Polityka prywatności

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Polityka prywatności"

Transkrypt

1 Polityka prywatności Administrator Serwisu 1. Właścicielem niniejszego serwisu internetowego zasilenia.faktura.pl, zwanego dalej Serwisem, jest Blue Media Spółka Akcyjna z siedzibą w Sopocie, Sopot, ul. Haffnera 6, zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS , NIP , o kapitale zakładowym w wysokości PLN (wpłacony w całości), zwana dalej Administratorem Serwisu. 2. Administrator Serwisu informuje, że umożliwienie użytkownikom korzystania Serwisu będzie realizowane zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej prywatności. W szczególnych przypadkach korzystanie przez użytkowników z niektórych funkcjonalności Serwisu lub z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu przez Administratora Serwisu może wymagać rejestracji użytkownika w Serwisie i akceptacji odrębnego regulaminu. Przetwarzanie danych użytkowników Serwisu 1. Dane użytkowników Serwisu przetwarzane są przez Administratora Serwisu, który w odniesieniu do danych osobowych użytkowników Serwisu jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 2. Wszelkie informacje dotyczące użytkowników Serwisu, w tym ich dane osobowe, przetwarzane są przez Administratora Serwisu zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami polskiego prawa, a w szczególności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 3. Administrator Serwisu oświadcza, iż posiada niezbędne systemy i stosuje stosowne procedury zabezpieczeń chroniące przed nienależytym wykorzystaniem, udostępnieniem lub utratą danych osobowych użytkowników Serwisu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. 4. Wszelkie informacje podane przez użytkowników Serwisu, w tym ich dane osobowe, są gromadzone w bazie Administratora Serwisu i wykorzystywane dla celów umożliwienia użytkownikom Serwisu korzystania z funkcjonalności Serwisu lub w celu realizacji usług oferowanych w Serwisie. 5. Podanie przez użytkownika Serwisu jego danych osobowych jest dobrowolne, ale może być konieczne celu udostępnienia użytkownikowi niektórych funkcjonalności Serwisu lub umożliwienia świadczenia na rzecz użytkownika usług za pośrednictwem Serwisu. Każdy użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania. 6. W przypadku, gdy użytkownik Serwisu wyrazi zgodę na wykorzystywanie jego danych osobowych dla celów marketingowych Administratora Serwisu lub na przekazywanie informacji handlowej drogą elektroniczną, dane te będą wykorzystywane także w tych celach. 7. Podczas korzystania przez użytkownika z Serwisu, w logach serwerów obsługujących Serwis automatycznie zbierane są dane dotyczące takiego korzystania przez użytkownika z Serwisu, np. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego, itp. Administrator Serwisu zbiera powyższe informacje dotyczące

2 użytkowników Serwisu, w tym informacje dotyczące adresów IP użytkowników Serwisu, na podstawie analizy logów dostępowych, w szczególności z wykorzystaniem ogólnodostępnych narzędzi systemowych takich jak Google Analytics, Gemius SA, Crazy Egg. Informacje te wykorzystywane są w celach technicznych, związanych z administracją Serwisu oraz serwerów wykorzystywanych do obsługi Serwisu, jak również w celach statystycznych. 8. Stosownie do przepisu art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych obowiązujących przepisów prawa, Administrator może zostać zobowiązany do wydania informacji zawartych w logach dostępowych, w tym w szczególności numeru IP komputera, na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa na potrzeby prowadzonych przez nie postępowań. Zabezpieczenia 1. Wszelkie informacje przekazywane przez użytkowników Serwisu chronione są przy użyciu najnowocześniejszych technologii, zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi, wymogami bezpieczeństwa i zasadami poufności. 2. Komunikacja między urządzeniem użytkownika Serwisu (jego komputerem), a serwerami Administratora Serwisu, w przypadku, gdy zbierane są dane osobowe użytkownika Serwisu jest zaszyfrowana z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer). Tak uzyskane dane są automatycznie szyfrowane przy użyciu klucza szyfrującego o długości 256 bitów. Nasze rozwiązania wykorzystują certyfikat x509 oraz klucz publicznym PGP. 3. Bazy danych Administratora Serwisu zabezpieczone są przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich, w szczególności zgodnie z odpowiednimi wymaganiami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz godnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Wykorzystanie ciasteczek (plików typu cookie ) 1. Administrator Serwisu informuje, że w ramach Serwisu wykorzystuje pliki typu cookie i podobne technologie w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, w szczególności na komputerze użytkownika Serwisu, za pośrednictwem którego korzysta on z Serwisu. Pliki typu cookie wykorzystywane w Serwisie nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników Serwisu. 2. Administrator Serwisu wykorzystuje pliki typu cookie i podobne technologie, m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu do indywidualnych potrzeb użytkowników Serwisu. 3. Rodzaje plików typu cookie wykorzystywanych w Serwisie: Nazwa Czas wygaśnięcia Opis

3 utma Ciasteczko wykorzystywane do rozróżniania 2 lata od użytkowników i sesji. Tworzone podczas działania biblioteki javascript i gdy żadne ciasteczka utma nie ustawienia/aktualizacjaistnieją. Ciasteczko aktualizuje się przy każdym przesłaniu danych do Google Analytics. utmc Zakończenie sesji przeglądarki Ciasteczko nie używane w plikach ga.js. Ustawiane w celu współpracy z urchin.js.. Wcześniej wykorzystywane w połączeniu z ciasteczkiem utmb do określenia, czy sesja/wizyta użytkownika była nowa. utmz Ciasteczko przechowuje informacje o źródłe ruchu oraz 6 miesięcy od kampanii. Informuje skąd trafił do nas użytkownik. ustawienia/aktualizacjatworzone podczas działania biblioteki. Aktualizuje się przy każdym przesłaniu danych do Google Analytics. Zgoda użytkownika Serwisu na korzystanie z plików typu cookie 1. Wykorzystywanie plików typu cookie i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu, w szczególności na komputerze użytkownika Serwisu, za pośrednictwem którego korzysta on z Serwisu, jest dozwolone pod warunkiem, że użytkownik Serwisu wyrazi zgodę na takie wykorzystywanie plików typu cookie. 2. Użytkownik Serwisu może wyrazić zgodę, o której mowa w ust. 1, za pomocą ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu, np. za pomocą ustawień wykorzystywanej przez niego przeglądarki internetowej. Użytkownik Serwisu może nie wyrazić zgody lub ją cofnąć w każdym czasie za pomocą zmiany odpowiednich ustawień oprogramowania wykorzystywanego przez niego do korzystania z Serwisu. 3. W wielu przypadkach oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Serwisu (przeglądarki internetowe), domyślnie dopuszczają obsługę i przechowywanie plików typu cookie na urządzeniach użytkowników Serwisu. Użytkownik Serwisu powinien sprawdzić ustawienia oprogramowania, z którego korzysta i ewentualnie dokonać odpowiednich zmian tych ustawień. W szczególności można zmienić ustawienia tego oprogramowania w taki sposób, żeby zablokować automatyczną obsługę plików typu cookie. 4. Jeżeli użytkownik Serwisu wyrazi zgodę żeby ustawienia oprogramowania, z którego korzysta, umożliwiały obsługę plików typu cookie, będzie to równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na wykorzystywanie przez Serwis plików cookie w zakresie określonym w niniejszej polityce prywatności, w rozumieniu art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne. W takim przypadku Administrator Serwisu będzie uprawniony do wykorzystywania plików typu cookie i podobnych technologii w celu przechowywania informacji lub uzyskiwania dostępu do informacji przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika Serwisu. 5. Administrator Serwisu informuje, że wyłączenie przez użytkownika Serwisu obsługi plików typu cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych funkcjonalności Serwisu. 6. Użytkownik Serwisu może wyłączyć obsługę plików typu cookie w następujący sposób:

4 a) Google Chrome Kliknij w Ustawienia Google Chrome w górnej części okna przeglądarki Wybierz Opcje a następnie Dla zaawansowanych W sekcji Prywatność, kliknij w przycisk Ustawienia treści Aby wyłączyć pliki cookies: wybierz opcję Blokuj wszystkie instrukcją: hl=pl&answer=95647 b) Microsoft Internet Explorer c) Mozilla Firefox d) Opera e) Safari OSX Kliknij Narzędzia w menu przeglądarki, Po rozwinięciu kliknij Opcje Internetowe Kliknij w zakładkę Prywatność Zmień pozycje suwaka Wybierz ustawienie dla strefy internetowej Aby zablokować zapisywanie plików cookies: ustaw suwak w pozycji Wysoki lub najwyższej instrukcją: Na górze okna przeglądarki, naciśnij przycisk Firefox, (w systemie Windows XP kliknij menu Narzędzia) i Wybierz Opcje Wybierz panel Prywatność Z rozwijanego menu wybierz Program Firefox: następnie opcję: będzie używał ustawień historii użytkownika Odznacz Akceptuj ciasteczka, by wyłaczyć obsługę cookies Naciśnij przycisk Ok, by zamknąć okno opcji instrukcją: %20wy%C5%82%C4%85czanie%20obs%C5%82ugi%20ciasteczek Z menu przeglądarki wybierz Narzędzia a następnie Preferencje. W otwartym oknie wybierz zakładkę Zaawansowane Aby umożliwić zapisywanie cookies: wybierz Akceptuj ciasteczka i naciśnij Ok Aby uniemożliwić zapisywanie cookies: wybierz Nigdy nie akceptuj ciasteczek instrukcją: Wybierz z menu Safari Preferencje Kliknij w Ochrona

5 Aby umożliwić zapisywanie cookies: korzystaj z opcji w części Akceptuj cookies i wybierz Tylko od odwiedzanych witryn Aby uniemożliwić zapisywanie cookies: korzystaj z opcji w części Akceptuj cookies i wybierz Nigdy Safari umożliwia włączenie lub wyłączenie plików cookies. instrukcją: path=safari/3.0/en/9277.html f) W przypadku pozostałych przeglądarek, skorzystaj z sekcji Pomoc lub skontaktuj się bezpośrednio z dostawcą usługi. Czasowe zawieszenie funkcjonalności Serwisu Administrator Serwisu zastrzega, iż możliwe jest czasowe zawieszenie funkcjonalności Serwisu lub świadczenia usług w Serwisie w przypadku: konieczności przeprowadzenia prac konserwacyjnych Serwisu na czas przeprowadzenia tych prac, zaistnienia okoliczności, na które Administrator Serwisu nie ma wpływu, w szczególności w przypadku wystąpienia stanów siły wyższej na czas w którym wystąpi takie zdarzenie. Zmiany naszej polityki prywatności Administrator Serwisu jest uprawniony do dokonywania zmian niniejszej polityki prywatności. Zmiany polityki prywatności wchodzą w życie poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie internetowej Serwisu.

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies Polityka prywatności i cookies Preambuła Chronimy Twoją prywatność w trakcie korzystania z serwisu www.goscinny.eu. Przestrzegamy stosownych przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,

Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Polityka prywatności serwisów internetowych wydawnictwa Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 1. Postanowienia ogólne Wydawnictwo Nowa Era Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przywiązuje szczególną

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH POLITYKA PRYWATNOŚCI ORAZ ZASADY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH IPMS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ( IPMS ) dokłada wszelkich starań by chronić Państwa dane osobowe przed nieuprawnionym dostępem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez CUK Ubezpieczenia Sp. z o.o. Sp.k. 1. Definicje Pojęcia użyte w Regulaminie mają poniżej podane znaczenie: 1. CUK Ubezpieczenia CUK Ubezpieczenia spółka

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu

Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Polityka prywatności stron BIP WIJHARS w Opolu Niniejsza Polityka ma na celu poszanowanie prywatności każdego z użytkowników serwisu BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Jakości Handlowej Artykułów Rolno - Spożywczych

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności 1. Postanowienia ogólne 1. Administrator danych - NetShock.pl sp.j. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Solny 14, 50 062 Wrocław, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ

REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ REGULAMIN SERWISU WYDAWNICTWA CZELEJ 1. Serwis Wydawnictwa Czelej, zwany dalej Serwisem, adresowany jest w szczególności do Użytkowników zainteresowanych tematyką medyczną. 2. Podmiotem prowadzącym Serwis

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl

Polityka prywatności serwisu iwisher.pl Polityka prywatności serwisu iwisher.pl 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady zbierania, przetwarzania i ochrony danych osobowych Użytkowników w związku z korzystaniem

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne

Polityka Prywatności. I. Informacje ogólne Polityka Prywatności I. Informacje ogólne 1. Niniejsza Polityka prywatności Sklepu Internetowego www.saturn.pl jest skierowana do Użytkowników Sklepu Internetowego i określa rodzaj, zakres, sposoby korzystania

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności i cookies

Polityka prywatności i cookies Polityka prywatności i cookies Administratorem danych i operatorem serwisów internetowych (dalej Serwisy ) jest Beliso Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03 982), przy ul. Kosmatki 16, NIP: 9521873020,

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o.

POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. POLITYKA PRYWATNOŚCI I WYKORZYSTYWANIA PLIKÓW COOKIES W SERWISACH INTERNETOWYCH GoPay Sp. z o.o. PLIKÓW COOKIES GoPay Sp. z o.o. jako firma przywiązuje szczególną uwagę do poszanowania prywatności użytkowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Towarzystwo Ubezpieczeń Europa S.A. za pośrednictwem Serwisu Internetowego Grupy Europa (zwany dalej Regulaminem) I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w Portalu Ubezpieczeń www.sygmadirect.pl Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin )

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CDP.PL ( Regulamin ) 1. DEFINICJE Następujące terminy rozpoczynające się od wielkich liter użyte w treści Regulaminu mają znaczenie przypisane im poniżej: 1.1. CDP.PL oznacza

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE

Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE Polityka prywatności portalu KLUBY SPORTOWE ORANGE 1. Administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182,

Bardziej szczegółowo

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPÓŁEK GRUPY KNAUF 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne

REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA. Informacje Ogólne REGULAMIN WITRYNY JUST POLSKA Informacje Ogólne Strona internetowa www.justpolska.pl ( Witryna ) jest serwisem internetowym, w którym Just Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-733) przy ul. Targowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl

Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl. www.babyinclouds.pl Regulamin Sklepu Internetowego babyinclouds.pl www.babyinclouds.pl Sklep internetowy babyinclouds.pl jest prowadzony przez: Baby in clouds Ewa Machura z siedzibą w Czarnym Lesie, ul Częstochowska 180A,

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności i Cookies Polityka Prywatności i Cookies I. Podstawa Prawna: 1.Prawo telekomunikacyjne Art. 173. I. Przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów

Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów Regulamin sklepu internetowego sklep.paradyz.com dla konsumentów 1 Postanowienia ogólne i definicje 1. Niniejszy Regulamin jest dokumentem, określającym prawa i obowiązki Ceramiki Paradyż Sp. z o.o. oraz

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A.

Regulamin serwisu internetowego OK System Polska S.A. Regulamin serwisu internetowego S.A. 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1.1. Niniejszy Regulamin określa prawne zasady korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.oksystem.pl, składania zamówień w sklepie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st

POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st POLITYKA PRYWATNOŚCI Serwisu interne.st Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez Serwis interne.st (dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje

REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24. 1 Definicje REGULAMIN Serwisu Comarch ERP ifaktury24 Niniejszy regulamin zwany dalej Regulaminem określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach Serwisu Comarch ERP ifaktury24 przez Comarch Spółkę Akcyjną

Bardziej szczegółowo

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

POLITYKA COOKIES. Definicje. Rodzaje wykorzystywanych Cookies POLITYKA COOKIES Niniejsza Polityka Cookies określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies, służących realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie:

Dla potrzeb interpretacji Regulaminu, użyte w Regulaminie terminy pisane wielką literą mają następujące znaczenie: Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez PRIMEON spółka z ograniczoną odpowiedzialnością na rzecz Użytkowników Internetowego Dziennika Lekcyjnego Prymus.info Użytkownik Internetowego Dziennika

Bardziej szczegółowo