Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika

2 Podręcznik użytkownika programu Norton 360 Online Wersja dokumentacji 2.0 Copyright 2008 Symantec Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencjonowane Oprogramowanie i Dokumentacja są uważane za komercyjne oprogramowanie komputerowe według definicji FAR, artykuł i podlegają ograniczeniom zgodnie z definicją FAR, sekcja Komercyjne oprogramowanie komputerowe - ograniczone prawa oraz DFARS, artykuł , odpowiednio Prawa w komercyjnym oprogramowaniu komputerowym lub dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego i wszelkimi późniejszymi regulacjami. Wszelkie użytkowanie, modyfikacja, powielenie, eksploatacja, wyświetlenie lub ujawnienie Licencjonowanego Oprogramowania i Dokumentacji przez administrację państwową USA musi odbyć się w pełnej zgodzie z warunkami niniejszej Umowy. Logo Symantec oraz nazwy Symantec, Norton, Ghost, GoBack, LiveUpdate, Norton AntiSpam, Norton AntiVirus, Norton Internet Security, Norton 360 i Norton SystemWorks są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Symantec Corporation lub jej filii, zarejestrowanymi w USA i w innych krajach. Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Inne nazwy mogą być znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. Produkt opisany w tym dokumencie jest dystrybuowany na licencji ograniczającej jego używanie, kopiowanie, dystrybucję i dekompilację/inżynierię odwrotną. Żadnej części tego dokumentu nie wolno powielać w jakiejkolwiek postaci za pomocą jakichkolwiek środków bez wcześniejszej pisemnej zgody firmy Symantec Corporation i jej filii. TA DOKUMENTACJA JEST DOSTARCZANA W STANIE, W JAKIM JEST I WSZELKIE JAWNE LUB DOROZUMIANE WARUNKI, ZOBOWIĄZANIA I GWARANCJE, WŁĄCZNIE Z DOROZUMIANYMI GWARANCJAMI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO JAKIEGOKOLWIEK OKREŚLONEGO CELU I GWARANCJAMI NIENARUSZANIA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ SĄ WYKLUCZONE W STOPNIU DOPUSZCZALNYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. FIRMA SYMANTEC CORPORATION W ŻADNYCH OKOLICZNOŚCIACH NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI W ZWIĄZKU ZE SZKODAMI BEZPOŚREDNIMI, POŚREDNIMI LUB WTÓRNYMI POWSTAŁYMI WSKUTEK LUB W ZWIĄZKU Z UŻYTKOWANIEM TEJ DOKUMENTACJI. FIRMA SYMANTEC ZASTRZEGA SOBIE PRAWO WPROWADZANIA BEZ UPRZEDZENIA ZMIAN W INFORMACJACH ZAWARTYCH W TEJ DOKUMENTACJI. Symantec Corporation Stevens Creek Blvd. Cupertino, CA USA

3 Spis treści Rozdział 1 Opis ogólny... 5 Program Norton 360 informacje... 5 Co nowego w programie Norton Rozdział 2 Instalacja... 9 Przed rozpoczęciem... 9 Instalacja i aktywacja programu Norton Instalowanie pakietu Norton Add-on Pack Rozdział 3 Wprowadzenie Uruchamianie programu Norton Aktywacja usługi Korzystanie z głównego okna programu Stan programu Norton Zarządzanie komunikatami i alertami Więcej informacji Indeks... 19

4 4 Spis treści

5 Opis ogólny 1 Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: 1 Program Norton 360 informacje 1 Co nowego w programie Norton 360 Program Norton 360 informacje Program Norton 360 zapewnia najlepszą w branży ochronę i wydajność w jednym, prostym w użyciu i wszechstronnym rozwiązaniu. Jedna subskrypcja umożliwia ochronę maksymalnie trzech komputerów przy użyciu funkcji weryfikowania zaufanych witryn internetowych, blokowania fałszywych witryn oraz bezpiecznego zarządzania nazwami użytkowników i hasłami. Członkowie rodziny mogą dzięki temu bezpiecznie dokonywać zakupów i operacji bankowych oraz przeglądać Internet. Program Norton 360 ułatwia również utrzymanie najwyższej wydajności komputerów i ochronę danych przy użyciu prostej w obsłudze funkcji automatycznego tworzenia kopii zapasowych plików i ich przywracania. Co nowego w programie Norton 360 Program Norton 360 to wszechstronne rozwiązanie zabezpieczające, zapewniające spokojne i bezpieczne korzystanie z komputera.

6 6 Opis ogólny Co nowego w programie Norton 360 Ta wersja programu Norton 360 ma następujące nowe funkcje: Zabezpieczenia komputera 1 Operacje zabezpieczające wykonywane w tle, gdy komputer jest włączony, ale nie używany. 1 Automatyczne blokowanie programów wykorzystujących znane luki w zabezpieczeniach programu Internet Explorer. 1 Opcja skanowania plików lub folderów w poszukiwaniu wirusów i programów typu spyware dostępna w menu kontekstowym. w Opcja nie jest dostępna w menu kontekstowym w 64-bitowej wersji systemu Windows Vista. 1 Możliwość automatycznego wyłączenia komputera po ukończeniu określonych zadań. 1 Skanowanie komputera z większą szybkością. 1 Możliwość przywrócenia ustawień domyślnych zapory. Ochrona tożsamości Kopia zapasowa 1 Wysoki poziom ochrony podczas przeglądania Internetu. 1 Ochrona przed wyłudzeniem danych w programach Firefox i Internet Explorer. 1 Funkcje zarządzania hasłami. 1 Wyświetlanie mniejszego i zawierającego mniej opcji paska narzędzi Norton. 1 Szybsze działanie funkcji ochrony przed wyłudzeniem danych. 1 Ochrona przed programami rejestrującymi naciśnięcia klawiszy i przechwytującymi ekran. 1 Zapis kopii zapasowych danych w lokalizacjach docelowych na urządzeniach ipod, dyskach Blu-ray i dyskach HD DVD. 1 Tworzenie kopii zapasowej wielu komputerów na udostępnionym dysku sieciowym. 1 Nowe nakładki ikon, wskazujące stan kopii zapasowej plików znajdujących się na komputerze. 1 Opcja uwzględniania i wykluczania plików lub folderów z kopii zapasowej dostępna w menu kontekstowym. w Opcja nie jest dostępna w menu kontekstowym w 64-bitowej wersji systemu Windows Vista. 1 Możliwość wyszukiwania plików i folderów do przywrócenia przy użyciu symboli wieloznacznych. 1 Funkcja podglądu przywracanych plików, ułatwiająca znajdowanie żądanych plików.

7 Opis ogólny Co nowego w programie Norton Optymalizacja komputera 1 Usuwanie zbędnych wpisów rejestru w celu optymalizacji wydajności. 1 Tworzenie ułatwiającego diagnozowanie i rozwiązywanie problemów raportu diagnostycznego, zawierającego zestawienie informacji o systemie. 1 Usuwanie tymczasowych plików internetowych programów Firefox i Internet Explorer. 1 Analiza poziomu defragmentacji komputera i generowanie raportu. Monitorowanie sieci Udoskonalenia sposobu użytkowania 1 Umożliwia zdalne monitorowanie komputerów podłączonych do sieci domowej. 1 Umożliwia sprawdzenie stanu sieci, do której podłączony jest komputer. 1 Możliwość udzielania lub odmawiania urządzeniom sieciowym dostępu do komputera. 1 Możliwość wyświetlania i zmieniania szczegółów dotyczących komputera lub urządzenia podłączonego do sieci domowej. 1 Funkcja Wsparcie techniczne za pomocą jednego kliknięcia, upraszczająca rozwiązywanie problemów. 1 Możliwość uruchamiania szybkich zadań za pomocą przeniesienia wskaźnika myszy nad żądany element na stronie głównej programu Norton Możliwość planowania operacji wykonywanych w tle. 1 Łatwy dostęp do ustawień zaawansowanych. 1 Możliwość wysłania opinii do firmy Symantec przy użyciu dostępnego na wszystkich ekranach programu łącza Opinia o produkcie.

8 8 Opis ogólny Co nowego w programie Norton 360

9 Instalacja 2 Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: 1 Przed rozpoczęciem 1 Instalacja i aktywacja programu Norton Instalowanie pakietu Norton Add-on Pack Przed rozpoczęciem w Przed rozpoczęciem należy zamknąć wszystkie otwarte programy na komputerze. Podczas aktywacji mogą zostać wyświetlone komunikaty firmy Microsoft. Aby kontynuować aktywację programu Norton 360, należy wykonać wyświetlane na ekranie instrukcje firmy Microsoft. Instalacja i aktywacja programu Norton 360 w Program Norton 360 jest instalowany i aktywowany przy użyciu pliku pobranego od usługodawcy internetowego. Jeśli wyświetlony zostanie ekran z żądaniem zaktualizowania Instalatora systemu Windows, należy wykonać instrukcje wyświetlone na ekranie. Nie można zainstalować programu Norton 360, jeśli Instalator systemu Windows nie jest zaktualizowany. Aby zainstalować i aktywować program Norton 360: 1 Kliknij dwukrotnie plik pobrany od usługodawcy internetowego. 2 Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Zainstaluj program Norton Zapoznaj się z umową licencyjną, a następnie kliknij przycisk Zgadzam się. W razie odrzucenia warunków umowy licencyjnej nie można kontynuować instalacji. 4 W razie potrzeby sprawdź ekran Jeśli zainstalowane są inne produkty zabezpieczające, a następnie kliknij przycisk Dalej. 5 Kliknij przycisk Dalej, aby potwierdzić instalację.

10 10 Instalacja Instalowanie pakietu Norton Add-on Pack 6 W oknie Usługa programowa wybierz żądaną opcję, a następnie wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie. Jeśli nie można aktywować produktu Jeśli nie można nawiązać połączenia z serwerami firmy Symantec w celu aktywacji produktu, najpierw należy sprawdzić, czy na komputerze działa oprogramowanie do kontroli rodzicielskiej (zainstalowane lokalnie albo na serwerach usługodawcy internetowego), które może blokować połączenia. W razie stosowania oprogramowania do kontroli rodzicielskiej może wystąpić problem z połączeniem. W razie podejrzenia, że komunikacja jest blokowana przez kontrolę rodzicielską, narzędzia kontroli rodzicielskiej należy tak skonfigurować, aby wyłączyć blokowanie procedury aktywacji. Aby zmienić konfigurację, należy się zalogować w programie do kontroli rodzicielskiej (lub w Internecie za pośrednictwem usługodawcy internetowego) jako administrator. Instalowanie pakietu Norton Add-on Pack Pakiet Norton Add-on Pack jest to pakiet dodatkowych funkcji zabezpieczeń dla programu Norton 360. Funkcje te zapewniają ochronę przed spamem i kradzieżą informacji osobistych oraz umożliwiają ochronę dzieci przed nieodpowiednimi witrynami internetowymi. Aby zainstalować pakiet Norton Add-on Pack: 1 W Internecie przejdź do witryny Norton Add-on Pack pod następującym adresem URL: 2 W oknie Norton Add-on Pack kliknij pozycję Download. 3 Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

11 Wprowadzenie 3 Ten rozdział obejmuje następujące zagadnienia: 1 Uruchamianie programu Norton Aktywacja usługi 1 Korzystanie z głównego okna programu 1 Stan programu Norton Zarządzanie komunikatami i alertami 1 Więcej informacji Uruchamianie programu Norton 360 Program Norton 360 chroni komputer, na którym został zainstalowany. Nie trzeba go dodatkowo uruchamiać, aby system był chroniony. Jeśli program Norton 360 wykryje sytuację wymagającą uwagi użytkownika, program Norton 360 może rozwiązać ją automatycznie. Można również skonfigurować program Norton 360 do powiadamiania o sytuacjach wymagających uwagi i samodzielnie decydować, jakie działanie ma podjąć program. W dowolnym momencie można uruchomić program Norton 360 w celu zmiany ustawień, sprawdzenia stanu systemu ochrony lub wykonania konserwacji okresowej. Wszystkie funkcje są dostępne w oknie głównym programu. Aby uruchomić program Norton 360: 4 Wykonaj jedną z następujących czynności: 1 Kliknij dwukrotnie ikonę Norton 360 Online w obszarze powiadomień systemu Windows. 1 Na pasku zadań systemu Windows kliknij przycisk Start > Wszystkie Programy > Norton 360 Online > Norton 360 Online. 1 Kliknij dwukrotnie ikonę programu Norton 360 Online na pulpicie.

12 12 Wprowadzenie Aktywacja usługi Aktywacja usługi W razie niedokonania aktywacji usługi po pierwszym monicie można będzie jej dokonać z okna Usługa programowa. Aktywacja usługi powoduje rozpoczęcie działania usługi. Aktywacja zajmuje nie więcej niż kilka minut. Aby aktywować usługę z okna Usługa programowa: 1 W oknie Usługa programowa wybierz żądaną opcję, a następnie kliknij przycisk Dalej. 2 Wykonaj instrukcje podane na wyświetlonej stronie internetowej. 3 Po pojawieniu się komunikatu z potwierdzeniem kliknij przycisk Zakończ. Korzystanie z głównego okna programu Po uruchomieniu programu Norton 360 wyświetlane jest jego okno główne. Z tego okna można przejść do Pomocy i Pomocy technicznej oraz wszystkich funkcji i opcji programu Norton 360. Można też wyświetlić ogólny stan poszczególnych kategorii ochrony, w tym stan ochrony komputera i ochrony internetowej, kopii zapasowych oraz plików pozostawionych na komputerze po korzystaniu z Internetu. Okno główne zawiera trzy obszary, z których można przejść do zadań i usług. Są to następujące obszary: Łącza U góry okna głównego wyświetlane są następujące łącza: 1 Zadania Otwiera stronę Zadania, za pomocą której można przeprowadzać skanowania ręczne, przeprowadzać aktualizacje produktu, wyświetlać statystykę i generować raporty diagnostyczne. 1 Ustawienia Otwiera stronę Ustawienia, za pomocą której można zarządzać kopiami zapasowymi, sejfem tożsamości, ochroną przed podsłuchem i pakietem Norton Add-On Pack. Można również dostosować poziom ochrony przed wirusami i programami typu spyware oraz ochrony zapewnianej przez zaporę. W obszarze tym można ponadto zaplanować zadania i skonfigurować narzędzie zarządzania Moja sieć. 1 Pomoc Otwiera Pomoc online programu Norton 360. Można również otworzyć stronę internetową pomocy technicznej pomocną przy rozwiązywaniu wszelkich problemów z produktem.

13 Wprowadzenie Stan programu Norton Zbiorczy pasek stanu Na zbiorczym pasku stanu pośrodku okna głównego wyświetlany jest ogólny stan poszczególnych kategorii ochrony. Jeżeli komputer jest zabezpieczony, wyświetlany jest stan Chroniony, a jeśli dana kategoria wymaga uwagi, wyświetlany jest stan Zagrożony. W obszarze tym dostępny jest też przycisk Napraw. Jeśli dany obszar wymaga uwagi użytkownika, jest to odzwierciedlone w jednej lub kilku kategoriach ochrony. Kategorie ochrony Kategorie ochrony stanowią największy obszar w oknie głównym, zawierający następujące pozycje: 1 Zabezpieczenia komputera W tym obszarze wyświetlana jest informacja o ogólnym stanie systemu ochrony i możliwy jest dostęp do strony Zabezpieczenia komputera, na której można sprawdzić stan ochrony związanej z ustawieniami internetowymi. Można również wyświetlać szczegóły, uruchamiać skanowania, sprawdzać dostępność aktualizacji, zarządzać zaporą i uruchamiać funkcję Inspektor zabezpieczeń. 1 Ochrona tożsamości W tym obszarze wyświetlana jest informacja o ogólnym stanie zabezpieczeń, gdy program Norton 360 jest skonfigurowany do wykrywania fałszywych witryn internetowych i do uwierzytelniania prawdziwych witryn internetowych. Można również zabezpieczać informacje osobiste, chronić tożsamość internetową, wyświetlać szczegóły i zarządzać sejfem tożsamości. 1 Kopia zapasowa W tym obszarze wyświetlana jest informacja o ogólnym stanie kopii zapasowej i łącze do strony Kopia zapasowa, na której można sprawdzić konfigurację kopii zapasowej. Można też wyświetlać szczegóły oraz ręcznie archiwizować lub przywracać pliki. 1 Optymalizacja komputera W tym obszarze wyświetlana jest ogólna informacja o stanie i dostępna jest strona Optymalizacja komputera, na której można sprawdzić stan oczyszczenia komputera z plików z Internetu oraz optymalizacji dysku. Można również wyświetlać szczegóły oraz uruchamiać czyszczenie plików, czyszczenie rejestru, generowanie raportu diagnostycznego i optymalizację dysku twardego. Stan programu Norton 360 Po uruchomieniu programu Norton 360 w oknie głównym natychmiast widoczna jest informacja o jego stanie. Kolor zbiorczego paska stanu u góry okna wskazuje bieżący stan komputera.

14 14 Wprowadzenie Zarządzanie komunikatami i alertami Patrz Kolory stanu i bezpieczne używanie komputera informacje na stronie 14 W razie problemu wymagającego interwencji użytkownika zbiorczy pasek stanu zawiera opis tego problemu. W przypadku wystąpienia więcej niż jednego problemu wymagającego uwagi użytkownika na zbiorczym pasku stanu wyświetlona jest liczba problemów. W razie wykrycia problemów program Norton 360 wyświetla również przycisk, który można kliknąć, aby rozwiązać te problemy. Poniżej zbiorczego paska stanu wyświetlone są osobne obszary stanu dla każdej funkcji zabezpieczeń programu Norton 360. W obszarach stanu wskazywana jest liczba problemów związanych z każdą funkcją, które należy rozwiązać. Obszary stanu funkcji zabezpieczeń zawierają też łącza Szczegóły, które można kliknąć, aby uzyskać więcej informacji na temat problemów. Kolory stanu i bezpieczne używanie komputera informacje W programie Norton 360 stosowane są trzy kolory wskazujące stan funkcji zabezpieczających. Czerwony Wskazuje obecność jednego lub więcej problemów zagrażających komputerowi. Żółty Wskazuje obecność jednego lub więcej problemów wymagających uwagi użytkownika. Zielony Wskazuje, że dana funkcja chroni komputer. Zarządzanie komunikatami i alertami Komunikaty programu Norton 360 są wyświetlane na kilka sposobów i w kilku lokalizacjach.

15 Wprowadzenie Zarządzanie komunikatami i alertami 15 Komunikaty mogą być wyświetlane w następujących lokalizacjach: Obszar powiadomień na pulpicie systemu Windows W prawym dolnym rogu pulpitu systemu Windows wyświetlanych jest kilka typów komunikatów programu Norton 360. Jeśli na przykład komputer był wyłączony lub przez pewien czas niepodłączony do Internetu, wyświetlony może zostać komunikat z informacją, że system ochrony może nie być aktualny. Inny alert zostaje wyświetlony w przypadku wyłączenia ustawienia zabezpieczeń. Komunikat ten ostrzega, że komputer może nie być chroniony i umożliwia włączenie ustawienia. W większości przypadków można kliknąć alert, aby otworzyć program Norton 360 i rozwiązać problemy. Ogólny stan w oknie głównym programu Norton 360 Alerty i inne komunikaty są wyświetlane w środkowej części u góry okna głównego. Kolor wskazuje, jak pilny jest komunikat. Jeśli komunikat ma kolor zielony, wszystko działa prawidłowo. Kolor czerwony oznacza, że w celu utrzymania bezpieczeństwa należy wykonać instrukcje podane w komunikacie. Kategorie i szczegóły programu Norton 360 Każda kategoria zmienia kolor, gdy zmieni się jej stan. Zielone kółko ze znacznikiem wyboru wskazuje, że wszystkie elementy w kategorii są w dobrym stanie. Kółka żółte lub czerwone oznaczają ewentualne problemy, które należy rozwiązać. Po kliknięciu dowolnej kategorii na stronie jej szczegółów wyświetlona zostanie lista elementów wymagających uwagi. W większości przypadków opis problemu zawiera łącze umożliwiające jego rozwiązanie. Jeśli alert dotyczy elementu, którego użytkownik nie chce zmieniać, komunikat ten można dostosować tak, aby program Norton 360 nie informował więcej o danym problemie.

16 16 Wprowadzenie Więcej informacji Więcej informacji Pomocne informacje na temat używania programu Norton 360 zawiera dokumentacja produktu. Potrzebne informacje można znaleźć na tym komputerze i w internetowej witrynie firmy Symantec. Uzyskiwanie dostępu do internetowej witryny firmy Symantec Dostęp do internetowej witryny firmy Symantec można uzyskać za pomocą przeglądarki. Dostęp do witryny pomocy technicznej firmy Symantec można również uzyskać z dowolnego okna lub ekranu programu Norton 360. Aby uzyskać dostęp do internetowej witryny firmy Symantec w przeglądarce: 1 Otwórz przeglądarkę internetową. 2 Przejdź na stronę: Uzyskiwanie dostępu do Pomocy Pomoc jest dostępna we wszystkich oknach produktu firmy Symantec. Pomoc zawiera łącza do informacji ułatwiających wykonanie żądanych zadań. Pomoc zawiera opis wszystkich funkcji produktu i wykonywanych za jego pomocą zadań. Aby uzyskać dostęp do Pomocy: 1 W oknie głównym kliknij pozycję Pomoc techniczna. 2 Kliknij pozycję Pomoc. 3 W oknie Pomoc, w lewym okienku kliknij żądaną kartę. Do wyboru są następujące opcje: Spis treści Zawiera tematy Pomocy. Indeks Zawiera listę wszystkich słów kluczowych tematów Pomocy w kolejności alfabetycznej. Wyszukaj Otwiera pole wyszukiwania, w którym można wprowadzić słowo lub wyrażenie. Każdy temat Pomocy można wydrukować. Aby wydrukować temat Pomocy: 1 W oknie Pomoc kliknij kartę Spis treści. 2 W Spisie treści kliknij temat, który chcesz wydrukować, a następnie kliknij przycisk Drukuj. 3 Wybierz, czy chcesz wydrukować tylko wybrany temat, czy też temat i jego tematy składowe. 4 Kliknij przycisk OK.

17 Wprowadzenie Więcej informacji 17 Uzyskiwanie dostępu do Pomocy okna lub okienka Pomoc okna i okienka zawiera pomocne informacje dotyczące otwartego okna lub okienka. Aby uzyskać dostęp do Pomocy okna lub okienka: 4 Aby uzyskać dostęp do Pomocy okna lub okienka, kliknij pozycję Pomoc w danym oknie lub okienku.

18 18 Wprowadzenie Więcej informacji

19 Indeks A aktywacja 12 aktywacja usługi 12 alerty 14 K kategorie ochrony 12 kolory w programie Norton komunikaty 14 komunikaty o błędach 14 komunikaty wyskakujące 14 N Norton pakiet Add-on Pack 10 Norton 360 ikona na pulpicie 11 informacje 5 kolory 14 nowości 5 okno główne 14 stan 13 O okno główne kolory stanu 14 komunikaty o stanie 14 podsumowanie stanu 12 system ochrony 12 szczegóły 12 łącza 12 P Pomoc drukowanie 16 uzyskiwanie dostępu 16 problemy z aktywacją 10 program Norton 360 informacje 5 R rozwiązywanie problemów aktywacja 10 S stan 13 U ustawienia 12 uzyskiwanie dostępu do internetowej witryny firmy Symantec 16 do pomocy technicznej firmy Symantec 16 Z zadania 12 zbiorczy pasek stanu 12

20 foo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Chronimy więcej użytkowników przed większą liczbą zagrożeń pochodzących z sieci niż jakakolwiek inna firma na świecie. Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła

Bardziej szczegółowo

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control

Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Podręcznik klienta Symantec Endpoint Protection i Symantec Network Access Control Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer

Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Podręcznik wdrażania urządzenia Symantec Network Access Control Enforcer Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Podręcznik wprowadzający programu Symantec Endpoint Protection Oprogramowanie opisane w niniejszym podręczniku jest dostarczane w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika

ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER. Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika ESET FILESECURITY DLA MICROSOFT WINDOWS SERVER Instrukcj a instalacj i i podręcznik użytkownika Microsoft Windows Server 2003 / 2003 R2 / 2008 / 2008 R2 / 2012 / 2012 R2 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Copyright 2009 BitDefender BitDefender Total Security 2010 Podręcznik użytkownika Data wydania 2009.08.27 Copyright 2009 BitDefender Uwagi Prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS

ESET ENDPOINT ANTIVIRUS ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 8 / 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / NT4 (SP6) Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT ANTIVIRUS Copyright

Bardziej szczegółowo

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control

Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Podręcznik wprowadzający programu Symantec Network Access Control Dotyczy programów Symantec Network Access Control i Symantec Network Access Control Starter Edition Podręcznik wprowadzający programu Symantec

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie McAfee Internet Security Suite skrócona instrukcja obsługi

Oprogramowanie McAfee Internet Security Suite skrócona instrukcja obsługi Poczuj radość z bezpiecznego korzystania z Internetu Oprogramowanie McAfee Internet Security Suite chroni komputer oraz tożsamość użytkownika i pozwala na bezpieczne korzystanie z Internetu. Zawiera także

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 4.2 lub nowszej) Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / 2003 / 2008 Spis treści 1. ESET Smart Security 4...4 1.1 Nowości... 4 1.2 Wymagania systemowe...

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2.

Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2. Uwagi o wersji programów Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection Small Business Edition i Symantec Network Access Control 12.1.2.1 Symantec Endpoint Protection, Symantec Endpoint Protection

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie

Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa. Przełącz się na nowoczesne nauczanie Instrukcja obsługi oprogramowanie eklasa Przełącz się na nowoczesne nauczanie 2011 Podręcznik COPYRIGHT (C) 2011 Integrit Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą

Bardziej szczegółowo

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie

avast! Free antivirus 7.0 - Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie avast! Free antivirus 7.0 Szybkie wprowadzenie 1 Witamy w programie antywirusowym avast! Free Antivirus 7.0 Nowa wersja avast! Antivirus 7.0 oferuje szereg nowych funkcji i ulepszeń, które jeszcze bardziej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zintegrowany, wielofunkcyjny, wieloprotokołowy serwer wydruku dla sieci Ethernet INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI MFC-9440CN MFC-9450CDN DCP-9040CN DCP-9042CDN DCP-9045CDN Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile. Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika ESET Mobile Security Business Edition do Windows Mobile Instrukcja instalacji i podręcznik użytkownika Spis treści 1. Instalacj a programu ESET Mobile...3 Security 1.1 Minimalne...3 wymagania systemowe

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G Data Business Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Podręcznik administratora

Podręcznik administratora Podręcznik administratora Informacje oraz zawartość niniejszego dokumentu zostały podane wyłącznie w celach informacyjnych i występują w niezmienionym stanie bez jakichkolwiek wyraźnych lub dorozumianych

Bardziej szczegółowo

Worry-Free Business Security6

Worry-Free Business Security6 Worry-Free Business Security6 TM for Small and Medium Business Podręcznik administratora Firma Trend Micro Incorporated zastrzega sobie prawo do wprowadzania, bez wcześniejszej zapowiedzi, zmian w tym

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo