nazwisko i imię dziecka PESEL / wiek adres masa ciała / wzrost (cm) nr historii choroby wypełnia lekarz

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "nazwisko i imię dziecka PESEL / wiek adres masa ciała / wzrost (cm) nr historii choroby wypełnia lekarz"

Transkrypt

1 nazwisko i imię dziecka PESEL / wiek adres masa ciała / wzrost (cm) nr historii choroby wypełnia lekarz Zadaniem lekarza anestezjologa jest zapewnienie dziecku największego bezpieczeństwa i komfortu podczas znieczulenia przy zabiegu operacyjnym. Prosimy o zapoznanie się z informacjami zamieszczonymi poniżej (integralną częścią ankiety jest świadoma zgoda rodzica/opiekuna prawnego dziecka, do planowego zabiegu operacyjnego na zaproponowane przez lekarza anestezjologa znieczulenie ogólne/narkozę). Zgodę należy podpisać w obecności lekarza anestezjologa. Informacje o przebiegu znieczulenia ogólnego Zdecydowana większość zabiegów operacyjnych u dzieci przeprowadzana jest w znieczuleniu ogólnym. Znieczulenie ogólne/pełne uśpienie/narkoza zapewnić ma małemu pacjentowi pełen komfort w czasie wykonywanej operacji, nieodczuwanie bólu, spokój i niepamięć zdarzeń odbytego zabiegu. Znieczulenie ogólne to okres czasowego, kontrolowanego, odwracalnego i całkowitego zniesienia bólu, świadomości i odruchów obronnych osoby znieczulanej. Przed każdym zabiegiem operacyjnym Państwa dziecko czeka podwójna kwalifikacja - lekarza laryngologa/chirurga dotycząca rodzaju zabiegu oraz - lekarza anestezjologa dotycząca wyboru najkorzystniejszej metody znieczulenia ogólnego. Możliwość wystąpienia niezmiernie rzadkich i zagrażających życiu powikłań w czasie i po znieczuleniu ograniczy wnikliwa analiza danych o stanie zdrowia dziecka przedstawionych nam przez rodziców/ opiekunów w ankiecie anestezjologicznej. Prosimy o przedstawienie dziecku celu przybycia do szpitala. Dziecko świadome zachowuje się bardziej ufnie i spokojnie. Dołożymy wszelkich starań, aby pobyt w naszym szpitalu nie przysporzył dziecku nieprzyjemnych wrażeń. Przed zabiegiem wskazane jest, aby dziecko skorzystało z toalety.

2 1 Przygotowanie do znieczulenia ogólnego Około pół godziny przed operacją dziecko otrzyma lek uspokajający w postaci syropu lub tabletki. Lekarstwo zmniejsza poziom lęku, ułatwia przeniesienie dziecka w obecności pielęgniarki na salę operacyjną oraz łagodzi stres przy rozpoczęciu znieczulenia/narkozy. Wcześniej podany lek wystarcza najczęściej do założenia wkłucia dożylnego (kolorowego motylka) niezbędnego do podania leków i rozpoczęcia znieczulenia/narkozy. Prosimy o zaufanie od tego momentu zespół lekarski i pielęgniarski będzie zajmował się tylko małym pacjentem. 2 Znieczulenie ogólne dotchawicze to najczęściej wykonywana forma znieczulenia ogólnego u dzieci. Polega ono na podaniu leków nasennych, przeciwbólowych i zwiotczających (dożylnie lub wziewnie - na maskę). W kolejnej fazie wprowadzana jest rurka intubacyjna, którą łączy się z aparatem do znieczulenia/narkozy. W czasie trwania zabiegu chirurgicznego zespół anestezjologiczny/lekarz anestezjolog i współpracująca z nim pielęgniarka anestezjologiczna/ będą czuwać m.in. nad prawidłową akcją serca i krążeniem krwi, oddechem i monitorować pomiary ciśnienia krwi, jej wysycenia tlenem, kontrolować tętno i zapis EKG pracy serca, temperaturę ciała. 3 Po zakończeniu operacji i narkozy usuwana jest rurka intubacyjna. Dziecko, które samodzielnie oddycha trafia na pooperacyjną salę obserwacyjną, gdzie przez ok. 30 min. jest pilnie nadzorowane. Po okresie obserwacji dziecko przekazywane jest rodzicom oraz zespołowi pielęgniarek i lekarzy oddziału szpitalnego, wraca na salę chorych. Nadal jest obserwowane i prowadzone zgodnie z zaleceniami lekarskimi. 4 Zdarza się, że dziecko po zabiegu może czuć się zdezorientowane, pobudzone wtedy potrzebna jest współpraca pomiędzy rodzicem/opiekunem, a zespołem lekarsko-pielęgniarskim. Kontynuowane są wlewy kroplowe dożylne, podawane są leki uśmierzające ból, w określonym czasie dziecko dostaje płyny do picia. 5 Powikłania znieczulenia ogólnego zagrażające zdrowiu lub życiu dziecka w chirurgii planowej są niezmiernie rzadkie, a częstość zgonów ocenia się na ok. 1 : Ryzyko poważnych powikłań jest wyższe w przypadku dzieci obciążonych poważnymi schorzeniami ogólnymi. Ogromna większość potencjalnych powikłań ma charakter lekkich i przemijających dolegliwości nie pozostawiających żadnego uszczerbku na zdrowiu. W piśmiennictwie medycznym wymienia się wg częstości ich występowania: bóle gardła, drapanie, trudności w przełykaniu, uczucie braku powietrza i trudności w oddychaniu, nudności i wymioty, chwilowe odzyskanie świadomości w czasie zabiegu, powierzchowne uszkodzenie wargi, języka i zębów, nietypowe reakcje na leki anestezjologiczne, zachłyśnięcie się treścią pokarmową i aspiracją jej do dróg oddechowych, gorączka złośliwa.

