Działania edukacyjne podejmowane w ramach Programu Safer Internet w Polsce

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Działania edukacyjne podejmowane w ramach Programu Safer Internet w Polsce"

Transkrypt

1 Działania edukacyjne podejmowane w ramach Programu Safer Internet w Polsce Anna Rywczyńska Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

2 Cyfrowe narodziny 81 procent dzieci poniŝej drugiego roku Ŝycia posiada obecnie swój cyfrowy profil Średnia wieku, w którym dzieci obchodzą swoje cyfrowe narodziny, wynosi sześć miesięcy 23% dzieci rozpoczyna cyfrowe Ŝycie w momencie, kiedy ich rodzice publikują w Internecie zdjęcia z prenatalnych badań USG Badania AVG Technologies, ,2200 matek dzieci do 2 lat Ameryki Północnej, Europy, Australii/Nowej Zelandii oraz Japonii

3 Odpowiedzialność dorosłych Musimy określić w jaki sposób chcemy rozpocząć cyfrową przygodę dzieci i co pomyśli w przyszłości o opublikowanych o sobie informacjach Tworząc obecność dziecka w portalach społecznościowych musimy zwracać uwagę na ustawienia dotyczące prywatności Na kaŝdym kroku rozwoju dziecka musimy dbać o jego edukację medialną

4 mój komputer osobisty 52 % dzieci w Polsce między 9 a 11 rokiem Ŝycia ma komputer tylko do własnej dyspozycji (średnia w Europie to 34 %), a 64 % korzysta z niego we własnym pokoju Według najnowszych badań EU Kids Online/2010

5 problem uzaleŝnień 18 % badanych dzieci w wieku deklaruje symptomy uzaleŝnienia od Internetu z konsekwencjami dla zdrowia fizycznego (niejedzenie, niespanie z powodu Internetu) 32% deklaruje symptomy związane z negatywnymi konsekwencjami społecznymi Profesor Mariusz Jędrzejko - dyrektor Mazowieckiego Centrum Profilaktyki UzaleŜnień podkreśla, Ŝe najmłodszym pacjentem terapii dla osób uzaleŝnionych od multimediów jest dwulatek z zaburzeniami snu, twierdzi, Ŝe sieć powoduje bardzo duŝe zmiany w modelu zachowania człowieka (zaburzenia koncentracji, przesilenie mózgu zbyt wiele bodźców naraz, narastająca agresja werbalna przez odejście od kontaktów face to face) wpływ Internetu na se

6 Polskie Centrum Programu Safer Internet SAFERINTERNET.PL HELPLINE.ORG.PL HOTLINE Komitet Konsultacyjny Panel MłodzieŜowy Youth Panel

7 Komórki Web 2.0 Cyberprzemoc Gry komputerowe Centra Programu Safer Internet Nielegalne treści Niebezpieczne kontakty Prywatność Prawo autorskie

8 ZagroŜenia online Kontakt ze szkodliwymi treściami (pornografia, treści brutalne, rasizm, ksenofobia, propagowanie anoreksji, samobójstw) Uwodzenie dzieci za pośrednictwem Internetu (grooming) Pornografia dziecięca Nękanie za pośrednictwem Sieci (cyberprzemoc) Prostytucja dziecięca Sexting Wszystkie zagroŝenia wzmagają z wiekiem: 9-10:13% napotkało 1 lub więcej zagroŝeń, 11-12: 32%, 13-14: 49% i 15-16: 61%

9 EU KIDS ONLINE/2010 dzieci 9-16 lat i ich rodzice 39% wszystkich dzieci natknęło się z jednym lub większa liczbą wymienionych zagroŝeń 41% zapytanych rodziców dzieci, które mówiły, Ŝe miały kontakt ze szkodliwymi treściami nie wiedziało o tym 56% rodziców, których dzieci doświadczyły cyberprzemocy odpowiedziało, Ŝe ich dziecko nie ma takich doświadczeń 61% rodziców, nie wiedziało, Ŝe ich dziecko spotkało się offline z kimś poznanym przez Internet Badanie przeprowadzone w 25 krajach Europy, respondentów

10 Szkolenia Kampanie edukacyjne Kampanie edukacyjne Kampanie medialne Kampanie medialne Współpraca krajowa Współpraca krajowa Współpraca międzynarodowa Współpraca międzynarodowa

11 Internet to okno na świat. Cały świat Kampania mająca na celu uświadomienie rodzicom na jakie treści moŝe natknąć się online dziecko pozostawione bez opieki.

12 Dzieci mają kontakt z pornografią, treściami brutalnymi, nawołującymi do nienawiści rasowej 15% dzieci w wieku lat miało do czynienia z sextingiem otrzymywało wiadomości o treści seksualnej, rozebrane zdjęcia (3 % dzieci rozsyłało tego typu informacje) 22% natrafiło na treści zachęcające do nienawiści, propagujące anoreksję i bulimie oraz zachęcające do samobójstw

13 Kampania Kawiarenka Przyjazna Dzieciom Kawiarenka posiada programy filtrujące zainstalowane na komputerach udostępnianych dzieciom Komputery przeznaczone dla dzieci są monitorowane przez pracowników kawiarenki W kawiarence znajdują się wyeksponowane materiały promujące zasady bezpiecznego korzystania z sieci, ulotki, plakaty, broszury, z którymi moŝe zapoznać się dziecko korzystające z Internetu Kampania organizowana pod patronatem Urzędu Komunikacji Elektronicznej

14 Kampania Kawiarenka Przyjazna Dzieciom

15 Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem

16 Niebezpieczne kontakty Przyszkolne parki zastąpiło środowisko Internetu (głównie chaty i komunikatory...) prof. Julia Davidson z Kingston University w Wielkiej Brytanii przeprowadziła badania dotyczące zachowań sprawców groomingu badała m.in. wykorzystywanie psychomanipulacji sprawca bądź udaje dziecko, bądź teŝ przyznając się do swojego wieku chce sprawić by ofiara czułą się kimś wyjątkowym, okazuje troskę, chce być najlepszym przyjacielem i powiernikiem dziecka Według ostatnich badań 29% dzieci miało kontakt z kimś kogo nie znało 8% z dzieci w wieku 9-16 lat poszło na spotkanie z osoba poznaną w sieci z czego 2% to dzieci 9-10 lat

17 KaŜdy ruch w Internecie zostawia ślad Inauguracja 8 czerwca 2010 w dniu wejścia w Ŝycie nowelizacji kodeksu karnego, według której uwodzenie dzieci w Internecie jest przestępstwem.

18 Dzieci a prywatność Podawanie bardzo osobistych informacji z moŝliwością identyfikacji autora i bliskich ryzyko krzywdzących komentarzy, ale równieŝ spowodowania realnych problemów 57% dzieci w Europie ma profile społecznościowe, z czego 54 % nie wie w jaki sposób ustawić zabezpieczenia prywatności Porównując kraje Węgry: 53% publiczne, Polska: 37%, UK: 11% 2x więcej chłopców ma profile publiczne (?) JuŜ po raz drugi Forum Safer Internet odbyło się z udziałem dzieci zaproponowały piktogramy, niektóre mówiły, Ŝe nie ma sensu ustawiać prywatności bo prywatnych informacji lepiej nie umieszczać wcale

19 DzieńBezpiecznego Internetu Dzień Bezpiecznego Internetu ustanowiony został przez KomisjęEuropejskąw ramach programu Safer Internet. Po raz pierwszy, w Europie, obchodzony byłw 2004 roku, 8 lutego 2005 r. odbyłsięw Polsce zorganizowany przez Polskie Centrum Programu Safer Internet Ideątego dnia jest jak największa promocja bezpieczeństwa w sieci dla najmłodszych. Święto to obchodzone jest w większości Państw Europy oraz m.in.: w Australii, Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Argentynie. W zeszłym roku ponad 1000 inicjatyw. Głównym tematem była ochrona prywatności w Sieci. W zeszłym roku podkreślany byłproblem cyberprzemocy. Internet to nie tylko gra -to Twoje życie!

20 Cyberprzemoc Przemoc z uŝyciem technologii informacyjnych i komunikacyjnych Celowe i świadome działanie Publikowanie zdjęć, filmów dodawanie komentarzy/brak komentarzy tworzenie kont, blogów, stron podszywanie się, włamanie zasypywanie wiadomościami przesyłanie sms-ów, mms-ów

21 Szkolenia dla profesjonalistów Konferencje wojewódzkie Bezpieczny Internet (w 16 wojewódzkich konferencjach Bezpieczny Internet udział wzięło ponad 2200 osób) Międzynarodowe Konferencje Bezpieczeństwo dzieci i młodzieŝy w Internecie, 2007, 2008, 2009, 2010 łącznie 1500 uczestników Szkolenia dla przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości, w tym m.in.: (maj - Poznań, czerwiec - Katowice 2009, maj - Lublin, czerwiec Olsztyn 2010) 400 uczestników Szkolenia z zakresu bezpieczeństwa internetowego dla szkół (szkolenia dla nauczycieli, dzieci szkół podstawowych, gimnazjalnych, liceów oraz spotkania z rodzicami) Model kaskadowy szkolenia dla przyszłych trenerów

22 społeczne kampanie medialne Niebezpieczne kontakty Nigdy nie wiadomo kto jest po drugiej stronie Szkodliwe treści - Internet to okno na świat. Cały świat (71% dzieci więcej niŝ raz spotkało się z treściami pornograficznymi / Gemius 2006) Bezpieczeństwo dzięki korzystających z komunikatorów oraz for dyskusyjnych Na niebezpieczne pytanie udzielaj bezpiecznych odpowiedzi Problem przemocy rówieśniczej Stop cyberprzemocy (ponad 50% dzieci doświadczyło cyberprzemocy / Gemius 2007) Kawiarenka Przyjazna Dzieciom (większość klientów kawiarenek to dzieci, a najmłodsi samodzielni klienci kawiarenek mają 5-6 lat) Problem cyberprzemocy (kampania ogólnoeuropejska) Baw się w Internecie - Bezpiecznie! Pomyśl zanim wyślesz! hasło i kampania towarzysząca tegorocznemu DBI

23 Kampanie edukacyjne

24

25 Współpraca krajowa Kluczowym elementem sukcesu działań jest współpraca interdyscyplinarna: Komitet Konsultacyjny przy Polskim Centrum Programu Safer Internet Zespół ds. Walki z Dyskryminacją Małoletnich w Środkach Masowego Przekazu działający przy Pełnomocniku Rządu ds. Równego Traktowania w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Porozumienie na rzecz bezpieczeństwa w Internecie

26 Działania ogólnoeuropejskie Aktywny udziałpoprzez reprezentowanie Polski i programu Safer Internet w ramach Internet Governance Forum; Uczestnictwo w spotkaniach i szkoleniach przeznaczonych dla narodowych realizatorów programu w ramach sieciinsafe i INHOPE wzajemna wymiana doświadczeńoraz udostępnianie materiałów dydaktycznych; Udziałw konferencjach organizowanych przez organizacje partnerskie.

27 Implementation / Coordination: European Schoolnet (EUN) Awareness Centres: Austria Belgium Bulgaria Cyprus Czech Republic Denmark Estonia Finland France Germany Greece Hungary Iceland Ireland Italy Latvia Lithuania Luxembourg Malta Netherlands Norway Poland Portugal Romania Russia Slovakia Slovenia Spain Sweden United Kingdom

28

29 Dziękuję za uwagę i zapraszam do kontaktu

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet Główny Partner: Polskie Centrum Programu powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Centrum

Bardziej szczegółowo

Program Safer Internet w Polsce

Program Safer Internet w Polsce European Commission Information Society and Media Program Safer Internet w Polsce Raport roczny z realizacji projektów Awareness, Helpline i Hotline 1 stycznia - 31 grudnia 2007 www.saferinternet.pl Szanowni

Bardziej szczegółowo

przez Unię Europejską

przez Unię Europejską Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Główny Partner Partner strategiczny Partnerzy Wstęp: Zakup kontrolow@ny Dziecko a nowe technologie Kiedy kupujesz komputer Kiedy kupujesz konsolę Kiedy kupujesz

Bardziej szczegółowo

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej? 1 S t r o n a Gimnazjum nr 4 w Miejskim Zespole Szkół nr 2 ul. Czarnieckiego 40 06-400 Ciechanów Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej Jak Polacy korzystają z Internetu i jak mogliby to robić mądrzej?

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne media. poradnik dla rodziców

Bezpieczne media. poradnik dla rodziców Bezpieczne media poradnik dla rodziców Spis treści To tylko statystyka, ale... Wstęp.... 5 To tylko statystyka, ale...... 6 Dla dziecka internet znaczy więcej... 6 Nie tylko w domu... 7 Serwisy społecznościowe

Bardziej szczegółowo

2 miliony nazw w domenie.pl

2 miliony nazw w domenie.pl ISSN 1509-3603 NR 1/2011 2 miliony nazw w domenie.pl Telefonia pod obstrzałem Wirtualny świat najmłodszych 3 Wydarzenia Michał Chrzanowski Dyrektor NASK 3 Rekord w polskim rejestrze 4 Eksperci o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu

Bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu Bezpieczne korzystanie z komputera i Internetu Rodzice nie mają moŝliwości i czasu na kontrolowanie aktywności dziecka w sieci. Wielu z rodziców Ŝyje w przekonaniu, Ŝe taka forma spędzania czasu wolnego

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,

Bardziej szczegółowo

20 lat Internetu w Polsce

20 lat Internetu w Polsce ISSN 1509-3603 NR 2/2011 20 lat Internetu w Polsce Kryształowa Antena dla NASK ARAKIS.pl usługa bezpieczeństwa nowej generacji 3 Wydarzenia Michał Chrzanowski Dyrektor NASK 3 20 lat Internetu w Polsce

Bardziej szczegółowo

Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo część 2 1

Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo część 2 1 Uwaga: Korzystając z raportu proszę go cytować jako: Kirwil, L. (2011). Polskie dzieci w Internecie. Zagrożenia i bezpieczeństwo - część 2. Częściowy raport z badań EU Kids Online II przeprowadzonych wśród

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r.

V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Organizatorzy: V Ogólnopolska Konferencja Pomoc dzieciom ofiarom przestępstw Warszawa, 27-28 października 2008 r. Komitet naukowy Maria Beisert Teresa Jaśkiewicz-Obydzińska Maria Keller-Hamela Andrzej

Bardziej szczegółowo

w Internecie Pedofilia i pornografia dziecięca Konferencja Bezpieczny Internet

w Internecie Pedofilia i pornografia dziecięca Konferencja Bezpieczny Internet Konferencja Bezpieczny Internet Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie Materiały dla uczestników konferencji wojewódzkich realizowanych w ramach kampanii Dziecko w Sieci i programu UE Safer Internet

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU ZA ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH W ŚWIETLE PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH REGULACJI

ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU ZA ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH W ŚWIETLE PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH REGULACJI ODPOWIEDZIALNOŚĆ DOSTAWCÓW I UŻYTKOWNIKÓW INTERNETU ZA ZAWARTOŚĆ STRON INTERNETOWYCH W ŚWIETLE PRAWNYCH I SPOŁECZNYCH REGULACJI Rozprawy Społeczne, Nr 1 (VI), 2012 Małgorzata Gruchoła Katolicki Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE contrastwerkstatt - Fotolia.com BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE Kompendium dla rodziców i profesjonalistów Główny Partner Projekt współfinansowany przez Unię Europejską BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE Kompendium

Bardziej szczegółowo

Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży.

Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży. Profilaktyka, a ryzykowane zachowania dzieci i młodzieży. Nowe formy przestępstw cyberprzemoc, sponsoring, zbyt wczesne rozpoczynanie życia seksualnego, grooming. Prawne narzędzia interwencji w sytuacjach

Bardziej szczegółowo

Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie!

Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie! Elementarz dla rodziców Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie! Partnerem jest: Spis treści A. Jak należy korzystać z tego informatora 2 B. Wskazówki dla rodziców i opiekunów: 4 1. Ochrona oznacza

Bardziej szczegółowo

Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie!

Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie! Elementarz dla rodziców Dbaj o bezpieczeƒstwo dzieci w Internecie! Partnerem jest: Spis treści A. Jak należy korzystać z tego informatora 2 B. Wskazówki dla rodziców i opiekunów: 4 1. Ochrona oznacza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 01. Kalendarium Fundacji Dzieci Niczyje 02. Placówki pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom 03.

Spis treści. Słowo wstępne 01. Kalendarium Fundacji Dzieci Niczyje 02. Placówki pomocy dzieciom krzywdzonym i ich rodzinom 03. Rok 2009 był dla naszej fundacji czasem budowania współpracy i dzielenia się z naszymi partnerami w całej Polsce i w krajach europejskich dobrymi praktykami pomocy i ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

Bardziej szczegółowo

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014

DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 DWUMIESIĘCZNIK BIURA RZECZNIKA PRAW DZIECKA Egzemplarz bezpłatny ISSN 1898-0449 4/2014 SPIS TREŚCI 1 Środowisko lokalne wobec zagrożeń dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni 1 Cyberprzestrzeń wynikiem przemian

Bardziej szczegółowo

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ

CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ CYBERNIEBEZPIECZEŃSTWA NIE BAĆ SIĘ, ZNACZY ROZUMIEĆ I WIEDZIEĆ Szczecin 2009 Wydawca: Grapus Sp. z o.o., Szczecin Wydano nakładem: Fundacja Razem Bezpieczniej www.razembezpieczniej.pl Skład komputerowy

Bardziej szczegółowo

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej

redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej Wychowanie i kształcenie w erze cyfrowej redakcja naukowa Piotr Plichta i Jacek Pyżalski Łódź 2013 Copyright by

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Internet. Jak uchronić siebie i swoje dziecko przed zagrożeniami płynącymi z sieci

Bezpieczny Internet. Jak uchronić siebie i swoje dziecko przed zagrożeniami płynącymi z sieci Bezpieczny Internet Jak uchronić siebie i swoje dziecko przed zagrożeniami płynącymi z sieci Internet to kopalnia wiedzy, wirtualny plac zabaw, świetne narzędzie komunikacji, jak każde narzędzie może służyć

Bardziej szczegółowo

Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT

Polski Związku Głuchych, Oddział Łódzki ICT Projekty dotyczące bezpieczeństwa dzieci i młodzieży zrealizowane do grudnia 2013 r. w ramach zadania Upowszechnianie korzystania z Internetu i rozwój kompetencji cyfrowych Oferent i tytuł zadania Polski

Bardziej szczegółowo

Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie

Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu pn. Nie wpadnij w sieć lecz surfuj bezpiecznie realizowanego przez Urząd Miasta i Gminy Kępno we współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Kępnie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu ISSN 1509-3603 NR 1/2009 Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 4 Laureat nagrody NASK 5 Usługa Corporate Firewall 6 Dla małych

Bardziej szczegółowo

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych

ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych ICT-Go-Girls! Nowe technologie jako narzędzie promowania przedsiębiorczości wśród uczennic szkół ponadpodstawowych MarÍa J. RodrÍguez Malmierca Bozica Ilijic Carmen FernÁndez Morante Beatriz Cebreiro LÓpez

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADKI. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka. atelstwo nękanie edukacja o prawach człowieka wrogość toler

ZAKŁADKI. Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka. atelstwo nękanie edukacja o prawach człowieka wrogość toler ZAKŁADKI Przeciwdziałanie mowie nienawiści w sieci poprzez edukację o prawach człowieka atelstwo nękanie edukacja o prawach człowieka wrogość toler romofobia solidarność ksenofobia sprawiedliwość przestępstwo

Bardziej szczegółowo

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3

od redakcji Aktualności Szanowni Czytelnicy e-mentora, luty 2012 3 SPIS TREŚCI od redakcji Szanowni Czytelnicy e-mentora, We wstępnych słowach do bieżącego wydania pisma nie sposób pominąć tematu ACTA i nie wspomnieć o ruchu, który powstał w wyniku ujawnienia kontrowersji

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniejsza domena z DNSSEC

Bezpieczniejsza domena z DNSSEC ISSN 1509-3603 NR 2/2012 Bezpieczniejsza domena z DNSSEC Konferencja SECURE 2012 Nadużycia w telefonii NASK szkoli aktywnych seniorów 4 Wydarzenia 4 W skrócie 6 Konferencja SECURE 2012 7 Dzień Bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a

p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a p r o b l e m, z a p o b i e g a n i e, t e r a p i a główny partner Wstęp 2 Problem nadużywania Internetu 4 Korzystanie z Internetu przez młodzież 4 Kiedy możemy mówić o nadużywaniu Internetu? 5 Czynniki

Bardziej szczegółowo