Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp.25.10.2011"

Transkrypt

1 I Inkubatory przedsiębiorczości i centra nowych technologii, jako miejsca rozpoczynania działalności gospodarczej przez absolwentów.przekwalifikowanie zawodowe. Kazimierz Korpowski Gorzów Wlkp

2 Inkubatory przedsiębiorczości - instytucje (o różnej formie prawnej), których celem jest wspieranie przedsiębiorczości. W zależności od grupy docelowej można wyróżnić kilka szczególnych rodzajów inkubatorów przedsiębiorczości, których oferta jest skierowana do: -początkujących przedsiębiorców z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, rozpoczynających lub dopiero zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą, -młodzieży i studentów (akademickie inkubatory przedsiębiorczości), -podmiotów ekonomii społecznej (inkubatory przedsiębiorczości społecznej).

3 Akademickie inkubatory przedsiębiorczości Tworzone w otoczeniu szkół wyższych akademickie inkubatory przedsiębiorczości (AIP) są ofertą wsparcia w praktycznych działaniach rynkowych. Wyraża się to przede wszystkim przez umożliwienie beneficjentom prowadzenia własnej działalności (pionu w AIP), korzystając z osobowości prawnej inkubatora. Pierwszeństwo w korzystaniu z tej pomocy mają stucenci. Środki wsparcia: - prowadzenie księgowości przez AIP, - brak obowiązku rejestracji firmy w urzędach. Osobowość prawną (NIP, REGON, wpis do KRS) udostępnia AIP, - brak obowiązku opłaty składek ZUS, - wsparcie biurowe. Możliwość korzystania z biura wraz z wyposażeniem (powierzchnia biurowa i rodzaj sprzętu może się różnić w różnych regionach / oddziałach AIP), - szkolenia i doradztwo, - porady prawne, - szansa prowadzenia działalności na preferencyjnych warunkach przez 24 miesiące (z możliwością przerwania współpracy w każdym momencie, bez negatywnych konsekwencji finansowych), - uczestnictwo w społeczności biznesowej. Ogólnopolską sieć inkubatorów akademickich prowadzi Fundacja Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości związana z Business Centre Club, jej Biura (37) zlokalizowane są przy uczelniach publicznych i niepublicznych.

4 Inkubatory przedsiębiorczości społecznej Są tworzone przez samorządy lub organizacje pozarządowe. Oferują doradcze, szkoleniowe i infrastrukturalne wsparcie: podmiotom ekonomii społecznej, instytucjom rynku pracy oraz pomocy i integracji społecznej, osobom zainteresowanych założeniem lub działalnością na rzecz podmiotów ekonomii społecznej. Istnieje Sieć Inkubatorów Społecznej Przedsiębiorczości (SISP). Ponadto niektóre inkubatory przedsiębiorczości społecznej używają nazwy Inkubator Ekonomii Społecznej, inne działają jako element składowy Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej lub Centrów Ekonomii Społecznej.

5 Inkubator technologiczny wyodrębniona organizacyjnie, budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora MŚP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii.

6 Park przemysłowy wyodrębniony zespół nieruchomości, w skład którego wchodzi również nieruchomość, na której znajduje się infrastruktura techniczna pozostała po restrukturyzowanym lub likwidowanym przedsiębiorcy. Tworzony jest na podstawie umowy cywilnoprawnej, której jedną ze stron jest jednostka samorządu terytorialnego, która stwarza możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcom, w szczególności małym i średnim

7 Inkubatory przedsiębiorczości działają w Polsce już od lat dziewięćdziesiątych. Są formą wspierania inicjatyw gospodarczych, szczególnie małych firm. Na początku miały charakter przede wszystkim regionalny, powstawały na terenach zagrożonych strukturalnym bezrobociem. Dziś są skierowane głównie do młodych przedsiębiorczych osób, przede wszystkim choć nie tylko studentów oraz absolwentów uczelni. Inkubatory działają w formie fundacji, stowarzyszeń, agencji lub spółek. Najbardziej znana w tej chwili instytucja, zajmująca się promowaniem przedsiębiorczości to Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości, które działają przy ponad 30 uczelniach w całym kraju i obejmują swoją opieką ponad 900 firm. Ale eksperci twierdzą, że są to bardzo potrzebne, ale zaledwie preinkubatory, gdyż nie wprowadzają początkujących biznesmenów w twardy świat gry rynkowej, są natomiast przedłużeniem procesu dydaktycznego, podpowiadają jak wykorzystać zdobytą wiedzę i kompetencje w znalezieniu swojej niszy rynkowej.

