Informatyczne wspomaganie uczestników rynku energii elektrycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informatyczne wspomaganie uczestników rynku energii elektrycznej"

Transkrypt

1 Informatyczne wspomaganie uczestników rynku energii elektrycznej 1

2 Agenda prezentacji Wspomaganie informatyczne działań biznesowych Odbiorców końcowych (pakiet oprogramowania ZiPRE/OU) Wspomaganie informatyczne działań biznesowych operatorów małych sieci dystrybucyjnych - OSDn (pakiet oprogramowania ZiPRE/OSDn) Wspomaganie informatyczne działań biznesowych przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót energii elektrycznej (innsure/hd)

3 Wspomaganie informatyczne działań biznesowych Odbiorców końcowych (pakiet oprogramowania ZiPRE/OU) 3

4 Pakiet oprogramowania ZiPRE/OU wsparcie informatyczne dla Odbiorcy Uprawnionego Pakiet oprogramowania ZiPRE/OU pozwala Odbiorcy Uprawnionemu na: wybór najbardziej korzystnej taryfy (lub cennika) na podstawie analizy kosztów zużycia energii w Zakładzie Przemysłowym lub całej Grupie Kapitałowej wybór najbardziej korzystnej mocy umownej, analizując także opłacalność przekroczeń strażnikowanie mocy umownej w celu uniknięcia zbędnych przekroczeń przeprowadzenie analizy podziału kosztów pobranej energii na wydziały i ciągi technologiczne monitorowanie (strażnikowanie) poborów energii elektrycznej pod kątem efektywności zreorganizowanie procesów technologicznych poprzez przesunięcie obciążenia na strefy tańszej energii z uniknięciem zbędnych poborów. 4

5 Pakiet oprogramowania ZiPRE/OU: Przykładowa faktura 5

6 Pakiet oprogramowania ZiPRE/OU: Strażnik graficzny mocy umownej 6

7 Pakiet oprogramowania ZiPRE/OU: Raport przekroczeń mocy umownej 7

8 Pakiet oprogramowania ZiPRE/OU: Monitorowanie rozpływów 8

9 Pakiet oprogramowania ZiPRE/OU: Sygnalizacja przekroczeń 9

10 Pakiet oprogramowania ZiPRE/OU: Przesunięcia poborów MW : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : :30 innexcel Wykres przedstawiający rozkład poboru energii w poszczególnych strefach czasowych 10,000 9,000 Reszta doby (Najtańsza energia) Szczyt poranny Reszta doby Szczyt wieczorny (Najdroższa energia) Reszta doby 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0,000 10

11 Pakiet oprogramowania ZiPRE/OU wsparcie informatyczne dla Odbiorcy Uprawnionego Pakiet oprogramowania ZiPRE/OU pozwala Odbiorcy Uprawnionemu na: wybór lepszego sprzedawcy energii wynegocjowanie korzystnego kontraktu na zakup energii trafnie zaprognozowanie poboru energii strażnikowanie zgłoszonej pozycji kontraktowej i regulowanie poborów w celu minimalizacji kosztów bilansowania włączenie się do grupy bilansującej 11

12 Pakiet oprogramowania ZiPRE/OU: Planowanie poborów 12

13 Pakiet oprogramowania ZiPRE/OU: Strażnikowanie pozycji kontraktowej 13

14 Pakiet oprogramowania ZiPRE/OU: Analiza skuteczności planowania 14

15 Pakiet oprogramowania ZiPRE/OU: Analiza - Rozkład gęstości błędu 15

16 Wspomaganie informatyczne działań biznesowych operatorów małych sieci dystrybucyjnych - OSDn 16

17 Podstawowe działania biznesowe OSDn (1) OSDn musi realizować zadania: Zapewnić rozbudowę sieci Dostarczyć informację o warunkach korzystania z sieci Umożliwić realizację umów sprzedaży Zamieszczać na www i w biurze: listy sprzedawców, informacje o sprzedawcy z urzędu oraz wzorców umów Planować rozwój sieci Opracować i uzyskać zatwierdzenie URE IRiESD Współpracować z OSDp w zakresie spełnienia obowiązków w stosunku do PSE Operator 17

18 Podstawowe działania biznesowe OSDn (2) OSDn musi realizować zadania: Opracować i wdrożyć procedurę zmiany sprzedawcy Zbierać i udostępniać dane pomiarowe Udostępniać profile zużycia Rozliczać usługi związane ze sprzedażą usług podmiotom rynku detalicznego 18

19 Oferowane wspomaganie informatyczne działań biznesowych OSDn Pakiet oprogramowania ZiPRE/OSDn innszs - System Zmiany Sprzedawcy SKOME/OP - System Operatora Pomiarów innhren - Centralna Baza Danych Odczytowych innsuda - System Udostępniania Danych Pomiarowych innrudo - System Rozliczania Usług Dystrybucyjnych i Sprzedaży Energii 19

20 innrudo - wspomaganie rozliczeń prowadzonych przez operatora małej sieci dystrybucyjnej 20

21 innrudo wspomaganie informatyczne operatorów małych sieci dystrybucyjnych Ewidencja danych Odbiorców Dane identyfikacyjne Dane adresowe Numer konta Lista miejsc dostarczania energii Ewidencja miejsc dostarczania energii Dane identyfikacyjne Dane adresowe Typ przyłącza - fizyczne miejsce dostarczania energii - wirtualne miejsce dostarczania energii 21

22 innrudo wspomaganie informatyczne operatorów małych sieci dystrybucyjnych Ewidencja taryf Dane ogólne Składniki taryfy Ewidencja umów Umowy o świadczenie usług dystrybucyjnych między URD a OSD Umowy na świadczenie usług dystrybucyjnych zbiorczych między SE a OSD Umowy na świadczenie usług sprzedaży Umowy zakupu energii na potrzeby własne 22

23 Konfiguracja składników taryfy 23

24 innrudo: Rozliczanie odbiorców energii Podstawa realizacji rozliczeń Dane pomiarowe Taryfy zdefiniowane w systemie innrudo Okres rozliczeniowy zawarty w umowie Harmonogramowanie rozliczeń Rozliczenia automatyczne 24

25 Metody prowadzenia rozliczeń z odbiorcami (współpraca innrudo z systemem FK) Przekazywanie danych rozliczeniowych do systemu FK (wyliczanie należności, fakturowanie, księgowanie, windykacja) Wyliczanie należności i przekazywanie polecenia fakturowania do systemu FK (fakturowanie, księgowanie, windykacja) Wyliczanie należności i fakturowanie, przekazywanie faktur do FK (księgowanie faktur i windykacja) 25

26 innsure/hd - Wspomaganie informatyczne działań biznesowych przedsiębiorstw posiadających koncesję na obrót energii elektrycznej 26

27 Główne procesy proces biznesowe (1) Proces ofertowy: Pozyskanie danych historycznych, Segmentacja i prognozowanie, Przygotowanie oferty, Zawarcie umowy, Wspomaganie procesu zmiany sprzedawcy Zarządzanie portfelem sprzedażowym: Prognozowanie, Zakupy na zabezpieczenie pozycji kontraktowej, Analiza rentowności sprzedaży

28 Główne procesy proces biznesowe (2) Wspomaganie obsługi klienta, Obsługa danych pomiarowych: Konfiguracja, Akwizycja, Weryfikacja, Przygotowanie danych do rozliczeń lub rozliczenia

29 innsure/hd - Konfiguracja, akwizycja i zarządzanie danymi pomiarowymi 29

30 Konfiguracja pozyskiwania danych Import konfiguracji z pliku o określonym formacie Definiowanie konfiguracji z poziomu: Miejsca Dostarczania Medium, Procesu obsługi klienta.

31 Akwizycja danych pomiarowych (1) Źródła danych: Platformy udostępniania danych OSD: Format PTPiREE, PWI (DDG, DPZ, UDP), Inne (Z3, Z6 itp.) Rodzaje danych: Dane profilowe 15 i stanowe odpowiadające PPE, Wzorce i ukrzywianie danych, Dane zagregowane do MB i MDD (funkcje kontrolne).

32 Akwizycja danych pomiarowych (2) Opis formatów danych oraz dróg transmisji obsługiwanych przez system dla poszczególnych OSD OSD Połączenie Formaty ENERGA OPERATOR Web service DDG, UDP ENEA OPERATOR FTP PTPiREE RWE OPERATOR Web service PTPiREE ENERGIA PRO WWW, DDG PRO ENION WWW PTPiREE VATTENFALL DISTRIBUTION Web service, FTP ZO5, PTPiREE

33 Akwizycja danych pomiarowych (3) Opis formatów danych oraz dróg transmisji obsługiwanych przez system dla poszczególnych OSD OSD Połączenie Formaty PGE Dystrybucja Białystok Web service DDG, UDP PGE Dystrybucja Łódź FTP DDG LZE PGE Dystrybucja LUBZEL Web service DDG, UDP PGE Dystrybucja Rzeszów FTP PTPiREE PGE Dystrybucja Łódź - FTP PTPiREE Teren PGE Dystrybucja FTP PTPiREE Warszawa - Teren PGE ZEORK Dystrybucja FTP PTPiREE PGE Dystrybucja Zamość FTP PTPiREE

34 Moduł monitorowania akwizycji Nowy moduł systemu Monitorowanie zadań importu pod kątem: Wykonania zadań, Błędów komunikacji, Kompletności danych konfiguracyjnych własnych, Kompletności danych pomiarowych udostępnionych. Monitorowanie zadań harmonogramowania.

35 Zarządzanie danymi pomiarowymi (1) Identyfikacja danych Kod PPE Dane adresowe Parametry handlowe: Węzeł (przynależność do sieci danego OSD) Bilansowanie handlowe (agregacja do MB) Sprzedaż energii (agregacja do MDD) Parametry pomiarowo - rozliczeniowe Typ energii (Energia Czynna Pobrana) Cykle rozliczeniowe (dekadowy, miesięczny itp.) Segmentacja, przypisanie wzorców, możliwość definiowania różnych typów wzorców: Profile OSD Profile charakterystyczne dla grup odbiorców Profile własne

36 Zarządzanie danymi pomiarowymi (2) Weryfikacja pozyskanych danych poprzez specjalizowany moduł zarządzania danymi pomiarowymi: Wiarygodność danych (analiza statusów), Jakość danych analiza ciągłości danych profilowych wraz ze statusami, Wskazania liczydeł weryfikacja zużycia na podstawie danych stanowych i profilowych. Weryfikacja danych zagregowanych (RHER) funkcja kontrolna Wersjonowanie danych: Dane bieżące, Dane prognozowane, Dane archiwalne, Dane Rzeczywiste, Dane bilingowe,

37 Zarządzanie danymi pomiarowymi (3)

38 Udostępnianie danych biling (1) Udostępnianie danych: Eksport danych rozliczeniowych do systemów bilingowych tryb podstawowy: Dane o zużyciu w funkcji okresu rozliczeniowego Eksport danych rozliczeniowych do systemu bilingowego tryb korekt (m+2, m+4, m+13) Automatyczne wykrywanie różnic pomiędzy danymi bieżącymi a prognozowanymi i archiwalnymi. Eksport różnicowy danych w zdefiniowanych okresach rozliczeniowych

39 Udostępnianie danych biling (2) Możliwe formy wymiany: Pliki wymiany danych o określonym formacie, Tablice wymiany/widoki na bazie, Możliwe środki komunikacji: System plików, Połączenie z bazą danych, Usługi sieciowe (webservice), Szyny danych

40 innsure/hd: Uczestnicy Rynku 40

41 innsure/hd: Jednostki grafikowe 41

42 innsure/hd: Umowy 42

43 innsure/hd: Kontrakty 43

44 innsure/hd: Portfel kontraktów 44

45 innsure/hd: Harmonogram rozliczeń 45

46 Dziękuję za uwagę 46

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej

Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Dokument powstał we współpracy z Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na podstawie wytycznych Komisji Europejskiej Stan na 2 stycznia 2014 r. Warszawa 2014 Aleje Jerozolimskie 181 02-222 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk

Instytut Energetyki Oddział Gdańsk ul. Mikołaja Reja 27 80-870 Gdańsk e-mail: oga@ien.gda.pl Jednostka Badawczo-Rozwojowa Tel: 058 349-81-00 Fax: 058 341-76-85 GSM: 602 639 079 Nr ewid.: OG - 80/10 Studium wdrożenia inteligentnego pomiaru

Bardziej szczegółowo

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga

Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Znamy się na produkcji i to jest nasza przewaga Informatyka w produkcji cykliczne bezpłatne konferencje Elementem ważnym w procesie rozwoju oprogramowania do zarządzania produkcją są cykliczne konferencje

Bardziej szczegółowo

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014

wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 wersja 7 Szczegółowe informacje o systemie Wydanie 1.4 Wrzesień 2014 Spis treści Sage ERP X3 wersja 7 - możliwości rozwiązania 1.0 Finanse 3 2.0 Środki trwałe 13 3.0 Sprzedaż 17 4.0 Obsługa Klienta 25

Bardziej szczegółowo

Funkcjonalności i doświadczenie

Funkcjonalności i doświadczenie Kryteria podstawowe System jest wydzieloną z ERP samodzielną i funkcjonalną jego częścią, dającą jednocześnie możliwość rozbudowy o pozostałe funkcjonalności System ma możliwość rozbudowy do funkcjonalności

Bardziej szczegółowo

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W]

P O D S T A W Y P R A W N E F U N K C J O N O W A N I A R Y N K U E N E R G I I. wydanie I / 2011 JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] Str. 1 wydanie I / 2011 P OW S T A N I E RY N K U E N E RG I I E L E K T RYC Z N E J JEDNOSTKI MIARY: Moc elektryczna: Wat [W] 1 Kilowat [kw] = 1.000 W 1 Megawat [MW] = 1.000 KW 1 Gigawat [GW] = 1.000

Bardziej szczegółowo

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego:

Wykaz dotychczas wdrożonych i użytkowanych obszarów funkcjonalnych w systemie SAP dla potrzeb Zamawiającego: I. Opis stanu obecnego Załącznik nr 1 do SIWZ Obecnie system SAP jest wspólnie użytkowany przez Zamawiającego oraz Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. (dalej GAZ-SYSTEM). W chwili obecnej

Bardziej szczegółowo

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie

SageERPX3. Szczegółowe informacje o systemie SageERPX3 Szczegółowe informacje o systemie Spis treści Finanse 3-7 Środki trwałe 8-9 Sprzedaż 10-12 CRM zarządzanie relacjami z klientem 13-15 Zakupy 16-20 Zapasy 21-24 Produkcja 25-27 Business Intelligence

Bardziej szczegółowo

Możliwości systemu ISOF-START

Możliwości systemu ISOF-START Możliwości systemu ISOF-START lipiec 2013 Copyright 2006 by HEUTHES. Wszelkie Prawa Zastrzeżone. All rights reserved. Przedsiębiorstwo HEUTHES dokłada wszelkich starań aby informacje zawarte w tej instrukcji

Bardziej szczegółowo

SKADEN. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8. wersja 03.34

SKADEN. Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8. wersja 03.34 Zakład Elektronicznych Urządzeń Pomiarowych POZYTON Sp. z o.o. 42-202 Częstochowa, ul. Staszica 8 tel.: 34-361-38-32, 34-366-44-95 tel./fax: 34-324-13-50, 34-361-38-35 e-mail: pozyton@pozyton.com.pl INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ

SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ Krótki opis rozwiązania SAP SAP Business One SPRAWNIEJSZA FIRMA, SZYBSZY ROZWÓJ KORZYSTNA CENOWO APLIKACJA DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Aplikacja SAP Business One to jedno rozwiązanie o przystępnej cenie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Definicje ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ w postępowaniu K/DZP 362 1 037/13 (Pieczęć firmowa Wykonawcy) OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Specyfikacja wymagań wobec systemu i Projektu Wdrożenia ZSI Definicje 1. Awaria Systemu Produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny

Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids. Raport Ekonomiczny Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids Raport Ekonomiczny Spis treści 1. Model biznesowy... 9 1.1. Analiza i identyfikacja modeli biznesowych... 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe

Dąbrowa, 08.11.2013. Zapytanie ofertowe Dąbrowa, 08.11.2013 Zapytanie ofertowe Przedsiębiorstwo Markslojd Sp. z o.o. w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka i działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

Bardziej szczegółowo

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015

Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 Warszawa, 02.01.2015 r. NIP: 521-32-79-750 Założenia projektowe dla zapytania ofertowego SKR_ZA_01/2015 I. Wstęp W związku z realizacją projektu Wdrożenie i świadczenie usługi w modelu SaaS System Konsolidacji

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte Zarządzaj skutecznie swoim biznesem System Zarządzania Forte jest rozwiązaniem ERP ułatwiającym zarządzanie małymi i średnimi firmami. Umożliwia osiąganie trwałych i wymiernych

Bardziej szczegółowo

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria

administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria administracja publiczna i samorządy Comarch Egeria Utilities Wodociągi i Kanalizacja Wprowadzenie Comarch Egeria to rozwiązanie obejmujące swymi funkcjonalnościami kluczowe procesy przedsiębiorstw branży

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte

System Zarządzania Forte System Zarządzania Forte prostota zaufan ie Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie dla

Bardziej szczegółowo

Integracja aplikacji biznesowych

Integracja aplikacji biznesowych Integracja aplikacji biznesowych Systemy Automatyki Budynków Qumak-Sekom Charakterystyka systemu Epicor Enterprise 2 Zintegrowany system informatyczny klasy CRM/ERP o nazwie handlowej Epicor Enterprise

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP:

OPTIMED OPTIMED. Moduły systemu OPTIMED/ERP: OPTIMED/ERP OPTIMED OPTIMED OPTIMED/ERP jest innowacyjnym polskim systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi części administracyjnej placówek służby zdrowia. System jest w pełni zintegrowany na

Bardziej szczegółowo

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia

System Symfonia. Rozwiązania pełne życia System Symfonia Rozwiązania pełne życia 1 prostota zaufanie 2 Kim jesteśmy i co robimy Grupa Sage jest jednym z trzech najbardziej cenionych na świecie dostawców rozwiązań informatycznych wspomagających

Bardziej szczegółowo

Globalproperty.pl. System zarządzania nieruchomościami komercyjnymi

Globalproperty.pl. System zarządzania nieruchomościami komercyjnymi Globalproperty.pl System zarządzania nieruchomościami komercyjnymi System zarządzania nieruchomościami przez Internet, obejmujący całokształt procesów zachodzących w nieruchomościach komercyjnych i mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Warszawa, 01.11.2014 Nr Sprawy: 01/01/PRANA/POIG/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Zakup kompleksowych usług informatycznych i technicznych, wartości niematerialnych i prawnych, nowych środków

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13

Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 ELEKTROTERMIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA Zapytanie Ofertowe nr 1-POIG-13 Dotyczy projektu pt. Wdrożenie systemu B2B celem automatyzacji i koordynacji działań finansowych,

Bardziej szczegółowo

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Bielsk Podlaski, 16.05.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOE na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy ERP w ramach realizacji projektu pn.: Nowe technologie ICT w POLBU S.A. w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji

systemy informatyczne SIMPLE.PROD platforma rozwiązań dla produkcji SIMPLE systemy informatyczne Firma SIMPLE S.A. od ponad 24 lat wspiera polskie firmy produkcyjne poprzez dostarczanie nowoczesnych rozwiązań usprawniających zarządzanie produkcją. Wybór właściwego dostawcy

Bardziej szczegółowo

Pakiet dla Efektywności Energetycznej

Pakiet dla Efektywności Energetycznej Pakiet dla Efektywności Energetycznej Przegląd systemu 2/28/2012 Aplikacje dla spółek energetycznych Audyt Energetyczny Zużycie Mediów Budynki i Instalacje Monitoring Billing Energia elektryczna Multimedia

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt pn. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy UMOWA Nr: UDA-POKL.04.01.01-00-157/11-00

Bardziej szczegółowo