BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika"

Transkrypt

1 BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika

2 Spis Treści Rejestracja Konta 3 Instalacja Programu 3 Rozpoczęcie Sesji 4 Zaproszenie Uczestników 5 HTML Viewer 7 Zarządzanie Sesją 7 Pauza Transmisji 7 Tablica 8 Zmiana Prezentera 8 Zdalna Kontrola 9 Transfer Plików 11 Zamknięcie Sesji 12 Wybór Aplikacji 13 Nagrywanie 14 Przełączanie UŜytkowników Windows 14 Planowanie Sesji 14 Zakończenie Sesji 17 Zmiana Preferencji 18 Preferencje 18 Opcje Startu 20 Połączenie 21 Wsparcie 22 Automatyczne Wznawianie Połączenia 23 Moje Konto 23 Wsparcie 24 BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 2

3 Rejestracja Konta BeamYourScreen jest łatwym w uŝyciu programem do szybkiej transmisji widoku ekranu komputera. Uczestnicy nie muszą się rejestrować aby uczestniczyć w sesjach BeamYourScreen. Aby organizować sesje trzeba być zarejestrowanym uŝytkownikiem. W celu rejestracji konta wejdź na stronę kliknij na przycisk Wersja Testowa i wypełnij formularz lub zamów swoją licencję. Nazwa uŝytkownika i hasło są niezbędne do rozpoczęcia sesji i logowania w sekcji Moje Konto na www. Po dokonaniu rejestracji otrzymasz z linkiem do potwierdzenia. Instalacja Programu Aby zainstalować program, kliknij na link do potwierdzenia w otrzymanym u. Otworzy się strona internetowa. Kliknij na przycisk Ściągnij aby rozpocząć pobierania programu BeamYourScreen. Pojawi się okno dialogowe z zapytaniem: Czy chcesz uruchomić czy zapisać plik? Kliknij Uruchom aby pobrać program BeamYourScreen. Po zainstalowaniu programu na pasku zadań Twojego komputera, w prawym dolnym rogu, obok zegara pojawi się ikonka. Kliknij na ikonkę i wybierz Ustawienia. W zakładce Konto wpisz Nazwę UŜytkownika, Hasło i Twoje Imię. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 3

4 MoŜesz ustawić BeamYourScreen tak, aby uruchamiał się automatycznie przy włączaniu komputera. Wówczas program będzie dostępny w tle, a do rozpoczęcia sesji wystarczy kliknięcie na ikonkę na pasku zadań. Rozpoczęcie Sesji Aby rozpocząć sesję kliknij na ikonkę na pasku zadań i wybierz Zacznij Sesję. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 4

5 Po rozpoczęciu sesji pojawi się okno z Informacjami o Sesji. Zawiera ono informacje takie jak numer ID Sesji i Hasło Sesji (jeśli jest ustawione). Jeśli pierwszy uczestnik nie dołączy do sesji w ciągu 15 minut od jej rozpoczęcia, sesja automatycznie zakończy się. Zaproszenie Uczestników Poproś uczestników aby weszli na i wpisali ID Sesji, swoje Imię i kliknęli Dołącz do Sesji. Domyślnie jako metoda połączenia ustawiony jest Program Łączący. Alternatywnie uczestnicy mogą dołączyć przez przeglądarkę HTML Viewer. Więcej informacji w dziale HTML Viewer. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 5

6 Jeśli zabezpieczysz sesję hasłem, uczestnicy oprócz ID Sesji będą musieli podać Hasło Sesji. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 6

7 Teraz uczestnicy logują się do sesji BeamYourScreen. MoŜesz takŝe wysłać zaproszenie do sesji em lub skopiować informacje o sesji i wysyłać przez komunikator. Wówczas uczestnicy muszą tylko kliknąć na link aby dołączyć do sesji. Nie muszą ręcznie wpisywać numeru ID Sesji ani Hasła. HTML Viewer Opcjonalnie uczestnicy mogą dołączyć do sesji uŝywając przeglądarki HTML Viewer. W tym przypadku nie muszą uruchamiać nawet programu łączącego (exe), poniewaŝ zobaczą ekran prezentującego jak stronę www w oknie przeglądarki. HTML Viewer jest dedykowany na potrzeby prezentacji i szkoleń online, poniewaŝ nie zapewnia pełnej funkcjonalności dostępnej przy standardowym logowaniu np. uczestnik, który dołączy do sesji przez HTML Viewer a nie moŝe zostać prezentującym ani uzyskać zdalnej kontroli. Szczegółowy opis funkcji HTML Viewer znajduje się w dokumencie PDF BeamYourScreen HTML Viewer na stronie www, w sekcji Do Pobrania. Zarządzanie Sesją Aby zarządzać sesją kliknij na ikonkę na pasku zadań. Wyświetli się następujące menu: Pauza Transmisji MoŜesz zawiesić transmisję ekranu podczas sesji i przeglądać poufne pliki czy aplikacje. Aby to zrobić kliknij na ikonkę i wybierz Pauza Transmisji. Aby kontynuować kliknij ponownie na ikonkę i wybierz Kontynuuj Transmisję. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 7

8 Tablica UmoŜliwia podkreślanie prezentowanych na ekranie dokumentów, aplikacji i treści (np. zaznaczanie kolorami, ramkami, podkreśleniami). Kliknij na ikonkę i wybierz Tablica. Pasek narzędzi tablicy otworzy się jako osobne okno. Flamaster słuŝy do swobodnego rysowania. Czerwony krzyŝyk do skasowania wszystkich wcześniejszych komentarzy. Gumka pozwala na usunięcie określonych fragmentów komentarzy, a wskaźnik myszki (alternatywnie prawy klik myszką) umoŝliwia powrót do aktualnie prezentowanego programu bez konieczności zamykania narzędzia tablicy. Zmiana Prezentera Zmiana prezentera pozwala na zobaczenie ekranu komputera innego uczestnika sesji. W celu zmiany prezentera kliknij na ikonkę, wybierz Zmień Prezentera i wybierz uczestnika, który ma zostać nowym prezentującym. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 8

9 Jako organizator sesji moŝesz w kaŝdej chwili cofnąć przekazane uprawnienie do prezentacji i zostać ponownie prezentującym. Uczestnicy sesji, którzy prezentują swój ekran mają czerwoną ikonkę na pasku zadań, zaś uczestnicy oglądający ekran prezentującego mają zieloną ikonkę. Wskazany uczestnik musi wyrazić zgodę zanim zostanie prezentującym i jego ekranu będzie widoczny dla innych uczestników. Zdalna Kontrola Oglądając ekran uczestnika, moŝesz takŝe przejąć zdalną kontrolę nad jego klawiaturą i myszką. Aby poprosić o udostępnienie zdalnej kontroli, kliknij na ikonkę i wybierz Poproś o Zdalną Kontrolę. Uczestnik którego poprosiłeś o udostępnienie zdalnej kontroli otrzyma zapytanie o zgodę. Otrzymasz zdalną kontrolę tylko wówczas, gdy uczestnik zaakceptuje komunikat klikając Tak. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 9

10 Aby przerwać zdalną kontrolę kliknij na ikonkę i wybierz Przerwij Zdalną Kontrolę. MoŜesz przekazać zdalną kontrolę nad Twoim komputerem kaŝdemu z uczestników sesji. Aby to zrobić, musisz być prezentującym. Kliknij na ikonkę, wybierz Zdalna Kontrola i wskaŝ uczestnika. W ten sposób umoŝliwisz temu uczestnikowi kontrolę nad Twoim komputerem przez jego klawiaturę i myszkę. Zmiana koloru ikonki wskazuje nowy tryb zdalnej pracy. Aby wyłączyć zdalną kontrolę kliknij na ikonkę naciśnij Ctrl+F12 na klawiaturze., wybierz Zdalna Kontrola, następnie Wyłącz lub BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 10

11 Rekomendujemy, aby nie uŝywać klawiatury i myszki podczas gdy inny uczestnik ma zdalną kontrolę nad Twoim komputerem. Transfer Plików Podczas sesji moŝesz przesyłać pliki do uczestników sesji. Kliknij na ikonkę i wybierz Wyślij Pliki. Po kliknięciu Wyślij Pliki, otworzy się okno z listą wszystkich uczestników oraz listą plików do wysyłki. Aby dodać plik, kliknij na Dodaj Pliki. Zaznaczając okienko po lewej przy nazwie uczestnika wybierasz do kogo chcesz wysłać plik - moŝesz wysyłać do wszystkich, lub tylko wybranych uczestników sesji. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 11

12 Po kliknięciu Dodaj Pliki, otworzy się nowe okno gdzie moŝesz wybrać pliki, które chcesz przesłać uczestnikom. Gdy wybierzesz plik i klikniesz Wyślij uczestnicy otrzymają powiadomienie, Ŝe chcesz im przesłać plik. Mogą go zaakceptować lub odrzucić. Mogą takŝe wybrać miejsce docelowe do zapisania pliku. Zamknięcie Sesji MoŜesz zamknąć sesję aby uniemoŝliwić innym dołączenie do niej. Dzięki temu nieupowaŝniony uŝytkownik, nawet jeśli zna numer ID Sesji nie będzie mógł do niej dołączyć. Aby zamknąć sesję kliknij na ikonkę i wybierz Zamknij Sesję. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 12

13 Wybór Aplikacji MoŜesz wybrać, które aplikacje chcesz pokazać uczestnikom sesji, a które mają pozostać ukryte. Aby wybrać określone aplikacje kliknij na ikonkę i wybierz Wybór Aplikacji. Po kliknięciu na Wybór Aplikacji, pojawi się nowe okno pokazujące listę aktualnie otwartych na Twoim komputerze programów. Zielony znacznik po lewej stronie przy nazwie aplikacji wskazuje, Ŝe ta aplikacja będzie widoczna podczas sesji. Odznaczenie okienka spowoduje wyłączenie aplikacja z transmisji, a w jej miejscu uczestnicy będą widzieli niebieskie tło. Dzięki Podglądowi Monitora widzisz jak uczestnicy sesji widzą Twój transmitowany ekran. W ten sposób masz pewność, Ŝe pokaŝesz tylko te aplikacje, które chcesz. MoŜesz włączyć Podgląd Monitora niezaleŝnie od Wyboru Aplikacji. Kliknij na ikonkę Monitora. i wybierz Podgląd BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 13

14 Nagrywanie MoŜesz nagrać i zapisać sesję BeamYourScreen. Aby rozpocząć nagrywanie kliknij na ikonkę i wybierz Nagrywanie i Start. Od tej chwili Twoja sesja jest nagrywana. Czerwona kropka po lewej obok opcji Nagrywanie na pasku menu pokazuje, Ŝe nagrywanie jest włączone. Podczas nagrywania moŝesz chwilowo zatrzymać nagrywanie (Pauza) i później wznowić, przerwać i zaniechać (Anuluj), lub zakończyć i zapisać nagranie (Stop). Przed pierwszym nagraniem sesji zostaniesz poproszony(-a) o wskazanie lokalizacji gdzie będą zapisywane nagrane sesje. W Ustawieniach moŝesz później zmienić lokalizację zapisu nagrań. Nagrania są zapisywane w formacie BS4. MoŜesz odtworzyć kaŝdą nagraną sesję przez program SessionPlayer, który jest dostępny nieodpłatnie na naszej stronie www Produkt >Do pobrania > Session Player (EXE). Podczas pobierania programu łączącego dla organizatorów sesji (BeamYourScreen.exe), SessionPlayer jest automatycznie zapisywany na Twoim komputerze. Przełączanie UŜytkowników Windows Wersja 3.0 BeamYourScreen daje moŝliwość przełączania windowsowych uŝytkowników w trakcie sesji. Jeśli potrzebujesz uprawnień administratora, moŝesz przełączyć uŝytkownika i zalogować się zdalnie jako administrator. Planowanie Sesji Dzięki funkcji planowania moŝesz z wyprzedzeniem planować swoje sesje. Funkcja Planowania jest dostępna po kliknięciu ikonki na pasku zadań. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 14

15 Aby zaplanować sesję kliknij Nowa. Otworzy się okno planowania sesji, w którym moŝesz ustalić wszystkie szczegóły sesji jak: Temat, Start, Czas Trwania itd. Dodatkowo moŝesz: ustawić Hasło Sesji, dodać informacje o Telekonferencji i ustawić sobie Przypomnienie, które zostanie wysłane na wskazany adres dzień (24 h) przed planowanym rozpoczęciem sesji. Po zapisaniu Twoja sesja pojawi się na liście, w oknie Planowania. Kliknij na konkretną sesję na liście aby uaktywnić kolejne funkcje. Teraz moŝesz edytować (Edytuj), usunąć sesję (Usuń) oraz Skopiować Zaproszenie do sesji i Wysłać z zaproszeniem do uczestników. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 15

16 Aby rozpocząć zaplanowane spotkanie, kliknij na nie, aby podświetliło się na niebiesko oraz wybierz opcję Start. Rozpocznie się sesja posiadająca określony, zarezerwowany wcześniej przez system numer ID. MoŜesz Edytować wcześniej zaplanowaną sesję i wykorzystywać raz zarezerwowany numer ID Sesji ponownie. Jeśli uczestnicy zalogują się do zaplanowanej sesji przed jej rozpoczęciem, zostaną skierowani do poczekalni zawierającej niezbędne informacje o sesji. Jak tylko organizator rozpocznie sesję, uczestnicy automatycznie zobaczą jego pulpit (dlatego naleŝy pamiętać o wybraniu aplikacji (Wybór Aplikacji) do transmisji przed rozpoczęciem sesji. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 16

17 Zakończenie Sesji Aby zakończyć sesję kliknij na ikonkę i wybierz Zakończ Sesję. Uczestnicy zostaną powiadomieni, Ŝe sesja została zakończona przez organizatora. Jeśli oglądasz ekran uczestnika sesji, moŝesz takŝe zakończyć sesję klikając ikonkę w prawym górnym rogu okna widoku. Pojawi się okno Organizator opuszcza sesję. Wybierz Zakończ sesję dla wszystkich, jeśli chcesz zakończyć sesję. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 17

18 Zmiana Preferencji BeamYourScreen oferuje szereg dodatkowych ustawień. Niektóre z nich dotyczą całej sesji i mogą zostać zmienione tylko przed jej rozpoczęciem, inne zaś mogą być zmienione podczas sesji. Przed rozpoczęciem sesji kliknij na ikonkę na pasku zadań i wybierz Ustawienia. Preferencje W zakładce Preferencje moŝesz ustawić jakość obrazu i tym samym szybkość transmisji. Jeśli wybierzesz Max Szybkość, obraz będzie przesyłany w skali szarości. Jeśli wybierzesz Wysoka Jakość obraz będzie przesyłany w jakości true color. Po zaznaczeniu okienka Pokazuj Nowe Aplikacji przed rozpoczęciem sesji, wszystkie nowo otwarte podczas sesji aplikacje będą widoczne dla uczestników. MoŜesz odznaczyć to okienko aby nowo otwarte aplikacje pozostały ukryte. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 18

19 Wskaźnik umoŝliwia uczestnikom umieszczanie strzałki na Twoim ekranie. Dzięki temu moŝesz prowadzić interaktywną prezentację, a kaŝde pytanie uczestników moŝe być sygnalizowane na ekranie Twojego komputera bez konieczności przekazywania zdalnej kontroli. Stopniowe ładowanie obrazu pokazuje zmiany obrazu na ekranach uczestników tak szybko jak są odświeŝane. Obraz na ekranie uczestników zmienia się natychmiast po przesłaniu pierwszych zmian. Wygląda to jak układanka. Stopniowe ładowanie obrazu pozwala Ci działać szybciej, poniewaŝ nie musisz czekać aŝ załaduje się cały obraz. Jeśli podczas aktywnej sesji wejdziesz w Preferencje będzie tam dostępny dodatkowa funkcja Włącz Usługę. Aby umoŝliwić przełączanie uŝytkowników Windows na Twoim komputerze ta usługa musi być włączona. Jej ustawienie następuje automatycznie w programie dla uczestników, ale organizator musi włączyć usługę manualnie. Jeśli planujesz uzyskać zdalne wsparcie przez program BeamYourScreen prosimy o umoŝliwienie tej usługi w następnej sesji. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 19

20 Opcje Startu W Opcjach Startu moŝesz zmienić ustawienia rozpoczęcia kolejnych sesji. Ta funkcja jest dostępna tylko, gdy sesja nie jest uruchomiona. Dzięki funkcji Ustaw ID Sesji moŝesz zaplanować sesję i poinformować o niej uczestników z wyprzedzeniem. Twoja następna sesja rozpocznie się automatycznie ze wskazanym przez Ciebie numerem ID Sesji. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy uŝycie przypadkowego zestawienia liczb. Aby dodatkowo zabezpieczyć sesję moŝesz ustalić hasło dostępu. Aby ustawić hasło, zaznacz okienko Ustaw Hasło Sesji i wpisz hasło w pole obok. Uczestnicy będą musieli oprócz ID Sesji wpisać takŝe Hasło Sesji aby do niej dołączyć. Oprócz moŝliwości ręcznego włączenia nagrywania podczas sesji, moŝesz zaznaczyć Automatycznie rozpocznij nagrywanie aby kaŝda sesja po rozpoczęciu była automatycznie nagrywana. Jeśli odznaczysz okienko Pokazuj uczestnikom listę uczestników, uczestnicy nie będą widzieli, kto bierze udział w sesji. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 20

21 MoŜesz takŝe ustawić swój Tekst Pauzy widoczny podczas przerwy transmisji. Jeśli nie ustawisz Ŝadnego tekstu, uczestnicy nawet się nie zorientują, Ŝe transmisja Twojego ekranu została chwilowo zatrzymana. MoŜesz takŝe ustawić Wstępny Kierunek Transmisji np. Zobacz & Kontroluj ekran uczestnika na potrzeby zdalnego wsparcia lub PokaŜ swój ekran podczas prezentacji lub szkoleń online. Jeśli korzystasz z BeamYourScreen w róŝnych zastosowaniach, moŝesz ustawiać wstępny kierunek kaŝdorazowo przy rozpoczynaniu sesji. Zapis Lokalizacji Nagrań pozwala Ci wybrać folder, w którym będą przechowywane nagrywane przez Ciebie sesje. Standardowa lokalizacja zapisu to C:\Documents and Settings\[Your User]\My Documents\BeamYourScreen\Records. W dowolnym momencie moŝesz ją zmienić. Połączenie W zakładce Połączenia moŝesz ręcznie wpisać ustawienia proxy jeśli jest to wymagane. Testowanie Połączenia pozwala na sprawdzenie moŝliwości nawiązania połączenia z BeamYourScreen przez Twoją sieć. Jeśli test połączenia nie powiedzie się, skontaktuj się z nami lub +48 (22) BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 21

22 Wsparcie W zakładce Wsparcie znajdziesz informacje o Twojej aktualnej wersji BeamYourScreen. Dodatkowo znajduje się tam link do Pomocy na stronie www oraz kontaktowy adres do działu wsparcia. Klikając Sprawdź dostępne aktualizacje uzyskasz informacje o dostępnych nowych wersjach programu BeamYourScreen. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 22

23 Automatyczne Wznawianie Połączenia Niektórzy uczestnicy sesji mają bezprzewodowe połączenie z internetem, na przykład przez WLAN czy UMTS. Połączenia bezprzewodowe są mniej stabilne i zdarzają się rozłączenia z internetem. Dzięki nowej funkcji automatycznego wznawiania połączenia, uczestnik po chwilowym przerwaniu połączenia z Internetem, zostanie automatycznie przywrócony do sesji BeamYourScreen. Na ekranie uczestnika, który stracił połączenie z internetem, w górnym prawym rogu okna sesji BeamYourScreen pojawią się dwa migające monitory, oraz wyświetli się komunikat BeamYourScreen. Po chwilowej przerwie w połączeniu z internetem, jeśli uczestnik będzie znów online w ciągu 3 minut, połączenie z sesją BeamYourScreen zostanie automatycznie wznowione (bez konieczności ponownego wpisania ID Sesji przez uczestnika). Moje Konto Aby zarządzać Twoim kontem, odwiedź stronę kliknij na Moje Konto i zaloguj się uŝywając swojej Nazwy UŜytkownika i Hasła Administratora. W zakładce Hasła w Menu moŝesz zmienić swoje Hasła Administratora i/lub Organizatora. Początkowo oba hasła są takie same. Hasło Administratora słuŝy do logowania się do zakładki Moje Konto, a Hasło Organizatora do rozpoczynania sesji BeamYourScreen. Jeśli nie pamiętasz swojego hasła moŝesz ustawić nowe na stronie Wejdź na Moje Konto i kliknij link Zapomniałeś hasła? umieszczony pod oknem logowania. Wpisz nazwę uŝytkownika i kliknij Ustaw nowe hasło. Następnie sprawdź pocztę i postępuj zgodnie z instrukcją z otrzymanego a. W zakładce Moje Konto znajdziesz takŝe szczegółowe Statystyki i Informacje o koncie oraz zmienisz Ustawienia Komunikacji. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 23

24 Wsparcie Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się w sekcji Pomoc na stronie www Dodatkowo oferujemy pomoc przez , Telefon i Live Support Chat. Pomoc: Chat: Telefon: Polska+48(22) UK: +44-(0) USA: Niemcy: +49-(0) W razie pytań zapraszamy do kontaktu! BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 24

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski:

W oknie na środku, moŝna wybrać język, który będzie językiem domyślnym dla TC. Wybierzmy zatem język polski: 1. Do czego słuŝy Total Commander? Total Commander jest dwu-panelowym menedŝerem plików, z powodzeniem zastępującym windowsowego Eksploratora. Dzięki niemu, operacje na plikach i folderach, takiej jak

Bardziej szczegółowo

5. Administracja kontami uŝytkowników

5. Administracja kontami uŝytkowników 5. Administracja kontami uŝytkowników Windows XP, w porównaniu do systemów Windows 9x, znacznie poprawia bezpieczeństwo oraz zwiększa moŝliwości konfiguracji uprawnień poszczególnych uŝytkowników. Natomiast

Bardziej szczegółowo

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP

Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Uniwersytet Rzeszowski Katedra Informatyki Opracował: mgr inŝ. Przemysław Pardel v1.01 2009 Systemy operacyjne I Laboratorium Część 3: Windows XP Zagadnienia do zrealizowania (3h) 1. Ściągnięcie i instalacja

Bardziej szczegółowo

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4.

Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Dokumentacja dla Scandroid. Minimalna wspierana wersja systemu Android to 2.3.3 zalecana 4.0. Ta dokumentacja została wykonana na telefonie HUAWEI ASCEND P7 z Android 4. Scandroid to aplikacja przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Wejdź na stronę www.netia.pl/wirtualny_dysk Pobierz program Wirtualny Dysk na swój komputer wybierz pomiędzy wersją na systemy Windows a Macintosh, jak na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor.

Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Instrukcja instalacji aplikacji Generator Wniosków Aplikacyjnych Edytor. Parametry sprzętowe i systemowe wymagane do pracy Generatora Wniosków Aplikacyjnych - Edytor. Minimalne wymagania sprzętowe i systemowe

Bardziej szczegółowo

Włączanie/wyłączanie paska menu

Włączanie/wyłączanie paska menu Włączanie/wyłączanie paska menu Po zainstalowaniu przeglądarki Internet Eksplorer oraz Firefox domyślnie górny pasek menu jest wyłączony. Czasem warto go włączyć aby mieć szybszy dostęp do narzędzi. Po

Bardziej szczegółowo

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja

Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja SZARP http://www.szarp.org Synchronizator plików (SSC) - dokumentacja Wersja pliku: $Id: ssc.sgml 4420 2007-09-18 11:19:02Z schylek$ > 1. Witamy w programie SSC Synchronizator plików (SZARP Sync Client,

Bardziej szczegółowo

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem.

Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. FotoSender 1. Pobranie i instalacja programu Aby pobrać program FotoSender naleŝy na stronę www.fotokoda.pl lub www.kodakwgalerii.astral.pl i kliknąć na link Program do wysyłki zdjęć Internetem. Rozpocznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl

INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl INSTRUKCJA instalacji aplikacji elisty.pl Korzystanie z usługi elisty.pl jest bardzo proste musisz tylko: - zarejestrować się utwórz i aktywuj konto użytkownika w serwisie elisty.pl - pobrać i zainstalować

Bardziej szczegółowo

Budowanie listy Odbiorców

Budowanie listy Odbiorców Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Budowanie listy

Bardziej szczegółowo

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Spis treści: 1. Pobranie aplikacji... 2 2. Proces automatycznej instalacji i aktywacji... 5 3. Instalacja z użyciem kodu PIN...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel

Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Instrukcja pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel Drogi Użytkowniku! Dziękujemy za zainteresowanie. Zapraszamy do pobrania i instalacji wersji testowej Invest for Excel. Proces składa się

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat. Tablet. Help Desk helpdesk@mobistat.pl +48 504 129 635

Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat. Tablet. Help Desk helpdesk@mobistat.pl +48 504 129 635 Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat Tablet Help Desk helpdesk@mobistat.pl +48 504 129 635 Po otrzymaniu maila od panelu TNS Polska kliknij w zawarty w wiadomości link Zostaniesz przekierowany

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE ONLINE Jak skutecznie prowadzić archiwum społeczne

SZKOLENIE ONLINE Jak skutecznie prowadzić archiwum społeczne SZKOLENIE ONLINE Jak skutecznie prowadzić archiwum społeczne Przed zgłoszeniem się na szkolenie prosimy o zapoznanie się z niniejszą obsługą programu do prowadzenia szkoleń Clickmeeting. Spis treści: 1.

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Ucznia Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Ucznia Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja uŝytkowania

Instrukcja uŝytkowania Widget Herbata Saga to narzędzie, które pozwoli Ci lepiej zorganizować i zaplanować swoje codzienne obowiązki i dzięki temu zaoszczędzić czas dla wspólnych chwil z rodziną. W celu poprawnego korzystania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji TNS mobistat. Smartfon Android. Help Desk

Instrukcja instalacji aplikacji TNS mobistat. Smartfon Android. Help Desk Instrukcja instalacji aplikacji TNS mobistat Smartfon Android Help Desk badanie@mobistat.pl +48 504 129 635 Kilka uwag ogólnych Gdy mamy wątpliwości, czy któryś z elementów ścieżki badania działa poprawnie,

Bardziej szczegółowo

Baza wiedzy instrukcja

Baza wiedzy instrukcja Strona 1 z 12 Baza wiedzy instrukcja 1 Korzystanie z publikacji... 2 1.1 Interaktywny spis treści... 2 1.2 Przeglądanie publikacji... 3 1.3 Przejście do wybranej strony... 3 1.4 Przeglądanie stron za pomocą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA DORADCY ZAWODOWEGO JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU DORADCY ZAWODOWEGO narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni

Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Pakiet informacyjny dla nowych użytkowników usługi Multimedia Internet świadczonej przez Multimedia Polska S.A. z siedzibą w Gdyni Rozdział I Konfiguracja komputera do pracy w sieci Multimedia w systemie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP Dział techniczny Inter-Reh 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego menu wybieramy Panel sterowania 2. Otworzy się okno Panel sterowania, w oknie

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA

1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA 1. INSTALACJA I URUCHOMIENIE KOMUNIKATORA Instalacja oprogramowania do szkoleń przez Internet odbywa się wyłącznie przy pomocy przeglądarki internetowej Internet Explorer. Aby rozpocząć proces instalacji

Bardziej szczegółowo

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców

Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców Przewodnik... Budowanie listy Odbiorców W tym przewodniku dowiesz się jak Skutecznie budować listę Odbiorców, korzystając z narzędzi dostępnych w Twoim koncie oraz zarządzać ustawieniami subskrypcji. Każda

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla nauczyciela

Przewodnik dla nauczyciela Przewodnik dla nauczyciela Jak założyć konto i pracować z Oxford English Online? Z przewodnikiem dla nauczyciela to proste! Strona logowania Aby rozpocząć korzystanie z OEO załóż swoje konto. W tym celu

Bardziej szczegółowo

W tym poradniku... Tworzenie wydarzenia. Prowadzenie prezentacji. Pierwsze kroki. Otwórz pokój webinarowy.

W tym poradniku... Tworzenie wydarzenia. Prowadzenie prezentacji. Pierwsze kroki. Otwórz pokój webinarowy. W tym poradniku......pokażemy, jak w prosty sposób możesz stworzyć i skonfigurować swój pokój webinarowy, oraz jak poprowadzić skuteczną prezentację i otrzymać informację zwrotną. Tworzenie wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze

Szkolenie dla nauczycieli SP10 w DG Operacje na plikach i folderach, obsługa edytora tekstu ABC. komputera dla nauczyciela. Materiały pomocnicze ABC komputera dla nauczyciela Materiały pomocnicze 1. Czego się nauczysz? Uruchamianie i zamykanie systemu: jak zalogować się do systemu po uruchomieniu komputera, jak tymczasowo zablokować komputer w

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office 365

Microsoft Office 365 44-330 Jastrzębie-Zdrój, ul. Armii Krajowej 56 Tel. 32 476 2345, Fax: 32 476 1185 e-mail: firma@advicom.pl Instrukcja instalacji w domu UWAGA! Microsoft Office 365 Uprzejmie informujemy, że prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej

Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej Wstęp Dostęp do poczty za pomocą przeglądarki internetowej zarówno przed zmianą systemu poczty, jak i po niej, odbywa się poprzez stronę http://mail.kozminski.edu.pl.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. dla DataPage+ 2012 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy dla DataPage+ 2012 Pomoc aktualizowano ostatnio: 29 sierpnia 2012 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie

Bardziej szczegółowo

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci?

Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Jak przesłać mapę do urządzenia lub na kartę pamięci? Poniższe instrukcje opisują procedury dla programu MapSource w wersji 6.14.1. Jeśli posiadasz starszą wersję możesz dokonać aktualizacji programu pobierając

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O.

Instrukcja. Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl DOTACJE NA INNOWACJE; SOFTWARE OPERATIONS SP. Z O. O. Instrukcja Rejestracji i aktywacji konta w systemie so-open.pl 1Strona 1 z 12 Spis treści Wstęp... 3 Rejestracja... 3 Aktywacja konta... 5 Rozpoczęcie pracy z systemem... 7 Pierwsze logowanie do systemu...

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt

Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt Podstawowe informacje o obsłudze pliku z uprawnieniami licencja.txt W artykule znajdują się odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z plikiem licencja.txt : 1. Jak zapisać plik licencja.txt

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików

Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie. Prezentacja. Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików Synchronizacja i współdzielenie plików w Internecie Prezentacja Instrukcja obsługi aplikacji WEB Manager plików 1 Cel instrukcji 1. Zapoznajesz się z instrukcją obsługi aplikacji internetowej File Nebula

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA UCZNIÓW JAK KORZYSTAĆ Z MODUŁU UCZNIA narzędzia informatycznego opracowanego w ramach projektu Czas zawodowców wielkopolskie kształcenie zawodowe Wielkopolski system doradztwa

Bardziej szczegółowo

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela

www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela www.myenglishlab.pl Instrukcja dla nauczyciela Podczas logowania należy wpisać nazwę użytkownika oraz hasło ustalone przy rejestracji. Jeśli konto nie zostało jeszcze zarejestrowane (nie utworzono nazwy

Bardziej szczegółowo

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu

Serwis jest dostępny w internecie pod adresem www.solidnyserwis.pl. Rysunek 1: Strona startowa solidnego serwisu Spis treści 1. Zgłoszenia serwisowe wstęp... 2 2. Obsługa konta w solidnym serwisie... 2 Rejestracja w serwisie...3 Logowanie się do serwisu...4 Zmiana danych...5 3. Zakładanie i podgląd zgłoszenia...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji odtwarzacza RealPlayer dla systemu Windows.

Instrukcja instalacji odtwarzacza RealPlayer dla systemu Windows. Instrukcja instalacji odtwarzacza RealPlayer dla systemu Windows. Instalacja trwa kilka minut (w zależności od szybkości łącza) a w naszej instrukcji wyjaśniamy krok po kroku proces instalacji, dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA

Instrukcja. Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. ZDJĘĆ DODAWANIE INFORMACJI EDYCJA 1 Instrukcja Zobacz jak w prosty sposób założyć swoją własną stronę www. REJESTRACJA DODAWANIE INFORMACJI DODAWANIE ZDJĘĆ EDYCJA 2 KROK 1. Jak zarejestrować się na Kardiowizyta.pl? 1. Wejdź na stronę www.kardiowizyta.pl

Bardziej szczegółowo

Instalacja protokołu PPPoE

Instalacja protokołu PPPoE Instalacja protokołu PPPoE Uruchomienie PPPoE w systemie Windows XP za pomocą wbudowanego kreatora Uruchomienie PPPoE w systemach z rodziny Windows 98 Instrukcja oparta na powszechnie dostępnych w Internecie

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika

Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika Content Manager 2.0 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2.0 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu STATISTICA

Instrukcja instalacji programu STATISTICA Instrukcja instalacji programu STATISTICA UWAGA: Program STATISTICA wymaga zarejestrowania licencji, które należy przeprowadzić on-line. Dlatego też przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.)

Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) Cityconnect Sp z o. o. Krakowski Dostawca Internetu Instrukcja konfiguracji połączenia PPPoE w Windows XP (opracowana przez: Dział Techniczny Cityconnect Sp. z o.o.) 1. Klikamy na przycisk Start i z rozwiniętego

Bardziej szczegółowo

Content Manager 2 podręcznik użytkownika

Content Manager 2 podręcznik użytkownika Content Manager 2 podręcznik użytkownika W niniejszym podręczniku opisano sposób korzystania z programu Content Manager 2 do przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków

Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków Skrócona instrukcja pracy z Generatorem Wniosków I. OGÓLNA OBSŁUGA GENERATORA WNIOSKÓW Rozpoczynanie pracy z generatorem przez nowych użytkowników Aby skorzystać z Generatora Wniosków należy posiadać konto

Bardziej szczegółowo

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart. Bank Handlowy w Warszawie S.A.

CitiManager. Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart.  Bank Handlowy w Warszawie S.A. CitiManager Przewodnik dla Pracowników / Posiadaczy kart www.citihandlowy.pl Bank Handlowy w Warszawie S.A. Spis treści Logowanie/wylogowanie z CitiManager... 3 Resetowanie zapomnianego hasła... 6 Odzyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna

Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła. Profil Opiekuna Podręcznik Użytkownika aplikacji NOVO Szkoła Profil Opiekuna Spis treści 1 Podstawowe informacje 3 1.1 Przeglądarka internetowa........................................ 3 1.2 Logowanie i wylogowanie, sesja

Bardziej szczegółowo

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII

IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII IIIIIIIIIIIIIIIMMIMMIII O programie Program Itelix itender Manager przeznaczony jest do zarządzania zapytaniami ofertowymi przesyłanymi za pomocą poczty elektronicznej przez firmy korzystające z systemu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA GENERATORA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE DLA WNIOSKODAWCÓW Historia zmian dokumentu Nr wersji Data wersji Komentarz/Uwagi/Zakres zmian 1.0 2015-11-19 Utworzenie dokumentu 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi programu Neofon

instrukcja obsługi programu Neofon instrukcja obsługi programu Neofon spis treści 1. Pierwsze uruchomienie...2 2. Główne okno aplikacji...3 3. Panel dolny...4 4. Klawiatura numeryczna...5 5. Regulacja głośności...6 6. Książka adresowa...7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania

INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania INSTRUKCJA OBSŁUGI Proces rejestracji i logowania 1 Spis treści Omówienie funkcjonalności w panelu Beneficjenta...3 Strona główna...4 Proces rejestracji i logowania...5 Ponowne wysłanie linku aktywacyjnego...6

Bardziej szczegółowo

GVO CONFERENCE. Instrukcja obsługi pokoju konferencyjnego

GVO CONFERENCE. Instrukcja obsługi pokoju konferencyjnego GVO CONFERENCE Instrukcja obsługi pokoju konferencyjnego Opis i zestaw zadań, który poprowadzi cię do pełnej umiejętności korzystania z pokoju konferencyjnego GVO GVO CONFERENCE ZADANIE 2 Instrukcja obsługi

Bardziej szczegółowo

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet

Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Manual konfiguracji aplikacji softphone dla usługi Biznes Pakiet Spis treści 1 POBRANIE APLIKACJI... 3 2 INSTALACJA APLIKACJI... 4 3 URUCHOMIENIE I KONFIGURACJA APLIKACJI... 5 4 FUNKCJONALNOŚCI APLIKACJI...

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony:

Oprogramowanie OpenVPN jest oprogramowaniem darmowym, które można pobrać ze strony: Aby móc korzystać z bazy publikacji elektronicznych należy: 1) posiadać konto w usłudze LDAP (konto logowania do Internetu), 2) zainstalować i skonfigurować oprogramowanie OpenVPN na swoim komputerze,

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacji

Instrukcja Instalacji Generator Wniosków Płatniczych dla Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instrukcja Instalacji Aplikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spis treści

Bardziej szczegółowo

Panel Administracyjny (wersja beta)

Panel Administracyjny (wersja beta) TransmisjeOnline.pl Panel Administracyjny (wersja beta) Umożliwia zaplanowanie i zdefiniowanie sesji, zarządzanie użytkownikami, dostęp do danych konta oraz faktur. TransmisjeOnline sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja systemu Integra 7

1. Instalacja systemu Integra 7 1. Instalacja systemu Integra 7 Wersja instalacyjna programu Integra 7 znajduje się na płycie CD-ROM. NaleŜy ją umieścić w odpowiednim napędzie, po czym nastąpi automatyczne uruchomienie programu instalacyjnego.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat. Tablet. Help Desk

Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat. Tablet. Help Desk Instrukcja instalowania aplikacji TNS mobistat Tablet Help Desk badanie@mobistat.pl +48 504 129 635 Po otrzymaniu maila od panelu TNS Polska kliknij w zawarty w wiadomości link Zostaniesz przekierowany

Bardziej szczegółowo

Nagrywamy podcasty program Audacity

Nagrywamy podcasty program Audacity Pobieranie i instalacja Program Audacity jest darmowym zaawansowanym i wielościeżkowym edytorem plików dźwiękowych rozpowszechnianym na licencji GNU GPL. Jest w wersjach dla systemów typu Unix/Linux, Microsoft

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager CDMA iplus CDMA wita w świecie internetu! iplus CDMA to nowy wymiar internetu w Plusie. Połączenie zalet internetu mobilnego i stacjonarnego. Łącz się z siecią

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Spotkanie. Agenda spotkania: o sobie wstęp jak założyć Skype podstawy korzystania ze Skype. Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj od razu.

Spotkanie. Agenda spotkania: o sobie wstęp jak założyć Skype podstawy korzystania ze Skype. Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj od razu. ABC Skype a Spotkanie Agenda spotkania: o sobie wstęp jak założyć Skype podstawy korzystania ze Skype Pamiętaj, jeśli czegoś nie rozumiesz, pytaj od razu. Czym jest komunikator Skype? Jakie funkcje ma

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja funkcji logowania

Skrócona instrukcja funkcji logowania Skrócona instrukcja funkcji logowania Logowanie 1. Wpisz swój identyfikator nie używając spacji, podkreśleń ani nawiasów. Aby przejść do pola tekstowego Hasło, wciśnij klawisz tabulatora lub kliknij wewnątrz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Instalacyjna

Instrukcja Instalacyjna Zxtech Mini NVR i IP Kamery Instrukcja Instalacyjna ver. 1 Copyrighted: MZX Global Sp. z o.o. Rozdział 1: Ważne Uwaga Przed instalowaniem kamer na ścianch podłącz je do NVRa i dokonaj podstawowych ustawień.

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Nowe notowania epromak Professional

Nowe notowania epromak Professional Nowe notowania epromak Professional Poniższa instrukcja obsługi zawiera: 1. Pobranie pliku instalacyjnego... 1 2. Proces Instalacji... 2 3. Uruchomienie notowań... 4 4. Dodatkowe funkcjonalności... 6 1.

Bardziej szczegółowo

Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA

Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA Szybki start SAMOOCENA W NOR-STA W kwadrans nauczysz się jak: oceniać zgodność ze standardem w NOR-STA przeglądać i prezentować wyniki ocen oraz generować raporty z dowolnymi wykresami i zestawieniami

Bardziej szczegółowo

VinCent Administrator

VinCent Administrator VinCent Administrator Moduł Zarządzania podatnikami Krótka instrukcja obsługi ver. 1.01 Zielona Góra, grudzień 2005 1. Przeznaczenie programu Program VinCent Administrator przeznaczony jest dla administratorów

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007

Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Teoretyczne wprowadzenie do programu pocztowego Microsoft Outlook 2007 Zawartość 1 WSTĘP 2 2 BUDOWA OKNA PROGRAMU MICROSOFT OUTLOOK 2007 3 3 USTAWIENIA WIDOKU EKRANU 3 4 KORZYSTANIE Z PROGRAMU MICROSOFT

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS

INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS INSTRUKCJA INSTALACJA MODEMU HUAWEI E220 DLA SYSTEMU WINDOWS Instrukcja instalacji modemu HUAWEI E220 na komputerach z systemem operacyjnym Windows. Spis treści: 1. Instalacja oprogramowania do modemu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS

ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS ROZDZIAŁ 1: Instrukcja obsługi oprogramowania VMS 1. Instalacja oprogramowania: Oprogramowanie VMS składa się z dwóch częśći - VMS serwer oraz VMS klient.. Przy instalacji mozna wybrać, którą funkcję chcesz

Bardziej szczegółowo

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja

Okno logowania. Okno aplikacji. 1. Logowanie i rejestracja 1. Logowanie i rejestracja Aby wysłać zlecenie do laboratorium fotograficznego musisz mieć załoŝone konto. Jest to niezbędne do weryfikacji twojej osoby i daje pewność, Ŝe osoby nieupowaŝnione nie będą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SENTO DESIGNER

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SENTO DESIGNER INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU SENTO DESIGNER Wejdź na stronę www.naszfotoalbum.pl i pobierz bezpłatny program (Win lub Mac) KROK 1 Otwórz program. W przypadku pojawienia się informacji o aktualizacji możesz

Bardziej szczegółowo

Rozdział 8. Sieci lokalne

Rozdział 8. Sieci lokalne Rozdział 8. Sieci lokalne Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na podłączenie komputera z zainstalowanym systemem Windows XP do lokalnej sieci komputerowej. Podstawowym protokołem sieciowym dla systemu

Bardziej szczegółowo

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego

Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego Instalacja PPPoE w systemie Windows XP za pomocą kreatora nowego połączenia sieciowego System Windows XP posiada wbudowaną obsługę połączenia PPPoE, nazywa się to połączenie szerokopasmowe, wymagające

Bardziej szczegółowo

1. Platforma e-learningowa

1. Platforma e-learningowa Instrukcja korzystania z platformy e-learningowej Zespołu Szkół Technicznych im. gen. prof. S. Kaliskiego w Turku dla prowadzących zajęcia - Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe 1. Platforma e-learningowa Zespół

Bardziej szczegółowo

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi

unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi unikupon.pl Unikupon PC Instrukcja obsługi Spis treści 1. Uruchamianie programu...3 1.1 Logowanie...3 2. Korzystanie z menu programu...4 3. Doładowanie online...5 4. Sprzedaż kuponu...6 5. Zamówienia...8

Bardziej szczegółowo

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008

coffee Instrukcja do systemu Warszawa, wrzesień 2008 Instrukcja do systemu coffee Warszawa, wrzesień 2008 Instytut Studiów Programistycznych 1 Spis treści 1. Uruchamianie systemu...3 Logowanie do systemu coffee...3 Logowanie do systemu coffee...3 2. Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane

Konta uŝytkowników. Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Konta uŝytkowników Konta uŝytkowników dzielą się na trzy grupy: lokalne konta uŝytkowników, domenowe konta uŝytkowników, konta wbudowane Lokalne konto uŝytkownika jest najczęściej wykorzystywane podczas

Bardziej szczegółowo

I. Pobranie klucza licencyjnego.

I. Pobranie klucza licencyjnego. Niniejszy dokument zawiera informacje dotyczące: I. Pobranie klucza licencyjnego.... 1 II. Sprawdzenie wersji posiadanego odtwarzacza Windows Media Player i jego aktualizacja... 4 III. Reset DRM... 8 I.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21

Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 Instrukcja instalacji programu SPSS Statistics 21 UWAGA: DO POPRAWNEGO, PEŁNEGO ZAINSTALOWANIA (AKTYWACJI) PROGRAMU SPSS Statistics 21 NIEZBĘDNE JEST AKTYWNE POŁĄCZENIE Z INTERNETEM PODCZAS INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

Platforma e-learningowa

Platforma e-learningowa Platforma e-learningowa skrócona instrukcja obsługi. Aby uruchomić platformę e-learningową, należy otworzyć przeglądarkę internetową, a następnie wpisać adres http://aok.learnway.eu/ - wyświetlony zostanie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji mobilnej KOMUNIKATOR SISMS

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji mobilnej KOMUNIKATOR SISMS Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji mobilnej KOMUNIKATOR SISMS O aplikacji KOMUNIKATOR SISMS jest innowacyjnym na polskim rynku rozwiązaniem wykorzystywanym do komunikacji masowej za pomocą wiadomości

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail

Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail Xerox WorkCentre M118i Skrócona instrukcja konfiguracji skanowania iwysyłania wiadomości e-mail 701P42708 Ta instrukcja zawiera instrukcje niezbędne do konfiguracji funkcji skanowania i wysyłania wiadomości

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6

PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 PRZEWODNIK PO SERWISIE BRe BROKERS Rozdział 6 Notowania BRE Statica 3 instalacja programu, funkcje dedykowane. Notowania BRE Statica 3 to wszechstronna, łatwa w obsłudze aplikacja, przeznaczona dla osób

Bardziej szczegółowo

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam

Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Instrukcja podłączania komputerów z systemem Microsoft Windows 8 do sieci eduroam Przed rozpoczęciem konfiguracji sieci eduroam należy upewnić się, że bezprzewodowa karta sieciowa w komputerze jest włączona.

Bardziej szczegółowo

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania

mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi mlibro Zestaw darmowych aplikacji do zainstalowania mcourser platforma edukacyjna z multimedialnymi zasobami edukacyjnymi przygotowanymi przez Wydawnictwo Klett oraz zasobami tworzonymi przy pomocy narzędzia minstructor, dostępna z każdego komputera PC,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015

Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Instrukcja składania wniosku o dofinansowanie w systemie informatycznym IP na potrzeby konkursu nr 1/1.1.2/2015 Informacje ogólne Wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu nr 1/1.1.2/2015 mogą

Bardziej szczegółowo

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ!

NIE WYŁACZANIE PROTOKOŁU TCP/IP POWODUJE ZNACZNE SPOWOLNIENIE DZIAŁANIA SIECI!!! PROSZĘ O TYM PAMIĘTAĆ! Konfiguracja połączenia sieciowego z siecią PRIMANET 1. Instalujemy kartę sieciową w systemie operacyjnym z dołączonej płyty CD. Następnie przechodzimy do START ustawienia połączenia sieciowe połączenia

Bardziej szczegółowo

Platforma szkoleniowa krok po kroku

Platforma szkoleniowa krok po kroku Platforma szkoleniowa krok po kroku Jeśli masz problemy z uruchomieniem Platformy szkoleniowej warto sprawdzić poprawność poniższych konfiguracji: Minimalne wymagania sprzętowe SPRZĘT Procesor min. 233

Bardziej szczegółowo