Termin wizyty: lutego 2008 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termin wizyty: 17 23 lutego 2008 roku"

Transkrypt

1 Raport z wizyty studyjnej w Szkole Policji w Hamburgu, w ramach projektu Elearning w europejskim systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego Policji. Termin wizyty: lutego 2008 roku Partner niemiecki: Landespolizeischule Hamburg, Carl-Cohn-Straβe 39, Program wizyty w Niemczech przygotował zespół Wolfganga Kopitzsch'a, Zastępcy Dyrektora Szkoły (Szef Pedagogów) z Landespolizeischule w Hamburgu wspólnie z pracownikami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Do naszej dyspozycji byli pracownicy Centrum Medialnego (Medienzentrum), wydziału, który zajmuje się pozamerytoryczną stroną E-learningu. Program wizyty obejmował rozmowy, prezentacje i praktyczny przykład tworzenia kontentu w Medienzentrum, wizyty w Szkole Policji Wodnej oraz w firmie outsourcingowej Dataport zajmującej się obsługą komputerową policji hamburskiej. WYBÓR SYSTEMU E-LEARNINGOWEGO Republika Federalna Niemiec to kraj federacyjny, w którym każdy z siedemnastu landów posiada odrębny system szkolenia i doskonalenia zawodowego formacji policyjnych. Policja w każdym kraju związkowym posiada również własny system komputerowy (informatyczny) tzw. Intrapol. Pomimo to cały obszar Niemiec pokryty jest siecią jednolitą tzw. Extrapol umożliwiającą komunikację wszystkich landów i zamieszczanie w niej informacji dotyczących wszystkich formacji Policyjnych w Niemczech. W systemie Extrapol pracuje obecnie około 140 tysięcy komputerów. Problematyka związana z wykorzystaniem Internetu i narzędzi informatycznych w procesie kształcenia Policji pojawiła się w Hamburgu już 13 lat temu. W tym czasie podjęto kilka prób przygotowania szkoleń e-learningowych lecz włączenie ich do sieci Intrapol okazało się niemożliwe 1

2 ze względu na zbyt duże obciążenie systemu informatycznego. Hamburg jest państwem-miastem i ta specyfika miała ogromny wpływ na dobór narzędzi wspomagających procesy kształcenia i doskonalenia zawodowego policjantów pełniących służbę w hamburskiej policji. Mała powierzchnia, niewielkie odległości to czynniki, które pozwalają szybko i tanio przeprowadzić szkolenia w Landespolizeischule. Takie spotkanie szkoleniowe, inaczej niż w rozległych krajach, jest przede wszystkim mało kosztowne. Z tego względu zdecydowano się na wprowadzenie blended e-learningu stanowiącej połączenie informatycznych metod nauki z tradycyjną formą kontaktu pomiędzy słuchaczami a wykładowcami. Zastosowanie blended-learning'u było spowodowane opisaną wyżej specyfiką państwa-miasta oraz tym, że E-learning jest narzędziem preferującym naukę pamięciową, indywidualną, obarczoną wieloma wadami (niedostateczna weryfikacja zdobytych umiejętności, wiele teorii mało praktyki). Według pracowników hamburskiej szkoły policji, E-learning jest metodą nauczania nie spełniającą wszystkich potrzeb oraz celów szkoleniowych.. Blended-learning to synteza technologii internetowej, multimedialnej i szkoleń prowadzonych w tradycyjnej formie (nauczyciel słuchacz). Może być realizowany dwojako: najpierw szkolenie i wyjaśnienie spraw spornych, potem samodzielna nauka z pomocą multimedialnych narzędzi dostępnych w intranecie albo przygotowanie się do spotkania szkoleniowego z wykorzystaniem dostępnej w intranecie multimedialnej bazy gromadzącej stosowną wiedzę. Dziś w Intranecie hamburskiej policji dostępnych jest 200 tematów. Każdemu z nich towarzyszy multimedialny dodatek przeznaczony do samokształcenia. Te multimedialne podręczniki tworzone są w Medienzentrum, które jest wydziałem Landespolizeischule. Hamburska policja nie korzysta z outsourcingu jeśli chodzi o materiały szkoleniowe.. W chwili obecnej system Blenden-Learning pracuje na tzw. Landserwerze oraz 60 komputerach umiejscowionych w komisariatach Policji. Urządzenia te zabezpieczone są przed nieuprawnionym wyłączeniem z zasilania co jest niezbędne do zdalnego aktualizowania oprogramowania przez administratora. Urządzenia te nie posiadają również napędów CD ani napędów dyskietek, co zapobiega wprowadzeniu nieuprawnionych zmian lub wirusów. Ponieważ Landserwer obsługuje całą sieć wewnętrzną tzn. Intrapol, aby nie przeciążać sieci zdalne aktualizowanie oprogramowania odywa się jednocześnie tylko dla 4 do 5 komputerów jednocześnie. W całej sieci Intrapol pracuje obecnie 4 tysiące komputerów. 2

3 BROSCHÜRE PPOINT FILME PPOINT THEMENK REIS PPoint BROSCHÜRE PPOINT FILME PPOINT THEMENKREIS PPoint Medienzentrum w Szkole Policji w Hamburgu Materiały przeznaczone dla Blended-learningu, zgrupowane w Medienportal, zajmują 6 GB. Impressum Home HOME FRAGEN IMPRESSUM BEENDEN BROSCHÜREN CHECKLISTEN PRÄSENTATIONEN FILME SIE ERREICHEN UNS TELEFONISCH UNTER IMPRESSUM MEDIENZENTRUM LANDESPOLIZEISCHULE LPS 132 BRAAMKAMP 3, HAMBURG LEITUNG NA DIETER SCHEDAY SERVICE NA MEDIENAUSGABE, GERÄTESERVICE NA THOMAS FINHAGEN NA JÖRG EICHLER NA HOLGER KROLL GERÄTE NA ANDREAS STAFFETIUS PRINT & PC NA DIETER STAHLBERG NA ROLF HEUSER VIDEO NA THOMAS PRÖHL HOME FRAGEN IMPRESSUM BEENDEN BROSCHÜREN CHECKLISTEN PRÄSENTATIONEN FILME HOME Titelthema Digitalfunk Zur Fußballweltmeisterschaft werden in Hamburg erstmals einem eingeschränkten Nutzerkreis digitale Funkgeräte zur Verfügung stehen. Die Beschulung erfolgt durch LPS 33. Zur allgemeinen Information werden an dieser Stelle die dafür von LPS 132 erstellten Schulungsunterlagen angeboten. Die folgenden Darstellungen sind zur Visualisierung des Unterrichtes konzipiert und damit Hilfsmittel des Lehrers. Es handelt sich ausdrücklich nicht um ein Selbstlernprogramm! AKTUELL AUSLÄNDERRECHT ZUWANDERUNGS- GESETZ 2005 AUSWEISE BESCHEINIGUNGEN, GENEHMIGUNGEN PRÄVENTION AUFGEPASST- GEFAHR! ATEMSCHUTZ RICHTIGER UMGANG AKTUELL AUSLÄNDERRECHT ZUWANDERUNGS- GESETZ 2005 AUSWEISE BESCHEINIGUNGEN, GENEHMIGUNGEN PRÄVENTION AUFGEPASST- GEFAHR! ATEMSCHUTZ RICHTIGER UMGANG >> FALLBEISPIELE SOG - PolDVG >> DATENSCHUTZ inkl. PolDVG neu >> AMOK Lagebewältigung >> ERMÄCHTIGUNGEN inkl. SOG/PolDVG neu >> SOG/PolDVG Neu >> RUSSISCH Übersetzungshelfer ODER VIA INTERNET UNTER VERANTWORTLICH FÜR DIE UNTER DIESEM PORTAL ANGEBOTENEN INHALTE IST DAS MEDIENZENTRUM DER POLIZEI HAMBURG, LPS 132. AUSGENOMMEN DAVON SIND FREMDRECHERCHIERTE UND ZUGELIEFERTE BERICHTE. DIESE GEBEN NICHT IN JEDEM FALL DIE MEINUNG DER REDAKTION WIEDER. ALLE BILDER, FILME, TEXTE UND TÖNE UNTERLIEGEN DEM URHEBERRECHT UND DEM SCHUTZ DES NUTZUNGSRECHTES. NA GEORG JOHANNSEN FAX NA LEHRMITTEL- NA ULLRICH VON BARGEN SAMMLUNG IM INTRANET UNTER _LPS132 WAFFENRECHT NEUREGELUNGEN TACHOGRAPH DIGITALES KONTROLLGERÄT >> FALLBEISPIELE SOG - PolDVG >> DATENSCHUTZ inkl. PolDVG neu >> AMOK Lagebewältigung >> ERMÄCHTIGUNGEN inkl. SOG/PolDVG neu >> SOG/PolDVG Neu >> RUSSISCH Übersetzungshelfer Den größtmöglichen Informationswert erreichen Sie, wenn Sie im Programm zusätzlich das Handbuch des jeweiligen Gerätes öffnen. Die Handbücher sind als PDF-Datei aufrufbar und downloadfähig. Programmstart Bitte haben Sie Geduld beim Start des Programms für das MTH 800. Die Ladezeit bis zu ca. 20 Sekunden wurde bewusst in Kauf genommen, um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten. WAFFENRECHT NEUREGELUNGEN TACHOGRAPH DIGITALES KONTROLLGERÄT Stand: Portal szkoleniowy ADRESACI SEL Adresatami Blended-learningu są wszyscy policjanci pełniący służbę w hamburskiej policji, czyli funkcjonariuszy i pracowników. Każdy z nich ma swobodny dostęp do Intranetu. Od użytkowników wymaga się podstawowej znajomości obsługi komputera, umiejętności obsługi środowiska Windows oraz popularnych pakietów biurowych. OBSZARY ZASTOSOWANIA Blended-learning ma wspierać doskonalenia zawodowe. Obejmuje on całokształt zagadnień realizowanych przez wszystkie piony policji. Znajdziemy tu informacje, które pomogą funkcjonariuszom przypomnieć sobie lub zaznajomić się z problematyką dotyczącą zarówno regulacji prawnych i instrukcji wewnętrznych z zakresu kontroli drogowej poprzez budowę i wykorzystanie cyfrowych stacji nasobnych po szkolenia z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe np. wzięcie zakładników tzw. Amok. 3

4 EKSPLOATACJA W Medienzentrum zatrudnionych jest 7 osób. Kontent z określonym tematem zamawiany jest przez Landespolizeischule. Do Medienzentrum, które zajmie się techniczną stroną projektu, delegowany jest wykładowca ewentualnie ekspert reprezentujący temat projektu. Wstępem do pracy jest rozmowa, podczas której ustala się: Kto (ile osób) odpowiadać będzie za stronę merytoryczną, Jaki będzie finalny cel projektu, Jaki będzie zasięg projektu, W jakim czasie ma powstać. Kolejnym krokiem jest praca nad scenariuszem. Po jego akceptacji pracownicy Medienzentrum przystępują do produkcji. Produkcja realizowana jest przede wszystkim we własnym zakresie Medienzentrum dysponuje własnym studiem telewizyjnym, ekipą filmową, pełnym zapleczem technicznym do produkcji filmów i nagrań. Studio produkcji filmów Mediezentrum. finalnego. Efekt kolaudują zamawiający, ocenia ekspert autor scenariusza. Ustalany jest podział i struktura produktu Etapem końcowym jest informatyzacja projektu i jego opublikowanie. Narzędziami informatycznymi używanymi przez Medienzentrum są dostępne powszechnie produkty firm: Microsoft (MS Power Point) Adobe (PhotoShop) Acrobat. Argumenty za ich stosowaniem to: powszechność, niezawodność, ewolucja. przyjazny. Zasadą naczelną przy tworzeniu projektu jest, by produkt finalny był maksymalnie przejrzysty i 4

5 Przykład: Materiał szkoleniowy dla policjantów służby prewencyjnej dotyczący postępowania przy likwidacji zagrożenia ze strony uzbrojonego człowieka w amoku: Materiał jest konsekwencją wydarzeń w szkole w Erfurcie, kiedy uzbrojony nastolatek zastrzelił i ranił kilkadziesiąt osób. Niemiecka policja uznała po analizie tych wydarzeń, że w analogicznej sytuacji reagować będzie najbliższy patrol. Każdy policjant służby patrolowej musi umieć podjąć interwencję. Niemcy uważają, że działanie grup specjalnych jest spóźnione amok trwa kilkanaście minut i trzeba reagować natychmiast. Opiekę merytoryczną powierzono oficerowi grupy specjalnej, instruktorowi. On opracował scenariusz materiału. Filmy, zdjęcia i schematy wykonane zostały w Medienzentrum. Uczestnikom wymamiany przedstawiono prezentację szkoleniową pt. AMOK Materiał wspomaga symulowany trening, podczas którego policjanci likwidują niebezpiecznego szaleńca. Należy dodać, iż wszystkie materiały używane podczas szkoleń funkcjonariuszy dostępne są w Medienportal. Są też na bieżąco aktualizowane. Istnieje możliwość pobrania określonych dokumentów czy materiałów z sieci i wydrukowania. Nawet gdy materiały (broszury, ceduły itp) używany przez funkcjonariuszy podczas służby jest zdezaktualizowany można być pewnym, że Medieportal posiada aktualną wersję. Odpowiadają za to pracownicy Medeinzentrum. SZKOLENIE W HAMBURSKIEJ POLICJI W Landespolizeischule Hamburg odbywa się szkolenie podstawowe oraz wyższe dla policjantów chcących awansować w korpusie policyjnym. Ponadto szkoła prowadzi szeroko rozumiane doskonalenie zawodowe. Szkolenie podstawowe trwa dwa i pół roku. Kierowani są na nie nowo przyjęci do służby policjanci i jest ono zorganizowane w normalnym systemie szkolnym. System skoszarowania słuchaczy nie jest tu stosowany, policjanci uczęszczają na zajęcia jak w zwykłej szkole, a wyżywienie 5

6 jest odpłatne. Szkolenie kończy się egzaminami i tylko najlepszych Policja zatrudnia do pracy. Hamburska Policja rocznie przyjmuje około 30 adeptów, a co jest ciekawe policjant nie musi być obywatelem Niemiec, wystarczy, że biegle posługuje się językiem niemieckim. Po ukończeniu szkolenia i przyjęciu do pracy, policjanci kierowani są do Komisariatów Policji, Oddziału Prewencji Policji lub Policji Wodnej. W tym ostatnim przypadku policjant przechodzi dodatkowe szkolenie w Szkole Policji Wodnej, które trwa trzy miesiące w systemie stacjonarnym. Szkoła Policji Wodnej posiada własny budżet i jest finansowana przez wszystkie niemieckie landy, ponieważ jest to jedyna taka placówka w Niemczech. Ponadto prowadzone jest tu doskonalenie zawodowe w zakresie zadań policji wodnej, pełnienia służby na rzekach, jeziorach oraz na morzu w pasie przybrzeżnym. Szkoła jest bogato wyposażona w sprzęt nawigacyjno komputerowy oraz symulatory łodzi policyjnych. Szkoła Policji prowadzi też szkolenie wyższe (studia) dla policjantów, którzy chcą awansować w korpusie policyjnym. Na studia przyjmowani są policjanci, którzy legitymują się odpowiednim stażem służby oraz zdali egzaminy wstępne. Nauka trwa półtora roku i przebiega w systemie przemiennym, tzn. przeplatana jest praktykami w jednostkach policji. Doskonalenie zawodowe prowadzone jest w systemie kaskadowym. W szkole policji najpierw odbywa się szkolenie dla nauczycieli (doświadczonych policjantów), którzy następnie w swoich jednostkach przeprowadzają zajęcia dydaktyczne z policjantami. Nauczyciele otrzymują oczywiście wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne do przeprowadzenia szkolenia. Oprócz tego każdy policjant w trakcie służby może zalogować się do systemu Medienportal i samodzielnie doskonalić swoją wiedzę, korzystając z kontentów (gotowych lekcji) oraz instrukcji i procedur przygotowanych przez szkołę i umieszczonych w portalu. W intranecie znajdują się również wszystkie aktualne przepisy prawne oraz procedury, które są potrzebne policjantom do wykonywania czynności służbowych. Reasumując Policja w Hamburgu stara się poszukiwać takich rozwiązań w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym, aby były one ekonomiczne i wydajne, a przede wszystkim celowe. Przy realizacji tych zadań wykorzystuje sieć intranetową, którą technicznie obsługuje zewnętrzna firma, natomiast merytorycznie przygotowują pracownicy Szkoły Policji. W trakcie naszej wizyty odwiedziliśmy firmę Dataport, która świadczy usługi w zakresie outsourcingu komputerowego na rzecz Policji oraz wszystkich ważniejszych urzędów państwowych w Hamburgu. Od niespełna roku Policja powierzyła obsługę systemów komputerowych firmie Dataport, to znaczy, że wszystkie serwery znajdują się w budynkach tej firmy i są one administrowane przez tą firmę. W jednostkach policji znajdują się jedynie stacje robocze, z których realizowany jest dostęp do wszystkich systemów. Dataport zajmuję się również serwisem wszystkich systemów komputerowych Policji. 6

7 Uczestnicy wymiany złożyli również wizytę w Szkole Policji Wodnej w Hamburgu, gdzie zapoznali się z informatycznymi metodami szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów służących na wodach. Komputerowe symulatory do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie sterowania łodziami. Po zakończeniu wizyty w Szkole Policji Wodnej, uczestnicy wymiany zostali przewiezieni do Komisariatu Wodnego Policji w Hamburgu, gdzie uzyskali możliwość sprawdzenia w praktyce, jak policjanci w jednostkach korzystają z dostępnych w formie elektronicznej materiałów szkoleniowych. Stanowisko komputerowe z dostępem do portalu szkoleniowego. Stanowiska oficerów dyżurnych. ZASTOSOWANIE PODOBNEGO ROZWIĄZANIA W KWP WE WROCŁAWIU 7

8 Dolnośląska policja planuje wykorzystanie zaobserwowanych doświadczenia niemieckich w zakresie systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na potrzeby szkoleniowe dla Wydziału Doskonalenia Zawodowego KWP we Wrocławiu, planuje się utworzyć multimedialny portal intranetowy podobny do funkcjonującego portalu szkoleniowego w policji hamburskiej. Portal zapewni dostęp w skali całego województwa do materiałów z zakresu doskonalenia zawodowego, oraz do materiałów przeznaczonych do samokształcenia, wzorując się na policji hamburskiej i ich systemu blended-learningu. Dostęp do multimediów mieliby wszyscy policjanci pełniący służbę w policji, którzy posiadają dostęp do Intranetu dolnośląskiej Policji. Od użytkowników wymagać się będzie podstawowej umiejętności obsługi komputera ze środowiskiem Windows oraz przeglądarki internetowej i powszechnie dostępnego oprogramowania stosowanego w biurze. W początkowej fazie projektu multimedialnego, zostanie utworzona strona główna Wydziału Doskonalenia Zawodowego KWP we Wrocławiu, gdzie użytkownik znajdzie podstawowe informacje o polskim szkolnictwie policyjnym oraz doskonaleniu zawodowym realizowanym lokalnie w województwie dolnośląskim. Będzie można zapoznać się ze strukturą Wydziału, oraz zadaniami jakie realizują poszczególni funkcjonariusze. Będzie można także uzyskać aktualne przepisy oraz zdobyć informacje jakie programy i przez kogo są realizowane w ramach doskonalenia zawodowego. Funkcjonalność strony chcemy dostosować w taki sposób, aby każdy z policjantów mógł znaleźć interesujące go informacje. W przyszłości chcielibyśmy w sposób profesjonalny stać się dostawcą kompleksowych usług szkoleniowych dla policjantów. Chcielibyśmy zapewnić w ten sposób policjantom swobodny dostęp do samokształcenia jak również umożliwić policjantom odpowiedzialnym za doskonalenia zawodowe w jednostkach organizacyjnych policji, możliwość samodzielnego prowadzenia zajęć, dzięki gotowym materiałom dydaktycznym przygotowanych w portalu. Dzięki tej metodzie oszczędzony zostanie czas i koszty związane z organizacją stacjonarnego szkolenia. Jednakże forma elektroniczna planowana jest jedynie jako uzupełnienie realizowanych szkoleń w systemie stacjonarnym. Również doświadczeń niemieckich wynika, że wysoki poziom orza oczekiwane efekty procesu dydaktycznego może zapewnić jedynie osobisty kontakt pomiędzy słuchaczem a wykładowcą REALIZACJA TECHNICZNA 8

