Termin wizyty: lutego 2008 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Termin wizyty: 17 23 lutego 2008 roku"

Transkrypt

1 Raport z wizyty studyjnej w Szkole Policji w Hamburgu, w ramach projektu Elearning w europejskim systemie kształcenia i doskonalenia zawodowego Policji. Termin wizyty: lutego 2008 roku Partner niemiecki: Landespolizeischule Hamburg, Carl-Cohn-Straβe 39, Program wizyty w Niemczech przygotował zespół Wolfganga Kopitzsch'a, Zastępcy Dyrektora Szkoły (Szef Pedagogów) z Landespolizeischule w Hamburgu wspólnie z pracownikami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Do naszej dyspozycji byli pracownicy Centrum Medialnego (Medienzentrum), wydziału, który zajmuje się pozamerytoryczną stroną E-learningu. Program wizyty obejmował rozmowy, prezentacje i praktyczny przykład tworzenia kontentu w Medienzentrum, wizyty w Szkole Policji Wodnej oraz w firmie outsourcingowej Dataport zajmującej się obsługą komputerową policji hamburskiej. WYBÓR SYSTEMU E-LEARNINGOWEGO Republika Federalna Niemiec to kraj federacyjny, w którym każdy z siedemnastu landów posiada odrębny system szkolenia i doskonalenia zawodowego formacji policyjnych. Policja w każdym kraju związkowym posiada również własny system komputerowy (informatyczny) tzw. Intrapol. Pomimo to cały obszar Niemiec pokryty jest siecią jednolitą tzw. Extrapol umożliwiającą komunikację wszystkich landów i zamieszczanie w niej informacji dotyczących wszystkich formacji Policyjnych w Niemczech. W systemie Extrapol pracuje obecnie około 140 tysięcy komputerów. Problematyka związana z wykorzystaniem Internetu i narzędzi informatycznych w procesie kształcenia Policji pojawiła się w Hamburgu już 13 lat temu. W tym czasie podjęto kilka prób przygotowania szkoleń e-learningowych lecz włączenie ich do sieci Intrapol okazało się niemożliwe 1

2 ze względu na zbyt duże obciążenie systemu informatycznego. Hamburg jest państwem-miastem i ta specyfika miała ogromny wpływ na dobór narzędzi wspomagających procesy kształcenia i doskonalenia zawodowego policjantów pełniących służbę w hamburskiej policji. Mała powierzchnia, niewielkie odległości to czynniki, które pozwalają szybko i tanio przeprowadzić szkolenia w Landespolizeischule. Takie spotkanie szkoleniowe, inaczej niż w rozległych krajach, jest przede wszystkim mało kosztowne. Z tego względu zdecydowano się na wprowadzenie blended e-learningu stanowiącej połączenie informatycznych metod nauki z tradycyjną formą kontaktu pomiędzy słuchaczami a wykładowcami. Zastosowanie blended-learning'u było spowodowane opisaną wyżej specyfiką państwa-miasta oraz tym, że E-learning jest narzędziem preferującym naukę pamięciową, indywidualną, obarczoną wieloma wadami (niedostateczna weryfikacja zdobytych umiejętności, wiele teorii mało praktyki). Według pracowników hamburskiej szkoły policji, E-learning jest metodą nauczania nie spełniającą wszystkich potrzeb oraz celów szkoleniowych.. Blended-learning to synteza technologii internetowej, multimedialnej i szkoleń prowadzonych w tradycyjnej formie (nauczyciel słuchacz). Może być realizowany dwojako: najpierw szkolenie i wyjaśnienie spraw spornych, potem samodzielna nauka z pomocą multimedialnych narzędzi dostępnych w intranecie albo przygotowanie się do spotkania szkoleniowego z wykorzystaniem dostępnej w intranecie multimedialnej bazy gromadzącej stosowną wiedzę. Dziś w Intranecie hamburskiej policji dostępnych jest 200 tematów. Każdemu z nich towarzyszy multimedialny dodatek przeznaczony do samokształcenia. Te multimedialne podręczniki tworzone są w Medienzentrum, które jest wydziałem Landespolizeischule. Hamburska policja nie korzysta z outsourcingu jeśli chodzi o materiały szkoleniowe.. W chwili obecnej system Blenden-Learning pracuje na tzw. Landserwerze oraz 60 komputerach umiejscowionych w komisariatach Policji. Urządzenia te zabezpieczone są przed nieuprawnionym wyłączeniem z zasilania co jest niezbędne do zdalnego aktualizowania oprogramowania przez administratora. Urządzenia te nie posiadają również napędów CD ani napędów dyskietek, co zapobiega wprowadzeniu nieuprawnionych zmian lub wirusów. Ponieważ Landserwer obsługuje całą sieć wewnętrzną tzn. Intrapol, aby nie przeciążać sieci zdalne aktualizowanie oprogramowania odywa się jednocześnie tylko dla 4 do 5 komputerów jednocześnie. W całej sieci Intrapol pracuje obecnie 4 tysiące komputerów. 2

3 BROSCHÜRE PPOINT FILME PPOINT THEMENK REIS PPoint BROSCHÜRE PPOINT FILME PPOINT THEMENKREIS PPoint Medienzentrum w Szkole Policji w Hamburgu Materiały przeznaczone dla Blended-learningu, zgrupowane w Medienportal, zajmują 6 GB. Impressum Home HOME FRAGEN IMPRESSUM BEENDEN BROSCHÜREN CHECKLISTEN PRÄSENTATIONEN FILME SIE ERREICHEN UNS TELEFONISCH UNTER IMPRESSUM MEDIENZENTRUM LANDESPOLIZEISCHULE LPS 132 BRAAMKAMP 3, HAMBURG LEITUNG NA DIETER SCHEDAY SERVICE NA MEDIENAUSGABE, GERÄTESERVICE NA THOMAS FINHAGEN NA JÖRG EICHLER NA HOLGER KROLL GERÄTE NA ANDREAS STAFFETIUS PRINT & PC NA DIETER STAHLBERG NA ROLF HEUSER VIDEO NA THOMAS PRÖHL HOME FRAGEN IMPRESSUM BEENDEN BROSCHÜREN CHECKLISTEN PRÄSENTATIONEN FILME HOME Titelthema Digitalfunk Zur Fußballweltmeisterschaft werden in Hamburg erstmals einem eingeschränkten Nutzerkreis digitale Funkgeräte zur Verfügung stehen. Die Beschulung erfolgt durch LPS 33. Zur allgemeinen Information werden an dieser Stelle die dafür von LPS 132 erstellten Schulungsunterlagen angeboten. Die folgenden Darstellungen sind zur Visualisierung des Unterrichtes konzipiert und damit Hilfsmittel des Lehrers. Es handelt sich ausdrücklich nicht um ein Selbstlernprogramm! AKTUELL AUSLÄNDERRECHT ZUWANDERUNGS- GESETZ 2005 AUSWEISE BESCHEINIGUNGEN, GENEHMIGUNGEN PRÄVENTION AUFGEPASST- GEFAHR! ATEMSCHUTZ RICHTIGER UMGANG AKTUELL AUSLÄNDERRECHT ZUWANDERUNGS- GESETZ 2005 AUSWEISE BESCHEINIGUNGEN, GENEHMIGUNGEN PRÄVENTION AUFGEPASST- GEFAHR! ATEMSCHUTZ RICHTIGER UMGANG >> FALLBEISPIELE SOG - PolDVG >> DATENSCHUTZ inkl. PolDVG neu >> AMOK Lagebewältigung >> ERMÄCHTIGUNGEN inkl. SOG/PolDVG neu >> SOG/PolDVG Neu >> RUSSISCH Übersetzungshelfer ODER VIA INTERNET UNTER VERANTWORTLICH FÜR DIE UNTER DIESEM PORTAL ANGEBOTENEN INHALTE IST DAS MEDIENZENTRUM DER POLIZEI HAMBURG, LPS 132. AUSGENOMMEN DAVON SIND FREMDRECHERCHIERTE UND ZUGELIEFERTE BERICHTE. DIESE GEBEN NICHT IN JEDEM FALL DIE MEINUNG DER REDAKTION WIEDER. ALLE BILDER, FILME, TEXTE UND TÖNE UNTERLIEGEN DEM URHEBERRECHT UND DEM SCHUTZ DES NUTZUNGSRECHTES. NA GEORG JOHANNSEN FAX NA LEHRMITTEL- NA ULLRICH VON BARGEN SAMMLUNG IM INTRANET UNTER _LPS132 WAFFENRECHT NEUREGELUNGEN TACHOGRAPH DIGITALES KONTROLLGERÄT >> FALLBEISPIELE SOG - PolDVG >> DATENSCHUTZ inkl. PolDVG neu >> AMOK Lagebewältigung >> ERMÄCHTIGUNGEN inkl. SOG/PolDVG neu >> SOG/PolDVG Neu >> RUSSISCH Übersetzungshelfer Den größtmöglichen Informationswert erreichen Sie, wenn Sie im Programm zusätzlich das Handbuch des jeweiligen Gerätes öffnen. Die Handbücher sind als PDF-Datei aufrufbar und downloadfähig. Programmstart Bitte haben Sie Geduld beim Start des Programms für das MTH 800. Die Ladezeit bis zu ca. 20 Sekunden wurde bewusst in Kauf genommen, um eine optimale Bildqualität zu gewährleisten. WAFFENRECHT NEUREGELUNGEN TACHOGRAPH DIGITALES KONTROLLGERÄT Stand: Portal szkoleniowy ADRESACI SEL Adresatami Blended-learningu są wszyscy policjanci pełniący służbę w hamburskiej policji, czyli funkcjonariuszy i pracowników. Każdy z nich ma swobodny dostęp do Intranetu. Od użytkowników wymaga się podstawowej znajomości obsługi komputera, umiejętności obsługi środowiska Windows oraz popularnych pakietów biurowych. OBSZARY ZASTOSOWANIA Blended-learning ma wspierać doskonalenia zawodowe. Obejmuje on całokształt zagadnień realizowanych przez wszystkie piony policji. Znajdziemy tu informacje, które pomogą funkcjonariuszom przypomnieć sobie lub zaznajomić się z problematyką dotyczącą zarówno regulacji prawnych i instrukcji wewnętrznych z zakresu kontroli drogowej poprzez budowę i wykorzystanie cyfrowych stacji nasobnych po szkolenia z zakresu reagowania na sytuacje kryzysowe np. wzięcie zakładników tzw. Amok. 3

4 EKSPLOATACJA W Medienzentrum zatrudnionych jest 7 osób. Kontent z określonym tematem zamawiany jest przez Landespolizeischule. Do Medienzentrum, które zajmie się techniczną stroną projektu, delegowany jest wykładowca ewentualnie ekspert reprezentujący temat projektu. Wstępem do pracy jest rozmowa, podczas której ustala się: Kto (ile osób) odpowiadać będzie za stronę merytoryczną, Jaki będzie finalny cel projektu, Jaki będzie zasięg projektu, W jakim czasie ma powstać. Kolejnym krokiem jest praca nad scenariuszem. Po jego akceptacji pracownicy Medienzentrum przystępują do produkcji. Produkcja realizowana jest przede wszystkim we własnym zakresie Medienzentrum dysponuje własnym studiem telewizyjnym, ekipą filmową, pełnym zapleczem technicznym do produkcji filmów i nagrań. Studio produkcji filmów Mediezentrum. finalnego. Efekt kolaudują zamawiający, ocenia ekspert autor scenariusza. Ustalany jest podział i struktura produktu Etapem końcowym jest informatyzacja projektu i jego opublikowanie. Narzędziami informatycznymi używanymi przez Medienzentrum są dostępne powszechnie produkty firm: Microsoft (MS Power Point) Adobe (PhotoShop) Acrobat. Argumenty za ich stosowaniem to: powszechność, niezawodność, ewolucja. przyjazny. Zasadą naczelną przy tworzeniu projektu jest, by produkt finalny był maksymalnie przejrzysty i 4

5 Przykład: Materiał szkoleniowy dla policjantów służby prewencyjnej dotyczący postępowania przy likwidacji zagrożenia ze strony uzbrojonego człowieka w amoku: Materiał jest konsekwencją wydarzeń w szkole w Erfurcie, kiedy uzbrojony nastolatek zastrzelił i ranił kilkadziesiąt osób. Niemiecka policja uznała po analizie tych wydarzeń, że w analogicznej sytuacji reagować będzie najbliższy patrol. Każdy policjant służby patrolowej musi umieć podjąć interwencję. Niemcy uważają, że działanie grup specjalnych jest spóźnione amok trwa kilkanaście minut i trzeba reagować natychmiast. Opiekę merytoryczną powierzono oficerowi grupy specjalnej, instruktorowi. On opracował scenariusz materiału. Filmy, zdjęcia i schematy wykonane zostały w Medienzentrum. Uczestnikom wymamiany przedstawiono prezentację szkoleniową pt. AMOK Materiał wspomaga symulowany trening, podczas którego policjanci likwidują niebezpiecznego szaleńca. Należy dodać, iż wszystkie materiały używane podczas szkoleń funkcjonariuszy dostępne są w Medienportal. Są też na bieżąco aktualizowane. Istnieje możliwość pobrania określonych dokumentów czy materiałów z sieci i wydrukowania. Nawet gdy materiały (broszury, ceduły itp) używany przez funkcjonariuszy podczas służby jest zdezaktualizowany można być pewnym, że Medieportal posiada aktualną wersję. Odpowiadają za to pracownicy Medeinzentrum. SZKOLENIE W HAMBURSKIEJ POLICJI W Landespolizeischule Hamburg odbywa się szkolenie podstawowe oraz wyższe dla policjantów chcących awansować w korpusie policyjnym. Ponadto szkoła prowadzi szeroko rozumiane doskonalenie zawodowe. Szkolenie podstawowe trwa dwa i pół roku. Kierowani są na nie nowo przyjęci do służby policjanci i jest ono zorganizowane w normalnym systemie szkolnym. System skoszarowania słuchaczy nie jest tu stosowany, policjanci uczęszczają na zajęcia jak w zwykłej szkole, a wyżywienie 5

6 jest odpłatne. Szkolenie kończy się egzaminami i tylko najlepszych Policja zatrudnia do pracy. Hamburska Policja rocznie przyjmuje około 30 adeptów, a co jest ciekawe policjant nie musi być obywatelem Niemiec, wystarczy, że biegle posługuje się językiem niemieckim. Po ukończeniu szkolenia i przyjęciu do pracy, policjanci kierowani są do Komisariatów Policji, Oddziału Prewencji Policji lub Policji Wodnej. W tym ostatnim przypadku policjant przechodzi dodatkowe szkolenie w Szkole Policji Wodnej, które trwa trzy miesiące w systemie stacjonarnym. Szkoła Policji Wodnej posiada własny budżet i jest finansowana przez wszystkie niemieckie landy, ponieważ jest to jedyna taka placówka w Niemczech. Ponadto prowadzone jest tu doskonalenie zawodowe w zakresie zadań policji wodnej, pełnienia służby na rzekach, jeziorach oraz na morzu w pasie przybrzeżnym. Szkoła jest bogato wyposażona w sprzęt nawigacyjno komputerowy oraz symulatory łodzi policyjnych. Szkoła Policji prowadzi też szkolenie wyższe (studia) dla policjantów, którzy chcą awansować w korpusie policyjnym. Na studia przyjmowani są policjanci, którzy legitymują się odpowiednim stażem służby oraz zdali egzaminy wstępne. Nauka trwa półtora roku i przebiega w systemie przemiennym, tzn. przeplatana jest praktykami w jednostkach policji. Doskonalenie zawodowe prowadzone jest w systemie kaskadowym. W szkole policji najpierw odbywa się szkolenie dla nauczycieli (doświadczonych policjantów), którzy następnie w swoich jednostkach przeprowadzają zajęcia dydaktyczne z policjantami. Nauczyciele otrzymują oczywiście wszystkie niezbędne materiały dydaktyczne do przeprowadzenia szkolenia. Oprócz tego każdy policjant w trakcie służby może zalogować się do systemu Medienportal i samodzielnie doskonalić swoją wiedzę, korzystając z kontentów (gotowych lekcji) oraz instrukcji i procedur przygotowanych przez szkołę i umieszczonych w portalu. W intranecie znajdują się również wszystkie aktualne przepisy prawne oraz procedury, które są potrzebne policjantom do wykonywania czynności służbowych. Reasumując Policja w Hamburgu stara się poszukiwać takich rozwiązań w szkoleniu i doskonaleniu zawodowym, aby były one ekonomiczne i wydajne, a przede wszystkim celowe. Przy realizacji tych zadań wykorzystuje sieć intranetową, którą technicznie obsługuje zewnętrzna firma, natomiast merytorycznie przygotowują pracownicy Szkoły Policji. W trakcie naszej wizyty odwiedziliśmy firmę Dataport, która świadczy usługi w zakresie outsourcingu komputerowego na rzecz Policji oraz wszystkich ważniejszych urzędów państwowych w Hamburgu. Od niespełna roku Policja powierzyła obsługę systemów komputerowych firmie Dataport, to znaczy, że wszystkie serwery znajdują się w budynkach tej firmy i są one administrowane przez tą firmę. W jednostkach policji znajdują się jedynie stacje robocze, z których realizowany jest dostęp do wszystkich systemów. Dataport zajmuję się również serwisem wszystkich systemów komputerowych Policji. 6

7 Uczestnicy wymiany złożyli również wizytę w Szkole Policji Wodnej w Hamburgu, gdzie zapoznali się z informatycznymi metodami szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów służących na wodach. Komputerowe symulatory do nauki i doskonalenia umiejętności w zakresie sterowania łodziami. Po zakończeniu wizyty w Szkole Policji Wodnej, uczestnicy wymiany zostali przewiezieni do Komisariatu Wodnego Policji w Hamburgu, gdzie uzyskali możliwość sprawdzenia w praktyce, jak policjanci w jednostkach korzystają z dostępnych w formie elektronicznej materiałów szkoleniowych. Stanowisko komputerowe z dostępem do portalu szkoleniowego. Stanowiska oficerów dyżurnych. ZASTOSOWANIE PODOBNEGO ROZWIĄZANIA W KWP WE WROCŁAWIU 7

8 Dolnośląska policja planuje wykorzystanie zaobserwowanych doświadczenia niemieckich w zakresie systemu szkolenia i doskonalenia zawodowego policjantów. W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu na potrzeby szkoleniowe dla Wydziału Doskonalenia Zawodowego KWP we Wrocławiu, planuje się utworzyć multimedialny portal intranetowy podobny do funkcjonującego portalu szkoleniowego w policji hamburskiej. Portal zapewni dostęp w skali całego województwa do materiałów z zakresu doskonalenia zawodowego, oraz do materiałów przeznaczonych do samokształcenia, wzorując się na policji hamburskiej i ich systemu blended-learningu. Dostęp do multimediów mieliby wszyscy policjanci pełniący służbę w policji, którzy posiadają dostęp do Intranetu dolnośląskiej Policji. Od użytkowników wymagać się będzie podstawowej umiejętności obsługi komputera ze środowiskiem Windows oraz przeglądarki internetowej i powszechnie dostępnego oprogramowania stosowanego w biurze. W początkowej fazie projektu multimedialnego, zostanie utworzona strona główna Wydziału Doskonalenia Zawodowego KWP we Wrocławiu, gdzie użytkownik znajdzie podstawowe informacje o polskim szkolnictwie policyjnym oraz doskonaleniu zawodowym realizowanym lokalnie w województwie dolnośląskim. Będzie można zapoznać się ze strukturą Wydziału, oraz zadaniami jakie realizują poszczególni funkcjonariusze. Będzie można także uzyskać aktualne przepisy oraz zdobyć informacje jakie programy i przez kogo są realizowane w ramach doskonalenia zawodowego. Funkcjonalność strony chcemy dostosować w taki sposób, aby każdy z policjantów mógł znaleźć interesujące go informacje. W przyszłości chcielibyśmy w sposób profesjonalny stać się dostawcą kompleksowych usług szkoleniowych dla policjantów. Chcielibyśmy zapewnić w ten sposób policjantom swobodny dostęp do samokształcenia jak również umożliwić policjantom odpowiedzialnym za doskonalenia zawodowe w jednostkach organizacyjnych policji, możliwość samodzielnego prowadzenia zajęć, dzięki gotowym materiałom dydaktycznym przygotowanych w portalu. Dzięki tej metodzie oszczędzony zostanie czas i koszty związane z organizacją stacjonarnego szkolenia. Jednakże forma elektroniczna planowana jest jedynie jako uzupełnienie realizowanych szkoleń w systemie stacjonarnym. Również doświadczeń niemieckich wynika, że wysoki poziom orza oczekiwane efekty procesu dydaktycznego może zapewnić jedynie osobisty kontakt pomiędzy słuchaczem a wykładowcą REALIZACJA TECHNICZNA 8

9 W celu umożliwienia realizacji podobnych funkcjonalności w KWP we Wrocławiu niezbędne jest utworzenie w ramach portalu intranetowego KWP we Wrocławiu podstrony Wydziału Doskonalenia Zawodowego z możliwością samodzielnego kształtowania jej struktury. Utworzona podstrona będzie strukturą drzewiastą na serwerze intranetowym KWP we Wrocławiu, dostosowaną do bieżącego etapu rozwoju elektronicznych usług szkoleniowych. W celu zachowania należytej ekonomiki przedsięwzięcia realizacja odbędzie się na bazie narzędzi PHP/MySQL. Dostęp do portalu szkoleniowego zarówno WDZ, jak i poszczególnych użytkowników będzie realizowany poprzez sieci WAN oraz LAN dostępnych w jednostkach Policji na terenie całego garnizonu. Ponadto należy założyć, że niezbędne będzie wyposażenie sali szkoleniowej WDZ w stacje dostępowe do sieci PSTD. Niezbędne będzie także doposażenie w urządzenie i oprogramowanie do digitalizacji posiadanych materiałów filmowych. Docelowo w stacje dostępowe oraz sprzęt multimedialny powinny być wyposażone pozostałe sale szkoleniowe WDZ. W celu umożliwienia sięgania przez wykładowców z zewnętrznych materiałów na potrzeby szkoleniowe docelowo niezbędne będzie wyposażenie sal i pomieszczeń WDZ w komputery z dostępem do sieci internet. MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA SYSTEMU Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ. Zakup i wdrożenie infrastruktury teleinformatycznej niezbędnej do uruchomienia portalu szkoleniowego może zostać zrealizowany w formie projektu współfinansowanego w 85 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata (Priorytet II Społeczeństwo informacyjne ). Już w obecnym czasie trwają prace nad projektem Dolnośląska platforma wymiany informacji o bezpieczeństwie i porządku publicznym, w ramach którego zaplanowano zakup sprzętu teleinformatycznego umożliwiającego wdrożenie profesjonalnych usług e-learningowych. Realizację projektu zaplanowano na lata PODSUMOWANIE Wymiana doświadczeń miała bardzo istotne znaczenie zarówno dla indywidualnego rozwoju zawodowego każdego z uczestników, jak również rozwoju całej sfery doskonalenia zawodowego w policji. Dzięki projektowi wymiany doświadczeń stworzyła się grupa policjantów polskich i niemieckich, którzy stale utrzymują robocze kontakty, realizując przy tym podobny zakres zadań służbowych. Grupa ta stanowić będzie podstawę zespołu kompetentnego do wdrożenie elektronicznych form doskonalenia zawodowego w policji. 9

Zapytanie ofertowe. Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej do kwoty 14 000 euro netto

Zapytanie ofertowe. Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej do kwoty 14 000 euro netto Łomnica, dnia 11.09.2012 r. Zapytanie ofertowe Dotyczy: zamówienia w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej do kwoty 14 000 euro netto I. Nazwa i adres Zamawiającego Zespół Szkół z Oddziałami

Bardziej szczegółowo

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji

Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Małopolska Platforma Elektronicznej Komunikacji Policji Planowana ealizacja projektu: 2009 2010 (24 miesiące) Cele Projektu: 1. rozbudowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego w Małopolsce poprzez

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ. Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego

SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ. Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego Mo Możliwo liwości szkoleniowe Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Powszechnego Szkoły Głównej Służby Pożarniczej w zakresie telefonu

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1 Olecko, dn. 17.01.2014 r. EK.3153.12.2013 WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ nr 1 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer ogłoszenia: 12096-2014 W związku z prowadzeniem postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania

Nowy system wspomagania pracy szkoły. Założenia, cele i działania Nowy system wspomagania pracy szkoły Założenia, cele i działania Wsparcie projektowe dla nowego systemu wspomagania pracy szkół Projekt systemowy: System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIA I PLANY. Strona znajduje się w archiwum.

PODSUMOWANIA I PLANY. Strona znajduje się w archiwum. i Strona znajduje się w archiwum. PODSUMOWANIA I PLANY W Centrum Szkolenia Policji odbyła się odprawa roczna, w czasie której Komendant CSP i jego Zastępcy podsumowali funkcjonowanie jednostki w 2014 r.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA. Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu zamówienia oraz warunków minimalnych dla zadań I, II, III, IV i V POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE 08-110 Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 tel./fax 25 644-81-72 www.pcprsiedlce.pl e-mail:pcpr@pcprsiedlce.pl Załącznik Nr 1 do SIWZ I. Zamawiający SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel

Instrukcja stosowania platformy internetowej Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo - zakładka Nauczyciel Instrukcja stosowania platformy internetowej "Szkoła praktycznej ekonomii - młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo" - zakładka Nauczyciel 1 1. Czym jest platforma internetowa Szkoła praktycznej ekonomii młodzieżowe

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ

TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ M TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I EDUKACJA MULTIMEDIALNA W PRAKTYCE SZKOLNEJ Autor: Zespół nauczycieli konsultantów Ośrodka Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla nauczycieli różnych przedmiotów, którzy

Bardziej szczegółowo

weryfikację prawidłowości zapisów dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm.

weryfikację prawidłowości zapisów dokumentacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn.zm. Poniżej przedstawiamy szczegółowy zakres usług dotyczących realizacji procedur z zakresu ochrony danych osobowych. AUDIT Audyt w placówce obejmuje w szczególności: weryfikację obszarów przetwarzania danych

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia

Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy. E-learning jako nowa forma kształcenia Andrzej Syguła Wirtualne Wyspy Wiedzy W Państwowej WyŜszej Szkole Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu realizowany jest projekt wdroŝenia wirtualnej edukacji, nazwany od akronimu

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat realizowanych projektów:

Informacja na temat realizowanych projektów: Informacja na temat realizowanych projektów: 1. Prezentacja osiągnięć dotychczas zrealizowanych projektów MEN w zakresie edukacji informatycznej. 2. Zamierzenia resortu edukacji w zakresie rozwoju technologii

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim UDA-POKL.03.05.00-00-219/12-00 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRACY SIECI WSPÓŁPRACY I

Bardziej szczegółowo

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online.

Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. skdyronl Autorzy: Małgorzata Rostkowska Przeznaczenie Szkolenie jest przeznaczone dla: Komputer w nowoczesnej szkole. Szkolenie online. Dyrektorów placówek oświatowych i ich zastępców, pracowników wydziałów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy (aktywizacja zawodowa kobiet poprzez bezpłatne szkolenia IT e-learning, program stażowy

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW

EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW EWALUACJA ORAZ WSPÓŁPRACA PARTNERÓW w ramach projektu Program unowocześnienia kształcenia w SGGW dla zapewnienia konkurencyjności oraz wysokiej kompetencji absolwentów mgr Bartłomiej Wojdyło LIDER PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM

WSPOMAGANIE Z TIK-IEM Magdalena Pilińska WSPOMAGANIE Z TIK-IEM W DOLNOŚLĄSKIEJ BIBLIOTECE PEDAGOGICZNEJ WE WROCŁAWIU DOBRE PRAKTYKI Warszawa 2015 Creative Commons - Uznanie autorstwa-użycie niekomercyjne-na tych samych warunkach

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10

KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10 KONSPEKT SZKOLENIA DOKUMENTACJA RYBACKA WYMAGANA PRZEZ PRAWO PROWADZONA PRZY POMOCY NOWOCZESNYCH TECHNIK INFORMATYCZNYCH 1/10 Spis treści 1. Wprowadzenie...... 3 2. Opis szkolenia... 3 2.1. Zakres tematyczny......

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA

INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA ICPA Regulamin uczestnictwa Strona 1 z 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROGRAMIE INTERNETOWE CENTRUM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI AKADEMICKIEJ - ICPA realizowanym w pilotażowej edycji na terenie woj. dolnośląskiego w

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY, CZYLI KTO SIĘ SZKOLI W SUŁKOWICACH

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY, CZYLI KTO SIĘ SZKOLI W SUŁKOWICACH i Strona znajduje się w archiwum. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE INFRASTRUKTURY, CZYLI KTO SIĘ SZKOLI W SUŁKOWICACH Zakład Kynologii Policyjnej Centrum Szkolenia Policji to największy i jeden z najnowocześniejszych

Bardziej szczegółowo

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI

Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi TI Małgorzata Bartoszewicz goskab@amu.edu.pl Wydział Chemii, Zakład Dydaktyki Chemii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Poznań Formy dokształcania studentów przyszłych nauczycieli z wykorzystaniem narzędzi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009

PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 PROGRAM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI W NAMYSŁOWIE NA LATA 2005-2009 I Kierunki kształcenia ustawicznego 1 Dokształcanie Prowadzone przez: wyższe

Bardziej szczegółowo

Wniosek o włączenie zadania do Kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006 Działanie 4.3. Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecznej

Wniosek o włączenie zadania do Kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006 Działanie 4.3. Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecznej Wniosek o włączenie zadania do Kontraktu dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2005-2006 Działanie 4.3. Rozbudowa lokalnej infrastruktury społecznej Poddziałanie 4.3.4. Wyposażenie szkół podstawowych

Bardziej szczegółowo

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli.

Do projektu przystąpiło 48 placówek z terenu powiatu głogowskiego i 1086 nauczycieli. Powiatowe Centrum Poradnictwa Psychologiczno Pedagogicznego i Doskonalenia Nauczycieli w Głogowie od dnia 01.08.2013 r. realizuje projekt pn. Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół i przedszkoli Powiatu

Bardziej szczegółowo

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013 Rządowy program rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Stan realizacji informacja według stanu na dzień 14 lutego 2013

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego AGNIESZKA MAZUREK E-LEARNING JAKO NOWOCZESNE NARZĘDZIE WYKORZYSTYWANE W SZKOLENIACH Projekt realizowany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WOPZ WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WOPZ WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH WOPZ WIELOASPEKTOWA OCENA PREFERENCJI ZAWODOWYCH Broszura informacyjna opracowana w ramach projektu @doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO USŁUGOWE APUS ROBERT MELLER,

Bardziej szczegółowo

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r.

e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning Daniel Lala Combidata Poland Warszawa, 19 września 2005 r. e-learning e-learning jest jednym z głównych narzędzi edukacyjnych w tworzeniu społeczeństwa informacyjnego, w którym wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO

ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO ROZWÓJ POTENCJAŁU GOSPODARCZEGO POWIATU ŚWIDNICKIEGO POPRZEZ UTWORZENIE INKUBATORA LOTNICZEGO projekt realizowany przez Powiat Świdnicki w Świdniku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna.

Witamy na Konferencji otwarcia Projektu. Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Witamy na Konferencji otwarcia Projektu Szansa na przyszłość. Studia Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna. Jakie tematy zostaną poruszone Ogólne informacje o Projekcie Ogólny zarys Projektu Problem,

Bardziej szczegółowo

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ

RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ RODZAJE SZKOLEŃ I KURSÓW POWIERZONYCH DO REALIZACJI CENTRUM SZKOLENIA POLICJI RODZAJE SZKOLEŃ Szkolenie zawodowe podstawowe. Szkolenie zawodowe podstawowe dla policjantów, którzy odbyli służbę kandydacką.

Bardziej szczegółowo

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45

w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l OVER 45 grupa worldwideschool w w w.w o r l d w i d e s c h o o l.p l INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 OVER 45 INFORMACJA O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE OVER 45 Worldwide School Sp. z o.o. w okresie od

Bardziej szczegółowo

Od dokumentu papierowego do elektronicznego - automatyzacja procesów biurowych na przykładzie rejestru zakładów opieki zdrowotnej

Od dokumentu papierowego do elektronicznego - automatyzacja procesów biurowych na przykładzie rejestru zakładów opieki zdrowotnej Od dokumentu papierowego do elektronicznego - automatyzacja procesów biurowych na przykładzie rejestru zakładów opieki zdrowotnej Krzysztof Nyczaj ekspert Izby Gospodarczej Medycyna Polska, konsultant

Bardziej szczegółowo

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110114-2013:text:pl:html

Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110114-2013:text:pl:html 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:110114-2013:text:pl:html PL-Zielona Góra: Usługi zapoznawania użytkownika z obsługa komputera i usługi szkoleniowe 2013/S

Bardziej szczegółowo

Pakiet zawiera. Pakiet Interoperacyjny Urząd. E-learning. Asysta merytoryczna. Oprogramowanie. Audyt. Certyfikacja.

Pakiet zawiera. Pakiet Interoperacyjny Urząd. E-learning. Asysta merytoryczna. Oprogramowanie. Audyt. Certyfikacja. Pakiet Interoperacyjny Urząd Oferujemy kompleksowy pakiet wdrożenia Krajowych Ram Interoperacyjności w Urzędzie. W skład pakietu wchodzi 6 modułów: e-learning, audyt, wzory dokumentów, asysta merytoryczna,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZELNI W PROJEKCIE. PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych. Wstęp

REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZELNI W PROJEKCIE. PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych. Wstęp REGULAMIN UCZESTNICTWA UCZELNI W PROJEKCIE PI: Innowacyjny model kształcenia ustawicznego w uczelniach wyższych Wstęp 1. Regulamin określa warunki udziału uczelni w projekcie pt.: PI: Innowacyjny model

Bardziej szczegółowo

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami

sprawdź korzyści płynące ze współpracy z nami outsourcing IT Analizy przedsiębiorstw, które zdecydowały się na przeprowadzenie outsourcingu wykazują, iż w następstwie odnotowano obniżkę kosztów uzyskania danej usługi, poprawę jej jakości, restrukturyzację

Bardziej szczegółowo

Obsługa podestów ruchomych

Obsługa podestów ruchomych Obsługa podestów ruchomych Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/15/5016/8160 Cena netto 700,00 zł Cena brutto 700,00 zł Cena netto za godzinę 46,67 zł Cena brutto za godzinę 46,67 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy

Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Podlaska Platforma Edukacyjna (PPE) przestrzeń nauczania, uczenia się i współpracy Białystok, 29.04.2015 Program Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego do roku 2020 e-podlaskie Sieci

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Spotkanie koordynatorów odnowy wsi Jarnołtówek, 13-14 listopada 2008 1 Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Policyjne i pozapolicyjne bazy danych w szkolnictwie policyjnym

Policyjne i pozapolicyjne bazy danych w szkolnictwie policyjnym Policyjne i pozapolicyjne bazy danych w szkolnictwie policyjnym Kursy i szkolenia realizowane przez Szkołę Policji w Katowicach, w których realizowana jest tematyka związana systemami policyjnymi Kurs

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs programowania sterowników PLC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania kursu wynosi: 60 godzin 3. Kurs odbywać się

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie potencjału internetu

Wykorzystanie potencjału internetu Wykorzystanie potencjału internetu Blok 11 Internet a przedsiębiorczość podejście holistyczne Internet właściwie ICT information and telecommunication technologies połączenie technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o.

