System MDM Bezpieczeństwo mobilne FAMOC

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System MDM Bezpieczeństwo mobilne FAMOC"

Transkrypt

1 System MDM Bezpieczeństwo mobilne FAMOC MDM (Mobile Device Management) to jeden system do zarządzania wszystkimi urządzeniami mobilnymi w firmie. Tablety, smartfony, a nawet zwykłe telefony komórkowe będą podlegać, tym samym, scentralizowanym zasadom obsługi. W jednym miejscu będzie zawarta kompletna informacja o środowisku mobilnym firmy. System automatycznie wykryje, przechowa oraz zaraportuje wszelkie zdarzenia dotyczące telefonów komórkowych, uŝytkowników oraz usług mobilnych. Stały monitoring parametrów telefonów, moŝliwy dzięki narzędziom diagnostycznym MDM pozwoli alarmować w czasie rzeczywistym o ewentualnych błędach, odstępstwach od reguł i zasad obowiązujących w danej firmie, a związanych ze sposobem uŝywania urządzeń mobilnych. FAMOC (FancyFon Mobility Center), zaprojektowany przez firmę FancyFon. Przez międzynarodowe ośrodki badawcze, jest uznawany za jeden z czołowych rozwiązań MDM. To elastyczny i wielofunkcyjny system do zdalnego zarządzania środowiskiem mobilnym organizacji, umoŝliwiający centralizację administracji, konfiguracji i zabezpieczania smartfonów i tabletów opartych o zróŝnicowane systemy operacyjne. FAMOC został stworzony z myślą o rozmaitych potrzebach nowoczesnych organizacji. To system, który pozwala na wykorzystanie wszystkich korzyści, jakie daje mobilność (poczta mobilna, synchronizacja kontaktów itp.), przy zachowaniu pełnej kontroli nad urządzeniem. Bezpieczeństwo Rozwój mobilności w biznesie stawia działom IT ogromne wyzwanie w dziedzinie ochrony infrastruktury mobilnej. Efektywność działań pracowników mobilnych wiąŝe się ze stałym dostępem do zasobów firmy bez względu na czas i miejsce. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, FAMOC udostępnia szereg narzędzi konfiguracyjnych oraz monitorujących, zapewniających bezkonkurencyjny poziom zabezpieczeń dostosowany do zróŝnicowanych środowisk mobilnych. Wysokie standardy bezpieczeństwa gwarantują skuteczną ochronę przed takimi zagroŝeniami jak wirusy, włamania, podsłuchy rozmów, utrata telefonu lub danych przechowywanych na urządzeniu.

2 Elastyczność System moŝe być instalowany, zarządzany i utrzymywany w siedzibie firmy (na firmowych serwerach lub na firmowych środowiskach wirtualnych). Jest to opcja wybierana często przez duŝe firmy lub organizacje o wysokich wymaganiach dotyczących bezpieczeństwa. FAMOC jest dostępny równieŝ jako rozwiązanie hostowane przez firmę FancyFon lub partnerów firmy - zarówno jako infrastruktura współdzielona, jak i tzw. dedykowana chmura. Dzięki rozbudowanym i personalizowanym opcjom raportowania administrator systemu FAMOC moŝe w czasie rzeczywistym zbierać wszelkie informacje istotne dla danej organizacji. To niezwykle przydatne narzędzie pozwala poprawiać procesy wewnątrz organizacji i wprowadzać oszczędności. System FAMOC pozwala bez problemu znaleźć wszystkie informacje, potrzebne by na bieŝąco monitorować flotę urządzeń mobilnych. Zdalne wsparcie FAMOC Remote Access umoŝliwia bezpieczne przejęcie kontroli nad urządzeniem mobilnym, usprawniając tym samym pracę działów IT. System pozwala na zdalną analizę parametrów, właściwą konfigurację oraz naprawę zaistniałych błędów. W trakcie sesji technicznej, administrator przejmuje kontrolę nad urządzeniem jak gdyby miał do niego fizyczny dostęp, a wizualizację działań zapewnia intuicyjny interfejs sieciowy. Wspierane mobilne systemy operacyjne System FAMOC wspiera następujące systemy operacyjne: Android Apple ios RIM BlackBerry Windows Phone Symbian S60 Symbian UIQ, Windows Mobile Java Samsung BADA Nokia/Intel MeeGo HP/PALM WebOS

3 FAMOC zapewnia szeroką gamę korzyści zastosowania rozwiązania na róŝnych poziomach: FAMOC dla uŝytkowników Szybka i prosta wymiana starego telefonu na nowy (w tym przenoszenie kontaktów, aplikacji i ustawień) Zdalny dostęp do kluczowych danych i zasobów firmowych Przyspieszony i uproszczony dostęp do nowych usług i uaktualnień Błyskawiczne, sterowane odgórnie backup i przywracanie danych FAMOC dla działów finansowych i IT Wsparcie dla wszystkich istotnych systemów operacyjnych Zdecydowane redukcja czasu pracy działu wsparcia Strategiczny wgląd i kontrola zasobów mobilnych dzięki zaawansowanym opcjom monitoringu Szybsze rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów Całkowita widoczność wszystkich urządzeń i oprogramowania mobilnego Kontrola zuŝycia danych i monitoring wydatków FAMOC dla działów bezpieczeństwa Zapewnienie zgodności z politykami firmowymi UmoŜliwia dodawanie wielu urządzeń, kontrolę i wdroŝenie wewnętrznych polityk bezpieczeństwa Szyfrowanie pamięci i kopii zapasowych Zdalne czyszczenie pamięci i blokowanie telefonu Restrykcje dotyczące aplikacji i tworzenie czarnej listy Konfiguracja dostępu do VPN

4 Samsung KNOX bezpieczne rozwiązanie dla biznesu Samsung KNOX to zaawansowane środowisko pracy urządzeń przenośnych, wykorzystywanych zarówno słuŝbowo, jak i prywatnie. Samsung Knox odpowiedź na zmieniające się wyzwania dla przedsiębiorstw w obszarze rozwiązań mobilnych. To rozwiązanie oparte jest na mechanizmach zarówno sprzętowych, jak i programistycznych. Wykorzystują one wydzielone z zasobów systemowych bezpieczne szyfrowane środowisko tzw. kontener, w którym przechowywane są dane dla zatwierdzonych aplikacji (np. biznesowych, jak poczta, kontakty, kalendarz, dokumenty czy business intelligence). Są one w ten sposób chronione przed złośliwym oprogramowaniem, phishingiem oraz przed utratą danych w przypadku kradzieŝy lub zgubienia urządzenia.

5 Bezpieczeństwo platformy Środowisko Samsung KNOX zapewnia bezpieczeństwo platformy dzięki zastosowaniu modelu ochrony systemu z wykorzystaniem trzech technologii kontroli dostępu: Customizable Secure Boot, ARM TrustZone-based Integrity Measurement Architecture (TIMA) oraz jądra z wbudowaną technologią Security Enhancements for Android (SE for Android). Customizable Secure Boot Technologia Customizable Secure Boot pilnuje, aby na urządzeniu uruchamiane było tylko sprawdzone i dopuszczone do uŝytku oprogramowanie. Customizable Secure Boot to podstawowy składnik, który stanowi pierwszą linię obrony przed złośliwym oprogramowaniem na urządzeniach pracujących w środowisku Samsung KNOX. Technologia umoŝliwia takŝe bezpieczne zastosowanie certyfikatu bezpiecznego rozruchu po dostarczeniu urządzenia. Dzięki takiemu rozwiązaniu klienci o większych potrzebach w zakresie bezpieczeństwa mają moŝliwość nabycia standardowych urządzeń oraz włączenia źródła zaufania na potrzeby bezpiecznego rozruchu. TrustZone-based Integrity Measurement Architecture Architektura TIMA odpowiada za nieprzerwane monitorowanie integralności jądra systemu Linux. W razie wykrycia naruszenia integralności jądra lub programu rozruchowego następuje odpowiedź ze strony architektury w oparciu o ustalone reguły. Jedna z reguł powoduje zablokowanie dostępu do jądra oraz wyłączenie urządzenia. Security Enhancements for Android Technologia Security Enhancements for Android to zaawansowany mechanizm wydzielania informacji w oparciu o wymogi w zakresie poufności i integralności. Technologia pozwala na tworzenie wydzielonych obszarów przechowywania aplikacji i danych z myślą o minimalizacji

6 ryzyka i skutków naruszenia lub obejścia zabezpieczeń poprzez wprowadzenie do systemu złośliwego lub wadliwie zabezpieczonego oprogramowania. Pomimo wykorzystania zaawansowanych mechanizmów ochrony danych, Knox jest rozwiązaniem intuicyjnym i prostym w obsłudze. UŜytkownik moŝe przełączać się pomiędzy standardowym trybem pracy systemu Android a środowiskiem Knox po kliknięciu na ikonę i zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła. Bezpieczeństwo aplikacji Środowisko Samsung KNOX zapewnia bezpieczeństwo nie tylko platformy, ale takŝe aplikacji i danych. Kontener Samsung KNOX zapewnia ochronę danych poprzez wyizolowanie aplikacji i zaszyfrowanie danych firmowych zarówno pozostających w spoczynku, jak i w ruchu. Kontener Samsung KNOX Kontener Samsung KNOX to wyodrębnione i zabezpieczone środowisko w obrębie urządzenia przenośnego obejmujące własny ekran główny, program uruchamiający, a takŝe własne aplikacje i widgety. Aplikacje i dane przechowywane wewnątrz kontenera są oddzielone od aplikacji pozostających na zewnątrz. System szyfrowania plików Kontener Samsung KNOX korzysta z oddzielnego systemu szyfrowania plików, który funkcjonuje zupełnie niezaleŝnie od aplikacji pozostających na zewnątrz. Szyfrowanie danych realizowane jest w standardzie Advanced Encryption Standard (AES) z kluczem 256-bitowym (AES-256). Wirtualna sieć prywatna Kontener Samsung KNOX oferuje dostęp na Ŝyczenie do klienta WSP z certyfikatem FIPS. Klient WSP daje administratorom środowiska IT przedsiębiorstwa moŝliwość konfigurowania

7 i udostępniania wirtualnej sieci prywatnej dla kaŝdej aplikacji, a takŝe moŝliwość zarządzania taką siecią. Z myślą o potrzebach instytucji państwowych kontener Samsung KNOX zapewnia obsługę wirtualnej sieci prywatnej w architekturze IPSec, w tym algorytmu kryptograficznego Suite B. Zarządzanie urządzeniami przenośnymi Współpracując z rozwiązaniami do zarządzania urządzeniami przenośnymi wielu producentów, środowisko Samsung KNOX zapewnia najwyŝszy poziom kontroli nad bezpieczeństwem i zarządzaniem. Wysoki poziom bezpieczeństwa rozwiązania Knox docenił m.in. Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, który dopuścił do uŝytku w swoich sieciach urządzenia mobilne wykorzystujące to rozwiązanie. Obecnie z Samsung Knox pracują Samsung Galaxy S4, S4 mini, S3 LTE, S5, Note2, Note3; tablety Galaxy Note 8 (n5100, N5120, N5110), Galaxy note 2014 edition, cała seria Note PRO i TAB Pro.

bezpieczeństwo na wszystkich poziomach

bezpieczeństwo na wszystkich poziomach 1 bezpieczeństwo bezpieczeństwo Środowisko Samsung KNOX w zakresie bezpieczeństwa świetne uzupełnia systemy Mobile Device Management (MDM), wykorzystując kilka zaawansowanych mechanizmów, w celu poprawy

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Data: 01.08.2011. Dokument przygotowany przez zespół DC S.A. Odbiorca Klient Biznesowy

OFERTA. Data: 01.08.2011. Dokument przygotowany przez zespół DC S.A. Odbiorca Klient Biznesowy OFERTA Data: 01.08.2011 Dokument przygotowany przez zespół DC S.A. Odbiorca Klient Biznesowy Strona2 1 Platforma mobilna FAMOC... 3 1.1 1.2 Optymalizacja procesu zarządzania infrastrukturą mobilną... Błąd!

Bardziej szczegółowo

Samsung KNOX : odpowiedź na zmieniające się wyzwania dla przedsiębiorstw w obszarze rozwiązań mobilnych

Samsung KNOX : odpowiedź na zmieniające się wyzwania dla przedsiębiorstw w obszarze rozwiązań mobilnych Samsung KNOX : odpowiedź na zmieniające się wyzwania dla przedsiębiorstw w obszarze rozwiązań mobilnych Flyer Fly yer e 1 Wybór odpowiedniej platformy sposobem na realizację mobilnych potrzeb nowoczesnej

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja: Wprowadzenie do Samsung KNOX

Dokumentacja: Wprowadzenie do Samsung KNOX Dokumentacja: Wprowadzenie do Samsung KNOX Luty 2014 r. Enterprise Mobility Solutions Samsung Electronics Co., Ltd. Spis treści Akronimy System Android dla przedsiębiorstw Rozwiązanie Samsung KNOX Przegląd

Bardziej szczegółowo

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm

Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Biała księga Najlepsze zasady ochrony danych i ciągłości biznesowej w mobilnym świecie Przewodnik dla małych i średnich firm Autorzy: Colm Keegan, starszy analityk; Dan Conde, analityk; Leah Matuson, analityk

Bardziej szczegółowo

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1

Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Przewodnik zabezpieczeń Windows Phone 8.1 Spis treści 1. Wstęp do przewodnika... 6 2. Cykl życia urządzeń mobilnych... 9 2.1 Rejestracja urządzenia... 9 2.2 Zarządzanie konfiguracją urządzenia... 9 2.2.1

Bardziej szczegółowo

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft

Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft 1. Prelegenci Robert Kołodziejczyk, Integrity Solutions, szef zespołu wdrożeniowego technologii Microsoft Paweł Kowalski, Integrity Solutions, główny inżynier ds. chmury, serwerów Exchange i zarządzania

Bardziej szczegółowo

F-Secure Business Suite

F-Secure Business Suite F-Secure Business Suite Produkt Business Suite to kompletne rozwiązanie zabezpieczające, które ułatwia administratorom IT scentralizowane zarządzanie. Łączy on w sobie niezrównaną ochronę i maksymalną

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM

WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM WYKORZYSTANIE TECHNOLOGII MOBILNYCH W ZARZĄDZANIU RELACJAMI Z KLIENTEM Teresa Porębska-Miąc "Sukces jest wynikiem właściwej decyzji" Eurypides Wprowadzenie Technologie mobilne coraz częściej stają się

Bardziej szczegółowo

Inżynier BIZNES. w firmie. Wywiad. Certyfikacja inżynierów. Praktyka inżynierska. benchmark magazyn #4 / 12 / 2013 BIZNES

Inżynier BIZNES. w firmie. Wywiad. Certyfikacja inżynierów. Praktyka inżynierska. benchmark magazyn #4 / 12 / 2013 BIZNES BIZNES benchmark magazyn #4 / 12 / 2013 Wybieramy komputer dla inżyniera s. 6 Wywiad Rozmowa z Mirko Baeckerem, dyrektorem marketingu Tecnomatix na region EMEA w Siemens PLM Software s. 43 Certyfikacja

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności

Microsoft Windows Small Business Server 2003. Przegląd funkcjonalności Microsoft Windows Small Business Server 2003 Przegląd funkcjonalności Informacje zawarte w niniejszym dokumencie stanowią odzwierciedlenie poglądu firmy Microsoft Corporation na omawiane zagadnienia z

Bardziej szczegółowo

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti

Asseco Business Solutions SA. Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions SA Pion Biznesowy Incenti Asseco Business Solutions S.A. (Asseco BS) dostarcza nowoczesne rozwiązania informatyczne dla przedsiębiorstw. Kompleksowa oferta firmy obejmuje gotowe

Bardziej szczegółowo

Informacje. OpenScape Office MX oraz OpenScape Office LX - rozwiązania zunifikowanej komunikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Informacje. OpenScape Office MX oraz OpenScape Office LX - rozwiązania zunifikowanej komunikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Informacje OpenScape Office MX oraz OpenScape Office LX - rozwiązania zunifikowanej komunikacji dla małych i średnich przedsiębiorstw. Platforma OpenScape Office oferuje przedsiębiorstwom funkcje zintegrowanych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność. 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku.

Spis treści. Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność. 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku. Mobilność 1 Spis treści Gdy głowami menedżerów rządzi mobilność Leszek Maśniak z Gartnera, w rozmowie z Robertem Jesionkiem 11-krotny wzrost globalnego ruchu w sieciach mobilnych do 2018 roku Strategie

Bardziej szczegółowo

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych

CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych CA Small and Medium Business Solutions Guide Tworzenie Kopii Zapasowych Bezpieczeństwo Zarządzanie stacjami roboczymi i usługami Modelowanie danych 2 3 Spis treści Zestawy oprogramowania ochronnego 7 Desktop

Bardziej szczegółowo

Symantec Protection Suite Enterprise Edition

Symantec Protection Suite Enterprise Edition Zaufana ochrona urządzeń końcowych i środowisk wymiany wiadomości Ogólny opis Pakiet Symantec Protection Suite Enterprise Edition tworzy bezpieczne środowisko urządzeń końcowych i wymiany wiadomości, które

Bardziej szczegółowo

Maciej Kuczyński, APN Promise

Maciej Kuczyński, APN Promise 1. Prelegenci Maciej Kuczyński, APN Promise. W trakcie webinarium zaprezentujemy zagadnienia związane z zarządzaniem, które coraz mocniej wchodzą na rynek konsumencki oraz biznesowy. Tematem szóstego spotkania

Bardziej szczegółowo

Czym jest Samsung KNOX? Bezpieczny telefon. -Zabezpieczenie służbowych danych i aplikacji - Środowisko pracy dla biznesu

Czym jest Samsung KNOX? Bezpieczny telefon. -Zabezpieczenie służbowych danych i aplikacji - Środowisko pracy dla biznesu Czym jest Samsung KNOX? Bezpieczny telefon -Zabezpieczenie służbowych danych i aplikacji - Środowisko pracy dla biznesu W Anglii gubionych jest lub kradzionych 800 000 telefonów rocznie czyli około 2200

Bardziej szczegółowo

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager

Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Rodzina produktów IBM Lotus Notes i Domino IBM DB2 Document Manager Szybka i bezpieczna wymiana informacji wewnątrz firmy, z partnerami zewnętrznymi oraz sprawny obieg dokumentów i automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania którym możesz zaufać!

Rozwiązania którym możesz zaufać! O FER TA PRODUK TOWA Rozwiązania którym możesz zaufać! Pełna ochrona Firma SoniWALL posiada bogatą ofertę rozwiązań w zakresie zabezpieczeń sieci, zdalnego dostępu, poczty elektronicznej oraz archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Maksymalne korzyści z ujednoliconej komunikacji i współpracy

Maksymalne korzyści z ujednoliconej komunikacji i współpracy Opracowanie biznesowe Maksymalne korzyści z ujednoliconej komunikacji i współpracy Zwiększenie zadowolenia klientów i ograniczenie kosztów dzięki ujednoliceniu rozwiązania sieciowego Spis treści 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows

Broszura informacyjna: Symantec Backup Exec 12.5 for Windows Servers Standard ochrony danych w systemach Windows Standard ochrony danych w systemach Windows Wprowadzenie Oprogramowanie Symantec Backup Exec 12.5 to rynkowy lider w dziedzinie tworzenia kopii zapasowych i odzyskiwania danych (w zakresie od serwerów

Bardziej szczegółowo

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra wersja R4.2 Kielce, 16 października 2007 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 50/60 1. Prezentacja produktu

Bardziej szczegółowo

SA SERIES SSL VPN APPLIANCES

SA SERIES SSL VPN APPLIANCES SA SERIES SSL VPN APPLIANCES (SA2500, SA4500, SA6500) Ogólny zarys produktu Seria SA Urządzeń SSL VPN firmy Juniper Networks przewodzi na rynku SSL VPN dzięki kompletnej ofercie urządzeń zdalnego dostępu,

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa.

Najważniejsze wymagania dotyczące bezpiecznego korzystania z aplikacji: Centrala. Wewnętrzne centrum danych. Sieć brzegowa. PALO PALO ALTO ALTO NETWORKS: NETWORKS: zapora Next-Generation nowej generacji Firewall informacje Feature Overview Informacje o zaporze nowej generacji firmy Palo Alto Networks Fundamentalne zmiany, jakie

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE

MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE MICROSOFT EXCHANGE SERVER 2007 PRZEWODNIK PO PRODUKCIE Coraz częściej pracownicy do obsługi kluczowych potrzeb komunikacyjnych wykorzystują pocztę e-mail. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie

Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Jak wykorzystać VMware Infrastructure w przedsiębiorstwie Spis treści Streszczenie 3 Obecne wyzwania informatyczne 3 Pakiet VMware Infrastructure 4 VMware Infrastructure niższe koszty 14 VMware Infrastructure

Bardziej szczegółowo

Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention

Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention Zasady i dobre praktyki projektowania zabezpieczeń sieciowych Intrusion Prevention Opracował: Mariusz Stawowski, CISSP Email: mariusz.stawowski@clico.pl 12.11.2006. 2006 CLICO SP. Z O.O. WSZELKIE PRAWA

Bardziej szczegółowo

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet

iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet iseries IBM SecureWay: iseries 400 i Internet Copyright International Business Machines Corporation 1999,2000. Wszelkie prawa zastrzeżone. Spis treści Część

Bardziej szczegółowo

Wieloplatformowa ochrona infrastruktury IT Chronimy już 3,5 mln Polaków

Wieloplatformowa ochrona infrastruktury IT Chronimy już 3,5 mln Polaków Wieloplatformowa ochrona infrastruktury IT Chronimy już 3,5 mln Polaków www.eset.pl Ponad 100 milionów użytkowników na świecie Założona w 1992 roku firma ESET jest globalnym dostawcą oprogramowania zabezpieczającego

Bardziej szczegółowo