Symfonia Mała Księgowość d

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Symfonia Mała Księgowość 2013.1.d"

Transkrypt

1 Symfonia Mała Księgowość d Opis zmian Wersja d Zmiany formularzy deklaracji podatkowych Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych VAT-7 (14), VAT-7D (5), VAT-7K (8), VAT-8 (5), VAT-9M (3), VAT-12 (2) oraz usunięto z listy nieaktualną deklarację VAT-9. Dostosowanie wydruków z danymi pracowników do zmian prawnych Wprowadzono zmiany wydruków dostosowujące je do obowiązku stosowania numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Zmiany w księgowaniu korekty niezapłaconych zobowiązań Wprowadzone zostały zmiany w operacji księgowania korekty niezapłaconych zobowiązań, ułatwiające identyfikację korygowanych zobowiązań Wersja c Poprawka w wypełnianiu PIT-36L(8) Poprawiono wypełnianie odpisu 1% dla OPP w elektronicznym formularzu deklaracji PIT-36L (8). 4 Wersja b Nowe formularze deklaracji podatkowych Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych PIT-36 (18), PIT-36L (8), VAT-7 (13), VAT-7D (4), VAT-7K (7) oraz załącznik z zawiadomieniem o korekcie VAT-ZD (1). 4 Wersja a Pełna obsługa metody kasowej Zmodyfikowana została obsługa metody kasowej dla małych firm do w pełni zgodnej z nowymi przepisami, bez ograniczenia do 90 dni możliwości zawieszenia zapłaty VAT w oczekiwaniu na zapłatę przez kontrahenta. Dodane zostaną nowe pozycje na rozwijanych listach Moment zaliczenia VAT lub odpowiednio Moment odliczenia VAT w oknie Zapis. Obsługa korekty kosztów uzyskania przychodów Wprowadzona została możliwość korygowania kosztów uzyskania przychodów dla podatku dochodowego, z tytułu nie uregulowania zobowiązania w odpowiednim terminie płatności. Funkcjonalność ta umożliwia realizację wymagań ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce w zakresie zapobiegania powstawania zatorów płatniczych. Dodatkowy filtr w kartotece pieniędzy W Kartotece pieniędzy dodany został nowy filtr ułatwiające wyszukiwanie przeterminowanych zobowiązań i należności. Zastosowane rozwiązanie ma za zadanie ułatwić obsługę rozwiązań prawnych wprowadzonych w celu zapobiegania powstawania zatorów płatniczych. Dodany został szablon wyboru Po terminie, otwierający możliwość wyszukiwania według ilości dni po terminie płatności. Jeżeli jako argument wyszukiwania zostanie podana liczba ujemna, to wyszukane zostaną płatności do uregulowania w ciągu wskazanej w wyszukiwaniu ilości dni

2 Symfonia Mała Księgowość c 2 Możliwość korekty umorzenia niezapłaconych środków trwałych Dodany został mechanizm umożliwiający przeprowadzenie korekty kwot dokonanego umorzenia środka trwałego, jeżeli nie zostało uregulowane zobowiązanie z tytułu jego zakupu i minęło 30 dni od terminu płatności lub 90 dni od daty zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów. Dodanie nowego parametru pracy grupy W celu uelastycznienia sposobu zaliczenia składek na fundusz pracy płaconych przez właścicieli i osoby z nimi współpracujące dodany został parametr Składki na FP właścicieli i osób współpracujących. 7 8 Wersja Zmiany parametrów w oknie Zapis W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami. Narzędzia ułatwiające rejestrację faktur uproszczonych Faktura uproszczona może nie posiadać zapisów wszystkich elementów wartości faktury. Podczas jej wprowadzania niezbędne może być ustalenie stawki VAT na podstawie widocznych na fakturze kwot (np. brutto i VAT). W programie zastosowane zostały mechanizmy ułatwiające operację. Dodatkowe parametry we wzorach księgowań W celu usprawnienia rejestracji dokumentów z różnymi momentami zaliczenia VAT wprowadzone zostały zmiany w oknie definiowania wzorów księgowania. Modyfikacja istniejących i dodanie nowych parametrów pracy W celu zapewnienia możliwości dostosowania wprowadzonych zmian do wymagań konkretnej firmy wprowadzono modyfikację niektórych ustawień programu oraz wprowadzono kilka nowych. Modyfikacja zakresu importowanych danych Podczas importu danych z programu Symfonia Handel program wypełnia odpowiednimi wartościami również nowe pola, sterujące rozliczeniem VAT Zmiany parametrów domyślnych w oknie środka trwałego W oknie opisu środka trwałego data nabycia środka trwałego jest podpowiadana na podstawie daty zakupu z wybranej faktury Wersja 2013 Odświeżony interfejs użytkownika Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona 12 została ikona desktopowa programu możliwość zmiany schematu kolorów aplikacji., odświeżono ikony aplikacyjne, dodano Dodanie klasyfikacji analitycznej Dodany został mechanizm tworzenia klasyfikacji analitycznej i przypisywania jej elementów do poszczególnych zapisów. Możliwe jest podzielenie kwot z zapisów na poszczególne elementy klasyfikacji analitycznej np. projekty lub miejsca powstawania kosztów. Na podstawie tak oznaczonych zapisów można tworzyć zestawienia i wykorzystywać je do dalszych analiz. 13

3 Symfonia Mała Księgowość c 3 Obsługa przelewów elektronicznych Funkcjonalność e-przelewy, wspomaga linię programów Symfonia w obsłudze płatności elektronicznych i współpracy z bankami przy wymianie zleceń płatności oraz odbierania wyciągów. Symfonia Mała Księgowość została wzbogacona o funkcjonalności obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania przelewów i odbierania wyciągów bankowych. Definiowanie parametrów pracy dla firm w grupie W oknie Parametry pracy dla grupy wprowadzone zostało pole wyboru Parametr pracy obowiązuje w bieżącej firmie. Działa ono oddzielnie dla każdej karty ustawień parametrów. Zaznaczenie tego pola powoduje, że parametr pracy może być definiowany oddzielnie dla każdej firmy (źródła przychodów)

4 Symfonia Mała Księgowość d 4 Wersja d Zmiany formularzy deklaracji podatkowych Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych VAT-7 (14), VAT-7D (5), VAT-7K (8), VAT-8 (5), VAT-9M (3), VAT-12 (2) oraz usunięto z listy nieaktualną deklarację VAT-9. Dla nowych firm deklaracja VAT-9 nie będzie widoczna w panelu Deklaracje podatkowe, ustawień programu. Natomiast dla firm istniejących, po przeprowadzeniu konwersji deklaracja ta będzie widoczna na liście, ale pozostaje nieaktywna. Dostosowanie wydruków z danymi pracowników do zmian prawnych Wprowadzono zmiany wydruków dostosowujące je do obowiązku stosowania numeru PESEL jako identyfikatora podatkowego osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Zmodyfikowane zostały wydruki następujących raportów: Karta wynagrodzeń Karta wynagrodzeń z umów cywilnoprawnych Karta wynagrodzeń według daty wypłaty Imienna lista składek ZUS Dla identyfikacji podatkowej pracownika drukowany jest numer PESEL. NIP drukowany jest tylko wtedy, gdy w polu Identyfikator podatkowy opisu pracownika wybrano NIP lub gdy pole PESEL jest puste. Zmiany w księgowaniu korekty niezapłaconych zobowiązań Wprowadzone zostały zmiany w operacji korekty księgowania niezapłaconych zobowiązań, ułatwiające identyfikację korygowanych zobowiązań. Dodany został nowy parametr pracy grupy - Księgowanie korekty niezapłaconych zobowiązań. Umożliwia określenie kolumny, w której zapisana zostanie korekta. W oknie dialogu Księgowanie korekt niezapłaconych zobowiązań, dla każdej z pozycji obok numeru dowodu księgowego widoczna jest data i nazwa kontrahenta. Natomiast do wydruku zapisu korekty niezapłaconych zobowiązań zastosowana została nowa procedura Dokument korekty księgowania niezapłaconych zobowiązań. W wyniku jej zastosowania poniżej informacji o zapisie jest drukowana tabelka z rozbiciem zapisu na poszczególne pozycje stanowiące podstawę zapisu. Tabelka zawiera kolumny: Numer dokumentu płatności, Data, Rejestr, Kwota rozliczenia, Waluta. Wersja c Poprawka w wypełnianiu PIT-36L(8) Poprawiono wypełnianie odpisu 1% dla OPP w elektronicznym formularzu deklaracji PIT-36L (8). Wersja b Nowe formularze deklaracji podatkowych Dodano nowe formularze deklaracji podatkowych PIT-36 (18), PIT-36L (8), VAT-7 (13), VAT-7D (4), VAT- 7K (7) oraz załącznik z zawiadomieniem o korekcie VAT-ZD (1).

5 Symfonia Mała Księgowość d 5 Wersja a Pełna obsługa metody kasowej Zmodyfikowana została obsługa metody kasowej dla małych firm do w pełni zgodnej z nowymi przepisami, bez ograniczenia do 90 dni możliwości zawieszenia zapłaty VAT w oczekiwaniu na zapłatę przez kontrahenta. Dodane zostaną nowe pozycje na rozwijanych listach Moment zaliczenia VAT lub odpowiednio Moment odliczenia VAT w oknie Zapis. Dla dokumentów zakupu Pole Moment odliczenia VAT zawiera teraz dla rozliczeń kasowych rozwijaną listę możliwych terminów. Są to: dzień uregulowania zobowiązania każda zapłata Dla dokumentów sprzedaży Pole Moment zaliczenia VAT zawiera teraz dla rozliczeń kasowych rozwijaną listę możliwych terminów. Są to: każda zapłata nie później niż po 90 dniach nie później niż po 180 dniach Obsługa korekty kosztów uzyskania przychodów Wprowadzona została możliwość korygowania kosztów uzyskania przychodów dla podatku dochodowego, z tytułu nie uregulowania zobowiązania w odpowiednim terminie płatności. Funkcjonalność ta umożliwia realizację wymagań ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce w zakresie zapobiegania powstawania zatorów płatniczych. W Kartotece pieniędzy dodany został mechanizm umożliwiający zebranie i zaksięgowanie korekty zobowiązań przeterminowanych o ponad 30 dni od terminu płatności lub 90 dni od daty zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów. W celu wykonania tego działania należy wybrać polecenie Księgowanie korekty niezapłaconych zobowiązań z listy rozwiniętej przyciskiem Operacje. Otwarty zostanie odpowiedni dialog, w którego kolejnych wyświetleniach należy zaakceptować zaproponowaną operacje.

6 Symfonia Mała Księgowość d 6 Dla każdego nierozliczonego rozrachunku będzie tworzony oddzielny zapis w KPiR. W polu opisu operacji gospodarczej znajdzie się numer dokumentu, którego korekta dotyczy. Dodatkowy filtr w kartotece pieniędzy W Kartotece pieniędzy dodany został nowy filtr ułatwiające wyszukiwanie przeterminowanych zobowiązań i należności. Zastosowane rozwiązanie ma za zadanie ułatwić obsługę rozwiązań prawnych wprowadzonych w celu zapobiegania powstawania zatorów płatniczych. Dodany został szablon wyboru Po terminie, otwierający możliwość wyszukiwania według ilości dni po terminie płatności. Jeżeli jako argument wyszukiwania zostanie podana liczba ujemna, to wyszukane zostaną płatności do uregulowania w ciągu wskazanej w wyszukiwaniu ilości dni. UWAGA Podczas tego wyszukiwania jako data odniesienia jest stosowana data systemowa, a nie data pracy z programem. Na liście w oknie Kartoteki pieniędzy dodana została kolumna Dni, w której widoczna jest liczba dni po terminie płatności (dodatnia) lub przed terminem (ujemna).

7 Symfonia Mała Księgowość d 7 Możliwość korekty umorzenia niezapłaconych środków trwałych Dodany został mechanizm umożliwiający przeprowadzenie korekty kwot dokonanego umorzenia środka trwałego, jeżeli nie zostało uregulowane zobowiązanie z tytułu jego zakupu i minęło 30 dni od terminu płatności lub 90 dni od daty zaliczenia go do kosztów uzyskania przychodów. Program nie automatyzuje korekt umorzenia niezapłaconych środków trwałych. Pozwala jedynie na wprowadzenie do planu amortyzacji ujemnych (korygujących) oraz zerowych (w miesiącach wstrzymania amortyzacji) kwot umorzeń. W przypadku próby wprowadzenia kwoty korekty większej od sumy dotychczasowych umorzeń pojawi się ostrzeżenie. Jeżeli na dole okna będzie widoczny czerwony napis niepoprawny, to przed wykonaniem księgowania umorzeń należy ponownie przeliczyć plan amortyzacji przyciskiem Oblicz. Następnie kwoty te są księgowane jako zapisy w KPiR za pomocą istniejącego mechanizmu księgowania kwot umorzeń. Po zapłaceniu zobowiązań stanowiących podstawę wykonania korekt umorzenia, użytkownik powinien samodzielnie obliczyć i wprowadzić do planu amortyzacji kwotę umorzenia, stanowiącą korektę kosztów po zapłacie. Funkcjonalność ta umożliwia realizację wymagań ustawy o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce w zakresie zapobiegania powstawania zatorów płatniczych.

8 Symfonia Mała Księgowość d 8 Dodanie nowego parametru pracy grupy W celu uelastycznienia sposobu zaliczenia składek na fundusz pracy płaconych przez właścicieli i osoby z nimi współpracujące dodany został parametr Składki na FP właścicieli i osób współpracujących. Nowy parametr umożliwiający ustalenie, w jaki sposób kwoty zapłaconych składek, zaliczane będą w koszty uzyskania przychodów. Dostępne są opcje odpisywane bezpośrednio na deklaracji lub odliczane w księdze. Wersja Zmiany parametrów w oknie Zapis W oknie Zapis rejestrowane są dodatkowe parametry zapewniające prowadzenie ewidencji zgodnie ze zmienionymi przepisami. Są to: Dla dokumentów zakupu Dodane zostało pole Data Zakupu. Data ta odpowiada dacie sprzedaży na otrzymanej fakturze zakupu. Pole Moment odliczenia VAT zawiera zmodyfikowaną rozwijaną listę możliwych terminów. Dla rozliczeń metodą memoriałową są to: dzień otrzymania dzień wystawienia dzień zakupu nie później niż 90 dni przelewem lub kompensatą przelewem lub kompensatą w ciągu 14 dni termin płatności Trzy pierwsze dostępne są dla wszystkich firm rozliczanych metodą memoriałową. Pozostałe dostępne są tylko, gdy w ustawieniach firmy włączone są pełne rozrachunki. Dla rozliczeń metodą kasową w tym polu ustawiony jest na stałe dzień uregulowania zobowiązania. Dla dokumentów sprzedaży Dodane zostało pole Moment zaliczenia VAT zawierające rozwijaną listę możliwych terminów. Dla rozliczeń metodą memoriałową są to: dzień wystawienia dzień sprzedaży nie później niż po 7 dniach od sprzedaży Moment zaliczenia nie później niż po 7 dniach od sprzedaży, potrzebny jest czasowo, do pełnego wejścia w życie nowelizacji ustawy. Dla rozliczeń metodą kasową w tym polu ustawiony jest na stałe nie później niż po 90 dniach. Ustawienie domyślnie podpowiadanych terminów zaliczenia i odliczenia VAT możliwe jest w odpowiednich kartach okna Parametry pracy dla grupy. Narzędzia ułatwiające rejestrację faktur uproszczonych Faktura uproszczona może nie posiadać zapisów wszystkich elementów wartości faktury. Podczas jej wprowadzania niezbędne może być ustalenie stawki VAT na podstawie widocznych na fakturze kwot (np. brutto i VAT). W programie zastosowane zostały mechanizmy ułatwiające operację. Uproszczona rejestracja kontrahenta

9 Symfonia Mała Księgowość d 9 Podczas wprowadzania dokumentów w oknie Zapis możliwe jest bezpośrednie wpisanie podstawowych informacji o kontrahencie, bez potrzeby otwierania okna opisu kontrahenta. Wpisywanie danych w pole Nazwa, powoduje automatycznie przeniesienie do pola kodu pierwszych 40 znaków z nazwy kontrahenta. Po wpisaniu w pole NIP numeru już istniejącego w kartotece kontrahentów, program użyje odnalezionego kontrahenta, nawet gdy nie będzie aktywny. Podczas zapisywania dokumentu wpisane przez użytkownika dane podmiotu zostaną zarejestrowane w kartotece kontrahentów. UWAGA Pola adresowe są dostępne do edycji dopiero wtedy, gdy jest wypełniona nazwa kontrahenta. Podanie nazwy jest niezbędne ponieważ bez nazwy nie zostanie w kartotece utworzony nowy kontrahent i w związku z tym nie ma gdzie zapisać jego opisu. Nie jest również możliwe zapisanie w kartotece kontrahenta z pustym polem Kod. Nie jest natomiast niezbędne do zapisu wypełnienie pola NIP. Ponieważ taki kontrahent w założeniu jest incydentalny to będzie oznaczony, jako nieaktywny, ale jednocześnie będzie indywidualnie interpretowany na zestawieniach i rozrachunkach. Wybór podstawy naliczania kwot dokumentów W panelu Rejestry VAT okna Zapis udostępniona została możliwość wybrania metody obliczania podatku VAT od podstawy równej wartości NETTO albo BRUTTO faktury. Na fakturach uproszczonych podawana jest wartość brutto i nie musi być podana stawka VAT. Wybór odpowiedniej metody naliczania ma ułatwić wprowadzanie faktur uproszczonych. Kalkulator stawki VAT Podczas wprowadzania faktur uproszczonych konieczne jest wstępne wyliczenie poszczególnych elementów zapisu i zakwalifikowanie go do odpowiedniego rejestru VAT. Standardowo dla faktury uproszczonej należy wybrać podstawę BRUTTO.

10 Symfonia Mała Księgowość d 10 Po wyborze podstawy obliczeń należy przyciskiem polecenia Kalkulacja stawki VAT, otworzyć dialog Kalkulacja stawki VAT. W dialogu możliwe jest dopasowanie (skalkulowanie) stawki VAT dla faktur uproszczonych. W sytuacji jak poniżej należy wpisać kwoty Brutto i VAT. Program obliczy stawkę VAT na podstawie podanych przez użytkownika wartości (zaokrągli do całkowitej wartości) i sprawdzi czy w słowniku jest taka stawka (również nieaktywna). Przycisk Użyj przenosi wyliczone wartości do odpowiednich pól w panelu Rejestry VAT. Jeżeli w słowniku nie ma stawki wyliczonej w polu Stawka VAT pojawi się odpowiedni komunikat. Kwoty i stawki wyliczone w dialogu Kalkulacja stawki VAT przeniosą się do odpowiedniego rejestru VAT.

11 Symfonia Mała Księgowość d 11 Dodatkowe parametry we wzorach księgowań W celu usprawnienia rejestracji dokumentów z różnymi momentami zaliczenia VAT wprowadzone zostały zmiany w oknie definiowania wzorów księgowania. Możliwe jest wskazania również momentu zaliczenia VAT oraz podstawy obliczeń NETTO/BRUTTO. Modyfikacja istniejących i dodanie nowych parametrów pracy W celu zapewnienia możliwości dostosowania wprowadzonych zmian do wymagań konkretnej firmy wprowadzono modyfikację niektórych ustawień programu oraz wprowadzono kilka nowych. Dodano nowe parametry: Domyślny moment odliczenia VAT dla zakupu nowy parametr umożliwiający ustalenie, która z dostępnych pozycji będzie podpowiadana jako Moment odliczenia VAT, w panelu Rejestry VAT okna Zapis podczas wprowadzania dokumentów kosztowych. Parametr będą obowiązywał od momentu pełnego wejścia w życie nowelizacji ustawy. Domyślny moment zaliczenia VAT dla sprzedaży nowy parametr umożliwiający ustalenie, która z dostępnych pozycji będzie podpowiadana jako Moment zaliczenia VAT, w panelu Rejestry VAT okna Zapis podczas wprowadzania dokumentów przychodowych. Parametr będą obowiązywał od momentu pełnego wejścia w życie nowelizacji ustawy.

12 Symfonia Mała Księgowość d 12 Zmodyfikowano parametry: Wypełnianie daty wpisu kosztu dodana została nowa opcja data zakupu. Wypełnianie daty zdarzenia gospodarczego kosztu dodana została nowa opcja data zakupu. Kolumna Odliczono/Otrzymano w rejestrze zakupów nazwa parametru zmieniona na Kolumna daty w rejestrze zakupów oraz dodany nową opcję data zakupu. Kolumna Zaliczono/Wystawiono w rejestrze sprzedaży nazwa parametru zmieniona na Kolumna daty w rejestrze sprzedaży oraz dodany nową opcję data sprzedaży. Modyfikacja zakresu importowanych danych Podczas importu danych z programu Symfonia Handel program wypełnia odpowiednimi wartościami również nowe pola, sterujące rozliczeniem VAT: data zakupu i moment odliczenia VAT dla faktur zakupu moment zaliczenia VAT dla faktur sprzedaży Zmiany parametrów domyślnych w oknie środka trwałego W oknie opisu środka trwałego data nabycia środka trwałego jest podpowiadana na podstawie daty zakupu z wybranej faktury. Dotychczas była podpowiadana na podstawie daty otrzymania. Wersja 2013 Odświeżony interfejs użytkownika Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu aplikacji., odświeżono ikony aplikacyjne, dodano możliwość zmiany schematu kolorów

13 Symfonia Mała Księgowość d 13 Jako domyślny dostępny jest schemat charakterystyczny dla linii Symfonia. Istnieje możliwość ustawienia schematu Kolory systemowe korzystającego z ustawień systemu Windows. Dodanie klasyfikacji analitycznej Dodany został mechanizm tworzenia klasyfikacji analitycznej i przypisywania jej elementów do poszczególnych zapisów. Możliwe jest podzielenie kwot z zapisów na poszczególne elementy klasyfikacji analitycznej np. projekty lub miejsca powstawania kosztów. Na podstawie tak oznaczonych zapisów można tworzyć zestawienia i wykorzystywać je do dalszych analiz. Użytkownik może zbudować własny system klasyfikacji analitycznej i wykorzystywać go do oznaczania (cechowania) zapisów, a następnie tworzenia różnych zestawień zapisów. Tworzenie kategorii analitycznych Pierwszym krokiem jest utworzenie listy kategorii analitycznych i związanych z nimi cech. Kategoria analityczna jest podstawowym elementem klasyfikacji analitycznej. Może być wykorzystywana do oznaczania zapisów księgowych, a w dalszej kolejności do prowadzenia analiz. W celu zdefiniowania kategorii analitycznych należy w oknie Ustawienia otworzyć panel Kategorie analityczne. Tworzenie zestawów analitycznych Zestawem analitycznym jest grupa kilku kategorii analitycznych zapisana pod wspólną nazwą. Można je zastosować do powtarzalnego oznaczania zapisów księgowych. Zarządzanie zestawami analitycznymi odbywa się w oknie Zestawy analityczne, otwieranym poleceniem Zestawy składników z menu Funkcje.

14 Symfonia Mała Księgowość d 14 Oznaczanie zapisów cechami W celu oznaczenia zapisu elementami klasyfikacji analitycznej należy w otwartym oknie zapisu wybrać polecenie Składniki analityczne z menu kontekstowego. Otwarte zostanie okno, w którym można oznaczać zapis cechami z klasyfikacji analitycznej i przypisywać do każdej z nich odpowiednią kwotę zapisu. Tworzenie zestawień danych do analiz Możliwość tworzenia analiz na podstawie ocechowanych zapisów jest dostępna w oknie kartoteki składników analitycznych, otworzonym poleceniem Składniki analityczne z menu Funkcje. Zaznaczając odpowiedni zestaw elementów listy można wykonać jedno z dostępnych działań ułatwiających analizę. Poleceniem Eksport do Excela z menu rozwiniętego przyciskiem Operacje, utworzyć plik z danymi, który może być następnie otwarty i analizowany w programie Excel.

15 Symfonia Mała Księgowość d 15 Poleceniem Zestawienie składników z menu rozwiniętego przyciskiem Zestawienia, uruchomić tworzenie zestawienia dla wybranej w ustawieniach kategorii. W rezultacie powstaje dynamiczne zestawienie, które można przekształcać w ramach potrzeb. Jak widać na obrazie zestawienia kwoty przypisane z poszczególnych zapisów do cech kategorii analitycznych mogą się różnić od kwot zapisu i być dzielone między cechy z różnych kategorii. Na podstawie tak oznaczonych zapisów można tworzyć zestawienia i wykorzystywać je do dalszych analiz. Dalsze wykorzystywanie utworzonych w ten sposób zestawów danych oraz ich zawartość, zależą od aktualnych potrzeb użytkowników. Obsługa przelewów elektronicznych Funkcjonalność e-przelewy, wspomaga linię programów Symfonia w obsłudze płatności elektronicznych i współpracy z bankami przy wymianie zleceń płatności oraz odbierania wyciągów. Symfonia Mała Księgowość została wzbogacona o funkcjonalności obsługi przelewów elektronicznych w zakresie zlecania przelewów i odbierania wyciągów bankowych. W wybranych oknach kartotek programu w menu rozwiniętym przyciskiem polecenia Operacje dostępne są polecenia obsługujące współpracę w zakresie obsługi przelewów elektronicznych. Możliwe jest zlecanie przelewów krajowych w tym przelewów z deklaracji podatkowych. Polecenia te dostępne tylko wtedy, gdy został zainstalowany program Symfonia e-dokumenty i podczas uruchamiania programu Symfonia Mała Księgowość zostało aktywowane połączenie programów. UWAGA Zlecanie e-przelewów z deklaracji podatkowych działa wyłącznie wtedy, gdy są włączone pełne rozrachunki w panelu Ewidencje opisu firmy..

16 Symfonia Mała Księgowość d 16 Do prawidłowej współpracy z programem Symfonia e-dokumenty w zakresie obsługi przelewów elektronicznych niezbędne jest spełnienie następujących warunków: Prawidłowo ustawiona współpraca z programem Symfonia e-dokumenty w panelu Symfonia e-dokumenty ustawień programu Symfonia Mała Księgowość. W programie Symfonia Mała Księgowość uaktywniony jest rejestr bankowy i wprowadzony jest w nim numer rachunku bankowego identyczny jak w programie Symfonia e-dokumenty. Aktywny użytkownik programu Symfonia Mała Księgowość ma prawo do obsługi aktywnego rejestru bankowego. Użytkownik programu Symfonia e-dokumenty, wybrany w ustawieniach do współpracy z programem Symfonia Mała Księgowość, ma prawo do obsługi rachunku bankowego. Uruchomienie wysłania e-przelewu do programu Symfonia e-dokumenty następuje przez wybranie polecenia Zlecanie e-przelewów (Zleć e-przelew) z menu rozwiniętego przyciskiem Operacje, w wybranych oknach programu Symfonia Mała Księgowość. Przykładowo zlecenie pojedynczej płatności dla deklaracji podatkowej skutkuje wywołaniem okna opisu przelewu z programu Symfonia e-dokumenty. Natomiast wysyłanie równocześnie wielu przelewów z okna kartoteki pieniędzy, otwiera dialog Zlecanie przelewów, w którym należy wskazać zasady tworzenia tych przelewów.

17 Symfonia Mała Księgowość d 17 Po wykonaniu operacji rozrachunki w oknie kartoteki pieniędzy, dla których przesłano przelewy do programu Symfonia e-dokumenty zostają oznaczone na liście symbolem. W oknie kartoteki pieniędzy dostępne jest również polecenie Aktualizuj status e-przelewów. Wybranie tego polecenia uruchamia synchronizację widocznych w oknie dokumentów oznaczonych jako powiązanych z przelewami elektronicznymi w programie Symfonia e-dokumenty. Jeżeli przelew został usunięty w programie Symfonia e-dokumenty, to po wykonaniu tego polecenia usunięte zostanie powiązanie dokumentu z przelewem elektronicznym - zniknie oznaczenie przy dokumencie na liście. Po zrealizowaniu przelewów i odebraniu wyciągów bankowych w programie Symfonia e-dokumenty możliwe jest pobranie wyciągów do programu Symfonia Mała Księgowość. Po wybraniu polecenia Import operacji bankowych z menu Firma wywołane zostanie okno Wybór elementów: Operacje bankowe, w którym można przeprowadzić pobranie wyciągów bankowych. Definiowanie parametrów pracy dla firm w grupie W oknie Parametry pracy dla grupy wprowadzone zostało pole wyboru Parametr pracy obowiązuje w bieżącej firmie. Działa ono oddzielnie dla każdej karty ustawień parametrów. Zaznaczenie tego pola powoduje, że parametr pracy może być definiowany oddzielnie dla każdej firmy (źródła przychodów).

18 Symfonia Mała Księgowość d 18

Symfonia Mała Księgowość 2013.1.a

Symfonia Mała Księgowość 2013.1.a Symfonia Mała Księgowość 2013.1.a Opis zmian Wersja 2013.1.a Pełna obsługa metody kasowej Zmodyfikowana została obsługa metody kasowej dla małych firm do w pełni zgodnej z nowymi przepisami, bez ograniczenia

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Mała Księgowość 2013 Specyfikacja zmian Odświeżony interfejs użytkownika 2 Rozwój wizerunkowy programu obejmuje odświeżenie interfejsu użytkownika. Wymieniona została ikona desktopowa programu,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Opis zmian Wersja 2013.1e Nowe formularze deklaracji podatkowych VAT UE i VAT-UEK 5 W związku z wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej zostały uaktualnione formularze

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1a

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1a Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1a Opis zmian Wersja 2013.1a Wspomaganie obsługi zatorów płatniczych 4 W ramach dostosowania programu do ustawy deregulacyjnej, obowiązującej od 1 stycznia 2013 roku,

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.d 4 Deklaracja VAT-27 4 Zmiany w rejestrach 6 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M 8 Nowe zestawienia 8 Aktualizacja danych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009.1a Eksport deklaracji podatkowych do pliku XML Dodano nowe szablony deklaracji podatkowych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian

Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Symfonia Handel 2013 Specyfikacja zmian Obsługa przelewów elektronicznych 2 W wersji 2013 program Handel zapewnia obsługę płatności elektronicznych i współpracę z bankami przy wymianie zleceń płatności

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 4 Deklaracje 4 Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) 4 Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji 4 Jedna deklaracja dla wszystkich firm

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU System Zarządzania SYMFONIA start PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Mała Księgowość start Wersja 1.00 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy MATRIX.PL

Bardziej szczegółowo

Symfonia Faktura 2013.1

Symfonia Faktura 2013.1 Symfonia Faktura 2013.1 Opis zmian Wersja 2013.1 Kontrola biznesowa 3 Dodano narzędzie wspierające księgowość w przedstawieniu przebiegu transakcji. Jest to zestawienie wykonywane dla dokumentów programu

Bardziej szczegółowo

System Comarch OPT!MA v.17.0

System Comarch OPT!MA v.17.0 System Comarch OPT!MA v.17.0 Moduł Księga Podatkowa 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 http://www.comarch.pl/erp/

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian od wersji 10.0.5056 do wersji 10.3.5248 Ulotka prezentuje zmiany, które zostały zaimplementowane wyłącznie dla wersji programu enova od 10.0.5056 do 10.3.5248 (nie uwzględnia opisu zmian,

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Symfonia Finanse i Księgowość 2013.a Specyfikacja zmian Dodatkowa kolumna w raporcie Zestawienie rachunków bankowych Dodawanie nowych kontrahentów i pracowników Edycja danych kontrahentów i pracowników

Bardziej szczegółowo

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008.1a Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 15.0

System CDN OPT!MA v. 15.0 System CDN OPT!MA v. 15.0 Moduł Kasa/ Bank Moduł Księga Podatkowa Moduł Środki Trwałe 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12)

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel

www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel www.comarch.pl/szkolenia Procesy logistyczne w Comarch ERP Optima Handel Strona 4 z 77 Spis treści 1. ROZPOCZĘCIE PRACY Z PROGRAMEM COMARCH ERP OPTIMA... 7 1.1. STRUKTURA PROGRAMU... 7 1.2. STANDARDOWE

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 16.0. Moduł Faktury. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 16.0 Moduł Faktury 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika

Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika Wersja 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch ERP Optima Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księga Podatkowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4 z 54 Spis treści 1 CEL I ZAKRES SZKOLENIA... 6 2 ROZPOCZĘCIE

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo