Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP. Uruchamianie aplikacji"

Transkrypt

1 Instrukcja uŝytkownika narzędzia Skaner SMTP TP W związku z wprowadzeniem dodatkowego profilu dla usługi "Bezpieczny Dostęp", który ogranicza komunikację i wpływa na funkcjonowanie poczty elektronicznej, zespół TP CERT udostępnił dodatkowe narzędzie umoŝliwiające sprawdzenie swojego komputera pod kątem wysyłania poczty elektronicznej. Aplikacja ta pozwala na zdiagnozowanie problemów z wysyłaniem poczty elektronicznej za pomocą programów pocztowych natomiast nie słuŝy do diagnozowania problemów z wysyłaniem poczty elektronicznej przez strony www. Na stronie TP CERT znajduje się lista dostawców usług pocztowych wraz z odnośnikami do pomocy dotyczącej konfiguracji programów pocztowych dla poszczególnych usługodawców, którzy przesłali stosowną informację do TP CERT. Szczegółowe informacje dotyczące konfiguracji programów pocztowych dla domeny neostrada.pl dostępne są pod adresem Uruchamianie aplikacji Do uruchomienia narzędzia wymagane jest zainstalowanie oprogramowani Java Runtime Environment (JRE) 1.6 lub nowsza. MoŜna ją pobrać ze strony producenta Po uruchomieniu narzędzia Skaner SMTP powinien pojawić się ekran aplikacji. Wybór dostawcy Ustawienia dla innego dostawcy Informacje dotyczące przebiegu testu oraz przycisk Start

2 Test Aby przeprowadzić test, naleŝy wybrać swojego dostawcę usługi poczty elektronicznej. Dla Twojej wygody zdefiniowaliśmy w narzędziu listę najpopularniejszych dostawców poczty elektronicznej. Jedyne, co musisz zrobić, to wybrać swojego dostawcę z listy rozwijalnej i nacisnąć przycisk Start. Dostawcy zdefiniowani: W programie zdefiniowano następujących dostawców: wp.pl interia.pl poczta.fm @czateria.pl) onet.pl gazeta.pl neostrada.pl dhosting.pl gmail.com yahoo.com hotmail.com Co zrobić, jeśli mój dostawca poczty elektornicznej nie znajduje się na liście rozwijalnej JeŜeli Twojego dostawcy poczty elektronicznej nie ma na liście rozwijalnej, wybierz opcję inny dostawca. Następnie podaj nazwę (adres) Serwera SMTP, który powinien być wpisany w ustawieniach Twojego programu pocztowego. JeŜeli nie wiesz, jak uzyskać adres Serwera SMTP, skontaktuj się ze swoim dostawcą usługi poczty elektronicznej.

3 Po naciśnieciu przycisku Start, narzędzie spróbuje połączyć się ze standardowymi numerami portów, na których działa usługa poczty elektronicznej a następnie poinformuje Cię, na których portach i z wykorzystaniem jakich ustawień na serwerze działa usługa wysyłania poczty. Dostępna jest równieŝ opcja inny dostawca ręczne. Opcję tą naleŝy wybrać tylko wówczas, gdy Twój dostawca uŝywa nietypowej konfiguracji usługi poczty elektronicznej. W przypadku wyboru tej opcji musisz podać nie tylko adres Serwera SMTP, ale równieŝ numer portu oraz zaznaczyć, czy serwer wykorzystuje szyfrowane połączenia SSL. Informacje takie powinieneś otrzymać od pomocy technicznej Twojego dostawcy poczty elektronicznej. Uruchomienie testy Po dokonaniu wyboru dostawcy (lub podaniu odpowiednich danych) naleŝy nacisnąć przycisk Start. W polu obok przycisku Start zaczną się pojawiać informacje dotyczące przebiegu testu. KaŜda informacja oznaczona jest stosownym symbolem informującym o znaczeniu komunikatu: [ok] pojedyncze sprawdzenie zakończyło się wynikiem pozytywnym [i] wiadomość o charakterze informacyjnym [!] wiadomość sygnalizująca ostrzeŝenie [x] wiadomość oznaczająca błąd W 99% przypadków test nie powinien trwać dłuŝej niŝ 1 minutę. Po zakończeniu testu wyświetli się okienko informujące o wyniku testu. Narzędzie postara się podpowiedzieć, gdzie wystąpił błąd. JeŜeli test zakończył się wynikiem pozytywnym, zostanie wyświetlona lista działających konfiguracji dla Twojego dostawcy. Dodatek A: Znaczenie komunikatów diagnostycznych Nie udało się rozpoznać serwera dns.tpsa.pl, Nie udało się rozpoznać serwera dns.neostrada.pl prawdopodobnie błędna konfiguracja DNS lub serwery DNS nie działają poprawnie. MoŜe równieŝ oznaczać problemy z połączeniem. Występują problemy z połączeniem do TP lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia internetowego. [!] Błąd komunikacji na smtp.hosting.tp.pl:587 [!] Nie udało się połączyć z serwerem dostawcy smtp.hosting.tp.pl:587, ssl: nie

4 Błąd połączenia z serwerem pocztowym obsługującym adresy Występują problemy z połączeniem do TP lub nieprawidłowa konfiguracja połączenia internetowego. Zainstalowany firewall moŝe blokować narzędzie testujące. [i] jakaś_nazwa_lub_adres nie odpowiada. MoŜe to oznaczać problemy z łącznością. nie udało się sprawdzić, czy serwer jakaś_nazwa_lub_adres jest dostępny. Serwer moŝe być dostępny, lecz nie odpowiedział na Ŝądanie dostępności. Niektóre serwery są skonfigurowane w taki sposób, Ŝe nie odpowiadają na Ŝądania dostępności. Taką informację moŝemy zignorować. Nie udało się rozpoznać nazwy serwera dostawcy jakaś_nazwa_lub_adres Nie udało się rozpoznać nazwy serwera dostawcy. Podano błędną nazwę serwera SMTP lub dostawca usługi pocztowej ma nieprawidłowo działające serwery DNS. Nieznany host jakaś_nazwa_lub_adres Nie udało się rozpoznać nazwy serwera dostawcy. Prawdopodobnie podano błędny adres bądź nazwę serwera lub serwery DNS dostawcy usługi pocztowej działają nieprawidłowo. Nie moŝna połączyć z jakaś_nazwa_lub_adres:numer_portu nie udało się połączyć z serwerem dostawcy. Usługa wysyłania poczty u dostawcy nie działa lub firewall na komputerze moŝe blokować narzędzie testujące. Przekroczono limit czasu na połączenie do jakaś_nazwa_lub_adres:numer_portu nie udało się połączyć z serwerem dostawcy. Czas oczekiwania na połączenie zbyt długi. Usługa wysyłania poczty u dostawcy nie działa lub firewall na komputerze moŝe blokować narzędzie testujące. Błąd komunikacji na jakaś_nazwa_lub_adres:numer_portu udało się nawiązać połączenie z usługą po stronie dostawcy, jednak z jakiegoś powodu połączenie zostało zerwane. Usługa wysyłania poczty u dostawcy nie działa prawidłowo. Błąd komunikacji szyfrowanej na jakaś_nazwa_lub_adres:numer_portu udało się nawiązać połączenie szyfrowane z usługą dostawcy, jednak z jakiegoś powodu połączenie zostało zerwane. Usługa wysyłania poczty u dostawcy nie działa prawidłowo. Błąd ustanawiania komunikacji szyfrowanej na jakaś_nazwa_lub_adres:numer_portu nie udało się nawiązać połączenia szyfrowanego z usługą dostawcy. Połączenie z usługą zostało nawiązane, jednak nie udało się nawiązać połączenia szyfrowanego. Usługa wysyłania poczty u dostawcy nie działa prawidłowo. Nie udało się odczytać banneru na jakaś_nazwa_lub_adres:numer_portu udało się nawiązać połączenie, ale nie udało się odczytać "powitania serwera pocztowego. Usługa wysyłania poczty u dostawcy nie działa prawidłowo.

5 [x] Podany numer portu to 25. Port ten jest blokowany przez TP SA. Zapytaj dostawcy, czy moŝliwe jest połączenie na innych portach (465+SSL lub 587). JeŜeli dostawca udostępnia usługę pocztową tylko na porcie 25, nasz konsultant wytłumaczy Ci, jak naleŝy postąpić w tej sytuacji Port 25 jest blokowany przez TP i nie moŝna nawiązać na nim połączenia. Upewnij się, Ŝe nie ma moŝliwości wysyłania poczty na innych portach (np. 587 lub 465). JeŜeli nie, konsultant wytłumaczy Ci, jak masz postąpić w takiej sytuacji. [!] Podano niestandardowy numer portu: numer_portu Upewnij się, Ŝe numer portu jest poprawny. JeŜeli numer nie był poprawny, popraw numer portu i naciśnij przycisk Start ponownie. Podano nietypowy numer portu. Typowe konfiguracje u dostawców wykorzystują porty 25, 465 oraz 587. Prawdopodobnie pomyliłeś się i wpisałeś błędny numer portu. Sprawdź jeszcze raz numer portu. JeŜeli pomyliłeś się, popraw i jeszcze raz naciśnij przycisk Start. JeŜeli Twój dostawca usługi pocztowej uŝywa nietypowego numeru portu, zignoruj to ostrzeŝenie. Dodatek B: Przykładowy wynik testu zakończonego powodzeniem Rysunek przedstawia okno programu zawierające wynik testu, podczas którego udało się nawiązać połaczenie z serwerami dostawcy poczty.

6 Pełne informacje diagnostyczne dla testu, podczas którego udało się nawiązać połaczenie z serwerami dostawcy poczty wraz z komentarzem: Rozpoczynamy test... [ok] dns.tpsa.pl rozpoznano jako adres IP [ok] dns.neostrada.pl rozpoznano jako adres IP [ok] smtp.hosting.tp.pl rozpoznano jako adres IP [ok] smtp.hosting.tp.pl:587, ssl: nie Banner: 220 mta6.hosting.tp.pl -- Server ESMTP (m6) [ok] Test połączenia z Internetem przebiegł pomyślnie. [ok] poczta.neostrada.pl rozpoznano jako adres IP [i] poczta.neostrada.pl nie odpowiada. MoŜe to oznaczać problemy z łącznością. [ok] poczta.neostrada.pl:587, ssl: nie Banner: 220 mta7.hosting.tp.pl -- Server ESMTP (m7) [ok] Test zakonczony powodzeniem. Problem nie leŝy po stronie TP. Prawdopodobnie błędna konfiguracja programu pocztowego. Sprawdź, czy adres serwera SMTP i numer portu są poprawnie wpisane w programie pocztowym. Test połączenia z Internetem przebiegł pomyślnie Udało się połączyć z poczta.neostrada.pl na porcie 587 bez SSL. Serwer nie odpowiedział na Ŝądanie dostępności Poprawne ustawienia dla twojego dostawcy: Poprawne ustawienia Serwer SMTP: poczta.neostrada.pl, port: 587, ssl: nie programu pocztowego Instrukcje konfiguracji programów pocztowych dostępne są na strone W przypadku braku odpowiednich instrukcji skontaktuj się z dostawcą usługi pocztowej w celu uzyskania pomocy.

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI)

Załącznik nr 1 do Regulaminu. Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Załącznik nr 1 do Regulaminu Opis Elektronicznego Systemu Przekazywania Informacji (ESPI) Spis treści Wprowadzenie... 3 1 Charakterystyka ESPI... 3 1.1 Założenia ESPI... 3 1.2 Słownik terminów... 3 1.3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw

Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Millenet Bankowość internetowa dla Przedsiębiorstw Instrukcja Użytkownika cz. I 12 luty 2010 Strona 1 Spis treści 1 Informacje ogólne...5 1.1 WYMAGANIA TECHNICZNE I USTAWIENIA SPRZĘTOWE...5 1.1.1 Ustawienia

Bardziej szczegółowo

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne.

Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Połączenia poprzez Modemy Wirtualne. Po instalacji sterownika karty ISDN dostępne są dwa dodatkowe porty komunikacyjne (wirtualne porty COM przypisane do karty ISDN). Aby zainstalować modemy wirtualne

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00

System CDN OPT!MA v. 14.1. CDN e-sklep Ulotka v. 2.1. 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 System CDN OPT!MA v. 14.1 CDN e-sklep Ulotka v. 2.1 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB

Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Instrukcja instalacji czytnika kart mikroprocesorowych i konfiguracji przeglądarki internetowej do współpracy z systemem bankowości elektronicznej CIB Spis treści: 1. Instalacja niezbędnych komponentów...

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo operacji wykonywanych przez Pocztowy24, Pocztowy24Biznes i PocztowySMS zaleŝy w równym stopniu od Banku jak i od Ciebie!

Bezpieczeństwo operacji wykonywanych przez Pocztowy24, Pocztowy24Biznes i PocztowySMS zaleŝy w równym stopniu od Banku jak i od Ciebie! Bezpieczeństwo operacji wykonywanych przez Pocztowy24, Pocztowy24Biznes i PocztowySMS zaleŝy w równym stopniu od Banku jak i od Ciebie! Stosuj się do zaleceń oraz korzystaj z serwisu Pocztowy24 i Pocztowy24Biznes

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Instrukcja dla klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Instrukcja dla klienta Data aktualizacji: 28-01-2013 1 Spis treści 1 Podstawowe zasady bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców

Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2. Instrukcja dla Wnioskodawców Internetowy System Składania Wniosków PISF wersja 2.2 Instrukcja dla Wnioskodawców Poznań 2011 1 Spis treści 1.Dostęp do ISSW... str.3 1.1.Zakładanie konta ISSW 1.2.Logowanie do systemu ISSW 1.3. Logowanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13

Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 Instrukcja użytkownika Krajowego Systemu Informatycznego SIMIK 07-13 1 SPIS TREŚĆI I. BEZPIECZEŃSTWO 8 1. Uczestnicy Polityki Bezpieczeństwa 8 2. Polityka Bezpieczeństwa - Procedury udostępnione Użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o.

NETASQ UTM wersja 9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA NETASQ wersja 9 ostatnia aktualizacja: 2013-03-14 00:27 opracowanie: DAGMA sp. z o.o. 1 SPIS TREŚCI 1. Informacje wstępne 3 2. Instalacja urządzenia NETASQ UTM 7 3. Pierwsze podłączenie

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER GRAVITYZONE

BITDEFENDER GRAVITYZONE BITDEFENDER GRAVITYZONE Przewodnik administratora Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2014.11.18 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2

Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music. Wydanie 2 Instrukcja obsługi urządzenia Nokia 5730 Xpress Music Wydanie 2 2009 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. DEKLARACJA ZGODNOŚCI NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt RM-465 jest zgodny z zasadniczymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników.

Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Instrukcja obsługi programu CZAS PRACY EWIDENCJA - rejestracja czasu pracy pracowników. Spis treści: Zanim rozpoczniesz: Wymagania techniczne... 2 Ograniczenia wersji demonstracyjnej... 2 Pierwsze czynności...

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione

Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Pozycjonowanie i optymalizacja stron WWW. Jak siê to robi. Wydanie II poprawione i uzupe³nione Autor: Bartosz Danowski, Micha³ Makaruk ISBN: 978-83-246-1936-8 Format: 158x235, stron: 432 Przewodnik po

Bardziej szczegółowo

LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl

LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl LOGOWANIE DO POCZTY W DOMENIE dydaktyka.pswbp.pl Szanowni Państwo, Dział Teleinformatyczny udostępnia pracownikom dydaktycznym PSW indywidualne konta firmowe aplikacji Google w domenie dydaktyka.pswbp.pl.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome

Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome Instrukcja instalacji programu GfK e-trendy dla przeglądarki Google Chrome Niniejsza instrukcja podpowie Państwu jak zainstalować oraz aktywować program GfK e-trendy poprzez przeglądarkę Google Chrome.

Bardziej szczegółowo

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA

JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA M JUMPSTART: WINDOWS SERVER 2008 INFRASTRUKTURA ZDALNA Spis treści Wprowadzenie... 1 Ćwiczenie 1: Zarządzanie serwerami oddziałów firmy... 5 Ćwiczenie 2: Wdrażanie kontrolera RODC w oddziałach firmy...

Bardziej szczegółowo

Marketing dla komunikatorów i skaner numerów GG z internetu. System GGBlaster. Instrukcja obsługi

Marketing dla komunikatorów i skaner numerów GG z internetu. System GGBlaster. Instrukcja obsługi Marketing dla komunikatorów i skaner numerów GG z internetu System GGBlaster Instrukcja obsługi Zawartość Oprogramowanie GGBlaster... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartość oprogramowania... 3 Funkcje programu

Bardziej szczegółowo