Bezpieczeństwo w sieci - - działania NASK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bezpieczeństwo w sieci - - działania NASK"

Transkrypt

1 Warszawa, 19 maja 2011 r. 1 Bezpieczeństwo w sieci - - działania NASK dr inż. Tomasz Jordan Kruk dyrektor operacyjny Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa

2 Warszawa, 19 maja 2011 r. 2 Agenda Bezpieczeństwo w sieci 1. Aspekty techniczne bezpieczeństwo teleinformatyczne a. Zmiany trendów metod ataków b. Ekonomia podziemia c. Kluczowe wyzwania dla ochrony teleinformatycznej d. Realizowane projekty i metody przeciwdziałania 2. Aspekty społeczne bezpieczeństwo dzieci i młodzieży a. Zagrożenia b. Program KE Safer Internet c. Dyżurnet.pl d. Inne pola współpracy i działania

3 Warszawa, 19 maja 2011 r. 3 Działania NASK - - bezpieczeństwo teleinformatyczne

4 Warszawa, 19 maja 2011 r. 4 Jak praktycznie rozumieć bezpieczeństwo poufność, integralność, dostępność. Poufność prawo jednostki do decydowania o tym, jakimi informacjami chce się podzielić z innymi i jakie informacje jest skłonna od nich przyjąć. Integralność danych - dane wysłane nie różnią się od odebranych i nie zostały przypadkowo bądź umyślnie zmienione, ujawnione lub zniszczone.

5 Warszawa, 19 maja 2011 r. 5 Zmiany trendów metod ataków (I) Kiedyś: propagacja przez nośniki danych, potem przez załączniki poczty, ataki na różne protokoły sieciowe i aplikacje sieciowe inne od WWW, Dziś: tworzenie złośliwych stron i zachęt do ich odwiedzenia.

6 Warszawa, 19 maja 2011 r. 6 Zmiany trendów metod ataków (II) ataki dotyczące przeglądarek skupiają się na wtyczkach, wtyczki mają słaby model aktualizacji bezpieczeństwa, dominować zaczynają ataki na flash i dokumenty pdf, Era botnetów zaawansowane konie trojańskie, które są czasem w stanie obejść zabezpieczenie typu two-factor, szacuje się, że na świecie 98% komputerów PC ma oprogramowanie podatne na infekcję.

7 Warszawa, 19 maja 2011 r. 7 Zmiany trendów metod ataków (III) wykorzystywanie uzasadnionego współdzielenia stron, na popularnej stronie wystarczy jedynie przekierowanie do złośliwej strony, ewolucja ustalania warstwy celu ataków: kiedyś celem ataków system operacyjny, dziś celem ataków są aplikacje, w szczególności aplikacje klienckie, szybka ewolucja ataków, opóźnieniu we wdrażaniu komercyjnych środków zaradczych, coraz większa rola heurystyk analizujących anomalie, coraz większa rola zespołów CERT wystawionych na pierwszą linię reagowania,

8 Warszawa, 19 maja 2011 r. 8 Kluczowe wyzwania, kluczowe pojęcia 0-day attack/ threat oraz 0-day protection, phishing, pharming, drive-by-download, DNS fast flux, APT (Advanced Persistent Threat).

9 Warszawa, 19 maja 2011 r. 9 Poważne konsekwencje poważnej infekcji To są zapewne bardzo dobrze zabezpieczone i monitorowane strony, jednak i tak przeanalizujmy konsekwencje infekcji poniższych stron: Skuteczność wykorzystania do ataku popularnego serwisu.

10 Warszawa, 19 maja 2011 r. 10 Ekonomia podziemia (I) Profesjonalizacja ataków w sieci: atakami zajmują się profesjonaliści, którzy zarabiają na tym pieniądze, dostępne zaawansowane a zarazem łatwe w użyciu narzędzia zarówno do samych ataków jak i zarządzania botnetami, ataki ukierunkowane, ataki na zamówienie, w tym DDoS, ataki w służbie szpiegostwa, kampanie spam (propagacja malware ale i reklama firm / produktów), postępująca profesjonalizacja ataków wymusza ciągłe zwiększanie środków na skuteczną profilaktykę i zabezpieczanie,

11 Warszawa, 19 maja 2011 r. 11 Ekonomia podziemia (II) Wybrane fakty (z cyklicznego raportu firmy Symantec): ustalona cena za wynajem sieci botnet, dojrzały rynek reklamy cyberprzestępców, najpowszechniejsze usługi: dane z kart kredytowych, dane z kont bankowych, spam, informacje z phishingu, ustalone ceny za błędy w oprogramowaniu, ustalona cena za hosting phishingu, najwięksi gracze: oferta szerokiego wachlarza usług i danych z kilkunastu krajów.

12 Warszawa, 19 maja 2011 r. 12 Niedoskonałości projektowe krytycznych usług Wyzwanie jak zachować bezpieczeństwo świadczenia usługi immanentnie otwartej. DNS krytyczna usługa dla funkcjonowania Internetu, rekurencyjna obsługa zapytań źródłem podatności na DDoS, zatruwanie bufora cache DNS (DNS cache poisoning), przykład: atak DNS Amplification.

13 Warszawa, 19 maja 2011 r. 13 Projekty Arakis System wczesnego ostrzegania o zagrożeniach w sieci. wykrywanie i opisywanie zautomatyzowanych zagrożeń występujących w sieci na podstawie agregacji i korelacji danych z różnych źródeł, źródła: rozproszona sieć systemów honeypot, sieci darknet, systemy firewall oraz oprogramowanie antywirusowe, ARAKIS-GOV i Teraz Polska, usługa ARAKIS.pl.

14 Warszawa, 19 maja 2011 r. 14 Projekty HoneySpiderNetwork (HSN) budowa nowych oraz wykorzystanie istniejących technik klienckich systemów honeypot do wykrywania ataków na aplikacje klienckie, w szczególności przeglądarki WWW, wykorzystanie rozwiązań nisko- i wysokointeraktywnych, współpraca z GOVCERT.NL oraz SURFnet.

15 Warszawa, 19 maja 2011 r. 15 Projekty WOMBAT Worldwide Observatory of Malicious Behavior and Attack Threats utworzenie globalnego systemu monitorowania i analizy zagrożeń internetowych, w szczególności złośliwego oprogramowania, które w ostatnich latach stało się potężnym narzędziem w rękach cyberprzestępców, wypracowanie nowych metod analizy zagrożeń pojawiających się masowo w Internecie, identyfikacji źródeł i przyczyn ich występowania, wyzwaniem przełamanie bariery koordynacji wynikającej z wymogów zachowania prywatności.

16 Warszawa, 19 maja 2011 r. 16 Działania NASK - - bezpieczeństwo dzieci i młodzieży

17 Warszawa, 19 maja 2011 r. 17 Zagrożenia dzieci i młodzieży w sieci kontakt ze szkodliwymi treściami (pornografia, treści brutalne, rasizm, ksenofobia, propagowanie anoreksji, samobójstw), uwodzenie dzieci za pośrednictwem Internetu (grooming), pornografia dziecięca, nękanie za pośrednictwem sieci (cyberprzemoc), prostytucja dziecięca, złamanie prawa lub/ i narażenie na straty finansowe, uzależnienia od Internetu.

18 Warszawa, 19 maja 2011 r. 18 Cyfrowy styl życia niemal co drugie dziecko to tak zwany heavy user (korzysta z Internetu codziennie lub prawie codziennie), 11% wszystkich Internautów to dzieci między 7 a 14 rokiem życia, 34% to młodzi ludzie między rokiem życia, 70% dzieci korzystających z Internetu tworzy swoją internetową przestrzeń korzystając z serwisów społecznościowych, ponad 70% dzieci gra w gry online. Badania Gemius SA, Dzieci aktywne online, Megapanel PBI/Gemius/czerwiec 2007, n = 831

19 Warszawa, 19 maja 2011 r. 19 Najnowsze wyniki badań 57% tyle dzieci w Europie ma profile społecznościowe, z czego 54% nie wie w jaki sposób ustawić zabezpieczenia prywatności, 92% tyle dzieci korzysta z Internetu przynajmniej raz w tygodniu, z czego 57% codziennie lub prawie codziennie, 52% aż taki % dzieci w Polsce ma swój komputer prywatny, podczas gdy średni poziom w Europie to 34%, 56% aż tylu rodziców, których dzieci doświadczyły cyberprzemocy odpowiedziało, że ich dziecko nie ma takich doświadczeń, 61% aż tylu rodziców nie wiedziało, że ich dziecko spotkało się offline z kimś poznanym przez Internet. Badania EU KIDS ONLINE/2010 przeprowadzone w 25 krajach Europy z respondentami (dziećmi w wieku 9-16 lat i ich rodzicami)

20 Warszawa, 19 maja 2011 r. 20 Projekt Komisji Europejskiej Safer Internet program Komisji Europejskiej - promocja bezpiecznego korzystania z nowych technologii i Internetu wśród dzieci i młodzieży, w ramach programu m.in.: działania na rzecz zwalczania nielegalnych treści i spamu w Internecie, problematyka związana z zagrożeniami wynikającymi z użytkowania telefonów komórkowych, gier online, wymianą plików P2P i innymi formami komunikacji online (czaty i komunikatory), zwalczanie cyberprzemocy i uwodzenia dzieci w Internecie priorytetem programu na lata , Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI) powołane w styczniu 2005 r.: NASK koordynator Centrum, Fundacja Dzieci Niczyje.

21 Warszawa, 19 maja 2011 r. 21 Podejmowane działania przez PCPSI kampanie medialne, szkolenia i konferencje, edukacja dzieci i młodzieży, organizacja Dnia Bezpiecznego Internetu, zespół Dyżurnet.pl, projekty badawcze, współpraca krajowa i międzynarodowa.

22 Warszawa, 19 maja 2011 r. 22 Kampanie medialne Internet to okno na świat. Cały świat. (2006/2009) Na niebezpieczne pytania udzielaj bezpiecznych odpowiedzi (2006) Wirtualny świat tworzysz także Ty (2007) Dyżurujemy przy Internecie (2007) Kawiarenka przyjazna dzieciom (2008) Baw się w Sieci - BEZPIECZNIE (2008) Pomyśl zanim wyślesz (2009) Każdy ruch w Internecie zostawia ślad (2010) Internet to więcej niż zabawa. To Twoje życie (2011)

23 Warszawa, 19 maja 2011 r. 23 Szkolenia i konferencje 5 międzynarodowych konferencji Bezpieczeństwo Dzieci i Młodzieży w Internecie, 16 konferencji wojewódzkich Bezpieczny Internet, 6 regionalnych szkoleń Zwalczanie przestępstw popełnionych przy użyciu Internetu, spotkania z dziećmi i z młodzieżą w szkołach, prowadzenie zajęć m.in.: bezpieczeństwa online, prywatności, cyberprzemocy i sposobów jej zapobiegania.

24 Warszawa, 19 maja 2011 r. 24 Projekty badawcze W latach NASK zrealizował następujące projekty badawcze: Jak skutecznie filtrować zawartość Internetu? - badania skuteczności programów filtrujących (w tym popularyzacja modułów kontroli rodzicielskiej), Kawiarenka przyjazna dzieciom - badanie fokusowe dotyczące bezpieczeństwa dzieci w kawiarenkach internetowych, Rozwiązania filtrujące niepożądane treści w Internecie badania różnych rozwiązań filtrujących, badania modułów kontroli rodzicielskiej.

25 Warszawa, 19 maja 2011 r. 25 Dyżurnet.pl punkt kontaktowy (hotline) przyjmujący zgłoszenia dotyczące nielegalnych treści, w szczególności pornografii dziecięcej i przejawów rasizmu, działa w oparciu polskie regulacje prawne oraz zalecenia międzynarodowego stowarzyszenia INHOPE, ścisła współpraca z Biurem Kryminalnym KGP, ścisła współpraca z blisko czterdziestoma zagranicznymi zespołami hotline zrzeszonymi w INHOPE, funkcjonuje w ramach programu Safer Internet, od 2005 r. przeanalizował ponad 16 tysięcy zgłoszeń, podejmuje różnorodne działania na rzecz bezpieczeństwa w Internecie (szkolenia, warsztaty, konferencje).

26 Warszawa, 19 maja 2011 r. 26 Klasyfikacja zgłaszanych incydentów

27 Warszawa, 19 maja 2011 r. 27 Współpraca W ramach programu Safer Internet w Polsce zorganizowano: Komitet Konsultacyjny opiniujący i wspierające działania PCPSI, Ogólnopolską Koalicję na rzecz Bezpieczeństwa Dzieci w Internecie stanowiącą platformę komunikacji z organizacjami i instytucjami korzystającymi z nowych mediów i realizującymi działania na rzecz ochrony dzieci.

28 Warszawa, 19 maja 2011 r. 28 Komitet Konsultacyjny instytucje reprezentowane: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Ministerstwo Sprawiedliwości Ministerstwo Infrastruktury Ministerstwo Edukacji Narodowej Komenda Główna Policji Urząd Komunikacji Elektronicznej Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji Biuro Rzecznika Praw Dziecka Związek Producentów Audio-Video Polski Komitet ds. UNESCO Fundacja Orange Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów Europejskie Centrum Edukacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

29 Warszawa, 19 maja 2011 r. 29 Współpraca NASK z MSWiA Projekt Bądźmy bezpieczni w Internecie organizowany wspólnie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie, dofinansowany przez MSWiA, 14 grudnia 2010 r. seminarium dla 900 uczestników w trzech blokach tematycznych, uczestnicy: uczniowie z klas I-III szkoły podstawowej, młodzież licealna, dorośli zaangażowani w edukację w zakresie właściwego wykorzystywania Internetu.

30 Warszawa, 19 maja 2011 r. 30 Działania NASK - podsumowanie W zakresie troski o bezpieczeństwo teleinformatyczne: działalność CERT Polska, projekty badawcze i rozwiązania (Arakis, HSN, Wombat), współpraca i uznanie międzynarodowe. W zakresie troski o bezpieczeństwo dzieci i młodzieży: NASK w programie KE Safer Internet kampanie, szkolenia, konferencje, zespół Dyżurnet.pl, przedsięwzięcia typu Bądźmy bezpieczni w Internecie.

Polskie Centrum Programu Safer Internet

Polskie Centrum Programu Safer Internet Główny Partner: Polskie Centrum Programu powołane zostało w 2005 r. w ramach programu Komisji Europejskiej. Tworzą je Fundacja Dzieci Niczyje (FDN) oraz Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa (NASK). Centrum

Bardziej szczegółowo

20 lat Internetu w Polsce

20 lat Internetu w Polsce ISSN 1509-3603 NR 2/2011 20 lat Internetu w Polsce Kryształowa Antena dla NASK ARAKIS.pl usługa bezpieczeństwa nowej generacji 3 Wydarzenia Michał Chrzanowski Dyrektor NASK 3 20 lat Internetu w Polsce

Bardziej szczegółowo

2 miliony nazw w domenie.pl

2 miliony nazw w domenie.pl ISSN 1509-3603 NR 1/2011 2 miliony nazw w domenie.pl Telefonia pod obstrzałem Wirtualny świat najmłodszych 3 Wydarzenia Michał Chrzanowski Dyrektor NASK 3 Rekord w polskim rejestrze 4 Eksperci o bezpieczeństwie

Bardziej szczegółowo

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen

Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen ISSN 1509-3603 NR1/2010 Śledzenie zagrożeń w sieci Uaktywnienie subdomen Ethernetowa rewolucja Streaming wideo w Polska.pl 3 WYDARZENIA MICHAŁ CHRZANOWSKI DYREKTOR NASK 3 Polski rejestr przoduje 4 NASK

Bardziej szczegółowo

Program Safer Internet w Polsce

Program Safer Internet w Polsce European Commission Information Society and Media Program Safer Internet w Polsce Raport roczny z realizacji projektów Awareness, Helpline i Hotline 1 stycznia - 31 grudnia 2007 www.saferinternet.pl Szanowni

Bardziej szczegółowo

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji

Kwiecień 2013. Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Kwiecień 2013 Cyberodporność w świecie ewoluujących zagrożeń Nowe drogi w bezpieczeństwie informacji Obserwując skalę oraz tempo zmian cyberzagrożeń można założyć, że każda organizacja została lub zostanie

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE 2007. Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty

ISSN 1509-3603 NR 3/2007. Konferencja ISSE/SECURE 2007. Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty ISSN 1509-3603 NR 3/2007 Konferencja ISSE/SECURE 2007 Anonimowość w sieci Klienckie honeypoty O D R E D A K T O R A Stara Biblioteka UW: miejsce konferencji ISSE/SECURE 2007 W tym roku, dzięki współpracy

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 2/2007. U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa

ISSN 1509-3603 NR 2/2007. U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa ISSN 1509-3603 NR 2/2007 U źródeł demokracji Testy programów filtrujących Tomografia sieciowa O D R E D A K T O R A W kwietniu minęło pięć lat od przeprowadzki NASK do obecnej siedziby przy ulicy Wąwozowej

Bardziej szczegółowo

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010

IV Międzynarodowa Konferencja Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w Internecie Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 Warszawa, hotel Novotel Airport, 28-29 września 2010 organizowana jest przez Polskie Centrum Programu Safer Internet, prowadzone przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczniejsza domena z DNSSEC

Bezpieczniejsza domena z DNSSEC ISSN 1509-3603 NR 2/2012 Bezpieczniejsza domena z DNSSEC Konferencja SECURE 2012 Nadużycia w telefonii NASK szkoli aktywnych seniorów 4 Wydarzenia 4 W skrócie 6 Konferencja SECURE 2012 7 Dzień Bezpiecznego

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ

KOMPETENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ KOMPETENCJA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ WIEDZA OD EKSPERTÓW DLA EKSPERTÓW SZEROKA OFERTA SZKOLEŃ SPECJALISTYCZNYCH UNIKATOWE PROGRAMY Z ZAKRESU BEZPIECZEŃSTWA ICT www.akademia.nask.pl Nasze Szkolenia Spis treści

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 2/2008. Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny

ISSN 1509-3603 NR 2/2008. Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny ISSN 1509-3603 NR 2/2008 Wirtualny faks Bezpieczeństwo w modelu MSS Serwis zawsze dostępny O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 3 Już milion domen.pl 4 Dzień Bezpiecznego Internetu 5 Centra Medyczne

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku

Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w 2011 roku Warszawa 2012 CERT.GOV.PL CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia

Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011. Założenia Rządowy program ochrony cyberprzestrzeni RP na lata 2009-2011 Założenia Warszawa, marzec 2009 - założenia Spis treści 1. WPROWADZENIE... 4 1.1 Cele Programu... 5 1.2 Założenia Programu... 5 Adresaci Programu...

Bardziej szczegółowo

CERT.GOV.PL. Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2014

CERT.GOV.PL. Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2014 CERT.GOV.PL Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2014 Warszawa / marzec 2015 Raport o stanie bezpieczeństwa cyberprzestrzeni RP w roku 2014 ZESPÓŁ CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku

Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Raport o stanie bezpieczeostwa cyberprzestrzeni RP w 2010 roku Warszawa 2011 CERT.GOV.PL CERT.GOV.PL Rządowy Zespół Reagowania na Incydenty Komputerowe CERT.GOV.PL został powołany w dniu 1 lutego 2008

Bardziej szczegółowo

Raport CERT Polska 2011

Raport CERT Polska 2011 Spis treści 3 1 Streszczenie 1.1 Jak czytać ten dokument? 1.2 Najważniejsze obserwacje podsumowujące raport 2 Informacje o zespole CERT Polska 3 Wprowadzenie 4 Statystyka zgłoszeń koordynowanych przez

Bardziej szczegółowo

Ana li za in cy den tów na ru sza ją cych bez pie czeń stwo te le in for ma tycz ne zgła sza nych do ze społu CERT Pol ska w roku 2008

Ana li za in cy den tów na ru sza ją cych bez pie czeń stwo te le in for ma tycz ne zgła sza nych do ze społu CERT Pol ska w roku 2008 Ra port2008 Ana li za in cy den tów na ru sza ją cych bez pie czeń stwo te le in for ma tycz ne zgła sza nych do ze społu CERT Pol ska w roku 2008 1100010100011001000110111101011 Zawiera raport z systemu

Bardziej szczegółowo

CERT Polska RAPORT 2012. Analiza incydentów naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne

CERT Polska RAPORT 2012. Analiza incydentów naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne ISSN 2084-9079 Analiza incydentów naruszających bezpieczeństwo teleinformatyczne Zespół działa w ramach Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej NASK 2013 Copyright Raport Wydawca: NASK Adres: ul. Wąwozowa

Bardziej szczegółowo

Od redaktora. Prof. Krzysztof Malinowski zosta³ dyrektorem NASK ds. naukowych

Od redaktora. Prof. Krzysztof Malinowski zosta³ dyrektorem NASK ds. naukowych W numerze: Wydarzenia, nowości... 2 ICANN: spotkanie w Kuala Lumpur... 7 Hotline przy CERT Polska... 8 Podziemie atakuje... 11 Oferta dla biznesu... 13 Systemy mocnego uwierzytelnienia... 14 Badanie telemarketingowe...

Bardziej szczegółowo

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu

ISSN 1509-3603 NR 1/2009. Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu ISSN 1509-3603 NR 1/2009 Kontrola dostępu O czym mówią statystyki Historia złośliwego programu O D R E D A K T O R A W Y D A R Z E N I A 3 4 Laureat nagrody NASK 5 Usługa Corporate Firewall 6 Dla małych

Bardziej szczegółowo

w Internecie Pedofilia i pornografia dziecięca Konferencja Bezpieczny Internet

w Internecie Pedofilia i pornografia dziecięca Konferencja Bezpieczny Internet Konferencja Bezpieczny Internet Pedofilia i pornografia dziecięca w Internecie Materiały dla uczestników konferencji wojewódzkich realizowanych w ramach kampanii Dziecko w Sieci i programu UE Safer Internet

Bardziej szczegółowo

Dzień Bezpiecznego Internetu

Dzień Bezpiecznego Internetu ISSN 1509-3603 NR 1/2007 Dzień Bezpiecznego Internetu Ruszyło e-świętokrzyskie Systemy biometrii O D R E D A K T O R A W Kielcach, Końskich, Grzybowie koło Staszowa, Jędrzejowie i Ostrowcu Świętokrzyskim

Bardziej szczegółowo

przez Unię Europejską

przez Unię Europejską Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Główny Partner Partner strategiczny Partnerzy Wstęp: Zakup kontrolow@ny Dziecko a nowe technologie Kiedy kupujesz komputer Kiedy kupujesz konsolę Kiedy kupujesz

Bardziej szczegółowo

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne

WSTĘP DO E-BIZNESU. Społeczeństwo informacyjne WSTĘP DO E-BIZNESU Społeczeństwo informacyjne Społeczeństwo informacyjne to społeczeństwo, w którym towarem staje się informacja traktowana jako szczególne dobro niematerialne, równoważne lub cenniejsze

Bardziej szczegółowo

Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła

Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 798 studia INFORMATICA NR 34 2014 Ireneusz Miciuła Krzysztof Miciuła Uniwersytet Szczeciński Znaczenie przetwarzania w chmurze dla bezpieczeństwa działalności

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE

BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE contrastwerkstatt - Fotolia.com BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE Kompendium dla rodziców i profesjonalistów Główny Partner Projekt współfinansowany przez Unię Europejską BEZPIECZEŃSTWO DZIECI ONLINE Kompendium

Bardziej szczegółowo

Zasady działania w cyberprzestrzeni, edukacja i bezpieczeństwo sieci

Zasady działania w cyberprzestrzeni, edukacja i bezpieczeństwo sieci Dr Roland Łukasiewicz WSM Warszawa Zasady działania w cyberprzestrzeni, edukacja i bezpieczeństwo sieci Słowa kluczowe: cyberprzestrzeń, bezpieczeństwo, edukacja, netykieta Abstrakt Prawo stanowione w

Bardziej szczegółowo

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe

Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Badanie zapotrzebowania na działania wspierające rozwój usług świadczonych elektronicznie (e-usług) przez przedsiębiorstwa mikro i małe Realizowane dla: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w

Bardziej szczegółowo

RAPORT NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE W ROKU 2014 GŁOS POLSKICH EKSPERTÓW

RAPORT NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE W ROKU 2014 GŁOS POLSKICH EKSPERTÓW NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA BEZPIECZEŃSTWA W INTERNECIE W ROKU 2014 GŁOS POLSKICH EKSPERTÓW RAPORT 1 Spis Treści Wstęp...3 Metodologia...4 Przegląd najważniejszych wydarzeń 2013 roku...5 Najwieksze zagrożenia

Bardziej szczegółowo