Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian"

Transkrypt

1 Sage Symfonia Finanse i Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 3 Nowa deklaracja VAT-27 3 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D 4 Raport Zestawienie rejestrów VAT 4 Zmiany w rejestrach - ulga na złe długi 4 Zmiany w funkcjach 5 Odliczenie 50% VAT dla RK I RZL 5 Częstotliwość aktualizacji kursów walut NBP 5 Inne zmiany 5 Wersja 2015.b 6 Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) 6 VAT Odwrotne obciążenie 6 Kontrahenci Podatnik VAT czynny 6 Długość roku 6 Logowanie lista firm 7 Uruchomienie wersji demonstracyjnej 7 Mechanizm komunikacji Sage 7 Inne zmiany 7 Wersja 2015.a 7 Odliczenia 50% VAT 7 Import kursów walut NBP 9 Szablony numeracji 9 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO 10 Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2015.c Strona 1 z 12

2 Sage Symfonia Finanse i Księgowość Zestawienie rejestrów VAT eksport do MS Excel 10 Odsetki ustawowe dni wolne od pracy 10 Raporty Graficzne okno definiowania przedziałów 11 Deklaracje PIT-5 i PIT-5L Udział w % 11 Dokument importowy data wprowadzenia a data odprawy celnej 11 VAT-7 formuły 11 Wersja Załącznik VAT-ZD 12 Termin płatności na dokumencie wezwania do zapłaty 12 Data wystawienia dokumentu eksportowego 12 Rozszerzenie zakresu definiowania okresu VAT dla rejestrów sprzedaży 12 Aktualizacja kartoteki Kraje 12 Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2015.c Strona 2 z 12

3 Wersja 2015.c Nowa deklaracja VAT-27 Dodano obsługę deklaracji VAT-27. Parametry deklaracji umożliwiają wybór wyliczenia w okresie miesięcznym lub kwartalnym, oraz uwzględnienie dokumentów z bufora. Na oknie deklaracji dostępny jest przycisk Lista otwierający okno Dane dla VAT-27 przedstawiające listę uwzględnionych na deklaracji VAT-27 pozycji. Dodano raport Krajowa inf. pods. VAT-27 tworzący zestawienie dokumentów uwzględnianych na deklaracji VAT-27. Raport uruchamiany jest z menu zakładkowego Raporty, na zakładce Urzędy. Raport może również zostać wykonany w kontekście zatwierdzanej deklaracji VAT-27, gdy wyrażono zgodę na wydruk informacji. Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2015.c Strona 3 z 12

4 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D Zaktualizowano wzory deklaracji składanych za okresy od lipca Aktualne formularze: VAT-7(15) VAT-7K(9) VAT-7D(6) Raport Zestawienie rejestrów VAT Raport dostosowano do zmian związanych z nowymi formularzami deklaracji VAT. W przypadku potrzeby wykonania raportu za okres przed lipcem 2015 roku należy wykorzystać raport Zestawienie rejestrów VAT(14). Zmiany w rejestrach - ulga na złe długi Dodano typ rejestru Zmniejszenie VAT z tytułu niezapłaconych zobowiązań przeznaczony do ewidencji w księgach rachunkowych faktu dokonania korekty zmniejszającej kwotę podatku naliczonego. Użytkownicy chcący go wykorzystać powinni utworzyć rejestr VAT: Uwaga: Rejestr ten może być zdefiniowany wyłącznie jako korygujący. Rejestr rodzaju Zmniejszenie VAT z tytułu niezapłaconych zobowiązań wykazywany jest na deklaracji VAT-7(15) w pozycji nr 47 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b ust.1 ustawy). Więcej informacji o ewidencji ulgi na złe długi znajduje się dokumencie Sage Symfonia Finanse i Księgowość - Ewidencja ulgi na złe długi.pdf. Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2015.c Strona 4 z 12

5 Zmiany w funkcjach DeklaracjaInfo Funkcję DeklaracjaInfo rozbudowano o obsługę deklaracji VAT-27 w parametrze TypDeklaracji. Poszczególne wartości parametru odpowiadają typom deklaracji: 1: VAT-7, 2: VAT-7K, 3: VAT-UE, 4: CIT-2/2O, 5: PIT-5, 6: PIT-5L, 7: VAT-UEK, 8: VAT-7D, 9: CIT-8, 10: VAT-27 ZestRej2 W funkcji ZestRej2 umożliwiono użycie nowego rodzaju rejestrów VAT: Zmniejszenie VAT z tytułu niezapłaconych zobowiązań oraz obsługę dokumentów związanych z odwrotnym obciążeniem. Do parametru szs dodano ustawienia: 200 lub OONabywca dokument specjalny, rodzaj transakcji: zakup z samoopodatkowaniem, i jego korekty, 201 lub OODostawca dokument specjalny, rodzaj transakcji: sprzedaż i korekty, faktura VAT sprzedaż i korekty, rachunek uproszczony sprzedaż i korekty. Odliczenie 50% VAT dla RK I RZL Dodano możliwość zastosowania odliczenia 50% VAT dla dokumentów typu raport kasowy oraz rozliczenie zaliczki. Częstotliwość aktualizacji kursów walut NBP Dodano parametr konfigurujący częstotliwość aktualizacji kursów walut NBP. Częstotliwość można ustawić w pliku firma.ini w sekcji [KursyNBP] zmieniając wartość parametru MinInt. Dopuszczalny zakres to minut. Inne zmiany Zwiększono maksymalną długość nazwy firmy do 150 znaków. Zwiększono maksymalną długość nazwy firmy dla deklaracji podatkowych do 150 znaków. Poprawiono sposób naliczania Monitów bez odsetek. Poprawiono wydruk numeru dokumentu korygowanego dla rejestru VAT Korekta podatku należnego. Poprawiono błędne wyświetlanie wartości bilansu otwarcia dla kont walutowych w walucie ZŁ na zestawieniu Zapisy na koncie. Poprawiono wyliczenie kwoty zapisu brutto oraz kwoty zapisu na koncie bilansującym dla walutowych dokumentów specjalnych z różnymi kursami VAT i CIT/PIT, gdy w rejestrze użyta została stawka NP, ZW lub BP z zerową kwotą VAT. Poprawiono weryfikację kwoty do zapłaty w rejestrze VAT rozbitym z opcją VAT w kwotę netto. Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2015.c Strona 5 z 12

6 Wersja 2015.b Aktualizacja wzorów deklaracji: CIT-8(22), CIT 8/O(9) Zaktualizowano wzory deklaracji: CIT-8 (22) CIT-8/O (9) Zmieniono dostępne ustawienia w oknie parametrów deklaracji. Rozwijana lista Druk CIT8(22) stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od w przypadku firmy z przesuniętym rokiem obrachunkowym umożliwia wybór, od kiedy stosowany będzie druk CIT-8(22). VAT Odwrotne obciążenie Rozszerzono obsługę odwrotnego obciążenia VAT o definicje dokumentów o charakterze: Faktura VAT sprzedaż, Rachunek uproszczony sprzedaży, Faktura korygująca sprzedaż, Rachunek korygujący sprzedaż. Kontrahenci Podatnik VAT czynny Na zakładce Kontrahent w sekcji Ewidencja dodano pole wyboru Podatnik VAT czynny określające czy kontrahent jest płatnikiem VAT. W trakcie konwersji do wersji 2015.b zostanie on zaznaczany dla kontrahentów, którzy mają ustawiony w adresie kraj PL oraz wprowadzony numer NIP. Długość roku Umożliwiono ustawienie dowolnej daty dla: początku pierwszego roku działalności, końca ostatniego roku działalności. Do tej pory był to odpowiednio pierwszy lub ostatni dzień miesiąca. Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2015.c Strona 6 z 12

7 Założenie kolejnego roku nie będzie możliwe, jeśli została ustawiona data końca roku inna niż ostatni dzień miesiąca. Logowanie lista firm Widoczna w oknie logowania lista firm, sortowana jest alfabetycznie. Zwiększona została również ilość firm jednocześnie wyświetlanych na liście. Uruchomienie wersji demonstracyjnej Firmy demonstracyjne będą wymagały podania danych kontaktowych oraz zgody na ich przetwarzanie, otrzymywanie elektronicznej informacji handlowej i kontakt telefoniczny. Mechanizm komunikacji Sage Zintegrowano z programem mechanizm komunikacji pomiędzy firmą Sage a Klientem, umożliwiający przekazywanie Państwu informacji. Aby korzystać z niego zezwól programowi na połączenie z adresem Inne zmiany Usunięto problem uniemożliwiający jednorazowy import dużej liczby kontrahentów. Zoptymalizowano proces weryfikacji danych przed usunięciem kontrahenta. Poprawiono import Faktury korygującej WDT (WDTK) z programu Sage Symfonia Handel. Data operacji gospodarczej będzie zgodna z datą sprzedaży importowanego dokumentu. Poprawiono wykazywanie numeracji DK od, do na Wydruku dziennika w przypadku, gdy raport wykazuje również księgowania na konta pozabilansowe. W oknie Przypisz VAT do okresu dodano zabezpieczenie przed przypisaniem dokumentu korygującego Bez okresu do Zapłaty lub Terminu płatności. Kliknięcie przycisku Zapłata lub Termin dla takiego dokumentu nie spowoduje zmian w rejestrze. Poprawiono rejestrację zmiany okresu sprawozdawczego przy zapisie dokumentów typu wyciąg bankowy. Poprawiono wykazywanie podstaw odsetek oraz kolejności pozycji dla monitów i not odsetkowych. Rozwiązano problem braku nazw kont po imporcie modelu księgowego. Przywrócono automatyczne uzupełnianie pola opisu dla zapisów w dokumencie. Usunięto problem niezasadnego pojawiania się komunikatu Transakcja na konto ma rozliczenia w buforze. Kontro zostanie pominięte przy przeszacowaniu przy przeszacowaniu walut. Usunięto problem znikania cech zapisów przy zapisaniu do ksiąg, mimo że nie były oznaczone, jako Tylko dla bufora. Wersja 2015.a Odliczenia 50% VAT Dodano obsługę odliczenia 50% VAT związanego z zakupami dotyczącymi pojazdów wykorzystywanych zarówno do celów firmowych jak i prywatnych. Nowy przycisk Podziel rejestr w oknie wprowadzania danych do rejestru VAT obsługuje tą sytuację przez automatyczne rozbicie wybranego rejestru na dwie pozycje. Wiersz rejestru wprowadzonego automatycznie oznaczony jest kolorem niebieskim. Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2015.c Strona 7 z 12

8 Dla rejestru niepodlegającego VAT w nowej kolumnie D należy z rozwijanej listy wybrać sposób dekretacji: V VAT w dekret VAT D VAT w dodatkowy dekret N VAT w dekret Netto Znak minus ( ) w kolumnie D oznacza, że ustawienie dekretacji dla danego rejestru nie jest możliwe. Definicja proporcji podziału i sposobu zaokrąglania znajduje się w ustawieniach parametrów stałych dla firmy w oknie Rejestry i konta VAT. Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2015.c Strona 8 z 12

9 Import kursów walut NBP Dodano możliwość importu kursów walut publikowanych przez NBP. Na oknie Tabela kursów dodano przycisk Pobierz z NBP. Przycisk rozwija menu z opcjami: pobieraj w tle gdy opcja jest zaznaczona, automatyczna aktualizacja tabeli kursów wykonywana będzie w trakcie logowania do firmy, cała publikowana pobiera wszystkie opublikowane w tabeli A kursy walut (ostatnich 25 dni roboczych), ostatnie 7 dni pobiera kursy z ostatnich 7 dni, poprzednia pobiera kursy z poprzedniego dnia, aktualna pobiera aktualne kursy. Pobieranych jest maksymalnie 9 różnych walut. Jeśli w kartotece Waluty zdefiniowanych jest więcej niż 9 walut, w pliku Firma.ini można określić, które waluty będą pomijane np.: [KursyNBP] walutynieimportowane=cad,chf,usd Szablony numeracji Dodano możliwość tworzenia szablonów numeracji według roku obrachunkowego. Nazwa numeracji rocznej zmieniona została na roczna kalendarzowa. Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2015.c Strona 9 z 12

10 Wydruk deklaracji elektronicznej z potwierdzeniem UPO Dodano możliwość utworzenia wydruku deklaracji elektronicznej wraz z numerem potwierdzenia UPO. Jeśli deklaracja elektroniczna została wysłana i odebrane zostało urzędowe potwierdzenie odbioru (UPO). Wtedy przy wydruku deklaracji w oknie Położenie pól nadruku dostępna jest opcja Drukuj numer referencyjny e-deklaracji. Zestawienie rejestrów VAT eksport do MS Excel Opcję wydruku dla okna Lista rejestrów VAT rozbudowano o możliwość eksportu danych do programu MS Excel. Wykonanie raportu Lista rejestrów (Excel) eksportuje zestawienie dokumentów z wybranego rejestru do programu MS Excel. Odsetki ustawowe dni wolne od pracy Poprawiono system naliczania odsetek ustawowych o uwzględnianie przesunięcia terminu płatności wypadającego w dzień wolny od pracy zgodnie z art. 115 kodeksu cywilnego. Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2015.c Strona 10 z 12

11 Raporty Graficzne okno definiowania przedziałów Zmieniono sposób obsługi w oknie Definiowanie przedziałów. Dodano przyciski Dodaj i Usuń obsługujące tworzenie nowych przedziałów. Deklaracje PIT-5 i PIT-5L Udział w % W przypadku nie wypełnienia wartości pola Udział w % program podczas obliczania deklaracji przypomni o tym wyświetlając komunikat: Dokument importowy data wprowadzenia a data odprawy celnej Umożliwiono wprowadzenie dokumentów importowych posiadających datę odprawy celnej późniejszą niż datę wprowadzenia dokumentu. VAT-7 formuły Zmieniono formuły dotyczące Proporcji z okresu, za który dokonywana jest korekta VAT. Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2015.c Strona 11 z 12

12 Wersja 2015 Załącznik VAT-ZD Dodano możliwość wprowadzenia dla deklaracji VAT dowolnej liczby załączników VAT-ZD. Na jednym formularzu załącznika, mieści się 8 pozycji. W przypadku konieczności wypełnienia większej ilości pozycji, tworzony jest kolejny załącznik. Na deklaracji podawana jest sumaryczna liczba załączników VAT-ZD. Termin płatności na dokumencie wezwania do zapłaty Poprawiono wykazywanie terminu płatności na dokumencie wezwania do zapłaty poprzedzonym wystawieniem noty odsetkowej. Data wystawienia dokumentu eksportowego Umożliwiono zaewidencjonowanie dokumentu, obsługiwanego jak dokument eksportowy, z datą dokumentu wcześniejszą niż data operacji gospodarczej. Rozszerzenie zakresu definiowania okresu VAT dla rejestrów sprzedaży Odblokowano możliwość konfiguracji i sterowania ilością wyświetlanych okresów w rejestrze VAT sprzedaży w pliku konfiguracyjnym Symfonia.ini. Liczba podpowiadanych okresów będzie zgodna z ustawieniem w pliku konfiguracyjnym symfonia.ini w sekcji: [Okresy VAT] ZakupDoPrzodu=1 ZakupDoTylu=0 SprzedazDoPrzodu=1 SprzedazDoTylu=1 Dla rejestru VAT sprzedaży umożliwiono podanie okresu VAT o jeden miesiąc wstecz w stosunku do daty dokumentu. Aktualizacja kartoteki Kraje Uzupełniono kartotekę o kraje: Serbia, Czarnogóra dla firm tworzonych w wersji Sage Symfonia Finanse i Księgowość 2015.c Strona 12 z 12

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.d 4 Deklaracja VAT-27 4 Zmiany w rejestrach 6 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M 8 Nowe zestawienia 8 Aktualizacja danych

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 4 Deklaracje 4 Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) 4 Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji 4 Jedna deklaracja dla wszystkich firm

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Opis zmian Wersja 2013.1e Nowe formularze deklaracji podatkowych VAT UE i VAT-UEK 5 W związku z wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej zostały uaktualnione formularze

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d

Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d Symfonia Finanse i Księgowość 2014.d Opis zmian Wersja 2014.d Zmiana daty programu przy wykonywaniu raportów 6 Poprawiono błąd powodujący zmianę daty programu na datę systemową po wykonaniu niektórych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1a

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1a Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1a Opis zmian Wersja 2013.1a Wspomaganie obsługi zatorów płatniczych 4 W ramach dostosowania programu do ustawy deregulacyjnej, obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.a 4 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 4 Uwagi do konwersji 4 Aktualizacja wzorów

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP 2015

Sage Symfonia ERP 2015 Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015 Sage Symfonia ERP Sage Symfonia ERP Administracja Dodawanie licencji Filtr osób, słowników i licencji

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28

SPIS TREŚCI KADRY I PŁACE... 28 SPIS TREŚCI RAKSSQL 2013.1.9.952 (Data publikacji: 08.05.2013)... 4 KSIĘGOWOŚĆ... 4 KADRY I PŁACE... 6 SPRZEDAŻ... 6 RAKSSQL 2013.1.8.951 (Data publikacji: 17.04.2013)... 7 KSIĘGOWOŚĆ... 7 KADRY I PŁACE...

Bardziej szczegółowo

3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy.

3. Dodano w schematach importu dokumentów handlowych oraz ewidencji VAT sprzedaży i zakupu obsługę daty zakończenia dostawy. Uwagi do wersji 1.31 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.3.2013 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.25 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 15.2.2011 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis Treści 1

Spis treści. Spis Treści 1 KPR Madar MADAR Sp. z o.o. 41-819 Zabrze, ul. Skłodowskiej 12d/3 Biuro Handlowe: 41-800 Zabrze, ul. Pośpiecha 23 http://www.madar.com.pl e-mail: madar@madar.com.pl tel./fax (0 32) 278-66-65, tel. 0-601-44-65-00

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT

Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT 09.06.2014 Zmiany, które należy wziąć pod uwagę podczas szkolenia Zmiany w InsERT GT Zmiany posortowane są według kategorii, a następnie według numeru wersji. (wersje 1.29 1.35) Zmiany wspólne dla InsERT

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a Eksport deklaracji podatkowych do pliku XML Dodano nowe szablony deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ

FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ SYSTEM FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ ALDAR S.C. 97-300 Piotrków Tryb. ul. Krokusów 7 Tel. 601 32 25 43 601 57 87 76 aldar@pro.onet.pl www.aldar.net.pl Wstęp Przeznaczenie systemu: System FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ służy

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL

Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Dokumentacja UŜytkownika Systemu CDN XL Spis treści 9 KSIĘGOWOŚĆ... 9.9 9.1 Ogólny opis funkcjonalności modułu... 9.9 9.2 Opis funkcji dostępnych w module... 9.10 9.2.1 Menu główne...9.10 System...9.10

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.39 SP1 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 21.04.2011 r. UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT

Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT Uwagi do wersji 1.22 SP2 systemu InsERT GT InsERT, Wrocław 8.2.2010 UWAGA! Przed instalacją nowej wersji należy koniecznie wykonać pełną archiwizację danych w starej wersji programu. W razie jakiejkolwiek

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian

Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Sage Symfonia Kadry i Płace Opis zmian Wersja 2015.c 3 Skierowanie na badania nowy wzór 3 Aktualizacja wzorów deklaracji: PIT-11(22), PIT-8AR(5) 3 Ryczałt za korzystanie z samochodu służbowego 3 Wzorzec

Bardziej szczegółowo

Ulotka v.2012.3.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

Ulotka v.2012.3.1. System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1. Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System Comarch OPT!MA v. 2012.3.1 Ulotka v.2012.3.1 Comarch SA 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: tel. (12) 681 43 00 www.comarch.pl/erp

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo