Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Enterprise JavaBeans. 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss."

Transkrypt

1 1 Enterprise JavaBeans 1. Architektura EJB: komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 2. Kontenery EJB JBoss.

2 2 Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans (EJB) to specyfikacja modelu komponentów serwerowych używanych w rozproszonych aplikacjach biznesowych. Komponenty EJB reprezentują procesy biznesowe (sprzedaż, magazynowanie, rozliczenia itp.). Aplikacja biznesowa to zbiór takich komponentów. Komponenty są udostępniane i zarządzane poprzez kontenery EJB. Komponenty działające w ramach jednej aplikacji nie muszą znajdować się na jednym serwerze (kontenerze).

3 Przegląd komponentów Podstawowe części, z których tworzone są aplikacje biznesowe to: utrwalanie danych - odbywa się w abstrakcyjnej warstwie ponad JDBC. Polega na odwzorowaniu obiektów na zapis w bazie danych. Utrwalanie zostało określone poprzez Java Persistence API, które definiuje odwzorowanie dla zwykłych obiektów Javy (POJO) zwanych także komponentami encyjnymi. przesyłanie komunikatów - komponenty jak również aplikacje mogą wymieniać sie wiadomościami. EJB wspiera asynchroniczną i synchroniczną wymianę komunikatów poprzez Java Message Service (JMS) oraz komponenty messagedriven beans. usługi web services usługi realizowane poprzez sieć internet za pośrednictwem Simple Object Access Protocol (SOAP) lub Web Service Description Language (WDSL) 3

4 4 Komponent encyjny Komponent encyjny (entity bean) to POJO, odwzorowany w relacyjnej bazie danych. Komponenty encyjne modelują elementy aplikacji biznesowych, które wyrażają się rzeczownikami. Implementacją komponentu encyjnego jest klasa oznaczona zawierająca atrybut poprzedzony (klucz główny)

5 5 Komponent encyjny public class Cabin { private int id; private String name; private @Column(name="CABIN_ID") public int getid( ) { return id;' public void setid(int pk) { this.id = pk;

6 6 Komponent public String getname( ) { return name; public void setname(string str) { this.name = public int getdecklevel( ) { return decklevel; public void setdecklevel(int level) { this.decklevel = level;

7 Komponent encyjny - deskryptor Deskryptor jest inną formą określenia odwzorowania POJO na zapis w relacyjnej bazie danych. <entity-mappings> <entity class="com.titan.domain.cabin" access="property"> <table name="cabin"/> <attributes> <id name="id"> <column name="cabin_id" nullable="false" column-definition="integer"/> </id> <basic name="name"> <column name="cabin_name" nullable="false" length="20"/> </basic>... </attributes> </entity> </entity-mappings> 7

8 8 Komponent korporacyjny Komponenty korporacyjne (enterprise bean) dzielą się na dwa typy: sesyjne (session bean) i sterowane komunikatami (message-driven bean). Komponenty sesyjne służą do zarządzania zadaniami realizowanymi przez aplikację, natomiast komponenty przenoszące komunikaty pozwalają koordynować zadania realizowane przez inne komponenty.

9 9 Komponent sesyjny Implementacja komponentu sesyjnego składa się z: zdalnego interfejsu i określającego metody dostępne dla aplikacji na zewnątrz kontenera, lokalnego interfejsu i określającego metody dostępne dla komponentów działających w ramach tego samego kontenera, końcowego interfejsu i określającego metody dostępne z zewnątrz poprzez protokół SOAP, klasy implementującej komponent

10 Komponent sesyjny import public interface CalculatorRemote { public int add(int x, int y); public int subtract(int x, int y); import public class CalculatorBean implements CalculatorRemote { public int add(int x, int y) { return x + y; public int subtract(int x, int y) { return x - y; 10

11 11 Komponenty stanowe i bezstanowe Komponenty sesyjne stanowe przechowują informację o stanie interakcji z klientem. Stan nie jest zapisywany w bazie danych. Jest on utrzymywany dopóki klient aktywnie korzysta z komponentu. Później jest bezpowrotnie tracony. W komponentach bezstanowych wywołania metod są niezależne. Komponenty bezstanowe charakteryzują sie większą wydajnością i efektywniejszym zarządzaniem pamięcią ponieważ jeden komponent może obsługiwać wielu klientów.

12 Komponenty stanowe i public class TravelAgentBean implements TravelAgentRemote { // Referencja do usługi wypełniana przez kontener private EntityManager entitymanager; // Referencja do komponentu wypełniana przez kontener private ProcessPaymentRemote process; private Customer customer; private Cruise cruise; private Cabin cabin; public void setcustomer(customer cust) { // Nowy rekord w bazie danych entitymanager.create(cust); customer = cust; public void setcabinid(int id) { cabin = entitymanager.find(cabin.class, id); 12

13 public Reservation bookpassage(string card, double price) throws IncompleteConversationalState { if (customer == null cruise == null cabin == null){ throw new IncompleteConversationalState( ); try { // Nowy komponent Reservation reservation = new Reservation( customer,cruise,cabin,price,new Date( )); // zapis w bazie danych entitymanager.persist(reservation); process.bycredit(customer,card,price); // komponent zwracany klientowi jako POJO return reservation; catch(exception e){ throw new EJBException(e); 13 Komponenty stanowe i bezstanowe public void setcruiseid(int id) { cruise = entitymanager.find(cruise.class, id);

14 14 Komponent sterowany komunikatami Implementacja komponentu do obsługi komunikatów: interfejsu Message określającego metody za pomocą których JMS dostarcza komunikaty do komponentu klasy implementującej komponent implementującej interfejs javax.jms.messagelistener.

15 public void onmessage(message message) { try { MapMessage reservationmsg = (MapMessage)message; // Odebranie referencji komponentu z wiadomości Customer customer = (Customer)reservationMsg.getObject("Customer"); // Odebranie innych danych int cruisepk = reservationmsg.getint("cruiseid"); int cabinpk = reservationmsg. getint("cabinid"); double price = reservationmsg.getdouble("price"); String card = reservationmsg.getstring("card"); 15 Komponent sterowany public class ReservationProcessorBean implements javax.jms.messagelistener { // Referencja do usługi wypełniana przez kontener private EntityManager entitymanager; // Referencja do komponentu wypełniana przez kontener private ProcessPaymentRemote process;

16 Komponent sterowany komunikatami // Wstawienie komponentu do bazy danych entitymanager.persist(customer); // Odnalezienie komponentów Cruise cruise = entitymanager.find(cruise.class, cruisepk); Cabin cabin = entitymanager.find(cabin.class, cruisepk); // Nowy komponent encyjny Reservation reservation = new Reservation( customer,cruise,cabin,price,new Date( )); entitymanager.create(reservation); // Wywołanie metody komponentu sesyjnego process.bycredit(customer,card,price); catch(exception e) { throw new EJBException(e); 16

17 17 Kontener EJB Kontener to środowisko, w ramach którego działa serwer komponentów. Kontener zarządza obiektami EJB, pomaga im tworzyć komponenty oraz udostępnia usługi związane z transakcjami, bezpieczeństwem, współbieżnością i wyszukiwaniem komponentów. Komponenty mają dostęp do kontenera poprzez interfejs javax.ejb.ejbcontext (javax.ejb.sessioncontext, javax.ejb.messagedriven-context) dzięki czemu podczas obsługi żądań klientów mogą używać przechowywanych tam informacji.

18 18 JBoss - Instalacja Wymagania: JDK (zalecana wersja 5.0) Instalacja: pobranie rozpakowanie lub uruchomienie instalatora Uruchomienie: run.sh (run.bat) w podkatalogu bin. strona główna: sterowanie zatrzymanie: shutdown.sh (shutdown.bat).

19 19 Struktura katalogów bin skrypty startowe i związane z nimi pliki. client przechowuje pliki konfiguracyjne i pliki jar, które mogą być wykorzystane przez aplikacje klienckie lub zewnętrzne kontenery. lib wewnętrzne biblioteki serwera JBoss. server każdy z podkatalogów umieszczonych tutaj określa inną konfigurację serwera. Konfiguracja może być przekazana przy uruchomieniu serwera poprzez opcje -c <nazwa konfiguracji>.

20 20 Konfiguracje serwera W podkatalogu server początkowo znajdują sie trzy konfiguracje: minimal niezbędne minimum do uruchomienia serwera aplikacji. Zawiera usługi logowania, JNDI oraz skaner nowych aplikacji. Nie zawiera kontenera serwletów, EJB i JMS. default domyślna konfiguracja, zawierająca usługi wchodzące w skład specyfikacji J2EE. all uruchamia wszystkie dostępne usługi. Zawiera RMI/IIOP, obsługę klastrów oraz narzędzia dla usług webowych (web-services deployer), które nie znajdują sie w konfiguracji domyślnej.

21 Konfiguracje serwera Pojedyncza konfiguracja serwera składa się z podkatalogów: conf zawiera plik jboss-service.xml konfigurujący podstawowe usługi serwera oraz pliki konfiguracyjne pozostałych usług. data - katalog na dane dla wbudowanej bazy Hypersonic. Używany ponadto przez JBossMQ (implementacja JMS) do przechowywania komunikatów. deploy miejsce na aplikacje użytkownika (pliki jar, war oraz ear). lib biblioteki jar używane w danej konfiguracji serwera. Można tutaj umieszczać własne pliki: np. biblioteki JDBC. log miejsce na logi serwera - tworzone są z wykorzystaniem biblioteki log4j. tmp katalog tymczasowy do przechowywania rozpakowanych aplikacji, work katalog roboczy wykorzystywany przez Tomcat'a do kompilacji plików. 21

22 Uruchomienie aplikacji Technologia J2EE została zaprojektowana tak, aby kod aplikacji był niezależny od serwera na którym jest ona uruchamiana. Deskryptory dla EJB oraz aplikacji (odpowiednio ejb-jar.xml i web.xml) także nie muszą być modyfikowane przy zmianie kontenera J2EE. Jednakże w celu uruchomienia aplikacji na konkretnym serwerze zwykle należy dostarczyć specyficzne deskryptory oraz skrypty sterujące pracą bazy danych. JBoss używa następujących dodatkowych plików: jboss.xml opis EJB, jboss-web.xml opis aplikacji, application-client.xml, jbosscmp-jdbc.xml. 22

23 23 Hello World i JBoss Źródło: 1. Piszemy stronę JSP (hi.jsp): <html> <head><title>jsp Test</title> <%! String msg = "Hello, World."; %> </head> <body> <h2><%= msg %></h2> <%= new java.util.date() %> </body> </html>

24 Hello World i JBoss 2. Deskryptor rozmieszczenia (WEB-INF/web.xml) <web-app> <display-name>hello World</display-name> </web-app> 3. Tworzymy plik war: jar.exe" -cvf helloworld.war *.jsp WEB-INF 4. Kopiujemy aplikacje do katalogu serwera copy helloworld.war "%JBossHome%\server\default\deploy 5. Uruchamiamy stronę: 24

25 Podsumowanie partnerzy biznesowi aplety, aplikacje, RMI, CORBA przeglądarka www serwlety strony JSP komponenty EJB komponenty encyjne złącza inny system wewnętrzny partner biznesowy SQL 25

Enterprise JavaBeans

Enterprise JavaBeans Enterprise JavaBeans 1. Wprowadzenie. 2. Przegląd komponentów EJB. komponenty encyjne, komponenty sesyjne, komponenty sterowane komunikatami. 3. Kontener komponentów EJB: JBoss. 1 Enterprise JavaBeans

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V

Enterprise JavaBeans 3.0. Wydanie V IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Koœciuszki 1c 44-100 Gliwice tel. 032 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Enterprise JavaBeans (EJB)

Enterprise JavaBeans (EJB) Enterprise JavaBeans (EJB) Wykład prowadzi: Marek Wojciechowski Enterprise JavaBeans (EJB) 1 Plan wykładu Wprowadzenie do technologii EJB Typy komponentów EJB Klienci dla komponentów EJB Transakcje w EJB

Bardziej szczegółowo

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23

O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Spis treści O autorach... 11 Wprowadzenie... 13 Rozdział 1. Instalacja i kompilacja serwera JBoss... 23 Pobranie plików binarnych... 24 Warunki instalacji... 24 Instalacja serwera przy użyciu pakietu zawierającego

Bardziej szczegółowo

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl

Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN. email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl Systemy Rozproszone TECHNOLOGIA JAVA 2 ENTERPRISE EDITION PRZEMYSŁAW SOŁTAN email: kerk@moskit.ie.tu.koszalin.pl 07.11.2002 Co powinieneś znać? Podstawy HTML i XML Programowanie obiektowe w Javie Serwery

Bardziej szczegółowo

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania

Zagrożenia trywialne. Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych. Parametry ukryte. Modyfikowanie parametrów wywołania Zagrożenia trywialne Zagrożenia bezpieczeństwa aplikacji internetowych Rozwiązania charakterystyczne dla fazy rozwoju opisy rozpoznanych błędów, debugging, komentarze poprzednie wersje plików (cp plik.jsp

Bardziej szczegółowo

Systemy wielowarstwowe N-tier

Systemy wielowarstwowe N-tier 6 Systemy wielowarstwowe N-tier 7 Ewolucja systemów wielowarstwowych Systemy monolityczne Client/server N-Tier 8 Systemy monolityczne terminal terminal terminal Aplikacja terminal Dane MainFrame Systemy

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI

Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Wprowadzenie do technologii Web Services: SOAP, WSDL i UDDI Maciej Zakrzewicz, PLOUG mzakrz@cs.put.poznan.pl Streszczenie Web Services to technologia implementacji rozproszonych komponentów programowych

Bardziej szczegółowo

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0)

EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) EJB 3.0 (Enterprise JavaBeans 3.0) Adrian Dudek Wirtualne Przedsiębiorstwo 2 Wrocław, 1 czerwca 2010 Plan prezentacji 1 Wprowadzenie Cel prezentacji Czym jest EJB 3.0? Historia 2 3 Cel prezentacji Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java

Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java VII Seminarium PLOUG Warszawa Marzec 2003 Obs³uga transakcji rozproszonych w jêzyku Java Marek Wojciechowski, Maciej Zakrzewicz marek, mzakrz}@cs.put.poznan.pl Politechnika Poznañska, Instytut Informatyki

Bardziej szczegółowo

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.)

GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS. Greenwich (74 w. long.) GWT w Praktyce GWT w Praktyce ROBERT COOPER CHARLES COLLINS M A N N I N G Greenwich (74 w. long.) GWT in Practice ISBN-13: 978-1933988290 ISBN-10: 1-933988-29-0 Original edition Copyright 2008 by Manning

Bardziej szczegółowo

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood

Hibernate. Od Nowicjusza do Profesjonalisty. Dave Minter Jeff Linwood Hibernate Od Nowicjusza do Profesjonalisty Dave Minter Jeff Linwood Beginning Hibernate: From Novice to Professional ISBN-13 (pbk): 978-1-59059-693-7 ISBN-10 (pbk): 1-59059-693-5 Original edition Copyright

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Praca dyplomowa. Zastosowanie protokołu XCAP do integracji nowoczesnych serwisów WWW z serwerami XDMS (na podstawie platformy Mobicents

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Gdańska WYDZIAŁ ELEKTRONIKI TELEKOMUNIKACJI I INFORMATYKI Katedra: Algorytmów i Modelowania Systemów Imię i nazwisko dyplomanta: Michał Piątek Nr albumu: 102145 Forma i poziom studiów: Dzienne,

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL

PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem technologii JAVA i PostgreSQL PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY SPECJALNOŚĆ: INFORMATYKA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Rozbudowa funkcjonalności systemu nauczająco-testującego do programu TMT z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA

AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Mobilny klient Web Serwisów dla urządzeń ipaq Kierunek, rok studiów: Wersja 0.1-9 z dnia 27.05.2008

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www.

Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Tomasz Paweł Skrobol Nr albumu: 4885 Generyczny system do tworzenia i obsługi formularzy działający przez www. Praca magisterska

Bardziej szczegółowo

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6

1. Wstęp... 4 2. Wprowadzenie... 5 2.1. Cel i zakres pracy... 5 2.2. Wymagania... 6 1. Wstęp.... 4 2. Wprowadzenie.... 5 2.1. Cel i zakres pracy.... 5 2.2. Wymagania.... 6 3. Użyte protokoły internetowe.... 7 3.1. Model OSI (Open System Interconnection).... 7 3.2. Transmission Control

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W TARNOWIE INSTYTUT POLITECHNICZNY KIERUNEK: INFORMATYKA SPECIALNOŚĆ: INFORMATYKA STOSOWANA PRACA DYPLOMOWA TEMAT: Implementacja warstwy Controller modułu eksperymentalnego

Bardziej szczegółowo

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o.

Web Services Praktyczny przewodnik. Robert Nowak Vercom Sp z o. o. Web Services Praktyczny przewodnik Robert Nowak Vercom Sp z o. o. 21 września 2005 Spis treści 1 Web Services - tworzenie i użytkowanie 4 1.1 Definicja Web Services....................................

Bardziej szczegółowo

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi

Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Web Service implementacja aplikacji klienta usługi Marek Lewandowski, Paweł Kędziora Politechnika Poznańska lewandowski.marek@gmail.com, pawel.kedziora@gmail.com Spis treści: 1 Technologia Web Service...

Bardziej szczegółowo

Generyczny system do analizy portali internetowych

Generyczny system do analizy portali internetowych Wydział Informatyki Katedra Inżynierii Oprogramowania Inżynieria Oprogramowania i Baz Danych Marcin Cwalina Nr albumu s6495 Generyczny system do analizy portali internetowych Praca magisterska napisana

Bardziej szczegółowo

JBoss Application Server

JBoss Application Server Zagadnienia Programowania Obiektowego 4 grudnia 2006 1 Co to jest? 2 Co potrafi? Realizowane standardy Własne rozszerzenia Programowanie aspektowe Klastrowanie 3 Jak się z tym pracuje? Instalacja i konfiguracja

Bardziej szczegółowo

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04.

JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA. http://code.google.com/p/stackov/ Paweł Tomaszek 30.04. http://code.google.com/p/stackov/ JAVA EE SPRING FRAMEWORK 3 + TILES2 + HIBERNATE 3 + SPRING SECURITY 3 TUTORIAL BETA Paweł Tomaszek 30.04.2011 pwl.tomaszek(at)gmail.com SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 1.1.

Bardziej szczegółowo

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne

Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne Architektura zorientowana na usługi. Ćwiczenia laboratoryjne SKRYPT Krzysztof Rzecki Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki Politechniki Krakowskiej Kraków 2011 Materiały dydaktyczne zostały przygotowane

Bardziej szczegółowo

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02

IBM DB2 Connect 9.7. DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010. Wersja 9 Wydanie 7 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano we wrześniu 2010 SC85-0375-02 IBM DB2 Connect 9.7 Wersja 9 Wydanie 7 DB2 Connect - Podręcznik użytkownika Zaktualizowano

Bardziej szczegółowo

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud

Udostępnianie aplikacji klasy enterprise w oparciu o usługi Amazon Cloud Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Informatyki Praca magisterska Udostępnianie aplikacji klasy enterprise

Bardziej szczegółowo

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA

Języki definiowania polityki bezpieczeństwa. Prototypowa implementacja środowiska realizacji polityki bezpieczeństwa dla języka ORCA Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka: Dział anie 1.3.1 Projekt: Nowe technologie informacyjne dla elektronicznej gospodarki i społeczeństwa informacyjnego oparte na paradygmacie SOA Raport częściowy

Bardziej szczegółowo

Programowanie w języku Java WYKŁAD

Programowanie w języku Java WYKŁAD Programowanie w języku Java WYKŁAD dr inż. Piotr Zabawa Certyfikowany Konsultant IBM/Rational e-mail: pzabawa@pk.edu.pl www: http://www.pk.edu.pl/~pzabawa 28.04.2014 WYKŁAD 9 Trwałość w Java cz. 2 wykład

Bardziej szczegółowo

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl

Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP. Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Protokoly w technologii obiektow rozproszonych - CORBA, RMI/IIOP, COM, SOAP Paweł Kozioł p.koziol@students.mimuw.edu.pl Na początek - moja praca magisterska Narzędzie dla środowiska Eclipse wspierające

Bardziej szczegółowo