WYCENA TECHNICZNA. Oszacowanie wartości równiarki drogowej Mista RD-165C

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYCENA TECHNICZNA. Oszacowanie wartości równiarki drogowej Mista RD-165C"

Transkrypt

1 WYCENA TECHNICZNA NR 168 / 2013 Zleceniodawca: PKO Leasing S. A. Al. Śmigłego Rydza Łódź Zlecenie z dnia: 08 maj 2013 r. Zakres wyceny: Oszacowanie wartości równiarki drogowej Mista RD-165C Rzeczoznawca: Asystent: mgr inż. Marek Majchrzak mgr inż. Tomasz Śpikowski 15 maja 2013 r. Łódź

2 SPIS TREŚCI 1. Zleceniodawca 2. Przedmiot zlecenia 3. Cel opracowania 4. Podstawa metodologiczna oszacowania 5. Opis przedmiotu oszacowania 6. Opis stanu technicznego przedmiotu oszacowania 7. Oszacowanie wartości równiarki drogowej Mista RD-165C 8. Uwagi końcowe i zastrzeżenia 9. Dokumentacja zdjęciowa 2

3 1. Zleceniodawca PKO Leasing S.A. Al. Śmigłego Rydza Łódź 2. Przedmiot zlecenia Przedmiotem opracowania jest równiarka drogowa Mista RD-165C o numerze fabrycznym/seryjnym: , wyprodukowana w 2006 r. (oznaczenie roku produkcji na tabliczce znamionowej) przez: Mista Sp. z o.o., Polska. 3. Cel opracowania Celem opracowania jest oszacowanie wartości równiarki drogowej Mista RD-165C, na zlecenie PKO Leasing w Łodzi, zgodnie, z którym oszacowanie powinno zawierać: - oszacowanie wartości rynkowej równiarki drogowej Mista RD-165C; - dokumentację zdjęciową. 4. Podstawa metodologiczna oszacowania 1 Aby spełnić cel i przeznaczenie oszacowania, określone potrzebą Zleceniodawcy, należy ustalić następujące wartości przedmiotów oszacowania: Wartość rynkowa jest definiowana, jako ilość pieniędzy, którą chętny kupujący będzie skłonny zaoferować chętnemu sprzedającemu w zamian za przedmiot transakcji, przy założeniu równości stron, bez istnienia przymusu wpływającego na decyzję o zakupie i sprzedaży, przy pełnej znajomości przedmiotu i okoliczności transakcji, oraz przy zachowaniu odpowiednio długiego czasu wyeksponowania przedmiotu sprzedaży na wolnym rynku. Powyższa wartość uwzględnia między innymi wytwórcę, kompletność, stan techniczny, nowoczesność konstrukcji i wiek urządzenia, okres i sposób eksploatacji, a także warunki popytu i podaży odzwierciedlone ofertami, poszczególnych pozycji wyceny, na rynku pierwotnym lub wtórnym. 1 Na podstawie wydawnictwa Podstawy wyceny wartości środków technicznych Tadeusz Klimek Wydawnictwo BOMIS Press Poznań 2003 r. 3

4 Wartość likwidacyjna przy sprzedaży wymuszonej - jest to przewidywana cena, która może być uzyskana ze sprzedaży wyposażenia lub urządzenia, na prawidłowo ogłoszonym i przeprowadzonym przetargu publicznym, aukcji lub licytacji, przy konieczności bezzwłocznej sprzedaży i przy założeniu, że sprzedawca jest zmuszony do transakcji poprzez okoliczności, zaś wyposażenie lub urządzenie sprzedaje się w takim stanie i w takim miejscu, w jakim aktualnie się znajduje. Wycenę wykonano stosując podejście porównawcze. Podejście porównawcze opiera się na metodzie cenowo porównawczej, a oszacowanie wartości przedmiotów wyceny winno być oparte na znajomości cen transakcyjnych podobnych, porównywalnych środków technicznych. Jeśli porównywalne środki techniczne nie są dokładnie takie same jak środek wyceniany, dokonuje się korektę wartości środków wycenianych. Korekty te wynikają najczęściej z różnic stanu technicznego, wieku modelu (wydajności, rozmiarów), lokalizacji, a także ze względu na inne atrybuty różniące obiekt porównywany z wycenianymi. Podejście to ma doprowadzić do określenia najbardziej prawdopodobnej ceny sprzedaży środków technicznych. W podejściu porównawczym, jeśli nie stosuje się porównania parami, to można użyć relacji wartości, tzn. stosunku wartości obiektu używanego do kosztu zastąpienia obiektu nowego. 5. Opis przedmiotu oszacowania Podczas oględzin nie przedstawiono żadnej dokumentacji techniczno ruchowej szacowanej równiarki drogowej Mista RD-165C. Poniższy opis sporządzono w oparciu o informacje zawarte w broszurach firmowych Mista. Rysunek 1 Widok ogólny równiarki drogowej Mista RD-165C 4

5 SILNIK model QSB6.7-C173 typ wysokoprężny, 4-suwowy, chłodzony cieczą, z turbosprężarką, wysokociśnieniowy system Common - Rail moc: 173 KM przy 2500 obr/min; moc netto: 160/119,4 (KM/kW) pojemność skokowa: 6.7 l moment obrotowy: obr/min ilość cylindrów: 6 SKRZYNIA PRZEKŁADNIOWA producent ZF Passau GmbH model 6 WG160 typ: przełączana pod obciążeniem, sterowana elektronicznie z zabudowanym zmiennikiem momentu obrotowego, funkcja manualna i automatyczna, wczytana charakterystyka napędu, możliwość wyposażenia w blokadę zmiennika momentu ilość przełożeń: 6/3 TANDEM producent MISTA typ: swobodny z mechanizmem No-Spin automatycznie załączanym/wyłączanym LEMIESZ PRZEDNI, SKRĘTNY długość: 3080 mm wysokość: 850 mm głębokość: 50 wysokość podnoszenia: 480 mm kąt skrętu: 33 /33 LEMIESZ ŚRODKOWY wysuw boczny: 800 mm pozycjonowanie: 90/90 podnoszenie: 500 mm opuszczanie: 350 mm szerokość (K): 3660 mm wysokość (M): 670 mm grubość: 22 mm grubość noży: 19 mm grubość nakładki bocznej: 22 mm promień lemiesza (R): 432 mm ZRYWAK TYLNY szerokość/ Szerokość zrywania: 1500 mm/1320 mm głębokość opuszczanie: 250 mm ilość zębów: 5 5

6 Wyposażenie: lemiesz przedni skrętny; lemiesz środkowy; zrywak tylny; kabina oszklona z wycieraczką; ogrzewana, klimatyzowana kabina; amortyzowany fotel operatora z pasem bezpieczeństwa; wyłącznik prądu; oświetlenie zewnętrzne. 6. Opis stanu technicznego przedmiotu oszacowania Równiarka drogowa Mista RD-165C - będąca przedmiotem oszacowania w chwili oględzin znajdowała się na terenie firmy Moto Centrum Zgierska 250 w Łodzi przy ulicy Zgierskiej 250/252. Ogólny wizualny stan techniczny określono jako: dość dobry z widocznymi śladami użytkowania. 6

7 Podczas oględzin równiarka nie była sprawdzana podczas pracy brak uprawnień do obsługi. Przy przekazaniu przedmiotu leasingu do firmy MotoCentrum, maszyna przejechała samodzielnie na miejsce parkingowe. Widoczne usterki i uszkodzenia: liczne zarysowania, pościerania powłoki lakierowej oraz liczne ogniska korozji elementów poszyć zewnętrznych, w szczególności lakierowanych; zabrudzona kabina; stopnie boczne wejściowe - pokrzywione; opona koła I osi strona lewa nie utrzymuje ciśnienia powietrza, prawdopodobnie jest nieszczelność lub przedziurawienie. Rodzaj i zużycie opon: I oś: MITAS TI-04 TRACTOR INDUSTRIAL 16, PR; zużycie: 80%; II oś: SEHA IND80 TL16, PR; zużycie: 50%; III oś: SEHA IND80 TL16, PR; zużycie: 50%; Brak jest dokumentacji techniczno ruchowej szacowanej równiarki drogowej Mista RD-165C. Nie znana jest historia napraw oraz czy były przestrzegane czynności konserwacyjno przeglądowe. Na tabliczce znamionowej nie ma oznaczenia CE Ilość kluczyków: 1 kpl UWAGA! Brak możliwości odczytania czasu pracy, wyświetlacz jest zablokowany lub uszkodzony. 7. Oszacowanie wartości równiarki drogowej Mista RD-165C Oszacowanie wartości równiarki drogowej Mista RD-165C, wykonano metodą cenowo porównawczą. Wartość ustalono na podstawie średnich cen rynkowych używanych podobnych równiarek o zbliżonych parametrach oraz przez zastosowanie korekt wynikających z różnic między szacowaną maszyną a maszynami z ofert; oferty przedstawiono w Tabeli poniżej. Szacowana równiarka drogowa Mista RD-165C ma zablokowany lub uszkodzony licznik czasu pracy. Brak jest informacji od Zleceniodawcy o przybliżonym przebiegu. Atrybut czasu pracy nie będzie brany pod uwagę w niniejszym oszacowaniu wartości. 7

8 Tabela 1 Oferty cenowe Nr Równiarka drogowa Uwagi Cena netto 1 Mista RD-165C (www.mascus.pl) rok: 2006; 4431 mth; stan techniczny: dobry zł ( ) 2 Mista RD-165H (informacja telefoniczna z: Eurokop Sp. z o.o.) rok: 2009; model z napędem: 6x6; stan techniczny: bardzo dobry zł 3 Mista RD-165C (informacja telefoniczna z: Mista Sp. z o.o.) fabrycznie nowa; w podobnej konfiguracji wyposażenia co szacowana maszyna zł Uwzględniając informacje zawarte w powyższych ofertach, zastosowano korekty wynikające z różnic między szacowaną maszyną a maszynami z ofert: Atrybuty: Korekta względem oferty 1 Korekta względem oferty 2 Korekta względem oferty 3 Rok produkcji Czas pracy Wyposażenie Stan techniczny Różnice modelowe Suma korekt: Sumy pośrednie: zł zł zł Wartość końcową określono jako średnią arytmetyczną wartości pośrednich z ofert i korekt, wynikających z porównania dla każdej z par. Przyjęto upust negocjacyjny w wysokości 5%, wynikający z różnicy wartości ofertowej a najbardziej prawdopodobnej wartości sprzedaży. Zastosowano również korektę ujemną w wysokości 10%, ze względu na brak informacji o czasie pracy maszyny oraz ze względu na ryzyko uszkodzeń nieujawnionych, wynikających z braku informacji o przebiegu eksploatacji, serwisowaniu maszyny oraz braku dokumentacji. 8

9 Szacunkowa wartość rynkowa przedmiotowej równiarki drogowej Mista RD-165C, ustalona w podejściu porównawczym; wynosi w zaokrągleniu: zł. netto ( sto sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście złotych netto ). Szacunkowa wartość rynkowa, przy sprzedaży wymuszonej okolicznościami, równiarki drogowej Mista RD-165C, ustalona w podejściu porównawczym, będzie mniejsza o około 10 % w porównaniu z oszacowaną wartością rynkową. 9

10 8. Uwagi końcowe i zastrzeżenia ZASTRZEŻENIA OGRANICZAJĄCE 1. Powyższe oszacowanie określa wartość rynkową w podejściu porównawczym. 2. Wartości przedmiotu wyceny zostały określone na miesiące: maj / czerwiec 2013 roku, w oparciu o oględziny wykonane w dniu 08 maja 2013 r. 3. Rzeczoznawca nie bierze na siebie odpowiedzialności za wady ukryte (prawne i fizyczne) oraz ewentualne skutki wynikające z dalszego użytkowania przedmiotu wyceny (po dniu oględzin), a także za skutki wykorzystania samej wyceny. 4. Wykonawca nie ponosi także odpowiedzialności za ewentualne wady wyceny powstałe z oparcia się na stanie przedmiotu wyceny, wynikającym z przedstawionych mu przez użytkownika informacji, jeśli było brak podstaw do kwestionowania ich zgodności ze stanem rzeczywistym lub też ustalenie stanu rzeczywistego przez wykonawcę było niemożliwe, bądź znacznie utrudnione, 5. Niniejsze oszacowanie wartości nie jest ekspertyzą stanu technicznego przedmiotu wyceny i za taką nie może być uznawane. 6. Powyższa wycena wartości w szczególności nie może być traktowana, jako gwarancja sprzedaży przedmiotu wyceny za oszacowaną wartość. 7. Nie badano tytułu użytkowania ani tytułu własności wycenianej maszyny i ewentualnego istnienia ograniczenia praw rzeczowych przedmiotu wyceny. 8. Niniejsza wycena nie może być publikowana w całości lub w częściach w jakimkolwiek dokumencie bez pisemnej zgody autora i bez uzgodnienia z nim formy i treści takiej publikacji. Na tym opinię zakończono i podpisano. Sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Do opinii załączono zdjęcia, wykonane w dniu oględzin szacowanej maszyny. Pieczęć Data Podpis 10

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ

WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Dr hab. inż. Jerzy Napiórkowski prof. nadzw. WYCENA MASZYN I URZĄDZEŃ Email: napj@uwm.edu.pl 2 1. WPROWADZENIE Proces wyceny - uporządkowany ciąg działań analityczno rachunkowych w wyniku których uzyskiwane

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Aktualna wartość

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA

mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inż. Warnicki Wojciech niezależny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU WYCENA Nr: 12/05/2015/IL Wykonawca wyceny : AUTO-TECHNIKA Dariusz Gromadka CCRS581/12 RS001443 Właściciel: Adres: Zadanie: IDEA LEASING SP. Z O.O. S.K.A. I ODDZIAŁ KRAKÓW ul. MOGILSKA 65 31-545 KRAKÓW

Bardziej szczegółowo

OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ

OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ OPINIA OKREŚLAJĄCA WARTOŚĆ RYNKOWĄ Przedmiot opinii : Samochód osobowy marki PEUGEOT model 607 o numerze rejestracyjnym KR 8300T Zleceniodawca : Komornik Sądowy przy S.R. dla Krakowa - Krowodrzy Leszek

Bardziej szczegółowo

Kategoria środka technicznego

Kategoria środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Rzeczoznawca : mgr inż.andrzej Walewski CCRS411/04/08/11 RS001044

Rzeczoznawca : mgr inż.andrzej Walewski CCRS411/04/08/11 RS001044 OPINIA Nr: z dnia: 2015/07/08 Rzeczoznawca : mgr inż.andrzej Walewski CCRS411/04/08/11 RS001044 Zleceniodawca: Kredyt Inkaso S.A. Adres: ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa Zadanie: Określenie wartości

Bardziej szczegółowo

Dane pojazdu. Wartość bazowa pojazdu. Korekty. Ekspertyza DEKRA nr 78738/10/12-9511 z dnia 10-10-2012

Dane pojazdu. Wartość bazowa pojazdu. Korekty. Ekspertyza DEKRA nr 78738/10/12-9511 z dnia 10-10-2012 Nr zlecenia DEKRA: PEK(ZSP)/PEK(ZSP)/41862/12/10/08 Nr zlecenia/szkody: WP76921(27/0060/09)7/04273/09 Data zlecenia: 08-10-2012 Zleceniodawca: Karolina Kasprzak Pekao Leasing Sp. z o.o. ul. Puławska 182

Bardziej szczegółowo

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc.

UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu, cen wyposażenia, korekt, etc. Nr zlecenia DEKRA: MIL(L)/WAR/27279/15/05/19 Nr zlecenia/szkody: 192098 Data zlecenia: 19-05-2015 DEKRA Polska - Centrala tel. (22) 577 36 12, faks (22) 577 36 36 Zleceniodawca: Beata Aleksandrowicz Millennium

Bardziej szczegółowo

OPERAT SZACUNKOWY NR 9

OPERAT SZACUNKOWY NR 9 PRAKTYKA ZAWODOWA W ZAKRESIE WYCENY NIERUCHOMOŚCI OPERAT SZACUNKOWY NR 9 NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA POŁOŻONA W DĘBICY, WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Pieczęć rzeczoznawcy Autor operatu:... Kraków, 5 kwietnia 009

Bardziej szczegółowo

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA

TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 WYCENA RYNKOWA TPF CONSULTING 50-077 WROCŁAW ul. Kazimierza Wielkiego 67 mgr inŝ. Warnicki Wojciech niezaleŝny RZECZOZNAWCA w zakresie Wyceny Maszyn, Urządzeń i Pojazdów Specjalistycznych WYCENA RYNKOWA Zamawiający:

Bardziej szczegółowo

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ

BZ WBK Leasing S.A. ul. Chlebowa 4/8 60 476 POZNAŃ Stowarzyszenie InŜynierów i Techników Mechaników Polskich Zespól Ośrodków Rzeczoznawstwa i Postępu Technicznego SIMP - ZORPOT Ośrodek w Poznaniu KRS 0000152811; REGON 000671540 00166; NIP 526-000 -11-05

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Budowa Terminalu Kontenerowego na Ostrowie Grabowskim w Porcie Szczecin etap I faza I POIS.07.04.00-00-007/10-00, nr referencyjny: 1/2013/ZCS ZAMAWIAJĄCY DB Port Szczecin Sp. z o.o. ul. Bytomska 14, 70-603

Bardziej szczegółowo

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI

OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Sygnatura akt egzekucyjnych KM 1305/11 str. 1 OPINIA W FORMIE OPERATU SZACUNKOWEGO Z WYCENY NIERUCHOMOŚCI Nr księgi wieczystej Rodzaj nieruchomości Położenie nieruchomości Nr działki 225/3 ZA1Z/00084917/9

Bardziej szczegółowo

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE.

I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. I. PODSTAWY FORMALNO - PRAWNE. 1. Zleceniodawca: Syndyk Masy Upadłości Huta Ozdobnego Szkła sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej 38-400 Krosno ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 92 2. Wykonawca: mgr inż. Władysław

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 2550/BK/07/2012. KIA Sportage 2.0 CRDi MR`10 2.1t XL 4WD Aut.

EKSPERTYZA TECHNICZNA NR 2550/BK/07/2012. KIA Sportage 2.0 CRDi MR`10 2.1t XL 4WD Aut. EKSPERTYZA TECHNICZNA NR PCR JS AUTOMOBILE Data opracowania: 2012/07/08 Producent: Rok budowy: Data I rejestracji: KIA Sportage 2.0 CRDi MR`10 2.1t XL 4WD Aut. 2011 2011/12/19 Zleceniodawca: Toyota Leasing

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO OGÓLNE WARUNKI DOBROWOLNYCH UBEZPIECZEŃ KOMUNIKACYJNYCH (OWU) przyjęte uchwałą nr 9 Zarządu TUiR WARTA S.A. z dnia 13 listopada 2012 r. Konsultacja językowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana SIWZ) POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Ubezpieczenie majątku własnego jak i powierzonego oraz

Bardziej szczegółowo

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk

Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO. Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk Pakiet ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO Konsultacja językowa tekstu: Prof. Jerzy Bralczyk 2 spis treści WSTĘP Zakres pakietu ubezpieczeń komunikacyjnych HDI AUTO 5 Kochamy cztery kółka. Niezbędnik

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 86-050 Solec Kujawski, ul. Targowa 3 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych. Warszawa, 2014r. Znak sprawy: TZ/271/18/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na najem samochodów osobowych Wartość

Bardziej szczegółowo

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer

WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE. prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer WYCENA NIERUCHOMOŚCI NA ŚWIECIE prof. zw. dr hab. Andrzej Hopfer 2 ZAWODY REGULOWANE Projekt z dnia 6 czerwca 2008 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia..2008 w sprawie zawodu

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE

Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Informator Użytkownika pojazdu YOU DRIVE, WE CARE Spis treści Ważne telefony:... 2 Wstęp... 3 Odbiór pojazdu... 4 Obowiązki Użytkownika... 5 Obsługa codzienna pojazdu... 6 Przeglądy / naprawy / awarie

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o.

Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. I. Postanowienia ogólne. Ogólne Warunki Umów Sprzedaży zawieranych przez IMGO Sp. z o.o. 1. Niniejsze Ogólne Warunki Umów Sprzedaży mają zastosowanie do wszystkich Umów Sprzedaży produktów, zawieranych

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy)

Dostawa dwóch samochodów ciężarowych typu furgon w formie leasingu operacyjnego (dostawy) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ ) prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.

Bardziej szczegółowo