiły inne aplikacje takie jak: Apple Mail, Evolution, Novell Groupwise oraz IncrediMail. KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ 11

12 PRZESYŁANIE ZNAJOMYM MAILI O CHARAKTERZE ROZRYWKOWYM 68 % 66 % 65% 21 % 25% 26% 8 % 4 % 4 % 3 % 5% 5% tak, zawsze czasami W tegorocznym badaniu odnotowaliśmy nieznaczny spadek popularności przesyłania znajomym wiadomości o charakterze rozrywkowym. W dalszym ciągu jednak marketing wirusowy ma duży potencjał, gdyż zaledwie do 5 proc. respondentów nie trafia tego typu korespondencja, a jedynie co piąta osoba deklaruje, że nie przesyła dalej tego typu maili. Z jakiego powodu? Ponad połowa osób nie chce irytować znajomych, a 37 proc. wskazuje na brak czasu. Wśród innych powodów podano: kwestie bezpieczeństwa i zagrożenia wirusami, niechęć do spamowania znajomych i zbyt dużą wagę plików. Z JAKIEGO POWODU NIE PRZESYŁASZ ZNAJOMYM INFORMACJI O CHARAKTERZE ROZRYWKOWYM? nie chcę irytować znajomych 54% (300 nie mam czasu 37% (205 ) inne 10% (54) KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ 12

13 L I C Z B A N I E Z A M Ó W I O N Y C H M A I L I ( S PA M U ) OTRZYMYWANYCH DZIENNIE Problem spamu jest niestety w dalszym ciągu powszechny, znacząco zwiększyła się liczba internautów otrzymujących ponad 11 niezamówionych wiadomości dziennie. Liczba osób odbierających od jednej do trzech wiadomości utrzymuje się na takim samym poziomie jak w ubiegłym roku. 32% 39 % 37% 37 % 36 % 33 % 34% 35 % 28 % 23% 23 % 22 % 7% 4 % 5% 5 % STOSOWANIE BLOKADY WYSKAKUJĄCYCH OKIENEK tak nie nie wiem 20% 17% % Po raz kolejny zbadaliśmy wykorzystanie blokady wyskakujących okienek przeglądarki przez użytkowników. Stosuje ją 63 proc. ankietowanych. Nie bez znaczenia jest fakt jej domyślnego włączenia w większości przeglądarek (Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera). Jest to istotna wskazówka d l a m a r k e t e r ó w, a b y n i e u m i e s z c z a ć formularzy subskrypcji w okienkach pop up. KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ 13

14 tak nie nie wiem STOSOWANIE BLOKADY WYŚWIETLANYCH GRAFIK W MAILACH 17% 2009 Sześciu na dziesięciu ankietowanych (63 proc.) blokuje wyświetlanie grafik w mailach. Obserwujemy tu wzrost o 34 proc. w stosunku do ubiegłego roku. 20% 63% Opcja ta jest domyślnie włączona w najpopularniejszych programach pocztowych (np. Mozilla Thunderbird) oraz klientach web niektórych polskich portali (m.in. Onet, O2, Interia). Warto więc zalecić marketerom i agencjom przygotowującym kreacje mailingów opatrywanie grafik alternatywnym tekstem. W niektórych przypadkach dobrze jest rozważyć wysyłkę mailingu z obrazkami załączonymi do wiadomości. KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ 14

15 STOSOWANIE FILTRÓW ANTYSPAMOWYCH tak nie nie wiem 13% 11% % 11% % 77% 13% % % 16% 72% 76% W celu ochrony przed niechcianą korespondencją aż 76 proc. respondentów stosuje różnego rodzaju filtry antyspamowe. Ich zastosowanie jest na niemal identycznym poziomie jak w ubiegłym roku. KORZYSTANIE Z POCZTY ELEKTRONICZNEJ 15

16 MARKETING W OCENIE ODBIORCÓW

17 tak nie CZY SUBSKRYBUJESZ NEWSLETTERY? 8% 92% % 87% marketing to forma komunikacji ciesząca się dużą popularnością wśród internautów. Zapytaliśmy uczestników badania, czy subskrybują newslettery oraz jakie mają zdanie na ich temat. Ponad dziewięciu na dziesięciu internautów subskrybuje przynajmniej jeden z nich. Najchętniej zamawiane są one przez pracowników marketingu, PR, działów sprzedaży oraz kadrę menedżerską i właścicieli firm LICZBA NEWSLETTERÓW OTRZYMYWANYCH W CIĄGU TYGODNIA 29% 29% 34 % 8% > Najwięcej, bo aż 34 proc. badanych, odbiera od trzech do pięciu newsletterów tygodniowo. Poza tym po 29 proc. respondentów otrzymuje od sześciu do dziesięciu i ponad dziesięć newsletterów w ciągu tygodnia. Tylko 8 proc. ankietowanych wskazało, że subskrybuje tylko jeden lub dwa biuletyny elektroniczne. Wynika więc z tego, że ponad 90 proc. internautów subskrybuje więcej niż jeden newsletter w tygodniu. MARKETING W OCENIE ODBIORCÓW 17

18 RODZAJE OTRZYMYWANYCH NEWSLETTERÓW 2009 newslettery branżowe 73% dzienniki internetowe 55% newslettery reklamowe 39% aktualności firmowe 30% biuletyny wewnętrzne informacje o konkursach newsletter programów lojalnościowych 23% 22% 21% e-learning 17% kursy językowe, hobbystyczne 9% inne relacje inwestorskie 7% 6% Najczęściej otrzymujemy newslettery branżowe oraz dzienniki internetowe. Na kolejnej pozycji plasują się mailingi reklamowe, aktualności firmowe oraz biuletyny wewnętrzne. Respondenci wymieniali dodatkowo newslettery zawierające informacje o imprezach rozrywkowych i kulturalnych, oferty pracy, a także bieżące informacje z kraju i ze świata. MARKETING W OCENIE ODBIORCÓW 18

19 2009 C O C I Ę S K Ł O N I Ł O D O Z A P I S A N I A S I Ę NA NEWSLETTER? oszczędność czasu związana z poszukiwaniem informacji i szybki dostęp do newsów atrakcyjna strona www zachęcający tekst o korzyściach z subskrypcji benefity (upominki, zniżki, specjalne oferty) wymagało tego wzięcie udziału w konkursie polecenie znajomego 20% 19% 16% 10% 6% 70% W tym roku po raz pierwszy postanowiliśmy zapytać o powody zapisania się na listy subskrypcyjne. Wnioski mogą pomóc w konstruowaniu skutecznych formularzy subskrypcji. Najważniejszą korzyścią okazała się tu oszczędność czasu związana z poszukiwaniem i dostępem do informacji. Na drugim miejscu wskazywano atrakcyjność witryny internetowej. Dla 19 proc. decydującym czynnikiem był zachęcający tekst, mówiący o korzyściach z subskrypcji. Co ciekawe aż 16 proc. do zapisu skłoniły benefity w postaci upominków, zniżek czy ofert specjalnych, a 10 proc. zdecydowało się na udział w konkursie i związane z tym pozostawienie swojego adresu . MARKETING W OCENIE ODBIORCÓW 19

20 tak nie C Z Y W I D Z I A Ł E Ś Z AWA R T O Ś Ć N E W S L E T T E R A ZANIM SIĘ NA NIEGO ZAPISAŁEŚ? 50% 50% W tej edycji badania spytaliśmy - również po raz pierwszy - czy respondenci widzieli newsletter przed tym, jak zdecydowali się na niego zapisać. Dość zaskakujący okazał się fakt, że równo połowa osób odpowiedziała na to pytanie twierdząco. Oznacza to, że znaczna liczba witryn umożliwia podgląd newsletterów przed ich subskrypcją. WSKAŻ PREFEROWANE GODZINY OTRZYMYWANIA NEWSLETTERÓW 2009 jest mi to obojętne przed 8:00 8:00-12:00 po 16:00 12:00-16:00 3% 6% 22% 30% 38% Kolejnym zagadnieniem poruszonym w badaniu były preferencje godzinowe otrzymywania newsletterów. Spośród tych, którym nie jest to obojętne, badani wskazują godziny poranne i przedpołudniowe jako najlepsze do otrzymywania tego typu korespondencji. Wynikać to może z charakteru zamawianych biuletynów, gdyż w większości przypadków są to newslettery informacyjne. MARKETING W OCENIE ODBIORCÓW 20

21 CECHY DOBREGO NEWSLETTERA 2009 konkretny, rzeczowy czytelny z linkami do stron www lekki (mało KB) atrakcyjny graficznie krótki personalizowany inne 1% 14% 21% 29% 27% 45% 65% 74% Jak co roku poprosiliśmy respondentów o wskazanie cech idealnego newslettera. Najczęściej wybierano rzeczowość i czytelność - te dwie cechy wskazywano najchętniej również w latach poprzednich. Istotne dla subskrybentów jest umieszczanie linków do stron www w wysyłanych im wiadomościach. Wśród spontanicznie podawanych odpowiedzi najczęściej wskazywano na brak reklam oraz prezentację praktycznych case ów. MARKETING W OCENIE ODBIORCÓW 21

22 NAJBARDZIEJ RAŻĄCE BŁĘDY W NEWSLETTERACH 2009 brak możliwości wypisania niepoprawne wyświetlanie grafik błędy językowe i ortograficzne brak polskich liter zbyt długi czas oczekiwania na ściągnięcie wiadomości z serwera brak możliwości odpisania inne 5% 16% 42% 41% 37% 33% 31% Wśród najbardziej rażących błędów w otrzymywanych newsletterach prym wiedzie brak możliwości wypisania się z listy mailingowej. Przypomnijmy, że zgodnie z Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, każda wiadomość musi zawierać możliwość prostego doprowadzenia do zaprzestania otrzymywania dalszej korespondencji. Okazuje się, że wiele firm bagatelizuje ten zapis i nie zamieszcza w swoich mailingach stopki do wypisu. Wyniki badania wskazują jednak, że takie niedopatrzenie nie jest jedynie naruszeniem prawa, ale może też spowodować negatywne reakcje odbiorców. Na dalszych miejscach znajdują się: niepoprawne wyświetlanie grafik, błędy językowe i ortograficzne. Dodatkowo wskazano na niedostosowanie kreacji a do różnych skrzynek pocztowych, powielanie tematów, za dużą ilość informacji oraz nieaktualność danych. MARKETING W OCENIE ODBIORCÓW 22

23 C Z Y S U B S K R Y B U J E S Z I N F O R M A C J E POPRZEZ KANAŁ RSS 22% 27% 50% 49% 28% 24% W porównaniu z zeszłorocznymi wynikami wzrósł odsetek osób korzystających z kanałów RSS. Ten sposób dystrybucji informacji wciąż jednak nie jest zbyt powszechny, a 28 proc. pytanych nie ma pojęcia, czym jest RSS. tak nie nie wiem co to jest 2009 raz na pół roku nigdy raz w miesiącu raz w roku JAK CZĘSTO BIERZESZ UDZIAŁ W GRACH I KONKURSACH GDZIE WYMAGANE JEST PODANIE ADRESU ? 16% 25% 25% 34% Z uwagi na fakt, że gry i konkursy to doskonały sposób na rozbudowę bazy adresowej, zapytaliśmy użytkowników, jak często biorą udział w tego typu aktywnościach, gdzie wymagane jest podanie swojego adresu . Co ciekawe, aż jedna czwarta osób podaje adres w różnych konkursach przynajmniej raz na miesiąc. 34 proc. internautów podaje swój adres raz na pół roku. W sumie 3/4 respondentów jest skłonnych podać swój adres , aby wziąć udział w konkursie. MARKETING W OCENIE ODBIORCÓW 23

24 MARKETING W FIRMACH

25 C Z Y F I R M A, W K T Ó R E J P R A C U J E S Z WYSYŁA NEWSLETTERY SWOIM KLIENTOM? % 48% 49% 60 % 57% 52% 51 % 49% 47 % 34% 37 % 28 % 20 % 9% 5 % 3% 4% 3% tak nie nie wiem Ostatnia część badania dedykowana była wyłącznie pracownikom marketingu, PR, menadżerom wyższego szczebla oraz właścicielom firm. Wymienione grupy najlepiej orientują się w bieżącej działalności marketingowej przedsiębiorstw, w których pracują. Zawarte tu dane tworzą obraz wykorzystania marketingu po stronie marketerów oraz prognozę jego rozwoju. Już 60% badanych pracuje w firmach, które wykorzystują w swoich działaniach marketing, a odsetek ten stale rośnie. W tym roku odnotowano tu najbardziej dynamiczny od 2006 roku wzrost. MARKETING W FIRMACH 25

26 Z JAKIEGO NARZĘDZIA KORZYSTA TWOJA FIRMA DO WYSYŁKI INGÓW? profesjonalny system moduł CMS, CRM program pocztowy np. MS Outlook 24% 25% 51% Ponad połowa firm wykorzystujących marketing w swojej działalności używa profesjonalnych narzędzi do obsługi tego typu komunikacji. Jedna czwarta przedsiębiorstw wysyła newslettery za pomocą odpowiedniego modułu systemów CMS lub CRM. Wciąż jednak duża grupa, bo aż 24 proc. ankietowanych, wykorzystuje do tego celu zwykłe programy pocztowe. autorski zewnętrzny 48% 52% Wśród ankietowanych wysyłających newslettery i mailingi za pomocą profesjonalnych narzędzi największa część korzysta z SARE. Jednak wciąż jeszcze znacząca ilość (52 proc.) wykorzystuje autorskie rozwiązania i skrypty. Odsetek ten będzie z pewnością malał w kolejnych latach. MARKETING W FIRMACH 26

27 CZY STOSUJESZ TARGETOWANIE BEHAWIORALNE W KAMPANIACH MARKETINGOWYCH? nie tak 33% 67% W tym roku wprowadziliśmy do badania szereg nowych pytań związanych z aktualnymi trendami. Zapytaliśmy respondentów m.in. o to czy stosują w swoich kampaniach marketingowych targetowanie behawioralne, innymi słowy czy wysyłają wiadomości do grup osób wytypowanych na podstawie ich dotychczasowych zachowań. Z udzielonych odpowiedzi wynika, że nie jest to jeszcze powszechne. Targetowanie behawioralne wykorzystuje 33 proc. respondentów, jednak jak na zupełnie nowe rozwiązanie to odsetek ten i tak należy uznać za bardzo duży. Wynikać to może z faktu, że przy wykorzystaniu profesjonalnych narzędzi do marketingu realizacja takich kampanii jest bardzo prosta. MARKETING W FIRMACH 27

28 tak nie CZY PRZED WYSYŁKĄ TESTUJESZ KREACJĘ NA RÓŻNYCH SKRZYNKACH POCZTOWYCH? 42% 58% Coraz istotniejsze w realizacji skutecznych kampanii marketingowych jest zapewnienie prawidłowego wyświetlania wiadomości przez program służący do odbioru poczty. Stąd też kolejne pytanie w ankiecie dotyczyło testowania kreacji w różnych skrzynkach pocztowych. Prawie 60 proc. ankietowanych twierdzi, że testuje kreacje przed wysłaniem, co należy uznać za bardzo dobry wynik. CZY STOSUJESZ PERSONALIZACJĘ TREŚCI WIADOMOŚCI? nie tak W kolejnym pytaniu poruszyliśmy kwestię personalizacji wiadomości. 45% Marketerzy często trzymają się 55% tradycyjnych i bezpiecznych zwrotów typu Szanowni Państwo lub Witamy serdecznie. Od czasu do czasu pojawiają się w newsletterach zwroty bezpośrednie, np. Witaj Aniu. Teoretycznie mail personalizowany ma większe szanse przykucia uwagi odbiorców ze względu na to, że są oni wyczuleni na swoje imię. Warto zaznaczyć też, że personalizacja to nie tylko możliwość wykorzystania imienia, ale także możliwość wstawienia w treści maila kodów rabatowych, stanu konta punktowego w programie lojalnościowym czy dowolnej innej cechy przypisanej do odbiorcy. Z odpowiedzi ankietowanych wynika, że aż 45 proc. marketerów stosuje personalizację treści wiadomości. MARKETING W FIRMACH 28

29 CZY BADASZ PRZYCZYNY REZYGNACJI Z NEWSLETTERA? nie tak 34% 66% Następnie sprawdziliśmy czy respondenci badają przyczyny rezygnacji odbiorców z wysyłanego przez nich newslettera. Większość, bo aż 66 proc., nie analizuje powodów rezygnacji. Wynika to z braku czasu, niewielkiej ilości rezygnacji lub braku odpowiedniego narzędzia CZY WYSYŁASZ MAILINGI DO WŁASNYCH CZY WYNAJĘTYCH BAZ? własnych 90% zlecam wysyłkę do baz zewnętrznych 29% do własnych i wynajętych baz 19% W związku z tym, że działania marketingowe należy rozumieć zarówno jako wysyłkę newsletterów do własnej listy subskrybentów, jak i mailingów reklamowych skierowanych do zewnętrznych baz zapytaliśmy o to, które z powyższych kampanii realizują ankietowani. Okazuje się, że wysyłamy mailingi przede wszystkim do własnych baz adresowych. Jedna trzecia ankietowanych zleca wysyłki do zewnętrznych baz, a 19 proc. wysyła zarówno do własnych jak i wynajetych baz. MARKETING W FIRMACH 29

30 CZY PROWADZISZ DZIAŁANIA NAKIEROWANE NA ROZBUDOWĘ BAZ DANYCH? tak nie 27% 73% Niemal 3/4 właścicieli baz danych realizuje działania prowadzące do rozbudowy swoich list adresowych. Wśród spontanicznie udzielonych odpowiedzi na temat spososobów rozbudowy baz danych wymieniono: stosowanie ankiet, kampanii displayowych oraz adwords, wprowadzanie benefitów, telemarketing, a także konkursy z nagrodami. PROGNOZY DOT. WYDATKÓW W 2010 R. Następne pytanie jakie zadaliśmy dotyczyło prognozy wydatków na działania marketingowe w 2010 roku. Z odpowiedzi jasno wynika, że zwiększone zostaną przede wszystkim nakłady finansowe na budowę własnych baz. MARKETING W FIRMACH 30

31 2009 Z JAKIMI DZIAŁANIAMI INTEGRUJESZ KAMPANIE MARKETINGOWE? inne formy reklamowe w internecie reklama w wyszukiwarkach kampania sms prasa radio 13% 12% 12% 42% 76% display TV 9% 9% W celu zwiększenia efektywności działań promocyjnych respondenci realizują kampanie marketingu zintegrowanego. Najczęściej łączą ing z reklamą displayową, reklamą prasową oraz kampaniami w wyszukiwarkach. tak nie wiem nie CZY DZIĘKI MARKETINGOWI FIRMA MOŻE OSIĄGNĄĆ WYMIERNE KORZYŚCI? 10% 5% Świadomość korzyści wynikających z wykorzystania marketingu jest bardzo duża posiada ją 85 proc. 85% MARKETING W FIRMACH 31

32 KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKORZYSTANIA MARKETINGU 2009 większa liczba kontaktów z klientami większa liczba odwiedzin strony www wzrost sprzedaży obniżenie kosztów komunikacji z klientami/kontrahentami 12% 13% 16% 17% inne 1% W pytaniu o konkretne zalety włączania do swoich działań promocyjnych marketingu respondenci najczęściej wskazywali możliwość zwiększenia liczby kontaktów z klientami oraz większą ilość odwiedzin witryny internetowej. Wymieniono również inne korzyści: dotarcie do nowych klientów, umacnianie relacji z dotychczasowymi klientami, a także budowanie pozytywnego wizerunku firmy. MARKETING W FIRMACH 32

33 DEKLAROWANE WYKORZYSTANIE MARKETINGU W PRZYSZŁOŚCI 2009 częściej 60% tak samo 32% w ogóle 6% rzadziej 2% Zdecydowana większość badanych (60 proc.) deklaruje zwiększenie intensywności działań marketingowych przy wykorzystaniu poczty elektronicznej. Jedynie 6 proc. respondentów nie planuje w przyszłości w ogóle wykorzystywać marketingu w swoich firmach. To dobra prognoza dla rozwoju tego rynku w Polsce. MARKETING W FIRMACH 33

34 PODSUMOWANIE

35 Wyniki szóstego badania wykorzystania poczty elektronicznej w Polsce potwierdzają wiele trendów widocznych już w zeszłym roku. Odbiorcy otrzymują coraz więcej wiadomości - większość znajduje w swoich skrzynkach od 4 do 20 wiadomości dziennie. Liczba adresów , którymi posługują się użytkownicy, wzrosła bardzo nieznacznie, choć warto zwrócić uwagę, że aż 61 proc. z nich utrzymuje trzy lub więcej skrzynek pocztowych. Większość osób korzysta na przemian zarówno z webowych, jak i desktopowych klientów poczty. Najpopularniejsze są oczywiście rozwiązania Microsoftu (głównie Outlook i Outlook Express). Pocztę poprzez stronę www sprawdza 62 proc. badanych. Wśród najpopularniejszych serwisów udostępniających bezpłatne skrzynki pocztowe prym wiodą Gmail oraz Wirtualna Polska. Dane te mają szczególne znaczenie w kontekście optymalizacji kreacji wysyłanych newsletterów i mailingów. Znacząco wzrosło wykorzystanie blokad grafik zaciąganych do wiadomości z zewnętrznych serwerów (z 47 do 63 proc.). Zastosowanie filtrów antyspamowych oraz blokad wyskakujących okienek pozostało na niezmienionym poziomie. Korzystanie z newsletterów jest powszechne, bowiem ponad 90 proc. ankietowanych subskrybuje przynajmniej jeden z nich. Odnotowaliśmy tu nieznaczny wzrost w stosunku do ubiegłego roku. Badani wskazują też na podobne jak w zeszłym roku korzyści wynikające z otrzymywania newsletterów, które związane są w największym stopniu z zaspokajaniem potrzeb informacyjnych. Dlatego wśród zamawianych biuletynów dominują wciąż newslettery branżowe i dzienniki internetowe. Co ciekawe na trzecim miejscu znalazły się newslettery reklamowe, co oznacza, że badani chętnie otrzymują komunikaty o charakterze marketingowym przekazywane w tej formie. PODSUMOWANIE 35

36 Preferencje dotyczące terminu otrzymywania newsletterów, jak i ich formy są zbliżone do tych zeszłorocznych. Wiadomości powinny więc być przede wszystkim rzeczowe i czytelne. Dobrze też udostępnić newsletter jako kanał RSS, bowiem już 27 proc. badanych wykorzystuje ten format subskrypcji. Jak się okazuje, najczęstszym powodem, który skłania nas do zapisania się do newslettera, jest oszczędność czasu związana z poszukiwaniem informacji. Duży wpływ na podjęcie decyzji ma także atrakcyjność strony internetowej. To, co najbardziej irytuje odbiorców, to brak możliwości wypisania się z newslettera w dowolnym momencie oraz niepoprawne wyświetlanie grafik. A zatem, aby nie stracić subskrybentów, warto testować kreację i dbać o to, by mailing wyświetlał się poprawnie we wszystkich programach pocztowych. Na szczęście aż 58 proc. ankietowanych marketerów testuje swoje wiadomości przed wysłaniem. Aby zwiększyć skuteczność kampanii mailingowych, marketerzy stosują targetowanie behawioralne (33 proc.), personalizację wiadomości (45 proc.), a także integrują kampanie marketingowe z innymi działaniami promocyjnymi (najczęściej z kampaniami w wyszukiwarkach). W celu rozbudowy baz danych stosują ankiety, kampanie adwords oraz konkursy. Są to skuteczne metody pozyskiwania nowych adresów . Z badania wynika, że aż 75 proc. respondentów jest skłonnych podać swój adres , aby wziąć udział w grze lub konkursie. Jeśli chodzi o podział wydatków na wysyłki do własnych i zewnętrznych baz adresowych, to okazuje się, że na te pierwsze przeznaczane są znacznie większe sumy. Ankietowani marketerzy zadeklarowali wydatki na mailingi do własnych baz adresowych na poziomie 77%, a do zewnętrznych baz na poziomie 21% swojego budżetu marketingowego. Widać zatem, że firmy stawiają przede wszystkim na budowanie lojalności wśród swoich konsumentów. Z prognoz wydatków na przyszły rok wynika również, że zwiększone zostaną przede wszystkim nakłady na rozbudowę własnych baz adresowych. PODSUMOWANIE 36

37 Warto odnotować, że w tym roku liczba firm wykorzystujących marketing w swoich działaniach komunikacyjnych wzrosła aż o 22 proc. Ponad połowa firm wysyła newslettery i mailingi przy wykorzystaniu profesjonalnego narzędzia do marketingu (najczęściej jest to SARE), jednak wciąż duża grupa wykorzystuje do tego celu programy pocztowe (24 proc.) Spośród menedżerów, którzy włączyli działania marketingowe do swoich strategii promocyjnych, aż 85 proc. widzi wymierne korzyści z tym związane. Wymienia wśród nich głównie większą liczbę kontaktów z klientami oraz większą liczbę odwiedzin serwisu www. Wszystko to powoduje, że aż sześć na dziesięć osób odpowiedzialnych za kształtowanie polityki informacyjnej w swoich firmach planuje zwiększenie intensywności działań promocyjnych wykorzystujących pocztę elektroniczną, a zaledwie 6 proc. badanych nie zamierza wykorzystywać w przyszłości marketingu. To bardzo dobra perspektywa dla rozwoju rynku marketingu w Polsce. PODSUMOWANIE 37

38 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ Zapraszamy do skorzystania z nowej usługi SARE: SARE MAILMEDIA realizacja kampanii ingowych

raport e-mail marketing

raport e-mail marketing raport e-mail marketing listopad 2010 Sponsorzy Partnerzy spis treści 6 Personalizuj, testuj, licz. E-mail marketing w liczbach 27 Efektywna kampania e-mail marketingowa - w końcu bez tajemnic ARTYKUŁ

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ 2014 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ RAPORT E-MAIL MARKETING Partnerzy Wydawca Optymizm na rynku jest duży. Czy uzasadniony? Około 127 milionów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik działań w Internecie dla NGO

Podręcznik działań w Internecie dla NGO Podręcznik działań w Internecie dla NGO 1 Opracowanie merytoryczne: Socjomania Redakcja: Marzena Żeber Autorki tekstów: Marzena Żeber, Justyna Kwiecień Opracowanie graficzne i skład: Małgorzata Spasiewicz

Bardziej szczegółowo

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE

dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE dr Monika Kaczmarek-Śliwińska INTERNET PUBLIC RELATIONS W SPORCIE 1. ZASADY REALIZACJI DZIAŁAŃ PUBLIC RELATIONS W INTERNECIE Funkcjonowanie organizacji sportowych i znanych sportowców w dobie rozwoju gospodarki

Bardziej szczegółowo

Efektywna komunikacja w internecie

Efektywna komunikacja w internecie Efektywna komunikacja w internecie Cztery najważniejsze obszary skutecznej e-komunikacji: WWW media społecznościowe monitoring mediów mobile Nowe standardy komunikacji W szkole uczono nas tego, jak przebiega

Bardziej szczegółowo

Newsletter Marketing

Newsletter Marketing Newsletter Marketing czyli inna twarz e-mail marketingu. Praktyczne porady dla wydawców i autorów newsletterów By Przemysław Modrzewski www.marketinglab.pl mój prywatny blog marketingowy [Newsletter marketing]

Bardziej szczegółowo

E-commerce. w Polsce 2009

E-commerce. w Polsce 2009 E-commerce w Polsce 2009 Raport przygotowany przez Praktycy.com Czerwiec 2009 Spis treści Wstęp 3 1. Charakterystyka sklepów 5 1.1 Charakterystyka polskiego rynku e-commerce na tle innych rynków 5 1.2

Bardziej szczegółowo

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów ISBN: 978-83-930264-0-1 Patronat merytoryczny: Patronat branżowy: Patronat medialny: 2 Wprowadzenie Wprowadzenie Raport e-handel Polska 2009 jest pracą

Bardziej szczegółowo

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów

Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów Badanie polskich sklepów internetowych i konsumentów ISBN: 978-83-930264-1-8 Patronat merytoryczny: Patronat branżowy: Patronat medialny: 2 Wprowadzenie Wprowadzenie Raport e-handel Polska 2009 jest pracą

Bardziej szczegółowo

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international

Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych. biznes 2.0 contium divante imas international Co działa w polskim e-commerce Raport z badania sklepów internetowych biznes 2.0 contium divante imas international wrzesień 2009 Dodaj form p atnoêci dla Twoich Klientów LUKAS Raty dla Twojego Sklepu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy

Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy 1 Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Wykorzystanie internetu w działalności marketingowej małej firmy Łukasz Laskowski Zespół Systemów produkcji Rolnej Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Brwinów

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW

WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Kwartalnik Internetowy Komunikacja Społeczna 2012, nr 4 WYKORZYSTANIE INTERNETU W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ PRZEDSIĘBIORSTW W OPINII MENEDŻERÓW Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka 1 Aneta Lipińska 2 Streszczenie

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI

WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE. Dariusz GADECKI WYŻSZA SZKOŁA EKOLOGII I ZARZĄDZANIA W WARSZAWIE PRACA DYPLOMOWA WYŻSZE STUDIA ZAWODOWE - INŻYNIERSKIE Dariusz GADECKI DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA NA RYNKU USŁUG INTERNETOWYCH NA PRZYKŁADZIE IDM WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA

Bardziej szczegółowo

Współczesna Gospodarka

Współczesna Gospodarka Współczesna Gospodarka Contemporary Economy Vol. 3 Issue 3 (2012) 1-11 Electronic Scientific Journal ISSN 2082-677X www.wspolczesnagospodarka.pl WYKORZYSTANIE NARZĘDZI MARKETINGU INTERNETOWEGO W ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Prawo w email marketingu

Prawo w email marketingu 1 Prawo w email marketingu O badaniu Aspekty prawne uważane są za najsłabszy punkt marketerów i przedsiębiorców prowadzących kampanie email marketingowe. Do tej pory nie było żadnych danych, które mogłyby

Bardziej szczegółowo

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012

Marketing i reklama w Internecie. Kraków, 31.10.2012 2012 Marketing i reklama w Internecie Kraków, 31.10.2012 PRELEGENT Tomasz Gutkowski Wprowadzenie do marketingu i reklamy w Internecie Internet jako medium działań marketingowych Zasięg Internetu w Polsce:

Bardziej szczegółowo

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE

Raport. Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Raport Wpływ internetu na gospodarkę w POLSCE Przedmowa Internet. To słowo zadomowiło się w języku na dobre. Sieć stała się częścią naszego życia, naszej codzienności. Coraz częściej jako użytkownicy

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE

NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Gazeta Finansowa NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W FIRMIE Kolorowy magazyn tygodnika Gazeta Finansowa (bezpłatny, wyłącznie do 46 numeru z 18 24 listopada 2011 r.) Już 16 grudnia specjalne wydanie Magazynu GF Kolorowy

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE SKUTECZNEJ OFERTY HANDLOWEJ WYSYŁANEJ DROGĄ MAILOWĄ DZIAŁ GRAFICZNY. www.dzialgraficzny.pl kontakt@działgraficzny.

TWORZENIE SKUTECZNEJ OFERTY HANDLOWEJ WYSYŁANEJ DROGĄ MAILOWĄ DZIAŁ GRAFICZNY. www.dzialgraficzny.pl kontakt@działgraficzny. TWORZENIE SKUTECZNEJ OFERTY HANDLOWEJ WYSYŁANEJ DROGĄ MAILOWĄ DZIAŁ GRAFICZNY www.dzialgraficzny.pl kontakt@działgraficzny.pl 883 222 221 wstęp Pierwszą rzeczą jaką ma się na myśli w odniesieniu do marketingu

Bardziej szczegółowo

Programy lojalnościowe i motywacyjne

Programy lojalnościowe i motywacyjne Media & Marketing Polska DODATEK BIURA REKLAMY Programy lojalnościowe i motywacyjne Badanie potencjału rynku BtoB Nowe trendy okiem ekspertów Skuteczny program w biznesie Mechanizmy społecznościowe a lojalność

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH

WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH mgr Patrycja Smul Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WYKORZYSTANIE INTERNETU W SPRZEDAŻY I PROMOCJI USŁUG TURYSTYCZNYCH Streszczenie: Na obecnym etapie Internet zmienił całkowicie oblicze handlowej

Bardziej szczegółowo

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014

Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców. Edycja 2014 Gmina na piątkę! Dobre praktyki w obsłudze przedsiębiorców Edycja 2014 Opieka naukowa: prof. SGH dr hab. Hanna Godlewska-Majkowska, mgr Magdalena Typa Autorzy raportu: Maciej Boncławek, mgr Mariusz Czarnecki,

Bardziej szczegółowo

Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej

Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego Polskiej Żeglugi Bałtyckiej ZESZYTY NAUKOWE POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE I MARKETING Nr 3 (52) 2010 Ewa Dłubakowska Puzio, Renata Gałan, Kamil Puzio Analiza skuteczności działań performance marketing na przykładzie serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych

Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych UNIWERSYTET WARSZAWSKI WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH Monika Tomkiewicz Nr albumu: 248760 Wykorzystanie mediów społecznościowych przez firmy w celach marketingowych i wizerunkowych Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Katedra Ekonomii Kamil Sobolewski nr albumu: 207757 Praca magisterska na kierunku zarządzanie Rola marketingu internetowego w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

MARKETING MOBILNY. www.interaktywnie.com/biznes/raporty

MARKETING MOBILNY. www.interaktywnie.com/biznes/raporty STYCZEŃ 2013 LUTY 2013 MARZEC 2013 KWIECIEŃ 2013 MAJ 2013 CZERWIEC 2013 LIPIEC 2013 SIERPIEŃ 2013 WRZESIEŃ 2013 PAŹDZIERNIK 2013 LISTOPAD 2013 GRUDZIEŃ 2013 MARKETING MOBILNY www.interaktywnie.com/biznes/raporty

Bardziej szczegółowo

GRZEGORZ SZYMAŃSKI, ARKADIUSZ KOWALCZYK ROLA APLIKACJI REKLAMOWYCH FACEBOOKA WE WSPÓŁCZESNYCH STRATEGIACH MARKETINGOWYCH

GRZEGORZ SZYMAŃSKI, ARKADIUSZ KOWALCZYK ROLA APLIKACJI REKLAMOWYCH FACEBOOKA WE WSPÓŁCZESNYCH STRATEGIACH MARKETINGOWYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 740 STUDIA INFORMATICA NR 31 2012 GRZEGORZ SZYMAŃSKI, ARKADIUSZ KOWALCZYK Politechnika Łódzka ROLA APLIKACJI REKLAMOWYCH FACEBOOKA WE WSPÓŁCZESNYCH STRATEGIACH

Bardziej szczegółowo

Marketing Automation. Definitywny i ostateczny przewodnik po Marketing Automation

Marketing Automation. Definitywny i ostateczny przewodnik po Marketing Automation Marketing Automation Definitywny i ostateczny przewodnik po Marketing Automation Co to jest Marketing Automation dlaczego świat zaczyna korzystać z systemów do automatyzacji Jak wykorzystywać system do

Bardziej szczegółowo

MARKETING MOBILNY RAPORT

MARKETING MOBILNY RAPORT Styczeń 2012 Luty 2012 Marzec 2012 Kwiecień 2012 Maj 2012 Czerwiec 2012 Lipiec 2012 Sierpień 2012 Wrzesień 2012 Październik 2012 Listopad 2012 Grudzień 2012 RAPORT MARKETING MOBILNY Partnerzy Wydawca WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego?

Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego? 22 E- COMMERCE W POLSCE Jak rozwija się polski handel elektroniczny na tle rynku światowego? E-commerce to handel internetowy wykorzystujący do swego funkcjonowania środki i urządzenia elektroniczne. Według

Bardziej szczegółowo