Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika użyto surowców wtórnych.

2 Norton AntiVirus Podręcznik użytkownika Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z postanowieniami tej umowy. Wersja dokumentacji 21.0 Copyright 2013 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa Symantec i logo Symantec, nazwy LiveUpdate, Norton 360 oraz Norton to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe firmy Symantec Corporation lub jej oddziałów, zarejestrowane w USA i innych krajach. Prawa autorskie do części tego produktu: Copyright Glyph & Cog, LLC. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi należącymi do odpowiednich właścicieli. Produkt opisany w tym dokumencie jest dystrybuowany na licencji ograniczającej jego używanie, kopiowanie, dystrybucję i dekompilację/inżynierię odwrotną. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać w jakiejkolwiek postaci za pomocą jakichkolwiek środków bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Symantec Corporation i jej oddziałów. TA DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I WSZELKIE JAWNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU I GWARANCJAMI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SĄ WYKLUCZONE W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. FIRMA SYMANTEC CORPORATION W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SZKODAMI BEZPOŚREDNIMI, POŚREDNIMI LUB WTÓRNYMI POWSTAŁYMI WSKUTEK LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM TEJ DOKUMENTACJI. FIRMA SYMANTEC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN W INFORMACJACH ZAWARTYCH W TEJ DOKUMENTACJI. Licencjonowane Oprogramowanie i Dokumentacja są uważane za komercyjne oprogramowanie komputerowe według definicji FAR, artykuł i podlegają ograniczeniom zgodnie z definicją FAR, sekcja Komercyjne oprogramowanie komputerowe ograniczone prawa oraz DFARS, artykuł , odpowiednio Prawa w komercyjnym oprogramowaniu komputerowym i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego i wszelkimi późniejszymi regulacjami. Wszelkie użytkowanie, modyfikacja, powielenie, eksploatacja, wyświetlenie lub ujawnienie Licencjonowanego Oprogramowania i Dokumentacji przez administrację państwową USA musi odbyć się w pełnej zgodzie z warunkami niniejszej Umowy. Symantec Corporation 350 Ellis Street, Mountain View, CA 94043

3

4 Spis treści Rozdział 1 Wprowadzenie... 7 Aktywacja chroni użytkownika... 7 Konto Norton informacje Program Norton Management informacje Okno główne programu Norton AntiVirus informacje Program Norton Community Watch informacje Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje Uruchamianie programu Norton AntiVirus z wiersza polecenia Ikona programu Norton AntiVirus informacje Usługa LiveUpdate informacje Ustawienia sieciowego serwera proxy informacje Rozdział 2 Monitorowanie wydajności systemu Funkcja System Insight informacje Rozdział 3 Ochrona plików i danych Utrzymywanie ochrony informacje Skanowania programu Norton AntiVirus informacje

5 Spis treści 5 Rozdział 4 Rozdział 5 Rozdział 6 Rozdział 7 Rozdział 8 Reagowanie na problemy dotyczące zabezpieczeń Sposób reakcji po wykryciu zagrożenia bezpieczeństwa Ochrona działań związanych z Internetem Funkcja Download Insight informacje Zapobieganie włamaniom informacje Typy zagrożeń bezpieczeństwa informacje Konfigurowanie portów POP3 i SMTP Mapa zabezpieczeń sieci informacje Funkcja Informacje o kosztach sieciowych informacje Monitorowanie funkcji systemu zabezpieczeń Historia zabezpieczeń informacje Dostosowywanie funkcji systemu zabezpieczeń Zestawienie funkcji Wyłączanie funkcji automatycznych informacje Dostosowywanie ustawień i opcji informacje Znajdowanie dodatkowych rozwiązań Znajdowanie numeru wersji produktu Znajdowanie Umowy Licencyjnej Użytkownika Oprogramowania Uaktualnianie produktu informacje

6 Spis treści 6 Program Norton Autofix informacje Sprawdzanie informacji o problemach z bezpieczeństwem Pomoc techniczna informacje Odinstalowanie informacje Indeks

7 Wprowadzenie 1 Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: 1 Aktywacja chroni użytkownika 1 Konto Norton informacje 1 Program Norton Management informacje 1 Okno główne programu Norton AntiVirus informacje 1 Program Norton Community Watch informacje 1 Narzędzie Norton Bootable Recovery Tool informacje 1 Uruchamianie programu Norton AntiVirus z wiersza polecenia 1 Ikona programu Norton AntiVirus informacje 1 Usługa LiveUpdate informacje 1 Ustawienia sieciowego serwera proxy informacje Aktywacja chroni użytkownika Procedura aktywacji produktu chroni użytkowników przed pirackim lub sfałszowanym oprogramowaniem. Aktywacja chroni użytkownika, umożliwiając użycie produktu tylko użytkownikom, którzy nabyli produkt w legalny sposób. Do aktywacji produktu niezbędny jest

8 Wprowadzenie Aktywacja chroni użytkownika 8 w klucz produktu dla każdej jego instalacji. Produkt należy aktywować w ograniczonym czasie od jego instalacji. Jeśli komputer ma połączenie z Internetem, aktywacja produktu jest wykonywana automatycznie przy pierwszym uruchomieniu produktu po instalacji. Po aktywacji wyświetlane jest okno Konto Norton. Użytkownik może utworzyć konto Norton i zarejestrować produkt. Zarejestrowanie produktu umożliwia proste zarządzanie wszystkimi subskrypcjami produktów marki Norton i zamówieniami online w jednym miejscu. Jeśli komputer nie jest połączony z Internetem, produkt można uruchomić, klikając opcję Spróbuj później w oknie Aktywacja nieukończona. Do chwili aktywacji produktu okno Aktywacja jest ponownie wyświetlane przy każdym uruchomieniu produktu. Jeśli aktywacja nie zostanie wykonana, wyświetlony zostanie alert przypominający o konieczności aktywacji produktu. Produkt można również aktywować przy użyciu okna głównego programu Norton AntiVirus. W razie niedokonania aktywacji w czasie określonym w alercie produkt przestanie działać. Można aktywować go po upływie tego czasu, ale do chwili aktywacji produktu komputer nie będzie chroniony. Aktywacja produktu w Jeśli produkt nie został aktywowany podczas instalacji, do chwili aktywacji produktu regularnie będzie wyświetlany alert Wymagana aktywacja. Aktywacja produktu ogranicza piractwo oprogramowania i gwarantuje, że użytkownik stosuje autentyczne oprogramowanie firmy Symantec. Aktywacja zapewnia określony czas subskrypcji programu Norton. Można również odnowić subskrypcję, aby kontynuować używanie programu Norton AntiVirus. Produkt należy aktywować w czasie wskazanym w alercie. W przeciwnym razie produkt przestanie działać.

9 Wprowadzenie Aktywacja chroni użytkownika 9 Produkt można również aktywować bezpośrednio z alertu Wymagana aktywacja lub z okna głównego. Aktywacja zajmuje zazwyczaj tylko kilka minut. Podczas aktywacji wyświetlane jest okno Konto Norton. Użytkownik może utworzyć konto Norton i zarejestrować produkt. Można również wyświetlić szczegóły, takie jak klucz produktu, data rejestracji i najnowsze aktualizacje produktu. Jeśli użytkownik pominie okno Konto Norton, produkt zostanie aktywowany, ale klucz produktu nie zostanie zapisany na koncie Norton. Klucz produktu można wydrukować na wypadek konieczności ponownej instalacji produktu w przyszłości. Aby aktywować produkt przy użyciu okna alertu: 1 W oknie alertu wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Jeśli zakupiono produkt w wersji subskrypcyjnej detalicznej lub produkt zainstalowany był na zakupionym komputerze, wybierz opcję Aktywuj teraz (zalecane). 1 Aby odnowić subskrypcję produktu, wybierz opcję Odnów teraz. Subskrypcję produktu można również aktywować lub odnowić z dowolnego konta użytkownika innego niż administrator. 2 Kliknij przycisk OK. 3 Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje aktywacji lub odnowienia subskrypcji produktu. 4 W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Gotowe.

10 Wprowadzenie Aktywacja chroni użytkownika 10 Aby aktywować produkt przy użyciu okna głównego: 1 W głównym oknie programu Norton AntiVirus wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Jeśli produkt został nabyty w detalicznej wersji subskrypcyjnej, kliknij pozycję Aktywuj teraz. 1 Jeśli produkt był preinstalowany na komputerze, kliknij pozycję Aktywuj teraz online. 1 Aby odnowić subskrypcję produktu, kliknij pozycję Odnów. Subskrypcję produktu można również aktywować lub odnowić z dowolnego konta użytkownika innego niż administrator. 2 Wykonaj wyświetlane na ekranie instrukcje aktywacji lub subskrypcji produktu. 3 W wyświetlonym oknie kliknij pozycję Gotowe. Gdzie znajduje się klucz produktu Klucz produktu to niepowtarzalny klucz, umożliwiający instalację i aktywację produktu firmy Symantec na komputerze. Klucz produktu to 25-znakowy ciąg alfanumeryczny przedstawiony w rozdzielonych łącznikami pięciu grupach po pięć znaków. Lokalizacja klucza produktu różni się w zależności od sposobu nabycia produktu. Lokalizacje klucza produktu są następujące: Jeśli została zakupiona wersja detaliczna produktu na dysku CD Klucz produktu znajduje się na naklejce na kopercie dysku CD lub wkładce w opakowaniu produktu. Jeśli produkt został zakupiony na dysku DVD Klucz produktu znajduje się na opakowaniu dysku DVD.

11 Wprowadzenie Aktywacja chroni użytkownika 11 Jeśli produkt został pobrany z internetowej witryny Symantec Store Klucz produktu został zapisany na komputerze w ramach procesu pobierania i został umieszczony w potwierdzeniu przysłanym z witryny Symantec Store za pomocą poczty . Jeśli produkt był już zainstalowany na zakupionym komputerze Klucz produktu jest dostarczany w ramach procesu aktywacji. Klucz produktu należy zapisać, tworząc konto Norton lub logując się na nie. Można również wydrukować klucz. Klucz produktu będzie potrzebny w razie konieczności ponownej instalacji produktu. Jeśli użytkownik otrzymał kartę z kluczem produktu Klucz produktu oraz instrukcje jego użycia są wydrukowane na karcie. Klucz produktu należy zapisać, tworząc konto Norton lub logując się na nie. Klucz produktu będzie potrzebny w razie konieczności ponownej instalacji produktu.

12 Wprowadzenie Aktywacja chroni użytkownika 12 Jeśli nie można znaleźć klucza produktu, należy go odzyskać za pomocą konta Norton Aby odzyskać klucz produktu lub uzyskać do niego dostęp, zaloguj się na stronie https://manage.norton.com. W razie potrzeby zarejestruj się, aby utworzyć konto Norton. Jeśli użytkownik jest już zarejestrowany, klucz produktu można znaleźć w sekcji Szczegóły produktu na stronie Moje konto. Problemy podczas aktywacji informacje Jeśli nie można połączyć się z serwerami firmy Symantec w celu aktywacji produktu, najpierw należy sprawdzić połączenie internetowe. Następnie należy sprawdzić, czy na komputerze działa oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej (zainstalowane lokalnie albo na serwerach usługodawcy internetowego), które może blokować połączenia. W razie stosowania oprogramowania do kontroli rodzicielskiej może wystąpić problem z połączeniem. W razie podejrzenia, że komunikacja jest blokowana przez kontrolę rodzicielską, narzędzia kontroli rodzicielskiej należy tak skonfigurować, aby wyłączyć blokowanie procedury aktywacji. Aby zmienić konfigurację, należy się zalogować w programie do kontroli rodzicielskiej (lub w Internecie za pośrednictwem usługodawcy internetowego) jako administrator. Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy. Aby użyć opcji Serwer proxy, należy przejść do okna głównego programu Norton AntiVirus, a następnie kliknąć pozycję Ustawienia > Sieć > Ustawienia zabezpieczeń sieci > Serwer proxy > Konfiguruj.

13 Wprowadzenie Konto Norton informacje 13 Konto Norton informacje Po utworzeniu konta Norton można zarządzać wszystkimi produktami marki Norton w jednym miejscu. Na koncie Norton można zapisać klucze produktów i dokupić dodatkowe klucze produktów. Na koncie Norton można również zarejestrować produkt. Utworzenie konta Norton zajmuje zaledwie kilka chwil. W celu utworzenia konta Norton należy połączyć się z Internetem. Po utworzeniu konta Norton można uzyskiwać dostęp do informacji o koncie i produkcie oraz zarządzać tymi informacjami z dowolnego miejsca. Ułatwia to ponowną instalację produktów i pobieranie ich najnowszych wersji. Jeśli produkt jest instalowany na więcej niż jednym komputerze, można użyć tego samego konta Norton. Aby uzyskać dostęp do konta Norton, przejdź do następującego adresu URL: https://account.norton.com Konto Norton można utworzyć na następujące sposoby: 1 Podczas aktywacji Za pomocą okna Konto Norton wyświetlanego podczas aktywacji produktu można utworzyć konto Norton i zarejestrować produkt. W wyświetlonym oknie Konto Norton trzeba podać informacje o koncie. 1 W dowolnej chwili po aktywacji W razie pominięcia okna Konto Norton podczas aktywacji konto Norton można utworzyć w dowolnej chwili po aktywacji. Za pomocą łącza Konto, wyświetlanego u góry okna głównego programu Norton AntiVirus, można utworzyć konto Norton i zarejestrować produkt.

14 Wprowadzenie Konto Norton informacje 14 Po zalogowaniu się na koncie Norton można zarządzać informacjami o produkcie przy użyciu następujących opcji: Produkty Zapisuje informacje dla wszystkich posiadanych przez użytkownika programów Norton. Karta Produkty zapewnia informacje o posiadanych przez użytkownika programach Norton i dacie ważności. Można kliknąć ikonę strzałki obok produktu, aby wyświetlić więcej informacji, takich jak klucz produktu i data rejestracji. Można również kupić nowy klucz produktu, aby chronić dodatkowe komputery. Opcja Aktualizuj umożliwia sprawdzenie dostępności i pobranie najnowszej wersji produktu z Centrum aktualizacji oprogramowania Norton. Historia zamówień Zawiera informacje o zamówieniu na programy Norton zakupione na stronie Norton Online Store.

15 Wprowadzenie Konto Norton informacje 15 Profil Zapisuje informacje o koncie i dane rozliczeniowe. Dostępne są następujące opcje profilu : 1 Informacje o koncie Na karcie Informacje o koncie można zaktualizować informacje o koncie Norton oraz adres wysyłkowy. W celu zapisania zmian należy kliknąć pozycję Aktualizuj. 1 Dane rozliczeniowe Na karcie Dane rozliczeniowe można zapisać informacje o karcie kredytowej i adres rozliczeniowy. Ułatwia to zapisywanie zamówień online. W celu zapisania zmian należy kliknąć pozycję Aktualizuj. 1 Zmień hasło Na karcie Zmiana hasła można zmienić bieżące hasło konta Norton. Za pomocą ikon u dołu strony internetowej konta Norton można uzyskać dostęp do następujących funkcji: Norton Online Backup Program Norton Online Backup to bezpieczne i proste w obsłudze rozwiązanie do obsługi kopii zapasowych online, chroniące ważne dane przed awariami systemu, przypadkowym usunięciem, infekcjami wirusowymi i innymi awariami.

16 Wprowadzenie Konto Norton informacje 16 Norton.com Witryna internetowa firmy Symantec zapewnia dodatkowe informacje o rożnych produktach firmy Symantec, najnowsze wiadomości o zabezpieczeniach internetowych oraz różne opcje pomocy technicznej. Centrum aktualizacji oprogramowania Norton Centrum aktualizacji oprogramowania Norton sprawdza dostępność najnowszych wersji programów Norton i umożliwia ich pobranie. Tworzenie konta Norton Jeśli użytkownik nie pamięta hasła konta Norton, można uzyskać tymczasowe hasło, klikając łącze Odzyskaj je tutaj na stronie logowania. Konieczne jest podanie adresu . Należy użyć tego samego adresu , który został podany podczas tworzenia konta Norton. Na adres ten firma Symantec wyśle hasło tymczasowe. Tymczasowego hasła można używać tylko przez ograniczony czas. Hasło to należy zmienić po zalogowaniu się na konto Norton. Na koncie Norton przechowywany jest klucz produktu oraz informacje rozliczeniowe związane z produktem. Na koncie Norton można również zarejestrować produkt. Ponadto konto Norton ułatwia wykonanie następujących zadań: 1 Uzyskanie dostępu do klucza produktu i innych informacji o produkcie, gdy są potrzebne. 1 Ponowną instalację programu Norton. 1 Zakup dodatkowych kluczy produktu do użytku w domu lub biurze.

17 Wprowadzenie Konto Norton informacje 17 w 1 Sprawdzenie i pobranie najnowszej wersji produktu za pomocą Centrum aktualizacji oprogramowania Norton. 1 Zapisywanie zamówień online i aktualizowanie danych rozliczeniowych. 1 Zalogowanie się do innych dodatków produktów, takich jak programy Norton Family i Norton Online Backup. W celu utworzenia konta Norton należy połączyć się z Internetem. Jeśli do łączenia z Internetem używany jest serwer proxy, należy skonfigurować ustawienia serwera proxy. Aby skonfigurować ustawienia serwera proxy sieci, należy przejść do okna głównego programu Norton AntiVirus, a następnie kliknąć pozycję Ustawienia > Sieć > Ustawienia zabezpieczeń sieci > Serwer proxy > Konfiguruj. Konto Norton można również utworzyć podczas aktywacji produktu. Gdy konto Norton jest tworzone za pomocą produktu, produkt ten zostaje zarejestrowany na utworzonym koncie. Użytkownik mający konto Norton może zalogować się do produktu przy użyciu tych samych poświadczeń logowania. W ten sposób można zarejestrować bieżący produkt i dodać go do listy produktów marki Norton na istniejącym koncie Norton. W przypadku uaktualnienia zarejestrowanego produktu do najnowszej dostępnej wersji produkt pozostaje zarejestrowany na tym samym koncie Norton. W takim przypadku można nadal używać tych samych poświadczeń logowania konta Norton. Na koncie Norton nie są wyświetlane produkty firmy Symantec w wersji starszej niż z roku Aby utworzyć konto Norton za pomocą strony internetowej konta Norton: 1 Otwórz przeglądarkę i przejdź do adresu URL: https://account.norton.com. 2 Na wyświetlonej stronie internetowej kliknij pozycję Zarejestruj teraz.

18 Wprowadzenie Konto Norton informacje 18 3 Na wyświetlonej stronie internetowej podaj szczegóły konta, a następnie kliknij pozycję Zarejestruj. Aby utworzyć konto Norton i zarejestrować produkt po aktywacji: 1 W oknie głównym programu Norton AntiVirus kliknij pozycję Konto. 2 Na wyświetlonej stronie internetowej kliknij pozycję Zarejestruj teraz. 3 Na wyświetlonej stronie internetowej podaj szczegóły konta, a następnie kliknij pozycję Zarejestruj. Informacje o produkcie są zapisywane na koncie Norton dopiero po zalogowaniu się na koncie Norton. Aby zalogować się na konto Norton i uzyskać dostęp do informacji o produkcie, przejdź do witryny https://account.norton.com. Uzyskiwanie dostępu do konta Norton Klucz produktu każdego produktu marki Norton jest przechowywany na koncie Norton. Po utworzeniu konta Norton można uzyskać do niego dostęp z każdego miejsca w świecie. Na konto Norton można zalogować się w dowolnej chwili, odwiedzając następujący adres URL: https://account.norton.com w Dzięki temu można z łatwością znaleźć i zaktualizować dane konta Norton i produktu oraz informacje rozliczeniowe. W razie potrzeby można również zmienić hasło konta Norton. W celu uzyskania dostępu do konta Norton należy połączyć się z Internetem. Na koncie Norton nie są wyświetlane produkty firmy Symantec w wersji starszej niż z roku Aby uzyskać dostęp do konta Norton: 1 W oknie głównym programu Norton AntiVirus kliknij pozycję Konto.

19 Wprowadzenie Program Norton Management informacje 19 2 Na wyświetlonej stronie internetowej wpisz swój adres i hasło, a następnie kliknij pozycję Zaloguj. Program Norton Management informacje Program Norton Management umożliwia zarządzanie wszystkimi programami Norton i kluczami programów Norton z jednej lokalizacji. Do programu Norton Management można dodać urządzenia takie jak komputery osobiste i komputery przenośne, a następnie zdalnie instalować programy Norton na tych urządzeniach i i zarządzać nimi. Można sprawdzić stan zabezpieczeń poszczególnych urządzeń i rozwiązać problemy związane z zabezpieczeniami, korzystając z witryny internetowej programu Norton Management w dowolnym miejscu na świecie. Aby zarządzać urządzeniem przy użyciu programu Norton Management, należy dodać urządzenie do programu Norton Management. Dodawanie urządzenia do programu Norton Management zależy od platformy urządzenia. W przypadku urządzenia z systemem Windows należy zainstalować na urządzeniu produkt zabezpieczający marki Norton. W przypadku urządzenia z systemem Mac należy zainstalować agenta Norton Management. Po dodaniu urządzenia do programu Norton Management urządzeniem można zarządzać zdalnie przy użyciu strony internetowej. Za pomocą programu Norton Management można: 1 Dodać urządzenie do programu Norton Management. 1 Zainstalować program Norton na urządzeniu. 1 Wyświetlić produkty zabezpieczające marki Norton zainstalowane na urządzeniu. 1 Wyświetlić stan zabezpieczeń urządzenia.

20 Wprowadzenie Program Norton Management informacje 20 w 1 Wyeliminować problemy związane z zabezpieczeniami na urządzeniu. 1 Kupić nowy klucz programu Norton. 1 Odnowić subskrypcję programu Norton. 1 Usunąć urządzenie z programu Norton Management. 1 Aktywować produkt przy użyciu innego klucza produktu. 1 Uaktualnić programy Norton do najnowszej dostępnej wersji. Powyższa lista funkcji różni się w przypadku różnych programów Norton i urządzeń. Uzyskiwanie dostępu do programu Norton Management w systemie Windows Dostęp do programu Norton Management można uzyskać na jeden z następujących sposobów: 1 Używając przeglądarki na dowolnym komputerze. 1 Z okna głównego produktów zabezpieczających marki Norton. W celu uzyskania dostępu do programu Norton Management urządzenie musi mieć połączenie z Internetem. Aby uzyskać dostęp do programu Norton Management za pomocą przeglądarki: 1 Otwórz przeglądarkę i przejdź na stronę: https://manage.norton.com 2 Kliknij pozycję Zaloguj. 3 W polu Adres wpisz adres konta Norton. 4 W polu Hasło wpisz hasło konta Norton. 5 Aby program Norton Management pamiętał adres przy każdym logowaniu, zaznacz pozycję Zapamiętaj mnie na tym komputerze. 6 Kliknij pozycję Zaloguj.

21 Wprowadzenie Program Norton Management informacje 21 Aby uzyskać dostęp do programu Norton Management z produktów zabezpieczających marki Norton: 1 U dołu okna głównego produktu zabezpieczającego marki Norton kliknij ikonę Zarządzaj. 2 W wyświetlonym oknie kliknij przycisk Zarządzaj teraz. 3 W razie wyświetlenia monitu wpisz poświadczenia konta Norton, a następnie kliknij pozycję Zaloguj. Zarządzanie urządzeniami informacje Za pomocą programu Norton Management można zarządzać urządzeniem, sprawdzić stan zabezpieczeń poszczególnych urządzeń i rozwiązać problemy związane z zabezpieczeniami, korzystając z witryny internetowej programu Norton Management w dowolnym miejscu na świecie. Przy użyciu programu Norton Management można wykonać następujące czynności: w 1 Dodać urządzenie do programu Norton Management. 1 Zainstalować program Norton na urządzeniu. 1 Wyświetlić produkty zabezpieczające marki Norton zainstalowane na urządzeniu. 1 Wyświetlić stan zabezpieczeń urządzenia. 1 Wyeliminować problemy związane z zabezpieczeniami na dowolnym urządzeniu. 1 Kupić nowy klucz programu Norton. 1 Odnowić subskrypcję programu Norton. 1 Usunąć urządzenie z programu Norton Management. 1 Odinstalować program Norton z urządzenia. 1 Aktywować produkt przy użyciu innego klucza produktu. 1 Uaktualnić programy Norton do najnowszej dostępnej wersji. Powyższa lista funkcji różni się w przypadku różnych programów Norton i urządzeń.

22 Wprowadzenie Program Norton Management informacje 22 Obsługiwane urządzenia informacje Aby możliwa była instalacja programu Norton Management i jego używanie, urządzenie musi spełniać następujące minimalne wymagania systemowe: Systemy operacyjne Platforma Wersja Dodatek Service Pack Microsoft Windows Wersje 32-bitowe 8.1 i 64-bitowe Microsoft Windows Wersje 32-bitowe 8 i 64-bitowe 1 Microsoft Windows 7 Home Basic 1 Microsoft Windows 7 Home Premium 1 Microsoft Windows 7 Professional 1 Microsoft Windows 7 Ultimate 1 Microsoft Windows 7 Starter Wersje 32-bitowe i 64-bitowe Service Pack 1

23 Wprowadzenie Program Norton Management informacje 23 1 Microsoft Windows Vista Home Basic 1 Microsoft Windows Vista Home Premium 1 Microsoft Windows Vista Ultimate 1 Microsoft Windows Vista Business Wersje 32-bitowe i 64-bitowe Dodatek Service Pack 1 lub 2 1 Microsoft Windows XP Home 1 Microsoft Windows XP Pro 1 Microsoft Windows XP Media Center Edition (2005 i nowszy) Wersje 32-bitowe Dodatek Service Pack 2 lub 3 Mac OS X 10.7 (Lion) lub nowszy Android OS 2.0 lub nowszy ios OS 5.1 lub nowszy Obsługiwane urządzenia 1 Windows (komputery stacjonarne, komputery przenośne i tablety) 1 Komputery z systemem Mac (stacjonarne i przenośne)

24 Wprowadzenie Okno główne programu Norton AntiVirus informacje 24 1 Urządzenia typu smartphone i tablety z systemem Android 1 Urządzenia iphone i ipad w Obsługiwane produkty marki Norton Aby korzystać z wszystkich funkcji programu Norton Management, należy używać następujących wersji produktów zabezpieczających marki Norton: W przypadku używania starszej wersji produktu marki Norton należy ją uaktualnić do najnowszej wersji, aby korzystać z wszystkich funkcji programu Norton Management. Aktualnie nie są dostępne żadne uaktualnienia programów Norton Anti-Theft ani Norton Family. Obsługiwane przeglądarki 1 Internet Explorer 7.0 lub nowsza 1 Mozilla Firefox 3.6 lub nowsza 1 Google Chrome 10.0 lub nowsza 1 Apple Safari 4.0 lub nowsza Program Norton Management może nie działać prawidłowo w 64-bitowych wersjach przeglądarek. Aby uzyskać dostęp do programu Norton Management należy włączyć w przeglądarce internetowej obsługę języka JavaScript i plików cookie. Okno główne programu Norton AntiVirus informacje Okno główne programu Norton AntiVirus stanowi interfejs zarządzania zabezpieczeniami. W oknie głównym można uzyskać dostęp do głównych funkcji programu i monitorować wydajność komputera.

25 Wprowadzenie Okno główne programu Norton AntiVirus informacje 25 W oknie głównym znajdują się następujące elementy: Ustawienia Umożliwia dostęp do okna Ustawienia. Można wyświetlić i skonfigurować różne opcje w celu dostosowania ustawień programu Norton AntiVirus. Wydajność Umożliwia dostęp do okna Wydajność. W oknie Wydajność wyświetlana jest chronologiczna reprezentacja wszystkich operacji instalacji, pobierania, optymalizacji, wykrywania, alertów i szybkiego skanowania. W oknie tym wyświetlana jest także szczegółowa graficzna reprezentacja wykorzystania procesora i pamięci przez program Norton. Opinia Umożliwia wyrażenie opinii o produkcie na internetowej stronie firmy Symantec. w Funkcja ta nie jest dostępna w niektórych wersjach programu Norton AntiVirus. Konto Umożliwia utworzenie konta Norton lub przejście do niego. Konto Norton umożliwia zarządzanie wszystkimi produktami marki Norton w jednym miejscu. w Funkcja ta nie jest dostępna w niektórych wersjach programu Norton AntiVirus.

26 Wprowadzenie Okno główne programu Norton AntiVirus informacje 26 Pomoc techniczna Umożliwia dostęp do okna Norton Autofix, w którym dostępne są różne opcje pomocy technicznej. Za pomocą menu rozwijanego Pomoc techniczna można również otworzyć Pomoc online. Pomoc zawiera łącza do informacji ułatwiających wykonanie żądanych zadań. Pomoc online zawiera opis konfiguracji wszystkich funkcji produktu. Można także sprawdzić numer wersji produktu. Wykonanie ważnych zadań w programie Norton AntiVirus umożliwiają następujące opcje: Stan systemu Umożliwia sprawdzenie ogólnego stanu systemu ochrony komputera. Gdy wyświetlany jest stan Bezpieczny, komputer jest w pełni chroniony. Gdy wskaźnik stanu ochrony wskazuje stan Wymagana uwaga, należy rozwiązać wszystkie problemy. Gdy wskaźnik stanu ochrony wskazuje stan Zagrożony, należy podjąć natychmiastowe działania, aby rozwiązać problemy.

27 Wprowadzenie Okno główne programu Norton AntiVirus informacje 27 Skanuj teraz Umożliwia dostęp do różnych typów skanowania chroniących komputer i poufne dane użytkownika. Za pomocą opcji Skanuj teraz można uruchomić następujące typy skanowania: 1 Skanowanie komputera Umożliwia uruchomienie różnych skanowań komputera, takich jak Skanowanie szybkie, Pełne skanowanie systemu i Skanowanie niestandardowe. 1 Norton Power Eraser Umożliwia uzyskanie dostępu do narzędzia Norton Power Eraser. Kliknięcie opcji Norton Power Eraser powoduje otwarcie narzędzia Norton Power Eraser przez program Norton AntiVirus. 1 Przeskanuj tablicę w serwisie Facebook Umożliwia okresowe skanowanie aktualności na tablicy w serwisie Facebook w celu ochrony użytkownika przed destrukcyjnymi łączami.

28 Wprowadzenie Okno główne programu Norton AntiVirus informacje 28 LiveUpdate Umożliwia uruchomienie usługi LiveUpdate w celu pobrania najnowszych definicji wirusów i aktualizacji programu. Program Norton AntiVirus używa pobieranych z serwerów firmy Symantec najnowszych definicji wirusów, aby wykrywać i usuwać najnowsze zagrożenia bezpieczeństwa.

29 Wprowadzenie Okno główne programu Norton AntiVirus informacje 29 Zaawansowane Umożliwia dostęp do okna zaawansowanego programu Norton AntiVirus. Za pomocą okna zaawansowanego programu Norton AntiVirus można: 1 Uruchomić różne skanowania. 1 Wyświetlić historię zabezpieczeń. 1 Wyświetlić elementy poddane kwarantannie w oknie Historia zabezpieczeń. 1 Wyświetlić okno Norton Insight. 1 Wyświetlić listę znajdujących się na komputerze programów mających luki zabezpieczeń i dowiedzieć się, jak program Norton chroni użytkownika przed lukami w zabezpieczeniach programów. 1 Wyświetlić i skonfigurować mapę zabezpieczeń sieci. Ponadto można w tym oknie włączyć lub wyłączyć funkcje systemu ochrony. Gdy wyświetlany jest stan systemu Zagrożony lub Wymagana uwaga, w części tej automatycznie oferowana jest opcja Napraw teraz, umożliwiająca wyeliminowanie wszystkich problemów naraz.

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Online Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji tego podręcznika

Bardziej szczegółowo

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika

Norton. AntiVirus. Podręcznik użytkownika Norton TM AntiVirus Podręcznik użytkownika Norton AntiVirus Instrukcja obsługi produktu Oprogramowanie opisane w niniejszej instrukcji jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security TM Norton Internet Security Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika,

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi produktu

Instrukcja obsługi produktu Instrukcja obsługi produktu Instrukcja obsługi produktu Norton Internet Security Oprogramowanie opisane w niniejszej instrukcji jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Norton Security z kopią zapasową

Norton Security z kopią zapasową TM Norton Security z kopią zapasową Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Norton 360TM Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć

Bardziej szczegółowo

Norton Security. Podręcznik użytkownika

Norton Security. Podręcznik użytkownika Norton Security Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na środowisko. Do produkcji

Bardziej szczegółowo

Norton 360TM. Instrukcja obsługi produktu

Norton 360TM. Instrukcja obsługi produktu Norton 360TM Instrukcja obsługi produktu Instrukcja obsługi produktu Norton 360 Oprogramowanie opisane w niniejszej instrukcji jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10

Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Spis treści... 2... 4... 7... 8... 10 Czasem, aby zainstalować najnowszą wersję programu Bitdefender należy odinstalować jego poprzednią wersję. Instalacja najnowszej wersji jest zawsze wskazana nowsze

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika programu Norton 360 Online Wersja dokumentacji 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencjonowane Oprogramowanie i Dokumentacja

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Uaktualnianie systemu Windows Vista do systemu Windows 7 W zależności od sprzętu oraz używanej wersji systemu Windows Vista można użyć opcji Uaktualnienie w trakcie instalowania systemu Windows 7 w celu

Bardziej szczegółowo

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu

Memeo Instant Backup Podręcznik Szybkiego Startu Wprowadzenie Memeo Instant Backup pozwala w łatwy sposób chronić dane przed zagrożeniami cyfrowego świata. Aplikacja regularnie i automatycznie tworzy kopie zapasowe ważnych plików znajdujących się na

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podrecznik użytkownika programu Norton AntiVirus Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i może być używane jedynie zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2007-2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation,

Bardziej szczegółowo

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Instalowanie i aktywowanie Poprzednia wersja Instalowanie Odinstalowanie poprzedniej wersji programu F-Secure Mobile Anti-Virus nie jest konieczne. Po zainstalowaniu

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...

Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3. Udostępnianie drukarki USB...5. Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine... Funkcje dodatkowe Spis treści Udostępnianie urządzenia USB w sieci...3 Udostępnianie drukarki USB...5 Tworzenie kopii zapasowej komputera Mac z użyciem funkcji Time Machine...6 Aplikacja NETGEAR genie...8

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start

Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed złośliwym

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start

ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop. Przewodnik Szybki start ESET NOD32 Antivirus 4 dla systemu Linux Desktop Przewodnik Szybki start Program ESET NOD32 Antivirus 4 stanowi zaawansowane technologicznie rozwiązanie zapewniające ochronę przed szkodliwym kodem. Oparty

Bardziej szczegółowo

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI

SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI SKRó CONA INSTRUKCJA OBSŁUGI dla systemu Windows Vista SPIS TREśCI Rozdział 1: WYMAGANIA SYSTEMOWE...1 Rozdział 2: INSTALACJA OPROGRAMOWANIA DRUKARKI W SYSTEMIE WINDOWS...2 Instalowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015

F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 2 Spis treści F-Secure Anti-Virus for Mac 2015 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.2 Jak upewnić się, że komputer jest chroniony...4

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie

Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Strona 1 z 5 Połączenia Instrukcje dotyczące systemu Windows w przypadku drukarki podłączonej lokalnie Przed instalacją oprogramowania drukarki do systemu Windows Drukarka podłączona lokalnie to drukarka

Bardziej szczegółowo

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1

Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 Pierwsze kroki w programie QuarkXPress 10.0.1 SPIS TREŚCI Spis treści Pokrewne dokumenty...3 Wymagania systemowe...4 Wymagania systemowe: Mac OS X...4 Wymagania systemowe: Windows...4 Instalowanie: Mac

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows, Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1. Informacje na temat tego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób instalowania

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10

Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Jak uaktualnić komputer firmy TOSHIBA z systemem Windows do systemu Windows 10 Drogi Kliencie! Niniejszy dokument zawiera informacje o tym, jak uaktualnić niektóre komputery lub tablety TOSHIBA z preinstalowanym

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika.

Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Podręcznik użytkownika Krótką instrukcję instalacji można znaleźć na końcu podręcznika. Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie.

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Ten dysk CD zawiera program Norton Internet Security przeznaczony do ochrony prywatności i danych użytkownika podczas korzystania z Internetu. Na dysku

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku

Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Aktualizacja do systemu Windows 8.1 przewodnik krok po kroku Windows 8.1 instalacja i aktualizacja Zaktualizuj BIOS, aplikacje, sterowniki i uruchom usługę Windows Update Wybierz typ instalacji Zainstaluj

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3

Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 F-Secure Anti-Virus for Mac 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Rozpoczynanie pracy...3 1.1 Co zrobić po instalacji...4 1.1.1 Zarządzaj subskrypcją...4 1.1.2 Otwieranie produktu...4 1.2 Jak upewnić

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania

Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Aparat cyfrowy EPSON / Cyfrowy aparat fotograficzny Podręcznik oprogramowania Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji nie może być powielana, przechowywana w systemie udostępniania informacji

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Server for Windows Acronis Backup & Recovery 10 Workstation Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Informacje na temat niniejszego dokumentu W tym dokumencie opisano sposób

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi

Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Wykonywanie kopii zapasowych i odtwarzanie danych Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7

ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 ESET NOD32 ANTIVIRUS 7 Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu Program ESET NOD32 Antivirus

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika AE6000 Bezprzewodowa karta sieciowa USB Mini AC580 z obsługą dwóch pasm a Zawartość Opis produktu Funkcje 1 Instalacja Instalacja 2 Konfiguracja sieci bezprzewodowej Wi-Fi Protected

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW)

INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI. (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) INSTRUKCJA INSTALACJI DRUKARKI (Dla Windows CP-D70DW/D707DW) Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Vista i Windows 7 są zastrzeżonymi znakami towarowymi Microsoft Corporation w Stanach Zjednoczonych

Bardziej szczegółowo

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager

Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Korzystanie z aplikacji P-touch Transfer Manager Wersja 0 POL Wprowadzenie Ważna uwaga Treść niniejszego dokumentu i dane techniczne produktu mogą ulegać zmianom bez powiadomienia. Firma Brother zastrzega

Bardziej szczegółowo

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji

Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Norton 360 TM Instrukcja instalacji, aktywacji i dezinstalacji aplikacji Spis treści: 1. Pobranie aplikacji... 2 2. Proces automatycznej instalacji i aktywacji... 5 3. Instalacja z użyciem kodu PIN...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ustawień Wi-Fi

Podręcznik ustawień Wi-Fi Podręcznik ustawień Wi-Fi Połączenie Wi-Fi z drukarką Połączenie z komputerem przez router Wi-Fi Bezpośrednie połączenie z komputerem Połączenie z urządzeniem przenośnym przez router Wi-Fi Połączenie bezpośrednie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (jeden użytkownik) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 19 przy użyciu licencja dla jednego

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1

Udostępnianie online 3.1. Wydanie 1 Udostępnianie online 3.1 Wydanie 1 2008 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nokia, Nokia Connecting People i Nseries są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation.

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers

WPROWADZENIE DO. Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers WPROWADZENIE DO Instalowania sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers Spis treści 1. Wprowadzenie...1 2. Wymagania...1 3. Instalowanie Sterowników Nokia Connectivity Cable Drivers...1 3.1 Przed instalacją...2

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika)

IBM SPSS Statistics Wersja 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) IBM SPSS Statistics Wersja 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja autoryzowanego użytkownika) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Kod autoryzacji.............

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2

Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Podręcznik instalacji Command WorkStation 5.6 z aplikacjami Fiery Extended Applications 4.2 Pakiet Fiery Extended Applications Package (FEA) w wersji 4.2 zawiera aplikacje Fiery służące do wykonywania

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są zastrzeżonymi w Stanach Zjednoczonych znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Wpisany przez Mateusz Ponikowski Czwartek, 01 Listopad 2012 11:37 - Zmieniony Czwartek, 01 Listopad 2012 14:42

Wpisany przez Mateusz Ponikowski Czwartek, 01 Listopad 2012 11:37 - Zmieniony Czwartek, 01 Listopad 2012 14:42 Jeżeli posiadasz komputer z oryginalnym systemem Windows może za niewielkie pieniądze cieszyć się najnowszą edycją "okienek". Microsoft przygotował preferencyjne warunki dla użytkownicy którzy chcąc przesiąść

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika programu Norton AntiVirus 2006 Wersja dokumentacji 12.0 Copyright 2005 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa Symantec, logo Symantec, nazwy

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start

Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start Aplikacja mobilna Novell Vibe Szybki start Marzec 2015 Wprowadzenie Mobilny dostęp do witryny Novell Vibe może zostać dezaktywowany przez administratora systemu Vibe. Jeśli nie możesz uzyskać dostępu do

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions. Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Acronis Backup & Recovery 10 Advanced Editions Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy W tym dokumencie opisano sposób instalowania i uruchamiania następujących wersji programu Acronis Backup & Recovery

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki

Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Instrukcja Uniwersalnego Sterownika Drukarki Brother Universal Printer Driver (BR-Script3) Brother Mono Universal Printer Driver (PCL) Brother Universal Printer Driver (Inkjet) Wersja B POL 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika

Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Kopia zapasowa i odzyskiwanie Podręcznik użytkownika Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows i Windows Vista są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja lokalna) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja lokalna.

Bardziej szczegółowo

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu

DLA KOMPUTERÓW MAC. Przewodnik Szybki start. Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu DLA KOMPUTERÓW MAC Przewodnik Szybki start Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET Cyber Security zapewnia doskonałą ochronę komputera przed złośliwym kodem. Wykorzystując aparat

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika

Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Aktualizacje oprogramowania Podręcznik użytkownika Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA.

Bardziej szczegółowo

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR

Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacja Xerox QR Code Skrócona instrukcja obsługi 702P03999 Do użytku z aplikacjami z funkcją skanowania / czytania kodów QR Aplikacji QR Code można używać w połączeniu z: aplikacjami do skanowania /

Bardziej szczegółowo

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0

EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 2 POLSKI EW1051 Czytnik kart inteligentnych ID USB 2.0 Spis treści 1.0 Wprowadzenie... 2 1.1 Funkcje i właściwości... 2 1.2 Zawartość opakowania... 2 2.0 Instalacja

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna)

IBM SPSS Statistics Version 22. Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) IBM SPSS Statistics Version 22 Windows - Instrukcja instalacji (licencja wielokrotna) Spis treści Instrukcja instalacji.......... 1 Wymagania systemowe........... 1 Instalowanie produktu............ 1

Bardziej szczegółowo

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie

Motorola Phone Tools. Krótkie wprowadzenie Motorola Phone Tools Krótkie wprowadzenie Spis treści Minimalne wymagania... 2 Przed instalacją Motorola Phone Tools... 3 Instalowanie Motorola Phone Tools... 4 Instalacja i konfiguracja urządzenia przenośnego...

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania

Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Drukarka serii HP LaserJet P2015 Uwagi dotyczące instalacji systemu drukowania Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy

Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy Instrukcja szybkiego rozpoczęcia pracy 1 Główne komponenty Program Acronis vmprotect 6.0 zawiera następujące główne komponenty: Acronis vmprotect Windows Agent (oprogramowanie instalowane na komputerze

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa)

IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) IBM SPSS Statistics dla systemu Windows Instrukcje instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania IBM SPSS Statistics wersji 21 przy użyciu licencja sieciowa. Ten

Bardziej szczegółowo

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP

Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP Jak używać funkcji prostego udostępniania plików do udostępniania plików w systemie Windows XP System Windows XP umożliwia udostępnianie plików i dokumentów innym użytkownikom komputera oraz innym użytkownikom

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center. Wersja 2.0

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center. Wersja 2.0 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center Wersja 2.0 Podręcznik wprowadzający programu Symantec Protection Center Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach

Bardziej szczegółowo

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa)

Statistics dla systemu Windows. Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) PASW Statistics dla systemu Windows Instrukcje dotyczące instalacji (licencja sieciowa) Przedstawione poniżej instrukcje dotyczą instalowania PASW Statistics 18 przy użyciu licencja sieciowa. Ten dokument

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika programu Norton Internet Security 2006 Wersja dokumentacji 9.0 Copyright 2005 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Nazwa Symantec, logo Symantec,

Bardziej szczegółowo

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania

Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Boot Camp Podręcznik instalowania oraz konfigurowania Spis treści 4 Wstęp 5 Co jest potrzebne? 6 Instalowanie w skrócie 6 Krok 1: Sprawdzenie uaktualnień 6 Krok 2: Otwarcie Asystenta Boot Camp 6 Krok 3:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Wirtualny Dysk:

Instrukcja Wirtualny Dysk: Instrukcja Wirtualny Dysk: Część 1 - Instalacja Żeby zainstalować Wirtualny Dysk Twój komputer musi spełniać minimalne wymagania: - w zakresie systemu operacyjnego, powinien mieć zainstalowany jeden z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe

Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Rozdział 1. Zagadnienia podstawowe Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą poznać zagadnienia związane z rozpoczęciem i zakończeniem pracy w środowisku Windows XP. Omówiony zostanie również nowy mechanizm

Bardziej szczegółowo