8 Każdy inkubator może być skierowany do innej grupy docelowej: w regionach zagrożonych strukturalnym bezrobociem będą to przede wszystkim osoby zwalniane z bankrutujących firm (inkubator może wówczas działać np. w ramach specjalnej strefy ekonomicznej). Są inkubatory adresowane w szczególny sposób do kobiet lub osób niepełnosprawnych. Jednak zdecydowana większość wymaga jedynie spełnienia kryterium wiekowego, jako warunku sine qua non dostępu do usług inkubatora: najczęściej jest to cezura 30., rzadziej 35 roku życia. Oczywiście nie każdy, kto spełnia kryterium wiekowe, czy jakiekolwiek inne, może liczyć na zakwalifikowanie się do inkubatora przedsiębiorczości. Przede wszystkim potrzebny jest dobry pomysł na biznes, najczęściej również wymagany jest biznesplan. Inkubatory skierowane są albo do firm, które mają powstać, albo do takich które istnieją na rynku, ale nie dłużej niż dwa lata (a w niektórych inkubatorach ten czas określa się na maksimum rok) czyli tak zwanych start-up ów.

9 Własna działalność- jak? Jeśli jesteś bezrobotny albo pracujesz i nie prowadzisz własnej firmy, a chcesz to robić, możesz ubiegać się o bezzwrotną pomoc z Unii Europejskiej sięgającą 40 tys. zł. Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej otworzyło przed naszym krajem, firmami i osobami indywidualnymi nowe możliwości w wielu sferach życia. Szanse na rozwój, zmianę swojego położenia, sytuacji zawodowej otrzymali także ci, którzy chcą zacząć pracować na własny rachunek, czyli założyć własną firmę.

10 Skąd wziąć na to pieniądze? Oczywiście można zainwestować oszczędności, ale czy warto aż tak ryzykować, skoro można otrzymać nawet 40 tys. zł z funduszy unijnych? W zależności od sytuacji zawodowej osoba fizyczna może się ubiegać o wsparcie w ramach różnych źródeł Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Poddziałania albo Działania 6.2. Dla bezrobotnych do 20,5 tys. zł

11 Pieniądze, skierowane do bezrobotnych, oferuje każdy Powiatowy Urząd Pracy (PUP). Jednak należy pamiętać, że pieniądze nie są dostępne od razu i o każdej porze roku. Wszystko zależy od sytuacji w danym powiecie: jeśli fundusze pomocowe przeznaczone na aktywizację zawodową różnych grup społecznych (np. bezrobotnych, absolwentów, osób powyżej 50. roku życia, młodych matek) cieszą się dużym zainteresowaniem, wnioskodawca musi zaczekać na nowy nabór ogłaszany pod koniec roku kalendarzowego.

12

13 Zakładanie Firmy np.

14 Własna Firma- super, Robię co chcę, kiedy chcę, gdzie chcę?

15 A co to są rachunki, faktury? Kasy fiskalne, księgi przychodów i rozchodów, plan marketingowy, logistyka,zapasy,???

16 Dziękuję za uwagę Kazimierz Korpowski Tel Zapraszam do kontaktu

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich

Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Finansowe aspekty rozwoju przedsiębiorczości na obszarach wiejskich Łukasz Jawny Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich CDR O/Kraków. CDR Oddział w Krakowie Możliwości wspierania działalności gospodarczej na

Bardziej szczegółowo

10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ

10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ 10. ŹRÓDŁA POMOCY DORADCZEJ I FINANSOWEJ Początkujący przedsiębiorca może liczyć na pomoc zewnętrzną przy próbie organizacji pierwszego biznesu. Działania na rzecz wspierania przedsiębiorczości i tworzenia

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE

MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE MATERIAŁY SZKOLENIOWE W RAMACH MODUŁU PRZETRWANIE Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja dystrybuowana

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE

Szanowni Państwo, SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SPIS TREŚCI SŁOWO WSTĘPNE SŁOWO WSTĘPNE prof. UAM dr hab. Jacek Guliński 1. PIERWSZE KROKI DO ZAŁOŻENIA WŁASNEJ FIRMY, CZYLI JAKĄ FORMĘ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ WYBRAĆ Marcin Błaszyk, Krzysztof Jarosiński

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA?

CZĘŚĆ VI - A MOŻE WŁASNA FIRMA CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? CZĘŚĆ VI A MOŻE WŁASNA FIRMA? str. 13 13 W części VI 6.1. Ocena osobistych warunków do prowadzenia własnej firmy 1 6.2. Pomysł na własne przedsięwzięcie 2 6.3. Poznanie potrzeb rynku 3 6.4. Wybór formy

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out

AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ AKADEMICKA Jak zakładać działalność typu spin off lub spin out Maciej Brodowicz Publikacja została opracowana i wydana w ramach projektu Wiedza i przedsiębiorczość zrealizowanego na terenie

Bardziej szczegółowo

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wydanie II uzupełnione ISBN 978-83-7633-052-5 Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 MARIA BIAŁASIEWICZ Uniwersytet Szczeciński WSPIERANIE ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDIĘBIORSTW WYBRANE

Bardziej szczegółowo

BIULETYN nr 3/2010 (6)

BIULETYN nr 3/2010 (6) BIULETYN nr 3/2010 (6) Słowo wstępne... 3 Jednorazowa dotacja z Urzędu Pracy na podjęcie działalności gospodarczej... 4 Dotacja na start biznesu w ramach Działania 6.2 POKL... 5 Dotacja na utworzenie i

Bardziej szczegółowo

Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska, Alicja.Sekula@zie.pg.gda.pl

Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska, Alicja.Sekula@zie.pg.gda.pl Artykuł ukazał się: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod. red. R. Brol, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 46, Uniwersytet Ekonomiczny, Wrocław 2009, ss. 326-338.

Bardziej szczegółowo

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM OFERTA INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Opracowanie zostało wykonane we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Kreator Innowacyjności przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 1

Kreator Innowacyjności przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 1 dr Anna Kaczmarek Kreator Innowacyjności przy Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej 1 Potrzeba wszechstronnego i trwałego połączenia uczelni oraz środowiska

Bardziej szczegółowo

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl

Własna firma. zanim zrealizujesz pomysł. www.wup-krakow.pl P o r a d n i k Własna firma zanim zrealizujesz pomysł www.wup-krakow.pl Własna firma zanim zrealizujesz pomysł Wprowadzenie WPROWADZENIE Niniejsza publikacja jest skierowana do osób rozważających możliwość

Bardziej szczegółowo

INSTRUMENTY NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU JAKO STYMULATOR ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW

INSTRUMENTY NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU JAKO STYMULATOR ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 6 Sylwia Guzdek INSTRUMENTY NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU JAKO STYMULATOR ROZWOJU MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW 6.1. Wp r o wa d z e n i e Osiągnięcie przewagi konkurencyjnej oraz rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ

ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ ZAKŁADAMY SPÓŁDZIELNIĘ SOCJALNĄ 1 Spis treści Wstęp........................................... 3 Informacje ogólne................................ 4 Procedury zakładania spółdzielni socjalnej..........

Bardziej szczegółowo

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP

Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Poznaoski Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości zamiast Zarząd PAIP Badanie potencjału organizacji studenckich w ramach projektu Spinnet. Stworzenie sieci organizacji studenckich działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Samorząd Województwa Wielkopolskiego Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Informator o instytucjach wspierających przedsiębiorczość województwo wielkopolskie 2012 rok Spis treści Subregion poznański...3 1.

Bardziej szczegółowo

WŁASNA FIRMA - NAJLEPSZYM MIEJSCEM ZATRUDNIENIA

WŁASNA FIRMA - NAJLEPSZYM MIEJSCEM ZATRUDNIENIA Arleta Szczepankowska Katedra Finansów i Zarządzania Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu WŁASNA FIRMA - NAJLEPSZYM MIEJSCEM ZATRUDNIENIA 1. Wstęp Przysłuchując się rozmowom studentów na uczelni niemal zawsze

Bardziej szczegółowo

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014

Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu. dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim. Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec 2014 Atrakcyjność instytucji otoczenia biznesu dla rozwoju przedsiębiorczości w regionie łódzkim Czerwiec

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców

Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Maciej Tokarski Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Fundusze unijne szansą na rozpoczęcie działalności gospodarczej przez mikro-, małych i średnich przedsiębiorców Celem europejskiej polityki regionalnej w

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI DZIERŻONIOWA NA LATA 2012-2014 Zespół ds. Programu Rozwoju Przedsiębiorczości 2011 rok Gmina Miejska Dzierżoniów 1 Spis treści: Wstęp... 3 1. Diagnoza społeczno - gospodarcza

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e

ŁÓDZKI. Kapitał. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki. K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e ŁÓDZKI K a p i t a ł L u d z k i r o z p ę d z a Ł ó d z k i e Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Realizacja działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie łódzkim w

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie Wydział Regionalnej Polityki Rynku Pracy SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA JAKO FORMA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Warszawa 2013 Opracowanie: Blanka Krasuska Jolanta Szafrańska Grzegorz

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ

POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ Grzegorz Jegier, Marek Matejun POMOC DLA SEKTORA MSP W AGLOMERACJI ŁÓDZKIEJ [ Po więcej publikacji zapraszam na www.matejun.pl ] 9.1. Programy samorządowe W wyniku reformy administracji samorządowej Polska

Bardziej szczegółowo

Jak założyć własną firmę

Jak założyć własną firmę Jak założyć własną firmę 15 maja 2014 21.05.2015 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Katarzyna Glanc-Tarczewska Ogólny plan spotkania 1. Zakładanie indywidualnej

Bardziej szczegółowo