ROZWÓJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZACUNEK POKORA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ROZWÓJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZACUNEK POKORA"

Transkrypt

1

2 MARSCHALL POLSKA Firma Marschall Polska jest jedyną firmą doradczo-rozwojową w Polsce dostarczającą Klientom kompleksowe usługi w obszarze Badania i Rozwoju Świadomości Biznesowej. Jesteśmy twórcami unikatowego produktu stworzonego na bazie naszych zawodowych doświadczeń oraz wieloletniej współpracy z naszymi klientami, liderami w swych kategoriach. Pomagamy naszym Klientom radykalnie zwiększyć efektywność działań rynkowych. Jako wieloletni praktycy biznesu, wspierający Państwa organizację w procesach realizacji celów biznesowych, wykorzystujemy bogate doświadczenie Top Managerów międzynarodowych organizacji, Konsultantów i Trenerów Biznesu pracujących w firmie Marschall Polska. Misją firmy Marschall Polska jest być najbardziej nowatorską firmą doradczo- rozwojową wspierającą partnerów w realizacji celów biznesowych. Wraz z początkiem naszej działalności, wyznajemy zasadę, że jedynie najlepsi praktycy w swojej specjalności mogą tworzyć standardy, wyznaczać nowatorskie kierunki działania. Dlatego też kładziemy szczególny nacisk na: innowacyjność prac konsultacyjno-doradczych wysoki poziom merytoryczny naszej pracy skuteczność stosowanych metod i narzędzi kompleksowość i szybkość działania kulturę współpracy wysoki poziom merytoryczny świadczonych przez nas usług opierający się na wieloletnim doświadczeniu Konsultantów, Doradców i Trenerów Naszym celem jest, aby proponowane przez Marschall Polska rozwiązania należały do najbardziej zaawansowanych w dziedzinie doskonalenia zarówno procesów biznesowych jak i personelu, i przynosiły wymierne korzyści klientom. Nasze wieloletnie doświadczenie w obszarze doradztwa, szkoleń, coachingów, modelingu procesów biznesowych, setki skutecznych i nowatorskich projektów dla wielu firm i branż, współpraca z partnerami zagranicznymi i polskimi, współpraca ze światem nauki są tymi wyznacznikami marki Marschall Polska, które decydują o wysokiej jakości i sukcesie realizowanych przez nas projektów. Wartości jakimi kierujemy się w stosunku do siebie jako Konsultanci i do naszych klientów to: ROZWÓJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ SZACUNEK POKORA

3 DIAGNOZA Podstawą działań każdego projektu realizowanego przez Konsultantów z firmy Marschall Polska jest etap Diagnozy. Precyzyjne zdefiniowanie środowiska w jakim funkcjonuje przedsiębiorstwo i jego pracownicy daje podstawę merytoryczną do dalszej pracy konsultacyjnej. Podczas działań diagnostycznych określone zostają obszary wymagające zmian lub rozwoju. Wśród nich wyrównamy te, które dotyczą kompetencji zawodowych, wiedzy i postaw, oraz te z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstwa obszary: sprzedaży, marketingu, produkcji, logistyki, oraz zasad współpracy z Partnerami handlowymi. DORADZTWO METODOLOGIA PRAC DORADCZYCH Firma Marschall Polska mając na uwadze indywidualne podejście do każdego projektu doradczo-rozwojowego wykorzystuje każdorazowo autorski model konsultacyjny oparty na metodologii DCD: Etap ten koncentruje się na doborze zagadnień merytorycznych i metodologicznych, określeniu planu działania i rekomendacji ze strony Konsultantów Marschall Polska procesów rozwojowych w oparciu o przeprowadzone działania w fazie Diagnozy. ROZWÓJ Etap ten służy praktycznej realizacji projektu doradczo-rozwojowego bazującego na zdobytej wiedzy z etapów diagnozy i doradztwa. W fazie III projektu nasi Konsultanci i Trenerzy koncentrują się na rozwoju umiejętności i kształtowaniu pożądanych postaw, a także procesach zwiększających efektywność działań rynkowych danego przedsiębiorstwa. Odpowiedni dobór narzędzi rozwojowych jest kluczem do trafnego przekazywania wiedzy pracownikom, a co za tym idzie wzrost kompetencji w ramach oczekiwanego rozwoju. DIAGNOSIS COUNSELLING DEVELOPING

4 ŚWIADOMOŚĆ BIZNESOWA Świadomość Biznesową (Bussines Awareness BA) należy rozumieć jako kompetencję. Jest ona jednym z tych obszarów, który ma decydujący wpływ na rozwój organizacji sprzedaży i jej efektywność w ramach podejmowanych codziennych decyzji osób zajmujących stanowiska w działach sprzedaży. Świadomość biznesowa to umiejętność stosowania efektywnych działań sprzedażowych i osobistego wpływu pracownika na jej rozwój. Jest to znajomość trendów we własnej organizacji i jej otoczeniu rynkowym. Kompetencja ta przejawia się również w zrozumieniu zagadnień związanych z sytuacją konkurencyjną, relacjami z klientami, znajomością i wykorzystaniem marketingu w sprzedaży oraz sprawnego poruszania się w matematyce handlowej. Sukces na rynku coraz bardziej zależy od umiejętności uczenia się, a mimo to większość ludzi nie wiem, jak się uczyć. Chris Argyris Świadomość Biznesowa charakteryzuje się niezwykle istotną cechą: można ją rozwijać, dzięki czemu organizacje sprzedaży osiągają lepsze wyniki ekonomiczne. Świadomość Biznesowa stanowi zbiór tzw. twardych kompetencji, decydujących o jakości i skuteczności działań w obszarze podejmowania szeroko rozumianych decyzji biznesowych. Dzięki świadomemu wykorzystywaniu w codziennej pracy wszystkich obszarów dotyczących Świadomości Biznesowej zyskujemy zdolność do funkcjonowania w organizacjach sprzedażowych z najwyższym efektem, co z kolej przekłada się na rozwój zawodowy i poczucie własnej wartości dla organizacji sprzedaży, w której funkcjonuje pracownik. Warto zwrócić uwagę, iż w interesie każdej organizacji sprzedażowej jest posiadanie w swoich strukturach pracowników o jak najwyższym poziomie Świadomości Biznesowej. Jej wysoki poziom jest najlepszą gwarancją efektywnego funkcjonowania organizacji sprzedażowej. Świadomość Biznesowa to w swej istocie: zrozumienie mechanizmów rynkowych oraz otoczenia konkurencyjnego firmy, w której funkcjonuje pracownik sprawne wykorzystywanie dostępnej wiedzy i badań rynkowych rozumienie mechanizmów i zasad funkcjonowania firmy, a także partnerów handlowych. to praca z pozycji przedsiębiorcy w swym obszarze sprzedaży Z wieloletnich doświadczeń Top Managerów działów sprzedaży z różnych branż: FMCG, FARMACJA, B2B, IT, którzy pracowali w międzynarodowych korporacjach od początku lat dziewięćdziesiątych, a obecnie pracują w Marschall Polska wynika, iż obszar dotyczący Świadomości Biznesowej (Bussines Awareness BA), często jest pomijany w programach rozwojowych Działów Sprzedaży.

5 KONSULTACYJNY MODEL DCD W RAMACH ŚWIADOMOŚCI BIZNESOWEJ Marschall Polska na etapie Diagnozy oferuje swoim klientom zastosowanie kilku możliwych narzędzi pomiaru, w tym jedynego na rynku polskim Bussines Awareness Questionnaire BAQ. Kwestionariusz poziomu świadomości biznesowej Focus group świadomości biznesowej Audyt organizacyjny świadomości biznesowej Assessment Centre świadomości biznesowej Warsztaty Ownership świadomości biznesowej Wywiady strukturalizowane świadomości biznesowej KONSULTACJE DZIAŁANIA Rekomendacja zmiany rozwoju procesów biznesowych wewnątrz organizacji. Zmiana sposób myślenia o rozwoju świadomości biznesowej adekwatna do specyfiki organizacji Rekomendacja zasobów, na których podstawie budować należy proces rozwoju Świadomości Biznesowej w organizacji Konsultację dotyczące formy wsparcia organizacji na etapie Rozwoju Świadomości Biznesowej 99% wszystkich porażek pochodzi od ludzi, którzy mają nawyk tworzenia ciągłych wymówek. G.W. Carver ROZWÓJ DZIAŁANIA Warsztaty świadomości biznesowej Szkolenia świadomości biznesowej Coaching indywidualny świadomości biznesowej Coaching kaskadowy w organizacji świadomości biznesowej Wprowadzanie i kształtowanie kultury świadomości biznesowej w organizacjach Sukces to nie kwestia wrodzonego talentu, błyskotliwej inteligencji ani szczęścia. Sukces odnoszą ludzie przekonani o tym, że wciąż mogą się wiele nauczyć. Carol Dweck

6 Istotnym elementem całościowej oferty Marschall Polska jest obszar związany z Doradztwem Strategicznym. Konsultanci i Doradcy z firmy Marschall Polska specjalizują się m.in.: DORADZTWO W ZAKRESIE HR Systemy oceniania, wynagradzania i premiowania Opisy stanowisk pracy Systemy motywacyjne Badanie poziomu kompetencji metodami Assessment i Development Centre Systemy kompetencyjne tworzenie i restrukturyzacja Budowa ścieżek kariery i rozwoju zawodowego Tworzenie polityki HR w przedsiębiorstwie Mentoring Budowanie planów sukcesji Badanie opinii pracowników Najlepszą metodą przewidywania przeszłości jest jej tworzenie. Peter Drucker DORADZTWO W ZAKRESIE SPRZEDAŻY Budowanie strategii dla działów sprzedaży Definiowanie struktur sprzedaży Strategiczne doradztwo dla kanału National Account Strategiczne doradztwo dla kanału Traditional Trade Badania efektywności czasu pracy pracowników działu sprzedaży Tworzenie standardów wizyt handlowych AUDYTY I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PROCESÓW SPRZEDAŻY Przebieg procesu sprzedaży od strony procesowej i/lub kapitału ludzkiego Planowanie sprzedaży i kontrola wyników Zarządzanie sprzedażą Metody sprzedaży Systemy raportowania Kanały sprzedaży, klienci i proporcje sprzedaży w poszczególnych kanałach Strategia sprzedaży Prognozowanie sprzedaży Pomiar efektywności sprzedaży od strony procesowej i/lub kapitału ludzkiego Polityka cenowa Oferta handlowa Opieka nad klientem przed, w trakcie i po zakończeniu procesu sprzedaży Strategia budowania lojalności klientów Sposoby pozyskiwania nowych klientów Struktura działu sprzedaży Systemy motywacyjne i rozwój działu sprzedaży DORADZTWO W ZAKRESIE MARKETINGU I TRADE MARKETINGU Budowanie strategii Marketingowej i Trade Marketingowej Przygotowanie efektywnych narzędzi promocyjnych Definiowanie struktur i zadań działu Marketingu i Trade Marketingu Komunikacja działań Marketingowych i Trade Marketingowych wewnątrz i na zewnątrz organizacji

7 SZKOLENIA I WARSZTATY - SPRZEDAŻ Nowoczesne Techniki sprzedaży Standard Wizyty Handlowej Prezentacja perswazyjna w sprzedaży Zasady Prezentacji Oferty Handlowej do Audytorium Trudne Sytuacje Sprzedażowe Perswazja i Wywieranie Wpływu w Sprzedaży Zarządzanie Emocjami EQ w procesie sprzedaży Zarządzanie Czasem w Pracy Handlowca Negocjacje Handlowe IV poziomy Negocjacje Inteligentne Emocjonalnie EQ Negocjacje z pozycji Kupca - Kanał National Account Negocjacje z pozycji Dystrybutora - Kanał Traditional Trade SZKOLENIA I WARSZTATY - ŚWIADOMOŚĆ BIZNESOWA Świadomość Biznesowa Świadomość Biznesowa Handlowca - Rynek, Sprzedaż Świadomość Biznesowa Handlowca - Marketing Świadomość Biznesowa Handlowca - Finanse Świadomość Biznesowa Managera - Rynek, Sprzedaż Świadomość Biznesowa Managera - Marketing Świadomość Biznesowa Managera - Finanse WARSZTATY AUTORSKIE SZKOLENIA I WARSZTATY ZARZĄDZANIE KLIENTEM Business Plan dla klienta Detalicznego Business Plan dla klienta Sieciowego Business Plan regionu sprzedaży Zarządzanie Klientem - Account Management Mapping Dystrybutorów - Traditional Trade Key Account Management - kanał National Account Droga do sukcesu to podjęcie zmasowanych zdeterminowanych działań. Anthony Robbins

8 WARSZTATY AUTORSKIE SZKOLENIA I WARSZTATY - ZARZĄDZANIE PRACOWNIKAMI COACHING Komunikacja w Zarządzaniu Pracownikami Zarządzanie Zespołem Handlowym Zarządzanie Zespołem Handlowym w oparciu o Wartości Motywowanie Podległych Pracowników Trudne Sytuacje Managerskie Prowadzenie efektywnych Spotkań z Pracownikami People Management Basics Leadership I People Management Basics Leadership II Psychologiczny Portret Pracownika Inteligencja Emocjonalna EQ Managera Coaching indywidualny ICC - Konsultanci Marschall Polska posiadają międzynarodową certyfikację ICC Coaching podstawy rozumienia Coaching i MetaCoaching w organizacji Coaching w oparciu o wartości Coaching Świadomości Biznesowej w organizacji SZKOLENIA I WARSZTATY - UMIEJĘTNOŚCI OGÓLNE Dopóki nie uczynisz nieświadomego świadomym, będzie ono kierowało Twoim życiem, a Ty będziesz nazywał to przenaczeniem. C.G Jung Komunikacja interpersonalna Prezentacja publiczna i Prezentacja wobec grupy Asertywność Zarządzanie zmianą i Akceptacja zmiany Zarządzanie sobą w czasie Komunikacja perswazyjna Efektywne działanie w warunkach stresu i Zarządzanie stresem Rozwijanie kreatywności i twórczego myślenia Twórcze rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji Zarządzanie zaangażowaniem Inteligencja Emocjonalna EQ WARSZTATY AUTORSKIE

9 REFERENCJE MARSCHALL POLSKA Gwarancją wysokiej jakości świadczonych usług doradczo-rozwojowych firmy Marschall Polska jest ponad 16-letnia działalność na rynku naszych Konsultantów i Doradców. Know-how firmy Marschall Polska jest systematycznie wzbogacane, a kadra wykonawcza podlega dogłębnej selekcji. Stale poszukujemy innowacyjnych rozwiązań rynkowych oraz nowych źródeł informacji wspierających naszą metodologię, naszą pracę i nieustający rozwój naszych kompetencji. Dowodem zaufania do wysokiej jakości naszej pracy są przykładowi klienci, dla których mieliśmy przyjemność zrealizować w minionych latach liczne projekty doradczo-rozwojowe. FMCG FARMACJA USŁUGI PRODUKCJA AGROS NOVA ALIMA GERBER AVON COSMETICS AVON OPERATIONS BACHA CAMPINA BROWN FORMAN CADBURY WEDEL CARLSBERG CEDC COSMOPOLITAN COSMETICS COTY POLSKA FRITO LAY GRUPA ŻYWIEC HENKEL POLSKA KOMPANIA PIWOWARSKA KOTLIN L OREAL POLSKA LORENZ BAHLSEN MASTERFOODS POLSKA MOET HENNESSY NIVEA POLSKA OPTIMUM DISTRIBUTION POLLENA EWA PRIMA PRYMAT REEMSTMA SARA LEE SC JOHNSON STORCK STRAUSS CAFE TZMO UNICOM BOLS GROUP WELLA POLSKA WYBOROWA ADAMED ALTANA PHARMA AVENTIS PHARMA BERLIN- CHEMIE/MENARINI BOEHRINGER INGELHEIM CEFARM S.A. ELI LILLY HEXAL HTL STREFA JANSSEN-CILAG LEK POLSKA MEDIAL NOVARTIS PLIVA KRAKÓW POLFA KUTNO POLPHARMA Q-MED. POLSKA RECORDATI ROCHE POLSKA SALVEO SANDOZ SCHERING-PLUG TEVA ZENTIVA AXA ASSISTANCE POLSKA BANK BPH PBK BANK PEKAO S.A. BEL POLSKA BMW CENTRALNY ZARZĄD POCZTY POLSKIEJ COMARCH CTL LOGISTIC DALKIA IBM KREDYT BANK LEGIA SKLEP FIRMOWY LINK 4 LYRECO POLSKA MC DONALDS MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ORANGE PARP PGE ENERGIA NATURY PLL LOT POLCARD POLKOMTEL S.A. POLSKA TELEFONIA CYFROWA POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE S.A. PTK CENTERTEL TP S.A. PZU CI RAIFFEISEN BANK POLSKA RWE STOEN SITA SUES TERADATA TUIŻ WARTA S.A. TUIR WARTA S.A. ATLANTIC BADER POLSKA BALTAZAR KOMPOZYTY BAUER POLSKA BUDO-HURT S.A. GERLACH S.A. HANNAH POLSKA HP- INVENT IKEA LAFARGE KRUSZYWA I BETON MICHALCZYK & PROKOP NEWAG PILKINGTON POLDAN NET POLIMERCENTRUM SCHINDLER POLSKA WHIRLPOOL WIRELAND

10 REFERENCJE PERSONALNE MONIKA RUT GENERAL MANAGER - COTY POLAND Żyjemy w czasach, gdzie otoczenie konkurencyjne bardzo szybko sie zmienia, a detaliści i konsumenci są coraz bardziej wymagający i wybredni. Firmy zatem muszą szybko i trafnie podejmować masę decyzji biznesowych i mieć dobry przepływ informacyjny rozumiany przez pracowników wszystkich działów, by sprostać tym wymaganiom. Badanie Świadomości Biznesowej przeprowadzone przez firmę Marschall Polska pomogło nam określić punkt wyjściowy, w którym obecnie znajduje się Nasza organizacja oraz przygotować konkretne kroki i narzędzia, które pozwolą nam podnieść poziom świadomości biznesowej do najlepszych firm na rynku, bo by dalej wygrywać trzeba być najlepszym! PIOTR KOKOCIŃSKI GENERAL MANAGER - PRIMA POLAND SP. Z O.O Jeden z popularnych sloganów głosi, że jeśli nie wiesz dokąd idziesz nigdy tam nie dojdziesz. Jest to jednak tylko półprawda, ponieważ pierwsza i podstawowa zasada prawdziwej nawigacji mówi, że najpierw musisz określić swoje własne położenie! Dopiero wiedząc gdzie dokładnie jesteś, możesz wyznaczyć właściwy kurs do wyznaczonego celu. Dla mnie badanie Świadomości Biznesowej firmy Marschall Polska jest właśnie takim określeniem, w którym miejscu jesteśmy. Dopiero świadomi własnych silnych i słabych stron możemy we właściwy sposób przygotować Dział Sprzedaży do osiągania celów jakie przed nim stawiamy. Nie byłoby to możliwe bez rozpoznania rynkowego poziomu kluczowych kompetencji naszego Zespołu, dzięki badaniu Marshall Polska. ANDRZEJ CHARMUSZKO SALES DIRECTOR - STRAUSS CAFE POLAND S.A. Współpraca z zespołem pracowników o wysokim poziomie świadomości biznesowej, które jeszcze wczoraj mogło być pragnieniem wielu menadżerów dziś staje się koniecznością. Największy deficyt dzisiejszych ludzi biznesu to brak czasu. Szybkość, liczba oraz ranga podejmowanych codziennie decyzji biznesowych powoduje, że komunikacja wewnętrzna musi być często ograniczana do niezbędnego minimum. Trafne oraz szybkie decyzje, które doczekają się egzekucji rynkowej podejmuje częściej zespół, rzadko sam przełożony, dlatego budowanie świadomości biznesowej powinno dotyczyć grup pracowników a nie ograniczać się wyłącznie do managementu. WOJCIECH SIKORA PARTNER - MARSCHALL POLSKA SP. Z O.O. Praktyk biznesu FMCG doświadczenie zawodowe zdobył w latach 90tych w koncernach międzynarodowych pracując w działach sprzedaży m.in. w firmie United Distillers Polska Sp. z o.o. oraz International Paper-Klucze S.A. Edukacja: Absolwent studiów doktoranckich - doktorant w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie w Kolegium Zarządzania i Finansów, kierunek: Nauki o Zarządzaniu. Otwarty przewód doktorski: Wpływ poziomu świadomości biznesowej wśród pracowników działów sprzedaży na rynku produktów FMCG vs realizacjach stanowiskowych KPI. Absolwent Wydziału Nauk o Wychowaniu Uniwersytetu Łódzkiego. Absolwent studiów podyplomowych na wydziale Ekonomii Uniwersytetu Łódzkiego, kierunek Marketing i Zarządzanie. Absolwent studiów podyplomowych w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, kierunek Trener Grupowy. Międzynarodowy Coach ICC. Certyfikowany Konsultant PDI Profilor feedback 360. Działalność ekspercka i zawodowa: Ekspert, Konsultant i Trener świadomości biznesowej. Specjalizuje się w realizacji projektów doradczych w obszarze diagnozy, rozwoju i implementacji poziomu świadomości biznesowej wśród wszystkich szczebli zarządzania pracowników działów sprzedaży w koncernach FMCG. W swojej blisko ponad 15-letniej karierze konsultacyjnej realizował projekty doradczo-rozwojowe dla największych koncernów FMCG działających na polskim rynku. Jako ekspert świadomości biznesowej jest twórcą: jedynego w Polsce narzędzia badającego poziom: wiedzy, umiejętności podstawowej i zaawansowanej w obszarze kompetencji świadomości biznesowej prowadzi od 6 lat badania empiryczne dot. diagnozy obecnego poziomu świadomości biznesowej - przebadanych zostało kilka tysięcy pracowników działów sprzedaży w koncernach FMCG. realizuje projekty doradcze w zakresie implementacji kultury świadomości biznesowej w organizacjach FMCG. GRZEGORZ NAPIÓRKOWSKI SALES DIRECTOR - ZT KRUSZWICA S.A. Zainspirowani problematyką niskiej świadomości biznesowej pracowników działów sprzedaży działających na rynku produktów FMCG, firma ZT Kruszwica S.A. przeprowadziła z firmą Marschall Polska w ostatnich trzech latach projekt rozwoju poziomu świadomości biznesowej dedykowany zespołom sprzedażowym pracującym w kanałach dystrybucji MT i TT. Z perspektywy realizacji procesu edukacyjnego, zauważalna jest zmiana w jakości pracy wśród pracowników działu sprzedaży. Zainicjowany został proces dalszego podnoszenia kompetencji świadomości biznesowej, która przekłada się na realizację stanowiskowych KPI i efektywność sprzedażową.

11

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl

PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska. Sprzedaż i Marketing. Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl PRZEGLĄD WYNAGRODZEŃ 2013 / 2014 Polska Sprzedaż i Marketing Specialists in sales and marketing recruitment www.michaelpage.pl 3 SPIS TREŚCI Wstęp...5 O Michael Page...6 Metodyka...7 1. DOBRA KONSUMENCKIE

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o.

SZKOLENIA. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. Wspieramy przedsiębiorczość, innowacje i rozwój... bo liczą się pomysły. Górnośląska Agencja Przedsiębiorczości i Rozwoju sp. z o.o. SZKOLENIA GÓRNOŚLĄSKA AGENCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ROZWOJU SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca tylko 100 miejsc Zajęcia i materiały w języku polskim! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) edycja 2015 Wizja poprawia jakość przywództwa Advanced

Bardziej szczegółowo

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja

Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Narzędzie do badania 11 kompetencji Podręcznik użytkownika i instrukcja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego PI-PWP Jestem przedsiębiorczy kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca Advanced Executive Education UWAGA: Tylko 100 miejsc. Start od września 2012 r. Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności

Bardziej szczegółowo

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych

Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje. Katalog szkoleń dedykowanych Obsługa budująca lojalność, Sprzedaż i negocjacje nastawione na długotrwałe relacje Katalog szkoleń dedykowanych Spis treści Wyzwanie... 2 Proponowane etapy współpracy... 3 Szczegółowy przebieg etapów

Bardziej szczegółowo

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ

KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ 2014 KONGRES EDUKACJI POZAFORMALNEJ Jak rozwijać się przez całe życie? Program pierwszego dnia kongresu 25 listopada 2014 r. Centrum Nauki Kopernik Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

Perfected to your needs

Perfected to your needs Perfected to your needs Firma TTS CONSULTING Training & Translation Services współpracowała z nami przez 4 lata w obszarze szkoleń językowych dla pracowników banku oraz najwyższej kadry menedżerskiej.

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2013/2014

studia podyplomowe 2013/2014 studia podyplomowe 2013/2014 www.wsb.pl 51 ATRAKCYJNYCH KIERUNKÓW STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI PEDAGOGIKA

Bardziej szczegółowo

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting

OFERTA. doradztwo szkolenia konsulting OFERTA doradztwo szkolenia konsulting Jak się rozwijać na trudnym rynku? Proponujemy jedyne na rynku rozwiązanie łączące profesjonalne i kompleksowe wsparcie dla Państwa firmy w optymalnym wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp

Akademia Strategicznego Przywództwa (Management II) Nabór do ostatnich grup 5. edycji trwa! Zapisz si na www.icaninstitute.pl/asp Harvard Business Review Polska rekomenduje Advanced Executive Education Piąta edycja w Polsce Wybitni światowi eksperci i najnowsze metody budowy wartości firmy w warunkach niepewności i intensywnej konkurencji

Bardziej szczegółowo

SKIEROWANA SPECJALNIE DO

SKIEROWANA SPECJALNIE DO OFERTA SZKOLENIOWA SKIEROWANA SPECJALNIE DO DORADCÓW ZAWODOWYCH str. 1 WSTĘP Niniejsza oferta szkoleniowa została przygotowana specjalnie dla pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Brodnicy, w szczególności

Bardziej szczegółowo

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP

OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP OD KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW DO EFEKTYWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA SEMINARIUM REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU SYSTEMOWEGO PARP ZARZĄDZANIE KOMPETENCJAMI W MSP 13 MARCA 2014, POZNAŃ 1. Ramowy harmonogram seminarium

Bardziej szczegółowo

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing

questus Diploma in Professional Marketing Programy certyfikowane Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing questus Programy certyfikowane The Chartered Institute of Marketing Diploma in Professional Marketing Akredytowane Centrum Szkoleniowe i Egzaminacyjne The Chartered Institute of Marketing CIM The Chartered

Bardziej szczegółowo

Raport Perspektywa HR

Raport Perspektywa HR perspektywahr Raport Perspektywa HR Priorytet: rozwój liderów Raport Perspektywa HR 2013 Autorzy raportu: dr Michał Zdziarski adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, specjalizuje się

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji

Wprowadzenie. Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji Spis treści Projekt innowacyjny Model usługi rozwoju strategicznych kompetencji.............. 4 Wprowadzenie................................................... 5 Zarządzanie strategiczne i zarządzanie

Bardziej szczegółowo

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów

100 MIEJSC. Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016. Nowe tematy, studia przypadków i przykłady sukcesów TYLKO 100 MIEJSC ZAJĘCIA I MATERIAŁY W JĘZYKU POLSKIM! (dostępne także materiały źródłowe w języku angielskim) EDYCJA 2016 Wizja poprawia jakość przywództwa Strategic Leadership Academy 2016 Nowe tematy,

Bardziej szczegółowo

14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych

14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych 14 20 marca 2014 r. 35 Rynek usług szkoleniowych Chcesz się szkolić? Zwróć na to uwagę W dzisiejszych czasach, gdzie obserwujemy ciągły rozwój usług szkoleniowych, pojawia się coraz więcej firm oferujących

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

Human Partner Sp. z o. o.

Human Partner Sp. z o. o. JESIENNA OFERTA SZKOLEŃ ZAMKNIĘTYCH Human Partner Sp. z o. o. 1 Szkolenia nic nie zmieniają w życiu firm y. Nie usprawniają jej działania, nie zwiększają zysków ani nie obniżają kosztów. Cóż z tego, że

Bardziej szczegółowo

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej

18 Program rozwoju menadżerów i doradców w bankowości oddziałowej i regionalnej katalog szkolen' 1 strona 2 Szkolenia dla menadżerów 2 1. Przywództwo 3 2. Zarządzanie przez cele 4 3. Prezentacja 5 4. Negocjacje 6 5. Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych 7 6. Zarządzanie zespołem sprzedażowym

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER

PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER PROGRAM HUMAN RESOURCES BUSINESS PARTNER ZARZĄDZANIE LUDŹMI W CZASACH KRYZYSU PROPOZYCJA WSPÓŁPRACY W PROCESIE POZYSKIWANIA ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM HUMAN

Bardziej szczegółowo

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej

Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych. Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Katalog szkoleń menedżerskich i osobistych Oferta szkoleń dla menedżerów i kadry zarządzającej Spis treści Proponowane etapy współpracy... 2 Szczegółowy przebieg etapów współpracy... 2 Kompetencje menedżerskie...

Bardziej szczegółowo

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów

1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 1.1. Nazwa kierunku studiów ZARZĄDZANIE 1.2. Poziom kształcenia Studia I stopnia 1.3. Profil kształcenia Ogólnoakademicki 1.4. Forma studiów (stacjonarne/niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Pomorski Park Naukowo-Technologiczny Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98 29 maja 2014r., godz. 8:30 16:30 Rejestracja / poranna kawa: 8:30 9:00 Sesja główna: 9:00 10:30 (30 min) Powitanie - Łukasz Żelewski, Prezes

Bardziej szczegółowo

Harvard Business Review Polska poleca

Harvard Business Review Polska poleca Harvard Business Review Polska poleca General Management Program Uwaga: Tylko 175 miejsc. Start od września 2012 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Bardziej szczegółowo

www.adventureforthought.com

www.adventureforthought.com Adventure for Thought leadership&strategy ul. Zagłoby 10A, 54-514 Wrocław +48 71 789 52 64 aft@adventureforthought.com Firma konsultingowo-szkoleniowa Adventure for Thought istnieje od 1991 roku. Założona

Bardziej szczegółowo

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm.

Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. 29-30.09.2015 r. Szanowny Uczestniku, Stwierdzenie - biznes stoi pod znakiem ciągłych zmian - to już truizm. Firmy szaleńczo próbują sprostać dynamicznej rzeczywistości rynkowej. Niestety często pomijana

Bardziej szczegółowo