Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp"

Transkrypt

1 Internetowy moduł prezentacji WIZYT KLIENTA PUP do wykorzystania np. na stronie WWW. Wstęp Prezentujemy Państwu propozycję modułu aplikacji internetowej słuŝącej do prezentacji zaplanowanych wizyt klienta PUP na Państwa stronie www. Wizyty pobierane są automatycznie z systemu Syriusz STD. Przenoszenie danych przebiega całkowicie automatycznie bez potrzeby ingerencji jakichkolwiek osób (chyba, Ŝe Państwo sobie tego Ŝyczą). Częstotliwość automatycznej generacji plików i przesyłania do aplikacji internetowej zaleŝy wyłącznie od Państwa. Generacja i przesył jest całkowicie bezpieczny, poniewaŝ pliki zawierające potrzebne informacje (do wczytu) nie zawierają danych osobowych, a ponadto przesyłane są do serwera docelowego zazwyczaj za pomocą scp (secure copy). Dane te moŝna więc bezpiecznie transportować na odległe serwery wykorzystując sieć Internet. Następnie dane te zostają automatycznie wczytane do bazy systemu internetowego. Proszę zauwaŝyć, Ŝe nie ma fizycznego połączenia obydwu systemów. PoniŜej znajduje się przykładowa implementacja naszego rozwiązania. Kolory, układ treści i ilość danych wyświetlanych przez nasz moduł ustalamy z kaŝdym klientem indywidualnie. 1

2 Jak to działa? Ogólna koncepcja działania: 1) Klient przychodzi do urzędu i prosi o tymczasowy login i hasło do systemu internetowego. 2) Pracownik PUP do którego trafił klient loguje się do specjalnie na tą potrzebę przygotowanej aplikacji. Podaje id osoby z systemu Syriusz STD, klika klawisz generuj dane tymczasowe. W wyniku tej operacji następuje wydruk dla klienta zawierający tymczasowy identyfikator i hasło. 3) Klient loguje się (np. z domu) do aplikacji internetowej na podstawie wygenerowanego loginu i hasła. Przy pierwszym logowaniu musi zmienić login i hasło wygenerowane przez pracownika PUP. 4) Po pomyślnym zalogowaniu klienta zostaje wyświetlony panel klienta gdzie moŝe np. zmienić swoje hasło, uzupełnić swój (jeŝeli zaznaczy opcję wysyłania przypomnienia o wizytach itp.) oraz zobaczyć zaplanowane wizyty. Hasło moŝna równieŝ zastąpić kluczem cyfrowym (zamiast generacji hasła następuje generacja ciągu liczb będąca kluczem dostępu) i zgrać klientowi na jego nośnik magnetyczny. Przenoszenie danych z Syriusz STD 1) O ustalonym czasie, na serwerze źródłowym pobierane są dane dotyczące zaplanowanych wizyt klienta PUP. 2) W wyniku działania skryptu z punktu 1 powstają pliki wynikowe, które następnie zostają automatycznie wysyłane za pomocą polecenia scp na serwer internetowy. 3) Skrypt po stronie serwera internetowego sprawdza, czy są nowe informacje do wczytania. JeŜeli tak, to zostają one automatycznie zaczytane do bazy danych systemu internetowego. 2

3 4) Skrypt zaimplementowany na podstronie Państwa serwisu dotyczącej wizyt łączy się z bazą danych (wymienioną w punkcie 3), pobiera niezbędne informacje na temat wizyt klienta, a następnie wyświetla je na stronie serwisu WWW po poprawnej autentykacji klienta. Prezentacja rozwiązania. Opcja logowania na Państwa stronie internetowej moŝe wyglądać następująco: 3

4 W przypadku podania błędnej nazwy uŝytkownika lub hasła uŝytkownik zostanie poinformowany odpowiednim komunikatem: Po poprawnym zalogowaniu pojawia się panel uŝytkownika w którym uŝytkownik moŝe zmienić swoje dane (login unikalny w obrębie systemu, hasło, adres ). Po wybraniu pokaŝ wizyty prezentowane są zaplanowane wizyty dla zalogowanej osoby. JeŜeli osoba nie posiada zaplanowanych wizyt zostanie poinformowana odpowiednim komunikatem o ich braku. Jeśli jednak posiada zaplanowane wizyty prezentacja tej informacji moŝe wyglądać następująco: Po zaznaczeniu przez uŝytkownika opcji przypominaj o wizytach mailem system automatycznie wyśle do uŝytkownika maila z informacją o zaplanowanej wizycie / wizytach np. 3 dni przed wizytą (opcja ilość dni przed wizytą do ustawienia przez 4

5 administratora systemu z poziomu modułu administracyjnego dostarczanego z rozwiązaniem). Skrypt sprawdza równieŝ, czy logująca się osoba jest nadal aktywna w systemie urzędu. MoŜna to dodatkowo wykorzystać na wiele sposobów np. moŝna tworzyć elektroniczne ankiety do wypełnienia tylko przez osoby zarejestrowane w PUP za pośrednictwem Internetu. MoŜna przeprowadzać równieŝ inne badania, wywiady itp. Tak naprawdę wygląd i opcje tego modułu mogą być bardzo zaawansowane i mogą zaleŝeć tylko i wyłącznie od Państwa inwencji twórczej. To co Państwo zaplanujecie my wykonamy! Implementacja powyŝszego rozwiązania Implementacja opisywanego rozwiązania zawiera: stworzenie bazy danych MySQL potrzebnej do wczytywania danych na Państwa stronie WWW, nadanie odpowiednich uprawnień dostępu do bazy, ustalenie informacji przenoszonych z systemu źródłowego, wykonanie skryptów eksportujących i wczytujących dane, ustalenie wyglądu graficznego prezentowanych wizyt klienta oraz umieszczenie kodu pobierającego te dane na docelowej stronie WWW, konfiguracja skryptu wysyłającego dane o zaplanowanych wizytach na klienta. Wszystkie te czynności moŝna wykonać zdalnie (bez ponoszenia dod. kosztów przez urząd). Czynności instalacyjne, konfiguracyjne zachowujące zasady bezpieczeństwa są wykonywane przez naszych pracowników. MoŜna teŝ, po wcześniejszym uzgodnieniu warunków technicznych wykonać implementację samodzielnie. W kaŝdym przypadku mają Państwo zapewnioną pomoc techniczną naszego pracownika. 5

6 Co w przypadku jeŝeli nie moŝna uruchomić na własnym serwerze wymaganych komponentów czyli MySQL, PHP5 lub SMTP? To dla nas Ŝaden problem. JeŜeli PUP nie ma moŝliwości tworzenia bazy danych MySQL na własnym serwerze, proponujemy Państwu dodatkową usługę hostingu bazy danych. W takim przypadku bazę umieszczamy na naszym serwerze, a skrypt z Państwa strony będzie pobierał dane z tej właśnie bazy. JeŜeli nie mają Państwo równieŝ uruchomionej obsługi PHP5, to takŝe nasz serwer będzie doskonałym rozwiązaniem tego problemu. Skrypt wykona się po stronie naszego serwera, a wynik wykonania skryptu trafi bezpośrednio na Państwa stronę z prezentacją wizyt osoby! W przypadku obsługi wizyt moŝna równieŝ uŝywać agentów poczty SMTP do wysyłania przypomnienia do klienta o zaplanowanej wizycie. JeŜeli na własnym serwerze nie macie Państwo moŝliwości uruchomienia takiego agenta to my umieścimy agenta wysyłania powiadomień mailowych na naszym serwerze. W tym przypadku do ogólnych kosztów naleŝy doliczyć opłatę abonamentową za usługę hostingu. Cennik Cena implementacji w/w rozwiązania na Państwa stronie WWW to: zł. JeŜeli jest to kolejne rozwiązanie, które kupujecie Państwo od nas to przysługuje Państwu rabat -20% od ceny podanej powyŝej. PODANE CENY SĄ CENAMI NETTO. Cena ostateczna ustalana jest po konsultacji z klientem, po ustaleniu szczegółów i w zaleŝności od ilości i typu zmian w skryptach moŝe ulec zmianie. KaŜdego klienta traktujemy indywidualnie! 6

7 Zapraszamy do kontaktu z naszymi pracownikami, którzy chętnie odpowiedzą na dodatkowe pytania. Niniejsza propozycja ma charakter poglądowy i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Handlowego. Kontakt Firma Infotax Tomasz Głowacki tel.: (32) fax: (32) kontakt w sprawach technicznych, kom.: lub

8 Spis treści Wstęp... 1 Jak to działa?... 2 Prezentacja rozwiązania... 3 Implementacja powyŝszego rozwiązania... 5 Co w przypadku jeŝeli nie moŝna uruchomić na własnym serwerze wymaganych komponentów czyli MySQL, PHP5 lub SMTP?... 6 Cennik... 6 Kontakt... 7 Spis treści

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES

Aplikacja Ramzes MOBILE PRES Ramzes Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 214, 02-486 Warszawa NIP: 527-10-30-866 tel.: +4822 335 98 73, faks: +4822 335 99 73 http://www.ramzes.pl e-mail: ramzes@ramzes.pl Aplikacja Ramzes MOBILE PRES podręcznik

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009

Instrukcja obsługi oprogramowania. wersja 1.1 październik 2009 Instrukcja obsługi oprogramowania FRAKTAL Faktury ++ wersja 1.1 październik 2009 Studio Oprogramowania FRAKTAL s.c. ul. Konstruktorska 4, 02-673 Warszawa tel. 22 490 43 86, www.fraktal.com.pl Adres siedziby:

Bardziej szczegółowo

TOMASZ SYGARA. FORUM phpbb3 Instalacja forum phpbb3 prosto elegancko v. 1.01

TOMASZ SYGARA. FORUM phpbb3 Instalacja forum phpbb3 prosto elegancko v. 1.01 TOMASZ SYGARA FORUM phpbb3 Instalacja forum phpbb3 prosto elegancko v. 1.01 Lublin 2008 Projekt i realizacja: inŝ. Tomasz Sygara Aby przyciągnąć uŝytkowników do odwiedzania naszego serwisu internetowego

Bardziej szczegółowo

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro

AKTYN-W. Płace-Kadry SQL Pro AKTYN-W Płace-Kadry SQL Pro wersja 1.3.01 Podręcznik UŜytkownika River Jacek Bator Spółka Jawna 30-148 Kraków, ul. Lindego 2; tel. (0-12) 638-66-55, fax. (0-12) 636-97-36, www.aktyn.pl W skład pakietu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 3 Bankowość Internetowa... 3 Bankowość Telefoniczna... 9 KONFIGURACJA

Bardziej szczegółowo

Acronis True Image 10.0 Home

Acronis True Image 10.0 Home Acronis True Image 10.0 Home Podręcznik UŜytkownika www.itxon.pl Zastrzega się prawo wprowadzania zmian technicznych. Treść niniejszego podręcznika nie stanowi podstawy do jakichkolwiek roszczeń wobec

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Gabinet Lekarski 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Gabinet Lekarski 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk

Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014. Autorzy: Tomasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Instrukcja użytkownika programu Asystent Faktura 2014 Autorzy: omasz Fok Karol Wierzchołowski Dominik Samojluk Spis treści 1 WSĘP 3 2 Asystent Faktura 5 3 Instalacja 6 4 Pierwsze uruchomienie 8 4.1 Kreator

Bardziej szczegółowo

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa

Dawid Kaleta. Internetowy system rezerwacji biletów. Praca dyplomowa WYśSZA SZKOŁA KOMUNIKACJI I ZARZĄDZANIA W POZNANIU Dawid Kaleta Internetowy system rezerwacji biletów Praca dyplomowa Promotor: dr. inŝ. Jarosław Warczyński Instytut: Wydział technologii informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu

Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Firma 2000 Podręcznik uŝytkownika systemu Wszelkie prawa zastrzeŝone. ASCO Kraków 2000-2007. ZastrzeŜonych nazw firm i produktów uŝyto wyłącznie w celu identyfikacji. 1. Wiadomości ogólne o programie

Bardziej szczegółowo

System Symfonia e-dokumenty

System Symfonia e-dokumenty System Symfonia e-dokumenty Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA

IntrastatIB. Program do obsługi deklaracji INTRASTAT. PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA IntrastatIB Program do obsługi deklaracji INTRASTAT PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA Wrocław, marzec 2006 1 WSTĘP... 4 UMOWA LICENCYJNA... 4 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 4 DEKLARACJA INTRASTAT - INFORMACJE WSTĘPNE...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r.

REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KSIĘGARNIA INTERNETOWEJ WYDAWNICTWA SŁOWA I MYŚLI Obowiązujący do 24.12.2014 r. 1. Sklep Wydawnictwa Słowa i Myśli - www.sklep.slowaimysli.pl, zwana dalej witryną, jest prowadzony

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo.

Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. Instrukcja obsługi panelu Futuro Flexo. 1. Logowanie do usługi 2 2. Informacje w panelu 3 2.1. Autowylogowanie 3 2.2. Informacje o kliencie i usłudze 3 2.3. Wykorzystanie limitu ruchu 4 3. Menu panelu:

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁACZENIE (wersja z 06.02.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA...5 1.Dodawanie i usuwanie afliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...6

Bardziej szczegółowo

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows

Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows Aplikacja dla kolektorów danych klasy PDA zintegrowana z programem WF-Mag PrestiŜ dla Windows str. 1/47 Spis treści 1. Opis rozwiązania 1.1. Zastosowanie aplikacji str. 3 1.2. Unikalne cechy aplikacji

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu...

Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... Spis treści 1 URUCHOMIENIE SUCCESS X2... 1 1.1.1 Ikony... 1 1.1.2 UŜywanie kalkulatora... 2 1.1.3 Wprowadzanie tekstu... 2 1.1.4 Wybieranie z menu... 2 1.1.5 UŜywanie spersonalizowanego menu... 3 1.2 Oto

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.3.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.3.1... 3 1.1.1 POPRAWIONO... 3 1.1.2 NOWE FUNKCJONALNOŚCI... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI...

Bardziej szczegółowo

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie

SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa Infolinia handlowa: 22 610 77 42 www.gastro.pl. Wydanie drugie SOFTECH Sp. z o. o. ul. Palisadowa 20/22, 01-940 Warszawa www.gastro.pl Wydanie drugie Spis treści 1. Wymagania systemowe... 4 1.1. Co otrzymujemy?... 4 2. Konfiguracja oprogramowania Gastro... 5 2.1.

Bardziej szczegółowo

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania

Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie dla Abonentów obowiązuje od 15.03.2011r. do odwołania Ogólne warunki skorzystania z Oferty Promocyjnej Rozmowy w Firmie dla Abonentów 1. Oferta Promocyjna Rozmowy w Firmie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po aplikacji Narzędzia Web-Tools.pl

Przewodnik po aplikacji Narzędzia Web-Tools.pl Przewodnik po aplikacji Narzędzia Web-Tools.pl wersja z dnia 13.04.2011 Narzędzia Web-Tools.pl 1 Spis treści Instalacja...4 5 kroków do instalacji...4 Zaawansowana konfiguracja...4 Zmiana czasu oczekiwania

Bardziej szczegółowo

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX

WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX WYSZUKIWARKA MERLIN.X & EASY-PAX KONFIGURACJA I PODŁA CZENIE (wersja z 12.03.2013r.) 1 Spis treści I KONFIGURACJA... 5 1.Dodawanie i usuwanie afiliatu... 5 2.Ustawienia Agencji... 6 2.1. Dane Agencji...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Kluczy Wersja 2015.1.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 1.1 ZMIANY W WERSJI 2015.1.1... 3 2 WSPÓŁPRACA Z APLIKACJAMI... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA KLUCZY...

Bardziej szczegółowo

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA

SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA SKLEPICOM INTEGRATOR BY CTI INSTRUKCJA Spis treści 1. Opis programu...3 2. Konfiguracja połączenia...4 2.1. Połączenie z serwerem MS SQL...5 2.2. Nawiązanie połączenia z Comarch ERP Optima...7 2.3. Połączenie

Bardziej szczegółowo

Pomoc Pocztowy24Biznes

Pomoc Pocztowy24Biznes Pomoc Pocztowy24Biznes Spis treści 1. Lista rachunków str. 2 2. Lista operacji str. 3 3. Grupy rachunków str. 4 4. Autoryzacja dokumentów str. 5 5. Historia dokumentów str. 7 6. Folder dokumentów str.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta

Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych. Panel klienta Instrukcja obsługi systemu: Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Panel klienta Data aktualizacji: 26-03-2013 1 Spis treści 1 Wprowadzenie 5 1.1 Wczytywanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

System CDN OPT!MA v. 16.0

System CDN OPT!MA v. 16.0 System CDN OPT!MA v. 16.0 CDN OPT!MA Ofertowanie 31-864 Kraków, Al. Jana Pawła II 41g tel. (12) 681 43 00, fax (12) 687 71 00 Dział Wsparcia Klienta i Partnera: (12) 681 43 00 www.comarch.pl/cdn info.cdn@comarch.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę).

ZAPYTANIE OFERTOWE. 1. Strona musi być zoptymalizowana pod kątem czasu ładowania (mała łączna wielkość plików tworzących pojedynczą stronę). ZAPYTANIE OFERTOWE CUPT/DO/OZ/25/5/1/IM/15/SW Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na Projekt i wykonanie serwisu internetowego dla Centrum

Bardziej szczegółowo