WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START"

Transkrypt

1 WŁASNA FIRMA PIENIĄDZE NA START Możliwości finansowania nowych podmiotów gospodarczych Projekt finansowany ze środków Ministerstwa Gospodarki i Pracy w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej Absolwentów Pierwsza Praca

2 CEL PREZENTACJI Przedstawienie absolwentom wyższych uczelni możliwości uzyskania wsparcia Ukazanie korzyści wynikających z uczestnictwa w programach promujących przedsiębiorczość Przedstawienie instytucji wspierających idee przedsiębiorczości Przybliżenie zasad uzyskania środków finansowych bądź preferencyjnych pożyczek

3 PROGRAMY SKIEROWANE DO OSÓB MŁODYCH Program Pierwszy Biznes Praca dla Młodych

4 FUNDUSZE POMOCOWE Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości Fundusz MIKRO Regionalny Fundusz Pożyczkowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Fundusze strukturalne Unii Europejskiej

5 PIERWSZY BIZNES Adresaci Programu - bezrobotni w wieku do 25 lat oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia Maksymalna kwota dotacji ,25 PLN Forma pomocy 80 godzin szkolenia teoretyczne, staże w przedsiębiorstwach oraz wsparcie finansowe Instytucje zaangażowane Powiatowe Urzędy Pracy Wymogi wiek do 27 lat, biznes plan

6 CEL PROGRAMU PIERWSZY BIZNES Wzmocnienie segmentu samozatrudnienia poprzez pomoc merytoryczną i finansową dla młodych bezrobotnych Upowszechnianie wiedzy i informacji o funkcjonowaniu rynku gospodarczego i finansowego w kontekście małych firm Wyposażenie młodzieży w praktyczne umiejętności funkcjonowania na rynku gospodarczym Szerszy dostęp do środków finansowych oraz promocję instytucji poręczeniowych para bankowych

7 PRACA DLA MŁODYCH Adresaci Programu bezrobotni w wieku do 25 lat oraz absolwenci szkół wyższych do 27 roku życia; przedsiębiorcy Maksymalna kwota EURO Forma pomocy uzyskanie pożyczki na preferencyjnych warunkach spłaty Instytucje zaangażowane Urząd Wojewódzki, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Wymogi złożenie wniosku

8 FUNDUSZ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Adresaci Programu bezrobotni, absolwenci szkół wyższych, osoby zagrożone zwolnieniami grupowymi, przedsiębiorcy Maksymalna kwota USD Forma pomocy pożyczka na preferencyjnych warunkach spłaty Instytucje zaangażowane Fundacja INKUBATOR Wymogi Biznes plan, 20 % wkład własny

9 FUNDUSZ MIKRO Adresaci Programu osoby zakładające własną działalność gospodarczą Maksymalna kwota PLN Forma pomocy uzyskanie pożyczki na preferencyjnych warunkach spłaty Instytucje zaangażowane Fundacja INKUBATOR Wymogi biznes plan, wypełniony wniosek

10 REGIONALNY FUNDUSZ POŻYCZKOWY Adresaci Programu mali i średni przedsiębiorcy realizujący inwestycje Maksymalna kwota PLN Forma pomocy uzyskanie pożyczki na preferencyjnych warunkach spłaty Instytucje zaangażowane Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Bank Gospodarstwa Krajowego, Fundusze pożyczkowe Wymogi złożenie kompletnego wniosku

11 FUNDUSZ PORĘCZĘŃ KREDYTOWYCH Adresaci Programu przedsiębiorstwa, które w co najmniej 50 % należą do krajowych osób fizycznych bądź prawnych Maksymalna kwota poręczenia PLN Forma pomocy poręczenie kredytowe stanowiące dodatkowe zabezpieczenie kredytu komercyjnego Instytucje zaangażowane Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego Wymogi przeznaczenie kredytu na cele inwestycyjne

12 FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ ZINTEGROWANY PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU REGIONALNEGO (ZPORR) DZIAŁANIE 2.5 PROMOCJA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

13 FUNDUSZE STRUKTURALNE UNII EUROPEJSKIEJ Adresaci Programu osoby fizyczne nie zarejestrowane jako bezrobotne, chcące założyć własną działalność gospodarczą Maksymalna kwota dotacji EURO PLN przez 6 miesięcy Forma pomocy szkolenie merytoryczne oraz jednorazowa dotacja inwestycyjna Instytucje zaangażowane Urząd Marszałkowski, agencje rozwoju regionalnego, ośrodki Krajowego Systemu Usług, agencje zatrudnienia Wymogi złożenie kompletnego wniosku

14 KORZYŚCI PŁYNĄCE Z SAMOZATRUDNIENIA WŁASNA FIRMA TO: Możliwości realizowania własnych pomysłów; Całkowity wpływ na podejmowane decyzje; Ustalenie planu i strategii działań; Ustalenie czasu pracy; Satysfakcja z osiągniętego sukcesu

15 ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z PROWADZENIE WŁASNEJ FIRMY WŁASNA FIRMA TO: Ryzyko podyktowane trudnymi warunkami rynkowymi Duża odpowiedzialność za podejmowane decyzje Duże obciążenie psychiczne Szeroki zakres dziedzin niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania firmy (księgowość, zarządzanie, marketing, finanse itp.)

16 OPRACOWANIE: Akademickie Biuro Karier Wyższej Szkoły Studiów Międzynarodowych w Łodzi ul. Brzozowa Łódź /42/