BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika"

Transkrypt

1 BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika

2 Spis Treści Rejestracja Konta 3 Instalacja Programu 3 Rozpoczęcie Sesji 4 Zaproszenie Uczestników 5 HTML Viewer 7 Zarządzanie Sesją 7 Pauza Transmisji 7 Tablica 8 Zmiana Prezentera 8 Zdalna Kontrola 9 Transfer Plików 11 Zamknięcie Sesji 12 Wybór Aplikacji 13 Nagrywanie 14 Przełączanie UŜytkowników Windows 14 Planowanie Sesji 14 Zakończenie Sesji 17 Zmiana Preferencji 18 Preferencje 18 Opcje Startu 20 Połączenie 21 Wsparcie 22 Automatyczne Wznawianie Połączenia 23 Moje Konto 23 Wsparcie 24 BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 2

3 Rejestracja Konta BeamYourScreen jest łatwym w uŝyciu programem do szybkiej transmisji widoku ekranu komputera. Uczestnicy nie muszą się rejestrować aby uczestniczyć w sesjach BeamYourScreen. Aby organizować sesje trzeba być zarejestrowanym uŝytkownikiem. W celu rejestracji konta wejdź na stronę kliknij na przycisk Wersja Testowa i wypełnij formularz lub zamów swoją licencję. Nazwa uŝytkownika i hasło są niezbędne do rozpoczęcia sesji i logowania w sekcji Moje Konto na www. Po dokonaniu rejestracji otrzymasz z linkiem do potwierdzenia. Instalacja Programu Aby zainstalować program, kliknij na link do potwierdzenia w otrzymanym u. Otworzy się strona internetowa. Kliknij na przycisk Ściągnij aby rozpocząć pobierania programu BeamYourScreen. Pojawi się okno dialogowe z zapytaniem: Czy chcesz uruchomić czy zapisać plik? Kliknij Uruchom aby pobrać program BeamYourScreen. Po zainstalowaniu programu na pasku zadań Twojego komputera, w prawym dolnym rogu, obok zegara pojawi się ikonka. Kliknij na ikonkę i wybierz Ustawienia. W zakładce Konto wpisz Nazwę UŜytkownika, Hasło i Twoje Imię. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 3

4 MoŜesz ustawić BeamYourScreen tak, aby uruchamiał się automatycznie przy włączaniu komputera. Wówczas program będzie dostępny w tle, a do rozpoczęcia sesji wystarczy kliknięcie na ikonkę na pasku zadań. Rozpoczęcie Sesji Aby rozpocząć sesję kliknij na ikonkę na pasku zadań i wybierz Zacznij Sesję. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 4

5 Po rozpoczęciu sesji pojawi się okno z Informacjami o Sesji. Zawiera ono informacje takie jak numer ID Sesji i Hasło Sesji (jeśli jest ustawione). Jeśli pierwszy uczestnik nie dołączy do sesji w ciągu 15 minut od jej rozpoczęcia, sesja automatycznie zakończy się. Zaproszenie Uczestników Poproś uczestników aby weszli na i wpisali ID Sesji, swoje Imię i kliknęli Dołącz do Sesji. Domyślnie jako metoda połączenia ustawiony jest Program Łączący. Alternatywnie uczestnicy mogą dołączyć przez przeglądarkę HTML Viewer. Więcej informacji w dziale HTML Viewer. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 5

6 Jeśli zabezpieczysz sesję hasłem, uczestnicy oprócz ID Sesji będą musieli podać Hasło Sesji. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 6

7 Teraz uczestnicy logują się do sesji BeamYourScreen. MoŜesz takŝe wysłać zaproszenie do sesji em lub skopiować informacje o sesji i wysyłać przez komunikator. Wówczas uczestnicy muszą tylko kliknąć na link aby dołączyć do sesji. Nie muszą ręcznie wpisywać numeru ID Sesji ani Hasła. HTML Viewer Opcjonalnie uczestnicy mogą dołączyć do sesji uŝywając przeglądarki HTML Viewer. W tym przypadku nie muszą uruchamiać nawet programu łączącego (exe), poniewaŝ zobaczą ekran prezentującego jak stronę www w oknie przeglądarki. HTML Viewer jest dedykowany na potrzeby prezentacji i szkoleń online, poniewaŝ nie zapewnia pełnej funkcjonalności dostępnej przy standardowym logowaniu np. uczestnik, który dołączy do sesji przez HTML Viewer a nie moŝe zostać prezentującym ani uzyskać zdalnej kontroli. Szczegółowy opis funkcji HTML Viewer znajduje się w dokumencie PDF BeamYourScreen HTML Viewer na stronie www, w sekcji Do Pobrania. Zarządzanie Sesją Aby zarządzać sesją kliknij na ikonkę na pasku zadań. Wyświetli się następujące menu: Pauza Transmisji MoŜesz zawiesić transmisję ekranu podczas sesji i przeglądać poufne pliki czy aplikacje. Aby to zrobić kliknij na ikonkę i wybierz Pauza Transmisji. Aby kontynuować kliknij ponownie na ikonkę i wybierz Kontynuuj Transmisję. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 7

8 Tablica UmoŜliwia podkreślanie prezentowanych na ekranie dokumentów, aplikacji i treści (np. zaznaczanie kolorami, ramkami, podkreśleniami). Kliknij na ikonkę i wybierz Tablica. Pasek narzędzi tablicy otworzy się jako osobne okno. Flamaster słuŝy do swobodnego rysowania. Czerwony krzyŝyk do skasowania wszystkich wcześniejszych komentarzy. Gumka pozwala na usunięcie określonych fragmentów komentarzy, a wskaźnik myszki (alternatywnie prawy klik myszką) umoŝliwia powrót do aktualnie prezentowanego programu bez konieczności zamykania narzędzia tablicy. Zmiana Prezentera Zmiana prezentera pozwala na zobaczenie ekranu komputera innego uczestnika sesji. W celu zmiany prezentera kliknij na ikonkę, wybierz Zmień Prezentera i wybierz uczestnika, który ma zostać nowym prezentującym. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 8

9 Jako organizator sesji moŝesz w kaŝdej chwili cofnąć przekazane uprawnienie do prezentacji i zostać ponownie prezentującym. Uczestnicy sesji, którzy prezentują swój ekran mają czerwoną ikonkę na pasku zadań, zaś uczestnicy oglądający ekran prezentującego mają zieloną ikonkę. Wskazany uczestnik musi wyrazić zgodę zanim zostanie prezentującym i jego ekranu będzie widoczny dla innych uczestników. Zdalna Kontrola Oglądając ekran uczestnika, moŝesz takŝe przejąć zdalną kontrolę nad jego klawiaturą i myszką. Aby poprosić o udostępnienie zdalnej kontroli, kliknij na ikonkę i wybierz Poproś o Zdalną Kontrolę. Uczestnik którego poprosiłeś o udostępnienie zdalnej kontroli otrzyma zapytanie o zgodę. Otrzymasz zdalną kontrolę tylko wówczas, gdy uczestnik zaakceptuje komunikat klikając Tak. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 9

10 Aby przerwać zdalną kontrolę kliknij na ikonkę i wybierz Przerwij Zdalną Kontrolę. MoŜesz przekazać zdalną kontrolę nad Twoim komputerem kaŝdemu z uczestników sesji. Aby to zrobić, musisz być prezentującym. Kliknij na ikonkę, wybierz Zdalna Kontrola i wskaŝ uczestnika. W ten sposób umoŝliwisz temu uczestnikowi kontrolę nad Twoim komputerem przez jego klawiaturę i myszkę. Zmiana koloru ikonki wskazuje nowy tryb zdalnej pracy. Aby wyłączyć zdalną kontrolę kliknij na ikonkę naciśnij Ctrl+F12 na klawiaturze., wybierz Zdalna Kontrola, następnie Wyłącz lub BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 10

11 Rekomendujemy, aby nie uŝywać klawiatury i myszki podczas gdy inny uczestnik ma zdalną kontrolę nad Twoim komputerem. Transfer Plików Podczas sesji moŝesz przesyłać pliki do uczestników sesji. Kliknij na ikonkę i wybierz Wyślij Pliki. Po kliknięciu Wyślij Pliki, otworzy się okno z listą wszystkich uczestników oraz listą plików do wysyłki. Aby dodać plik, kliknij na Dodaj Pliki. Zaznaczając okienko po lewej przy nazwie uczestnika wybierasz do kogo chcesz wysłać plik - moŝesz wysyłać do wszystkich, lub tylko wybranych uczestników sesji. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 11

12 Po kliknięciu Dodaj Pliki, otworzy się nowe okno gdzie moŝesz wybrać pliki, które chcesz przesłać uczestnikom. Gdy wybierzesz plik i klikniesz Wyślij uczestnicy otrzymają powiadomienie, Ŝe chcesz im przesłać plik. Mogą go zaakceptować lub odrzucić. Mogą takŝe wybrać miejsce docelowe do zapisania pliku. Zamknięcie Sesji MoŜesz zamknąć sesję aby uniemoŝliwić innym dołączenie do niej. Dzięki temu nieupowaŝniony uŝytkownik, nawet jeśli zna numer ID Sesji nie będzie mógł do niej dołączyć. Aby zamknąć sesję kliknij na ikonkę i wybierz Zamknij Sesję. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 12

13 Wybór Aplikacji MoŜesz wybrać, które aplikacje chcesz pokazać uczestnikom sesji, a które mają pozostać ukryte. Aby wybrać określone aplikacje kliknij na ikonkę i wybierz Wybór Aplikacji. Po kliknięciu na Wybór Aplikacji, pojawi się nowe okno pokazujące listę aktualnie otwartych na Twoim komputerze programów. Zielony znacznik po lewej stronie przy nazwie aplikacji wskazuje, Ŝe ta aplikacja będzie widoczna podczas sesji. Odznaczenie okienka spowoduje wyłączenie aplikacja z transmisji, a w jej miejscu uczestnicy będą widzieli niebieskie tło. Dzięki Podglądowi Monitora widzisz jak uczestnicy sesji widzą Twój transmitowany ekran. W ten sposób masz pewność, Ŝe pokaŝesz tylko te aplikacje, które chcesz. MoŜesz włączyć Podgląd Monitora niezaleŝnie od Wyboru Aplikacji. Kliknij na ikonkę Monitora. i wybierz Podgląd BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 13

14 Nagrywanie MoŜesz nagrać i zapisać sesję BeamYourScreen. Aby rozpocząć nagrywanie kliknij na ikonkę i wybierz Nagrywanie i Start. Od tej chwili Twoja sesja jest nagrywana. Czerwona kropka po lewej obok opcji Nagrywanie na pasku menu pokazuje, Ŝe nagrywanie jest włączone. Podczas nagrywania moŝesz chwilowo zatrzymać nagrywanie (Pauza) i później wznowić, przerwać i zaniechać (Anuluj), lub zakończyć i zapisać nagranie (Stop). Przed pierwszym nagraniem sesji zostaniesz poproszony(-a) o wskazanie lokalizacji gdzie będą zapisywane nagrane sesje. W Ustawieniach moŝesz później zmienić lokalizację zapisu nagrań. Nagrania są zapisywane w formacie BS4. MoŜesz odtworzyć kaŝdą nagraną sesję przez program SessionPlayer, który jest dostępny nieodpłatnie na naszej stronie www Produkt >Do pobrania > Session Player (EXE). Podczas pobierania programu łączącego dla organizatorów sesji (BeamYourScreen.exe), SessionPlayer jest automatycznie zapisywany na Twoim komputerze. Przełączanie UŜytkowników Windows Wersja 3.0 BeamYourScreen daje moŝliwość przełączania windowsowych uŝytkowników w trakcie sesji. Jeśli potrzebujesz uprawnień administratora, moŝesz przełączyć uŝytkownika i zalogować się zdalnie jako administrator. Planowanie Sesji Dzięki funkcji planowania moŝesz z wyprzedzeniem planować swoje sesje. Funkcja Planowania jest dostępna po kliknięciu ikonki na pasku zadań. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 14

15 Aby zaplanować sesję kliknij Nowa. Otworzy się okno planowania sesji, w którym moŝesz ustalić wszystkie szczegóły sesji jak: Temat, Start, Czas Trwania itd. Dodatkowo moŝesz: ustawić Hasło Sesji, dodać informacje o Telekonferencji i ustawić sobie Przypomnienie, które zostanie wysłane na wskazany adres dzień (24 h) przed planowanym rozpoczęciem sesji. Po zapisaniu Twoja sesja pojawi się na liście, w oknie Planowania. Kliknij na konkretną sesję na liście aby uaktywnić kolejne funkcje. Teraz moŝesz edytować (Edytuj), usunąć sesję (Usuń) oraz Skopiować Zaproszenie do sesji i Wysłać z zaproszeniem do uczestników. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 15

16 Aby rozpocząć zaplanowane spotkanie, kliknij na nie, aby podświetliło się na niebiesko oraz wybierz opcję Start. Rozpocznie się sesja posiadająca określony, zarezerwowany wcześniej przez system numer ID. MoŜesz Edytować wcześniej zaplanowaną sesję i wykorzystywać raz zarezerwowany numer ID Sesji ponownie. Jeśli uczestnicy zalogują się do zaplanowanej sesji przed jej rozpoczęciem, zostaną skierowani do poczekalni zawierającej niezbędne informacje o sesji. Jak tylko organizator rozpocznie sesję, uczestnicy automatycznie zobaczą jego pulpit (dlatego naleŝy pamiętać o wybraniu aplikacji (Wybór Aplikacji) do transmisji przed rozpoczęciem sesji. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 16

17 Zakończenie Sesji Aby zakończyć sesję kliknij na ikonkę i wybierz Zakończ Sesję. Uczestnicy zostaną powiadomieni, Ŝe sesja została zakończona przez organizatora. Jeśli oglądasz ekran uczestnika sesji, moŝesz takŝe zakończyć sesję klikając ikonkę w prawym górnym rogu okna widoku. Pojawi się okno Organizator opuszcza sesję. Wybierz Zakończ sesję dla wszystkich, jeśli chcesz zakończyć sesję. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 17

18 Zmiana Preferencji BeamYourScreen oferuje szereg dodatkowych ustawień. Niektóre z nich dotyczą całej sesji i mogą zostać zmienione tylko przed jej rozpoczęciem, inne zaś mogą być zmienione podczas sesji. Przed rozpoczęciem sesji kliknij na ikonkę na pasku zadań i wybierz Ustawienia. Preferencje W zakładce Preferencje moŝesz ustawić jakość obrazu i tym samym szybkość transmisji. Jeśli wybierzesz Max Szybkość, obraz będzie przesyłany w skali szarości. Jeśli wybierzesz Wysoka Jakość obraz będzie przesyłany w jakości true color. Po zaznaczeniu okienka Pokazuj Nowe Aplikacji przed rozpoczęciem sesji, wszystkie nowo otwarte podczas sesji aplikacje będą widoczne dla uczestników. MoŜesz odznaczyć to okienko aby nowo otwarte aplikacje pozostały ukryte. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 18

19 Wskaźnik umoŝliwia uczestnikom umieszczanie strzałki na Twoim ekranie. Dzięki temu moŝesz prowadzić interaktywną prezentację, a kaŝde pytanie uczestników moŝe być sygnalizowane na ekranie Twojego komputera bez konieczności przekazywania zdalnej kontroli. Stopniowe ładowanie obrazu pokazuje zmiany obrazu na ekranach uczestników tak szybko jak są odświeŝane. Obraz na ekranie uczestników zmienia się natychmiast po przesłaniu pierwszych zmian. Wygląda to jak układanka. Stopniowe ładowanie obrazu pozwala Ci działać szybciej, poniewaŝ nie musisz czekać aŝ załaduje się cały obraz. Jeśli podczas aktywnej sesji wejdziesz w Preferencje będzie tam dostępny dodatkowa funkcja Włącz Usługę. Aby umoŝliwić przełączanie uŝytkowników Windows na Twoim komputerze ta usługa musi być włączona. Jej ustawienie następuje automatycznie w programie dla uczestników, ale organizator musi włączyć usługę manualnie. Jeśli planujesz uzyskać zdalne wsparcie przez program BeamYourScreen prosimy o umoŝliwienie tej usługi w następnej sesji. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 19

20 Opcje Startu W Opcjach Startu moŝesz zmienić ustawienia rozpoczęcia kolejnych sesji. Ta funkcja jest dostępna tylko, gdy sesja nie jest uruchomiona. Dzięki funkcji Ustaw ID Sesji moŝesz zaplanować sesję i poinformować o niej uczestników z wyprzedzeniem. Twoja następna sesja rozpocznie się automatycznie ze wskazanym przez Ciebie numerem ID Sesji. Ze względów bezpieczeństwa zalecamy uŝycie przypadkowego zestawienia liczb. Aby dodatkowo zabezpieczyć sesję moŝesz ustalić hasło dostępu. Aby ustawić hasło, zaznacz okienko Ustaw Hasło Sesji i wpisz hasło w pole obok. Uczestnicy będą musieli oprócz ID Sesji wpisać takŝe Hasło Sesji aby do niej dołączyć. Oprócz moŝliwości ręcznego włączenia nagrywania podczas sesji, moŝesz zaznaczyć Automatycznie rozpocznij nagrywanie aby kaŝda sesja po rozpoczęciu była automatycznie nagrywana. Jeśli odznaczysz okienko Pokazuj uczestnikom listę uczestników, uczestnicy nie będą widzieli, kto bierze udział w sesji. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 20

21 MoŜesz takŝe ustawić swój Tekst Pauzy widoczny podczas przerwy transmisji. Jeśli nie ustawisz Ŝadnego tekstu, uczestnicy nawet się nie zorientują, Ŝe transmisja Twojego ekranu została chwilowo zatrzymana. MoŜesz takŝe ustawić Wstępny Kierunek Transmisji np. Zobacz & Kontroluj ekran uczestnika na potrzeby zdalnego wsparcia lub PokaŜ swój ekran podczas prezentacji lub szkoleń online. Jeśli korzystasz z BeamYourScreen w róŝnych zastosowaniach, moŝesz ustawiać wstępny kierunek kaŝdorazowo przy rozpoczynaniu sesji. Zapis Lokalizacji Nagrań pozwala Ci wybrać folder, w którym będą przechowywane nagrywane przez Ciebie sesje. Standardowa lokalizacja zapisu to C:\Documents and Settings\[Your User]\My Documents\BeamYourScreen\Records. W dowolnym momencie moŝesz ją zmienić. Połączenie W zakładce Połączenia moŝesz ręcznie wpisać ustawienia proxy jeśli jest to wymagane. Testowanie Połączenia pozwala na sprawdzenie moŝliwości nawiązania połączenia z BeamYourScreen przez Twoją sieć. Jeśli test połączenia nie powiedzie się, skontaktuj się z nami lub +48 (22) BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 21

22 Wsparcie W zakładce Wsparcie znajdziesz informacje o Twojej aktualnej wersji BeamYourScreen. Dodatkowo znajduje się tam link do Pomocy na stronie www oraz kontaktowy adres do działu wsparcia. Klikając Sprawdź dostępne aktualizacje uzyskasz informacje o dostępnych nowych wersjach programu BeamYourScreen. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 22

23 Automatyczne Wznawianie Połączenia Niektórzy uczestnicy sesji mają bezprzewodowe połączenie z internetem, na przykład przez WLAN czy UMTS. Połączenia bezprzewodowe są mniej stabilne i zdarzają się rozłączenia z internetem. Dzięki nowej funkcji automatycznego wznawiania połączenia, uczestnik po chwilowym przerwaniu połączenia z Internetem, zostanie automatycznie przywrócony do sesji BeamYourScreen. Na ekranie uczestnika, który stracił połączenie z internetem, w górnym prawym rogu okna sesji BeamYourScreen pojawią się dwa migające monitory, oraz wyświetli się komunikat BeamYourScreen. Po chwilowej przerwie w połączeniu z internetem, jeśli uczestnik będzie znów online w ciągu 3 minut, połączenie z sesją BeamYourScreen zostanie automatycznie wznowione (bez konieczności ponownego wpisania ID Sesji przez uczestnika). Moje Konto Aby zarządzać Twoim kontem, odwiedź stronę kliknij na Moje Konto i zaloguj się uŝywając swojej Nazwy UŜytkownika i Hasła Administratora. W zakładce Hasła w Menu moŝesz zmienić swoje Hasła Administratora i/lub Organizatora. Początkowo oba hasła są takie same. Hasło Administratora słuŝy do logowania się do zakładki Moje Konto, a Hasło Organizatora do rozpoczynania sesji BeamYourScreen. Jeśli nie pamiętasz swojego hasła moŝesz ustawić nowe na stronie Wejdź na Moje Konto i kliknij link Zapomniałeś hasła? umieszczony pod oknem logowania. Wpisz nazwę uŝytkownika i kliknij Ustaw nowe hasło. Następnie sprawdź pocztę i postępuj zgodnie z instrukcją z otrzymanego a. W zakładce Moje Konto znajdziesz takŝe szczegółowe Statystyki i Informacje o koncie oraz zmienisz Ustawienia Komunikacji. BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 23

24 Wsparcie Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania znajdują się w sekcji Pomoc na stronie www Dodatkowo oferujemy pomoc przez , Telefon i Live Support Chat. Pomoc: Chat: Telefon: Polska+48(22) UK: +44-(0) USA: Niemcy: +49-(0) W razie pytań zapraszamy do kontaktu! BeamYourScreen Instrukcja UŜytkownika Strona 24

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Spotkania online, telekonferencje i współpraca w zespołach

Szkolenie Microsoft Lync 2010. Spotkania online, telekonferencje i współpraca w zespołach Szkolenie Microsoft Lync 2010 Spotkania online, telekonferencje i współpraca w zespołach Cele Szkolenie obejmuje następujące tematy: Ustawienia spotkań online Konferencje telefoniczne oraz identyfikatory

Bardziej szczegółowo

Informacje o podręczniku

Informacje o podręczniku Wersja 5.0 wrzesień 2008 Spis treści Informacje o podręczniku...1 Netviewer Meet... 2 Instalacja Netviewera... 3 Wymagania systemowe... 3 Przydatne wskazówki przed pierwszym spotkaniem... 3 Program moderatora...

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32

Kontakt. System Antywirusowy NOD32 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1172 Orange Ave ul. Pszczyńska 15 Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11

Bardziej szczegółowo

Informacje o podręczniku

Informacje o podręczniku Wersja 5.0 wrzesień 2008 Spis treści Informacje o podręczniku...1 Program Netviewer Support...2 Instalacja Netviewera...3 Wymagania systemowe... 3 Przydatne wskazówki przed pierwszym spotkaniem... 3 Program

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013

Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Instrukcja obsługi poczty elektronicznej Office 365 i programu Microsoft Lync 2013 Autorstwo: Praca została wykonana przez uczniów ZST im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu, pod nadzorem Artura Rudnickiego.

Bardziej szczegółowo

Firma VidCom.pl prezentuje

Firma VidCom.pl prezentuje Firma VidCom.pl prezentuje SPIS TREŚCI: 1. INFORMACJE O KOMUNIKATORACH VidCom.pl 1.1. Zastosowanie programu 1.2. Wymagania techniczne 1.3. Połączenie internetowe / przepustowość łącza 2. OBSŁUGA KOMUNIKATORA

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Link dla Windows. Wersja: 1.0.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Link dla Windows. Wersja: 1.0.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Link dla Windows Wersja: 1.0.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2013-03-08 SWD-20130308145831553 Spis treści Rozpoczęcie pracy... 5 Program BlackBerry Link informacje... 5 Poznawanie BlackBerry

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

Norton 360 TM. Instrukcja użytkowania

Norton 360 TM. Instrukcja użytkowania Norton 360 TM Instrukcja użytkowania Spis treści: 1. Funkcjonalności aplikacji Norton 360 TM... 3 1.1. Zabezpieczenia komputera... 3 1.1.1. Szczegóły... 3 1.1.2. Skanowanie... 4 1.1.3. Norton LiveUpdate...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2010 BitDefender BitDefender Internet Security 2011 Podręcznik użytkownika Data wydania 2010.09.02 Copyright 2010 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM

Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM INSTRUKCJA OBSŁUGI Smartphon CAT B15, android 4.1, 5 MPix, 2000 mah IP67, DualSIM Nr produktu 358600 Strona 1 z 44 Witamy w instrukcji obsługi Smartfona Cat B15 B15 jest wodoodporny IPX7, pyłoszczelny

Bardziej szczegółowo

Podręcznik prowadzącego kursy

Podręcznik prowadzącego kursy Podręcznik prowadzącego kursy Wersja 5 (beta) Uniwersytet Warszawski, Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji http://kampus.come.uw.edu.pl Pytania? come@uw.edu.pl 1. Wstęp 4 1.1 Jak zostać studentem

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ 1 IBARD24 BACKUP ONLINE... 1.1 Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3 INSTALACJA... 6

ZAWARTOŚĆ 1 IBARD24 BACKUP ONLINE... 1.1 Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3 INSTALACJA... 6 ZAWARTOŚĆ 1 IBARD24 BACKUP ONLINE... 2 1.1 Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 4 2 WYMAGANIA SYSTEMOWE... 5 3 INSTALACJA... 6 3.1 Jak pobrać oprogramowanie... 6 3.2 Rejestracja nowego konta... 9 4

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2010 BitDefender BitDefender Total Security 2011 Podręcznik użytkownika Data wydania 2010.09.02 Copyright 2010 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika

bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika bla bla OX App Suite podręcznik użytkownika OX App Suite OX App Suite: podręcznik użytkownika data wydania środa, 18. czerwiec 2014 Version 7.4.2 Copyright 2006-2014 OPEN-XCHANGE Inc., Niniejszy dokument

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA PACJENTA

INSTRUKCJA DLA PACJENTA INSTRUKCJA DLA PACJENTA Jak założyć konto?... 3 Jak się zalogować?... 5 Jak wyszukać specjalistę?... 6 Przypadek 1: Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta na psycheon.pl... 6 Przypadek 2: Jeżeli posiadasz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń. wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń. wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Bold Series

BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold Series BlackBerry Bold 9900/9930 Smartphones Podręcznik użytkownika Wersja: 7.0 Najnowsze podręczniki użytkownika można znaleźć pod adresem www.blackberry.com/docs/smartphones. SWD-1735726-0726040946-009

Bardziej szczegółowo

Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator

Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator Frequently Asked Questions Cisco Unified Communications Integration dla Microsoft Office Communicator Często zadawane pytania 2 Omówienie 2 Pierwsze kroki 8 Połączenia 10 Przekierowywanie, parkowanie,

Bardziej szczegółowo

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu

ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA. Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003. Wersja dokumentu 1.0. Autor. Revision dokumentu ECOD CONNECTOR 2 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA COMARCH SA Identyfikator Dokumentu ECOD_WWW/DB/04/2003 Wersja dokumentu 1.0 Autor Revision dokumentu Dystrybucja COMARCH S.A. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1 PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

Kalendarz i harmonogram

Kalendarz i harmonogram Kalendarz i harmonogram Kalendarz programu Notes jest widokiem w bazie danych poczty, służącym do zarządzania czasem. Korzystając z kalendarza, można śledzić spotkania, terminy, rocznice, przypomnienia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9

Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji. Manager Połączeń wersja 9 Instrukcja instalacji i obsługi aplikacji Manager Połączeń wersja 9 Spis treści 1. Wstęp 2. Instalacja Managera Połączeń 3. Panel zarządzania Managera Połączeń 4. Uruchamianie Managera Połączeń 5. Połączenia

Bardziej szczegółowo

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika

www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika www.softactivity.com Activity Monitor Podręcznik użytkownika Wersja polska: www.sirtom.pl 2013 Spis treści Witamy w programie Activity Monitor... 3 Szybki start... 4 Dodatkowe uwagi odnośnie instalacji:...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90

Kontakt. System Antywirusowy NOD32. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15. California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48 32 259 11 90 Kontakt Producent: Dystrybutor w Polsce: Eset Software DAGMA Sp. z o.o. 1317 Ynez Place ul. Pszczyńska 15 Suite CD, Coronado 40 478 Katowice, Polska California, 92118 Tel: +48 32 259 11 00 USA Fax: +48

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Instalator systemu mmedica

Instalator systemu mmedica Instalator systemu mmedica Dokumentacja uŝytkownika wersja 1.1.5.2 data 2007-08-24 Spis treści 1. Przygotowanie do instalacji 3 1.1. Wymagania instalatora 3 1.2. Wymagane elementy i moŝliwości instalacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1

Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 Podręcznik Użytkownika aplikacji iplus manager 2.1 iplus wita w świecie mobilnego internetu! iplus to najlepszy mobilny dostęp do internetu z dowolnego miejsca. Łącz się z siecią zawsze, kiedy potrzebujesz

Bardziej szczegółowo

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio!

Halo.interia.pl. Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe. Halo. Mówi się... tanio! Halo.interia.pl Tanie rozmowy telefoniczne krajowe i międzynarodowe Halo. Mówi się... tanio! zabronione pod rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej. 1 1. WSTĘP... 3 2. INSTALACJA I URUCHOMIENIE...

Bardziej szczegółowo