SUS. kompleksowe narzędzie dla niezależnych sprzedawców energii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SUS. kompleksowe narzędzie dla niezależnych sprzedawców energii"

Transkrypt

1 SUS kompleksowe narzędzie dla niezależnych sprzedawców energii 1

2 SUS: korzyści zwiększenie udziału klientów, którzy wybrali sprzedawcę energii na konkurencyjnym rynku poprzez agresywne i probiznesowe działania kompleksowe wsparcie działań sprzedawcy na każdym etapie: od sprzedaży, zawarcia umowy, zmiany sprzedawcy po cykliczną obsługę pomiarową i rozliczenia; zmniejszenie całkowitych kosztów obsługi pozyskanych klientów dzięki redukcji ilości czasu poświęconego na obsługę procesów w kompleksowym, wyspecjalizowanym systemie poprawa standardów obsługi handlowej rosnącej liczby klientów TPA bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów po stronie sprzedawców energii, którzy działają na konkurencyjnym rynku energii ograniczenie kosztów IT dzięki technologii WWW dostęp do informacji zgromadzonych w systemie z wielu miejsc bez konieczności instalowania specjalistycznego oprogramowania zwiększenie efektywności działań handlowców i sieci sprzedaży pośredniej dzięki zdalnemu dostępowi do swoich elektronicznych miejsc pracy zmniejszenie liczby pomyłek handlowych dzięki organizacji procesów wymiany dokumentów papierowych i elektronicznych oraz organizacją przepływu spraw pomiędzy brokerami a back office zwiększenie skuteczności i szczelności działań handlowych poprzez dostęp do danych o historii prowadzonych działań u danego klienta zwiększenie satysfakcji klienta dzięki sprawniejszej obsłudze na etapie sprzedaży oraz po niej zmniejszenie czasu poświęconego na realizację procesu zmiany sprzedawcy dzięki automatyzacji generowania dokumentów papierowych, tworzeniu elektronicznych zgłoszeń i monitorowaniu terminów kompleksowe spojrzenie na kontrahenta dzięki informacjom dostępnym z jednego miejsca i obejmującym: dane z umów, dane pomiarowe, historie rozliczeń i wpłat, informacje o stanie procesów windykacyjnych, pełne oprzyrządowanie w zakresie danych pomiarowych niezbędne do realizacji umów sprzedaży automatyczne pozyskanie kompletu danych pomiarowych udostępnianych przez OSD dla klientów TPA bez względu na system publikacji oraz format publikowanych dokumentów szybkie i niezawodne diagnozowanie ewentualnych braków w danych pomiarowych i błędów dzięki zaawansowanym funkcjom weryfikacji kompletności danych oraz przejrzystym narzędziom wizualizacji stanu importu danych do systemu SMS możliwość błyskawicznej reakcji na wyzwania konkurencji poprzez ustalanie indywidualnych zasad rozliczania możliwość elastycznego oraz indywidualnego podejścia do klientów strategicznych i kluczowych poprzez segmentację klientów, indywidualizację cen, udzielanie rabatów itp., możliwość prostej i efektywnej wymiany informacji z otoczeniem, np. z bankami, firmami windykacyjnymi itp. 2

3 Konkurencja na rynku energii nieuchronnie wzrasta i widać coraz wyraźniejszą dynamikę tego wzrostu. Według danych URE liczba odbiorców w grupach taryfowych A, B, C, którzy wybrali korzystniejszą ofertę i dokonali zmiany sprzedawcy, wzrosła w 2010 roku o ponad 350% w stosunku do roku W segmencie odbiorców z grupy G wzrost jest znacznie mniejszy i wynosi około 16%. Analiza tych wyników prowadzi do oczywistych wniosków dotyczących strategii handlowych sprzedawców energii, którzy skupiając się przede wszystkim na najbardziej wartościowych i rentownych segmentach rynku, generują największe jednostkowe przepływy finansowe. Z drugiej strony jest segment odbiorców z taryfy G, w którym pojedynczy odbiorca generuje stosunkowo niewielkie przepływy finansowe i jednocześnie nadal ceny energii dla tego segmentu podlegają zatwierdzaniu przez prezesa URE. Wielkości tego rynku i perspektywa pełnego uwolnienia cen powoduje, że sprzedawcy aktywnie przyglądają się temu segmentowi i przygotowują do podjęcia działań. Pozyskanie klienta na wolnym rynku energii wymaga przejścia przez niego przez procedurę zmiany sprzedawcy. Regułą stało się, że sprzedawcy oferują klientom przygotowanie za nich wszelkich formalności w związku z tym procesem. Z jednej strony wymaga to zgromadzenia kompletu dokumentów (upoważnień, umów), a z drugiej skutecznego przejścia procedur zmiany sprzedawcy według regulacji właściwego OSD. Wiąże się to z precyzyjnym zarządzaniem zakresem działań i terminami oraz umiejętnością generowania elektronicznych zgłoszeń zmiany sprzedawcy. Aby osiągnąć zamierzony efekt finansowy w postaci zysku z kontraktu, procesy back office owe powinny być wykonywane przy jak najmniejszym zaangażowaniu własnych zasobów oraz jak najmniejszej liczby błędów powodujących wzrost kosztów. Dla sprzedawcy wolnorynkowego źródłem danych pomiarowych dla klientów są OSD na terenie, na którym zlokalizowani są odbiorcy. W Polsce funkcjonuje 6 dużych OSD, którzy posiadają 16 platform udostępniania danych pomiarowych. Sprzedawca musi umieć pozyskiwać z nich dane i wdrożyć mechanizmy zapewniające weryfikację ich jakości i kompletności, gdyż od nich zależy wartość faktury i wysokość osiąganych przychodów. Z drugiej strony dane te stanowią bazę dla zapewnienia właściwej obsługi klienta. Sprzedawca ma możliwość kontroli danych udostępnianych mu przez OSD, czyli danych pomiarowych, z tymi przekazanymi na Rynek Bilansujący. Zaufali nam: Energetyczne Centrum SA, Energia Dla Firm Sp. z o.o. MEM METRO GROUP ENERGY Production & Management Sp. z o.o. (METRO GROUP) KRI Marketing & Trading SA Green SA EnergyMatch Sp. z o.o. 3

4 Moduły systemu SUS Podstawowym elementem budowania przewagi konkurencyjnej na uwolnionym rynku energii jest właściwa i nowoczesna oferta produktowa. Z produktami powinny być skojarzone mechanizmy ich rozliczania, które zapewniają dużą elastyczność. Rozwiązania Sygnity zapewniają kompleksowe wsparcie procesów sprzedaży, obsługi i rozliczeń klientów na uwolnionym rynku energii. To także zestaw narzędzi wspomagających główne procesy biznesowe związane z obsługą klientów TPA w trakcie całego cyklu ich życia. Na etapie pozyskiwania klienta produkty te wspierają działania sprzedażowe, proces ofertowania i zawarcia umowy wraz ze zmianą sprzedawcy. Na etapie realizacji umowy całościowo pokrywają trzy główne obszary: rozliczeń obejmujący pozyskiwanie danych pomiarowych od OSD, na terenie którego zlokalizowani są TPA, weryfikację jakości i kompletności danych, rozliczenia i fakturowanie, obsługi klienta obejmujący rejestrację komunikacji z klientem, dokonywanych zgłoszeń i reklamacji, ich procesową obsługę w celu rozwiązania oraz proces windykacji, obsługi finansowej obejmujący całościowo procesy księgi pomocniczej, tj.: rejestracji wpłat, księgowania na konta, komunikację z bankami, zamykanie miesiąca oraz sprawozdawczość wewnętrzną i obligatoryjną. W końcowym etapie wspierają zakończenie realizacji umowy lub działania mające na celu utrzymanie klienta. PROCESY BIZNESOWE KOMPLEKSOWEJ OBSŁUGI I ROZLICZEŃ KLIENTA ROZLICZENIA OBSŁUGA FINANSOWA OBSŁUGA KLIENTA A E I DZIAŁANIA HANDLOWE ZMIANA SPRZEDAWCY D H REALIZACJA UMOWY L ZAKOŃCZENIE UMOWY C B G F K J A B Pozyskanie danych pomiarowych Wyznaczenie zużycia E F Rejestracja wpłat Księgowanie I J Komunikacja z klientem Procesowa obsługa C Fakturowanie G Sprawozdawczość regulacyjna K Przyjmowanie zgłoszeń i reklamacji D Dystrybucja faktur H Zamykanie miesiąca L Windykacja 4

5 KLIENCI POTENCJALNI KLIENCI Z UMOWAMI ROZDZIELONYMI KLIENCI KLUCZOWI kontakt przez telefon kontakt przez mail i pocztę kontakt osobisty Operator Systemu Dystrybucyjnego A Operator Systemu Dystrybucyjnego N ZARZĄDZANIE PROCESAMI SPRZEDAŻ PRODUKTÓW I USŁUG OFERTOWANIE I ZAWARCIE UMOWY S3 Sales Support System POZYSKANIE DANYCH POMIAROWYCH ROZLICZENIA I FAKTUROWANIE CCS Customer Care System SMS Seller s Measurement System T3S Trade Service Sales System OBSŁUGA ZGŁOSZEŃ I REKLAMACJI WINDYKACJA KB Knowledge Base AKCYZA ZARZĄDZANIE DOKUMENTAMI Sieci Sprzedaży BANKI ERP ANALIZA ZARZĄDCZA I SPRAWOZDAWCZOŚĆ S3 (Sales Support System System Wsparcia Sprzedaży) System wspiera sprzedawcę w prowadzeniu działań handlowych, mających na celu pozyskanie nowych klientów, szczególnie ekspansyjnych, tj. z terenów zewnętrznych OSD. S3 jest przygotowany do wsparcia własnych struktur sprzedaży, jak również do obsługi zewnętrznych sieci sprzedażowych. System S3 jest elementem grupy produktowej Sygnity Customer. CCS (Customer Care System System Obsługi Klienta) System wspiera procesy związane z szeroko rozumianą obsługą klienta, od procesu przygotowania oferty handlowej, po zawarcie umowy i zmianę sprzedawcy. W fazie realizacji umowy system zapewnia obsługę zgłoszeń od klientów, stanowi też narzędzie dla pracowników obsługi klienta. System CCS jest elementem grupy produktowej Sygnity Customer. SMS (Seller s Measurement System System Pomiarowy Sprzedawcy) System stanowi kompletne i samowystarczalne narzędzie w zakresie zapewnienia pomiarów TPA dla sprzedawców. Pozyskuje dane pomiarowe od wszystkich OSD na terenie kraju. Zapewnia też mechanizmy weryfikacji i substytucji braków. System SMS jest elementem grupy produktowej Sygnity Smart Metering. T3S (Trade Service Sales System System Obsługi Sprzedaży Energii Elektrycznej) System umożliwia osiągnięcie przewagi konkurencyjnej dzięki efektywnemu rozliczaniu nowoczesnych produktów energetycznych. Umożliwia wystawianie faktur według własnych cykli rozliczeniowych, uniezależniając sprzedawcę od cykli odczytowych OSD. Rozbudowane mechanizmy finansowo- -księgowe umożliwiają sprawną rejestrację wpłat oraz prowadzenie księgowości w powiązaniu z księgą główną w firmie. System T3S jest elementem grupy produktowej Sygnity Sales. KB (Knowledge Base Baza Wiedzy) Moduł umożliwiający sprzedawcy tworzenie i pielęgnowanie wiedzy dotyczącej zarówno oferowanych produktów i sposobu ich sprzedaży, jaki i danych związanych z bieżącą obsługą klienta. System KB jest elementem grupy produktowej Sygnity Customer Akcyza System zapewnia ilościową ewidencję energii elektrycznej zgodnie ustawą o podatku akcyzowym z dnia 6 grudnia 2008 r. oraz z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie ewidencji energii elektrycznej z dnia 24 lutego 2009 r. System Akcyza jest elementem grup produktowych Sygnity Consumer i Sygnity Sales. 5

6 S3 / System Wsparcia Sprzedaży System wspiera sprzedawcę energii w prowadzeniu działań handlowych, mających na celu pozyskanie nowych klientów. DEPARTAMENT ROZLICZEŃ nr 1 KONTAKT TYP: WIZYTA U KLIENTA KONTAKT TYP: NEGOCJACJE CENY DORADCA DORADCA / HANDLOWIEC nr 2 nr 3 KONTAKT TYP: WYKONANIE TELEFONU KONTAKT TYP: UMÓWIENIE SPOTKANIA OPERATOR CALL CENTER nr 4 KONTAKT TYP:... DORADCA nr N KONTAKT TYP: PODPISANIE UMOWY KONTAKT TYP: REJESTRACJA UMOWY REALIZUJE ZLECA OPERATOR BACK OFFICE UMOWY SPRZEDAŻY UMOWY SPRZEDAŻY EWIDENCJE UMÓW, PUNKTÓW POBORU, OSD, POB, URD... System przeznaczony jest do kompleksowego wsparcia prowadzonych działań handlowych, obejmujących m.in.: gromadzenie, przetwarzanie i udostępnianie informacji o odbiorcach, którzy chcą skorzystać z prawa wyboru sprzedawcy energii elektrycznej lub też chcą zawrzeć umowę kompleksową z wybranym sprzedawcą, budowanie ofert handlowych, tworzenie segmentów klienta i typowanie do nich produktów, komunikację między doradcami/ handlowcami, back office, call center, analizę przeprowadzonych akcji pozyskania klienta według zdefiniowanych mierników jakościowych, ilościowych, handlowych i wydajnościowych, zdobywanie informacji do rozliczeń sprzedawcy z podmiotami zewnętrznymi pracującymi na rzecz sprzedawcy. Moduł Akcje Moduł ten zajmuje się ewidencją działalności handlowców w trakcie pozyskiwania nowych klientów i umów. W ramach akcji przechowywane są informacje dotyczące: kontrahenta: nazwa firmy, dane osobowe pracowników, rodzaj działalności, danych handlowych: potencjał sprzedażowy, szacunkowe roczne zużycie [MWh], wysokość rachunku miesięcznego [netto PLN], liczba aktualnych umów, status procesu handlowego, oferta zgłoszona, liczba kontaktów wykonanych z kontrahentem, aktualny OSD i jego taryfa, liczników zainstalowanych u kontrahenta. Aplikacja umożliwia zarządzanie i raportowanie prowadzonych działań handlowych (akcji) poprzez dostęp do różnych widoków (np. pozyskanie klientów, kontakty do realizacji przez doradcę, kontakty zrealizowanie przez doradcę). Każdy z doradców klienta ma dostęp tylko do swoich akcji, a koordynator ma dostęp do wszystkich działań. W akcję sprzedażową mogą być włączone wszystkie jednostki organizacyjne, w których zakresie jest kontakt z klientem, jak również podmioty współpracujące ze sprzedawcą (np. zewnętrzni handlowcy/doradcy, sieci partnerskie). System umożliwia wprowadzanie danych i odnotowywanie informacji wszystkim zainteresowanym w zależności od ich uprawnień. Moduł Kontakty Kontakty zostały wyróżnione, ponieważ służą one nie tylko do ewidencjonowania odbytych spotkań z klientem przez danego doradcę, ale również do zlecania pracy innym. Jeden kontakt może być powiązany z innym kontaktem w ramach tej samej akcji pozyskania klienta. 6

7 Portal Handlowca W systemie każdy handlowiec/doradca klienta korzysta z Portalu Handlowca, w którym ma bezpośredni dostęp do: kalendarza działań handlowych i zadań do realizacji, indywidualnych zleceń/spraw, np. zlecenie weryfikacji adresu konkretnego kontaktu, kontaktów i kontrahentów ze swojego obszaru wraz z historią kontaktów, aktualnych cenników, promocji, rabatów, bazy wiedzy. Procesy biznesowe wspierane przez system S3 Budowa zespołu handlowego Celem procesu jest rejestracja struktur sprzedażowych (wewnętrznych i zewnętrznych), określenie zależności między nimi i uprawnień w zakresie dostępu do danych zgromadzonych w systemie. Weryfikacja bazy kontaktów Celem procesu jest weryfikacja baz adresowych, pozyskiwanych od zewnętrznych dostawców baz kontraktowych, pod kątem poprawności i aktualności zgromadzonych w nich danych. Zweryfikowane dane zapisywane są w Centralnej Kartotece Kontrahentów wraz z informacją o pierwszym kontakcie z klientem i jeśli to możliwe przypisaniem kontrahenta do segmentu. Pozyskanie leadów Celem procesu jest stworzenie bazy potencjalnych klientów wraz z historią kontaktów przeprowadzonych z nimi. W przypadku, gdy kontrahent zainteresowany jest ofertą, obsługa kontynuowana jest w procesie przygotowania oferty. Ofertowanie organizacja prac Celem procesu jest organizacja i wsparcie przebiegu procesu przygotowania i składania oferty dla potencjalnego kontrahenta. Jeżeli oferta zostanie zaakceptowana przez klienta, uruchamiany jest automatycznie proces Zawarcie umowy sprzedaży. Indywidualna kalkulacja ofert dla dużych klientów wspierana jest przez system PMS. W przypadku rozbudowy rozwiązania o PMS przygotowanie kalkulacji jest wkomponowywane w cały proces przygotowania oferty. Zawarcie umowy sprzedaży Celem procesu jest organizacja i wsparcie przebiegu procesu przygotowania umowy sprzedaży energii dla odbiorcy detalicznego TPA. Umowa przygotowywana jest na podstawie zaakceptowanej przez klienta oferty lub na podstawie standardowych parametrów umów. Jeżeli proces przebiegł pomyślnie, automatycznie uruchamiany jest proces Zmiana sprzedawcy. Zmiana sprzedawcy Celem procesu jest organizacja i wsparcie procesu zmiany sprzedawcy wykonywanego przez nowego sprzedawcę w imieniu odbiorcy TPA, w szczególności kontakty z OSD, na terenie którego zlokalizowany jest odbiorca. Obejmuje obsługę upoważnienia dla nowego sprzedawcy do reprezentowania odbiorcy w procesie zmiany sprzedawcy, generację dokumentów ZZS w formatach CSV właściwych dla danego OSD, wyniki weryfikacji zgłoszeń przez OSD. Jeżeli jest to pierwsza zmiana sprzedawcy, a odbiorca wyraził zgodę, uruchamiany jest proces rozdzielenia umów Zawarcie umowy dystrybucyjnej. Zawarcie umowy dystrybucyjnej w imieniu klienta Celem procesu jest organizacja i wsparcie rozdzielania umowy kompleksowej (zawarcie umowy dystrybucyjnej). Jeżeli odbiorca upoważnił nowego sprzedawcę do zawarcia umowy dystrybucyjnej w jego imieniu, system umożliwia śledzenie stanu realizacji poszczególnych kroków oraz odpowiednie komunikowanie się z klientem. Zakończenie umowy Celem procesu jest organizacja i wsparcie zakończenia sprzedaży dla odbiorcy URD. Przed zakończeniem umowy uruchamiane są działania handlowe mające na celu utrzymanie klienta i przedłużenie umowy. Jeżeli umowa nie zostanie przedłużona, generowane są odpowiednie zgłoszenia do OSD, na terenie którego leży TPA, z informacją o zakończeniu umowy lub zgłoszenia przedłużające ważność umowy. 7

8 CCS / System Obsługi Klienta System wspiera procesy szeroko rozumianej obsługi klienta z wykorzystaniem multikanałowej komunikacji. BOK Wizyta osobista CALL CENTER Zgłoszenia telefoniczne KLIENT PORTAL KLIENTA Zgłoszenia internetowe Poczta elektroniczna Zgłoszenia korespondencyjne KONTAKT Z KLIENTEM I PRZYJĘCIE ZGŁOSZENIA PROCESOWA OBSŁUGA System ten odpowiada za szeroko rozumianą komunikację z klientami i organizację procesów związanych z ich obsługą. Stanowi podstawowe narzędzie dla pracowników biur bezpośredniej obsługi klienta i contact center. Z jego poziomu uzyskuje się dostęp do wszystkich informacji związanych z kontrahentem, zgromadzonych w całym systemie: historii komunikacji, oficjalnych dokumentów, stanu rozliczeń finansowych i wystawionych faktur. Centralna Kartoteka Kontrahentów Podstawową funkcją modułu jest kompleksowa obsługa informacji o kontrahentach. Moduł ten stanowi podstawę funkcjonowania pozostałych modułów, a jednocześnie wiąże ze sobą informacje o kliencie pochodzące z pozostałych modułów. Dzięki takiemu rozwiązaniu użytkownik ma w jednym miejscu zgromadzony komplet niezbędnych informacji operacyjnych. Poprzez integrację możliwe jest odwzorowanie danych pochodzących z systemów zewnętrznych, np. stanu rozliczeń z danym kontrahentem. Moduł Umowy W systemie przechowywane są umowy sprzedaży z klientami oraz umowy generalne z POB i OSD. Ewidencja umów sprzedaży: zawiera wykaz wszystkich umów sprzedaży, jakie zostały zawarte między klientem a sprzedawcą, jest powiązana m.in. z kontrahentem, jego punktami poboru oraz warunkami rozliczania, dokumentami/załącznikami związanymi z podpisana umową, jest związana z doradcą/handlowcem, który przyczynił się do jej podpisania. Zgłoszenia i reklamacje Moduł służy do organizacji i wsparcia obsługi zgłoszeń i reklamacji od klienta. W wersji podstawowej rozwiązanie umożliwia rejestrację zgłoszeń i reklamacji w systemie, aktualizację statusów obsługi i raportowanie stanu realizacji. W wersji rozszerzonej dla każdego z typów zgłoszenia modelowany jest proces obsługi zgłoszenia, obejmujący przepływ zadań pomiędzy różnymi jednostkami odpowiedzialnymi za wykonanie poszczególnych kroków oraz monitorowanie terminów realizacji. Poniżej przedstawione są kroki przykładowego procesu obsługi zgłoszenia. Rejestracja zgłoszenia utworzenie zgłoszenia, wybór kontrahenta, którego one dotyczą lub utworzenie nowego, wypełnienie formularza dla zgłoszenia, w tym określenie kategorii zgłoszenia, dodanie załączników do zgłoszenia 8

9 BOK Wizyta osobista CALL CENTER Zgłoszenia telefoniczne PORTAL KLIENTA Zgłoszenia internetowe KLIENT Poczta elektroniczna Zgłoszenia korespondencyjne PROCESOWA REALIZACJA SPRAWY INFORMACJA ZWROTNA ZGŁOSZEŃ I SPRAW KLIENTÓW (np. skanów faksów, treści maila, dokumentów elektronicznych typu DOC, XLS), przekazanie zgłoszenia do osoby dekretującej zgłoszenie. Dekretacja zgłoszenia ustalenie trybu postępowania ze zgłoszeniem, wybór priorytetu zgłoszenia, możliwość zmiany klasyfikacji zgłoszenia, wypełnienie treści dekretacji, ustalenie statusu rozpatrzenia zgłoszenia, możliwość zmiany dekretujących/ realizujących, przekazanie zgłoszenia do realizacji. Przepływ spraw dotyczących obsługi klienta W systemie można wymodelować pakiet procedur elektronicznych, których uruchomienie będzie realizowało elektroniczną obsługę klienta jego zgłoszeń dokonanych różnymi kanałami komunikacji. Podstawowym elementem każdej elektronicznej procedury jest diagram przepływu pracy oraz formularze (ekrany, interfejs użytkownika zawierający pozyskiwane, przetwarzane i dodawane nowe informacje w procesie). Diagram obrazuje zadania, jakie w danym procesie będą realizowane, uczestników tego procesu, terminy zadań, a także warunki zakończenia zadań i warunki sterujące przejściami do poszczególnych zadań. Formularze natomiast obrazują informacje wejściowe, informacje tworzone w trakcie procesu, informacje pozyskiwane interfejsem z pozostałych systemów oraz informacje końcowe. Portal klienta Moduł realizuje kompletne funkcje internetowego biura obsługi klienta. Udostępnia internautom usługi realizowane przez całe rozwiązanie Sygnity. Moduł może funkcjonować jako samodzielny portal korporacyjny albo jako subportal osadzony w istniejącym już portalu. Stanowi uniwersalne okno na świat dla klientów, pracowników i dla gości. Pełna integracja Portalu z wszystkimi modułami rozwiązania umożliwia kontrahentom m.in.: sprawdzenie aktualnego salda rozliczeń, przeglądanie i analizy historii swojego zużycia energii, podgląd wystawionych dokumentów sprzedaży, podgląd własnych dokumentów: umów, aneksów, załączników, możliwość elektronicznej komunikacji, składanie wniosków. 9

10 SMS / System Pomiarowy Sprzedawcy System stanowi kompletne i samowystarczalne narzędzie w zakresie zapewnienia pomiarów TPA dla sprzedawców. System zapewnia sprzedawcom energii i POB możliwość skutecznego pozyskiwania i zarządzania danymi pomiarowymi przekazywanymi przez OSD. Zadania SMS dedykowany jest dla sprzedawców energii elektrycznej i POB (Podmiotów Odpowiedzialnych za Bilansowanie). System zapewnia skuteczne pozyskiwanie i zarządzanie danymi pomiarowymi przekazywanymi przez OSD, bez względu na system publikacji, format danych oraz zawartość dokumentów. Kompleksowa obsługa danych pomiarowych w systemie SMS opiera się na: automatycznej konfiguracji drzewa bilansowania JG wraz ze strukturą MB przedsiębiorstwa obrotu z wykorzystaniem informacji publikowanych przez OSP w systemie WIRE, automatycznej konfiguracji elementów podrzędnych drzewa bilansowania (klient i PPE) na podstawie danych publikowanych przez OSD oraz weryfikacji dzięki integracji z systemem bilingowym (płatnik, klient, przyłącze), pozyskiwaniu danych ze wszystkich możliwych źródeł i automatycznym informowaniu OSD o ewentualnych brakach, wszechstronnej weryfikacji danych pomiarowo-rozliczeniowych JG i MB przez struktury pośrednie, aż do poziomu punktu poboru energii (PPE), z możliwością automatycznego wersjonowania danych i rozliczeń w cyklach obowiązujących na Rynku Bilansującym. Unikatowe cechy System SMS umożliwia: automatyczne tworzenie struktur dla dowolnej liczby Jednostek Grafikowych pozostających w dyspozycji Uczestnika Rynku Bilansującego oraz podrzędnych elementów hierarchii bilansowania: Miejsca Dostarczania Energii Rynku Bilansującego, Miejsca Dostarczania Energii Rynku Detalicznego, Punkty Dostarczania Energii, Punkt Poboru Energii, weryfikację kompletności i poprawności danych pomiarowych udostępnianych przez OSP i OSD dla dwóch poziomów hierarchii bilansowania JG i MB, porównywanie wartości agregatów danych godzinowych ze zużyciami okresowymi dla poszczególnych Punktów Poboru Energii, przygotowanie i przekazywanie danych rozliczeniowych według definiowalnych priorytetów do systemów zewnętrznych, np. systemu billingowego dla obiektów płatnik, klient, przyłącze. Korzyści poprawa standardów obsługi handlowej rosnącej liczby klientów TPA bez konieczności angażowania dodatkowych zasobów po stronie sprzedawców energii działających na konkurencyjnym rynku energii, szybkie i niezawodne diagnozowanie ewentualnych braków i błędów dzięki zaawansowanym funkcjom weryfikacji kompletności danych oraz przejrzystym narzędziom wizualizacji stanu importu danych do SMS, automatyczne pozyskanie kompletu danych pomiarowych udostępnianych przez OSD dla klientów TPA, bez względu na system publikacji oraz format publikowanych dokumentów. 10

11 Funkcje Pozyskiwanie danych pomiarowych Podstawową funkcjonalnością systemu SMS jest import danych udostępnianych przez operatorów pomiarów system współpracuje ze wszystkimi stosowanymi obecnie przez OSD systemami, obsługując wszystkie formaty publikacji danych pomiarowych. SMS jest również przystosowany do współpracy z systemem akwizycji zdalnej Sygnity, więc sprzedawcy energii mogą również uzyskać bezpośredni zdalny dostęp do danych pomiarowych zgromadzonych w licznikach swoich klientów, o ile jest to możliwe ze względów formalnych. Profile standardowe SMS posiada otwartą architekturę umożliwiającą komunikację z modułami ewidencji standardowych profili stosowanych przez poszczególnych OSD, z którymi sprzedawca zawarł generalną umowę dystrybucyjną (GUD). Profile standardowe wykorzystywane są w systemie SMS do konwersji danych długookresowych na wartości godzinowe dla PPE, które nie są wyposażone w urządzenia rejestrujące te wartości. Wersjonowanie danych Zastosowany w systemie mechanizm wersjonowania godzinowych danych pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych odciąża użytkownika w ręcznym wykonywaniu prac. Wersje są robione automatycznie w oparciu o zdefiniowany harmonogram np. zgodnie z działaniem Rynku Bilansującego w okresie podstawowym i okresach korekty. Konfiguracja System SMS umożliwia automatyczne tworzenie hierarchicznych struktur bilansowania dla dowolnej liczby Jednostek Grafikowych wraz z elementami podrzędnymi (MB, PDE i PPE), które mogą być grupowane również w trybie automatycznym (interfejs z systemem billingowym) lub ręcznym, według kryteriów określonych przez użytkownika. Raporty W systemie SMS dostępne są raporty standardowe: Raport porównawczy danych od OSD i OSP zawiera dane ewidencyjne elementów wchodzących w skład drzewa bilansowania dla zdefiniowanych okresów obowiązywania, umożliwia porównanie danych pomiarowych otrzymanych od operatorów OSP i OSD, Raport kompletności danych pomiarowych zawiera statystyki skuteczności realizacji procesów pozyskiwania danych oraz statusy danych źródłowych lub procentowe współczynniki pewności danych dla wartości zagregowanych, Raport porównawczy poszczególnych wersji danych zawiera szczegółowe zestawienie przedstawiające porównanie wartości pomiarowych i pomiarowo-rozliczeniowych w czasie dla wybranych obiektów. System SMS wyposażony jest również w elastyczny system raportujący, który niesie ze sobą nieograniczone możliwości analizy danych w oparciu o zasoby MS Excel tabele przestawne, prezentacje graficzne, definiowanie formuł etc. OSD System publikacji danych Obsługiwane dokumenty ENEA Operator sp. z o.o. FTP PTPiREE.dat ENERGA-Operator SA platforma DDG.xml, UDPM.xml EnergiaPro SA FTP PTPiREE.dat, *.csv ENION SA FTP PTPiREE.dat PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa-Teren FTP PTPiREE.dat, *.xls PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok platforma DDG.csv, UPD.xml PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Teren FTP PTPiREE.dat PGE Dystrybucja SA Oddział Rzeszów platforma i FTP PTPiREE.dat PGE Dystrybucja SA Oddział Zamość FTP PTPiREE.dat PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin platforma DDG.csv, UPD.xml PGE Dystrybucja SA Oddział Łódź-Miasto sftp *.csv PGE Dystrybucja SA Oddział Skarżysko-Kamienna FTP PTPiREE.dat PGE Energetyka SA FTP PTPiREE.dat RWE Stoen-Operator sp. z o.o. platforma PTPiREE.dat Vatenfall Distribution Poland SA FTP Z06.xml, Z13.xml, PTPiREE.dat 11

12 T3S / System Obsługi Sprzedaży Energii Elektrycznej System zapewnia możliwość osiągnięcia przewagi konkurencyjnej dzięki nowoczesnym produktom energetycznym i możliwości ich efektywnego rozliczania. KLIENCI PRODUKTÓW ENERGETYCZNYCH KLIENCI PRODUKTÓW POWIĄZANYCH Faktury Tradycyjne CENTRA DRUKU efaktury Systemy elektronicznych płatności i EBPP, np. BLIX Samoobsługa przez Internet Operator Systemu Dystrybucyjnego A Zgłoszenia Zmiany Sprzedawcy Dane Pomiarowe BANKI T3S Operator Systemu Dystrybucyjnego N Zgłoszenia Zmiany Sprzedawcy Dane Pomiarowe ERP SPOSOBY PUBLIKACJI FAKTUR I KOMUNIKACJA Z OTOCZENIEM System zapewnia sprzedawcy energii wsparcie pełnego cyklu fakturowania klientów na uwolnionym i zderegulowanym rynku energii. Wykorzystując dotychczasowe doświadczenia z użytkowania systemów z rodziny multizbyt, T3S przenosi obsługę procesu sprzedaży energii elektrycznej w świat nowoczesnej technologii, doskonale wspierającej nowe potrzeby i oczekiwania sprzedawców energii, działających na konkurencyjnym rynku energii. T3S dedykowany jest dla sprzedawcy prowadzącego sprzedaż energii lub usługi kompleksowej. Zapewnia pełną obsługę obszarów rozliczeń, fakturowania, finansów, księgowości, windykacji oraz sprawozdawczości. Rozliczenia oparte są na pomiarach (wielkościach rozliczeniowych) udostępnianych przez różnych OSD. System operuje na uniwersalnym i wspólnym dla wszystkich OSD i sprzedawców obiekcie Punkcie Poboru Energii (PPE). System, dzięki rozbudowanym mechanizmom księgowości i finansów, pełni rolę księgi pomocniczej w przedsiębiorstwie. Interfejsy do systemów klasy ERP oraz systemów bankowych pozwalają sprawnie transferować dane rozliczeniowe. Korzyści T3S przyniesie sprzedawcy energii wymierne korzyści: uzyskanie przewagi konkurencyjnej dzięki możliwości wysoko wydajnej obsługi procesu rozliczania i fakturowania wielu klientów, przy jednoczesnym zachowaniu indywidualnych zasad rozliczania, zdobycie nowych segmentów klientów dzięki możliwości tworzenia i rozliczania nowatorskich produktów, multienergetycznych i kombinowanych, wykraczających poza energetykę, błyskawiczną i pewną komunikację z klientami za pomocą portalu interne- towego, zmniejszenie kosztów dzięki elektronicznym fakturom i płatnościom. T3S zapewni sprzedawcy energii: efektywną obsługę procesów biznesowych sprzedawcy wolnorynkowego, interfejsy do systemu zmiany sprzedawcy oraz systemów pomiarowych OSD, nowoczesną technologię WWW i możliwość dostępu do systemu z dowolnego miejsca, bez konieczności konfiguracji stacji roboczych, personalizację ustawień interfejsu użytkownika (ergonomia). 12

13 T3S ROZLICZENIA FAKTUROWANIE PORTFEL PRODUKTÓW KSIĘGOWOŚĆ, FINANSE WINDYKACJA CCS System Obsługi Klienta Moduły i funkcje systemu Moduły Rozliczenia i Fakturowanie Moduł umożliwia rozliczenie i fakturowanie sprzedaży energii według cenników lub indywidualnie określonych produktów energetycznych. System umożliwia indywidualne traktowanie klientów w zakresie rozliczania, w szczególności zapewnia: fakturowanie w różnych cyklach rozliczeniowych na podstawie danych o zużyciu uzyskanych od różnych OSD, definiowanie zasad wystawiania faktur częściowych dla pojedynczych odbiorców oraz grup odbiorców, wystawianie faktur prognozowanych i rat planowych, możliwość stosowania upustów i rabatów, możliwość stosowania w notach odsetkowych różnych stóp procentowych i różnych parametrów granicznych wyliczania not, wsparcie procesów zmiany cen, zmiany taryf, zmiany mocy umownych. SPRAWOZDAWCZOŚĆ S3 System Wsparcia Sprzedaży ARCHITEKTURA SYSTEMU T3S SMS System Pomiarowy Sprzedawcy Moduł Portfel produktów Moduł umożliwia wygodne definiowanie taryf, produktów prostych i złożonych, definiowanie cenników, parametryzację rozliczania. Umożliwia odwzorowanie różnych produktów i cenników dla poszczególnych jednostek organizacyjnych, uczestniczących w procesie fakturowania. Moduł Finanse i Księgowość Moduł zapewnia realizację wszystkich czynności księgowych, w tym m.in.: przeksięgowanie należności na inne konta księgowe, wpłat za inne należności na różne konta rozliczeniowe klientów, rozksięgowanie wpłat na konta księgowe właściwe dla poszczególnych elementów składowych faktur, obsługę rejestracji i księgowania wpłat oraz zwrotów z wyciągów bankowych, prowadzenie sald ciągnionych itp. Moduł Windykacja Moduł umożliwia procesową obsługę kroków postępowania windykacyjnego wobec klientów: wystawianie przypomnień i wezwań zapłaty, przygotowanie danych do poleceń na odcięcie dopływu energii i obsługę interfejsu do systemu technicznej obsługi odbiorców. Moduł Sprawozdawczość Moduł umożliwia wszechstronną analizę struktury sprzedaży oraz zużycia energii i jego dynamiki. Zapewnia możliwość sporządzania sprawozdań według różnych układów. Dane mogą być swobodnie eksportowane do Excela, prezentowane w postaci graficznej (również na mapach) oraz definiowane zgodnie z potrzebami użytkowników. Publikacja faktur Faktury w tradycyjnej, papierowej formie mogą być drukowane i kopertowane przez sprzedawcę lub outsourcowane w zewnętrznych centrach druku. Faktury mogą być wystawiane i udostępniane klientom końcowym w postaci elektronicznej bezpośrednio z systemu. System zintegrowany jest również z nowoczesną platformą BILIX klasy EBPP (Electronic Bill Presentment and Payment), umożliwiającą klientom szybkie i wygodne opłacanie faktur. Zasady fakturowania dostosowane są do przepisów Ustawy o rachunkowości, Ustawy o podatku od towarów i usług, Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z uwzględnieniem zmienności tych przepisów w czasie. 13

14 KB / Baza wiedzy Informacja nie jest wiedzą. Wiedza jest doświadczeniem. Wszystko pozostałe to informacja (Albert Einstein) Ogólnodostępne badania pokazują, że wiedza gromadzona w organizacjach przechowywana jest w około 30% na papierze, w 20% w postaci elektronicznej i aż w 40% w umysłach pracowników. Nowoczesne firmy energetyczne zaczynają rozumieć, że gromadzenie i dzielenie się doświadczeniem i umiejętnościami pracowników pozwala zaoszczędzać pieniądze, zapobiec lub ograniczyć przerwy w pracy oraz zminimalizować utratę pracowników. Moduł KB posiada szereg mechanizmów umożliwiających wdrożenie zarządzania wiedzą korporacyjną zarządzanie dokumentami umożliwia gromadzenie i klasyfikowanie dokumentów, ułatwia ich wyszukiwanie i dostęp do nich, a także rejestrowanie prac wykonywanych na tych dokumentach (np. kontrolowanie ich wersji, śledzenie wprowadzanych zmian itp.); zarządzanie obiegiem pracy wspiera realizację procedur postępowania z dokumentami; baza wiedzy i zawarty w niej mechanizm wydobywania informacji pomaga w gromadzeniu materiałów niezbędnych do tworzenia treści (np. wskazywanie na stosowne przepisy prawne czy podobne zapisy w poprzednio sporządzonych dokumentach); wspomaganie pracy grupowej umożliwia swobodny przepływ i dzielenie się wiedzą; podstawowym celem jest zapewnienie pracownikom dobrej współpracy, która owocuje procesem tworzenia i transferu wiedzy, pozwala też zorganizować pracę zespołu na trzy różne sposoby: po pierwsze czyni dostępnymi zasoby informacyjne firmy dla każdego z członków grupy, po drugie śledzi przebieg pracy tak, że każdy z członków grupy, bez względu na zmianę lokalizacji, pracuje na najnowszej dostępnej wersji projektu, po trzecie stanowi platformę do interaktywnej komunikacji i dyskusji. Gromadzenie i dostęp do wiedzy ma szczególnie duże znaczenie w obszarach, gdzie występuje bezpośredni kontakt z klientem i duża rotacja pracowników, tj. w obszarach sprzedaży usług i obsługi klienta. Z jednej strony system zapewnia kumulację wiedzy, a z drugiej jej szybkie przekazywanie nowym pracownikom. Przykładem wykorzystania bazy wiedzy jest zbiór informacji dotyczących obowiązujących: wzorów umów i pełnomocnictw, treści ofert, materiałów marketingowych, dokumentów niezbędnych dla obszaru handlowego, pomiarowego i rozliczeniowego, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania (FAQ), katalogu najlepszych praktyk postępowania w określonych przypadkach. 14

15 Akcyza Ustawa o podatku akcyzowym dla wszystkich podmiotów sprzedających energię elektryczną odbiorcom końcowym oraz zużywających energię (posiadających lub nie koncesję na obrót energią) oznacza w praktyce konieczność prowadzenia pełnej ewidencji przepływów energii elektrycznej dla celów podatkowych. Akcyza służy sprzedawcom energii, OSD, wytwórcom oraz przedsiębiorstwom przemysłowym do gromadzenia i przetwarzania wszystkich danych do celów podatkowych. Aplikacja umożliwia podmiotom wykazanie się bieżącą informacją na temat ilości energii wyprodukowanej, sprzedanej, zakupionej, utraconej, albo zużytej na własne potrzeby. Korzyści prowadzenie ewidencji w sposób ciągły, umożliwiający identyfikację przeprowadzonych operacji, w szczególności związanych z obrotem energią elektryczną, wgląd w ewidencję na każde żądanie właściwego naczelnika urzędu celnego, dokonywanie w sposób trwały i wyraźny wpisów do ewidencji, gromadzenie i przetwarzanie wszelkich niezbędnych informacji wymaganych zapisami ustawy, pozyskiwanych z różnych systemów źródłowych, szybkie przeszukiwanie dużej ilości informacji i uzyskiwanie danych ewidencyjnych, wgląd w treść dokonywanych zapisów i przechowywanie danych w sposób chroniący je przed zatarciem lub zniekształceniem, uniemożliwiający usuwanie dokonywanych zapisów i pozwalający na drukowanie zapisów w porządku chronologicznym. Funkcje ewidencja jest prowadzona w cyklach miesięcznych, po których następuje miesięczne zamknięcie ewidencji i podsumowanie ilości wyprodukowanej, sprzedanej, zakupionej, utraconej albo zużytej na własne potrzeby energii elektrycznej, raporty wykonane dla zamkniętego okresu ewidencyjnego są archiwizowane w postaci nieedytowalnego formatu PDF, bez możliwości ich zmiany, wszelkie zmiany danych odnotowywane są w historii zmian, która zawiera m.in.: datę modyfikacji, identyfikator użytkownika, komentarz (istnieje podgląd historii zmian, zmiany nie mogą być dokonywane po zamknięciu miesiąca ewidencji), wpisy do ewidencji dokonywane są z dokładnością do 0,001 MWh, aplikacja jest dostarczana wraz ze szczegółową instrukcją obsługi. 15

16 16

Informatyczne wspomaganie uczestników rynku energii elektrycznej

Informatyczne wspomaganie uczestników rynku energii elektrycznej Informatyczne wspomaganie uczestników rynku energii elektrycznej 1 Agenda prezentacji Wspomaganie informatyczne działań biznesowych Odbiorców końcowych (pakiet oprogramowania ZiPRE/OU) Wspomaganie informatyczne

Bardziej szczegółowo

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej

Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej Narzędzia niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej 1 Wspomaganie informatyczne rozliczeń na otwartym rynku energii Narzędzia informatyczne wspomagające rozliczenia na otwartym rynku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28

ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 ZARZĄDZANIE KANAŁAMI SPRZEDAŻOWYMI I PRODUKTAMI ENERGETYCZNYMI - JAK NAD TYM WSZYSTKIM ZAPANOWAĆ 2012-09-28 Tomasz Kurdelski Targi Energii Jachranka 2012 Agenda prezentacji Przedstawienie firmy Portfolio

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych.

Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. Zintegrowany system informatyczny PROBIT PRO-ZN jest systemem skierowanym do Zarządców Nieruchomości i Wspólnot Mieszkaniowych. System wspomaga codzienną pracę Zarządców Nieruchomości poprzez automatyzację

Bardziej szczegółowo

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA

FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS-CE jest system centralnym pozwalającym zarządzać kilkoma punktami handlowymi, oddziałami i placówkami. Program ułatwia wymianę dokumentów pomiędzy punktami a centralą.

Bardziej szczegółowo

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY

FIS SYSTEM MAGAZYNOWY FIS OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA FIS SYSTEM MAGAZYNOWY System magazynowy FIS jest innowacyjnym programem wspierającym rozmaite procesy biznesowe potrzebne do zarządzania gospodarką magazynową w sklepach, hurtowniach,

Bardziej szczegółowo

Pincasso Net. Charakterystyka systemu

Pincasso Net. Charakterystyka systemu Pincasso Net Charakterystyka systemu Warszawa, Marzec 2016 PINCASSO NET System Pincasso Net został stworzony przez firmę Piątka S.J. dla małych i dużych sprzedawców rynku mediów. Obejmuje rejestrację zgłoszeń

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pomiarowych jako bariera rozwoju rynku. Biuro Klientów Kluczowych PGE Obrót SA

Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pomiarowych jako bariera rozwoju rynku. Biuro Klientów Kluczowych PGE Obrót SA Pozyskiwanie i przetwarzanie danych pomiarowych jako bariera rozwoju rynku Biuro Klientów Kluczowych PGE Obrót SA Agenda Oczekiwania klientów Działania OSD Problemy wynikające z konfrontacji oczekiwań

Bardziej szczegółowo

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych

WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych WF-FaKiR BUDŻET to aplikacja wspomagająca zarządzanie finansami w jednostkach budżetowych System księgowy charakteryzuje się prostotą obsługi, szybkością i niezawodnością działania Podstawą dla zastosowanych

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW

PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej ENERGETYKA UNIEJÓW PROCEDURY ZMIANY SPRZEDAWCY ORAZ ZASADY UDZIELANIA INFORMACJI I OBSŁUGI ODBIORCÓW w Jednostce Budżetowej DEFINICJE J.B. - Jednostka Budżetowa Gminy Uniejów URD uczestnik rynku detalicznego PPE punkt poboru

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008

Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta. Warszawa 06.06.2008 Systemy informatyczne orężem walki sprzedawcy energii w walce o klienta Warszawa 06.06.2008 Agenda wystąpienia Zachowania Sprzedawców Energii w obliczu deregulacji; Różne wizje postawy konkurencyjnej w

Bardziej szczegółowo

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH DOŚWIADCZENIA INNSOFT

SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH DOŚWIADCZENIA INNSOFT Operator Informacji Pomiarowych pozycja na rynku (kluczowe problemy prawne i biznesowe) 26 marca 2013 r., Warszawa, Hotel Mercure Warszawa Centrum SZANSE I ZAGROŻENIA DLA OPERATORA INFORMACJI POMIAROWYCH

Bardziej szczegółowo

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych.

To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Sprzedaż To kompletny i zintegrowany system do szeroko pojętej obsługi sprzedaży i magazynu w firmach handlowych, usługowych i produkcyjnych. Program pozwala na zautomatyzowanie

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Wniosków

System Obsługi Wniosków System Obsługi Wniosków Wersja 2.0 1 System Obsługi Wniosków wersja 2.0 System Obsługi Wniosków to nowoczesne rozwiązanie wspierające proces obsługi wniosków o produkty bankowe. Pozwala na przyjmowanie,

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami

Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Zestaw pytao pozwalających na przygotowanie oferty wdrożenia Systemu Zarządzania Nieruchomościami Spis treści 1. Hosting aplikacji... 3 Bezpieczeostwo fizyczne... 3 Wymagania techniczne aplikacji... 3

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora

2010-05-10. Najniższe koszty. Zadowolenie klienta. Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora Organizacja obsługi klientów lokalnego operatora 6-7 maja 2010r. Działanie zintegrowane Zadowolenie klienta Najniższe koszty 1 Główne elementy procesu obsługi klientów Marketing Sprzedaż Zarządzanie satysfakcją

Bardziej szczegółowo

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B

OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B OPIS FUNKCJONALNY PLATFORMY B2B Moduły funkcjonalne składające się na platformę B2B 1. Moduł Zarządzanie strukturami i użytkownikami przedsiębiorstwa Moduł pomoże w zbudowaniu wirtualnych podmiotów gospodarczych,

Bardziej szczegółowo

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład,

nieograniczona długość numeru konta oraz ilości sekcji /poziomów zagłębień analitycznych/ wchodzących w jego skład, AgemaFK System AgemaFK wspomaga prowadzenie pełnej księgowości w jednostkach budżetowych. Jest to nowoczesne narzędzie zaprojektowane na podstawie wieloletnich doświadczeń we współpracy z naszymi Klientami,

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013

Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013 Gryfino, dnia 24 kwietnia 2013 r. SEO.271.6.5.2013 Dotyczy: zamówienia publicznego udzielonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Zakup energii elektrycznej dla punktów poboru Gminy Gryfino i jej

Bardziej szczegółowo

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014

VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży. dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 VENDIO SPRZEDAŻ kompleksowa obsługa sprzedaży dcs.pl Sp. z o.o. vendio.dcs.pl E-mail: info@dcs.pl Warszawa, 16-10-2014 Agenda Jak zwiększyć i utrzymać poziom sprzedaży? VENDIO Sprzedaż i zarządzanie firmą

Bardziej szczegółowo

Investing f or Growth

Investing f or Growth Investing for Growth Open Business Solution OB One - zintegrowane oprogramowanie modułowe wspomagające zarządzanie firmą w łatwy i przejrzysty sposób pozwala zaspokoić wszystkie potrzeby księgowe, administracyjne

Bardziej szczegółowo

Rynek Energii Kierunki Rozwoju

Rynek Energii Kierunki Rozwoju Rynek Energii Kierunki Rozwoju Grupa Bilansująca Bełchatów, 5-6 czerwca 2014 Rynek Energii Kierunki Rozwoju Andrzej Śmiechowicz PGE S.A. Harmonogram prezentacji Grupa bilansująca - historia Zasady działania

Bardziej szczegółowo

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie

INFOMAGE INFORMATION MANAGEMENT CRM. Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE CRM Innowacyjny system do wsparcia sprzedaży w firmie INFOMAGE Infomage CRM O produkcie Infomage CRM jest innowacyjnym systemem do wsparcia sprzedaży w firmie. Budując system Infomage CRM wykorzystaliśmy

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Polska Sp. z o.o. (dawniej Corporate Express Polska Sp. z o.o.) to jeden z największych na świecie dostawców

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne systemu CRM

Wymagania funkcjonalne systemu CRM Wymagania funkcjonalne systemu CRM Moduł firm Celem modułu faktur jest umożliwienie zarządzania firmami i bezpośrednimi kontaktami personalnymi w tych firmach. Moduł ten umożliwi dodawanie, usuwanie, edycję

Bardziej szczegółowo

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie.

Możliwość dodawania modułów pozwala na dopasowanie oprogramowania do procesów biznesowych w firmie. zajmuje się wdrażaniem koncepcji CRM Eroica CRM bazującej na najczęściej używanym rozwiązaniu Open Source vtiger. Eroica CRM posiada wiele funkcji ułatwiających zarządzanie relacjami z klientem w kancelarii.

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W

INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W INFORMATYCZNE WSPARCIE ZARZĄDZANIA GOSPODARKĄ ENERGETYCZNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE Szymon Bogdański, XII KONFERENCJA SYSTEMY INFORMATYCZNE W ENERGETYCE SIwE 13 SYSTEMY INFORMATYCZNE PLAN PREZENTACJI 1 2 3

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia INNSOFT we wdrażaniu systemów AMI

Doświadczenia INNSOFT we wdrażaniu systemów AMI Doświadczenia INNSOFT we wdrażaniu systemów AMI Zawansowane systemy pomiarowe smart metering w elektroenergetyce i gazownictwie PTPiREE Warszawa, 23 marca 2010r. Agenda prezentacji Smart metering. Advanced

Bardziej szczegółowo

Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej. Jachranka 19-20.09.2011 r.

Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej. Jachranka 19-20.09.2011 r. Narzędzie niezbędne do rozliczeń na otwartym rynku energii elektrycznej Jachranka 19-20.09.2011 r. GENESIS czyli o co chodzi? OSD obowiązki cz.1 I przykazanie będziesz opracowywał bilanse mocy i energii

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie

Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Nowoczesne zarządzanie pracą serwisu w terenie Film promocyjny Kliknij w zdjęcie Kliknij w TECHNOLOGIĘ PRZYSZŁOŚCI TECHNOLOGIA PRZYSZŁOŚCI WYRÓŻNIENIE Międzynarodowych Targów ENEX 2014 Zarządzanie pracą

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie VinCent 1.29

Zmiany w programie VinCent 1.29 Zmiany w programie VinCent 1.29 Finanse i księgowość 1. Szablon PK księgowanie z użyciem kont klientów i dostawców. Rozbudowano opcję definiowania szablonów PK. Dla przypomnienia- zdefiniowany szablon

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Pożyczek

System Obsługi Pożyczek System Obsługi Pożyczek Wersja 4.0 1 System Obsługi Pożyczek wersja 4.0 System Obsługi Pożyczek to nowoczesne rozwiązanie przeznaczone dla funduszy pożyczkowych, poręczeniowych oraz dla innych pośredników

Bardziej szczegółowo

...Gospodarka Materiałowa

...Gospodarka Materiałowa 1 Gospodarka Materiałowa 3 Obsługa dokumentów magazynowych 4 Ewidencja stanów magazynowych i ich wycena 4 Inwentaryzacja 4 Definiowanie indeksów i wyrobów 5 Zaopatrzenie magazynowe 5 Kontrola jakości 5

Bardziej szczegółowo

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online

Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online 2012 Zastosowania aplikacji B2B dostępnych na rynku zalety aplikacji online Sławomir Frąckowiak Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Aplikacje B2B do czego? Realizacja najważniejszych procesów

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu

Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej. Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Innowacyjne Rozwiązania Informatyczne dla branży komunalnej Liliana Nowak Pełnomocnik Zarządu ds. Sprzedaży i Marketingu Pytania Kto dzisiaj z Państwa na co dzień nie używa jakiegoś programu komputerowego?

Bardziej szczegółowo

aplikacja akcyzattor

aplikacja akcyzattor Wdrożenie systemu służącego do prowadzenia ewidencji energii elektrycznej w formie elektronicznej dla potrzeb rozliczeń podatku akcyzowego aplikacja akcyzattor Klient: KGHM Polska Miedź S.A. Klient KGHM

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego

SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego SKRÓCONY OPIS systemu lojalnościowego na podstawie wersji 2.0 PRODUCENT: Basic-Soft Ostrów Wlkp. AKTUALNA WERSJA: Kontrahent GT wersja 2.0 Zabrania się powielania, publikowania i rozpowszechniania bez

Bardziej szczegółowo

Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft

Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft Obsługa oprogramowania do zarządzania nieruchomościami Lokale firmy MMSoft Czas trwania szkolenia: 3 x 8h Sesje szkoleniowe: jedna trzy dniowa sesja szkoleniowa w sali z dostępem do stanowisk komputerowych

Bardziej szczegółowo

Modelowy program Praktyk tydzień 2:

Modelowy program Praktyk tydzień 2: Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek - najlepsza inwestycja. Modelowy program Praktyk tydzień 2: finanse, księgowość, kadry www.enze.fnm.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Pakiet dla Efektywności Energetycznej

Pakiet dla Efektywności Energetycznej Pakiet dla Efektywności Energetycznej Przegląd systemu 2/28/2012 Aplikacje dla spółek energetycznych Audyt Energetyczny Zużycie Mediów Budynki i Instalacje Monitoring Billing Energia elektryczna Multimedia

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Dostosowana. do rozwoju firmy. www.enova.pl OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Dostosowana do rozwoju firmy www.enova.pl MO DU ŁOprogramowanie ERP enova ma otwartą strukturę każdy moduł przeznaczony jest do wspierania określonego aspektu działalności firmy:

Bardziej szczegółowo

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw

MADAR. - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw MADAR MADAR - rozwiązania dla średnich przedsiębiorstw Przedstawiamy grupę programów Madar, skierowanych do firm średnich, małych i mikro. Nasza 15-letnia praca zaowocowała powstaniem w pełni zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw

System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw System ienergia -narzędzie wspomagające gospodarkę energetyczną przedsiębiorstw Pracownia Informatyki Numeron Sp. z o.o. ul. Wały Dwernickiego 117/121 42-202 Częstochowa Pracownia Informatyki Numeron Sp.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska

ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ. Tomasz Jarmuszczak PCC Polska ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Tomasz Jarmuszczak PCC Polska Problemy z zarządzaniem dokumentacją Jak znaleźć potrzebny dokument? Gdzie znaleźć wcześniejszą wersję? Która wersja jest właściwa? Czy projekt został

Bardziej szczegółowo

Zasada działania systemu espok.pl...1. Model współpracy...3. Jak korzystać z espok.pl...4. Korzyści dla klienta...5

Zasada działania systemu espok.pl...1. Model współpracy...3. Jak korzystać z espok.pl...4. Korzyści dla klienta...5 Zasada działania systemu espok.pl...1 Model współpracy...3 Jak korzystać z espok.pl...4 Korzyści dla klienta...5 Zasada działania systemu espok.pl SPOK.pl to elektroniczny System do Przesyłu Operacji Księgowych

Bardziej szczegółowo

System Obsługi Windykacji

System Obsługi Windykacji System Obsługi Windykacji Wersja 3.0 1 Przeznaczenie systemu System Obsługi Windykacji przeznaczony jest dla dużych banków i funduszy pożyczkowych. Pozwala na zautomatyzowanie procesu windykacji zarówno

Bardziej szczegółowo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo

eschenker: Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo : Nowa generacja technologii TSL Schenker Sp. z o.o. Zespół DBSCHENKERinfo 2016-07-07 Nowy : Twój elektroniczny klucz do przejrzystej logistyki Efektywne, szybkie i wygodne zarządzanie procesami logistycznymi

Bardziej szczegółowo

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o.

Platforma Cognos. Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl. 2011 AIUT Sp. z o. o. Platforma Cognos Agata Tyma CMMS Department Marketing & Sales Specialist atyma@aiut.com.pl Business Intelligence - Fakty Kierownicy tracą około 2 godzin dziennie na szukanie istotnych informacji. Prawie

Bardziej szczegółowo

Moduł Klienci Gromadzi wszystkie niezbędne informacje oraz wspomaga obsługę klienta w trakcie współpracy i po jej zakończeniu. Do każdego klienta można przypisać opiekuna, notatki oraz kontakty. W odpowiednich

Bardziej szczegółowo

...Finanse Księgowość Koszty

...Finanse Księgowość Koszty 1 Środki Trwałe 3 Ewidencja obrotów 4 Kartoteka elementów majątku trwałego 4 Amortyzacja 4 Księgowanie 5 Przeszacowanie 5 Inwentaryzacja 5 Kartoteki pomocnicze 6 Raporty 6 2 Środki Trwałe Wysokie koszty

Bardziej szczegółowo

Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej

Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej Umowa na usługę doradczą w zakresie optymalizacji kosztów zakupu energii elektrycznej 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE i DEFINICJE 1) Niniejszy dokument określa zasady świadczenia usługi optymalizacji zakupu energii

Bardziej szczegółowo

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl

Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Dane Klienta: Staples Polska Sp. z o.o. ul. Bysewska 18 80-298 Gdańsk www.staplesadvantage.pl Staples Inc. jest największym na świecie przedsiębiorstwem zajmującym się dostawą rozwiązań biurowych. Istnieje

Bardziej szczegółowo

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny)

AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) AKTYN PŁACE-KADRY PRO (rozszerzony pakiet funkcjonalny) Aktyn Płace-Kadry Pro jest oparty na programie płacowo-kadrowym Aktyn i rozszerzony o funkcje kadrowe przeznaczone dla średnich i większych firm.

Bardziej szczegółowo

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku

Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku 2012 Maintenance. Dalszy rozwój aplikacji, wersjonowanie - studium przypadku Wincenty Kurczuk Wdrożenie systemu B2B Lublin, 25 października 2012 Działalność przedsiębiorstw EKSIM, JVD i VELKOM powiązanych

Bardziej szczegółowo

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego

Oferta FAKTUROWNI: koszt miesięczny: 100 zł (netto) doliczone do abonamentu miesięcznego Oferta FAKTUROWNI: 1. Każdy nowy użytkownik, który chce korzystać z oferty FAKTUROWNI to koszt dostępu zdalnego do terminali Optima Comarch + Saldeo, który wynosi 80 zł (netto) - oplata miesięczna. 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł

UMOWA KOMPLEKSOWA NR. W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł UMOWA KOMPLEKSOWA NR W dniu - - roku między, ul.,, nr KRS, NIP, Regon, Kapitał zakładowy/wpłacony zł zwanym dalej Dostawcą, reprezentowanym przez: (imię) (nazwisko) (stanowisko) a, ul.,, NIP:, REGON:,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul...,

Załącznik nr 3 do SIWZ Wzór umowy. a:..., z siedzibą w... przy ul..., Umowa nr... na dostawę energii elektrycznej Zawarta w dniu.. 2012 r. pomiędzy Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów PIAP reprezentowanym przez:... Dyrektor zwanym dalej Zamawiającym, a:..., z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM

Dołącz do grona zadowolonych użytkowników systemu Belisama4CRM Czym jest CRM? Termin CRM, czyli Customer Relationship Management, ma wiele definicji i jest dość szerokim pojęciem. W ogólnym zarysie jest to takie zarządzanie relacjami z klientem, które ma prowadzić

Bardziej szczegółowo

Kompleksowy system Operatora Pomiarów w ENION GT S.A.

Kompleksowy system Operatora Pomiarów w ENION GT S.A. Kompleksowy system Operatora Pomiarów w ENION GT S.A. Autor: Wojciech Ostrowski, Pełnomocnik Zarządu ds. Strategii i Rozwoju INNSOFT Sp. z o.o. ( Nowa Energia nr 5/2008) I. WSTĘP Data 1 lipca 2007 to jedna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji. Dariusz Bober. Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski

Prawo do informacji. Dariusz Bober. Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski Prawo do informacji Dariusz Bober Instytut Informatyki Wydział Matematyczo-Przyrodniczy Uniwersytet Rzeszowski Agenda Postulat Dostęp do danych pomiarowych Jak stanowią zapisy prawne ebok nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

Funkcje realizowane przez program KC-Firma

Funkcje realizowane przez program KC-Firma Obsługa zakupów i sprzedaży (fakturowanie, sprzedaż detaliczna), gospodarka magazynowa (PZ, WZ, MM, PW,RW, zwroty, przeceny, spisy z natury, raportowanie), rejestry VAT, rozliczenie zakupów, kasa, banki

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu

PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu PROCEDURA ZMIANY SPRZEDAWCY przez Odbiorcę przyłączonego do sieci elektroenergetycznej Zakładu Usług Technicznych MEGA Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu 1. Procedura pierwszej zmiany Sprzedawcy przez Odbiorcę

Bardziej szczegółowo

System zarządzania zleceniami

System zarządzania zleceniami Verlogic Systemy Komputerowe 2013 Wstęp Jednym z ważniejszych procesów występujących w większości przedsiębiorstw jest sprawna obsługa zamówień klientów. Na wspomniany kontekst składa się: przyjęcie zlecenia,

Bardziej szczegółowo

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA

STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA STANDARD ŚWIADCZENIA USŁUGI SYSTEMOWEJ KSU W ZAKRESIE SZYBKIEJ OPTYMALIZACJI ZARZĄDZANIA FINANSAMI PRZEDSIEBIORSTWA dla mikro- i małych przedsiębiorców Opracowane przez: Departament Rozwoju Instytucji

Bardziej szczegółowo

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych

Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Probit dla spółdzielni mieszkaniowych Zintegrowane Oprogramowanie Modułowe Zintegrowany system informatyczny firmy PROBIT posiada budowę modułową, dzięki temu informacje wprowadzone w obrębie jednego z

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości.

OPROGRAMOWANIE DLA FIRM. Księga Handlowa. Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. OPROGRAMOWANIE DLA FIRM Księga Handlowa Podstawowe cechy modułu przeznaczonego do prowadzenia pełnej księgowości. Księgowość Możliwość płynnej zmiany typu źródła przychodu w momencie dodawania roku obrachunkowego,

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach:

Oprogramowanie systemu B2B zakup licencji na oprogramowanie umożliwiające zarządzanie informacjami o produktach: ZAŁĄCZNIK NR 1 Dodatkowe informacje dotyczące systemu informatycznego B2B - zakres prac. Opracowanie systemu informatycznego (wykonanie, instalacja i konfiguracja / wdrożenie oraz usługi szkoleniowe) System

Bardziej szczegółowo

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji

Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy. Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Otwarcie rynku energii elektrycznej i procedura zmiany sprzedawcy Zofia Janiszewska Departament Promowania Konkurencji Stalowa Wola, 23 kwietnia 2009 Program 1. Wprowadzenie 2. Co to jest i czemu służy

Bardziej szczegółowo

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera

Czym jest jerp? Główne zalety systemu jerp. zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera Czym jest jerp? Jest to system wspomagający zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa. Usprawnia działalność firmy i zbiera wszystkie najważniejsze dane w jednym, łatwo dostępnym miejscu. Zawiera w sobie moduły:

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI

KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Rafik Nafkha Marta Żółtowska KOMPUTEROWE SYSTEMY FINANSÓW I KSIĘGOWOŚCI Podejście praktyczne w Comarch ERP XL Wydawnictwo SGGW Warszawa 2013 Spis treści Wstęp... 11 1. Pojęcie i rozwój systemów informatycznych...

Bardziej szczegółowo

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys

SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReactor SmartReactor szczepionka nie tylko na kryzys SmartReator to narzędzie gwarantujące wdrożenie trzech krytycznych elementów, niezbędnych do realizacji skutecznej polityki należnościowej: 1 1

Bardziej szczegółowo

SIWZ Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Energetyki FORMULARZ OFERTOWY

SIWZ Dostawa energii elektrycznej do Instytutu Energetyki FORMULARZ OFERTOWY Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Zamawiający: Instytut Energetyki, Instytut Badawczy ul. Mory 8, 01-330 Warszawa Nazwa (Firma) Wykonawcy... Adres siedziby:... adres do korespondencji: (jeśli jest inny

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej

systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE systemy informatyczne SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej SIMPLE.ERP Budżetowanie dla Jednostek Administracji Publicznej to nowoczesny system informatyczny kompleksowo

Bardziej szczegółowo

Prezentacja. Global Property. system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Prezentacja. Global Property. system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi Prezentacja Global Property system zarządzania nieruchomościami komercyjnymi GLOBAL PROPERTY / POINT PLATFORM Całościowe zarządzanie w jednym systemie Obniżenie kosztów i ulepszenie zarządzania Controlling

Bardziej szczegółowo

............... CRM.......... 1

............... CRM.......... 1 1 CRM 3 Zarządzanie bazą klientów 4 Zarządzanie sprzedażą 5 Zarządzanie marketingiem 5 Serwis 6 Analizy 6 2 CRM Umiejętność szybkiego i precyzyjnego rozpoznania potrzeb klienta oraz dostarczenie mu produktów

Bardziej szczegółowo

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005

Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni. Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 Otwarte modułowe rozwiązanie dla każdej nowoczesnej uczelni Paweł Ilnicki Warszawa 28.09.2005 od 1990 roku zajmujemy się obsługą instytucji szkolnictwa wyższego, nasza oferta to efekt wieloletniej współpracy

Bardziej szczegółowo

System udostępniania danych W1000

System udostępniania danych W1000 System udostępniania danych W1000 Dane ułatwiają życie odbiorcom energii Manage energy better Właściwa informacja dostarczona na czas jest kluczowym elementem sukcesu w procesie optymalizacji zarządzania

Bardziej szczegółowo

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia

Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Oferta dla biur rachunkowych korzystających z oprogramowania SAGE FK Symfonia Narzędzia nowoczesnej księgowości są blizej niż przypuszczasz. Strateo zostało stworzone przez księgowych dla księgowych. Internetowa

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość

Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Forte Finanse i Księgowość 1 / 11 Nowe funkcje w programie Forte Finanse i Księgowość Spis treści : Korzyści z zakupu nowej wersji 2 Forte Finanse i Księgowość w wersji 2011.b 3 Nowe wzory deklaracji VAT

Bardziej szczegółowo

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska

SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER. Opr. Barbara Gałkowska SHAREPOINT SHAREPOINT QM SHAREPOINT DESINGER SHAREPOINT SERWER Opr. Barbara Gałkowska Microsoft SharePoint Microsoft SharePoint znany jest również pod nazwą Microsoft SharePoint Products and Technologies

Bardziej szczegółowo

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji!

Sprawdź nas na DARMOWEJ prezentacji! tel.71 341 73 70 fax.71 344 55 28 Wreszcie na rynku pojawił się produkt dedykowany Jednostkom Sportu i Rekreacji, zapewniający kompleksową obsługę całej organizacji. Płace - Kadry - moduł uwzględniający

Bardziej szczegółowo

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych.

Obieg korespondencji. System spełnia wymagania GIODO. Funkcja obsługi obiegu korespondencji dzięki zastosowaniu kodów kreskowych. Załącznik Nr 1 do OPZ SPECYFIKACJA WYMAGAŃ FUNKCJONALNYCH 1. obieg przychodzącej zewnętrznej i obieg wewnętrznej, w tym: 1) Zapotrzebowania i Zakupy (ZZ); 2) (ZP); 3) Akty Wewnętrzne (AW); Lp. Obszar Opis

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ul. Sikorskiego 28 44-120 Pyskowice NIP 6480001415 REGON 008135290. Oferty pisemne prosimy kierować na adres: Hybryd Sp. z o.o. ZAPYTANIE OFERTOWE Pyskowice, dn. 28.04.2014r. Szanowni Państwo, Zwracamy się do Państwa z zaproszeniem do złożenia ofert na ujęte w niniejszym zapytaniu ofertowym zakupy w związku z realizowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Numeron. System ienergia

Numeron. System ienergia System ienergia - efektywne zarządzanie mediami SEMINARIUM POPRAWA EFEKTYWNOŚCI WYKORZYSTANIA ENERGII - WZORCOWA ROLA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO DWÓR W TOMASZOWICACH K/KRAKOWA Profil firmy Tworzenie innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych

System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu. Obsługa cen i upustów - Obsługa kartoteki cen urzędowych System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna opis systemu System Arialis Hurtownia Farmaceutyczna jest aplikacją dedykowaną dla przedsiębiorstw zajmujących się obrotem środków farmaceutycznych. System jest

Bardziej szczegółowo

B2BCloud simple way to Scale Sale

B2BCloud simple way to Scale Sale B2BCloud simple way to Scale Sale For Suppliers and e-commerce. Usługi platformy B2B - B2BCloud pozwalają Klientom skalować sprzedaż poprzez uruchomienie nowego kanału dystrybucji w mgnieniu oka - nie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE Strzyżów, 29-05-2013 Ogłoszenie o zamówieniu kompleksowego wdrożenia systemu B2B do współpracy handlowej pomiędzy firmą Triton a Partnerami Zamawiający: TRITON S.C. Marcin Bosek, Janusz Rokita ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI.

W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. CRM W systemie mojebiuro24.pl wszystkie informacje o kontrahencie można znaleźć w jednym miejscu, w zakładce CRM» KONTRAHENCI. Żeby skutecznie zarządzać relacjami z klientem zarówno szef biura rachunkowego,

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA

RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA RACHUNKOWOŚĆ KOMPUTEROWA JAKO PRZEDMIOT SPECJALICACJI W TECHNIKUM EKONOMICZNYM ROZKŁAD PROGRAMU NAUCZANIA Przedstawiony rozkład materiału został oparty o autorski program nauczania do przedmiotu Rachunkowość

Bardziej szczegółowo

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu

CRM w logistyce. Justyna Jakubowska. CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Justyna Jakubowska CRM7 Specjalista Marketingu CRM w logistyce Prezentacja firm more7 Polska dostawca systemu CRM Autor i producent systemu do zarządzania relacjami z klientem CRM7; Integrator

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja podstawowych rozwiązań mechanizmu bilansowania dotyczących funkcjonowania OSD

Specyfikacja podstawowych rozwiązań mechanizmu bilansowania dotyczących funkcjonowania OSD Specyfikacja podstawowych rozwiązań mechanizmu bilansowania dotyczących funkcjonowania OSD Materiał do dyskusji rozwiązań dotyczących wydzielenia OSD Warszawa 12 kwietnia 2007 r. Przykładowe relacje umowne

Bardziej szczegółowo

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych

Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych Konieczne inwestycje z obszaru IT w sektorze elektroenergetycznym Integracja Paweł Basaj Architekt systemów informatycznych 2009 IBM Corporation Wymagania związane z bezpieczeństwem energetycznym, obsługą

Bardziej szczegółowo