BeamYourScreen Bezpieczeństwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BeamYourScreen Bezpieczeństwo"

Transkrypt

1 BeamYourScreen Bezpieczeństwo

2 Spis treści Informacje Ogólne 3 Bezpieczeństwo Treści 3 Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika 3 Bezpieczeństwo Infrastruktury 3 Opis 4 Aplikacja 4 Kompatybilność z Firewallami 4 Bezpieczeństwo Treści 4 Kompresja i Szyfrowanie Danych 4 Szyfrowanie Strony SSL 5 Certyfikacja Oprogramowania 5 Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika 5 Role i Obowiązki 5 Parametry Sesji 5 Uprawnienia Organizatora, Prezentera i Uczestnika 5 Bezpieczeństwo Infratruktury 6 Wnioski 6 BeamYourScreen Bezpieczeństwo Strona 2

3 Informacje Ogólne Bezpieczeństwo Treści Kompresja i Szyfrowanie Danych Szyfrowanie Strony Wszystkie treści udostępniane uczestnikom sesji są zmniejszane przez własnościowe algorytmy kompresji. Te skompresowane treści mogą być odczytane tylko przez odpowiedni serwer łączący BeamYourScreen. Co więcej BeamYourScreen nie przesyła treści sesji jako jawny tekst, ale szyfruje wszystkie informacje algorytmem 256-bit AES. Wszystkie strony BeamYourScreen są zabezpieczone szyfrowaniem SSL (Secure Socket Layer) z uŝyciem klucza symetrycznego o długości 128 bitów, przyjętego jako standard szyfrowania na www zapewniający bezpieczeństwo wymiany poufnych informacji przez internet. Certyfikaty SSL serwera są wydawane przez VeriSign/Thawte. Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika ID i Hasło Sesji Role i Odpowiedzialność Organizator sesji określa 9 cyfrowy numer ID sesji lub uŝywa losowo generowanego numeru ID w celu identyfikacji sesji. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa moŝna ustalić hasło sesjii. Do sesji moŝna dołączyć tylko po podaniu numer ID i hasła (jeśli zostało ustalone). W sesji BeamYourScreen moŝna pełnić role: Organizatora, Prezentującego i Uczestnika. Organizator potrzebuje nazwy uŝytkownika i hasła, i tylko on moŝe rozpocząć sesję. Prezentujący ma moŝliwość pokazywania swojego ekranu. Określa co jest pokazywane i jaki poziom dostępu mają uczestnicy podczas sesji. Uprawnienie do prezentowania moŝe być przekazywane innym uczestnikom, ale tylko po wyraŝeniu przez nich zgody na transmisję ekranu. Nie jest moŝliwy widok ekranu ani zdalna kontrola komputera bez wyraźnego zezwolenia prezentującego. Bezpieczeństwo Infrastruktury Zapobieganie Włamaniom Nie przechowywanie informacje o sesji Stosujemy najnowocześniejsze firewalle, monitoring sieci i narzędzia do wykrywania włamań. Wykorzystujemy restrykcyjne zarządzanie zmianą i dodatkową wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Dynamiczna zawartość wyświetlana podczas sesji BeamYourScreen pochodzi z komputera prezentującego. Uczestnicy sesji widzą tylko reprezentację tych danych. Po zakończeniu sesji, wszystkie te reprezentacje znikają. BeamYourScreen Bezpieczeństwo Strona 3

4 Opis BeamYourScreen dostarcza firmom na całym świecie innowacyjne rozwiązania do współpracy online. Firmy te wykorzystują rozwiązania BeamYourScreen w sprzedaŝy, marketingu, szkoleniach, zarządzaniu projektami i wsparciu klientów. BeamYourScreen dokłada wszelkich starań aby te usługi spełniały najbardziej restrykcyjne wymogi bezpieczeństwa. BeamYourScreen wyznaczył bezpieczeństwu danych najwyŝszy priorytet zarówno w rozwoju, rozmieszczeniu oraz obsłudze sieci, programu i usługi. Ten dokument dostarcza informacji o właściwościach i funkcjach BeamYourScreen zapewniających bezpieczeństwo danych i infrastruktury komunikacji. Opisano tu następujące punkty: aplikacja, kompatybilność z firewallami, bezpieczeństwo treści, bezpieczeństwo interfejsu uŝytkownika, i bezpieczeństwo infrastruktury. Aplikacja Program BeamYourScreen komunikuje się z serwerami BeamYourScreen znajdującymi się w Północnej Ameryce i Europie przez własne protokoły i metody wymiany danych. Nie jest moŝliwy udział w sesji BeamYourScreen bez współpracy między oprogramowaniem i serwerami BeamYourScreen i serwerami. Informacje w ramach sesji BeamYourScreen są przekazywane przez program, który musi się połączyć z serwerem BeamYourSceen. Te funkcje bezpieczeństwa są zapewnione przez całą sesję. KaŜda sesja jest dynamiczna i wiąŝe się z wymianą potwierdzeń między programem i serwerem BeamYourScreen, a komunikacja między nimi jest kompresowana, kodowana i szyfrowana. Kompatybilność z Firewallami Program BeamYourScreen komunikuje się z serwerami BeamYourScreen aby nawiązać pewne i bezpieczne połączenie. Kiedy rozpoczyna się sesja program BeamYourScreen wyznacza najlepszy sposób komunikacji. Program BeamYourScreen łączy się z serwerem BeamYourScreen przez protokoły TCP lub http/https uŝywając portów 80 lub 443. Jeśli połączenia TCP są zablokowane, program BeamYourScreen nawiąŝe połączenie przez http/https. NiezaleŜnie od rodzaju połączenia, nie trzeba konfigurować ustawień firewalli aby korzystać z programu. Bezpieczeństwo Treści BeamYourScreen zawiera kilka mechanizmów kontrolnych zapobiegających nieświadomemu dzieleniu się danymi podczas sesji. Prezentujący moŝe w kaŝdej chwili ukryć ekran i przeglądać swoje poufne pliki. MoŜe takŝe ukryć tapetę ekranu, zawartość pulpitu i paska narzędzi. Kompresja i Szyfrowanie Danych KaŜda treść jaką widzą uczestnicy sesji jest tylko reprezentacją oryginalnych danych. Co więcej cała pokazywana uczestnikom treść jest zmniejszana przez algorytmy kompresji. Skompresowana treść moŝe być odczytana tylko przez odpowiedni program łączący BeamYourScreen. BeamYourScreen nigdy nie wysyła treści sesji w postaci jawnego tekstu, ale szyfruje wszystkie dane algorytmem 256-bit AES (Advanced Encryption Standard). BeamYourScreen Bezpieczeństwo Strona 4

5 Szyfrowanie Strony SSL BeamYourScreen zabezpiecza wszystkie swoje strony szyfrowaniem 128-bit Secure Sockets Layer (SSL), przyjętym jako standard szyfrowania na www zapewniający bezpieczeństwo wymiany poufnych informacji przez internet. Certyfikaty SSL serwera są wydawane przez VeriSign/Thawte. Certyfikacja Oprogramowania Wszystkie elementy oprogramowania dostarczane przez BeamYourScreen mają certyfikaty wiodącej firmy certyfikacyjnej VeriSign/Thawte. Bezpieczeństwo Interfejsu UŜytkownika Bezpieczeństwo BeamYourScreen jest takŝe egzekwowane przez szereg mechanizmów w interfejsie uŝytkownika. Opcje są zaleŝne od roli uczestnika w sesji. Role i Obowiązki W sesji BeamYourScreen moŝna pełnić role: Organizatora, Prezentującego i Uczestnika. Organizator potrzebuje nazwy uŝytkownika i hasła, i tylko on moŝe rozpocząć sesję. Uczestnik moŝe brać udział w sesji. Zarówno organizator jak i uczestnik mogą być prezentującym. Parametry Sesji Organizator sesji określa 9 cyfrowy numer ID sesji lub uŝywa losowo generowanego ID w celu identyfikacji sesji. W celu zapewnienia dodatkowego bezpieczeństwa moŝna ustalić hasło sesji. Do sesji moŝna dołączyć tylko po podaniu numer ID lub po kliknięciu na adres URL w przesłanym zaproszeniu . W kaŝdym przypadku organizator musi poinformować uczestników o sesji telefonicznie lub owo. Uprawnienia Organizatora, Prezentera i Uczestnika Tylko organizator moŝe rozpocząć sesję BeamYourScreen podając nazwę uŝytkownika i hasło. Organizator ma podczas sesji kontrolę pierwszego poziomu i określa wstępny kierunek transmisji widoku. Kierunek transmisji widoku moŝe być zmieniany w kaŝdym momencie sesji przez organizatora i prezentera po wyraŝeniu na to zgody uczestnika. Prezentujący ma moŝliwość pokazywania swojego ekranu. Określa co jest pokazywane i jaki poziom dostępu mają uczestnicy sesji. Prezentujący moŝe nadawać uprawnienia do zdalnej kontroli. W kaŝdym momencie moŝe takŝe cofnąć uprawnienie do zdalnej kontroli klikając Ctrl + F12 na klawiaturze lub w pasku narzędzi systemu wybierając Disable Remote Control. Zapewnia to pełną kontrolę zdalnego dostępu podczas sesji. Organizator moŝe aktywnie prosić o uprawnienie do zdalnej kontroli. Prezentujący zawsze musi wyraźnie zaakceptować nadanie tych uprawnień. Nie jest moŝliwe przejęcie kontroli nad komputerem bez zgody prezentującego. Zarówno organizator jak i prezentujący mogą zmieniać kierunek transmisji widoku. JednakŜe uczestnik musi wyrazić zgodę na udostępnianie zawartości swojego ekranu innym. Gdy uczestnik zostanie prezentującym sesji, organizator moŝe zmienić kierunek transmisji widoku nawet bez zgody uczestnika. Jest to jednoznaczne z tym, Ŝe wówczas organizator zostaje prowadzącym. Zarówno organizator jak i prezentujący mogą w kaŝdej chwili zakończyć sesję. BeamYourScreen Bezpieczeństwo Strona 5

6 Bezpieczeństwo Infratruktury BeamYourScreen utrzymuje rozproszoną sieć szybko przełączających się serwerów. Dane sesji zainicjowane na komputerze prezentującego i docierające na komputer uczestnika są wymieniane przez sieć serwerów BeamYourScreen. Dane sesji nigdy nie są przechowywane na serwerach BeamYourScreen. Nie trzeba przesyłać przed sesją plików na serwery BeamYourScreen. Dynamiczna zawartość sesji jest wyświetlana z komputera prezentującego. Uczestnicy widzą tylko reprezentację tych danych. Po zakończeniu sesji, wszystkie te reprezentacje znikają. Wszystko co zostaje po sesji BeamYourScreen to informacje dodatkowe jak zapis bilingowy, a nie zapis samej sesji. BeamYourScreen inwestuje duŝo czasu i energii w rozwój, rozmieszczanie i obsługę bezpiecznego środowiska dla naszych usług. Stosujemy najnowocześniejsze firewalle, monitoring sieci i narzędzia do wykrywania włamań. Wykorzystujemy restrykcyjne zarządzanie zmianą i dodatkową wewnętrzną politykę bezpieczeństwa. Wnioski BeamYourScreen zwraca baczną uwagę na włączanie zasad i standardów bezpieczeństwa w projektowanie i działanie infrastruktury oraz usług BeamYourScreen. Bezpieczeństwo danych pozostanie najwyŝszym priorytetem BeamYourScreen umoŝliwiającym nam osiąganie wyznaczonego celu dostarczania efektywnych i bezpiecznych rozwiązań do współpracy online w czasie rzeczywistym. BeamYourScreen Bezpieczeństwo Strona 6

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone

PowerSoft Plus. INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA. Dotyczy następujących wersji oprogramowania. EVER Sp. z o.o. - Systemy zasilania, Wszelkie prawa zastrzeŝone PowerSoft Plus INSTRUKCJA UśYTKOWNIKA Dotyczy następujących wersji oprogramowania Microsoft Windows PowerSoft Plus 4.2x Novell NetWare PowerSoft Plus 0.1.x Linux/Unix PowerSoft Plus 0.1.5a LICENCJA UśYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010

Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Cisco CCNA Exploration 4.0 2009/2010 Network Fundamentals Module 1. Living in a Network-Centric World Internet - sieć komputerowa o zasobach ogólnodostępnych, uŝywająca do transmitowania danych protokołu

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój. Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal

Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój. Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal Bank Spółdzielczy Muszyna- Krynica Zdrój Instrukcja uŝytkownika systemu CUI- Detal MUSZYNA KWIECIEŃ 2007 1. WSTĘP Szanowni Państwo, Witamy bardzo serdecznie w gronie internautów, uŝytkowników informatycznych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1.

Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL. wersja 1. Microsoft Internet Explorer 6.0 PL Wykorzystanie certyfikatów niekwalifikowanych w oprogramowaniu Microsoft Internet Explorer 6.0 PL wersja 1.0 Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. WYKORZYSTANIE CERTYFIKATÓW SERWERÓW

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1 Dostęp do konsoli zarządzania... 4 2 Strona główna... 6 2.1. Przegląd urządzenia... 6 2.1.1. Przeglądanie i podłączenie do nadającej

Bardziej szczegółowo

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów

IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Oprogramowanie IBM IBM Collaboration Solutions IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Październik 2011 2 IBM Sametime 8.5 przewodnik dla recenzentów Spis treści 3 Przegląd 5 Oprogramowanie Sametime:

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON

Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL. www.poczta.greenlemon.pl. Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON Instrukcja obsługi programu konta pocztowego WEBMAIL www.poczta.greenlemon.pl Opracowanie: Agencja Mediów Interaktywnych GREEN LEMON 1 Rozpoczęcie i zakończenie pracy z programem Program Webmail jest unikalnym

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7

Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Usługi w sieciach informatycznych Moduł 7 Rozdział I - Internet 1. Podstawowe wiadomości o sieciach komputerowych i Internecie Różnice między WWW a URL Poznanie pojęć typu TCP/IP, domena, hipertekst, http,

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows

KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW. WF-KaPeR dla Windows KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW WF-KaPeR dla Windows Warszawa 2009 Podręcznik uŝytkownika WF-KaPeR dla Windows Producent zastrzega sobie prawo dokonywania w programie zmian i udoskonaleń nie ujętych w niniejszej

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.20 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego

Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Netia Spot instrukcja obsługi panelu konfiguracyjnego Spis treści 1. Dostęp do konsoli zarządzania... 6 2. Strona główna panelu konfiguracyjnego... 8 2.1 Przegląd urządzenia... 8 2.1.1. Podłączenie do

Bardziej szczegółowo

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA

LTC-Root-CA CPS Kodeks Postępowania Certyfikacyjnego LTC Root CA LTC Sp. z o.o. Siedziba 98-300 Wieluń, ul. Narutowicza 2 NIP 8270007803 REGON 005267185 KRS 0000196558 Kapitał zakł. 5 000 000 PLN Sąd Rej. Łódź-Śródmieście XX Wydział KRS Adres kontaktowy Oddział w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora

UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora UserGate Proxy & Firewall Podręcznik administratora Spis treści WSTĘP... 4 USERGATE PROXY & FIREWALL... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 INSTALACJA SERWERA USERGATE... 5 REJESTRACJA USERGATE... 5 AKTUALIZOWANIE

Bardziej szczegółowo

Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005

Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005 Podręcznik bezpieczeństwa systemu Microsoft Operations Manager 2005 Autor: James R. Morey Kierownik programu: Lorenzo Rizzi Opublikowano: sierpień 2004 r. Dotyczy: Microsoft Operations Manager 2005 Wersja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Spis treści

Instrukcja obsługi. Spis treści (PL) Instrukcja obsługi Spis treści 1. Instalacja sterownika i programu konfiguracyjnego w systemie Windows...2 2. Program konfiguracyjny opis i sposób pracy z programem w systemie Windows...3 2.1 Automatyczna

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@

Instrukcja administratora Systemu SJO BeSTi@ System powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.01.04 System zarządzania budżetami jednostek samorządu terytorialnego sprawozdawczość jednostek organizacyjnych Strona 2 z SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer)

ERserver. iseries. Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) ERserver iseries Protokół SSL (Secure Sockets Layer) Copyright International Business Machines Corporation 2000, 2002. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7

Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 Podręcznik UŜytkownika Oprogramowanie Integra 7 1 Spis treści 1 SPIS TREŚCI... 1 2 INTEGRA 7, INFORMACJE OGÓLNE... 5 2.1 PRZEZNACZENIE SYSTEMU... 5 2.2 BUDOWA SYSTEMU... 5 3 INSTALACJA... 11 3.1 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH

PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH PRZEWODNIK PODSTAWOWYCH ELEMENTÓW BEZPIECZEŃSTWA KOMPUTERÓW PRACUJĄCYCH POD KONTROLĄ SYSTEMU MICROSOFT WINDOWS 7 SP1 Wersja 1.0 OPRACOWANIE POWSTAŁO W RAMACH SECURITY COOPERATION PROGRAM (SCP) Spis treści

Bardziej szczegółowo