Żagańska Agencja Rozwoju Lokalnego sp. z o. o. Priorytet VI. Pomoc techniczna PRIORYTETY LRPO Głównym celem Priorytetu Pomoc Techniczna jest wsparcie instytucji uczestniczących w procesie wykorzystania środków unijnych dostępnych dla województwa lubuskiego

Bardziej szczegółowo

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM

E - INTEGRACJA MIESZKAŃCÓW PŁOCKA ZAGROŻONYCH WYKLUCZENIEM CYFROWYM Dział II SIWZ Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia są usługi zarządzania projektem, w charakterze członka Zespołu ds. rekrutacji i monitoringu, w ramach projektu pn.: E - Integracja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATOWY

ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATOWY Perfektus System SYSTEM NABOROWY PORTAL INFORMACJI PRAWNEJ DZIENNIK ELEKTRONICZNY MULTIKATALOG BIBLIOTECZNY PORTAL INFORMACJI OŚWIATOWEJ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATOWY oprogramowanie do zarządzania oświatą

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna

Technologia informacyjna Technologia informacyjna w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Siedlcach Intel uwzględniająca treści programu Nauczanie ku przyszłości 21-11-2002 1 Cel Kształcenie i doskonalenie umiejętności posługiwania

Bardziej szczegółowo

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie

Agenda. Podstawowe informacje o IT Essentials Prezentacja systemu e- learning Akademii Cisco. nauczycieli Kolejne kroki na przyszłość Podsumowanie Akademia sieci komputerowych Cisco IT Essentials Sprzęt i oprogramowanie komputerów PC Lucjan Hajder Krzysztof Kilar Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Agenda Podstawowe informacje

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki

System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie zarządzania dokumentacją, procesami i budżetem w jst Kuba Lewicki System Informatyczny dla Administracji Samorządowej SIDAS - narzędzie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 6 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wybór trenerów do przeprowadzenia szkolenia doskonalącego kompetencje nauczycieli w zakresie wykorzystywania w swojej pracy dydaktycznej nowoczesnych technologii

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji.

produkować, promować i sprzedawać produkty, zarządzać i rozliczać przedsięwzięcia, oraz komunikować się wewnątrz organizacji. Wspieramy w doborze, wdrażaniu oraz utrzymaniu systemów informatycznych. Od wielu lat dostarczamy technologie Microsoft wspierające funkcjonowanie działów IT, jak i całych przedsiębiorstw. Nasze oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego

Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Plan rozwoju zawodowego nauczyciela bibliotekarza ubiegającego się o stopień nauczyciela dyplomowanego Marzena Gołębiowska nauczyciel mianowany Zespołu Szkół Specjalnych Nr 97 w Warszawie Termin rozpoczęcia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradniamm.home.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradniamm.home. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poradniamm.home.pl/projekt/ Mińsk Mazowiecki: Realizacja oferty doskonalenia nauczycieli w formie

Bardziej szczegółowo

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów

Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów Załącznik nr1 do SIWZ Szkolenie nr 1 Warsztaty na temat: Praktyczne wykorzystanie pracowni przyrodniczej dla uczestników projektu Szkolenie nauczycieli w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje wstępne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. I. Informacje wstępne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kobiety posługujące się technologiami informatycznymi przyszłością rynku pracy woj. łódzkiego (aktywizacja zawodowa kobiet poprzez szkolenia ICT e-learning, staże i serwis

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo! E-INSPEKTOR SDK /-/Justyna Czubaty. e-inspektor SDK tel. 0 503 074 745 http://www.einspektor.pl e-mail: szkolenia@einspektor.

Szanowni Państwo! E-INSPEKTOR SDK /-/Justyna Czubaty. e-inspektor SDK tel. 0 503 074 745 http://www.einspektor.pl e-mail: szkolenia@einspektor. Szanowni Państwo! W związku z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa dotyczącymi przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w trosce o bezpieczeństwo Państwa i pracowników pragniemy przedstawić

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku

REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju. z dnia 1 grudnia 2009 roku Komisariat Policji w Solcu-Zdroju P-207/09/Z REGULAMIN KOMISARIATU POLICJI w Solcu-Zdroju z dnia 1 grudnia 2009 roku Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (Dz. U. z 2007r.

Bardziej szczegółowo

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK

I. E-learning PROPONOWANE DZIAŁANIA POZIOM CENTRALNY CEL POZIOM JEDNOSTEK 10 maja 2013 r. PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ JAKOŚCI KSZTAŁCENIA, PRZYGOTOWANE PRZEZ UCZELNIANY ZESPÓŁ ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA NA PODSTAWIE RAPORTU Z CZWARTEJ OGÓLNOUNIWERSYTECKIEJ ANKIETY STUDENCKIEJ

Bardziej szczegółowo

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół

System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół Wnioski z pilotażowego wdrażania projektu przez Miasto Łódź Małgorzata Zwolińska Lidia Dyndor 1 Z perspektywy dyrektora

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI

OFERTY PRAKTYKI STUDENCKIEJ/WOLONTARIATU W MINISTERSTWIE CYFRYZACJI NAZWA KOMÓRKI ORGANIZACYJNEJ OPIS ZADAŃ WYMAGANIA ROZWÓJ WIEDZY I KOMPETENCJI Budżetu i Finansów praca w systemie księgowym Fortech przygotowywanie zestawień w arkuszu kalkulacyjnym Excel archiwizacja

Bardziej szczegółowo

powołana 17 sierpnia 2007 roku zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pracuje do 31 grudnia 2011 roku.

powołana 17 sierpnia 2007 roku zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pracuje do 31 grudnia 2011 roku. powołana 17 sierpnia 2007 roku zarządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall pracuje do 31 grudnia 2011 roku. Rada opracowała: Kierunki działań w zakresie nauczania dzieci i młodzieży oraz funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko zamawiającego...

Imię i nazwisko zamawiającego... Zamówienie abonamentowej aktualizacji programów na rok 2016 w firmie W przypadku aktualizowania części (nie wszystkich) posiadanych stanowisk koniecznie proszę podać numery kluczy (zabezpieczeń) aktualizowanych

Bardziej szczegółowo

Nauczyciel doradcą w planowaniu europejskiej kariery zawodowej przyszłego absolwenta

Nauczyciel doradcą w planowaniu europejskiej kariery zawodowej przyszłego absolwenta Projekt wymiany doświadczeń VETPRO COM Nauczyciel doradcą w planowaniu europejskiej kariery zawodowej przyszłego absolwenta w ramach projektu Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE OKRESOWE Z DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 7

SZKOLENIE OKRESOWE Z DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 7 SZKOLENIE OKRESOWE Z DZIEDZINY BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY OSÓB ZATRUDNIONYCH NA STANOWISKACH KIEROWNICZYCH CZĘŚĆ 7 VII. ORGANIZACJA I METODYKA SZKOLEŃ W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY VII.1.

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Technologia Informacyjna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do udziału w szkoleniu:

Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zaproszenie do udziału w szkoleniu: Certyfikacja CAPM w PMI - szkolenie z zarządzania projektami w formule blended

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Miastem

System Zarządzania Miastem System Zarządzania Miastem Wdrożenie w mieście Elblągu Witold Wróblewski Wiceprezydent Miasta Elbląga 1 ESIP Jednym z narzędzi na drodze do nowoczesności jest Elbląski System Informacji Przestrzennej jako

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich Podstawy prawne UE Art. 68 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w

Bardziej szczegółowo

Konferencja regionalna Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń

Konferencja regionalna Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń Konferencja regionalna Wyrównywanie szans na rynku pracy dla osób 50+ - Solidarność pokoleń JAKUB PIOSIK Dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Zielonej Górze Rola ROPS w Zielonej Górze w

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2

Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex. wersja 1.2 Podręcznik użytkownika platformy szkoleniowej Audatex wersja 1.2 Warszawa 2015 Spis treści 1. Zakup kursu... 3 2. Logowanie do systemu... 3 2.1. Jak zalogować się do systemu?... 3 2.2. Co zrobić kiedy

Bardziej szczegółowo

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33

Wydział Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu Wrocław ul. Podwale 31-33 POLICJA DOLNOŚLĄSKA Źródło: http://arch2.dolnoslaska.policja.gov.pl/wr/kwp-wroclaw/wydzialy-kwp-1/wy/85,wydzial-kadr-i-szkolenia-komendy-wojewodzki ej-policji-we-wroclawiu.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska

Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Marlena Plebańska, Piotr Kopciał Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO Politechnika Warszawska Charakterystyka Projektu 1. 2010 rok OKNO PW uruchamia pakiet studiów podyplomowych Informatyka w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej.

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: technologia informacyjna na poziomie szkoły średniej. KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Technologia informacyjna 2. KIERUNEK: Mechanika i budowa maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: inżynierskie 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: 1/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN:

Bardziej szczegółowo

Scenariusz lekcji. opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną;

Scenariusz lekcji. opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną; Scenariusz lekcji 1 TEMAT LEKCJI Poczta elektroniczna 2 CELE LEKCJI 2.1 Wiadomości Uczeń potrafi: opisać działanie poczty elektronicznej; opisać podobieństwa i różnice między pocztą elektroniczną i tradycyjną;

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr R-19/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 12 marca 2013 r. REGULAMIN INFORMATYCZNEGO POLITECHNIKI LUBELSKIEJ I. Postanowienia ogólne 1. Działalność Centrum Informatycznego,

Bardziej szczegółowo

Priorytety Edukacja i Społeczeństwo informacyjne w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego

Priorytety Edukacja i Społeczeństwo informacyjne w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego Priorytety Edukacja i Społeczeństwo informacyjne w Regionalnym Programie Operacyjnym dla Województwa Dolnośląskiego Punkt pt. Sprawy dydaktyki posiedzenia Rady WPPT 8 XI 2007 W. Salejda 1 Sprawy dydaktyki,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 2

Zapytanie ofertowe nr 2 Konin, dnia 15 grudnia 2011 r. Zapytanie ofertowe nr 2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 3.3. Poprawa jakości kształcenia, poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań:

Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu. Projekt przewiduje realizację następujących zadań: Załącznik nr 1. Szczegółowe założenia funkcjonalne i techniczne projektu Projekt przewiduje realizację następujących zadań: 1. Dostosowanie strony BIP Miasta i Gminy Swarzędz do potrzeb osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego

System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego System Informatyczny Powiadamiania Ratunkowego stan prac w połowie okresu wdrażania Systemu Powiadamiania Ratunkowego Agnieszka Boboli Dyrektor Centrum Projektów Informatycznych Wrocław, wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin uczestnictwa w studiach podyplomowych Psychologia i Pedagogika Sądowa realizowanej w ramach poddziałania 4.1.1 Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni - Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Projekt Dolnośląska e-szkoła (DeS) Sobótka 6 czerwca 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Departament

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki

SZKOLENIA WEWNĘTRZNE. PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki SZKOLENIA WEWNĘTRZNE PROCES EDUKACYJNY narzędzia i techniki NASZA MISJA DOSTARCZENIE RZETELNEJ INFORMACJI POZWALAJĄCEJ NA ROZWÓJ I POD- NIESIENIE POZIOMU DOJRZAŁOŚCI ORGANIZACJI. Stawiamy na kompetencje,

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów. Przeznaczenie. Wymagania wstępne. Cele kształcenia. Cele operacyjne Zastosowanie technologii informacyjnej i komunikacyjnej w promocji osiągnięć własnych oraz szkoły na forum internetowym. Tworzenie prezentacji multimedialnych, stron internetowych oraz pomocy dydaktycznych.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty

Wprowadzenie Dwie wersje: do domu i dla firmy. Do kogo adresowany? Komponenty Office 365 dla firm Wprowadzenie Jednym z głównych produktów działających w chmurze oferowanych przez firmę Microsoft to Office 365. Czym jest to rozwiązanie, jakie ma sposoby wykorzystania, do kogo jest

Bardziej szczegółowo

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły

Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły Nowy system kompleksowego wspomagania pracy szkoły W obecnej dobie podejmowane są szeroko zakrojone działania, których najważniejszym celem jest zmodernizowanie polskiego systemu oświaty. Reforma programowa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość

Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość Regulamin tworzenia i prowadzenia zajęć dydaktycznych w formie elektronicznej, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 1 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa

Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa Instytut Transportu Samochodowego ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa tel. +48 22 811 09 44; fax. +48 22 811 09 06 e-mail: info@its.waw.pl www.its.waw.pl Raport końcowy dotyczący szkolenia w ramach projektu

Bardziej szczegółowo