Norton Security z kopią zapasową

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Norton Security z kopią zapasową"

Transkrypt

1 TM Norton Security z kopią zapasową Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika użyto surowców wtórnych.

2 Podręcznik użytkownika programu Norton Security z kopią zapasową Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja dokumentacji 22.0 Copyright 2014 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa Symantec i logo Symantec, nazwy LiveUpdate, Norton 360 oraz Norton to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Symantec Corporation lub jej oddziałów, zarejestrowane w USA i innych krajach. Prawa autorskie do części tego produktu: Copyright Glyph & Cog, LLC. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Produkt opisany w tym dokumencie jest dystrybuowany na licencji ograniczającej jego używanie, kopiowanie, dystrybucję i dekompilację/inżynierię odwrotną. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać w jakiejkolwiek postaci za pomocą jakichkolwiek środków bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Symantec Corporation i jej oddziałów. TA DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I WSZELKIE JAWNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU I GWARANCJAMI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SĄ WYKLUCZONE W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. FIRMA SYMANTEC CORPORATION W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SZKODAMI BEZPOŚREDNIMI, POŚREDNIMI LUB WTÓRNYMI POWSTAŁYMI WSKUTEK LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM TEJ DOKUMENTACJI. FIRMA SYMANTEC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN W INFORMACJACH ZAWARTYCH W TEJ DOKUMENTACJI. Licencjonowane Oprogramowanie i Dokumentacja są uważane za komercyjne oprogramowanie komputerowe według definicji FAR, artykuł i podlegają ograniczeniom zgodnie z definicją FAR, sekcja Komercyjne oprogramowanie komputerowe ograniczone prawa oraz DFARS, artykuł , odpowiednio Prawa w komercyjnym oprogramowaniu komputerowym i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego i wszelkimi późniejszymi regulacjami. Wszelkie użytkowanie, modyfikacja, powielenie, eksploatacja, wyświetlenie lub ujawnienie Licencjonowanego Oprogramowania i Dokumentacji przez administrację państwową USA musi odbyć się w pełnej zgodzie z warunkami niniejszej Umowy. Symantec Corporation 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043

3

4 Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie Program Norton Security z kopią zapasową informacje Logowanie na konto Norton Aktywacja chroni użytkownika Wyłączanie lub włączanie funkcji Norton Community Watch Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje Usługa Norton LiveUpdate informacje Konfigurowanie ustawień sieciowego serwera proxy Reagowanie na wskaźniki stanu zabezpieczeń Rozdział 2 Monitorowanie wydajności systemu Funkcja System Insight informacje Raport 30-dniowy Rozdział 3 Utrzymywanie ochrony totalnej Ochrona totalna informacje Utrzymywanie bezpieczeństwa komputera informacje Rozwiązywanie problemów z połączeniem informacje... 86

5 Spis treści 5 Reagowanie w sytuacjach awaryjnych informacje Monitorowanie funkcji systemu zabezpieczeń informacje Rozdział 4 Skanowanie komputera Skanowania programu Norton Security z kopią zapasową informacje Skanowanie komputera informacje Skanowanie komputera przy użyciu programu Norton Power Eraser Skanowanie tablicy w serwisie Facebook Wyłączanie lub włączanie funkcji Ochrona SONAR Wykluczanie zagrożeń bezpieczeństwa ze skanowania Dodawanie elementów do okna Wykluczenia sygnatur Czyszczenie identyfikatorów plików wykluczonych podczas skanowań Tryb dyskretny włączany ręcznie informacje Tryb dyskretny włączany automatycznie informacje Tryb cichy informacje Konfigurowanie ochrony przy rozruchu Włączanie lub wyłączanie funkcji Wczesne włączanie ochrony przed destrukcyjnym oprogramowaniem Uruchamianie skanowania w wierszu polecenia

6 Spis treści 6 Rozdział 5 Rozdział 6 Reagowanie na problemy dotyczące zabezpieczeń Sposób reakcji po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa Znaczenie alertów i komunikatów Zarządzanie komunikatami i alertami informacje Typy zagrożeń bezpieczeństwa Typy zagrożeń Typy wirusów Rozdział 7 Wykonywanie rutynowych zadań Włączanie i wyłączanie automatycznych zadań Uruchamianie zadań niestandardowych Harmonogramy skanowania zabezpieczeń i wydajności Określanie limitu czasu bezczynności Rozdział 8 Ochrona działań w Internecie Inteligentna zapora informacje Usuwanie wszystkich urządzeń z listy wykluczeń funkcji zapobiegania włamaniom Lista wykluczeń funkcji zapobiegania włamaniom informacje Wyłączanie i włączanie funkcji Ochrona przeglądarki Wyłączanie lub włączanie funkcji automatycznego blokowania Wykluczanie lub uwzględnianie sygnatur ataków w celu monitorowania Wyłączanie lub włączanie powiadomień funkcji Zapobieganie włamaniom

7 Spis treści 7 Dodawanie urządzenia do listy Zaufanie urządzenia Zmiana poziomu zaufania sieci i urządzeń Konfigurowanie opcji Pokazuj raport przy uruchamianiu plików Konfigurowanie opcji Powiadomienia funkcji Download Insight Włączanie lub wyłączanie funkcji Download Intelligence Norton AntiSpam informacje Usuwanie portu poczty elektronicznej z okna Chronione porty Dodawanie portów POP3 i SMTP do okna Chronione porty Określanie użytkowania Internetu przez program Norton Security z kopią zapasową Wyłączanie lub włączanie funkcji Informacje o kosztach sieciowych Rozdział 9 Zabezpieczanie poufnych danych Funkcja Norton Safe Web informacje Ochrona przed wyłudzeniem danych informacje Sejf tożsamości informacje Pasek narzędzi Norton informacje Norton Identity Safe Rozdział 10 Utrzymywanie optymalnej konfiguracji komputera Fragmentacja dysków i plików informacje Ręczna optymalizacja dysków stałych Skuteczne stosowanie optymalizacji Czyszczenie zbędnych elementów na dysku informacje

8 Spis treści 8 Uruchamianie skanowania w celu usunięcia zbędnych elementów z dysku Generowanie raportu diagnostycznego Zarządzanie elementami z grupy Autostart Wyłączanie lub włączanie elementów z grupy Autostart Rozdział 11 Ochrona plików multimedialnych i danych Kopie zapasowe informacje Przygotowanie kopii zapasowej informacje Usuwanie zestawu kopii zapasowej Modyfikowanie lub zmiana nazwy zestawu kopii zapasowej Tworzenie nowego zestawu kopii zapasowej Tworzenie kopii zapasowych plików Przywracanie plików Dysk kopii zapasowej Norton informacje Rozwiązania problemów z kopiami zapasowymi informacje Uwagi dotyczące kopii zapasowej online informacje Wyłączanie lub włączanie funkcji Kopia zapasowa Wyłączanie lub włączanie opcji ustawień funkcji Kopia zapasowa Rozdział 12 Dostosowywanie ustawień Dostosowywanie ustawień programu Norton Security z kopią zapasową Włączanie lub wyłączanie usług funkcji Skróty Ustawienia automatycznej ochrony informacje

9 Spis treści 9 Ustawienia skanowań i zagrożeń informacje Ustawienia ochrony przed programami typu spyware i aktualizacji informacje Ustawienia ochrony przeglądarki przed włamaniami informacje Włączanie lub wyłączanie funkcji Zdalne zarządzanie Resetowanie hasła ustawień programu Norton Wyłączanie hasła ustawień programu Norton Zabezpieczanie ustawień programu Norton za pomocą hasła Ochrona integralności programów Norton informacje Program Norton Family informacje Rozdział 13 Znajdowanie dodatkowych rozwiązań Znajdowanie numeru wersji produktu Znajdowanie Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania Uaktualnianie produktu informacje Rozwiązywanie problemów przy użyciu programu Norton Autofix Przyczyny niepowodzeń funkcji Napraw teraz Pomoc techniczna informacje Odinstalowanie programu Norton Indeks

10 Wprowadzenie 1 Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: 1 Program Norton Security z kopią zapasową informacje 1 Logowanie na konto Norton 1 Aktywacja chroni użytkownika 1 Wyłączanie lub włączanie funkcji Norton Community Watch 1 Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje 1 Usługa Norton LiveUpdate informacje 1 Konfigurowanie ustawień sieciowego serwera proxy 1 Reagowanie na wskaźniki stanu zabezpieczeń Program Norton Security z kopią zapasową informacje Program Norton Security z kopią zapasową oferuje sprawdzoną skuteczność i stanowi szybkie oraz wszechstronne rozwiązanie zabezpieczające komputer i wszystkie działania sieciowe. Chroni przed wirusami, robakami, hakerami i sieciami typu bot. Jedna subskrypcja umożliwia ochronę maksymalnie trzech komputerów. Chroni przed kradzieżą tożsamości

11 Wprowadzenie Program Norton Security z kopią zapasową informacje 11 internetowej, zabezpiecza ważne pliki i utrzymuje szczytową wydajność komputera. Program Norton Security z kopią zapasową jest całkowicie zautomatyzowany i prosty w obsłudze. Działa dyskretnie w tle, aby utrzymać ogólną integralność systemu przy minimalnym wpływie na wydajność komputera. Program Norton, który charakteryzuje się wyjątkowym połączeniem wydajności i skuteczności ochrony, umożliwia użytkownikowi bezpieczne korzystanie z komputera i sieci. Okno główne programu Norton Security z kopią zapasową informacje Okno główne programu Norton stanowi interfejs zarządzania zabezpieczeniami. W oknie głównym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu i monitorować wydajność komputera. Podczas używania komputera produkt Norton monitoruje poziom zabezpieczeń komputera i działań użytkownika przed zagrożeniami i szkodami. Program Norton wyświetla stan ochrony komputera w oknie głównym. W zależności od stanu zabezpieczeń komputera, program Norton wyświetla stan systemu Bezpieczny, Wymaga uwagi lub Zagrożony. Jeśli wyświetlany jest stan systemu Wymagana uwaga lub Zagrożony, w dolnej części okna głównego kliknij pozycję Napraw teraz, aby wyeliminować wszystkie zagrożenia bezpieczeństwa na komputerze. Opcje dostępne w oknie głównym stanowią zestawienie najważniejszych problemów z zabezpieczeniami i z wydajnością komputera. Są to: Zabezpieczenia Obejmuje wszystkie funkcje dotyczące ochrony przed wirusami i programami typu spyware oraz inne funkcje zabezpieczające.

12 Wprowadzenie Program Norton Security z kopią zapasową informacje 12 Tożsamość Obejmuje ochronę przed wyłudzaniem danych i fałszywymi witrynami internetowymi. Kopia zapasowa Obejmuje funkcje tworzenia automatycznych i niestandardowych kopii zapasowych oraz ich przywracania. Wydajność Zawiera funkcje optymalizacji wydajności, na przykład czyszczenie zbędnych plików. Łącze Raport 30-dniowy u góry głównego okna programu zawiera podsumowanie wszystkich operacji związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa wykonanych przez program Norton w ciągu ostatnich 30 dni. Łącze Ustawienia w górnej części okna głównego umożliwia dostęp do okna Ustawienia i konfigurację różnych funkcji oferowanych przez produkt Norton. Po kliknięciu opcji Uzyskaj pomoc techniczną w menu rozwijanym Pomoc program Norton Autofix przeprowadza skanowanie w celu automatycznego rozwiązania problemów. Więcej informacji można uzyskać, klikając łącze Otwórz internetową stronę pomocy technicznej w oknie programu Norton Autofix. Łącze to umożliwia dostęp do strony pomocy technicznej. Gdy wyświetlany jest stan systemu Zagrożony lub Wymaga uwagi, w części tej automatycznie oferowana jest opcja Napraw teraz, umożliwiająca wyeliminowanie wszystkich problemów naraz.

13 Wprowadzenie Program Norton Security z kopią zapasową informacje 13 Opcje dostępne po dwukrotnym kliknięciu opcji Więcej produktów pomagają realizować następujące zadania: Dodaj urządzenia Umożliwia zainstalowanie najnowszej wersji programu Norton na innych urządzeniach. Dzięki temu można mieć pewność, że program Norton chroni komputer i inne urządzenia. Aby uzyskać dostęp do konta Norton, można skorzystać z opcji Otwórz program Norton. Do zalogowania się można użyć poświadczeń konta Norton. Po zalogowaniu się można użyć następujących opcji: 1 Pobierz produkt Norton : Ta opcja umożliwia pobranie programu Norton na bieżące lub inne urządzenie. w Konto Norton może być niedostępne w niektórych wersjach programu Norton Security z kopią zapasową.

14 Wprowadzenie Program Norton Security z kopią zapasową informacje 14 Family Umożliwia monitorowanie operacji internetowych dzieci. Program Norton Family zapewnia zaawansowane metody monitorowania operacji internetowych dzieci. w Funkcja Norton Family jest dostępna tylko w niektórych wersjach programu Norton Security z kopią zapasową. W takich przypadkach dostęp do opcji funkcji Norton Family jest więc niemożliwy. Gdy użytkownik kliknie ikonę Family, w oknie głównym programu Norton Security z kopią zapasową wyświetlone zostanie zestawienie funkcji służących do ochrony członków rodziny w Internecie. Kliknij opcję Zarejestruj się teraz za DARMO, aby przejść do strony Norton Family. Do programu Norton Family można zalogować się przy użyciu poświadczeń logowania konta Norton. Jeśli produkt jest zarejestrowany na koncie Norton, użytkownik zostanie od razu zalogowany na stronie programu Norton Family.

15 Wprowadzenie Logowanie na konto Norton 15 Studio Umożliwia dostęp do programu Norton Studio. Program Norton Studio to aplikacja systemu Windows 8, która umożliwia zarządzanie programami Norton i kluczami programów Norton z jednej lokalizacji. Można sprawdzić stan zabezpieczeń poszczególnych urządzeń i rozwiązać problemy związane z zabezpieczeniami, korzystając z programu Norton Studio w dowolnym miejscu na świecie. Można przejść do witryny Windows 8 App Store, aby pobrać i zainstalować program Norton Studio. w Opcja ta jest wyświetlana tylko w systemie Windows 8. Opcja ta jest dostępna tylko w niektórych wersjach programu Norton Security z kopią zapasową. U dołu okna głównego wyświetlany jest stan aktywacji lub subskrypcji. W celu aktywacji lub subskrypcji programu Norton można użyć opcji Aktywuj teraz. Logowanie na konto Norton Konto Norton umożliwia uzyskanie dostępu do ofert firmy Norton, takich jak program Norton Security z kopią zapasową, Norton Family itd. W celu wykonania następujących czynności związanych z programem Norton należy zalogować się na konto Norton:

16 Wprowadzenie Logowanie na konto Norton 16 1 Aktywacji produktów. 1 Odnowienia subskrypcji. 1 Sprawdzenia stanu subskrypcji. 1 Uzyskania dostępu do kopii zapasowej. 1 Utworzenia magazynu w chmurze lub uzyskania do niego dostępu. Konto Norton oferuje wiele korzyści, między innymi: 1 Proste zarządzanie wszystkimi produktami marki Norton w jednym miejscu. 1 Wygodny proces ponownej instalacji programów marki Norton za pomocą kluczy produktu przechowywanych na koncie. 1 Kupienie dodatkowej pamięci masowej na kopie zapasowe online. w Jak zalogować się na konto Norton? W celu zalogowania się potrzebne są adres i hasło, które użyte były podczas rejestracji konta Norton. W wymagane pola wpisz adres i hasło oraz kliknij pozycję Zaloguj. W przypadku stałego zalogowania na konto Norton nie ma potrzeby każdorazowego wprowadzania poświadczeń konta Norton w celu uzyskania dostępu do pewnych funkcji. Jeżeli wybrana została opcja Weryfikacja w dwóch krokach, należy oprócz hasła użyć kodu weryfikującego w celu uzyskania dostępu do konta Norton. Więcej informacji: Konto Norton Weryfikacja w dwóch krokach. Nie pamiętam hasła konta Norton Po pierwsze, należy upewnić się, że ma się połączenie z Internetem. W celu zalogowania się na konto Norton należy połączyć się z Internetem. Następnie należy sprawdzić podany adres i hasło. Jeżeli w dalszym ciągu nie można się zalogować, należy wykonać następujące czynności:

17 Wprowadzenie Logowanie na konto Norton 17 1 Kliknąć łącze Nie pamiętasz hasła?. 2 Wpisać adresu użyty w celu zarejestrowania konta Norton. Otrzymasz wiadomość umożliwiającą zresetowanie hasła. 3 Otwórz wiadomość i kliknij łącze Resetowanie hasła w celu utworzenia nowego hasła. Nie wiem, czy mam konto Norton Jeżeli masz zainstalowany lub aktywowany program Norton Security z kopią zapasową, najprawdopodobniej masz również konto Norton. W celu zainstalowania lub aktywowania programu Norton Security z kopią zapasową niezbędne jest konto Norton. Jeżeli program Norton Security z kopią zapasową został kupiony w sklepie Norton, konto Norton zostaje utworzone automatycznie. Jeżeli dokonano rejestracji innych produktów marki Norton, prawdopodobnie masz konto Norton. Niemniej jednak upewnij się, że używasz konta, z którym skojarzona jest licencja na program Norton Security z kopią zapasową. Chcę utworzyć konto Norton Account Jeżeli na pewno nie masz konta Norton, możesz je bezpłatnie utworzyć. Potrzebny jest tylko prawidłowy adres . Firma Symantec będzie wysyłać na ten adres aktualizacje produktu i inne informacje związane z kontem użytkownika. Aby utworzyć konto Norton: 1 Kliknij pozycję Zarejestruj teraz! 2 Wprowadź prawidłowy adres i hasło do konta. Poświadczenia te będą niezbędne do zalogowania się na konto Norton w przyszłości. 3 Wybierz swój region. 4 Przeczytaj zasady ochrony danych osobowych i zaakceptuj je. 5 Kliknij pozycję Zarejestruj.

18 Wprowadzenie Aktywacja chroni użytkownika 18 Aktywacja chroni użytkownika Aktywacja produktu potwierdza, że użytkownik ma uprawnienia do korzystania z oprogramowania i rozpoczyna subskrypcję. Dzięki niej można mieć pewność, że na komputerze zainstalowano oryginalny produkt Norton. Tylko oryginalne produkty Norton mogą pobierać aktualizacje firmy Symantec i w ten sposób chronić użytkownika przed zagrożeniami. Aktywacja produktu to prosty proces chroniący użytkowników przed pirackim lub fałszywym oprogramowaniem. Pirackie oprogramowanie to oprogramowanie kopiowane lub rozpowszechniane nielegalnie, bez odpowiednich licencji. Użytkownicy korzystający z pirackiego oprogramowania narażają się na zagrożenia ze strony wirusów, naruszeń zabezpieczeń, awarii systemu i nie tylko. Do aktywacji produktu niezbędne są następujące elementy: 1 licencja lub klucz produktu, 1 konto Norton, 1 połączenie internetowe. Po aktywacji programu Norton Security z kopią zapasową wyświetlony zostanie monit o zalogowanie się na konto Norton. Jeśli chcesz utworzyć konto lub masz problem z uzyskaniem do niego dostępu, Patrz Logowanie na konto Norton na stronie 15 Na koncie Norton przechowywane są wszystkie zarejestrowane licencje, które użytkownik może wykorzystywać razem z produktami Norton. Po zalogowaniu się możesz wykonać jedną z następujących czynności, aby aktywować produkt: 1 Wprowadź klucz produktu. Aby uzyskać pomoc na temat lokalizacji klucza produktu, patrz Patrz Gdzie znajduje się klucz produktu lub kod PIN? na stronie 19 1 Użyj istniejącej licencji na ten produkt. Jeśli użytkownik zakupił produkt ze Sklepu Norton lub już

19 Wprowadzenie Aktywacja chroni użytkownika 19 w wcześniej aktywował swój produkt, licencja zostanie automatycznie zarejestrowana na koncie Norton. Możesz również w prosty sposób przenieść licencję z jednego urządzenia na inne. Po przeniesieniu licencji z jednego urządzenia na inne, urządzenie, z którego przeniesiono licencję, przestaje być chronione. 1 Kup nową subskrypcję. Alerty dotyczące aktywacji zaczynają wyświetlać się na kilka dni przed datą upłynięcia ważności. W razie niedokonania aktywacji w czasie określonym w alercie produkt przestanie działać. Niemniej jednak można aktywować go po upływie tego czasu, ale do chwili aktywacji produktu komputer nie będzie chroniony. Aby aktywować program Norton Security z kopią zapasową: 1 W oknie głównym programu Norton Security z kopią zapasową kliknij pozycję Aktywuj teraz. Opcję Aktywuj teraz można również kliknąć z poziomu okna alertu dotyczącego aktywacji. 2 Po wyświetleniu monitu zaloguj się na konto Norton przy użyciu własnych poświadczeń Norton. 3 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Jeśli dysponujesz kluczem produktu, kliknij opcję Wprowadź klucz, wprowadź klucz produktu, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 1 Jeśli dysponujesz dostępnymi licencjami, wybierz subskrypcję i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 1 Jeśli chcesz zakupić licencję, kliknij opcję Kup subskrypcję. Przejdziesz na stronę Sklepu Norton, gdzie możesz dokonać zakupu licencji. Gdzie znajduje się klucz produktu lub kod PIN? Lokalizacja klucza produktu różni się w zależności od metody zakupu produktu. Klucz produktu to

20 Wprowadzenie Aktywacja chroni użytkownika 20 niepowtarzalny klucz, niezbędny do aktywacji produktu Norton na komputerze. Klucz produktu to 25-znakowy ciąg alfanumeryczny przedstawiony w rozdzielonych łącznikami pięciu grupach po pięć znaków. Jeśli produkt został zakupiony u usługodawcy, potrzebny będzie aktywacyjny kod PIN. Kod PIN to 13-znakowy kod alfanumeryczny dostarczany przez usługodawcę. Aby zlokalizować kod PIN, patrz Patrz Znajdowanie kodu PIN na stronie 21 Znajdowanie klucza produktu Norton Security z kopią zapasową 1 Po zakupie produktu Norton ze strony Sklep Norton lub zarejestrowaniu produktu na koncie Norton użytkownik może zalogować się na to konto i pobrać klucz produktu. 1 Jeśli program Norton Security z kopią zapasową został zakupiony na stronach innych firm lub w detalicznych punktach sprzedaży, Patrz Inne metody znajdowania klucza produktu na stronie 20 Pobieranie klucza produktu ze strony Norton 1 Zaloguj się na stronie Norton. 2 Na wyświetlonej stronie kliknij pozycję Usługi. 3 Kliknij produkt Norton, dla którego chcesz wyświetlić klucz produktu. 4 Zapisz lub skopiuj klucz produktu. Inne metody znajdowania klucza produktu 1 W przypadku zakupu programu Norton Security z kopią zapasową na stronach innych firm klucz produktu znajduje się w wiadomości z potwierdzeniem zamówienia. Jeśli wiadomości tej nie można znaleźć w skrzynce odbiorczej, należy sprawdzić folder ze spamem.

21 Wprowadzenie Aktywacja chroni użytkownika 21 1 W przypadku zakupu programu Norton Security z kopią zapasową jako produktu w pudełku klucz produktu jest umieszczony w formie naklejki z tyłu opakowania lub karty wewnątrz pudełka. 1 Jeśli produkt został fabrycznie zainstalowany na urządzeniu, klucz produktu można znaleźć w pliku tekstowym w lokalizacji Pliki programu > Symantec. Jeśli nie można zlokalizować pliku tekstowego, należy skontaktować się z producentem urządzenia. Niektórzy producenci mogą dostarczać klucz produktu w formie karty aktywacyjnej. Znajdowanie kodu PIN 1 Usługodawca może wysłać kod PIN na zarejestrowany adres . Jeśli nie można znaleźć wiadomości , należy sprawdzić folder ze spamem. Jeśli nadal nie można zlokalizować kodu PIN, należy skontaktować się z usługodawcą. 1 Kod PIN można również znaleźć w folderze Symantec, znajdującym się w folderze Moje dokumenty. Problemy podczas aktywacji informacje Jeśli nie można połączyć się z serwerami firmy Symantec w celu aktywacji produktu, najpierw należy sprawdzić połączenie internetowe. Następnie należy sprawdzić, czy na komputerze działa oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej (zainstalowane lokalnie albo na serwerach usługodawcy internetowego), które może blokować połączenia. W razie stosowania oprogramowania do kontroli rodzicielskiej może wystąpić problem z połączeniem. W razie podejrzenia, że komunikacja jest blokowana przez kontrolę rodzicielską, narzędzia kontroli rodzicielskiej należy tak skonfigurować, aby wyłączyć blokowanie procedury aktywacji. Aby zmienić konfigurację, należy się zalogować w programie do kontroli rodzicielskiej (lub w Internecie za pośrednictwem usługodawcy internetowego) jako administrator.

22 Wprowadzenie Wyłączanie lub włączanie funkcji Norton Community Watch 22 Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy. Aby skonfigurować ustawienia serwera proxy, należy przejść do okna głównego programu Norton Security z kopią zapasową, a następnie kliknąć pozycję Ustawienia > Ustawienia administracyjne > Ustawienia sieciowego serwera proxy > Konfiguruj. Wyłączanie lub włączanie funkcji Norton Community Watch w Program Norton Community Watch ułatwia identyfikowanie nowych zagrożeń bezpieczeństwa poprzez wysyłanie wybranych danych dotyczących zabezpieczeń i aplikacji do firmy Symantec w celu analizy. Analiza ta ułatwia firmie Symantec dostarczanie rozwiązań skuteczniej identyfikujących nowe zagrożenia. Firma Symantec ocenia te dane w celu wykrycia nowych zagrożeń i ich źródeł. Zbiorowy wkład użytkowników produktów zabezpieczających marki Norton przyspiesza opracowanie rozwiązań problemów związanych z tymi zagrożeniami. Opcja Norton Community Watch umożliwia wysłanie informacji o podejrzanym pliku do firmy Symantec w celu analizy. Firma Symantec ocenia te dane w celu wykrycia nowych zagrożeń i ich źródeł. Funkcja Norton Insight wykorzystuje dane przeanalizowane przez firmę Symantec do wykrywania zagrożeń bezpieczeństwa. Funkcja Norton Community Watch zbiera i wysyła szczegółowe dane dotyczące jedynie błędów i składników programów Norton. Nie zbiera ani nie przechowuje żadnych informacji osobistych żadnego użytkownika. W oknie Historia zabezpieczeń można sprawdzić informacje, które zostały wysłane do firmy Symantec.

23 Wprowadzenie Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje 23 Aby wyłączyć lub włączyć funkcję Norton Community Watch : 1 W oknie głównym programu Norton Security z kopią zapasową kliknij pozycję Ustawienia. 2 W oknie Ustawienia, w obszarze Szczegółowe ustawienia kliknij pozycję Ustawienia administracyjne. 3 W oknie Ustawienia administracyjne, w wierszu Norton Community Watch wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Aby wyłączyć funkcję Norton Community Watch, przesuń przełącznik Wł./Wył. w prawo, w położenie Wył. 1 Aby włączyć funkcję Norton Community Watch, przesuń przełącznik Wł./Wył. w lewo, w położenie Wł. 4 Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie kliknij przycisk Zamknij. Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje Program Norton Bootable Recovery Tool skanuje komputer w poszukiwaniu wirusów, programów typu spyware oraz innych zagrożeń bezpieczeństwa i usuwa je. Na infekcję wirusową komputera wskazuje każdy z następujących objawów: 1 Nie można zainstalować programu Norton Security z kopią zapasową. 1 Nie można uruchomić komputera. 1 Komputer działa bardzo wolno. Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool jest zintegrowane ze środowiskiem Microsoft Windows Preinstallation Environment (WinPE). W związku z tym narzędzie Norton Bootable Recovery Tool można uruchomić jedynie z dysku DVD lub USB. Do utworzenia dysku DVD lub USB z programem Norton Bootable

24 Wprowadzenie Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje 24 w Recovery Tool należy użyć Kreatora narzędzia Norton Bootable Recovery Tool. Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool w środowisku WinPE może działać przez czas nie dłuższy niż 72 godziny. Jeśli narzędzie Norton Bootable Recovery Tool będzie działać dłużej niż 72 godziny, komputer zostanie ponownie uruchomiony bez powiadomienia. Dysku DVD lub USB z programem Norton Bootable Recovery Tool można użyć w celu przywrócenia komputera zainfekowanego wirusami i innymi zagrożeniami bezpieczeństwa. Ten program zabezpieczający nie stanowi zamiennika systemu ciągłej ochrony w czasie rzeczywistym przed najnowszymi wirusami i zagrożeniami bezpieczeństwa. Aby chronić komputer przed infekcjami w przyszłości, należy zainstalować program Norton Security z kopią zapasową lub nadal używać już zakupionego programu Symantec Endpoint Protection. Program Norton Bootable Recovery Tool wykrywa i eliminuje następujące zagrożenia bezpieczeństwa: Wirusy Programy infekujące inny program, sektor rozruchowy, sektor partycji lub dokument poprzez wstawienie się lub dołączenie się do niego. Większość wirusów tylko się powiela, ale wiele z nich wyrządza również szkody. Konie trojańskie Programy zawierające destrukcyjny kod, ukryte w czymś pozornie niewinnym, takim jak gra lub program narzędziowy.

25 Wprowadzenie Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje 25 Narzędzia hakerskie Programy używane przez hakerów do uzyskania nieautoryzowanego dostępu do komputera. Narzędziem hakerskim jest na przykład program śledzący i zapisujący poszczególne naciśnięcia klawiszy, a następnie wysyłający te informacje do hakera. Spyware Programy mogące skanować system lub monitorować operacje i przekazywać informacje do innych komputerów lub lokacji w cyberprzestrzeni. Adware Programy ułatwiające dostarczanie treści reklamowych we własnym oknie albo w interfejsie użytkownika innego programu. Programy śledzące Programy śledzące operacje systemu, zbierające informacje o systemie lub śledzące nawyki użytkownika i przekazujące te informacje innym organizacjom. Informacje zbierane przez takie programy nie są poufne ani nie umożliwiają identyfikacji osób. Programy śledzące są instalowane za zgodą użytkownika, mogą być również częścią instalacji innego oprogramowania.

26 Wprowadzenie Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje 26 Pobieranie Kreatora narzędzia Norton Bootable Recovery Tool Jeśli próba instalacji programu Norton nie powiedzie się, można pobrać Kreatora narzędzia Norton Bootable Recovery Tool. Ten prosty w obsłudze kreator ułatwia utworzenie narzędzia Norton Bootable Recovery Tool na dysku DVD lub USB. Za pomocą narzędzia Norton Bootable Recovery Tool można przeskanować komputer i usunąć wszelkie zagrożenia uniemożliwiające prawidłową instalację. Zalecane jest pobranie i zainstalowanie Kreatora narzędzia Norton Bootable Recovery Tool na komputerze, na którym nie ma żadnych zagrożeń bezpieczeństwa, a następnie utworzenie narzędzia Norton Bootable Recovery Tool. W razie utworzenia narzędzia Norton Bootable Recovery Tool na zainfekowanym komputerze ratunkowy dysk DVD lub USB może zostać zainfekowany. Kreatora narzędzia Norton Bootable Recovery Tool można pobrać na jeden z następujących sposobów: 1 Za pomocą menu Start. 1 Ze strony pomocy technicznej. Aby pobrać Kreatora narzędzia Norton Bootable Recovery Tool za pomocą menu Start: 1 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 W systemie Windows XP kliknij przycisk Start > Programy > Norton Security z kopią zapasową > Norton Recovery Tools. 1 W systemie Windows Vista lub Windows 7 kliknij przycisk Start > Wszystkie Programy > Norton Security z kopią zapasową > Norton Recovery Tools. 1 W systemie Windows 8 można pobrać Kreatora narzędzia Norton Bootable Recovery Tool z internetowej strony pomocy technicznej Norton. 2 Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika programu Norton 360 Online Wersja dokumentacji 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencjonowane Oprogramowanie i Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Spis treści Internet Security 2015 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...6 1.3 Instalowanie i uaktualnianie

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8.1/8/7/Vista/XP x86 SP3/XP x64 SP2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS 6 Copyright 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Small Business Edition Oprogramowanie opisane w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection 12.1.5 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Wersja produktu: 12.1.5 Wersja dokumentacji: 1 Ostatnia aktualizacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Wireless Protection 5 McAfee SecurityCenter 7 Funkcje...8 Korzystanie z programu SecurityCenter...9 Nagłówek...9 Lewa kolumna...9 Okienko główne...10 Jak działają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Bitdefender Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Data publikacji 10/21/2014 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika i Spis treści McAfee Total Protection 3 Program McAfee SecurityCenter...5 Funkcje programu SecurityCenter...6 Korzystanie z programu SecurityCenter...7 Naprawianie lub ignorowanie

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X

ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X ESET NOD32 Antivirus 4 Business Edition dla Mac OS X Instrukcja instalacji i Podręcznik użytkownika Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję niniejszego dokumentu ESET NOD32 Antivirus 4 Copyright 2011

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID

ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID ESET ENDPOINT SECURITY dla systemu ANDROID Podręcznik użytkownika (dotyczy produktu w wersji 2.0 i nowszych) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY ESET, spol.

Bardziej szczegółowo

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER

ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER ESET MAILSECURITY DLA MICROSOFT EXCHANGESERVER Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2000 / 2003 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo