Informacje o znieczuleniu dzieci dla opiekuna

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Informacje o znieczuleniu dzieci dla opiekuna"

Transkrypt

1 Informacje o znieczuleniu dzieci dla opiekuna Szanowni Paostwo, ankieta, którą Paostwo wypełnią służy do dokładnego poznania stanu zdrowia Waszego dziecka. Informacje dotyczące dotychczasowego leczenia i dostarczone dzięki odpowiedziom na poniższe pytania pozwolą na bezpieczne przeprowadzenie znieczulenia (narkozy), uniknięcie przykrych powikłao oraz możliwie jak najmniej przykry okres pooperacyjny. Z tych powodów zwracamy się do Paostwa z prośbą o dokładne przeczytanie ankiety, a następnie o zakreślenie odpowiednich odpowiedzi oraz dostarczenie na spotkanie przedoperacyjne dokumentacji dotyczącej dotychczasowego leczenia (książeczki zdrowia dziecka, karty informacyjne z wcześniejszego leczenia dziecka w szpitalu, dokumentację z leczenia w przychodni specjalistycznej, np. poradnia metaboliczna, poradnia neurologiczna itp.) Przebieg operacji i okresu pooperacyjnego Bolesne zabiegi medyczne i niektóre badania diagnostyczne są z reguły wykonywane w znieczuleniu (narkozie). Za wykonanie znieczulenia i utrzymanie w czasie jego trwania ważnych funkcji życiowych (m.in. oddychania, krążenia krwi) jest odpowiedzialny lekarz anestezjolog. Jego współpraca z lekarzem wykonującym zabieg służy bezpieczeostwu pacjenta. ZCZULE OGÓLNE (NARKOZA) Znieczulenie ogólne ma na celu eliminację wszystkich nieprzyjemnych doznao związanych z operacją. W pierwszym rzędzie należy tu wymienid ból i lęk. Po podaniu leków dziecko jest wprowadzane w stan podobny do głębokiego snu (bez marzeo sennych). Znieczulenie rozpoczyna się od podania środka nasennego przez wkłutą do żyły kaniulę lub poprzez podawanie tlenu i środków lotnych przez obejmującą usta i nos, przylegającą do twarzy maskę. Znieczulenie podtrzymuje się poprzez podawanie wziewnych środków w postaci lotnej. W znieczuleniu z intubacją tlen i środki wziewne podawane są poprzez rurkę intubacyjną, która wkładana jest do tchawicy po zaśnięciu i usuwana przed obudzeniem dziecka. Intubacja zapewnia prawidłowe oddychanie i chroni płuca przed zachłyśnięciem. Stosowane rodzaje znieczulenia ogólnego zależą od czasu i rodzaju operacji, a także od preferencji samego pacjenta. Dożylne podanie leku jest korzystne dla dziecka, gdyż zasypianie jest spokojniejsze i szybsze, ale wiąże się z niedogodnością związaną z uzyskaniem dostępu do żyły, czyli ukłuciem takim, jak przy pobieraniu krwi do badania. Innym rodzajem jest znieczulenie wziewne na maskę. Dzieci zasypiają na Sali operacyjnej w towarzystwie jednego z rodziców. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza dla dzieci w wieku do 7 lat, które wyjątkowo źle znoszą rozłąkę z rodzicami w tak trudnym dla nich momencie jakim jest oczekiwanie na zabieg oraz okres pooperacyjny. Po zakooczeniu operacji dziecko budzone jest na sali operacyjnej, a następnie wraca do rodziców. Nie ma żadnego działania bez ryzyka! Poważne, zagrażające życiu powikłania związane ze znieczuleniem (np. zatrzymanie akcji serca), są bardzo rzadkie. Stosowane obecnie znieczulenie ogólne, poprzez dokładne podanie minimalnych dawek, łączenie różnych środków, jak też zastosowanie sztucznej wentylacji umożliwia maksymalnie

2 bezpieczne przeprowadzane pacjenta przez okres operacji. W celu uniknięcia komplikacji konieczne jest dobre sterowanie oddechem, krążeniem krwi i innymi ważnymi funkcjami organizmu, są one dokładnie i bez przerwy monitorowane. Nadzorowane jest prawidłowe ułożenie na stole operacyjnym, dzięki czemu unikamy uszkodzenia nerwów wskutek ich ucisku bądź rozciągania, a w następstwie zaburzeo czucia i niedowładów. Przygotowanie dziecka w domu do operacji Znieczulenie ogólne wymaga odpowiedniego przygotowania dziecka. Ma ono na celu możliwie jak największe zmniejszenie niepokoju związanego z oczekiwaniem na zupełnie nowe doświadczenie jkim jest zabieg. Dlatego konieczne jest dokładne wyjaśnienie dziecku, czemu służy operacja, dlaczego nie może się odbyd w domu, czy coś będzie bolało, czy po operacji będą jakieś dolegliwości. Nie wolno dopuszczad do sytuacji, w której dziecko dowiaduje się w ostatniej chwili o planowanym zabiegu. Konieczne jest, aby Paostwo opowiedzieli dokładnie swojemu dziecku jak wygląda operacja. Nie wolno unikad odpowiedzi na Jego pytania. Należy zapewnid, że nie spotka go żadna przykra niespodzianka. Dziecko nie powinno obawiad się nieznanego! Dziecko w dniu operaji powinno zjeśd ostatni posiłek 6 godzin przed planowanym zabiegiem. Konieczne jest dopilnowanie, aby dziecko potem nic nie jadło i nie piło. Należ schowad wszystkie słodycze, gumy do żucia, owoce, napoje. Postępowanie takie zabezpiecza przed groźnym powikłaniem znieczulenia jakim jest zachłyśnięcie treścią pokarmową. Należy zabrad ze sobą piżamę, najlepiej rozpinaną z przodu oraz kapcie. Osoba towarzyszą powinna zabrad ze sobą wygodny strój (np. dres) i buty na zmianę (np. kapcie), książkę dla siebie i ewentualnie zabawki dla dziecka. Przychodzicie Paostwo w dniu operacji o ustalonej godzinie. Po przybyciu należy pokazad dziecku miejsce, w którym będzie pozostawad po operacji., należy je przebrad w piżamę. Następnie mały Pacjent razem z rodzicem trafi na salę operacyjną. Na Sali operacyjnej założymy dziecku cienką kaniulę dożylną lub dokonamy znieczulenia przez maskę. Czas trwania zabiegu odbierany jest przez dziecko jako bardzo krótki, zamyka ono oczy (usypia) na sali operacyjnej i otwiera oczy (budzi się) na łóżku obok rodziców. Niekiedy nie pamięta, że w ogóle była jakaś operacja. Bezpośrednio po obudzeniu dziecko może byd niespokojne, gdyż nie pamięta gdzie się znajduje i nie wie co się stało. Często pyta czy już jest po operacji? Taki stan jest wywołany działaniem leków użytych do znieczulenia i trwa, w zależności od wieku dziecka, czasu trwania zabiegu około kilkunastu minut. Nie jest on związany z bólem. Po około 4 godzinach od zakooczenia operacji dziecko może pid. Przez cały czas po zabiegu mali pacjenci pozostają w towarzystwie rodzica. Przez około 24 godziny po operacji dziecko może byd płaczliwe i niegrzeczne, proszę o traktowanie go z wyrozumiałością i nie karanie. W czasie pobytu w Szpitalu obecna jest wykwalifikowana pielęgniarka i lekarz. Jeżeli macie Paostwo jakiekolwiek wątpliwości pytajcie nas! Przed operacją konieczna jest wizyta u lekarza anestezjologa, podczas której odbierze od Paostwa wypełnioną ankietę i odpowie na wszelkie pytania związane z oczekującą dziecko operacją. DOKŁADNE INFORMACJE O PACJENCIE Obciążenie i niebezpieczeostwo związane z każdym zabiegiem medycznym, w tym również ze znieczuleniem ogólnym, zależy od wielu okoliczności. Szczególne znaczenie ma rodzaj choroby

3 wymagającej operacji. Duży wpływ mają choroby towarzyszące i dotychczas przebyte, stan ogólny, wiek i styl życia. Zadając poniższe pytania chcemy ustalid możliwe zagrożenia i zapewnid najwyższy stopieo bezpieczeostwa. Pytao jest tak wiele, ponieważ chcemy zapobiec również bardzo rzadkim i stosunkowo niegroźnym powikłaniom (np. uszkodzeniu zębów podczas intubacji, podrażnieniu żył, zaburzeniom głosu, nudnościom i wymiotom). Ewentualne wątpliwości dotyczące pytao zawartych w ankiecie będziecie Paostwo mogli wyjaśnid z lekarzem anestezjologiem w czasie wizyty przedoperacyjnej. Podczas wizyty przedoperacyjnej prosimy oddad lekarzowi anestezjologowi wyniki badao laboratoryjnych (jeśli były zlecone).

4 Data. ANKIETA Nr idx, Nr księgi głównej Nazwisko i imię. Nr PESEL.. Adres. Proszę zakreślid właściwą odpowiedź X oraz wpisanie wszystkich informacji dużymi literami lub odpowiednie zakreślenie. Waga. Czy dziecko jest pod stałą opieką lekarza z powodu przewlekłej choroby? Jeżeli tak, o proszę podad z jakiego powodu Czy było leczone z powodu infekcji w ciągu ostatnich 3 tygodni? Czy było leczone przez lekarza z powodu chorób zakaźnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy? Jeżeli tak, to proszę podkreślid z powodu jakich chorób: odra, ospa wietrzna, świnka, płonica, błonica, mononukleoza, inne. Czy dziecko chorowało na żółtaczkę zakaźną? Czy było szczepione w ciągu ostatnich 3 miesięcy? Czy było szczepione przeciw żółtaczce zakaźnej? Czy przyjmuje obecnie leki, witaminy, zioła? Jeżeli tak, to proszę podad jakie Czy dziecko było leczone w szpitalu lub było operowane? Jeżeli tak, to prosimy dostarczyd karty informacyjne lub napisad kiedy i z jakiego powodu. Czy podczas wcześniejszych znieczuleo (narkozy) dziecka (np. u stomatologa) były jakieś objawy niepożądane (powikłania)?

5 Czy wśród krewnych dziecka zdarzały się jakieś powikłania związane ze znieczuleniem (narkozą)? Czy choruje na cukrzycę? Czy ma zaburzenia hormonalne (np. zaburzenia czynności tarczycy, nadnerczy, przysadki, inne) Czy choruje na choroby związane z zaburzeniami krzepnięcia krwi lub występowały przedłużone krwawienia po urazach lub małych zabiegach (częste krwawienia z nosa, rozległe wylewy podskórne, nadmierna skłonnośd do powstawania sioców po małych urazach z wyjątkiem nóg)? Czy wśród krewnych dziecka ktoś choruje na choroby związane z zaburzeniem krzepnięcia krwi? Czy dziecko miało przetaczaną krew Czy w związku z przetaczaniem krwi były jakieś powikłania? Czy choruje na choroby mięśniowe lub nadmierną wiotkośd mięśni? Czy wśród krewnych dziecka są chorzy na choroby mięśniowe lub wiotkośd mięśni? Czy było leczone z powodu chorób serca lub układu krążenia? Jeżeli tak, to proszę podad kiedy i z jakiego powodu Czy choruje na choroby płuc i oskrzeli (astma, rozedma gruźlica, spastyczne zapalenia oskrzeli, zapalenia krtani lub głośni, inne)? Czy stwierdzono ograniczenia ruchów w stawach lub choroby kręgosłupa Czy chorowało na choroby nerek (zakażenia układu moczowego, zapalenia pęcherza, kamicę, inne)? Czy występuje katar sienny, pokrywka, wysypka lub jest uczulone na leki, żywnośd lub inne substancje? Czy było leczone z powodu schorzeo układu nerwowego (mózgowe porażenie dziecięce, padaczka, inne)? Czy leczone było lub jest z powodu chorób psychicznych (nerwice, depresje, inne)?

6 Czy ma schorzenia oczu (jaskra)? Czy ma wadę zgryzu, chwiejące się zęby, próchnicę, protezy, aparat ortodontyczny, inne? Proszę podad czy dziecko choruje na inne choroby wyżej nie wymienione? Jeśli tak to opis

7 Szczegóły dotyczące zabiegu Data zabiegu Przed zabiegiem dziecko nie może nic jeśd od godziny.. Proszę napoid dziecko ostatni raz wodą lub herbatą (może byd słodzona) o godzinie. Do szpitala proszę się zgłosid o godzinie. Szczególnie ważne zalecenia Przez 6 godzin przed zabiegiem dziecko nie może jeśd ani pid. Jest to konieczne, aby uniknąd zachłyśnięcia. Prosimy usunąd protezy zębowe, aparaty ortodontyczne i szkła kontaktowe (już w szpitalu). Należy zdjąd i pozostawid w domu kolczyki, pierścionki, łaocuszki, zapinki do włosów. Należy zapewnid dziecku wygodny transport do domu po zabiegu. Prosimy dostarczyd wypełnioną ankietę i wyniki badao laboratoryjnych oraz inne dokumenty konieczne do wykonania zabiegu. Przez 24 godziny po zabiegu dziecko powinno stale pozostawad pod opieką osoby dorosłej. Oświadczam, że przeczytałem Informację o znieczuleniach dla dzieci oraz, że podane powyżej informacje są zgodne z prawdą. Data i podpis

8 ZGODA NA ZCZULE DZIECKA (wypełnid w obecności lekarza anestezjologa) Lekarz anestezjolog przeprowadził ze mną dzisiaj rozmowę wyjaśniającą postępowanie przed-, śród- i po zabiegu. Zrozumiałe(am) wyjaśnienia i zadałem(am) wszystkie interesujące mnie pytania, w szczególności dotyczące rodzaju znieczulenia, jego zalet jak również ewentualnych powikłao. Nie mam żadnych dodatkowych pytao. Zgadzam się aby planowany zabieg:.. (określid rodzaj zabiegu - lekarz) Zgadzam się, aby planowany zabieg został przeprowadzony w znieczuleniu ogólnym. Zgadzam się również na uzasadnione medycznie postępowanie towarzyszące, (np. przetoczenie płynów krwi, dodatkowe wkłucie dożylne) i w razie konieczności zmianę sposobu znieczulenia. Zgodę wyrażam w porozumieniu z drugim opiekunem dziecka. Zgłaszam następujące ograniczenia towarzyszącego postępowania medycznego:... Data i podpis lekarza data i podpis Pacjenta OŚWIADCZE Dziecko nic nie jadło od 6 godzin i nie piło od godziny.. Data podpis pacjenta

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak tarczycy RAK TARCZYCY / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej właśnie dowiedziałeś się, że masz raka tarczycy! Wyszedłeś z gabinetu, w którym lekarz powiedział

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej 52007 EDYCJA POLSKA ISSN 1896-2734 Zdrowie W numerze: Wielu uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski, narzeka na trudności w uzyskaniu pomocy medycznej. Dlatego piąty numer refugee.pl poświęcamy sprawom

Bardziej szczegółowo

Ciąża! Informacje ogólne Wersja 2011a. Informacje od położnych, lekarzy rodzinnych i ginekologów

Ciąża! Informacje ogólne Wersja 2011a. Informacje od położnych, lekarzy rodzinnych i ginekologów Ciąża! Informacje ogólne Wersja 2011a Informacje od położnych, lekarzy rodzinnych i ginekologów 2010 NVOG, KNOV, NHG, LHV, VVAH, Erfocentrum i RIVM. W niniejszej broszurze zawarto ogólne informacje dla

Bardziej szczegółowo

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Demezon, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Dexamethasoni phosphas

Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta. Demezon, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań. Dexamethasoni phosphas Ulotka dołączona do opakowania: informacja dla pacjenta Demezon, 4 mg/ml, roztwór do wstrzykiwań Dexamethasoni phosphas Należy uważnie zapoznać się z treścią ulotki przed zastosowaniem leku, ponieważ zawiera

Bardziej szczegółowo

zdrowia Szczepienia starannie zaplanowanes. 10 Onkonawigator kampania na rzecz czujności onkologicznej s. 14

zdrowia Szczepienia starannie zaplanowanes. 10 Onkonawigator kampania na rzecz czujności onkologicznej s. 14 nr 3/57 rok XV kwartalnik lato 2013 bliskoissn 2081-1039 zdrowia Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED www.luxmed.pl Onkonawigator kampania na rzecz czujności onkologicznej s. 14 Dietetyczno-

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INICJATYWY WSPIERAJACEJ SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

PROJEKT INICJATYWY WSPIERAJACEJ SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH PROJEKT INICJATYWY WSPIERAJACEJ SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH Autorzy Projektu Ze strony Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: Anna Zawiślak

Bardziej szczegółowo

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego

I. Wprowadzenie. Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Choroby zakaźne Wprowadzenie Wybrane choroby zakaźne wieku dziecięcego Zapalenie wątroby (Hepatitis) Choroby przenoszone drogą płciową HIV/AIDS Gruźlica Zakażenia i zatrucia pokarmowe 1 2 I. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Organizacyjny błąd medyczny

Organizacyjny błąd medyczny PWSZ IPiA STUDIA LUBUSKIE Tom X Sulechów 2014 ŻAKLINA SKRENTY Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Sulechowie Organizacyjny błąd medyczny 1. Wprowadzenie Celem niniejszej publikacji jest próba ukazania przeglądu

Bardziej szczegółowo

13. Rozwój dziecka z wadą serca

13. Rozwój dziecka z wadą serca 13. Rozwój dziecka z wadą serca Dina Radziwiłłowa, Małgorzata Pawłowska, Katarzyna Parafianowicz Narodziny dziecka z wadą serca instynktownie łączą się dla jego rodziców z utratą dziecka zdrowego. Potęguje

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN

DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN DIAGNOSTYKA I POSTĘPOWANIE W DYSTROFII MIĘŚNIOWEJ TYPU DUCHENNE A PORADNIK DLA RODZIN SPIS TREŚCI Strona Oświadczenie 1 1. Wstęp 2 2. Jak korzystać z tego dokumentu 3 3. Rozpoznanie 7 4. Opieka nerwowo-mięśniowa

Bardziej szczegółowo

Magazyn ITP nr 11/107, 28 lutego 2013, ISSN 1733-4896, dodatek do Gazety Jarocińskiej. Fot. Kurhan, mario beauregard - Fotolia

Magazyn ITP nr 11/107, 28 lutego 2013, ISSN 1733-4896, dodatek do Gazety Jarocińskiej. Fot. Kurhan, mario beauregard - Fotolia Magazyn ITP nr 11/107, 28 lutego 2013, ISSN 1733-4896, dodatek do Gazety Jarocińskiej Fot. Kurhan, mario beauregard - Fotolia Fot. Yuganov Konstantin / fotolia.com informator medyczny 28 lutego 2013 3

Bardziej szczegółowo

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA.

Choroby przewlekłe LECZYĆ PO LUDZKU AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI ZDROWOTNEJ WWW.WYBORCZA. P O R A D N I K P A C J E N T A LECZYĆ PO LUDZKU WWW.WYBORCZA.PL/LECZYC Choroby przewlekłe FOT. EAST NEWS P A R T N E R D O D A T K U AKCJA SPOŁECZNA GAZETY WYBORCZEJ ORAZ INSTYTUTU PRAW PACJENTA I EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce

Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce Jestem mamą w Polsce Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce Jestem mamą w Polsce. Informator dla migrantek, które oczekują dziecka w Polsce. Redakcja: Agnieszka Kosowicz, Marta Piegat-Kaczmarczyk

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej

Bardziej szczegółowo

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione)

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Urszula Cisoń-Apanasewicz Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo

Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo I INTENSYWNA OPIEKA ANESTEZJOLOGIA Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo Analiza pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia przyjmowanych na oddział intensywnej terapii

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O ZABIEGU USUNIĘCIA

INFORMACJA O ZABIEGU USUNIĘCIA INFORMACJA O ZABIEGU USUNIĘCIA TARCZYCY (STRUMEKTOMII) Szanowni Państwo! Na podstawie przeprowadzonych badań, rozpoznano u Państwa chorobę tarczycy, która wymaga leczenia operacyjnego. Przed zabiegiem

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187 14053 Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Zespół Downa. Dorosłość i medycyna

Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Publikacja dla rodziców i opiekunów Zespół Downa. Dorosłość i medycyna Publikacja dla rodziców i opiekunów Publikacja dofinansowana przez Ministra Zdrowia. W ramach programu:

Bardziej szczegółowo

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy;

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy; STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI

Bardziej szczegółowo

zdrowiawww.luxmed.pl

zdrowiawww.luxmed.pl nr 3/46 rok XII kwartalnik jesień 2010 blisko ISSN 2081-1039 zdrowiawww.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED Kamienie nieproszeni lokatorzy pęcherzyka żółciowego s. 8 Szczepienia

Bardziej szczegółowo

Informator dla przyszłych mam

Informator dla przyszłych mam Informator dla przyszłych mam Ciąża, poród, połóg Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne Suplementacje Świadczenia profilaktyczne i działania z zakresu promocji zdrowia Pozycja Badania, suplementacje,

Bardziej szczegółowo

Mirosław Markiewicz i wsp. PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO TRANSPLANTACJI SZPIKU KOSTNEGO

Mirosław Markiewicz i wsp. PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO TRANSPLANTACJI SZPIKU KOSTNEGO Mirosław Markiewicz i wsp. PRZEWODNIK DLA PACJENTÓW PO TRANSPLANTACJI SZPIKU KOSTNEGO Katowice 11.2006 1 Wstęp Przeszczepienie szpiku jest szansą na drugie życie. Jego powodzenie zależy w dużej mierze,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY

PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY PRZEWODNIK CUKRZYCOWY DLA PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ MATERIAŁ EDUKACYJNY Publikacja finansowana dzięki dotacji Fundacji MEDTRONIC OPRACOWANIE: Prof. nadz. dr hab. med. Katarzyna Cypryk Klinika Diabetologii

Bardziej szczegółowo

Polnisch Funkcjonowanie systemu zdrowotnego w Niemczech Przewodnik dla obcokrajowców

Polnisch Funkcjonowanie systemu zdrowotnego w Niemczech Przewodnik dla obcokrajowców Polnisch Funkcjonowanie systemu zdrowotnego w Niemczech Przewodnik dla obcokrajowców Zadbajmy wspólnie o zdrowie Impressum Das deutsche Gesundheitssystem Ein Wegweiser für Migrantinnen und Migranten Gesundheit

Bardziej szczegółowo

Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii

Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii NR 5 STYCZEŃ 2014 DOBRE SERCE MAGAZYN DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI RYTMU SERCA I PACJENTÓW Z WSZCZEPIONYMI KARDIOWERTERAMI-DEFIBRYLATORAMI ORAZ ROZRUSZNIKAMI Okazali serce pacjentom korzystającym z elektroterapii

Bardziej szczegółowo

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia

zdrowiawww.luxmed.pl Profilaktyka chorób serca s. 10 Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia nr 2/56 rok XV kwartalnik wiosna 2013 blisko ISSN 2081-1039 zdrowiawww.luxmed.pl Magazyn Pacjentów Centrów Medycznych Grupy LUX MED Gdy ręka szwankuje - zespół cieśni kanału nadgarstka s. 7 Alergia - tego

Bardziej szczegółowo