Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 4

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 4"

Transkrypt

1 Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Zastosowanie informatyki w gospodarce Wykład 4 WebSerwisy i SOAP dr inż. Tomasz Walkowiak

2 Serwisy sieciowe, WWW Web Services dostępne poprzez sieć komponenty aplikacyjne przeznaczonym do wykorzystania przez inne aplikacje, zwane aplikacjami klienckimi hermetyzowane, luźno skojarzone kontraktowane funkcje, oferowane poprzez standardowe protokoły. Hermetyzowane : implementacja nigdy nie jest widoczna z zewnątrz. Luźno skojarzone : modyfikowanie danej implementacji nie generuje problemu propagacji zmiany. Kontraktowane opisy działania funkcji oraz specyfikacja ich interfejsów jest publicznie dostępna Business Process Software Services A B C D

3 Technologie serwisów sieciowych WS-Inspection (Web Services Inspection Language) RDF (Resource Description Framework) DAML (DARPA Agent Markup Language) ebxml UDDI WSDL SOAP XML Podstawowym zakładanym zastosowaniem Web Services było B2B. Praktyka wykazała, że obecnie lepiej rozwijają się jednak jako środek integracji informacyjnej przedsiębiorstwa J2EE (przeważa).net 3 3

4 WSDL Servlets/CGI vs Web Services Browser Browser GUI Client Web Server HTTP GET/POST JDBC Web Server WSDL SOAP HTTP Web Server WSDL WSDL HTTP SOAP JDBC DB DB 4

5 Style używania WebSerwsiów RPC (Remote procedure calls) operacje interfejs do wywoływania rozproszonych metod podbne (w funkcjonalności) do CORBA, DCOM, RMI SOA (Service-oriented architecture) komunikaty implementacja architektury zgodnie z koncepcją SOAP: standardized service contracts, loose coupling, abstraction, reusability, autonomy, statelessness, discoverability, composability REST (Representational state transfer) Zorientowanie na komunikacji z ze źródłami zasobów stanowych, a nie komunikatach i operacjach WSDL 2.0 z wszystkimi metodami zapytań HTTP 5

6 Zasada działania protokołu SOAP 1. aplikacja A koduje RPC w komunikacie SOAP 2. przesłanie komunikatu za pomocą HTTP zapora ogniowa sieć komputerowa SOAP 3. aplikacja B dekoduje komunikat i działa zgodnie z nim zapora ogniowa aplikacja A aplikacja B 3. aplikacja B koduje odpowiedź w innym komunikacie SOAP i przesyła wyniki wykonan 6

7 SOAP: realizacja modelu RPC wołanie odległej procedury wymaga podania: adres węzła docelowego nazwa procedury/metody wszystkie argumenty przekazywane do metody wyraźne wyodrębnienie danych służących identyfikacji od danych przeznaczonych do przetwarzania dodatkowe informacje w postaci pozycji nagłówkowych wszystkie przekazane argumenty opatrzone są informacją o typie, zgodną z systemem typów XML Schema URI pozwalające zlokalizować właściwą metodę jest przekazywane w sposób zależny od protokołu 7 7

8 Wołanie RPC ciało komunikatu POST /soap/servlet/rpcrouter HTTP/1.0 Host: localhost:8081 Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: 451 SOAPAction: "" <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap-env="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:add xmlns:ns1="urn:calculator" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <a xsi:type="xsd:float">2.3</a> <b xsi:type="xsd:float">3.5</b> </ns1:add> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> 8 8

9 Odpowiedź RPC HTTP/ OK Content-Type: text/xml; charset=utf-8 Content-Length: 446 Date: Sun, 15 Dec :15:58 GMT Server: Apache Tomcat/4.0.4 (HTTP/1.1 Connector) <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:addresponse xmlns:ns1="urn:calculator" SOAP-ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <return xsi:type="xsd:float">5.8</return> </ns1:addresponse> </SOAP-ENV:Body> 9 </SOAP-ENV:Envelope> 9

10 Podsumowanie - ogólne zasady MUSI być kodowany przy użyciu XML-a MUSI mieć element Envelope MOŻE mieć element Header MUSI mieć element Body MUSI używać odpowiednich przestrzeni nazw NIE MOŻE zawierać referencji do DTD NIE MOŻE zawierać instrukcji procesora XML-a 10 10

11 Zalety standardu SOAP opiera się na XML niezależny zarówno od języka i od platformy otwartość języka XML oraz ogólna dostępność analizatorów jego składni ułatwiają pisanie aplikacji dużo łatwiejszy w zastosowaniu przenika przez zapory ogniowe 11 11

12 Wady standardu SOAP kodowanie danych jest mało wydajne, komunikaty są kodowane w formie tekstu, wykorzystują więcej pasma niż równoważne komunikaty binarne, muszą być przekształcane do postaci binarnej, by aplikacja mogła na nich działać. rozwiązanie - analizatorów składni XML, rozbudowane aplikacje i zwiększenie obciążenia CPU 12 12

13 SOAP i spółka pośrednik - rejestr UDDI 1. publikacja usługi (WSDL) 3. opis usługi i jej dostawcy 2. wyszukiwanie usługi dostawca usługi 5. dostarczenie wyniku SOAP 4. wywołanie usługi potrzebujący usługi 13

14 14 14

15 Universal Description, Discovery and Integration Service - UDDI określa wspólny zbiór interfejsów programistycznych dla technologii SOAP, umożliwiając implementację brokerów usług Przedsiębiorstwa prowadzące operacje w Internecie realizują dostęp do usług sieciowych za pośrednictwem rejestru UDDI, który ma za zadanie nawiązać kontakt pomiędzy poszukującym usługi a oferującym ją Rejestry UDDI zawierają: informacje o Web Services na bazie nazwy usługodawcy, jego adresu, kategorii biznesowej, informacji technicznej i tym podobne informacje, operacje dotyczące usługi, to jest: rejestracji, wyszukiwania i korzystania z usługi, szczegóły udostępniane przez niskopoziomowy interfejs programistyczny. UDDI posiadają dwa rodzaje klientów: usługodawców publikujących swoje usługi oraz klientów wyszukujących usług, z których chcą skorzystać. UDDI jest bardzo rzadko używane IBM, Microsoft, i SAP zamkneły sowje publiczne UDDI w

16 WSDL przykład <?xml version= 1.0 encoding= UTF-8?> <SOAP-ENV:Envelope xmlns:soap- ENV="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/xmlschema-instance" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/xmlschema"> <SOAP-ENV:Body> <ns1:add xmlns:ns1="urn:calculator" SOAP- ENV:encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"> <a xsi:type="xsd:float">2.5</a> <b xsi:type="xsd:float">3.5</b> </ns1:add> </SOAP-ENV:Body> </SOAP-ENV:Envelope> 16

17 Web Services Description Language usługi Web Services są publikowane w rejestrze e-biznesowy UDDI.. Istnieją generatory plików WSDL na podstawie komponentów programowych Dokument WSDL opisuje, co oferuje usługa, gdzie jest umieszczona oraz jak z niej skorzystać WSDL opisuje technikę współdziałania z usługą. Zakłada, że semantyka usługi jest opisana na zewnątrz i może być jednoznacznie wskazana poprzez identyfikator. Tym samym kontrakt dotyczący znaczenia i celu jest oddzielony od kontraktu określającego mechanikę współdziałania. Specyfikacja zatem nie zajmuje się problemem definiowania semantyki usługi. 17

18 Narzędzia do tworzenia WebService ów w Javie Apache Axis 1.4 (2006) Client/Server; SOAP, WSDL Apache Axis2 (1.5.2) Client/Server/Asynch Support; SOAP, WSDL, WSDL 2, REST Apache CFX Client/Server/Asynch Support; SOAP, WSDL, WSDL 2, REST, MTOM Java WebServices Dev Pack (Glassfish) Client/Server; SOAP, WSDL Xfire Client/Server; SOAP, WSDL 18

19 AXIS 1.x klient (1) Pobrać WSDL dodać?wsdl do URL Zkonwertować WSDL na klasę Jawy poprzez java WSDL2Java Pamięctać należy o ustawieniu plików jar do class path Kawałek WSDL-a <xs:complextype name="mathinput"> <xs:sequence> <xs:element name="x" type="xs:double"/> <xs:element name="y" type="xs:double"/> </xs:sequence>... <xs:element name="add" type="mathinput"/> <xs:element name="addresponse" type="mathoutput"/> <message name="addmessage"> <part name="parameters" element="ns:add"/> </message> <porttype name="mathinterface"> <operation name="add"> <input message="y:addmessage"/> <output message="y:addresponsemessage"/> </operation> 19

20 AXIS 1.x klient (2) Dla przykładu gererowane są 4 klasy (w pakiecie) MathService.java MathServiceLocator.java MathSoapHttpBindingStub.java MathInterface.java package org.example.math; public interface MathInterface extends java.rmi.remote { public double add(double x, double y) throws java.rmi.remoteexception; } Zaimportowanie pakietu i użycie we własnej klasie MathServiceLocator loc= new MathServiceLocator(); MathInterface service = loc.getmathendpoint(); double res = service.add(2,3); 20

21 AXIS 1.x - WSDL2Java Bazujac na WSDL program WSDL2Java generuje klasy w pakciecie zdefiniowanym przez namespace dla porttype - interface dla binding - stub class dla service interfejs i implementacje (lokator) serwisu Dla każdego wpisu w sekcji type klasę Javy Klasa Jawy będzie nazywana tka jak typ w WSDL i najczęściej będzie ziarnem Javy <xsd:complextype name="phone"> <xsd:all> <xsd:element name="areacode" type="xsd:int"/> <xsd:element name="exchange" type="xsd:string"/> <xsd:element </xsd:all> </xsd:complextype> public class Phone implements java.io.serializable { public Phone() {...} public int getareacode() {...} public void setareacode(int areacode) {...} public java.lang.string getexchange() {...} public void setexchange(java.lang.string exchange) {...} 21

22 Axis 1.x Web Service Zainstalować Axis 1.x w Tomcat (po prostu skopiować) Utworzyć klasę w Javie - POJO public class AddFunction { } public int addint(int a, int b){ } return (a+b); Skopiować do webapps/axis/ zmieniając rozszerzenie na *.jws Gotowe 22

23 User Application Client API ( Interceptors ) Handlers Transport Sender Transport Listener ( Interceptors ) Handlers Message Receiver Web Service Business Logic Axis2 Architecture Service Consumer Service Provider SOAP 23

24 Axis 2 package samples.quickstart.service.pojo; import java.util.hashmap; public class StockQuoteService { private HashMap map = new HashMap(); public double getprice(string symbol) { Double price = (Double) map.get(symbol); if(price!= null) return price.doublevalue(); return 42.00; } public void update(string symbol, double price) { map.put(symbol, new Double(price)); }} %AXIS2_HOME%\bin\java2wsdl -cp. -cn samples.quickstart.service.pojo.stockquoteservice -of StockQuoteService.wsdl 24 24

25 Axis 2 - services.xml <service name="stockquoteservice" scope="application"> <description> Stock Quote Sample Service </description> <messagereceivers> <messagereceiver mep="http://www.w3.org/2004/08/wsdl/in-only" class="org.apache.axis2.rpc.receivers.rpcinonlymess agereceiver"/> <messagereceiver mep="http://www.w3.org/2004/08/wsdl/in-out" class="org.apache.axis2.rpc.receivers.rpcmessagerec eiver"/> </messagereceivers> <parameter name="serviceclass"> samples.quickstart.service.pojo.stockquoteservice</ parameter> </service> 25 25

26 AXIS 2 Utworzyć katalog META-INF i wgrać services.xml Utworzyć jar (aar): jar -cvf StockQuoteService.aar * skopiować StockQuoteService.aar do webapps/axis2/web-inf/services Dostęp: e?symbol=ibm Klient: WSDL2Java.bat -uri StockQuoteService?wsdl -o /path/to/my/client/code/ 26 26

27 WSDL.exe od MS Web Services Description Tool Tworzy klasę klienta Wejście: URL do pliku WSDL, protokół, język pliku wynikowego Username and password Wyjście: Pojedynczy plik zrodlowy klasy w danym języku, zawierający: Proxy class Kod do wykonania zapytania w sieci i marshalling wsdl /l:c# /protocol:protocol /out:filename /namespace:mathservicespace MathService.sdl 27

28 Przykład C# wygenerowany przez WSDL.exe [System.Web.Services.Protocols. SoapDocumentMethodAttribute( )] public int Add(int a, int b) { object[] results = this.invoke( Add, new object[] {a, b}); } return (int)(results[0]);... public System.IAsyncResult BeginAdd(... public int EndAdd(... 28

29 WebService podsumowanie Zalety Banalne wdrożenie Serwer i klient Brak problemu z firewallami (HTTP) bezpieczeństwo (HTTPS) Łatwość tworzenia komunikacji w heterogonicznym środwisku Wady np. Java <->.Net Duży rozmiar komunikatów (SOAP w XML) ciężkie serwery 29

30 Przykład Wyszukiwanie najtańszej książki 30

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania

Web Services. Technologie Biznesu Elektronicznego. Konrad Kunicki. Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Standardy Technologie Biznesu Elektronicznego Politechnika Wrocławska, Wydział Informatyki i Zarządzania Wrocław, 26 kwiecień 2005 Standardy Plan prezentacji 1 Wprowadzenie 2 Standardy 3 4 5 Standardy

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne zastosowania XML

Nowoczesne zastosowania XML Nowoczesne zastosowania XML XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bazach danych Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią 2011/12 Elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Programowanie współbieżne i rozproszone

Programowanie współbieżne i rozproszone Programowanie współbieżne i rozproszone WYKŁAD 7 Jan Kazimirski 1 Programowanie serwisów WEB SOAP 2 Literatura Programming Web Services with SOAP, D. Tidwell, J. Snell, P. Kulchenko, O'Reilly, 2001 Understanding

Bardziej szczegółowo

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl

Usługi WWW. dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Budowa aplikacji sieciowych. Usługi WWW dr Zbigniew Lipiński Instytut Matematyki i Informatyki ul. Oleska 48 50-204 Opole zlipinski@math.uni.opole.pl Usługi WWW W3C Working Group, Web Services Architecture,

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji

XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji XML w elektronicznej wymianie danych i integracji aplikacji Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2007/08 Patryk Czarnik (MIMUW) 11 EDI XML 2007/08 1 /

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarządzania treścią 2008/09 Elektroniczna wymiana danych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe (Web Services)

Usługi sieciowe (Web Services) Usługi sieciowe (Web Services) Karol Kański Seminarium Systemy Rozproszone 14 października 2010 Agenda 1. Idea i historia usług sieciowych 2. Różne podejścia do tworzenia usług sieciowych 3. Języki opisu

Bardziej szczegółowo

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie

XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie XML w elektronicznej wymianie danych, integracji aplikacji i bezpieczeństwie Patryk Czarnik Instytut Informatyki UW XML i nowoczesne technologie zarzadzania treścia 2008/09 Patryk Czarnik 11 EDI XML 2008/09

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

Podstawy implementacji usług sieciowych OGC

Podstawy implementacji usług sieciowych OGC Podstawy implementacji usług sieciowych OGC Tomasz Kubik Instytut Informatyki, Automatyki i Robotyki Politechnika Wrocławska URZĘDOWA GEOINFORMACJA W INTERNECIE MOśLIWOŚCI I OCZEKIWANIA Wisła, 5-7.09.2007

Bardziej szczegółowo

ABC WCF. adam.furmanek@studentpartner.com

ABC WCF. adam.furmanek@studentpartner.com ABC WCF adam.furmanek@studentpartner.com Agenda WS, SOAP, REST Czym jest WCF? ABC WCF Usługa WCF Klient WCF Demo: prognoza pogody Demo: przesyłanie plików Pozostałe aspekty WCF Podsumowanie WS, SOAP, REST

Bardziej szczegółowo

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch

Usługi sieciowe laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch Usługi laboratorium 2013 K.M. Ocetkiewicz, T. Goluch 1. Wstęp Usługa sieciowa jest zbiorem funkcji udostępnianych przez serwer. Jest to kolejne podejście do problemu zdalnego wołania procedur, w tym wypadku

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services)

Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Przegląd specyfikacji związanych z wykorzystaniem usług sieciowych (Web Services) Spis treści 1. XPDL... 3 2. XML... 7 3. XSL Transformations [XSLT]... 10 4. XML Path Language [XPath]... 19 5. XML Linking

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Załącznik nr 1 SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Wyposażenie centrum utrzymania systemu epuap Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zastosowane skróty i pojęcia... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 9

Bardziej szczegółowo

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF

Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Plan Literatura Podstawowe pojęcia Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF Paweł Paduch Politechnika Świętokrzyska 15 kwietnia 2015 Paweł Paduch Programowanie Systemów Rozproszonych - WCF 1 z 70 Plan

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura aplikacji WWW I

Infrastruktura aplikacji WWW I Infrastruktura aplikacji WWW I Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Infrastruktura aplikacji WWW 1 Plan wykładu Infrastruktura aplikacji WWW Infrastruktura w aplikacjach ASP.NET Web Forms Architektura

Bardziej szczegółowo

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand

Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie programu Host On-Demand SC85-0410-00 IBM Rational Host On-Demand wersja 11.0 Planowanie, instalowanie i konfigurowanie

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr..

AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA. INŻYNIERSKA nr.. AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU - BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA nr.. Tomasz Stojecki Nr albumu: 10619/A/327 Kierunek: Informatyka Specjalność: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor

IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0. Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor IBM Business Monitor Wersja 8 Wydanie 0 Podręcznik instalowania programu IBM Business Monitor ii Instalowanie Spis treści Rozdział 1. Instalowanie produktu IBM Business Monitor........... 1 Rozdział 2.

Bardziej szczegółowo

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE

Dostęp do rozproszonych zasobów plikowych w systemie UNICORE Uniwersytet Mikołaja Kopernika Wydział Matematyki i Informatyki Zakład Obliczeń Równoległych i Rozproszonych Tomasz Rękawek nr albumu: 214364 Praca magisterska na kierunku informatyka Dostęp do rozproszonych

Bardziej szczegółowo

TIN Techniki Internetowe Lato 2005

TIN Techniki Internetowe Lato 2005 TIN Techniki Internetowe Lato 2005 Grzegorz Blinowski Instytut Informatyki Politechniki Warszawskiej Plan wykładów 2 Intersieć, ISO/OSI, protokoły sieciowe, IP 3 Protokoły transportowe: UDP, TCP 4 Model

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo