Norton Security z kopią zapasową

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Norton Security z kopią zapasową"

Transkrypt

1 TM Norton Security z kopią zapasową Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika użyto surowców wtórnych.

2 Podręcznik użytkownika programu Norton Security z kopią zapasową Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja dokumentacji 22.0 Copyright 2014 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa Symantec i logo Symantec, nazwy LiveUpdate, Norton 360 oraz Norton to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Symantec Corporation lub jej oddziałów, zarejestrowane w USA i innych krajach. Prawa autorskie do części tego produktu: Copyright Glyph & Cog, LLC. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Produkt opisany w tym dokumencie jest dystrybuowany na licencji ograniczającej jego używanie, kopiowanie, dystrybucję i dekompilację/inżynierię odwrotną. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać w jakiejkolwiek postaci za pomocą jakichkolwiek środków bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Symantec Corporation i jej oddziałów. TA DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I WSZELKIE JAWNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU I GWARANCJAMI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SĄ WYKLUCZONE W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. FIRMA SYMANTEC CORPORATION W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SZKODAMI BEZPOŚREDNIMI, POŚREDNIMI LUB WTÓRNYMI POWSTAŁYMI WSKUTEK LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM TEJ DOKUMENTACJI. FIRMA SYMANTEC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN W INFORMACJACH ZAWARTYCH W TEJ DOKUMENTACJI. Licencjonowane Oprogramowanie i Dokumentacja są uważane za komercyjne oprogramowanie komputerowe według definicji FAR, artykuł i podlegają ograniczeniom zgodnie z definicją FAR, sekcja Komercyjne oprogramowanie komputerowe ograniczone prawa oraz DFARS, artykuł , odpowiednio Prawa w komercyjnym oprogramowaniu komputerowym i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego i wszelkimi późniejszymi regulacjami. Wszelkie użytkowanie, modyfikacja, powielenie, eksploatacja, wyświetlenie lub ujawnienie Licencjonowanego Oprogramowania i Dokumentacji przez administrację państwową USA musi odbyć się w pełnej zgodzie z warunkami niniejszej Umowy. Symantec Corporation 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043

3

4 Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie Program Norton Security z kopią zapasową informacje Logowanie na konto Norton Aktywacja chroni użytkownika Wyłączanie lub włączanie funkcji Norton Community Watch Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje Usługa Norton LiveUpdate informacje Konfigurowanie ustawień sieciowego serwera proxy Reagowanie na wskaźniki stanu zabezpieczeń Rozdział 2 Monitorowanie wydajności systemu Funkcja System Insight informacje Raport 30-dniowy Rozdział 3 Utrzymywanie ochrony totalnej Ochrona totalna informacje Utrzymywanie bezpieczeństwa komputera informacje Rozwiązywanie problemów z połączeniem informacje... 86

5 Spis treści 5 Reagowanie w sytuacjach awaryjnych informacje Monitorowanie funkcji systemu zabezpieczeń informacje Rozdział 4 Skanowanie komputera Skanowania programu Norton Security z kopią zapasową informacje Skanowanie komputera informacje Skanowanie komputera przy użyciu programu Norton Power Eraser Skanowanie tablicy w serwisie Facebook Wyłączanie lub włączanie funkcji Ochrona SONAR Wykluczanie zagrożeń bezpieczeństwa ze skanowania Dodawanie elementów do okna Wykluczenia sygnatur Czyszczenie identyfikatorów plików wykluczonych podczas skanowań Tryb dyskretny włączany ręcznie informacje Tryb dyskretny włączany automatycznie informacje Tryb cichy informacje Konfigurowanie ochrony przy rozruchu Włączanie lub wyłączanie funkcji Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem Uruchamianie skanowania w wierszu polecenia

6 Spis treści 6 Rozdział 5 Rozdział 6 Reagowanie na problemy dotyczące zabezpieczeń Sposób reakcji po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa Znaczenie alertów i komunikatów Zarządzanie komunikatami i alertami informacje Typy zagrożeń bezpieczeństwa Typy zagrożeń Typy wirusów Rozdział 7 Wykonywanie rutynowych zadań Włączanie i wyłączanie automatycznych zadań Uruchamianie zadań niestandardowych Harmonogramy skanowania zabezpieczeń i wydajności Określanie limitu czasu bezczynności Rozdział 8 Ochrona działań w Internecie Inteligentna zapora informacje Usuwanie wszystkich urządzeń z listy wykluczeń funkcji zapobiegania włamaniom Lista wykluczeń funkcji zapobiegania włamaniom informacje Wyłączanie i włączanie funkcji Ochrona przeglądarki Wyłączanie lub włączanie funkcji automatycznego blokowania Wykluczanie lub uwzględnianie sygnatur ataków w celu monitorowania Wyłączanie lub włączanie powiadomień funkcji Zapobieganie włamaniom

7 Spis treści 7 Dodawanie urządzenia do listy Zaufanie urządzenia Zmiana poziomu zaufania sieci i urządzeń Konfigurowanie opcji Pokazuj raport przy uruchamianiu plików Konfigurowanie opcji Powiadomienia funkcji Download Insight Włączanie lub wyłączanie funkcji Download Intelligence Norton AntiSpam informacje Usuwanie portu poczty elektronicznej z okna Chronione porty Dodawanie portów POP3 i SMTP do okna Chronione porty Określanie użytkowania Internetu przez program Norton Security z kopią zapasową Wyłączanie lub włączanie funkcji Informacje o kosztach sieciowych Rozdział 9 Zabezpieczanie poufnych danych Funkcja Norton Safe Web informacje Ochrona przed wyłudzeniem danych informacje Sejf tożsamości informacje Pasek narzędzi Norton informacje Norton Identity Safe Rozdział 10 Utrzymywanie optymalnej konfiguracji komputera Fragmentacja dysków i plików informacje Ręczna optymalizacja dysków stałych Skuteczne stosowanie optymalizacji Czyszczenie zbędnych elementów na dysku informacje

8 Spis treści 8 Uruchamianie skanowania w celu usunięcia zbędnych elementów z dysku Generowanie raportu diagnostycznego Zarządzanie elementami z grupy Autostart Wyłączanie lub włączanie elementów z grupy Autostart Rozdział 11 Ochrona plików multimedialnych i danych Kopie zapasowe informacje Przygotowanie kopii zapasowej informacje Usuwanie zestawu kopii zapasowej Modyfikowanie lub zmiana nazwy zestawu kopii zapasowej Tworzenie nowego zestawu kopii zapasowej Tworzenie kopii zapasowych plików Przywracanie plików Dysk kopii zapasowej Norton informacje Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi informacje Uwagi dotyczące kopii zapasowej online informacje Wyłączanie lub włączanie funkcji Kopia zapasowa Wyłączanie lub włączanie opcji ustawień funkcji Kopia zapasowa Rozdział 12 Dostosowywanie ustawień Dostosowywanie ustawień programu Norton Security z kopią zapasową Włączanie lub wyłączanie usług funkcji Skróty Ustawienia automatycznej ochrony informacje

9 Spis treści 9 Ustawienia skanowań i zagrożeń informacje Ustawienia ochrony przed programami typu spyware i aktualizacji informacje Ustawienia ochrony przeglądarki przed włamaniami informacje Włączanie lub wyłączanie funkcji Zdalne zarządzanie Resetowanie hasła ustawień programu Norton Wyłączanie hasła ustawień programu Norton Zabezpieczanie ustawień programu Norton za pomocą hasła Ochrona integralności programów Norton informacje Program Norton Family informacje Rozdział 13 Znajdowanie dodatkowych rozwiązań Znajdowanie numeru wersji produktu Znajdowanie Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania Uaktualnianie produktu informacje Rozwiązywanie problemów przy użyciu programu Norton Autofix Przyczyny niepowodzeń funkcji Napraw teraz Pomoc techniczna informacje Odinstalowanie programu Norton Indeks

10 Wprowadzenie 1 Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: 1 Program Norton Security z kopią zapasową informacje 1 Logowanie na konto Norton 1 Aktywacja chroni użytkownika 1 Wyłączanie lub włączanie funkcji Norton Community Watch 1 Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje 1 Usługa Norton LiveUpdate informacje 1 Konfigurowanie ustawień sieciowego serwera proxy 1 Reagowanie na wskaźniki stanu zabezpieczeń Program Norton Security z kopią zapasową informacje Program Norton Security z kopią zapasową oferuje sprawdzoną skuteczność i stanowi szybkie oraz wszechstronne rozwiązanie zabezpieczające komputer i wszystkie działania sieciowe. Chroni przed wirusami, robakami, hakerami i sieciami typu bot. Jedna subskrypcja umożliwia ochronę maksymalnie trzech komputerów. Chroni przed kradzieżą tożsamości

11 Wprowadzenie Program Norton Security z kopią zapasową informacje 11 internetowej, zabezpiecza ważne pliki i utrzymuje szczytową wydajność komputera. Program Norton Security z kopią zapasową jest całkowicie zautomatyzowany i prosty w obsłudze. Działa dyskretnie w tle, aby utrzymać ogólną integralność systemu przy minimalnym wpływie na wydajność komputera. Program Norton, który charakteryzuje się wyjątkowym połączeniem wydajności i skuteczności ochrony, umożliwia użytkownikowi bezpieczne korzystanie z komputera i sieci. Okno główne programu Norton Security z kopią zapasową informacje Okno główne programu Norton stanowi interfejs zarządzania zabezpieczeniami. W oknie głównym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu i monitorować wydajność komputera. Podczas używania komputera produkt Norton monitoruje poziom zabezpieczeń komputera i działań użytkownika przed zagrożeniami i szkodami. Program Norton wyświetla stan ochrony komputera w oknie głównym. W zależności od stanu zabezpieczeń komputera, program Norton wyświetla stan systemu Bezpieczny, Wymaga uwagi lub Zagrożony. Jeśli wyświetlany jest stan systemu Wymagana uwaga lub Zagrożony, w dolnej części okna głównego kliknij pozycję Napraw teraz, aby wyeliminować wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa na komputerze. Opcje dostępne w oknie głównym stanowią zestawienie najważniejszych problemów z zabezpieczeniami i z wydajnością komputera. Są to: Zabezpieczenia Obejmuje wszystkie funkcje dotyczące ochrony przed wirusami i programami typu spyware oraz inne funkcje zabezpieczające.

12 Wprowadzenie Program Norton Security z kopią zapasową informacje 12 Tożsamość Obejmuje ochronę przed wyłudzaniem danych i fałszywymi witrynami internetowymi. Kopia zapasowa Obejmuje funkcje tworzenia automatycznych i niestandardowych kopii zapasowych oraz ich przywracania. Wydajność Zawiera funkcje optymalizacji wydajności, na przykład czyszczenie zbędnych plików. Łącze Raport 30-dniowy u góry głównego okna programu zawiera podsumowanie wszystkich operacji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wykonanych przez program Norton w ciągu ostatnich 30 dni. Łącze Ustawienia w górnej części okna głównego umożliwia dostęp do okna Ustawienia i konfigurację różnych funkcji oferowanych przez produkt Norton. Po kliknięciu opcji Uzyskaj pomoc techniczną w menu rozwijanym Pomoc program Norton Autofix przeprowadza skanowanie w celu automatycznego rozwiązania problemów. Więcej informacji można uzyskać, klikając łącze Otwórz internetową stronę pomocy technicznej w oknie programu Norton Autofix. Łącze to umożliwia dostęp do strony pomocy technicznej. Gdy wyświetlany jest stan systemu Zagrożony lub Wymaga uwagi, w części tej automatycznie oferowana jest opcja Napraw teraz, umożliwiająca wyeliminowanie wszystkich problemów naraz.

13 Wprowadzenie Program Norton Security z kopią zapasową informacje 13 Opcje dostępne po dwukrotnym kliknięciu opcji Więcej produktów pomagają realizować następujące zadania: Dodaj urządzenia Umożliwia zainstalowanie najnowszej wersji programu Norton na innych urządzeniach. Dzięki temu można mieć pewność, że program Norton chroni komputer i inne urządzenia. Aby uzyskać dostęp do konta Norton, można skorzystać z opcji Otwórz program Norton. Do zalogowania się można użyć poświadczeń konta Norton. Po zalogowaniu się można użyć następujących opcji: 1 Pobierz produkt Norton : Ta opcja umożliwia pobranie programu Norton na bieżące lub inne urządzenie. w Konto Norton może być niedostępne w niektórych wersjach programu Norton Security z kopią zapasową.

14 Wprowadzenie Program Norton Security z kopią zapasową informacje 14 Family Umożliwia monitorowanie operacji internetowych dzieci. Program Norton Family zapewnia zaawansowane metody monitorowania operacji internetowych dzieci. w Funkcja Norton Family jest dostępna tylko w niektórych wersjach programu Norton Security z kopią zapasową. W takich przypadkach dostęp do opcji funkcji Norton Family jest więc niemożliwy. Gdy użytkownik kliknie ikonę Family, w oknie głównym programu Norton Security z kopią zapasową wyświetlone zostanie zestawienie funkcji służących do ochrony członków rodziny w Internecie. Kliknij opcję Zarejestruj się teraz za DARMO, aby przejść do strony Norton Family. Do programu Norton Family można zalogować się przy użyciu poświadczeń logowania konta Norton. Jeśli produkt jest zarejestrowany na koncie Norton, użytkownik zostanie od razu zalogowany na stronie programu Norton Family.

15 Wprowadzenie Logowanie na konto Norton 15 Studio Umożliwia dostęp do programu Norton Studio. Program Norton Studio to aplikacja systemu Windows 8, która umożliwia zarządzanie programami Norton i kluczami programów Norton z jednej lokalizacji. Można sprawdzić stan zabezpieczeń poszczególnych urządzeń i rozwiązać problemy związane z zabezpieczeniami, korzystając z programu Norton Studio w dowolnym miejscu na świecie. Można przejść do witryny Windows 8 App Store, aby pobrać i zainstalować program Norton Studio. w Opcja ta jest wyświetlana tylko w systemie Windows 8. Opcja ta jest dostępna tylko w niektórych wersjach programu Norton Security z kopią zapasową. U dołu okna głównego wyświetlany jest stan aktywacji lub subskrypcji. W celu aktywacji lub subskrypcji programu Norton można użyć opcji Aktywuj teraz. Logowanie na konto Norton Konto Norton umożliwia uzyskanie dostępu do ofert firmy Norton, takich jak program Norton Security z kopią zapasową, Norton Family itd. W celu wykonania następujących czynności związanych z programem Norton należy zalogować się na konto Norton:

16 Wprowadzenie Logowanie na konto Norton 16 1 Aktywacji produktów. 1 Odnowienia subskrypcji. 1 Sprawdzenia stanu subskrypcji. 1 Uzyskania dostępu do kopii zapasowej. 1 Utworzenia magazynu w chmurze lub uzyskania do niego dostępu. Konto Norton oferuje wiele korzyści, między innymi: 1 Proste zarządzanie wszystkimi produktami marki Norton w jednym miejscu. 1 Wygodny proces ponownej instalacji programów marki Norton za pomocą kluczy produktu przechowywanych na koncie. 1 Kupienie dodatkowej pamięci masowej na kopie zapasowe online. w Jak zalogować się na konto Norton? W celu zalogowania się potrzebne są adres i hasło, które użyte były podczas rejestracji konta Norton. W wymagane pola wpisz adres i hasło oraz kliknij pozycję Zaloguj. W przypadku stałego zalogowania na konto Norton nie ma potrzeby każdorazowego wprowadzania poświadczeń konta Norton w celu uzyskania dostępu do pewnych funkcji. Jeżeli wybrana została opcja Weryfikacja w dwóch krokach, należy oprócz hasła użyć kodu weryfikującego w celu uzyskania dostępu do konta Norton. Więcej informacji: Konto Norton Weryfikacja w dwóch krokach. Nie pamiętam hasła konta Norton Po pierwsze, należy upewnić się, że ma się połączenie z Internetem. W celu zalogowania się na konto Norton należy połączyć się z Internetem. Następnie należy sprawdzić podany adres i hasło. Jeżeli w dalszym ciągu nie można się zalogować, należy wykonać następujące czynności:

17 Wprowadzenie Logowanie na konto Norton 17 1 Kliknąć łącze Nie pamiętasz hasła?. 2 Wpisać adresu użyty w celu zarejestrowania konta Norton. Otrzymasz wiadomość umożliwiającą zresetowanie hasła. 3 Otwórz wiadomość i kliknij łącze Resetowanie hasła w celu utworzenia nowego hasła. Nie wiem, czy mam konto Norton Jeżeli masz zainstalowany lub aktywowany program Norton Security z kopią zapasową, najprawdopodobniej masz również konto Norton. W celu zainstalowania lub aktywowania programu Norton Security z kopią zapasową niezbędne jest konto Norton. Jeżeli program Norton Security z kopią zapasową został kupiony w sklepie Norton, konto Norton zostaje utworzone automatycznie. Jeżeli dokonano rejestracji innych produktów marki Norton, prawdopodobnie masz konto Norton. Niemniej jednak upewnij się, że używasz konta, z którym skojarzona jest licencja na program Norton Security z kopią zapasową. Chcę utworzyć konto Norton Account Jeżeli na pewno nie masz konta Norton, możesz je bezpłatnie utworzyć. Potrzebny jest tylko prawidłowy adres . Firma Symantec będzie wysyłać na ten adres aktualizacje produktu i inne informacje związane z kontem użytkownika. Aby utworzyć konto Norton: 1 Kliknij pozycję Zarejestruj teraz! 2 Wprowadź prawidłowy adres i hasło do konta. Poświadczenia te będą niezbędne do zalogowania się na konto Norton w przyszłości. 3 Wybierz swój region. 4 Przeczytaj zasady ochrony danych osobowych i zaakceptuj je. 5 Kliknij pozycję Zarejestruj.

18 Wprowadzenie Aktywacja chroni użytkownika 18 Aktywacja chroni użytkownika Aktywacja produktu potwierdza, że użytkownik ma uprawnienia do korzystania z oprogramowania i rozpoczyna subskrypcję. Dzięki niej można mieć pewność, że na komputerze zainstalowano oryginalny produkt Norton. Tylko oryginalne produkty Norton mogą pobierać aktualizacje firmy Symantec i w ten sposób chronić użytkownika przed zagrożeniami. Aktywacja produktu to prosty proces chroniący użytkowników przed pirackim lub fałszywym oprogramowaniem. Pirackie oprogramowanie to oprogramowanie kopiowane lub rozpowszechniane nielegalnie, bez odpowiednich licencji. Użytkownicy korzystający z pirackiego oprogramowania narażają się na zagrożenia ze strony wirusów, naruszeń zabezpieczeń, awarii systemu i nie tylko. Do aktywacji produktu niezbędne są następujące elementy: 1 licencja lub klucz produktu, 1 konto Norton, 1 połączenie internetowe. Po aktywacji programu Norton Security z kopią zapasową wyświetlony zostanie monit o zalogowanie się na konto Norton. Jeśli chcesz utworzyć konto lub masz problem z uzyskaniem do niego dostępu, Patrz Logowanie na konto Norton na stronie 15 Na koncie Norton przechowywane są wszystkie zarejestrowane licencje, które użytkownik może wykorzystywać razem z produktami Norton. Po zalogowaniu się możesz wykonać jedną z następujących czynności, aby aktywować produkt: 1 Wprowadź klucz produktu. Aby uzyskać pomoc na temat lokalizacji klucza produktu, patrz Patrz Gdzie znajduje się klucz produktu lub kod PIN? na stronie 19 1 Użyj istniejącej licencji na ten produkt. Jeśli użytkownik zakupił produkt ze Sklepu Norton lub już

19 Wprowadzenie Aktywacja chroni użytkownika 19 w wcześniej aktywował swój produkt, licencja zostanie automatycznie zarejestrowana na koncie Norton. Możesz również w prosty sposób przenieść licencję z jednego urządzenia na inne. Po przeniesieniu licencji z jednego urządzenia na inne, urządzenie, z którego przeniesiono licencję, przestaje być chronione. 1 Kup nową subskrypcję. Alerty dotyczące aktywacji zaczynają wyświetlać się na kilka dni przed datą upłynięcia ważności. W razie niedokonania aktywacji w czasie określonym w alercie produkt przestanie działać. Niemniej jednak można aktywować go po upływie tego czasu, ale do chwili aktywacji produktu komputer nie będzie chroniony. Aby aktywować program Norton Security z kopią zapasową: 1 W oknie głównym programu Norton Security z kopią zapasową kliknij pozycję Aktywuj teraz. Opcję Aktywuj teraz można również kliknąć z poziomu okna alertu dotyczącego aktywacji. 2 Po wyświetleniu monitu zaloguj się na konto Norton przy użyciu własnych poświadczeń Norton. 3 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Jeśli dysponujesz kluczem produktu, kliknij opcję Wprowadź klucz, wprowadź klucz produktu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 1 Jeśli dysponujesz dostępnymi licencjami, wybierz subskrypcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 1 Jeśli chcesz zakupić licencję, kliknij opcję Kup subskrypcję. Przejdziesz na stronę Sklepu Norton, gdzie możesz dokonać zakupu licencji. Gdzie znajduje się klucz produktu lub kod PIN? Lokalizacja klucza produktu różni się w zależności od metody zakupu produktu. Klucz produktu to

20 Wprowadzenie Aktywacja chroni użytkownika 20 niepowtarzalny klucz, niezbędny do aktywacji produktu Norton na komputerze. Klucz produktu to 25-znakowy ciąg alfanumeryczny przedstawiony w rozdzielonych łącznikami pięciu grupach po pięć znaków. Jeśli produkt został zakupiony u usługodawcy, potrzebny będzie aktywacyjny kod PIN. Kod PIN to 13-znakowy kod alfanumeryczny dostarczany przez usługodawcę. Aby zlokalizować kod PIN, patrz Patrz Znajdowanie kodu PIN na stronie 21 Znajdowanie klucza produktu Norton Security z kopią zapasową 1 Po zakupie produktu Norton ze strony Sklep Norton lub zarejestrowaniu produktu na koncie Norton użytkownik może zalogować się na to konto i pobrać klucz produktu. 1 Jeśli program Norton Security z kopią zapasową został zakupiony na stronach innych firm lub w detalicznych punktach sprzedaży, Patrz Inne metody znajdowania klucza produktu na stronie 20 Pobieranie klucza produktu ze strony Norton 1 Zaloguj się na stronie Norton. 2 Na wyświetlonej stronie kliknij pozycję Usługi. 3 Kliknij produkt Norton, dla którego chcesz wyświetlić klucz produktu. 4 Zapisz lub skopiuj klucz produktu. Inne metody znajdowania klucza produktu 1 W przypadku zakupu programu Norton Security z kopią zapasową na stronach innych firm klucz produktu znajduje się w wiadomości z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli wiadomości tej nie można znaleźć w skrzynce odbiorczej, należy sprawdzić folder ze spamem.

21 Wprowadzenie Aktywacja chroni użytkownika 21 1 W przypadku zakupu programu Norton Security z kopią zapasową jako produktu w pudełku klucz produktu jest umieszczony w formie naklejki z tyłu opakowania lub karty wewnątrz pudełka. 1 Jeśli produkt został fabrycznie zainstalowany na urządzeniu, klucz produktu można znaleźć w pliku tekstowym w lokalizacji Pliki programu > Symantec. Jeśli nie można zlokalizować pliku tekstowego, należy skontaktować się z producentem urządzenia. Niektórzy producenci mogą dostarczać klucz produktu w formie karty aktywacyjnej. Znajdowanie kodu PIN 1 Usługodawca może wysłać kod PIN na zarejestrowany adres . Jeśli nie można znaleźć wiadomości , należy sprawdzić folder ze spamem. Jeśli nadal nie można zlokalizować kodu PIN, należy skontaktować się z usługodawcą. 1 Kod PIN można również znaleźć w folderze Symantec, znajdującym się w folderze Moje dokumenty. Problemy podczas aktywacji informacje Jeśli nie można połączyć się z serwerami firmy Symantec w celu aktywacji produktu, najpierw należy sprawdzić połączenie internetowe. Następnie należy sprawdzić, czy na komputerze działa oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej (zainstalowane lokalnie albo na serwerach usługodawcy internetowego), które może blokować połączenia. W razie stosowania oprogramowania do kontroli rodzicielskiej może wystąpić problem z połączeniem. W razie podejrzenia, że komunikacja jest blokowana przez kontrolę rodzicielską, narzędzia kontroli rodzicielskiej należy tak skonfigurować, aby wyłączyć blokowanie procedury aktywacji. Aby zmienić konfigurację, należy się zalogować w programie do kontroli rodzicielskiej (lub w Internecie za pośrednictwem usługodawcy internetowego) jako administrator.

22 Wprowadzenie Wyłączanie lub włączanie funkcji Norton Community Watch 22 Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy. Aby skonfigurować ustawienia serwera proxy, należy przejść do okna głównego programu Norton Security z kopią zapasową, a następnie kliknąć pozycję Ustawienia > Ustawienia administracyjne > Ustawienia sieciowego serwera proxy > Konfiguruj. Wyłączanie lub włączanie funkcji Norton Community Watch w Program Norton Community Watch ułatwia identyfikowanie nowych zagrożeń bezpieczeństwa poprzez wysyłanie wybranych danych dotyczących zabezpieczeń i aplikacji do firmy Symantec w celu analizy. Analiza ta ułatwia firmie Symantec dostarczanie rozwiązań skuteczniej identyfikujących nowe zagrożenia. Firma Symantec ocenia te dane w celu wykrycia nowych zagrożeń i ich źródeł. Zbiorowy wkład użytkowników produktów zabezpieczających marki Norton przyspiesza opracowanie rozwiązań problemów związanych z tymi zagrożeniami. Opcja Norton Community Watch umożliwia wysłanie informacji o podejrzanym pliku do firmy Symantec w celu analizy. Firma Symantec ocenia te dane w celu wykrycia nowych zagrożeń i ich źródeł. Funkcja Norton Insight wykorzystuje dane przeanalizowane przez firmę Symantec do wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa. Funkcja Norton Community Watch zbiera i wysyła szczegółowe dane dotyczące jedynie błędów i składników programów Norton. Nie zbiera ani nie przechowuje żadnych informacji osobistych żadnego użytkownika. W oknie Historia zabezpieczeń można sprawdzić informacje, które zostały wysłane do firmy Symantec.

23 Wprowadzenie Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje 23 Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Norton Community Watch : 1 W oknie głównym programu Norton Security z kopią zapasową kliknij pozycję Ustawienia. 2 W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne. 3 W oknie Ustawienia administracyjne, w wierszu Norton Community Watch wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Aby wyłączyć funkcję Norton Community Watch, przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył. 1 Aby włączyć funkcję Norton Community Watch, przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie Wł. 4 Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje Program Norton Bootable Recovery Tool skanuje komputer w poszukiwaniu wirusów, programów typu spyware oraz innych zagrożeń bezpieczeństwa i usuwa je. Na infekcję wirusową komputera wskazuje każdy z następujących objawów: 1 Nie można zainstalować programu Norton Security z kopią zapasową. 1 Nie można uruchomić komputera. 1 Komputer działa bardzo wolno. Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool jest zintegrowane ze środowiskiem Microsoft Windows Preinstallation Environment (WinPE). W związku z tym narzędzie Norton Bootable Recovery Tool można uruchomić jedynie z dysku DVD lub USB. Do utworzenia dysku DVD lub USB z programem Norton Bootable

24 Wprowadzenie Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje 24 w Recovery Tool należy użyć Kreatora narzędzia Norton Bootable Recovery Tool. Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool w środowisku WinPE może działać przez czas nie dłuższy niż 72 godziny. Jeśli narzędzie Norton Bootable Recovery Tool będzie działać dłużej niż 72 godziny, komputer zostanie ponownie uruchomiony bez powiadomienia. Dysku DVD lub USB z programem Norton Bootable Recovery Tool można użyć w celu przywrócenia komputera zainfekowanego wirusami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Ten program zabezpieczający nie stanowi zamiennika systemu ciągłej ochrony w czasie rzeczywistym przed najnowszymi wirusami i zagrożeniami bezpieczeństwa. Aby chronić komputer przed infekcjami w przyszłości, należy zainstalować program Norton Security z kopią zapasową lub nadal używać już zakupionego programu Symantec Endpoint Protection. Program Norton Bootable Recovery Tool wykrywa i eliminuje następujące zagrożenia bezpieczeństwa: Wirusy Programy infekujące inny program, sektor rozruchowy, sektor partycji lub dokument poprzez wstawienie się lub dołączenie się do niego. Większość wirusów tylko się powiela, ale wiele z nich wyrządza również szkody. Konie trojańskie Programy zawierające destrukcyjny kod, ukryte w czymś pozornie niewinnym, takim jak gra lub program narzędziowy.

25 Wprowadzenie Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje 25 Narzędzia hakerskie Programy używane przez hakerów do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do komputera. Narzędziem hakerskim jest na przykład program śledzący i zapisujący poszczególne naciśnięcia klawiszy, a następnie wysyłający te informacje do hakera. Spyware Programy mogące skanować system lub monitorować operacje i przekazywać informacje do innych komputerów lub lokacji w cyberprzestrzeni. Adware Programy ułatwiające dostarczanie treści reklamowych we własnym oknie albo w interfejsie użytkownika innego programu. Programy śledzące Programy śledzące operacje systemu, zbierające informacje o systemie lub śledzące nawyki użytkownika i przekazujące te informacje innym organizacjom. Informacje zbierane przez takie programy nie są poufne ani nie umożliwiają identyfikacji osób. Programy śledzące są instalowane za zgodą użytkownika, mogą być również częścią instalacji innego oprogramowania.

26 Wprowadzenie Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje 26 Pobieranie Kreatora narzędzia Norton Bootable Recovery Tool Jeśli próba instalacji programu Norton nie powiedzie się, można pobrać Kreatora narzędzia Norton Bootable Recovery Tool. Ten prosty w obsłudze kreator ułatwia utworzenie narzędzia Norton Bootable Recovery Tool na dysku DVD lub USB. Za pomocą narzędzia Norton Bootable Recovery Tool można przeskanować komputer i usunąć wszelkie zagrożenia uniemożliwiające prawidłową instalację. Zalecane jest pobranie i zainstalowanie Kreatora narzędzia Norton Bootable Recovery Tool na komputerze, na którym nie ma żadnych zagrożeń bezpieczeństwa, a następnie utworzenie narzędzia Norton Bootable Recovery Tool. W razie utworzenia narzędzia Norton Bootable Recovery Tool na zainfekowanym komputerze ratunkowy dysk DVD lub USB może zostać zainfekowany. Kreatora narzędzia Norton Bootable Recovery Tool można pobrać na jeden z następujących sposobów: 1 Za pomocą menu Start. 1 Ze strony pomocy technicznej. Aby pobrać Kreatora narzędzia Norton Bootable Recovery Tool za pomocą menu Start: 1 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 W systemie Windows XP kliknij przycisk Start > Programy > Norton Security z kopią zapasową > Norton Recovery Tools. 1 W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk Start > Wszystkie Programy > Norton Security z kopią zapasową > Norton Recovery Tools. 1 W systemie Windows 8 można pobrać Kreatora narzędzia Norton Bootable Recovery Tool z internetowej strony pomocy technicznej Norton. 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Norton 360TM. Instrukcja obsługi produktu

Norton 360TM. Instrukcja obsługi produktu Norton 360TM Instrukcja obsługi produktu Instrukcja obsługi produktu Norton 360 Oprogramowanie opisane w niniejszej instrukcji jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi produktu

Instrukcja obsługi produktu Instrukcja obsługi produktu Instrukcja obsługi produktu Norton Internet Security Oprogramowanie opisane w niniejszej instrukcji jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Norton Security. Podręcznik użytkownika

Norton Security. Podręcznik użytkownika Norton Security Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji

Bardziej szczegółowo

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Norton AntiVirus Instrukcja obsługi produktu Oprogramowanie opisane w niniejszej instrukcji jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Norton 360TM Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika programu Norton 360 Online Wersja dokumentacji 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencjonowane Oprogramowanie i Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Spis treści: 1. Pobranie aplikacji... 2 2. Proces automatycznej instalacji i aktywacji... 5 3. Instalacja z użyciem kodu PIN...

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Spis treści F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.2 Jak upewnić się, że komputer jest chroniony...4

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server. Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server Przewodnik Szybki start Program ESET Smart Security stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym kodem. Program

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Linux - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystując aparat

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA JEDNOSTANOWISKOWA INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Użytkownicy korzystający z systemów operacyjnych Windows 2000, XP lub Vista na swoich komputerach muszą zalogować się z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus 4 stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH

INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH INSTRUKCJA INSTALACJI OPROGRAMOWANIA MICROSOFT LYNC 2010 ATTENDEE ORAZ KORZYTANIA Z WYKŁADÓW SYNCHRONICZNYCH Wstęp Warunkiem uczestnictwa w wykładzie zdalnym jest zainstalowanie na komputerze ucznia uczestnika

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

HP Designjet Partner Link. Instrukcje

HP Designjet Partner Link. Instrukcje HP Designjet Partner Link Instrukcje 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje prawne Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Jedyna gwarancja, jakiej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji oprogramowania

Podręcznik instalacji oprogramowania Podręcznik instalacji oprogramowania W tym podręczniku opisano, jako zainstalować oprogramowanie w przypadku drukarek podłączanych przez USB lub sieć. Połączenie sieciowe jest niedostępne w przypadku modeli

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Norton 360 TM. Instrukcja użytkowania

Norton 360 TM. Instrukcja użytkowania Norton 360 TM Instrukcja użytkowania Spis treści: 1. Funkcjonalności aplikacji Norton 360 TM... 3 1.1. Zabezpieczenia komputera... 3 1.1.1. Szczegóły... 3 1.1.2. Skanowanie... 4 1.1.3. Norton LiveUpdate...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3

Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Co zrobić po instalacji...4 1.1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.1.2 Otwieranie produktu...4 1.2 Jak upewnić

Bardziej szczegółowo

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu dla systemu MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security Pro zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystuj ąc aparat

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 8

ESET SMART SECURITY 8 ESET SMART SECURITY 8 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Smart Security

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6

ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 ESET NOD32 ANTIVIRUS 6 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

ESET SMART SECURITY 7

ESET SMART SECURITY 7 ESET SMART SECURITY 7 Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET Smart

Bardziej szczegółowo

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I:

Drogi Kliencie! Przed odzyskaniem/wycofaniem. Możliwość I: Drogi Kliencie! W mało prawdopodobnym przypadku, że po uaktualnieniu do systemu Windows 10 zechcesz wrócić do starszej wersji systemu Windows, masz do wyboru dwie niżej opisane możliwości działania. Możliwość

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

ESET INTERNET SECURITY 10

ESET INTERNET SECURITY 10 ESET INTERNET SECURITY 10 Microsoft Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Internet Security to kompleksowe oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer)

Opcje Fiery1.3 pomoc (serwer) 2015 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 28 stycznia 2015 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1 Treść zadania:

Zadanie 1 Treść zadania: Zadanie 1 Treść zadania: 1 2 Komentarz do zadania: Ocenie podlegały następujące elementy projektu: 1. Tytuł pracy egzaminacyjnej. 2. Założenia do projektu. 3. Lista prawdopodobnych przyczyn usterki systemu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora systemu

Podręcznik administratora systemu Podręcznik administratora systemu Medtronic MiniMed Northridge, CA 91325 USA 800-646-4633 (800-MiniMed) 818.576.5555 www.minimed.com Przedstawiciel w Unii Europejskiej Medtronic B.V. Earl Bakkenstraat

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Norton 360 Najczęściej zadawane pytania

Norton 360 Najczęściej zadawane pytania Norton 360 Najczęściej zadawane pytania 1. Czym jest Norton 360? Norton 360 to oprogramowanie przygotowane przez firmę Symantec specjalnie dla klientów T-Mobile. Główne cechy oprogramowania : jest to kompletny

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej

Technik informatyk. pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Technik informatyk pierwszy próbny egzamin zawodowy w ostatniej klasie technikum i szkoły policealnej Informacje dla nauczyciela sprawdzającego prace egzaminacyjne Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie Capture Pro

Oprogramowanie Capture Pro Oprogramowanie Capture Pro Wprowadzenie A-61640_pl Wprowadzenie do programów Kodak Capture Pro i Capture Pro Limited Edition Instalowanie oprogramowania: Kodak Capture Pro i Network Edition... 1 Instalowanie

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu

Przywracanie systemu Przywracanie systemu Przywracanie systemu Windows XP za pomocą narzędzia Przywracanie systemu Przywracanie systemu (ang. System restore) - komponent systemów operacyjnych Windows ME, Windows XP i Windows

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8.

Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. Nota Aplikacyjna 0037 Instalacja oprogramowania Rigel Med-eBase dla systemów Windows XP, 7 oraz 8. W celu instalacji oprogramowania Rigel Med-eBase należy spełnić minimalne wymagania sprzętowe opisane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI

STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI STATISTICA 8 WERSJA SIECIOWA CONCURRENT INSTRUKCJA INSTALACJI Uwagi: 1. Instalacja wersji sieciowej concurrent składa się z dwóch części: a) instalacji na serwerze oraz b) instalacji na każdej stacji roboczej.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo