ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia"

Transkrypt

1 m ZPORR ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu szkolenia Pan(i) ANETA GRABEK urodzony(a) w dniu r. w Myślenicach był(a) uczestnikiem szkolenia: PRAKTYCZNE TWORZENIE PROJEKTÓW WSPOŁFINANSOWANYCH Z EGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO zorganizowanego przez MAŁOPOLSKI OŚRODEK SZKOLENIOWY w KRAKOWIE w okresie od dnia r. do dnia r. w Krakowie, które obejmowało 32 godziny szkoleniowe. Celem Szkolenia, było: definiowanie celu zasadniczego i celów szczególowychprojektu, systematyzowanie klasyfikacji celów projektu, określanie zbieżności celów projektu z celami horyzontalnymi programów, charakteryzowanie rezultatów umożliwiających osiąganie celów, analizowanie możliwości wewnętrznych i zewnętrznych osiągania celów, definiowanie zbieżności celów ze strategią urzędu oraz innymi strategiami rozwoju. Nr 08/11/2006 Kraków, dnia r. Ośrodek Szkoleniowy jaków, Piać Ma Stawach 1 -.,, (im) 430-P :,-i i) Kii? Szkolenie współfmansowane przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, budżetu państwa i budptu województwa małopolskiego w ramach Pomocy Technicznej ZPORR

2 MAŁOPOLSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALMGO SA ZAŚWIADCZENI uczestnictwa w szkoleniu Kwalifikowalność kosztów oraz zasady rozliczania projektów finansowanych z EFS w ramach POKL 4 listopada 2008 roku Siedziba MARR S.A., Kraków, ul. Kordylewskiego 11 wystawione dla Pani Anety Cygan 5 WICEPREZES ZARZĄD L Kraków, 4 listopada 2008 roku

3 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI ksu KRAJOWY SYSTEM USŁUG Niniejsze szkolenie prowadzone jest w ramach projektu własnego PARP pt. Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci", realizowanego w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych. F5 KONSULTING Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań Regon NIP (pieczęć organizatora kursu) Numer z rejestru: 46/I/PK/2009 ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu seminarium Pani Aneta Cygan urodzona dnia r. w Myślenicach, ukończyła seminarium pt. Administracyjno-prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej zorganizowane przez F5 Konsulting Sp. z o.o. w dniu r. Celem seminarium była aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie: rejestracji i podejmowania działalności gospodarczej «prowadzenia działalności gospodarczej,» rezygnacji z prowadzenia działalności gospodarczej Poznań, dnia r. WICEf KEZES ZSKZĄDl! F5 KdNSWLTING Spółka z o.o. ul. SKaldka 5, Poznań Regon 63051* 11, NIP (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) FBKonsulting LLMJUUJ.F5.PL

4 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI PARP ksu KRAJOWY SYSTEM USŁUG Niniejsze szkolenie prowadzone jest w ramach projektu własnego PARP pt. Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci", realizowanego w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych. F5 KONSULTING Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań Regon NIP (pieczęć organizatora kursu) Numer z rejestru: 45/II/PK/2009 ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu seminarium Pani Aneta Cygan urodzona dnia r. w Myślenicach, ukończyła seminarium pt. Zasady wypełniania wniosków o wsparcie i finansowanie działalności gospodarczej z innych źródeł zorganizowane przez F5 Konsulting Sp. z o.o. w dniu r. Celem seminarium była aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie:» przeglądu aktualnych możliwości wsparcia dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą, przedsiębiorców i otoczenia biznesu» inne źródła finansowania projektów» podstawowych zasad przygotowania projektu Poznań, dnia r. 'iak EZES ZARZĄDU F5 KONm,TING Spółka z o.o. ul. Składowa 5, Poznań Regon , NIP (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) lrfs Konsulting LJLJIJUULJ.F5.PL

5 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI PARP< E ksu KRAJOWY SYSTEM USŁUG FUNDUSZ SPOUCZNY Niniejsze szkolenie prowadzone jest w ramach projektu własnego PARP pt. Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci", realizowanego w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych. «,-> F5 KONSULTING Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań Regon NIP (pieczęć organizatora kursu) ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu seminarium Numer z rejestru: 42/III/PK/2009 Pani Aneta Cygan urodzona dnia r. w Myślenicach, ukończyła seminarium pt. Zasady i warunki ubiegania się o pomoc publiczną w kontekście działań skierowanych do przedsiębiorców zorganizowane przez F5 Konsulting Sp. z o.o. w dniu r. Celem seminarium była aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie:» wprowadzenia do zagadnienia pomocy publicznej, w tym podstawowe definicje i zasady ubiegania się o pomoc publiczną dla przedsiębiorców dostępnych działań skierowanych do przedsiębiorców a pomocą publiczną - aspekty praktyczne» obowiązków wynikających z przyznanej pomocy publicznej Poznań, dnia r. iak WlCEf EZES ZARZĄDU F5 KONSULTING Spółka z o.o. ul. Składowa 5, Poznań Regon , NIP (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) UUUJULJ.F5.PL

6 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STWEGIA SPÓJNOŚCI ksu KRAJOWY SYSTEM USŁUG Niniejsze szkolenie prowadzone jest w ramach projektu własnego PARP pt. Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci", realizowanego w ramach poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz środków budżetowych. l F5 KONSULTING Sp. z o.o. ul. Składowa 5, Poznań Regon NIP (pieczęć organizatora kursu) ZAŚWIADCZENIE o ukończeniu seminarium Numer z rejestru: 44/IV/PK/2009 Pani Aneta Cygan urodzona dnia r. w Myślenicach, ukończyła seminarium pt. Obsługa i diagnoza potrzeb klienta zorganizowane przez F5 Konsulting Sp. z o.o. w dniu r. Celem seminarium była aktualizacja i uzupełnienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie:» zasad profesjonalnej obsługi klienta, w tym budowania relacji z klientami, budowania profesjonalnego wizerunku konsultanta PK, postępowania z trudnymi klientami" * form świadczenia usługi informacyjnej przez konsultanta PK a standardy obsługi klienta * rozpoznawania potrzeb i motywacji klientów PK Poznań, dnia r. WlCEftEZESZSRZĄDU F5 KtlNIlLTING Spółka z o.o. ul. sfcaicla 5, Poznań Regon 63051* 11, NIP (pieczęć i podpis osoby upoważnionej) FSKonsulfcmg UUUUULJ.F5.PL

7 KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI l! KRA IOWY : SYSTEM j USŁUG UNIA EUROPĘJSK» FUNDUSZ SPOIECZN* Projekt wspótfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CERTYFIKAT ukończenia szkolenia Niniejszym zaświadcza się, że: w dniu r. pomyślnie ukończyła szkolenie pt.:.= Zakładanie, prowadzenie, zawieszanie i likwidowanie działalności gospodarczej" j^^a "Z. w ramach projektu: Budowa kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw - Pakiet Startowy - szkolenia wstępne. & =» fc -"-'" Sg => l zorganizowane przez MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o. w Warszawie -CZ3 C3 ZZ> 'ZT> w ramach projektu systemowego Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Wsparcie i rozwój instytucji świadczących usługi na rzecz przedsiębiorczości oraz ich sieci" w ramach Poddziałania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL). ftgr inż. Olgierd Głodkowski Prezes Zarządu MDG Doradztwo Gospodarcze Sp. z 0.0. Warszawa, r. Zaświadczenie nr MDG-Z-2013/409

8 Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez firmę Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. Zaświadcza się, że ^. uczestniczyła w szkoleniu pt., PRAWO PRACY I KADRY NIEZBĘDNE W PRACY KONSULTANTA PK KSU' w dniach maja 2011 r. w Krakowie Szkolenie było zorganizowane w ramach projektu Zapewnienie odpowiednich kompetencji konsultantów ; Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) - szkolenia i działania pomocnicze". - V "i' * 3iX w/ < i A& Jan Szczucki - PAG Uniconsult Sp. z o.o. KAPITAŁ LUDZKI NASODOWA-STSAlECW SPO-'NOS

9 Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez firmę Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. Zaświadcza się, że uczestniczyła w szkoleniu pt. rr ZASADY ROZLICZANIA DOTACJI UNIJNYCH w dniach 31 sierpnia -01 września 2011 r. w Krakowie Szkolenie było zorganizowane w ramach projektu Zapewnienie odpowiednich kompetencji konsultantów Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) - szkolenia i działania pomocnicze". Jan Szczyckf - PAG Uniconsult Sp. z o.o KAPITAŁ LUDZKI " NARODOWA SiKATSCft* ipojnoi H I KRAJOWY M SYSTEM

10 Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez firmę Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. : Zaświadcza się, że '.:... >.\; M :.'. ;;:. :*; ;. " uczestniczyła w szkoleniu pt. ANALIZA MARKETINGOWA PRZEDSIĘBIORSTWA" w dniach sierpnia 2011 r. w Krakowie Szkolenie było zorganizowane w ramach projektu Zapewnienie odpowiednich kompetencji konsultantów v Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) - szkolenia i działania pomocnicze". 7' Jana n Szcżutki - PAG Uniconsult Sp. z o.o. KAPITAŁ LUDZKI NAKUOOWA SIBATsCilft SPOJNO PARP ) KRAJOWY > SYSTEM ksu l USŁUG S:'

11 Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez firmę Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. Zaświadcza się, że uczestniczyła w szkoleniu pt. rrubezpieczenia i koszty wynagrodzeń w prowadzeniu działalności gospodarczej' w dniach maja 2011 r. w Krakowie Szkolenie było zorganizowane w ramach projektu Zapewnienie odpowiednich kompetencji konsultantów Kunktów' Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług (PK KSU) - szkolenia i działania pomocnicze".,, Jan Szc^uctó - PAG Uniconsult Sp. z o.o. KAPITAŁ LUDZKI NAKOŁlOWa itkaitcw SPOINOM.) PARP

12 Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez firmę Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. Zaświadcza się, że uczestniczyła w szkoleniu pt. Diagnozowanie potrzeb klienta" w dniach lipca 2009 r. w Krakowie Szkolenie było zorganizowane w ramach projektu Budowa kompetencji konsultantów PK - szkolenia cykliczne' Kierownik Projektu Maciej Gajewski - PAG Uniconsult Sp. z o.o. PAG!S; Uniconsult Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. KAPITAŁ LUDZKI H > NARODOWA STRATFGIA SPÓJNOŚCI ksu KRAJOWY SYSTEM USŁUG

13 Projekt realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości przez firmę Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. Zaświadcza się, że uczestniczyła w szkoleniu pt. Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach spowolnienia gospodarczego" w dniach maja 2009 r. w Krakowie Szkolenie było zorganizowane w ramach projektu Budowa kompetencji konsultantów PK - szkolenia cykliczne". Kierownik Projektu Maciej Gajewski - PAG Uniconsult Sp. z o.o. : * PAG ;r. Uniconsult Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI KRAJOWY B SYSTEM ksu USŁUG

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok

Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok Sprawozdanie z działalności Fundacji Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia za 2007 rok 1. Nazwa: Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia Adres: 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Sienkiewicza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć

KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć KSU - usługi dla firm i osób pragnących je założyć Opracowano w CIiPKZ w Tarnowie na podstawie: 1 SPIS TREŚCI: KSU usługi dla firmy i osób pragnących je założyć O KSU 3 Rodzaje usług 4 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Plan działania na lata 2014-2015

Plan działania na lata 2014-2015 Plan działania na lata 2014-2015 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Numer i nazwa Priorytetu Instytucja Pośrednicząca Adres korespondencyjny INFORMACJE O INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020

Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 Formularz zgłoszeniowy na członka i zastępcę członka Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Lubuskie 2020 1. Zgłoszenie kandydata do Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą

Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Oferta Krajowego Systemu Usług dla osób zakładających i prowadzących działalność gospodarczą Iwona Jaraczewska Konsultant Punktu Konsultacyjnego KSU prowadzonego przez Toruńską Agencję Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU AGENCJI ROZWOJU INNOWACJI S.A. Z DZIAŁALNOŚCI W 2013 R. Wrocław, 26 kwietnia 2014r. I. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI I.1. Informacje podstawowe I.1.1. Dane jednostki Firma: Agencja Rozwoju

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub

WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień. koszt inwestycji ~ od 999,00 PLN brutto/os lub Certyfikat MEN ATRAKCYJNE SZKOLENIA JESIEŃ 2010 DORADCA DS. FUNDUSZY EUROPEJSKIC 6/8 dni WROCŁAW ~ od 2 150,00 PLN brutto/os lub szkolenie zamknięte: 2 500,00-3 600,00 PLN brutto/dzień ROZLICZANIE WNIOSKÓW

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski

Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski SILNA MARKA ZIELONA MARKA Program doradczo szkoleniowy dla MŚP Projekt ogólnopolski INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Silna Marka Zielona Marka to projekt: szkoleniowo - doradczy ogólnopolski otwarty dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie merytoryczne z działań Zarządu SPP w 2009 r.

Sprawozdanie merytoryczne z działań Zarządu SPP w 2009 r. Sprawozdanie merytoryczne z działań Zarządu SPP w 2009 r. Głównym przedmiotem działań SPP w 2009 r. była realizacja rozpoczętych projektów oraz prowadzenie Inkubatora przedsiębiorczości. Co ważne, jednym

Bardziej szczegółowo

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw PARTNER PRZEDSIĘBIORCY Ogólnopolski informator Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 2005 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Dominik Lada Projekt serii: Grupa Zadaniowa

Bardziej szczegółowo

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski

,,Warunki, obszar i założenia do działania Sieci Współpracy Aglomeracji. Kalisko-Ostrowskiej. Opracował: Andrzej Spychalski Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej. Raport końcowy Zespołu Projektowego opracowany w ramach projektu: POKL.08.01.02 30 012/11 Sieć Współpracy Aglomeracji Kalisko Ostrowskiej współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. www.marr.pl Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. MARR SA: Założona w 1993 Główny udziałowiec Województwo Małopolskie 88,8% 170 pracowników Kapitał założycielski: 87 675 000 PLN (~20 mln EUR) Oferta MARR SA

Bardziej szczegółowo

Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej

Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i podstaw prowadzenia działalności gospodarczej 1 Warsztaty szkoleniowe dla doradców z doradztwa w zakresie prowadzenia gospodarczej i podstaw prowadzenia gospodarczej (trzecia edycja) Program trzeciej edycji szkolenia warsztatowego opiera się na naszym

Bardziej szczegółowo

KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020

KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020 NOWE SZANSE DLA PRZEDSIĘBIORSTW KONSULTANT DS. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW UE NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORSTW W LATACH 2014 2020 Termin i miejsce szkolenia: Edycja VIII: Wrocław: 15-16 czerwca 2015 r. i 22-23 czerwca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 6.2 Programu Kapitał Ludzki Działanie 3.1 Programu Innowacyjna Gospodarka 2. POŻYCZKI: Program Pierwszy Biznes BGK Pożyczki z

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

PROJEKT. Świadczenie usług systemowych KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Przedsiębiorstwo Konsultingowe AGM Siedziba: 42-674 Zbrosławice ul. Morcinka 14 Biuro: 41-800 Zabrze ul. Handlowa 2 www.agm-konsulting.pl, agm@agm-konsulting.pl NIP 648-198-46-67 REGON 276415939 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków

Ogłasza konkurs otwarty na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zwanego dalej Instytucją Pośredniczącą Ogłasza konkurs otwarty

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw

Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw S t r o n a 1 Załącznik nr 7 do Wytycznych Standard świadczenia doradczo-szkoleniowej usługi systemowej KSU w zakresie zarządzania efektywnością energetyczną przedsiębiorstw Projekt współfinansowany ze

Bardziej szczegółowo

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2011 Dostępne instrumenty wsparcia finansowego dla nowo powstałych Forum Małych i Średnich Przedsiębiorstw Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą? Monika Szymańska, Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa

Bardziej szczegółowo

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

DORADZTWO. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. DORADZTWO 1 2 GAPR sp. z o.o. 3 GAPR sp. z o.o. Górnośląska Agencja

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów.

DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje dla zdrowia naszych pacjentów. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu społecznego Załącznik nr 3 do Umowy szkoleniowej nr. z dnia r. DEKLARACJA UCZESTNICTWA w projekcie pt. Podnosimy kompetencje

Bardziej szczegółowo

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI

Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI Zwrotne formy finansowania INWESTYCJI grudzień 2012 r. MARR - oferta dla przedsiębiorczych Wspieranie starterów - projekty edukacyjne, szkolenia, punkty informacyjne, doradztwo, dotacje na start Ośrodek

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020

Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 Spotkanie informacyjne z cyklu Środa z Funduszami Europejskimi 2014-2020 - dla osób planujących założenie działalności gospodarczej Katowice, 1 kwietnia 2015 r. PUNKTY INFORMACYJNE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Bardziej szczegółowo