Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji"

Transkrypt

1 Załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia (poz. ) Wykaz świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień oraz warunków ich realizacji L.p. Nazwa świadczenia gwarantowanego OZNACZENIA: * maksymalnie do liczby łóżek/ miejsc zarejestrowanych ** dotyczy świadczeń udzielanych w poradni przez specjalistę psychoterapii uzależnień lub instruktora terapii uzależnień Warunki realizacji świadczeń gwarantowanych Kody Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych odpowiadających świadczeniom gwarantowanym Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych psychiatrycznych 1 Świadczenia psychiatryczne: obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, powyżej 18 roku życia. 2 Świadczenia psychiatryczne dla dzieci i młodzieży: obejmujące diagnostykę i leczenie dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym i obowiązkiem nauki oraz kształcącymi się w szkołach ponadgimnazjalnych do ich ukończenia 1) lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 2) lekarz w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii lub lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 3) psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 5) pielęgniarki zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami 1) lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka*; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 16 łóżek*; 3) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 16 łóżek*; 4) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 64 łóżka*; 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek* 6) pielęgniarki Z03, F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84, F20-F39, F1x.0-F1x.4 (bez F13.3 i F13.4), F40-F48, F51-F99 (bez F84), F50 Z03, F01-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F80- F98, F20-F39, F1x.0- F1x.4 (bez F13.3 i F13.4}F40-F48, F51-F59, F70-F79, F50, F60-F69 1

2 3 Świadczenia psychiatryczne dla chorych somatycznie: obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, powyżej 18 roku życia, u których konieczna jest jednoczesna diagnostyka i leczenie towarzyszących schorzeń somatycznych lub leczenie gruźlicy oraz innych towarzyszących chorób zakaźnych. 4 Świadczenia psychiatryczne dla przewlekle chorych: obejmujące leczenie chorych na przewlekłe lub oporne na terapię zaburzenia psychiczne, zwłaszcza psychotyczne lub z zachowaniami niedostosowanymi lub destrukcyjnymi i agresywnymi. 5 Świadczenia psychogeriatryczne: obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności zaburzeniami procesów poznawczych, powyżej 60 roku życia. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się hospitalizację świadczeniobiorców w wieku poniżej 60 roku życia 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 2) lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub lekarz psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 3) psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) lekarz chorób wewnętrznych lub lekarz chorób płuc - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 60 łóżek*; 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek* 6) pielęgniarki 1) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami 1) lekarz psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 3) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 5) pielęgniarki 1) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 3) psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) lekarz chorób wewnętrznych - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 60 łóżek*; 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 6) pielęgniarki 1) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie odrębnymi przepisami Z03, F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84, F20-F39, F1x.0-F1x.4 (bez F13.3 i F13.4), F40-F48, F51-F99 (bez F84), F50, F00-F99 + A15- A19 F00-F09, F20-F29, F30- F39, F70-F79 F00-F09, F20-F39 2

3 6 Świadczenia rehabilitacji psychiatrycznej: obejmujące wczesną lub późną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, w wieku od 18 roku życia, leczonych z powodu znacznych, zagrażających lub utrwalonych zaburzeń funkcjonowania życiowego. 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 2) lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub lekarz psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 3) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek* 6) pielęgniarki 1) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z przepisami odrębnymi; 2) może być realizowany turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych, trwający 14 dni, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W przypadku realizacji turnusu rehabilitacyjnego świadczeniodawca przedstawia Narodowemu Funduszowi Zdrowia program psychoterapeutyczny, opinię o spełnieniu wymogów sanitarno-epidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą udzielane świadczenia w ramach turnusu, wykaz osób uczestniczących, termin turnusu oraz wykaz personelu udzielającego świadczeń. F00-F09, F20-F39, F70- F79, F84 7 Leczenie zaburzeń nerwicowych: obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości i zachowania. 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka*; 2) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 16 łóżek*; 3) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka*; 4) pielęgniarki może być realizowany turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych, trwający 14 dni, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W przypadku realizacji turnusu rehabilitacyjnego świadczeniodawca przedstawia Narodowemu Funduszowi Zdrowia program psychoterapeutyczny, opinię o spełnieniu wymogów sanitarnoepidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą udzielane świadczenia w ramach turnusu, wykaz osób uczestniczących, termin turnusu oraz wykaz personelu udzielającego świadczeń. F40-F48, F50-F69 3

4 8 Leczenie zaburzeń nerwicowych dla dzieci i młodzieży: obejmujące diagnostykę i leczenie dzieci i młodzieży z zaburzeniami nerwicowymi, osobowości i zachowania. 9 Świadczenia w psychiatrii sądowej: obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi podejrzanymi lub oskarżonymi o dokonanie czynów karalnych, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający, wymagających pobytu w oddziale. 10 Świadczenia w psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu: obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi podejrzanymi lub oskarżonymi o dokonanie czynów karalnych, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający, wymagających pobytu w oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu. 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka*; 2) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 16 łóżek*; 3) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka*; 4) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 5) pielęgniarki może być realizowany turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych, trwający 14 dni, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W przypadku realizacji turnusu rehabilitacyjnego świadczeniodawca przedstawia Narodowemu Funduszowi Zdrowia program psychoterapeutyczny, opinię o spełnieniu wymogów sanitarnoepidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą udzielane świadczenia w ramach turnusu, wykaz osób uczestniczących, termin turnusu oraz wykaz personelu udzielającego świadczeń. 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 3) psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek* 5) pielęgniarki 1) zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek* 6) pielęgniarki 1) zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi F40-F48, F50-F52, F54- F59, F80-F83, F90-F98 F00-F09, F1x.5, F1x.7, F20-F39, F60-F69, F70- F79 F00-F09, F1x.5, F1x.7, F20-F39, F60-F69, F70- F79 4

5 11 Świadczenia w psychiatrii sądowej o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży: obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi podejrzanymi lub oskarżonymi o dokonanie czynów karalnych, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający, wymagających pobytu w oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu. 12 Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne: obejmujący opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach. 13 Świadczenia opiekuńczo-lecznicze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży: obejmujący opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach. 14 Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne: obejmujący opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach. 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 2) lekarz psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek* 6) pielęgniarki 1) zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi 1) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek* oraz 2) lekarz chorób wewnętrznych - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 3) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek*; 4) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 26 łóżek*; 5) pielęgniarki 1) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami; 1) lekarz psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek* oraz 2) lekarz chorób wewnętrznych - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 3) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek*; 4) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 26 łóżek*; 5) pielęgniarki 1) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami 1) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek* oraz 2) lekarz chorób wewnętrznych - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 3) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek*; 4) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 26 łóżek*; 5) pielęgniarki 1) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami F00-F09, F1x.5, F1x.7, F20-F39, F70-F79, F90- F98 F00-F09, F20-F29, F30- F39, F70-F79 F00-F09, F20-F29, F30- F39, F70-F79, F84 F00-F09, F20-F29, F30- F39, F70-F79 5

6 15 Świadczenia pielęgnacyjno-opiekuńcze psychiatryczne dla dzieci i młodzieży: obejmujący opiekę, pielęgnację i rehabilitację oraz leczenie chorych ze znacznymi i utrwalonymi zaburzeniami zachowania, którym nie można zapewnić opieki w innych warunkach. 16 Świadczenia w hostelu dla osób z zaburzeniami psychicznymi: jako pobyt osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, w chronionych warunkach mieszkalnych, połączony z programem rehabilitacyjnym opartym o terapię grupową prowadzoną przez dochodzących terapeutów. 17 Świadczenia w opiece domowej/ rodzinnej: jako długotrwały program rehabilitacyjny dla osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi oraz ze znacznym stopniem nieprzystosowania, polegający na ich umieszczeniu w warunkach domowych pod opieką wybranych rodzin i pod nadzorem szpitala. 18 Leczenie elektrowstrząsami chorych z zaburzeniami psychicznymi (EW): zabiegi wykonywane głównie ze wskazań życiowych, powinny być traktowane jako zabiegi ratujące życie, udzielane przez odpowiednio przeszkolony personel. Koszt świadczenia uwzględnia czas pracy personelu oraz niezbędne do wykonania zabiegu: sprzęt, leki i wyroby medyczne. U jednego świadczeniobiorcy wykonuje się do 12 zabiegów w ciągu kuracji. 1) lekarz psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek* oraz 2) lekarz chorób wewnętrznych - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 3) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek*; 4) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 26 łóżek*; 5) pielęgniarki 1) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami 1) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego lub 2) lekarz psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży (dotyczy młodzieży) - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 3) psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 4) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 5) pielęgniarki 1) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami; 2) całodobowa opieka terapeuty (dotyczy młodzieży) 1) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii, 2) pielęgniarka wizyta w miejscu pobytu pacjenta: a) pielęgniarska, nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu; b) lekarska nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie 1) lekarz psychiatra lub lekarz chorób wewnętrznych; 2) lekarz anestezjolog; 3) pielęgniarka - personel odpowiednio przeszkolony 1) pomieszczenie do wykonywania zabiegu; 2) sprzęt medyczny a) aparat do EW; b) kardiomonitor; c) ssak elektryczny; d) elektrody jednorazowe; e) cewnik do górnych dróg oddechowych; f) rurka ustno-gardłowa; 3) niezbędne leki do zabiegu; 4) podstawowa diagnostyka laboratoryjna, obrazowa i elektrofizjologiczna; F00-F09, F20-F29, F30- F39, F70-F79, F84 F06,F20-F29, F30-F39, F43, F70-F79, F90-F94 F00-F09, F20-F29, F30- F39, F70-F79 o przewlekłym przebiegu leczenia ze wskazań życiowych 6

7 2) konsultacje specjalistyczne (kardiologiczne, neurologiczne, internistyczne) - zabezpieczone w ramach świadczeń udzielanych w warunkach stacjonarnych Świadczenia udzielane w warunkach stacjonarnych leczenia uzależnień 19 Leczenie alkoholowych zespołów abstynencyjnych (detoksykacji): obejmujące diagnostykę i leczenie osób z alkoholowym zespołem abstynencyjnym oraz motywowanie do dalszej terapii uzależnienia. 20 Leczenie zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji): obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zespołem abstynencyjnym po substancjach psychoaktywnych innych niż alkohol i towarzyszących chorób psychicznych, somatycznych oraz motywowanie do dalszej terapii uzależnienia. 1) specjalista psychiatra lub specjalista chorób wewnętrznych lub specjalista neurolog lub specjalista anestezjolog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 4) lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie neurologii, chorób wewnętrznych lub anestezjologii i intensywnej terapii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 5) pielęgniarki specjalistyczne badania, w tym badanie poziomu substancji psychoaktywnych 1) specjalista psychiatra lub specjalista chorób wewnętrznych lub specjalista neurolog lub specjalista anestezjolog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 4) lekarz neurolog lub lekarz chorób wewnętrznych lub lekarz anestezjolog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek* 5) pielęgniarki specjalistyczne badania, w tym badanie poziomu substancji psychoaktywnych; F10.0, F10.2, F10.3, F10.4, F19.3, F19.4, F13.3, F13.4 F11-F19 (bez F17), F13.3, F13.4 7

8 21 Leczenie uzależnień: obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych, w tym od alkoholu oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. 22 Krótkoterminowe świadczenia terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych: obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych innych niż alkohol oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 2) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek i lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek*; 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii uzależnienia - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 5) pielęgniarki może być realizowany turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych, trwający 14 dni, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W przypadku realizacji turnusu rehabilitacyjnego świadczeniodawca przedstawia Narodowemu Funduszowi Zdrowia program psychoterapeutyczny, opinię o spełnieniu wymogów sanitarnoepidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą udzielane świadczenia w ramach turnusu, wykaz osób uczestniczących, termin turnusu oraz wykaz personelu udzielającego świadczeń. 1) specjalista psychiatra posiadający 2 - letnie doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień lub osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień i osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek* albo osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek* i lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 80 łóżek*; 2) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu instruktora terapii uzależnienia - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) pielęgniarki F10.2, F10.8, F10.9, F 13.2, F19.2; F19.8, F19.9, F11-F16, F18, F19, F63, F10.2, F10.8, F10.9, F19.2; F19.8, F19.9, F63 F11-F16, F18, F19 8

9 23 Świadczenia terapii dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza): obejmujące diagnostykę, leczenie, wczesną rehabilitację i psychoedukację osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych z towarzyszącymi zaburzeniami psychicznymi oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla osób współuzależnionych. 24 Świadczenia rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych: obejmujące długoterminową rehabilitację osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych (innych niż alkohol) oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. 1) specjalista psychiatra posiadający 2 letnie doświadczenie kliniczne w terapii uzależnień lub osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka; 3) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka; 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka; 5) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka; 6) pielęgniarki 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień lub specjalista psychiatra (wyszkolony w zakresie terapii uzależnień od substancji psychoaktywnych) - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 36 łóżek* albo osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 36 łóżek i minimum lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 72 łóżka*; 2) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 36 łóżek*; 3) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 36 łóżek*; 5) pielęgniarki może być realizowany turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych, trwający 14 dni, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W przypadku realizacji turnusu rehabilitacyjnego świadczeniodawca przedstawia Narodowemu Funduszowi Zdrowia program psychoterapeutyczny, opinię o spełnieniu wymogów sanitarnoepidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą udzielane świadczenia w ramach turnusu, wykaz osób uczestniczących, termin turnusu oraz wykaz personelu udzielającego świadczeń. F11-F19 (bez F17), ze współistniejącym rozpoznaniem: F06, F07, F1x.5, F1x.7, F20-F39, F43, F50- F59, F60.0, F60.1, F60.3 (borderline), F70.1, F90-F98 F11-F16, F18-F19, F1x.2 9

10 25 Świadczenia rehabilitacji dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych ze współistniejącymi zaburzeniami psychotycznymi (podwójna diagnoza): obejmujące rehabilitację osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych z towarzyszącymi zaburzeniami psychotycznymi z powodu znacznych i utrwalonych zaburzeń funkcjonowania oraz działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. 26 Świadczenia odwykowe o wzmocnionym zabezpieczeniu: obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi podejrzanymi lub oskarżonymi o dokonanie czynów karalnych, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający, wymagających pobytu w oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu. 27 Świadczenia odwykowe o wzmocnionym zabezpieczeniu dla młodzieży: obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami psychicznymi podejrzanymi lub oskarżonymi o dokonanie czynów karalnych, wobec których wykonywany jest środek zabezpieczający, wymagających pobytu w oddziale o wzmocnionym zabezpieczeniu. 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 16 łóżek*; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 64 łóżka*; 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka*; 4) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 16 łóżek*; 5) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 łóżka*; 6) pielęgniarki może być realizowany turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych, trwający 14 dni, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W przypadku realizacji turnusu rehabilitacyjnego świadczeniodawca przedstawia Narodowemu Funduszowi Zdrowia program psychoterapeutyczny, opinię o spełnieniu wymogów sanitarnoepidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą udzielane świadczenia w ramach turnusu, wykaz osób uczestniczących, termin turnusu oraz wykaz personelu udzielającego świadczeń. 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 2) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 3) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 5) pielęgniarki zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 2) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 łóżek*; 3) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 4) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 łóżek*; 5) pielęgniarki zabezpieczenie zgodne z przepisami odrębnymi F11-F19 (bez F17), ze współistniejącym rozpoznaniem: F06, F07, F1x.5, F1x.7, F20-F39, F43, F50- F59, F60.0, F60.1, F60.3 (borderline), F90-F98 F1x.2, F1x.5-9 F1x.2, F1x

11 28 Świadczenia w hostelu dla uzależnionych od alkoholu: jako pobyt w chronionych warunkach mieszkalnych, połączony z programem rehabilitacyjnym opartym o terapię grupową prowadzoną przez dochodzących terapeutów. 29 Świadczenia w hostelu dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych: jako pobyt w chronionych warunkach mieszkalnych, połączony z programem postrehabilitacyjnym opartym o terapię grupową prowadzoną przez dochodzących terapeutów. Świadczenia udzielane w izbie przyjęć 30 Świadczenia w izbie przyjęć: udzielane całodobowo w trybie nagłym, w tym świadczenia diagnostyczno-terapeutyczne, niezakończone hospitalizacją w oddziale lub pobytem w ośrodku/ zakładzie. Świadczenia obejmują, w razie potrzeby, zabezpieczenie medyczne świadczeniobiorców oraz zapewnienie transportu, w razie konieczności kontynuacji leczenia specjalistycznego. 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 2) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego 1) osoba z certyfikatem specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1/2 etatu przeliczeniowego; 2) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień lub osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnienia - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego 1) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii; 2) pielęgniarka 1) podstawowa diagnostyka laboratoryjna, obrazowa i elektrofizjologiczna; 2) konsultacje specjalistyczne Świadczenia udzielane w warunkach dziennych psychiatrycznych 31 Świadczenia dzienne psychiatryczne: obejmujące diagnostykę, leczenie i wczesną rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, powyżej 18 roku życia. 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 48 miejsc*; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 48 miejsc*; 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 48 miejsc*; 4) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 miejsc*; 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 miejsc* 1) pomieszczenia to psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej 2) może być realizowany turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych, trwający 14 dni, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W przypadku realizacji turnusu rehabilitacyjnego świadczeniodawca przedstawia Narodowemu Funduszowi Zdrowia program psychoterapeutyczny, opinię o spełnieniu wymogów sanitarno- F1x.2, F1x.5,F1x.7 F F19.2 Z03, F00 - F99 F00-F99 (z wyłączeniem F10-F19 i F71-F79) 11

12 epidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą udzielane świadczenia w ramach turnusu, wykaz osób uczestniczących, termin turnusu oraz wykaz personelu udzielającego świadczeń. 32 Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne: obejmujące rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi, w szczególności psychotycznymi, ze znacznymi, zagrażającymi lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego. W ramach pobytu podejmowane są działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi. 33 Świadczenia dzienne psychiatryczne rehabilitacyjne dla dzieci i młodzieży: obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży do 18 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza psychotycznymi, ze znacznymi, zagrażającymi i/lub utrwalonymi zaburzeniami funkcjonowania życiowego. Wskazany jest podział oddziału na pododdział dla dzieci do 13 roku życia i pododdział młodzieżowy. W ramach pobytu podejmowane są działania konsultacyjnoedukacyjne dla rodzin osób z zaburzeniami psychicznymi 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 48 miejsc*; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 48 miejsc*; 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 48 miejsc*; 4) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 20 miejsc*; 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 16 miejsc* 1) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami; 2) pomieszczenia do psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej; 3) może być realizowany turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych, trwający 14 dni, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W przypadku realizacji turnusu rehabilitacyjnego świadczeniodawca przedstawia Narodowemu Funduszowi Zdrowia program psychoterapeutyczny, opinię o spełnieniu wymogów sanitarnoepidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą udzielane świadczenia w ramach turnusu, wykaz osób uczestniczących, termin turnusu oraz wykaz personelu udzielającego świadczeń. 1) specjalista psychiatra dzieci i młodzieży - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 miejsc*; 2) lekarz psychiatra lub lekarz psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 miejsc*; 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 40 miejsc*; 4) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 32 miejsca*; 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 16 miejsc* 1) pomieszczenia to psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej; 2) może być realizowany turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych, trwający 14 dni, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W przypadku realizacji turnusu rehabilitacyjnego F00-F09, F20-F39, F70- F79, F84 F01-F09, F20-F39, F70- F79, F84, F90-F98, F20- F39, F40-F48, F50, F70, F80-F89, F90-F98 12

13 świadczeniodawca przedstawia Narodowemu Funduszowi Zdrowia program psychoterapeutyczny, opinię o spełnieniu wymogów sanitarnoepidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą udzielane świadczenia w ramach turnusu, wykaz osób uczestniczących, termin turnusu oraz wykaz personelu udzielającego świadczeń. 34 Świadczenia dzienne psychiatryczne geriatryczne: obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób z zaburzeniami psychicznymi powyżej 60 roku życia 35 Świadczenia dzienne leczenia zaburzeń nerwicowych: obejmujące diagnostykę i leczenie osób z zaburzeniami nerwicowymi, zaburzeniami osobowości i zachowania dorosłych. 1) specjalista psychiatra - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 48 miejsc*; 2) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca*; 3) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca*; 4) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca*; 5) terapeuta zajęciowy - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca* 1) zajęcia rehabilitacyjne zgodnie z odrębnymi przepisami; 2) pomieszczenia do psychoterapii grupowej i terapii zajęciowej; 3) może być realizowany turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych, trwający 14 dni, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W przypadku realizacji turnusu rehabilitacyjnego świadczeniodawca przedstawia Narodowemu Funduszowi Zdrowia program psychoterapeutyczny, opinię o spełnieniu wymogów sanitarnoepidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą udzielane świadczenia w ramach turnusu, wykaz osób uczestniczących, termin turnusu oraz wykaz personelu udzielającego świadczeń. 1) lekarz psychiatra z certyfikatem psychoterapeuty lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej z certyfikatem psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca*; 2 osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 12 miejsc*; 3) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca* 1) gabinety do psychoterapii indywidualnej; 2) pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej; 3) może być realizowany turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami F00-F09, F20-F39 F40-F48, F50-F69 13

14 psychicznymi lub dla osób uzależnionych, trwający 14 dni, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W przypadku realizacji turnusu rehabilitacyjnego świadczeniodawca przedstawia Narodowemu Funduszowi Zdrowia program psychoterapeutyczny, opinię o spełnieniu wymogów sanitarnoepidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą udzielane świadczenia w ramach turnusu, wykaz osób uczestniczących, termin turnusu oraz wykaz personelu udzielającego świadczeń.. Świadczenia udzielane w warunkach dziennych leczenia uzależnień 36 Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od alkoholu: obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od alkoholu i współuzależnionych, a także osób ryzykownie pijących, działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. 1) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 64 miejsca*; 2) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 16 miejsc*; 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 16 miejsc* 1) gabinety do psychoterapii indywidualnej; 2) pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej; 3) może być realizowany turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych, trwający 14 dni, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W przypadku realizacji turnusu rehabilitacyjnego świadczeniodawca przedstawia Narodowemu Funduszowi Zdrowia program psychoterapeutyczny, opinię o spełnieniu wymogów sanitarnoepidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą udzielane świadczenia w ramach turnusu, wykaz osób uczestniczących, termin turnusu oraz wykaz personelu udzielającego świadczeń. F10.1, F10.2, F19.2. F63.0, F42, F43, F60 (współuzależnieni) 37 Świadczenia dzienne terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych: obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych od substancji psychoaktywnych i współuzależnionych, działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. W ramach oddziału realizowany jest program leczenia substytucyjnego 1) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 48 miejsc*; 2) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca*; 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca*; 4) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca* 1) gabinety do psychoterapii indywidualnej; 2) pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej F11-F16, F18-F19 ze współistniejącym rozpoznaniem: F06, F07, F1x.5, F1x.7, F20-F39, F43, F50- F59, F70,1, F90-F98 14

15 38 Leczenie uzależnień bliżej niescharakteryzowanych: obejmujące diagnostykę, leczenie i rehabilitację osób uzależnionych i współuzależnionych, działania konsultacyjno-edukacyjne dla rodzin osób uzależnionych. 1) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 48 miejsc*; 2) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu specjalisty psychoterapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca*; 3) osoba z certyfikatem instruktora terapii uzależnień - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca*; 4) psycholog - równoważnik 1 etatu przeliczeniowego na 24 miejsca* 1) gabinety do psychoterapii indywidualnej; 2) pomieszczenia do prowadzenia psychoterapii grupowej F10.2, F10.8, F10.9, F19.2; F19.8, F19.9, F11- F16, F18, F19 Świadczenia udzielane w warunkach ambulatoryjnych psychiatrycznych 39 Świadczenia zdrowia psychicznego: udzielane są poprzez porady, wizyty domowe lub środowiskowe, sesje psychoterapii. 1) porada lekarska diagnostyczna - porada rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego świadczeniobiorcy i obejmuje: a) zebranie wywiadu; b) ocenę stanu psychicznego i somatycznego; c) skierowanie na niezbędne badanie psychologiczne; d) niezbędne badania diagnostyczne; e) niezbędne konsultacje specjalistyczne, w tym laboratoryjne; f) czynności pielęgniarskie; g) ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego. 2) porada lekarska terapeutyczna - kolejna porada kontynuująca leczenie według planu terapeutycznego, obejmująca ocenę: a) stanu psychicznego i somatycznego; b) postępów leczenia; c) niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne; d) czynności pielęgniarskie. 1) porada lekarska diagnostyczna: a) specjalista psychiatra - zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 1/4 etatu przeliczeniowego i b) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii; 2) porada lekarska terapeutyczna: a) specjalista psychiatra lub b) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii; F00-F99, Z03 (tylko dla porady lekarskiej diagnostycznej - w przypadku gdy nie jest możliwe określenie leczonej jednostki chorobowej), Z

16 3) porada lekarska kontrolna porada obejmująca: a) ogólną ocenę przebiegu leczenia; b) ocenę stanu somatycznego, np. przy objawach polekowych; c) wydanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia. 4) porada psychologiczna diagnostyczna porada udzielana z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych, rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego świadczeniobiorcy i ma na celu wykonanie: a) pogłębionej diagnostyki osobowości; b) ocenę procesów poznawczych; c) ocenę innych dyspozycji psychicznych, obejmująca badanie z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych; d) niezbędnych konsultacji specjalistycznych; e) ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego. 5) porada psychologiczna - porada stanowiąca element wdrożonego planu leczenia, obejmująca: a) pomoc psychologiczną ; b) niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne. 6) sesja psychoterapii indywidualnej sesja z jednym świadczeniobiorcą, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie podstawowych problemów i trudności świadczeniobiorcy, prowadzona jest według określonej metody. Sesja psychoterapii indywidualnej może być realizowana w formie: a) interwencji kryzysowej (pomocy psychospołecznej) - do 6 sesji w okresie do 3) porada lekarska kontrolna: a) specjalista psychiatra lub b) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii; 4) porada psychologiczna diagnostyczna: a) psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej lub b) psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (co najmniej 2 lata od jej otwarcia) lub z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej; 5) porada psychologiczna: psycholog 6) sesja psychoterapii indywidualnej: a) psychoterapeuta lub b) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; 16

17 2 tygodni; b) psychoterapii krótkoterminowej do 25 sesji w okresie pół roku; c) psychoterapii długoterminowej do 75 sesji w okresie roku; d) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej ) do 15 sesji w okresie pół roku, jako bezpośrednia forma współpracy ze świadczeniobiorcą polegająca na wspieraniu i utrzymywaniu mocnych cech świadczeniobiorcy, bez ingerencji w jego zaburzone procesy. 7) sesja psychoterapii rodzinnej - sesja z rodziną stanowiąca element ustalonego planu leczenia nastawiona na przepracowanie nasilających się problemów i trudności oznaczających dysfunkcjonalność rodziny powodującą ryzyko wystąpienia zaburzeń psychicznych i somatycznych u członka rodziny. Psychoterapia rodzinna prowadzona jest według określonej metody, w formie od 6 do 12 sesji w okresie pół roku. 8) sesja psychoterapii grupowej sesja realizowana w grupach świadczeniobiorców, stanowiąca element ustalonego planu leczenia. Sesja psychoterapii grupowej, prowadzona według określonej metody, realizowana jest z grupą 6 12 osób, w formie: a) psychoterapii krótkoterminowej - do 50 sesji w okresie pół roku; b) psychoterapii długoterminowej do 110 sesji w okresie roku; c) psychoterapii podtrzymującej (po zakończeniu psychoterapii krótko- lub długoterminowej ) do 15 sesji w okresie pół roku. 9) sesja wsparcia psychospołecznego oddziaływanie psychospołeczne na jedną osobę lub w grupie 2 do 6 osób, kierowane do świadczeniobiorców, ich rodzin lub 7) sesja psychoterapii rodzinnej: a) psychoterapeuta lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; b) psycholog lub lekarz posiadający zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie terapii rodzin; 8) sesja psychoterapii grupowej: a) psychoterapeuta i b) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; 9) sesja wsparcia psychospołecznego: a) specjalista psychiatra lub psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej lub psychoterapeuta; b) lekarz psychiatra lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii lub psycholog lub osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu 17

18 innych osób stanowiących oparcie społeczne świadczeniobiorcy. Wsparcie psychospołeczne może obejmować do 12 sesji w okresie pół roku. 10) wizyta/ porada domowa/ środowiskowa wizyta / porada diagnostyczna, terapeutyczna lub psychologiczna udzielana w miejscu zamieszkania świadczeniobiorcy. 40 Świadczenia zdrowia psychicznego dla dzieci i młodzieży: udzielane są poprzez porady, wizyty domowe/ środowiskowe, sesje psychoterapii, programy. 1) porada lekarska diagnostyczna - porada rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego świadczeniobiorcy i obejmuje: a) zebranie wywiadu; b) ocenę stanu psychicznego i somatycznego; c) skierowanie na niezbędne badanie psychologiczne; d) niezbędne badania diagnostyczne; e) niezbędne konsultacje specjalistyczne, w tym laboratoryjne; f) czynności pielęgniarskie; g) ustalenie rozpoznania i planu terapeutycznego. psychoterapeuty; 10) wizyta/ porada domowa/ środowiskowa: lekarz psychiatra lub psycholog w zespole z pielęgniarką lub pracownikiem socjalnym 1) lekarz zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniejszym niż 3/4 czasu pracy poradni tygodniowo; 2) psycholog zatrudniony w równoważniku etatu przeliczeniowego nie mniej niż 1/3 czasu pracy poradni tygodniowo; 3)może być realizowany turnus rehabilitacyjny dla osób z zaburzeniami psychicznymi lub dla osób uzależnionych, trwający 14 dni, nie częściej niż raz na 12 miesięcy. W przypadku realizacji turnusu rehabilitacyjnego świadczeniodawca przedstawia Narodowemu Funduszowi Zdrowia program psychoterapeutyczny, opinię o spełnieniu wymogów sanitarnoepidemiologicznych w pomieszczeniach, w których będą udzielane świadczenia w ramach turnusu, wykaz osób uczestniczących, termin turnusu oraz wykaz personelu udzielającego świadczeń. 1) porada lekarska diagnostyczna: a) specjalista psychiatra dzieci i młodzieży zatrudniony w równoważniku nie mniej niż 1/4 etatu i b) lekarz psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży lub c) specjalista psychiatra; F20-F59, F70-F99, Z03 (tylko dla porady lekarskiej diagnostycznej - w przypadku gdy nie jest możliwe określenie leczonej jednostki chorobowej) 18

19 2) porada lekarska terapeutyczna - kolejna porada kontynuująca leczenie według planu terapeutycznego, obejmująca ocenę: a) stanu psychicznego i somatycznego; b) postępów leczenia; c) niezbędne kontrolne badania diagnostyczne, w tym laboratoryjne; d) czynności pielęgniarskie. 3) porada lekarska kontrolna porada obejmująca: a) ogólną ocenę przebiegu leczenia; b) ocenę stanu somatycznego, w szczególności przy objawach polekowych; c) wydanie niezbędnych zaleceń odnośnie kontynuacji leczenia. 4) porada psychologiczna diagnostyczna porada udzielana z wykorzystaniem wystandaryzowanych narzędzi psychologicznych, rozpoczynająca lub weryfikująca proces diagnostyczno-terapeutyczny, który może wymagać od 1 do 3 porad diagnostycznych u jednego świadczeniobiorcy i ma na celu wykonanie: a) pogłębionej diagnostyki osobowości; b) ocenę procesów poznawczych; c) ocenę innych dyspozycji psychicznych, obejmująca badanie z wykorzystaniem standaryzowanych narzędzi psychologicznych; d) niezbędnych konsultacji specjalistycznych; e) ustalenie diagnozy psychologicznej i planu terapeutycznego. 5) porada psychologiczna - porada stanowiąca element wdrożonego planu leczenia, obejmująca: a) pomoc psychologiczną ; b) niezbędne dodatkowe i kontrolne badania psychologiczne. 6) porada kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym: 2) porada lekarska terapeutyczna: a) specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub b) lekarz psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży lub c) specjalista psychiatra; 3) porada lekarska kontrolna: a) specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub b) lekarz psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii dzieci i młodzieży lub c) specjalista psychiatra; 4) porada psychologiczna diagnostyczna: a) psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej lub b) psycholog w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej (co najmniej 2 lata od jej otwarcia) lub z co najmniej dwuletnim doświadczeniem w pracy klinicznej; 5) porada psychologiczna: psycholog; 6) porada kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym: 19

20 wstępne i kontrolne, specjalistyczne świadczenie dla osób z autyzmem dziecięcym lub innymi całościowymi zaburzeniami rozwoju (F84), nie objętych opieką w programie terapeutycznorehabilitacyjnym dla osób z autyzmem dziecięcym. Poradą mogą być objęte również osoby powyżej 18 roku życia z tym rozpoznaniem. Świadczenie udzielane jest przez przynajmniej dwie osoby z zespołu specjalistów i obejmuje czynności takie jak: a) zebranie wywiadu; b) badanie stanu psychicznego i somatycznego; c) badanie psychologiczne (w razie potrzeby z zastosowaniem specjalistycznych testów); d) instruktaż i psychoedukację dla rodzin; e) konsultacje dla osób sprawujących opiekę nad dziećmi w placówkach, prowadzące do ustalenia rozpoznania, diagnozy funkcjonalnej, zaleceń w formie indywidualnego programu terapeutycznorehabilitacyjnego i wydania zaświadczenia i opinii w formie pisemnej. Porada kompleksowo - konsultacyjna dla osób z autyzmem dziecięcym realizowana jest tylko przez poradnie, które spełniają odpowiednie warunki lokalowe (pokój obserwacji). 7) sesja psychoterapii indywidualnej sesja z jednym świadczeniobiorcą, stanowiąca element ustalonego planu leczenia, nastawiona na przepracowanie podstawowych problemów i trudności świadczeniobiorcy, prowadzona jest według określonej metody. Sesja psychoterapii indywidualnej może być realizowana w formie: a) interwencji kryzysowej (pomocy psychospołecznej) - do 6 sesji w okresie do 2 tygodni; b) psychoterapii krótkoterminowej do 25 zespół przeszkolony w zakresie diagnostyki i terapii autyzmu: specjalista psychiatra dzieci i młodzieży lub specjalista psychiatra, lekarz psychiatra dzieci i młodzieży lub lekarz psychiatra, lekarz pediatra, psycholog posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej lub psycholog, pedagog specjalny, logopeda; 7) sesja psychoterapii indywidualnej: a) psychoterapeuta lub b) osoba w trakcie szkolenia do uzyskania certyfikatu psychoterapeuty; 20

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r.

Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 6 listopada 2013 r. Dz.U.2013.1386 2013.12.21 zm. Dz.U.2013.1610 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r.

Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 października 2013 r. Poz. 1227 OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW

WARUNKI WOBEC ŚWIADCZENIODAWCÓW YJNEJ 1 2 świadczenia w oddziale psychiatrycznym świadczenia w oddziale psychiatrycznym dla dzieci i młodzieży 4700 4701 4703 4705 oddział psychiatryczny oddział psychiatryczny dla dzieci, oddział psychiatryczny

Bardziej szczegółowo

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień P R O J E K T Z D N I A 1 0. 0 7. 2 0 1 3 R. R O Z P O R Z Ą D Z E N I E M I N I S T R A Z D R O W I A 1) z dnia... w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień

Bardziej szczegółowo

Koszyk świadczeń gwarantowanych

Koszyk świadczeń gwarantowanych nowe propozycje sierpień 2007 nr 8 cena 9,50 zł miesięcznik: edukacja profilaktyka zdrowie problemy pomoc społeczna fot. witold morawski & sxc Koszyk świadczeń gwarantowanych Standardy mają przynosić korzyści

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ

KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ Kod Nazwa ** Kod Nazwa KATALOG ZAKRESÓW ŚWIADCZEŃ owa komórce, w ramac sprawozdawanyc Z03 do 10 dni F00-F09, F13.3, F13.4, F1x.5-F1x.9, F84 do 56 dni 1 04..021.02 F20-F39 do 70 dni psyciatryczne dla oddział

Bardziej szczegółowo

terapeutyczny program zdrowotny interferon beta-1b, interferon beta-1a glatiramer

terapeutyczny program zdrowotny interferon beta-1b, interferon beta-1a glatiramer ŚWIADCZENIA MEDYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ DOSTĘPNE DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE (SM) LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Osobą pierwszego kontaktu, do której może zwrócić się każdy pacjent jest

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku

Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim. Poczdam, 8 grudnia 2011 roku Kierunki rozwoju opieki psychiatrycznej w Województwie Zachodniopomorskim Poczdam, 8 grudnia 2011 roku 1 Nowe zadania dla samorządów terytorialnych wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28.12.2010

Bardziej szczegółowo

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych

Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Samorządy i administracja rządowa na rzecz osób niepełnosprawnych Zbiór przepisów prawnych dotyczących uprawnień dzieci i młodzieży niepełnosprawnych i ich rodzin Stan prawny: październik 2013 2 Materiał

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 16 grudnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 80/2013/DSOZ PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 16 grudnia 2013 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju rehabilitacja lecznicza Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2012 r. Poz. 734 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji, kwalifikacji personelu, sposobu funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015

Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Załącznik do Uchwały Nr XIII/ 68 /12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 24 września 2012 r. Program Ochrony Zdrowia Psychicznego Powiatu Kieleckiego na lata 2012-2015 Czas realizacji: 2012r. 2015r. Projekt

Bardziej szczegółowo

terapeutyczny program zdrowotny interferon beta-1b, interferon beta-1a glatiramer

terapeutyczny program zdrowotny interferon beta-1b, interferon beta-1a glatiramer ŚWIADCZENIA MEDYCZNE FINANSOWANE PRZEZ NFZ DOSTĘPNE DLA CHORYCH NA STWARDNIENIE ROZSIANE (SM) LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ Osobą pierwszego kontaktu, do której może zwrócid się każdy pacjent jest

Bardziej szczegółowo

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe

załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/2005 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe załącznik Nr 1 do zarządzenia Prezesa Funduszu Nr 88/00 Parametry kryteriów oceny ofert oraz ich wagi punktowe Tabela Nr 1. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne lp kryterium cecha parametru parametr

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY

Program specjalizacji PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII DZIECI I MŁODZIEŻY Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym (bez żadnej specjalizacji) Warszawa 2006 Program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

ABC opieki zdrowotnej

ABC opieki zdrowotnej ABC opieki zdrowotnej Informator Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia Lublin Styczeń 2005 WYDAWNICTWO BEZPŁATNE ABC opieki zdrowotnej Wydawca: Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015

POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Załącznik do uchwały Nr XXVIII/190/2012 Rady Powiatu w Prudniku z dnia 30 listopada 2012 r. POWIATOWY PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO NA LATA 2012-2015 Prudnik, 2012 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP..3 II.

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI.

DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. DOSTĘPNE FORMY OPIEKI ZDROWOTNEJ, POMOCY SPOŁECZNEJ I AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI. PRZEWODNIK Tarnów, grudzień 2014 Urząd Miasta Tarnowa Wydział Zdrowia SPIS TREŚCI I. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Podlaski Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej PSYCHIATRYCZNA OPIEKA ZDROWOTNA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Białystok, sierpień 2011 1 Spis treści: Wstęp... 4 I. Psychiatryczna opieka ambulatoryjna...

Bardziej szczegółowo

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015

Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr VIII/70/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.09.2011 r. Lokalny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011-2015 Gryfino, 2011 rok Spis treści:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012

REGULAMIN ORGANIZACYJNY PODMIOTU LECZNICZEGO KRAKOWSKIEGO STOWARZYSZENIA TERAPEUTÓW UZALEŻNIEŃ załącznik nr 1 do uchwały Zarządu KSTU nr 4/2012 I. Postanowienie ogólne 1. Krakowskie Stowarzyszenie Terapeutów Uzależnień jest podmiotem leczniczym, działającym na podstawie: a) ustawy z 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz.654)

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Projekt z dnia 24 września 2013 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia.2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej Na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Program specjalizacji PSYCHIATRII

Program specjalizacji PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji w PSYCHIATRII Program podstawowy dla lekarzy po stażu podyplomowym Warszawa 2002 Zespół Ekspertów, który opracował program specjalizacji

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU

POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU Qui rogat non errat kto pyta nie błądzi POSTĘPOWANIE W STOSUNKU DO OSÓB NADUŻYWAJĄCYCH ALKOHOLU Rzeszów 2008 1 Podkarpacki Ośrodek Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ul. Fredry 4/58 35-959 Rzeszów tel/fax

Bardziej szczegółowo

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby

Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby Konsultanci/Towarzystwa (nr sprawy) Potrzeba/Brak potrzeby zatrudnienia psychologów Argumenty wskazujące na potrzebę / brak potrzeby zatrudnienia psychologów Uwagi Sugerowana wielkość etatu Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica

Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica Załącznik do Uchwały Nr... Gminny Program Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2011 2015 Legnica 1 SPIS TREŚCI Wstęp......3 I. Sytuacja epidemiologiczna w jednostkach psychiatrycznej opieki stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015

PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 Załącznik do Uchwały Nr XII/83/11 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 24 listopada 2011 r. PROGRAM OCHRONY ZDROWIA PSYCHICZNEGO DLA POWIATU OPOLSKIEGO NA LATA 2011-2015 1 SPIS TREŚCI Rozdział I WPROWADZENIE....

Bardziej szczegółowo

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII

CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO. Program specjalizacji z PSYCHIATRII CENTRUM MEDYCZNE KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO Program specjalizacji z PSYCHIATRII Dla lekarzy, lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z psychiatrii i lekarzy posiadających specjalizację I stopnia z

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE

I N F O R M A T O R W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE I N F O R M A T O R O P I E K A Z D R O W O T N A W P O W I E C I E O L E S K I M W 2 0 1 1 R O K U WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, RATOWNICTWA I ZDROWIA STAROSTWA POWIATOWEGO W OLEŚNIE Przedkładamy Państwu

Bardziej szczegółowo