Haas Special Edition

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Haas Special Edition"

Transkrypt

1 Haas Special Edition Moduł Tokarski SPORZĄDZIŁ: TOMASZ GONTARSKI ESPRIT CAM CENTER KOSTRZYŃSKA 36, WARSZAWA TEL. (22) , , FAX

2 Spis treści I. Instalacja... 3 II. Uruchomienie licencji... 7 III. Konfiguracja... 9 IV. Ćwiczenie obróbka prostego detalu tokarskiego

3 I. Instalacja 1. Menu Start -> Panel sterowania 2. Konta użytkowników i Filtr rodzinny 3. Konta użytkowników 3

4 4. Zmień ustawienia funkcji Kontrola konta użytkownika 5. W oknie, które się pojawia należy przesunąć pasek w skrajne dolne położenie, zatwierdzić OK, a następnie zrestartować komputer. 6. Na czas instalacji należy wyłączyć program antywirusowy oraz firewall. 7. Włożyć płytę instalacyjną do napędu oraz uruchomić ją. 8. Instaluj produkty 4

5 9. Przewinąć pasek w skrajne dolne położenie, wybrać opcję akceptowania warunków licencji oraz kliknąć Dalej 10. Na liście, która się pojawia nie zaznaczać niczego poza samym programem (chyba, że na komputerze zainstalowany jest jeden z programów CAD wymienionych na liście wtedy można wykorzystać rozbudowaną funkcjonalność importu po zakupieniu aktualizacji z HSE do pełnej licencji frezarskiej). Kliknąć Dalej. 5

6 11. Okno Rozpocznij instalację: kliknąć Dalej 12. Odkliknąć opcję jak na obrazie poniżej, potwierdzić w pojawiającym się oknie, a następnie kliknąć Dalej celem rozpoczęcia instalacji 13. Wybrać opcję pominięcia aktywacji dostępu, a następnie kliknąć Dalej 6

7 14. Odkliknąć opcję jak na obrazie poniżej, a następnie kliknąć Wykańczanie. II. Uruchomienie licencji UWAGA: Przed rozpoczęciem symulacji należy posiadać (zapisany w znanym miejscu na dysku twardym) plik licencyjny o rozszerzeniu.dptlic. lub dane (kod użytkownika i numer licencji) do uruchomienia licencji ewaluacyjnej. Celem uzyskania tego pliku/danych należy skontaktować się z firmą ABPLANALP lub bezpośrednio: TEL. (22) , Dostarczony zostanie także postprocesor (rozszerzenie.asc) oraz plik szablonu maszyny (.est), niezbędne do generowania kodu NC. Wykorzystanie tych plików będzie opisane w dalszej części niniejszej instrukcji. 1. Włożyć dostarczony klucz licencyjny do portu USB, odczekać chwilę celem instalacji sterownika (w przypadku licencji ewaluacyjnej pominąć ten krok) 2. Menu Start -> Wszystkie programy -> DP Technology -> Security -> Security Manager 3. Kliknąć ikonę jak na obrazie poniżej 4. Wybrać opcję jak na obrazie poniżej, a następnie kliknąć Dalej 7

8 UWAGA: w przypadku licencji ewaluacyjnej wybrać opcję Aktywuj lub pobierz licencję przez internet 5. W oknie, które się pojawia należy odnaleźć na dysku oraz wybrać plik licencji (*.dptlic), a następnie kliknąć Otwórz. W przypadku licencji ewaluacyjnej należy podać dostarczony uprzednio kod użytkownika oraz numer licencji. 6. Dwukrotnie kliknąć na licencję, która się pojawia (jak na obrazie poniżej) celem ustawienia jej jako domyślnej powinien pojawić się znak 7. Wyjść z menedżera klikając krzyżyk w prawym górnym rogu. Licencja jest uruchomiona, można już korzystać z programu. 8

9 III. Konfiguracja 1. Uruchomić program ESPRIT (ikona na pulpicie lub Menu Start -> Wszystkie programy -> DP Technology -> ESPRIT -> ESPRIT 2. Kliknąć OK na oknie informacji o licencji (wcześniej należy chwilę odczekać). 3. Na pojawiającym oknie dot. wyboru szablonu kliknąć OK lub Anuluj (nie ma to znaczenia, ponieważ nie ma jeszcze zdefiniowanych szablonów użytkownika). 4. Zmienić układ jednostek na metryczny jak na obrazie poniżej 5. Kliknąć ikonę uruchamiającą moduł tokarski, a w menu Widok włączyć odpowiednie elementy (obraz poniżej) 9

10 6. W menu Widok -> Paski Narzędziowe włączyć paski: - Geometria ograniczona - Widoki standardowe - Zorientuj część - Modelowanie brył UWAGA: Nie należy wyłączać pasków domyślnie uruchomionych (np. Standard oraz Widok). Nie ma potrzeby włączania pasków innych niż wymienione powyżej. 7. Ustawić uruchomione okna oraz paski narzędzi w optymalny dla użytkownika sposób (poprzez kliknięcie i przytrzymanie na początek paska/okna znaczony podwójnymi odcinkami, a następnie przeciąganie w żądane miejsce). Zalecane ustawienie przedstawione jest na obrazie poniżej. 8. Prawy dolny róg ekranu: należy ustawić opcje jak na obrazie poniżej (napis wyszarzony oznacza opcję wyłączoną) 10

11 - SOLIDTURN informacja o aktywnym module programu (w tym przypadku tokarski) - SUB-ELEMENTY umożliwia wybór fragmentów brył (konieczne do orientacji brył w przestrzenii) oraz struktur (np. w celu ustawienia otwartych krawędzi). Domyślnie wyłączone - ZATRZASK przyciąganie do rysunkowych punktów charakterystycznych (początki, końce oraz środki odcinków oraz łuków, punkty środkowe okręgów oraz łuków) przydatne przy rysowaniu i wskazywaniu po kliknięciu ikony - INT używane w celu wskazania punktu przecięcia elementów w oknie roboczym. Po użyciu automatycznie się wyłącza - SIATKA możliwość swobodnego rysowania i wskazywania punktów w oknie roboczym z dokładnością określoną w opcjach programu. Zalecane jest włączenie tej opcji - HI (skrót od ang. HIGHLIGHT podświetlenia) tryb umożliwiający wybranie konkretnego obiektu z okna roboczego. Zalecane jest włączenie tej opcji 9. Z górnego menu: Narzędzia -> Opcje - zakładka Wejście: zalecana jest zmiana koloru pozycji Grupuj pozycję (kolor wyróżnienia wybieranych obiektów) na jasnożółty, a także Wymiary oraz Adnotacje na czarny - zakładka Wejście: zalecane ustawienia na obrazie poniżej 11

12 - zakładka Obróbka należy zaznaczyć opcję Włącz Autoprzygotówkę, zalecana tolerancja: pozostałe zakładki bez zmian UWAGA: Aby zapisać na stałe wprowadzone ustawienia interfejsu, w aktualnie aktywnym oknie (Narzędzia -> Opcje) należy kliknąć przycisk Domyślne, zaznaczyć opcję Zapisz ustawienia jako domyślne, zatwierdzić OK, zamknąć okno Opcje ponownie klikając OK. 10. Wyjść z programu. 11. Plik postprocesora (.asc) należy skopiować do katalogu (C:)\Users\(Nazwa użytkownika)\documents\dp Technology\ESPRIT\Data\Post 12. Plik szablonu (.est) należy skopiować do katalogu (C:)\Users\(Nazwa użytkownika)\documents\dp Technology\ESPRIT\Data\Templates 12

13 IV. Ćwiczenie obróbka prostego detalu tokarskiego UWAGA: Podczas pracy z programem należy zwracać szczególną uwagę na informacje oraz polecenia pojawiające się w lewym dolnym rogu ekranu. W przypadku, kiedy w tym miejscu wyświetlane jest pytanie, na które należy odpowiedzieć Tak lub Nie (przykład: czy to jest prawidłowy wybór? dotyczy podświetlającego się obiektu) należy kliknąć lewym (oznacza Tak ) lub prawym ( Nie ) klawiszem myszy. Obracanie rolką myszy powoduje przybliżanie i oddalanie obrazu. Poruszanie myszą przy wciśniętej rolce daje efekt przesuwania, a trzymanie dodatkowo wciśniętego klawisza Ctrl na klawiaturze obracania obrazu. 13

14 1. Po uruchomieniu programu należy wybrać szablon jak na obrazie poniżej. 2. Na pasku Widoki Standardowe kliknąć ikonę Widok z góry 3. Pierwszym etapem ćwiczenia będzie utworzenie geometrii. Uruchomić pasek służący do rysowania geometrii płaskiej (1 na obrazie poniżej), a następnie kliknąć ikonę Linia (2) 4. Jako element odniesienia (pytanie w lewym dolnym rogu ekranu) wybrać oś X (linia pozioma koloru żółtego) poprzez kliknięcie na nią lewym przyciskiem myszy, potwierdzić wybór (odpowiadając na pytanie Czy to jest prawidłowy wybór? ) ponownym kliknięciem lewym przyciskiem myszy. Następnie, wypełniając polecenie Wprowadź odległość, wprowadzić z klawiatury wartość 48/2 (pole dialogowe pojawi się 14

15 w momencie wprowadzania pierwszego znaku). Zatwierdzić klawiszem ENTER. W momencie, gdy wyświetla się pytanie W górę, w dół, w lewo lub w prawo należy kliknąć w oknie roboczym POWYŻEJ osi X. Linia na danym promieniu zostanie dodana względem osi X. Jeżeli powstały obiekt nie jest widoczny w oknie roboczym, należy kliknąć ikonę Powiększ, aby dopasować wszystko 5. Ikona rysowania linii wciąż jest aktywna. W analogiczny sposób należy narysować linie na średnicy 30 oraz Narysować linię pionową w odległości 50 mm NA LEWO od osi Y (elementem odniesienia w tym przypadku będzie oś Y układu współrzędnych) 7. Narysować linię pionową w odległości 24 mm NA PRAWO od linii dodanej w punkcie Wcisnąć klawisz Esc celem wyjścia z rysowania linii. 9. Na pasku geometrii kliknąć na ikonę Zachowaj jak na rysunku poniżej. 10. Kliknąć na linii narysowanej na średnicy 48 w miejscu jak na obrazie poniżej. Potwierdzić, ponownie klikając lewym przyciskiem myszy. Zostanie zachowany fragment linii pomiędzy najbliższymi przecięciami. 15

16 11. Ponownie kliknąć na ikonę rysowania linii, a następnie kliknąć W PUNKT (po najechaniu we właściwe miejsce kursor powinien zmienić wygląd ponieważ działa opcja Zatrzask zaznaczona w prawym dolnym rogu) jak na obrazie poniżej. 12. Wprowadzić kąt -30 (wartości kątowe są liczone od osi X przeciwnie do ruchu wskazówek zegara). Zatwierdzić klawiszem ENTER. 13. Ponownie kliknąć ikonę Zachowaj, a następnie kliknąć (i potwierdzić) w miejscach pokazanych na obrazie poniżej. Wcisnąć Esc celem wyjścia z polecenia Zachowaj 14. Dwukrotnie kliknąć na linię pionową dodaną w punkcie 7. Wcisnąć klawisz Delete na klawiaturze w celu usunięcia tego obiektu. 16

17 15. Uruchomić polecenie Zachowaj, a następnie dwukrotnie kliknąć w miejsca zaznaczone poniżej. 16. Kliknąć na ikonę Zaokrąglenie/Fazowanie, a następnie uzupełnić okno jak na obrazie poniżej. 17. Wybrać obiekty, pomiędzy którymi ma zostać dodane sfazowanie (odcinek oraz oś Y), klikając dwukrotnie w miejsca jak na obrazie poniżej. Zamknąć okno. 17

18 18. Uruchomić pasek służący do rysowania geometrii płaskiej (1 na obrazie poniżej), a następnie kliknąć ikonę Punkt (2) 19. Wybrać opcję Kartezjański/środkowy, wprowadzić współrzędne jak na rysunku poniżej, a następnie kliknąć Zastosuj. Punkt o danych współrzędnych zostanie dodany względem środka układu. Wyjść z polecenia rysowania punktu. 20. Po narysowaniu geometrii kolejnym krokiem jest stworzenie tzw. struktur, czyli obiektów służących jako cele konkretnych operacji obróbkowych. Jako pierwszą stworzymy strukturę do planowania. Należy kliknąć ikonę rozwijającą pasek tworzenia i modyfikacji struktur ( 1 na poniższym obrazie), a następnie kliknąć ikonę Łańcuch ręcznie do ręcznego tworzenia struktur kształtowych ( 2 ). 21. Kliknąć w PUNKT dodany w ostatnim kroku tworzenia geometrii (o współrzędnych 0, 25), a następnie w środek układu współrzędnych (w obu przypadkach przed kliknięciem powinien zmienić się kształt kursora). Kliknąć przycisk Zatrzymanie cykli (jak na obrazie poniżej) celem zakończenia tworzenia struktury. 18

19 22. Zaznaczyć oknem (kliknąć i przytrzymać wciśnięty lewy przycisk myszy, przemieścić kursor w odpowiednim kierunku, a następnie zwolnić przycisk) obiekty geometryczne jak na obrazie poniżej. Kliknąć ikonę Łańcuch Auto ( ) na aktualnie rozwiniętym pasku Struktur. Na zgrupowanych elementach geometrii została utworzona kolejna struktura typu Łańcuch. UWAGA: Obiekty geometryczne można także wybierać oraz odznaczać klikając na nie przy wciśniętym klawiszu Ctrl na klawiaturze. 23. Stworzyć strukturę do operacji odcinania w sposób analogiczny do opisanego w punkcie 20 i 21, wybierając punkty jak na obrazie poniżej. 19

20 24. W ostatniej kolejności stworzymy strukturę do wiercenia. W tym celu należy kliknąć ikonę Ręcznie PTOP ( ) na aktualnie rozwiniętym pasku Struktur, kliknąć w środek układu współrzędnych, a następnie ikonę Zatrzymanie cyklu ( ). 25. Kolejnym krokiem będzie zdefiniowanie bryły przygotówki, potrzebnej do poprawnego generowania ścieżki oraz właściwej wizualizacji obróbki podczas symulacji. Należy wejść na pasek Obróbka ( 1 na obrazie poniżej), a następnie uruchomić Ustawienie maszyny ( 2 ). UWAGA: W wersji HSE możliwe jest zdefiniowanie jedynie bryły przygotówki oraz celu. W pełnej wersji programu można zamodelować lub wczytać dodatkowo uchwyty obróbkowe oraz całą geometrię części ruchomych oraz nieruchomych maszyny wraz ze zdefiniowaną kinematyką przesuwów liniowych oraz obrotowych. 26. Na zakładce Ogólne ustawić typ przygotówki jako Pręt, wpisać średnicę: 50. Pozostałe wartości pozostawić bez zmian. Kliknąć OK. 27. Następnym krokiem będzie dodanie operacji planowania opisanej jako konturowanie. W pierwszej kolejności należy wybrać cel obróbki: wcześniej przygotowaną strukturę typu łańcuch. Należy wybrać zakładkę Struktury w Menedżerze Projektu, a następnie kliknąć na odpowiednią strukturę na drzewku (obraz poniżej). 20

21 28. Rozwinąć pasek Operacji ( 1 na obrazie poniżej), a następnie operację Konturowania ( 2 ) 29. Okno edycji operacji pojawia się jako czwarta zakładka Menedżera Projektu. Na zakładce Ogólne ustawić parametry jak na obrazie poniżej. 21

22 30. Zakładkę Sposób uzupełnić jak na obrazie poniżej. 22

23 31. Uzupełnić zakładkę Kontur jak na obrazie poniżej. Kliknąć OK w lewym górnym rogu okna. Zatwierdzić OK. UWAGA: Istnieje możliwość zapisania opisanej technologii (ikona obok przycisku Anuluj, opcja Zapisz) i wczytania jej do innej struktury w kolejnym projekcie (na zakładce Struktury należy kliknąć prawym przyciskiem myszy na strukturze frezarskiej, wybrać opcję Plik -> Otwórz proces ). W ramach jednego projektu można kopiować i wklejać operację pomiędzy strukturami (Ctrl+C na operacji, Ctrl+V na strukturze obie czynności na zakładce Struktury) w module tokarskim jest to jednak rzadziej stosowane. 32. Na zakładce Struktury Menedżera Projektu wybrać strukturę opisującą kontur do toczenia zewnętrznego (obraz poniżej). 23

24 33. Rozwinąć pasek Operacji ( 1 na obrazie poniżej), a następnie operację Zgrubna ( 2 ) 34. Uzupełnić zakładki jak na obrazach poniżej, a następnie kliknąć OK. 24

25 25

26 26

27 35. Na zakładce Struktury Menedżera Projektu wybrać strukturę wiertarską (obraz poniżej). 27

28 36. Rozwinąć pasek Operacji ( 1 na obrazie poniżej), a następnie operację Wiercenia ( 2 ) 37. Uzupełnić zakładki Ogólne oraz Wiercenie jak na obrazach poniżej, a następnie kliknąć OK. 38. Na zakładce Struktury wybrać strukturę do odcinania, a następnie wybrać operację Odcinanie na pasku operacji (obraz poniżej). 28

29 39. Uzupełnić zakładki jak na obrazach poniżej, a następnie kliknąć OK. 29

30 30

31 40. Włączyć widok HAAS symulacja ( 1 na obrazie poniżej), rozwinąć pasek symulacji ( 2 ), przesunąć pasek szybkości symulacji w położenie środkowe ( 3 ), a następnie uruchomić symulację w trybie ciągłym ( 4 ). Podczas symulacji informacje nt. jej bieżącego stanu można obserwować w oknie Właściwości. Po zakończeniu symulacji wyłączyć ją przyciskiem Stop ( 5 ). UWAGA: Podczas symulacji zalecane jest włączenie sposobu wyświetlania brył jako pełny z krawędziami ( 6 ), włączenie widoczność płytki i oprawki ( 7 ) oraz głowicy i wrzeciona ( 8 ), a także ustawienie widoku przygotówki jako półwidok półprzekrój ( 9 ). 41. Wygenerować kod NC klikając ikonę jak na obrazie poniżej (Pasek Obróbka). 42. Kod NC zapisać na pamięci pen-drive i przenieść do maszyny. 31

Allplan BIM. Podręcznik

Allplan BIM. Podręcznik Allplan BIM Podręcznik Microsoft, Windows, Windows NT, Windows 2000 i Windows XP są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Microsoft Corporation. BAMTEC jest zastrzeżonym znakiem handlowym

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Rhinoceros NURBS modeling for Windows

Rhinoceros NURBS modeling for Windows Rhinoceros NURBS modeling for Windows Podręcznik szkoleniowy Poziom 1 Wersja 4.0 R40TML1 cze-2009 Rhinoceros Level 1 Training Manual v4.0 Robert McNeel & Associates 2009 Wszystkie prawa zastrzeżone. Wydrukowano

Bardziej szczegółowo

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU

1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU AutoCAD Structural Detailing - Rysunki Szalunkowe - Przykłady strona: 1 1. PRZYKŁAD WYKORZYSTANIA PROGRAMU AUTOCAD STRUCTURAL DETAILING - RYSUNKI SZALUNKOWE: PROJEKT BUDYNKU W poniższym przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

NMS Novus Management System

NMS Novus Management System instrukcja obsługi NMS Novus Management System SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 3 1. INFORMACJE WSTĘPNE... 5 1.1. Charakterystyka ogólna... 5 1.2. Zalecana konfiguracja komputera PC... 6 1.3. Wymagane oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie

Wydawca. Informacja. Prawa autorskie Wydawca WETO AG Muth 2 D-94104 Tittling Telefon: +49 8504 9229-0 Internet: www.weto.de Telefax: +49 8504 9229-19 e-mail: info@weto.de Weto Nord GmbH & Co.KG Hefehof 8 D-31785 Hameln Telefon: +49 5151 5852000

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i rejestracja

Instalacja i rejestracja Instalacja i rejestracja Ikona po lewej stronie wskazuje etapy instalacji specyficzne dla urządzenia przenośnego. Paragrafy, które nie zostały oznaczone tym symbolem, dotyczą instalacji zarówno na komputerze

Bardziej szczegółowo

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI

ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI ROBOT Millennium wersja 21.0 - Podręcznik użytkownika strona: 1 SPIS TREŚCI 1. INSTALACJA PROGRAMU ROBOT MILLENNIUM... 4 1.1. WYMAGANIA SPRZĘTOWE... 4 1.2. PROGRAM INSTALACYJNY... 4 1.2.1. Instalacje podstawowe

Bardziej szczegółowo

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o.

wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. instrukcja użytkownika wersja 6.8 Aqurat sp. z o.o. & Geosystems Polska sp z o.o. 1 Instalacja i rejestracja 1.1 Program preinstalowany na karcie SD 1.2 Instalator pobrany z Internetu 1.4 Dalsza część

Bardziej szczegółowo

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli

Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli TABLICE INTERAKTYWNE QOMO Poradnik metodyczny oraz instrukcja obsługi Flow!Works dla nauczycieli Spis treści Wstęp 3 1. Pierwsze kroki z tablicami QOMO 6 1.1. Dostępne modele tablic QOMO 6 1.2. Podłączenie

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1

Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 Instrukcja Obsługi Drukarki Hbot 3D 1.1 1 Strona Hbot3D Instrukcja Obsługi wer. 5.11 1. Opis ogólny... 3 1.1. Przeznaczenie urządzenia... 3 1.2. Bezpieczeństwo pracy... 4 1.3. Specyfikacja techniczna urządzenia...

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.5.0.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 5 1.1 Sprzętowe i systemowe... 5 1.2 Programowe... 5 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011

wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 wydanie VI KOPRIN Sp. z o.o. Koszalin 2011 Rodos 2010 Instalacja i aktualizacja Wydanie VI, 6.8.14.0 2011 KOPRIN Sp. z o.o. KOPRIN Sp. z o.o. 75-062 Koszalin, ul. Wyszyńskiego 1 tel. 94 717 35 00, 347

Bardziej szczegółowo

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55

Biuro Maklerskie. Alior Trader. Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 Biuro Maklerskie Alior Trader Podręcznik użytkownika część III Narzędzia wspomagające analizę 1/55 I. Spis Treści I. NARZĘDZIA OBROTU... 3 1. Wykres... 3 1.1. Interwał... 3 1.2. Typ ceny... 5 1.3. Typ

Bardziej szczegółowo

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW

7. BAZY PROFILI PRĘTÓW ROBOT Millennium wersja 17.0 - Podręcznik użytkownika strona: 291 7. BAZY PROFILI PRĘTÓW W programie Robot Millennium użytkownik może wykorzystywać kilka baz profili prętów. Wszystkie dane dotyczące geometrii

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel)

Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) Ćwiczenia praktyczne z obsługi komputera - system operacyjny WINDOWS, pakiet biurowy Microsoft Office (word, excel) opracował A. Zimowski 1998 opracowanie niniejsze poprawione i rozszerzone 2005 i 2006

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. CNConv USB Controller. Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać. Ver 0.14.0

Instrukcja Obsługi. CNConv USB Controller. Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać. Ver 0.14.0 Instrukcja Obsługi CNConv USB Controller Technika CNC łatwiejsza niż możesz przypuszczać Ver 0.14.0 Spis treści Str. 1. Wskazówki bezpieczeństwa 3 2. Opis ogólny 3 3. Przykłady wykonanych prac 4 4. Główne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Moduł Analizy BI aaaaaaaaaaaaaaaaaa Wersja: 2013.0.1 Spis Treści I Instalacja 5 1 Wymagania... 5 2 Instalacja... 6 3 Konfiguracja... serwisu licencji Mobile 11 II Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie)

Instrukcja obsługi. (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania do druku etykiet BarTender, narzędzia integracji programu Commander i sterowników drukarek Seagull (Wydanie polskie) Instrukcja obsługi Korzystanie z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej

Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Biłgoraju RCEZ w BIŁGORAJ U CIMPLICITY - Machine Edition Środowisko pracy Opracował: mgr inż. Henryk Kasprowicz Biłgoraj listopad 2005 rok - 2 Spis treści: 1. Wstęp...

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo