Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian"

Transkrypt

1 Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 4 Deklaracje 4 Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) 4 Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji 4 Jedna deklaracja dla wszystkich firm z tym samym numerem NIP 4 Deklaracja PU-5M 5 Aktualizacja adresów Urzędów Skarbowych 5 Wydruk e-deklaracji z UPO 5 Zmiany jakościowe i ergonomiczne 6 Rozbudowana lista kolumn w oknach kartotek 6 Parametry pracy 7 Rejestracja przychodów z innych źródeł 7 Termin płatności składek ZUS i zaliczek do US od wynagrodzeń 7 Wykazywanie składek ZUS osób współpracujących 8 Rejestr sprzedaży NP 8 Wydruki i atrybuty dokumentów 8 Zgodność działania z programem Symfonia Handel 8 Uruchomienie wersji demonstracyjnej 9 Mechanizm komunikacji Sage 9 Wersja 2015.b 9 Podstawa wymiaru składek ZUS od Zgodność z serwisem e-deklaracje 9 e-deklaracja PIT-11(22) za 2015 rok 9 Wydruki i raporty 10

2 Wydruki rejestrów VAT zakupu 10 Raporty Graficzne wykresy dotyczące zakupu 12 Zmiany jakościowe i ergonomiczne 13 Powielone zapisy w buforze rejestru zakupu 13 Generowanie korekty deklaracji VAT-7 13 Ewidencja zakupu bez podziału na stawki 13 Wydruk rejestru VAT zakupu 13 Eksport danych do płatnika dla pracowników bez numeru PESEL 13 Inne problemy na deklaracjach podatkowych i załącznikach 13 Wersja 2015.a 14 Nowe formularze deklaracji podatkowych 14 Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES 14 Obsługa 50% odliczenia VAT 14 Rejestracja dokumentu z odliczeniem VAT 50% 14 Ustawienia VAT 16 Wzory księgowania 19 Rodzaje zakupu VAT 19 Koszty wynagrodzeń 20 Ustawienia i parametry pracy 21 Księgowanie kosztów wynagrodzeń 21 Wypłata wynagrodzeń i zapłata składek ZUS 22 Wydruki i raporty 22 Zestawienia zakupów 24 Raporty Graficzne okno definiowania przedziałów 24 Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 2 z 27

3 Zmiany jakościowe i ergonomiczne 25 Księgowanie częściowo zapłaconej składki ZUS 25 Operacje grupowe dla księgowania zapisów 25 Obsługa szablonu numeracji makro #m 25 Zmiana daty wypłaty wynagrodzenia na podstawie dokumentu płatności 25 Migrowanie szablonów firm 25 Funkcja Zwiń\Rozwiń w oknie rejestracji dokumentu 25 Dane kontrahenta na e-fakturach 26 Okno kalendarza 26 Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 3 z 27

4 Wersja 2015.c Deklaracje Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) W wersji 2015.c e-deklaracja PIT-11(22) została dostosowana do wzoru obowiązującego od dnia roku. Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji W Ustawieniach programu w Parametrach - w grupie parametrów Parametry wypełniania deklaracji podatkowych została dodana możliwość wyboru czy na deklaracjach podatkowych ma zostać wypełniona tylko nazwa urzędu czy nazwa i adres urzędu. Dotychczas program umożliwiał wypełnienie tylko nazwy urzędu. Jedna deklaracja dla wszystkich firm z tym samym numerem NIP Program umożliwia wygenerowanie łącznej deklaracji dla podatku od towarów i usług dla wszystkich firm z tym samym numerem NIP. Parametr do zaznaczenia znajduje się w Ustawieniach, w oknie z danymi firmy. Od wersji 2015.c program umożliwia wygenerowanie łącznej deklaracji dla wszystkich deklaracji VAT, dotychczas było to możliwe tylko dla deklaracji VAT-7. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 4 z 27

5 Deklaracja PU-5M Usunięto problemy występujące podczas generowania deklaracji PU-5M w przypadku: zmiany udziałów i formy opodatkowania w trakcie miesiąca, ustawienia różnych dat w polu rozpoczęcie pracy z programem a okresem obowiązywania formy opodatkowania. Aktualizacja adresów Urzędów Skarbowych W wersji 2015.c uaktualniono adres Urzędu Skarbowego w Piasecznie. Wydruk e-deklaracji z UPO Program umożliwia wydrukowanie numeru UPO (numer urzędowego poświadczenia odbioru) dla deklaracji elektronicznej. Numer nadawany jest celem potwierdzenia poprawności przyjęcia deklaracji przez organ podatkowy. Dla deklaracji z nadanym numerem poświadczenia odbioru w opcjach wydruku wyświetlony zostanie dodatkowy parametr Drukuj numer referencyjny e-deklaracji. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 5 z 27

6 Zaznaczenie parametru pozwala na wydrukowanie numeru referencyjnego na deklaracji elektronicznej. Zmiany jakościowe i ergonomiczne Rozbudowana lista kolumn w oknach kartotek We wszystkich oknach kartotek została dodana nowa funkcja pozwalająca użytkownikowi na dostosowanie do własnych potrzeb wyświetlanych kolumn. Możliwe jest włączanie lub wyłączenie wybranych kolumn w kartotece. Dodatkowo użytkownik może dowolnie zmieniać szerokości kolumn. Opcja do regulowania szerokością kolumn znajduje się pomiędzy nazwami kolumn należy najechać myszką na separator i po pojawieniu się strzałek skierowanych w obu kierunkach na zewnątrz przesunąć na żądaną odległość. Na wniosek użytkowników w Kartotece Deklaracje zostały dodane nowe kolumny Kwota zobowiązania - prezentująca kwotę zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Kolejna kolumna Osoba - wyświetlająca nazwę użytkownika, który utworzył deklarację. Uwaga: Na wszystkich deklaracjach utworzonych w wersji wcześniejszej niż 2015.c w nazwie użytkownika w kolumnie Osoba zostanie wyświetlony użytkownik Admin. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 6 z 27

7 Parametry pracy W związku z rozbudową listy kolumn w kartotekach usunięto dwa parametry z grupy Prezentacja danych kartotekowych : Kolumna daty w rejestrze sprzedaży i Kolumna daty w rejestrze zakupów. Parametr Wartości walutowych dokumentów pieniężnych został przypisany do grupy Parametry druku i zestawień. W poprzedniej wersji parametr znajdował się w grupie Prezentacja danych kartotekowych. Rejestracja przychodów z innych źródeł Dodano możliwość rejestracji przychodów z innych źródeł z dokładnością do dnia. Rozbudowa ta umożliwia rejestrowanie przychodów nie tylko w ujęciu okresów miesięcznych. Nowa funkcjonalność rozwiązuje problem dotyczący niepoprawnego wyliczenia kwoty przychodów i kosztów, jeżeli w trakcie miesiąca zmienił się procent udziału właściciela. Dodane zostały dwie nowe kolumny Od i Do pozwalające na określenie zakresu dat w miesiącu. Data w kolumnie 'Do' jest automatycznie sterowana przez program i zmienia się w zależności od ustawionej daty w polu 'Od'. Domyślnie ustawiana jest przez program na ostatni dzień miesiąca. Termin płatności składek ZUS i zaliczek do US od wynagrodzeń Poprawiono działanie programu w zakresie wypełniania terminów płatności składek ZUS i zaliczek do US od wynagrodzeń względem przewidywanej i faktycznej daty wypłaty. Gdy wynagrodzenie jest wypłacone po terminie program dostosowuje terminy płatności ZUS i zaliczek do US na podstawie faktycznej daty wypłaty składek. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 7 z 27

8 Wykazywanie składek ZUS osób współpracujących Usunięto problem związany z wykazywaniem składek na ubezpieczenie społeczne osób współpracujących na deklaracjach podatkowych. W zależności od ustawionego parametru pracy Składki ZUS właścicieli i osób współpracujących, kwoty na ubezpieczenie społeczne osób współpracujących są zaliczane w koszty w KPiR lub sumowane na deklaracji i doliczane w polu kosztów z działalności gospodarczej. Rejestr sprzedaży NP W definicji rejestru sprzedaży dla rodzaju nie podlega VAT rozszerzono listę transakcji o transakcję Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Wydruki i atrybuty dokumentów Usunięto problemy związane z wydrukami i wypełnianiem atrybutów na dokumentach: miesięczna numeracja dowodów zgodna z datą wystawienia termin płatności w Kosztach liczony od daty wystawienia data wystawienia dokumentu na wydruku Dowodu wewnętrznego KPiR wydruk dokumentów z Kartoteki Pieniądze z ustawionym kontekstem drukarki Zgodność działania z programem Symfonia Handel W kartotece kontrahenta został dodany nowy parametr - Czynny podatnik VAT, w celu zachowania zgodności danych podczas synchronizacji i uzgadniania kartotek. Parametr ma wpływ na uproszczenie ewidencji sprzedaży z odwrotnym obciążeniem. Dokument Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa.pdf - opisuje szczegółową ewidencję transakcji z odwrotnym obciążeniem. Plik znajduje się w katalogu, w którym został zainstalowany program w podkatalogu Dokumentacja. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 8 z 27

9 Uruchomienie wersji demonstracyjnej Firmy demonstracyjne będą wymagały podania danych kontaktowych oraz zgody na ich przetwarzanie, otrzymywanie elektronicznej informacji handlowej i kontakt telefoniczny. Mechanizm komunikacji Sage Zintegrowano z programem mechanizm komunikacji pomiędzy firmą Sage a Klientem, umożliwiający przekazywanie Państwu informacji. Aby korzystać z niego zezwól programowi na połączenie z adresem Wersja 2015.b Podstawa wymiaru składek ZUS od Od 01 stycznia 2015 roku nastąpiła zmiana minimalnej podstawy wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wersja 2015.b została dostosowana do powyższych zmian. Zgodność z serwisem e-deklaracje Zgodnie z wymaganiami serwisu e-deklaracje program generuje korekty deklaracji do złożonych w formie elektronicznej zawsze na formularzu zgodnym z okresem deklaracji. Ustawienie parametru pracy Korekta deklaracji na aktualnym formularzu ma zastosowanie tylko dla deklaracji papierowych. e-deklaracja PIT-11(22) za 2015 rok W wersji 2015.b zaimplementowano raport do eksportu danych e-deklaracji. Na formularzu deklaracji PIT-11(22) zostały dodane nowe pola Kod kraju : e-14 i e-18. Program nie obsługuje automatycznie wynagrodzeń dla nierezydentów. Aby złożyć deklarację za nierezydenta należy ręcznie dokonać zmiany danych w sekcji C: zaznaczyć pole 10.2 (Rodzaj obowiązku podatkowego podatnika) co oznacza ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent) wypełnić obowiązkowe pole 12 (Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika) wypełnić obowiązkowe pole 13 (Rodzaj dokumentu identyfikacyjnego) jedną z następujących wartości: - numer identyfikacyjny TIN - numer ubezpieczeniowy - paszport - urzędowy dokument stwierdzający tożsamość - dowód osobisty - inny rodzaj identyfikacji podatkowej - inny dokument potwierdzający tożsamość wypełnić obowiązkowe pole 14 (Kraj wydania) oraz e-14 (Kod kraju) Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 9 z 27

10 wypełnić pola 18 (Kraj) i e-18 (Kod kraju) Wydruki i raporty Wydruki rejestrów VAT zakupu Zmodyfikowane zostały wydruki rejestrów. Wprowadzone zmiany dotyczą wydruków wykonywanych z okna kartoteki Zakup VAT. W oknie Rejestry zakupów została dodana opcja wyboru Tylko zakup z prawem do odliczenia. Po zaznaczeniu opcji, w oknie zostaną zaprezentowane kwoty, które będą uwzględnione na deklaracji VAT-7. Jeżeli opcja zostanie odznaczona, w oknie zostaną przedstawione wszystkie zapisy z rejestru VAT zakupu. Na wygenerowanych wydrukach zostaną wyświetlone dane z uwzględnieniem zaznaczonych opcji. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 10 z 27

11 Ponadto dla wydruków: Rejestr zakupu za okres i Rejestr zakupu za okres szczegółowy zostało zmodyfikowane okno parametrów wydruku. Dodano nowy parametr Tylko zakup z prawem do odliczenia. Po zaznaczeniu opcji, na wydruku zostaną zaprezentowane kwoty, które będą uwzględnione na deklaracji VAT-7. Jeżeli opcja zostanie odznaczona, na wydruku zostaną przedstawione wszystkie zapisy z rejestru VAT zakupu. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 11 z 27

12 Raporty Graficzne wykresy dotyczące zakupu Na wszystkich raportach graficznych dotyczących zakupu: Zakup w czasie, Zakup w czasie - kwartalnie, Zakup wg kontrahentów, Zakup wg rejestrów w tabeli przestawnej dodano pola Typ zakupu i Odliczenie. Pole: Typ zakupu prezentuje dane w podziale na zakup związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną (OPOD), zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (OPZW), zakup środków trwałych związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną (STOP), zakup środków trwałych związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (STOZ). Pole: Odliczenie prezentuje dane w podziale na podlegające odliczeniu i nie podlegające odliczeniu. Nowe pola dostępne będą tylko na zestawieniach systemowych. Nie będą dostępne na zestawieniach użytkownika zdefiniowanych w wersjach wcześniejszych od 2015.b. Aby pola były dostępne na zestawieniach użytkownika należy je zdefiniować ponownie w wersji 2015.b. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 12 z 27

13 Zmiany jakościowe i ergonomiczne Powielone zapisy w buforze rejestru zakupu Został dodany raport Usuwanie pustych danych z rejestrów VAT, którego zadaniem jest usunięcie powielonych zapisów w buforze rejestru zakupu VAT powstałych w wyniku konwersji bazy. Raport dostępny jest z Menu Funkcje, następnie na liście należy kliknąć Raporty. W oknie z Raportami w panelu po lewej stronie odszukać grupę System, po rozwinięciu grupy raportów wybrać podgrupę Naprawcze. W oknie po prawej stronie na liście raportów odszukać powyższy raport. Raport należy wykonać tylko w przypadku, kiedy wystąpił problem z powielonymi zapisami w buforze rejestru. Generowanie korekty deklaracji VAT-7 Usunięto problem występujący podczas generowania korekty deklaracji VAT-7, dla której zaznaczone były pola w części F deklaracji. Ewidencja zakupu bez podziału na stawki Poprawiono problem występujący podczas zapisu faktury do bufora dla Zakupu VAT dla firm, w których została wybrana ewidencja rejestrów VAT bez rozbijania kwot na stawki w rejestrze zakupu. Wydruk rejestru VAT zakupu W Kartotece Zakup VAT w Zestawieniach/Rejestry zakupów został usunięty problem dla wydruków rejestrów zakupu przy zaznaczonym tylko jednym typie zakupu np. STOP. Eksport danych do płatnika dla pracowników bez numeru PESEL W wersji 2015.b nastąpiła zmiana obsługi eksportu danych do Płatnika dla pracowników, dla których nie został wypełniony numer PESEL. W takim przypadku w kartotece pracownika należy wypełnić pole: Rodzaj dokumentu: paszport, a w polu Numer i seria: dane z dokumentu pracownika. Inne problemy na deklaracjach podatkowych i załącznikach W wersji 2015.b poprawione zostały problemy występujące podczas generowania deklaracji i załączników. PIT-28 generowanie e-deklaracji z pustym polem: ulica. Dla nie zatwierdzonej deklaracji dodano możliwość generowania e-deklaracji bez załącznika PIT-O. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 13 z 27

14 Wersja 2015.a Nowe formularze deklaracji podatkowych W wersji 2015.a zaimplementowano nowe wzory formularzy podatkowych obowiązujących do rozliczenia podatku za rok 2014: PIT-4R(5), PIT-11(21), PIT-40(20), PIT-36(20), PIT-36L(10), PIT-B(13), PIT-O(20), PIT-28(18), PIT-28/A(15), PIT-28/B(13), PIT-16A(8). Nowy formularz PIT-11(22) za rok Nowy załącznik PIT/UZ(1) do deklaracji PIT-36. W rozliczeniach rocznych PIT za 2014 rok zmianie ulegają zasady rozliczania ulgi prorodzinnej. Ministerstwo Finansów przygotowało nowy druk PIT/UZ służący ubieganiu się o zwrot nierozliczonej ulgi prorodzinnej. Program Mała Księgowość Start zapewnia automatyczne generowanie deklaracji rozliczeniowych na podstawie wprowadzonych danych za rok Na załączniku PIT-O kwotę przysługującej ulgi należy wypełnić w sekcji E. Na tej podstawie program wypełni odpowiednie pola sekcji C. Załącznik PIT/UZ jest utworzony przez program w przypadku kiedy, kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci będzie wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu PIT-36. Program obsługuje tylko jeden załącznik PIT-O do deklaracji PIT-36 i dlatego można wykazać maksymalnie pięcioro dzieci. Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES Dodano możliwość oznaczenia polskich kontrahentów, jako zarejestrowanych w VIES. Numer NIP takich kontrahentów musi rozpoczynać się od PL np.: PL Wprowadzona zmiana umożliwia wystawianie dokumentów wewnątrzwspólnotowych dla kontrahenta polskiego. Obsługa 50% odliczenia VAT W związku ze zmianą przepisów związanych z ograniczeniem na odliczenie tylko 50% VAT z faktur dotyczących użytkownia pojazdów firmowych, dostosowano program w zakresie ułatwienia ewidencji takich dokumentów. Rejestracja dokumentu z odliczeniem VAT 50% W oknie rejestracji dokumentu został zmieniony sposób rejestracji zakupów VAT. Jeden wybór typu zakupu został zamieniony na trzy atrybuty. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 14 z 27

15 Wprowadzając dokument zakupu należy wskazać osobno zakup: towary i usługi/środki trwałe; osobno związek zakupu wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną lub opodatkowaną i zwolnioną oraz osobno sposób odliczenia VAT. Dokument należy zaewidencjonować w takiej postaci, jaką przesłał klient, a program automatycznie obliczy i zakwalifikuje odpowiednią kwotę jako podlegającą i niepodlegającą odliczeniu. W rozwijanych listach będą widoczne tylko aktywne w ustawieniach elementy ustawień VAT. Opcja nie podlega opodatkowaniu będzie dostępna tylko dla stawki NP., pozostałe opcje będą dostępne dla zapisów w innych stawkach VAT. Tak wprowadzony dokument będzie prezentowany w oknie Rejestr VAT, które dostępne jest z poziomu dokumentu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Zostanie on zaprezentowany z rozbiciem na rejestry VAT, datę wejścia do rejestru, typy zakupu, prawo odliczenia i stawki VAT. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 15 z 27

16 Zaliczając dokument do rejestru VAT dla zapisu podlegającego 50% odliczeniu kwoty będą sumowane ze względu na typ rejestru (np. Zakup Vat, Zakup niepodlegający VAT) i stawkę VAT (np. 23%, NP.). Jeśli kwota VAT będzie miała nieparzystą ilość groszy, to połowa kwoty VAT będzie podlegała odliczeniu, a nieparzysty grosz zostanie zaliczony w koszty. Uwaga: Jeżeli dokument został zarejestrowany w kilku stawkach VAT to dla każdej stawki, w każdym rejestrze połowa kwoty VAT będzie podlegała odliczeniu, a nieparzysty grosz zostanie zaliczony w koszty. Ostatecznie kwota VAT zaliczona w koszty może się więc różnić od kwoty podlegającej odliczeniu o więcej niż jeden grosz. Ustawienia VAT W Ustawieniach zakładka VAT została rozszerzona o dwie dodatkowe opcje: Odliczenie VAT i Związek zakupu VAT. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 16 z 27

17 Poszczególne opcje w zakładkach mogą być zaznaczone jako aktywne, bądź wyłączone - nieaktywne. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 17 z 27

18 Uwaga: Opcja Kasy rejestrujące zostanie zachowana jedynie ze względu na dane historyczne i będzie nieaktywna. Tworzenie nowej firmy w programie od wersji 2015.a i firma demonstracyjna nie będzie zawierała tej opcji. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 18 z 27

19 Jeżeli zostaną wyłączone wszystkie opcje ze słownika, podczas ewidencji na dokumencie zostaną przypisane domyślne parametry: pełne odliczenie, towary i usługi oraz zakup związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Wzory księgowania W oknie wzoru księgowania zostały wprowadzone zmiany analogiczne jak w oknie ewidencji dokumentu zakupu. Dla zakupu VAT istnieje możliwość wskazania trzech atrybutów zakupu. Rodzaje zakupu VAT W oknie rodzaju zakupu VAT układ opcji został dostosowany do nowego podziału parametrów dostępnych dla zakupu VAT. Uwaga: Domyślne rodzaje zakupu VAT będą miały zaznaczone tylko po jednej opcji z poszczególnych sekcji: dla Zakup Vat towary i usługi, dla Związek zakupu VAT zakup związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Od wersji 2015.a w rodzaju zakupu nie będzie już dostępna opcja kasy rejestrujące. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 19 z 27

20 Koszty wynagrodzeń Uwaga: Ewidencja pracowników jest dostępna dla użytkowników, którzy zakupili licencję pozwalającą na wykorzystywanie tej funkcjonalności w programie Sage Symfonia Start Mała Księgowość. Jeżeli użytkownik zakupił licencję nie obejmującą funkcji pracowniczych, ale w kartotece istnieją aktywni pracownicy, użytkownik otrzymuje dostęp do funkcji kartoteki i okna pracownika w ograniczonym zakresie. Dostępne funkcje pozwolą na obsługę rozrachunków i dokumentów, ochronę danych osobowych oraz raportowanie. Nie będzie dostępna funkcjonalność w zakresie dodawania nowych pracowników, modyfikacji i usuwania istniejących oraz rejestracji i księgowania wynagrodzeń. Import danych nowych pracowników również nie będzie możliwy, natomiast dane pracowników umieszczone na dokumentach akceptujemy tylko wtedy, o ile wcześniej pracownicy byli zarejestrowani i uzgodnieni. W programie Mała Księgowość zwiększono elastyczność działania programu w zakresie wypłaty wynagrodzeń zgodnie z regulaminem do 10-tego dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie wypłacane zgodnie z regulaminem pracy można zaliczyć w koszty wynagrodzenia w okresie wynagrodzenia. Zarówno wynagrodzenie jak i ZUS, mimo że koszty fizycznie są poniesione w następnym miesiącu (wynagrodzenie do 10 dnia, ZUS do 15 dnia) Uwaga: Gdy nastąpi opóźnienie w płatności wynagrodzeń i składek ZUS wówczas należy zaliczać wszystko w koszty kasowo, w momencie ich poniesienia. Należy usunąć albo anulować koszt, który faktycznie nie został poniesiony. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 20 z 27

21 Ustawienia i parametry pracy Uwaga: Terminy płatności ZUS dla celów sprawdzania zasadności zaliczenia kosztów w miesiącu, za który należne wynagrodzenie obliczane jest względem okresu wynagrodzenia. W programie można ustawić parametr sterujący księgowaniem kosztów umów o pracę: Parametry księgowania pozycji Księgowanie kosztów umów o pracę. Podobnie można ustawić zasadę tworzenia rozrachunków związanych z wynagrodzeniami: Inne Tworzenie rozrachunków z pracownikami i urzędami. Jeżeli nie są prowadzone rozrachunki można automatycznie wypełniać datę wypłaty zobowiązań dotyczących wynagrodzeń: Inne Daty wypłaty wynagrodzeń i zapłaty zobowiązań. Uwaga: W przypadku wynagrodzenia płaconego do 10 dnia następnego miesiąca termin płatności ZUS na rozrachunku oraz data wypłaty ZUS w danych wynagrodzenia będą wypełniane z przesunięciem o miesiąc do przodu tylko w przypadku kiedy zostanie ustawiony parametr Księgowanie kosztów umów o pracę jako w miesiącu wypłaty. Księgowanie kosztów wynagrodzeń Zmodyfikowano operację księgowania wynagrodzeń umożliwiając w ten sposób zaksięgowanie wynagrodzeń wypłacanych zgodnie z regulaminem w następnym miesiącu. Przy ustawionym parametrze pracy: Księgowanie kosztów umów o pracę w miesiącu, za który jest należne wynagrodzenie, program uwzględni wynagrodzenia do zaksięgowania w koszty według okresu wynagrodzenia, a data wypłaty wynagrodzenia porównywana z zadeklarowanym terminem płatności będzie dodatkowym kryterium wyszukiwania tylko wynagrodzenia wypłacone zgodnie z regulaminem można księgować w miesiącu, za który jest należne. Przy ustawionym parametrze pracy: Księgowanie kosztów umów o pracę w miesiącu wypłaty, program będzie uwzględniał tylko wypłacone wynagrodzenia i data wypłaty będzie kryterium wyszukiwania. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 21 z 27

22 W przypadku wypłaty wynagrodzenia po terminie program dodatkowo zawsze będzie uwzględniał niezaksięgowane wynagrodzenia wypłacone w miesiącu księgowania niezależnie od ustawienia parametru pracy. Działanie programu jest analogiczne w operacjach księgowania składek ZUS. Wszystkie składniki wynagrodzenia wchodzące do wynagrodzenia brutto (składki ZUS pracownika, zaliczka na podatek, obciążenia, wynagrodzenie netto) będą księgowane w miesiącu, za który jest należne wynagrodzenie tylko, jeśli został dotrzymany termin płatności wynagrodzenia. Natomiast składki ZUS pokrywane przez pracodawcę będą księgowane w miesiącu, za który jest należne wynagrodzenie tylko wtedy, gdy zostały dotrzymane oba terminy płatności: termin płatności wynagrodzenia i termin płatności składek ZUS. Wypłata wynagrodzeń i zapłata składek ZUS Zredukowano ograniczenia działania programu i wprowadzono dodatkowe sprawdzenia poprawności rejestrowanych danych. Praca bez rozrachunków z tytułu wynagrodzeń. Data wypłaty wynagrodzenia będzie mogła być wypełniona po jego zaksięgowaniu. Program sprawdzi, czy wypełniona data wypłaty jest zgodna z zadeklarowanym terminem wypłaty wynagrodzeń. Jeżeli wynagrodzenie wypłacono po terminie użytkownik zostanie poinformowany o niezasadnie zaksięgowanych kosztach wynagrodzeń. Podczas wypełniania daty zapłaty składek ZUS program sprawdzi, czy wypełniona data wypłaty jest zgodna z ustawowym terminem zapłaty składek w kontekście daty wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli zapłacono je po terminie użytkownik zostanie poinformowany o niezasadnie zaksięgowanych kosztach składek ZUS. Prowadzenie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń. Program umożliwia zaksięgowanie wynagrodzenia w koszty niezależnie od wypłaty. Rozliczanie rozrachunku wypełnia datę wypłaty wynagrodzenia. Program sprawdzi zgodność daty wypłaty z zadeklarowanym terminem wypłaty wynagrodzeń. Wydruki i raporty Wydruki rejestrów VAT Zmodyfikowane zostały wydruki rejestrów. Wprowadzone zmiany dotyczą wydruków wykonywanych z okna kartoteki Zakup VAT i Sprzedaż VAT. Dotychczasowe wydruki Rejestr zakupu za miesiąc i Rejestr zakupu za miesiąc szczegółowy zostały zastąpione wydrukami Rejestr zakupu za okres i Rejestr zakupu za okres szczegółowy. Wydruk Rejestr sprzedaży za miesiąc został zmieniony na Rejestr sprzedaży za okres. Na powyższych wydrukach zostały dodane dodatkowe opcje wyboru okresu wydruku: miesięcznie albo kwartalnie. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 22 z 27

23 Dla powyższych wydruków zostało zmodyfikowane okno parametrów wydruku. Dodano nowy parametr Pokaż prawo do odliczenia. Po zaznaczeniu opcji na wydruku zostanie zaprezentowana dodatkowa kolumna Odliczenie prezentująca dwie możliwe wartości: podlega i nie podlega. Na wydruku, szerokość kolumn została dostosowana do kwot zarejestrowanych w rejestrach VAT. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 23 z 27

24 Zestawienia zakupów Na zestawieniu Zakup za okres dostępnym z kartoteki Rejestr zakupów parametry dostosowano do nowej rejestracji zapisów. Zapisy zarejestrowane w historycznej opcji kasy rejestrujące będą wykazywane razem z typem środki trwałe. Raporty Graficzne okno definiowania przedziałów Zmieniono sposób obsługi w oknie Definiowanie przedziałów. Dodano przyciski Dodaj i Usuń obsługujące tworzenie nowych przedziałów. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 24 z 27

25 Opcja Definiowania przedziałów dostępna jest po wyświetleniu okna Wykresy a następnie klikając prawym przyciskiem myszy na elemencie tabeli przestawnej o nazwie Okres przeterminowania. Zmiany jakościowe i ergonomiczne Księgowanie częściowo zapłaconej składki ZUS Program pozwala na zaksięgowanie w koszty składki ZUS zapłaconej częściowo w kilku terminach. Operacje grupowe dla księgowania zapisów Dodano możliwość wykonania operacji grupowej księgowania zapisów z możliwością zaznaczenia\odznaczenia pozycji na liście. Funkcja dostępna jest we wszystkich oknach operacji grupowych księgowania zapisów pod prawym przyciskiem myszy. Obsługa szablonu numeracji makro #m Nastąpiła zmiana w zakresie pobierania wartości przy użyciu makra #m w szablonie numeracji. Definiując szablon numeracji z wykorzystaniem makra #m np.: DWE/#R/#m/#n3 program tworząc numer dokumentu uwzględnia datę podaną na dokumencie. Zmiana daty wypłaty wynagrodzenia na podstawie dokumentu płatności Jeżeli użytkownik zmieni datę płatności na dokumencie to program zmieni datę wypłaty prezentowaną w danych wynagrodzenia. Migrowanie szablonów firm W wersji 2015.a została zmieniona lokalizacja i format szablonów wykorzystywanych do tworzenia firmy. Przy pierwszym uruchomieniu programu nastąpi automatyczna migracja z poprzedniego formatu i lokalizacji (_exe_\bazy) do nowego formatu i nowej lokalizacji (_exe_dane\wzorce\mkp\btrieve). Po wykonaniu migracji nastąpi zmiana nazwy poprzedniego katalogu na: _exe_\bazy.old. Dodatkowo został przygotowany nowy raport naprawczy: Import szablonów firm pozwalający na skonwertowanie i dołączenie szablonów firm z poprzednich wersji programu do wersji 2015.a ze wskazanego katalogu na dysku (należy wskazać katalog zbiorczy, nadrzędny dla podkatalogów Szablon.xxx). Uwaga: Przy imporcie należy pominąć szablon Domyślny Szablon.000. Należy zaimportować tylko szablony z utworzonych dla wersji programu i późniejszych. Funkcja Zwiń\Rozwiń w oknie rejestracji dokumentu Przy rejestracji danych w oknie dokumentu na zakładce rejestru VAT oraz na zakładce zapisu została dodana funkcja zwijania i rozwijania wierszy. W nagłówku kolumny Rejestr została umieszczona ikona. Ponadto funkcja dostępna jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dokumencie na zakładce rejestru VAT. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 25 z 27

26 Dane kontrahenta na e-fakturach Podczas importu dokumentów do programu e-dokumenty w przypadku zarejestrowanych kilku kontrahentów o takim samym numerze NIP, podczas wczytywania pliku z informacjami dla e-faktury dane kontrahenta na dokumencie wypełniane są według uzgodnienia. Okno kalendarza Zmiana w zakresie działania przycisku Dziś w oknie kalendarza. Kliknięcie na przycisk Dziś zmienia datę na otwartym dokumencie zgodnie z datą obowiązującą w systemie. Dotychczas była to data ustawiona do pracy w programie. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 26 z 27

27 Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.c Strona 27 z 27

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika

Symfonia Start Handel. Podręcznik użytkownika Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA WERSJA 13.05.a SYSTIM 1 Spis treści SYSTIM...1 Rozdział 1. Wstęp...5 1.1 logowanie do systemu...5 Rozdział 2. Handel i Magazyn...7 2.1 Sprzedaż...7 2.1.1 sprzedaż...7 2.1.2 nowa

Bardziej szczegółowo

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a

Symfonia Handel. Podręcznik użytkownika. Wersja 2011.a Symfonia Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2011.a Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika

Comarch ERP ifaktury24. Podręcznik użytkownika Comarch ERP ifaktury24 Podręcznik użytkownika Spis treści 1 WSTĘP... 5 1.1 PORÓWNANIE PAKIETÓW... 6 1.2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 7 1.3 NAWIGACJA PO APLIKACJI... 8 1.3.1 NAWIGACJA PO APLIKACJI NA DESKTOPACH...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami

www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami www.comarch.pl/szkolenia Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Księgowość w Comarch OPT!MA Księga Handlowa rozliczenia z kontrahentami i urzędami Strona 4

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Finanse i Księgowość

Sage Symfonia Finanse i Księgowość Sage Symfonia Finanse i Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż)

Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Sage Symfonia Handel (Sprzedaż) Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika 1/49 1.Historia zmian dokumentu. L.p. Opis zmian Data zmiany 1 Utworzenie dokumentu 2011-11-18 2 Uzupełnienie dokumentu 2012-08-27 3 Uzupełnienie dokumentu 2012-11-26 4 Uzupełnienie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Handel start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Handel start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O. jest zabronione.

Bardziej szczegółowo

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona.

Umożliwiono edycję nagłówków kolumn w raportach AWW. Wprowadzono zaznaczanie kolorem filtra, którego wartość została zmieniona. Zmiany w wersji: 9.3.4934 2013-07-05 Moduł: AWW Nowa funkcjonalność Zablokowano możliwość wykonywania konwersji bazy danych enova z poziomu MS Excel. Przy próbie wczytania do arkusza listy pochodzącej

Bardziej szczegółowo

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego)

Logowanie. 2. Wpisać swój login i hasło w odpowiednie pola formularza (login i hasło zostało wysłane w email-u z danymi do konta dostępowego) Spis treści Logowanie... 4 Ustawienia konta...5 Użytkownicy... 7 *Kredyty ( Dodatkowe funkcjonalności - SaldeoSMART)...8 Menu Główne... 8 Dodanie nowego konta dla Firmy - Klienta Biura...10 Wybór formatu

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.0.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.0.1 Data produkcji wersji: 23 października 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 4 2.2 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka dla wersji w modelu usługowym. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka dla wersji w modelu usługowym Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 OGÓLNE... 4 1.1 NOWOŚCI... 4 1.2 ZMIANY... 4 1.3 POPRAWIONO... 4 2 HANDEL... 4 2.1 PODATEK AKCYZOWY NA WYROBY WĘGLOWE WYSYŁANIE

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.1.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 4 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 4 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 4 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 5 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL

Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL Podręcznik użytkownika Wersja 2008 RAKSSQL RAKS Spółka z o.o., Warszawa 2008 WARUNKI LICENCJI NA UŻYTKOWANIE PROGRAMU SYSTEMU RAKSSQL 1. Przedmiotem licencji jest prawo do użytkowania programu systemu

Bardziej szczegółowo

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny

Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0. Ogólnodostępny Zespół CDN OPT!MA CDN OPT!MA 1.0 Ogólnodostępny Spis treści 1. Informacje o produkcie... 4 1.1. Nazwa Produktu... 4 1.2. Odbiorcy docelowi... 4 1.3. Opis funkcjonalności... 4 1.3.1. CDN OPT!MA Kasa/Bank...

Bardziej szczegółowo

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel

Faktury VAT w walucie w Symfonia Handel Faktury w walucie w Symfonia Handel 1 / 27 Faktury w walucie w Symfonia Handel Sage sp. z o.o. Faktury w walucie w Symfonia Handel 2 / 27 1 WSTĘP... 4 2 CHARAKTERYSTYKA FAKTUR WALUTOWYCH... 4 3 ALGORYTMY

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia e-deklaracje

Sage Symfonia e-deklaracje Sage Symfonia e-deklaracje Podręcznik użytkownika Wersja 2015.b Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo