PRZEWODNIK DLA KLIENTA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PRZEWODNIK DLA KLIENTA"

Transkrypt

1 Spółdzielcza Grupa Bankowa BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ PRZEWODNIK DLA KLIENTA Instrukcja użytkowania systemu bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych BS NOWE WWW NOWE, MARZEC 2006 r.

2 Spis treści: I. Wymagania systemowe i niezbędne ustawienia... 5 II. Instalacja usługi BS NOWE 5 III. Pierwsza wizyta w systemie IV. Kolejne wizyty w Systemie V. Korzystanie z Systemu Rachunki Szczegóły rachunku Bieżący stan rachunku Wyciągi z rachunku Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych (wyciągach) Przelewy Edycja przelewu Przelew ZUS Przelew do urzędu skarbowego Import przelewów Import przelewów ZUS Import przelewów podatku Lista przelewów Statusy przelewów Akceptowanie przelewu Akceptowanie grupy przelewów zbiorcze Akceptowanie grupy przelewów pojedynczo Wycofanie akceptów przelewów Przekazanie przelewów do realizacji Wstrzymanie realizacji przelewów Usuwanie przelewów Kopiowanie przelewów Przygotowanie raportu z przelewów Raport z przelewów Archiwum przelewów Lokaty Edycja lokaty Lista lokat Tabela oprocentowania lokat Archiwum lokat Akceptowanie lokaty BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 2

3 3.6. Zerwanie lokaty Kontrahenci Edycja kontrahenta Import kontrahentów Tabele Tabela banków krajowych Tabela rachunków urzędów skarbowych Tabela kursów walut Konfiguracja Konfiguracja uprawnień użytkowników Funkcje Rachunki Opcje wyświetlania rachunków Konfiguracja uprawnień do rachunków Grupy rachunków Konfiguracja parametrów aplikacji Hasła Zmiana hasła Zasady ogólne dotyczące nadawania haseł Zmiana PIN karty Odblokowanie karty Wylogowanie z systemu BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 3

4 Szanowni Państwo! Serdecznie witamy w gronie użytkowników usługi bankowości elektronicznej dla klientów instytucjonalnych BS NOWE WWW. Oferujemy Państwu nowoczesną usługę bankową, dzięki której Klient może przeprowadzić za pośrednictwem Internetu wszystkie operacje, jakie standardowo są dostępne w tradycyjnej jednostce banku. Korzystanie z Systemu jest bardzo łatwe i bezpieczne, możliwe z dowolnego miejsca na świecie, a także dostępne przez całą dobą i przez cały rok. Jedynym warunkiem korzystania z usług jest posiadanie komputera klasy PC z dostępem do internetu oraz zainstalowaną przeglądarką WWW. Warto podkreślić, że w projektowaniu i budowie systemu wykorzystano najnowszą wiedzę i technologię zabezpieczeń przed ewentualnymi próbami włamania. Dla zapewnienia jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przy wymianie informacji z Klientem wykorzystuje się protokół szyfrujący Secure Socet Layer (SSL). Protokół SSL zapewnia poufność informacji i gwarantuje, że nikt postronny nie może odczytać lub zmienić danych przesyłanych między Klientem a Bankiem. Podczas korzystania z usługi BS NOWE WWW wykorzystuje się następujące techniki kryptograficzne: algorytm symetryczny używany do zabezpieczania całej sesji komunikacyjnej między przeglądarką Klienta a serwerem WWW; stosowany przez Centrum Usług Internetowych klucz symetryczny ma 128 bitów, algorytm asymetryczny (z kluczem prywatnym i publicznym serwera banku) używany w czasie inicjacji połączenia do zabezpieczenia transmisji losowo wygenerowanego klucza sesyjnego (wykorzystywanego w algorytmie symetrycznym); klucz publiczny Centrum Usług Internetowych ma 1024 bity. Do zabezpieczania zleceń bankowych składanych poprzez usługę BS NOWE WWW wykorzystywane są następujące metody: system nadawania dla każdego z użytkowników, uprawnień do wykonywania kolejnych czynności związanych ze zleceniem (tworzenie, edycja, akceptowanie, przekazanie do banku itd.) oraz uprawnień do przeglądania lub obciążania każdego z rachunków, funkcja skrótu zapewniająca integralność przechowywanych w Centrum zleceń, podpisy elektroniczne treści zleceń generowane na karcie mikroprocesorowej użytkownika (po podaniu przez niego indywidualnego PIN do karty) dla każdego ze zleceń, sprawdzane pod kątem ich poprawności i zgodności z kartą wzorów podpisów dwukrotnie: w momencie ich tworzenia po przesłaniu do Centrum Usług Internetowych i przy przesyłaniu z Centrum do systemu bankowego. Zastosowane przez Centrum Usług Internetowych metody kryptograficzne uważane są przez specjalistów za najbezpieczniejsze i całkowicie wystarczające dla zapewnienia poufności operacji finansowych. Sprawdzenia, czy mamy włączone szyfrowanie oraz jaka jest długość klucza szyfrującego można dokonać ustawiając wskaźnik myszy na kłódce w prawym dolnym rogu okna przeglądarki. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 4

5 Rys. 1 Bezpieczny protokół SSL 128-bitowy W przypadku połączeń z usługą BS NOWE WWW długość klucza powinna wynosić 128 bitów. Przed rozpoczęciem korzystania z usługi zachęcamy Państwa do zapoznania się z niniejszą dokumentacją, która przystępnie wyjaśni pojawiające się wątpliwości i przybliży jej funkcjonalność. I. Wymagania systemowe i niezbędne ustawienia Do obsługi aplikacji wymagana jest przeglądarka Internet Explorer (wersja przeglądarki 6.0 lub wyższa) zainstalowana w systemie Windows 98, NT, 2000 lub XP. Usługa BS NOWE WWW współpracuje również z przeglądarką internetową Netscape 4.7x. Aby możliwe było zainstalowanie czytnika kart mikroprocesorowych wymagane jest w komputerze posiadanie wolnego portu USB. Aplikacja dostosowana jest do rozdzielczości ekranu 800x600, przy czym zalecana jest rozdzielczość 1024x768 lub wyższa. Przed pierwszym zalogowaniem do usługi BS NOWE WWW należy dokonać odpowiedniej konfiguracji przeglądarki internetowej. Instrukcja konfiguracji znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji. II. Instalacja usługi BS NOWE WWW 1. Instalacja usługi rozpoczyna się od dokonania odpowiedniej konfiguracji przeglądarki internetowej, opisanej w Załączniku nr Ponieważ usługa wykorzystuje aplety Javy, należy sprawdzić w systemie Windows wersję zainstalowanej Wirtualnej Maszyny Javy Microsoftu. W tym celu spod linii poleceń DOS należy wydać polecenie jview i nacisnąć klawisz Enter. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 5

6 Wersja zainstalowanej Wirtualnej Maszyny Javy powinna wynosić Jeśli tak jest, można przejść od razu do punktu 9. Jeśli w systemie Windows jest inna wersja lub nie jest zainstalowana żadna wersja, to należy ją zainstalować. W systemie Windows XP, Wirtualna Maszyna Javy standardowo nie jest zainstalowana. Po wydaniu polecenia jview pojawia się informacja o braku zainstalowanej Wirtualnej Maszyny Javy. 3. Włożyć płytę instalacyjną usługi BS NOWE WWW do napędu CD komputera. 4. Uruchomić program j2re-1_2_06-windows-i586-p znajdujący się w katalogu \jre. 5. Potwierdzić warunki licencyjne umowy wybierając I accept the terms in the license agreement i nacisnąć Next. 6. Pojawi się następne okno, w którym wybieramy rodzaj instalacji Typical i przycisk Next. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 6

7 7. Na zakończenie procesu instalacji wciskamy przycisk Finish. 8. Jeśli pojawi się monit o potrzebie restartu komputera należy wybrać Tak. Komputer wykona restart. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 7

8 9. Kolejnym etapem instalacji usługi jest zainstalowanie sterowników czytnika kart mikroprocesorowych. W tym celu należy uruchomić program setup.exe znajdujący się w katalogu \install. Po chwili pojawi się okno informacyjne, gdzie należy wybrać Tak. 10. Dla czytnika kart mikroprocesorowych z wtyczką USB wybrać GemPCTwin i zaznaczyć odpowiednie opcje przedstawione na rysunku poniżej a odznaczyć opcje Komponenty dla Netscape 4.x oraz Komponenty dla Sun Java Plug-in, a następnie wcisnąć przycisk Instaluj. 11. Po chwili pojawi się okno: BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 8

9 Należy kliknąć przycisk Dalej a następnie zaznaczyć opcję I accept the terms in the agreement i kliknąć przycisk Dalej. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 9

10 Pozostawić domyślne ustawienia dotyczące lokalizacji katalogu na dysku i kliknąć przycisk Dalej. Rozpocznie się proces instalacji... Należy czekać aż się zakończy. Po chwili pojawi się okno, w którym należy kliknąć przycisk Zakończ: BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 10

11 Aby zakończyć proces instalacji należy wcisnąć przycisk Zamknij. Powyższą informację potwierdzamy przyciskiem OK. 12. Wyłączyć komputer z zasilania. 13. Podłączyć wtyczkę czytnika kart mikroprocesorowych do wolnego gniazda USB w komputerze. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 11

12 Rys. 2. Czytnik kart mikroprocesorowych z wtyczką USB 14. Włączyć komputer. 15. W trakcie uruchamiania się systemu Windows, czytnik kart mikroprocesorowych zostanie rozpoznany automatycznie i przypisane mu będą odpowiednie sterowniki. 16. Czytnik jest gotowy do pracy. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Bankiem, pod numerem III. Pierwsza wizyta w systemie Aby zalogować się do usługi BS NOWE WWW należy wejść na stronę internetową Banku Spółdzielczego w Nowem n/wisłą, czyli i kliknąć na link Klienci instytucjonalni logowanie. Po chwili pojawi się następujące okno Autoryzacji widoczne poniżej: Rys. 2. Autoryzacja Państwa identyfikator oznaczony skrótem ID znajduje się w kopercie nazwanej CUI Pins, natomiast hasło oznaczone słowem PIN znajduje się wewnątrz bezpiecznej koperty. Przebieg procedury autoryzacji wygląda następująco: 1. W polu Identyfikator użytkownika należy wprowadzić identyfikator otrzymany z banku, czyli ID. 2. W polu Hasło należy wprowadzić PIN. 3. Po wypełnieniu pól należy wcisnąć przycisk Zatwierdź. Poprawnie wprowadzone dane autoryzacyjne umożliwią korzystanie z dalszych funkcji systemu. Jeśli wprowadzone dane są niewłaściwe pojawi się okno z komunikatem o błędzie. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 12

13 Rys. 3 Komunikat o błędzie Należy wówczas powtórzyć autoryzację wprowadzając poprawne dane. UWAGA!!! W celu zwiększenia bezpieczeństwa usługi system zablokuje automatycznie dostęp do niej po 5-ciu nieudanych próbach logowania. Jeśli wystąpi taka sytuacja należy skontaktować się telefonicznie z Bankiem. IV. Kolejne wizyty w Systemie Przy każdej wizycie w systemie użytkownik przechodzi autoryzację. Przebieg procedury wygląda następująco: Wyświetlona zostaje strona Autoryzacja (Rys. 2). W polu Identyfikator użytkownika należy wprowadzić identyfikator otrzymany w Banku. W polu Hasło należy wprowadzić hasło otrzymane z Banku. Po wypełnieniu pól należy wcisnąć przycisk Zatwierdź. Dalsze instrukcje patrz część V. V. Korzystanie z Systemu. 1. Rachunki Po przeprowadzeniu poprawnej rejestracji w systemie, Klient uzyskuje dostęp do usługi BS NOWE WWW, na której przedstawiona jest lista dostępnych dla niego rachunków (Rys. 4), wraz z informacjami o: numerze rachunku kliknięcie na numer wywołuje ekran ze szczegółami rachunku), walucie, saldzie bieżącym kliknięcie wywołuje ekran z saldem i operacjami bieżącymi, obrotach bieżących Winien i Ma, dacie ostatniego wyciągu bankowego, saldzie ostatniego wyciągu bankowego. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 13

14 Rys. 4 Lista rachunków Tabela zawiera również odsyłacz służący do wywołania listy wyciągów bankowych. Dodatkowo, jeśli w konfiguracji uprawnień użytkownika została zaznaczona odpowiednia opcja wyświetlane są grupy rachunków. Dla grup rachunków prezentowane są: zbiorcze salda w PLN, zbiorcze obroty bieżące po stronach Winien i Ma. Za pomocą przycisku Wyszukiwanie operacji na wyciągach można otworzyć ekran służący do wyszukiwania operacji na wyciągach bankowych Szczegóły rachunku W tej opcji wyświetlane są szczegóły rachunku, w tym: nazwa i adres właściciela rachunku, data otwarcia rachunku, limit kwotowy jednorazowej operacji internetowej, dzienny limit kwotowy operacji internetowych. Rys. 5 Szczegóły rachunku Po kliknięciu na Stan rachunku pojawia się okno informujące o Bieżącym stanie rachunku Bieżący stan rachunku Ekran ten zawiera informacje na temat: czasu aktualizacji danych, środków własnych, limitu kredytowego, sumy zaległych prowizji, sumy zablokowanych środków, dostępnej kwoty, sumy zleceń w realizacji (wysłanych do banku, lecz jeszcze nie zaksięgowanych), BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 14

15 przewidywanej dostępnej kwoty (dostępna kwota księgowa pomniejszona o zlecenia w realizacji), listy operacji bieżących ze szczegółami. Rys. 6 Bieżący stan rachunku Przycisk Aktualizuj służy do odświeżenia wszystkich informacji na ekranie. Za pomocą przycisku Pobierz plik można otworzyć nowe okno z danymi do pobrania w formie pliku z operacjami bieżącymi Wyciągi z rachunku Po kliknięciu na liście rachunków na datę ostatniego wyciągu (Rys. 4) wyświetla się lista wszystkich operacji danego dnia. Rys. 7 Lista operacji Lista operacji z wybranego wyciągu zawiera następujące informacje: datę waluty, BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 15

16 liczbę porządkową transakcji, skrócony opis operacji/rodzaj operacji, kwotę operacji, nazwę kontrahenta, tytuł płatności. Po kliknięciu na pole Lista, w kolumnie Wyciągi (Rys. 4) pojawi się ekran służący do określenia zakresu wyświetlanej następnie listy wyciągów bankowych wg: zakresu przeszukiwanych dat, z ostatniej określonej liczby dni, np. 30 dni. Rys.8 Zakres listy wyciągów Po zaznaczeniu określonej opcji i kliknięciu przycisku Pokaż otworzy się nowe okno z listą zestawień obrotów dziennych. Rys. 9 Lista zestawień obrotów dziennych Lista zestawień obrotów dziennych z wybranego okresu zawiera: datę zestawienia po kliknięciu pojawia się nowe okno z zestawieniem obrotów dziennych, saldo otwarcia (początkowe), BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 16

17 sumę obrotów po stronie Winien i Ma wraz z liczbą zrealizowanych operacji pole to wyświetla się, jeśli nie została zaznaczona wcześniej opcja Pomiń szczegółowe dane na temat obrotów, saldo zamknięcia, przycisk Wydruk do otwarcia dodatkowego okna z wydrukiem zestawienia, przycisk Pobierz plik do pobrania pliku (w formacie określonym w konfiguracji parametrów), przycisk Pobierz plik z zestawieniem obrotów dziennych do pobrania pliku zawierającego wszystkie wyciągi z wybranego zakresu dat Wyszukiwanie operacji na zestawieniach obrotów dziennych (wyciągach) Po wybraniu tej opcji wyświetla się formularz służący do określenia kryteriów wyszukiwania operacji w tym: numer rachunku, zakres przeszukiwanych dat, ciąg znaków zawartych w polach opisu operacji lub kontrahenta. Rys. 10 Wyszukiwanie operacji Po określeniu kryteriów i kliknięciu przycisku Szukaj otwiera się okno zawierające znalezione operacje. Rys. 11 Lista znalezionych operacji BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 17

18 2. Przelewy Ekran służący do wyświetlania przelewów zawiera odsyłacze do: tworzenia nowego przelewu, tworzenia przelewu ZUS, tworzenia przelewu podatku, importu przelewów, importu przelewów ZUS, importu przelewów podatku, informacji o tabeli kursów walut, wyświetlania raportów z przelewów, archiwowania i przeglądania archiwum przelewów. Rys. 12 Przelewy Po naciśnięciu przycisku Pokaż wyświetla się lista przelewów. Możliwe jest określenie liczby przelewów wyświetlanych na jednym ekranie lub pobranie zbioru zawierającego aktualne informacje o statusach przelewów. Wszystkie przelewy, podobnie jak i lokaty, aby mogły być zrealizowane w banku muszą zostać zaakceptowane poprzez złożenie podpisu elektronicznego generowanego na karcie mikroprocesorowej przez osobę z prawem podpisu w imieniu firmy Klienta. Jeśli zlecenie po akcepcie/akceptach posiada odpowiednią liczbę podpisów tworzących kombinację odpowiadającą wzorowi złożonemu w Banku wtedy otrzymuje status Gotowe. Gotowe zlecenie może zostać Przekazane do realizacji lub mogą też w tym momencie zostać wycofane jego akcepty (przy czym każdy z akceptantów wycofując swój akcept usuwa wszystkie akcepty). Zlecenie przekazane do realizacji zmienia status na w realizacji po przekazaniu go do systemu bankowego. Przed przekazaniem sprawdzana jest poprawność każdego z podpisów zlecenia oraz zgodność ich kombinacji z kartą wzorów podpisów. Ewentualne błędy podpisów powodują odrzucenie zlecenia. Podobny efekt dają formalne błędy stwierdzone przez Bank. W przypadku, gdy nie stwierdzono błędów zlecenia status zlecenia zmienia się na Zrealizowane. Zlecenia niezrealizowane mogą zostać usunięte. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 18

19 2.1. Edycja przelewu System automatycznie rozpoznaje przy pobieraniu treści przelewu czy jest to zwykły przelew, przelew ZUS lub przelew do urzędu skarbowego. Tworzenie nowego przelewu lub edycja istniejącego zawiera m.in. możliwości: wyboru rachunku do obciążenia z listy dostępnych dla użytkownika, wybrania kontrahenta z listy, przy czym można wybierać z pełnej listy lub z listy kontrahentów na określoną literę, tworzenia przelewu ze zdefiniowanego wcześniej szablonu, przy czym takie szablony można w trakcie tworzenia przelewu dodać, aktualizować lub usunąć. Rys. 13 Nowy przelew Przy wyborze rachunku do obciążenia w zależności od ustawienia parametrów użytkownika pojawia się pełna lub skrócona lista rachunków. Jeśli żądany kontrahent znajduje się w rejestrze kontrahentów to należy najpierw zaznaczyć opcję Kontrahent z listy a następnie wybrać początkową literkę skróconej nazwy kontrahenta lub wybrać Wszyscy, aby wyświetlić pełną listę kontrahentów. UWAGA!!! Jeśli litera nie jest aktywna, to znaczy, że w rejestrze brak jest kontrahentów, których skrócona nazwa rozpoczyna się na tę literę. Jeśli po wybraniu kontrahenta z listy zostaną zmienione jego dane w momencie zapisywania przelewu pojawi się pytanie czy zapisać te zmiany do danych w rejestrze kontrahentów. Po wypełnieniu niektórych lub wszystkich pól przelewu można te dane zapisać jako tzw. szablon przelewu. Jeśli na liście wyboru szablonu nie jest wybrana żadna nazwa, BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 19

20 w momencie naciśnięcia przycisku Zapisz pojawia się pytanie o nową nazwę szablonu, a następnie szablon zostaje zapisany. Jeśli na liście wyboru szablonu jest wybrana nazwa, po naciśnięciu przycisku Zapisz aktualne wartości pól zapisywane są jako wybrany szablon lub po naciśnięciu przycisku Usuń wybrany szablon zostaje usunięty. Podczas tworzenia nowego przelewu lub w trakcie edycji istniejącego wybranie dowolnej nazwy z listy szablonów powoduje przepisanie danych tego szablonu do edytowanych pól. Na dole okna znajduje się pole log: w którym znajdują się informacje o historii przelewu (m.in. kiedy został utworzony, przez kogo itp.). UWAGA!!! W polu Tytułem i Nazwa kontrahenta prosimy nie umieszczać znaków specjalnych, takich jak: : ; $ oraz samego znaku spacji Przelew ZUS Tworzenie nowego przelewu ZUS lub edycja istniejącego zwiera m.in. możliwości: wyboru rachunku do obciążenia z listy dostępnych dla użytkownika, tworzenia przelewu ze zdefiniowanego wcześniej szablonu, przy czym takie szablony można w trakcie tworzenia przelewu dodawać, aktualizować lub usuwać. Rys. 14 Przelew ZUS Przy wyborze rachunku do obciążenia w zależności od ustawienia parametrów użytkownika pojawia się pełna lub skrócona lista rachunków. Po wypełnieniu niektórych lub wszystkich pól przelewu można te dane zapisać jako tzw. szablon przelewu. Jeśli na liście wyboru szablonu nie jest wybrana żadna nazwa, w momencie naciśnięcia przycisku Zapisz pojawia się pytanie o nową nazwę szablonu, a następnie szablon zostaje zapisany. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 20

21 Jeśli na liście wyboru szablonu jest wybrana nazwa, po naciśnięciu przycisku Zapisz aktualne wartości pól zapisywane są jako wybrany szablon lub po naciśnięciu przycisku Usuń wybrany szablon zostaje usunięty. Podczas tworzenia nowego przelewu lub w trakcie edycji istniejącego wybranie dowolnej nazwy z listy szablonów powoduje przepisanie danych tego szablonu do edytowanych pól Przelew do urzędu skarbowego Tworzenie nowego przelewu do urzędu skarbowego lub edycja istniejącego zawiera m.in. możliwości: wyboru rachunku do obciążenia z listy dostępnych dla użytkownika, wyboru rachunku urzędu skarbowego z listy rachunków zawierającej numer rachunku, typ rachunku oraz nazwę urzędu skarbowego, wyboru rodzaju formularza z listy dostępnych typów, tworzenia przelewu za zdefiniowanego wcześniej szablonu, przy czym takie szablony można w trakcie tworzenia przelewu dodawać, aktualizować lub usuwać. Rys. 15 Przelew do US Przy wyborze rachunku do obciążenia w zależności od ustawienia parametrów użytkownika pojawia się pełna lub skrócona lista rachunków. Po wypełnieniu niektórych lub wszystkich pól przelewu można te dane zapisać jako tzw. szablon przelewu, tak jak w przypadku przelewów zwykłych i do ZUS Import przelewów Import przelewów polega na wskazaniu pliku na dysku klienta i załadowanie go poprzez przeglądarkę na serwer. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 21

22 Rys.16 Import przelewów Po wykonaniu pobrania pliku i wysłaniu na serwer wyświetla się komunikat z numerem referencyjnym importowanego pliku. UWAGA!!! Jeśli przelewy w importowanym pliku nie miały referencji własnych po imporcie każdemu przelewowi zostaną one nadane wg schematu numer referencyjny/numer kolejny przelewu w pliku. W kolejnym kroku sprawdzany jest format pliku i sprawdzane są wszystkie pola każdego przelewu pod względem poprawności. Po zakończeniu sprawdzania całego pliku i wyświetleniu listy błędów można odrzucić całą zawartość lub dopisać poprawne przelewy. Po zaimportowaniu poprawnych przelewów wyświetlana jest ich łączna liczba. Rys. 17 Informacja o zaimportowaniu przelewów 2.5. Import przelewów ZUS Import przelewów ZUS z pliku przebiega identycznie jak import przelewów, opisany w punkcie Import przelewów podatku Import przelewów podatku z pliku przebiega identycznie jak import przelewów, opisany w punkcie 2.4. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 22

23 2.7. Lista przelewów Po wybraniu z menu opcji Przelewy pojawia się ekran umożliwiający zarządzanie przelewami (Rys. 12). Przed wyświetleniem Listy przelewów można: określić liczbę przelewów wyświetlanych na jednym ekranie, pobrać zbiór zawierający dane dotyczące przelewów w formacie określonym w konfiguracji parametrów, wybrać sposób filtrowania przelewów wg ich statusów, wybrać sposób porządkowania kolejności wg różnych kryteriów, określić sposób porządkowania (rosnąco lub malejąco). Aby odświeżyć listę, należy nacisnąć przycisk Pokaż. Rys. 18 Lista przelewów Lista, w przypadku, gdy liczba przelewów spełniających zadane kryteria jest większa od ustalonej długości strony, zostaje podzielona na części. Na początku i końcu każdej części listy znajdują się przyciski nawigacyjne pozwalające na: przechodzenie do następnej lub poprzedniej strony, przechodzenie o kilka stron naprzód lub wstecz, przechodzenie do pierwszej lub ostatniej strony. W kolejnych kolumnach tabeli z przelewami pojawiają się: pole do zaznaczenia przelewu, ikona symbolizująca status przelewu po kliknięciu na ikonę otwiera się okno z treścią przelewu i możliwością wykonania czynności zależnej od aktualnego statusu przelewu, referencje przelewu, data złożenia zlecenia kliknięcie na niej otwiera okno z możliwością edycji przelewu (dla niezaakceptowanych przelewów) lub podglądem przelewu, BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 23

24 kwota przelewu, rachunek do obciążenia, pełny numer rachunku kontrahenta i jego nazwa, treść (tytuł) przelewu. Na samym dole listy znajdują się przyciski pozwalające na wykonywanie czynności związanych z przelewami: zaznaczenie wszystkich przelewów na danej stronie, zaznaczenie przelewów na wszystkich stronach, akceptowanie zbiorcze zaznaczonych przelewów z danej strony, akceptowanie pojedyncze zaznaczonych przelewów, wycofanie akceptów zaznaczonych przelewów, przekazanie zaznaczonych przelewów do realizacji w banku, wstrzymanie realizacji zaznaczonych przelewów, usunięcie zaznaczonych przelewów. W połączeniu z możliwością filtrowania wg statusu przelewów możliwe jest np. bardzo szybkie zaznaczenie wszystkich zaimportowanych przelewów w celu zaakceptowania Statusy przelewów Przelewy mogą posiadać następujące statusy: nowe, niezaakceptowane (zielone pióro), zaakceptowane (czerwone pióro), gotowe, przekazane do realizacji, w realizacji, zrealizowane, odrzucone, usunięte. Przed wyświetleniem listy przelewów po naciśnięciu przycisku Pobierz plik statusów przelewów otwiera się nowe okno zawierające dane dotyczące przelewów w formacie określonym w konfiguracji parametrów. Pobierane statusy dotyczą przelewów nie zarchiwizowanych Akceptowanie przelewu Do akceptowania przelewów wykorzystuje się karty mikroprocesorowe. UWAGA!!! Termin ważności certyfikatów kart mikroprocesorowych służących do podpisywania przelewów w usłudze BS NOWE WWW wynosi 1 rok. Pisemną informację o dacie ważności certyfikatów kart mikroprocesorowych otrzymuje wyznaczony we wniosku administrator usługi. Po tym okresie akceptacja przelewów jest zablokowana. Na ekranie komputera pojawi się komunikat: Błąd podczas tworzenia podpisu: Certyfikat poza BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 24

25 okresem ważności. W związku w powyższym przed upływem ww. terminu należy skontaktować się z Bankiem. Akceptowanie pojedynczego przelewu z listy przelewów można wykonać w dwojaki sposób: poprzez zaznaczenie nowego przelewu a następnie naciśnięcie przycisku Akceptuj pojedynczo, poprzez kliknięcie w ikonę statusu przelewu Po wykonaniu jednej z powyższych czynności pojawi się ekran akceptowania przelewu, który zawiera treść przelewu oraz aplet służący do tworzenia podpisu. Rys. 20 Akceptowanie przelewu Aby zaakceptować przelew należy: nacisnąć przycisk Podpisz zawarty w aplecie pojawi się monit o włożenie karty oraz wyświetli się okno służące do wpisania PIN karty, wpisać PIN i nacisnąć przycisk OK. Po poprawnym wpisaniu kodu PIN rozpoczyna się generowanie podpisu elektronicznego przelewu oraz następuje przesłanie danych do serwera. Po przesłaniu następuje sprawdzenie podpisu (po stronie serwera), a następnie zostaje wyświetlona informacja o wyniku weryfikacji podpisu. UWAGA!!! Trzykrotne (pod rząd) wpisanie błędnego PIN spowoduje zablokowanie karty. Zablokowaną kartę można odblokować korzystając z funkcji Odblokowanie karty. Po zakończeniu akceptowania przelewu i naciśnięciu przycisku Zamknij, jeśli zaznaczona była przy liście opcja Odświeżaj listę po zmianach, nastąpi zamknięcie okna z przelewem i przeładowanie bieżącej strony listy przelewów. Jeśli podpis był poprawny to status przelewu zmieni się na: - jeśli kombinacja podpisów przelewu nie jest wystarczająca dla banku, - jeśli kombinacja podpisów przelewu jest wystarczająca dla banku. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 25

26 2.10. Akceptowanie grupy przelewów zbiorcze Przed akceptowaniem grupy przelewów muszą one zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów i naciśnięciu przycisku Akceptuj razem otwiera się nowe okno zawierające informację o łącznej liczbie i sumarycznej kwocie zaznaczonych i nadających się do zaakceptowania przelewów oraz aplet służący do tworzenia podpisów. Rys. 21 Akceptowanie grupy przelewów UWAGA!!! Podczas zbiorczego akceptowania przelewów grupę do podpisania stanowią tylko przelewy zaznaczone na bieżącej stronie mimo, że zaznaczenie mogło obejmować przelewy z innych stron. Przyczyną jest konieczność uniknięcia akceptowania w ciemno przelewów, których treść nie jest wyświetlona na ekranie w tym przypadku na liście. Do akceptowania przelewów wykorzystuje się karty mikroprocesorowe. Aby zaakceptować przelewy należy: nacisnąć przycisk Podpisz zawarty w aplecie pojawi się monit o włożenie karty oraz wyświetli się okno służące do wpisania PIN karty, wpisać PIN i nacisnąć przycisk OK. Po poprawnym wpisaniu kodu PIN rozpoczyna się generowanie podpisu elektronicznego przelewów oraz następuje przesłanie danych do serwera. Po przesłaniu następuje sprawdzenie podpisu (po stronie serwera), a następnie zostaje wyświetlona informacja o wyniku weryfikacji podpisu. UWAGA!!! Trzykrotne (pod rząd) wpisanie błędnego PIN spowoduje zablokowanie karty. Zablokowaną kartę można odblokować korzystając z funkcji Odblokowanie karty. Po zakończeniu akceptowania przelewów i naciśnięciu przycisku Zamknij, jeśli zaznaczona była przy liście opcja Odświeżaj listę po zmianach, nastąpi zamknięcie okna i przeładowanie bieżącej strony listy przelewów. Jeśli podpis danego przelewu był poprawny to status przelewu zmieni się na: - jeśli kombinacja podpisów przelewu nie jest wystarczająca dla banku, - jeśli kombinacja podpisów przelewu jest wystarczająca dla banku. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 26

27 2.11. Akceptowanie grupy przelewów pojedynczo Przed akceptowaniem grupy przelewów muszą one zostać zaznaczone. Zaznaczone przelewy mogą być akceptowane tak jak pojedynczy przelew, ale bez konieczności każdorazowego wskazywania każdego z osobna. Po zaznaczeniu przelewów i naciśnięciu przycisku Akceptuj pojedynczo otwiera się nowe okno, w którym kolejno pojawiają się zaznaczone przelewy. Każdy przelew może być akceptowany poprzez naciśnięcie przycisku Podpisz lub pominięty poprzez naciśnięcie przycisku Omiń. Po wyczerpaniu listy zaznaczonych przelewów pojawia się odpowiedni komunikat Wycofanie akceptów przelewów Przed wycofaniem akceptów przelewy muszą zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów należy kliknąć przycisk Wycofaj akcept znajdujący się na końcu listy, a po potwierdzeniu żądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony komunikat o liczbie zmodyfikowanych przelewów Przekazanie przelewów do realizacji Przed przekazaniem przelewów do realizacji muszą one zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów należy kliknąć przycisk Przekaż znajdujący się na końcu listy, a po potwierdzeniu żądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony komunikat o liczbie zmodyfikowanych przelewów Wstrzymanie realizacji przelewów Przed wstrzymaniem realizacji przelewów muszą one zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów należy kliknąć przycisk Wstrzymaj znajdujący się na końcu listy, a po potwierdzeniu żądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony komunikat o liczbie zmodyfikowanych przelewów Usuwanie przelewów Przed usunięciem przelewów muszą one zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów należy kliknąć przycisk Usuń znajdujący się na końcu listy, a po potwierdzeniu żądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony komunikat o liczbie zmodyfikowanych przelewów Kopiowanie przelewów Przelewy przed kopiowaniem muszą zostać zaznaczone. Po zaznaczeniu przelewów należy kliknąć przycisk Kopiuj znajdujący się na końcu listy, a po potwierdzeniu żądania wykonania tej czynności zostaje wyświetlony komunikat o liczbie skopiowanych przelewów. Funkcja kopiowania przeznaczona jest do przelewów, które po wysłaniu otrzymały status, czyli zostały z różnych przyczyn odrzucone przez Bank. Kopiowanie ma na celu ułatwienie ponownej edycji przelewów, np. jeśli zostały odrzucone z powodu np. umieszczenia niedozwolonego znaku w polu Tytułem wpisanego podczas edycji przelewów. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 27

28 2.17. Przygotowanie raportu z przelewów Rys. 22 Przygotowanie raportu z przelewów Po wybraniu tej opcji wyświetla się formularz służący do określenia kryteriów tworzenia raportu z przelewów, w tym: statusu przelewu, kolejności przelewów w zestawieniu, zakresu dat przelewów, rachunku do obciążenia, pominięcia szczegółów przelewów (tylko podsumowanie). Po określeniu kryteriów i kliknięciu przycisku Pokaż raport otwiera się okno zawierające odpowiedni raport Raport z przelewów Rys. 23 Raport z przelewów Raport zawiera szczegóły przelewów oraz podsumowanie w podziale na obciążane rachunki. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 28

29 2.19. Archiwum przelewów Po wybraniu tej opcji wykonywane jest archiwizowanie przelewów, przy czym operacja ta wykonywana jest przy pierwszym jej uruchomieniu w nowym dniu przez użytkownika, który posiada odpowiednie uprawnienia. Archiwizowane są przelewy o statusach: - zrealizowane, - odrzucone, - usunięte. Przed wyświetleniem listy zarchiwowanych przelewów po naciśnięciu przycisku Pobierz plik statusów zleceń otwiera się nowe okno zawierające dane na temat zarchiwizowanych przelewów w formacie określonym w konfiguracji parametrów. Pobierane statusy dotyczą tylko przelewów zarchiwizowanych. Wyświetlenie listy zarchiwizowanych przelewów odbywa się w sposób analogiczny jak bieżącej listy przelewów, przy czym niedostępne są przyciski związane z zaznaczaniem, akceptowaniem i innymi czynnościami. Rys. 24 Lista zarchiwizowanych przelewów 3. Lokaty Po wybraniu tej opcji ekran zawiera odsyłacze do: tworzenia nowej lokaty, wyświetlenia aktualnych tabel oprocentowania, archiwum zakładanych lokat. Rys. 25 Lokaty W dolnej części ekranu wyświetlana jest legenda zawierająca statusy lokat. Po naciśnięciu przycisku Pokaż wyświetlana jest lista lokat. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 29

30 3.1. Edycja lokaty Tworzenie nowej lokaty lub edycja istniejącej zawiera m. in. możliwości: wyboru rachunku do obciążenia z listy dostępnych dla użytkownika, wyboru rodzaju oprocentowania, wyboru typu lokaty spośród wszystkich typów dostępnych dla danego rodzaju oprocentowania, wyboru sposobu dysponowania kwotą lokaty po jej zakończeniu, wskazania rachunku do przekazania odsetek (lub kwoty z odsetkami) spośród dostępnych rachunków. Rys. 26 Nowa lokata Przy wyborze rachunku do obciążenia w zależności od ustawienia parametrów użytkownika pojawia się pełna lub skrócona lista rachunków Lista lokat Po wybraniu z menu opcji Lokaty pojawia się ekran umożliwiający zarządzanie lokatami. Rys. 27 Lista lokat Przed wyświetleniem listy można określić następujące parametry: wybrać sposób filtrowania lokat wg ich statusów, wybrać sposób porządkowania kolejności wg różnych kryteriów, BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 30

31 określić sposób porządkowania (rosnąco lub malejąco). Każdorazowo po zmianie kryteriów, aby odświeżyć listę należy nacisnąć przycisk Pokaż. Rys. 28 Lista lokat W kolejnych kolumnach tabeli z lokatami pojawia się: ikona symbolizująca status lokaty po kliknięciu na ikonę otwiera się okno z treścią dyspozycji lokaty i możliwością wykonania czynności zależnej od aktualnego statusu lokaty, data otwarcia lokaty kliknięcie na niej otwiera okno z możliwością edycji lokaty (dla niezaakceptowanych lokat) lub podglądem dyspozycji lokaty, kwota lokaty, typ lokaty, oprocentowanie lokaty Tabela oprocentowania lokat Po wybraniu tej funkcji otwiera się nowe okno zawierające aktualne tabele oprocentowania lokat. Rys. 29 Tabela oprocentowania lokat 3.4. Archiwum lokat W prawym górnym narożniku znajduje się przycisk Archiwum. Po jego naciśnięciu można obejrzeć lokaty archiwalne. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 31

32 Po wybraniu tej opcji pojawia się okno zawierające: pole wyboru zawierające statusy lokat, pole wyboru z możliwością sortowania, możliwość wyświetlenia listy rosnąco lub malejąco. Rys. 30 Archiwum lokat Po naciśnięciu przycisku Pokaż wyświetlana jest lista lokat archiwalnych. Rys. 31 Lista lokat archiwalnych W prawym górnym rogu znajduje się przycisk Lokaty. Po jego naciśnięciu można obejrzeć aktywne lokaty Akceptowanie lokaty Ekran akceptowania lokaty zawiera treść lokaty oraz aplet służący do tworzenia podpisu. Aby zaakceptować lokatę należy: nacisnąć przycisk Podpisz zawarty w aplecie pojawi się monit o włożeniu karty oraz wyświetli się okno służące do wpisania PIN karty, wpisać PIN i nacisnąć przycisk OK, Po poprawnym wpisaniu kodu PIN rozpoczyna się generowanie podpisu elektronicznego lokaty oraz następuje przesłanie danych do serwera. Po przesłaniu następuje sprawdzenie podpisu (po stronie serwera), a następnie zostaje wyświetlona informacja o wyniku weryfikacji podpisu. Po zakończeniu akceptowania lokaty i naciśnięciu przycisku Zamknij, jeśli zaznaczona była przy liście opcja Odświeżaj listę po zmianach, nastąpi zamknięcie okna z lokatą i przeładowanie bieżącej strony listy lokat. Jeśli podpis był poprawny to status lokaty zmieni się na: - jeśli kombinacja podpisów lokaty nie jest wystarczając dla banku, - jeśli kombinacja podpisów lokaty jest wystarczająca dla banku. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 32

33 3.6. Zerwanie lokaty Rozpoczęcie zerwania lokaty możliwe jest tylko dla aktywnych lokat. Aby rozpocząć proces zerwania lokaty należy kliknąć na ikonę. Rys. 32 Wybór lokaty do zerwania Ekran zerwania lokaty zawiera treść lokaty oraz aplet służący do tworzenia podpisu. Rys. 33 Zerwanie lokaty Następnie należy: nacisnąć przycisk Podpisz zawarty w aplecie pojawi się monit o włożenie karty oraz wyświetli się okno służące do wpisania PIN karty, wpisać PIN i nacisnąć przycisk OK. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 33

34 Po poprawnym wpisaniu kodu PIN rozpoczyna się generowanie podpisu elektronicznego zerwania lokaty oraz następuje przesłanie danych do serwera. Po przesłaniu następuje sprawdzenie podpisu (po stronie serwera), a następnie zostaje wyświetlona informacja o wyniku weryfikacji podpisu. Jeśli podpis był poprawny to status lokaty zmieni się na: - jeśli kombinacja podpisów zerwania lokaty nie jest wystarczająca dla banku, - jeśli kombinacja podpisów zerwania lokaty jest wystarczająca dla banku. Aby zerwać lokatę należy kliknąć w ikonę zerwania lokaty nacisnąć przycisk Przekaż do realizacji., następnie w nowym oknie Rys. 34 Przekazanie do realizacji 4. Kontrahenci Ekran do wyświetlania kontrahentów zawiera odsyłacze do: tworzenia nowego kontrahenta, importu kontrahentów z pliku. Rys. 35 Kontrahenci Wyświetlenie listy kontrahentów odbywa się przez kliknięcie na początkowej literze skróconej nazwy kontrahenta lub kliknięcie Wszyscy, aby otrzymać pełną listę kontrahentów. UWAGA!!! Jeśli litera nie jest aktywna, oznacza to, że w rejestrze brak jest kontrahentów, których skrócona nazwa rozpoczyna się tą literą. Na liście kontrahentów wyświetlane są w kolejnych kolumnach: nazwa skrócona kliknięcie otwiera okno edycji kontrahenta, pierwsza linia nazwy, pełny numer rachunku Edycja kontrahenta Dodawanie nowego kontrahenta lub edycja istniejącego polega na wypełnieniu następujących pól: BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 34

35 nazwy skróconej używanej przy wyborze z listy na ekranie edycji przelewu, nazwy pełnej składającej się z 4 pól (po 35 znaków) odpowiadają one polom w przelewie Elixir, pełnego numeru rachunku w formacie NRB (numer banku może zostać wybrany przez wybranie z aktualnej tabeli banków po naciśnięciu przycisku Banki). Rys. 36 Edycja kontrahentów 4.2. Import kontrahentów Oprócz ręcznego dodawania kontrahentów można aktualizować ich listę poprzez import z pliku (podobnie jak w przypadku importu przelewów) o zdefiniowanym w konfiguracji formacie i strukturze opisanej w Załączniku 2. Rys. 37 Import kontrahentów Podczas importu sprawdzana jest poprawność danych oraz możliwe jest wybranie następujących opcji: dodanie do listy tylko nowych kontrahentów, poprawienie danych kontrahentów występujących na liście i dodanie nowych, usunięcie całej istniejącej listy kontrahentów i dodanie nowych. 5. Tabele Po wybraniu tej funkcji pojawi się okno zawierające dostępne tabele: banki krajowe, rachunki urzędów skarbowych, BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 35

36 tabela oprocentowania lokat, tabela kursów walut. Rys. 38 Tabele 5.1. Tabela banków krajowych Rys. 39 Banki krajowe W oknie wyświetlana jest lista banków krajowych zawierająca: numer rozliczeniowy banku, nazwę banku, adres banku. Zakres wyświetlanej listy można zawęzić poprzez wpisanie w centralne pole fragmentu numeru, nazwy lub adresu i naciśnięciu klawisza ENTER. W przypadku wykorzystywania listy do edycji przelewu lub kontrahenta wybranie banku następuje przez kliknięcie na jego numerze rozliczeniowym Tabela rachunków urzędów skarbowych Rys. 40 Rachunki urzędów skarbowych W oknie wyświetlana jest lista rachunków zawierająca: numer rachunku, typ rachunku: o CIT podatek dochodowy od osób prawnych, o VAT podatek od towarów i usług, podatek akcyzowy i podatek od gier, o PIT podatek dochodowy od osób fizycznych, o d.j.b. dochody państwowych jednostek budżetowych przekazywane do urzędów skarbowych, o in.d. pozostałe dochody z tytułu podatkowych i niepodatkowych należności budżetowych, BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 36

37 o wyd. wydatki budżetowe państwowej jednostki budżetowej, o doch. dochody budżetowe państwowej jednostki budżetowej, nazwę urzędu skarbowego, miasto. Zakres wyświetlanej listy można zawęzić poprzez wpisanie w centralne pole fragmentu numeru rachunku, nazwy lub miasta i naciśnięciu klawisza ENTER. W przypadku wykorzystywania listy do edycji przelewu do urzędu skarbowego wybranie rachunku urzędu skarbowego następuje przez kliknięcie na numerze odpowiedniego rachunku Tabela kursów walut W oknie wyświetlana jest informacja o: aktualnej dacie i godzinie obowiązywania kursów walut, kraju pochodzenia waluty, międzynarodowym symbolu waluty, jednostce przeliczeniowej, kursach walut. 6. Konfiguracja Konfiguracja obejmuje: konfigurację parametrów, konfigurację uprawnień użytkowników, konfigurację uprawnień do rachunków Konfiguracja uprawnień użytkowników System umożliwia administratorowi/administratorom określonym przez klienta i Bank określanie dla innych użytkowników: uprawnień do poszczególnych funkcji dostępnych w systemie, uprawnień do oglądania poszczególnych rachunków klienta (zleceń lub wyciągów, sald i operacji), uprawnień do obciążania przy tworzeniu nowego przelewu. Uprawnienia użytkowników w zakresie akceptowania zleceń (występowanie na karcie wzorów podpisów) są określane przez bank i administrator nie może ich zmienić. Na ekranie wyświetla się po lewej stronie lista wszystkich użytkowników klienta zdefiniowanych w systemie. Przed nazwiskiem i imieniem każdego użytkownika wyświetla się cyfra odpowiadająca kolumnie z karty wzorów podpisów złożonej w banku. Cyfrą 0 oznaczeni są użytkownicy nie występujący na takiej karcie. Administratorzy systemu oznaczeni są symbolem ADM. Po kliknięciu wybranego użytkownika wyświetlają się jego uprawnienia poprzez zaznaczenia przy nazwach funkcji. Po prawej stronie ekranu wyświetlana jest lista rachunków klienta. Nadanie/odebranie przez administratora użytkownikowi prawa do określonej funkcji polega na zaznaczeniu lub usunięciu zaznaczenia pola przy nazwie funkcji i zapisaniu zmian przyciskiem Zapisz użytkownika. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 37

38 Rys. 41 Konfiguracja uprawnień użytkowników Funkcje Funkcje są podzielone na grupy odpowiadające modułom systemu. Przyciski pod listą użytkowników służą do szybkiego przyznania lub odebrania uprawnień użytkownika. Przycisk Daj wszystkie i Zabierz wszystkie dotyczą wszystkich funkcji w systemie. Użycie przycisku Daj bierne pozwala przyznać wszystkie prawa z systemie bez możliwości modyfikacji danych. Użycie przycisku Zabierz aktywne odbiera użytkownikowi prawa związane z możliwością modyfikacji danych. Zmiana wartości w którymkolwiek polu powoduje, że przycisk Zapisz użytkownika staje się aktywny. Próba wybrania innego użytkownika przed zapisaniem danych prowadzi do monitu o chęć zapisania zmian Rachunki Dla każdego użytkownika osobno jest określane prawo do obciążania rachunku, a właściwie do tworzenia zleceń, w których rachunkiem do obciążenia jest ten właśnie rachunek i prawo do oglądania rachunku, w tym stanu bieżącego rachunku, operacji lub zleceń modyfikowanych przez innych użytkowników. Zaznaczenie odpowiednich pól przy nazwie grup rachunków pozwala na przeniesienie tego zaznaczenia na wszystkie rachunki należące do danej grupy Opcje wyświetlania rachunków Zaznaczenie jednego z rachunków w kolumnie domyślny (do obciążania) pozwala przyśpieszyć tworzenie nowego zlecenia. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 38

39 Pozostawienie niezaznaczonej opcji Ukryj rachunki niedostępne do obciążenia prowadzi do wyświetlenia takich rachunków na liście wyboru rachunku do obciążenia w kolorze czerwonym i blokowania ich wyboru. Zaznaczenie opcji Ukryj rachunki niedostępne do oglądania powoduje pominięcie tychże rachunków na liście. Zaznaczenie opcji Wyświetlaj tylko grupy rachunków pozwala na prezentację na liście rachunków tylko informacji o grupie rachunków bez informacji o danych z rachunków będących w grupie. Zaznaczenie opcji Ukryj grupy niedostępne do oglądania powoduje pominięcie tych grup na liście rachunków. Określenie uprawnień użytkowników do rachunków możliwe jest także w opcji Konfiguracja uprawnień do rachunków poprzez modyfikowanie list użytkowników uprawnionych do oglądania lub obciążania wybranego rachunku Konfiguracja uprawnień do rachunków Określenie uprawnień użytkowników do rachunków możliwe jest także poprzez tworzenie listy użytkowników uprawnionych do oglądania lub obciążania wybranego rachunku. Rys. 42 Konfiguracja uprawnień do rachunku Po lewej stronie ekranu wyświetlane są listy wszystkich dostępnych rachunków klientów i lista wszystkich użytkowników. Po wybraniu rachunku w prawej części ekranu aktualizowane są listy użytkowników, którzy posiadają uprawnienia do obciążania i oglądania danego rachunku. Dodanie do jednej z tych list odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej (kliknięcie z przytrzymaniem klawisza SHIFT) i przyciśniecie klawisza po lewej stronie danej listy, usunięcie z listy. Usunięcie z listy uprawnionych odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej użytkowników na danej liście i przyciśnięcie klawisza po lewej stronie danej listy. Po wykonaniu modyfikacji na listach konieczne jest ich zapisanie za pomocą przycisku Zapisz rachunek. Modyfikacje w wyżej opisany sposób przenoszone oczywiście są na uprawnienia oglądane od strony pojedynczego użytkownika. Pozwala to przy dużej liczbie użytkowników na jasny przegląd uprawnień bez konieczności powtarzania dla każdej osoby konfiguracji uprawnień użytkowników w przypadku np. określania uprawnień do nowego rachunku. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 39

40 6.3. Grupy rachunków Aby prezentować informacje o kilku rachunkach w sposób syntetyczny można utworzyć grupę o dowolnej nazwie i przypisać jednej lub więcej rachunków do takiej grupy. Jeśli zezwalają na to uprawnienia użytkownika grupa taka prezentowana jest na liście rachunków. Saldo bieżące grupy wyliczane jest suma sald bieżących na wszystkich rachunkach w grupie przeliczonych na PLN. Podobnie obliczane są bieżące obroty. Rys. 43 Konfiguracja grupy rachunków Po lewej stronie ekranu wyświetlane są listy wszystkich dostępnych grup rachunków. Po wybraniu grupy w prawej części ekranu aktualizowane są listy rachunków, które należą do danej grupy. Dodanie rachunku do grupy odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej (kliknięcie z przytrzymaniem klawisza SHIFT) i przyciśnięcie klawisza Dodaj do grupy. Usunięcie z grupy odbywa się przez zaznaczenie jednego lub więcej rachunków w grupie i przyciśnięcie klawisza Usuń z grupy. Po wykonaniu modyfikacji na listach konieczne jest ich zapisanie za pomocą przycisku Zapisz grupy. Po wykonaniu modyfikacji na listach konieczne jest ich zapisanie za pomocą przycisku Zapisz gurpy Konfiguracja parametrów aplikacji System umożliwia wybranie spośród dostępnych formatów plików dla: importu przelewów, importu przelewów ZUS, importu przelewów do US, importu kontrahentów, eksportu statusów zleceń, eksportu wyciągów bankowych, eksportu operacji bieżących, eksportu kursów walutowych. Przyciski Import struktury, Pokaż strukturę i Usuń strukturę stają się aktywne, gdy wybranym formatem dla odpowiedniego typu danych jest format Liniowy. System pozwala na łatwe określenie formatu importowanych lub eksportowanych plików liniowych (tzn. takich, których rekordy kończą się znakiem CRLF, a poszczególne pola są stałej długości lub są polami o zmiennej długości rozdzielone separatorem). Do takiej specyfikacji używa się pliku schema.ini tworzonego przez Administratora źródła danych BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 40

41 ODBC dla plików tekstowych. W pliku tym zapisywane są struktury wszystkich plików tekstowych w wybranym katalogu traktowanym jako źródło danych. Rys. 44 Konfiguracja Przyciski Import struktury, Pokaż strukturę i Usuń strukturę stają się aktywne, gdy wybranym formatem dla odpowiedniego typu danych jest format Liniowy. System pozwala na łatwe określenie formatu importowanych lub eksportowanych plików liniowych (tzn. takich, których rekordy kończą się znakiem CRLF, a poszczególne pola są stałej długości lub są polami o zmiennej długości rozdzielone separatorem). Do takiej specyfikacji używa się pliku schema.ini tworzonego przez Administratora źródła danych ODBC dla plików tekstowych. W pliku tym zapisywane są struktury wszystkich plików tekstowych w wybranym katalogu traktowanym jako źródło danych. Rys. 45 Import opisu struktury pliku Po zaimportowaniu zawartości pliku schema.ini system prezentuje listę opisanych tam plików. Należy wskazać odpowiednią nazwę i zapisać ją przyciskając klawisz Zapisz wybraną strukturę. Za pomocą przycisku Pokaż strukturę można obejrzeć opis struktury: Warunkiem poprawnego importu (lub eksportu) z wykorzystaniem tak określonej struktury jest zgodność opisanych nazw pól dla każdego typu danych z listą opisaną w Załączniku 3 lub Załączniku 2. Wszystkie inne, nieopisane pola są ignorowane. Długość danych rzeczywistych nie może przekroczyć wartości określonych w Załączniku 3. Za pomocą przycisku Usuń strukturę można usunąć wybrany opis struktury dla pliku liniowego. Gdy dla danego typu danych wybrany jest format Liniowy i brak jest opisu jego struktury system przyjmuje format o stałej długości pól, bez separatorów. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 41

42 Rys. 46 Opis struktury pliku Import przelewów, przelewów ZUS oraz US do usługi można wykonać również za pomocą gotowych formatów plików. Większość programów Finansowo-Księgowych posiada możliwość eksportu pliku z przelewami, przelewami ZUS oraz US do popularnego formatu eliksir. Aby umożliwić import przelewów w tym formacie należy wybrać format importu przelewów jako Eliksir. Dodatkowo przelewy ZUS można importować bezpośrednio z programu Płatnika. W tym celu należy wybrać Płatnik jako format importu przelewów. 7. Hasła Opcja ta zawiera trzy funkcje służące do zarządzania hasłami: zmianę hasła dostępu do serwisu, zmianę PIN karty mikroprocesorowej, odblokowanie karty mikroprocesorowej. Rys. 47 Zmiana hasła lub PIN 7.1. Zmiana hasła Opcja ta służy do zmiany hasła użytkownika. Jeśli logowanie odbywa się przy pomocy identyfikatora i hasła w pierwszym polu należy podać nowe hasło, w drugim polu powtórzyć nowe hasło. W trzecim polu oznaczonym słowem Klucz należy wpisać dotychczas używane hasło. Jeśli zmianę hasła wykonujemy po raz pierwszy, to w polu Klucz należy wpisać hasło znajdujące się wewnątrz bezpiecznej koperty otrzymanej z banku oznaczonej jako CUI Pins. Wewnątrz koperty hasło oznaczone jest skrótem PIN: a następnie wybrać przycisk Zatwierdź. BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 42

43 Rys. 48 Zmiana hasła Po poprawnej zmianie hasła pojawi się komunikat: Rys. 49 Udana zmiana hasła Zasady ogólne dotyczące nadawania haseł Z uwagi na zapewnienie bezpieczeństwa środków zgromadzonych na Państwa rachunku oraz transakcji przeprowadzanych za pośrednictwem Internetu, przekazujemy Państwu wskazówki dotyczące nadawania hasła. Warto podkreślić, że skorzystanie z poniższych wskazówek zapewni Państwu maksimum bezpieczeństwa w korzystaniu z rachunku w Systemie Bankowości Internetowej BS NOWE WWW. 1. Zmianę hasła należy wykonywać samodzielnie i nie wolno zlecać tej czynności innym osobom. 2. Hasło należy wprowadzać w sposób, który uniemożliwia innym osobom jego poznanie. 3. Użytkownik jest odpowiedzialny do zachowania poufności swojego hasła. 4. Użytkownik jest odpowiedzialny za cykliczną wymianę swojego hasła (częsta zmiana hasła, np. co 2 tygodnie, w znaczący sposób podnosi bezpieczeństwo użytkownika). 5. Hasło nie powinno być zapisywane i przechowywane Czym kierować się przy wyborze hasła? 1. Użytkownik zobowiązany jest do zmiany hasła niezwłocznie po podpisaniu umowy o udostępnieniu Systemu. 2. Przy wyborze hasła należy przestrzegać następujących wskazówek: BS NOWE WWW Instrukcja użytkownika 43

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm

ING BusinessOnLine FAQ. systemu bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine FAQ systemu bankowości internetowej dla firm Krótki przewodnik po nowym systemie bankowości internetowej dla firm ING BusinessOnLine Spis Treści: 1. Jak zalogować się do systemu ING

Bardziej szczegółowo

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS -

System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - System Bankowości Internetowej ABS 24 - AUTORYZACJA za pośrednictwem kodów SMS - Zakres usług świadczonych w ramach Systemu Bankowości Internetowej ABS 24 I Informacje o rachunku 1. Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

www.bskoronowo.com.pl

www.bskoronowo.com.pl www.bskoronowo.com.pl Szanowni Państwo! Miło nam powitać Państwa w gronie użytkowników nowoczesnych usług bankowości elektronicznej. W Banku Spółdzielczym w Koronowie oferujemy Państwu wygodny i zarazem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA

PRZEWODNIK DLA KLIENTA PRZEWODNIK DLA KLIENTA Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Instalacja oprogramowania Java... 3 2.1. Instalacja w systemie operacyjnym... 3 2.2. Pierwsze uruchomienie aplikacji... 4 3. Logowanie do systemu I-Bank,

Bardziej szczegółowo

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

ZLECENIA STAŁE. Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja Użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ZLECENIA

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS

Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS Instrukcja logowania do systemu e-bank EBS 1. Instalacja programu JAVA Przed pierwszą rejestracją do systemu e-bank EBS na komputerze należy zainstalować program JAVA w wersji 6u7 lub nowszej. Można go

Bardziej szczegółowo

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej

Biuletyn techniczny. Eksport i import przelewów za pomocą usługi sieciowej Biuletyn techniczny Data ostatniej aktualizacji: 05.02.2014 Spis treści 1 INFORMACJE OGÓLNE... 3 2 EKSPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 4 3 IMPORT ZA POMOCĄ USŁUGI SIECIOWEJ... 7 4 EKSPORT I IMPORT PRZELEWÓW

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet.

WSTĘP. Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, użytkowników systemów informatycznych przez Internet. Oferujemy Państwu jedną z unikalnych, a za razem bardzo bezpiecznych usług dostępu

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników

Podręcznik Użytkownika ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników ING BankOnLine z funkcjonalnością Modułu Użytkowników obowiązuje dla Klientów z segmentu małych firm Spis treści Podręcznik Użytkownika... 1 I. Słownik... 3 II. Udostępnienie systemu ING BankOnLine z funkcjonalnością

Bardziej szczegółowo

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej.

Klikając zaloguj do KIRI-BS zostaniemy przekserowani do strony logowania Bankowości Internetowej. Powiatowy Bank Spółdzielczy w Lubaczowie oferuje Paostwu bezpieczną i nowoczesną formę dostępu do rachunku przez Internet. Usługa SBI która umożliwia klientom indywidualnym oraz małym i średnim firmom

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WPROWADZANIE ZLECEŃ POPRZEZ STRONĘ WWW.KACZMARSKI.PL INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA WSTĘP... 2 1 UWARUNKOWANIA TECHNICZNE... 2 2 UWARUNKOWANIA FORMALNE... 2 3 LOGOWANIE DO SERWISU... 2 4 WIDOK STRONY GŁÓWNEJ...

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów

Ministerstwo Finansów Ministerstwo Finansów System e-deklaracje Instrukcja użytkownika Wersja 1.00 1/21 SPIS TREŚCI I. INFORMACJE OGÓLNE...3 WYMAGANIA NIEZBĘDNE DO SKŁADANIA DEKLARACJI ZA POMOCĄ INTERAKTYWNYCH FORMULARZY...3

Bardziej szczegółowo

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes

Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Jak się zalogować do Pocztowy24 Biznes Wejdź na stronę Banku Pocztowego www.pocztowy.pl. W prawym górnym rogu, na czerwonej belce znajdziesz przycisk Zaloguj się, wybierz go, a następnie wybierz przycisk

Bardziej szczegółowo

Konsolidacja FP- Depozyty

Konsolidacja FP- Depozyty Instrukcja użytkowania modułu Konsolidacja FP- Depozyty w ramach systemu BGK@24BIZNES BGK PEWNY PARTNER Kwiecień 2011 Spis Treści Wstęp... 3 Konsolidacja FP Depozyty... 3 1. Przeglądanie listy dyspozycji

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ SIĘ DO BUSINESSNET

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat Certum Basic ID. Instrukcja dla użytkowników Windows Vista. wersja 1.3 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru FA 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID

Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID Instrukcja dla użytkowników Windows Vista Certyfikat Certum Basic ID wersja 1.3 Spis treści 1. INSTALACJA CERTYFIKATU... 3 1.1. KLUCZ ZAPISANY BEZPOŚREDNIO DO PRZEGLĄDARKI (NA TYM KOMPUTERZE),... 3 1.2.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego...

SPIS TREŚCI. I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2. II. Elementy pakietu e - podpis... 2. III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... SPIS TREŚCI I. Podpis elektroniczny wprowadzenie... 2 II. Elementy pakietu e - podpis... 2 III. Instalacja pakietu do podpisu elektronicznego... 2 IV. Aktywacja podpisu elektronicznego w systemie... 4

Bardziej szczegółowo

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej.

Jakie nowości i udogodnienia niesie za sobą przejście do Sidoma 8, część z tych różnic znajdziecie Państwo w tabeli poniżej. Instrukcja generowania klucza dostępowego do SidomaOnLine 8 Szanowni Państwo! Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine 8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu, a niniejsza

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR

Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR Instrukcja wczytywania i przekazywania zbiorów centralnych w Centralnej Aplikacji Statystycznej przez użytkowników podobszaru SR 1. Logowanie do aplikacji CAS Aby przejść do obsługi zbiorów centralnych

Bardziej szczegółowo

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW Instrukcja aktywacji tokena w systemie millenet dla przedsiębiorstw SPIS TREŚCI I. Token wprowadzenie 2 II. Pierwsze uruchomienie i nadanie PIN-u 4 III. Autoryzacja pojedynczego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Spis treści: 1. Instalacja niezbędnych komponentów...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A.

Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Banku BPH S.A. Instrukcja instalacji oraz obsługi czytników i kart procesorowych dla Klientów SBI Sez@m Banku BPH S.A. Warszawa 2006 Pakiet instalacyjny 1. Elementy niezbędne do obsługi kluczy zapisanych na kartach procesorowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS

Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Instrukcja wczytywania i przekazywania sprawozdań resortowych w Centralnej Aplikacji Statystycznej (CAS) przez użytkowników podobszaru PS Uwaga! Opisane w niniejszej instrukcji funkcje Centralnej Aplikacji

Bardziej szczegółowo

Bankowość Internetowa dla Przedsiębiorstw

Bankowość Internetowa dla Przedsiębiorstw Strona 1 z 32 Bankowość Internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja obsługi, wersja 1.05, 13.02.2003 Strona 2 z 32 Bezpieczeństwo usługi Dla zapewnienia jak najwyŝszego poziomu bezpieczeństwa przy wymianie

Bardziej szczegółowo

Paczki przelewów w ING BankOnLine

Paczki przelewów w ING BankOnLine Paczki przelewów w ING BankOnLine Aby rozpocząć proces tworzenia paczki w usłudze ING BankOnLine naleŝy wybrać opcję Przelewy => Przelewy (1) => Paczki przelewów (2). Funkcjonalność paczek przelewów umoŝliwia

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PRZEWODNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA SPIS TREŚCI 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 2. Rejestracja i logowanie w portalu kartowym...3 2.1 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa)

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA BGK@24BIZNES wypłaty gotówkowe (zastępcza obsługa kasowa) Warszawa,14.08.2015 BGK Helpdesk: +48 801 66 76 55, e-mail: bgk24biznes@bgk.pl 1 SPIS TREŚCI Podstawowe informacje... 3

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja użytkownika BGK@24 BIZNES Dokumentacja Użytkownika BGK@24BIZNES 1 SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA

Bardziej szczegółowo

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Wnioski i dyspozycje elektroniczne. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Wnioski

Bardziej szczegółowo

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss

ibosstoken Proces obsługi (wydawania, personalizacji i korzystania) Tokena mobilnego do systemu BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm ibosstoken

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA Spis treści 1. Wstęp...3 1.1 Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2 Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji

Bardziej szczegółowo

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank

Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Pierwsze logowanie do systemu I-Bank Przed pierwszą rejestracją w systemie I-Bank na komputerze należy zainstalować program Java w najnowszej wersji dostępnej na stronie producenta www.java.com. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking

Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Obsługa bankowości mobilnej MobileBanking Spis treści 1. Wstęp... 2 2. Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking... 2 3. Funkcjonalności systemu MobileBanking... 3 3.1. Obsługa rachunków i transakcji...

Bardziej szczegółowo

Doładowania telefonów

Doładowania telefonów Doładowania telefonów 1. Nowe doładowanie W celu zdefiniowania nowego przelewu na doładowanie telefonu pre-paid należy: Z menu systemu wybrać opcję Doładowania telefonów -> Nowe doładowanie Lub W oknie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje

Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Instrukcja korzystania z Systemu Telnom - Nominacje Opis panelu użytkownika Pierwsze zalogowanie w systemie Procedura resetowania hasła Składanie nominacji krok po kroku System Telnom Nominacje znajduje

Bardziej szczegółowo

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss

MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss MINI PRZEWODNIK - Pierwsze kroki w systemie po wdrożeniu nowej bankowości elektronicznej BOŚBank24 iboss Użytkownik Klienta, logując się do systemu bankowości elektronicznej, zostanie przeniesiony do Ekranu

Bardziej szczegółowo

Tabela funkcji dostępnych w db powernet

Tabela funkcji dostępnych w db powernet WZ/2015/11/65 WZ/2015/11/65 v. 1.1 v. 1.1 Tabela funkcji dostępnych w db powernet Rachunki Lista rachunków Szczegóły rachunku Dzienne zestawienia operacji Blokady i autoryzacje Operacje bieżące Grupy rachunków

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Korzystanie z usług bankowych przez Internet za pomocą programu SABA-MB Mobile Banking grudzień 2014 1 / 30 Spis treści I Wstęp3 II Logowanie do bankowości mobilnej MobileBanking4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego

Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego Instrukcja dla użytkowników serwisu internetowego 1 2 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 I WSTĘP... 3 II OPIS FUNKCJONALNOŚCI... 3 1. LOGOWANIE DO SERWISU INTERNETOWEGO... 3 1.1 Reguły bezpieczeństwa... 3 2.

Bardziej szczegółowo

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21

BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Pierwsze kroki w systemie 2014-11-27 2011-11-21 BGK@24Biznes Dziękujemy Państwu za wybranie usługi bankowości elektronicznej Banku Gospodarstwa Krajowego BGK@24Biznes. Nasz system bankowości

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie ProcEnt Licencje Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do CEIDG w systemie Białystok, 29 czerwca 2012 Tytuł dokumentu: Wysyłanie danych o licencjach i zezwoleniach do

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA ZAPŁATY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm POLECENIA

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET

PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET PODRĘCZNIK OBSŁUGI BUSINESSNET. LOGOWANIE. AUTORYZACJA ZLECENIA. NOWY KLUCZ. PRZELEWY 5. ZLECENIA STAŁE 6. MODUŁ PRAWNY 7. DOSTĘP DO DEALINGNET 8. ANKIETA MIFID 9. CERTYFIKAT KWALIFIKOWANY JAK ZALOGOWAĆ

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET

INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET INSTRUKCJA OTWARCIA RACHUNKU ALIOR TRADER PRZEZ INTERNET OTWARCIE RACHUNKU ROR PRZEZ INTERNET Aby otworzyć rachunek ROR przez Internet należy, uruchomić portal Alior Banku i przejść do sekcji Klienci Indywidualni/Konta

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Internetowych (CUI) Bank Spółdzielczy w Skępem

Centrum Usług Internetowych (CUI) Bank Spółdzielczy w Skępem Centrum Usług Internetowych (CUI) Bank Spółdzielczy w Skępem PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU Przewodnik dla klienta korporacyjnego (instrukcja użytkownika) URUCHOMIENIE SYSTEMU... 1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie

Czym jest ING BankOnLine? Zamówienie i aktywacja. Logowanie i korzystanie Czym jest ING BankOnLine? ING BankOnLine to bezpłatny dostęp do konta osobistego, firmowego lub oszczędnościowego, przez Internet. Dla kogo: Jest przeznaczony zarówno dla klientów indywidualnych, jak i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA USŁUGI mobile e-bank EBS INFORMACJE OGÓLNE Usługa mobile e-bank EBS umożliwia dostęp do usług bankowych poprzez Internet z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (tablety, smartfony).

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12

Instrukcja instalacji systemu. CardioScan 10, 11 i 12 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10, 11 i 12 w wersji 76a/77a (pliki pobrane ze strony: http://www.oxford.com.pl/pobieranie/) Grudzień 2014 Strona 2 Instrukcja instalacji systemu CardioScan 10,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2

Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 Podręcznik użytkownika Publikujący aplikacji Wykaz2 TiMSI Sp z o o ul Czapli 63, 02-781 Warszawa tel : +48 22 644 86 76, fax: +48 22 644 78 52 NIP: 951-19-39-800 Sąd Rejonowy dla mst Warszawy w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu.

Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena. Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. Centrum Usług Elektronicznych Dokumentacja użytkownika korzystającego z tokena Uwaga! Dokument zawiera opis podstawowej funkcjonalności systemu. 1. Wstęp Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik

Instrukcja. importu dokumentów. z programu Fakt do programu Płatnik. oraz. przesyłania danych do ZUS. przy pomocy programu Płatnik Fakt Dystrybucja, Instrukcja z dnia 06.2010 Instrukcja importu dokumentów z programu Fakt do programu Płatnik oraz przesyłania danych do ZUS przy pomocy programu Płatnik 1/22 1 Eksport danych z Programu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Centrum rozliczeniowe UPS 2015 United Parcel Service of America, Inc. Nazwa UPS, marka UPS i kolor brązowy są znakami towarowymi firmy United Parcel Service of America, Inc. Wszelkie

Bardziej szczegółowo

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 i-bank Mobile Banking INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242 e-mail biuro@sabaservice.net

Bardziej szczegółowo

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe?

Rozrachunki Optivum. Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Rozrachunki Optivum Jak korzystać z funkcji płatności masowe? Program Rozrachunki Optivum umożliwia import wyciągów bankowych w formie elektronicznej. Import jest możliwy w jednym z poniższych formatów:

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PO PORTALU KARTOWYM KARTOSFERA 1. Wstęp...3 1.1. Zanim zaczniesz konfiguracja przeglądarki internetowej...3 1.2. Zanim zaczniesz niezbędne kroki do wykonywania transakcji internetowych...3

Bardziej szczegółowo

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl

PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl PORADNIK KORZYSTANIA Z SERWERA FTP ftp.architekturaibiznes.com.pl Do połączenia z serwerem A&B w celu załadowania lub pobrania materiałów można wykorzystać dowolny program typu "klient FTP". Jeżeli nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania KB tokena

Instrukcja użytkowania KB tokena Instrukcja użytkowania KB tokena Wstęp Co to jest KB token? KB token (inaczej token mobilny) jest aplikacją instalowaną w telefonie komórkowym, umożliwiającą generowanie haseł jednorazowych. Token mobilny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss

Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm KARTY

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (A2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie A2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ

SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ SYSTEM BANKOWOŚCI INTERNETOWEJ dla Klientów indywidualnych oraz osób fizycznych i prawnych prowadzących działalność gospodarczą Dokumentacja użytkownika wrzesień 2009 r. Spis treści Rozdział 1 Wstęp 3

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS

Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny. 2. Rejestracja użytkownika przy użyciu hasła maskowalnego dla klientów z autoryzacją SMS Przewodnik użytkownika dla usługi CUI Klient indywidualny Załącznik nr 1 do Umowy o UBE 1. Uruchomienie systemu W celu uruchomienia aplikacji należy: Uruchomić przeglądarkę internetową wpisać adres strony

Bardziej szczegółowo

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss

Obsługa gotówki. Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm. BOŚBank24 iboss BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ul. Żelazna 32 / 00-832 Warszawa tel.: (+48 22) 850 87 35 faks: (+48 22) 850 88 91 e-mail: bos@bosbank.pl Instrukcja użytkownika systemu bankowości internetowej dla firm Obsługa

Bardziej szczegółowo

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2

Operacje. instrukcja obsługi wersja 2.9.2 Operacje instrukcja obsługi wersja 2.9.2 2015 Informatyka POLSOFT Sp. z o.o., Plac Wolności 18, 61-739 Poznań, tel. +48 618 527 546, e-mali: polsoft@ibpolsoft.pl, www.ibpolsoft.pl SPIS TREŚCI 1. Dziennik

Bardziej szczegółowo

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki

Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki Instrukcja procesu aktywacji oraz obsługi systemu Banku Internetowego dla BS Mikołajki w oparciu o przeglądarkę Microsoft Internet Explorer System stworzony został w oparciu o aktualne narzędzia i programy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy

Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Instrukcja obsługi Zaplecza epk w zakresie zarządzania tłumaczeniami opisów procedur, publikacji oraz poradników przedsiębiorcy Spis treści: 1 WSTĘP... 3 2 DOSTĘP DO SYSTEMU... 3 3 OPIS OGÓLNY SEKCJI TŁUMACZENIA...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm

Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Przejdź do meritum 2 Przewodnik po rachunku z usługą e-kantor dla firm Bankowość elektroniczna Aktualizacja: 20 maja 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW

WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA SERWISU WWW grudzień 2009 Waste Management System Podręcznik użytkownika Serwisu WWW SPIS TREŚCI 1. URUCHOMIENIE SERWISU WWW WASTE MANAGEMENT SYSTEM... 4

Bardziej szczegółowo

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl

Instrukcja odnawiania certyfikatów. przez stronę elektronicznypodpis.pl Instrukcja odnawiania certyfikatów przez stronę elektronicznypodpis.pl Lipiec, 2015 Spis treści 1. WPROWADZENIE... 3 2. WYPEŁNIENIE FORMULARZA WWW... 4 3. ODNAWIANIE CERTYFIKATU KWALIFIKOWANEGO... 7 3.1

Bardziej szczegółowo

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA

Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver. Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista. wersja 1.0 UNIZETO TECHNOLOGIES SA Certyfikat niekwalifikowany zaufany Certum Silver Instalacja i użytkowanie pod Windows Vista wersja 1.0 Spis treści 1. POBRANIE CERTYFIKATU SILVER... 3 2. IMPORT CERTYFIKATU DO PROGRAMU POCZTA SYSTEMU

Bardziej szczegółowo

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja

Rejestr transakcji GIIF - instrukcja Rejestr transakcji GIIF - instrukcja 2 1 Kancelaria Notarialna - Rejestr Transakcji GIIF instrukcja Rejestr Transakcji GIIF Poniższa instrukcja przedstawia sposób przygotowania transakcji i realizację

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98

Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 Korzystanie z Certyfikatów CC Signet w programie MS Outlook 98 1. Wprowadzenie... 2 2. Podpisywanie i szyfrowanie wiadomości pocztowych... 2 2.1. Wysyłanie wiadomości z podpisem cyfrowym... 3 2.2. Odbieranie

Bardziej szczegółowo

"Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)"

Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A) "Procedura obsługi certyfikatów dla KDPW_TR (U2A)" Wersja 1.0 Spis treści Dostęp do Repozytorium transakcji KDPW_TR w trybie U2A... 3 Wymagania systemowe... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15

1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 4. POSTAWOWE POJĘCIA 8 5. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA 15 1. MILLENET WPROWADZENIE 1 2. CERTYFIKAT INTERNETOWY 2 3. PIERWSZE LOGOWANIE 2 3.1. WERYFIKACJA CERTYFIKATU 7 3.2. POBIERANIE CERTYFIKATÓW PRZEZ UŻYTKOWNIKÓW BEZ UPRAWNIEŃ AUTORYZACYJNYCH 8 4. POSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Instrukcja logowania do systemu I-Bank

Instrukcja logowania do systemu I-Bank Instrukcja logowania do systemu I-Bank 1. Wstęp Witamy w pomocy do programu I-Bank! System I-Bank oferuje bardzo bezpieczny dostęp do rachunku bankowego przez Internet. Użytkownik Systemu I-Bank może przeprowadzać

Bardziej szczegółowo

Internetowa Obsługa Rachunku

Internetowa Obsługa Rachunku Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 91/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kleszczowie z dnia 22.10.2009 Internetowa Obsługa Rachunku (Instrukcja Użytkownika) https://www.online.bskleszczow.pl tel. 044 731 31

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS 7... 3 II. DEINSTALACJA CZYTNIKA W SYSTEMIE WINDOWS 7... 12 III. UWAGI

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Systemu MEWA 2.0 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 dla wnioskodawców/beneficjentów 1. Wstęp System MEWA 2.0 jest narzędziem przeznaczonym

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.

Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1. Instalacja Czytnika Kart GemPc Twin 1.4 dla przeglądarek 32 bitowych dla systemów Windows XP/Vista/2000/7/8 32 bity i 64 bity Wersja 1.4 Spis treści: 1. Wymagania sprzętowe...2 2. Sprawdzenie oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne

INFORMACJA I informacje@pkobp.pl, www.pkobp.pl I INFOLINIA 0 801 302 302 I opłata jak za połączenie lokalne 1 SPIS TREŚCI WYCIĄGI BANKOWE W... 3... 4... 4... 6 4. Pobieranie wyciągów... 7... 9... 11 operacji na rachunku... 12 na rachunku w... 12... 16 2 WYCIĄGI BANKOWE W Od dnia 23 lipca 2008 roku w systemie

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut

www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut www.meritumbank.pl Instrukcja negocjacji on-line oprocentowania lokat i kursów walut Bankowość elektroniczna 2 Aktualizacja: 7 listopada 2013 r. Spis treści I. NEGOCJACJE ON-LINE OPROCENTOWANIA LOKAT ZA

Bardziej szczegółowo

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK

Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK Opis zmian wersji 5.5 programu KOLFK 1. W niżej wymienionych raportach została zmieniona zasada działania filtra: wg grupy kontrahentów Umożliwiono wykonanie raportów po wybraniu grupy kontrahentów na

Bardziej szczegółowo

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe )

Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe ) Instalacja Czytnika Kart w systemie Windows 7 64 bitowy (tylko przeglądarki 64 bitowe ) Dokumentacja Użytkownika SPIS TREŚCI I. INSTALACJA CZYTNIKA KART W SYSTEMIE WINDOWS... 3 II. PONOWNA INSTALACJA CZYTNIKA

Bardziej szczegółowo

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK.

Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. FK - EDeklaracje Dokument opisuje sposób postępowania prowadzący do wysłania deklaracji VAT, PIT lub CIT drogą elektroniczną za pomocą funkcji systemu ADA modułu FK. W założeniu przyjęto, iż użytkownik

Bardziej szczegółowo

"Repozytorium transakcji "

Repozytorium transakcji "Repozytorium transakcji " Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Spis treści Wymagania systemowe... 3 Dostęp do Repozytorium transakcji... 4 Pierwsze uruchomienie... 4 Wniosek certyfikacyjny... 5 Status zgłoszenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku

Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Instrukcja instalacji nos niko w USB w bankowos ci Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2

1. Wprowadzenie...2. 1.1. Do czego służy system NepriX...2. 2. Program krok po kroku...2. 2.1. Logowanie do systemu...2 Spis treści 1. Wprowadzenie...2 1.1. Do czego służy system NepriX...2 2. Program krok po kroku...2 2.1. Logowanie do systemu...2 2.2. Ważne ikony w systemie...3 2.3. Dodawanie kontraktu...4 2.4. Wystawianie

Bardziej szczegółowo

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta

Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2. Instrukcja dla Interesanta Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta wersja 2.2 Instrukcja dla Interesanta Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do EBOI... str.3 1.1.Zakładanie konta EBOI 1.2.Logowanie do systemu EBOI 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Serwis Inwestycje Polbank24

Serwis Inwestycje Polbank24 Serwis Inwestycje Polbank24 Spis Treści: 1. Logowanie do Serwisu Inwestycje Polbank24...2 1.1. Logowanie do serwisu...2 1.2. Zmiana hasła...3 1.3. Wylogowanie...3 2. Aktualizacja danych...4 2.1. Rachunek

Bardziej szczegółowo

CUI. Klienci Korporacyjni

CUI. Klienci Korporacyjni CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH Klienci Korporacyjni Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Łubniany marzec 2007 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 URUCHOMIENIE SYSTEMU...1 REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA...1 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty

System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty System imed24 Instrukcja Moduł Analizy i raporty Instrukcja obowiązująca do wersji 1.8.0 Spis treści 1. Moduł Analizy i Raporty... 3 1.1. Okno główne modułu Analizy i raporty... 3 1.1.1. Lista szablonów

Bardziej szczegółowo