Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian"

Transkrypt

1 Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.d 4 Deklaracja VAT-27 4 Zmiany w rejestrach 6 Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M 8 Nowe zestawienia 8 Aktualizacja danych Urzędów skarbowych 11 Wersja 2015.c 12 Deklaracje 12 Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) 12 Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji 12 Jedna deklaracja dla wszystkich firm z tym samym numerem NIP 12 Deklaracja PU-5M 13 Aktualizacja adresów Urzędów Skarbowych 13 Wydruk e-deklaracji z UPO 13 Zmiany jakościowe i ergonomiczne 14 Rozbudowana lista kolumn w oknach kartotek 14 Parametry pracy 15 Rejestracja przychodów z innych źródeł 15 Termin płatności składek ZUS i zaliczek do US od wynagrodzeń 16 Wykazywanie składek ZUS osób współpracujących 16 Rejestr sprzedaży NP 16 Wydruki i atrybuty dokumentów 16 Zgodność działania z programem Symfonia Handel 16 Uruchomienie wersji demonstracyjnej 17

2 Mechanizm komunikacji Sage 17 Wersja 2015.b 17 Podstawa wymiaru składek ZUS od Zgodność z serwisem e-deklaracje 17 e-deklaracja PIT-11(22) za 2015 rok 17 Wydruki i raporty 18 Wydruki rejestrów VAT zakupu 18 Raporty Graficzne wykresy dotyczące zakupu 20 Zmiany jakościowe i ergonomiczne 21 Powielone zapisy w buforze rejestru zakupu 21 Generowanie korekty deklaracji VAT-7 21 Ewidencja zakupu bez podziału na stawki 21 Wydruk rejestru VAT zakupu 21 Eksport danych do płatnika dla pracowników bez numeru PESEL 21 Inne problemy na deklaracjach podatkowych i załącznikach 21 Wersja 2015.a 22 Nowe formularze deklaracji podatkowych 22 Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES 22 Obsługa 50% odliczenia VAT 22 Rejestracja dokumentu z odliczeniem VAT 50% 22 Ustawienia VAT 24 Wzory księgowania 26 Rodzaje zakupu VAT 27 Koszty wynagrodzeń 27 Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 2 z 34

3 Ustawienia i parametry pracy 28 Księgowanie kosztów wynagrodzeń 28 Wypłata wynagrodzeń i zapłata składek ZUS 29 Wydruki i raporty 29 Zestawienia zakupów 30 Raporty Graficzne okno definiowania przedziałów 31 Zmiany jakościowe i ergonomiczne 31 Księgowanie częściowo zapłaconej składki ZUS 31 Operacje grupowe dla księgowania zapisów 32 Obsługa szablonu numeracji makro #m 32 Zmiana daty wypłaty wynagrodzenia na podstawie dokumentu płatności 32 Migrowanie szablonów firm 32 Funkcja Zwiń\Rozwiń w oknie rejestracji dokumentu 32 Dane kontrahenta na e-fakturach 33 Okno kalendarza 33 Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 3 z 34

4 Wersja 2015.d Deklaracja VAT-27 Dodana została obsługa deklaracji VAT-27. Dla zapisów sprzedaży dodano pole Wykaż na deklaracji VAT-27. Gdy zaznaczone wyliczana jest Wartość towarów i Wartość usług na potrzeby deklaracji VAT-27. Tylko tak oznaczone zapisy są uwzględniane na deklaracji VAT-27. Uwaga: Dokumenty wprowadzone w wersji wcześniejszej niż 2015.d będą miały domyślnie odznaczone pole Wykaż na deklaracji VAT-27. Jeśli istnieje potrzeba zaznaczenia parametru dla tych dokumentów, wymagane jest ich przeedytowanie. Opcja Wykaż na deklaracji VAT-27 widoczna jest dla dokumentów sprzedaży: dla których wybrany został rejestr z transakcją Dostawa towarów dla której podatnikiem jest nabywca lub Świadczenie usług, dla którego podatnikiem jest nabywca, zarejestrowanych ze stawką NP, w których wskazano polskiego kontrahenta. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 4 z 34

5 Dla kontrahentów z ustawieniem Czynny podatnik VAT opcja będzie automatycznie zaznaczona. Dla deklaracji VAT-27 na oknie Deklaracja podatkowa dostępny jest przycisk Lista otwierający okno Dostawy krajowe. Okno prezentuje informacje o naliczonych na deklaracji pozycjach z podziałem na dostawy towarów (oznaczone literą D) oraz świadczenie usług (oznaczone literą U). Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 5 z 34

6 Zmiany w rejestrach Do definicji rejestrów sprzedaży dodano opcję Wypełnia. Umożliwia ona określenie dla jakich dokumentów rejestr będzie dostępny: Dostawca - rejestr dla dokumentów przychodowych, Nabywca - rejestr dla dokumentów kosztowych, rejestry dla których opcja nie została ustawiona dostępne będą dla obu typu dokumentów. Przycisk Zmiana rejestrów VAT w dialogu wyboru rejestru dla zapisów rejestru zakupu został zastąpiony zakładkami Rejestr zakupu i Rejestr sprzedaży. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 6 z 34

7 Rejestry sprzedaży zostały dostosowane do zmian związanych z wprowadzeniem deklaracji VAT obowiązujących od 1 lipca 2015 roku: Dane w rejestrze rodt wykazywane będą na deklaracji VAT-27 jako dostawy towarów, Na deklaracji VAT-7 w pozycji 31 - (Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt. 7 lub 8 ustawy). Rejestr rodt zastępuje rejestr rsoo dodany w wersji 2015.c. Dane w rejestrze ront wykazywane będą na deklaracji VAT-7 w pozycjach 34 i 35 (Dostawa towarów oraz świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, o których jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 7 lub 8 ustawy). Rejestr ront zastępuje rejestr rzoo dodany w wersji 2015.c. Dane w rejestrze rimt wykazywane będą na deklaracji VAT-7 w pozycjach 32, 33 (Dostawa towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, o którym jest mowa w art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy). Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 7 z 34

8 Dodano rejestr zakupu dla korekty VAT od niezapłaconych zobowiązań: Dane w rejestrze rknz wykazywane będą na deklaracji VAT-7 w pozycji 47 (Korekta podatku naliczonego, o której mowa w art. 89b. ust. 1 ustawy). Do definicji rejestru sprzedaży dodano transakcję typu Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca umożliwiającą rejestrację świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca. W programie nie ma domyślnie utworzonych rejestrów. W tym celu należy utworzyć dodatkowe rejestry z ustawieniem transakcji jako Świadczenie usług, dla których podatnikiem jest nabywca, analogicznie do rejestrów rodt, ront. Więcej informacji o rejestracji odwrotnego obciążenia można znaleźć w dokumencie Sage Symfonia Start - Odwrotne obciążenie towarów.pdf umieszczonym w katalogu z dokumentacją programu. Aktualizacja deklaracji VAT-7, VAT-7K, VAT-7D, VAT-8, VAT-9M Zaktualizowano wzory deklaracji składanych za okresy od lipca Aktualne formularze: VAT-7(15) VAT-7K(9) VAT-7D(6) VAT-8(6) VAT-9M(4) Nowe zestawienia W kartotekach Sprzedaż VAT i Zakup VAT dodano nowe raporty pozwalające na przygotowanie szczegółowych zestawień dokumentów umieszczanych na deklaracjach VAT-UE i VAT-27. Zestawienia pomogą w kontroli poprawności kwot wykazywanych na deklaracjach. Dla deklaracji VAT-UE dodano zestawienia: Wewnątrzwspólnotowe dostawy towarów prezentuje zestawienie wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów z podziałem na kontrahentów. Wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług prezentuje zestawienie wewnątrzwspólnotowo świadczonych usług z podziałem na kontrahentów. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów prezentuje zestawienie wewnątrzwspólnotowo nabytych towarów z podziałem na kontrahentów. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 8 z 34

9 Dla deklaracji VAT-27 dodano zestawienia: Dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca prezentuje zestawienie dostaw towarów, dla których podatnikiem jest nabywca, z podziałem na kontrahentów. Usługi, dla których podatnikiem jest nabywca prezentuje zestawienie świadczonych usług, dla których podatnikiem jest nabywca, z podziałem na kontrahentów Uwaga: Dokumenty wprowadzone na wersji wcześniejszej niż 2015.d nie będą wykazywane na deklaracji VAT-27 i zestawieniach dla deklaracji VAT-27. Jeżeli istnieje potrzeba wykazania tych dokumentów wymagane jest ich przeedytowanie i zaznaczenie nowego parametru Wykaż na deklaracji VAT-27. Zestawienia uruchamiane są z okien rejestrów przez polecenie Wykonaj raport dostępne w menu rozwijanym przyciskiem Zestawienia np.: Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 9 z 34

10 W oknie Wybór wydruku z rozwijanej listy Nazwa raportu wybierz raport (np. Dostawy towarów, dla których podatnikiem jest nabywca): W oknie ustawień wybierz przedział czasu dla którego zostanie wykonane zestawienie. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 10 z 34

11 Po zatwierdzeniu ustawień przygotowane zostanie zestawienie, np.: Aktualizacja danych Urzędów skarbowych Dane Urzędów Skarbowych zaktualizowano do stanu z dnia 9 stycznia Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 11 z 34

12 Wersja 2015.c Deklaracje Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) W wersji 2015.c e-deklaracja PIT-11(22) została dostosowana do wzoru obowiązującego od dnia roku. Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji W Ustawieniach programu w Parametrach - w grupie parametrów Parametry wypełniania deklaracji podatkowych została dodana możliwość wyboru czy na deklaracjach podatkowych ma zostać wypełniona tylko nazwa urzędu czy nazwa i adres urzędu. Dotychczas program umożliwiał wypełnienie tylko nazwy urzędu. Jedna deklaracja dla wszystkich firm z tym samym numerem NIP Program umożliwia wygenerowanie łącznej deklaracji dla podatku od towarów i usług dla wszystkich firm z tym samym numerem NIP. Parametr do zaznaczenia znajduje się w Ustawieniach, w oknie z danymi firmy. Od wersji 2015.c program umożliwia wygenerowanie łącznej deklaracji dla wszystkich deklaracji VAT, dotychczas było to możliwe tylko dla deklaracji VAT-7. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 12 z 34

13 Deklaracja PU-5M Usunięto problemy występujące podczas generowania deklaracji PU-5M w przypadku: zmiany udziałów i formy opodatkowania w trakcie miesiąca, ustawienia różnych dat w polu rozpoczęcie pracy z programem a okresem obowiązywania formy opodatkowania. Aktualizacja adresów Urzędów Skarbowych W wersji 2015.c uaktualniono adres Urzędu Skarbowego w Piasecznie. Wydruk e-deklaracji z UPO Program umożliwia wydrukowanie numeru UPO (numer urzędowego poświadczenia odbioru) dla deklaracji elektronicznej. Numer nadawany jest celem potwierdzenia poprawności przyjęcia deklaracji przez organ podatkowy. Dla deklaracji z nadanym numerem poświadczenia odbioru w opcjach wydruku wyświetlony zostanie dodatkowy parametr Drukuj numer referencyjny e-deklaracji. Zaznaczenie parametru pozwala na wydrukowanie numeru referencyjnego na deklaracji elektronicznej. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 13 z 34

14 Zmiany jakościowe i ergonomiczne Rozbudowana lista kolumn w oknach kartotek We wszystkich oknach kartotek została dodana nowa funkcja pozwalająca użytkownikowi na dostosowanie do własnych potrzeb wyświetlanych kolumn. Możliwe jest włączanie lub wyłączenie wybranych kolumn w kartotece. Dodatkowo użytkownik może dowolnie zmieniać szerokości kolumn. Opcja do regulowania szerokością kolumn znajduje się pomiędzy nazwami kolumn należy najechać myszką na separator i po pojawieniu się strzałek skierowanych w obu kierunkach na zewnątrz przesunąć na żądaną odległość. Na wniosek użytkowników w Kartotece Deklaracje zostały dodane nowe kolumny Kwota zobowiązania - prezentująca kwotę zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego. Kolejna kolumna Osoba - wyświetlająca nazwę użytkownika, który utworzył deklarację. Uwaga: Na wszystkich deklaracjach utworzonych w wersji wcześniejszej niż 2015.c w nazwie użytkownika w kolumnie Osoba zostanie wyświetlony użytkownik Admin. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 14 z 34

15 Parametry pracy W związku z rozbudową listy kolumn w kartotekach usunięto dwa parametry z grupy Prezentacja danych kartotekowych : Kolumna daty w rejestrze sprzedaży i Kolumna daty w rejestrze zakupów. Parametr Wartości walutowych dokumentów pieniężnych został przypisany do grupy Parametry druku i zestawień. W poprzedniej wersji parametr znajdował się w grupie Prezentacja danych kartotekowych. Rejestracja przychodów z innych źródeł Dodano możliwość rejestracji przychodów z innych źródeł z dokładnością do dnia. Rozbudowa ta umożliwia rejestrowanie przychodów nie tylko w ujęciu okresów miesięcznych. Nowa funkcjonalność rozwiązuje problem dotyczący niepoprawnego wyliczenia kwoty przychodów i kosztów, jeżeli w trakcie miesiąca zmienił się procent udziału właściciela. Dodane zostały dwie nowe kolumny Od i Do pozwalające na określenie zakresu dat w miesiącu. Data w kolumnie 'Do' jest automatycznie sterowana przez program i zmienia się w zależności od ustawionej daty w polu 'Od'. Domyślnie ustawiana jest przez program na ostatni dzień miesiąca. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 15 z 34

16 Termin płatności składek ZUS i zaliczek do US od wynagrodzeń Poprawiono działanie programu w zakresie wypełniania terminów płatności składek ZUS i zaliczek do US od wynagrodzeń względem przewidywanej i faktycznej daty wypłaty. Gdy wynagrodzenie jest wypłacone po terminie program dostosowuje terminy płatności ZUS i zaliczek do US na podstawie faktycznej daty wypłaty składek. Wykazywanie składek ZUS osób współpracujących Usunięto problem związany z wykazywaniem składek na ubezpieczenie społeczne osób współpracujących na deklaracjach podatkowych. W zależności od ustawionego parametru pracy Składki ZUS właścicieli i osób współpracujących, kwoty na ubezpieczenie społeczne osób współpracujących są zaliczane w koszty w KPiR lub sumowane na deklaracji i doliczane w polu kosztów z działalności gospodarczej. Rejestr sprzedaży NP W definicji rejestru sprzedaży dla rodzaju nie podlega VAT rozszerzono listę transakcji o transakcję Dostawa towarów, dla której podatnikiem jest nabywca. Wydruki i atrybuty dokumentów Usunięto problemy związane z wydrukami i wypełnianiem atrybutów na dokumentach: miesięczna numeracja dowodów zgodna z datą wystawienia termin płatności w Kosztach liczony od daty wystawienia data wystawienia dokumentu na wydruku Dowodu wewnętrznego KPiR wydruk dokumentów z Kartoteki Pieniądze z ustawionym kontekstem drukarki Zgodność działania z programem Symfonia Handel W kartotece kontrahenta został dodany nowy parametr - Czynny podatnik VAT, w celu zachowania zgodności danych podczas synchronizacji i uzgadniania kartotek. Parametr ma wpływ na uproszczenie ewidencji sprzedaży z odwrotnym obciążeniem. Dokument Odwrotne obciążenie - zakup i sprzedaż - ewidencja księgowa.pdf - opisuje szczegółową ewidencję transakcji z odwrotnym obciążeniem. Plik znajduje się w katalogu, w którym został zainstalowany program w podkatalogu Dokumentacja. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 16 z 34

17 Uruchomienie wersji demonstracyjnej Firmy demonstracyjne będą wymagały podania danych kontaktowych oraz zgody na ich przetwarzanie, otrzymywanie elektronicznej informacji handlowej i kontakt telefoniczny. Mechanizm komunikacji Sage Zintegrowano z programem mechanizm komunikacji pomiędzy firmą Sage a Klientem, umożliwiający przekazywanie Państwu informacji. Aby korzystać z niego zezwól programowi na połączenie z adresem Wersja 2015.b Podstawa wymiaru składek ZUS od Od 01 stycznia 2015 roku nastąpiła zmiana minimalnej podstawy wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne. Wersja 2015.b została dostosowana do powyższych zmian. Zgodność z serwisem e-deklaracje Zgodnie z wymaganiami serwisu e-deklaracje program generuje korekty deklaracji do złożonych w formie elektronicznej zawsze na formularzu zgodnym z okresem deklaracji. Ustawienie parametru pracy Korekta deklaracji na aktualnym formularzu ma zastosowanie tylko dla deklaracji papierowych. e-deklaracja PIT-11(22) za 2015 rok W wersji 2015.b zaimplementowano raport do eksportu danych e-deklaracji. Na formularzu deklaracji PIT-11(22) zostały dodane nowe pola Kod kraju : e-14 i e-18. Program nie obsługuje automatycznie wynagrodzeń dla nierezydentów. Aby złożyć deklarację za nierezydenta należy ręcznie dokonać zmiany danych w sekcji C: Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 17 z 34

18 zaznaczyć pole 10.2 (Rodzaj obowiązku podatkowego podatnika) co oznacza ograniczony obowiązek podatkowy (nierezydent) wypełnić obowiązkowe pole 12 (Zagraniczny numer identyfikacyjny podatnika) wypełnić obowiązkowe pole 13 (Rodzaj dokumentu identyfikacyjnego) jedną z następujących wartości: - numer identyfikacyjny TIN - numer ubezpieczeniowy - paszport - urzędowy dokument stwierdzający tożsamość - dowód osobisty - inny rodzaj identyfikacji podatkowej - inny dokument potwierdzający tożsamość wypełnić obowiązkowe pole 14 (Kraj wydania) oraz e-14 (Kod kraju) wypełnić pola 18 (Kraj) i e-18 (Kod kraju) Wydruki i raporty Wydruki rejestrów VAT zakupu Zmodyfikowane zostały wydruki rejestrów. Wprowadzone zmiany dotyczą wydruków wykonywanych z okna kartoteki Zakup VAT. W oknie Rejestry zakupów została dodana opcja wyboru Tylko zakup z prawem do odliczenia. Po zaznaczeniu opcji, w oknie zostaną zaprezentowane kwoty, które będą uwzględnione na deklaracji VAT-7. Jeżeli opcja zostanie odznaczona, w oknie zostaną przedstawione wszystkie zapisy z rejestru VAT zakupu. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 18 z 34

19 Na wygenerowanych wydrukach zostaną wyświetlone dane z uwzględnieniem zaznaczonych opcji. Ponadto dla wydruków: Rejestr zakupu za okres i Rejestr zakupu za okres szczegółowy zostało zmodyfikowane okno parametrów wydruku. Dodano nowy parametr Tylko zakup z prawem do odliczenia. Po zaznaczeniu opcji, na wydruku zostaną zaprezentowane kwoty, które będą uwzględnione na deklaracji VAT-7. Jeżeli opcja zostanie odznaczona, na wydruku zostaną przedstawione wszystkie zapisy z rejestru VAT zakupu. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 19 z 34

20 Raporty Graficzne wykresy dotyczące zakupu Na wszystkich raportach graficznych dotyczących zakupu: Zakup w czasie, Zakup w czasie - kwartalnie, Zakup wg kontrahentów, Zakup wg rejestrów w tabeli przestawnej dodano pola Typ zakupu i Odliczenie. Pole: Typ zakupu prezentuje dane w podziale na zakup związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną (OPOD), zakup związany ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (OPZW), zakup środków trwałych związanych wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną (STOP), zakup środków trwałych związanych ze sprzedażą opodatkowaną i zwolnioną (STOZ). Pole: Odliczenie prezentuje dane w podziale na podlegające odliczeniu i nie podlegające odliczeniu. Nowe pola dostępne będą tylko na zestawieniach systemowych. Nie będą dostępne na zestawieniach użytkownika zdefiniowanych w wersjach wcześniejszych od 2015.b. Aby pola były dostępne na zestawieniach użytkownika należy je zdefiniować ponownie w wersji 2015.b. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 20 z 34

21 Zmiany jakościowe i ergonomiczne Powielone zapisy w buforze rejestru zakupu Został dodany raport Usuwanie pustych danych z rejestrów VAT, którego zadaniem jest usunięcie powielonych zapisów w buforze rejestru zakupu VAT powstałych w wyniku konwersji bazy. Raport dostępny jest z Menu Funkcje, następnie na liście należy kliknąć Raporty. W oknie z Raportami w panelu po lewej stronie odszukać grupę System, po rozwinięciu grupy raportów wybrać podgrupę Naprawcze. W oknie po prawej stronie na liście raportów odszukać powyższy raport. Raport należy wykonać tylko w przypadku, kiedy wystąpił problem z powielonymi zapisami w buforze rejestru. Generowanie korekty deklaracji VAT-7 Usunięto problem występujący podczas generowania korekty deklaracji VAT-7, dla której zaznaczone były pola w części F deklaracji. Ewidencja zakupu bez podziału na stawki Poprawiono problem występujący podczas zapisu faktury do bufora dla Zakupu VAT dla firm, w których została wybrana ewidencja rejestrów VAT bez rozbijania kwot na stawki w rejestrze zakupu. Wydruk rejestru VAT zakupu W Kartotece Zakup VAT w Zestawieniach/Rejestry zakupów został usunięty problem dla wydruków rejestrów zakupu przy zaznaczonym tylko jednym typie zakupu np. STOP. Eksport danych do płatnika dla pracowników bez numeru PESEL W wersji 2015.b nastąpiła zmiana obsługi eksportu danych do Płatnika dla pracowników, dla których nie został wypełniony numer PESEL. W takim przypadku w kartotece pracownika należy wypełnić pole: Rodzaj dokumentu: paszport, a w polu Numer i seria: dane z dokumentu pracownika. Inne problemy na deklaracjach podatkowych i załącznikach W wersji 2015.b poprawione zostały problemy występujące podczas generowania deklaracji i załączników. PIT-28 generowanie e-deklaracji z pustym polem: ulica. Dla nie zatwierdzonej deklaracji dodano możliwość generowania e-deklaracji bez załącznika PIT-O. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 21 z 34

22 Wersja 2015.a Nowe formularze deklaracji podatkowych W wersji 2015.a zaimplementowano nowe wzory formularzy podatkowych obowiązujących do rozliczenia podatku za rok 2014: PIT-4R(5), PIT-11(21), PIT-40(20), PIT-36(20), PIT-36L(10), PIT-B(13), PIT-O(20), PIT-28(18), PIT-28/A(15), PIT-28/B(13), PIT-16A(8). Nowy formularz PIT-11(22) za rok Nowy załącznik PIT/UZ(1) do deklaracji PIT-36. W rozliczeniach rocznych PIT za 2014 rok zmianie ulegają zasady rozliczania ulgi prorodzinnej. Ministerstwo Finansów przygotowało nowy druk PIT/UZ służący ubieganiu się o zwrot nierozliczonej ulgi prorodzinnej. Program Mała Księgowość Start zapewnia automatyczne generowanie deklaracji rozliczeniowych na podstawie wprowadzonych danych za rok Na załączniku PIT-O kwotę przysługującej ulgi należy wypełnić w sekcji E. Na tej podstawie program wypełni odpowiednie pola sekcji C. Załącznik PIT/UZ jest utworzony przez program w przypadku kiedy, kwota przysługującego odliczenia z tytułu ulgi na dzieci będzie wyższa od kwoty odliczonej w zeznaniu PIT-36. Program obsługuje tylko jeden załącznik PIT-O do deklaracji PIT-36 i dlatego można wykazać maksymalnie pięcioro dzieci. Polscy kontrahenci zarejestrowani w VIES Dodano możliwość oznaczenia polskich kontrahentów, jako zarejestrowanych w VIES. Numer NIP takich kontrahentów musi rozpoczynać się od PL np.: PL Wprowadzona zmiana umożliwia wystawianie dokumentów wewnątrzwspólnotowych dla kontrahenta polskiego. Obsługa 50% odliczenia VAT W związku ze zmianą przepisów związanych z ograniczeniem na odliczenie tylko 50% VAT z faktur dotyczących użytkownia pojazdów firmowych, dostosowano program w zakresie ułatwienia ewidencji takich dokumentów. Rejestracja dokumentu z odliczeniem VAT 50% W oknie rejestracji dokumentu został zmieniony sposób rejestracji zakupów VAT. Jeden wybór typu zakupu został zamieniony na trzy atrybuty. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 22 z 34

23 Wprowadzając dokument zakupu należy wskazać osobno zakup: towary i usługi/środki trwałe; osobno związek zakupu wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną lub opodatkowaną i zwolnioną oraz osobno sposób odliczenia VAT. Dokument należy zaewidencjonować w takiej postaci, jaką przesłał klient, a program automatycznie obliczy i zakwalifikuje odpowiednią kwotę jako podlegającą i niepodlegającą odliczeniu. W rozwijanych listach będą widoczne tylko aktywne w ustawieniach elementy ustawień VAT. Opcja nie podlega opodatkowaniu będzie dostępna tylko dla stawki NP., pozostałe opcje będą dostępne dla zapisów w innych stawkach VAT. Tak wprowadzony dokument będzie prezentowany w oknie Rejestr VAT, które dostępne jest z poziomu dokumentu po kliknięciu prawym przyciskiem myszy. Zostanie on zaprezentowany z rozbiciem na rejestry VAT, datę wejścia do rejestru, typy zakupu, prawo odliczenia i stawki VAT. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 23 z 34

24 Zaliczając dokument do rejestru VAT dla zapisu podlegającego 50% odliczeniu kwoty będą sumowane ze względu na typ rejestru (np. Zakup Vat, Zakup niepodlegający VAT) i stawkę VAT (np. 23%, NP.). Jeśli kwota VAT będzie miała nieparzystą ilość groszy, to połowa kwoty VAT będzie podlegała odliczeniu, a nieparzysty grosz zostanie zaliczony w koszty. Uwaga: Jeżeli dokument został zarejestrowany w kilku stawkach VAT to dla każdej stawki, w każdym rejestrze połowa kwoty VAT będzie podlegała odliczeniu, a nieparzysty grosz zostanie zaliczony w koszty. Ostatecznie kwota VAT zaliczona w koszty może się więc różnić od kwoty podlegającej odliczeniu o więcej niż jeden grosz. Ustawienia VAT W Ustawieniach zakładka VAT została rozszerzona o dwie dodatkowe opcje: Odliczenie VAT i Związek zakupu VAT. Poszczególne opcje w zakładkach mogą być zaznaczone jako aktywne, bądź wyłączone - nieaktywne. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 24 z 34

25 Uwaga: Opcja Kasy rejestrujące zostanie zachowana jedynie ze względu na dane historyczne i będzie nieaktywna. Tworzenie nowej firmy w programie od wersji 2015.a i firma demonstracyjna nie będzie zawierała tej opcji. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 25 z 34

26 Jeżeli zostaną wyłączone wszystkie opcje ze słownika, podczas ewidencji na dokumencie zostaną przypisane domyślne parametry: pełne odliczenie, towary i usługi oraz zakup związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Wzory księgowania W oknie wzoru księgowania zostały wprowadzone zmiany analogiczne jak w oknie ewidencji dokumentu zakupu. Dla zakupu VAT istnieje możliwość wskazania trzech atrybutów zakupu. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 26 z 34

27 Rodzaje zakupu VAT W oknie rodzaju zakupu VAT układ opcji został dostosowany do nowego podziału parametrów dostępnych dla zakupu VAT. Uwaga: Domyślne rodzaje zakupu VAT będą miały zaznaczone tylko po jednej opcji z poszczególnych sekcji: dla Zakup Vat towary i usługi, dla Związek zakupu VAT zakup związany wyłącznie ze sprzedażą opodatkowaną. Od wersji 2015.a w rodzaju zakupu nie będzie już dostępna opcja kasy rejestrujące. Koszty wynagrodzeń Uwaga: Ewidencja pracowników jest dostępna dla użytkowników, którzy zakupili licencję pozwalającą na wykorzystywanie tej funkcjonalności w programie Sage Symfonia Start Mała Księgowość. Jeżeli użytkownik zakupił licencję nie obejmującą funkcji pracowniczych, ale w kartotece istnieją aktywni pracownicy, użytkownik otrzymuje dostęp do funkcji kartoteki i okna pracownika w ograniczonym zakresie. Dostępne funkcje pozwolą na obsługę rozrachunków i dokumentów, ochronę danych osobowych oraz raportowanie. Nie będzie dostępna funkcjonalność w zakresie dodawania nowych pracowników, modyfikacji i usuwania istniejących oraz rejestracji i księgowania wynagrodzeń. Import danych nowych pracowników również nie będzie możliwy, natomiast dane pracowników umieszczone na dokumentach akceptujemy tylko wtedy, o ile wcześniej pracownicy byli zarejestrowani i uzgodnieni. W programie Mała Księgowość zwiększono elastyczność działania programu w zakresie wypłaty wynagrodzeń zgodnie z regulaminem do 10-tego dnia następnego miesiąca. Wynagrodzenie wypłacane zgodnie z regulaminem pracy można zaliczyć w koszty wynagrodzenia w okresie wynagrodzenia. Zarówno wynagrodzenie jak i ZUS, mimo że koszty fizycznie są poniesione w następnym miesiącu (wynagrodzenie do 10 dnia, ZUS do 15 dnia) Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 27 z 34

28 Uwaga: Gdy nastąpi opóźnienie w płatności wynagrodzeń i składek ZUS wówczas należy zaliczać wszystko w koszty kasowo, w momencie ich poniesienia. Należy usunąć albo anulować koszt, który faktycznie nie został poniesiony. Ustawienia i parametry pracy Uwaga: Terminy płatności ZUS dla celów sprawdzania zasadności zaliczenia kosztów w miesiącu, za który należne wynagrodzenie obliczane jest względem okresu wynagrodzenia. W programie można ustawić parametr sterujący księgowaniem kosztów umów o pracę: Parametry księgowania pozycji Księgowanie kosztów umów o pracę. Podobnie można ustawić zasadę tworzenia rozrachunków związanych z wynagrodzeniami: Inne Tworzenie rozrachunków z pracownikami i urzędami. Jeżeli nie są prowadzone rozrachunki można automatycznie wypełniać datę wypłaty zobowiązań dotyczących wynagrodzeń: Inne Daty wypłaty wynagrodzeń i zapłaty zobowiązań. Uwaga: W przypadku wynagrodzenia płaconego do 10 dnia następnego miesiąca termin płatności ZUS na rozrachunku oraz data wypłaty ZUS w danych wynagrodzenia będą wypełniane z przesunięciem o miesiąc do przodu tylko w przypadku kiedy zostanie ustawiony parametr Księgowanie kosztów umów o pracę jako w miesiącu wypłaty. Księgowanie kosztów wynagrodzeń Zmodyfikowano operację księgowania wynagrodzeń umożliwiając w ten sposób zaksięgowanie wynagrodzeń wypłacanych zgodnie z regulaminem w następnym miesiącu. Przy ustawionym parametrze pracy: Księgowanie kosztów umów o pracę w miesiącu, za który jest należne wynagrodzenie, program uwzględni wynagrodzenia do zaksięgowania w koszty według okresu wynagrodzenia, a data wypłaty wynagrodzenia porównywana z zadeklarowanym terminem płatności będzie dodatkowym kryterium wyszukiwania tylko wynagrodzenia wypłacone zgodnie z regulaminem można księgować w miesiącu, za który jest należne. Przy ustawionym parametrze pracy: Księgowanie kosztów umów o pracę w miesiącu wypłaty, program będzie uwzględniał tylko wypłacone wynagrodzenia i data wypłaty będzie kryterium wyszukiwania. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 28 z 34

29 W przypadku wypłaty wynagrodzenia po terminie program dodatkowo zawsze będzie uwzględniał niezaksięgowane wynagrodzenia wypłacone w miesiącu księgowania niezależnie od ustawienia parametru pracy. Działanie programu jest analogiczne w operacjach księgowania składek ZUS. Wszystkie składniki wynagrodzenia wchodzące do wynagrodzenia brutto (składki ZUS pracownika, zaliczka na podatek, obciążenia, wynagrodzenie netto) będą księgowane w miesiącu, za który jest należne wynagrodzenie tylko, jeśli został dotrzymany termin płatności wynagrodzenia. Natomiast składki ZUS pokrywane przez pracodawcę będą księgowane w miesiącu, za który jest należne wynagrodzenie tylko wtedy, gdy zostały dotrzymane oba terminy płatności: termin płatności wynagrodzenia i termin płatności składek ZUS. Wypłata wynagrodzeń i zapłata składek ZUS Zredukowano ograniczenia działania programu i wprowadzono dodatkowe sprawdzenia poprawności rejestrowanych danych. Praca bez rozrachunków z tytułu wynagrodzeń. Data wypłaty wynagrodzenia będzie mogła być wypełniona po jego zaksięgowaniu. Program sprawdzi, czy wypełniona data wypłaty jest zgodna z zadeklarowanym terminem wypłaty wynagrodzeń. Jeżeli wynagrodzenie wypłacono po terminie użytkownik zostanie poinformowany o niezasadnie zaksięgowanych kosztach wynagrodzeń. Podczas wypełniania daty zapłaty składek ZUS program sprawdzi, czy wypełniona data wypłaty jest zgodna z ustawowym terminem zapłaty składek w kontekście daty wypłaty wynagrodzenia. Jeżeli zapłacono je po terminie użytkownik zostanie poinformowany o niezasadnie zaksięgowanych kosztach składek ZUS. Prowadzenie rozrachunków z tytułu wynagrodzeń. Program umożliwia zaksięgowanie wynagrodzenia w koszty niezależnie od wypłaty. Rozliczanie rozrachunku wypełnia datę wypłaty wynagrodzenia. Program sprawdzi zgodność daty wypłaty z zadeklarowanym terminem wypłaty wynagrodzeń. Wydruki i raporty Wydruki rejestrów VAT Zmodyfikowane zostały wydruki rejestrów. Wprowadzone zmiany dotyczą wydruków wykonywanych z okna kartoteki Zakup VAT i Sprzedaż VAT. Dotychczasowe wydruki Rejestr zakupu za miesiąc i Rejestr zakupu za miesiąc szczegółowy zostały zastąpione wydrukami Rejestr zakupu za okres i Rejestr zakupu za okres szczegółowy. Wydruk Rejestr sprzedaży za miesiąc został zmieniony na Rejestr sprzedaży za okres. Na powyższych wydrukach zostały dodane dodatkowe opcje wyboru okresu wydruku: miesięcznie albo kwartalnie. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 29 z 34

30 Dla powyższych wydruków zostało zmodyfikowane okno parametrów wydruku. Dodano nowy parametr Pokaż prawo do odliczenia. Po zaznaczeniu opcji na wydruku zostanie zaprezentowana dodatkowa kolumna Odliczenie prezentująca dwie możliwe wartości: podlega i nie podlega. Na wydruku, szerokość kolumn została dostosowana do kwot zarejestrowanych w rejestrach VAT. Zestawienia zakupów Na zestawieniu Zakup za okres dostępnym z kartoteki Rejestr zakupów parametry dostosowano do nowej rejestracji zapisów. Zapisy zarejestrowane w historycznej opcji kasy rejestrujące będą wykazywane razem z typem środki trwałe. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 30 z 34

31 Raporty Graficzne okno definiowania przedziałów Zmieniono sposób obsługi w oknie Definiowanie przedziałów. Dodano przyciski Dodaj i Usuń obsługujące tworzenie nowych przedziałów. Opcja Definiowania przedziałów dostępna jest po wyświetleniu okna Wykresy a następnie klikając prawym przyciskiem myszy na elemencie tabeli przestawnej o nazwie Okres przeterminowania. Zmiany jakościowe i ergonomiczne Księgowanie częściowo zapłaconej składki ZUS Program pozwala na zaksięgowanie w koszty składki ZUS zapłaconej częściowo w kilku terminach. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 31 z 34

32 Operacje grupowe dla księgowania zapisów Dodano możliwość wykonania operacji grupowej księgowania zapisów z możliwością zaznaczenia\odznaczenia pozycji na liście. Funkcja dostępna jest we wszystkich oknach operacji grupowych księgowania zapisów pod prawym przyciskiem myszy. Obsługa szablonu numeracji makro #m Nastąpiła zmiana w zakresie pobierania wartości przy użyciu makra #m w szablonie numeracji. Definiując szablon numeracji z wykorzystaniem makra #m np.: DWE/#R/#m/#n3 program tworząc numer dokumentu uwzględnia datę podaną na dokumencie. Zmiana daty wypłaty wynagrodzenia na podstawie dokumentu płatności Jeżeli użytkownik zmieni datę płatności na dokumencie to program zmieni datę wypłaty prezentowaną w danych wynagrodzenia. Migrowanie szablonów firm W wersji 2015.a została zmieniona lokalizacja i format szablonów wykorzystywanych do tworzenia firmy. Przy pierwszym uruchomieniu programu nastąpi automatyczna migracja z poprzedniego formatu i lokalizacji (_exe_\bazy) do nowego formatu i nowej lokalizacji (_exe_dane\wzorce\mkp\btrieve). Po wykonaniu migracji nastąpi zmiana nazwy poprzedniego katalogu na: _exe_\bazy.old. Dodatkowo został przygotowany nowy raport naprawczy: Import szablonów firm pozwalający na skonwertowanie i dołączenie szablonów firm z poprzednich wersji programu do wersji 2015.a ze wskazanego katalogu na dysku (należy wskazać katalog zbiorczy, nadrzędny dla podkatalogów Szablon.xxx). Uwaga: Przy imporcie należy pominąć szablon Domyślny Szablon.000. Należy zaimportować tylko szablony z utworzonych dla wersji programu i późniejszych. Funkcja Zwiń\Rozwiń w oknie rejestracji dokumentu Przy rejestracji danych w oknie dokumentu na zakładce rejestru VAT oraz na zakładce zapisu została dodana funkcja zwijania i rozwijania wierszy. W nagłówku kolumny Rejestr została umieszczona ikona. Ponadto funkcja dostępna jest po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na dokumencie na zakładce rejestru VAT. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 32 z 34

33 Dane kontrahenta na e-fakturach Podczas importu dokumentów do programu e-dokumenty w przypadku zarejestrowanych kilku kontrahentów o takim samym numerze NIP, podczas wczytywania pliku z informacjami dla e-faktury dane kontrahenta na dokumencie wypełniane są według uzgodnienia. Okno kalendarza Zmiana w zakresie działania przycisku Dziś w oknie kalendarza. Kliknięcie na przycisk Dziś zmienia datę na otwartym dokumencie zgodnie z datą obowiązującą w systemie. Dotychczas była to data ustawiona do pracy w programie. Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 33 z 34

34 Sage Symfonia Start Mała Księgowość 2015.d Strona 34 z 34

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Sage Symfonia Start Mała Księgowość Opis zmian Wersja 2015.c 4 Deklaracje 4 Aktualizacja e-deklaracji PIT-11(22) 4 Wypełnianie adresu Urzędu Skarbowego na deklaracji 4 Jedna deklaracja dla wszystkich firm

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.c 7 Sage Symfonia ERP Administracja 7 Słowniki - Import/Export 7 Wyszukiwanie

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.b 6 Sage Symfonia ERP Administracja 6 Dane teleinformatyczne osoby 6 Inne zmiany

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.3.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.3.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte 2014.b

System Zarządzania Forte 2014.b System Zarządzania Forte 2014.b Aktualności Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2014.b Forte Administracja Automatyczna weryfikacja stanu baz systemu

Bardziej szczegółowo

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e

Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Symfonia Finanse i Księgowość 2013.1e Opis zmian Wersja 2013.1e Nowe formularze deklaracji podatkowych VAT UE i VAT-UEK 5 W związku z wejściem Chorwacji do Unii Europejskiej zostały uaktualnione formularze

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2014.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2014.1.1 Data produkcji wersji: 23 październik 2013 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a

Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Symfonia Finanse i Księgowość 1 / 21 Nowe funkcje w module Symfonia Finanse i Księgowość w wersji 2010.1.a Spis treści : Deklaracje podatkowe nowe wzory formularzy 1 Deklaracje podatkowe nowe schemy do

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2013.2.1 Ulotka Zmiany w wersji 2013.2.1 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI PROGRAMU... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT SQL SERVER... 4 2.3 WSPÓŁPRACA

Bardziej szczegółowo

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1

Ulotka. Zmiany w wersji 2015.1.1 Ulotka Zmiany w wersji 2015.1.1 Data produkcji wersji: 3 listopad 2014 Spis treści 1 INSTALACJA SYSTEMU... 3 2 REINSTALACJA PROGRAMU... 3 2.1 REINSTALACJA Z POPRZEDNIEJ WERSJI... 3 2.2 WSPÓŁPRACA Z MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

Polska funkcjonalność NAV 2015

Polska funkcjonalność NAV 2015 Polska funkcjonalność NAV 2015 oraz pakiet Tools i elogistics dla NAV2015 Podręcznik użytkownika Microsoft Dynamics NAV 2015 Dokument przeznaczony do użytku wewnętrznego dla Partnerów oraz użytkowników

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009

Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 SYMFONIA Mała Księgowość Premium Strona 1 z 8 Nowe funkcje w programie SYMFONIA Mała Księgowość Premium w wersji 2009 Obsługa wynagrodzeń i składek ZUS właścicieli oraz rozrachunki z urzędami Odpowiadając

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia ERP Opis zmian

Sage Symfonia ERP Opis zmian Sage Symfonia ERP Opis zmian Poniższe tematy są aktywne, po kliknięciu następuje przeniesienie do krótkich rozwinięć. 2015.a 4 Sage Symfonia ERP Kadry i Płace 4 Uwagi do konwersji 4 Aktualizacja wzorów

Bardziej szczegółowo

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a

Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika. Wersja 2008.1a Mała Księgowość Premium Podręcznik użytkownika Wersja 2008.1a Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Handel

Sage Symfonia Start Handel Sage Symfonia Start Handel Podręcznik użytkownika Wersja 2015.c Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA"

SYSTEM ZARZĄDZANIA DEMEGA »MADASOFT«Podatkowa księga przychodów str. 1 ZAKŁAD PROJEKTOWO - HANDLOWY " MADASOFT " 40-486 KATOWICE, UL.KOLISTA 25 Tel. (032) 256 04-06, (032) 73-50 - 438 SYSTEM ZARZĄDZANIA "DEMEGA" MODUŁ PODATKOWA

Bardziej szczegółowo

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja

RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja ROZDZIAŁ 8 RAKSSQL Księgowość Księga Handlowa, Księga Podatkowa, Ryczałt Środki trwałe Ewidencja i Amortyzacja Spis treści Księgowość 8-1 Dokumenty... 8-1 Podział na grupy 8-2 Dodawanie dokumentu... 8-3

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 13.0

System CDN OPT!MA v. 13.0 System CDN OPT!MA v. 13.0 Ulotka v. 13.0 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Moduł: Biuro Rachunkowe Wersja 2013.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika

Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika Mała Księgowość Start Podręcznik użytkownika Wersja 2009 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy Sage Symfonia Sp. z o.o. jest zabronione. Copyright

Bardziej szczegółowo

Symfonia Start Faktura i Kasa

Symfonia Start Faktura i Kasa Symfonia Start Faktura i Kasa Podręcznik użytkownika Wersja 2013 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36

Zmiany w InsERT GT wersje 1.29-1.36 wersje 1.29-1.36 Tylko dla Partnerów InsERT S.A. Wrocław, listopad 2014 Szczegółowy opis najważniejszych zmian Przykłady zastosowań nowych funkcjonalności ponad pół miliona sprzedanych licencji w Polsce

Bardziej szczegółowo

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US

Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima - ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Płace i Kadry w Comarch ERP Optima ewidencja pracowników oraz rozliczenia z ZUS i US Strona 4 z 40 Spis treści 1

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248

Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Ulotka opis zmian do wersji 10.3.5248 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany w wersji 10.3.5248... 3 enova 365 standard...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy

Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Ulotka opis zmian do wersji 9.5.5135 Interface użytkownika okienkowy oraz przeglądarkowy Spis treści Zmiany w wersji 9.5.5135... 3 Rozdział 1 enova365 interface użytkownika okienkowy... 3 Moduł: Handel...

Bardziej szczegółowo

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291

Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Ulotka opis zmian do wersji 10.4.5291 Przed rozpoczęciem pracy z programem należy zapoznać się z treścią zmian zamieszczonych w niniejszej ulotce. Spis treści Zmiany wersji 10.4.5291... 5 enova365 standard...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Księga Handlowa pierwsze kroki Wersja 2015.0.1 UWAGA Prawa wynikające z Warunków Gwarancji Użytkownik nabywa po rejestracji programu u Producenta. Dokumentem potwierdzającym rejestrację

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU. Faktura i Kasa Start dla WINDOWS PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA KROK PO KROKU Faktura i Kasa Start dla WINDOWS Wersja 2006 Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej zgody firmy SAGE SYMFONIA SP. Z O. O.

Bardziej szczegółowo