Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji a

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a"

Transkrypt

1 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji a Eksport deklaracji podatkowych do pliku XML Dodano nowe szablony deklaracji podatkowych w formacie XML do przesyłania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych: PIT-11(17), PIT-16A(5), PIT-36(14), PIT-36L(5), PIT-40(16), PIT-4R(3), VAT- 12(1), VAT-7D(1), VAT-8(2), VAT-9(2), VAT-UE(1). Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych zgodnie z wzorami obowiązującymi na rok Dodano formularze: PIT-11(17) i PIT-4R(3). Księgowanie kosztów wynagrodzeń zgodnie z nowelizacją Ustawy o PODF Zgodnie z nowelizacją Ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych koszty wynagrodzeń z tytułu umów o pracę mogą być zaliczane w koszty uzyskania przychodu w miesiącu, za który są należne lub w miesiącu, w którym zostały poniesione (wypłacone). Warunkiem jest dokonanie wypłaty wynagrodzenia w ustalonym terminie. Zmiana ta odnosi się do kosztów przychodów uzyskanych od dnia 1 stycznia 2009r. Aby ułatwić użytkownikom księgowanie kosztów wynagrodzeń zgodnie z nowelizacją Ustawy o PODF, w programie został dodany nowy parametr pracy Księgowanie kosztów umów o pracę (Funkcje > Parametry > Parametry księgowania pozycji). Parametr ten daje dwie możliwości wyboru miesiąca księgowania tych wynagrodzeń: w miesiącu, za który jest należne wynagrodzenie zaznaczenie tej opcji umożliwia zaksięgowanie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz składek ZUS opłacanych przez pracodawcę w miesiącu, za który jest należne to wynagrodzenie, bez względu na to kiedy nastąpi wypłata wynagrodzenia. w miesiącu wypłaty zaznaczenie tej opcji umożliwia zaksięgowanie kosztów wynagrodzeń z tytułu umów o pracę oraz składek ZUS opłacanych przez pracodawcę w miesiącu, w którym nastąpiła zapłata zobowiązań. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca liczne zmiany, głównie ułatwiające i upraszczające rozliczanie podatku VAT. Z tego tytułu w programie Symfonia Mała Księgowość Premium wprowadzono następujące zmiany: Nowe wzory deklaracji VAT-7(10) i VAT-7K(4). Nową deklarację VAT-7D(1) dla podatników, składających deklaracje kwartalnie, ale nie będących małymi podatnikami. Możliwość ewidencji VAT należnego dla operacji import towarów bezpośrednio na deklaracji VAT (zgodnie z art. 33a ustawy). W tym celu został stworzony nowy rejestr sprzedaży VAT Uproszczony import towarów - VAT należny (skrót riut) i nowa transakcja VAT Import towarów z uproszczoną procedurą celną. Zapisy zaksięgowane w tym rejestrze wykazywane są w polach nowych formularzy deklaracji VAT-7(10), VAT-7K(4) i VAT-7D(1).

2 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 2 Eksport deklaracji podatkowych do pliku XML Umożliwiono tworzenie plików w formacie XML do przesyłania drogą elektroniczną deklaracji podatkowych. W tym celu w kartotece Deklaracje dodano operację Eksport danych (Operacje > Eksport danych), która pozwala na zapisanie wybranych z listy deklaracji w wybranym przez użytkownika miejscu na dysku w postaci pliku XML. Można w ten sposób wyeksportować deklaracje dotyczące dochodów pracowników i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za rok 2008, tj. PIT- 4R(2) i PIT-11(16) oraz deklaracje dla podatku od towarów i usług VAT-7(10) i VAT-7K(4). Kolejne deklaracje są w przygotowaniu i zostaną udostępnione w następnym uaktualnieniu z uwzględnieniem nowych schematów publikowanych przez Ministerstwo Finansów. Pliki te są zgodne ze schematami, wynikającymi z rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie struktury logicznej deklaracji i podań, sposobu ich przesyłania oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone. Są przygotowane do przesłania do Urzędu Skarbowego przy wykorzystaniu przeznaczonych do tego aplikacji. Aplikacje przesyłające umożliwiają zastosowanie podpisu elektronicznego oraz są odpowiedzialne za bezpieczeństwo przesyłania plików do Urzędu Skarbowego. Progi podatkowe Od stycznia 2009 będą obowiązywać dwa progi podatkowe. Dokonano zmian umożliwiających prawidłowe naliczenie podatku wg nowej skali podatkowej. Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych zgodnie z wzorami obowiązującymi na rok Dodano formularze: VAT-7(10), VAT-7K(4), VAT-7D(1), VAT-8(2), VAT-9(2), PIT-40(16), PIT-36L(5), PIT-36(14), PIT-B(10), PIT-28(14), PIT-16A(5). Podstawy składek ZUS dla właścicieli Uaktualniono podstawy składek ZUS dla właścicieli. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.a Plany amortyzacji środków trwałych Poprawiono funkcję obliczania planów amortyzacji środków trwałych. W procedurach konwersji danych wywołano odpowiednie metody diagnozujące.

3 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 3 Obciążenia wynagrodzeń Dodano możliwość rozliczania rozrachunków z tytułu obciążenia wynagrodzenia. Jeżeli zostało ustawione tworzenie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, to w kartotece Pieniądze powstanie odrębny rozrachunek z tytułu obciążenia wynagrodzenia. Import dokumentów z Handlu Premium Przywrócono funkcje rozliczania należności dokumentami płatności przy imporcie dokumentów z programu Handel Premium. Podstawy składek ZUS dla właścicieli Uaktualniono podstawy składek ZUS dla właścicieli. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając na sugestie użytkowników w wersji 2009 programu Mała Księgowość Premium zostały dokonane zmiany w obszarze rejestrowania i księgowania kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek ZUS właścicieli i osób współpracujących. Jednocześnie została wprowadzona możliwość rejestrowania oraz rozliczania rozrachunków z Urzędami Skarbowymi oraz z ZUS. Celem wprowadzanych zmian było z jednej strony ułatwienie użytkownikom kontroli zobowiązań wobec pracowników, Urzędów Skarbowych i ZUS oraz księgowania kosztów w momencie ich poniesienia, z drugiej zaś odzwierciedlenie w programie całego procesu związanego z wynagrodzeniami pracowników oraz zobowiązaniami wobec ZUS i urzędów skarbowych. W tym celu oddzielono w programie operację rejestracji wynagrodzeń oraz składek ZUS od operacji ich wypłaty i operacji księgowania. Ponadto wypłatę wynagrodzeń netto, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy dokonuje się odrębnymi operacjami. Pozwala to na wskazanie dokładnej daty zapłaty dla każdego z tych zobowiązań, co ułatwia ustalenie wysokości kosztów poniesionych w danym miesiącu niezależnie od okresu, w którym zostały zarejestrowane. Ma to swoje odzwierciedlenie w oknie wynagrodzeń, gdzie została dodana data zapłaty składek ZUS (pole Składki ZUS zapłacono ) oraz w oknie składek ZUS właścicieli i osób współpracujących, gdzie zamiast Daty odliczenia jest Data zapłaty.

4 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 4 Sposób wypełniania powyższych dat wypłaty zależy od wybranego przez użytkownika trybu pracy programu, które zostały opisane w dalszej części. Następnie na podstawie daty zapłaty składek ZUS właściciela program dokonuje odliczenia składki społecznej i zdrowotnej na deklaracji podatkowej za miesiąc, w którym zostały one zapłacone. Natomiast w przypadku korzystania z Księgi Przychodów i Rozchodów, na podstawie powyższych dat dokonuje księgowania kosztów wynagrodzeń. Daty Składki ZUS zapłacono oraz Zaliczkę do US wpłacono mają różne znaczenie w zależności od ustawienia parametru pracy Księgowanie wynagrodzeń (Funkcje > Parametry > Parametry księgowania pozycji). Jeżeli ten parametr zostanie ustawiony na księgowanie wynagrodzeń wartością brutto, data Składki ZUS zapłacono będzie wyznaczać datę księgowania wyłącznie składek ZUS opłacanych przez pracodawcę, zaś data Zaliczkę do US wpłacono będzie pełnić jedynie rolę informacyjną. Jeżeli natomiast ten parametr zostanie ustawiony na księgowanie wynagrodzeń wartością netto, data Składki ZUS zapłacono będzie wyznaczać datę księgowania zarówno składek ZUS opłacanych przez pracownika jak i przez pracodawcę, zaś data Zaliczkę do US wpłacono będzie wyznaczać datę księgowania kosztów z tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Ze względu na różne modele pracy stosowane przez użytkowników, program umożliwia wybór jednego z trzech trybów pracy: Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS z wykorzystaniem rozrachunków Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS bez rozrachunków w trybie półautomatycznym Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS bez rozrachunków w trybie ręcznym Obsługa z wykorzystaniem rozrachunków Ten tryb pracy jest dostępny tylko dla użytkowników korzystających z pełnej obsługi rozrachunków. W tym trybie pracy program umożliwia tworzenie rozrachunków z właściwymi urzędami na podstawie zarejestrowanych wynagrodzeń pracowników, składek ZUS właścicieli i osób współpracujących oraz zatwierdzonych deklaracji podatkowych, a następnie na podstawie ich rozliczeń są wypełniane daty wypłaty w oknie Wynagrodzeń i Składek ZUS. Prowadzący Księgę Przychodów i Rozchodów na podstawie tych rozliczeń księgują wypłaty w koszty. Warto podkreślić, iż w przypadku częściowego rozliczenia danego zobowiązania, program zalicza w koszty jedynie kwotę, która została wypłacona w tym miesiącu. Dzięki temu użytkownik nie musi ręcznie obniżać kwoty poniesionych kosztów, jeśli nie poniósł ich w pełnej wysokości. Dodano możliwość grupowania rozrachunków ze względu na tytułu ich powstawania. W Ustawieniach (Typy dokumentów) została dodana nowa gałąź Typy rozrachunków. Każdy typ rozrachunku ma określony charakter, rejestr pieniężny, w którym będzie tworzony oraz szablon numeracji. Uwaga: Aby program utworzył rozrachunek, do jego typu musi być przypisany aktywny w firmie rejestr pieniężny. Dlatego też po aktualizacji programu należy sprawdzić poprawność przypisania rejestrów pieniężnych.

5 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 5 Ponadto w Parametrach dodano parametr pracy Tworzenie rozrachunków z pracownikami i urzędami (Funkcje > Parametry > Inne). Parametr ten daje trzy możliwości wyboru sposobu tworzenia rozrachunków: Automatycznie utworzy rozrachunki tę opcję należy zaznaczyć aby tworzyć rozrachunki dla wszystkich wynagrodzeń i składek ZUS. Utworzy rozrachunki, pod warunkiem, że użytkownik wybierze taką opcję zaznaczenie tej opcji zalecane jest w okresie przejściowym po dokonaniu aktualizacji programu, kiedy część wynagrodzeń została już wypłacona i zaksięgowana w koszty. Jeżeli zostanie ustawiona ta opcja, to przy każdym wynagrodzeniu oraz składce ZUS w trybie edycji pojawi się opcja Utwórz rozrachunki. Utworzenie rozrachunków tego z tytułu będzie uzależnione od zaznaczenia tej opcji. Nie będzie tworzył rozrachunków zaznaczenie tej opcji jest zalecane, jeśli użytkownik korzystający z pełnych rozrachunków w programie nie chce tworzyć rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczek na podatek. Jeżeli program został ustawiony na tryb pracy pozwalający na tworzenie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń, składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy, po zarejestrowaniu nowego wynagrodzenia w kartotece Pieniądze powstaną jednocześnie: Rozrachunek z pracownikiem z tytułu wynagrodzenia netto, Rozrachunki z ZUS-em wskazanym w danych firmy: z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne oraz FP i FGŚP, Rozrachunek z urzędem skarbowym wskazanym w danych pracownika z tytułu zaliczki na podatek Po dokonaniu rozliczenia takiego rozrachunku program uzupełni odpowiednio datę wypłaty lub zapłaty składek lub podatku na podstawie daty dokumentu pieniężnego. Jeżeli parametr pracy Księgowanie wynagrodzeń (Funkcje > Parametry > Parametry księgowania pozycji) został ustawiony na Księgowanie wynagrodzeń wartością brutto, w menu operacje użytkownik będzie miał dostępne dwie operacje księgowania: Księgowanie wynagrodzeń operacja ta służy do zaksięgowania wynagrodzeń brutto wypłaconych w danym miesiącu.

6 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 6 Księgowanie składek ZUS operacja ta służy do zaksięgowania składek ZUS opłacanych przez pracodawcę, które zostały wypłacone w danym miesiącu. Jeżeli parametr pracy Księgowanie wynagrodzeń (Funkcje > Parametry > Parametry księgowania pozycji) został ustawiony na Księgowanie wynagrodzeń wartością netto, w menu operacje użytkownik będzie miał dostępne trzy operacje księgowania: Księgowanie wynagrodzeń operacja ta służy do zaksięgowania wynagrodzeń netto wypłaconych w danym miesiącu. Księgowanie składek ZUS operacja ta służy do zaksięgowania składek ZUS zarówno opłacanych przez pracownika jak i przez pracodawcę, które zostały odprowadzone do ZUS w danym miesiącu. Księgowanie zaliczek do US operacja ta służy do zaksięgowania zaliczek na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone do urzędu skarbowego w danym miesiącu. Ponadto w Ustawieniach (Typy dokumentów > Typy zapisów) zostały dodane nowe typy zapisów za pomocą, których będą rejestrowane w KPiR koszty składek ZUS i zaliczek na podatek. Istniejące dotychczas typy zapisów Lista płac (LPL) oraz Umowa cywilnoprawna (UCP) będą służyć jedynie do księgowania wynagrodzeń netto.

7 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 7 Na potrzeby księgowania składek ZUS powstały trzy typy zapisów: Ubezpieczenie społeczne (ZSP), Ubezpieczenie zdrowotne (ZZD) oraz FP i FGŚP (ZFP). Tymi dokumentami będą księgowane zarówno składki ZUS z tytułu wynagrodzeń pracowniczych, jak i składki ZUS właścicieli. Zaliczki na podatek dochodowy będą księgowane dokumentem Podatek dochodowy (PDP). Po wybraniu opcji księgowania wynagrodzeń i podaniu daty z jaką mają zostać dokonane zapisy w KPiR, program wyszuka wszystkie niezaksięgowane wynagrodzenia, których data wypłaty mieści się w przedziale od początku miesiąca do podanej daty księgowania i tworzy dla nich zapisy w KPiR. Analogicznie odbywa się księgowanie składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. Podczas dodawania nowych składek ZUS dla właścicieli i osób współpracujących również zostaną utworzone rozrachunki z ZUS, a po ich rozliczeniu program uzupełni odpowiednio zapłaty składek na podstawie daty dokumentu pieniężnego. W kartotece Właściciele dodano operację księgowania w koszty składek ZUS. Po wybraniu opcji księgowania, zależnie od parametru pracy Składki ZUS właścicieli i osób współpracujących program utworzy odpowiednie zapisy kosztowe w KPiR z tytułu składki na Fundusz Pracy lub wszystkich składek ZUS zapłaconych w wybranym okresie. Program odpowiednio odliczy zapłacone składki ZUS na deklaracji podatkowej. Na podstawie zatwierdzonych deklaracji podatkowych zostaną utworzone rozrachunki z urzędem skarbowym, dzięki czemu łatwiej będzie kontrolować i analizować wysokość zobowiązań z tytułu podatków. Obsługa bez rozrachunków w trybie półautomatycznym Ten tryb pracy jest zalecany dla użytkowników, którzy nie będą kontrolować rozrachunków i wypłacają wynagrodzenia stale w jednym terminie, dzięki czemu mogą ustawić w programie jakie daty wypłat mają się wypełniać podczas rejestrowania wynagrodzeń lub składek ZUS. W tym celu w Ustawieniach (Podatki > Terminy płatności) została dodana możliwość określenia tych terminów.

8 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 8 Program podczas rejestracji wynagrodzenia albo składek ZUS właściciela odpowiednio wypełni daty wypłaty zobowiązań jeśli zaznaczymy opcję: wypełnia daty zapłaty zobowiązań na podstawie podanych w ustawieniach terminów płatności w parametrze pracy Daty wypłaty wynagrodzeń i zapłaty zobowiązań (Funkcje > Parametry > Inne). Użytkownik nadal ma możliwość ręcznej zmiany daty wypłaty wynagrodzeń, czy też składek ZUS, czy podatku. Użytkownicy chcąc korzystać z tego trybu pracy powinni w parametrze pracy Tworzenie rozrachunków z pracownikami i urzędami (Funkcje > Parametry > Inne) zaznaczyć opcję: nie będzie tworzył rozrachunków. Obsługa bez rozrachunków w trybie ręcznym Ten tryb pracy jest zalecany dla użytkowników, którzy nie będą kontrolować rozrachunków i wypłacają wynagrodzenia w różnych terminach.

9 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 9 Aby korzystać z tego trybu pracy należy w parametrze pracy Daty wypłaty wynagrodzeń i zapłaty zobowiązań (Funkcje > Parametry > Inne) zaznaczyć opcję: nie wypełnia tych dat, dając użytkownikowi możliwość wpisania ich w momencie zapłaty zobowiązań. Ponieważ w tym trybie pracy użytkownik zawsze sam wypełnia daty wypłaty wynagrodzeń i zapłaty zobowiązań wobec ZUS i urzędów skarbowych, program umożliwia uzupełnienie daty dla grupy pracowników lub grupy właścicieli i osób współpracujących. W tym celu w kartotece Pracownicy (Kartoteki > Pracownicy > Operacje) zostały dodane operacje: Wypłata wynagrodzeń, Zapłata składek ZUS i Zapłata zaliczek do US, a w kartotece Właściciele odpowiednio operacja Zapłata składek ZUS. Po wybraniu operacji Wypłata wynagrodzeń użytkownik podaje: Datę zapłaty jest to data, która zostanie wpisana w wynagrodzeniach pracownika Okres jest to okres dla którego będą wyszukiwane nie zapłacone wynagrodzenia Następnie program wyszukuje wszystkie wynagrodzenia z podanego okresu i uzupełnia im datę wypłaty. Program analogicznie uzupełnia daty zapłaty składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy. Użytkownicy chcąc korzystać z tego trybu pracy powinni w parametrze pracy Tworzenie rozrachunków z pracownikami i urzędami (Funkcje > Parametry > Inne) zaznaczyć opcję: nie będzie tworzył rozrachunków. Zamykanie miesiąca Niezależnie od przyjętego trybu pracy podczas zamykania miesiąca program będzie sprawdzał i informował użytkownika, czy zostały wypłacone i zaksięgowane wszystkie należne za ten miesiąc wynagrodzenia, składki ZUS oraz zaliczki na podatek dochodowy. Księgowanie grupy zapisów z rejestru VAT sprzedaż Aby ułatwić pracę użytkownikom, którzy rozliczają sprzedaż rejestrowaną przez kilka urządzeń fiskalnych, dodano możliwość utworzenia w KPiR jednego zapisu dotyczącego kilku wpisów w rejestrze VAT sprzedaży. Po zaznaczeniu wybranych zapisów z rejestru VAT Sprzedaży należy wybrać operację (VAT Sprzedaży > Operacje) Utworzenie zapisu zbiorczego. Następnie użytkownik ma możliwość podania daty z jaką zostanie utworzony zapis w KPiR oraz wyboru wzoru księgowania. Program utworzy w buforze KPiR zapis na łączną wartość netto wybranych zapisów z rejestru sprzedaży. Wyszukiwanie w kartotece Pieniądze W opcjach wyszukiwania w kartotece Pieniądze dodano możliwość szukania wg kodu pracownika lub urzędu. Obok Kodu kontrahenta została dodana ikona pozwalająca na wybór kartoteki kontrahentów, pracowników lub urzędów. Plan amortyzacji środka trwałego

10 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 10 W wersji 2009 została dodana możliwość tworzenia planu amortyzacji środka trwałego. Edycja planów amortyzacji środków trwałych umożliwia tym samym okresowe wstrzymanie lub przyśpieszenie amortyzacji środków. Po dodaniu nowego środka program generuje automatycznie plan amortyzacji w oparciu o podane parametry. Aby zmienić ten plan, należy w oknie środka trwałego wybrać z menu Informacje opcję Plan amortyzacji. W oknie tym użytkownik może zmienić obliczone przez program, niezaksięgowane miesięczne raty amortyzacji i korzystając z przycisku Oblicz automatycznie uaktualnić wysokość pozostałych rat amortyzacji. Raty amortyzacji zmienione przez użytkownika zostaną oznaczone literą U. Dodatkowo w Zestawieniach (Zestawienia > Wykonaj raport) został dodany raport Pełny plan amortyzacji, który prezentuje cały plan amortyzacji środka na przestrzeni poszczególnych lat. Pozostałe rozszerzenia Dodanie możliwości zwiększenia liczby znaczników raportem pomocniczym Skrzat - menedżer znaczników. Dodanie dla wszystkich obiektów dla których są procedury zdarzeniowe (dokumentów, kontrahentów) procedur OnBeforeZnacznikChanged, OnAfterZnacznikChanged, OnBeforeRodzajChanged, OnAfterRodzajChanged, OnBeforeKatalogChanged, OnAfterKatalogChanged, OnAfterDelete do wykorzystania w tworzonych rozwiązaniach indywidualnych, rozbudowujących funkcjonalność programu pod potrzeby konkretnego klienta. Koniec pliku

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a. Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Start w wersji 2009.a Formularze deklaracji podatkowych na rok 2009 Uaktualniono formularze deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

VAT (zgodnie z art. 33a ustawy). W tym celu został stworzony nowy rejestr sprzedaży VAT

VAT (zgodnie z art. 33a ustawy). W tym celu został stworzony nowy rejestr sprzedaży VAT z 1?1"@3 4 2.!."!"#$%& 'A'/'B- '1:$/9, '())*%+,!-./',012 C$3,3DEF%!"!&/'6,'5;2! &",7%3,'.33'-6C7&5;2!." &7%'-.2.'5;2!%3.4!3,!4.'25'&-6',1373'68&363,'%9, 2.'!73'68&+6!$3616&/&,7%3$%'" '1G &-/&$:,3-.;2'!

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Symfonia Mała Księgowość Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011.1b 2 Nowe formularze deklaracji podatkowych 2 Eksport deklaracji

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 1 / 7

Symfonia Handel 1 / 7 Symfonia Handel 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1a Poprawiono Częściowe rozliczanie faktur płatnościami. Rozliczanie kilku faktur jednym dokumentem płatności. Wydruk raportu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji Forte Handel 1 / 5 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług, wnosząca

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c SYMFONIA Handel Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009.c Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Z dniem 1 grudnia 2008r. weszła w życie nowelizacja ustawy o

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Symfonia Mała Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Korygowanie deklaracji VAT-UE... 2 3. Załączniki do

Bardziej szczegółowo

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI

KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI BIURO RACHUNKOWE Daniel Bakalarz www: bakalarz.biz tel.: 602 880 233 e-mail: daniel.bakalarz@gmail.com NIP: 6731790853 KSIĘGOWOŚĆ I PODATKI "Rzeczą, którą najtrudniej w świecie zrozumieć, jest podatek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Instrukcja stosowania programu Finanse dla nauczycieli i uczniów uczestniczących w programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo Program Finanse

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Symfonia Handel 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2010.1 Zmiany związane z nowelizacją Ustawy o VAT Dnia 1.01.2010r. wchodzi w życie nowelizacja ustawy o podatku od towarów i usług,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.b 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 3 VAT Odwrotne obciążenie 3 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 3 Długość roku 3 Logowanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.d 4 Deklaracja VAT-27 4 Zmiany w rejestrach 6 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M 8 Nowe zestawienia 8 Aktualizacja danych

Bardziej szczegółowo

Serwis www.miedzyfirmami.pl

Serwis www.miedzyfirmami.pl Symfonia Start 2014 Opis wersji e-faktura w Symfonii Start Serwis www.miedzyfirmami.pl Serwis www.miedzyfirmami.pl to biznesowy serwis internetowy, umożliwiający jego użytkownikom szybką i bezpieczną wymianę

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1.b 3 Nowe wzory deklaracji

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Symfonia Handel 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 4 Deklaracje 4 Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) 4 Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji 4 Jedna deklaracja dla wszystkich firm

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2016 2 Ustawienie szerokości kolumn danych kadrowych 2 Rozszerzenie funkcjonalności rozliczeń umów cywilnoprawnych 2 Okna importu i eksportu z FK 3 Edycja

Bardziej szczegółowo

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia

Umożliwia księgowanie dokumentów sprzedaży i zakupu dotyczących Księgi Przychodów i Rozchodów, Ewidencji VAT, Ryczałtu (dodatkowo umożliwia Podatnik PRO start to łatwy w obsłudze zintegrowany system komputerowy, przeznaczony dla mikro i małych firm do prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ryczałtu, ewidencji VAT oraz do wystawiania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 9 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość.

Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Podręcznik użytkownika 360 Księgowość Deklaracja VAT i plik JPK Wystawiaj deklaracje VAT, generuj pliki JPK w programie 360 Księgowość. Spis treści Deklaracja podatku VAT... 2 Raport kontrolny VAT / JPK...

Bardziej szczegółowo

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY.

CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH KPiR & RYCZAŁT & KADRY. S. S. COMPLEX Pułtusk, ul. Piotra Skargi 31/8 NIP: 5681617246 Tel: 508 936 947 Strona 1 z 6 Cennik [ obowiązuje od 03.06.2015 ] Zakres oferty Książki Przychodu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 SYMFONIA Handel Premium Strona 1 z 7 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Handel Premium w wersji 2009 Dodatkowa ochrona dostępu do przeglądania cen zakupu towarów Duża grupa użytkowników programu zgłaszała

Bardziej szczegółowo

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY

KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY KANCELARYJNY SYSTEM PODATKOWY Korekta Podatku dochodowego oraz Podatku VAT związana z niezapłaconymi fakturami Opracował: Katowice, Luty 2013 Ze względu na obowiązujące od 2013 roku zmiany dotyczące obliczania

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1.a

Symfonia Mała Księgowość 2013.1.a Symfonia Mała Księgowość 2013.1.a Opis zmian Wersja 2013.1.a Pełna obsługa metody kasowej Zmodyfikowana została obsługa metody kasowej dla małych firm do w pełni zgodnej z nowymi przepisami, bez ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Sage Symfonia Start Mała Księgowość Zakładanie nowej firmy Pierwszym krokiem po zainstalowaniu programu powinno być utworzenie nowej firmy. W tym celu należy wybrać polecenie Nowa firma z menu Firma lub

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Nowe funkcje w programie Symfonia Mała Księgowość w wersji 2012 Spis treści: Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 Wystawianie efaktur stan prawny... 2 Program Symfonia e-dokumenty... 3 e-faktura w Symfonii...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.a 2 Odliczenia 50% VAT 2 Import kursów walut NBP 3 Szablony numeracji 4 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 4 Zestawienie rejestrów

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Symfonia Mała Księgowość 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Zmiany parametrów w oknie Zapis 3 W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami.

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty... 2 4. e-faktura

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013.1.d

Symfonia Mała Księgowość 2013.1.d Symfonia Mała Księgowość 2013.1.d Opis zmian Wersja 2013.1.d Zmiany formularzy deklaracji podatkowych Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych VAT-7 (14), VAT-7D (5), VAT-7K (8), VAT-8 (5), VAT-9M

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Symfonia Faktura 1 / 11 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2012a Spis treści: Symfonia Faktura w wersji 2012.a 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola danych/wystawianie

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2

Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Forte Handel 1 / 12 Nowe funkcje w module Forte Handel w wersji 2010.2 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Faktury VAT zakupu w walucie

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy.

Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. Zamknięcie miesiąca. Zobacz po kolei podstawowe kroki, które należy wykonać, aby poprawnie zamknąć miesiąc obrachunkowy. WPROWADZENIE Zamknięcie miesiąca to procedura, która pozwala na ustalenie wielkości

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami

Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Symfonia Start a Symfonia porównanie 1 / 5 Symfonia Start a Symfonia wykaz różnic między programami Dział Zarządzania Produktami Symfonia Start a Symfonia - porównanie 2 / 5 Ogólne Symofnia Start to linia

Bardziej szczegółowo

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014

Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2014 Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 16 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 3 Nowa deklaracja VAT-27 3 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 4 Raport Zestawienie rejestrów VAT 4 Zmiany w rejestrach - ulga na złe

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

Jak wygenerować, sprawdzić i wysłać JPK?

Jak wygenerować, sprawdzić i wysłać JPK? Jak wygenerować, sprawdzić i wysłać JPK? 1.0 Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość 2 1.1 Jeśli program Sage Symfonia 2.0 Finanse i Księgowość współpracuje z programem Sage Symfonia 2.0 e-deklaracje. 2

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat zajęć Treść szkolenia 1 Prawne uwarunkowania działalności firmy Prawo pracy Umowa o pracę Podstawowe zasady prawa pracy Regulamin pracy Prawo cywilne Definicja i treść zobowiązania Wierzyciel

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma

Spis treści. Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Integracja programu LeftHand Kadry i Płace z programami LeftHand Pełna Księgowość i LeftHand Mała Firma Spis treści 1) Konfiguracja programu LeftHand Kadry i Płace...2 a) Konfiguracja numerów kont księgowych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Symfonia Handel 1 / 10 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Wystawianie e-faktur stan prawny... 2 3. Program Symfonia e-dokumenty...

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 15 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ewidencji dokumentów i rejestrów VAT 3 1. Znacznik

Bardziej szczegółowo

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT

Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Korygowanie podstawy opodatkowania oraz podatku należnego w rejestrach VAT Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, w programie Ala wprowadzono funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów

Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów Sz@rk KE PRO - automatyczne korekty kosztów niezapłaconych wydatków zaliczonych do kosztów uzyskania przychodów 1. Wstęp Od początku roku 2013 ustawodawca wprowadził nowe zasady dotyczące obowiązkowych

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.8

System Comarch OPT!MA v. 17.8 System Comarch OPT!MA v. 17.8 Ulotka v.17.8 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Kontrola księgowania

Kontrola księgowania Kontrola księgowania Opcja dostępna tylko w wersji Ala Max W związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów, zmieniającym przepisy dotyczące sposobu rozliczania kosztów uzyskania przychodów w programie Ala

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1. Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 Kraków, 26 czerwiec 2013 roku Najważniejsze wyróżniki Comarch ERP Optima wersja 2013.5.1 1. Stworzyliśmy nowy moduł CRM Plus zawierający mechanizm windykacji

Bardziej szczegółowo

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015

MANIFEST. Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 MANIFEST Dla systemów Retail i Bastion ERP do wersji 2015.2 FR01 12.10.2015 CO NOWEGO W 2015.2 FR01 Programy Retail stanowią kompleksowe rozwiązanie do ewidencjonowania i kontrolowania sprzedaży, rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Symfonia Handel 1 / 5 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2013 Spis treści: Obsługa przelewów elektronicznych 2 Nowe operacje grupowe 2 Zmiany w oknie rozrachunku 3 Zmiany w oknie kontrahenta

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.10

System Comarch OPT!MA v. 17.10 System Comarch OPT!MA v. 17.10 Ulotka v.17.10 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0)

Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) Naliczanie rocznych deklaracji: PIT-4r, PIT- 8ar, PIT-11, PIT-40 enova KADRY I PŁACE (WERSJA 1.0) JOANNA WALENTEK Spis treści: MODUŁ KADRY I PŁACE... 2 Generowanie deklaracji PIT 4R oraz PIT 8AR... 2 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe

Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe Sage Symfonia ERP Handel Faktury walutowe 1 Wstęp... 2 2 Charakterystyka Faktur walutowych... 2 3 Algorytmy wyliczeń... 3 3.1 GDY PODATEK WYLICZANY JEST NA PODSTAWIE WARTOŚCI NETTO W WALUCIE... 3 3.2 GDY

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2014.a

Symfonia Mała Księgowość 2014.a Symfonia Mała Księgowość 2014.a Opis zmian Wersja 2014.a Nowe wzory deklaracji podatkowych Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych PIT-40(19), PIT-36(19), PIT-36L(9), PIT/O(19), PIT/B(12), PIT-28(17),

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla księgowych

Podręcznik dla księgowych Podręcznik dla księgowych Spis treści 1. Logowanie użytkownika do aplikacji...3 2. Opis zakładek...4 2.1. Strona główna...4 2.2. Przychody...5 2.2.1. Faktura VAT... 5 2.2.1.1. Korekta faktury VAT... 8

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1

Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2011.1 Spis treści : Korzyści z nowej wersji 2 Zmiany w ustawieniach Stawek VAT 3 Model księgowy nowe

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu wynagrodzeń... 3 3 Określenie sposobu księgowania

Bardziej szczegółowo

Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2011.1

Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa. Wersja 2011.1 Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Wersja 2011.1 Obrót złomem - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa Strona 2 z 11 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Ewidencja w Symfonia Finanse i Księgowość...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel. Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Wersja 2011 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Start Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA Księga Raportów

System Comarch OPT!MA Księga Raportów System Comarch OPT!MA Księga Raportów Księga Raportów 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes

Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes Jednolity Plik Kontrolny w Aplikacji Ramzes materiały pomocnicze Warszawa, styczeń 2017 1. Co to jest JPK Jednolity Plik Kontrolny (ang. Standard Audit File-Tax SAF-T) jest zbiorem danych, tworzonym z

Bardziej szczegółowo

46,33 zł 20,00% 50,00% 200,00 zł. 1 887,60 zł

46,33 zł 20,00% 50,00% 200,00 zł. 1 887,60 zł PARAMETRY PUZZLE/TAXPRO NA 2010 ROK Właściwym źródłem obowiązujących wartości parametrów niezbędnych do wyliczania zobowiązań z tytułu ubezpieczeń społecznych i podatków są publikacje odpowiednich podmiotów

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE

Advantec Software I.T.C. sp. z o.o. Kompleksowa Obsługa Informatyczna PŁACE PŁACE System Płace przeznaczony jest do wspomagania pracy działów rachuby, kontroli zarobków. UmoŜliwia wspomaganie zarządzania gospodarką płacową poprzez zabezpieczenie bezpośredniego dostępu do danych

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b

Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Symfonia Handel 1 / 14 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2012, 2012a, 2012b Spis treści: Symfonia Handel w wersji 2012.b 2 Zmiany w obsłudze kontrahenta incydentalnego 2 Ustawienie Kontrola

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zmiany wprowadzone do systemów SYMFONIA Premium w latach 2004-2008

Podstawowe zmiany wprowadzone do systemów SYMFONIA Premium w latach 2004-2008 Podstawowe zmiany wprowadzone do systemów SYMFONIA Premium w latach 2004-2008 Autor: Sage Symfonia Sp. z o.o. Podstawowe zmiany wprowadzone do systemu Handel Premium w latach 2004-2008 Strona 2 z 6 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 7 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2 3. Zmiana

Bardziej szczegółowo

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Symfonia e-dokumenty 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 Wprowadzona w programie funkcjonalność obsługi e-przelewów umożliwia współpracę z bankami w zakresie zlecania elektronicznych

Bardziej szczegółowo

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010

Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Symfonia Handel 1 / 5 Opis nowych funkcji w programie Symfonia Handel w wersji 2010 Główne korzyści z wersji 2010: Optymalizacja kosztów magazynowania i obsługi dostaw poprzez efektywniejsze zarządzanie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Konfiguracja Symfonia e-dokumenty Wersja 2012.1 Konfiguracja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Instalacja Symfonia e-dokumenty 2012.1 Należy pamiętać, że na danym systemie operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 10 Nowe funkcje w module Forte Finanse i Księgowość Dane firmy 3 Dane firmy, takie jak nazwa firmy i jej nazwa skrócona oraz NIP wprowadzane są przez użytkownika w module

Bardziej szczegółowo

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe?

Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? Finanse Jak obsługiwać zaliczki gotówkowe? W ramach obsługi zaliczek gotówkowych w aplikacji Finanse należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować i wydrukować dokument Wniosek o zaliczkę, na podstawie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1

Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel. Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Wersja 2011.1 Instrukcja zmiany stawek VAT w Symfonia Handel Strona 2 z 5 SPIS TREŚCI 1 Wstęp... 3 2 Procedura zmiany stawek VAT... 3 2.1 DEFINICJA STAWEK

Bardziej szczegółowo

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność

Nowa płatność Dodaj nową płatność. Wybierz: Płatności > Transakcje > Nowa płatność Podręcznik Użytkownika 360 Księgowość Płatności Wprowadzaj płatności bankowe oraz gotówkowe, rozliczenia netto pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami, dodawaj nowe rachunki bankowe oraz kasy w menu Płatności.

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl

Opodatkowanie dochodu niani. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. www.mf.gov.pl Opodatkowanie dochodu niani Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa www.mf.gov.pl 1 Opodatkowanie dochodu niani z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem w ramach umowy uaktywniającej

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Handel 1 / 6 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011.1a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary...

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Poprawiono... 2. 3. Zmiany w słowniku Stawki VAT... 2. 4. Zmiana stawki VAT w kartotece Towary... Symfonia Start Faktura i Kasa 1 / 8 Nowe funkcje w programie Symfonia Start Faktura i Kasa w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Poprawiono... 2 Nowe funkcje w programie

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy,

Sp. z o.o., producent aktywnych formularzy, OBJAŚNIENIA DO PODATKOWEJ KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW 1. Przy dokonywaniu zapisów w księdze, wynikających z prowadzonych przez podatnika: a) ewidencji sprzedaży, b) ewidencji kupna i sprzedaży wartości

Bardziej szczegółowo

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku

Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1. Kraków, 30 czerwca 2014 roku Nowości Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Kraków, 30 czerwca 2014 roku Najważniejsze zmiany Comarch ERP Optima wersja 2014.5.1 Zmiany w nowej wersji Comarch ERP Optima związane ze zmianami w przepisach:

Bardziej szczegółowo

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz

Środki Trwałe. Bilans otwarcia (Ustawienia > Ustawienia Finansów > Bilans Otwarcia) Faktury zakupu (Zakupy > Faktury i inne dowody zakupu) Zaznacz Środki Trwałe W 360 Księgowość możesz obliczyć amortyzację, odpisywać środki trwałe, dokonać rewaluacji, zreklasyfikować środki trwałe, dodawać karty środków trwałych oraz generować różnego rodzaju raporty.

Bardziej szczegółowo

Informatyzacja Przedsiębiorstw

Informatyzacja Przedsiębiorstw Informatyzacja Przedsiębiorstw Symfonia Moduł Kadry i Płace lab5 Izabela Szczęch Informatyzacja Przedsiębiorstw Strona 1 Plan zajęć 1 Otwarcie okresu płacowego... 3 2 Dostosowanie ustawień modułu do eksportu

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 312 Zarządzanie Produkcją 3.0 1. W menu TPP Technologie Dodaj (F3)/Popraw(F5) zakładka Operacje technologiczne Dodaj(F3)/Popraw(F5) zakładka Surowce,

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v. 17.7

System Comarch OPT!MA v. 17.7 System Comarch OPT!MA v. 17.7 Ulotka v.17.7 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/ info.erp@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego?

Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? Centralny VAT VULCAN Jak przygotować zbiorczy plik JPK VAT i przesłać go do urzędu skarbowego? W poradzie przedstawiamy czynności, które muszą wykonać w aplikacji Centralny VAT VULCAN pracownicy poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Wersja 2012

Symfonia Start Wersja 2012 Symfonia Start Wersja 2012 2 Symfonia Start 2012 Współpraca z serwisem www.miedzyfirmami.pl... 1 Serwis www.miedzyfirmami.pl... 1 Dodano program Symfonia Start e-dokumenty... 1 Stan prawny... 1 e-faktura

Bardziej szczegółowo

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT

Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Kontrola płatności z uwagi na KUP i VAT Materiały aktualne na dzień 05.03.2012 Zgodnie z nowymi przepisami ustaw podatkowych, obowiązujących od 01.01.2013, przedsiębiorcy, którzy zalegają ze swoimi płatnościami

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a SYMFONIA Środki Trwałe Forte Strona 1 z 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Środki Trwałe Forte w wersji 2009.a Inwentaryzacja według miejsc użytkowania Umożliwiono inwentaryzację środków trwałych według

Bardziej szczegółowo

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Ochrona danych osobowych... 2. 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4

1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2. 2. Ochrona danych osobowych... 2. 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4 Symfonia Handel 1 / 16 Nowe funkcje w programie Symfonia Handel w wersji 2011a Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Ochrona danych osobowych... 2 3. Zmiana klasyfikacji PKWiU... 4 4.

Bardziej szczegółowo

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON

Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON Kadry i Płace aktualizacja SODiR Obsługa dofinansowań i refundacji PFRON 1 Wstęp... 2 2 Rozpoczęcie pracy... 2 2.1 ZESTAW DANE FIRMY... 2 2.2 ZESTAW PFRON (FIRMA)... 2 2.3 ZESTAW PFRON (PRACOWNIK)... 3

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304

Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Nowości w systemie Streamsoft Prestiż wprowadzone w wersji 304 Moduł Handlowo-Magazynowy 1. Wprowadzono nowy parametr konfiguracyjny firmy: Sposób drukowania daty sprzedaży (w menu System Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji

Pobierz dane z Programu PŁATNIKA. e-deklaracji Pobierz dane z Programu PŁATNIKA do e-deklaracji 1 epp.net ComSoft Radom 2014 (eksport Płatnik do e-deklaracje) Instrukcja Obsługi ZIiA ComSoft Radom 2 Spis: Wstęp 4 Prawa autorskie 5 Wymagania techniczne

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011

Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Symfonia Faktura 1 / 12 Nowe funkcje w programie Symfonia Faktura w wersji 2011 Spis treści: 1. Korzyści z zakupu nowej wersji... 2 2. Faktury VAT sprzedaży w walucie obcej... 2 3. Rozksięgowywanie wartości

Bardziej szczegółowo