Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach PO KL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach PO KL 2007-2013"

Transkrypt

1 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Informacja i promocja w projektach realizowanych w ramach PO KL Gdańsk r. Informacja i Promocja. KTO? Obowiązek informowania o współfinansowaniu środków z EFS dotyczy: projektów konkursowych, systemowych, Indywidualnych, a także działań realizowanych w ramach pomocy technicznej. Działania ania informacyjno promocyjne powinny znaleźć się w punkcie 3.2 Działania wniosku o dofinansowanie projektu. CO? Głównym celem tych działań jest: wypełnianie wymagań związanych z oznaczeniem projektu, promocja EFS zgodnie z założeniami Planu Komunikacji POKL, zapewnienie środków komunikacji i terminologii dopasowanej do grupy odbiorców charakteru i zasięgu oddziaływania projektu.

2 Oznaczanie projektu. Informacja współfinansowania to co najmniej informacja o współfinansowaniu przez EFS wraz z: logotypem POKL, logo UE odniesieniem (podpisem) Europejski Fundusz Społeczny. Stosowanie logotypu EFS jest pozostawione do wyboru!!! Informacja o współfinansowaniu nie powinna zawierać: 1) Innych logotypów w szczególności: instytucji realizujących projekt, partnerstwa, IP i IP2, logotypu przyjętego dla projektu. 2) Nazw: beneficjenta, IP, innych źródeł współfinansowania, informacji które spowodują małą przejrzystość przekazu o udziale środków EFS. 3) Skrótów: POKL - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, EFS - Europejski Fundusz Społeczny.

3 Oznaczenie pomieszczeń realizacji projektu. Każde pomieszczenie realizacji projektu powinno być oznaczone poprzez: zawieszenie plakatu, tablicy, naklejki lub narzędzi promowania zawierających informacje o współfinansowaniu ze środków EFS. GDZIE? Informacja powinna znaleźć się: JAK? w salach szkoleniowych, w biurze projektu, innych miejscach realizacji wsparcia skierowanego bezpośrednio do osób. Informacja o współfinansowaniu powinna być umieszczona w widocznym miejscu i w sposób czytelny dla wszystkich uczestników działań realizowanych w danym miejscu. Jeśli informacja o współfinansowaniu nie jest wyłączną wiadomością umieszczoną na konkretnym narzędziu promocyjnym (plakat, tablica) to w takiej sytuacji owa notka wraz z wymaganymi logotypami powinna zajmować co najmniej 25% powierzchni danego przekazu informacyjno promocyjnego. Oznaczenie sprzętu i wyposażenia zakupionego w ramach projektu. Sprzęt oraz wyposażenie (komputery, drukarki, aparaty fotograficzne itp.) zakupione / amortyzowane / wynajęte / leasingowe na potrzeby projektu musi być wyraźnie oznakowany (np. naklejki) w widocznym miejscu. Gdy istnieje brak możliwości zamieszczenia czytelnej informacji można zamieścić notki na opakowaniu / etui sprzętu, które jest użytkowane łącznie ze sprzętem. Nie ma obowiązku oznaczenia materiałów biurowych oraz małego sprzętu o niewielkiej wartości (np. dziurkacze, zszywacze). Informacja o współfinansowaniu oraz napis i logotypy powinny być wyraźne i czytelne (dopuszczalne są logotypy w wersjach podstawowych, monochromatycznych itd.). Oznaczając sprzęt można wykorzystać: naklejki papierowe na folii samoprzylepnej, adhezyjnej, tabliczki plastikowe, metalowe, naszywki z materiału, graweru i haftu.

4 Współfinansowanie wynagrodzeń w ramach projektu. Informacja o stanowisku pracy współfinansowanym w ramach PO KL powinna być zawarta w opisie stanowiska oraz / lub w zakresie obowiązków pracownika. Jeśli wynagrodzenie pracownika jest współfinansowane przez EFS to powinno się zamieścić informację w formie tabliczki, informacji wywieszonej np. przed pokojem, w którym dana osoba wykonuje obowiązki. W przypadku zawierania umów cywilnoprawnych (umowy o dzieło / zlecenie) należy umieścić w treści umowy informację o współfinansowaniu. W sytuacjach kiedy występuje możliwość techniczna np. umowa jest wydrukiem komputerowym) to na umowie powinno znaleźć się pełne oznaczenie dotyczące współfinansowania wraz z logotypami. Oznaczenie publikacji i materiałów promocyjnych w ramach projektu. Publikacje powinny zawierać: informacje o współfinansowaniu z EFS i wymagane logotypy co najmniej na stronie redakcyjnej oraz mogą pojawić się na okładkach i innych elementach publikacji (w formie graficznej). Brak strony tytułowej i redakcyjnej (ulotki, broszury, foldery do 4 stron) informacje o współfinansowaniu i wymagane logotypy umieszczane są na pierwszej lub ostatniej stronie. Publikacje w wersji elektronicznej na pierwszej stronie / pierwszym widocznym ekranie / oknie powitania powinna znaleźć się informacja o współfinansowaniu wraz z logotypami. Dodatkowo na nośnikach (CD, DVD) taka informacja powinna znaleźć się na płycie oraz okładce płyty. Prezentacje multimedialne co najmniej pierwszy i ostatni slajd / okno powinny mieć informację o współfinansowaniu. Publikacje drukowane i elektroniczne powinny zawierać informację iż są one dystrybuowane bezpłatnie. Jeśli jakiekolwiek będą pobierane opłaty, to taki fakt powinien zostać odnotowany jako przychód we wniosku beneficjenta o płatność. Gadżety (nietypowe o dużej wartości jednostkowej) jako materiały promocyjne powinny być stosowane tylko w uzasadnionych przypadkach (przedstawiona racjonalność takiego wydatku). Gadżety powinny być opatrzone pełną informacją o współfinansowaniu wraz z logotypami. Na przedmiotach o małych rozmiarach należy umieścić co najmniej logo UE oraz informację o współfinansowaniu (logo PO KL oraz podpis EFS pod lub obok nie są wymagane).

5 Oznaczenie publikacji i materiałów promocyjnych w ramach projektu. Strony www współfinansowane z projektu powinny zawierać tą informację wraz z logotypami przynajmniej na stronie głównej. Jeżeli jest to możliwe logotypy PO KL oraz UE także powinny znaleźć się na kolejnych stronach (nagłówek i stopka). Taka strona powinna posiadać link do strony Materiały audiowizualne (filmy, spoty reklamowe, audycje) powinny posiadać informację o współfinansowaniu na początku lub na końcu materiału w formie tablicy/baneru na co najmniej 25% ekranu/powierzchni, wyświetlana przez co najmniej 3 sekundy. Materiały audio także powinny posiadać informację o współfinansowaniu na początku lub na końcu materiału. Wszelkie reklamy/butony/banery i ogłoszenia w formie pop-upów itp. zamieszczone na stronach www lub na innych materiałach multimedialnych powinny zawierać informację o współfinansowaniu na co najmniej jednym z ekranów (jedno przejście animacji). Jeżeli na elementach animowanych lub też małych, statystycznych materiałów nie ma możliwości zamieszczenia informacji powinna zostać zamieszczona co najmniej flaga UE. Informacja o współfinansowaniu przekazywana podczas: konferencji / seminariów / warsztatów / spotkań informacyjnych / targów i innych imprez promocyjnych. Informacja o współfinansowaniu powinna zostać przekazana uczestnikom na wstępnie lub na zakończeniu spotkania a także znaleźć się co najmniej na: zaproszeniach (papierowych, elektronicznych), ogłoszeniach (prasowy, plakat), plakatach, informacjach, głoszeniach na sali, stoiskach wystawienniczych, w miejscach widocznych dla uczestników podczas spotkań lub/oraz przed wejściem do sal, materiałach dla uczestników spotkań (publikacje, gadżety, prezentacje, materiały audiowizualne).

6 Informacja o współfinansowaniu przekazywana uczestnikom projektu/grupie docelowej projektu. Wszyscy uczestnicy realizacji projektu oraz korzystający ze wsparcia powinni być świadomi, że uczestniczą w projekcie EFS. Informacja o współfinansowaniu szkoleń / studiów doradztwa itp. powinna być zamieszczona na: materiałach szkoleniowych (także prezentacje i publikacje), zaproszeniach, korespondencji z uczestnikami (papierowej i elektronicznej), certyfikatach, zaświadczeniach, dyplomach itp. potwierdzających zakończenie lub udział w formach wsparcia realizowanych w ramach projektu, umowach szkoleniowych pracowników skierowanych na szkolenie (studia) lub na dodatkowych zaświadczeniach informujących o współfinansowaniu EFS (jeśli nie ma możliwości zamieszczenia odpowiedniej informacji). Pozostałe przypadki oznaczania projektów. Wszelkie dokumenty dotyczące realizacji projektu podlegają oznaczeniu o współfinansowaniu!!! Oznaczeniu logotypów nie podlegają dokumenty finansowe (faktury, rachunki i inne dokumenty finansowo-księgowe). Sposób opisu faktury/rachunku został przedstawiony w dokumencie Zasady finansowania POKL

7 Przykłady sformułowań informujących o współfinansowaniu. Logo PO KL

8 Logo PO KL - wariant achromatyczny i monochromatyczny. Zestawienie znaków.

9 Zestawienie znaków. Logo UE i EFS kolorystyka.

10 Adresy i kontakty. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Zespół Promocji, Konkursów i Naboru Projektów Joanna Sulewska Łobocka tel Maciej Recki tel ul. Podwale Przedmiejskie 30 Pokój 211 Oddział zamiejscowy w Słupsku Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku. ul. Jaracza 18a pokój nr 3 tel Punkt Informacyjny Aleksandra Kubiak Marzena Podbereska Anna Daniszewska Magdalena Ludant Anna Rorzkowska tel./fax Dokumenty Projekt Planu komunikacji POKL przekazany do Instytucji Koordynującej NSRO Strategia komunikacji FE w Polsce w ramach NSS na lata załącznik nr1 - Księga znaku Wytyczne oznaczeń projektu PO KL Logotypy PO KL Logotypy UE Wytyczne w zakresie informacji i promocji Logo Narodowej Strategii Spójności *Dane z prezentacji pochodziły z Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach PO KL (załącznik nr 1 do Planu komunikacji PO KL).

11 Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku Dziękuję za uwagę

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Księga Beneficjenta. Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 2008 Księga Beneficjenta Księga wzorów materiałów promocyjno-informacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Księga znaku Spis treści: 1. Wstęp 2. Dokumenty regulujące obowiązek promocji

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Wytyczne dotyczące oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opracowanie: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego na

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI WYTYCZNE DOTYCZĄCE OZNACZANIA PROJEKTÓW W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Departament Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Zarządzająca

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06.

PROMOCJA PROJEKTÓW. finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Ośrodek Przetwarzania Informacji Warszawa, 3.06. PROMOCJA PROJEKTÓW finansowanych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 1 Plan dzisiejszego szkolenia 1. Regulacje prawne oraz główne obowiązki Beneficjentów w zakresie informacji i

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Polski Wschodniej

dla rozwoju Polski Wschodniej dla rozwoju Polski Wschodniej Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 2 3 Zasady promocji projektów dla Programu Operacyjnego 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Warszawa, grudzień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, lipiec

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja

Informacja i promocja Informacja i promocja Wytyczne dla Beneficjentów Funduszu Study Tour i Funduszu Promocji Lokalnego Eksportu Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Alpejsko-Karpacki Most Współpracy Spis treści 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.)

1. Wytyczne ogólne dotyczące promocji projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 RPO WP (bez Działania 1.3.) Załącznik nr 10 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.1-1.2 oraz Załącznik nr 12 do PRZEWODNIKA BENEFICJENTA RPO WP 2007-2013 Dla Działań 1.4-1.6 Wersja z dnia 18-12-2014 r. Wytyczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013

INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego INSTRUKCJA DLA BENEFICJENTÓW REALIZUJĄCYCH PROJEKTY W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 Zatwierdził:

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów Szwajcarsko-Polski Program Współpracy Informacja i promocja Wytyczne dla beneficjentów 1 Spis treści 1. WPROWADZENIE 2. DZIAŁANIA INFORMACYJNE I PROMOCYJNE W RAMACH SPPW 2.1. Cele ogólne 2.2. Główne komunikaty

Bardziej szczegółowo

Łódzka Akademia PO KL

Łódzka Akademia PO KL Łódzka Akademia PO KL Promocja projektów B04+ Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament ds. PO Kapitał Ludzki Instytucja Pośrednicząca Osoba prowadząca: Marek Makowski Program prezentacji Komunikacja społeczna

Bardziej szczegółowo

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji

9 lipca 2015 r. Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji Spis treści 1. Wstęp.4 2. Słowniczek.4 3. Kogo dotyczy ten Podręcznik?... 5 4. Dlaczego musisz

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09

STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 STRATEGIA UPOWSZECHNIANIA INFORMACJI DLA PROJEKTU NR: POKL.09.02.00-30-077/09 Wojciech Zalewski grudzień 2009 r. 2 Wykonanie opracowania współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Projekt Nr:POKL.09.02.00-30-077/09

Bardziej szczegółowo

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020

Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Informacja i promocja projektów realizowanych ze środków funduszy europejskich na lata 2014-2020 Spotkanie z podmiotami realizującymi Zintegrowane Inwestycje Terytorialne Warszawa, 21 kwietnia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja!

Człowiek najlepsza inwestycja! Źródła finansowania projektów systemowych. Kwalifikowalność wydatków w ramach POKL. Zasady konstruowania budżetu projektu. Metodologia wyliczania kosztów pośrednich. Rozliczanie, sprawozdawczość, promocja

Bardziej szczegółowo

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE

Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Księga Identyfikacji Wizualnej Inicjatywy JEREMIE Zasady działań promocyjno - informacyjnych dotyczących Inicjatywy JEREMIE w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych Województwa Dolnośląskiego, Łódzkiego,

Bardziej szczegółowo

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw

Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Zasady promocji projektu realizowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 1.1 Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Informowanie opinii publicznej

Bardziej szczegółowo

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU

Warsztaty dla studentów Spotkanie 3 REALIZACJA PROJEKTU SUKCES DOFINANSOWANEGO PROJEKTU? GDY GO POPRAWNIE ROZLICZYMY Uzyskanie dotacji z funduszy europejskich stanowi niewątpliwy sukces. Wielu przedsiębiorców otwiera szampana od razu po podpisaniu umowy o dofinansowanie.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI WYTYCZNE DO PROWADZENIA DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMUJĄCYCH DOTYCZĄCYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZATWIERDZAM Janusz Mikuła Podsekretarz Stanu w MRR Data: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja

Bardziej szczegółowo

SKRYPT nr 3 Zasady promowania zadań publicznych

SKRYPT nr 3 Zasady promowania zadań publicznych ABC dla III sektora: ZADANIA PUBLICZNE SKRYPT nr 3 Zasady promowania zadań publicznych Poradnik dla organizacji realizujących zadania publiczne finansowane i współfinansowane ze środków samorządów z terenu

Bardziej szczegółowo

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP

Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Promocja projektu realizowanego w ramach SPO-WKP Cel promocji Celem działań informacyjnych prowadzonych przez odbiorców ostatecznych jest zwiększenie świadomości społeczeństwa na temat udziału środków

Bardziej szczegółowo

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Zasady kontroli w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 (zatwierdzam) Warszawa, grudzień 2013 Data wejścia w życie: 1 stycznia 2014 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 4 2. PODSTAWY PRAWNE... 4

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG

Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Aneksowanie, rozliczenia i kontrola projektów realizowanych w ramach Działania 8.2 PO IG Poznań, 24 października 2013 r. Agenda 2 I. Działanie 8.2 PO IG informacje wstępne II. Wprowadzanie zmian do umowy

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

7. Adres jednostki kontrolowanej: ul. 1 Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka.

7. Adres jednostki kontrolowanej: ul. 1 Maja 1A, 96-200 Rawa Mazowiecka. PROTOKÓŁ Zespołu Kontrolnego Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Rawskiego z kontroli przeprowadzonej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Rawie Mazowieckiej w dniu 16-17.10.2012 r. 1. Podstawa prawna kontroli: 45

Bardziej szczegółowo