3 nazwisko i imię dziecka Szanowni Rodzice/Opiekunowie dziecka PROSIMY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ ANKIETĘ I ODPOWIEDZIEĆ WYCZERPUJĄCO NA ZAWARTE W NIEJ PYTANIA (proszę zaznaczyć x właściwą odpowiedź): 1. Choroba obecna / RODZAJ PLANOWANEGO ZABIEGU 2. Czy dziecko przechodziło poważne choroby? JAKIE/KIEDY? 3. Czy dziecko było hospitalizowane? Z JAKIEGO POWODU/KIEDY? 4. Czy dziecko było kiedyś operowane? Z JAKIEGO POWODU/KIEDY? 5. Czy dziecko kiedykolwiek było znieczulane ogólnie/miejscowo? JAKIE/KIEDY? 6. Czy dziecko miało poważne urazy? 7. JAKIE/KIEDY? 8. Czy dziecko objęte jest stałą lekarską opieką specjalistyczną z powodu choroby przewlekłej (np. alergologicznej, kardiologicznej, endokrynologicznej, itp.)? JAKIEJ/Z JAKIEGO POWODU? 9. Czy dziecko przechodziło choroby zakaźne? JAKIE/KIEDY? 10. Czy dziecko przyjmuje leki na stałe? JAKIE/DAWKI? 11. Czy dziecko przyjmowało ostatnio antybiotyki? JAKIE/KIEDY? 12. Czy dziecko jest uczulone na jakiekolwiek leki? JAKIE? 13. Czy dziecko było leczone z powodu infekcji/stanu zapalnego w ciągu ostatnich 3 tygodni? 14. Czy dziecko było szczepione w czasie ostatnich 2 miesięcy? PRZECIWKO? 15. Czy dziecko przechodziło choroby zakaźne w czasie ostatnich 2 miesięcy? JAKIE? 16. Czy u dziecka występuje przedłużone krwawienie po skaleczeniach/zabiegach u dentysty? 17. Czy u dziecka występuje skłonność do powstawania siniaków po urazach?

4 18. Czy dziecko choruje/chorowało na anemię, niedokrwistość? KIEDY? 19. Czy dziecko ma rozpoznane choroby krwi? JAKIE? 20. Czy dziecko miało kiedykolwiek przetaczaną krew? KIEDY/W JAKICH OKOLICZNOŚCIACH? 21. Czy występują zaburzenia krzepnięcia krwi w rodzinie? 22. Czy u dziecka występuje zwiększone ciśnienie krwi? 23. Czy u dziecka występuje kaszel, świsty przy oddychaniu? 24. Czy u dziecka występuje nawracające zapalenie krtani? 25. Czy dziecko choruje na astmę oskrzelową? 26. Czy dziecko chorowało na gruźlicę? KIEDY? 27. Czy u dziecka/w rodzinie występuje wiotkość mięśni? 28. Czy u dziecka występuje ograniczenie ruchomości stawów? 29. Czy dziecko łatwo się męczy? 30. Czy dziecko ma zdiagnozowaną wadę serca? 31. Czy u dziecka zaobserwowano zaburzenia rytmu serca? 32. Czy u dziecka zaobserwowano omdlenia? 33. Czy u dziecka występują utraty przytomności? 34. Czy dziecko choruje na padaczkę? 35. Czy u dziecka występowały stany drgawkowe? 36. Czy u dziecka zaobserwowano zawroty głowy/zaburzenia równowagi? 37. Czy u dziecka rozpoznano ADHD? 38. Czy u dziecka rozpoznano wady wzroku?

5 39. Czy u dziecka występują częste wymioty? 40. Czy dziecko nosi aparat ortodontyczny? 41. Czy dziecko ma chwiejące się zęby? 42. Czy u dziecka zdiagnozowano chorobę wątroby? JAKĄ? 43. Czy dziecko choruje na cukrzycę? 44. Czy u dziecka zdiagnozowano chorobę tarczycy? JAKĄ? 45. Czy dziecko jest uczulone na pyłki roślin, kurz, roztocza? 46. Czy u dziecka występuje alergia pokarmowa? 47. Czy u dziecka występują inne uczulenia, np.: plaster, lateks? 48. Czy u dziecka są rozpoznane wady genetyczne? JAKIE? 49. Czy u dziecka zdiagnozowano zaburzenia odporności? 50. Czy dziecko moczy się w nocy? 51. Czy dziecko często oddaje mocz? JAK CZĘSTO? 52. Czy dziecko przechodziło infekcje dróg moczowych? KIEDY? Oświadczam, że przeczytałem/-am powyższą ankietę anestezjologiczną i podane w niej przeze mnie odpowiedzi o stanie zdrowia mojego dziecka, przebiegu jego dotychczasowego leczenia/konsultacji i stosowanych lekach są pełne, prawdziwe i wyczerpujące. Jestem świadom/-a ewentualnych zagrożeń dla zdrowia i przebiegu znieczulenia u mojego dziecka wynikających z niedopełnienia obowiązku przedstawienia zespołowi lekarsko-pielęgniarskiemu szczegółów wywiadu chorobowego. Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego imię i nazwisko dziecka

6 Zalecenia przedoperacyjne 2 dni przed zabiegiem dziecko nie powinno uczestniczyć w zajęciach szkolnych lub przedszkolnych 1 dobę przed zabiegiem dziecko powinno przebywać stale pod opieką rodziców/opiekunów JEDZENIE: przez 6 godzin przed operacją dziecko nie może nic zjeść PICIE: przez 4 godziny przed operacją dziecko nie może pić płynów Jeżeli dziecko przyjmuje lekarstwa z innych powodów należy je kontynuować Pozostawić w domu ozdoby, kolczyki, pierścionki, łańcuszki Należy zmyć lakier z pomalowanych paznokci Przez 24 godziny po zabiegu dziecko powinno pozostać pod opieką osoby dorosłej Przed zabiegiem wskazane jest, aby dziecko skorzystało z toalety Oświadczam, że przeczytałem i wykonałem wszystkie przedoperacyjne zalecenia anestezjologiczne. Data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego ŚWIADOMA ZGODA NA ZNIECZULENIE DZIECKA DO ZABIEGU OPERACYJNEGO Zgodę należy podpisać w dniu zabiegu w obecności lekarza anestezjologa Po zapoznaniu się z przedstawionymi informacjami oświadczam, że zostałem/-łam w sposób dla mnie jasny i całkowicie zrozumiały i wyczerpujący poinformowany/-a o potrzebie, sposobie i rodzaju znieczulenia koniecznego do wykonania planowej operacji u mojego dziecka i miałem nieskrępowaną możliwość zadawania pytań dotyczących ryzyka planowanego znieczulenia i możliwości wystąpienia powikłań po znieczuleniu jako Rodzic/Opiekun prawny dziecka Wyrażam świadomą zgodę na wykonanie znieczulenia do zabiegu operacyjnego u mojego dziecka i w pełni świadomie zgadzam się na rodzaj znieczulenia zaproponowany przez lekarza anestezjologa RODZAJ ZNIECZULENIA Zgadzam się również na uzasadnione medycznie zmiany lub rozszerzenie postępowania anestezjologicznego i w razie konieczności zmianę sposobu znieczulenia, jak również na towarzyszące temu postępowanie /wkłucie dożylne, przetoczenie płynów/krwi, leczenie krążeniowe, oddechowe w czasie i po zabiegu operacyjnym. Data i czytelny podpis Matki dziecka/opiekunki prawnej: Data i czytelny podpis Ojca dziecka/opiekuna prawnego: Chorzów, dnia: Chorzów, dnia: Data i czytelny podpis Dziecka (jeżeli ukończyło 16 rok życia): Chorzów, dnia: Data, pieczątka i podpis konsultującego lekarza anestezjologa, w którego obecności zostały wyrażone i podpisane powyższe zgody Chorzów, dnia pieczątka Wnioski anestezjologa i kwalifikacja / dopuszczenie do znieczulenia ogólnego / miejscowego do zabiegu operacyjnego :

7 nazwisko i imię dziecka 1 Po konsultacji specjalistycznej dziecka i zakwalifikowaniu do leczenia zabiegowego należy wpisać się na listę pacjentów oczekujących w rejestracji głównej Szpitala. 2 W wyznaczonym dniu zabiegu medyczna o godzinie medyczna dziecko z rodzicem lub opiekunem prawnym powinno zgłosić się w Szpitalu. 3! Wymagane dokumenty / informacje: skierowanie do Szpitala wypisane przez lekarza karta chipowa książeczka zdrowia dziecka zaświadczenie potwierdzające szczepienia przeciw WZW typu B kserokopia posiadanej dokumentacji medycznej (wypisy, TK, MR, lub RTG) płyta CD formularz medyczny dziecka (na odwrocie) anestezjologiczna ankieta przedoperacyjna PESEL dziecka dane konieczne do wystawienia druku zwolnienia lekarskiego aktualna konsultacja lekarza specjalisty (dotyczy dzieci leczonych w poradniach specjalistycznych) dostarczenie kompletu dokumentacji odracza termin zabiegu operacyjnego. 4 W dniu przyjęcia dziecko powinno: 5 być zdrowe, bez cech aktywnego zakażenia, minimum 3 tygodnie od ostatniego szczepienia i 6 tygodni od przebycia choroby zakaźnej wypełnia rejestratorka wypełnia rejestratorka Wymagane badania laboratoryjne: morfologia z rozmazem czas i wskaźnik protrombinowy czas APTT czas INR 6 pozostawać na czczo (tzn. bez jedzenia i picia, dzieci starsze 6 godz., niemowlęta 4 godz.) Pozostałe informacje: Prosimy o zabranie rzeczy osobistych koniecznych przy pobycie w Szpitalu (piżama, pantofle, przybory toaletowe) Z dzieckiem na stałe może przebywać tylko jedna osoba, która uzgodniła i zaakceptowała świadczenia pobytowe Prosimy o wnikliwą analizę i wypełnienie wszystkich ankiet, które otrzymacie Państwo do domu, są one istotne dla bezpieczeństwa Państwa dziecka! Badania można wykonać w Szpitalu w dniu przyjęcia lub 1-7 dni przed planowaną datą zabiegu o godzinie 07:30-08:00. Możliwe jest również dostarczenie wyników badań z innych laboratoriów analitycznych ( nie starsze niż 7 dni).! Drogi Pacjencie! W przypadku rezygnacji lub zmiany terminu prosimy o pilny kontakt: 32/ lub 32/ , na to miejsce czeka inne chore dziecko. Zgodnie z ustawą z 2004 r. o świadczeniu usług zdrowotnych ze środków publicznych art. 20, pkt. 10 w celu otrzymania jednego świadczenia opieki zdrowotnej na podstawie skierowania pacjent może wpisać się na jedną listę oczekujących.

8 nazwisko i imię dziecka PESEL / wiek planowany zabieg wypełnia lekarz Szanowna Pani Doktor, Szanowny Panie Doktorze, W trosce o maksymalne bezpieczeństwo dziecka zakwalifikowanego do zabiegu operacyjnego prosimy uprzejmie P.T. Lekarza rodzinnego/pediatrę prowadzącego dziecko o badanie przedoperacyjne oraz o informacje dotyczące jego stanu zdrowia, chorób przebytych, leków stosowanych przewlekle i ewentualnej modyfikacji sposobu ich podawania w okresie przed-/około-/i pooperacyjnym. Proszę o wpis poniżej. Z wyrazami szacunku, podpis, pieczątka

System obiegu informacji o pacjencie

System obiegu informacji o pacjencie Załącznik Nr 2 System obiegu informacji o pacjencie 1 Funkcjonalności Ogólne... 3 2 e - Rejestracja... 5 3 Rejestracja... 7 4 Poradnia... 12 5 Izba Przyjęć/SOR... 15 6 Oddział... 22 7 Anestezjologia...

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ

Bardziej szczegółowo

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy;

5) ciąża fizjologiczna ciążę przebiegającą w sposób prawidłowy; STANDARDY POSTĘPOWANIA MEDYCZNEGO PRZY UDZIELANIU ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH Z ZAKRESU OPIEKI OKOŁOPORODOWEJ SPRAWOWANEJ NAD KOBIETĄ W OKRESIE FIZJOLOGICZNEJ CIĄŻY, FIZJOLOGICZNEGO PORODU, POŁOGU ORAZ OPIEKI

Bardziej szczegółowo

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA

2014-11-10 PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA PROCES PIELĘGNOWANIA DIAGNOZA PIELĘGNIARSKA Pielęgnowanie wykorzystujące podejście tradycyjne model opieki zadaniowy, funkcyjny (task allocation) Pielęgnowanie wykorzystujące proces pielęgnowania model

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. Dziennik Ustaw Nr 187 14053 Poz. 1259 1259 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 września 2010 r. w sprawie standardów postępowania oraz procedur medycznych przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r.

Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 września 2010 r. Standardy postępowania oraz procedury medyczne przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych z zakresu opieki okołoporodowej sprawowanej

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INICJATYWY WSPIERAJACEJ SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH

PROJEKT INICJATYWY WSPIERAJACEJ SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH PROJEKT INICJATYWY WSPIERAJACEJ SYSTEM RATOWNICTWA MEDYCZNEGO ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM DYSPOZYTORÓW MEDYCZNYCH Autorzy Projektu Ze strony Fundacji Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy: Anna Zawiślak

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym Dziennik Ustaw Nr 8 546 Poz. 36 36 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie niektórych świadczeń zdrowotnych przysługujących żołnierzom zawodowym Na podstawie art. 67

Bardziej szczegółowo

Informator dla przyszłych mam

Informator dla przyszłych mam Informator dla przyszłych mam Ciąża, poród, połóg Badania diagnostyczne i konsultacje medyczne Suplementacje Świadczenia profilaktyczne i działania z zakresu promocji zdrowia Pozycja Badania, suplementacje,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA PACJENTA

PRZEWODNIK DLA PACJENTA SZPITAL DAMIANA SZPITAL DAMIANA PRZEWODNIK DLA PACJENTA Z Damianem przez całe życie O SZPITALU DAMIANA Szpital Damiana otwarty został w 1994 roku jako pierwszy prywatny szpital w Warszawie. Szpital składa

Bardziej szczegółowo

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione)

Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Zadania i kompetencje pielęgniarki w opiece nad pacjentem w wybranych stanach internistycznych (wydanie II uzupełnione) Urszula Cisoń-Apanasewicz Nowy Sącz

Bardziej szczegółowo

Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo

Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo I INTENSYWNA OPIEKA ANESTEZJOLOGIA Pielęgnacja pacjenta leczonego metodą pozaustrojowego utlenowania krwi- ecmo Analiza pacjentów po nagłym zatrzymaniu krążenia przyjmowanych na oddział intensywnej terapii

Bardziej szczegółowo

13. Rozwój dziecka z wadą serca

13. Rozwój dziecka z wadą serca 13. Rozwój dziecka z wadą serca Dina Radziwiłłowa, Małgorzata Pawłowska, Katarzyna Parafianowicz Narodziny dziecka z wadą serca instynktownie łączą się dla jego rodziców z utratą dziecka zdrowego. Potęguje

Bardziej szczegółowo

Razem przeciwko chorobom krwi i szpiku kostnego

Razem przeciwko chorobom krwi i szpiku kostnego Przewodnik dla Dawców szpiku i krwiotwórczych komórek macierzystych Razem przeciwko chorobom krwi i szpiku kostnego www.dkms.pl Dziękujemy za to, że jesteś z nami. Dzięki Tobie możemy realizować naszą

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej

Przewodnik po polskim systemie opieki zdrowotnej 52007 EDYCJA POLSKA ISSN 1896-2734 Zdrowie W numerze: Wielu uchodźców, którzy przyjeżdżają do Polski, narzeka na trudności w uzyskaniu pomocy medycznej. Dlatego piąty numer refugee.pl poświęcamy sprawom

Bardziej szczegółowo

TWOJE ŚWIADCZENIA PORADNIK UCZESTNIKA

TWOJE ŚWIADCZENIA PORADNIK UCZESTNIKA TWOJE ŚWIADCZENIA PORADNIK UCZESTNIKA 1 Poświadczenie ubezpieczenia Niniejsze poświadczenie potwierdza, że uczestnik jest objęty programem Medicaid oferowanym za pośrednictwem CountyCare Health Plan,

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pacjencie! WSTĘP

Szanowny Pacjencie! WSTĘP Rak tarczycy RAK TARCZYCY / 1 Szanowny Pacjencie! WSTĘP Skoro trzymasz tę broszurę w ręce to najprawdopodobniej właśnie dowiedziałeś się, że masz raka tarczycy! Wyszedłeś z gabinetu, w którym lekarz powiedział

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU

REGULAMIN ORGANIZACYJNY SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA GINEKOLOGICZNO POŁOŻNICZEGO W WAŁBRZYCHU Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wewnętrznego Dyrektora Nr 8/2012 z dnia 30.06.2012 Zaopiniowano: Uchwałą Rady Społecznej nr 4 /2012 Z dnia 29 czerwca 2012r. Zmiany: Aneks nr 1 z dnia 15.11.2012r. tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r.

Stan prawny na dzień 1 stycznia 2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr.../VI/2013 Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych z dnia... r. w sprawie przyjęcia programu przeszkolenia, sposobu i trybu odbywania oraz zaliczenia przeszkolenia przez pielęgniarkę

Bardziej szczegółowo

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą.

Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką. Jestem tatą. Nie terapeutą. Informator dla rodziców dzieci z niepełnosprawnościami Jestem mamą. Nie rehabilitantką.

Bardziej szczegółowo

W oczekiwaniu na przeszczep płuc

W oczekiwaniu na przeszczep płuc W oczekiwaniu na przeszczep płuc Poradnik informacyjno - edukacyjny dla Pacjenta i jego Bliskich Poradnik informacyjno - edukacyjny dla Pacjenta i jego Bliskich W oczekiwaniu na przeszczep płuc Fundacja

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu pacjenta ROZDZIAŁ ZARYS CELE SŁOWA KLUCZOWE

Ocena stanu pacjenta ROZDZIAŁ ZARYS CELE SŁOWA KLUCZOWE ROZDZIAŁ 11 Ocena stanu pacjenta ZARYS Ocena stanu pacjenta jako podstawowa umiejętność Przeprowadzanie wywiadu Techniki przeprowadzania wywiadu Elementy wywiadu Ocena aktualnego stanu fizycznego pacjenta

Bardziej szczegółowo

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO

z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO ubezpieczenia Pakiet MOJE DZIECKO Wyciąg z Ogólnych warunków grupowego ubezpieczenia na życie Optymalny Wybór AXA zmienionych umową generalną nr 1 dla Pakietu MOJE DZIECKO Spis treści 1) Wyciąg z Ogólnych

Bardziej szczegółowo

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja

Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja Cukrzyca ciążowa Definicja, diagnostyka, postępowanie i edukacja prof. dr hab. n. med. Ewa Wender-Ożegowska Klinika Położnictwa i Chorób

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY

OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA MEDYCZNY EKSPERT DOMOWY Kod warunków: KZGP32 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia stosuje się do umów dodatkowego grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r.

Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 417. DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 31 października 2012 r. Warszawa, dnia 6 listopada 2012 r. Inspektorat Wojskowej Służby Zdrowia Poz. 417 DECYZJA Nr 345/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 31 października 2012 r. w sprawie wprowadzenia w resorcie obrony narodowej

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2014 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin 2012 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu

Bardziej szczegółowo