9 W celu umożliwienia realizacji podobnych funkcjonalności w KWP we Wrocławiu niezbędne jest utworzenie w ramach portalu intranetowego KWP we Wrocławiu podstrony Wydziału Doskonalenia Zawodowego z możliwością samodzielnego kształtowania jej struktury. Utworzona podstrona będzie strukturą drzewiastą na serwerze intranetowym KWP we Wrocławiu, dostosowaną do bieżącego etapu rozwoju elektronicznych usług szkoleniowych. W celu zachowania należytej ekonomiki przedsięwzięcia realizacja odbędzie się na bazie narzędzi PHP/MySQL. Dostęp do portalu szkoleniowego zarówno WDZ, jak i poszczególnych użytkowników będzie realizowany poprzez sieci WAN oraz LAN dostępnych w jednostkach Policji na terenie całego garnizonu. Ponadto należy założyć, że niezbędne będzie wyposażenie sali szkoleniowej WDZ w stacje dostępowe do sieci PSTD. Niezbędne będzie także doposażenie w urządzenie i oprogramowanie do digitalizacji posiadanych materiałów filmowych. Docelowo w stacje dostępowe oraz sprzęt multimedialny powinny być wyposażone pozostałe sale szkoleniowe WDZ. W celu umożliwienia sięgania przez wykładowców z zewnętrznych materiałów na potrzeby szkoleniowe docelowo niezbędne będzie wyposażenie sal i pomieszczeń WDZ w komputery z dostępem do sieci internet. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA SYSTEMU Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ. Zakup i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do uruchomienia portalu szkoleniowego może zostać zrealizowany w formie projektu współfinansowanego w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (Priorytet II Społeczeństwo informacyjne ). Już w obecnym czasie trwają prace nad projektem Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym, w ramach którego zaplanowano zakup sprzętu teleinformatycznego umożliwiającego wdrożenie profesjonalnych usług e-learningowych. Realizację projektu zaplanowano na lata PODSUMOWANIE Wymiana doświadczeń miała bardzo istotne znaczenie zarówno dla indywidualnego rozwoju zawodowego każdego z uczestników, jak również rozwoju całej sfery doskonalenia zawodowego w policji. Dzięki projektowi wymiany doświadczeń stworzyła się grupa policjantów polskich i niemieckich, którzy stale utrzymują robocze kontakty, realizując przy tym podobny zakres zadań służbowych. Grupa ta stanowić będzie podstawę zespołu kompetentnego do wdrożenie elektronicznych form doskonalenia zawodowego w policji. 9

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk

Europejski Fundusz Społeczny Europejsk w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w latach 2004 2006 undusz Społeczny i Fundusz Spo pejski Fundusz Społeczny i Fundu pejski Fundusz Społeczny pejsk łeczny i Fundusz Społeczny Eu usz Społeczny

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Warszawa, dn. 16 czerwca 2015 r. Spis treści Spis treści...2 1. Informacje ogólne...3 1.1. Dane Spółki...

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OCENA JAKOŚCI SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Centralny Instytut Ochro ony Pracy Państwowy Instytut Badawczy maj 2014 r. 1 WYBRANE PROBLEMY RYNKU SZKOLEŃ W OBSZARZE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników Michał Kozioł Akademia Ekonomiczna w Krakowie Marcin Żmigrodzki Małopolska Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Tarnowie Znaczenie technologii komputerowej we wzroście efektywności szkolenia zawodowego pracowników

Bardziej szczegółowo

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki

Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Sylwia Niezabitowska Anna Ptak Biblioteka Politechniki Łódzkiej Wirtualny Kampus Politechniki Łódzkiej rola biblioteki Streszczenie: Postęp cywilizacyjny, upowszechnienie nowych technologii informatycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2013 r.

Warszawa, wrzesień 2013 r. Informacja ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania o stanie przygotowań organów prowadzących do objęcia obowiązkiem szkolnym dzieci sześcioletnich Warszawa, wrzesień 2013 r. 1. Wstęp 3 2. Przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji

Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek organizacyjnych Policji KPB-4101-05-00/2012 Nr ewid. 33/2013/P/12/096/KPB Informacja o wynikach kontroli Planowanie i realizacja wybranych projektów teleinformatycznych, mających na celu usprawnienie funkcjonowania jednostek

Bardziej szczegółowo

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ

Strategia. wsparcia informatycznego działalności OPZZ Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Wersja 1.3 18 08 2010 r. Metryka dokumentu Autorzy: dr inż. Michał Frelek Tytuł: Strategia wsparcia informatycznego działalności OPZZ Data utworzenia:

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym).

W WIT można studiować w systemie stacjonarnym (dziennym) lub niestacjonarnym (zaocznym). Jesteśmy już 15 lat na rynku edukacyjnym Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania WIT powstała w 1996 roku z inicjatywy Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Uczelnia jest członkiem KRASP (Konferencji

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu

Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Centrum Kształcenia Praktycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Mielcu Spis treści Wstęp...3 Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji...4 O projekcie...9 Wiedza to potęga w Kirchhoff

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Wymiana doświadczeo w celu wdrożenia Europejskiego Modelu Zarządzania Jakością EFQM w jednostkach policji

Wymiana doświadczeo w celu wdrożenia Europejskiego Modelu Zarządzania Jakością EFQM w jednostkach policji RAPORT KOŃCOWY PROJEKTU LEONARDO DA VINCI będącego częścią programu Uczenie się przez całe Zycie Wymiana doświadczeo w celu wdrożenia Europejskiego Modelu Zarządzania Jakością EFQM w jednostkach policji

Bardziej szczegółowo