FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ. Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r."

Transkrypt

1 FUNDUSZE POŻYCZKOWE I PORĘCZENIOWE ALTERNATYWNE ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZY WYKORZYSTANIU ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ Nowy Targ, 13 grudnia 2012 r. 1

2 Źródła finansowania projektu Dofinansowanie z Unii Europejskiej - bezzwrotna dotacja - zwrotny fundusz (np. pożyczka) Wkład własny - własne oszczędności - pożyczki i kredyty 2

3 Bezzwrotna dotacja Otwarcie działalności gospodarczej PROGRAM OPERACYJNY KAPITAL LUDZI DZIAŁANIE 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Kto może: - osoba nie prowadząca działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy - osoba spełniająca kryteria Operatora (m.in. wiek do 25 lat lub powyżej 50 lat, osoba niepełnosprawna) Formy wsparcia - dotacja na otwarcie działalności w kwocie max. 25 tys. zł - doradztwo indywidualne i zawodowe - szkolenie z zakresu prowadzenia działalności gospodarczej 3

4 Bezzwrotna dotacja Otwarcie działalności gospodarczej PROGRAM OPERACYJNY KAPITAL LUDZI DZIAŁANIE 6.2. Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Operatorzy: - CISNET.PL (www.zyjaktywnie.eu); osoby niepełnosprawne; luty CBMZ (powiat suski i nowotarski Fundacja Rozwoju Regionu Rabka) osoby do 25 lat i powyżej 50 lat; luty InBIT (www.inbit.pl) osoby bezrobotne do 25 lat i powyżej 50 lat oraz osoby bezrobotne niepełnosprawne; luty i lipiec 2013 Lista Operatorów: 4

5 Bezzwrotna dotacja Otwarcie i rozwój działalności gospodarczej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZESIĘBIORSTW Kto może: - mikroprzedsiębiorcy (osoba fizyczna, osoba prawna podejmująca działalność gospodarczą lub spółki prawa handlowego nie posiadające osobowości prawnej, wspólnicy spółki cywilnej prowadzący działalność gospodarczą) - siedziba lub oddział lub miejsce zamieszkania przedsiębiorcy lub miejsce położenie nieruchomości jest na terenie wiejskim (miejscowość poniżej 5 tys. mieszkańców) - nie przyznano pomocy w ciągu ostatnich 2 lata z PO KL

6 Bezzwrotna dotacja Otwarcie i rozwój działalności gospodarczej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZESIĘBIORSTW Forma wsparcia: - Pomoc w wysokości 100 tys. zł (utworzenie co najmniej 1 i mniej niż 2 miejsc pracy), 200 tys. zł ( co najmniej 2 i mniej niż 3 miejsca pracy) oraz 300 tys. zł (co najmniej 3 miejsca pracy) - Dofinansowanie z UE do 50% kosztów kwalifikowanych - Wsparcie na zakup nowych maszyn, urządzeń sprzętów - Wsparcie na prace budowlane i związane z zagospodarowaniem terenu 6

7 Bezzwrotna dotacja Otwarcie i rozwój działalności gospodarczej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZESIĘBIORSTW Instytucje: - Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Przewidziany termin naboru: I kwartał Lokalne Grupy Działania Baza: 7

8 Bezzwrotna dotacja Żłobki i punkty opieki nad dziećmi do lat 3 MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DZIAŁANIE 6.4. INSTRASTRUKTURA OPIEKI NAD DZIEĆMI DO LAT 3 Kto może: - mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa Forma wsparcia: - budowa, przebudowa i modernizacja obiektów infrastruktury opieki nad dziećmi do lat 3 i/lub zakup wyposażenia - min. kwota wsparcia zł, max. kwota wsparcia zł - dofinansowanie max. 60% NABÓR: Szczegóły: (zakładka: MRPO, Nabory) 8

9 Bezzwrotna dotacja Odnawialne źródła energii MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DZIAŁANIE 7.2. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA I ZWIĘKSZENIE WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII Kto może: - m.in.. przedsiębiorcy Forma wsparcia: - min. kwota wsparcia zł, max. kwota wsparcia zł - dofinansowanie max. 50% dla dużych przedsiębiorców, 60% dla średnich i 70% dla małych i mikro przedsiębiorstw 9

10 Nabór: Bezzwrotna dotacja Odnawialne źródła energii MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DZIAŁANIE 7.2. POPRAWA JAKOŚCI POWIETRZA WYKORZYSTANIA ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII I ZWIĘKSZENIE Na co: - Budowa i modernizacja małych elektrowni wodnych - Wykorzystanie energii geotermalnej na potrzeby ciepłownictwa - Pozyskiwanie energii słonecznej zwłaszcza dla obiektów użyteczności publicznej - Budowa elektrowni wiatrowych - Budowa i montaż instalacji i urządzeń do wykorzystania biomasy - Budowa instalacji odzyskujących biogaz ze składowisk odpadów i oczyszczalni ścieków Szczegóły: (zakładka MRPO, Nabory) 10

11 Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DZIAŁANIE 2.1.D. WSPARCIE FUNDUSZY ZWROTNYCH, PRZEZNACZONYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach konkursu dofinansowało 7 Funduszów, które udzielają pożyczek i poręczeń na rozpoczęcie lub rozwój działalności gospodarczej. Każda z instytucji otoczenia biznesu, która otrzymała wsparcie, określa swoje warunki i zasady udzielania wsparcia. Baza instytucji: (zakładka Fundusze pożyczkowe i poręczeniowe) 11

12 Fundusze pożyczkowe MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DZIAŁANIE 2.1.D. WSPARCIE FUNDUSZY ZWROTNYCH, PRZEZNACZONYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa - Nowy Sącz, ul. Tarnowska 28, - pożyczki dla mikro i małych przedsiębiorstw z całego województwa małopolskiego (szczególnie dla powiatów: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego) - Wysokość pożyczki zł Stowarzyszenie Samorządowe Centrum Przedsiębiorczości i Rozwoju - Sucha Beskidzka, ul. Mickiewicza 175, (zakładka Fundusze Pożyczkowe) - pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw z całego województwa małopolskiego - wysokość pożyczki do zł 12

13 Fundusze pożyczkowe MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DZIAŁANIE 2.1.D. WSPARCIE FUNDUSZY ZWROTNYCH, PRZEZNACZONYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW Fundacja Rozwoju Regionu Rabka - Rabka Zdrój, ul. Orkana 16 B, - pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw z całego województwa małopolskiego - Rozwój Turystyki w Małopolsce pożyczka do zł - Nowe Inwestycje w Małopolsce zł Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego - ul. Kordylewskiego 11, Kraków (zakładka Pożyczki MARR) - pożyczki dla MŚP z terenu całego województwa malopolskiego - Kwota wsparcia zł 13

14 Fundusze pożyczkowe MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DZIAŁANIE 2.1.D. WSPARCIE FUNDUSZY ZWROTNYCH, PRZEZNACZONYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej - Oświęcim, ul. Unii Europejskiej 10, (zakładka Fundusz Pożyczkowy) - pożyczki dla mikroprzedsiębiorstw z powiatu chrzanowskiego, olkuskiego, oświęcimskiego i wadowickiego - wysokość pożyczki zł Agencja Rozwoju Małopolski Zachodniej - Chrzanów, Rynek 6 (zakładka Fundusz pożyczkowy) - pożyczki dla mikroprzedsiębiorców z terenu całego województwa małopolskiego - Wysokość pożyczki zł 14

15 Fundusze poręczeniowe MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DZIAŁANIE 2.1.D. WSPARCIE FUNDUSZY ZWROTNYCH, PRZEZNACZONYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW Małopolski Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. Fundusz Poręczeń "Galicja" ul. Nawojowska 4, Nowy Sącz, Warunki udzielania poręczenia: Maksymalny poziom poręczenia kredytu/pożyczki wynosi 80% kwoty, Zabezpieczeniem poręczenia jest weksel własny in blanco, Za udzielone poręczenie Fundusz pobiera prowizję w wysokości 100 zł, Fundusz udziela poręczeń kredytów i pożyczek zawartych na okres nie dłuższy niż 10 lat, Maksymalna kwota poręczenia wynosi 400 tys. zł 15

16 Fundusze poręczeniowe MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DZIAŁANIE 2.1.D. WSPARCIE FUNDUSZY ZWROTNYCH, PRZEZNACZONYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Fundusz Poręczeń Kredytowych "Małopolskie Inwestycje" ul. Szujskiego 66, Tarnów, Warunki udzielania poręczenia: Maksymalny poziom poręczenia kredytu/pożyczki wynosi 70% kwoty, Maksymalna kwota poręczenia to: 80 tys. zł dla mikro, 250 tys. zł dla małego i 400 tys. zł dla średniego przedsiębiorcy 16

17 Fundusze poręczeniowe MAŁOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY DZIAŁANIE 2.1.D. WSPARCIE FUNDUSZY ZWROTNYCH, PRZEZNACZONYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW Małopolski Regionalny Fundusz Poręczeniowy Sp. z o.o. ul. Kordylewskiego 11, pok. 909, Kraków, Fundusz oferuje poręczenia do 80% kwoty kapitału kredytu lub pożyczki. Maksymalna wartość jednostkowego poręczenia może wynosić do: zł dla kredytów i pożyczek o charakterze rozwojowym, w tym inwestycyjnych, zł dla pozostałych kredytów i pożyczek gospodarczych. Zabezpieczeniem poręczenia jest wystawiany przez przedsiębiorcę weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową. 17

18 Punkty Informacyjne o Funduszach Europejskich w Małopolsce Główny Punkt Informacyjny Kraków: Ul. Wielicka 72 B Tel Lokalne Punkty Informacyjne Chrzanów: ul. Rynek 4, tel. 32/ , 32/ Tarnów: ul. Szujskiego 66, tel. 14/ , 14/ Nowy Sącz: ul. Zygmuntowska 15-17, tel. 18/ , 18/ Nowy Targ: al lecia 35, tel. 18/ , 18/

19 Zakres zadań Punktów Informacyjnych o Funduszach Europejskich w Małopolsce udzielanie informacji bezpośrednich, telefonicznych oraz mailowych na temat dostępności dotacji unijnych, pomoc w rozliczeniu projektów dofinansowanych z Unii Europejskiej, promowanie idei partnerstwa publiczno-prywatnego, prowadzenie szkoleń i spotkań otwartych dla beneficjentów, organizowanie konferencji, seminariów oraz imprez plenerowych, opracowywanie materiałów informacyjnych, działania z zakresu public relations oraz promocji funduszy europejskich, prowadzenie strony internetowej 19

20 Dziękuje za uwagę Arkadiusz Szymczyk Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Nowym Targu al lecia 35, Nowy Targ tel ; tel./fax

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych. *Pożyczki na rozwój firmy Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego Departament Instrumentów Finansowych *Pożyczki na rozwój firmy Małopolski Fundusz Pożyczkowy oferuje korzystnie oprocentowane pożyczki z przeznaczeniem na rozwój

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii

Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Liberec, 27.03.2013r. Wrocław, 23.04.2013r. Finansowanie energetycznych projektów innowacyjnych w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii Prowadzący: Łukasz Trześniewski Organy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ:

PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: PLAN SPOTKANIA 1. DOTACJE NA ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ: Działanie 6.2 Programu Kapitał Ludzki Działanie 3.1 Programu Innowacyjna Gospodarka 2. POŻYCZKI: Program Pierwszy Biznes BGK Pożyczki z

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych

Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Wsparcie na rozpoczęcie i rozwój działalności gospodarczej w ramach mechanizmów zwrotnych Krystyna Kubiak Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich Wsparcie na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP

Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 WSTĘP Dotacje i kredyty dla młodych osób, które chcą rozpocząć własny biznes na wsi część 1 Robert Skwara WSTĘP Na początku XXI wieku młodzi ludzie stoją przed dużymi wyzwaniami. Zmieniły się priorytety i dzisiaj

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI

TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI KONFERENCJA EKOLOGIA W MOIM GOSPODARSTWIE 24.02.2012, NOWOGRÓD TEMAT: ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ROZWIĄZAŃ EKOLOGICZNYCH ORAZ WŁAŚCIWE GOSPODAROWANIE ODPADAMI ZAGADNIENIA: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej.

Pożyczki udzielane są również firmom na starcie, nie posiadającym ze względu na krótki staż, zdolności kredytowej. Pożyczki Unii Europejskiej przeznaczone na wspieranie przedsiębiorczości w państwach członkowskich UE to coraz bardziej popularna forma finansowania inwestycji przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO

KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO KONECKIE STOWARZYSZENIE WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI OFERTA FUNDUSZU POŻYCZKOWEGO Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest do klientów głównie z województwa świętokrzyskiego oraz województw ościennych.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora

Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia. Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Przewodnik Inwestora instrumenty wsparcia Urząd Miasta Gorzowa Wielkopolskiego Biuro Obsługi Inwestora Miejskie Ulgi Podatkowe: W 2007 roku Rada Miasta Gorzowa Wielkopolskiego uchwaliła akt prawny (uchwała

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw

Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla efektywnego rozwoju systemu nowoczesnej gospodarki Małopolski

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka

Fundacja Rozwoju Regionu Rabka Fundacja Rozwoju Regionu Rabka powstała w 1998 roku w wyniku przekształcenia Komitetu Regionalnego Polsko-Szwajcarskiego Programu Regionalnego i została powołana do prowadzenia działalności na rzecz wszechstronnego

Bardziej szczegółowo

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.)

Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Terminy naborów wniosków o dotacje z UE dla MSP (Małych i Średnich Przedsiębiorców) oraz dużych firm (dane na dzień 12.05.2015 r.) Województwo Termin naboru Program, Działanie, Poddziałanie Dotacja: max

Bardziej szczegółowo

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości.

Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. od 7,76% Fundusze Pożyczkowe alternatywnym źródłem finansowania sektora MSP oraz szansą na rozwój regionalnej przedsiębiorczości. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020

Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Fundusze Europejskie dla firm na lata 2014 2020 Na co fundusze 2014-2020? Fundusze UE będą koncentrowały się na tzw. celach tematycznych, Wyznaczono 11 celów tematycznych: 1. Badania + Rozwój + Innowacje

Bardziej szczegółowo

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PREFERENCYJNE FINANSOWANIE ZWROTNE JAKO FORMA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 15 maja 2014 29.05.2014 r. ul. Arkońska 6 (budynek A3), 80-387 Gdańsk tel.: 58 32 33 100 faks: 58 30 11 341 Łukasz Narloch, Samodzielny

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje

Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Załącznik nr 6 Źródła finansowania działań wybrane propozycje Spis treści 1 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie... 2 1.1. Ochrona atmosfery... 2 1.1.1 Poprawa efektywności

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze działania realizowane przez Spółkę: Nasza oferta:

Najważniejsze działania realizowane przez Spółkę: Nasza oferta: 2 3 Centrum Biznesu Małopolski Zachodniej Spółka z o.o. powstała w 2001 roku jako wspólna inicjatywa Miasta Oświęcim, Gminy Oświęcim, Powiatu Oświęcimskiego, Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających

Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających Źródła finansowania działań realizowanych przez przedsiębiorstwa ze środków UE, w ramach Krajowych i Regionalnych Programów Operacyjnych wynikających z Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia, przyjętych

Bardziej szczegółowo

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw

Nr 965. Informacja. Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ STUDIÓW BUDŻETOWYCH Informacja o źródłach wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (dotacje, pożyczki niskoprocentowe, mikropożyczki, kredyty,

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych

Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych Źródła finansowania inicjatyw ekologicznych I Instytucje i Programy Pomocowe Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW, Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Podstawy prawne na poziomie UE Rozporządzenie Rady 1698/2005 z 20 września

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH

ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA MAZOWSZU POŻYCZKI I GWARANCJE KREDYTOWE Z FUNDUSZY POŻYCZKOWYCH I PORĘCZENIOWYCH Plan prezentacji Fundusze pożyczkowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego, Program Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców.

Inicjatywa JEREMIE. Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. Inicjatywa JEREMIE Tytuł prezentacji Poza dotacyjna forma wsparcia szansą rozwoju dla przedsiębiorców. BGK Miasto, data Co to jest JEREMIE? Joint European Resources for Micro-to-Medium Enterprises Wspólne

Bardziej szczegółowo

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.

Regionalny Fundusz Pożyczkowy. Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Regionalny Fundusz Pożyczkowy Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. . Fundusz przeznaczony jest na wspomaganie inwestycji, realizowanych na terenie województwa łódzkiego, przez mikro, małych i średnich

Bardziej szczegółowo

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik

Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Fundusze na odnawialne źródła energii poradnik Spis streści: Wstęp...s. 2 I. Fundusze dostępne w kraju...s. 3 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej...s. 3 Wojewódzkie Fundusze Ochrony

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26

ROZWÓJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 2014-06-26 PLAN DOKUMENTU: A. Definicje str. 1 B. Środki na rozwój firm dziś str. 4 C. Środki na rozwój firm w latach 2014 2020 str. 8 1. Mapa pomocy regionalnej i inne zasady finansowania str. 8 2. Obszary wspierania

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI

FUNDUSZE EUROPEJSKIE ŚRODA Z FUNDUSZAMI ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA OSÓB PLANUJĄCYCH ZAŁOŻENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Rzeszów, 01.04.2015 r. ŚRODA Z FUNDUSZAMI 1. Wprowadzenie do Funduszy Europejskich na

Bardziej szczegółowo